Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl. 10-14"

Transkript

1 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde i ledersektionen 8. november 2013 kl Tilstede: Anders Fløjborg, Helle Christoffersen, Anne Steenberg, Jeppe Bülow Sørensen, Rikke Rødekilde og Charlotte Holmershøj fra sekretariatet. Afbud: Anni Spiele og Peter Westberg. 1. Dialogmøde med Dansk Socialrådgiverforenings formand Majbrit Berlau Majbrit kvitterede for den fremragende og gennemarbejde proces omkring udvikling af en lederpolitik og handleplaner herunder bestyrelsens engagement og Anders Fløjborgs store indsats. Der er i øjeblikket fokus på tillidsreformen, hvor DS bidrager med i forskellige sammenhænge. Blandt andet har DS udpeget Anders som repræsentant i en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til lederpolitik i FTF regi. Der er ingen tvivl om, at den fagprofessionelle leder spiller en stor rolle i forhold til tillidsreformen. DS holdning er, at professionen holder os sammen og at velfærdsopgaven skal løses i et tæt samarbejde og som en fælles opgave mellem basismedarbejdere og leder. Vi ser i øjeblikket andre fagforeninger, der trækker FTF i en modsat retning. Et stort fælles indsatsområde er MED systemet. Vi skal styrke MED systemet som et redskab (i forhold) til god ledelse. Der skal skabes det fornødne rum til at have en ordentlig dialog også med interessemodsætninger og ikke blot en orienterings og legitimeringsøvelse. Udgangspunktet for arbejdet i MED udvalgene skal være, at der drøftes og træffes reelle beslutninger. Vi skal have en offensiv tilgang og skabe en fælles intern uddannelse for både ledere og medarbejder. Vores holdning skal kommunikeres ud, vi skal beskrive hvorfor det giver mening, give hjælp til at udvikle og pege på hvilken retning det skal tage. Der kan måske være midler i OK 15 til et projekt om MED. Det blev aftalt, at Majbrit deltager i flere bestyrelsesmøder, som forberedes af Anders og Majbrit i fællesskab. Der skal skabes klarhed over mødernes formål og ledersektionens bestyrelses rolle i forhold til de nævnte emner.

2 Side 2 af 5 2. Nyt fra formanden Frokostmøde med Søren Obed Madsen fra CBS Anders fortalte om den ph.d., som Søren Obed Madsen har udarbejdet om oversættelses af strategier. Vi har holdt et frokostmøde med ham og udvekslet synspunkter og dilemmaer. Han kan evt. inddrages i form af artikler, temadage etc. Debatmøder på CBS Anders og Charlotte deltager som en del af handleplanen for lederpolitikken i forskellige debatmøder på CBS. Formålet er at deltage i debatterne om god offentlig ledelse. Der bliver lagt mærke til vores deltagelse og på vores politik. Oplæg sammen med Majbrit Berlau i region Nord på temadag med Kurt Klaudi i november Anders og Majbrit deltager med et fælles oplæg om lederpolitikken på en temadag i region Nord den Kurt Klaudi Klausen er også oplægsholder. Frokostmøde med næstformand Niels Christian Barkholt om ledelse på børneområdet Anders, Niels og Charlotte har holdt et frokostmøde på en konference med det formål at drøfte faglig ledelse, navnlig i kontekst af børneområdet. FTF arbejdsgruppe om psykiskarbejdsmiljø Anders og Charlotte er blevet bedt om at deltage i en arbejdsgruppe i FTF om ledernes håndtering af det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Vi kender ikke pt. det nærmere indhold, men forventer 4 årlige møder. Pod cast med Klaus Majgaard Som opfølgning på temadage i september med Klaus Majgaard arbejder foreningen med at redigere tre pod cast med Klaus Majgaards oplæg. De vil blive lagt på hjemmesiden omkring jul. Møde med børnearbejdsgruppen Anders er inviteret til at komme med et oplæg for en arbejdsgruppe nedsat Niels. Formålet med oplægget skal være at indgå i en dialog om hvad vi forstår ved god faglig ledelse. Løncheck også for ledere i uge Der gennemføres en kampagne om løncheck i disse uger. Lederne har modtaget særligt tilbud via mail.

3 Side 3 af 5 3. Budgetopfølgning 2013 Budgettet for 2013 er revideret i lyset af muligheden for toårige budgetter med henblik på at ændre budgettet således, at der i 2014 bliver en større sum disponibel. Det blev besluttet at der fremsendes revideret budget for 2013 og at mindre forbruget i budget 2013 overføres til budget Budget 2014 Det blev besluttet, at der på baggrund af ovenstående udarbejdes nyt budget for 2014, som fremsendes pr. mail. 5. Status på implementering af lederpolitikken Hvor langt er vi nået, nye tiltage etc. Anders bemærkede til punktet, at der nu foreligger en ambitiøs handleplan som er forventningsafstemt i DS. Lederkonsulenterne er trukket i arbejdstøjet og tager opgaven på sig. Også bestyrelsen skal ud over rampen. Derfor arbejder Anders og Charlotte videre med at udarbejde en ramme og et koncept for den kommunikationsopgave er ligge i at ville bidrage til at sætte dagsordenen om god offentlig ledelse. Vi inddrager en kommunikationskonsulent til at bistå med opgaven. Målet er, at vi på generalforsamlingen i 2014 har skabt forandringer, der kan ses og mærkes. 6. Cv er på hjemmesiden status og tekst til introduktion Cv erne er lagt på hjemmesiden. Hvilken intro-tekst skal vi give dem? Det blev besluttet, at Cv erne ikke behøver en intro tekst. De ligger på hjemmesiden her 7. Temadag forår 2014 Brainstorm på mulige emner, tidspunkt, sted Det blev besluttet, at Helle og Jeppe arbejder med opgaven. temadagen skal ligge i foråret 2014 helst ultimo maj gerne på en onsdag. HK/K og SL ledermedlemmer skal inviteres til samme pris som DS medlemmer. Egenbetaling skal ligge på omkring 800 kr. Stedet må gerne være Hotel Sixtus i Middelfart Som mulige emner blev nævnt Kristian Dahl Leadership Pipeline, Jakob Torfing om god faglighed, Bo Vestergaard om design til medinddragelser.

4 Side 4 af 5 8. Reception Socialrådgiverdage Hvem tager sig af det praktiske, flyer til uddeling? Jeppe, Helle, Rikke og Anders deltager og tager værtskab. Der skal laves navneskilte til bestyrelsen hvoraf det fremgår, at de kommer fra Ledersektionens bestyrelse. Der bestilles ekstraforplejning udover den drink og snacks, som DS sponsorerer. (Cava og bruschetta) Flyer til uddeling med lederpolitik highlights. 9. Brainstorm på myter om løn Som et led i lederpolitikken skal myter og fakta om løn lægges på hjemmesiden. Vi brainstormer på myter: Man får bedre løn i andre foreninger Alle kommuner har samme lønniveau Mænd får mere i løn end kvinder Man får mere i løn, hvis man forhandler sin egen løn Lønnen er højere i små kommuner end i stor Ledere på B&U får mere end alle andre. Nyt stillingsområde giver højere løn Det er dårlig strategi at få en leder ind, der er højere lønnet end én selv Jobskifte giver altid højere løn Ledere scorer kassen Lederkonsulenterne taler lønnen ned Hvis lederlønnen er for høj, stjæles det fra medarbejderne 10. Fællesmødet med HK/K og SL formænd og næstformænd i december, Dagsorden drøftes Hvad samarbejder vi om Hvilken retning går de andre organisationer i Samspillet mellem at basismedarbejdere og ledelse Faglig ledelse som tema Tillidsreform 11. Formandens arbejdsopgaver Drøftes Det er et meget højt aktivitets niveau.

5 Side 5 af Bestyrelsens arbejdsplan Drøftes 13. Eventuelt

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14

Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Beretning fra region Midt-Nord 2013-14 Bestyrelsens arbejdsgrundlag Bestyrelsesarbejdet bygger på frivillighed, og vil altid bære præg af hvor megen energi den enkelte kan/ har mulighed for at lægge i

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 1/14 29.-30. januar, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/13 16.-17. september 2013, Hotel Sixtus Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet

Referat HovedMED Mødedato Mødelokale Deltagere Afbud Stedfortrædere Mødet hævet Referat HovedMED Mødedato 4. juni 2014 kl. 09:00 Mødelokale Slagelse Rådhus, mødelokale 225/227 Deltagere Afbud Ole Kristensen, Vini Lindhardt, Anne Velling, Lone Irene Petersen, Maj-Britt Høybye Hansen,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær

Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Referat af hovedbestyrelsesmøde 4/14 8.-9. september, Haraldskær Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle - afbud pga. sygdom Anne

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K.

Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Mødeindkaldelse Hovedbestyrelsesmøde 6. september 2010 Tid: Tirsdag den 14. september 2010 kl. 10.00 20.00 Sted: Dansk Sygeplejeråd, Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K. Dagsorden: 1 Mødets åbning 2

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014

Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Indkaldelse til hovedbestyrelsesmøde i Danske Fysioterapeuter d. 13.-14. maj 2014 Dagsorden 1. Referat til underskrift 2. Sager til diskussion/beslutning 2.1 Regnskab 2013 2.2 Retningslinjer for refusion

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2014

Nyhedsbrev Juli 2014 Nyhedsbrev Juli 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. I dette andet kvartal har projektet fyldt

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg

Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg Referat fra kredsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17.12.2013 kl. 08.30 15.30 i Medlemshuset, Marienlystvej 14, 8600 Silkeborg referat nr.2/2013 Udarb.EW/KES Mødeleder: Anja Laursen Ordstyrer: Susanne Kjærsgaard

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2014 kl. 10-15 på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2014 kl. 10-15 på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Referat fra Hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2014 kl. 10-15 på Comwell, Skovbrynet 1, 6000 Kolding Deltagere Ålborg Jette Bjerrum, formand Ålborg Susanne Ørnbo, næstformand Århus Iben Jungersen, formand

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud

Tema: Bente Sorgenfrey (formand FTF) om dansk arbejdsmarkedspolitik afbud Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 10. 11. december 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 10.12.2014 kl. 13.00 til 18.19 Slut: 11.12.2014 kl. 9.00 til kl. 14.05 URO/HWI/KDJ

Læs mere

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30?

Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Hvad skal du fredag den 5. oktober 2012 kl. 15.30? Du skal selvfølgelig til Generalforsamling i din fagforening sammen med rigtig mange socialrådgiver-kollegaer. DS-SYD indkalder til generalforsamling

Læs mere

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning

Beretning FTF Region Sjælland 2013. Årsmøde 2013. Skriftlig beretning Årsmøde 2013 Skriftlig beretning 1 2 Kære FTF-medlem Det er en fornøjelse hermed at præsentere dig for den skriftlige beretning 2013 fra FTF Region Sjælland. Beretningen forsøger i korte træk at beskrive

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Referat af møde i Børne- og Familienetværket torsdag den 27. november 2008

Referat af møde i Børne- og Familienetværket torsdag den 27. november 2008 Referat af møde i Børne- og Familienetværket torsdag den 27. november 2008 1. Velkommen v/ane Stallknecht Mødet startede med en kort præsentationsrunde, da der var nye ansigter i netværket. 2. Oplæg om

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring

Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Teamets funktionalitet en kontinuerlig ledelsesmæssig udfordring Vore samtaler i foråret satte fokus på din beskrivelse og vurdering af funktionen af teamarbejdet på skolen med henblik på - i spil med

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere