Lemvig egnens kirker. Gudstjenester & Koncerter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lemvig egnens kirker. Gudstjenester & Koncerter"

Transkript

1 Lemvig egnens kirker Gudstjenester & Koncerter 2015

2 Thyborøn Harboøre Engbjerg Hygum Tørring Hove Vandborg Ferring Trans Fjaltring Dybe Ramme Lomborg Heldum Lemvig Nørlem Nr. Nissum Gudum Fabjerg Rom Bøvling Bøvling Valgmenighed Nees Møborg Flynder Lemvig Valgmenighed

3 Lemvig-egnens kirker DK Invitation Lemvig-egnens kirker er i høj grad et besøg værd. De er alle præget af at være Guds huse, bestemt til at danne ramme om gudstjenesten. Derfor opleves de også bedst af den, der giver sig tid til at deltage i søndagens gudstjeneste, men også under et hverdagsbesøg vil man kunne gribes af den stille værdighed, der præger især de gamle kirkers fine og enkle arkitektur. D Einladung Die Kirchen hier ind der Gegend um Lemvig sind in hohem Grad sehenwert. Sie tragen alle da Gepräge, Gotteshäuser zu sein, dazu bestimmt, dem Gottesdienst den Rahmen zu geben. Deshalb werden sie auch am tiefsten von dem erlebt, der sich die Zeit nimmt, am sonntäglichen Gottesdienst teilzunehmen, der - von der Sprache angesehen - das enthält, was für jeden christlichen Gottesdienst gemeinsam ist, Gebet und Lobpreisung. Auch während eines Besuch am einen Werktag werden Sie jedoch von der stillen Würde ergriffen werden, die feine und schlichte Architektur von allem der Kirchen kennzeichnet. GB Invitation The churches in Lemvig and around in the area are well worth a visit. They are all easily recognizable and places of worship, built to provide the setting for the Sunday service. They are, therefore, fully experienced only by the person who finds the time to attend the Sunday service, which - however unintelligible the language may be - includes what is common to any Christian service: prayer and thanksgiving. However, even on a weekday, you will be stuck by the quiet dignity which characterizes the noble architecture of the old churches thyborøn kirke Kirken i Thyborøn er fra Den oprindelige kirke (bygget 1908) var hurtigt for lille og derfor udvidet i I 1970 blev den omforandret, og det fritstående klokketårn bygget. I 2004 vedtog menighedsrådet efter anbefaling at rive den gamle og dårligt funderede kirke ned og bygge et helt nyt kirkecenter. Døbefonten, orglet og ikke mindst Niels Østergaards helt unikke altertavle er bevaret. Kirken er bygget omkring altertavlen, der er 5 meter høj og tre meter bred og hedder Den signede dag. Kirken står åben i dagtimerne fra kl (mandag undtaget) 2 Harboøre kirke Renæssancealtertavlen fra 1605; det nuværende maleri er udført af Axel tørring kirke Kirken er opført på en 44 meter høj bakke i 1100-tallet. Det ca. 20 meter høje sengotiske tårn ses viden om og har derfor været anvendt som sømærke for fjord og hav. Fløjaltertavlen fra 1601 er udført i egetræ og bekostet af Ove Lykke. Det ophøjede korparti skyldes, at der under korets gulv har været gravkammer for slægten Friis fra sognets eneste herregård Vadskærgaard. Kirken har været rigt dekoreret med kalkmalerier fra flere tidsaldre, men kun få er fremdraget. Kirken er normalt åben i tidsrummet NørLem kirke Romansk landsbykirke fra 1100-tallet. Orgelpulpituret, der ligesom prædike- Lille kirke med romansk kor og skib. Våbenhuset på sydsiden er fra Altertavle med maleri af Niels Bjerre: Jesus i Gethsemane. Interiøret er roligt og enkelt. Granitdøbefonten er romansk. På skibets vestgavl findes, i et lille klokkeskjul, én af landets ældste kirkeklokker som dateres tilbage til midten af 1200-tallet med indskrift»ave Maria«. Kirken er åben alle dage fra kl Heldum kirke lemvig kirke Lemvig kirke ligger midt på byens torv og har siden det 12. århundrede været centrum i befolkningens liv. Under en gennemgribende restaurering i årene blev kirken udvidet og forsynet med kamtakkede gavle, ligesom tårnet fik sin karakteristiske løgkup-

4 Hou i Ingen genstande i kirken kan siges at være kunsthistoriske værdier, men betragt hver ting med ærbødighed som vidnesbyrd om en fattig menigheds offervilje gennem tiderne. En del af udsmykningen i kirken, og ligeledes en del af gravstenene på den minderige kirkegård, fortæller om de store drukneulykker, som har præget sognet gennem tiderne. Kirken er åben hverdag kl engbjerg kirke Højt over det flade forland nær kanten af stenalderhavets kystklint ligger den lille kirke omgivet af en forblæst kirkegård vest for herregården»engbjerggaard«. Kirken består af et romansk kor og skib med et tårn fra Renæssancealtertavlen fra 1607 har et maleri fra 1896 af maleren Niels Bjerre, der døde i 1942 og ligger begravet på kirkegården. 4 hygum kirke Kirken er bygget i sidste halvdel af 1100-tallet og består af et romansk kor og skib med 3 sengotiske tilbygninger - et tårn mod vest, et sakristi ved korets nordside, og en korsarm mod syd. Kalkmalerier fra 1500-tallet. Et fragmentarisk korbuekrucifiks er fra omkring Stoleværket fik i 1940 erne nye gavle med billedskærerarbejde af Børge Ishoÿ over 9 af Jesu lignelser. Kirken har hørt under Vestervig Kloster. Kirken er åben hver dag kl stol og altertavle er i rokokostil fra 1770 erne, er udsmykket med motiver fra Det gamle Testamente, lavet over italiensk kobberstik. I kirkens gravkapel ses 4 kister og en barnekiste, alle tilhørende familien Wandborg, adlet under navnet Stiernhielm, som lod kirken udsmykke og byggede Stiernhielms Hospital, der oprindelig var aftægtshjem for arbejdere på herregården Kabbel samt skole for arbejderbørnene. Kirken er åben mandag - lørdag fra kl Kirken består af romansk kor og skib fra 1100-tallet med et sengotisk tårn fra 1500-tallet. I 1822 blev tårnet brudt ned for i 1875, at blive forhøjet og forsynet med et pyramideformet spir. Under en restaurering i 1940 erne fik kirken en gylden altertavle, der sammen med prædikestolens billedfelter er udført af billedhugger Børge Ishöy. Glasmalerierne i de romanske nordvinduer er udført i 1989 af maler Jonna Sejg fra Dybe. Kirken er åben hver dag kl Hove kirke vandborg kirke Romansk kor og skib med hvælv. Senere tilbygget sakristi. Ud over døbefont, altertavle og prædikestol er der ingen udsmykning eller pynt, men rene, hvide vægflader. På kirkens sydmur er i en af kvadrestenene udhugget et lille mærkeligt hoved. Kirken er åben indenfor normal arbejdstid. pel. Det ældste inventar er døbefonten. Krucifikset i koret er fra omkring 1300, mens rokokoinventaret er fra ca Bodil Kaalunds udsmykning af alter, prædikestol, orgelpulpitur, pulpitur i nordfløjen, syddøren og degnestolen er et besøg værd; arbejdet blev udført i perioden I 1999 fik kirken et nyt orgel, det er bygget bag den gamle facade af P. G. Andersen og Bruhn, og har 29 stemmer. Åben hver dag lemvig valgmenighedskirke Johanneskirken, der ligger højt i den vestlige bydel (stationsbyen), er bygget i 1883 af bygmester A. Bentsen, Vallekilde, og består af et ottekantet midtparti, hvorfra der udgår 4 korte korsarme med lave gavle og skiffertag, og i midten et firkantet tårn. Kirkens altertavle har et maleri fra 1889 af P. Møller: Kristus og Peter vandrende på søen. Den romanske døbefont har tidligere tilhørt Nørlem kirke. 12 Nr. Nissum kirke Kirkens kor og skib er bygget sidst i 1100-tallet. Tårn og våbenhus omkring år Stilen er romansk. Indgang gennem våbenhus mod nord. En syddør er tilmuret. På en af bjælkerne i kirkens loft ses indskriften»bygd i 1833«. Det år blev kirken købt af sognet. Den var tidligere ejet af Kongensgaard. I våbenhuset ses rester af en indskrift, hvor man kan læse:»...sin svadder... och deris sladder...«. Man kan gætte på, at det var en appel om at lade al ondsindet snak bag sig i Guds hus. På kirkens nordvæg er et krucifiks, der stammer fra 1300-tallet. En Mariafigur på nordvæggen har formentligt haft forbindelse til et for længst nedlagt Maria-alter.

5 Gudum kirke Klosterkirke fra 1350 i gotisk stil med tilknytning til tidligere nonnekloster af benediktinerordenen. Tilmuret nonneindgang i nordvæggen. Inskription fra 1492, da kirken blev indviet til klosterog sognekirke. Tidligere romansk kirke, kun sokkel og døroverligger i kirkens sydmur er tilbage. Altertavlen er et renæssancearbejde skænket af Erik Juul i år 1640; prædikestol fra samme periode. Ferring kirke Den lille romanske kirke ligger ved Bovbjerg klint et par hundrede meter fra Vesterhavet. Det sengotiske tårn har gavle, som efter nordvestjysk skik vender nord-syd i et forsøg på at få den stride vind til at glide lettere hen over taget uden at volde skade. I kirkens indre ses romanske kalkmalerier på nordvæggen. Lille altertavle i renæssancestil med maleri af Poul Steffensen. Maleren Kristen Bjerre (død 1943) ligger begravet på den delvis græsbeklædte kirkegård med de mange stakithegnede gravsteder. Kirken er nyrestaureret indvendig. Lomborg kirke På nordvæggen - med sit oprindelige romanske udseende - hænger et stort krucifiks, et såkaldt lægmandskors fra omkring 1300-tallet. Det har i den katolske tid formodentligt været anvendt, når man»bar Kristus«i procession. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1500-tallet. Kirkens tårn er en senere tilbygning fra 1400-tallet. 19 Rom kirkes størrelse hænger sammen med, at den har været en herredskirke. Den er indvendig bygget af glathuggede kvadre. Kirkeklokken fra 1200-tallet er en sjældenhed, ligeledes som altersølvet og lysestagerne er det. Udenfor er der en gravhøj, som mod sædvane ligger indenfor kirkediget. Kirken er åben ved henvendelse til graveren. 20 Rom kirke BØVLINg valgmenighedskirke I selve Bøvling by nær forsamlingshuset ligger»marie-kirken«, der oprinde-lig blev opført i 1875 som en ganske enkel bygning, men ved en gennemgribende ombygning omkring 1920 under tydelig påvirkning af Jens Klints»bygmesterskole«ændrede den helt karakter. I sin nuværende skikkelse fremtræder den som en hvidtet korskirke med et ret lavt vesttårn. Altermaleriet er udført i 1907 af Niels Skovgaard og forestiller»den gode hyrde«. I kirken hænger et maleri af pastor Jessen udført af maleren Niels Bjerre. 24 Flynder kirke Romansk landsbykirke fra 1200-tallet i naturskønt område midt i sognet. Bygget af granitkvadre. Våbenhuset fra 1400-tallet er hvidkalket. Tårnet opført i I koret et tilmuret spedalskhedshul. Sengotisk døbefont stammer fra Namur i Belgien. På or-gelpulpituret er der billeder af apost-lene malet af Bovbjergmaleren Kristen Bjerre i De øverste stole i kirkeskibet er herskabsstole fra Kirken er åben i graverens arbejdstid. 15 Dybe kirke Kirken er fra slutningen af 1100-tallet og er rig på historiske minder. I korhvælvingen ses smukke kalkmalerier fra reformationstiden. Over alteret, der Fabjerg kirke Kirken ligger godt et par kilometer syd for Fabjerg by og består af romansk kor og skib med 2 sengotiske tilbygninger: et tårn mod vest og et våbenhus mod nord. Altertavlen er en sjælden variant af den lutheranske fløjtavle med både faste og løse sidefløje samt et trefløjet topstykke. Den er bekostet i 1595 af Peder Skriver og et et smukt arbejde på overgangen mellem ung og højrenæssancen. Den romanske granitdøbefont er ret sjælden - en glat, firekløverformet 25 Nees kirke Romansk kirke opført af marksten. Altertavle i renæssancestil og prædikestol i barokstil. Kirken bærer stærkt præg af det tidligere ejerforhold under her-

6 er af granitkvadre, hænger et sengotisk krucifiks. I gulvet en ligsten over præsten Jens Nielssøn Øe. På nordvæggen et epitafium over 2 præster fra slutningen af 1600-tallet. På sydvæggen mindetavle over provsterne Jørgen Weddel og Chr. Arent Brasch. Prædikestolens lille lydhimmel bærer præg af at have været en fonthimmel. Kirkens nordvinduer er i 2013 udsmykket med to kunstværker af glaskunstneren Agnethe Maagaard. 16 Helt ude ved Vesterhavet ligger Trans kirke. Havet har bortskyllet det halve sogn. Kvadrestenskirken er bygget omkring år Før da, er der fundet rester af ikke mindre end 3 trækirker, den ældste fra ca. år Kirkegården har få grave omkranset af hvidt stakit. Nyt inventar efter restaurering i Kirken er lukket p.g.a. reparation. 17 Trans kirke kumme på fod med hjørneknopper. Prædikestolen er fra omkring Fjaltring kirke Kirken er en 1100-tals-kirke og ligger et stenkast fra Vesterhavet. Alterbordet består af granitkvadre. Den trefløjede altertavle med træskærerarbejde er dateret til Den romanske granitdøbefont er den oprindelige. Rundt omkring kirken på kirkens ydermure findes der adskillige kvadre med»stenhuggermærker«, i alt 18 trekanter og firkanter, hvis betydning man ikke kender. På den sydlige del af kirkegården står 2 granitskulpturer af Laila Vestergaard. De hvide stakitter omkring gravene er særegne for ganske få vestjyske kirkegårde. Kirken er åben inden for normal arbejdstid. regården Ulfsund. Kirken er gennemrestaureret i Samme år blev tårnet opført. 26 Møborg kirke I våbenhuset står en gammel kiste fra 1621, som har været brugt til kirkens kostbarheder. I koret er 4 store ligsten over familien Sehested på Nr. Holmgaard. I altertavlen findes et alabastbillede fra 1400-tallet. Et epitafium over præsten Jens Mortensen. På kirkegården ligger folketingsmand Christen Aaberg begravet, død i Se mere om områdets kirker på hjemmesiden Ramme kirke Den blytækte kirke, som ligger sydligt i byen, består af romansk kor og skib med sengotisk vesttårn. I korhvælvet ses kalkmalede sengotiske bladslyng. Alterbordet er prydet af en anselig tavle fra 1624, som er skænket af Anna Wind og Erik Skram til Rammegaard. Den romanske granitdøbefont har et sydtysk fad fra omkring 1575 med gengivelse af Habsburgernes våben. Prædikestolen med sin himmel er fra samme tid som altertavlen. BØVLINg kirke Bøvling kirke er bygget ca Den er nabo til herregården Ryssensten, som den oprindelig hørte under. Den er én af landets ældste landsbykirker. Tårnet har spir, hvad der er sjældent for en landsbykirke. Den har en udsædvanlig flot udskåret altertavle, som er skænket til kirken i 1684 af de daværende ejere af Ryssensten. Altertavlen er karakteriseret som det betydligste kunstværk på egnen. Krucifikset er et gammelt korbuekrucifiks fra Det er lavet som livstræet. Bøvling kirke er på lang afstand synlig fra alle verdenshjørner på grund af det flade landsskab omkring den. Kirken åbnes ved henvendelse til graveren.

7 juni sommerkoncerter Lørdag den 6. kl LEMVIG KIRKE Entré 50 kr. Korkoncert med Midt Syd Kantori, Toftlund Lars Elmholdt, korleder Onsdag den 10. kl DYBE KIRKE Fri entré Søren Christensen, orgel, harmonika Christian Risgaard, violin, hardingfele»midsommer i Norden«Torsdag den 25. kl GUDUM KIRKE Entré OrkesterEfterskolen, Holstebro juli Onsdag den 1. kl FERRING KIRKE Fri entré Liturgisk aftensang (ca. ½ time) Torsdag den 2. kl VANDBORGKIRKE Fri entré Lemvig Lillekor»Danske sange - fra Carl Nielsen til Otto Mortensen«Onsdag den 8. kl FERRING KIRKE Fri entré Liturgisk aftensang (ca. ½ time) Onsdag den 15. kl FERRING KIRKE Fri entré Liturgisk aftensang (ca. ½ time) Onsdag den 22. kl FERRING KIRKE Fri entré Liturgisk aftensang (ca. ½ time) Mandag den 27. kl THYBORØN KIRKE Entré 100 kr. Michala Petri, blokfløjte Lars Hannibal, guitar og lut Tirsdag den 28. kl TØRRING KIRKE Entré 50 kr. Ensemble Nordica 3 danske og 2 kinesiske musikere spiller østlig og vestlig kirkemusik august Onsdag den 12. kl FERRING KIRKE Fri entré Inge Gravesen, fløjte Hanne Borg, orgel»carl Nielsens 150 års fødselsdag«fredag den 14. kl LEMVIG KIRKE Fri entré Organist Steen Wrensted, Tønder spiller ca. ½ times orgelkoncert Onsdag den 19. kl BØVLING VALGMENIGHEDSKIRKE Entré 50 kr. Jochen Brusch, violin Sven-Ingvart Mikkelsen, orgel»retro Rock«Onsdag den 19. kl DYBE KIRKE Fri entré Kai Stensgaard, marimba m.m. Christian Risgaard, violin»at rejse er at leve«tirsdag den 25. kl BØVLING KIRKE Fri entré Judy Hunskjær, trompet Thomas Berg-Juul, orgel Fredag den 28. kl LEMVIG KIRKE Fri entré Domorganist Morten Bech, København spiller ca. ½ times orgelkoncert september Tirsdag den 1. kl NØRLEM KIRKE Entré 50 kr. Lemvig Kammerkor Erling Lindgren, korledelse og orgel Dansk og nordisk kormusik Fredag den 11. kl LEMVIG KIRKE Fri entré Organist Inge Hermann, Give spiller ca. ½ times orgelkoncert Onsdag den 23. kl DYBE KIRKE Fri entré Linda Fanø Clausen, blokfløjter Søren Normann Clausen, guitar Christian Risgaard, violin»revl og krat. Baroktoner og folketone«

8 * Friluftsgudstjeneste andet sted i sognet, se nærmere på ^ Teltgudstjeneste på mødepladsen, Langerhuse f.g. Fælles gudstjeneste for Lemvig og Bøvling Valgmenigheder Gudstjenesteplan for Lemvig-egnens kirker sommer Gudstjenester kl. Sunday Services o/clock Gottesdienst um/uhr Kirke JUNI Juli august Bøvling Bøvling Valgmenighed f.g f.g f.g f.g Dybe * Engbjerg Se sogn.dk eller opslag ved kirken Fabjerg * Ferring Fjaltring Flynder * Gudum Harboøre ^ Se sogn.dk eller opslag ved kirken Heldum Hove Hygum Lemvig Lemvig Valgmenighed - f.g f.g f.g f.g f.g. Lomborg Møborg * Nees 10.30* Nr. Nissum * Nørlem * Ramme Rom Thyborøn Se sogn.dk eller opslag ved kirken Trans Kirken er lukket p.g.a. større reparation Tørring Vandborg Fotos: Kristen Kousgaard & Jens Kr. Lynderup Layout & tryk: Team Lynderup

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE.

ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. ØSTBIRK KIRKES HISTORIE. Kirkens ældste del er skibet, som er fra 1180-1200, opført i romansk stil af frådsten og kampesten, med små rundbuede vinduer og et fladt tag. Mod øst et lille kor og måske et

Læs mere

Endelig er der blevet tilføjet et våbenhus mod syd. Dette er helt igennem opført af munkesten og fremstår i dag hvidkalket.

Endelig er der blevet tilføjet et våbenhus mod syd. Dette er helt igennem opført af munkesten og fremstår i dag hvidkalket. Tøstrup kirke består af et romansk langskib, bygget af granitkvadre. Denne oprindelige romanske bygning, der formodentlig er fra slutningen af 1100-tallet, er på et tidspunkt i senmiddelalderen, sidst

Læs mere

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED

Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Fig. 1. Oksbøl. Ydre, set fra øst. El. M. 1857 OKSBØL KIRKE ALS N ØRRE HERRED Kirken, der var viet Vor Frue (jfr. klokke nr. 1 p. 2604), skal i ældre tid have været anneks til Nordborg 1 ; efter reformationen

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

At give er en gave i sig selv

At give er en gave i sig selv nr. 7 MARTS - MAJ 2012 bellahoj Bronshoj Utterslev At give er en gave i sig selv Fastetid og sogneindsamling står for døren, og vi kan alle give noget tid, penge eller nærvær. Mød Anette Schiødt Thorsen

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år

Viborg Domkirke KIRKEBLAD. I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Viborg Domkirke Marts April Maj 2013 Nr. 2 KIRKEBLAD I dette nummer kan du bl.a. læse om: Sogneindsamling Ny menighedsrådsformand Sogneaften om Søren Kierkegaard 200 år Adresser Viborg Domkirkes hjemmeside

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory

Udgivet af Kirkeministeriet 2001. T RY K O mega kommunikation. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory 2 K I R K E R O G K I R K E G Å R D E Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K O mega kommunikation R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen og Nationalmuseet (Forside

Læs mere

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4

KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 KIRKEBLADET SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2013, 11 ÅRGANG NR. 4 STOR KONKURRENCE SIDE 4 ADRESSER Præsterne træffes på telefon 98 57 10 96 Du bliver stillet om til den af præsterne, du vil tale med! Vive-Hadsund

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse

HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN Grundbog til 8. klasse Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med historien, grundbog 8. kl. Filen

Læs mere

Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde

Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde Læsøs nye vartegn i Vesterø Havn Læsø Kur & Helse Læsø Kattegats Perle - i cykelhøjde Frede Lauritsen SIDE 2 Forord: Årets cykelferie, den fjortende i rækken, var noget kortere end i de tidligere år. Og

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK

RUNDETAARN GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 WWW.RUNDETAARN.DK RUNDETAARN 1637 1937 GENUDGIVET SOM E-BOG 2011 WWW.RUNDETAARN.DK LEVIN & MUNKSGAARD ~ EJNAR MUNKSGAARD KØBENHAVN 1937 RUNDETAARN 1637-1937 RUNDETAARN ET MINDESKRIFT UDGIVET AF KØBENHAVNS MAGISTRATS lste

Læs mere

BORNHOLHSKE SAMLINGER

BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLHSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND II. RÆKKE - 5. BIND RØNNE 1971 COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI ISBN 87 87042 00 2 I kommission hos William

Læs mere

KIRKEBLADET THYBORØN. Et kirkeskib Læse mere side 2. Kirkebyggeriet Læse mere side 6

KIRKEBLADET THYBORØN. Et kirkeskib Læse mere side 2. Kirkebyggeriet Læse mere side 6 KIRKEBLADET THYBORØN Et kirkeskib Læse mere side 2 Kirkebyggeriet Læse mere side 6 8SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER 2010 ÅRGANG 65 ET KIRKESKIB AF SOGNEPRÆST ROBERT ENEVOLDSEN Traditionen med kirkeskibe er

Læs mere

Født på ny. naglerne i kroppen på korset. Vi vil vide, hvad vi har at regne med.

Født på ny. naglerne i kroppen på korset. Vi vil vide, hvad vi har at regne med. HØJDEVANGSKIRKEN, IRLANDSVEJ 45 maj-september 2015 Født på ny Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes? Spørgsmålet stilles i

Læs mere

Den farverige. Middelalder

Den farverige. Middelalder Den farverige Middelalder indhold Stumper af en virkelighed 2 Mennesker, mad og medicin 4 Det skrevne ord 6 Billedernes tale 8 Silke og ærlig pæl 10 Byen 14 Den vide verden 18 Magt og status 21 I mellemtiden

Læs mere

Hærvejsrejse i tid: Vikingetid og Middelalder Ca. 800-1536

Hærvejsrejse i tid: Vikingetid og Middelalder Ca. 800-1536 Hærvejsrejse i tid: Vikingetid og Middelalder Ca. 800-1536 1 Vikingetiden Ca. 800-1050 Fund af kristne grave i Ribe Ravningbroen i Vejleådalen bliver bygget Den store Jellingsten fastslår, at danerne er

Læs mere

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003

VESTBYAVISEN. Vestergade renoveres - 1. etape er i gang. Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 VESTBYAVISEN Vestergadekvarteret - Horsens MARTS 2003 Vestergade renoveres - 1. etape er i gang KVARTERLØFT 2001-2007 Bliv gaderepræsentant Hvis I vil gøre noget for jeres kvarter, så bliv gaderepræsentant

Læs mere

Nøvlingen. oktober 2011

Nøvlingen. oktober 2011 Nøvlingen oktober 2011 Nøvlingen - Indhold Pigeraketten... 3 Nøvling festuge... 4 Kære Giro 413... 6 Small ship race... 8 Lille Nøvling klassikeren... 9 Bio/spise kombi... 10 Nøvling -hvor fanden er Nøvling?...

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET

DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS MALERE, DIGTERE OG MUSIKERE SÅ DET P.C. SKOVGAARD, Udsigt over havet fra Møens Klint, 1850 Skovgaard museet - Undervisning 1 DET ROMANTISKE LANDSKAB SOM GULDALDERENS

Læs mere

At være der. - uden at være der. med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro

At være der. - uden at være der. med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro At være der - uden at være der med Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro Jubilæumsskrift udgivet i forbindelse med 100-års-jubilæet for Gaardhøje Begravelsesforretning i Holstebro 12. november 2012

Læs mere

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE

KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE KIRKEBLAD FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE 14. ÅRGANG NR. 4 SEPTEMBER 2012 PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE I DOVER OG TULSTRUP KIRKER 2012 Er vi naive idioter? Vi der er samlede her i dag, vi er vel nærmest

Læs mere

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen.

Nr. 118 MARTS APRIL MAJ 2015. Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. MARTS APRIL MAJ 2015 Nr. 118 Foto: Engle i sandet af Lene Winther Johannsen. Vi har klare vidnesbyrd om engle i Biblen. Det fortælles, at efter Jesu fristelse i ørkenen kom Guds engle og sørgede for ham.

Læs mere

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD:

KREJL. Kommentar side 50 LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: KREJL LOKALHISTORISK TIDSSKRIFT FOR LØGSTØR OG OMEGN 20. ÅRGANG - NR. 4 - APRIL 2OO1 INDHOLD: Kommentar side 50 Om "Magda" fra Aggersund. Af Bent Mikkelsen... side 51 Da dæmningen blev gennembrudt. Af

Læs mere

Nyt fra Engholmkirken

Nyt fra Engholmkirken Nyt fra Engholmkirken APRIL 2010 AUGUST 2010 KORSET ET GODT BRAND? For syv år siden da jeg studerede i Skotland, sagde en af professorerne til en forelæsning, at korset nok er det bedste franchisesymbol

Læs mere