Bachelorprojekter og kandidatspecialer forår 2014 på Institut for Klinisk Medicin.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekter og kandidatspecialer forår 2014 på Institut for Klinisk Medicin."

Transkript

1 Bachelorprojekter og kandidatspecialer forår 2014 på Institut for Klinisk Medicin. Fagsøjle Vejleder Bach/kand Opgavens titel Anæstesiologi Ann Møller Et databasestudie af effekten af body mass index på hysterektomi. Kandidatspeciale Dexmedetomidin- bedre end midazolam til vågen sedering ved endoskopi Frank Christian Pott Kandidatspeciale Trendelenburg position to test blood volume in surgical patients in the postoperative observation unit Oxygentryk i ventre atrie og a. radialis hos hjertekirurgiske patienter med COPD Henning Bay Nielsen Kandidatspeciale Patients admitted to the postoperative unit following surgery in general anesthesia are hypovolemic John Asger Petersen Undersøgelse af fordelingen af outcomes på patienter tilset af MAT på Bispebjerg Hospital Kai Lange Succes rate ved anlæggelse af interskalent nervekateterblok med henblik på kontinuert perifer anæstesi af Plexus Brachialis Niels H. Secher Kandidatspeciale Blood variables from the left atrium vs. the radial artery in COPD patients undergoing cardiac surgery Hypercoagulability in response to elevated body temperature and central hypovolemia Ole Hyldegaard Kandidatspeciale "Nitric Oxide (NO)- the molecule behind the cerebral effects of hyperbaric oxygen therapy during cyanide poisoning." Børne- og ungdomspsykiatri Kerstin Plessen Kandidatspeciale Frekvens af reguleringsforstyrrelser hos børn af mødre med psykisk sygdom Dermato-venerologi Anne G. M. Danielsen Kandidatspeciale Filaggrin og livskvalitet Effekt af uddannelse på korrekt brug af handsker blandt frisører MicroRNA in Psoriasis Gregor B. E. Jemec Kandidatspeciale Optisk Kohærens Tomografi til Diagnostik af Basalcellecarcinom Hans Christian Wulf Årsager til danske kvinders solariebrug Robert Gniadecki PD-1 som potentielt target for immuntherapeutisk behandling af flere cancertyper - herunder specielt malignt melanom Diagnostisk radiologi Henrik S. Thomsen Kandidatspeciale Levermetastaser og specifikt kontraststof Michael Bachman Nielsen Kandidatspeciale Elastografi til diagnosticering af bløddelstumorer DIMS Doris Østergaard Interhospitale overflyttelser Fordelene ved instruktør-ledet førstehjælpsundervisning af folkeskoleelever og barrierer for dets implementering i folkeskolen Fysiologi og nuklearmedicin Liselotte Højgaard Kandidatspeciale Evaluering af avß3-ekspression i humane U87MG xenografts under fraktioneret radioterapi er avß3 et potentielt terapeutisk target? Gynækologi og obstetrik Anders Nyboe Andersen Aldersrelateret ægdepletering -betydning for kvindens reproduktion Ann Tabor Potentialet af cffdna ved prænatal diagnostik af trisomi 21 Anne Lis Mikkelsen Englund Hvilken betydning har livsstilsændringer for overvægtige i fertil alder med PCOS? Udfordringer ved diagnostik af poly cystisk ovarie syndrom hos unge Hvorledes behandler vi bedst overvægtige med PCOS og infertilitet Claus Yding Andersen Nedfrysning af ovarievæv til bevarelse af fertilitet hos unge piger og kvinder, som modtager gonadotoksisk behandling Fertilitetspreservering i unge piger og kvinder, som modtager gonadotoksisk behandling ved nedfrysning af ovarievæv Ellen Løkkegaard Smertestillende medicinforbrug i graviditeten - effekt på embryogenese og fosterudvikling Hanne Vestergaard Kandidatspeciale A renaissance of the red blood cell mass: A study of the RBC mass measurement in the diagnosis of ET and PV in the Roskilde cohort and a critical review of Jacob Alexander Lykke PlGF og Præeklampsi Jens Svare Bivirkninger ved oxytocin (obstetriske, systemiske, føtale, neonatale) Kandidatspeciale Er der sammenhæng mellem gestationel diabetes mellitus og spontan præterm fødsel? Lisbeth Nilas Kandidatspeciale Intrauterin fosterdöd- en litteratur studie Peter Damm Er der en association mellem dårlig søvn i graviditeten og gestationel diabetes, præeklampsi og præterm fødsel Susanne Krüger Kjær Kandidatspeciale Tubal ligation and risk of epithelial ovarian cancer and borderline ovarian tumors: a nationwide case-control study, Use of fertility drugs and risk of borderline ovarian tumours: results from a Danish population based cohort study Use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs and risk of endometrial cancer: a nationwide case-control study Socioeconomic predictors of human papillomavirus vaccination among girls in the Danish national childhood immunization program Sven O. Skouby Kandidatspeciale Variation in sperm quality variables within and between subfertile and fertile men - in agreement with WHO criteria. Øjvind Lidegaard Skal kvinder, der har gennemgået en normal graviditet, vælge at føde vaginalt eller ved planlagt sectio? Profylakse ved påvist BRCA-mutasjon. Kandidatspeciale Udviklingen i perinatale komplikationer efter indførelsen af en mere offensiv igangsættelsespraksis af gravide kvinder. Idrætsmedicin Michael Kjær Kirurgisk versus non kirurgisk behandling ved Achillesseneruptur Motion og insulinfølsomhed Immobilisering og rehabilitering af skeletmuskulatur hos ældre Sportsrelaterede muskelkramper Effekten af tung styrketræning for patienter med klassisk Ehlers Danlos Syndrom Fordele og ulemper ved suturering af rumperet achillessene Skulder impingement Tab af skeletmuskulatur ved sengeleje hos unge og ældre Arbejds associeret muskelkramper Skeletmuskulatur og inflammation

2 Intern medicin: endokrinologi Elisabeth Mathiesen Gestationel diabetes og komplikationer i fostertilværelsen og neonatalperioden Renale effekter og bivirkninger af blodtryksbehandling hos type 2 diabetes patienter med microalbuminuri. Kandidatspeciale Mental health in early pregnancy is associated with pregnancy outcome in women with pregestational diabetes Hans Perrild Fordele og ulemper ved gastric bypass vs. Sleeve operation Effekten af forskellige typer bariatriske operationer - en komparativ analyse Jens Faber Kandidatspeciale Treatment of subclinical hyperthyroidism with radioiodine: MRI-evaluated effect on the heart Sten Madsbad Kandidatspeciale Ændringer i glukosemetabolisme efter Roux-en-Y gastric bypass Ulla Feldt-Rasmussen Kandidatspeciale Why glucocorticoid withdrawal may sometimes be as dangerous as the treatment itself Effekt af enzymsubstitutionsterapi på hjertet i Fabry sygdom Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Jakob B. Seidelin Kandidatspeciale Systematisk review for anvendelsen af stamcellebehandling til kronisk inflammatorisk tarmsygdomme (IBD) med hovedvægt på morbus Crohn (CD). Intern medicin: hæmatologi Hans K. Hasselbalch Kandidatspeciale Chronic Inflammation and Atherosclerosis in Chronic Myelomonocytic Leukaemia Revival of the red cell mass estimation in patients with essential thrombocythemia and polycythemia vera: A clinical study of the Roskilde cohort and a critical review of the literature Ole Weis Bjerrum Kandidatspeciale Is there a rationale for combined targeting of PD-1 and DNA methylation in myelodysplastic syndrome? Intern medicin: infektionsmedicin Bente Klarlund Pedersen Kandidatspeciale Palmitate treatment leads to ceramide accumulation, inflammation and affected insulin signaling in myotubes from postmenopausal women Gitte Kronborg Kolera i Haiti: Årsagen til epidemien Kandidatspeciale Metoder til tidlig detektion af sepsis Jan Gerstoft Det latente reservoir af HIV1 Hvilke udfordringer er der i forbindelse med det latente reservoir af HIV1 ift. kliniske studier, hvis formål er behandling af HIV? Nina Weis Reaktivering af Hepatitis B virus under immunsupprimerende behandling Pernille Ravn Screening for aktiv lungetuberkulose i områder med høj prævalens af HIV - strategier for integration af TB-screening i programmer for HIV kontrol og behandling Peter Skinhøj Kandidatspeciale Et landsdækkende registerbaseret studie af CNS-infektioner i Grønland The extend of the use of viral load in HIV treatment in Uganda. A study from Mukono district, Uganda Intern medicin: kardiologi Eva Irene Bossano Prescott Kandidatspeciale Effect of GLP-1 on Microvascular Myocardial Function in Patients with Type 2 Diabetes Gunnar Gislason Akutmedicin; Lungeembolisme som dødsårsag Kandidatspeciale Effekt af Levothyroxine substitutionsbehandling hos patienter med kardiovaskulær sygdom og subklinisk hypothyroidisme Er proton pumpe hæmmere associeret med øget dødelighed hos patienter med første gangs tilfælde af iskæmisk apoplexia, der er i behandling med clopidogrel? Ethnic differences in treatment of atrial fibrillation in Denmark The use of digoxin in treatment of patients with chronic heart failure: a nationwide cohort study Jacob Tfelt LQTS Understøtter den nuværende evidens anbefalinger omkring afhold fra deltagelse i sportsaktiviteter for denne patientgruppe? Kandidatspeciale Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) and sports recommendations to patients regarding physical activity och sports Jan Skov Jensen Global longitudinal systolisk strain er i stand til at diagnostisere patienter med non-iskæmisk kardiomyopati blandt patienter med betydelig systolisk hjerteinsufficiens Jesper Hastrup Svendsen Kandidatspeciale Varigheden af det elektrokardiografiske Tpeak-Tend interval og risikoen for kardiovaskulær morbiditet og mortalitet: Resultater fra det Københavnske EKG Studie New Danish Exome Data separates rare benign variants from true disease causing variants in Long QT associated genes. Lars Køber Incidensen af familiær hyperkolesterolæmi blandt hjertesyge og den prognostiske betydning. Kandidatspeciale Konduktans måling til vurdering af ventrikelfunktionen hos patienter med univentrikulært hjerte Relationship of epicardial vessel dilation and myocardial perfusion measurements, assessed by multi detector computed tomography. Availability of a Baseline Electrocardiogram Changes the Application of the Sclarovsky-Birnbaum Myocardial Ischemia Grade Familie historie med præmaturt myokardie infarkt: Risiko for kardiovaskulær sygdom samt medicinforbrug før og efter tilfælde af præmaturt myokardie infarkt i en første grads slægtning Lars V Køber Kandidatspeciale The Importance of Beta-2-agonists in Myocardial Infarction: Findings From the Eastern Danish Heart Registry Niels Gadsbøll Kandidatspeciale Mild obehandlad hypotyreos är associerad med reducerad hälsorelaterad livskvalitet. Stig Haunsø Venstresidigt anteriort fasikelblok: Patofysiologi, prævalens og validering af computerbaseret EKG-identifikation Ulrik Dixen Betydningen af livskvalitet, køn, alder, co-morbiditeter og symptomer for antallet og varigheden af genindlæggelser af patienter med atrieflimren Livskvalitetens betydning for gendindlæggelse af patienter med atrieflimren Kandidatspeciale Atrial fibrillation and exercise Intern medicin: lungesygdomme Charlotte Suppli Ulrik Non-invasiv ventilation til patienter med akutte exacerbationer af astma. Vibeke Backer Ex vivo densensitisering af humane basofile Kandidatspeciale Is exercise induced laryngomalacia inherited? Vibeke Lind Jørgensen Kandidatspeciale Væskebalance og estimering af ændringer i kropsvægt hos børn der har undergået thoraxkirurgi

3 Intern medicin: reumatologi Bente Danneskiold-Samsøe Kandidatspeciale Smerteopfattelse hos raske i forhold til egen og families uddannelse Fibromyalgi - vurdering af fysisk formåen Effects of glucocorticoid injections in knee osteoarthritis during a 26 week exercise treatment. A randomized controlled study Karkirurgi Lars Lönn Kandidatspeciale Endovascular treatment of posterior circulation aneurysms Kirurgi Ismail Gögenur Kandidatspeciale Betydningen af intraabdominale adhærencer: et smerteperspektiv og systematisk review Lars Bo Svendsen Kandidatspeciale Kasuistik med uddybende litteraturstudie omkring basaloidt planocellulært carcinom Michael Achiam Komplikationer hos patienter der er blevet eksplorativt laparotomerede på baggrund af penetrerende traumer i abdomen Peter Iversen Kandidatspeciale Terapeutiske vacciner nye immunmodulerende behandlingsmuligheder til kastrationsresistent prostatacancer Modificeringen af Gleason scoren (GS) i 2005 af International Society of Urological Pathology (ISUP): Effekten på risikovurderingen og dermed behandlingen af patienter med lav- og inter-mediær risiko prostatacancer Radikal prostatektomi - åben kirurgi vs. robot Randi Beier-Holgersen Kandidatspeciale Does an intensive alcohol intervention induce spontaneous smoking cessation? - An analysis of non-targeted risk factors in the Scand-Ankle study Klinisk outcome under Infliximab behandling af colitis ulcerosa Ulrich Peter Knigge Kandidatspeciale Neuroendocrine carcinomas (NECs ): a review of epidemiology, clinical presentation, diagnostic markers, treatment and prognosis Klinisk biokemi Jens F Rehfeld Kandidatspeciale Occurrence of Nonsulfateret CCK Klinisk farmakologi Kim Dalhoff Kandidatspeciale Nikotinforgiftninger - kontakter til Bispebjerg hospitals giftlinje Clubdrugs i akutmodtagelse Passive cannabis smoking Kim Peder Dalhoff Kandidatspeciale Statistics of Pregabalin misuse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Jann Mortensen Kandidatspeciale Metoder til at afkorte undersøgelsen af global ventilations inhomogenitet kan afhænge af sygdoms type Referenceværdier for diffusionskapacitet målt med CO og NO Søren Møller Forenende hypotese om kropsvæske volumen regulation Klinisk immunologi Peter Garred HIV Vacciner Real-time PCR baserede systemer til analyse af kopinummervariation i CFHR1 og CFHR3 - udvikling af assays til screening af store kliniske kohorter Fordele og ulemper ved myeloablativ og nonmyeloablativ knoglemarvstransplantation. Klinisk mikrobiologi Henrik Torkil Westh Kandidatspeciale Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus: Colonisation of Anatomical Sites in Clinical Screening Klinisk onkologi Anders Krarup-Hansen Kandidatspeciale Den prognostiske værdi af baseline c-kit og PDGFRa mutation hos patienter med GastroIntestinal Stromal Tumor (GIST) Dorte Nielsen Effekten af fulvestrant ved metastatisk brystkræft. Neurokirurgi Marianne Juhler Komplikasjoner ved fossa posterior Kirurgi Biomarkører og vasospasme efter subaranoidalblødning En sammenligning af intrakranielt tryk og lumbalt CSV Kandidatspeciale Komplikationer til fossa posterior kirurgi Neurologi Christina Rostrup Kruuse Kandidatspeciale The Correlation between Lp(a) level and Stroke Subtype- a meta-analysis Derk W. Krieger Kandidatspeciale Er nuværende forsinkelser i endovaskulær behandling af stroke acceptable? Hanne Krarup Christensen hiv-associated neurocognitive disorders,hand,mekanismer som påverkar CNS, diagnostisering i kliniken Terapeutisk hypotermi ved akut iskæmisk hjerneskade Jacob Marstrand PFO og apopleksi Jes Olesen Kandidatspeciale Effekten af sumatriptan og placebo på cilostazol induceret hovedpine: Udvikling af pragmatisk model til migræne Jette Lautrup Frederiksen Battistini Multifocal VEP ved opticus neuritis Kandidatspeciale Udvalgte førstevalgspræparaters effekt på det naturlige forløb af attakvis multipel sclerose. Demyelinisering ved TNF-alfa-hæmmer behandling Astrocyternes effekt ved demyelinisering og KIR4 1 rolle i demyeliniserende sygdomme Kirurgisk og farmakologisk behandling af trigeminusneuralgi hos patienter med multipel sklerose - fordele, begrænsninger og outcome John Vissing Kandidatspeciale Effekten af cykeltræning hos patienter med muskelsvind af typen kongenit myopati Klaus Hansen Kandidatspeciale Primært CNS lymfom Messoud Ashina GTN infusion og diagnostik af primære hovedpineformer Nitroglycerin provokationer ved diagnosticering af primære hovedpine lidelser Blodsukker og Migræne Betydningen af genetiske varianter associeret med migræne Kandidatspeciale Molecular Imaging of the Serotonergic System in Migraine - A Systematic Review Per Soelberg Sørensen Behandlingseffekt og sikkerhed ved de nye sygdomsmodificerede behandlinger mod multipel sklerose i forhold til de tidligere behandlinger. Kandidatspeciale IVF-behandlings påvirkning af attakhyppigheden hos kvinder med Multipel Sclerose Rigmor Højland Jensen Kandidatspeciale Health care consultations can be reduced by a structured detoxification program for medication overuse headache. A multinational, multicenter study

4 Neurologi Steen Gregers Hasselbalch Effekten af passiv immunbehandling i Alzheimers Sygdom Oftalmologi Jørgen Villumsen Kandidatspeciale Topikal NSAID's rolle i forebyggelse og behandling af akut makulært cystoidt ødem efter kataraktoperation Morten la Cour Kandidatspeciale En retrospektiv undersøgelse af lejringens betydning for operation for maculahul Peter Bjerre Toft Kandidatspeciale Ocular surface squamous neoplasia - a retrospective, epidemiological study in Denmark Steffen Heegaard Lymphomer i øjenlåget Maligne mukøse melanomer Lymfomer i øjenlåget: A studie af 117 cases Ortopædisk kirurgi Anders Troelsen Kandidatspeciale Patient Blood Management in Hip and Knee Surgery and Reasons for Anemia Benny Dahl Er præ-operativ ASA score forudsigende for 30 - dags mortaliteten efter kompleks rygkirurgi Morbiditet og mortalitet i pædiatrisk rygkirurgi - et kohorte studie Kandidatspeciale Short-term mortality and morbidity after surgical treatment of fixed spinal deformities. Two-years experience in 102 adult patients. Morbidity and mortality of complex spine surgery. A prospective cohort study in 679 patients validating the SAVES system in a European population Jes Bruun Lauritzen Kandidatspeciale Routine blood-samples as predictors of re-operation due to postoperative infection in hip fracture patients Konsekvenserne af biokemisk verificeret hyper- og hypothyroidisme for mortalitet: OPENthyro register studiet Risky alcohol intake and ankle fracture surgery, changes in complication rate over time - A scand Ankle sub-study Michael Mørk Petersen Deroterende distal tibiaosteotomi som behandling for ekstern tibia torsion Kandidatspeciale Treatment of clubfoot in Copenhagen: Comparing surgical correction and the Ponseti Method A pedobarographic study YKL-40 protein ekspression i osteosarkom tumor væv Stig Brorson Kandidatspeciale Komorbiditet ved skulderalloplastik Oto-rhino-laryngologi Andreas Jørkov Kandidatspeciale Final-product assessment of initial performance in virtual mastoidectomy: the effect of simulator-integrated tutoring, predictors of final competence and limitations of final-product analysis. Christian Siim Nekrotiserende ekstern otit - Bakteriologi og behandling Christoffer Holst Hahn Kandidatspeciale Tracheotomies: Risk of pneumonia and other complications a retrospective follow up study on an Ear Nose and Throat Department. Jesper Filtenborg Tvedskov Potentialet af sentinel node ved parotiscancer Per Cayé-Thomasen Kandidatspeciale otosclerose and cochlear implants Vestibularis Schwannomer og Tinnitus - analyse og resultater af acusticus neurinomdatabasen Sporadiske Vestibulære Schwannomers molekylære biologi inkl. microrna Thomas Frisch Kandidatspeciale Systematic literature review of treatment options for chylous fistula after neck surgery Patienter opereret med FAMM-lap Patologisk anatomi og cytologi Lene Buhl Riis "Sentinel-lymph-node"-procedure ved colon og rectal cancer Plastikkirurgi Krzysztof T. Drzewiecki Kandidatspeciale Rekonstruktive kirurgiske procedurer til behandling af invaliderende tilstand, forudgået af topisk behandling af Lichen sclerosus i kvindelige anogenital regionen. Krzysztof T. M. Drzewiecki Effekten af at tilsætte stromal vaskulær fraktion eller ex-vivo opformerede fedtderiverede stamceller til lipoaspirat på overlevelse af fedttransplantater Effekt af autolog fedt-deriverede stamceller eller stromal vaskulær fraktion på overlevelse af fedttransplantat Maligne melanomer i gastrointestinale-og urogenitale organers slimhinder Psykiatri Annamaria Giraldi Kandidatspeciale Seksuel dysfunktion hos kvinder med diabetes mellitus. Erektil Dysfunktion som indikator for kardiovaskulær lidelse - Konsekvenser af denne mulige association. Birte Glenthøj Kandidatspeciale Strukturelle hjerneabnormaliteter hos antipsykotika-naive skizofrene patienter Ellids Kristensen Kandidatspeciale Seksualitet hos børn Hyperseksualitet - en diagnose eller ej? Jessica Carlsson Lohmann Kandidatspeciale Alternativ behandling af traumatiserede flygtninge - et litteraturstudie om erfaringer og evidens Brugen af neurofeedback til behandling af PTSD The influence of Daily stressors on PTSD among refugees The strive for a more complete understanding of the aetiology of PTSD. Josef Parnas Kandidatspeciale Hørelseshallucinationer hos raske personer Lars Vedel Kessing Kandidatspeciale Does BDNFnpolymorphism and serum level predict course of illness in affective disorders Maj Vinberg Kandidatspeciale BDNF på tværs af sygdomme Martin Balslev Jørgensen Antipsykotika som adjunktiv til antidepressiva i behandling af unipolar depression Merete Nordentoft Systematisk litteratur studie af effekten af pakke-begræsning af svag analgetika i Storbrittanien, Irland, og Sverige ift. patienter registreret med letal eller non-letal paracetamol relateret overdosis. Tvillingestudier til belysning af risikofaktorer for skizofreni Effekt af interventioner i prodromalfasen ved skizofreni Kandidatspeciale Øger misbrug risikoen for udvikling af skizofreni? Mette Brandt-Christensen Kandidatspeciale Øget operant selvadministration af alkohol i M4 muskarin acetylkolin receptor knockout mus Peter Handest Kandidatspeciale Kvalitative oplevelser i auditive verbale hallucinationer hos patienter der lider af skizofreni sammenlignet med raske såkaldt stemmehørere

5 Sidse Arnfred Kandidatspeciale Sammenligning af K10 og BDI i en dansk psykiatrisk ambulant patientgruppe Effekter af psykoterapi ved tilpasningsreaktioner Behandling av Anorexia nervosa Patienter med personlighedsforstyrrelser i et akut intensivt ambulant psykiatrisk forløb. Åben transdiagnostisk kognitiv gruppe i intensiv psykiatrisk ambulant forløb Pædiatri Anders Juul Betydningen af tidspunktet for pubertetens indtræden for senere mandlig reproduktionsevne - Et tværsnitsstudie blandt unge danske mænd. Hypogonadotrop Hypogonadisme Kandidatspeciale Et beskrivende og klinisk anvendeligt panel af proteinmarkører til pædiatriske germinalcelletumorer Dina Cortes Kandidatspeciale Postnatal opfølgning af prænatalt diagnosticeret urinvejsanomalier Dorthe Jeppesen Kandidatspeciale Besvimmelser bland børn og unge Gorm Greisen Modermælk til præmature Rhesusimmunisering: Risici og fordele ved indgivelse af intravenøs gammaglobulin Kandidatspeciale Informeret samtykke per telefon kohorte af præmature født på rigshospitalet, follow up ved 2, 4, 18 og 30 år. Ernæring og vækst hos nyfødte med meget lav fødselsvægt hvor langt er vi nået? Hans Bisgaard Kandidatspeciale Functional barrier properties of cadherin-related family member 3 (CDHR3) No Effects of Breastfeeding on Allergic Sensitization and Allergy-Associated Diseases during Childhood in a High-risk Birth Cohort study Henrik Bindesbøl Mortensen Surfaktantbehandling hos nyfødte børn med respiratorisk distress syndrom Katharina Main Kandidatspeciale Selvvurdering af pubetetsudvikling hos 898 danske børn Kjeld Schmiegelow Effekten af nelarabine på pædiatrisk T-celle leukæmi Akut neurotoksicitet i relation til højdosis-methotrexat behandling af børneleukæmi Nelarabine: Et litterært studie af effekten og neurotoxiciteten hos børn med T-ALL/T-LBL CARs i behandling af ALL mitdna TGN thiopurine under maintainance behandling under ALL Kandidatspeciale A descriptive study of a cohort in a HIV clinic in St. Francis Naggalama Hospital, Mukono district, Uganda. The influence of TPMT polymorphisms on minimal residual disease after 6-mercaptopurine consolidation therapy of childhood acute lymphoblastic leukemia. Ole Pryds Kandidatspeciale Sectio som risikofaktor ved udvikling af atopisk dermatitis ved tre måneders alderen Peter Uldall Ætiologi og patogenese bag Kleine-Levin Syndrom Neurologiske følger ved genoplivning af børn Kandidatspeciale Respirationsbehandling ved SMA type I og II Vibeke Rosenfeldt En opgørelse over effekten af subcutan immunoglobulin behandling af immundefekte børn. Thoraxkirurgi Lars Konge Sekundær opgavepræcision ved kompleks psykomotorisk opgavelæring i virtuel kirurgisk simulation. Kandidatspeciale Video assisted thoracoscopic surgery lobectomy is associated with a lower 30-day morbidity compared to lobectomy by thoracotomy Do experts and novices differ in movement and virtual reality score in a simulated upper gastrointestinal endocopy procedure? At lære EKG-tolkning ved brug af E-læring: hvor meget og hvor ofte? Et randomiseret studie Urologi Jørgen Nordling Kandidatspeciale The role of glomerulations

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi

2003 Intern medicin: hæmatologi hæmatologi Specialegruppering af nuværende og udgåede læge Tabellen viser hvorledes de oprindelige er grupperet, og dermed præsenteret, efter de nuværende samt specialet intern medicin. Udgåede er grupperet sammen

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Version: december 2011 Kategori: Faglig rådgivning Hoveduddannelsesforløb 2013-2017

Læs mere

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen

Studieordning 2015, kandidatuddannelsen Karakterer Ordinær ordinær eksamen eksamen Klinisk beslutningslære, SMEA15053E, (Portfolio) kursus i almen medicin, SMEA15085E Studieordning 2015, kandidatuddannelsen /re 5. semester specialistperspektiv (se listen over valgfag på 2,5 ECTS i slutningen

Læs mere

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2013-2017. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2013-2017 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Titel Dimensioneringsplan 2013-2017, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold

Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold Fokuserede spørgsmål National Klinisk Retningslinje for Fedmekirurgi Indhold PICO 1 Bør voksne patienter (over 18 år) med Body Mass Index (BMI) mellem 40 og 50 kg/m 2 uden specifikke fedmerelaterede komplikationer

Læs mere

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN

Dimensioneringsplan INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN Dimensioneringsplan 2018-2020 INTRODUKTIONS- OG HOVEDUDDANNELSESFORLØB I SPECIALLÆGEUDDANNELSEN 2017 Dimensioneringsplan 2018-2020, introduktions- og hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen

Dimensioneringsplan 2008-2012. Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Dimensioneringsplan 2008-2012 Introduktions- og Hoveduddannelsesforløb i Speciallægeuddannelsen Juli 2007 Hoveduddannelsesforløb 2008-2012 Bemærkninger Almen medicin 240 Udvidelse forudsætter, at der kan

Læs mere

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse

1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1 a. Antal speciallæger med og uden bibeskæftigelse Antallet af speciallæger Antal speciallæger med bibeskæftigelse hvortil der er knyttet oplysningsforpligtigelse 1 b. Andel af

Læs mere

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for IM: endokrinologi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Herning SOR ID: 6081000016005 CVR: Område Hypofyse og hypothalamus sygdomme Ernæringsrelaterede sygdomme Funktion Regionsfunktioner

Læs mere

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0

Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur. version 1.0 Atlas over Regionernes Fælles Virksomhedsarkitektur version 1.0 Patientens sundhedsvæsen Familielægen er din tovholder i sundhedsvæsenet Du får rådgivning over afstand eller ambulant... Vi følger dig helt

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Dimensioneringsplanen

Dimensioneringsplanen Høringssvar Dimensioneringsplanen 2013-2017 Region danmark og Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Den Lægelige Videreuddannelse, Region danmark Indholdsfortegnelse.

Læs mere

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter

NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter November 2016 NOTAT Flere korttidsindlæggelser blandt ældre patienter Antallet af korttidsindlæggelser på max. 12 timer er steget kraftigt fra 2009 til 2015, hvor der blandt alle patienter ses en stigning

Læs mere

Undervisning Neurosøjlen, IKM

Undervisning Neurosøjlen, IKM Undervisning Neurosøjlen, IKM Hanne Christensen Evalueringer Studenterantal Eksamen Temadage Blokkursus 1 Evalueringer Evalueringer Kommentarer Der er også efter ønske fra kursusansvarlig stillet spørgsmål

Læs mere

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI

LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI LÆRENDE SUCCESHISTORIER RESULTATER AF SYSTEMATISK KVALITETSARBEJDE I AKUT KIRURGI Regionernes Databasedag København 8. april 2015 Henrik Stig Jørgensen Ledende Overlæge Nordsjællands Hospital, Kirurgisk

Læs mere

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne.

Aftalen omfatter de lægelige chefer, overlæger og afdelingslæger, der er ansat i regionerne. Lægers bibeskæftigelse status pr. 31. marts 2011 Ifølge funktionærloven kan ansatte uden samtykke fra arbejdsgiveren påtage sig hverv uden for tjenesten, når hvervet kan varetages uden ulempe for arbejdsgiveren.

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. . Sagsbehandler

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI.  . Sagsbehandler DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Sundhedsstyrelsen Enhed for Uddannelse og Autorisation Islands Brygge 67 2300 København S Att.: Anders Haahr

Læs mere

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv

Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv Kvalitet og dynamik i specialeplanen Det lægefaglige perspektiv LVS-medlem af Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Professor i klinisk biokemi, Aarhus Universitetshospital Der var engang Lægen

Læs mere

Komorbiditet og operation for tarmkræft

Komorbiditet og operation for tarmkræft Komorbiditet og operation for tarmkræft Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som

Læs mere

Komorbiditet og hoved-hals cancer

Komorbiditet og hoved-hals cancer Kræft og komorbidtet alle skal have del i de gode resultater Komorbiditet og hoved-hals cancer Charlotte Rotbøl Bøje Afdelingen for Eksperimentel Klinisk Onkologi Århus Universitetshospital Hoved-hals

Læs mere

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi

Screening for tarmkræft: FOBT og sigmoideoskopi : FOBT og sigmoideoskopi John Brodersen MD, GP, PhD, Lektor Forskningsenheden og Afdeling for Almen Praksis, Københavns Universitet john.brodersen@sund.ku.dk Formålet med præsentation At fremlægge bedst

Læs mere

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood.

The aim of this dissertation was to investigate the association between fertility treatment and somatic diseases in childhood. English summary Background The use of fertility treatment is increasing worldwide. Fertility treatment circumvents natural conception by means of hormonal stimulation of the woman as well as chemical and

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen

Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Anvendelse af kvalitetsdata Forskningsvinklen Søren Paaske Johnsen Status Der anvendes meget betydelige ressourcer (inklusiv penge samt tid af personale, ledelse og patienter) på at indsamle data til kvalitetsudvikling

Læs mere

Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning

Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning Hastegradsvurdering i Danmark Dansk Indeks for Akuthjælp, anvendelse og forskning Mikkel S. Andersen Præhospitalet Region Midtjylland, Forskningsafdelingen & Aarhus Universitetshospital, Klinisk Epidemiologisk

Læs mere

antal felt kar. -- 1 --

antal felt kar. -- 1 -- SHAK sygehus felt antal kar. recart "sgh" start pos. felter værdisæt bemærkninger 1 3 1 RecArt "sgh" nøgle obligatorisk 2 20 4 SHAKkode NNNN nøgle obligatorisk 3 8 24 DatoFra ÅÅÅÅMMDD nøgle fra og med

Læs mere

Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved

Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved Følgende dias er fremlagt ved DCS / DTS Fællesmøde 13. januar 2011 og alle rettigheder tilhører foredragsholderen. Gengivelse må kun foretages ved tilladelse. Guidelines om atrieflimren Medicinsk og elektrofysiologisk

Læs mere

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet

Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Organisatoriske udfordringer i den kirurgiske behandling kræftpatienter med komorbiditet Fokus på gynækologiske kræftpatienter Professor Claus K., The Gynecologic Clinic, The Juliane Marie Centre, Rigshospitalet,

Læs mere

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland.

Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Notat om baggrundsdata til vurdering af efterspørgsel efter speciallæger i Region Midtjylland. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 vus@stab.rm.dk

Læs mere

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen

Kost og Hjerte- Kar-Sygdom. Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen Kost og Hjerte- Kar-Sygdom Jette Heberg cand.scient.san og stud.phd /Hjerteforeningen 1 ud af 3 dør af hjerte-kar-sygdom Hjerte-kar-sygdom Iskæmisk hjertesygdom den hyppigst forekomne dødsårsag i Danmark

Læs mere

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015

HJERTET OG STOFFERNE AARHUS UNIVERSITET MORTEN HESSE 5. JUNI 2015 HJERTET OG STOFFERNE BIRGITTE THYLSTRUP OG ER DET HÅRDT FOR HJERTET AT TAGE STOFFER? - og er det vigtigt? EKSISTERENDE FORSKNING Lille sammenhæng mellem amfetamin/kokain og alvorlig hjertesygdom Stor sammenhæng

Læs mere

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan.

Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. Implementering af specialiserede funktioner i Region Sjælland proces, indhold og tidsplan. I forlængelse af Sundhedsstyrelsens godkendelse af de ansøgte specialiserede funktioner skal udarbejdes en implementeringsplan

Læs mere

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.

Komorbiditet og øvre GI-cancer. Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn. Komorbiditet og øvre GI-cancer Mette Nørgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: m.noergaard@rn.dk Hvad er komorbiditet? Komorbiditet: Sygdom(me), som forekommer

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Vejledere til bachelor/kandidatopgaver 2017, Neurosøjlen

Vejledere til bachelor/kandidatopgaver 2017, Neurosøjlen Vejledere til bachelor/kandidatopgaver 2017, Neurosøjlen Professor Messoud Ashina, Rigshospitalet-Glostrup, Dansk Hovedpinecenter messoud.ashina@regionh.dk, http://www.danskhovedpinecenter.dk migræne,

Læs mere

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg

Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH og Reumatologisk afdeling, SVS Esbjerg Afdeling: Reumatologisk Afdeling Udarbejdet af: Ada Colic Journal nr.: E-mail: ada.colic@rsyd.dk Dato: 3. marts 2014 Telefon: 7918 2378 Formaliseret samarbejdsaftale mellem Reumatologisk afdeling C, OUH

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1

Opgavebeskrivelse. Modtagere fremgår af bilag 1 Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø Opgavebeskrivelse Modtagere fremgår af bilag 1 Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted www.regionh.dk www.regionsjaelland.dk Dato: 28. maj 2014

Læs mere

Erhvervsmæssige kvalifikationer

Erhvervsmæssige kvalifikationer Spørgsmål til bestemmelse af erhvervet Valg af erhverv 1. 1. 1 Er erhvervet [${Profession}] lovreguleret i jeres medlemsland? - Ja - Nej 1. 1. 2 Hvilke erhvervsmæssige aktiviteter er omfattet af erhvervet

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus. Kort om forebyggelse Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Kort om forebyggelse Indhold Hvorfor betaler det sig at satse på forebyggelse? Hvorfor er det vigtigt at prioritere forebyggelse? Danskerne lever usundt Livsstilssygdomme

Læs mere

Gastrointestinalkanalen

Gastrointestinalkanalen Gastrointestinalkanalen Normal udvikling og malformationer U-kursus oktober 2006 Connie Jørgensen, Rigshospitalet Områder hvor stenoser/atresier hyppigst forekommer Gastrointestinalkanalen 10 uger Uge

Læs mere

Prostatacancer epidemi eller en selvskabt plage? Andreas Røder. Copenhagen Prostate Cancer Center

Prostatacancer epidemi eller en selvskabt plage? Andreas Røder. Copenhagen Prostate Cancer Center Prostatacancer 2017 - epidemi eller en selvskabt plage? Copenhagen Prostate Cancer Center Det er nager Dødeligheden af prostatakræft er uændret i 30 år Prostatakræft er en af de hyppigste årsager til kræftdød

Læs mere

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark

Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Affektiv lidelse: udfordringer og behandlingsmuligheder i Danmark Projektgruppen Professor, overlæge, dr.med. Lars Vedel Kessing* (formand) Overlæge Hanne Vibe Hansen* (lægefaglig sekretær) Professor,

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2013 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2013 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan

Orientering om Region Syddanmarks specialeplan Fremtidens Sygehuse fra plan til virkelighed Orientering om Region Syddanmarks specialeplan 1 Møde i Sundhedsbrugerrådet 14. maj 2009 Specialeplan hvad er det? Handler om at fordele opgaver mellem forskellige

Læs mere

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner

Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Bilag 4 Samarbejde om specialiserede funktioner Heri beskrives Region Sjællands samarbejde om specialiserede funktioner. A. Region Sjællands samarbejde med Region Hovedstaden Region Sjælland og Region

Læs mere

Ordførende professorer ved IKM. Forum. Møde afholdt: 21. september Faculty Club. Sted: Cecilie Skaarup. Referent:

Ordførende professorer ved IKM. Forum. Møde afholdt: 21. september Faculty Club. Sted: Cecilie Skaarup. Referent: K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R K L I N I S K M E D I C I N M Ø D E R E F E R A T 21. SEPTEMBER 2015 Forum Ordførende professorer ved IKM DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE Møde

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge

Uddannelse 2010 DMSc (Ph.d.) 2007 Speciallæge i Neurologi 1993 Læge Lars Peter Kammersgaard Leder af medicinsk forskning, Rubric (Research Unit on Brain Injury Rehabilitation, Copenhagen) Speciallæge i Neurologi, Almen lægeuddannelse og DMSc Afdeling for Højt Specialiseret

Læs mere

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d.

Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning. Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Anvendelse af data fra Danmarks Statistik til sundhedsvidenskabelig forskning Henrik L. Jørgensen, overlæge, ph. d. Klinisk Biokemisk Afdeling, Bispebjerg Hospital Antal analysesvar per år fra KBA BBH

Læs mere

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer

PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING. - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer PATIENTER SKAL SIKRES DEN BEDST MULIGE BEHANDLING - om arbejdet med specialeplanlægningen i Sundhedsstyrelsen, regionerne og de faglige miljøer Patienterne skal sikres den bedst mulige behandling - om

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed

Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Anvendelse af Lægemiddelstatistikregistret til forskning: Fra opstart af evidensbaseret behandling til compliance og lægemiddelsikkerhed Gunnar H. Gislason overlæge, ph.d. Kardiologisk afdeling Gentofte

Læs mere

Hvorfor dør de mindst syge?

Hvorfor dør de mindst syge? Hvorfor dør de mindst syge? Torsten Lauritzen Professor, dr.med., Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Faglig chefrådgiver, Diabetesforeningen Diabetes-udviklingen En ssucces: Faldende risiko

Læs mere

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr

Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater. Hermann Burr Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte - design og resultater Hermann Burr Indhold Formål Den Nationale Arbejdsmiljøkohorte (NAK) Design Resultater Overvågning Ætiologi Perspektiver Den nationale arbejdsmiljøkohortes

Læs mere

Præsentation af DECV

Præsentation af DECV Præsentation af DECV v/overlæge Lone S. Jensen Kirurgisk Gastroenterologisk Afd. L, Århus Sygehus DECV Styregruppe Stående Udvalg Ad-hoc grupper Lokale grupper Forskning o.a. DECV-styregruppe Hvert Center

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: gastroenterologi og hepatologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Sagsnr. 4-1012-45/9 Reference DGO T 7222 7563 Specialevejledningen er udarbejdet som led

Læs mere

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD?

DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? DANSKE MÆNDS SÆDKVALITET - SER DET GODT ELLER SKIDT UD? Niels Jørgensen, Ulla Joensen, Tina K. Jensen, Martin Jensen, Inge Olesen, Elisabeth Carlsen, Jørgen Holm Petersen, Niels E. Skakkebæk Afdeling for

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for intern medicin: endokrinologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center

Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger. Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Screening i arbejdsmedicin Mulige gavnlige og skadelige virkninger 1 Karsten Juhl Jørgensen Det Nordiske Cochrane Center Hvad er screening? Systematisk undersøgelse af en gruppe raske, symptomfrie individer

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie.

Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Betydningen af uterus fibromer for fertilitet og fødselskomplikationer, et register baseret studie. Formål Formålet med studiet er at undersøge fertiliteten, samt risikoen for fødselskomplikationer, blandt

Læs mere

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen

Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer. Alma B. Pedersen Medicinske komplikationer efter hofte- og knæalloplastik (THA and KA) med fokus på trombosekomplikationer Alma B. Pedersen Outline Introduction to epidemiology of THA and KA Epidemiology of medical complications:

Læs mere

Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser

Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser Somatiske sygdomme og reduceret middellevetid hos mennesker med svære sindslidelser Center for Registerforskning, Aarhus Universitet Side 1 (42) Center for Register-forskning, Aarhus Universitet Thomas

Læs mere

Ventetider hos speciallæger i Region Sjælland pr. 1.10.2013

Ventetider hos speciallæger i Region Sjælland pr. 1.10.2013 Ventetider hos speciallæger i Region Sjælland pr...3 I tabellen angives den ventetid, som de enkelte speciallægepraksis selv har oplyst. Navn Type Kommune Speciallæge i Anæstesi Anæstesiologi Roskilde

Læs mere

Hvornår skal man overveje om patienten har en funktionel lidelse? Lægedage

Hvornår skal man overveje om patienten har en funktionel lidelse? Lægedage Hvornår skal man overveje om patienten har en funktionel lidelse? Program Velkommen Hvad er en funktionel lidelse? Fakta om bodily distress syndrom I almen praksis den nyeste forskning Diagnostisk udredning

Læs mere

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage?

Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? Underkrops fødsler vaginalt - er pendulet ved at svinge tilbage? TVÆRFAGLIGT OBSTETRISK FORUM 12. NOVEMBER 2010 Hanne Wielandt Sygehus Lillebælt, Kolding 4-5% AF FØDSLER I DANMARK ER MED FOSTER I UNDERKROPSPRÆSENTATION

Læs mere

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012

Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landsprævalensundersøgelsen efteråret 2012 Landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 39-41/2012 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle) infektioner

Læs mere

Sociale relationers betydning for helbred

Sociale relationers betydning for helbred Sociale relationers betydning for helbred Rikke Lund, lektor, cand.med. ph.d. Dias 1 Hvad er sociale relationer? Typer roller (familie, venner, bekendte, naboer, professionelle (lægen fx) osv.) Struktur

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Emne 15. møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning Mødedato Torsdag den 11. februar 2010 kl. 11.00 13.00 Sted, mødelokale 502 Deltagere: Jesper

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

Præopera(v arteriel embolisering ved kirurgisk behandling af spinale metastaser - Ph.D. studie

Præopera(v arteriel embolisering ved kirurgisk behandling af spinale metastaser - Ph.D. studie Præopera(v arteriel embolisering ved kirurgisk behandling af spinale metastaser - Ph.D. studie Caroline Clausen, Benny Dahl, Susanne C Frevert, Michael B Nielsen og Lars Lönn Radiologisk Klinik og Ortopædkirurgisk

Læs mere

afholdt d. 5. maj 2014

afholdt d. 5. maj 2014 At initierer forandring en ledelsesopgave Generelle infektionshygiejniske retningslinjer - Hvordan bliver vi bedre til det? Temamøde CEI 5 maj 2014 Bettina Lundgren, centerdirektør, dr. med. Diagnostisk

Læs mere

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater

Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter. Udvalgte resultater Forskning baseret på NAK: Arbejdsmiljøets helbredseffekter Udvalgte resultater Årsag og virkning Årsag før virkning En kohorte: opfølgning af mennesker over tid I NAK: 1990, 1995, 2000, 2005. Udvalgte

Læs mere

Det indhold som de faglige eksperter skal tages beslutning om, har forskellig karakter:

Det indhold som de faglige eksperter skal tages beslutning om, har forskellig karakter: Sundhedsplatformen Borgervænget 7, 3. 2100 København Ø NOTAT Til: De Sundhedsfaglige Råd, Regionale Komiteer/Råd/Udvalg samt regionale stabe Ringsted Sygehus Bøllingsvej 30 4100 Ringsted Maja.Nyby.Andersen@regionh.dk

Læs mere

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose

CT af hjertet. Iskæmisk hjertesygdom (IHS) Risikofaktorer. Atherosklerose Iskæmisk hjertesygdom (IHS) CT af hjertet PhD-studerende Thomas Kristensen Hjerte-CT forskningsenheden Rigshospitalet Førende dødsårsag i den vestlige verden 12.6% af alle dødsfald skyldes IHS I USA dør

Læs mere

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme

Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Behandlingsvejledning for terapiområdet Biologisk Behandling af Kroniske Inflammatoriske Tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland

Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Vejledende optageområder for planlagt behandling i Region Midtjylland Det fremgår af hospitalsplanen

Læs mere

Studieplan Sygdomsdomslære

Studieplan Sygdomsdomslære Studieplan Sygdomsdomslære 2. semester Tema Sygepleje - klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og Behandlingsforløb Genstandsområde Semesterets teoretiske del retter sig særligt mod sygepleje

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud!

Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud! DEMC7 24.11.2016 Trends i Akutforskningen i Danmark Hvor skal vi hen med den akutmedicinske forskning Præhospital forskning i Danmark det er nu vi skal rykke ud! v. Erika Frischknecht Christensen Professor,

Læs mere

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014

Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 Prævalensundersøgelsen efteråret 2014 En del af landets infektionshygiejniske enheder gennemførte i samarbejde med CEI i uge 41-43/2014 en undersøgelse af prævalensen af sygehuserhvervede (nosokomielle)

Læs mere

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training.

Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU: aims and objectives of specialist training. DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK GENETIK Ms. Lucia Slobodova Czech Ministry of Education and Sports Prague Czech Republic Aarhus, May 27 th 2009 Description of Clinical Genetics as a medical specialty in EU:

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II 10.1 A Understøttende behandling Overlæge Jørn Herrstedt, Amtssygehuset i Herlev Overlæge Niels Holm, Odense Universitetshospital Hvad er understøttende behandling? Understøttende

Læs mere

Genoptræning og rehabilitering efter stroke. Grethe Andersen Professor dr. med. Aarhus Universitetshospital

Genoptræning og rehabilitering efter stroke. Grethe Andersen Professor dr. med. Aarhus Universitetshospital Genoptræning og rehabilitering efter stroke Grethe Andersen Professor dr. med. Aarhus Universitetshospital Diagnosen 1.Akut fokal neurologisk tab af en funktion 2.> 24 h 3.Mest sandsynligt en cerebrovaskulær

Læs mere

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse

Forskningslandskab i DIA. Diagnostik i Verdensklasse Forskningslandskab i DIA Forskning på højt internationalt niveau er vejen til Diagnostik i Verdensklasse CLK oktober 2015 Bettina Lundgren og Lene Ørnstrup, Københavns Universitet Hospitalsplan 2020 er

Læs mere

Status over behandlede projekter i VU

Status over behandlede projekter i VU Behandlede projekter i VU per 19. februar 2009 1 Status over behandlede projekter i VU Prospektiv randomiseret undersøgelse af APR for rektumcancer: DAPRES Henrik Christensen, Aarhus 15.03.2007 Herning

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Resultatliste - Double

Resultatliste - Double Resultatliste - Double SpillerNavn S1 S2 S3 Score Hcp Total 1 Stenhuset Damer 2-2 Carina E. Andersen 193 192 144 529 126 655 Line D. Olsen 160 172 155 487 102 589 2 BKC Damer 1 353 364 299 1016 228 1244

Læs mere

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi

Operation for overvægt. Bariatrisk Kirurgi Bariatrisk Kirurgi Årskursus for Gastroenterologiske Sygeplejersker d. 12.11.2016 Et stigende problem verden over Et stigende problem verden over Danmark USA 1 Overvægtig 47% 34% Svært overvægtig 14% 36%

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling

Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser. Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Evidens for fysisk aktivitet ved psykiske lidelser Merete Nordentoft Bispebjerg Hospital Psykiatrisk afdeling Fysisk sundhed hos psykisk syge 6 Incidence rate ratio for død blandt psykisk syge mænd sammenlignet

Læs mere