udvikling iværksætteri events service netværk Vækstplan for dansk turisme Læs indlæg fra Anne-Mette Knattrup, fmd., Dansk Turismefremme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udvikling iværksætteri events service netværk Vækstplan for dansk turisme Læs indlæg fra Anne-Mette Knattrup, fmd., Dansk Turismefremme"

Transkript

1 Nr. 2 AUGUST 2014 Vækstplan for dansk turisme Læs indlæg fra Anne-Mette Knattrup, fmd., Dansk Turismefremme udvikling iværksætteri events service netværk

2 Leder: Ny vækstplan for turisme - vi skal frem i skoene Kristen Hedegaard udvikling iværksætteri service events netværk Vækstplan for dansk turisme Regeringen har vedtaget en ny Vækstplan for dansk turisme - med hovedoverskriften Danmark i arbejde. Fra SETs side håber vi, at planen bringer nye muligheder for den lokale turisme, for det trænger vi til. Tre fokusområder Den nye vækstplan fokuserer indsatsen i tre nye, nationale forretningsområder: 1) Storbyturisme, 2) Erhvervs- og mødeturisme samt 3) Kyst- og Naturturisme. Som vi ser det, åbner det sidste indsatsområde nye muligheder for Limfjordsturismen. Men vi skal sørge for at være fremme i skoene, da vi er i skarp konkurrence med resten af landets kyst-og naturområder. Vores indsatsområde Imidlertid rummer Kyst- og naturturisme mange af de områder, som SET og Skive Kommune i forvejen fokuserer på og det vil derfor være oplagt at gøre dette indsatsområde til vores. Ifølge vækstplanen handler udvikling af kyst- og naturturisme nemlig bl.a. om at udnytte naturen aktivt som en del af turismeproduktet - at udvikle cykelturismen - at øge turisternes tilfredshed med madoplevelser - at styrke småskalaturismen på øer og i landområder, ligesom ønsket om styrkelse af den digitale infrastruktur er nævnt. Kystturisme ved Limfjorden Den sidste pind indenfor dette indsatsområde handler imidlertid specifikt om udvikling af kystturisme på Vestkysten og omkring Østersøen. Men det skal dog ikke hindre os i (selv - og i samarbejde med andre kommuner) at udvikle og udbygge kystturismen ved Limfjorden. For kystlinje har Limfjorden masser af - Skive kommune har alene 180 km af slagsen - og vi synes også selv, at Limfjordskommunerne er rigtig godt med i forhold til kultur, natur og miljø, som er vigtige stikord for netop denne pind. forts. side 3 Indhold: SETs medarbejdere Leder: Vækstplan for turisme...2 SETs medarbejdere...2 Fokus på turismen...5 Fokus på den enkelte...5 Turismefokuseret erhvervsservice: Ørslev Kloster og Skive Trav...7 Jens Enevold Kristensen Direktør tlf Alice Bank Danielsen Turismechef/souschef tlf Susanne Bitsch Økonomiansvarlig tlf Lise Korsgaard Eventmanager/ erhvervskonsulent tlf Tema: Vækstplan for turisme... 8 Skive står stærkt Offentligheden får adgang til naturperle: Hostrup Hovedgaard...13 Interne jobrokader...14 Leo Ravn-Nielsen Erhvervs- og udv. konsulent tlf Mie Herskov Erhvervskonsulent / IT-ansvarlig tlf Gert Løkke Leth Erhvervs- og udv. konsulent tlf Thea Lyng Thomsen Udviklingskonsulent tlf To gode tilbud fra Skive Kommune...15 Her laves Netværk Skive Grafisk Bureau...15 SETs tilbud - ikke kun for iværksættere. 16 Janne Kragh Pedersen Udviklingskonsulent tlf Anne Ginnerup Udviklingskonsulent tlf Kirsten Borger Udviklingskonsulent tlf Marlene Rasmussen Udviklingskonsulent Barselsorlov 2 Nr. 2 AUGUST 2014

3 Ny vækstplan for turisme - vi skal frem i skoene v/kristen Hedegaard, best. formand Samarbejde er kodeordet Flere kommuner har allerede kridtet skoene. Det gælder bl.a. de 11 vestkystkommuner, der specifikt er nævnt i vækstplanen. Det ideelle ville være, hvis også alle Limfjordskommunerne kunne stå sammen for derved at få optimal indflydelse. Det har Skiveegnen arbejdet for i mange år - bl.a. i regi af Netværk Limfjorden, men desværre har det vist sig svært at samle alle på tværs af regions- og kommunegrænser. Vi er derfor glade for samarbejdet i Enjoy Limfjorden med Holstebro, Struer og Lemvig, men det ville bestemt ikke skade hverken vores eller Limfjordens sag, om flere kommuner meldte sig på banen. Limfjorden skal ind i vækstplanen Fra SETs side følger vi arbejdet med den nye Vækstplan tæt, både på lokalt/regionalt plan og gennem vores politiske bagland i Dansk Turismefremme. Hvis Skiveegnen skal gøre sig håb om at få indflydelse - og blive en aktiv del af udmøntningen af Vækstplan for dansk turisme - er det derfor vigtigt, at alle instanser er opmærksomme på, at Limfjorden er faldet ud af denne del af vækstplanen. Vi skal frem i skoene Vi skal frem i skoene og trække i alle relevante tråde for at få Limfjordslandet - og dermed Skiveegnen - til at fremstå som en vigtig del af den danske kyst- og naturturisme. - og vi skal søge indflydelse SET, politikere, embedsmænd og turistaktører skal stå sammen og søge indflydelse, hvor det er muligt. Jeg vil derfor gerne opfordre lokale politikere - på lokalt, regionalt og nationalt plan - til at tale Limfjordens sag i udmøntningen af den nye Vækstplan. Den lokale vækstplan Rygraden i SETs turismearbejde er Skive Kommunes Turisme- og oplevelsespolitik og den dertil hørende handlingsplan. Politikken og handlingsplanen har været en stor gevinst for den lokale turisme, da indsatsen har været fokuseret på en række konkrete initiativer og i 5 udpegede oplevelsesklynger. Frugtbar strategi Det har vist sig at være en frugtbar strategi, som indtil videre har vist positive resultater og fremgang for turismen over de seneste fire år. Vær med - og sæt dit fingeraftryk Fra SETs side ser vi derfor frem til at medvirke i processen hen imod den nye politik for SET, Skive Kommune og egnens turismeaktører samarbejder med konsulentfirmaet Hird & Kvistgaard om at skabe den nye politik. Jeg opfordrer hermed alle lokale virksomheder indenfor turisme- og oplevelsespolitik til at engagere sig i arbejdet og være med til at sætte et tydelig fingeraftryk på den fremtidige turismeudvikling. SETs medarbejdere Sune Schmidt Udviklingskonsulent tlf Mette Yde Andersen Sekretær tlf Lisbeth Hedegaard Sekretær tlf Inger Lise Dahl Bureaumedarbejder tlf Birthe Vestergaard Bureaumedarbejder tlf

4 Skab det bedste ARBEJDSMILJØ i din virksomhed Kurser, førstehjælp, aut. arbejdsmiljørådgivning, lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse, arbejdsmiljøundersøgelser, lej en sikkerhedsleder Tlf: Se vores hjemmeside: INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Slotsgade 3, 7800 Skive. Tlf BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, en danskejet revisions og rådgivningsvirksomhed, er medlem af BDO International Limited et UK baseret selskab med begrænset hæftelse og en del af det internationale BDO netværk bestående af uafhængige medlemsfirmaer. Nu også undervognsbehandling! Kontakt os Sammen er vi stærkest! din totalleverandør af tryksager centraltrykkeriet skive a s katkjærvej skive tlf ISO miljøcertificeret Dahl, Rask & Partnere Statsautoriseret revisionsaktieselskab Stoholm Revisionskontor Vestergade Stoholm Telefon Fax Kontorhuset Jebjerg Østergades Butikstorv Roslev Telefon Fax Skive afdeling Katkjærvej 12 B 7800 Skive Telefon Fax DANA - DE SELVSTÆNDIGES FOR DEM, DER GØR DET 4 Nr. 2 AUGUST 2014

5 Fokus på turismen -via ny, revideret turisme- og oplevelsespolitik Den nye politik Frem til årsskiftet vil der blive arbejdet intenst med revidering af Skive Kommunes Turisme- og Oplevelsespolitik for de kommende fire år. En politik, der naturligvis vil tage udgangspunkt i Regeringens Vækstplan for dansk turisme - men tilpasset lokale forhold. Formålet At skabe en stærk og handlekraftig politik, der kan skabe hensigtsmæssige og effektive rammer for udvikling af kommunens turisme- og oplevelsesøkonomi. Stikordene er: Øget omsætning og beskæftigelse. SETs rolle SETs rolle er - sammen med Skive Kommune, konsulentfirmaet Hird & Kvistgaard samt lokale fokusgrupper - at deltage i udvikling af politikken. Samtidig med dette, arbejder SET og Skive Kommune med udvikling af den handlingsplan, der vil være SETs praktiske arbejdsredskab, når politikken skal udmøntes i forhold til turismeprojekter, de valgte indsatsområder, markedsføring og service overfor gæster og borgere m.m. Skive Kommunes rolle De overordnede politiske rammer og - sammen med SET og aktører - detailplanlægning i form af handlingsplan. Fokus på turismen I midteropslaget i dette nr. skriver formanden for Dansk Turismefremme, Anne-Mette Knattrup, at der er brug for en vækstplan for dansk turisme for at holde fokus på de mål, der sættes. Vækstplanen angiver nogle rammer, som den lokale turisme- og oplevelsespolitik læner sig op af. Men samtidig er det vigtigt, at den lokale politik også sætter fokus på de lokale muligheder, og tager hensyn til de lokale udfordringer. Målet er at sikre øget omsætning og beskæftigelse på Skiveegnen. Et mål, der kun kan nåes via samarbejde og fælles indsats fra Skive Kommune, SET og aktørerne. Fokus på den enkelte -via Turismefokuseret Erhvervsservice Turismefokuseret Erhvervsservice Med det regionale projekt Turismefokuseret Erhvervsservice har Skiveegnens virksomheder indenfor turisme- og oplevelsesøkonomien mulighed for at få del i de regionale tilskudsordninger, som Væksthus Midtjylland formidler. Projektet er støttet af Midtjysk Turisme, Region Midtjylland og Skive Kommune - med Væksthus Midtjylland og SET som udførende parter. Formålet At skabe forretnings- og kompetenceudvikling samt øget omsætning og beskæftigelse hos lokale turismeaktører med vækstpotentiale. SETs rolle SETs rolle i projektet er primært at skabe kontakt til turismeaktørerne - for gensidig orientering og for at fortælle om mulighederne. Hvis SETs konsulent og virksomheden i fællesskab udpeger et potentielt vækstområde, som virksomheden gerne vil gå videre med, formidles kontakt til Væksthus Midtjylland. Væksthus Midtjyllands rolle Efter et møde/en screening af VHMs faglige konsulent, kan virksomheden efterfølgende komme i betragtning til et længerevarende udviklingsforløb med en specialiseret rådgiver/konsulent. Fokus på den enkelte Nationale og regionale vækstplaner. Kommunale politikker og detaljerede handlingsplaner. Udviklingsprojekter med konkrete rammer. I det daglige har SET naturligvis nogle rammer og nogle fokusområder, der skal følges. Men når centerets konsulenter besøger egnens virksomheder er der fuldt fokus på den enkeltes vækstmuligheder indenfor f.eks. forretnings- og kvalitetsudvikling, værtskab, økonomi eller salg og markedsføring. Målet er at finde ud af, hvad virksomheden kan og vil - og at tilbyde hjælp til at komme videre. 5

6 Registreret Revisionsaktieselskab Resenvej Skive Tlf Tlf Tlf WEBSHOPS IT-SUPPORT WEBDESIGN HJEMMESIDER SOCIALE MEDIER VISUEL IDENTITET GOOGLE ANNONCERING SØGEMASKINEOPTIMERING Østerbro 7, 1.tv Skive HUL IGENNEM TIL EffEkTIv virksomhedsdrift MEd fiberbredbånd Idéer er der nok af... kunsten er at holde på den rette Identitet på tryk, web, film mm. Energibyen Skive sætter Klima & Energi projekter i gang, der sikre borgerne grøn energi og støtter erhvervsudviklingen. se Holstebrovej 16a 7800 Skive T: Resenvej Skive tlf udvikling iværksætteri service events netværk Behov for erhvervsjuridisk sparring hvor jura og forretning ses i en helhed? der er målrettet små og mellemstore virksomheder? der gør en konstaterbar forskel?... tid til en uforpligtende drøftelse? Steen K. Pedersen A/S - din lokale elektriker Miljørigtige el løsninger til offentlige og private, erhverv og industri. Hosting, cloud, server? Tal med os, så finder vi den bedste løsning til dig Ring eller se mere på netip.dk - tlf Sdr. Boulevard Skive A/S aut. el-installatør Tel.: TS-GRUPPEN DK viden og kompetence i el-branchen 6 Nr. 2 AUGUST 2014

7 Ørslev Kloster Refugium - fik en ny digital platform SET satte gang i processen Med tilbuddet om Turismefokuseret Erhvervsservice i tasken, satte SET gang i processen, så Ørslev Kloster Refugium nu er på vej med en nye digital platform. Via en konsulent fra Væksthus Midtjylland, fik Ørslev Kloster bevilliget en såkaldt Acceleratorpakke, så klosterforvalter Janne Fruergaard Keyes - sammen med en ekstern konsulent - kunne gå igang med at udvikle en ny digital platform. På sigt er målet med den nye hjemmeside at skabe yderligere interesse for såvel klosterets refugium som muligheden for at afholde møder og arrangementer på stedet. Ørslev Kloster Refugium Klosterforvalter Janne Fruergaard Keyes Hejlskovvej 15, 7840 Højslev Tlf Kort om Ørslev Kloster Siden 1969 har der bag de tykke hvide mure været arbejdsrefugium med 9 værelser, hvor gæsterne har ro til at fordybe sig i en opgave - få dage eller flere uger. Portnerboligen samt Folkestuen i kælderen kan lejes af virksomheder, institutioner, studerende og andre interesserede til møder, seminarer, workshops eller blot som en unikt sted at opholde sig, hvis man skal samarbejde om en opgave. Ved henvendelse til Janne Fruergaard er der mulighed for rundvisning i det historiske kloster, der blev etableret som nonnekloster i 1200-tallet. Skive Trav - fik mulighed for baneudvidelse SET banede vejen for banen Skive Trav er en stor lokal attraktion, så måske var spørgsmålet fra SETs konsulent: Hvordan kan vi hjælpe jer, så I kan komme igang med den længe ventede baneudvidelse?. Projektet Turismefokuseret Erhvervsservice viste sig at være en oplagt mulighed, idet Skive Trav med en Accelarator-pakke fra Væksthus Midtjylland kunne sætte skub i planerne og få tilskud til virkeliggørelse af baneudvidelsen fra 800 til 950 m. Skive har hestene og kuskene, restaurant, gode udenomsfaciliteter. - og nu også en bane, der matcher de store travbaner. Så baneudvidelsen vil uden tvivl cementere Skive Travs position - og dermed skabe vækst og udvikling ikke blot på Skive Trav men i hele miljøet omkring travbanen. Flyvej Skive tlf facebook.com/skivetrav Kort om Skive Trav Ud over den nyligt anlagte islænderbane (med VM mål) i indercirklen, har Skive Trav nu en bane på 950 m, hvilket matcher de store travbaner. Som den eneste danske bane har Skive Trav open stretch, hvilket giver mulighed for at angribe indvendigt i opløbet. Panoramarestauranten er åben på løbsdagene men kan også lejes til private fester. Hvis man som travgæst mere er til fastfood, findes cafeteria m.m., ligesom der naturligvis er legeplads til børnene. På almindelige løbsdage finder mennesker vej til Skive Trav, hvis publikumsrekord er ca gæster til én af de store travdage. Banen besøges årligt af over mennesker, hvoraf en stor del har købt en travpakkeløsning med rundvisning i staldene, stor buffet, hjælp til at spille m.m. 7

8 Tema: Skabes lokal vækst... Skabes lokal vækst med en vækstplan for turisme? Når Dansk Turismefremme italesætter denne problematik, så er det fordi, vi kender svaret. For svaret er enkelt. Ja, en vækstplan for turisme skaber vækst. Men vel og mærket kun, hvis landets beslutningstagere husker at inddrage de lokale aktører. Medlemmerne sikres øget fokus Som en landsdækkende, politisk uafhængig interesseorganisation arbejder Dansk Turismefremme netop på at sikre medlemmernes rolle i dansk turisme. Et af disse medlemmer er Skiveegnens Erhvervs-og Turistcenter, der gennem et medlemskab i foreningen Dansk Turismefremme er sikret øget fokus på de bonede gulve, når Regeringens Vækstteam kalder til samling om udarbejdelse af en Vækstplan for dansk turisme. Hvordan skabes vækst Gennem snart to år har Dansk Turismefremme siddet med omkring bordet sammen med fire ministre, udpegede embedsmænd og særligt udvalgte turismeorganisationer for at drøfte det store spørgsmål om, hvordan der skabes vækst i dansk turisme. Gennem hele processen har Dansk Turismefremmes fokusområder været gæstehåndtering og øget sammenhæng mellem produkt, service og markedsføring. Indlæg v/ Anne-Mette Knattrup Fmd, Dansk Turismefremme Turistchef, Randers Dansk Turismefremme har sat et aftryk Og når vi ser på Vækstplanens indhold, så er det tydeligt, at vores insisterende taler om at inddrage de parter, der har den tætteste kontakt til gæsten, ikke været helt spildt. Dansk Turismefremmes medlemmer, de lokale turismefremmeorganisationer, er jo netop forankret i de kommunale strukturer samtidig med, at de er bindeleddet i den værdikæde, gæsterne oplever. Professionel gæstehåndtering Sammen med vores lokale turismeaktører er vi ansigtet overfor gæsterne og understøtter vores kommuner og virksomheder i en professionel gæstehåndtering. De lokale turismeorganisationer har i det seneste år gennemgået en gennemgribende professionalisering, og niveauet er højnet betragtelig. Det lokale niveau inddrages Den viden og indsigt vi har, ville være ønskeligt at se repræsenteret i de nye nationale strukturer og organiseringer. Med inddragelse af det lokale niveau, vil der i langt højere grad opstå sammenhæng mellem markedsføring, salg og gæsteservice i dansk turisme. 8 Nr. 2 AUGUST 2014

9 - med en vækstplan for turisme? Nye nationale forretningsområder For fra den 1. januar 2015 ser det organisatoriske turismelandskab anderledes ud. Der skal gøres op med den regionale tilgang (kassetænkning?) og arbejdes mere ud fra en forretningsmæssig tilgang i de tre nye nationale forretningsområder kyst-og naturturisme, erhvervs- og møde-turisme og storbyturisme, der får hvert deres nye udviklingsselskab, som skal sikre bedre styring og koordinering på tværs af såvel kommune- og regionsgrænser. Nye udviklingsselskaber Etableringen af de tre nye udviklingsselskaber betyder konkret, at der ikke længere er plads til de regionale turismeudviklingsselskaber i deres nuværende form, disse forventes nedlagt ved årsskiftet 2014/2015. For de lokale turismeudviklingsorganisationer må denne organisatoriske forandring forventes at betyde øget handlekraft og forbedrede samarbejdsmuligheder. Lokal og regional indflydelse Alt i alt hilser Dansk Turismefremme Regeringens Vækstplan for turisme velkommen. Vi har troen på, at man ved at bevæge sig fra en tre-delt organisering til en to-delt organisering i dansk turisme, lettere kan rette fokus på de initiativer, der skal være med til at løfte de tre forretningsområder. Lokalt kan man håbe på større indflydelse, end man har opnået med den nuværende organisering. For det bliver de regionale og lokale aktører, der står for sammensætningen af bestyrelserne i de tre udviklingsselskaber. Kyst- og naturturisme En stor del af Dansk Turismefremmes medlemmer, herunder Skive, er at betegne som kyst- og naturområder og vil derfor blive en del af udviklingsselskabet for kyst- og naturturisme, som får til huse i Nordjylland. Selskaberne får til ansvar at udvikle dansk turisme med udgangspunkt i den nationale turismestrategi. Ja, vi har brug for en vækstplan for turisme Men skal den nye struktur blive en succes, er det vigtigt, at vi får en samlet national turiststrategi, hvor der er klare pejlemærker og konkrete målepunkter for udviklingsselskaberne. Fakta Dansk Turismefremmes medlemmer består af 46 lokale turismeudviklingsorganisationer, destinationssammenslutninger og uddannelsesinstitutioner, som alle arbejder aktivt på at styrke den lokale turismeudvikling. Herudover ejer og administrerer Dansk Turismefremme Det Grønne I Autorisationsordningen, som er en national kvalitetsmærkningsordning for alle landets turistorganisationer. Ordningen rummer 86 turistbureauer og turistinformationer. Med overtagelsen af Aktiv Danmark har Dansk Turismefremme fået tilføjet yderligere 225 nye temamedlemmer indenfor temaerne cycling, walking, golf, wellness, fishing og gastronomy. Indsatsområder Dansk Turismefremme arbejder aktivt med udvikling af de lokale turismeudviklingsorganisationers rolle i dansk turisme. Dette gøres gennem en aktiv styrkelse af det nationale turistpolitiske samarbejde med henblik på at professionalisere service-, informations- og modtageapparatet på de platforme, som fremtidens turist efterspørger. Kerneområderne er gæsteservice & kvalitet i turisterhvervet, markedsføring af aktiv ferie samt relationer og netværk. 9

10 EL:CON Skive A/S H.C. Ørstedsvej Skive Tel STEP1 AWARD 2014 HAR DU ÅRETS FORRETNINGSIDÉ? Kampen om ,- og tre måneders gratis husleje i STEP1 eller Jamo Huset Som kunde hos AV Picture.dk får du professionel rådgivning fra start til mål. International Produkt og virksomhedsfilm Indstruktionsvideo Reklamefilm til Bowl & Fun Produktfilm Produktfilm - Suzhou China Nyheder og sportsindslag 12 stk. 1 times programmer med NAT TV fra regionale virksomheder Book tid til et møde - kaffen er gratis og uforpligtende! Lad os gøre en forskel Prøv en bank, som gør noget for det lokale erhvervsliv. På gensyn i Spar Nord Skive, Adelgade 8 Tlf tættere på Hvad er STEP1 AWARD? Deltag nu! STEP1 Award er et arrangement som hylder Alle kan deltage. Studerende, lønmodtagere, iværk sættere, unge som gamle. Se mere på step1skive.dk innovation, kreativitet og iværksætteri. Essensen for STEP1 Award er at finde og Ingen produkter, idéer eller projekter kåre Årets Forretningsidé. er forkerte. Hvad kan man vinde? Deadline Vinderen af STEP1 Award anno 2014 vinder Send videoklip til Den gyldne Ivan. Dertil medfølger en check hvor du kort beskriver din ide. Senest på kr., tre måneders gratis husleje i 23. Septemer. STEP1/Jamo Huset og en mentorordning. JAMOHUSET Elmevej Roslev STEP1 Resenvej Skive Et innovativt og inspirerende iværksættermiljø Mulighed for sparring og netværksdannelse Deltagelse i faglige arrangementer. Hjælp os med at fremme iværksætteriet på Skiveegnen Bliv sponsor/støttemedlem. Pris 500 kr/år Resenvej Skive tlf Idéoplæg Detailprojektering Forhandling med myndigheder Energirådgivning Byggestyring digital printing offset roll-ups kataloger webløsninger Tlf Jegstrupvej 4M 7800 Skive STORE OPLEVELSER BADELAND, MOTIONSCENTER, BIOGRAF, KONCERTER, MØDER OG KONFERENCER Revision & rådgivning til alle typer erhverv Lederne Danmarks billigste A-kasse og organisation læs mere her Skyttevej Skive - Tlf Resenvej Skive Tlf landbo-limfjord.dk 10 Nr. 2 AUGUST 2014

11 Skiveegnen står stærkt - indenfor kyst- og naturturisme Et af indsatsområderne i Regeringens Vækstplan for dansk turisme er kyst- og naturturisme - et område, hvor Skiveegnen allerede nu står stærkt. Fur og UNESCO Indrømmet - ingen turistdestination med respekt for sig selv undlader at påpege naturen som et vigtigt aktiv for området. I Skive kommune er vores største og bedst besøgte enkeltattraktion Danmarks Skønneste Ø, Fur, der sælger sig selv på den enestående natur - og naturligvis på det helt unikke molerlandskab, der er kandidat til UNESCO verdensnaturarv. Aktiv på landjorden De grønne oaser: skove og plantager. De store åbne vidder: lyngheder, strandenge og de fede landbrugsjorder i Salling. De geografiske fænomener: højmoser og dødishuller. Alt sammen naturperler, der hænger sammen via Skive-egnens mange forgrenede vandre-, cykel- og rideruter. Positive lodsejere SET og Skive Kommune har mødt utrolig stor velvilje hos lodsejere, der har tilladt anlæggelse af stier gennem deres private naturområder. v/alice Bank Danielsen Turismechef Omgivet af vand Som en del af naturoplevelsen er det umuligt at komme uden om, at Skive kommune bogstaveligt talt er omgivet af vand. De 180 km Limfjordskystlinje, selvfølgelig - sekunderet af Karup Å, Flyndersø og de store genskabte søer i Salling. Aktiv på, i og ved vandet Med lystbådehavne og badestrande langs hele Limfjordskysten, en helt unik dykkerpark og optimale muligheder for både surfing, kajak og kano, kan Limfjorden nydes af hele familien. Lystfiskerne flokkes ved Karup Å og alle steder ved vandet kan man nyde såvel naturen som det rige dyre- og fugleliv. SETs rolle Naturen på Skiveegnen er smuk. Den er tæmmet, vild, spændende og visse steder unik, men den kan ikke stå alene. SETs rolle er tosidet. Dels naturligvis at formidle de mange naturoplevelser til lokale borgere og turister. Men mindst lige så væsentligt, er det SETs rolle at bidrage til forretningsudvikling hos egnens turismeaktører, idet naturen naturligt indgår i værdikæden. Stor opbakning Derfor stor ros og tak for samarbejdet til Skive Kommune og de lokale turismeaktører, der leverer alt det udenom, der supplerer Skiveegnens fantastiske natur: mad, shopping, overnatning, kulturoplevelser, infrastruktur m.m.m. Med jeres hjælp står Skiveegnen stærkt! 11

12 Er din virksomhed sammensat økonomisk bedst muligt? Kontakt os, og aftal et møde, eller læs mere på nordea.dk/erhverv Professionel Erhvervsrådgivning Erhvervsafdeling Frederiksgade Skive Solid succes! Start dialogen med PwC Skive Afdeling Søndergade nordea.dk Gør det muligt Thomas Heilskov Områdedirektør, Erhverv Kontakt: PwC, Resenvej 81, 7800 Skive, T: Lyt til... Stort udvalg af vine fra hele verden Rom, whisky, cognac, snaps og lokale øl Chokolade, sødt samt kaffe og te Italienske, franske og engelske delikatesser Flotte gavekurve og klassiske vingaver Events og Jeanne d Arc vinklubben Radio Skive Nordbanevej Skive Telefon Telefax Kik ind til Wøldiche Vine og lad dig inspirere Du kan parkere lige ved døren! Marius Jensens Vej 11A 7800 Skive Tlf udvikling iværksætteri service events netværk INDLOGER DIT FIRMA PÅ HOTEL..!»Sønderhuset«, Skives flotte kontorhotel, tilbyder kontorer til langt de fleste erhverv: Advokater, revisorer, psykologer, agenturer, alternative behandlere m.m. Kontakt Anni Asmussen Sønderhuset Kontorhotel. Ågade Skive Mød os på facebook.com/skivefolkeblad 12 Nr. 2 AUGUST 2014

13 Hostrup Hovedgaard - giver adgang til naturperle Naturturismen trives i Hostrup Samarbejde med lodsejerne giver offentligheden adgang til store lokale naturoplevelser, der før var lukket land. Dette er Hostrup Hovedgaard et rigtig fint eksempel på. Via et utrolig vellykket samarbejde med ejerne af den smukke hvide herregård, har offentligheden fået adgang til at færdes i det private naturbeskyttede område, der grænser op til Sønder Lem Vig og Limfjorden. I samarbejde med bl.a. SET og Skive Kommune er der, i forbindelse med projektet Lokalpark Sønder Lem Vig - Flyndersø, anlagt stier til Limfjorden og Sønder Lem Vig. Muligheden for at kunne færdes på de nye stier, der har sammenhæng med områdets øvrige stisystemer, benyttes naturligvis af lokale borgere og turister, men trækker også i stor stil natur- og fugleinteresserede til fra hele landet. Jonna og Anders Ahrenfeldt er gået forrest og har med deres positive tilgang givet offentligheden mulighed for at nyde naturen og det rige dyre- og fugleliv fra deres private ejendom. Hostrup Hovedgaard Jonna og Anders Ahrenfeldt Hostrupvej 41, Lem 7860 Spøttrup tlf / facebook.com/hostruphovedgaard.dk Kort om Hostrup Hovedgaard På Hostrup Hovedgaard kan drømmen om at leje en herregård til den helt specielle fest, til et hyggeligt firmaarrangement, en konference/udstilling eller et weekend/ferieophold gå i opfyldelse. Hostrups historie kan spores tilbage til og navne som Krabbe, Lykke, Brahe og Rosenkrantz. er at finde blandt ejerne. Hovedbygningen er fra 1741, men fik sin nuværende udformning med de svungne gavle i 1880 erne. Hostrup Hovedgaard ejes og drives af Jonna og Anders Ahrenfeldt som et A/S. I 2007 blev landbrugsdriften omlagt, så den blev mere miljø- og naturvenlig. Samtidig påbegyndtes arbejdet med ombygning og renovering af hovedbygning og forpagterbolig til fest/mødelokaler med overnatning samt til weekend- eller ferieophold. Bygningerne er i dag indrettet, så der er plads til ca. 100 gæster. For at fremhæve, at Hostrup er beliggende i et aktivt historisk og kulturelt område, har de 20 smukt udstyrede dobbeltværelser navne efter Limfjordsforfattere og -kunstnere. Værelser, der hver især afspejler den enkelte kulturperson og dennes tilknytning til Limfjordsegnene. 13

14 Interne jobrokader - blandt SETs konsulenter SET har i sommerens løb lavet et par interne rokader blandt konsulenterne, idet Leo Ravn-Nielsen og Gert Løkke Leth har byttet arbejdsopgaver. På turismesiden er der ikke sket ændringer, men for oversigtens skyld præsenterer vi hermed centerets udfarende kræfter - fordelt efter overordnede arbejdsopgaver. Basal erhvervsservice og iværksætteri Virksomhedskontakter og -besøg Erhvervsrelaterede projekter Energi i Væksten Projektledelse, drift og udvikling Genbyg Skive Turismefokuserede opgaver Virksomhedskontakter og -besøg Turismerelaterede projekter Leo Ravn-Nielsen Thea Lyng Thomsen Alice Bank Danielsen Mie Herskov Anne Ginnerup Janne Kragh Pedersen Lise Korsgaard Gert Løkke Leth Marlene Rasmussen (barsel) Læs videre i Skive på Erhvervsakademi Dania Datamatiker Multimediedesigner Produktionsteknolog Serviceøkonom Når din markedsføring skal ses Adelgade 14. Tlf Helaftensarrangementer fra kr. 325,- Lækker Buffet fra kr. 375,- Brunch/søndagsarrangementer fra kr. 225,- Smørrebrød fra kr. 20,- VI LEVERER OGSÅ MAD UD AF HUSET HUSK! Her har du mulighed for selv at medbringe dine drikkevarer uden merpris! Hent yderligere inspiration på VINDEVEJ SKIVE TLF Thises nye vartegn Erhverv er velkommen på genbrugspladserne Virksomheder skal være tilmeldt, hvis de ønsker at benytte genbrugspladserne. Se priser og tilmeld din virksomhed på eller på tlf Moder Ko - alle mejeriprodukters moder KATKJÆRVEJ SKIVE ÅbnIngSTIdER: MAn. - fre. Kl lørdag lukket 14 Nr. 2 AUGUST 2014

15 Skive Kommune - har to gode tilbud til virksomhederne Unikt boligmiljø for unge 28 Skive virksomheder har etableret en erhvervsdrivende fond, der står bag KIS Huset et unikt boligmiljø for studerende og nyansatte. Huset skal give de unge en optimal start på en karriere i Skive i et hjemligt miljø med socialt fællesskab og et stærkt fagligt netværk. Har du ansat en universitetspraktikant, en højtuddannet el.lign., har du mulighed for at tilbyde en bolig i KIS Huset. KIS Huset ligger centralt i Skive by og er indrettet med 13 møblerede boliger med eget bad, fælles køkken, opholds- og aktivitetsrum. Beboerne tilbydes at deltage i faglige aktiviteter og sociale arrangementer. Læs mere på facebook.com/kishuset Faglært Fremtiden er faglært Med voksenlærlingeordningen kan du være med til at skabe de faglærte medarbejdere, som din virksomhed og fremtidens arbejdsmarked har brug for. Ordningen kan bruges til at opkvalificere og fastholde gode medarbejdere - eller du kan tage en voksen, erfaren lærling udefra, evt. i mesterlære. Har du ikke mulighed for at beskæftige en voksenlæring på fuld tid, hjælper Jobcenter Skive gerne med at finde én eller flere virksomheder at dele med. Med en voksenlærling får du 30 kr/t i tilskud. Dette gælder i praktikperioderne i de første to år. Læs mere på eller Grafisk Bureau - står bl.a. for Netværk Skive Full-service bureau med mange opgaver Grafisk Bureau leverer totalløsninger - uanset opgavens størrelse, rådgivning indenfor markedsføring samt udarbejdelse af markedsføringsplan. Dommerby Papir På adressen findes også Dommerby Papir, som er leveringsdygtig i specialpapir og særlige opgaver. Grafisk Bureau udgiver Ugeavisen Skive-egnen (udgives primært i Nordfjends), Rundt om Skive (om livet i og omkring Skive kommune) samt Netværk Skive - oversigtsguiden, som laves i samarbejde med SET. Grafisk Bureau Anette Thygesen Viborgvej 116, Dommerby 7840 Højslev tlf Netværk Skive Netværk Skive indeholder en oversigt over Skiveegnens virksomheder og præsenterer samtidig et antal virksomhedsprofiler. Hjælp os med opdatering af Netværk Skive Virksomheder starter, flytter, skifter ejer, lukker. Det kan derfor være svært at holde et virksomhedsregister 100% ajour, Derfor! Hvis du observerer fejl i Netværk Skive, kontakt da venligst SET, så fejlen kan blive rettet. 15

16 SETs tilbud - er ikke kun for iværksættere Læs mere og tilmeld dig skiveet.nemtilmeld.dk Hvad er en iværksætter? Spørgsmålet er måske mere, hvornår man egentlig holder op med at være iværksætter? Iværksætter er ikke nødvendigvis noget, man kun er lige når man starter sin virksomhed og de første år derefter - selv om det muligvis er den officielle definition. Mange virksomhedsejere fortsætter med at betragte sig selv som iværksættere - i regi af deres etablerede virksomhed, fordi de hele tiden har gang i noget nyt - en ny ide - et nyt projekt. Kompetenceudvikling Kompetenceforløbet Mere Fart er fase to af taskforceprojektet På vej til vækst, der er støttet af Region Midtjylland og Skive Kommune. Mere Far tilbyder kompetenceudvikling i form af kollektive kurser/møder med efterfølgende individuel rådgivning ved dygtige, professionelle konsulenter, der er eksperter på området. Arrangementerne er i princippet målrettet virksomheder, der går under den officielle definition af iværksættere - nemlig virksomheder, hvis CVR nr. er under tre år. - også for etablerede virksomheder MEN! Hvis din virksomhed er mere end tre år - og du er interersseret i et eller flere af SETs inspirationsarrangementer - er du naturligvis meget velkommen, da det primære formål med SETs møder/kurser er at skabe vækst og udvikling for alle egnens virksomheder - uanset etableringsår. Lad dig inspirere på Netværkscafé = uformelt mødested En gang om måneden afholdes Netærkscafé i STEP1, ligesom Mere Fart også inviterer til virksomhedsbesøg med netværksmulighed. Disse arrangementer er oplagte muligheder for at mødes med såvel nye som etablerede kolleger og potentielle samarbejdspartnere. Sparring med erfarne mentorer Har du en udfordring, som du gerne vil have andre (uvildige) øjne på? En gang om måneden træder SETs Mentorpanel sammen og er klar til 2 timers fokus på DIN udfordring. Du får 20 min til at fremlægge, hvorefter de erfarne virksomhedsledere kommer med deres input og kommentarer til din udfordring. Hvis du blot har en idé eller et produkt, som du gerne vil drøfte med uvildige, er Mentorpanelet også det rette sted. Du har mulighed for at få 20 min. sparring og dialog med panelets deltagere. Uanset virksomhedens alder og branche er alle velkomne til at mødes med Mentorpanelet. A.h.t. koordinering er tilmelding dog nødvendig. Ikke kun for ivæksættere Fra SETs side vil vi gerne opfordre både iværksættere (uanset definition) og etablerede virksomhedsejere til at deltage i SETs arrangementer. Uanset om det er et uformelt netværksmøde eller et møde med høj faglig standard, vil mixet af nye og erfarne virksomhedsejere/lledere kunne give alle parter et løft - og skabe grobund for gensidigt kendskab og samarbejde. Østerbro 7, 7800 Skive Tlf facebook.com/skiveet Turistbureauet Tlf facebook.com/visitskive Foto: Gert Laursen, Thomas Køser, Skive Kommune/ Skyfish, Brian Olesen, Michael Andersen, Susanne Jensen, Dansk Turismefremme, Colourbox, Jacob Lerche, Mik Andersen m.fl. Ansvarshavende redaktør: Jens Enevold Kristensen Tekst: Mette Yde Andersen Grafisk design: Haven Grafisk Tryk: Vibla Oplag: Nr. 2 AUGUST 2014

Turismefokuseret erhvervsindsats udvikling iværksætteri events service netværk

Turismefokuseret erhvervsindsats udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 3 OKTOBER 2013 Turismefokuseret erhvervsindsats Læs indlæg fra Lise Bach Sørensen, Midtjysk Turisme udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Turismen skal skabe nye jobs Turismechef Alice

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Produktivitet og konkurrenceevne

udvikling iværksætteri events service netværk Produktivitet og konkurrenceevne Nr. 4. DECEMBER 2014 Produktivitet og konkurrenceevne Læs også: Automatisering skaber vækst SET vs BID? Fra produkt til service Mere Fart udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Produktivitet

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Videnudveksling hvad er det? Læs indlæg fra institutleder ved AU Herning professor Michael Evan Goodsite

udvikling iværksætteri events service netværk Videnudveksling hvad er det? Læs indlæg fra institutleder ved AU Herning professor Michael Evan Goodsite Nr. 2 JULI 2013 Videnudveksling hvad er det? Læs indlæg fra institutleder ved AU Herning professor Michael Evan Goodsite udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Rette viden til rette tid Direktør

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011

Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Strategi 2011 Udarbejdet af direktør Jens E. Kristensen, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Vision og mission... 2 3 SET s strategi 2011... 2 3.1 Overordnede aktiviteter... 3 3.1.1 Medlemmer...

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Nr. 4 DECEMBER 2013. Fremtidens industri Læs indlæg fra Bjarne Kragh Jensen, Lederne Midt-Nord. udvikling iværksætteri events service netværk

Nr. 4 DECEMBER 2013. Fremtidens industri Læs indlæg fra Bjarne Kragh Jensen, Lederne Midt-Nord. udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 4 DECEMBER 2013 Fremtidens industri Læs indlæg fra Bjarne Kragh Jensen, Lederne Midt-Nord udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Fremtidens industri - Skives fremtid? Kristen Hedegaard

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Nr. 6 december 2010. Ledelse Personligt og fagligt. Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk

Nr. 6 december 2010. Ledelse Personligt og fagligt. Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk Nr. 6 december 2010 Ledelse Personligt og fagligt Læs bl.a. om Ledersparring Ledelse med gode vaner Ledelsesnetværk erhverv www.skiveet.dk turisme handel Leder: Farvel - og på gensyn v/direktør Jens E.

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Nr. 6 december 2011. Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. www.skiveet.dk

Nr. 6 december 2011. Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. www.skiveet.dk Nr. 6 december 2011 Lederudvikling - kan du tackle den svære samtale? Læs bl.a. erhverv Lederen Mentorkorps www.skiveet.dk Ledernetværk turisme Forårsprogram 2012 handel Leder: Lederudvikling - kan du

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Nr. 3 juni 2011. Iværksætteriet slår gnister - på Skiveegnen. Læs bl.a. om VokseVærket Udviklingshus for iværksættere BIGlyngøre

Nr. 3 juni 2011. Iværksætteriet slår gnister - på Skiveegnen. Læs bl.a. om VokseVærket Udviklingshus for iværksættere BIGlyngøre Nr. 3 juni 2011 Iværksætteriet slår gnister - på Skiveegnen Læs bl.a. om VokseVærket Udviklingshus for iværksættere BIGlyngøre erhverv www.skiveet.dk turisme handel Leder: Iværksætteriet slår gnister -

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 1 april 2012

udvikling iværksætteri events service netværk Nr. 1 april 2012 udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Partnerskaber for vækst Egnen står over for nogle erhvervs- og turismemæssige udfordringer der gør, at SET har valgt at ændre strategisk retning. En

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN?

IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? IVÆRKSÆTTER GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? GÅR DU MED EN IVÆRKSÆTTER I MAVEN? Har du en god idé? Og har du lyst til at tage springet og starte selvstændig virksomhed? Eller er du allerede i gang og

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby

Turisthus Nords. udviklingsforum. Invitation til. TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Invitation til Turisthus Nords udviklingsforum TURISMESTRATEGI 2020 for Skagen, Frederikshavn og Sæby Tirsdag den 22. september 2015 kl. 17.00 kl. 21.15 Aalbæk Gl. Kro, Skagensvej 42, 9982 Ålbæk Turismestrategi

Læs mere

Nr. 2 april 2011. Bæredygtig vækst Vejen mod Skiveegnen 3.0. Læs bl.a. om Energisafari LAG Skive Energiruten Innovation Fur

Nr. 2 april 2011. Bæredygtig vækst Vejen mod Skiveegnen 3.0. Læs bl.a. om Energisafari LAG Skive Energiruten Innovation Fur Nr. 2 april 2011 Bæredygtig vækst Vejen mod Skiveegnen 3.0 Læs bl.a. om Energisafari LAG Skive Energiruten Innovation Fur erhverv www.skiveet.dk turisme handel Leder: Bæredygtig vækst - vejen mod Skiveegnen

Læs mere

I 2014 har vi arbejdet frem mod denne vision. Arbejdet tager sit udgangspunkt i følgende indsatsområder:

I 2014 har vi arbejdet frem mod denne vision. Arbejdet tager sit udgangspunkt i følgende indsatsområder: Årsberetning 2014 Indledning 2014 var et bemærkelsesværdigt år for dansk turisme. En ny lov om dansk turisme blev fremsat i Folketinget og endeligt vedtaget den 2. december 2014. Loven var kulminationen

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst

Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst Nr. 5 oktober 2010 Netværk for oplevelsesøkonomi Væksttjek LederVækst erhverv www.skiveet.dk turisme handel v/bestyrelsesformand Kristen Hedegaard Meget tyder på, at der så småt er ved at komme gang i

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018

Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 Resultatkontrakt BASAL LOKAL ERHVERVSSERVICE 01.01 2015 31.12 2018 1 BESKRIVELSE AF OPGAVEN Opgaven omfatter følgende aktivitetstyper: 1. Vejledning og problemafklaring af iværksættere og virksomheder

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året

Indledning. Vision. Fanø er det bedste sted i Danmark at opleve vind hele året Indledning Som ø er Fanø en klar og tydelig afgrænset turistdestination. Det omgivende hav er den helt afgørende faktor for øens udvikling. Det er således også havet og stranden, der er Destination Fanø

Læs mere

Fest og ferie ved Stevns Klint

Fest og ferie ved Stevns Klint Fest og ferie ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten Konference & Hotel Klinten ligger direkte ud til Østersøen med udsigt til Rødvigs bedste badestrand og Stevns hyggeligste havn, Rødvig

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef

Greve Kommune. Job- og personprofil for erhvervschef Greve Kommune Job- og personprofil for erhvervschef Maj 2010 1 Baggrund Erhvervslivet og arbejdsmarkedet i Greve Kommune er i udpræget grad en del af regionale og nationale strukturer og kan vanskeligt

Læs mere

Årsberetning 14. udvikling iværksætteri events service netværk

Årsberetning 14. udvikling iværksætteri events service netværk Årsberetning 14 udvikling iværksætteri events service netværk Indhold Kolofon 2 Indhold Kolofon 3 Om SET Medlemmer 4 Indledning 6 Erhvervsservice 7 Service, eks. virksomheder 9 Service, iværksættere 11

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Partnerskabet Enjoy Limfjorden

Partnerskabet Enjoy Limfjorden Partnerskabet Enjoy Limfjorden Indstilling Det indstilles At samarbejdet mellem Holstebro, Struer, Lemvig og Skive kommuner om Enjoy Limfjorden gøres permanent fra 1. januar 2015 At samarbejdet koordineres

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

udvikling iværksætteri events service netværk Kompetenceudvikling starter allerede i barndommen!

udvikling iværksætteri events service netværk Kompetenceudvikling starter allerede i barndommen! Nr. 2 juli 2012 Kompetenceudvikling starter allerede i barndommen! Læs bl.a. indlæg på midtersiderne fra direktør Lars Goldschmidt, Dansk Industri udvikling iværksætteri events service netværk Leder: Kompetenceudvikling

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune

Resultatkontrakt. for. Erhvervs- og Turismeområdet. mellem. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter. Skive Kommune Resultatkontrakt for Erhvervs- og Turismeområdet mellem Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter og Skive Kommune Gældende for 1. januar 2012 til 31. december 2012 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1 Lovgrundlag

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune

Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Vækst & Erhverv Dato: 03.03..2015 Sagsbehandler: Jesper Kjærgaard Direkte tlf.: 7376 7071 E-mail: jkj@aabenraa.dk Organisering af erhvervsfremmeindsatsen i Aabenraa Kommune Møder med foreningerne Som opfølgning

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser

To nye iværksætterhuse åbnet i Korsør. Lejlighed til iværksættere. Læs denne email i din browser Slagelse ErhvervsNyt November 2013 Læs denne email i din browser Nyhedsbrevet Slagelse ErhvervsNyt udgives af Slagelse Kommunes Erhvervs-, Innovations-, og Arbejdsmarkedsudvalg. Nyhedsbrevet udkommer en

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION

BRUG DIT NETVÆRK. Arrangementer Efterår 2014 KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION BRUG DIT NETVÆRK KONFLIKTHÅNDTERING LINKEDIN SOM SALGSVÆRKTØJ COMACO DALOON A/S Arrangementer Efterår 2014 NÆTVÆRK DIG TIL SUCCES KOMMUNIKATION Arrangementer Efterår 2014 Deltagergebyr kun kr. 500 + moms

Læs mere

Søger du arbejdskraft?

Søger du arbejdskraft? Søger du arbejdskraft? Lad os hjælpe dig. Ring 79 79 74 00 Sammen får vi 500 flere i job i Kolding Dit lokale jobcenter kan meget mere, end du tror Læs mere om vores tilbud til virksomheder og vores fælles

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28.

Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen. Vækstmøde den 28. Sådan får du hjælp i Væksthuset til din virksomheds eksport? Steen Lohse Væksthus Hovedstadsregionen Vækstmøde den 28. januar 2014 Et Væksthus i hver region Målgruppen er ambitiøse virksomheder og iværksættere

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2015-2018. En klyngedrevet vækstpolitik

Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2015-2018. En klyngedrevet vækstpolitik Skive Kommunes turisme- og oplevelsespolitik 2015-2018 En klyngedrevet vækstpolitik Hver gang Skive Kommune opnår 1 million kroner i turismeforbrug, så er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter

Læs mere

Velkommen til nytårskur 2014

Velkommen til nytårskur 2014 Velkommen til nytårskur 2014 Mads Birk Kristoffersen Formand for Sorø Kommunes Erhvervsudviklingsråd Aftenens program Erhvervsudvikling i Sorø kommune Buffet og dialog om de omdelte emner Nytårshilsen

Læs mere

Nr. 4 august 2011. Kommunikation - internt og eksternt. Læs bl.a. om. www.skiveet.dk

Nr. 4 august 2011. Kommunikation - internt og eksternt. Læs bl.a. om. www.skiveet.dk Nr. 4 august 2011 Kommunikation - internt og eksternt Læs bl.a. om erhverv Lederkurser Ejerskifte www.skiveet.dk Eksportmuligheder turisme Vækstsparring handel Leder: Kommunikation - internt og eksternt

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND

KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND KYSTBESKYTTELSESLAGET HOSTRUP STRAND ÅRSREGNSKAB 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om Kystbeskyttelseslaget... 1 Bestyrelsens regnskabserklæring... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Anvendt

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer

Sermersooq Erhvervsråd. Erhvervsplan 2013. December 2012 Marie Fleischer Aqqusinersuaq 48A, Postboks 1051 Nuuk, 3900, Grønland Telefon: 341080 Fax: 311554 E-mail: info@business.gl Web: www.business.gl Sermersooq Erhvervsråd Erhvervsplan 2013 December 2012 Marie Fleischer Side

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Brug internettet aktivt. aktivt til kommunikation, markedsføring

Brug internettet aktivt. aktivt til kommunikation, markedsføring Nr. 2 April 2010 Brug internettet aktivt til kommunikation, markedsføring og salg Et af tidens varmeste emner er, hvordan man bedst muligt udnytter internettets mange muligheder til at skabe kontakt til

Læs mere

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære

Ophold. - Kanotur - Velvære - Shopping. Weekend - Museumsbesøg - Van dretur - Gudenåen Himmelbjer get Ferie - Kanotur - Velvære get Cykelture - Ferie - Kanotur Kanotur - Velvære - Shopping - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Cykelture - Ferie - Weekend - Museumsbesøg Vandretur - Gudenåen Himmelbjerget Ferie

Læs mere

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst

Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Velkommen til temadag Rammevilkår for at skabe vækst Dagens program 9.50 - Velkomst v/ Dorthe Jensen, VEU-center Østjylland, Repræsentant for Vidennet 10.00 - Hvordan får vi væksthjulet til at køre hurtigere?

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING

IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING IVÆRKSÆTTER- FORLØB FOR LEDIGE INDIVIDUELLE FORLØB RÅDGIVNING KONTORPLADS NETVÆRK FÆLLESSKAB FORRETNINGSUDVIKLING DRØMMEN OM EGEN VIRKSOMHED Iværksætterforløbet for ledige er et intensivt træningsforløb

Læs mere

Markedsføringsgruppen

Markedsføringsgruppen Udvalgets sammensætning: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg - Ikast-Brande Kommune Mette Højborg - Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen - Viborg Kommune Bo Kristensen - Syddjurs Kommune

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Vi mødes ved Stevns Klint

Vi mødes ved Stevns Klint Vi mødes ved Stevns Klint Velkommen til Konference & Hotel Klinten På Konference & Hotel Klinten bliver jeres møde, konference eller kursus udbytterigt. Hos os oplever I et imødekommende personale af højeste

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune

Tal og Trends 2010 Holstebro Kommune Tal og trends 2011 Indhold Indledning....................................................... 3 Befolkning....................................................... 5 Befolkningsudvikling 2006-2010......................................

Læs mere

Innovation at gøre ting på en ny måde

Innovation at gøre ting på en ny måde Nr. 3 Juni 2010 Innovation at gøre ting på en ny måde I Fremmedordbogen står der om innovation: Fornyelse, forbedring, forsknings- og idéudviklingsarbejde Måske er begreberne innovation og at være innovativ

Læs mere

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder

Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Situation Oplæg til Code of Care indsats for Struer Kommunes Fleksjob værksteder Struer Kommune er udvalgt til forgangskommune i forbindelse med udviklingen af en model for etablering og drift af værdiskabende

Læs mere

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm

TURISME KKR Sjælland. 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISME KKR Sjælland 10. april 2013 Karin Melbye Holm TURISMEN I REGION SJÆLLAND I TAL 7,5 mia. kr. i turismeomsætning 11.000 årsværk beskæftigelse turismens andel af forbrug er 1,6% udgør 3,5% af samlet

Læs mere

Erhvervsturisme i Energibyen Skive

Erhvervsturisme i Energibyen Skive Nr. 7 December 2009 Erhvervsturisme i Energibyen Skive Skives udnævnelse til Energiby rummer et hidtil uudnyttet potentiale for turisme, som Erhvervs- og Turistcenteret nu er i gang med at bearbejde, idet

Læs mere

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV)

Vækstforum for Region Midtjylland Handlingsplan 2007-2008. Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) Ansøgningsskema til: Etablering af studentervæksthuse 1. Oplysninger om ansøger Navn, Adresse, Kontaktperson Studentervæksthus under MidtJysk AnimationsVæksthus (MiJAV) The Animation Workshop Kasernevej

Læs mere

Turismestrategi 2015-2017

Turismestrategi 2015-2017 Turismestrategi 2015-2017 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune ønsker med denne strategi at styrke turismen i Lyngby-Taarbæk Kommune. Vi har en smuk og alsidig kommune med en masse

Læs mere