udvikling iværksætteri events service netværk Vækstplan for dansk turisme Læs indlæg fra Anne-Mette Knattrup, fmd., Dansk Turismefremme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udvikling iværksætteri events service netværk Vækstplan for dansk turisme Læs indlæg fra Anne-Mette Knattrup, fmd., Dansk Turismefremme"

Transkript

1 Nr. 2 AUGUST 2014 Vækstplan for dansk turisme Læs indlæg fra Anne-Mette Knattrup, fmd., Dansk Turismefremme udvikling iværksætteri events service netværk

2 Leder: Ny vækstplan for turisme - vi skal frem i skoene Kristen Hedegaard udvikling iværksætteri service events netværk Vækstplan for dansk turisme Regeringen har vedtaget en ny Vækstplan for dansk turisme - med hovedoverskriften Danmark i arbejde. Fra SETs side håber vi, at planen bringer nye muligheder for den lokale turisme, for det trænger vi til. Tre fokusområder Den nye vækstplan fokuserer indsatsen i tre nye, nationale forretningsområder: 1) Storbyturisme, 2) Erhvervs- og mødeturisme samt 3) Kyst- og Naturturisme. Som vi ser det, åbner det sidste indsatsområde nye muligheder for Limfjordsturismen. Men vi skal sørge for at være fremme i skoene, da vi er i skarp konkurrence med resten af landets kyst-og naturområder. Vores indsatsområde Imidlertid rummer Kyst- og naturturisme mange af de områder, som SET og Skive Kommune i forvejen fokuserer på og det vil derfor være oplagt at gøre dette indsatsområde til vores. Ifølge vækstplanen handler udvikling af kyst- og naturturisme nemlig bl.a. om at udnytte naturen aktivt som en del af turismeproduktet - at udvikle cykelturismen - at øge turisternes tilfredshed med madoplevelser - at styrke småskalaturismen på øer og i landområder, ligesom ønsket om styrkelse af den digitale infrastruktur er nævnt. Kystturisme ved Limfjorden Den sidste pind indenfor dette indsatsområde handler imidlertid specifikt om udvikling af kystturisme på Vestkysten og omkring Østersøen. Men det skal dog ikke hindre os i (selv - og i samarbejde med andre kommuner) at udvikle og udbygge kystturismen ved Limfjorden. For kystlinje har Limfjorden masser af - Skive kommune har alene 180 km af slagsen - og vi synes også selv, at Limfjordskommunerne er rigtig godt med i forhold til kultur, natur og miljø, som er vigtige stikord for netop denne pind. forts. side 3 Indhold: SETs medarbejdere Leder: Vækstplan for turisme...2 SETs medarbejdere...2 Fokus på turismen...5 Fokus på den enkelte...5 Turismefokuseret erhvervsservice: Ørslev Kloster og Skive Trav...7 Jens Enevold Kristensen Direktør tlf Alice Bank Danielsen Turismechef/souschef tlf Susanne Bitsch Økonomiansvarlig tlf Lise Korsgaard Eventmanager/ erhvervskonsulent tlf Tema: Vækstplan for turisme... 8 Skive står stærkt Offentligheden får adgang til naturperle: Hostrup Hovedgaard...13 Interne jobrokader...14 Leo Ravn-Nielsen Erhvervs- og udv. konsulent tlf Mie Herskov Erhvervskonsulent / IT-ansvarlig tlf Gert Løkke Leth Erhvervs- og udv. konsulent tlf Thea Lyng Thomsen Udviklingskonsulent tlf To gode tilbud fra Skive Kommune...15 Her laves Netværk Skive Grafisk Bureau...15 SETs tilbud - ikke kun for iværksættere. 16 Janne Kragh Pedersen Udviklingskonsulent tlf Anne Ginnerup Udviklingskonsulent tlf Kirsten Borger Udviklingskonsulent tlf Marlene Rasmussen Udviklingskonsulent Barselsorlov 2 Nr. 2 AUGUST 2014

3 Ny vækstplan for turisme - vi skal frem i skoene v/kristen Hedegaard, best. formand Samarbejde er kodeordet Flere kommuner har allerede kridtet skoene. Det gælder bl.a. de 11 vestkystkommuner, der specifikt er nævnt i vækstplanen. Det ideelle ville være, hvis også alle Limfjordskommunerne kunne stå sammen for derved at få optimal indflydelse. Det har Skiveegnen arbejdet for i mange år - bl.a. i regi af Netværk Limfjorden, men desværre har det vist sig svært at samle alle på tværs af regions- og kommunegrænser. Vi er derfor glade for samarbejdet i Enjoy Limfjorden med Holstebro, Struer og Lemvig, men det ville bestemt ikke skade hverken vores eller Limfjordens sag, om flere kommuner meldte sig på banen. Limfjorden skal ind i vækstplanen Fra SETs side følger vi arbejdet med den nye Vækstplan tæt, både på lokalt/regionalt plan og gennem vores politiske bagland i Dansk Turismefremme. Hvis Skiveegnen skal gøre sig håb om at få indflydelse - og blive en aktiv del af udmøntningen af Vækstplan for dansk turisme - er det derfor vigtigt, at alle instanser er opmærksomme på, at Limfjorden er faldet ud af denne del af vækstplanen. Vi skal frem i skoene Vi skal frem i skoene og trække i alle relevante tråde for at få Limfjordslandet - og dermed Skiveegnen - til at fremstå som en vigtig del af den danske kyst- og naturturisme. - og vi skal søge indflydelse SET, politikere, embedsmænd og turistaktører skal stå sammen og søge indflydelse, hvor det er muligt. Jeg vil derfor gerne opfordre lokale politikere - på lokalt, regionalt og nationalt plan - til at tale Limfjordens sag i udmøntningen af den nye Vækstplan. Den lokale vækstplan Rygraden i SETs turismearbejde er Skive Kommunes Turisme- og oplevelsespolitik og den dertil hørende handlingsplan. Politikken og handlingsplanen har været en stor gevinst for den lokale turisme, da indsatsen har været fokuseret på en række konkrete initiativer og i 5 udpegede oplevelsesklynger. Frugtbar strategi Det har vist sig at være en frugtbar strategi, som indtil videre har vist positive resultater og fremgang for turismen over de seneste fire år. Vær med - og sæt dit fingeraftryk Fra SETs side ser vi derfor frem til at medvirke i processen hen imod den nye politik for SET, Skive Kommune og egnens turismeaktører samarbejder med konsulentfirmaet Hird & Kvistgaard om at skabe den nye politik. Jeg opfordrer hermed alle lokale virksomheder indenfor turisme- og oplevelsespolitik til at engagere sig i arbejdet og være med til at sætte et tydelig fingeraftryk på den fremtidige turismeudvikling. SETs medarbejdere Sune Schmidt Udviklingskonsulent tlf Mette Yde Andersen Sekretær tlf Lisbeth Hedegaard Sekretær tlf Inger Lise Dahl Bureaumedarbejder tlf Birthe Vestergaard Bureaumedarbejder tlf

4 Skab det bedste ARBEJDSMILJØ i din virksomhed Kurser, førstehjælp, aut. arbejdsmiljørådgivning, lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse, arbejdsmiljøundersøgelser, lej en sikkerhedsleder Tlf: Se vores hjemmeside: INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Slotsgade 3, 7800 Skive. Tlf BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited et UK baseret selskab med begrænset hæftelse og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. Nu også undervognsbehandling! Kontakt os Sammen er vi stærkest! din totalleverandør af tryksager centraltrykkeriet skive a s katkjærvej skive tlf ISO miljøcertificeret Dahl, Rask & Partnere Statsautoriseret revisionsaktieselskab Stoholm Revisionskontor Vestergade Stoholm Telefon Fax Kontorhuset Jebjerg Østergades Butikstorv Roslev Telefon Fax Skive afdeling Katkjærvej 12 B 7800 Skive Telefon Fax DANA - DE SELVSTÆNDIGES FOR DEM, DER GØR DET 4 Nr. 2 AUGUST 2014

5 Fokus på turismen -via ny, revideret turisme- og oplevelsespolitik Den nye politik Frem til årsskiftet vil der blive arbejdet intenst med revidering af Skive Kommunes Turisme- og Oplevelsespolitik for de kommende fire år. En politik, der naturligvis vil tage udgangspunkt i Regeringens Vækstplan for dansk turisme - men tilpasset lokale forhold. Formålet At skabe en stærk og handlekraftig politik, der kan skabe hensigtsmæssige og effektive rammer for udvikling af kommunens turisme- og oplevelsesøkonomi. Stikordene er: Øget omsætning og beskæftigelse. SETs rolle SETs rolle er - sammen med Skive Kommune, konsulentfirmaet Hird & Kvistgaard samt lokale fokusgrupper - at deltage i udvikling af politikken. Samtidig med dette, arbejder SET og Skive Kommune med udvikling af den handlingsplan, der vil være SETs praktiske arbejdsredskab, når politikken skal udmøntes i forhold til turismeprojekter, de valgte indsatsområder, markedsføring og service overfor gæster og borgere m.m. Skive Kommunes rolle De overordnede politiske rammer og - sammen med SET og aktører - detailplanlægning i form af handlingsplan. Fokus på turismen I midteropslaget i dette nr. skriver formanden for Dansk Turismefremme, Anne-Mette Knattrup, at der er brug for en vækstplan for dansk turisme for at holde fokus på de mål, der sættes. Vækstplanen angiver nogle rammer, som den lokale turisme- og oplevelsespolitik læner sig op af. Men samtidig er det vigtigt, at den lokale politik også sætter fokus på de lokale muligheder, og tager hensyn til de lokale udfordringer. Målet er at sikre øget omsætning og beskæftigelse på Skiveegnen. Et mål, der kun kan nåes via samarbejde og fælles indsats fra Skive Kommune, SET og aktørerne. Fokus på den enkelte -via Turismefokuseret Erhvervsservice Turismefokuseret Erhvervsservice Med det regionale projekt Turismefokuseret Erhvervsservice har Skiveegnens virksomheder indenfor turisme- og oplevelsesøkonomien mulighed for at få del i de regionale tilskudsordninger, som Væksthus Midtjylland formidler. Projektet er støttet af Midtjysk Turisme, Region Midtjylland og Skive Kommune - med Væksthus Midtjylland og SET som udførende parter. Formålet At skabe forretnings- og kompetenceudvikling samt øget omsætning og beskæftigelse hos lokale turismeaktører med vækstpotentiale. SETs rolle SETs rolle i projektet er primært at skabe kontakt til turismeaktørerne - for gensidig orientering og for at fortælle om mulighederne. Hvis SETs konsulent og virksomheden i fællesskab udpeger et potentielt vækstområde, som virksomheden gerne vil gå videre med, formidles kontakt til Væksthus Midtjylland. Væksthus Midtjyllands rolle Efter et møde/en screening af VHMs faglige konsulent, kan virksomheden efterfølgende komme i betragtning til et længerevarende udviklingsforløb med en specialiseret rådgiver/konsulent. Fokus på den enkelte Nationale og regionale vækstplaner. Kommunale politikker og detaljerede handlingsplaner. Udviklingsprojekter med konkrete rammer. I det daglige har SET naturligvis nogle rammer og nogle fokusområder, der skal følges. Men når centerets konsulenter besøger egnens virksomheder er der fuldt fokus på den enkeltes vækstmuligheder indenfor f.eks. forretnings- og kvalitetsudvikling, værtskab, økonomi eller salg og markedsføring. Målet er at finde ud af, hvad virksomheden kan og vil - og at tilbyde hjælp til at komme videre. 5

6 Registreret Revisionsaktieselskab Resenvej Skive Tlf Tlf Tlf WEBSHOPS IT-SUPPORT WEBDESIGN HJEMMESIDER SOCIALE MEDIER VISUEL IDENTITET GOOGLE ANNONCERING SØGEMASKINEOPTIMERING Østerbro 7, 1.tv Skive HUL IGENNEM TIL EffEkTIv virksomhedsdrift MEd fiberbredbånd Idéer er der nok af... kunsten er at holde på den rette Identitet på tryk, web, film mm. Energibyen Skive sætter Klima & Energi projekter i gang, der sikre borgerne grøn energi og støtter erhvervsudviklingen. se Holstebrovej 16a 7800 Skive T: Resenvej Skive tlf udvikling iværksætteri service events netværk Behov for erhvervsjuridisk sparring hvor jura og forretning ses i en helhed? der er målrettet små og mellemstore virksomheder? der gør en konstaterbar forskel?... tid til en uforpligtende drøftelse? Steen K. Pedersen A/S - din lokale elektriker Miljørigtige el løsninger til offentlige og private, erhverv og industri. Hosting, cloud, server? Tal med os, så finder vi den bedste løsning til dig Ring eller se mere på netip.dk - tlf Sdr. Boulevard Skive A/S aut. el-installatør Tel.: TS-GRUPPEN DK viden og kompetence i el-branchen 6 Nr. 2 AUGUST 2014

7 Ørslev Kloster Refugium - fik en ny digital platform SET satte gang i processen Med tilbuddet om Turismefokuseret Erhvervsservice i tasken, satte SET gang i processen, så Ørslev Kloster Refugium nu er på vej med en nye digital platform. Via en konsulent fra Væksthus Midtjylland, fik Ørslev Kloster bevilliget en såkaldt Acceleratorpakke, så klosterforvalter Janne Fruergaard Keyes - sammen med en ekstern konsulent - kunne gå igang med at udvikle en ny digital platform. På sigt er målet med den nye hjemmeside at skabe yderligere interesse for såvel klosterets refugium som muligheden for at afholde møder og arrangementer på stedet. Ørslev Kloster Refugium Klosterforvalter Janne Fruergaard Keyes Hejlskovvej 15, 7840 Højslev Tlf Kort om Ørslev Kloster Siden 1969 har der bag de tykke hvide mure været arbejdsrefugium med 9 værelser, hvor gæsterne har ro til at fordybe sig i en opgave - få dage eller flere uger. Portnerboligen samt Folkestuen i kælderen kan lejes af virksomheder, institutioner, studerende og andre interesserede til møder, seminarer, workshops eller blot som en unikt sted at opholde sig, hvis man skal samarbejde om en opgave. Ved henvendelse til Janne Fruergaard er der mulighed for rundvisning i det historiske kloster, der blev etableret som nonnekloster i 1200-tallet. Skive Trav - fik mulighed for baneudvidelse SET banede vejen for banen Skive Trav er en stor lokal attraktion, så måske var spørgsmålet fra SETs konsulent: Hvordan kan vi hjælpe jer, så I kan komme igang med den længe ventede baneudvidelse?. Projektet Turismefokuseret Erhvervsservice viste sig at være en oplagt mulighed, idet Skive Trav med en Accelarator-pakke fra Væksthus Midtjylland kunne sætte skub i planerne og få tilskud til virkeliggørelse af baneudvidelsen fra 800 til 950 m. Skive har hestene og kuskene, restaurant, gode udenomsfaciliteter. - og nu også en bane, der matcher de store travbaner. Så baneudvidelsen vil uden tvivl cementere Skive Travs position - og dermed skabe vækst og udvikling ikke blot på Skive Trav men i hele miljøet omkring travbanen. Flyvej Skive tlf facebook.com/skivetrav Kort om Skive Trav Ud over den nyligt anlagte islænderbane (med VM mål) i indercirklen, har Skive Trav nu en bane på 950 m, hvilket matcher de store travbaner. Som den eneste danske bane har Skive Trav open stretch, hvilket giver mulighed for at angribe indvendigt i opløbet. Panoramarestauranten er åben på løbsdagene men kan også lejes til private fester. Hvis man som travgæst mere er til fastfood, findes cafeteria m.m., ligesom der naturligvis er legeplads til børnene. På almindelige løbsdage finder mennesker vej til Skive Trav, hvis publikumsrekord er ca gæster til én af de store travdage. Banen besøges årligt af over mennesker, hvoraf en stor del har købt en travpakkeløsning med rundvisning i staldene, stor buffet, hjælp til at spille m.m. 7

8 Tema: Skabes lokal vækst... Skabes lokal vækst med en vækstplan for turisme? Når Dansk Turismefremme italesætter denne problematik, så er det fordi, vi kender svaret. For svaret er enkelt. Ja, en vækstplan for turisme skaber vækst. Men vel og mærket kun, hvis landets beslutningstagere husker at inddrage de lokale aktører. Medlemmerne sikres øget fokus Som en landsdækkende, politisk uafhængig interesseorganisation arbejder Dansk Turismefremme netop på at sikre medlemmernes rolle i dansk turisme. Et af disse medlemmer er Skiveegnens Erhvervs-og Turistcenter, der gennem et medlemskab i foreningen Dansk Turismefremme er sikret øget fokus på de bonede gulve, når Regeringens Vækstteam kalder til samling om udarbejdelse af en Vækstplan for dansk turisme. Hvordan skabes vækst Gennem snart to år har Dansk Turismefremme siddet med omkring bordet sammen med fire ministre, udpegede embedsmænd og særligt udvalgte turismeorganisationer for at drøfte det store spørgsmål om, hvordan der skabes vækst i dansk turisme. Gennem hele processen har Dansk Turismefremmes fokusområder været gæstehåndtering og øget sammenhæng mellem produkt, service og markedsføring. Indlæg v/ Anne-Mette Knattrup Fmd, Dansk Turismefremme Turistchef, Randers Dansk Turismefremme har sat et aftryk Og når vi ser på Vækstplanens indhold, så er det tydeligt, at vores insisterende taler om at inddrage de parter, der har den tætteste kontakt til gæsten, ikke været helt spildt. Dansk Turismefremmes medlemmer, de lokale turismefremmeorganisationer, er jo netop forankret i de kommunale strukturer samtidig med, at de er bindeleddet i den værdikæde, gæsterne oplever. Professionel gæstehåndtering Sammen med vores lokale turismeaktører er vi ansigtet overfor gæsterne og understøtter vores kommuner og virksomheder i en professionel gæstehåndtering. De lokale turismeorganisationer har i det seneste år gennemgået en gennemgribende professionalisering, og niveauet er højnet betragtelig. Det lokale niveau inddrages Den viden og indsigt vi har, ville være ønskeligt at se repræsenteret i de nye nationale strukturer og organiseringer. Med inddragelse af det lokale niveau, vil der i langt højere grad opstå sammenhæng mellem markedsføring, salg og gæsteservice i dansk turisme. 8 Nr. 2 AUGUST 2014

9 - med en vækstplan for turisme? Nye nationale forretningsområder For fra den 1. januar 2015 ser det organisatoriske turismelandskab anderledes ud. Der skal gøres op med den regionale tilgang (kassetænkning?) og arbejdes mere ud fra en forretningsmæssig tilgang i de tre nye nationale forretningsområder kyst-og naturturisme, erhvervs- og møde-turisme og storbyturisme, der får hvert deres nye udviklingsselskab, som skal sikre bedre styring og koordinering på tværs af såvel kommune- og regionsgrænser. Nye udviklingsselskaber Etableringen af de tre nye udviklingsselskaber betyder konkret, at der ikke længere er plads til de regionale turismeudviklingsselskaber i deres nuværende form, disse forventes nedlagt ved årsskiftet 2014/2015. For de lokale turismeudviklingsorganisationer må denne organisatoriske forandring forventes at betyde øget handlekraft og forbedrede samarbejdsmuligheder. Lokal og regional indflydelse Alt i alt hilser Dansk Turismefremme Regeringens Vækstplan for turisme velkommen. Vi har troen på, at man ved at bevæge sig fra en tre-delt organisering til en to-delt organisering i dansk turisme, lettere kan rette fokus på de initiativer, der skal være med til at løfte de tre forretningsområder. Lokalt kan man håbe på større indflydelse, end man har opnået med den nuværende organisering. For det bliver de regionale og lokale aktører, der står for sammensætningen af bestyrelserne i de tre udviklingsselskaber. Kyst- og naturturisme En stor del af Dansk Turismefremmes medlemmer, herunder Skive, er at betegne som kyst- og naturområder og vil derfor blive en del af udviklingsselskabet for kyst- og naturturisme, som får til huse i Nordjylland. Selskaberne får til ansvar at udvikle dansk turisme med udgangspunkt i den nationale turismestrategi. Ja, vi har brug for en vækstplan for turisme Men skal den nye struktur blive en succes, er det vigtigt, at vi får en samlet national turiststrategi, hvor der er klare pejlemærker og konkrete målepunkter for udviklingsselskaberne. Fakta Dansk Turismefremmes medlemmer består af 46 lokale turismeudviklingsorganisationer, destinationssammenslutninger og uddannelsesinstitutioner, som alle arbejder aktivt på at styrke den lokale turismeudvikling. Herudover ejer og administrerer Dansk Turismefremme Det Grønne I Autorisationsordningen, som er en national kvalitetsmærkningsordning for alle landets turistorganisationer. Ordningen rummer 86 turistbureauer og turistinformationer. Med overtagelsen af Aktiv Danmark har Dansk Turismefremme fået tilføjet yderligere 225 nye temamedlemmer indenfor temaerne cycling, walking, golf, wellness, fishing og gastronomy. Indsatsområder Dansk Turismefremme arbejder aktivt med udvikling af de lokale turismeudviklingsorganisationers rolle i dansk turisme. Dette gøres gennem en aktiv styrkelse af det nationale turistpolitiske samarbejde med henblik på at professionalisere service-, informations- og modtageapparatet på de platforme, som fremtidens turist efterspørger. Kerneområderne er gæsteservice & kvalitet i turisterhvervet, markedsføring af aktiv ferie samt relationer og netværk. 9

10 EL:CON Skive A/S H.C. Ørstedsvej Skive Tel STEP1 AWARD 2014 HAR DU ÅRETS FORRETNINGSIDÉ? Kampen om ,- og tre måneders gratis husleje i STEP1 eller Jamo Huset Som kunde hos AV Picture.dk får du professionel rådgivning fra start til mål. International Produkt og virksomhedsfilm Indstruktionsvideo Reklamefilm til Bowl & Fun Produktfilm Produktfilm - Suzhou China Nyheder og sportsindslag 12 stk. 1 times programmer med NAT TV fra regionale virksomheder Book tid til et møde - kaffen er gratis og uforpligtende! Lad os gøre en forskel Prøv en bank, som gør noget for det lokale erhvervsliv. På gensyn i Spar Nord Skive, Adelgade 8 Tlf tættere på Hvad er STEP1 AWARD? Deltag nu! STEP1 Award er et arrangement som hylder Alle kan deltage. Studerende, lønmodtagere, iværk sættere, unge som gamle. Se mere på step1skive.dk innovation, kreativitet og iværksætteri. Essensen for STEP1 Award er at finde og Ingen produkter, idéer eller projekter kåre Årets Forretningsidé. er forkerte. Hvad kan man vinde? Deadline Vinderen af STEP1 Award anno 2014 vinder Send videoklip til Den gyldne Ivan. Dertil medfølger en check hvor du kort beskriver din ide. Senest på kr., tre måneders gratis husleje i 23. Septemer. STEP1/Jamo Huset og en mentorordning. JAMOHUSET Elmevej Roslev STEP1 Resenvej Skive Et innovativt og inspirerende iværksættermiljø Mulighed for sparring og netværksdannelse Deltagelse i faglige arrangementer. Hjælp os med at fremme iværksætteriet på Skiveegnen Bliv sponsor/støttemedlem. Pris 500 kr/år Resenvej Skive tlf Idéoplæg Detailprojektering Forhandling med myndigheder Energirådgivning Byggestyring digital printing offset roll-ups kataloger webløsninger Tlf Jegstrupvej 4M 7800 Skive STORE OPLEVELSER BADELAND, MOTIONSCENTER, BIOGRAF, KONCERTER, MØDER OG KONFERENCER Revision & rådgivning til alle typer erhverv Lederne Danmarks billigste A-kasse og organisation læs mere her Skyttevej Skive - Tlf Resenvej Skive Tlf landbo-limfjord.dk 10 Nr. 2 AUGUST 2014

11 Skiveegnen står stærkt - indenfor kyst- og naturturisme Et af indsatsområderne i Regeringens Vækstplan for dansk turisme er kyst- og naturturisme - et område, hvor Skiveegnen allerede nu står stærkt. Fur og UNESCO Indrømmet - ingen turistdestination med respekt for sig selv undlader at påpege naturen som et vigtigt aktiv for området. I Skive kommune er vores største og bedst besøgte enkeltattraktion Danmarks Skønneste Ø, Fur, der sælger sig selv på den enestående natur - og naturligvis på det helt unikke molerlandskab, der er kandidat til UNESCO verdensnaturarv. Aktiv på landjorden De grønne oaser: skove og plantager. De store åbne vidder: lyngheder, strandenge og de fede landbrugsjorder i Salling. De geografiske fænomener: højmoser og dødishuller. Alt sammen naturperler, der hænger sammen via Skive-egnens mange forgrenede vandre-, cykel- og rideruter. Positive lodsejere SET og Skive Kommune har mødt utrolig stor velvilje hos lodsejere, der har tilladt anlæggelse af stier gennem deres private naturområder. v/alice Bank Danielsen Turismechef Omgivet af vand Som en del af naturoplevelsen er det umuligt at komme uden om, at Skive kommune bogstaveligt talt er omgivet af vand. De 180 km Limfjordskystlinje, selvfølgelig - sekunderet af Karup Å, Flyndersø og de store genskabte søer i Salling. Aktiv på, i og ved vandet Med lystbådehavne og badestrande langs hele Limfjordskysten, en helt unik dykkerpark og optimale muligheder for både surfing, kajak og kano, kan Limfjorden nydes af hele familien. Lystfiskerne flokkes ved Karup Å og alle steder ved vandet kan man nyde såvel naturen som det rige dyre- og fugleliv. SETs rolle Naturen på Skiveegnen er smuk. Den er tæmmet, vild, spændende og visse steder unik, men den kan ikke stå alene. SETs rolle er tosidet. Dels naturligvis at formidle de mange naturoplevelser til lokale borgere og turister. Men mindst lige så væsentligt, er det SETs rolle at bidrage til forretningsudvikling hos egnens turismeaktører, idet naturen naturligt indgår i værdikæden. Stor opbakning Derfor stor ros og tak for samarbejdet til Skive Kommune og de lokale turismeaktører, der leverer alt det udenom, der supplerer Skiveegnens fantastiske natur: mad, shopping, overnatning, kulturoplevelser, infrastruktur m.m.m. Med jeres hjælp står Skiveegnen stærkt! 11

12 Er din virksomhed sammensat økonomisk bedst muligt? Kontakt os, og aftal et møde, eller læs mere på nordea.dk/erhverv Professionel Erhvervsrådgivning Erhvervsafdeling Frederiksgade Skive Solid succes! Start dialogen med PwC Skive Afdeling Søndergade nordea.dk Gør det muligt Thomas Heilskov Områdedirektør, Erhverv Kontakt: PwC, Resenvej 81, 7800 Skive, T: Lyt til... Stort udvalg af vine fra hele verden Rom, whisky, cognac, snaps og lokale øl Chokolade, sødt samt kaffe og te Italienske, franske og engelske delikatesser Flotte gavekurve og klassiske vingaver Events og Jeanne d Arc vinklubben Radio Skive Nordbanevej Skive Telefon Telefax Kik ind til Wøldiche Vine og lad dig inspirere Du kan parkere lige ved døren! Marius Jensens Vej 11A 7800 Skive Tlf udvikling iværksætteri service events netværk INDLOGER DIT FIRMA PÅ HOTEL..!»Sønderhuset«, Skives flotte kontorhotel, tilbyder kontorer til langt de fleste erhverv: Advokater, revisorer, psykologer, agenturer, alternative behandlere m.m. Kontakt Anni Asmussen Sønderhuset Kontorhotel. Ågade Skive Mød os på facebook.com/skivefolkeblad 12 Nr. 2 AUGUST 2014

13 Hostrup Hovedgaard - giver adgang til naturperle Naturturismen trives i Hostrup Samarbejde med lodsejerne giver offentligheden adgang til store lokale naturoplevelser, der før var lukket land. Dette er Hostrup Hovedgaard et rigtig fint eksempel på. Via et utrolig vellykket samarbejde med ejerne af den smukke hvide herregård, har offentligheden fået adgang til at færdes i det private naturbeskyttede område, der grænser op til Sønder Lem Vig og Limfjorden. I samarbejde med bl.a. SET og Skive Kommune er der, i forbindelse med projektet Lokalpark Sønder Lem Vig - Flyndersø, anlagt stier til Limfjorden og Sønder Lem Vig. Muligheden for at kunne færdes på de nye stier, der har sammenhæng med områdets øvrige stisystemer, benyttes naturligvis af lokale borgere og turister, men trækker også i stor stil natur- og fugleinteresserede til fra hele landet. Jonna og Anders Ahrenfeldt er gået forrest og har med deres positive tilgang givet offentligheden mulighed for at nyde naturen og det rige dyre- og fugleliv fra deres private ejendom. Hostrup Hovedgaard Jonna og Anders Ahrenfeldt Hostrupvej 41, Lem 7860 Spøttrup tlf / facebook.com/hostruphovedgaard.dk Kort om Hostrup Hovedgaard På Hostrup Hovedgaard kan drømmen om at leje en herregård til den helt specielle fest, til et hyggeligt firmaarrangement, en konference/udstilling eller et weekend/ferieophold gå i opfyldelse. Hostrups historie kan spores tilbage til og navne som Krabbe, Lykke, Brahe og Rosenkrantz. er at finde blandt ejerne. Hovedbygningen er fra 1741, men fik sin nuværende udformning med de svungne gavle i 1880 erne. Hostrup Hovedgaard ejes og drives af Jonna og Anders Ahrenfeldt som et A/S. I 2007 blev landbrugsdriften omlagt, så den blev mere miljø- og naturvenlig. Samtidig påbegyndtes arbejdet med ombygning og renovering af hovedbygning og forpagterbolig til fest/mødelokaler med overnatning samt til weekend- eller ferieophold. Bygningerne er i dag indrettet, så der er plads til ca. 100 gæster. For at fremhæve, at Hostrup er beliggende i et aktivt historisk og kulturelt område, har de 20 smukt udstyrede dobbeltværelser navne efter Limfjordsforfattere og -kunstnere. Værelser, der hver især afspejler den enkelte kulturperson og dennes tilknytning til Limfjordsegnene. 13

14 Interne jobrokader - blandt SETs konsulenter SET har i sommerens løb lavet et par interne rokader blandt konsulenterne, idet Leo Ravn-Nielsen og Gert Løkke Leth har byttet arbejdsopgaver. På turismesiden er der ikke sket ændringer, men for oversigtens skyld præsenterer vi hermed centerets udfarende kræfter - fordelt efter overordnede arbejdsopgaver. Basal erhvervsservice og iværksætteri Virksomhedskontakter og -besøg Erhvervsrelaterede projekter Energi i Væksten Projektledelse, drift og udvikling Genbyg Skive Turismefokuserede opgaver Virksomhedskontakter og -besøg Turismerelaterede projekter Leo Ravn-Nielsen Thea Lyng Thomsen Alice Bank Danielsen Mie Herskov Anne Ginnerup Janne Kragh Pedersen Lise Korsgaard Gert Løkke Leth Marlene Rasmussen (barsel) Læs videre i Skive på Erhvervsakademi Dania Datamatiker Multimediedesigner Produktionsteknolog Serviceøkonom Når din markedsføring skal ses Adelgade 14. Tlf Helaftensarrangementer fra kr. 325,- Lækker Buffet fra kr. 375,- Brunch/søndagsarrangementer fra kr. 225,- Smørrebrød fra kr. 20,- VI LEVERER OGSÅ MAD UD AF HUSET HUSK! Her har du mulighed for selv at medbringe dine drikkevarer uden merpris! Hent yderligere inspiration på VINDEVEJ SKIVE TLF Thises nye vartegn Erhverv er velkommen på genbrugspladserne Virksomheder skal være tilmeldt, hvis de ønsker at benytte genbrugspladserne. Se priser og tilmeld din virksomhed på eller på tlf Moder Ko - alle mejeriprodukters moder KATKJÆRVEJ SKIVE ÅbnIngSTIdER: MAn. - fre. Kl lørdag lukket 14 Nr. 2 AUGUST 2014

15 Skive Kommune - har to gode tilbud til virksomhederne Unikt boligmiljø for unge 28 Skive virksomheder har etableret en erhvervsdrivende fond, der står bag KIS Huset et unikt boligmiljø for studerende og nyansatte. Huset skal give de unge en optimal start på en karriere i Skive i et hjemligt miljø med socialt fællesskab og et stærkt fagligt netværk. Har du ansat en universitetspraktikant, en højtuddannet el.lign., har du mulighed for at tilbyde en bolig i KIS Huset. KIS Huset ligger centralt i Skive by og er indrettet med 13 møblerede boliger med eget bad, fælles køkken, opholds- og aktivitetsrum. Beboerne tilbydes at deltage i faglige aktiviteter og sociale arrangementer. Læs mere på facebook.com/kishuset Faglært Fremtiden er faglært Med voksenlærlingeordningen kan du være med til at skabe de faglærte medarbejdere, som din virksomhed og fremtidens arbejdsmarked har brug for. Ordningen kan bruges til at opkvalificere og fastholde gode medarbejdere - eller du kan tage en voksen, erfaren lærling udefra, evt. i mesterlære. Har du ikke mulighed for at beskæftige en voksenlæring på fuld tid, hjælper Jobcenter Skive gerne med at finde én eller flere virksomheder at dele med. Med en voksenlærling får du 30 kr/t i tilskud. Dette gælder i praktikperioderne i de første to år. Læs mere på eller Grafisk Bureau - står bl.a. for Netværk Skive Full-service bureau med mange opgaver Grafisk Bureau leverer totalløsninger - uanset opgavens størrelse, rådgivning indenfor markedsføring samt udarbejdelse af markedsføringsplan. Dommerby Papir På adressen findes også Dommerby Papir, som er leveringsdygtig i specialpapir og særlige opgaver. Grafisk Bureau udgiver Ugeavisen Skive-egnen (udgives primært i Nordfjends), Rundt om Skive (om livet i og omkring Skive kommune) samt Netværk Skive - oversigtsguiden, som laves i samarbejde med SET. Grafisk Bureau Anette Thygesen Viborgvej 116, Dommerby 7840 Højslev tlf Netværk Skive Netværk Skive indeholder en oversigt over Skiveegnens virksomheder og præsenterer samtidig et antal virksomhedsprofiler. Hjælp os med opdatering af Netværk Skive Virksomheder starter, flytter, skifter ejer, lukker. Det kan derfor være svært at holde et virksomhedsregister 100% ajour, Derfor! Hvis du observerer fejl i Netværk Skive, kontakt da venligst SET, så fejlen kan blive rettet. 15

16 SETs tilbud - er ikke kun for iværksættere Læs mere og tilmeld dig skiveet.nemtilmeld.dk Hvad er en iværksætter? Spørgsmålet er måske mere, hvornår man egentlig holder op med at være iværksætter? Iværksætter er ikke nødvendigvis noget, man kun er lige når man starter sin virksomhed og de første år derefter - selv om det muligvis er den officielle definition. Mange virksomhedsejere fortsætter med at betragte sig selv som iværksættere - i regi af deres etablerede virksomhed, fordi de hele tiden har gang i noget nyt - en ny ide - et nyt projekt. Kompetenceudvikling Kompetenceforløbet Mere Fart er fase to af taskforceprojektet På vej til vækst, der er støttet af Region Midtjylland og Skive Kommune. Mere Far tilbyder kompetenceudvikling i form af kollektive kurser/møder med efterfølgende individuel rådgivning ved dygtige, professionelle konsulenter, der er eksperter på området. Arrangementerne er i princippet målrettet virksomheder, der går under den officielle definition af iværksættere - nemlig virksomheder, hvis CVR nr. er under tre år. - også for etablerede virksomheder MEN! Hvis din virksomhed er mere end tre år - og du er interersseret i et eller flere af SETs inspirationsarrangementer - er du naturligvis meget velkommen, da det primære formål med SETs møder/kurser er at skabe vækst og udvikling for alle egnens virksomheder - uanset etableringsår. Lad dig inspirere på Netværkscafé = uformelt mødested En gang om måneden afholdes Netærkscafé i STEP1, ligesom Mere Fart også inviterer til virksomhedsbesøg med netværksmulighed. Disse arrangementer er oplagte muligheder for at mødes med såvel nye som etablerede kolleger og potentielle samarbejdspartnere. Sparring med erfarne mentorer Har du en udfordring, som du gerne vil have andre (uvildige) øjne på? En gang om måneden træder SETs Mentorpanel sammen og er klar til 2 timers fokus på DIN udfordring. Du får 20 min til at fremlægge, hvorefter de erfarne virksomhedsledere kommer med deres input og kommentarer til din udfordring. Hvis du blot har en idé eller et produkt, som du gerne vil drøfte med uvildige, er Mentorpanelet også det rette sted. Du har mulighed for at få 20 min. sparring og dialog med panelets deltagere. Uanset virksomhedens alder og branche er alle velkomne til at mødes med Mentorpanelet. A.h.t. koordinering er tilmelding dog nødvendig. Ikke kun for ivæksættere Fra SETs side vil vi gerne opfordre både iværksættere (uanset definition) og etablerede virksomhedsejere til at deltage i SETs arrangementer. Uanset om det er et uformelt netværksmøde eller et møde med høj faglig standard, vil mixet af nye og erfarne virksomhedsejere/lledere kunne give alle parter et løft - og skabe grobund for gensidigt kendskab og samarbejde. Østerbro 7, 7800 Skive Tlf facebook.com/skiveet Turistbureauet Tlf facebook.com/visitskive Foto: Gert Laursen, Thomas Køser, Skive Kommune/ Skyfish, Brian Olesen, Michael Andersen, Susanne Jensen, Dansk Turismefremme, Colourbox, Jacob Lerche, Mik Andersen m.fl. Ansvarshavende redaktør: Jens Enevold Kristensen Tekst: Mette Yde Andersen Grafisk design: Haven Grafisk Tryk: Vibla Oplag: Nr. 2 AUGUST 2014

udvikling iværksætteri events service netværk Produktivitet og konkurrenceevne

udvikling iværksætteri events service netværk Produktivitet og konkurrenceevne Nr. 4. DECEMBER 2014 Produktivitet og konkurrenceevne Læs også: Automatisering skaber vækst SET vs BID? Fra produkt til service Mere Fart udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Produktivitet

Læs mere

Turismefokuseret erhvervsindsats udvikling iværksætteri events service netværk

Turismefokuseret erhvervsindsats udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 3 OKTOBER 2013 Turismefokuseret erhvervsindsats Læs indlæg fra Lise Bach Sørensen, Midtjysk Turisme udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Turismen skal skabe nye jobs Turismechef Alice

Læs mere

Nr. 4 DECEMBER 2013. Fremtidens industri Læs indlæg fra Bjarne Kragh Jensen, Lederne Midt-Nord. udvikling iværksætteri events service netværk

Nr. 4 DECEMBER 2013. Fremtidens industri Læs indlæg fra Bjarne Kragh Jensen, Lederne Midt-Nord. udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 4 DECEMBER 2013 Fremtidens industri Læs indlæg fra Bjarne Kragh Jensen, Lederne Midt-Nord udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Fremtidens industri - Skives fremtid? Kristen Hedegaard

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Kompetenceudvikling starter allerede i barndommen!

udvikling iværksætteri events service netværk Kompetenceudvikling starter allerede i barndommen! Nr. 2 juli 2012 Kompetenceudvikling starter allerede i barndommen! Læs bl.a. indlæg på midtersiderne fra direktør Lars Goldschmidt, Dansk Industri udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Kompetenceudvikling

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Ledelse er ikke hvad det har været! Læs bl.a. indlæg på midtersiderne fra chairman Lars Kolind.

udvikling iværksætteri events service netværk Ledelse er ikke hvad det har været! Læs bl.a. indlæg på midtersiderne fra chairman Lars Kolind. Nr. 3 september 2012 Ledelse er ikke hvad det har været! Læs bl.a. indlæg på midtersiderne fra chairman Lars Kolind. udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Ledelse eller lederskab Direktør

Læs mere

Nr. 6 december 2011. Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. www.skiveet.dk

Nr. 6 december 2011. Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. www.skiveet.dk Nr. 6 december 2011 Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. erhverv Lederen Mentorkorps www.skiveet.dk Ledernetværk turisme Forårsprogram 2012 handel Leder: Lederudvikling - kan du

Læs mere

Nr. 3 juni 2011. Iværksætteriet slår gnister - på Skiveegnen. Læs bl.a. om VokseVærket Udviklingshus for iværksættere BIGlyngøre

Nr. 3 juni 2011. Iværksætteriet slår gnister - på Skiveegnen. Læs bl.a. om VokseVærket Udviklingshus for iværksættere BIGlyngøre Nr. 3 juni 2011 Iværksætteriet slår gnister - på Skiveegnen Læs bl.a. om VokseVærket Udviklingshus for iværksættere BIGlyngøre erhverv www.skiveet.dk turisme handel Leder: Iværksætteriet slår gnister -

Læs mere

Nr. 4 august 2011. Kommunikation - internt og eksternt. Læs bl.a. om. www.skiveet.dk

Nr. 4 august 2011. Kommunikation - internt og eksternt. Læs bl.a. om. www.skiveet.dk Nr. 4 august 2011 Kommunikation - internt og eksternt Læs bl.a. om erhverv Lederkurser Ejerskifte www.skiveet.dk Eksportmuligheder turisme Vækstsparring handel Leder: Kommunikation - internt og eksternt

Læs mere

Nr. 6 december 2010. Ledelse Personligt og fagligt. Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk

Nr. 6 december 2010. Ledelse Personligt og fagligt. Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk Nr. 6 december 2010 Ledelse Personligt og fagligt Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk erhverv www.skiveet.dk turisme handel Leder: Farvel - og på gensyn v/direktør Jens E.

Læs mere

Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst

Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst Nr. 5 oktober 2010 Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst erhverv www.skiveet.dk turisme handel v/bestyrelsesformand Kristen Hedegaard Meget tyder på, at der så småt er ved at komme gang i

Læs mere

Generationsskifte tager 5 år har du en plan?

Generationsskifte tager 5 år har du en plan? Nr. 1 Februar 2010 Generationsskifte tager 5 år har du en plan? Det bliver uafvendeligt aktuelt for alle virksomhedsledere på et eller andet tidspunkt, men for mange er det et emne, man ikke tager sig

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 2010 Skiveegnen www.skiveet.dk Limfjords Camping og Vandland 2 Indholdsfortegnelse 3 Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter 4 Indledning 5 Medlemskontakt

Læs mere

Job og karriere på Skiveegnen

Job og karriere på Skiveegnen Nr. 4 August 2008 Job og karriere på Skiveegnen Det er en kendt sag, at akademikere skaber vækst både i små, mellemstore og store virksomheder. Det er ligeledes en kendt sag, at vækst og udvikling i Skiveegnens

Læs mere

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter

Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Årsberetning Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Skiveegnen www.skiveet.dk DMV Industry 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16 17 18 19 20 22 23 24 26 2 Indholdsfortegnelse Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Indledning

Læs mere

NYHEDSBREV. Tiderne skifter!

NYHEDSBREV. Tiderne skifter! NYHEDSBREV Nr. 6 december 2006 Tiderne skifter! Ved sammenlægningen af de to selvstændige erhvervskontorer i Salling og Skive pr. 1. januar 2005, opstillede bestyrelsen et antal målsætninger, som Erhvervscenteret

Læs mere

Erhvervslivets b2b NETVÆRK SKIVE. Oversigtsguide over virksomheder i Skive Kommune 2014/15

Erhvervslivets b2b NETVÆRK SKIVE. Oversigtsguide over virksomheder i Skive Kommune 2014/15 Erhvervslivets b2b NETVÆRK SKIVE Oversigtsguide over virksomheder i Skive Kommune 2014/15 Thisted Sejerslev Næsby Vindblæs Vilsted st bring Ør y kkeby truer Redsted Hjerm Sundby Skallerup 26 Øster Jølby

Læs mere

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk

Rekordåret 2012. Tilmeld dig nyhedsbrevet og del viden og vækst med dine medarbejdere. Se mere på www.heforum.dk Nr. 21 - marts 2013 Kunderne vil have stabil drift og faste, økonomiske aftaler Holdånd blandt Holbæks turistaktører Træskibsfestival i sigte Flydende ferieboliger på Isefjorden Facebook er bedre til branding

Læs mere

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk

Holbæk rykker. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Ved Faurgården 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 hre@hre.dk www.hre.dk Nr. 13 marts 2011 Holbæk rykker... Erhvervsrådet skal være motoren i erhvervspolitikken... Det er her, motorvejen begynder... I repræsenterer det, Danmark har brug for... En byggesag skal kun tage ni dage...

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Nye tider nye muligheder

Nye tider nye muligheder Nr. 9 marts 2010 Bevar optimismen - og vær realistisk... En moderne leder med gamle værdier... Bedre vilkår på vej for de lokale virksomheder... Plads til 45 iværksættere i Holbæks nye vækstfabrik... Ansæt

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk

TEMA:: Udvikling. nr.01 2010. Vokseværk med Growthbooster. RUN på butiksudvidelser. vejen til vækst. www.billund-erhvervsfremme.dk Udvikling og fremme af Billund Kommune og erhvervsliv nr.01 2010 TEMA:: Udvikling Vokseværk med Growthbooster NETVÆRK er vejen til vækst 05:: 08:: 18:: RUN på butiksudvidelser www.billund-erhvervsfremme.dk

Læs mere

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ]

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2015 ] Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen,

Læs mere

Nr. 20 - december 2012

Nr. 20 - december 2012 Nr. 20 - december 2012 Rygtet om god service har bredt sig Butikker henter inspiration hos Holbæk Erhvervsforum Holbæk-arkitekter kigger mod nord Madskribent og foodstylist med smag for Holbæk Erhvervslivet

Læs mere

Nr. 28 - december 2014

Nr. 28 - december 2014 Nr. 28 - december 2014 Erhvervsliv og kommune er rykket tættere på hinanden Virksomheder gør plads til borgere uden joberfaring Gazellerne flokkes i Holbæk Videnspilot har været med til at holde gang i

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden

Et godt ejerskifte starter i god tid. Ejerskifte er et boost til Tiger kæden EjerskifteDanmark Tillægget er udgivet af EjerskifteDanmark FOTO: NIELS HOUGAARD Et godt ejerskifte starter i god tid Ejerskifte er et boost til Tiger kæden Side 4 Rundt om ejerskifte tre gode råd om ejerskifte

Læs mere