Bestyrelsesmøde i Jurforsk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde i Jurforsk."

Transkript

1 Bestyrelsesmøde i Jurforsk. Tidspunkt: 8. maj 2013, kl Sted: Syddansk Universitet, Odense. Deltagere: Julia Ballaschk (KU), Louise Hauberg Wilhelmsen (CBS), Peter Nick Stausholm- Møller (AU), Palle Bo Madsen (AU), Clement Salung Petersen (KU), Troels Michael Lilja (CBS), Helene Maria Jensen (AAU), Ayo Næsborg-Andersen (SDU), Karsten Naundrup Olesen (SDU) Afbud: Lasse Baaner (Science-KU), John Clausen (AAU), Helle Tegner Anker (Science-KU). Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Orientering fra Jurforsk s leder a. Økonomi b. Fordelingsnøgle vedr. bidrag fra institutionerne Se evt. referat fra mødet den 21. august 2012, ad pkt. 2a 3. Budget Bidrag Aktiviteter I budgettet er det plads til et øget aktivitetsniveau, hvorfor det skal drøftes, om Jurforsk skal stå for faste aktiviteter; temadage er ét forslag, men er der andre? 4. Orientering om det nordiske samarbejde 5. Godkendelse af revideret version af notatet»inspiration ved planlægning af ph.d.- kurser«a. Bilag 1 hvor ændringer er markeret 6. Temadage 2014 a. Tidspunkt b. Tovholder c. Sted d. Idéer til emner, form og oplægsholdere 7. Kurser a. Det aktuelle udbud; se b. Nye kurser c. Tiltag til sikring af niveau 8. Eventuelt ad pkt. 1: Den sag der var kommet til efter dagsordenens udsendelse (kursus på AU om artikelskrivning) blev placeret til behandling i forbindelse med pkt. 5.

2 ad pkt. 2: RUC har fortsat ikke henvendt sig i anledning af Jurforsks positive svar på spørgsmål om RUC s deltagelse i Jurforsk. I den anledning foretages ikke den ændring af fordelingsnøglen, der blev aftalt på mødet den 21/ I stedet enighed om følgende nye fordelingsnøgle: KU: 10 AU: 10 SDU: 4 AAU: 3 CBS: 2 SCIENCE-KU: 1 Den nye fordelingsnøgle træder i kraft fra og med 1/ Jurforsk-aftalen ændres ikke i denne anledning. ad pkt. 3: Forslag om at Jurforsk kan anvende midler til hel eller delvis betaling for rejser og omkostninger i forbindelse med udenlandske oplægsholderes deltagelse i phd-kurser. Enighed om at dette er en relevant Jurforsk-opgave. Dog sættes en sådan ordning ikke i kraft endnu, idet der var enighed om i stedet at anvende Jurforsk-midler til etablering af it-platform for annoncering af phd-kurser på nordisk plan. Nærmere om dette under pkt. 4. ad pkt. 4: KNO orienterede om det nordiske samarbejde om udvikling af phd-uddannelsen, herunder phdkurser. Siden sidste møde har der ikke været aktiviteter i arbejdsgruppen. Uppsala som har påtaget sig opgaven med at udvikle en it-platform har skiftet ansvarsperson for opgaven, således at det nu er Maria Bergström der er studierektor, og dermed står i spidsen fra Uppsala. KNO har taget kontakt til Arcanic A/S, der er firmaet bag udviklingen af platformen phdcourses.dk, med henblik på at undersøge om der kan udvikles en it-platform til brug for det nordiske samarbejde. Arcanic har svaret sådan: Hvis vi tager udgangspunkt i samme produkt som vil dette kunne udvikles til kr. Dertil kommer så arbejdet med at drifte systemet, som vil være serverdrift, adresser, ssl certifikater osv. som beløber sig i kr årligt, med i denne pris er naturligvis også muligheden for at de personer der skal inddatere kurser i kursuskataloget kan ringe/maile med spørgsmål/problemer i dagstimerne på hverdage. Hvis der så skal udvikles noget udover dette produkt vil det være noget der skal løses til timetakst som udgør 800kr pr. time. Arcanic har endvidere oplyst, at ved få ændringer af phdcourses.dk vil vores platform formodentlig kunne køre 2-3 måneder efter aftaleindgåelse. Aftalt at Jurforsk fortsætter kontakten med Arcanic, med henblik på at de skal udvikle en løsning. CSP og KNO står for dette. Første skridt er nærmere at klarlægge, hvilken løsning vi kan få, og den nærmere pris for udvikling. Dette forelægges bestyrelsen, eventuelt pr. mail.

3 Når vi kender til projektet (hvad vi får, og hvad det kommer til at koste) orienteres de øvrige deltager i den nordiske arbejdsgruppe, og de inviteres til at deltage sammen med de øvrige nordiske institutioner. Det er tanken, at arbejdsgruppen skal fortsætte med henblik på at fastholde og måske udvikle samarbejdet. Jurforsk kan betale de , men det skal forsøges at få de øvrige deltagende institutioner det også at betale. Jurforsk vil stå for betaling af de løbende driftsomkostninger på ca kr. ad pkt. 5: Ændringerne godkendt. PBM lægger på hjemmesiden. Ingen tilføjelser, heller ikke om krav til kvalitet. Notatet oversættes til engelsk. Da notatet indeholder omtale af muligheden for at lade kurser indeholde udarbejdelse af artikel, blev henvendelse fra AU om et kursus i artikelskrivning drøftet under dette punkt. Følgende blev konklusionerne: Enighed om at artikelskrivning kan være en del af et phd-kursus, hvorfor passager om dette fastholdes i notatet. Endvidere enighed om, at Jurforsk-kurser (også) i artikelskrivning reelt skal være åbne for deltagere fra alle institutioner i Jurforsk-samarbejdet. Dette betyder, at antallet af pladser ikke kan være så lavt som 2, 3 eller 4, og det betyder også, at det skal tilstræbes, at alle pladser på et kursus ikke på forhånd er optaget af stipendiater fra værtsinstitutionen. Hvor et kursus er obligatorisk for egne stipendiater, må der kunne ses bort fra sidstnævnte. Det skal endvidere erindres, at Jurforsk-kurser skal have et niveau svarende til phd-uddannelsen, hvilket må antages at være højere end kandidatuddannelsen. Dette gælder også for kurser hvor der deltager kandidatstuderende. Hvis ikke dette sikres, vil flere institutioner givet kun acceptere ½ ects-normering til deltagende stipendiater, jf. hvad der synes at være praksis ved de forskellige institutioner. I forlængelse heraf synes det rimeligt at antage, at i et konkret kursus skal antallet af deltagende stipendiater være højere end antallet af deltagende kandidatstuderende. PBM formidler ovenstående til kollegaerne bag henvendelsen fra AU. ad pkt. 6: Hvornår: Drøftet hvornår det kan formodes, at stipendiater har bedst tid til kursusaktiviteter. Intet sikkert svar da det er vidt forskelligt, hvornår stipendiater starter. Besluttet at der arbejdes hen imod afholdelse i november Målgruppe: Primært 1.- og 2.-årsstipendiater, da der er stor sandsynlighed for, at 3.-årsstipendiater har optjent deres ects, og af den grund ikke vil deltage.

4 Form: 1½ dag med den ½ dag på førstedagen af hensyn til tilrejsende stipendiater, herunder også stipendiater fra de øvrige nordiske lande. Sted: Det vil antageligt være lettest at tiltrække oplægsholdere og udenlandske deltagere, hvis arrangementet placeres i København. Tovholder: KU vil gerne være vært og i den forbindelse yde bidrag til den praktiske tilrettelæggelse. Men KU skal ikke fungere som ansvarlig for tilrettelæggelse af program, kontakt til oplægsholdere m.v. Emner: Forslag: Fremtidige karrieremuligheder; lidt som på temadagene i november 2012, men også mere konkret og mere operativt. Aftalt at alle bestyrelsesmedlemmer til næste bestyrelsesmøde overvejer emner, og gennemlæser programmet fra temadagene i november 2012 med henblik på idéer indenfor samme tema, men ikke gentagelser. Også med henblik på idéer til oplægsholdere. Det videre arbejde: På næste bestyrelsesmøde udarbejdes fuldt udkast til program, og der vælges en tovholder for arrangementet. ad pkt. 7: Stipendiaterne efterspørger flere basiskurser. Disse skal ikke være introduktionskurser til dette eller hint, men skal være uddybende, således at det enkelte kursus giver en grundig behandling af det pågældende emne (retshistorie, komparativ ret osv.). Der synes at mangel kursus i EU-ret, evt. metoder i EU-retten. Det blev fremhævet, at det er vigtigt for stipendiaterne, at der er relevante kurser, så man ikke skal deltage i kurser for blot at få ects. Drøftelserne tages med retur til institutionerne som opfordring til at udvikle flere generelle kurser på højere niveau og anvendelsesorienteret. Med det sidste sigtes på at give bud på hvordan det indlærte kan anvendes konkret i afhandlingerne. Om kvalitet: Opfordring til arrangørerne om at være opmærksomme på niveauet. Dette kan eksempelvis sikres ved forud for kurset at give vejledning til forberedelse (litteratur m.v.), og ved under kurset at opfylde de elementer programmet har stillet i udsigt. Opfordring til stipendiater til at være mere aktive forud for kurser, og tage en del af opgaven på sig selv. Er der ikke angivet litteratur, kan man selv finde det, eller man kan kontakte den kursusansvarlige. Bestyrelsens stipendiater bringer denne opfordring videre til stipendiater på deres respektive institutioner.

5 ad pkt. 8: Drøftet om Jurforsk kan arrangere panel på den kommende FIDE-konference ( maj 2014). Arrangementet kan have form af et panel med deltagelse af seniorforskere, som drøfter emner inden for konferencens generelle temaer (stasborgerskab, monetær union og udbud). I tilknytning hertil kan der være et call for papers fra stipendiater; disse kan deltage med fremlæggelser som del af debatten. Aftalt at bestyrelsens medlemmer tager spørgsmålet med til drøftelse på deres respektive institutioner, og at spørgsmålet herefter drøftes på det næste bestyrelsesmøde. [KNO: læs evt. om konferencen her: KNO indkalder til næste møde via doodle. Mødes afholdes ultimo august eller primo september i Odense. /Karsten Naundrup Olesen

DFS generalforsamling den 9. marts 2013

DFS generalforsamling den 9. marts 2013 Dagsorden jævnfør DFS vedtægter: DFS generalforsamling den 9. marts 2013 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Godkendelse af referat af forrige generalforsamling. 4. Valg af referent. 5.

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 8. december 2011 Afbud fra Ingen Mødeleder Charlotte Graungaard Ordstyrer Christian Gøttsch Hansen Referent Erik Roland Referat udsendt 5. januar 2012 DAGSORDEN PUNKT

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015

REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 REFERAT NUMMER 3 JUNI 2015 03062015 Dagsorden for bestyrelsesmøde d. 6.juni 2015 kl. 10.00 Smørmosevænget 35, 5700 Svendborg Tilstede: Hanne Veggerby, formand (HVeg), Henrik Westeraa, næstformand (HeWe)

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014.

Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Bestyrelsesmøde FSLS 12. januar 2014. Tilstede; Dorrit Thorsen, Anita Døfler, Nina Søndergaard, Birgitte Degenkolv, Trine Hjetting, Mette Juhl Foghmar og Annette Svensson. Dagsorden godkendt. Økonomi.

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 12. 13. september 2012 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 12.9.2012 kl. 10.30 Slut: 13.9.2012 kl. 11.45 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag

Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag Revision af det åbne marked for ph.d.-kurser og andre sektorfælles tiltag 2 Indhold 1. Indledning 3 2. Modeltyper for fagdisciplinære kurser 6 Modeltype 1: Åbent marked 6 Modeltype 2: Gensidigt samarbejde

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Referat fra møde i HovedUdvalget

Referat fra møde i HovedUdvalget Mødedato: 2. december 2010 kl. 15.00 Mødested: Odder Rådhus, møderum 2 Referat fra møde i HovedUdvalget Møderum 6 er reserveret fra kl.14.00 til formøde for personalerepræsentanterne Deltagere: Ledelsesrepræsentanter:

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG

CHRISTIANSHAVNS LOKALUDVALG 1. Åben spørgetid (2012-77082) 2. Referat og godkendelse af dagsordenen (2012-77100) 3. Ændringer i lokaludvalgets forretningsorden (1. gang) (2012-77189) 4. Projekter i bydelsplanen (2012-76264) 5. Grøn

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid. Sociale Institutioner. Generelt tilsyn forår 2013. Josephine Schneiders Ungdomsboliger Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner Generelt tilsyn forår 2013 Josephine Schneiders Ungdomsboliger Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) har gennemført det generelle

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov

Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Referat fra HB-møde 2 / 03 den 8. februar 2003 i Taulov Deltagere: Henrik Nørgaard, Bent Andersen, Steen Fredsøe Sørensen, Erling Christiansen, Dennis Lybech, Niels Munk Nielsen, Peter Hansen, Poul Tirsgaard

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne.

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 19. og 20. november 2011 kl. 10.30 på Det Lille Hotel, Ellekongstræde 28, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere