Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse"

Transkript

1 REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med. Anne Rahbek Thomassen, formand Vicedirektør Kjeld Martinussen, Region Nord Kontorchef Birte Obel, SST Afdelingslæge Susanne Vinther Nielsen, SST, Fuldmægtig Maria Herlev Ahrenfeldt, SST Lægelig direktør Henrik Villadsen, Region Syd Vicedirektør Anders Kyst, Region Øst Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (FU 07/10) Punkt 2. Dagsordenen blev godkendt Godkendelse af referat fra FU den d. 1. september 2010 (FU 06/10) Referatet blev godkendt j.nr /1/MAHA Uddannelse og Autorisation Islands Brygge København S Tlf Fax E-post Dir. tlf E-post Punkt 3. Kommentarer til og indstilling af referat fra Rådet den d. 29. september 2010 (Bilag NR 17/10) Forretningsudvalget indstiller til Rådet, at referatet godkendes med følgende tilføjelser: Vedr. punkt 2: Tema: Den kliniske basisuddannelse Derudover mener KBU lægerne ikke, at den øgede fokus på læring og supervision kan kompensere for de manglende seks måneder i uddannelsen. Erstattes med En af konklusionerne i undersøgelsen var, at KBU læger ikke forventer at øget fokus på læring og supervision kan kompensere for 6 måneders mindre træning I den efterfølgende debat blev det oplyst, at læger der ikke har haft intern medicin i den kliniske basisuddannelse, har svært ved at konkurrere i forhold til de medicinske introduktionsstillinger. Erstattes med I den efterfølgende debat blev det refereret, at KBU læger der ikke har haft medicin i den kliniske basisuddannelse, har fornemmelsen af, at de har svært ved at konkurrere i forhold til de medicinske introduktionsstillinger.

2 Øvrige ønsker om tilføjelser til referatet blev ikke taget til efterretning. Punkt 4. Opfølgning på sidste møde i Rådet og igangværende sager: Evaluering af den kliniske basisuddannelse arbejder på nuværende tidspunkt på en projektbeskrivelse samt på at få afklaret aftageranalysen. Det blev foreslået at spørge aftagerne på afdelinger der har introlæger med en KBU baggrund, Problemet er dog, at de fleste KBU læger ikke været igennem en introuddannelse endnu. Fokus kunne være på, om lægerne med en KBU baggrund lever de op til målene i den kliniske basisuddannelse, samt om der er særlige problemer i forhold til at leve op til de krav der stilles i introuddannelsen. Herudover kunne det være interessant at spørge, om de uddannelsesansvarlige overlæger lægger vægt på sammensætningen af KBU forløbet ved ansættelse i introstillinger. oplyste, at der er kommet en henvendelse fra telemedicin.dk, som gør opmærksom på, at de kan hjælpe med kontaktoplysninger på alle læger i systemet fx uddannelsesansvarlige overlæger og KBU læger i introuddannelse. Firmaet kan ikke lave selve spørgeskemaet, men kan lægge et spørgeskema ind i de systemer, som folk benytter i forvejen. Samme oplysninger vil muligvis også kunne fås fra videreuddannelsessekretariaterne. Målbeskrivelser Der afholdes møde den 15. november i med henblik på at udarbejde en ny fælles ramme for målbeskrivelser. På mødet deltager repræsentanter fra specialeselskaber samt videreuddannelsesregionerne. Der er blevet lavet et udkast til en skabelon for målbeskrivelser, som skal drøftes på mødet. Side 2 Punkt 5. Planlægning af dagsorden til næste møde i rådet, herunder indstillinger til beslutning i Rådet Tema: Forskning Temaet for mødet er forskning. Idet forskning kan forstås som både forskning i uddannelsen og uddannelse i forskning, blev det aftalt, at fokus på dette møde vil blive lagt på forskning i uddannelse. Uddannelse i

3 forskning, eksempelvis forskningstræning, vil kunne komme på som et tema på et senere rådsmøde. Professor Peder Charles og professor Charlotte Ringsted holder hver et oplæg på mødet. De fordeler selv emner og tid imellem sig. Orientering om status vedr. styregruppens arbejde i forbindelse med status og perspektivering af speciallægeuddannelsen. Der skal præsenteres et statusnotat med angivelse af evalueringsmetode(r), valg af parametre og en tidsplan. Det blev aftalt, at Birte orienterer om status for arbejdet med status og perspektivering af speciallægeuddannelsen. Statusnotat, referater fra styregruppemøder samt kommissorier for arbejdsgrupperne vil blive udsendt til mødedeltagerne. Styregruppen afholder møde 1. december Side 3 Peder Charles orienterer om konklusioner fra rapporten om fokuserede ophold som orienteringspunkt. Formanden kontakter Peder Charles med henblik på aftale herom. Det blev aftalt, at Videreuddannelsesregion Nord kommer med en præsentation af lægens uddannelsesbog. Kjeld Martinussen beder Jan Greve melde tilbage med et navn på oplægsholder. Punkt 6. Orientering fra Videreuddannelsesregionerne Videreuddannelsesregion Nord: De kliniske lektorer i regionen har fremført, at det er nødvendigt at opgive 2 stedskravet i klinisk farmakologi. Regionen arbejder derfor på et forløb med en kombination af Århus og Ålborg, på trods af, at Ålborg ikke har speciallæger i specialet. Der var enighed om at 2 stedskravet er fornuftigt, men ikke muligt i de små specialer som fx klinisk farmakologi. Det er vigtigt, at ingen uddannelsessøgende læger kommer i klemme. Regionen har en del hoveduddannelsesforløb i reumatologi i Viborg og Holstebro, som ikke kan blive besat. Derfor er det blevet foreslået at flytte uddannelsesforløbet til Silkeborg med satellit/udefunktioner i henholdsvis Viborg og Holstebro. Punkt 7. Orientering fra

4 Der er 20 ansøgere til stillingen som direktør for SST. Stillingen forventes besat inden årsskiftet. Lægeprognosen blev publiceret 1. november. Lægeprognosen viser, at der kommer flere læger og speciallæger end estimeret i den tidligere prognose. Der er dog stadig regionale forskelle, og vil i det kommende arbejde med den nye dimensioneringsplan forsøge at få prognosen delt op, så de regionale forskelle kan visualiseres. En ny dimensioneringsplan udkommer sandsynligvis med udgangen af Der har været møde i arbejdsgruppen og i styregruppen vedrørende kompetencekort. Arbejdsgruppen fandt ikke udarbejdelsen af kompetencekort hensigtsmæssig, hvorfor arbejdet sandsynligvis stillet i bero. har fået en henvendelse fra Videreuddannelsesregion Nord vedrørende et pilotprojekt om deltid i speciallægeuddannelsen indenfor alle specialer. overvejer, om det skal blive et landsdækkende projekt. Bekendtgørelse for tredjelandslæger forventes at træde i kraft ved årsskiftet 10/11. er ved at etablere inspektorbesøg i FAME. Bekendtgørelse om specialpsykologer forventes offentliggjort i november. er i gang med at lave en videopræsentation af den kliniske basisuddannelse, som skal erstatte informationsmøderne på universiteterne for de medicinstuderende. Side 4 Punkt 8. Temaer for rådsmøder 2011 der er kommet forslag om: Evaluering af den kliniske basisuddannelse. Uddannelse i akutafdelinger Fagområder Læringsrammer Status og perspektivering af den lægelige videreuddannelse Færdighedstræning Organisation og styring af den lægelige videreuddannelse Følgende temaer blev aftalt:

5 Marts: Evaluering af den kliniske basisuddannelse samt minitema om organisation og styring af den lægelige videreuddannelse v/ formanden for Rådet. Juni: Specifikke elementer i den lægelige videreuddannelse, eksempelvis forskning, færdighedstræning og uddannelse i akutafdelinger. September: Status og perspektivering af speciallægeuddannelsen. December: Status og perspektivering af speciallægeuddannelsen. Side 5 Punkt 9. Eventuelt Der er kommet forslag om at afholde møderne i Forretningsudvalget som videomøder, hvilket der var opbakning til. Det blev aftalt, at møderne fremover afholdes i i et lokale med videokonferencefaciliteter, og at mødedeltagerne selv vælger, om man møder op personligt eller deltager via videokonference. Det blev ligeledes aftalt, at møderne engang imellem bør afholdes med personligt fremmøde.

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl REFERAT FU 12/11 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 7. september kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale C Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 17/10 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 29. september, kl. 15 18 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 32/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 7. december, kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere Ikke til stede

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 15/12 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 7. marts, kl. 16 18 Sted First Hotel Copenhagen, Molestien 11,

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5.september Sted Deltagere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5.september Sted Deltagere R E F E R A T Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5.september 14.30-17.00 Sted Deltagere Afbud Mødecenter, lokale C Lone Winther Jensen, formand

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 7-2/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 9. marts, kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere Ikke til stede

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 16/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 8.juni, kl. 15 18 med efterfølgende middag Sted Clarion Hotel

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 15.maj Sted Deltagere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 15.maj Sted Deltagere R E F E R A T BILAG FU 5-13 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 15.maj 13.30-16.00 Sted Deltagere Afbud Mødecenter, lokale D Lone Winther Jensen,

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT (BILAG NR 09/09) Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 25. marts 2009 kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere

Læs mere

Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 13. februar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk! Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 22. maj Sted Deltagere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 22. maj Sted Deltagere R E F E R A T Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 22. maj 9.45-11.45 Sted Deltagere Mødecenter, lokale D Lone Winther Jensen, formand Lægelig direktør

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 6. juni kl. 15-18 Sted, mødelokale 501 Deltagere Afbud Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 25/11 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 5. oktober, kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere Ikke til stede

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T (NR 12/07) Emne Mødedato Sted Deltagere Ikke til stede Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 15.00-18.00,

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Torsdag den 10. december 2009, kl. 14.00-17.00 Golf Hotel Viborg Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. December 2009 Helene S. Kristensen Helene.kristensen@stab.rm.dk 1-01-72-1-09 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

R E F E R A T BILAG 24-13

R E F E R A T BILAG 24-13 R E F E R A T BILAG 24-13 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 25. september kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Lægelig

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T (NR 24/07) Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 19. september 2007 kl. 14.00-18.00 med efterfølgende

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT BILAG NR 8/10 Emne Mødedato Sted Deltagere Ikke til stede Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Onsdag d. 10. marts, kl. 15 18 med efterfølgende

Læs mere

Referat til møde i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, uddannelsesudvalg 7. februar 2018 kl. 10:00 i Regionshospitalet Viborg, mødelokale 24

Referat til møde i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, uddannelsesudvalg 7. februar 2018 kl. 10:00 i Regionshospitalet Viborg, mødelokale 24 22. februar 2018 /THOCHT Referat til møde i kl. 10:00 i Regionshospitalet Viborg, mødelokale 24 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Deltagere 1 2 Referat fra 4. oktober 2017 - til orientering 2 3 Bordet

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 5. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Vicedirektør Kjeld

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse opgaver og ansvar

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse opgaver og ansvar Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse opgaver og ansvar Birte Obel, Kontorchef Susanne Vinther Nielsen, Overlæge, Ph.d. Uddannelse og autorisation 4. marts 2014 i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

D A G S O R D E N BILAG NR 30-14

D A G S O R D E N BILAG NR 30-14 D A G S O R D E N BILAG NR 30-14 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 3. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand)

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne BILAG NR9-13 Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 13. marts kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Vicedirektør Kjeld Martinussen (Region

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 10. september 2009 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 11. juni 2009 3. PUF-lektorernes arbejde med uhensigtsmæssige forløb v/

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T BILAG NR28-12 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 3. oktober kl. 15-18 Sted, mødelokale 501 Deltagere Afbud Lone Winther Jensen (Formand) Berit Handbjerg (Region

Læs mere

Referat. til Klinisk Biokemi - uddannelsesudvalg 16. maj 2018 kl. 13:00 i Konferencerum C3.15, C312, AUH Øst

Referat. til Klinisk Biokemi - uddannelsesudvalg 16. maj 2018 kl. 13:00 i Konferencerum C3.15, C312, AUH Øst Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 8. juni 2018 Kasper Clausen Kascla@rm.dk Referat til Klinisk

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 22. september 2011. 3. Temamøde om lægelig videreuddannelse

Læs mere

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling:

Dagsorden. Dagsordenspunkt 1: Dagsorden. Sagsfremstilling: Dagsorden Dagsordenspunkt 1: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse d. 27. juni 2011 3. Oplæg ved Uddannelseskoordinerende

Læs mere

Referat. til møde i Arbejdsmedicin, uddannelsesudvalg 11. januar 2018 kl. 11:30 i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, mødelokale 17

Referat. til møde i Arbejdsmedicin, uddannelsesudvalg 11. januar 2018 kl. 11:30 i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, mødelokale 17 HR 7. februar 2018 /THOCHT Referat til møde i Arbejdsmedicin, uddannelsesudvalg 11. januar 2018 kl. 11:30 i Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Alle 15, mødelokale 17 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S Mødelokale 501

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S Mødelokale 501 D A G S O R D E N BILAG NR18-18 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 3. oktober 2018, kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S Mødelokale 501

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. juni 2009 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Formandsskifte 3. Godkendelse af referat fra møde den 26. marts 2009 4. Kort status for økonomi i den lægelige videreuddannelse

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 16. december kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT BILAG NR 28/09 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 9. december, kl. 15-18 Sted, mødelokale 501 Deltagere Cheflæge,

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre. 1. Godkendelse af dagsorden.

Referat Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre. 1. Godkendelse af dagsorden. Refer Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre Regionshuset Viborg Sundhedsuddannelser Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i klinisk mikrobiologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 21. september 2016 Rasmus Elgaard Petersen Rasmus.petersen@stab.rm.dk 1-30-72-8-15 Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Mikrobiologi

Læs mere

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dagsordenspunkt til møde i. Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse : 1 Dato: 11. marts 2010 Dagsordenstekst: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat fra møde i Rådet den 10. december 2009 3. Tema: Forskningstræning projektdelen Forskningstræning

Læs mere

Region Midtjylland. Referat. af Uddannelsesudvalgsmøde i Thoraxkirurgi 6. april 2018 kl. 12:00 i AUH, mødelokale

Region Midtjylland. Referat. af Uddannelsesudvalgsmøde i Thoraxkirurgi 6. april 2018 kl. 12:00 i AUH, mødelokale Region Midtjylland HR 26. juni 2018 /SAECRI Referat af Uddannelsesudvalgsmøde i Thoraxkirurgi 6. april 2018 kl. 12:00 i AUH, mødelokale 31 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Mødedeltagere 1 2 Indledning

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU.  . Sagsnr. 17. juni 2013 Helene S. Kristensen DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNEL DDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr.

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T (NR 07/07) Emne Mødedato Sted Deltagere Ikke til stede Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Onsdag den 14. marts 2007, kl. 15.00-17.00

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Karkirurgisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 14. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk! Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT NR 23/10 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag d. 8. december, kl. 15 18 Sted, lokale 501 Deltagere Ikke til stede

Læs mere

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07

! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 25. marts 2008 Dorte Qvesel Dorte.qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-102-07 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Dansk Selskab for Almen Medicin Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Selskab for Almen Medicin Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Selskab for Almen Medicin Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes

Læs mere

1. Velkomst og præsentation af dagsordenen v. ovl. Peter Mouridsen. 4. Forventninger til PKL-funktionen ved ovl. PKL Svein Åge Rodt

1. Velkomst og præsentation af dagsordenen v. ovl. Peter Mouridsen. 4. Forventninger til PKL-funktionen ved ovl. PKL Svein Åge Rodt Referat fra møde i URSARN, torsdag d. 9. februar kl. 9.00 til 15.00 på Patienthotellet, Regionshospitalet Randers, mødelokale 4. 9.februar Charlotte B. Hansen Charlotte.b.hansen@stab.rm.dk Dagsorden: 1.

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Kontorchef, overlæge Søren Brostrøm (Sundhedsstyrelsen)

Kontorchef, overlæge Søren Brostrøm (Sundhedsstyrelsen) R E F E R A T 13 Emne BILAG NR18- Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 12. juni kl. 15-18 + efterfølgende middag Sted Park Inn, Copenhagen Airport Deltagere Lone Winther Jensen

Læs mere

Dansk Selskab for Retsmedicin Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Selskab for Retsmedicin Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Selskab for Retsmedicin Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

Referat. fra møde i Urologi, uddannelsesudvalg 25. oktober 2017 kl. 13:00 i Mødelokale C2, Regionshuset Viborg

Referat. fra møde i Urologi, uddannelsesudvalg 25. oktober 2017 kl. 13:00 i Mødelokale C2, Regionshuset Viborg Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet 17. november 2017 /THBIRK Referat fra møde i Urologi, uddannelsesudvalg 25. oktober 2017 kl. 13:00

Læs mere

R E F E R A T BILAG NR 14-15

R E F E R A T BILAG NR 14-15 R E F E R A T BILAG NR 14-15 Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 7. oktober 2015 kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Lone Winther Jensen (Formand)

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 23. august 2011 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-01-72-1-10 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Dansk Oftalmologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Oftalmologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Oftalmologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Radiologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Radiologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dansk Dermatologisk Selskab Danske Regioner Lægeforeningen De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse HØRING I FORBINDELSE MED DIMENSIONERING AF SPECI- ALLÆGEUDDANNELSEN 213-217 Hermed fremsendes høringsmateriale

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET 17-04-2015 1-30-72-26-15 SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Klinisk Biokemi Dato Sagsnummer 17-04-2015 1-30-72-26-15 Referat Uddannelsesudvalgsmøde i Klinisk Biokemi Onsdag den 16. april 2015, kl. 13.00-15.00 Det gamle

Læs mere

Dato Sagsbehandler Sagsnr. 11/ Kasper Clausen Referat

Dato Sagsbehandler  Sagsnr. 11/ Kasper Clausen Referat 1 Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnr. 11/12-2018 Kasper Clausen Kascla@rm.dk Referat til Almen medicin - uddannelsesudvalg 4. december 2018 kl. 14:00 i Lokale 12, Regionshuset Århus Olof Palmes Alle 15 2

Læs mere

Dato Sagsbehandler Sagsnr. Referat

Dato Sagsbehandler  Sagsnr. Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-Mail Sagsnr. 8. juni 2018 Kasper Clausen Kascla@rm.dk Referat til Børne- og

Læs mere

Referat. til møde i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, uddannelsesudvalg. 4. oktober 2017 kl. 10:00 i Regionshospitalet Viborg, Mødelokale 24

Referat. til møde i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin, uddannelsesudvalg. 4. oktober 2017 kl. 10:00 i Regionshospitalet Viborg, Mødelokale 24 20. oktober 2017 /THOCHT Referat til møde i kl. 10:00 i Regionshospitalet Viborg, Mødelokale 24 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Deltagere 1 2 Velkomst og godkendelse af dagsorden v/ Christian Høyer

Læs mere

Udkast til Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb

Udkast til Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb Udkast til Paradigme for sammensætning af hoveduddannelsesforløb i den lægelige videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark december 2012 Indholdsfortegnelse: Indledning...

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 17. oktober TRKPEE Referat

Dato Sagsbehandler  og telefon Sagsnr. 17. oktober TRKPEE Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 17. oktober TRKPEE trkpee@rm.dk Referat til Klinisk

Læs mere

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring

Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Ringkjøbing Amt Sundhedssekretariat og sygesikring Østergade 41 6950 Ringkøbing Tlf: 96753212 Fax: 96753224 www.ringamt.dk E-mail: sundhed@ringamt.dk Den: 11. september 2006 Sagsnr: 2006080418A Sagsbehandler:

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 23. april 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. juni kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Primula Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef Preben Cramon

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 20/11-17 Kasper Clausen Referat

Dato Sagsbehandler  og telefon Sagsnr. 20/11-17 Kasper Clausen Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 20/11-17 Kasper Clausen kascla@rm.dk 21440397 1-30-72-141-15

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Dato Sagsbehandler og telefon Sagsnr. 28. marts HPETER. Referat

Dato Sagsbehandler  og telefon Sagsnr. 28. marts HPETER. Referat Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Videreuddannelsesregion Nord Videreuddannelsessekretariatet Dato Sagsbehandler E-mail og telefon Sagsnr. 28. marts HPETER Referat til Kirurgi - uddannelsesudvalg

Læs mere

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007.

REFERAT. fra møde i Videreuddannelsesrådet for Det gamle Ringkjøbing Amt, tirsdag den 13. marts 2007. Hospitalsenheden Vest Den: 21. marts 2007 Sags nr: 2007020028A Sagsbehandler: Birgit Ebbensgaard Direkte nr.: E-mail: subek Administrationen Løn- og personalefunktionen Lægårdvej 12 7500 Holstebro Tlf.:

Læs mere

Referat af det 1. møde i. den 23. april 2007, kl på Hotel Comwell, Rebild

Referat af det 1. møde i. den 23. april 2007, kl på Hotel Comwell, Rebild Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! Maj 2007 Cecilie L. Vestergård Cecilie.vestergaard@stab.rm.dk 1-01-72-10-7 Referat af det 1. møde i Det Regionale Råd for Lægers

Læs mere

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade

Referat Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade Sundhedsplanlægning, Patientdialog og Kvalitet Sagsnummer 2011-119427 Det Fælles Videreuddannelsesråd for yngre læger 10. juni 2015 i mødelokale 2, Kantinegangen, Sygehus Vendsyssel, Bispensgade 37, Hjørring

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 Kbh. S Mødelokale 501

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse. Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 Kbh. S Mødelokale 501 REFERAT Emne BILAG NR20-16 Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 14. december 2016 kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 Kbh. S Mødelokale 501 Medlemmer - Direktør

Læs mere

1 Indledning. 1.1 Beskrivelse og krav til en akutafdeling

1 Indledning. 1.1 Beskrivelse og krav til en akutafdeling Vejledning om overgangsordning for speciallæger i andet speciale og læger med erfaring i akutmedicin opnået inden etableringen af specialet akutmedicin 1 Indledning I henhold til 20-21 i Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen!

Det tager minutter at besvare spørgeskemaet. På forhånd tusind tak for hjælpen! Center for Medicinsk Uddannelse på Aarhus Universitet og videreuddannelsesregion Nord vil gerne have din hjælp til at evaluere Den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF), som i det daglige varetages af de

Læs mere

Sundhedsuddannelser Skottenborg Viborg -

Sundhedsuddannelser Skottenborg Viborg - 23. februar 2012 Lisbet Hørslev Rasmussen!" " " Lisbet.rasmussen@stab.rm.dk 7841 0784 1-30-72-201-08 Samarbejdsaftale mellem Videreuddannelsessekretariatet i Videreuddannelsesregion Nord (VUS), Region

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Videreuddannelsesregion Nord

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 6. december 2011 Jesper Bek Jesper.bek@stab.rm.dk 1-01-72-1-11 Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse,

Læs mere

Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb

Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb DASAMS Dansk Samfundsmedicinsk Selskab Anbefalinger vedr. sammensætning af uddannelsesforløb Version og udgave:2.1 Dato: 15.01.2015 Ansvarlig: Anita Sørensen Jf. Bekendtgørelse nr. 1257 af 25/10/2007 er

Læs mere

Notat. Fordeling af udvalgte lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland. Bilag a.

Notat. Fordeling af udvalgte lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland. Bilag a. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Bilag a. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Notat Fordeling af udvalgte lægelige uddannelsesstillinger i Region

Læs mere

Region Midtjylland HR. Dagsorden. til møde i RUR - Akut læger 15. marts 2018 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg.

Region Midtjylland HR. Dagsorden. til møde i RUR - Akut læger 15. marts 2018 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Region Midtjylland HR 7. marts 2018 /TRKPEE Dagsorden til møde i RUR - Akut læger 15. marts 2018 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg. Lokale F7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Referat af møde i Rådet for Lægelig Videreuddannelse ved OUH Svendborg Sygehus Tirsdag d. 20. maj 2008 kl

Referat af møde i Rådet for Lægelig Videreuddannelse ved OUH Svendborg Sygehus Tirsdag d. 20. maj 2008 kl Afdeling: Udviklingsstaben Udarbejdet af: Christine Dichmann Journal nr.: 2-07-00123-2007 E-mail: christine.dichmann@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 22. maj 2008. Telefon: 6541 3808 Referat af møde i Rådet

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalg i IM Reumatologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.april 2016 Trine Kirkegaard TRKPEE@rm.dk 1-30-72-100-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde i IM reumatologi mandag den 11. april

Læs mere

Notat vedrørende ansættelse af læger i hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Notat vedrørende ansættelse af læger i hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen NOTAT Ansættelsesprocedure og forretningsorden Notat vedrørende ansættelse af læger i hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen I dette notat fastlægges de proceduremæssige rammer og retningslinjer

Læs mere

Referat fra møde i Kontaktforum d. 2. maj 2013 kl Konferencerum, Olof Palmes Alle 15, Aarhus. Referat

Referat fra møde i Kontaktforum d. 2. maj 2013 kl Konferencerum, Olof Palmes Alle 15, Aarhus. Referat Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser fra møde i Kontaktforum d. 2. maj 2013 kl. 9.30-11.30. Konferencerum, Olof Palmes Alle 15, Aarhus. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@rstab.rm.dk

Læs mere

Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord! 21.09.10 Dorte Lange Høst dorthoes@rm.dk 1-01-72-1-10 Referat fra mødet i det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Mandag

Læs mere

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 17. november 2008 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk! Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Videreuddannelsesregion

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget den 19. februar 2018

Referat fra møde i Uddannelsesudvalget den 19. februar 2018 Referat fra møde i Uddannelsesudvalget den 19. februar 2018 Til stede: Cæcilie Trier Sønderskov (formand for Uddannelsesudvalget - Yngre Lægers bestyrelse - YL s repræsentantskab og Nationale Råd for Lægers

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for

Læs mere

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Videreuddannelsesregion Nord den 11.marts 2009 kl i Regionshuset Århus

Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Videreuddannelsesregion Nord den 11.marts 2009 kl i Regionshuset Århus Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 12. marts 2009 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk! Referat fra møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse, Videreuddannelsesregion

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler Sagsnummer

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET. Dato Sagsbehandler  Sagsnummer SREGI IDEREUDDANNELSESSEKR Uddannelsesudvalg i Intern medicin: Endokrinologi Dato Sagsbehandler E-mail Sagsnummer 20.januar 2016 Trine Kirkegaard Petersen trkpee@rm.dk 1-30-72-98-15 Dagsorden Uddannelsesudvalgsmøde

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere