FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl Fiskergade 41,4, Århus C

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FreelanceGruppen bestyrelsesmøde. Onsdag d. 4. september 2013 kl. 10-17 Fiskergade 41,4, Århus C"

Transkript

1 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Onsdag d. 4. september 2013 kl Fiskergade 41,4, Århus C Dagsorden Deltagelse: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vi konstituerer ny sekretær og mødeleder, før vi går i gang med resten af dagsordenen (B1) Referat Mødt: John Lykkegaard, Hanne Fokdal Barnekow, Ota Tiefenböck, Anja Dybris, Marianne Bækbøl, Helene Bagger, Iben, Mikael Hjuler og Sus Falch Afbud: Jens A. W. Sørensen og Kenneth Wöhlisfelt. Gæster: Mødeleder(e): Anja Dybris Referent: Sus Falch Er godkendt og udsendt Nye punkter tilføjet: Sus Falch blev konstitueret som ny sekretær. Anja Dybris blev konstitueret som ny mødeleder og John Lykkegaard som 3. mødeleder. Temaer: A. Tovholderens ti minutter: Trykt/kommunikation ved Sus Falch Problemstillinger, handlinger - input fra bestyrelsen Herunder nyt om DMA og O-aftalen (1 +3) Tema A Tovholder på område trykt/kommunikation, Sus Falch, orienterede om de største problemstillinger på trykt område og kommunikation. Indsatserne fremadrettet bør være på aftaleområdet eksempelvis fornyelsen af O-aftalen, udbygning af netværk blandt freelancere internt i DJ og freelancere i andre forbund, der arbejder på samme områder, som vores medlemmer. Der bør også arbejdes på mere samarbejde med tillidsrepræsentanterne, så der kan skabes sammenhold mellem faste og frie. Aktuelt er et møde med freelancere og Berlingskes Redaktionelle Medarbejderforening om freelanceaftalen kommet i stand d Hanne Fokdal Barnekow stillede forslag om at problemstillingen med

2 inddragelse af freelancekrav i de fastansattes overenskomster bliver et selvstændigt dagsordenpunkt på et kommende bestyrelsesmøde, da det er vigtigt bl.a. for at få input til tænketanken. Bilag A Tema1 og Bilag A Tema2 B. Gratis og billig arbejdskraft, praktikanter med mere (8 + 10) Anja Dybris, Kenneth Wöhlisfelt, Iben. Skal vi genoptage not-gut-enof -kampagnen? Korte skriftlige oplæg fra Anja, Kenneth og Iben (noget kommer senere pr. mail). Tema B Iben orienterede om, at DJ på flere fronter har fokus på problemstillingen med gratis arbejde og det gratis arbejde, der ligger i praktikaftaler udenfor de klassiske DJuddannelser. I Fagpolitisk Udvalgs regi er problemstillingen og handlemulighederne netop blevet diskuteret herunder muligheder for at få praktikanter på SU og praktikanter på DJs aftaler med praktikantløn til at nærme sig hinanden aflønningsmæssigt. Anja Dybris har udført et stort researcharbejde på omfanget af gratisarbejde, der har vist sig at være ret omfattende. Hun sammenskriver og arbejder videre med det sammen med Uffe Gardel, Berlingske Media. Et møde mellem Kenneth Wöhlisfelt, Mikael Hjuler og formand for journalistgruppen i DR, Anne Serlev, om problemstillingen gratis arbejde, har resulteret i, at der arbejdes på at få et møde i stand mellem Anne Serlev, DJs formand Mogens Blicher Bjerregård, elektronisk team i FreelanceGruppen og en repræsentant fra AC, Akademikernes Centralorganisation, for at få en dialog i gang om konsekvenserne af praktikkens gratis-arbejde. Vi prøver desuden at genoptage not good enough-kampagnen og et udvalg bestående af Iben, John Lykkegaard, Anja Dybris og Mikael Hjuler laver et oplæg klar til næste

3 bestyrelsesmøde. Iben D. indkalder til møde. Gruppen kommer også med bud på FLGs fremtidige arbejde med at begrænse gratis arbejde. Afsnit B Sager til beslutning: Bilag B1 B1. Konstituering af ny sekretær og eventuelt ny mødeleder Bilag B2 B2. Freelanceseminar og Nordisk Freelanceseminar skal vi gennemføre begge dele? (5 + 10) Hvor og hvornår? Hvilken rolle har tovholder for seminar? Evaluering af Nordisk Freelanceseminar i Finland. - Mikael Hjuler, Iben og John Lykkegaard. B1 Se ovenfor. B2 Det besluttes at afholde seminar og generalforsamling i FreelanceGruppen i forlængelse af hinanden som tidligere. Seminargruppen med John Lykkegaard som holdleder udarbejder et oplæg til bestyrelsesmødet d Ideer til indhold blev fremsat og debatteret. Det Nordiske seminar er planlagt til at finde sted på Comwell, Korsør fra d til og med d Mikael Hjuler og Iben, der er nye nordiske koordinatorer, arbejder videre med seminaret med support fra Hanne Fokdal Barnekow. Oplæg fremlægges på næste bestyrelsesmøde d B3. FLG-kurser ved bestyrelsesmedlemmer Ota Tiefenböck B3 Det blev slået fast, at bestyrelsesmedlemmer fortsat ikke kan arrangere kurser for FLG mod betaling. B4. Medlemmers forslag Iben og Hanne F. Barnekow B4 Et medlem har bedt FLGs bestyrelse presse på, så DJ iværksætter en ophavsretskampagne rettet mod befolkningen, der bruger journalistisk materiale. Vi sender den videre til ophavsretsfondens formand Mogens Blicher Bjerregård, da der er afsat

4 midler til den slags. Iben orienterer medlemmet. B5. Nye oplysningsvideoer Mikael Hjuler og Iben B5 Iben og Mikael Hjuler har lavet interviews med forsikringschef Marianne Jaquet fra A-kassen, der giver svar på vigtige og ofte stillede spørgsmål og rejste problemstillinger. Sus Falch lægger dem op på websiden som nyheder med introtekst. Afsnit C - Sager til drøftelse: C1. Forberedelse af TR-stævnet. Sammenhold mellem faste og freelancere (2) - Iben. Mundtligt oplæg. (Se også bilag til Tema) Bilag C2 C2. Konferencerne FreelanceForum og Tal til øjet Iben Bilag C3a og C3b C3. EFJ (European Federation og Journalists) og FREG (Freelance Rights Expert Group) Den nordiske freelance-repræsentation Nordisk tovholder C1 TR-stævnet afholdes november FLGs deltagelse blev diskuteret. Vi arbejder videre løbende pr. mail. C2 FreelanceForum er fastlagt til d Deltagerantallet er begrænset til 100, da man historisk set ikke har kunnet samle flere. Tal til øjet finder sted d. 9. november på IT universitetet. FLG har bidraget med underskudsgaranti og adgangsbilletten koster 250 kr. De første 50 tilmeldte O- medlemmer af FLG får billetten betalt. Der bør være no-show fee. C3 Bestyrelsen besluttede at støtte de to kandidater, som er foreslået fra henholdsvis Sverige, Åsa Ohlsson og fra Norge, Jørn Wad til Freelance Rights Expert Group - ekspertgruppen under EFJ. Bilag C4 C4. Samarbejdet med DM og DJØF - Sus Falch og Iben. C4 Punktet blev diskuteret. Indstillingen udbygges og konkretiseres yderligere af Sus Falch, så beslutningen om formen på et evt. fremtidigt samarbejde kan tages på næste bestyrelsesmøde d

5 Afsnit D Efterretningssager: Afsnit D Efterretningssager: På grund af det fremskredne tidspunkt orienteres bestyrelsen om efterretningspunkterne pr. mail. Dog med undtagelse af pkt. D2 og D5, der blev klaret på mødet. D1. Nyt om freelancestrategi, freelanceberegneren og andet fra DJ, ( ) Iben D2. Nyt om FreelanceForum og Tal til øjet (4) Iben D2 Behandlet under C2 D3. Nyt fra TV2 Regionerne (1)- Anja Dybris Orientering eventuelt via mail før mødet. D4. Nyt fra DR (1)- Hanne F. Barnekow Orientering eventuelt via mail før mødet. D5. Nyt fra Tænketanken (1), Hanne F. Barnekow D5 Det første indledende møde om folks forventninger og rammerne for arbejdet er blevet holdt. Hanne Fokdal Barnekow laver et diskussionsoplæg til førstkommende bestyrelsesmøde, hvor punktet og bestyrelsens input er på som en del af temaet. Bilag D6 D6. Spørgeskemaundersøgelse arbejder du med tv? Anja Dybris D7. Henvendelse til DJ om, at vi gerne sender en repræsentant til at udvikle eller deltage i DJs kurser for freelancere. Bilag D8 8. Nyt om web Jens Anders Wejsmark Sørensen Hjemmeside og Nyhedsbrev

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 FreelanceGruppen bestyrelsesmøde 29. november 2014 kl. 10.00-17.00 på Gl. Strand 46, lokale St. Strand Frokost kl. 13.00-14.00 Dagsorden Referat Mødt: Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Vagn

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen

Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Bestyrelsens beretning 2011, FreelanceGruppen Indledning Af Iben Danielsen, formand for FreelanceGruppen I 2011 har FreelanceGruppen fulgt sit arbejdsprogram som det blev vedtaget på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen

Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen Appendix til referat af generalforsamlingen i FreelanceGruppen FreelanceGruppens generalforsamling i februar gik ikke helt efter forskrifterne. Fem pressefotografer fik ikke stemmekort, og det er en kæmpe

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012

Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1/14 Referat fra FreelanceGruppens generalforsamling Kobæk Strand, Skælskør, lørdag den 10. marts 2012 1. Valg af dirigent: Claus Iversen, faglig sekretær i DJ, blev foreslået og valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund Mandag den 5. marts 2012 klokken 17.00 i DAB In i DR Byen, Emil Holms Kanal 20, 0999 København C. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk

DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk DANSKE FYSIOTERAPEUTER Region Midtjylland Mindegade 10, 1. sal 8000 Århus C Tlf.: 86 18 36 66 E-mail: midtjylland@fysio.dk Dagsorden Regionsbestyrelsesmøde Tidspunkt: Torsdag d. 19. august 2010 kl. 14-19.00

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København

Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Referat bestyrelsesmøde i DN søndag den 22. april, 2012 kl. 10.00 15.30 i København Deltagere: Bestyrelsen: Jens, Troels, Bjarke, Thomas og Uffe Suppleant: Ian Sekretariatsgruppe: Peter, Kim og Søren Afbud:

Læs mere

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2.

Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes til møde torsdag den 29. oktober 2009, kl. 17.00. på Nørre Allé 32, 2. Til Repræsentantskabet, kritiske revisorer, Vagtbureau og Medicinerladen, samt til opslag på FADLs kontor og www.fadl.dk. Århus, den 22. okt. 2009 Indkaldelse til repræsentantskabsmøde nr. 1 Der indkaldes

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Torsdag d. 24. januar 2013 Kl. 10.45 16.00 Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle Afbud: Ingen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning:

Læs mere

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger

REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Sted: Deltagere: Afbud: Mødeleder: Referent: Punkt 1 Godkendelse af dagorden Punkt 2 Indkomne forslag/ansøgninger REFERAT Bestyrelsesmøde Tid: Fredag d. 31. oktober 2014, kl. 9.00-16.30 Sted: Idrættens Hus Deltagere: Niels Sørensen (NS), Henrik Jess Jensen (HJJ), Torben Kristensen (TKR), Klaus Bach (KB), Lone Billehøj

Læs mere

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder

05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00. Marie Trads Studentermedarbejder Referat Dagsorden for møde i: Regionsbestyrelsen i Region Midtjylland Dato for møde: 05. 02. 2013 kl. 09.00 16.00 Sted Fysioterapien Færch Huset Lille Østergade 5 7500 Holstebro Ordstyrer: Sanne Jensen

Læs mere

1. Status, input og opdatering af årshjul

1. Status, input og opdatering af årshjul Indholdsfortegnelse 1. Status, input og opdatering af årshjul... 2 - Procedure for valg af udvalgsformænd... 2 - HB møde indhold til infofilen... 2 2. Status på økonomi. Budget, anvendt budget, forecast....

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København.

Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Referat af generalforsamlingen i Dansk Journalistforbund Kreds 1, 9. marts 2010 i Politikens Foredragssal, København. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kredsens regnskaber 4. Forslag

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon

Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Referat bestyrelsesmøde 26-10-2011 kl. 17.30 på Fraugdegaard Referat til WEB af bestyrelsesmøde 11.12.2012 pr. telefon Deltagere: Lars Nordenhof, Jan Hansen, Flemming Roed, Connie Svane Petersen, Hans

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej

1. Bemærkninger til referat den 8. april 2014? Nej Referat af Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Onsdag d. 14. maj kl. 16.00 18.00, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra Else, Bo (på mail lige inden mødet), Janni (sygemeldt), Noel (udtrådt) 1. Bemærkninger

Læs mere

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende

Mødereferat 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende 30. april 2015 / side 1 af 5 Referat af SMP møde Holdt den 7. april 2015 Tilstede Fra sekretariatet Fra tværmødekredsen Fraværende Atradius Aros Bornholms Brand FTF-A GF Forsikring Gjensidige Forsikring

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 24. august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013

SAND HOVEDSTADEN. Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 HJEMLØSES LANDSORGANISATION HOVEDSTADSUDVALGET SAND HOVEDSTADEN Referat Bestyrelsesmøde d. 7. januar 2013 med fortsættelse d. 16. januar 2013 Fremmødte: Ole B. Larsen [Ole B], Ole Svendsen [Ole S]; medl.

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand).

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 24.august 2007. Dommere: Børge Dahl (formand), Lene Pagter Kristensen (næstformand) og Niels Waage (næstformand). UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 24.august 2007 i sag nr. A2007.293: Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for Aller Press A/S (advokat Helge Werner) mod Dansk Journalistforbund

Læs mere

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.-

SAFJORD. i. Kim Møller. Çot. Referat af ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 19.00 J.- Referat af ordinært bestyrelsesmøde Çot SAFJORD ANDELSSELSKAB M. B.A. Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden & valg af referent 2. Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde 3. Konstituering og

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven

1 Drøftelse af musik ved Sct Hans Kirke (D) Sanne, Susanne og Sven Mødeart Indkaldelse/ referat Mødedato/ tidspkt. Menighedsrådsmøde Sct. Hans Kirke Dagsorden Tirsdag d. 29.04.14 Kl. 19.00-21.45 Sven Madsen, John Berwick, Martin Ringsmose, Claus Weber, Birgitte Skovgaard,

Læs mere

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej.

Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april. Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Dagsorden: Regionsbestyrelsesmøde d. 29. april Pkt. 1: Valg af ordstyrer og referent Pkt. 2: Godkendelse af dagsorden Pkt. 3: Opfølgning fra sidst Kl.9.00-15.00 Sofiendalsvej. Pkt. 4: Kort orientering

Læs mere

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse

Fraværende: Jonas Andersson (JA) Louise G. Thystrup forlod bestyrelsesmødet inden det sluttede pga kraftig forkølelse Referat af bestyrelsesmøde 27/1-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AWK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Søren B. Sparre (SBS), Mikkel Z. Pedersen (MZP), Louise G. Thystrup (LGT)

Læs mere