Frihedsforum program forår 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frihedsforum program forår 2015"

Transkript

1 Frihedsforum program forår 2015 Onsdag 21. januar Organisationsopstilling en metode til at udvikle samarbejde i teams Foredrag af Liv Dhanyo Thommesen En opstilling er en metode til at belyse et team eller en organisation, så de systemiske mønstre og dynamikker bliver synlige. Med en organisationsopstilling søger vi at stille en diagnose for at kunne lave de rigtige tiltag. Ved hjælp af disse informationer kan man få indsigt i de potentielle skridt mod en løsning i balance. Organisationsopstilling er en videreudvikling af Familieopstilling, som er udviklet af den tyske filosof og psykoterapeut Bert Hellinger tilbage i 1990erne. Metoden bygger på, at alle menneskelige relationer udgør et system, hvori der udspiller sig både bevidste og ubevidste mønstre. Gennem opstillinger arbejder man på at bevidstgøre systemets ubevidste elementer. Ideen med at lave en opstilling" er at omsætte problemstillingen til et ydre "billede" af systemets dynamik og struktur. For at gøre det bruger man helt konkret mennesker eller figurer, som placeres i forhold til hinanden. Dette kaldes en opstilling, og det interessante er den dynamik, der opstår blandt de opstillede. Det er dynamikken og det, der udspiller sig i og mellem de opstillede, der skaber processen. På denne måde afdækker man de underliggende ofte ubevidste eller skjulte grunde til, at disharmonien eller konflikten er opstået. Liv Dhanyo Tommesen Er fungerende uddannelsesleder indenfor Organisationsopstilling, Systemisk Opstilling og Familieopstilling, som hun i en årrække har udbudt som en af de første i Danmark. Har videreuddannet sig indenfor bl.a. procesorienteret Psykologi, Gruppeproces, Relationsterapi Kybernetisk Psykologi og Traumeterapi.

2 Onsdag 4. februar Fungerer desuden som coach, supervisor og mediator. Vand en kilde til liv, energi og information Foredrag på engelsk af Gerrit Oudakker om vandets forunderlige natur Vand er et fascinerende element. Det er livgivende og rummer et væld af overraskelser. Den østrigske naturforsker Schauberger opdagede i sidste århundrede, at vandet indeholder en skjult energikilde, som dyr og mennesker kan udnytte. Senere har den japanske forsker Emoto afdækket, hvordan vand er i stand til at opbevare og overføre kompliceret information - en egenskab som nu udnyttes til at overføre medicinske virkninger over store afstande. Indenfor de seneste 20 år har det vist sig, at vand i flydende form kan danne en slags flydende krystaller kaldet vands 4. fase - som kan forklare mange af vandets unikke egenskaber. Alle disse fund har ført til et nyt forskningsfelt, som Gerrit med dette foredrag vil indføre os i. Deltagelse kræver ingen forkundskaber Lørdag 14. februar Kl Kunstmuseet Arken Skovvej Ishøj Gerrit Oudakker er vandingeniør og arbejder som teknologi- spejder i utraditionelle teknologier for det hollandske vandinstitut Wetsus. Han står bag et helt nyt princip til at frembringe energi ved blanding af saltvand og ferskvand. Michael Ancher og P.S. Krøyer - venner og rivaler Kunstoplevelser med Ove Frankel og skagensmalerne Gennem en af de mest strålende perioder i dansk kulturhistorie forvandles landets nordligste fiskersamfund af en gruppe kunstmalere til et kulturcentrum. Kunstnerne, heriblandt særligt de to jævnaldrende Ancher og Krøyer lever, fester og maler side om side i en årrække. Her udvikler de et maleri, der på enestående nordisk vis har lyset og dets børn, farverne som deres centrale maleriske kraftkilde. Den billedstærke hverdag blandt fiskerne, på havet og i den pågående natur gav dem motiver, som radikalt har ændret vores måde at se på. På udstillingen vil vi sammen iagttage udvalgte værker af de to venner og rivaler. Derved vil vi ved synets hjælp prøve at forstå deres venskab og deres rivalisering. Ove Frankel udvælger værker og leder os gennem betragtningerne i en styret samtaleform, hvor værkerne selv kommer til orde. Vi mødes ved Arkens indgang lørdag den 14. februar kl 12:45. Besøget

3 Onsdag 25. februar varer til 17, hvor museet lukker. Der bliver tid til en kaffepause. Husk penge til entre og evt. cafe- besøg. Ove Frankel er tidligere steinerlærer og underviser nu på Institut for Udviklingskunst (www.udviklingskunst.dk). Begrænset deltagerantal. Tilmelding er nødvendig på Entre: kr 200 (kr 150 for arbejdsløse, pensionister og studerende) Meditation som erfaring med den oversanselige verden. Foredrag af Nils Hasseløy Da jeg begyndte at meditere, fandt jeg det svært at orientere mig i de mange meditationsretninger. Og efterhånden som jeg fik praktisk erfaring, blev det nødvendigt at bruge denne erfaring kritisk og fokusere på mine egne erfaringer. I foredraget vil jeg beskæftige mig med, hvordan man får en selvstændig holdning i det meditative arbejde ved at inddrage andre hjælpediscipliner som religion, filosofi, teologi og terapeutiske teknikker af forskellig observans. For at gøre det konkret, vil jeg komme ind på, hvordan jeg har forholdt mig til buddhismen i forskellige afskygninger og til de meditationer, som Rudolf Steiner har beskrevet. Jeg sætter fokus på det, som for mig efterhånden blev interessant, den oversanselige erfaring, som for mig har været en korrektur til mange af de dogmer og forestillinger, jeg har oplevet i den meditative offent- lighed. Foredraget vil belyse hvordan meditationen efterhånden som man mediterer udvikler sig fra at beskæftige sig med symbolske objekter til en empirisk og kritisk erkendelsesform, som har en ganske særlig karakter et sted mellem sansning, følelse og erkendelse. Nils Hasseløy er mag. art. Studier i filosofi, historie, litteraturvidenskab og religion på Bergens og Københavns universiteter. Underviser i meditation, clairvoyance og oversanselige aspekter ved antroposofiske kunstterapier og NLP. Se og Onsdag 25. marts Mønstre i kunstneriske forvandlingsprocesser

4 Onsdag 8. april Foredrag af Birger Bengtsson I middelalderens ridderromaner og eventyrdigtning fremtræder en række karakterer, der gennemgår forskellige forvandlinger. Disse forvandlinger følger bestemte mønstre, som har deres oprindelse i alkymiens forvandlingsprocesser. For alkymisten spejlede stoffernes ydre kemiske forvandling sig i oplevelser af indre transformation, der opstod i en meditativ tilstand. Tilsvarene forvandlingsmønstre ses i kunstneriske processer, hvor både ydre og indre transformationer kan forekomme. Lysten til at skabe - og derved forvandle - er en drivkraft, som ligger naturligt i mennesket. Men ofte foregår dette ikke bevidst. De samme mønstre forekommer i udøvelsen af kunst, håndværk, landbrug, videnskab og i ganske almindelige hverdagshandlinger. I foredraget vil der blive givet en indføring i, hvorledes disse mønstre kommer til udtryk i Eschenbachs roman Parzival, i eventyrdigtningen, under de alkymistiske processer, i kunsten og ikke mindst i dagligdagen. Der vil også blive givet eksempler på, hvorledes vi alle kan fremme både indre og ydre forvandlinger. Birger Bentsson er lærer på en steinerskole. Bevægelse i kosmisk harmoni Foredrag af Birte Kjær om bothmer- gymnastik Når bevægelse virker rigtigt i vores legemer, så føler vi at vi er i rummet, vi oplever at de kræfter, der er i rummet, gennemstrømmer os. Brændpunktet centrum for disse kræfter - er hjertet. Når vi stiller os ind i disse rumkræfter, føler vi ikke at legemet begrænser os. Vi føler os som centrum for indad og udad strømmende kræfter. På den måde kan man igen få kontakt til det åndelige forstået som de kræfter, der virker i naturen. Det åndelige begynder igen at skabe i vores legemer. Gymnastikkens væsen er det åndelige, som har skabt kroppen. Den udtrykker formerne fra det åndelige makrokosmos - henter dem og danner dem igen i rummet. Ud fra denne vekselvirkning beliver og skaber gymnastikken den menneskelige krop. Aftenen byder også på bevægelses smagsprøver.

5 Onsdag 22. april Birte Kjær er uddannet idræts- og svømmelærer samt helsepædagog. Underviser på Marjatta Seminarium. Syvstjernen, de syv menigheder og de syv ærkeengle - om åndelig tidsregning hos Grundtvig og Steiner Foredrag af Uffe Jonas Både Grundtvigs og Steiners tænkning er forankret i cyklisk og astronomisk tidsregning. Hos Rudolf Steiner hævdes Fiskens tidsalder f.eks. at udløbe i år Mens Grundtvig var lige så sikker på, at verdens ende ville indfinde sig i det Herrens år En anden tidsorden er den såkaldte ærkeenglecyklus med syv tidsaldre på hver godt 300 år. I sit stordigt, Christenhedens Syvstjerne (1860), beskriver Grundtvig kristendommens historie som et forløb igennem syv store reformationer forud for tidsalderens (æonens) afslutning og Kristi genkomst. Grundtvig regnede 1817 som afslutningen på det lutherske tidsrum og begyndelsen på sin egen sjette menighed. Steiner betegnede reformationsperioden, som Gabriels tidsalder. Mens perioden efter 1879 kaldes for Michaels- alderen. Under Michaels ledelse bliver der indledt et åndeligt opgør med den afgud, som kaldes Mammon. Mammon er for Steiner ikke kun pengedyrkernes og grådighedens afgud, men en gud for alle de lavere impulser, som fordrejer og deformerer det menneskelige begær. Alt lige fra forbrugerisme og pornoficering til økonomismen i alle dens afskygninger falder ind under Mammons herredømme. Alle synder og perversiteter stammer fra ham, siger Steiner. Ligesom Grundtvig så sammenkobler Steiner den johannæiske lære om det levende ord med ideen om en helliggørelse af den erotiske skaberkraft. Hvor nutidens menneske primært reproducerer sig selv på en ubevidst måde ved hjælp af kønsorganerne, så vil oplysningen af eros betyde, at hjertet og strubehovedet kommer til at indtage positionen som de primære skabende organer i fremtidens menneskehed. Ligesom Ordet blev til kød i Jesus Kristus, så vil kødet blive til levende ord, efterhånden som kristendommen bliver fuldkommengjort. Uffe Jonas er PhD og frihedselsker

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

Gennem Forhænget. Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang

Gennem Forhænget. Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 1 Gennem Forhænget Viola Petitt Neal, Ph.d. Shafica Karagulla, M.D. Oversat og redigeret af: Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang 2 VIOLA PETITT NEAL, Ph.d. 1907-1981 Den 7. august 1981 blev Shamballas porte

Læs mere

Revolutionær bevidsthed

Revolutionær bevidsthed Revolutionær bevidsthed Tommy FalkeØje Revolutionær bevidsthed Copyright Tommy FalkeØje 2 Forord Første del af bogen handler om bevidsthedens historie. Den skal man vide nogen om, fordi der er en massiv

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi?

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Af Ole Vadum Dahl, stifter og grundlægger af ID Academy Side 1 af 9 Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er identitets-orienteret. Det

Læs mere

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag

STORHEDENS KALD. Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN. Kentaur Forlag STORHEDENS KALD Integral meditation og vejen til frihed KENNETH SØRENSEN 1 Kentaur Forlag S T O R H E D E N S K A L D Indholdsfortegnelse 10 14 26 42 66 Forord Mediter hver dag, elsk hver dag og vælg friheden

Læs mere

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12

Inklusion og eksklusion 11 Eksklusion 11 Inklusion 12 Indholdsfortegnelse S. Indledning 2 Problem formulering 2 Emneafgrænsning 3 Metode 3 Målgruppen 4 Videnskabsteori 5-7 Definition på konflikt 7-8 Konfliktårsager 8-9 Konflikt typer 9-10 Inklusion og eksklusion

Læs mere

Jorden kalder. Din ernæring -din bevidsthed BIODYNAMISK ERNÆRINGSBEVIDSTHED

Jorden kalder. Din ernæring -din bevidsthed BIODYNAMISK ERNÆRINGSBEVIDSTHED Jorden kalder Jorden kalder Din ernæring -din bevidsthed BIODYNAMISK ERNÆRINGSBEVIDSTHED 1 8 week-end kurser, efterår 2010-forår 2011 (mulighed for enkeltstående weekends) Biodynamisk ernæringsbevidsthed

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Kurser 2010-2011. marjatta seminarium

Kurser 2010-2011. marjatta seminarium Kurser 2010-2011 marjatta seminarium 1 Velkommen til Marjatta Seminariums kurser Med dette nye kursuskatalog kan vi atter tage hul på endnu et studieår med mange spændende kursustilbud. Professionelle

Læs mere

NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007. (Oversættelse: Ebba Larsen)

NY INTERESSE FOR MYSTICISME. Af Alice A. Bailey. Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007. (Oversættelse: Ebba Larsen) NY INTERESSE FOR MYSTICISME Af Alice A. Bailey Artikel i BEACON, febr. 1938, genoptrykt april 2007 (Oversættelse: Ebba Larsen) Menneskets mørke perioder med et tydeligt fravær af åndelig tænkning har trods

Læs mere

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer

Uddannelsen har fokus på at udvikle relationelle og følelsesmæssige kompetencer Lær at bruge dig selv på en ny måde gennem en efteruddannelse, hvor - metode og teori går hånd i hånd - du får en god værktøjskasse - du udvikler dine relationelle og følelsesmæssige kompetencer. Siden

Læs mere

Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente

Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente Den røde tråd i Martinus værk Det Tredie Testamente Ved hjælp af udvalgte kosmiske symboler skitseres her den røde tråd i det evige verdensbillede. Denne publikation er udarbejdet som en støtte ved udstillinger

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 1 - marts 2013-31. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab I fremtiden.. Små uddrag af Martinus sidste tale 9/8-1980: Væremåden i det daglige liv er særlig vigtig, og nu er den kommet så langt ned og

Læs mere

Venlig hilsen og vel mødt!

Venlig hilsen og vel mødt! Rudolf Steiner-pædagogiske og andre antroposofiske aktiviteter i skoleåret 2013/2014 Brochuren er blevet til i et samarbejde mellem Antroposofisk Selskab Danmark, Odense-gruppen, Rudolf Steiner-Skoleforeningen

Læs mere

Værd at vide om MEDITATION

Værd at vide om MEDITATION 1 Værd at vide om MEDITATION Vejledning til søgende mennesker, der ønsker personlig udvikling ved hjælp af meditation. Erik Ansvang 2 Indhold Forord...04 Hvad er meditation?...05 Hvad vil det sige at meditere?...07

Læs mere

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD

A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D MAL DIG GLAD A K RY L PÅ L Æ R R E D M A L D I G G L A D m ø b e r g s f o r l a g MAL DIG GLAD MAL DIG GLAD af Susanne Møberg Copyright Møbergs Forlag, 2008 1. udgave 1. oplag Layout og foto: Søren Larsen Tlf. +45

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

KurSer 2012-2013. Marjatta Seminarium

KurSer 2012-2013. Marjatta Seminarium KurSer 2012-2013 Marjatta Seminarium Velkommen til Marjatta Seminariums kurser Nu tager vi hul på endnu et studieår med mange spændende kursustilbud! Professionelle mennesker, der i flere år har arbejdet

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Den psykiske lidelses grundlag ifølge Stanislav Grofs psykologi, samt den kognitive terapi.

Den psykiske lidelses grundlag ifølge Stanislav Grofs psykologi, samt den kognitive terapi. Den psykiske lidelses grundlag ifølge Stanislav Grofs psykologi, samt den kognitive terapi. Rilind Burniki 44033 Almindelig projekt i BA psykologi Vejleder: Hanne Themsen Tegn: 42108 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn. Nr. 3, maj 2013. Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 3, maj 2013 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 1 Forord Pædagogiske spørgsmål og problemer knytter sig til spørgsmålet om

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003. The Silent Workshop

Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003. The Silent Workshop Adoptionskonference i Odense - 14. - 15. november 2003 The Silent Workshop Sandplay - en terapeutisk metode Indhold : Præsentation af oplæggets forfattere Grundholdningen i vores terapeutiske arbejde Hvad

Læs mere

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi

Kapitel II,7. Eksistentiel og humanistisk terapi Jacobsen,Bo og Klaus Pedersen: Humanistiske og eksistentielle terapier. I: Møhl, Bo og Morten Kjølbye (red.): Moderne Psykoterapi. København: Psykiatrifondens Forlag 2012 (i trykken). Kapitel II,7. Eksistentiel

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004

Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Roskilde Universitetscenter Psykologi modul 1 Efterår 2004 Allan Nyhus Ditte Hoffmann Glarø Kim Erik Steenbrandt Kristian Drumm Maria Møller Mie Hørbo Vejleder: Tine Jensen 1 1. Indledning...3 1.1 Problemfelt...3

Læs mere

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer

Læs mere