Lemvig egnens kirker. Gudstjenester & Koncerter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig egnens kirker. Gudstjenester & Koncerter"

Transkript

1 Lemvig egnens kirker Gudstjenester & Koncerter 2015

2 Thyborøn Harboøre Engbjerg Hygum Tørring Hove Vandborg Ferring Trans Fjaltring Dybe Ramme Lomborg Heldum Lemvig Nørlem Nr. Nissum Gudum Fabjerg Rom Bøvling Bøvling Valgmenighed Nees Møborg Flynder Lemvig Valgmenighed

3 Lemvig-egnens kirker DK Invitation Lemvig-egnens kirker er i høj grad et besøg værd. De er alle præget af at være Guds huse, bestemt til at danne ramme om gudstjenesten. Derfor opleves de også bedst af den, der giver sig tid til at deltage i søndagens gudstjeneste, men også under et hverdagsbesøg vil man kunne gribes af den stille værdighed, der præger især de gamle kirkers fine og enkle arkitektur. D Einladung Die Kirchen hier ind der Gegend um Lemvig sind in hohem Grad sehenwert. Sie tragen alle da Gepräge, Gotteshäuser zu sein, dazu bestimmt, dem Gottesdienst den Rahmen zu geben. Deshalb werden sie auch am tiefsten von dem erlebt, der sich die Zeit nimmt, am sonntäglichen Gottesdienst teilzunehmen, der - von der Sprache angesehen - das enthält, was für jeden christlichen Gottesdienst gemeinsam ist, Gebet und Lobpreisung. Auch während eines Besuch am einen Werktag werden Sie jedoch von der stillen Würde ergriffen werden, die feine und schlichte Architektur von allem der Kirchen kennzeichnet. GB Invitation The churches in Lemvig and around in the area are well worth a visit. They are all easily recognizable and places of worship, built to provide the setting for the Sunday service. They are, therefore, fully experienced only by the person who finds the time to attend the Sunday service, which - however unintelligible the language may be - includes what is common to any Christian service: prayer and thanksgiving. However, even on a weekday, you will be stuck by the quiet dignity which characterizes the noble architecture of the old churches thyborøn kirke Kirken i Thyborøn er fra Den oprindelige kirke (bygget 1908) var hurtigt for lille og derfor udvidet i I 1970 blev den omforandret, og det fritstående klokketårn bygget. I 2004 vedtog menighedsrådet efter anbefaling at rive den gamle og dårligt funderede kirke ned og bygge et helt nyt kirkecenter. Døbefonten, orglet og ikke mindst Niels Østergaards helt unikke altertavle er bevaret. Kirken er bygget omkring altertavlen, der er 5 meter høj og tre meter bred og hedder Den signede dag. Kirken står åben i dagtimerne fra kl (mandag undtaget) 2 Harboøre kirke Renæssancealtertavlen fra 1605; det nuværende maleri er udført af Axel tørring kirke Kirken er opført på en 44 meter høj bakke i 1100-tallet. Det ca. 20 meter høje sengotiske tårn ses viden om og har derfor været anvendt som sømærke for fjord og hav. Fløjaltertavlen fra 1601 er udført i egetræ og bekostet af Ove Lykke. Det ophøjede korparti skyldes, at der under korets gulv har været gravkammer for slægten Friis fra sognets eneste herregård Vadskærgaard. Kirken har været rigt dekoreret med kalkmalerier fra flere tidsaldre, men kun få er fremdraget. Kirken er normalt åben i tidsrummet NørLem kirke Romansk landsbykirke fra 1100-tallet. Orgelpulpituret, der ligesom prædike- Lille kirke med romansk kor og skib. Våbenhuset på sydsiden er fra Altertavle med maleri af Niels Bjerre: Jesus i Gethsemane. Interiøret er roligt og enkelt. Granitdøbefonten er romansk. På skibets vestgavl findes, i et lille klokkeskjul, én af landets ældste kirkeklokker som dateres tilbage til midten af 1200-tallet med indskrift»ave Maria«. Kirken er åben alle dage fra kl Heldum kirke lemvig kirke Lemvig kirke ligger midt på byens torv og har siden det 12. århundrede været centrum i befolkningens liv. Under en gennemgribende restaurering i årene blev kirken udvidet og forsynet med kamtakkede gavle, ligesom tårnet fik sin karakteristiske løgkup-

4 Hou i Ingen genstande i kirken kan siges at være kunsthistoriske værdier, men betragt hver ting med ærbødighed som vidnesbyrd om en fattig menigheds offervilje gennem tiderne. En del af udsmykningen i kirken, og ligeledes en del af gravstenene på den minderige kirkegård, fortæller om de store drukneulykker, som har præget sognet gennem tiderne. Kirken er åben hverdag kl engbjerg kirke Højt over det flade forland nær kanten af stenalderhavets kystklint ligger den lille kirke omgivet af en forblæst kirkegård vest for herregården»engbjerggaard«. Kirken består af et romansk kor og skib med et tårn fra Renæssancealtertavlen fra 1607 har et maleri fra 1896 af maleren Niels Bjerre, der døde i 1942 og ligger begravet på kirkegården. 4 hygum kirke Kirken er bygget i sidste halvdel af 1100-tallet og består af et romansk kor og skib med 3 sengotiske tilbygninger - et tårn mod vest, et sakristi ved korets nordside, og en korsarm mod syd. Kalkmalerier fra 1500-tallet. Et fragmentarisk korbuekrucifiks er fra omkring Stoleværket fik i 1940 erne nye gavle med billedskærerarbejde af Børge Ishoÿ over 9 af Jesu lignelser. Kirken har hørt under Vestervig Kloster. Kirken er åben hver dag kl stol og altertavle er i rokokostil fra 1770 erne, er udsmykket med motiver fra Det gamle Testamente, lavet over italiensk kobberstik. I kirkens gravkapel ses 4 kister og en barnekiste, alle tilhørende familien Wandborg, adlet under navnet Stiernhielm, som lod kirken udsmykke og byggede Stiernhielms Hospital, der oprindelig var aftægtshjem for arbejdere på herregården Kabbel samt skole for arbejderbørnene. Kirken er åben mandag - lørdag fra kl Kirken består af romansk kor og skib fra 1100-tallet med et sengotisk tårn fra 1500-tallet. I 1822 blev tårnet brudt ned for i 1875, at blive forhøjet og forsynet med et pyramideformet spir. Under en restaurering i 1940 erne fik kirken en gylden altertavle, der sammen med prædikestolens billedfelter er udført af billedhugger Børge Ishöy. Glasmalerierne i de romanske nordvinduer er udført i 1989 af maler Jonna Sejg fra Dybe. Kirken er åben hver dag kl Hove kirke vandborg kirke Romansk kor og skib med hvælv. Senere tilbygget sakristi. Ud over døbefont, altertavle og prædikestol er der ingen udsmykning eller pynt, men rene, hvide vægflader. På kirkens sydmur er i en af kvadrestenene udhugget et lille mærkeligt hoved. Kirken er åben indenfor normal arbejdstid. pel. Det ældste inventar er døbefonten. Krucifikset i koret er fra omkring 1300, mens rokokoinventaret er fra ca Bodil Kaalunds udsmykning af alter, prædikestol, orgelpulpitur, pulpitur i nordfløjen, syddøren og degnestolen er et besøg værd; arbejdet blev udført i perioden I 1999 fik kirken et nyt orgel, det er bygget bag den gamle facade af P. G. Andersen og Bruhn, og har 29 stemmer. Åben hver dag lemvig valgmenighedskirke Johanneskirken, der ligger højt i den vestlige bydel (stationsbyen), er bygget i 1883 af bygmester A. Bentsen, Vallekilde, og består af et ottekantet midtparti, hvorfra der udgår 4 korte korsarme med lave gavle og skiffertag, og i midten et firkantet tårn. Kirkens altertavle har et maleri fra 1889 af P. Møller: Kristus og Peter vandrende på søen. Den romanske døbefont har tidligere tilhørt Nørlem kirke. 12 Nr. Nissum kirke Kirkens kor og skib er bygget sidst i 1100-tallet. Tårn og våbenhus omkring år Stilen er romansk. Indgang gennem våbenhus mod nord. En syddør er tilmuret. På en af bjælkerne i kirkens loft ses indskriften»bygd i 1833«. Det år blev kirken købt af sognet. Den var tidligere ejet af Kongensgaard. I våbenhuset ses rester af en indskrift, hvor man kan læse:»...sin svadder... och deris sladder...«. Man kan gætte på, at det var en appel om at lade al ondsindet snak bag sig i Guds hus. På kirkens nordvæg er et krucifiks, der stammer fra 1300-tallet. En Mariafigur på nordvæggen har formentligt haft forbindelse til et for længst nedlagt Maria-alter.

5 Gudum kirke Klosterkirke fra 1350 i gotisk stil med tilknytning til tidligere nonnekloster af benediktinerordenen. Tilmuret nonneindgang i nordvæggen. Inskription fra 1492, da kirken blev indviet til klosterog sognekirke. Tidligere romansk kirke, kun sokkel og døroverligger i kirkens sydmur er tilbage. Altertavlen er et renæssancearbejde skænket af Erik Juul i år 1640; prædikestol fra samme periode. Ferring kirke Den lille romanske kirke ligger ved Bovbjerg klint et par hundrede meter fra Vesterhavet. Det sengotiske tårn har gavle, som efter nordvestjysk skik vender nord-syd i et forsøg på at få den stride vind til at glide lettere hen over taget uden at volde skade. I kirkens indre ses romanske kalkmalerier på nordvæggen. Lille altertavle i renæssancestil med maleri af Poul Steffensen. Maleren Kristen Bjerre (død 1943) ligger begravet på den delvis græsbeklædte kirkegård med de mange stakithegnede gravsteder. Kirken er nyrestaureret indvendig. Lomborg kirke På nordvæggen - med sit oprindelige romanske udseende - hænger et stort krucifiks, et såkaldt lægmandskors fra omkring 1300-tallet. Det har i den katolske tid formodentligt været anvendt, når man»bar Kristus«i procession. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1500-tallet. Kirkens tårn er en senere tilbygning fra 1400-tallet. 19 Rom kirkes størrelse hænger sammen med, at den har været en herredskirke. Den er indvendig bygget af glathuggede kvadre. Kirkeklokken fra 1200-tallet er en sjældenhed, ligeledes som altersølvet og lysestagerne er det. Udenfor er der en gravhøj, som mod sædvane ligger indenfor kirkediget. Kirken er åben ved henvendelse til graveren. 20 Rom kirke BØVLINg valgmenighedskirke I selve Bøvling by nær forsamlingshuset ligger»marie-kirken«, der oprinde-lig blev opført i 1875 som en ganske enkel bygning, men ved en gennemgribende ombygning omkring 1920 under tydelig påvirkning af Jens Klints»bygmesterskole«ændrede den helt karakter. I sin nuværende skikkelse fremtræder den som en hvidtet korskirke med et ret lavt vesttårn. Altermaleriet er udført i 1907 af Niels Skovgaard og forestiller»den gode hyrde«. I kirken hænger et maleri af pastor Jessen udført af maleren Niels Bjerre. 24 Flynder kirke Romansk landsbykirke fra 1200-tallet i naturskønt område midt i sognet. Bygget af granitkvadre. Våbenhuset fra 1400-tallet er hvidkalket. Tårnet opført i I koret et tilmuret spedalskhedshul. Sengotisk døbefont stammer fra Namur i Belgien. På or-gelpulpituret er der billeder af apost-lene malet af Bovbjergmaleren Kristen Bjerre i De øverste stole i kirkeskibet er herskabsstole fra Kirken er åben i graverens arbejdstid. 15 Dybe kirke Kirken er fra slutningen af 1100-tallet og er rig på historiske minder. I korhvælvingen ses smukke kalkmalerier fra reformationstiden. Over alteret, der Fabjerg kirke Kirken ligger godt et par kilometer syd for Fabjerg by og består af romansk kor og skib med 2 sengotiske tilbygninger: et tårn mod vest og et våbenhus mod nord. Altertavlen er en sjælden variant af den lutheranske fløjtavle med både faste og løse sidefløje samt et trefløjet topstykke. Den er bekostet i 1595 af Peder Skriver og et et smukt arbejde på overgangen mellem ung og højrenæssancen. Den romanske granitdøbefont er ret sjælden - en glat, firekløverformet 25 Nees kirke Romansk kirke opført af marksten. Altertavle i renæssancestil og prædikestol i barokstil. Kirken bærer stærkt præg af det tidligere ejerforhold under her-

6 er af granitkvadre, hænger et sengotisk krucifiks. I gulvet en ligsten over præsten Jens Nielssøn Øe. På nordvæggen et epitafium over 2 præster fra slutningen af 1600-tallet. På sydvæggen mindetavle over provsterne Jørgen Weddel og Chr. Arent Brasch. Prædikestolens lille lydhimmel bærer præg af at have været en fonthimmel. Kirkens nordvinduer er i 2013 udsmykket med to kunstværker af glaskunstneren Agnethe Maagaard. 16 Helt ude ved Vesterhavet ligger Trans kirke. Havet har bortskyllet det halve sogn. Kvadrestenskirken er bygget omkring år Før da, er der fundet rester af ikke mindre end 3 trækirker, den ældste fra ca. år Kirkegården har få grave omkranset af hvidt stakit. Nyt inventar efter restaurering i Kirken er lukket p.g.a. reparation. 17 Trans kirke kumme på fod med hjørneknopper. Prædikestolen er fra omkring Fjaltring kirke Kirken er en 1100-tals-kirke og ligger et stenkast fra Vesterhavet. Alterbordet består af granitkvadre. Den trefløjede altertavle med træskærerarbejde er dateret til Den romanske granitdøbefont er den oprindelige. Rundt omkring kirken på kirkens ydermure findes der adskillige kvadre med»stenhuggermærker«, i alt 18 trekanter og firkanter, hvis betydning man ikke kender. På den sydlige del af kirkegården står 2 granitskulpturer af Laila Vestergaard. De hvide stakitter omkring gravene er særegne for ganske få vestjyske kirkegårde. Kirken er åben inden for normal arbejdstid. regården Ulfsund. Kirken er gennemrestaureret i Samme år blev tårnet opført. 26 Møborg kirke I våbenhuset står en gammel kiste fra 1621, som har været brugt til kirkens kostbarheder. I koret er 4 store ligsten over familien Sehested på Nr. Holmgaard. I altertavlen findes et alabastbillede fra 1400-tallet. Et epitafium over præsten Jens Mortensen. På kirkegården ligger folketingsmand Christen Aaberg begravet, død i Se mere om områdets kirker på hjemmesiden Ramme kirke Den blytækte kirke, som ligger sydligt i byen, består af romansk kor og skib med sengotisk vesttårn. I korhvælvet ses kalkmalede sengotiske bladslyng. Alterbordet er prydet af en anselig tavle fra 1624, som er skænket af Anna Wind og Erik Skram til Rammegaard. Den romanske granitdøbefont har et sydtysk fad fra omkring 1575 med gengivelse af Habsburgernes våben. Prædikestolen med sin himmel er fra samme tid som altertavlen. BØVLINg kirke Bøvling kirke er bygget ca Den er nabo til herregården Ryssensten, som den oprindelig hørte under. Den er én af landets ældste landsbykirker. Tårnet har spir, hvad der er sjældent for en landsbykirke. Den har en udsædvanlig flot udskåret altertavle, som er skænket til kirken i 1684 af de daværende ejere af Ryssensten. Altertavlen er karakteriseret som det betydligste kunstværk på egnen. Krucifikset er et gammelt korbuekrucifiks fra Det er lavet som livstræet. Bøvling kirke er på lang afstand synlig fra alle verdenshjørner på grund af det flade landsskab omkring den. Kirken åbnes ved henvendelse til graveren.

7 juni sommerkoncerter Lørdag den 6. kl LEMVIG KIRKE Entré 50 kr. Korkoncert med Midt Syd Kantori, Toftlund Lars Elmholdt, korleder Onsdag den 10. kl DYBE KIRKE Fri entré Søren Christensen, orgel, harmonika Christian Risgaard, violin, hardingfele»midsommer i Norden«Torsdag den 25. kl GUDUM KIRKE Entré OrkesterEfterskolen, Holstebro juli Onsdag den 1. kl FERRING KIRKE Fri entré Liturgisk aftensang (ca. ½ time) Torsdag den 2. kl VANDBORGKIRKE Fri entré Lemvig Lillekor»Danske sange - fra Carl Nielsen til Otto Mortensen«Onsdag den 8. kl FERRING KIRKE Fri entré Liturgisk aftensang (ca. ½ time) Onsdag den 15. kl FERRING KIRKE Fri entré Liturgisk aftensang (ca. ½ time) Onsdag den 22. kl FERRING KIRKE Fri entré Liturgisk aftensang (ca. ½ time) Mandag den 27. kl THYBORØN KIRKE Entré 100 kr. Michala Petri, blokfløjte Lars Hannibal, guitar og lut Tirsdag den 28. kl TØRRING KIRKE Entré 50 kr. Ensemble Nordica 3 danske og 2 kinesiske musikere spiller østlig og vestlig kirkemusik august Onsdag den 12. kl FERRING KIRKE Fri entré Inge Gravesen, fløjte Hanne Borg, orgel»carl Nielsens 150 års fødselsdag«fredag den 14. kl LEMVIG KIRKE Fri entré Organist Steen Wrensted, Tønder spiller ca. ½ times orgelkoncert Onsdag den 19. kl BØVLING VALGMENIGHEDSKIRKE Entré 50 kr. Jochen Brusch, violin Sven-Ingvart Mikkelsen, orgel»retro Rock«Onsdag den 19. kl DYBE KIRKE Fri entré Kai Stensgaard, marimba m.m. Christian Risgaard, violin»at rejse er at leve«tirsdag den 25. kl BØVLING KIRKE Fri entré Judy Hunskjær, trompet Thomas Berg-Juul, orgel Fredag den 28. kl LEMVIG KIRKE Fri entré Domorganist Morten Bech, København spiller ca. ½ times orgelkoncert september Tirsdag den 1. kl NØRLEM KIRKE Entré 50 kr. Lemvig Kammerkor Erling Lindgren, korledelse og orgel Dansk og nordisk kormusik Fredag den 11. kl LEMVIG KIRKE Fri entré Organist Inge Hermann, Give spiller ca. ½ times orgelkoncert Onsdag den 23. kl DYBE KIRKE Fri entré Linda Fanø Clausen, blokfløjter Søren Normann Clausen, guitar Christian Risgaard, violin»revl og krat. Baroktoner og folketone«

8 * Friluftsgudstjeneste andet sted i sognet, se nærmere på ^ Teltgudstjeneste på mødepladsen, Langerhuse f.g. Fælles gudstjeneste for Lemvig og Bøvling Valgmenigheder Gudstjenesteplan for Lemvig-egnens kirker sommer Gudstjenester kl. Sunday Services o/clock Gottesdienst um/uhr Kirke JUNI Juli august Bøvling Bøvling Valgmenighed f.g f.g f.g f.g Dybe * Engbjerg Se sogn.dk eller opslag ved kirken Fabjerg * Ferring Fjaltring Flynder * Gudum Harboøre ^ Se sogn.dk eller opslag ved kirken Heldum Hove Hygum Lemvig Lemvig Valgmenighed - f.g f.g f.g f.g f.g. Lomborg Møborg * Nees 10.30* Nr. Nissum * Nørlem * Ramme Rom Thyborøn Se sogn.dk eller opslag ved kirken Trans Kirken er lukket p.g.a. større reparation Tørring Vandborg Fotos: Kristen Kousgaard & Jens Kr. Lynderup Layout & tryk: Team Lynderup

Lemvig egnens kirker. Gudstjenester & Koncerter

Lemvig egnens kirker. Gudstjenester & Koncerter Lemvig egnens kirker Gudstjenester & Koncerter 2016 Thyborøn Harboøre Engbjerg Hygum Tørring Hove Vandborg Ferring Trans Fjaltring Dybe Ramme Lomborg Heldum Lemvig Nørlem Nr. Nissum Gudum Fabjerg Rom Bøvling

Læs mere

Lemvig egnens kirker. Gudstjenester & Koncerter

Lemvig egnens kirker. Gudstjenester & Koncerter Lemvig egnens kirker Gudstjenester & Koncerter 2010 Thyborøn Harboøre Engbjerg Hygum Tørring Hove Vandborg Ferring Trans Fjaltring Dybe Ramme Lomborg Heldum Lemvig Nørlem Nr. Nissum Gudum Fabjerg Rom Bøvling

Læs mere

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse Sindal Gl. Kirke - en beskrivelse 1 2 Sindal Gamle Kirke Sindal Gamle Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov. Kirkebygningen Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs.

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen

Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen Solrød landsbykirke af Bent Hartvig Petersen SOLRØD SOGN Solrød sogn har i århundreder kun bestået af Solrød landsby med omliggende marker og landsbykirken påbegyndt omkring år 1200 er sognets ældste hus.

Læs mere

Kirken den er et gammelt

Kirken den er et gammelt RØNBJERG KIRKE Kirken den er et gammelt hus Sådan skrev Grundtvig i 1853. Her hos os, i Estvad og Rønbjerg sogne, passer citatet glimrende. Vores 2 kirker er gamle huse, men de er levende rammer for sognenes

Læs mere

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Allerslev Kirke Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Opførelse Kirkeskibet er nederst bygget af groft tilhuggede grønsandskalksten fra Køge Å, nær Lellinge. Der er så bygget

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. august 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen. 1 Godkendelse af protokol Godkendt

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. august 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen. 1 Godkendelse af protokol Godkendt Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. august 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Personalekonsulenten orienterer om sit arbejde.

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

KIRKEBYGNING INDVIELSESKORS

KIRKEBYGNING INDVIELSESKORS Gudbjerg Kirke Kirken ligger på en bakkeknold midt i landsbyen. Den ældste romanske del er fra begyndelsen af 1100-tallet og er bygget af granitkvadre på en høj profileret dobbeltsokkel. Koret og skibet

Læs mere

Af oprindelige ydre enkeltheder

Af oprindelige ydre enkeltheder Krejbjerg Kirke Krejbjerg var engang næsten en ø, omkranset af vand. Og i dag må man passere en bro ved hver af de fire indfaldsveje for at komme hertil. Fra Balling kommer man over åen ved Grundvad. Fra

Læs mere

KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012. P+P arkitekter, Thisted ApS

KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012. P+P arkitekter, Thisted ApS KIRKEREFERENCER FEBRUAR 2012 Storegade 5 7700 Thisted tlf: 97 91 19 90 www.pplusp.dk SAMLET REFERENCELISTE 2011 Vester Vandet Kirke Projekt Nyt orgel 2011 Østerild Kirke Projekt Konfirmand- og graverfaciliteter

Læs mere

S k r ø b e l e v k i r k e

S k r ø b e l e v k i r k e Skrøbelev kirke DK Skrøbelev kirkes alder kan ikke siges helt nøjagtigt, men efter dens stil og byggemåde må den, ligesom en stor del af de danske landsbykirker, stamme fra 1100-tallet. I sin bog om Langelands

Læs mere

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012.

www.longelsekirke.dk Mindeplade for de ukendte druknede 46. Opsat i 2012. Longelse kirke Kirken, som er højt placeret med udsigt til Langelandsbæltet og Lolland, er en middelalderkirke, med romansk skib og sengotisk lanhuskor. Våbenhus i syd, sakristi i nord og tårn i vest.

Læs mere

Tidstavle Gudum kirke

Tidstavle Gudum kirke Tidstavle Gudum kirke Formålet med tidstavlen er, at dokumentere min på stand om, at den kirke har konstant været under forandring og er til alle tider blevet brugt som ramme om sognets gudstjenester,

Læs mere

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande.

Døbefonten midt i kirken er af granit med forgyldt kobberfad og kande. Prædikestolen er noget af det første, man får øje på, når man træder ind i kirken. Den er af træ med de fire evangelister Mattæus, Markus, Lukas og Johannes. Med Reformationen i 1500-tallet blev prædikestolen

Læs mere

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK

KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK KIRKEREFERENCER P+P ARKITEKTER, THISTED APS MAJ 2015 JERNBANEGADE 11 7700 THISTED TLF: 97 91 19 90 WWW.PPLUSP.DK 2015 Solbjerg Kirke Klient Morsø Provsti - Aalborg Stift Projekt Nyt tag på tårn 2015 Karby

Læs mere

Aggersborg Kirke. Her mødes fortid og nutid

Aggersborg Kirke. Her mødes fortid og nutid Aggersborg Kirke Her mødes fortid og nutid INTRO: Når du besøger Aggersborg Kirke, bør du give dig god tid. Gå hen til vestsiden af det flotte dobbeltsidige dige af kampesten og nyd den vidunderlige udsigt.

Læs mere

Skt. Peders kirke - kalkmalerier

Skt. Peders kirke - kalkmalerier Skt. Peders kirke - kalkmalerier Fire synlige kalkmalerier en kort præsentation Fundet i forbindelse med restaurering af kirkens hvidkalkede vægge i 2016. Under arbejdet med afrensning af et par tynde

Læs mere

NAZARET. kirke. Bygningen & dens historie. www.fredensognazaret.dk

NAZARET. kirke. Bygningen & dens historie. www.fredensognazaret.dk NAZARET kirke Bygningen & dens historie www.fredensognazaret.dk En kirke bliver til I slutningen af 1800-tallet havde København kun få kirker i forhold til befolkningstallet. Området mellem Østerbrogade,

Læs mere

Ans Kirke. Grønbæk Sogn,Viborg Stift

Ans Kirke. Grønbæk Sogn,Viborg Stift Ans Kirke Grønbæk Sogn,Viborg Stift ANS KIRKE Ans kirke bærer præg af at være en nyere kirke. Godt nok er den øst/vest vendt som de gamle landsbykirker. Men med kor og apsis mod vest, våbenhus mod øst

Læs mere

H E L D U M K I R K E G U I D E I T I D & R U M

H E L D U M K I R K E G U I D E I T I D & R U M H E L D U M K I R K E G U I D E I T I D & R U M Bondekirke, lav og lille, rejst af sten fra sognets jord, her blir travle tanker stille under troens stærke ord, her har slægtens lange kæde sunget deres

Læs mere

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ

PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ PROGRAM FOR 1. halvår 2013 VELKOMMEN PÅ Klippen er fyldt med liv! Vi byder dig velkommen i et levende fællesskab. Lokalt i Lemvig er Indre Mission et stort kristent fællesskab af børn, unge og voksne,

Læs mere

Trækirken ved Moesgård

Trækirken ved Moesgård Øster Hornum Kirke byens ældste bygning Skrevet 2007 af Niels Nørgaard Nielsen på baggrund af arkitekt Poul Brøggers bog om Øster Hornum Kirke fra 1972 og materiale 1 fra Lokalhistorisk Arkiv i Øster Hornum.

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning

RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE. Ny farvesætning RUTS KIRKE INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE Ny farvesætning NIELS-HOLGER LARSEN OKTOBER 2014 Indledning I 2012 blev der udarbejdet et forslag til en indvendig vedligeholdelse, der skulle omfatte afrensning af

Læs mere

KIRKEREFERENCER JULI 2013. P+P arkitekter, Thisted ApS

KIRKEREFERENCER JULI 2013. P+P arkitekter, Thisted ApS KIRKEREFERENCER JULI 2013 Storegade 5 7700 Thisted tlf: 97 91 19 90 www.pplusp.dk SAMLET REFERENCELISTE 2013 Thisted Præstegård Projekt Istandsættelse 2013 Tilsted Kirke Projekt Tagværk 2013 Nautrup Kirke

Læs mere

Beskrivelse af Gårslev Kirke

Beskrivelse af Gårslev Kirke Beskrivelse af Gårslev Kirke Gårslev kirke ligger markant i landskabet, synlig fra alle sider, også fra motortrafikvejen, som er de flestes adgangsvej til Gårslev. Den er med sin bygningshistorie og sit

Læs mere

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk

Våbenhuset. www.fuglsboellekirke.dk Fuglsbølle kirke er bygget i middelalderen og har et romansk skib samt et sengotisk langhuskor. Våbenhus i syd samt sakristi i nord. Kirken har ikke tårn, men over kirkens vestgavl en tagrytter med spåndækket

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2012. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2012. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. september 2012. Kl. 19.30 Mødested: Bøvling præstegård BUDGETSAMRÅD Mødepunkt 1 Redegørelse for de økonomiske forhold i provstiet. Provsten redegjorde for de

Læs mere

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger.

Dybemark, Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. , Damgårdvej 12, ejerlav: Den Østlige Del, Dybe, matr. nr. 30a, - folketællinger. Ft. 1834 Dybbemark Ephraim, Nielsen, 53 år, gift, husmand og smed. Mette Kirstine Jensdatter, 48 år, gift, hans kone. Johanne

Læs mere

Kirken den er et gammelt

Kirken den er et gammelt ESTVAD KIRKE Kirken den er et gammelt hus Sådan skrev Grundtvig i 1853. Her hos os, i Estvad og Rønbjerg sogne, passer citatet glimrende. Vores 2 kirker er gamle huse, men de er levende rammer for sognenes

Læs mere

Historien om Sundkirken

Historien om Sundkirken Historien om Sundkirken Lolland-Falsters Stift største landsogn, Toreby sogn, fik sidst i 1950-erne og først i 60-erne vokseværk i sognets østre del. Mange udenbys flyttede til området. Det førte til en

Læs mere

Kirken blev opført 1899.

Kirken blev opført 1899. VEDSTED KIRKE KIRKENS HISTORIE I slutningen af 1800-tallet var folketallet i den del af Aaby Sogn, som ligger vest for Ryå, steget så meget, at der blev behov for en kirke. Byen var i rivende udvikling.

Læs mere

Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af

Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af Pilgrimsløbet i Rom Il Gesù er Jesuitternes (Jesuit-ordenen var den katolske kirkes militære redskab) hovedkirke og blev indviet i 1588. Helhedsplanen blev tegnet af arkitekten Vignola mens Gaicomo della

Læs mere

Kirken. Kirkens ydre. Side 1 af 5

Kirken. Kirkens ydre. Side 1 af 5 I det forløbne år 2004 har kirken, på grund af renovering, været lukket nogle måneder, og det gav os lyst til at fortælle lidt om den gamle og markante bygnings historie. Det er meget begrænset, hvad der

Læs mere

Sommerudflugt den 8. juni 2010 til Sahl Kirke og Hjerl Hede.

Sommerudflugt den 8. juni 2010 til Sahl Kirke og Hjerl Hede. Sommerudflugt den 8. juni 2010 til Sahl Kirke og Hjerl Hede. Udflugten fandt sted i privatbiler med ankomst til første station på turen, Sahl Kirke, ved godt 10- tiden. Sahl Kirke ligger smukt placeret

Læs mere

Øst for våbenhuset ses tydelige spor efter den gamle mandsindgang og på nordsiden ses kvindeindgangen. bladranker.

Øst for våbenhuset ses tydelige spor efter den gamle mandsindgang og på nordsiden ses kvindeindgangen. bladranker. Sevel Kirke Sevel Kirke er en romansk kvaderstenskirke som de fleste af vore jyske kirker. Den er fra den store kirkebygningsperiode fra 1130-1230. Dette gælder kun koret og den østligste del af kirken

Læs mere

GLENSTRUP SOGN HOBRO - MARIAGER PROVSTI AARHUS STIFT

GLENSTRUP SOGN HOBRO - MARIAGER PROVSTI AARHUS STIFT GLENSTRUP KIRKE GLENSTRUP SOGN HOBRO - MARIAGER PROVSTI AARHUS STIFT GLENSTRUP KIRKE Glenstrup Kirke er en tidlig romansk kirke bygget i slutningen af 1000- tallet. Den store kirke var indtil 1431 knyttet

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Carlo Hald

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 6. oktober 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Carlo Hald Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 6. oktober 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol 2 Provstiudvalgsmøder Fastsættelse af datoer for

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Fra gudehov til en kristen kirke

Fra gudehov til en kristen kirke Fra gudehov til en kristen kirke For mere end 6000 år siden var en høvding, sammen med sine stammefrænder, brudt op fra deres hidtidige boplads for at drage til en ny egn en egn, de håbede kunne opfylde

Læs mere

Sommerudflugten 2011 - en heldagstur med kultur- og naturoplevelser i Himmerland.

Sommerudflugten 2011 - en heldagstur med kultur- og naturoplevelser i Himmerland. Sommerudflugten 2011 - en heldagstur med kultur- og naturoplevelser i Himmerland. Udflugten, der var kommet i stand efter Birgit Wantings grundige planlægningsarbejde, havde sit første stop var Frejlev

Læs mere

Kirke Hvalsø Kirke. FDF K 17 Kaj Rostvad

Kirke Hvalsø Kirke. FDF K 17 Kaj Rostvad Kirke Hvalsø Kirke 3,5 km fra Bødkerhuset ligger Kirke Hvalsø Kirke - højt hævet over den gamle landsby, Hvalsø. Den ligger, som de fleste danske landsbykirker med kor og alter mod øst, dér hvor Paradiset

Læs mere

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune

Sang og musik. Foredrag om Lemvig Kommune Program 2017 1 Indhold Sang og musik v/ Jan Lilholt... 3 Foredrag om Lemvig Kommune... 3 Generalforsamling... 4 Tur til Thyborøn... 4 Tur til Samsø... 5 Ferietur til Thüringen... 5 Virksomhedsbesøg på

Læs mere

Referat,14-11-2013 Side: 2

Referat,14-11-2013 Side: 2 Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 14. november 2013. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Konstituerende møde. Fraværende: Carlo Hald Mødepunkt 1 Personalekonsulenten orienterer om sit arbejde i

Læs mere

Nysted kirke. Nysted - byen, hvor fortid og fremtid mødes. Nysted og omegns Fællesråd www.nysted.dk

Nysted kirke. Nysted - byen, hvor fortid og fremtid mødes. Nysted og omegns Fællesråd www.nysted.dk Tilbage findes i dag et sakristi på sydsiden, et gravkapel på nordsiden og en udvidelse af kirkerummet, "Den nye Kirke", også mod nord. Nysted Kirke kan ses langvejs fra, og i middelalderen, da kirken

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 9. september 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: ingen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. september 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 ProEnergi kommer til mødet d. 9. september

Læs mere

Grindsted Kirke - 800 års historie

Grindsted Kirke - 800 års historie Grindsted Kirke - 800 års historie Grindsted Kirke - 800 års historie Mødested gennem 800 år Den første, beskedne kirke er bygget allerede i 1100-tallet. Omkring år 1300 blev kirken udvidet første gang.

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Helligåndskirken, Flensborg, Bjørn Nørgaards nye kirkeudsmykning fra 2013. K i r k e s t a f e t H a d e r s l e v S t i f t

Helligåndskirken, Flensborg, Bjørn Nørgaards nye kirkeudsmykning fra 2013. K i r k e s t a f e t H a d e r s l e v S t i f t Helligåndskirken, Flensborg, Bjørn Nørgaards nye kirkeudsmykning fra 2013 K i r k e s t a f e t H a d e r s l e v S t i f t 18 x Åben Kirke i Haderslev Stift & Flensborg fra april september 2014 Med kirkestafet

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina R. Tonnesen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Anmodning om optagelse

Læs mere

Kirker i Horsens og omegn

Kirker i Horsens og omegn Kirker i Horsens og omegn Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Kirke fra ca. 1225 er byens ældste. Den var oprindeligt et kongeligt ejet kapel, kaldet Skt. Jacobs kapel. Dette kapel blev besøgt af mange rejsende,

Læs mere

2 Erfamøde for regnskabsførere. Provstiudvalget synes, det er en god idé at indkalde regnskabsførerne til et erfamøde.

2 Erfamøde for regnskabsførere. Provstiudvalget synes, det er en god idé at indkalde regnskabsførerne til et erfamøde. Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Erfamøde for regnskabsførere.

Læs mere

Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke

Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke Kirkegårdene ved Ejby Kirke og Nr. Dalby Kirke Indhold Side Ejby Kirke 3 Nr. Dalby Kirke 5 Det traditionelle gravsted 7 Det traditionelle urnegravsted 8 Urne- og kistegravplads i ukendt fællesgrav 9 Urne-

Læs mere

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT

KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT KIRKENYT PADESØ KIRKEDISTRIKT 12. årgang Sommeren 2010 Nr. 3 Kirkeklokken i Padesø Kirke PRÆSTEN Kirketårn og kirkeklokke Der er mange, som synes, at Padesø Kirke er meget smuk, som den ligger der midt

Læs mere

Nazarethkirken i Ryslinge

Nazarethkirken i Ryslinge Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til indvendig istandsættelse 12. oktober 2007 C & W arkitekter a/s Kullinggade 31 E 5700 Svendborg Tlf. 62 21 47 20 Sag nr. 07005 Nazarethkirken i Ryslinge Forslag til

Læs mere

Kirkerummet en temadag for 1.-3. klasse er udarbejdet af HASK (Haderslev Stifts Skole/Kirketjeneste) i 2010

Kirkerummet en temadag for 1.-3. klasse er udarbejdet af HASK (Haderslev Stifts Skole/Kirketjeneste) i 2010 Kirkerummet Kirkerummet en temadag for 1.-3. klasse er udarbejdet af HASK (Haderslev Stifts Skole/Kirketjeneste) i 2010 HASK, Haderslev Stift, Ribe Landevej 37, 6100 Haderslev 2 Kirkerummet En temadag

Læs mere

V E S T E R H A V E T S V O G T E R

V E S T E R H A V E T S V O G T E R V E S T E R H A V E T S V O G T E R - 2 - Tårnet skuer ud over kanten af klitterne Hvidkalket og godt 10 meter højt, stolt og stærkt står det imod alt, hvad der fra Vesterhavet bliver slynget imod det

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 8. november Kl. kl Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 8. november Kl. kl Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 8. november 2016. Kl. kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Provst Carsten Hoffmann er konstitueret i provsteembedet indtil ny provst er ansat. Fraværende: ingen

Læs mere

Villerslev - en landsbykirke i Thy Af Erik Hargaard, Vibberstofivej 8, Villerslev

Villerslev - en landsbykirke i Thy Af Erik Hargaard, Vibberstofivej 8, Villerslev Villerslev - en landsbykirke i Thy Af Erik Hargaard, Vibberstofivej 8, Villerslev Tager man en tur på kryds og tværs gennem Danmark med opmærksomheden særlig rettet mod de landsbykirker man passerer, kan

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 21. august 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 21. august 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 21. august 2012. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Besigtigelse i Fjaltring kirke Sag: Fjaltring

Læs mere

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne

Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Embedsbeskrivelse for fuldtids stillingen som overenskomst ansat sognepræst i Aulum og Hodsager sogne Stift: Viborg Provsti: Herning Nordre Vi ønsker en præst, der: - kan og vil være præst for alle i sognet

Læs mere

Fig. 25. Sakristi, indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen Sacristy, interior looking south east. Danmarks Kirker, Svendborg

Fig. 25. Sakristi, indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen Sacristy, interior looking south east. Danmarks Kirker, Svendborg 1378 rudkøbing kirke En ejendommelig, større niche sydligst i østvæggen (fig. 22) rækker dybt ind i muren, hvor den udgør et lille, hvælvet kammer, 95 cm bredt, 42 cm dybt og 110 cm højt; den fladbuede

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

Frederikskirken. Skåde sogn. Artiklen er skrevet af Børge Møller-Madsen til et lille skrift udgivet af Frederikskirkens menighedsråd i 1991.

Frederikskirken. Skåde sogn. Artiklen er skrevet af Børge Møller-Madsen til et lille skrift udgivet af Frederikskirkens menighedsråd i 1991. Frederikskirken Skåde sogn Artiklen er skrevet af Børge Møller-Madsen til et lille skrift udgivet af Frederikskirkens menighedsråd i 1991. Alle billeder er fotograferet af Thomas Pedersen og Poul Pedersen.

Læs mere

Åbne kirker og herregårde

Åbne kirker og herregårde Åbne kirker og herregårde 7 kirker og 7 herregårde på Skiveegnen 14. juni 2009 Åbne kirker og herregårde på Skiveegnen Danmark er beriget med mange kirker og herregårde. I visse egne af landet ligger de

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Skrøbelev kirke er indviet til Skt. Nikolaus. Kirken har plads til 200 kirkegængere.skrøbelev kirkes alder kan ikke siges helt nøjagtig, men efter dens stil og byggemåde må den stamme fra 1100-tallet.

Læs mere

3. Inventar, udsmykning og orgel

3. Inventar, udsmykning og orgel 3. Inventar, udsmykning og orgel Om kunst og tro Poul Ivar Lange, som er præst ved Fredenskirken fra 1965 til 1992, skriver i kirkebladet sommeren 1979, at Karen Blixen under et besøg i Berlin i 1940 møder

Læs mere

Ejby Kirke og Kirkegård

Ejby Kirke og Kirkegård Ejby Kirke og Kirkegård Indhold Om Ejby Kirke... 3 Det traditionelle gravsted... 4 Det traditionelle urnegravsted... 4 Urne- og kistegravplads i fællesgrav... 4 Urne- og kistegravplads under plade i græs...

Læs mere

Det gamle Janderup. Byen flytter nordpå

Det gamle Janderup. Byen flytter nordpå Det gamle Janderup Janderup kirke ligger langt fra byens nuværende centrum. Kirkens beliggenhed, ved en naturlig havn, vidner om det gamle Janderup før mejeriet og jernbanen kom. Landsbyen lå som en række

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 11. september 2012. Kl. 16.00 Mødested: Provstikontoret Mødet startede med besigtigelse på Lomborg kirkegård Fraværende: ingen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol

Læs mere

Ketting kirke. Sønderborg provsti Haderslev Stift

Ketting kirke. Sønderborg provsti Haderslev Stift Ketting kirke Sønderborg provsti Haderslev Stift 2 Velkommen i Ketting kirke Vi byder alle besøgende velkommen i Ketting kirke. Kirken er normalt åben på hverdage (mandag til lørdag) fra 8 til 16. Vi beder

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina R. Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 7. oktober 2014. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina R. Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Besigtigelse af mandskabsfaciliteterne

Læs mere

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003"

ORGELBOG 2004. indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til Den danske Salmebog 2003 ORGELBOG 2004 indeholdende 12 orgelstykker inspireret af melodier som er nye i brug til "Den danske Salmebog 2003" Bidragydere til samlingen er: Mikkel Andreassen, Povl Christian Balslev, Peter Gawol,

Læs mere

Classens gravmonument

Classens gravmonument Vinderød Kirke Indviet Alle Helgens søndag 2. november 1884 Tekst ved sognepræst Ivan L. Jakobsen for Frederiksværk-Vinderød Menighedsråd. 27. september 2007 Vinderød Kirke - et mødested mellem himmel

Læs mere

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4

13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 K I R K E N Y T PADESØ SOGN 13. årgang Efteråret 2011 Nr. 4 Høst i Padesø Nyt fra menighedsrådet Nyt orgel Padesø Kirkes gamle orgel, der er ca. 125 år, er slidt op. Det har også været flittigt brugt i

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

KIRKEVANDRING VED VILSTRUP KIRKE Torsdag den 11. september 2003.

KIRKEVANDRING VED VILSTRUP KIRKE Torsdag den 11. september 2003. KIRKEVANDRING VED VILSTRUP KIRKE Torsdag den 11. september 2003. Museumsinspektør Lennart Madsens gennemgang. Lennart Madsen begyndte sin gennemgang ved det nordvestlige hjørne af kirken: Nordsiden af

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 5. maj 2015. Kl. 10.00 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt. 2 Personalekonsulenten orienterer

Læs mere

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger

Foeltoft, Feldhus, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger ,, matr.nr. 71a, 71b, Knakkervej 10, folketællinger Ft. 1834 Jens Andersen, 63 år, gift, almisselem. Ane Marie Mikkelsdatter, 67 år, gift, hans kone. almisselem Christen Christensen, 42 år, almisselem.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Langå Kirke Information om kirken, inventar og kirkegård

Langå Kirke Information om kirken, inventar og kirkegård Langå Kirke Information om kirken, inventar og kirkegård 1 Kirken Langå Kirke og kirkegård ligger smukt placeret på en af Gudenådalens bakker med udsigt over å, marker og skove. Langå Kirkes alder kan

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Englændertræf i det smukke Nordsjælland

Englændertræf i det smukke Nordsjælland Englændertræf i det smukke Nordsjælland Sådan lød overskriften på invitationen til årets fælles træf med Rootes klubben, og vi kan kun give arrangørerne ret. Nordsjælland er smuk (ikke at forklejne andre

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE

ARRANGØRER: Kalvø Badehotel, Folkeuniversitetet og Det Maritime Kalvø bidrager også PROGRAM FOR HØJSKOLEDAGENE ARRANGØRER: Menighedsrådene i Øster Løgum, Løjt og Genner Tilrettelæggelse: Claus Helsbøl, pastor em. mødeleder Anette Kjær, organist Sognenes præster Ann Bork Damsgaard og Anette Jensen Kalvø Badehotel,

Læs mere

RESTAURERING AF EBELTOFT KIRKE 2015

RESTAURERING AF EBELTOFT KIRKE 2015 RESTAURERING AF EBELTOFT KIRKE 2015 HISTORIE Ebeltoft kirkes historie DE INVOLVEREDE Rådgiver, konservatorer og håndværkere RESTAURERING Hvordan gør man Indhold Forord... 3 Ebeltoft kirkes historie...

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Udsmykning i kirken INDLEDNING

Udsmykning i kirken INDLEDNING 2 Udsmykning i kirken INDLEDNING Hendriksholm Kirke er født med alterruden som eneste udsmykning bortset fra enkelte symboler i alter og døbefont. Dette hæfte vil omhandle de udsmykninger, der i tidens

Læs mere

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN

Nr. 19. Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 3 i én Nr. 19 Vor Frue Kirke Klosterkirken Kryptkirken Juni Juli August 2015 KLOSTERKIRKEN 2 VOR FRUE KIRKE INDHOLD Her inder du os....................... Side 2 Evangelister..........................

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere