Bachelorprojekter og kandidatspecialer forår 2014 på Institut for Klinisk Medicin.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bachelorprojekter og kandidatspecialer forår 2014 på Institut for Klinisk Medicin."

Transkript

1 Bachelorprojekter og kandidatspecialer forår 2014 på Institut for Klinisk Medicin. Fagsøjle Vejleder Bach/kand Opgavens titel Anæstesiologi Ann Møller Et databasestudie af effekten af body mass index på hysterektomi. Kandidatspeciale Dexmedetomidin- bedre end midazolam til vågen sedering ved endoskopi Frank Christian Pott Kandidatspeciale Trendelenburg position to test blood volume in surgical patients in the postoperative observation unit Oxygentryk i ventre atrie og a. radialis hos hjertekirurgiske patienter med COPD Henning Bay Nielsen Kandidatspeciale Patients admitted to the postoperative unit following surgery in general anesthesia are hypovolemic John Asger Petersen Undersøgelse af fordelingen af outcomes på patienter tilset af MAT på Bispebjerg Hospital Kai Lange Succes rate ved anlæggelse af interskalent nervekateterblok med henblik på kontinuert perifer anæstesi af Plexus Brachialis Niels H. Secher Kandidatspeciale Blood variables from the left atrium vs. the radial artery in COPD patients undergoing cardiac surgery Hypercoagulability in response to elevated body temperature and central hypovolemia Ole Hyldegaard Kandidatspeciale "Nitric Oxide (NO)- the molecule behind the cerebral effects of hyperbaric oxygen therapy during cyanide poisoning." Børne- og ungdomspsykiatri Kerstin Plessen Kandidatspeciale Frekvens af reguleringsforstyrrelser hos børn af mødre med psykisk sygdom Dermato-venerologi Anne G. M. Danielsen Kandidatspeciale Filaggrin og livskvalitet Effekt af uddannelse på korrekt brug af handsker blandt frisører MicroRNA in Psoriasis Gregor B. E. Jemec Kandidatspeciale Optisk Kohærens Tomografi til Diagnostik af Basalcellecarcinom Hans Christian Wulf Årsager til danske kvinders solariebrug Robert Gniadecki PD-1 som potentielt target for immuntherapeutisk behandling af flere cancertyper - herunder specielt malignt melanom Diagnostisk radiologi Henrik S. Thomsen Kandidatspeciale Levermetastaser og specifikt kontraststof Michael Bachman Nielsen Kandidatspeciale Elastografi til diagnosticering af bløddelstumorer DIMS Doris Østergaard Interhospitale overflyttelser Fordelene ved instruktør-ledet førstehjælpsundervisning af folkeskoleelever og barrierer for dets implementering i folkeskolen Fysiologi og nuklearmedicin Liselotte Højgaard Kandidatspeciale Evaluering af avß3-ekspression i humane U87MG xenografts under fraktioneret radioterapi er avß3 et potentielt terapeutisk target? Gynækologi og obstetrik Anders Nyboe Andersen Aldersrelateret ægdepletering -betydning for kvindens reproduktion Ann Tabor Potentialet af cffdna ved prænatal diagnostik af trisomi 21 Anne Lis Mikkelsen Englund Hvilken betydning har livsstilsændringer for overvægtige i fertil alder med PCOS? Udfordringer ved diagnostik af poly cystisk ovarie syndrom hos unge Hvorledes behandler vi bedst overvægtige med PCOS og infertilitet Claus Yding Andersen Nedfrysning af ovarievæv til bevarelse af fertilitet hos unge piger og kvinder, som modtager gonadotoksisk behandling Fertilitetspreservering i unge piger og kvinder, som modtager gonadotoksisk behandling ved nedfrysning af ovarievæv Ellen Løkkegaard Smertestillende medicinforbrug i graviditeten - effekt på embryogenese og fosterudvikling Hanne Vestergaard Kandidatspeciale A renaissance of the red blood cell mass: A study of the RBC mass measurement in the diagnosis of ET and PV in the Roskilde cohort and a critical review of Jacob Alexander Lykke PlGF og Præeklampsi Jens Svare Bivirkninger ved oxytocin (obstetriske, systemiske, føtale, neonatale) Kandidatspeciale Er der sammenhæng mellem gestationel diabetes mellitus og spontan præterm fødsel? Lisbeth Nilas Kandidatspeciale Intrauterin fosterdöd- en litteratur studie Peter Damm Er der en association mellem dårlig søvn i graviditeten og gestationel diabetes, præeklampsi og præterm fødsel Susanne Krüger Kjær Kandidatspeciale Tubal ligation and risk of epithelial ovarian cancer and borderline ovarian tumors: a nationwide case-control study, Use of fertility drugs and risk of borderline ovarian tumours: results from a Danish population based cohort study Use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs and risk of endometrial cancer: a nationwide case-control study Socioeconomic predictors of human papillomavirus vaccination among girls in the Danish national childhood immunization program Sven O. Skouby Kandidatspeciale Variation in sperm quality variables within and between subfertile and fertile men - in agreement with WHO criteria. Øjvind Lidegaard Skal kvinder, der har gennemgået en normal graviditet, vælge at føde vaginalt eller ved planlagt sectio? Profylakse ved påvist BRCA-mutasjon. Kandidatspeciale Udviklingen i perinatale komplikationer efter indførelsen af en mere offensiv igangsættelsespraksis af gravide kvinder. Idrætsmedicin Michael Kjær Kirurgisk versus non kirurgisk behandling ved Achillesseneruptur Motion og insulinfølsomhed Immobilisering og rehabilitering af skeletmuskulatur hos ældre Sportsrelaterede muskelkramper Effekten af tung styrketræning for patienter med klassisk Ehlers Danlos Syndrom Fordele og ulemper ved suturering af rumperet achillessene Skulder impingement Tab af skeletmuskulatur ved sengeleje hos unge og ældre Arbejds associeret muskelkramper Skeletmuskulatur og inflammation

2 Intern medicin: endokrinologi Elisabeth Mathiesen Gestationel diabetes og komplikationer i fostertilværelsen og neonatalperioden Renale effekter og bivirkninger af blodtryksbehandling hos type 2 diabetes patienter med microalbuminuri. Kandidatspeciale Mental health in early pregnancy is associated with pregnancy outcome in women with pregestational diabetes Hans Perrild Fordele og ulemper ved gastric bypass vs. Sleeve operation Effekten af forskellige typer bariatriske operationer - en komparativ analyse Jens Faber Kandidatspeciale Treatment of subclinical hyperthyroidism with radioiodine: MRI-evaluated effect on the heart Sten Madsbad Kandidatspeciale Ændringer i glukosemetabolisme efter Roux-en-Y gastric bypass Ulla Feldt-Rasmussen Kandidatspeciale Why glucocorticoid withdrawal may sometimes be as dangerous as the treatment itself Effekt af enzymsubstitutionsterapi på hjertet i Fabry sygdom Intern medicin: gastroenterologi og hepatologi Jakob B. Seidelin Kandidatspeciale Systematisk review for anvendelsen af stamcellebehandling til kronisk inflammatorisk tarmsygdomme (IBD) med hovedvægt på morbus Crohn (CD). Intern medicin: hæmatologi Hans K. Hasselbalch Kandidatspeciale Chronic Inflammation and Atherosclerosis in Chronic Myelomonocytic Leukaemia Revival of the red cell mass estimation in patients with essential thrombocythemia and polycythemia vera: A clinical study of the Roskilde cohort and a critical review of the literature Ole Weis Bjerrum Kandidatspeciale Is there a rationale for combined targeting of PD-1 and DNA methylation in myelodysplastic syndrome? Intern medicin: infektionsmedicin Bente Klarlund Pedersen Kandidatspeciale Palmitate treatment leads to ceramide accumulation, inflammation and affected insulin signaling in myotubes from postmenopausal women Gitte Kronborg Kolera i Haiti: Årsagen til epidemien Kandidatspeciale Metoder til tidlig detektion af sepsis Jan Gerstoft Det latente reservoir af HIV1 Hvilke udfordringer er der i forbindelse med det latente reservoir af HIV1 ift. kliniske studier, hvis formål er behandling af HIV? Nina Weis Reaktivering af Hepatitis B virus under immunsupprimerende behandling Pernille Ravn Screening for aktiv lungetuberkulose i områder med høj prævalens af HIV - strategier for integration af TB-screening i programmer for HIV kontrol og behandling Peter Skinhøj Kandidatspeciale Et landsdækkende registerbaseret studie af CNS-infektioner i Grønland The extend of the use of viral load in HIV treatment in Uganda. A study from Mukono district, Uganda Intern medicin: kardiologi Eva Irene Bossano Prescott Kandidatspeciale Effect of GLP-1 on Microvascular Myocardial Function in Patients with Type 2 Diabetes Gunnar Gislason Akutmedicin; Lungeembolisme som dødsårsag Kandidatspeciale Effekt af Levothyroxine substitutionsbehandling hos patienter med kardiovaskulær sygdom og subklinisk hypothyroidisme Er proton pumpe hæmmere associeret med øget dødelighed hos patienter med første gangs tilfælde af iskæmisk apoplexia, der er i behandling med clopidogrel? Ethnic differences in treatment of atrial fibrillation in Denmark The use of digoxin in treatment of patients with chronic heart failure: a nationwide cohort study Jacob Tfelt LQTS Understøtter den nuværende evidens anbefalinger omkring afhold fra deltagelse i sportsaktiviteter for denne patientgruppe? Kandidatspeciale Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) and sports recommendations to patients regarding physical activity och sports Jan Skov Jensen Global longitudinal systolisk strain er i stand til at diagnostisere patienter med non-iskæmisk kardiomyopati blandt patienter med betydelig systolisk hjerteinsufficiens Jesper Hastrup Svendsen Kandidatspeciale Varigheden af det elektrokardiografiske Tpeak-Tend interval og risikoen for kardiovaskulær morbiditet og mortalitet: Resultater fra det Københavnske EKG Studie New Danish Exome Data separates rare benign variants from true disease causing variants in Long QT associated genes. Lars Køber Incidensen af familiær hyperkolesterolæmi blandt hjertesyge og den prognostiske betydning. Kandidatspeciale Konduktans måling til vurdering af ventrikelfunktionen hos patienter med univentrikulært hjerte Relationship of epicardial vessel dilation and myocardial perfusion measurements, assessed by multi detector computed tomography. Availability of a Baseline Electrocardiogram Changes the Application of the Sclarovsky-Birnbaum Myocardial Ischemia Grade Familie historie med præmaturt myokardie infarkt: Risiko for kardiovaskulær sygdom samt medicinforbrug før og efter tilfælde af præmaturt myokardie infarkt i en første grads slægtning Lars V Køber Kandidatspeciale The Importance of Beta-2-agonists in Myocardial Infarction: Findings From the Eastern Danish Heart Registry Niels Gadsbøll Kandidatspeciale Mild obehandlad hypotyreos är associerad med reducerad hälsorelaterad livskvalitet. Stig Haunsø Venstresidigt anteriort fasikelblok: Patofysiologi, prævalens og validering af computerbaseret EKG-identifikation Ulrik Dixen Betydningen af livskvalitet, køn, alder, co-morbiditeter og symptomer for antallet og varigheden af genindlæggelser af patienter med atrieflimren Livskvalitetens betydning for gendindlæggelse af patienter med atrieflimren Kandidatspeciale Atrial fibrillation and exercise Intern medicin: lungesygdomme Charlotte Suppli Ulrik Non-invasiv ventilation til patienter med akutte exacerbationer af astma. Vibeke Backer Ex vivo densensitisering af humane basofile Kandidatspeciale Is exercise induced laryngomalacia inherited? Vibeke Lind Jørgensen Kandidatspeciale Væskebalance og estimering af ændringer i kropsvægt hos børn der har undergået thoraxkirurgi

3 Intern medicin: reumatologi Bente Danneskiold-Samsøe Kandidatspeciale Smerteopfattelse hos raske i forhold til egen og families uddannelse Fibromyalgi - vurdering af fysisk formåen Effects of glucocorticoid injections in knee osteoarthritis during a 26 week exercise treatment. A randomized controlled study Karkirurgi Lars Lönn Kandidatspeciale Endovascular treatment of posterior circulation aneurysms Kirurgi Ismail Gögenur Kandidatspeciale Betydningen af intraabdominale adhærencer: et smerteperspektiv og systematisk review Lars Bo Svendsen Kandidatspeciale Kasuistik med uddybende litteraturstudie omkring basaloidt planocellulært carcinom Michael Achiam Komplikationer hos patienter der er blevet eksplorativt laparotomerede på baggrund af penetrerende traumer i abdomen Peter Iversen Kandidatspeciale Terapeutiske vacciner nye immunmodulerende behandlingsmuligheder til kastrationsresistent prostatacancer Modificeringen af Gleason scoren (GS) i 2005 af International Society of Urological Pathology (ISUP): Effekten på risikovurderingen og dermed behandlingen af patienter med lav- og inter-mediær risiko prostatacancer Radikal prostatektomi - åben kirurgi vs. robot Randi Beier-Holgersen Kandidatspeciale Does an intensive alcohol intervention induce spontaneous smoking cessation? - An analysis of non-targeted risk factors in the Scand-Ankle study Klinisk outcome under Infliximab behandling af colitis ulcerosa Ulrich Peter Knigge Kandidatspeciale Neuroendocrine carcinomas (NECs ): a review of epidemiology, clinical presentation, diagnostic markers, treatment and prognosis Klinisk biokemi Jens F Rehfeld Kandidatspeciale Occurrence of Nonsulfateret CCK Klinisk farmakologi Kim Dalhoff Kandidatspeciale Nikotinforgiftninger - kontakter til Bispebjerg hospitals giftlinje Clubdrugs i akutmodtagelse Passive cannabis smoking Kim Peder Dalhoff Kandidatspeciale Statistics of Pregabalin misuse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Jann Mortensen Kandidatspeciale Metoder til at afkorte undersøgelsen af global ventilations inhomogenitet kan afhænge af sygdoms type Referenceværdier for diffusionskapacitet målt med CO og NO Søren Møller Forenende hypotese om kropsvæske volumen regulation Klinisk immunologi Peter Garred HIV Vacciner Real-time PCR baserede systemer til analyse af kopinummervariation i CFHR1 og CFHR3 - udvikling af assays til screening af store kliniske kohorter Fordele og ulemper ved myeloablativ og nonmyeloablativ knoglemarvstransplantation. Klinisk mikrobiologi Henrik Torkil Westh Kandidatspeciale Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus: Colonisation of Anatomical Sites in Clinical Screening Klinisk onkologi Anders Krarup-Hansen Kandidatspeciale Den prognostiske værdi af baseline c-kit og PDGFRa mutation hos patienter med GastroIntestinal Stromal Tumor (GIST) Dorte Nielsen Effekten af fulvestrant ved metastatisk brystkræft. Neurokirurgi Marianne Juhler Komplikasjoner ved fossa posterior Kirurgi Biomarkører og vasospasme efter subaranoidalblødning En sammenligning af intrakranielt tryk og lumbalt CSV Kandidatspeciale Komplikationer til fossa posterior kirurgi Neurologi Christina Rostrup Kruuse Kandidatspeciale The Correlation between Lp(a) level and Stroke Subtype- a meta-analysis Derk W. Krieger Kandidatspeciale Er nuværende forsinkelser i endovaskulær behandling af stroke acceptable? Hanne Krarup Christensen hiv-associated neurocognitive disorders,hand,mekanismer som påverkar CNS, diagnostisering i kliniken Terapeutisk hypotermi ved akut iskæmisk hjerneskade Jacob Marstrand PFO og apopleksi Jes Olesen Kandidatspeciale Effekten af sumatriptan og placebo på cilostazol induceret hovedpine: Udvikling af pragmatisk model til migræne Jette Lautrup Frederiksen Battistini Multifocal VEP ved opticus neuritis Kandidatspeciale Udvalgte førstevalgspræparaters effekt på det naturlige forløb af attakvis multipel sclerose. Demyelinisering ved TNF-alfa-hæmmer behandling Astrocyternes effekt ved demyelinisering og KIR4 1 rolle i demyeliniserende sygdomme Kirurgisk og farmakologisk behandling af trigeminusneuralgi hos patienter med multipel sklerose - fordele, begrænsninger og outcome John Vissing Kandidatspeciale Effekten af cykeltræning hos patienter med muskelsvind af typen kongenit myopati Klaus Hansen Kandidatspeciale Primært CNS lymfom Messoud Ashina GTN infusion og diagnostik af primære hovedpineformer Nitroglycerin provokationer ved diagnosticering af primære hovedpine lidelser Blodsukker og Migræne Betydningen af genetiske varianter associeret med migræne Kandidatspeciale Molecular Imaging of the Serotonergic System in Migraine - A Systematic Review Per Soelberg Sørensen Behandlingseffekt og sikkerhed ved de nye sygdomsmodificerede behandlinger mod multipel sklerose i forhold til de tidligere behandlinger. Kandidatspeciale IVF-behandlings påvirkning af attakhyppigheden hos kvinder med Multipel Sclerose Rigmor Højland Jensen Kandidatspeciale Health care consultations can be reduced by a structured detoxification program for medication overuse headache. A multinational, multicenter study

4 Neurologi Steen Gregers Hasselbalch Effekten af passiv immunbehandling i Alzheimers Sygdom Oftalmologi Jørgen Villumsen Kandidatspeciale Topikal NSAID's rolle i forebyggelse og behandling af akut makulært cystoidt ødem efter kataraktoperation Morten la Cour Kandidatspeciale En retrospektiv undersøgelse af lejringens betydning for operation for maculahul Peter Bjerre Toft Kandidatspeciale Ocular surface squamous neoplasia - a retrospective, epidemiological study in Denmark Steffen Heegaard Lymphomer i øjenlåget Maligne mukøse melanomer Lymfomer i øjenlåget: A studie af 117 cases Ortopædisk kirurgi Anders Troelsen Kandidatspeciale Patient Blood Management in Hip and Knee Surgery and Reasons for Anemia Benny Dahl Er præ-operativ ASA score forudsigende for 30 - dags mortaliteten efter kompleks rygkirurgi Morbiditet og mortalitet i pædiatrisk rygkirurgi - et kohorte studie Kandidatspeciale Short-term mortality and morbidity after surgical treatment of fixed spinal deformities. Two-years experience in 102 adult patients. Morbidity and mortality of complex spine surgery. A prospective cohort study in 679 patients validating the SAVES system in a European population Jes Bruun Lauritzen Kandidatspeciale Routine blood-samples as predictors of re-operation due to postoperative infection in hip fracture patients Konsekvenserne af biokemisk verificeret hyper- og hypothyroidisme for mortalitet: OPENthyro register studiet Risky alcohol intake and ankle fracture surgery, changes in complication rate over time - A scand Ankle sub-study Michael Mørk Petersen Deroterende distal tibiaosteotomi som behandling for ekstern tibia torsion Kandidatspeciale Treatment of clubfoot in Copenhagen: Comparing surgical correction and the Ponseti Method A pedobarographic study YKL-40 protein ekspression i osteosarkom tumor væv Stig Brorson Kandidatspeciale Komorbiditet ved skulderalloplastik Oto-rhino-laryngologi Andreas Jørkov Kandidatspeciale Final-product assessment of initial performance in virtual mastoidectomy: the effect of simulator-integrated tutoring, predictors of final competence and limitations of final-product analysis. Christian Siim Nekrotiserende ekstern otit - Bakteriologi og behandling Christoffer Holst Hahn Kandidatspeciale Tracheotomies: Risk of pneumonia and other complications a retrospective follow up study on an Ear Nose and Throat Department. Jesper Filtenborg Tvedskov Potentialet af sentinel node ved parotiscancer Per Cayé-Thomasen Kandidatspeciale otosclerose and cochlear implants Vestibularis Schwannomer og Tinnitus - analyse og resultater af acusticus neurinomdatabasen Sporadiske Vestibulære Schwannomers molekylære biologi inkl. microrna Thomas Frisch Kandidatspeciale Systematic literature review of treatment options for chylous fistula after neck surgery Patienter opereret med FAMM-lap Patologisk anatomi og cytologi Lene Buhl Riis "Sentinel-lymph-node"-procedure ved colon og rectal cancer Plastikkirurgi Krzysztof T. Drzewiecki Kandidatspeciale Rekonstruktive kirurgiske procedurer til behandling af invaliderende tilstand, forudgået af topisk behandling af Lichen sclerosus i kvindelige anogenital regionen. Krzysztof T. M. Drzewiecki Effekten af at tilsætte stromal vaskulær fraktion eller ex-vivo opformerede fedtderiverede stamceller til lipoaspirat på overlevelse af fedttransplantater Effekt af autolog fedt-deriverede stamceller eller stromal vaskulær fraktion på overlevelse af fedttransplantat Maligne melanomer i gastrointestinale-og urogenitale organers slimhinder Psykiatri Annamaria Giraldi Kandidatspeciale Seksuel dysfunktion hos kvinder med diabetes mellitus. Erektil Dysfunktion som indikator for kardiovaskulær lidelse - Konsekvenser af denne mulige association. Birte Glenthøj Kandidatspeciale Strukturelle hjerneabnormaliteter hos antipsykotika-naive skizofrene patienter Ellids Kristensen Kandidatspeciale Seksualitet hos børn Hyperseksualitet - en diagnose eller ej? Jessica Carlsson Lohmann Kandidatspeciale Alternativ behandling af traumatiserede flygtninge - et litteraturstudie om erfaringer og evidens Brugen af neurofeedback til behandling af PTSD The influence of Daily stressors on PTSD among refugees The strive for a more complete understanding of the aetiology of PTSD. Josef Parnas Kandidatspeciale Hørelseshallucinationer hos raske personer Lars Vedel Kessing Kandidatspeciale Does BDNFnpolymorphism and serum level predict course of illness in affective disorders Maj Vinberg Kandidatspeciale BDNF på tværs af sygdomme Martin Balslev Jørgensen Antipsykotika som adjunktiv til antidepressiva i behandling af unipolar depression Merete Nordentoft Systematisk litteratur studie af effekten af pakke-begræsning af svag analgetika i Storbrittanien, Irland, og Sverige ift. patienter registreret med letal eller non-letal paracetamol relateret overdosis. Tvillingestudier til belysning af risikofaktorer for skizofreni Effekt af interventioner i prodromalfasen ved skizofreni Kandidatspeciale Øger misbrug risikoen for udvikling af skizofreni? Mette Brandt-Christensen Kandidatspeciale Øget operant selvadministration af alkohol i M4 muskarin acetylkolin receptor knockout mus Peter Handest Kandidatspeciale Kvalitative oplevelser i auditive verbale hallucinationer hos patienter der lider af skizofreni sammenlignet med raske såkaldt stemmehørere

5 Sidse Arnfred Kandidatspeciale Sammenligning af K10 og BDI i en dansk psykiatrisk ambulant patientgruppe Effekter af psykoterapi ved tilpasningsreaktioner Behandling av Anorexia nervosa Patienter med personlighedsforstyrrelser i et akut intensivt ambulant psykiatrisk forløb. Åben transdiagnostisk kognitiv gruppe i intensiv psykiatrisk ambulant forløb Pædiatri Anders Juul Betydningen af tidspunktet for pubertetens indtræden for senere mandlig reproduktionsevne - Et tværsnitsstudie blandt unge danske mænd. Hypogonadotrop Hypogonadisme Kandidatspeciale Et beskrivende og klinisk anvendeligt panel af proteinmarkører til pædiatriske germinalcelletumorer Dina Cortes Kandidatspeciale Postnatal opfølgning af prænatalt diagnosticeret urinvejsanomalier Dorthe Jeppesen Kandidatspeciale Besvimmelser bland børn og unge Gorm Greisen Modermælk til præmature Rhesusimmunisering: Risici og fordele ved indgivelse af intravenøs gammaglobulin Kandidatspeciale Informeret samtykke per telefon kohorte af præmature født på rigshospitalet, follow up ved 2, 4, 18 og 30 år. Ernæring og vækst hos nyfødte med meget lav fødselsvægt hvor langt er vi nået? Hans Bisgaard Kandidatspeciale Functional barrier properties of cadherin-related family member 3 (CDHR3) No Effects of Breastfeeding on Allergic Sensitization and Allergy-Associated Diseases during Childhood in a High-risk Birth Cohort study Henrik Bindesbøl Mortensen Surfaktantbehandling hos nyfødte børn med respiratorisk distress syndrom Katharina Main Kandidatspeciale Selvvurdering af pubetetsudvikling hos 898 danske børn Kjeld Schmiegelow Effekten af nelarabine på pædiatrisk T-celle leukæmi Akut neurotoksicitet i relation til højdosis-methotrexat behandling af børneleukæmi Nelarabine: Et litterært studie af effekten og neurotoxiciteten hos børn med T-ALL/T-LBL CARs i behandling af ALL mitdna TGN thiopurine under maintainance behandling under ALL Kandidatspeciale A descriptive study of a cohort in a HIV clinic in St. Francis Naggalama Hospital, Mukono district, Uganda. The influence of TPMT polymorphisms on minimal residual disease after 6-mercaptopurine consolidation therapy of childhood acute lymphoblastic leukemia. Ole Pryds Kandidatspeciale Sectio som risikofaktor ved udvikling af atopisk dermatitis ved tre måneders alderen Peter Uldall Ætiologi og patogenese bag Kleine-Levin Syndrom Neurologiske følger ved genoplivning af børn Kandidatspeciale Respirationsbehandling ved SMA type I og II Vibeke Rosenfeldt En opgørelse over effekten af subcutan immunoglobulin behandling af immundefekte børn. Thoraxkirurgi Lars Konge Sekundær opgavepræcision ved kompleks psykomotorisk opgavelæring i virtuel kirurgisk simulation. Kandidatspeciale Video assisted thoracoscopic surgery lobectomy is associated with a lower 30-day morbidity compared to lobectomy by thoracotomy Do experts and novices differ in movement and virtual reality score in a simulated upper gastrointestinal endocopy procedure? At lære EKG-tolkning ved brug af E-læring: hvor meget og hvor ofte? Et randomiseret studie Urologi Jørgen Nordling Kandidatspeciale The role of glomerulations

Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery

Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery jul-15 Thoraxkirurgisk klinik Department of Cardiothoracic Surgery Forskningsområde/subject: Hjertekirurgisk forskning/cardiac surgical research (name, email) NEO-Trail. A. radialis som graft. Randomiseret

Læs mere

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012

dag orskningens dag rskningens dag dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 rskningens ag orskningens dag Forskningen dag Forsknin dag Sundhedsvidenskabelige publikationer, foredrag, posters og igangværende forskningsprojekter 2012 orskningens dag Hospitalsenhed Midt Forord

Læs mere

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6

INDHOLD. Forord 2. Forskningsråd Gentofte 3. Forskningsenheden 4. START-pulje 2011 5. Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2011 INDHOLD Forord 2 Forskningsråd Gentofte 3 Forskningsenheden 4 START-pulje 2011 5 Forskningens Døgn 29. april 2011 6 Forskningens Dag 22. november 2011 6 Publikationslister

Læs mere

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup

Forskningens Dag. Abstracts. Forskningens dag 27. maj 2009. Regionshospitalet. 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00. Viborg, Skive, Kjellerup Forskningens Dag Forskningens dag 27. maj 2009 27. maj 2009 kl. 13.00 16.00 Abstracts Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup Kvalitets- og uddannelsesafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Læs mere

Abstracts og program Forskningens Dag 30. april 2009 1

Abstracts og program Forskningens Dag 30. april 2009 1 Abstracts og program Forskningens Dag 30. april 2009 1 Forskningens Dag 2009 er tilrettelagt af: Molekylærbiolog, Torben Lüth Andersson, Hæmatologisk Afdeling Overlæge Henrik Krarup, Klinisk Biokemisk

Læs mere

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10

Indhold. Forord ved Forskningschef Eva Benfeldt 5. Forskningsråd Gentofte 6. Den ny biobank på Gentofte Hospital 9. Forskningens Hus 10 Forskningsberetning for Gentofte Hospital 2009 Tekst Camilla Nymann Eva Benfeldt Hanne Konradsen Indhold Grafik og layout Karen Krarup Foto Tobias Kiel Lauesen Helene Ryttersgaard Forord ved Forskningschef

Læs mere

PROGRAM FAGKONGRES 2015

PROGRAM FAGKONGRES 2015 PROGRAM FAGKONGRES 2015 Tina Lambrecht Formand for Danske Fysioterapeuter En fest for faget Jeg er glad, stolt og spændt. Glad for, at vi for femte gang kan samle fysioterapeuter fra hele landet med det

Læs mere

Årsberetning 2007 2008

Årsberetning 2007 2008 Appendix 1 2007 Region Hovedstaden De Videnskabsetiske Komiteer Årsberetning 2007 2008 Appendix 1, 2007 De Videnskabsetiske Komiteer Region Hovedstaden Komité A: H-KF-02-079/03 Et randomiseret, dobbeltblindt,

Læs mere

Forskningens Dag 2010 Abstracts og program

Forskningens Dag 2010 Abstracts og program Forskningens Dag 2010 Abstracts og program 1 Forskningens Dag 2010 er tilrettelagt af: Molekylærbiolog, Torben Lüth Andersson, Hæmatologisk Afdeling Overlæge Henrik Krarup, Klinisk Biokemisk Afdeling Seniorforsker

Læs mere

DASAIMs. Årsmøde 2013 14.-16. november. Program

DASAIMs. Årsmøde 2013 14.-16. november. Program DASAIMs Årsmøde 2013 14.-16. november Program Kongreshotel Udsigt fra Radisson Blu Scandinavia Hotel Hotellet ligger på Islands Brygge, København, på Ny Tøjhusgrunden lige uden for Københavns volde først

Læs mere

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012

ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 ABSTRACTS FAGFESTIVAL 2012 2 / Fagfestival / Abstracts / Mundtlige præsentationer ABSTRACTS ODENSE CONGRESS CENTER 22.-24. MARTS 2012 4 / Fagfestival / Abstracts / Indeks INDEKS Foredrag Det digitale menneske

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskabs ÅRSMØDE

Dansk Neurologisk Selskabs ÅRSMØDE Dansk Neurologisk Selskabs ÅRSMØDE fredag den 4. april - lørdag den 5. april 2008 Munkebjerg Munkebjergvej 125 7100 Vejle Årsmødet er sponsoreret af Merck Sharp & Dohme UCB Nordic A/S Bayer Schering Pharma

Læs mere

Velkommen til DSOHH 2015 4. Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8

Velkommen til DSOHH 2015 4. Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8 Indhold Velkommen til DSOHH 2015 4 Program Program oversigt 5 Program torsdag 21. maj 6 Program fredag 22. maj 8 Praktisk Praktisk information 10 Socialt program 12 Udstillere 13 Abstracts Inviterede foredrag

Læs mere

Institution: 1) Department of Plastic Surgery, Aarhus University Hospital, 2) Institute of Pathology, Aarhus University Hospital.

Institution: 1) Department of Plastic Surgery, Aarhus University Hospital, 2) Institute of Pathology, Aarhus University Hospital. Authors: Andreas Engel Krag 1, Gete Toft Eschen 1, Tine Engberg Damsgaard 1, Mille Sværdborg 1, Torben Steiniche 2, Birgitte Jul Kiil 1. Institution: 1) Department of Plastic Surgery, Aarhus University

Læs mere

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden

Struktur Fondens resultater INDHOLD Novo Nordisk Fonden ÅRSSKRIFT 2008/2009 NOVO NORDISK FONDEN Novo Nordisk Fonden Novo Nordisk Fonden blev oprettet i 1989 ved en sammenslutning af Novo s Fond, Nordisk Insulinfond og Nordisk Insulinlaboratorium og har til

Læs mere

Program. DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november. www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn. Amager Boulevard 70, København

Program. DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november. www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn. Amager Boulevard 70, København Radisson Blu Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70, København Tlf. 3396 5000 www.radissonblu.dk/scandinaviahotel-koebenhavn DASAIMs Årsmøde 2012 8. - 10. november Program 1 Hovedsponsorer 2 Velkommen til

Læs mere

FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD

FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD Årsrapport Forskningsrådet Sygehus Syd 2 ÅRSRAPPORT Forskningsrådet Sygehus Syd Indholdsfortegelse Indholdsfortegelse... 3 Forord... 5 FBE Anæstesi, Næstved Sygehus.... 6 FBE

Læs mere

Psykoterapeutisk Center Stolpegård Bidrag til tidsskrift - Tidsskriftartikel 12 Bog/antologi/afhandling/rapport - PhD.

Psykoterapeutisk Center Stolpegård Bidrag til tidsskrift - Tidsskriftartikel 12 Bog/antologi/afhandling/rapport - PhD. Organisation Type Antal Psykiatrisk Center Amager Bidrag til tidsskrift Tidsskriftartikel 11 Psykiatrisk Center Ballerup Bidrag til tidsskrift Tidsskriftartikel 13 Bog/antologi/afhandling/rapport Rapport

Læs mere

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling

www.sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 Telefax 72 22 74 11 E-mail sst@sst.dk FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse og behandling 2011 FYSISK AKTIVITET håndbog om forebyggelse

Læs mere

ABSTRACTS FAGKONGRES 2015

ABSTRACTS FAGKONGRES 2015 ABSTRACTS FAGKONGRES 2015 2 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Keynotes ABSTRACTS Fagkongres 2015 4 / Fagkongres 2015 / Abstracts / Indeks Indeks Særlige sessioner Musikkens helbredende effekt 11 Hvordan

Læs mere

Arbejdsmedicinsk Klinik

Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2014 Arbejdsmedicinsk Klinik Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C 1 INDHOLDSFORTEGNELSE ÅRET DER GIK... 3 ØKONOMI... 4 KLINISK HVERDAG... 5 FOKUSPUNKTER...

Læs mere

Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2013 (jnr. 13/7738) Ansøgninger og indstillinger 1]

Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2013 (jnr. 13/7738) Ansøgninger og indstillinger 1] Region Syddanmarks Ph.d.-pulje 2013 (jnr. 13/7738) Ansøgninger og indstillinger 1] 3 Toke de Koning Svendsen, Neurologisk Afd, Neurologisk afd David Gaist Overlæge, forskningslektor, Neurologisk, Relationen

Læs mere

Titel Primære forfatter side. Helen Bernt Andersen. A systematic review for the Cochrane Collaboration Ingrid Greve. 7

Titel Primære forfatter side. Helen Bernt Andersen. A systematic review for the Cochrane Collaboration Ingrid Greve. 7 Udvikling- og forskningsaktiviteter inden for den kliniske sygepleje på Rigshospitalet 2014 Indholdsfortegnelse Titel Primære forfatter side Forord Helen Bernt Andersen. 5 A systematic review for the Cochrane

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet

MAGASINET. MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER. læs inde i bladet MAGASINET TIL VENTEVÆRELSET DIT LÆGEMAGASIN INDLÆG Nr. 6 december 2013 27. årgang ISSN Nr. 0902-1787 MAGASIN FOR PRAKTISERENDE LÆGER og SPECIALLÆGER www.laegemagasinet.dk læs inde i bladet Guidance for

Læs mere

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter

Forskningsrapport 2009. Regionshospitalet Silkeborg og Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsrapport 2009 Regionshospitalet Silkeborg og Forord Hospitalsledelsen har hermed fornøjelsen af at præsentere forskningsrapporten 2009 for Regionshospitalet Silkeborg og. Det indgår i hospitalsledelsens

Læs mere

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS)

Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Titel Polycystisk ovariesyndrom (PCOS) Forfattere Navn: Mubeena Aziz Stilling: Reservelæge Arbejdssted: Hillerød Navn: Pia erthelsen Stilling: Reservelæge Arbejdssted: Kolding Navn: Heidi Christiansen

Læs mere

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde

Side 5. Side 9. Side 19. Side 23. Side 30. Side 32. Formandsberetning DSTH 2009. Referat fra DSTHs Efterårsmøde 5. UDGAVE 2009 Side 5 Formandsberetning DSTH 2009 Side 9 Referat fra DSTHs Efterårsmøde Side 19 Referenceintervaller for børn for koagulationsanalyser Side 23 Venøse tromboser hos børn Side 30 International

Læs mere

Plastikkirurgisk Afdeling Roskilde Sygehus Københavns Universitet

Plastikkirurgisk Afdeling Roskilde Sygehus Københavns Universitet Kutant angiosarkom efter strålebehandling for brystkræft Foredragsholder: Medforfattere: Abstract: Afdelingslæge Susanne Lambaa Plastikkirurgisk Afdeling Roskilde Sygehus Københavns Universitet Afdelingslæge

Læs mere