33 Kasser AF: NAVN: ~:, ALFRED ARKIVNR.: 21 COMPACTNR.: 25 A. m.m PERIODE: AFLEVERING: Afleveret af Icruses enke efter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "33 Kasser AF: NAVN: ~:, ALFRED ARKIVNR.: 21 COMPACTNR.: 25 A. m.m. 1888-1958 PERIODE: AFLEVERING: Afleveret af Icruses enke efter"

Transkript

1 AF: Henning Grelle og Lene Fredriksen 1977 NAVN: ~:, ALFRED F~rfatter, ;J;'edaktør m.m ARKIVNR.: 21 COMPACTNR.: 25 A PERIODE: t erne OMFANG: 33 Kasser AFLEVERING: Afleveret af Icruses enke efter A.Kruses død. En bogsamling indgik i biblioteket TILGÆNGELIGHED : Tilgængeligt til forskningsbrug REGISTRERING: foreløbig registratur på følgende sider ANDEN REFER$CE: INDHOLD. se følgende sider

2 REGISTRANT I!3n/F- HG l - ALFRED KRUSE PERSONARKIV Den nye Kulturtype, et foredrag 1908 Booker Washington, foredrag til Ungdomsafdelingen 1908 Sagn & Myther, Digtning & Sange 1-4, 1910 Kristendom og Socialisme Kirken og den moderne industriarbejder 1912 Scrapbooks Den moderne Syndikalisme Avisartikler skrevet af Alfred Kruse Avisartikler skrevet af Alfred Kruse Astronomi Astronomi, etome~;1yset,einstein, tyngdeloven m.m. Oldtidskultur Strejflys over atomlæren, Et indblik i naturens værksted Astronomiens A B C~I9;1 Naturvidenskab: Atomer, molekyler 1944 "Grundtvig" Lys over den sjælelige udvikling 1906 "Grundtvig" En række artikler 1906 Pustor Ilse: "One of China's Christians Et foredrag 1907 "Det er forsent at græde ved Morgianas grav Et foredrag 1907 Chr. Welding: Mand og Kvinde Et foredrag 1907 Theodore Roosevelt Et foredrag 1908 Moderne digtere: Johannes Jørgensen Et foredrag ~908 "Arne", En forklarende gennemgang af Bjørnsons bog 1910 "Peer Gynt", gennemgang af Henrik Ibsens bog.l... 2,~1910 "Den største i landet-" Et foredrag 1910 Kirken og arbejderne'1911 Social litteratur 1911 Johannes V. Jensen Et foredrag 1941 Strejflys over dansk åndsliv fra Holberg til gennembrudets mænd1939 Træk af dansk åndsliv fra 'j\oleriles &l:!l1.~~mbrud til tiden omkring l. verdenskrig Journalistik, A.Kruse h"'\.-

3 REGISTRANT ALFRED KRUSE PERSONARKIV Den interallierede Socialistkonferance i London 1918 Belgien omkring Verdenskrigen, avisartikler A. I{ruse: Rædselsregimet i Rumænien 1927 Kolonipolitik Ungarn SPARTAKUS, "Hvem har splittet arbejderbevægelsen?" 1933 TIDERNE SKIFTER, "Fra proletarisk internationalisme til dansk socialpatriotisme" "Hvad vi bør lære af den spanske borgerkrig'l Arbejderklassen og krigen, Rusland - Frankrig - Holland - Tyskland Den socialistiske arbejderbevægelse og krigsproblemet Pjece. Carl Lindhagen om republikken - Branting / Nerman polemik - Fredskongressen i Stockholm Avisartikler Norsk arbejderbevægelse 1937 Dansk og svensk arbejderbevægelse. Artikler Den svenske "højforræderitl=proces, af A, Kruse ::. '.~ IIfanus. Engelsk arbejderbevægelse Træk af ~en engelske arbejderbevægelses historie 1942 Den engelske arbejderregering MacDonald Philip Snowden 1943 Keir Hardie Engelske broderskab Den tysk/russiske pagt i praksis, en.forelæsning 1939 De engelsk/russiske forhandlinger 1939 Omkring den spanske borgerkrig ",")87 IIfanus. Arbejderklassen og verdenskrigen 1937 Noter vedr. IIfarx'historieopfattelse Socialistiske portrætter Om C1arte 1928 De russiske socialister og verdenskrigen

4 REGISTRANT ALFRED KRUSE PERSONARKIV KASSE Litt.lister Den russiske revolution Fagforeningsbevægelse Partikampe. Bucharin Karl Radek G. Sinowjew Stalin Trotzky Rusland!f! ~~_~2 Artikler om Rusland af Alfred Kruse 1915 Kesenski-epoken, div. artikler 1917 Tsarhoffet og det gamle styres mænd 1917 Den russiske marts-revolution 1917 November-revolutionen Udklip Et folk der våkner, avisartikler med kommentarer 1916 De russiske socialister og verdenskrigen, avisartikler 1916 I1anus. Rusland og verdenskrigen af Alfred Kruse 1917 Noter til Rusland og verdenskrigen 1-3 KASSE 16 Den russiske frihedsbevægelse under selvherskerdømmet 1-2 Russisk litteratur Avisartikler af Zinowjew og Lenin: Socialisme og krig, oversat af Alfred Kruse 1915 Bolsjevismen og dens førere 1921 KASSE 18 Stalin og den russiske revolution, A. Kruse 1932 Biografiske noter 1932 Lenin biografi Noter til Lenin biografi Litteraturlister

5 IREGISTRANT KASSE 20 Processen mod de socialist-revolutionære, Moskva-processerne Mensjevik-processen, 1931 Omkring Nikolajev-processen 1934,A.Kruse 1956 Maskva-processel~e 1-2, udkast til foredrag 1957 Politiske processer og udrensninger, biografiske noter m.v. KASSE 21 Grundtræk af den russiske arbejderbevægelses historie Litteraturhenvisninger KASSE 22 litoter. Socialistiske udkast Verdensrevolutionen, citatsamling Kommunistiske grundsætninger 1938 Den socialistiske revolution og vejen om socialismens virkeliggørelse i et enkelt land 1937 Breve 1-18 Eksklu$ionsforslag Socialdemokratiet 1916 Korrespondance, Emanuel Olsen og A.Kruse 1916 Brev fra Martin Tranmæl 1916 Brev fra Rimmel Torginson 1916 Brev fra Ture Nerman 1916 Avisudklip ang. Estland Brev fra Magnus Nielsen Breve Breve fra Rimmel Torginson, Norges Soc.-Dem. Ungdoms forbund 1916 Brev fra Ernst Christiansen, Soo.Dem. Ungdomsforbund i DK 1916 Brev fra Ture Nerman, Politiken Stockholm 1917 Brev fra ~furie Nielsen Breve fra Karl Rasmussen 1918 Brev fra Borgbjerg, DK's Socialistiske Arbejderparti 1919 Brev fra Martin Tranmæl, Norges Arbeiderparti 1919 Breve E~re~pondance, Danmarks venstresocialistiske parti og A.Kruse Brev til partisekretær Martin Tranmæl, Kristiania 1920 B!l8ve Brev fra ~ie Nielsen 1920 Breve fra Martin Tranmæl, Det norske Arbeiderparti Brev til Sveriges socialdemokratiske VHnsterparti, Fr. Strøm 1920 Brev fra Vilh. Arnes en, medl. af D.K.P. Valby-afd Korrespondance: Ernst Christiansen og A.ICruse Anklageskrift underskrevet i Moskva 9. juli 1921 over forbindelsen mellem Kesktllla og A.Kruse m.fl. Omkring forhandlingerne med D.K.P m.id.

6 I REXirSTRANT Breve Brev fra Ernst Christiansen, D.K.P Skrivelse til Bucharin 1927 Brev fra Aage Jensen, Dansk Arbejderhjælp 1927 Diverse Moskva-breve 1920 Diverse breve og telegrammer Redegørelse til D.K.P. september 1922 Breve fra Aksel Larsen til Alfred Kruse ,1935 Diverse vedr. D.K.P. og S.U.V Redegørelse til D.K.P. juli 1935 Skrivelse til Karl Kilbom 1935 Skrivelse til Frederik Strøm 1935 Skrivelse til Linderot 1935 Diverse breve,til_krnse fra D.K.P. 1932,1936 S.U.V. Diverse data, medlemsliste, program, m.m Referat af møder i S.U.V. marts 1934-november 1934 Det sovjetrussiske lønsystem, S.U.V. 's program og opgaver 1935 Betænkning: Arbejdsudvalget Til det internationale bureau for S.U.V,) ang. forholdene i den danske sektion. Skrivelse tillandsledelsen af S.U.V. i Danmark ang. A.Kruses eksklution 1935 Brev fra S.U.V. i Danmark ang. Kruses eksklution 1936 KA~SE26 UoJt1ip~ Breve. 1R:1k1:ip~. Kopi Syndikalismen og Moskva, div. andre avisartikler om Syndikalismen Orrlicring Trotsky-striden 1924 Korrespondance, Det norske Arbeiderparti og Danmarks Socialdemokratiske Parti, ang. opholdstilladelse i Danmark til Trotzki, 1929 Orrlicring T~0tzki's besøg i København, nov./dec "Trotzkismen", tyske,.artikler, 1933 Et brev fra Trotzki's kone, 1935 Trotzki: Brev til norsk "Arbeiderbladets redaktion, brev til Scheflo, erklæring vedr. Moskva-processerne, brev til sønnen 1jowa, Erklæringer fra Tysklands internationale kommunister, 1936 Trotzki: Tale i New York 9. febre 1937, dansk protest til det sovjetiske gesandtskab, Det svenske Socialistparti og de staliniske metoder 1936, Marie Nielsens erklæring, Karl Kilbom om l\foskva1936, "Socialdemokraten!! om hotel Bristol, Trotzki: Hotel Bristol, erklæring om henvendelse til Trotzki, A.I(ruse 1936, m.m.

7 REGISTRANT KASSE 26 Trotski og 4. Internationale, artikler m.m Om IITrotskismen", norske IIArbeiderbladet, Jef Last 1936 Trotski , bl.a. Kritik af Martin Andersen Nexø l~.juli 1938 Trotski - artikler Socialistisk Arbejderparti, principielle grundlinier, aviaudklip medlemsliste, S~dika1isternes stilling til Soc. Arbejderparti,191f, Breve til A. Kruse fra Oscar Lenz 1918 Dannelsen af Danmarks venstresocialistiske parti, Socialdemokratis1 ungdomsforbund og "Socialistisk Arbejderparti, 1919 illitterær arbejderklub", avisudklip og program & love Socialistisk Samvirke: Spartakus nr , Organisatoriske be~ stemmelser,11rød peber", breve bi. a. fra JVf...arie Nielsen, noter, m. n KASSE 28 Omkring besættelsen 1945, under besættelsen, , tyske koncentrationslejre, den danske modstandsbevægelse: sabotage, illegal virksomhed, Kaupish's erklæring; interview ved bortrejsen, Dansk - tysk forening, FrihedsråcJ.e-l;, HiUer-terror,1933 A. I~se, erindringer, 1928 A. I~se: Kina i fortid og nutid Noter om Kina, 1952 KASSE A. Kruse, Diverse privat

Historisk Samling fra Besættelsestiden

Historisk Samling fra Besættelsestiden Historisk Samling fra Besættelsestiden Arkivregistrant Denne registrant er en vejviser til arkivet på Historisk Samling fra Besættelsestiden. Arkivet indeholder et bredt materiale fra og om modstandsbevægelsen

Læs mere

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet.

Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. Oversigt over hovedgrupperne i dokumentarkivet. 01 Mellemkrigstiden og 2. verdenskrig i almindelighed 02 Den 9. april 1940 03 Illegal presse 04 Illegal radio (nyhedsformidling) 05 Kongehuset, regeringen,

Læs mere

Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr.

Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. Morten Thing en bibliografi Udarbejdet af Hans Dam Frandsen Bjarne A. Frandsen Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 45 2 Morten Thing : en bibliografi/hans Dam Frandsen og Bjarne A. Frandsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og problemformulering... 3. 1.1 Kildegrundlag og metodiske overvejelser... 4. 1.2 Eksisterende forskning...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og problemformulering... 3. 1.1 Kildegrundlag og metodiske overvejelser... 4. 1.2 Eksisterende forskning... Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering... 3 1.1 Kildegrundlag og metodiske overvejelser... 4 1.2 Eksisterende forskning... 8 2. Historisk baggrund... 11 2.1 Syndikalismen i den anarkistiske

Læs mere

KOMMUNIS- TERNES KAPITAL

KOMMUNIS- TERNES KAPITAL 1 KOMMUNIS- TERNES KAPITAL Af Morten Thing " Tillid, offervilje og tro er kommunisternes kapital". Ordene er Martin Nielsens med en klar reference til et uopslideligt tema i den offentlige debat, nemlig

Læs mere

Arbejderbevægelsens Bibliotek

Arbejderbevægelsens Bibliotek Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv.Vi The Labour Movement Library and Archive, Denmark " Bibliothek und Archiv derarbeiterbewegungpänemark. Nørrebrogade 66 D * DK2200 København N. Tel.:(+45)35.36.15.22

Læs mere

Denne efterhånden langvarige diskussion

Denne efterhånden langvarige diskussion 1 HIPA propagandaeller efterretningsorganisation? Af Kristian Bruhn Henriksen AIC har i de seneste år været meget omdiskuteret; det springende punkt i diskussionen har været, om AIC udover at være en propagandaorganisation

Læs mere

Portrætter af 10 kommunister

Portrætter af 10 kommunister Portrætter af 10 kommunister Morten Thing har tidligere skrevet og udgivet: Dansk socialistisk teori 1850-1900 (med Jette Lundbo Levy), 1973 Ideologier og litteratur, 1973 Marie Nielsen: Revolution, 1975

Læs mere

Læs inde i bladet: Hos Ruslands ungkommunister side 4 Tvangsarbejder i Tyskland side 8 Dobbelttema: Besættelse og befrielse side 13 og 14. Kr.

Læs inde i bladet: Hos Ruslands ungkommunister side 4 Tvangsarbejder i Tyskland side 8 Dobbelttema: Besættelse og befrielse side 13 og 14. Kr. ISSN 0908-9446 Kr. 29,75 DKP Information Debat Aktivitet NR. 2 APRIL 2015 Læs inde i bladet: Hos Ruslands ungkommunister side 4 Tvangsarbejder i Tyskland side 8 Dobbelttema: Besættelse og befrielse side

Læs mere

Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen. af Morten Thing

Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen. af Morten Thing Da politiet var lige ved at få et efterretningsvæsen af Morten Thing 1 Udviklingen af politiet har naturligvis været betinget af statens behov. Men eksisterer en social institution først, så får den et

Læs mere

TEMA: Oktoberrevolutionen 95 år side 5-13 Demokratisk centralisme side 16-21 Stop aggressionen mod Syrien side 3-4

TEMA: Oktoberrevolutionen 95 år side 5-13 Demokratisk centralisme side 16-21 Stop aggressionen mod Syrien side 3-4 TEMA: Oktoberrevolutionen 95 år side 5-13 Demokratisk centralisme side 16-21 Stop aggressionen mod Syrien side 3-4 DKP Information Debat Aktivitet NR. 4 NOVEMBER 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse Stop den

Læs mere

Et stenkast fra ABA's nye domicil ligger

Et stenkast fra ABA's nye domicil ligger 44 ARBEJDERHISTORIE NR. 2 1995 DEN FOR- TÆLLENDE HAVE Af Ove Dahl og Søren Federspiel Et stenkast fra ABA's nye domicil ligger Assistens kirkegård, som en fredfyldt oase afskærmet med den karakteristiske

Læs mere

Arbejderbevæ gelsen er international. Den

Arbejderbevæ gelsen er international. Den 41 FAGLIG INTERNA- TIONALISME FØR ANDEN VERDENS- KRIG Første del: Organisering af arbejdernes internationale solidaritet Af Knud Knudsen For mange socialister stod den internationale arbejderbevægelses

Læs mere

Interviews om første halvdel af det 20. årh. Danmarkshistorie genfortalt på dvd af nogle af dem, som gennemlevede den

Interviews om første halvdel af det 20. årh. Danmarkshistorie genfortalt på dvd af nogle af dem, som gennemlevede den Interviews om første halvdel af det 20. årh. Danmarkshistorie genfortalt på dvd af nogle af dem, som gennemlevede den I 1982 gik jeg i gang med at optage videosamtaler med personer, som på grundlag af

Læs mere

Hermod Lannung. 92923_hermod lannung_.indd 1 29-10-2012 20:27:10

Hermod Lannung. 92923_hermod lannung_.indd 1 29-10-2012 20:27:10 Hermod Lannung 92923_hermod lannung_.indd 1 29-10-2012 20:27:10 92923_hermod lannung_.indd 2 29-10-2012 20:27:10 Henning Nielsen Hermod Lannung En uforbederlig idealist Hermod Lannung Fonden 92923_hermod

Læs mere

Opportunismen og II Internationales sammenbrud 1 )

Opportunismen og II Internationales sammenbrud 1 ) Trykt januar 1916 i tidsskriftet»vorbote«, nr. 1, under signaturen N. Lenin. Trykt på russisk første gang i 1929 i V. I. Lenin, Samlede Værker, 2.-3. udgave, bd. 19. Opportunismen og II Internationales

Læs mere

En række fremtrædende social- demokratiske

En række fremtrædende social- demokratiske 21 DEN TOTALITÆRE FRISTELSE socialdemokraters veje ind i nationalsocialismen Af Martin E.O. Grunz Hvad fik fremtrædende socialdemokrater til at forlade Socialdemokratiet og melde sig ind i DNSAP? Forfatteren,

Læs mere

Lukker Nexø op for diskussion

Lukker Nexø op for diskussion 74 ANMELDELSER Anmelderredaktion: Birgit Andreasen, Gerd Callesen og Anne-Lise Walsted Lukker Nexø op for diskussion Martin Andersen Nexø: Soldage. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Henrik Yde.

Læs mere

En gammel mand ligger for

En gammel mand ligger for 68 ARBEJDERHISTORIE NR. 1 1996 Anmelderredaktion: Birgit Andreasen, Gerd Callesen, Ole Jorn og Anne-Lise Walsted Land and Freedom - en troværdig film om den spanske borgerkrig og revolution En gammel mand

Læs mere

Dansk-russisk samvirke i 75 år. 60 år med Sovjetunionen. Asger Pedersen, Københavnsformand

Dansk-russisk samvirke i 75 år. 60 år med Sovjetunionen. Asger Pedersen, Københavnsformand Dansk-russisk samvirke i 75 år Udgivet af: Dansk-Russisk Forening, juni 1999. Udgivet med støtte fra Hermod Lannungs Fond i anledning af Dansk-Russisk Forenings 75 års jubilæum. Asger Pedersen, landssekretær

Læs mere

Læseprøve Kurs mod demokrati?

Læseprøve Kurs mod demokrati? »Hvad vil kommunisterne?«skolingsseriens andet hæfte Danmarks Kommunistiske Parti og Kampen for Friheden (1938) krævede indledningsvist»at Kommunisterne studerer Spørgsmaalet: Demokrati eller Fascisme?«For

Læs mere

Private personarkiver. Kronika, Jacob (1897-1982)

Private personarkiver. Kronika, Jacob (1897-1982) Private personarkiver Kronika, Jacob (1897-1982) Redaktør, korrespondent, mindretalstalsmand m.m. Arkiv P29 Foreløbig arkivfortegnelse udgivet af Arkivet og Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek

Læs mere

Halldór Laxness og dansk kommunisme af Morten Thing

Halldór Laxness og dansk kommunisme af Morten Thing Halldór Laxness og dansk kommunisme af Morten Thing [Halldór Laxness og danskur kommúnismi, Jón Ólafsson (red.): Ekkert orð er skrípi ef það stendur á réttum stað.um ævi og verk Halldórs Laxness, Hugvísindastofnun

Læs mere

Anders Jerichow OKTOBER 43 Kildesamling

Anders Jerichow OKTOBER 43 Kildesamling OKTOBER 43 Anders Jerichow OKTOBER 43 Kildesamling Research: Emilie Bang-Jensen Anders Jerichow (red.): Oktober 43 Danske jøders flugt til Sverige eller deportation til Theresienstadt. Kildesamling. Udgivet

Læs mere

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

Den tidstavle vedr. Georg Brandes, som hermed fremlægges, er udarbejdet ved Brandesarkivet,

Den tidstavle vedr. Georg Brandes, som hermed fremlægges, er udarbejdet ved Brandesarkivet, Arbejdspapir nr. 18 Institutu for Litteraturhistorie Aarhus Universitet Georg Brandes-tidstavle 1842-1927 Resumé/abstract m.v. side 48 Forord Den tidstavle vedr. Georg Brandes, som hermed fremlægges, er

Læs mere

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati Kanslergadeforliget 1933 Arbejdsløshed, unge og demokrati 1 Kanslergadeforliget Det er så langt den største politiske begivenhed, jeg har været med til. Thorvald Stauning, 1933. Hvordan går det, spurgte

Læs mere

LO? De gjorde ikke en skid! Sådan

LO? De gjorde ikke en skid! Sådan 58 LO og Solidarnosc, 1980-1989 SÅ NÆR OG DOG SÅ FJERN Af Bent Boel Den danske fagbevægelses støtte til den frie polske fagbevægelse Solidarnosc i 1980 erne var tilbageholdende, ifølge DIIS rapporten.

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver

UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800. En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Henrik Andersson, Flemming Conrad, Per Dahl og Jørgen Hunosøe: UDGIVELSE AF DANSKE LITTERÆRE TEKSTER EFTER 1800 En redegørelse for behov, problemer og perspektiver Marts 1996 Udgivelse af danske litterære

Læs mere