Pelle Dam Septembertræf 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pelle Dam Septembertræf 2010"

Transkript

1

2 Pelle Dam Septembertræf 2010

3 HVAD ER FOLKESOCIALISME?

4 DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære historisk og i dag 4. Politisk strategi: Fra sektorparti til klasseparti 5. Organisatorisk strategi: Folkebevægelsen 6. Spørgsmål og kommentarer

5 DEFINITION Fra Wikipedia: " Folkesocialismen opstod som begreb, da Danmarks Kommunistiske Parti blev splittet i 1959 under Sovjetunionens nedslag af oprøret i Ungarn. Spilttelsen førte til Aksel Larsens stiftelse af Socialistisk Folkeparti, hvis ideologi er folkesocialisme. " Folkesocialisme betegnes af SF som foreningen mellem socialisme og demokrati, og som mellemvejen mellem kommunisme og socialdemokratisme.

6 1) VORES IDEOLOGISKE UDGANGSPUNKT 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære historisk og i dag 4. Politisk strategi: Fra sektorparti til klasseparti 5. Organisatorisk strategi: Folkebevægelsen 6. Spørgsmål og kommentarer

7 2010: IDEOLOGISK UDGANGSPUNKT " Materialisme udgangspunkt i det reelt eksisterende samfund " Demokrati lige, fuld og uindskrænket kontrol over samfundets indretning og udvikling " Klassesamfund og klasseanalyse interesser og magtressourcer over produktionen

8 Historisk kontekst Den første halvdel af det 19. århundrede: Befolkningseksplosion som følge af videnskabelig udvikling, medicin mv. Industrialisering og urbanisering Dårlige forhold for arbejdere i byerne Klassekampens konturer anes

9 Kalle og Frede Karl Marx ( ): Tysk økonom, sociolog og filosof. Anses som grundlægger af den moderne socialisme det, han selv betegnede som den videnskabelige socialisme Friedrich Engels ( ): Kalles trofaste støtte ideologisk såvel som økonomisk. Medforfatter på det meget berømte Kommunistiske Manifest og redaktør på andet og tredje bind af Marx kendte værk Kapitalen, der udkom efter hans død

10 Det Kommunistiske Manifest Forfattet af Kalle og Frede Udgivet først 21. februar 1848 i London Det mest kendte og betydningsfulde politiskideologiske skrift i nyere tid Introducerede begrebet klassekamp Et spøgelse går gennem Europa - kommunismens spøgelse. Alle magter i det gamle Europa har sluttet sig sammen til en hellig klapjagt på dette spøgelse, paven og tsaren, Metternich og Guizot, franske radikale og tysk politi. Lad kun de herskende klasser skælve for en kommunistisk revolution. Ved den har proletariatet kun deres lænker at tabe. De har en verden at vinde.

11 Klassekamp - Kampen mellem proletariatet (arbejderklassen) og bourgeoisiet (kapitalisterne) er historiens drivkraft - Der er en interessekonflikt mellem almindelige mennesker og dem, der sidder på goderne - Dem, der sidder på goderne, kommer ikke pludselig en dag til at sige: Ok, så deler vi sgu med alle jer andre - Derfor må alle vi andre ( proletariatet / de almindelige mennesker ) kæmpe aktivt for et fair og lige samfund ( det klasseløse samfund ) det [er] ikke min fortjeneste at have opdaget klassernes eksistens i det moderne samfund, og heller ikke kampen mellem dem. Borgerlige historikere havde længe før mig skildret den historiske udvikling af denne klasse-kamp, og borgerlige økonomer - klassernes økonomiske anatomi.

12 Statistik: Uligheden i Danmark De 20 procent med de højeste indkomster modtager 42,1 procent af den samlede indkomstmasse De 20 procent med de laveste indkomster modtager 5,6 procent af den samlede indkomstmasse 2005-tal Kilde: CASA

13 NB.: Den stiger, den der ulighed Den fattigste indkomstgruppe havde i 2005 kr mere til forbrug end i 2001 De 10 procent rigeste havde i 2005 kr mere til forbrug end i 2001 Kilde: AE-Rådet

14 ALTSÅ Der er en (stigende) interessekonflikt mellem alle os almindelige mennesker og de, der sidder på goderne også i dagens Danmark! Men det er ikke proletariat vs. bourgeoisi (arbejdere mod fabriksejere) Mindre gennemskueligt, hvem vi kæmper for - og imod (?!)

15 2) VORES POLITISKE MÅL FOR FORANDRING 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære historisk og i dag 4. Politisk strategi: Fra sektorparti til klasseparti 5. Organisatorisk strategi: Folkebevægelsen 6. Spørgsmål og kommentarer

16 LANGT SIGT " Demokrati " Udbredes til alle dele af samfundet " Ikke kun at stemme hvert fjerde år også på arbejdsplads, uddannelsessted, idrætsforening osv. " Kritisk debat også af socialismen selv! " Solidaritet " En for alle alle for en " Rationel fordeling af ressourcerne " Mangfoldighed inden for fællesskabets rammer " Bæredygtighed " Social, økonomisk og økologisk bæredygtighed " Samfundet skal indrettes, så det ikke underminerer sit eget eller sine borgeres eksistensgrundlag " Reelt demokrati forudsættes profit er en forhindring

17 Mellemlangt sigte 1. Vækst og velstand 2. Demokratisering af produktionen Nye vilkår og magtforhold i arbejdslivet 3. Udvidelse af fællesskabet 4. Udligning af sociale forskelle 5. Ny progressiv aktivisme i verden

18 KORT SIGT " Bedre velfærd og uddannelse folkeskole, ældrepleje og sundhed " Mere omfordeling nej til skattestop, ja til mere progressiv beskatning " Mere fællesskab og offentligt mindre privat forfordeling " Større tryghed i hverdagen " Seriøs klimaindsats med fokus på det fælles ansvar 1 ton mindre holder ikke

19 OPSUMMERENDE " Den borgerlige regering skaber kunder " Socialdemokratiske regeringer skabte klienter " Vi vil skabe aktive, deltagende borgere

20 Fra ord til handling " Kampen om fordelingen af de værdier, som flertallet skaber, men som eliten høster profitten på = Klassekamp. " Foregår overalt i samfundet og skal udkæmpes overalt. Derfor går SFU s/sf s generelle strategi for socialisme på to ben: " Et i parlamentet (folketing, byråd m.m.): Søge indflydelse og formel magt til strukturel forandring. Vigtigt at opnå sejre til de mange. " Et ben uden for parlamentet altså i befolkningen og de bevægelser, der er her. Her rejser vi, ligesom i folketinget, vores socialistiske synspunkter. Skaber politisk bevidsthed, udøver magt, skabe reelle forbedringer, demokratisering

21 3) IMELLEM REFORM OG REVOLUTION IMELLEM S OG Ø 4. Politisk strategi: Fra sektorparti til klasseparti 5. Organisatorisk strategi: Folkebevægelsen 6. Spørgsmål og kommentarer

22 EL SF SD Hvorfor har I meldt jer ind i SFU? Uden for konsensus inden for rækkevidde SF vs. Ø Realisme, indflydelse, ansvarlighed og resultater Protest, brok, sidelinje, SF vs. S Samfundsforandrende eller samfundsbevarende

23 AKSEL-DRENGEN Født 1897 i Brændekilde Socialdemokrat (som farmand) Kommunist 1920 MF og formand fra ultimo 1932 Tæt på Sovjet kendte praksis Gjorde DKP stort, men fik ingen indflydelse Brød endelig ud og stiftede SF Det røde kabinet 66-67

24 SF vs. S og EL " Hvad ønsker vi som parti? " Evne til at forandre verden grundlæggende " Hvad er forudsætning/betingelse for forandring? " Bred tilslutning fra befolkningen Et socialistisk parti vurderes på viljen til grundlæggende forandringer og evnen til at samle befolkningen. Socialdemokratiet dumper på det første punkt, EL på det sidste.

25 4) SF s NYORIENTERING FRA SEKTORPARTI TIL KLASSEPARTI 5. Organisatorisk strategi: Folkebevægelsen 6. Spørgsmål og kommentarer

26 SF S AKTUELLE STRATEGI: FRA SEKTORPARTI TIL KLASSEPARTI " Siden 1994 har venstrefløjen tabt arbejdervælgere til højrefløjen " Arbejderpartierne havde i procent af arbejdervælgerne. " I 2001 fik de tilsammen under 40 procent " Mindre end hver tredje privatansatte lønmodtager stemte i 2005 på et arbejderparti eller RV " Vi står bedre blandt offentligt ansatte " Men bedst blandt de veluddannede

27 SF S AKTUELLE STRATEGI: FRA SEKTORPARTI TIL KLASSEPARTI " Ved at være et indflydelsesparti (ikke et protestparti) " Ved at være et løsningsparti (ikke et brokkeparti) " Ved at være et folkeparti (ikke et eliteparti)

28 FRA SEKTORPARTI TIL KLASSEPARTI " Ved at fokusere og prioritere benhårdt (ikke alt godt fra havet) Ved at udvikle vores profil og platform strategisk (ikke tilfældige mavefornemmelser) " Ved at altid tale i øjenhøjde med problemerne og giver konkrete løsninger (ikke abstrakte ideer)

29 FRA SEKTORPARTI TIL KLASSEPARTI " Hvorfor al den snak om, hvem vi tiltrækker en stemme er vel en stemme, et medlem et medlem? " Den sociale basis skaber partiet, den sociale basis er partiet " Grundlaget for medlemsrekruttering " Grundlaget for rekruttering af kandidater " Grundlag for politikudvikling, prioritering og kommunikation " Erfaringsverden for partiet " Hvilket parti vil vi have? Hvad bør være vores sociale basis? Hvem vil vi gøre verden bedre for? " Det sidste er dét centrale ideologiske spørgsmål for et parti " Vi vil gerne gøre verden bedre for arbejderklassen

30 Så er vi drejet til højre?? Holdninger og interessevaretagelse ikke taktik og magtliderlighed Ny politisk involvering et folkeligt projekt og genoplivning af den politiske organisering

31 5) REVIVAL AF POLITISK ORGANISERING FOR FORANDRING 6. Spørgsmål og kommentarer

32 Organisatorisk strategi: Revival politisk organisering " Aktiv partiorganisation i lokalområdet " Synligt, forståeligt og identificerbart parti, der tager befolkningen seriøst " Aktivering af medlemmer og sympatisører politik og involvering skal være for de mange " Opbakning til de faglige organisationer the organizing model

33 6) SPØRGSMÅL OG COMMENTS

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at

Læs mere

Vejen til socialisme?

Vejen til socialisme? SI NR. 241 Maj 2012 Vejen til socialisme? >> Strategidebat anno 2012 Læs også om: Sejr for antirascismen Arabiske revolutioner S-R-SF-regeringen FRA REDAKTIONEN Programdiskussion og socialis sk strategi

Læs mere

Grækenland Syriza-hvad nu?

Grækenland Syriza-hvad nu? SI NR. 245 April 2013 Grækenland Syriza-hvad nu? LÆS OGSÅ OM: Blokade gav bonus Hvem er arbejderklassen? Det arabiske oprør FRA REDAKTIONEN SI NR. 245 April 2013 SYRIZA: Den græske Enhedsliste INDHOLD

Læs mere

Principprogram. Hånden på hjertet.

Principprogram. Hånden på hjertet. Principprogram Hånden på hjertet. Indholdsfortegnelse Forord 3 Erobret land og nye horisonter 4 Socialdemokratiske værdier 5 Frihed 5 Lighed 6 Solidaritet 7 Demokrati betyder folkets styre 9 Alle har et

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

Én aftale, to skridt

Én aftale, to skridt [Nummer 293. 5. december, 2009] [ Ekstraudgave ] WWW.SOCIALISTER.DK Klimatopmøde uden resultater Vi må selv kæmpe for CO2 reduktioner! Selv om udsigterne til [voldsomt stigende global opvarmning] kan ramme

Læs mere

PRiNciPPRogRam HÅNDEN PÅ HJERTET

PRiNciPPRogRam HÅNDEN PÅ HJERTET Principprogram HÅNDEN PÅ HJERTET Forord Politik handler om viljen til at skabe forandringer, og politik handler om værdier. Socialdemokraterne har i mere end 130 år været en afgørende drivkraft for forandringer

Læs mere

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin

Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE. Kim Ursin Samfundet Omkring Os - 6.udg. PARTIERNE Kim Ursin Samfundet Omkring Os er udgivet af DaMat v/ Kim Ursin Bonderup Østergade 15, Bonderup 9690 Fjerritslev. E-mail: kim@damat.dk. Hjemmeside: www.damat.dk

Læs mere

ffi#;no,, 56 DT POLIT SKE PARTIER Den historiske udvikling nemllg ikke fast knyttet til en gruppe. De blev udelukhende valgt på grundlag af

ffi#;no,, 56 DT POLIT SKE PARTIER Den historiske udvikling nemllg ikke fast knyttet til en gruppe. De blev udelukhende valgt på grundlag af #;no,, Den historiske udvikling De potitiske partier er ikke omtalt i Grundloven. Oprindelig var medlemmerne af tinget nemllg ikke fast knyttet til en gruppe. De blev udelukhende valgt på grundlag af deres

Læs mere

Demokratiske og politiske ideologier O M

Demokratiske og politiske ideologier O M Demokratiske og politiske ideologier T D A O M K E R I Indhold Holdnings- og argumentationsøvelse om samfundets indretning. Materialet udgør en række udsagn om, hvordan samfundet bedst indrettes, som eleverne

Læs mere

DEMOCRACIA REAL YA. TEMA: EU og krisen DSB FIRST: Skandalen om udbud EGYPTEN: Partier danner venstrefront OSAMAS DØD: Hævnfølelsen stopper ikke

DEMOCRACIA REAL YA. TEMA: EU og krisen DSB FIRST: Skandalen om udbud EGYPTEN: Partier danner venstrefront OSAMAS DØD: Hævnfølelsen stopper ikke SI NR. 238 Juni 2011 DEMOCRACIA REAL YA TEMA: EU og krisen DSB FIRST: Skandalen om udbud EGYPTEN: Partier danner venstrefront OSAMAS DØD: Hævnfølelsen stopper ikke FRA REDAKTIONEN Politisk forår Det spirer

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge?

Men hvad er det, der får os til at fare ud af fjerene, før solen står op? Hvad har I gang i, og så endda på en søndag vil nogen spørge? Elektronisk reprint fra www.socialdemokratiet.dk Socialdemokratiet formand Helle Thorning-Schmidts 1. maj-tale 2005 Medmenneskelighed og solidaritet er drivkraften og den røde tråd i Socialdemokraternes

Læs mere

Revolutionær bevidsthed

Revolutionær bevidsthed Revolutionær bevidsthed HÅNDBOG FOR AKTIVISTER Tommy FalkeØje Revolutionær bevidsthed. Håndbog for aktivister. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

Det vil SAP! 1. Det står SAP for. Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001. 2. Kapitalismen - klasser og klassekamp

Det vil SAP! 1. Det står SAP for. Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001. 2. Kapitalismen - klasser og klassekamp Det vil SAP! Vedtaget på SAP s 18. kongres d. 22. & 23. september 2001 1. Det står SAP for Med denne tekst præsenterer SAP de grundholdninger, der binder organisationen sammen. Sådan er verden skruet sammen

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

April 2014. Kritisk Debat, April 2014 side 1

April 2014. Kritisk Debat, April 2014 side 1 April 2014 Kritisk Debat, April 2014 side 1 Indhold Lederen... 3 Opgør om lønmodtagerrettigheder... 4 Spidsartikel... 8 Keynesianismens muligheder og begrænsninger i en progressiv politisk strategi...

Læs mere

LÆRERNE I DAG - DIG I MORGEN

LÆRERNE I DAG - DIG I MORGEN [Nummer 328 16. april, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK LÆRERNE I DAG - DIG I MORGEN eb gr an s en ng ri ge re pe op st vi n ka en m m Kun sa SIDE 02 LærerkamP & Lockout Regeringen

Læs mere

ENDELIG MODSTAN MOD KRISEN PROTESTER MOD SKATTEREFORM OPRØRET ULMER I SYRIEN

ENDELIG MODSTAN MOD KRISEN PROTESTER MOD SKATTEREFORM OPRØRET ULMER I SYRIEN [Nummer 321 1. juli, 2012] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] ENDELIG D MODSTAN MOD KRISEN WWW.SOCIALISTER.DK PROTESTER MOD SKATTEREFORM Regeringen indgik aftale med Venstre og Konservative om en skattereform

Læs mere

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND?

STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE DEMO 17. JUNI FOR EN ANSTÆNDIG ASYLPOLITIK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK LUKKER GRÆKENLAND? [Nummer 298. 2. juni, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STREJKE KAN STOPPE NEDSKÆRINGERNE WWW.SOCIALISTER.DK KLASSEKAMP ELLER KLASSETÆSK Hvis ikke man er indstillet på at betale for kapitalismens

Læs mere

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN?

KRISEN VI VIL IKKE BETALE FOR - FÆLLES KAMP FOR VELFÆRD OG JOBS MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA ER FN LØSNINGEN I AFGHANISTAN? [Nummer 302. 1. oktober, 2010] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK VI VIL IKKE BETALE FOR KRISEN MILLIONER STREJKER I SYDAFRIKA Det er ikke kun i Europa, i lande som Grækenland og Spanien,

Læs mere

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer

Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Kandidathæfte til valg af landsledelse, lovnævn og kritiske revisorer Landsmøde 2014 deltagerhæfte.indd 1 25/02/14 12.37 Pia Olsen Dyhr, 42 år, MF for SF siden 2007, minister fra 2011-2014, tidl. formand

Læs mere

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet:

Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: Disse forslag blev af PP konferencen 9. marts sendt videre til årsmødet: 3.1.1 ÆF 3.1.7 ÆF 3.1.8 ÆF 3.1.11 ÆF 3.1.15 ÆF 3.1.16 ÆF 3.1.20 ÆF 3.1.22 ÆF 3.1.24 ÆF 3.1.28 ÆF 3.1.29 ÆF 3.1.30.a ÆF 3.1.32 ÆF

Læs mere