COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ..."

Transkript

1

2 Indhold COACHING SOM LEDELSES VÆRKTØJ... 4 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/ INTRODUKTION TIL COACHING... 6 Coaching i ledelse... 7 Hvor og hvornår er coaching relevant?... 8 Former for og typer af coaching... 9 Coaching til forandring INTRODUKTION TIL ETABLERING AF NÆRVÆR INTRODUKTION TIL SPØRGETEKNIK Coaching af forandring skabes gennem dynamiske spørgsmål Hensigt Adfærd Resultat At stille de rigtige spørgsmål A-B-C Action Coaching-model... 1 AT LYTTE AKTIVT SOM COACH At lytte på forskellige niveauer Sandwich-modellen som feedback-model Johari-vinduet som feedback-model COACHING-RAMMEN Gode råd inden du starter coachingsessionen De fem trin til effektiv daglig coaching Hvordan skaber du mest mulig værdi som coach? COACHENS ROLLE OG OVERBEVISNINGER Coachingsessionen coachens rolle og egentilstand Øvelse i at sikre sig en god egentilstand Tilstandspyramiden Coachens intentionsguide et fokus på antagelser og spørgsmålstyper, der belyser flere felter og sammenhænge Spørgsmålstyper og eksempler COACHINGSESSIONEN OG MODELLER TIL COACHING Logiske niveauer De logiske niveauer QUICK-GUIDE TIL COACHFORLØB... 43

3 Forslag til coachforløb: FRAP - modellen: Coachende spørgsmål til din inspiration COACHING OG MOTIVATION Hvad er afgørende for at skabe succes? Motivation og behov Research og forskning om forbindelsen mellem mennesker i vækst og organisationer i vækst Forbindelsen mellem vækst og motivation DRØMME OG MÅL SOM DRIVKRAFT FOR PERSONLIG UDVIKLING Øvelse: Dine drømme og dine mål Mål-matrix Volvomodellen XH metoden Tidsstyringsmatrix Metaforer Coaching og overbevisninger Forståelse af overbevisninger Metode til ændring af overbevisning eller adfærd Øvelse: Sæt spørgsmålstegn ved den begrænsende overbevisning Anvendelse af handlingsplan som redskab i coaching Øvelse i at arbejde målrettet Coachingsessionen bliv god til at sætte scenen med et enkelt SET-UP Coaching kan åbne for meget andet end dialog COACHING OG STRESSEDE MEDARBEJDERE Hvad er stress? En stress-model, der kan anvendes ved coaching, sætter fokus på flere elementer omkring stress Stressprofilværktøj Årsager til begyndende stress i organisationer Coachens vigtigste værktøj er at stille spørgsmål COACHING AF TEAMS Faser i opbygning af effektive teams De fire udviklingsstadier for teams Coaching og teamledelse High Performing Teams karakteristika ved effektive teams Team Coaching og det menneskelige grundlag for udvikling og vækst Kerne Succes Faktorer Teamet og gruppedynamikkerne... 90

4 COACHING OG SITUATIONSBESTEMT LEDELSE De fire lederstile og deres anvendelse Procesanalyse for teams Forskellige generationer og ledelses-forventninger i videnssamfundet COACHING AF SELVLEDENDE MEDARBEJDERE Det Nationale Kompetenceregnskab Forudsætningerne for selvledelse Niveauer af selvledelse Selvledelsesniveauer Selvledelse og NATURLIG belønning Coaching-rammen

5 Coaching som ledelses værktøj 1

6 Hovedkonklusioner fra Coaching Analysen 2004/05

7 Introduktion til coaching T l f. :

8 Coaching i ledelse T l f. :

9 Hvor og hvornår er coaching relevant? Selvledende Ubevidst kompetence Bevidst kompetence

10 Former for og typer af coaching Instruktion Bevidst inkompetence Ubevidst inkompetence

11

12

13

14 Coaching til forandring Introduktion til etablering af nærvær

15

16 Introduktion til spørgeteknik Coaching af forandring skabes gennem dynamiske spørgsmål HVAD? HVOR? HVORNÅR? Handling ADFÆRD MANIFESTERING Ønske Ønske om om at at opleve opleve glæde glæde eller eller undgå undgå smerte! smerte! HVORDAN? HVILKE? Forestilling MENING INTELLEKTUELLE EKSISTENTIELLE VÆRDIER Betydning HVEM? HVORFOR?

17 Hensigt Adfærd Resultat At stille de rigtige spørgsmål

18 A-B-C Action Coaching-model T l f. :

19

20 At aktivt som coach lytte

21 At lytte på forskellige niveauer

22

23 ½ T l f. :

24

25 Sandwich-modellen som feedback-model Nævn tre specifikke gode ting

26 Og mit forslag til forbedring er.. Generelt godt var

27 Johari-vinduet som feedback-model T l f. :

28 T l f. :

29 Coaching-rammen Gode råd inden du starter coachingsessionen

30 De fem trin til effektiv daglig coaching Hvordan skaber du mest mulig værdi som coach?

31

32 At man - når det i sandhed skal lykkes èn at føre et menneske hen til et bestemt sted - først og fremmest må passe på at finde ham der, hvor han er og begynde der. Dette er hemmeligheden i al hjælpekunst. Enhver, der ikke kan det, han er selv en indbildning, når han mener at kunne hjælpe en anden. For i sandhed at kunne hjælpe en anden må jeg forstå mere end han - men dog vel først og fremmest forstå det, han forstår. Når jeg ikke gør det, så hjælper min merforståen ham slet ikke. Vil jeg alligevel gøre min merforståen gældende, så er det, fordi jeg er forfængelig eller stolt, så jeg i grunden - i stedet for at gavne ham - egentlig vil beundres af ham.

33 Coachens rolle og overbevisninger

34

35 Coachingsessionen coachens rolle og egentilstand T l f. :

36 Øvelse i at sikre sig en god egentilstand

37 Tilstandspyramiden

38

39

40 Coachens intentionsguide et fokus på antagelser og spørgsmålstyper, der belyser flere felter og sammenhænge.

41 Coachens intentionsguide Model til identificering af 4 typer spørgsmål: Lineære antagelser Årsager eller forklaringer på handlinger. Influere, korrigere, ønske/behov for ændret adfærd. Orienterende antagelser Info, synliggøre mønstre, relationer 1: Lineære spørgsmål 2: Cirkulære spørgsmål 3: Strategiske spørgsmål 4: Refleksive spørgsmål Influerende antagelser Fremtiden, faciliterende, kreative, eksperimenterende. Cirkulære antagelser Kilde: K. M. Tomm/Interventive interviewing

42 Spørgsmålstyper og eksempler T l f. :

43

44 Coachingsessionen og modeller til coaching Logiske niveauer Gregory Bateson har haft stor indflydelse på udviklingen af en del af NLP modellerne, bl.a. har han inspireret Robert Dilts til at udvikle en model for de forskellige niveauer, et problem kan befinde sig på. Denne model hedder de Neorologiske Niveauer, i daglig tale de logiske niveauer.

45 De logiske niveauer T l f. :

46

47

48 Quick-guide til coachforløb T l f. :

49 Forslag til coachforløb: T l f. :

50 FRAP - modellen:

51 Coachende spørgsmål til din inspiration

52

53 Coaching og motivation Hvad er afgørende for at skabe succes?

54 Motivation og behov T l f. :

55 Research og forskning om forbindelsen mellem mennesker i vækst og organisationer i vækst De 10 væsentligste faktorer for motivation

56 Forbindelsen mellem vækst og motivation T l f. :

57 Drømme og mål som drivkraft for personlig udvikling Øvelse: Dine drømme og dine mål

58

59 Mål- matrix Dit mål Hvad vil du? Hvad vil du ikke? Det du har

60 Hvad vil du bibeholde? Hvad vil du af med? Det du ikke har Hvad vil du opnå? Hvad vil du undgå? Hvad vil du opnå? Hvad vil du undgå?

61

62 Volvomodellen T l f. :

63 3XH metoden Hvad Hvorfor Hvordan

64 Tidsstyringsmatrix T l f. :

65 Metaforer T l f. :

66

67

68 Coaching og overbevisninger T l f. :

69 Forståelse af overbevisninger T l f. :

70 T l f. :

71

72 Metode til ændring af overbevisning eller adfærd

73 Øvelse: Sæt spørgsmålstegn ved den begrænsende overbevisning

74 Anvendelse af handlingsplan som redskab i coaching Øvelse i at arbejde målrettet

75 Coachingsessionen bliv god til at sætte scenen med et enkelt SET-UP

76 Coaching set-up MÅL DIG HANDLING NU FREMTID SPØRGSMÅL MIG ANSVAR REFLEKSION

77

78 Coaching kan åbne for meget andet end dialog T l f. :

79

80 T l f. :

81 Coaching og stressede medarbejdere Hvad er stress?

82 En stress-model, der kan anvendes ved coaching, sætter fokus på flere elementer omkring stress

83 Stressprofilværktøj

84

85 Årsager til begyndende stress i organisationer Coachens vigtigste værktøj er at stille spørgsmål

86

87

88 Coaching af teams

89 Faser i opbygning af effektive teams T l f. :

90 De fire udviklingsstadier for teams Performing Teamudvikling 11 1 Forming 10 Moden nærhed Opfindsom Fleksibel Åben Tæt og støttende Tester Høflig Upersonlig Påpasselig Reserveret Bliver organiseret Indbyrdes stridende Udvikler færdigheder Kontrollerer konflikter Etablerer procedure Konfronterer mennesker 8 Giver feedback Konfronterer emner Vanskeligheder Føler sig fast låst 4 Norming Storming

91

92 Coaching og teamledelse T l f. :

93 High Performing Teams karakteristika ved effektive teams Team Coaching og det menneskelige grundlag for udvikling og vækst

94 Kerne Succes Faktorer Motivation og & Team Selvledelse Coaching De 6 gruppedynamikker med tilhørende kritiske succesfaktorer Interesse for HR Harmoni/Tryghed Det motiverende arbejdsmiljøs betydning Topledelse Klare mål Tillid Vision Samarbejde Mellemledere Præstationer Engagement Respekt Stolthed Udholdenhed Kreativitet Anerkendelse Ejerskab Støtte Færdigheder Kundens opfattelse af Excellence og Loyalitet Kilde: 1. marts CDP/Action 2002 Learning Partners A/S og PS4 Motivation Til Vækst

95 Teamet og gruppedynamikkerne

96

97

98 Coaching og situationsbestemt ledelse De fire lederstile og deres anvendelse

99

100 Procesanalyse for teams

101 Forskellige generationer og ledelses-forventninger i videnssamfundet T l f. :

102

103

104 Coaching af selvledende medarbejdere T l f. :

105 - - Det Nationale Kompetenceregnskab

106 T l f. :

107 Forudsætningerne for selvledelse T l f. :

108 Niveauer af selvledelse Niveauer af selvledelse Medium grad af selvledelse Høj grad af selvledelse - Høj faglig kompetence - Høj adgang til informationer - Overensstemmelse mellem opgaver/mål - Høj ansvarlighed Organisationens effektivitet

109 Selvledelsesniveauer Lav grad af selvledelse

110 Selvledelse og NATURLIG belønning Coaching-rammen

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120 Hvilken værdi har det for dig eller din virksomhed at være medlem i AnotherStep? T l f. : Et medlemskab i AnotherStep er en unik mulighed for at få adgang til en omfattende videnbase, der afdækker relevante og vigtige emner, temaer og problemstillinger inden for lederskab, personlig udvikling, netværk m.m. Du får adgang til et væld af værktøjer og produkter, som er udviklet af vores erfarne konsulenter med det formål at støtte og styrke dig i forhold til de problemstillinger, du møder i dit daglige arbejde. Skarpe og opdaterede medarbejdere er et essentielt element i den moderne vestlige vidensøkonomi for at opnå konkurrencefordele. Det skyldes, at innovation og udvikling er de konkurrenceparametre, man i nutidens økonomi bedst kan differentiere sig på. For at opnå dette kræver det, at medarbejderne er under konstant udvikling. Et medlemskab i AnotherStep kan bidrage til at realisere dette. AnotherStep er det skridt fremad, der kan give dig eller din virksomhed den konkurrencefordel, som kan gøre den store forskel. Et medlemskab, der: er udformet til at ramme og afdække medarbejderens daglige problemstillinger er designet til naturligt at indgå i hverdagen er fokuseret på at forankre viden i hverdagen arbejder med alle de parametre, der kan have indflydelse på en succesfuld indsats hos medarbejderen giver dig inspiration til udvikling Få dermed medarbejdere, der: er i konstant udvikling kan trække på større viden og dermed opnår øget kompetence er up-to-date med nyeste tendenser får mere information at trække på under beslutningstagen Opnå dermed en virksomhed, der: har skarpe og kompetente medarbejdere kan søge grundlaget for nuancerede og gennemtænkte beslutninger vedligeholder medarbejdernes viden Medlemskab af DeLuxe området koster kr ,- for 1 år

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Kompetenceforum AnotherStep

Kompetenceforum AnotherStep Kompetenceforum AnotherStep Sikkerhed for din kompetenceudvikling BOGRESUMÉ LEDELSES- HÅNDBOG SUMMARY ARTIKEL DILEMMA VIDEO ENNEAGRAM SUMMARY VÆRKTØJ DIALOGKORT WWW.ANOTHERSTEP.DK KOMPETENCEUDVIKLING Deltagelse

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

ANERKENDENDE SKOLELEDELSE

ANERKENDENDE SKOLELEDELSE Grethe Andersen (2008) ANERKENDENDE SKOLELEDELSE den 09-03-2012 kl. 8:18 Søren Moldrup side 1 af 11 sider FORORD Hensigten med bogen er at vise forskellige ledelsesveje til en rummelig og mangfoldig skole.

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet?

Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet? Hvad skal der egentlig til for, at vi går motiveret på arbejdet? Af Karin Jessen Forfatter til bogen: Motivation og ledelse www.ps4.dk Hver eneste dag går vi alle på arbejdet med den hensigt, at det skal

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Psykisk arbejdsmiljø TEMAER i psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilrettelæggelse Arbejdets indhold Kvalifikationer Selvstyring og medindflydelse Kollegiale relationer Ledelsesrelationer De seks guldkorn Indflydelse

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

Spil hinanden gode med videndeling

Spil hinanden gode med videndeling Spil hinanden gode med videndeling Lederens guide til at skabe bedre samarbejde og mere produktivitet gennem intern videndeling Hvorfor en guide til mere videndeling? Videndeling er en udfordring i et

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 3 God trivsel kan ses på bundlinjen 4 Hvad definerer den gode trivsel? 6 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44

Coaching Grundlæggende Coaching I 41 Grundlæggende Coaching II 42 Ledelse og coaching 43 Teamcoaching 44 indholdsfortegnelse Interne virksomhedsforløb Virksomhedskurser 3 Ledernes VærdiSpil 4 HR-support nyt 5 Lederrollen ledelse af medarbejdere Fra kollega til leder 7 Kommende leder er ledelse noget for mig?

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics)

Fjerde del: ICF s etiske løfte (Pledge og Ethics) COACHING OG ETIK Første del: ICF s filosofi omkring coaching Den internationale sammenslutning for coaches, The International Coach Federation (ICF) repræsenterer den form for coaching, som anser klienten

Læs mere

Speciale Diplomuddannelse i ledelse

Speciale Diplomuddannelse i ledelse Speciale Diplomuddannelse i ledelse Speciale Medledende teams Tegn på opgave: 117.486 tegn med mellemrum. Studerende: Lars Præcius studienummer CDL1028. Vejleder: Bo Vestergaard. Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde

Coaching for ledere. Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Coaching for ledere Introduktion til coaching som metode til at styrke din egen trivsel og arbejdsglæde Egentlig er det jo helt enkelt: Bare ved at man tidsfastsætter et coaching-møde skaber man plads

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

LEDERUDVIKLING 2008 2009 BRINGER DIG VIDERE

LEDERUDVIKLING 2008 2009 BRINGER DIG VIDERE LEDERUDVIKLING 2008 2009 BRINGER DIG VIDERE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 TILBUD TIL VIRKSOMHEDER 3 Værdier på spil i din virksomhed 5 LEDERROLLEN 6 Fra kollega til leder 7 Fra talent til leder

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Træneren som talentudvikler

Træneren som talentudvikler Træneren som talentudvikler Træneren som talentudvikler 2 Alt forskning og praksis viser det samme: Som træner har du kæmpe betydning for, hvor langt de unge atleter kommer med deres sport. Hvad du gør,

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Coaching som strategiværktøj

Coaching som strategiværktøj Coaching som strategiværktøj Coaching som strategiværktøj Udforske nuet og designe fremtiden af Christian Dinesen, cd@danskcoachinginstitut.dk, CEO, Certificeret Coaching Trainer, Dansk Coaching Institut

Læs mere

Studiehåndbog, februar 2009 Indhold

Studiehåndbog, februar 2009 Indhold Studiehåndbog, februar 2009 Indhold Studiehåndbog, februar 2009 Indhold... 1 Velkommen til Studiehåndbogen... 2 NLP Husets idégrundlag vores vision og mission:... 3 Mere om de enkelte uddannelser og moduler...

Læs mere