Tingstedet. Lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn. Nr Årgang. Juni 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tingstedet. Lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn. Nr. 104-17. Årgang. Juni 2009"

Transkript

1 Tingstedet Juni 2009 Nr Årgang Lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn

2 KOMMENTAR Tingstedet Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. Bladet optager indlæg fra private, foreninger samt annoncer. Bladet er planlagt til at udkomme medio februar, april, juni, august, oktober og december. Indlæg til næste nummer, skal være redaktionen i hænde senest d. 15 i måneden før. Indlæg kan afleveres i redaktionens grønne postkasse, som er opsat hos Gurli Kjep, Tingstedvej 16, eller til redaktionsmedlemmerne. Sats/Tryk: Prinfo Holbæk-Hedehusene-Køge Oplag: 785 stk. Giro: Redaktionsmedlemmer: Gurli Kjep Tingstedvej 16, Reerslev, Tlf n i s s e m o c a f e e r. d k Preben Hedegaard Solvang 33, Reerslev, Tlf p r e b e n w v i p. c y b e r c i t y. d k Rie Michaelsen Solvang 29, Reerslev, Tlf r i e. m i c h a e l s e 4 m e 2you.dk Grethe Grøn Henriksen M.W. Gjøesvej 22, Reerslev, Tlf g r e t h e _ t Karin Gregersen Blommegrenen 11, 5592 Ejby, Tlf k a r i n g p r i v a t. d k eller Nye annoncører kan henvende sig til en af de ovennævnte redaktionsmedlemmer. TANKER UNDER EN VANDRETUR LANGS HEGNET. Sagte gennem luften strømmer Denne vellugt honningsød, Og som duftberust jeg drømmer med en åben bog i skød, sagte vender vinden bladet -, hvor parfumen dog er stærk! Hvad er mig, når linden blomstre, selv det lærerigste værk. Ordene er Holger Drachmanns og de faldt mig ind forleden dag, da jeg langsomt vandrede ud ad den nye natursti langs hegnet med en bølgende kornmark på den ene side og skellet på den anden side med lave buske og spredte piletræer grænsende op til den stærkt gule honningsøde duftende rapsmark på den anden side. Intet andet i naturen har denne stærkt gule farve og intet andet den samme søde duft måske lige undtagen lindetræerne, når de som digteren fortsætter: Linden blomstrer, luften gløder; tordensvanger, mæt af sol. Blomst ved blomst mit øje møder, mens jeg vugger i min stol; havens flora, just som året, højest i sin fylde nået yppigst farve, modnest mængde af hvad der blev tænkt og sået. Sådan sad digteren og tænkte i sin stol i haven hjemme i Skagen, hvor han nød foråret og sommeren og glædede sig til bålet på stranden Sct. Hans aften. Jeg længtes ikke efter Sct. Hans, mine tanker gik til en gammel ven, jeg netop havde besøgt og som var stærkt præget af sygdom, men som havde et stort ønske i tankerne om en tur ud i den nyudsprungne Dyrehave, han ville gerne opleve de blomstrende hvide og røde tjørne, gå en tur på Erimitagesletten og kaste et blik ud over Øresund. Fortsættes side

3 KOMMENTAR Fortsat fra side 2 Modne tanker farvetunge: Rosen svømmer i sit blod, ældre slægter, ganske unge, podet par på samme rod! Hyldens tætte skærme skygger for en nattebleg Jasmin hvor de hvisker, hvor de længes: hver om sit og hver om sin! Siddende på en solvarm plet på jordvolden lænet op ad en pilestamme lyttende til vibens fløjt i luften går tankerne til vennen, måske en spadseretur på opdagelse i slotshaven ved Frederiksborg slot en solskinsdag med ham ville vække glæde og mod. Der er gangens perspektiver lukket af en hasselhæk, hvor en Gud sit væsen driver, mens han holder folk for gæk! Nu velan! På luftens strømme lad os sagte glide hen; lad mig, medens linden blomstre, drømme tiden om igen! Redaktionen. Hvor finder jeg hvad i Tingstedet? Landsbylauget, Ren By Sommerfest og Sankt Hans., side Vandværket, referat, side Reerslev Fritidsklub, side 14. Landsbykalender, side 15 og Menighedsrådet, aktivitetskalender, side Reerslev IF,. side 20. Skytteforeningen, side 21. Læsernes side, De uskyldiges røst, massage i Stærkende, side Arkivet, Reerslev Brugs, side Tips og ideer til Maden, side Det for børn, Børnesiden, side 30. Menighedsrådet, gudstjenestelisten, side

4 HØRT I BYEN Tingstedet nu i farver Som I sikkert har bemærket, er Tingstedet nu i farvetryk. Derfor en lille rundspørge: Øger det din læselyst, at Tingstedet er i farver? Vi hører gerne din mening om form, indhold og bladets udseende. Vær med til at gøre Tingstedet bedre. Du kan skrive din kommentar på f. eks. en lukket konvolut og lægge den i postkassen hos Gurli, Tingstedvej 16, eller maile den til en i redaktionen senest d. 15/ Vi trækker lod blandt indkomne svar, og vinderen præmieres med 1 flaske rødvin. LÆSERKONKURRENCE: Tag et foto på din tur rundt i byen eller omegnen og send det til redaktionen. Redaktionen trækker lod blandt de indkomne fotos og vinderen får ud over billedet på forsiden af Tingstedet 2 flasker rødvin. Ved du, hvad min far gav min mor til hendes runde fødselsdag? Et spisestel i 625 dele! sagde teenagedatteren til sin veninde. Du godeste, din far må da være meget rig sagde veninden. Næh, stellet var egentlig på 24 dele, men så snublede han på trappen ud fra Pinnerup! - 4 -

5 Kæledyr eller have? Vi har det hele til konkurrencedygtige priser. Alt i foder til heste også strøelse, træbriketter samt træpiller. Tjørnehøj Mølle er Danmarks største hestefoderproducent. Foderet forhandles landsdækkende gennem DLG, Land & Fritid samt private forhandlere A/S Tjørnehøj Mølle Tingstedvej Hedehusene Tlf Åbningstider: Man.-tors Fre Middagslukket alle dage

6 LANDSBYLAUGETS BESTYRELSE Se også: LANDSBYLAUGETS HJEMMESIDE: Formand Michael Blem Clausen Dybkærvænget 13, Stærkende Tlf.: Mail: Næstformand Kirsten Halby Tingstedvej 18, Reerslev Tlf.: Mail: Kasserer Sekretær Pressekoordinator Ulla Christensen Solvang 70, Reerslev Tlf.: Mail: Dan Petersen Poul Hansens Vænge 16, Stærkende Tlf.: Mail: Michael Michaelsen Solvang 29, Reerslev Tlf.: Mail: - 6 -

7 LANDSBYLAUGET INFORMERER Bestyrelses- René J. Andersen medlemmer Nordtoften 6, Reerslev Tlf.: Mail: Kenneth Vexøe Tingstedvej 7, Reerslev Tlf Jytte Larsen Solvang 66, Reerslev Tlf.: Mail: Suppleanter Else Nielsen Thorsager 12 I, Reerslev Tlf.: Mail: Nick Zieler Tingstedvej 41, Reerslev Tlf.: Mail: Hvis du ikke er medlem af Landsbylauget og gerne vil have indflydelse på hvad der sker i vores landsbyer, eller du gerne vil deltage i byernes arrangementer, kan du henvende dig til: Kasserer Ulla Christensen Solvang 70, Reerslev 2640 Hedehusene Tlf eller Årligt kontingent 125,- kr. Formål fra vedtægterne. Foreningen har til formål at arbejde for, at Reerslev-Stærkinde bevarer det miljø og den kultur, herunder det serviceniveau, der traditionelt er repræsenteret i et landsbysamfund. I tilslutning til denne målsætning skal det tillige tilstræbes, at den nuværende bygnings- og naturmæssige struktur bibeholdes i så vid udstrækning som muligt, og at videreudvikling og udbygning tager hensyn hertil

8 LANDSBYLAUGET INFORMERER REERSLEV-STÆRKENDE LANDSBYLAUG INDBYDER TRADITIONEN TRO til en hyggelig Sankt Hans Aften tirsdag den 23 juni i Lergraven. Tag madkurven med. Der sælges øl/vand/vin og slik i boden fra kl Landsbylauget har indkøbt nye borde og stole, og vi har lånt en del strandstole, så vi håber det bliver lidt mere komfortabelt end med pallerne. Årets båltale begynder ca. kl. 21:15 Bålet tændes ca. kl. 21:30. Mød op til en festlig og hyggelig aften

9 LANDSBYLAUGET INFORMERER Projekt Ren By, søndag den en succes 20 aktive Reerslev & Stærkende borgere mødte op. Vejret var tørt og godt, og humøret højt. På de uddelte ruter blev der samler 19 stække med affald + diverse flasker og dåser. Godt gået! Landsbylauget takker alle, der var med til at gøre en indsats mod uønsket og uskønt affald i og omkring vore to smukke landsbyer. Ifølge Dansk Naturfredningsforening deltog ca personer på landsplan, og der blev indsamlet ca. 200 Tons affald. Landsbylauget agter at fortsætte dette samarbejde med Dansk Naturfredningsforening og Miljø- og Energicentret i Høje Taastrup kommune. Vi håber selvfølgelig på endnu flere aktive indsamlere næste gang. På gensyn foråret 2010 På Landsbylaugets vegne: Else Nielsen og Jytte Larsen Referatet fra generalforsamlingen kan læses på Landsbylaugets hjemmeside: eller bestilles hos bestyrelsen. NCC Råstoffer A/S Reerslev Grusgrav Hedehusene Mørtelværk Tranemosevej 2, Reerslev 2640 Hedehusene Tlf Vi sælger også til private, kontant. Vi har et stort udvalg af grus, sten og mørtel. Vi giver gerne et godt råd om materialevalg. Vi giver mulighed for at bese materialerne inden køb. - 9-

10 LANDSBYLAUGET INFORMERER Sommerfest i Reerslev og Stærkende Lørdag d. 15. august Loppemarked, fodboldturnering, kampsportsopvisning, konkurrencer, linedance, trylleshow, kaffe- og kagebord, gymnastikopvisning, hoppeborge, festmiddag Programmet bliver pakket, men til gengæld bliver der noget for enhver smag til årets sommerfest, som bliver til i et samarbejde mellem alle interesserede lokale foreninger og enkeltpersoner koordineret af Landsbylauget ved formand Michael Blem Clausen. Vil du gerne reservere en plads på loppemarkedet, har du en idé til en aktivitet, underholdning eller andet festligt indslag, eller kunne du tænke dig at give en hånd med på dagen, kan du allerede nu kontakte Michael på mail: eller tlf Sæt kryds i kalenderen med det samme, så du ikke går glip af en hyggelig dag for alle i Reerslev, Stærkende og omegn

11 REERSLEV VANDVÆRK I/S Ordinær generalforsamling i Reerslev forsamlingshus d. 18 marts Kl. 19,00 bød formanden velkommen, der var fremmødt 25 personer heraf 19 interessenter. Ad pkt. 1, Bendt Poulsen blev valgt til dirigent, ingen modkandidater. Dirigenten oplyste, at indkaldelsen var udsendt 1 dag for sent iht. vedtægter, ingen havde indvendinger mod dette. Ad pkt. 2, Til stemmetæller blev valgt, Michael Michaelsen og Jacob Lylloff. Ad pkt. 3, Formanden oplyste at lokalplan 6.17,som omhandler den sydligere boring, er godkendt således at den sydlige boring ikke skal flyttes og arealet omkring denne skal vederlags frit overdrages til Reerslev Vandværk. Der blev orienteret omkring vandrådet, - 11

12 REERSLEV VANDVÆRK I/S som er en sammenslutning af selvstændige vandværker i Høje Taastrup Kommune. På disse møder har Formanden og Rene Andersen deltaget. Her bliver der udvekslet erfaringer med de øvrige vandværker. På disse møder deltager også repræsentanter fra den kommunale vandforsyning hvilket giver vandrådet mulighed for at holde HTK i ørene omkring de forpligtelser Kommunen har overtaget efter Amtet. I november måned blev det konstateret, at vandbeholderen blev for hurtigt tømt, der var mistanke om en lækage i beholderen, men dette var heldigvis ubegrundet, idet det var den sydlige boring der have problemer med pumpe kapacitet. Ved institutionen Lærken blev der konstateret et vandledningsbrud af en forsyningsledning. Desværre skete dette op til en weekend og det var først muligt at skaffe reparatør efter weekenden, dette medførte selvsagt en del vandspild. Efter moden overvejelse i bestyrelsen, blev det besluttet at udskifte den gamle støbejensledning som blandt andet forsyner Reerslev Skole. Dette medførte også, at man fik kendskab til vor skole var tilsluttet forsyningsledningen, en viden man ikke havde før. Desværre tog det en del tid, at få færdiggjort dette arbejde, dog uden protester fra folk, der skulle færdes daglig omkring udgravningerne. Formanden oplyste endvidere, at der i 2008 er oppumpet kbm. vand. Formanden blev spurgt om, hvor langt bestyrelsen var med at gennemføre registreringen af alle stophaner. Han kunne oplyse at bestyrelsen havde kontakt med 2 firmaer, men at der ikke var taget beslutning om dette endnu især fordi det var en bekostelig sag. Der har i de seneste dage været konstateret brunt vand i hanerne især på Solvang. Formanden havde ikke hørt om problemet men kunne oplyse, at det måske skyldes en reparation i et hus, hvor det ikke var muligt af finde stophanen, hvorfor det var nødvendigt at lukke på den spindel der afbryder forsyningen til hele Solvang. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Ad pkt. 4, Kassereren fremlagde et regnskab, uden revisionsbemærkning, med et underskud på ,17 kr. Dette underskud er fremkommet ved, at der i regnskabet er hensat et beløb på ,- kr. til dækning af den før omtalte nye forsyningsledning. Endvidere er der er et negativt beløb på opkrævning af vandskat hvilket muligvis kan skyldes et for

13 REERSLEV VANDVÆRK I/S stort vand tab i forsyningsledningerne. Kassebeholdningen udgør ,82 kr. Ad pkt.5, Budget for år 2009, blev fremlagt. Og godkendt. Ad pkt. 6, Takstblad for år 2009, blev fremlagt. Der var ingen ændringer og blev godkendt. Ad pkt. 7, Der var ingen indkomne forslag. Ad pkt. 8, Rene Andersen og Niels Willumsen var på valg, begge blev genvalgt. Bendt Poulsen blev genvalgt til suppleant for bestyrelsen. Ad pkt. 9, Revisor Anne-Mette Hendriksen og Nils Ohm Rasmussen blev genvalgt. Revisorsuppleant Michael Michaelsen blev genvalgt. Ad pkt. 10, Bestyrelsen blev forespurgt om en evt. hjemmeside for Reerslev Vandværk. Der var ingen i bestyrelsen der kunne påtage sig den opgave. Michael Michaelsen, som bestyrer hjemmesiden for Reerslev Stærkende Landsbylaug, tilbød at etablerer et link til relevante oplysninger om vandværket dette tilbud blev accepteret. Se også Vandværkets hjemmeside: ER DIN GRUND FORURENET? Vi er et miljørådgivningsfirma der beskæftiger sig med oprensning af forurenede grunde. I forbindelse med salg eller køb af ejendomme er det vigtigt, at få klarhed for om den pågældende grund er forurenet. Vi kan bistå med forundersøgelser, egentlige miljøundersøgelser på grunden, samt de hermed nødvendige myndighedsbehandlinger Vi kan udføre det nødvendige arbejde i forbindelse med selve oprensningen samt udfærdige de nødvendige myndighedsrapporter. Ring for en uforbindende snak. JM MILJØRÅDGIVNING / LOGISTIK. Stærkendevej 153, Reerslev 2640 Hedehusene Tlf / Mail

14 Reerslev fritids- og ungdomsklub Tingstedvej 42, Reerslev, 2640 Hedehusene. Tlf Hjemmeside: Nu er vi kommet udendørs dejligt. Efter et langt efterår og en kold vinter er det nu blevet forår, og vi er alle ude og nyde det gode vejr i vores have. Det har været 1. maj og det betyder at alle vores nye børn er startet i klubben 24 for at være helt præcis en dejlig stor årgang. Her 14 dage efter starten, ser det ud som om alle er ved at vende sig til at gå i klubben. Hvad enten man vil det eller ej, er der stor forskel på at gå i sfo og klub. Men som sagt, det ser ud til at alle er glade for at være her, og vi er som personale, glade for at have dem her. VELKOMMEN! Der er blevet bygget et brændeskur, så vores brænde ikke ligger og bliver vådt. Der er indkøbt udstyr til vores bålplads, så nu kan vi lave endnu flere ting omkring bålet. Michael og børnene ender med at blive mesterkokke i bål mad. Vores rollespil er også ved at komme op i omdrejninger igen. Det er ikke fordi det har ligget stille hele vinteren, men der har det mere været våbenfremstilling i kælderen. Og det har vi andre ikke set så meget til. Torsdag d. 14. maj, var den officielle start på rollespil i vores klub. Det er lig med, at man nu spiller i dragter m.m. Vores plan er at der er fast spilledag om torsdagen, lige efter skole. Og så bliver der ellers spillet efter behov. Vi skal igen i denne sommer også spille sammen med nogle af de andre fritidsklubber i kommunen. Har du husket at tilmelde dig vores fritidsklub koloni til Bornholm? Vi er ved at være klar til at tage af sted, selv om der i skrivende stund, er 5 6 uger til afgang. Så er du ikke tilmeldt, går du garanteret glip af noget stort. Der er kommet endnu et medlem i vores bestyrelse, Majken, mor til Mathilde og Magnus. Velkommen i klubben Det var alt for denne gang. Mangler du oplysninger/nyheder fra klubben i løbet af sommeren, så husk at kig ind på vores hjemmeside. Rigtig god sommer til jer alle! Lars Vesterdal Klubleder

15 Reerslev-kalenderen 2009 Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat allerede nu: Dag Dato Kl. Emne Sted Arrangør Juni Ons Kolonimøde for forældre Fritidsklubben Fritidsklubben Lørsøn Rollespilsovernatning v. Hakkemosen Fritidsklubben Reerslev kirke Reerslev Kirke Tirs 23 Skt. Hans Lergraven Landsbylauget Ons Sæsonafslutning Forsamlingshuset Ældreklubben Man tirs Dagklubben på koloni Fritidsklubben Juli Ons -fre 1-3 Dagklubben på koloni Fritidsklubben August Lør 15 Sommerfest Forsamlingshuset Landsbylauget, Fritidsklub m.fl Ons Sæsonstart, herefter klubmøde hver onsdag formiddag. Søn Midsommerkoncert, Nordiske Toner i sommernatten Fresøn Weekendtur for aftenklubben Fritidsklubben Ældreklubben Fritidsklubben

16 Reerslev kirke og menighedsråd inviterer til spændende oplevelser i løbet af Gospel Familiekoncert Julekoncert Midsommerkoncert Dansk musik Musikgudstjeneste Foredrag Udflugt m.m

17 I JUNI: Hvad sker der: REERSLEV KIRKE Midsommerkoncert Nordiske toner i sommernatten. Efter koncerten går vi sammen over i præstegården og nyder et glas. Reerslev Kirke Hvor: Hvornår: Søndag d. 21. juni kl. 21 I SEPTEMBER: Hvad sker der: Udflugt med Reerslev Kirke vi tager til Sverige. Hvor: I Sverige: Dalby kirke mm. Hvornår: Lørdag d. 5. september 2009 kl. 9 Pris: kr. 150,- Hvad sker der: Høstgudstjeneste med efterfølgende høstfrokost i præstegården Hvor: I Reerslev Kirke Hvornår: Søndag d. 13. september kl. 10 Hvad sker der: Syng med: En hyggelig aften hvor vi synger danske sange. Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage. Hvor: Reerslev Forsamlingshus Hvornår: Onsdag d. 23. september 2009 kl. 19 I NOVEMBER: Hvad sker der: Familiekoncert: Jagten på det hemmelige orkester. Et musikalsk eventyr, hvor vi følger de to musikdetektiver kartoffelmanden og hunden Henning. Reerslev Forsamlingshuset Hvor: Hvornår: Søndag d. 1. november 2009 kl. 15 Hvad sker der: Gospelkoncert med Gospelkoret Grace v/peter Steinvig. Hvor: I Reerslev Kirke Hvornår: Søndag d. 22. november 2009 kl. 16 I DECEMBER: Hvad sker der: Julekoncert med The Spirituals Hvor: Reerslev Kirke Hvornår: Søndag d. 20. december 2009 kl. 16

18 Reerslev-kalenderen 2009 Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat allerede nu: Dag Dato Kl. Emne Sted Arrangør September Tirs Udflugt Vordingborg Husholdningsforeningen Lør 5 9 Udflugt Dalby Kirke, Sverige Reerslev Kirke Søn Høstgudstjeneste Reerslev Kirke Reerslev Kirke Tors Spisning Steen & Mads, Stand-Up Forsamlingshuset Reerslev Musikforsyning Ons Syng med aften Forsamlingshuset Reerslev Kirke Lør 26 Rollespilsscenarium Fritidsklubben Oktober Man 5 13 Tøjparty, Anna s Mode Forsamlingshuset Husholdningsforeningen Tirs 6 19 Forældremøde for dag- og aftenklubben med valg til bestyrelsen Tors Spisning Bjarne Lisby Tors 29 Halloween sammen med Viben SFO Fritidsklubben Fritidsklubben Forsamlingshuset Reerslev Musikforsyning Reerslev Skole Fritidsklubben og Viben SFO Fre Café-aften Forsamlingshuset Landsbylaugets Café-Udvalg

19 Reerslev-kalenderen 2009 Vigtige datoer fra en række af byens foreninger med arrangementer, der er fastsat allerede nu: Dag Dato Kl. Emne Sted Arrangør November Søn 1 15 Familiekoncert, Et musikalsk Eventyr Fre Flæskestegsaften, børn og forældre. Max 100 pers. Tors Spisning Havens Danse Orkester Søn Gospelkoncert m/ gospelkoret Grace Tirs Virksomhedsbesøg, fru Hansens Chokolade Reerslev Kirke Fritidsklubben Reerslev Kirke Fritidsklubben Forsamlingshuset Ree Reerslev Kirke rslev Musikforsyning Reerslev Kirke Lille Skensved Husholdningsforeningen Fre Juletræstænding?? Forsamlingshuset Landsbylauget December Lør 6 Julestue?? Reerslev Skole Fritidsklubben Man Teatertur, SKRUMP, af Flemming Jensen Høje Taastrup Teaterforening Tors 3 19 Julehygge med banko Hedehuset Husholdningsforeningen Husholdningsforeningen Fre 19 Julediskotek Fritidsklubben Fritidsklubben Søn Julekoncert med The Spirituals Reerslev Kirke Reerslev Kirke En sød ældre dame var inviteret ud til middag og blev meget imponeret over, at hun skulle have hummer til forret. Det er nu kun jomfruhummer, sagde værten. Kun!!, udbrød damen, det kan da umuligt gøre hummeren ringere, at den har levet et sobert liv!

20 Information fra Reerslev Idrætsforening Bestyrelsen pr. februar 2007 Funktion Fornavn Efternavn Adresse Postnr. & by Formand Jan B. Jensen Thorsager 24, Reerslev 2640 Hedehusene Reerslev Skytte- og Idrætsforening Tlf. Privat Mobil Næstformand Allan Corfitsen Thorsbrovej 4, Reerslev Kasserer Mads Blom Stendyssevej 15, Reerslev 2640 Hedehusene 2640 Hedehusene Fodbold, Senior Fodbold, Oldboys Erik Petersen Reerslevvej Hedehusene Vacant Fodbold, ungdom Carsten Laursen Poul Hansens Vænge 3, Stærkende 2640 Hedehusene Badminton Jakob Skydsgaard Møllebovej Hedehusene Gymnastik Annelise Hansen Stærkendevej 153, Stærkende 2640 Hedehusene Linedance, stavgang Annelise Hansen Stærkendevej 153, Stærkende 2640 Hedehusene Svømning Frands Bennetsen Thorsager 3, Reerslev 2640 Hedehusene Bordtennis / kampsport Nina Hansen Ildvænget Hedehusene Kampsport Nina Hansen Ildvænget Hedehusene Skydning Nicolai Andersen Engen Ringsted Skydning, kasserer Anders Hansen Merianhaven Hvalsø Reerslev Skytte- og Idrætsforening Thorsager 24 Reerslev 2640 Hedehusene Tlf.:

21 Information fra Reerslev Skytteforening 15 m.: Tingstedvej /200 m. gevær og 25 m. pistol: Skydebane Vest Information om skydning kan fås hos følgende: Formand: Nicolai Andersen Kasserer: Anders Rody Hansen Riffel.afd.: Svend Erik Rasmussen Stefan Jensen Signe Jørgensen Pistol afd.: Lars Rasmussen Jens Johannesen Bjarne Kristensen Kontingent for 2009: Børn kr. 150,00 Voksne kr. 300,00 Børn kan skyde med riffel fra de er ca. 6-8 år. Man skal være min. 12 år til pistolskydning. HUSK SKYDNING ER EN IDRÆT FOR HELE FAMILIEN Læs mere på

22 LÆSERNES SIDER De uskyldiges røst fra den virkelige verden Sprogblomster! Stuen skal på tur. Sara 4 år siger: Farvel, vi skal gå tur vi skal ned og føde ænder Nogle børn er kravlet op på hegnet omkring legepladsen. Pædagog: Hovsa, kan I komme ned! Jonas 4 år siger: Ja, kan I så komme ned fra buret Pædagogen, der skal smøre et stykke rugbrød, opdager at brødet er muggent og ulækkert. Pædagogen udbryder: Ad - hvor ulækkert Rene 4 år: Må jeg se ja, det er jo helt rusten! God sommer fra fru Nielsen. L.N.SERVICE & VÆRKTØJ ApS STÆRKENDEVEJ HEDEHUSENE TELEFON FAX Mailadd: TID TIL GRÆS, HÆK OG BRÆNDE MÅNEDENS TILBUD: STIHL FS45 C-E BENZIN GRÆSTRIMMER KR. 1,995,00 STIHL BENZIN HÆKKLIPPER HS 45 KR ,00 STIHL ELEKTRISK SAV MSE 180 C-BQ KR ,00 VIKING BENZINPLÆNEKLIPPER MB 448 T KR ,00 MANGE ANDRE GODE TILBUD INDEN FOR FØRENDE MÆRKER Næsten alt i Havebrugsmaskiner, Reservedele, Slibning, Service, Mindre smedeopgaver udføres Afhentning/Udbringning

23 LÆSERNES SIDE Idrætsskadeterapeut og massør. På Stærkendevej 236 er åbnet en klinik for behandling af idræts- og arbejdsskader samt fysiurgisk massage. Behandler er Christian Bruhn der gennem uddannelse og virke som idrætsskadeterapeut og massør blandt andet har arbejdet med : Behandling af idrætsskader Fysiurgisk massage Holdningskorrektion Ryg og lændeproblemer Smertelindring ved fibromyalgi og slidgigt Smertelindring og behandling af piskesmæld Fysiurgisk massage af depressionsramte Fysiurgisk massage har tillige en positiv virkning på stress, spændte muskler og evnen til at få en god nats søvn. For mere information og tidsbestilling kontakt Christian på tlf Til hundeluftere. Det er hyggeligt at gå ture på vore stier, men det er ikke særlig hyggeligt at gå bagom fra kirken og op langs vandværket. Der er nogen, der lufter hunde, det er også ok, men det er ikke ok, når man samler hundelorte op i en pose og så lader dem ligge på jorden, der ligger vel ca. 20 poser i forskellige farver, DET ER IKKE HYGGELIGT AT SE PÅ, så tag venligst posen med hjem i skraldespanden. Skriveren er kendt af Tingstedet Mad, vin eller gaver? Så skulle du ringe til fru Jensen's Multiservice. Alle medarbejdere er fagligt uddannede, og kvaliteten er i top. For fru Jensen er ingen opgaver for små, men heller ingen er for store. Ring:

24 ARKIVET - REERSLEV BRUGSFORENING På billedet ses fra venstre: vognmand Erik Mortensen, Stærkinde, malermester Ring Hansen, Reerslev, formanden gdr. Harry Sørensen, Reerslev, lærer Knud Rasmussen, Reerslev, uddeler Rudolf Lundsgaard og næstformand gdr. Poul Jensen, Stærkinde

25 ARKIVET - REERSLEV BRUGSFORENING Reerslev Brugsforening var et af landet små brugser. Den 29/ besluttede en kreds af reerslevborgere på et møde på skolen at nedsætte en komité på 5 medlemmer, nemlig husmand Jørgen Haagensen, Reerslev, skomager Anders Nielsen, Reerslev, husmand Peter Andersen, Reerslev Mark, indsidder Jens Larsen, Stærkinde, og lærer Lundberg, Reerslev De skulle undersøge mulighederne for oprettelse af en brugsforening, samt meget vigtigt, tegning af aktier. Allerede i løbet af en uge kunne komitéen indkalde til stiftende generalforsamling den 6/ Den første bestyrelse kom til at bestå af gdr. Ole Sørensen (formand), Lundhøjgård, Reerslev, parcellist Jesper Jensen, Reerslev Mark, gdr. Ole Larsen, Reerslev og gdr. Hans Pedersen, Stærkinde. I marts 1892 vedtog man at købe en byggegrund af gdr. sognefoged S. Sørensen, og her blev Reerslev Brugsforening bygget Prisen for hele herligheden kr ,-, en lidt anden pris end man ser på nybyggeri i dag. Brugsforeningen fik en god start, og i 1893 kunne man udbetale den første dividende på 5%. I årene havde Brugsen i gennemsnit 176 medlemmer. I flere år diskuteredes det livligt på generalforsamlingerne om Brugsen skulle anskaffe sig en telefon eller ej. Modstanden var stor mod sådan noget nymodens noget, så det var et spørgsmål, Trænger du til at forkæle dig selv eller en du kender, så kom til Solstrejf en lille gårdbutik i Hedeland på Stærkendevej 124 i Vindinge, tlf Jeg har sjove blomster til ude og inde og laver alt i afskåret blomster, buketter, kurve, sammenplantninger også til bryllupper, begravelser og fester...! Forhandler lækkerier fra Strynø, Læsø og Bornholm. Hvis du vil springe køen over, så bestil på forhånd. Ordre uden for åbningstid, ring og hør nærmere. Husk, det er hyggen, der tæller hos Solstrejf. Husk, at jeg ikke modtager Dankort. Åbent Alle fredage fra og alle lørdage fra Se mere på: eller skriv til:

26 ARKIVET - REERSLEV BRUGSFORENING der gik videre fra den ene generalforsamling i Brugsforeningen til den anden. I 1904 blev telefonspørgsmålet afklaret på generalforsamlingen, og man fik indlagt telefon. En stor begivenhed. På generalforsamlingerne blev der også afholdt auktion over forskellige varer. I 1900 indhentedes bevilling til at drive almindelig købmandsforretning, så nu kunne ikke-medlemmer også handle i Brugsen. I 1904 blev Brugsforeningen tilsluttet Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger (FDB). 75 år senere blev det drøftet, hvorvidt man skulle tilslutte sig den såkaldte frivillige kæde eller ej. Ved 75 års jubilæet i 1966, var der ikke truffet nogen afgørelse herom. Reerslev Brugs havde en god omsætning. Ved 50 års jubilæet var den på kr. og i 1965 var omsætningen på kr. Gennem de første 75 år af Brugsens levetid blev der foretaget flere ombygninger, udvidelser og moderniseringer. Der er ikke mange formænd i brugsforeningens historie. Den første var gdr. Ole Sørensen, derefter fulgte parcellist Jesper Jensen, gdr. Søren Sørensen, præstegårdsforpagter H.C. Jensen, gdr. Rasmus Kjep, sognefoged gdr. V. Thorsen, gdr. Holger Hemmingsen og gdr. Harry Sørensen, der var formand til Brugsen lukkede den 30/ , kun 3 år før 100 års jubilæet. Uddelerlisten er heller ikke lang. Den første var gdr. Anders Larsen, derefter Niels P. Poulsen, Hans Sørensen, Morten Larsen, Niels P. Poulsen igen, J.K. Simonsen, Rudolf Lundsgaard, Erik Jensen, Benny Bixby og Aksel Berg, der var uddeler indtil butikken lukkede i 1988, kun 3 år før 100 års jubilæet. Listen med regnskabsførere i Brugsen er meget kort. I løbet af de første 50 år har der reelt kun været to, nemlig lærer Lundberg og lærer Ejner Nørregård. Vi passer godt på dine øjne OPTOMETRIST E. CORNELIUS-KNUDSEN Taastrup Hovedgade 75 Tlf

27 Ny bolig? Spørg os når du skal sælge Mere end 20 års erfaring med boligsalg Nybolig Mads Østergaard Taastrup Hovedgade Taastrup Tlf Hovedgaden Hedehusene Tlf

28 MADSIDEN

29 MADSIDEN

30 BØRNESIDEN TILLYKKE Vinderen af nr. 103 s Krydsordsopgave : Løsning: Bifald Daniel Pedersen Stenmøllen 61 Kunne du tænke dig at vinde 50 kr., og er du under 15 år, så læg din krydsordsløsning i postkassen på Tingstedvej 16 hos Gurli Kjep, senest d Navn: Adresse: Alder: Løsning: Mit yndlingsdyr:

Tingstedet. Lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn. Oktober 2009. Nr. 106-17. Årgang. Hvilket fortov??

Tingstedet. Lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn. Oktober 2009. Nr. 106-17. Årgang. Hvilket fortov?? Tingstedet Oktober 2009 Nr. 106-17. Årgang Hvilket fortov?? Lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn KOMMENTAR Tingstedet Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. Bladet optager indlæg fra private, foreninger

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

KOMMENTAR Tingstedet. Redaktionsmedlemmer: Nye annoncører kan henvende sig til en af de ovennævnte redaktionsmedlemmer.

KOMMENTAR Tingstedet. Redaktionsmedlemmer: Nye annoncører kan henvende sig til en af de ovennævnte redaktionsmedlemmer. KOMMENTAR Tingstedet Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. Bladet optager indlæg fra private, foreninger samt annoncer. Bladet er planlagt til at udkomme medio februar, april, juni, august, oktober

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Tingst. Sogn. April 2010. Nr. 109-18. Årgang

Tingst. Sogn. April 2010. Nr. 109-18. Årgang Tingst ingstedet April 2010 Nr. 109-18. Årgang Lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn KOMMENTAR Tingstedet Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. Bladet optager indlæg fra private, foreninger samt

Læs mere

KOMMENTAR. Redaktionsmedlemmer: Nye annoncører kan henvende sig til en af de ovennævnte redaktionsmedlemmer.

KOMMENTAR. Redaktionsmedlemmer: Nye annoncører kan henvende sig til en af de ovennævnte redaktionsmedlemmer. KOMMENTAR Tingstedet Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. Bladet optager indlæg fra private, foreninger samt annoncer. Bladet er planlagt til at udkomme medio februar, april, juni, august, oktober

Læs mere

KOMMENTAR. Redaktionsmedlemmer: Nye annoncører kan henvende sig til en af de ovennævnte redaktionsmedlemmer.

KOMMENTAR. Redaktionsmedlemmer: Nye annoncører kan henvende sig til en af de ovennævnte redaktionsmedlemmer. KOMMENTAR Tingstedet Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. Bladet optager indlæg fra private, foreninger samt annoncer. Bladet er planlagt til at udkomme medio februar, april, juni, august, oktober

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Paraplymøde i skolekøkkenet d. 6. januar 2015 kl. 19.00.

Referat fra Paraplymøde i skolekøkkenet d. 6. januar 2015 kl. 19.00. Referat fra Paraplymøde i skolekøkkenet d. 6. januar 2015 kl. 19.00. Til stede: John Severin Torben Nielsen Else Raahauge Jan Kastorp johnpaulsenseverin@gmail.com torben.rosborg@mail.dk Menighedsrådet

Læs mere

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES!

JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! PROGRAM For dit nærmiljø i 2014 Gundersted Borgerforening Michael, Sanne, Svend Erik, Ulrik og Åse JUBILÆUM - 40 ÅR DÉT SKAL FEJRES! KOM OG VÆR MED! 40 år - men ej fed og færdig! I år er det 40 år siden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Tingst. Sogn. Oktober 2010. Nr. 112-18. Årgang

Tingst. Sogn. Oktober 2010. Nr. 112-18. Årgang Tingst ingstedet Oktober 2010 Nr. 112-18. Årgang Lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn INDHOLD Tingstedet Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. Bladet optager indlæg fra private, foreninger samt

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket

Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Skelskør Roklub Tidende Nr. 1. 2012 41 Årgang Generalforsamling Fredag d.24.februar på Biblioteket Formand/Havkajakudvalg. Søren Hansen. Ærtebjergvej 89. 4230 Skælskør. Tlf. 40 82 48 03 erduvimmer@yahoo.dk

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion.

Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion. Albertslund Idrætsforening Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion. Stemmeberettigede til stede: Bordtennis 3, Tennis 3 + 1 fuldmagt, Svømning 2, Badminton 3, Senior Idræts 6, Gymnastik

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info

Søndervang nyt. Efterår 2008. H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Søndervang nyt Efterår 2008 H/F Søndervang Kongelundsvej 211 2770 Kastrup www.sondervang.info Kære medlemmer August 2008 På generalforsamlingen lovede bestyrelsen at undersøge muligheden for, at de enkelte

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

KOMMENTAR Tingstedet. Redaktionsmedlemmer: Nye annoncører kan henvende sig til en af de ovennævnte redaktionsmedlemmer.

KOMMENTAR Tingstedet. Redaktionsmedlemmer: Nye annoncører kan henvende sig til en af de ovennævnte redaktionsmedlemmer. KOMMENTAR Tingstedet Lokalblad for Reerslev- og Stærkende Sogn. Bladet optager indlæg fra private, foreninger samt annoncer. Bladet er planlagt til at udkomme medio februar, april, juni, august, oktober

Læs mere

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet.

Brande Badminton Club. HUSK indbetaling af kontingent før d. 19/8-2010, hvis banen fra sidste år skal beholdes. Se yderligere inde i bladet. Brande Badminton Club August 2010 - Nummer 1-28. årgang FORÆLDREbadminton Som noget nyt tilbyder BBC ungdom i år, at ungdomsspillerne kan tage deres forældre med ned og spille ganske gratis. Her er der

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning

Knæk & Bræk. Årgang: 13 - September 2013. Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning Knæk & Bræk Årgang: 13 - September 2013 Læs inde i bladet: Jagter 2013/2014 Ungjæger Resultater lukket skydning Resultater hundetræning 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Henrik Kristensen Hjejlevej

Læs mere

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014

Agdrup Posten. Kolonihaveforeningen Agdrupparken. Blad nr. 1 April 2014 Agdrup Posten Kolonihaveforeningen Agdrupparken Blad nr. 1 April 2014 OBS! Der tages Agdrup forbehold Posten for trykfejl! Oplag 100 stk. Kontorets åbningstid Se aktivitetskalenderen Hjemmeside www.agdrupparken.dk

Læs mere

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland

med Hjerneskadeforeningen og Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Billedet er fra "En anderledes handicapkonference" med Hjerneskadeforeningen og DFDS. Billedet er fra Oslo i maj 2013. Nyhedsbrev Januar 2014 Aktivitetskalender 1. kvartal

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 15. NOVEMBER 2011 - KL. 19:00 DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNES 8 1. Valg af dirigent. Kurt Jerritslev blev valgt der konstaterede at generalforsamlingen var

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 19. april 2008 kl. 10.00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby

Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Nr. 1. Januar kvartal 2008 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby John, Henrik og Michael, kunne andet end at nyde det flotte efterår de kunne også ramme! Se side 6. Skytten nr. 1, januar kvartal

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august.

Se den opdaterede vagtplan på Norbohuset.dk Der afholdes medhjælper fest sidst i august. Har du mulighed for at hjælpe, til en eller flere af vores aktiviteter kan du kontakte de ansvarlige for de enkelte boder og aktiviteter herunder. Fodbold - Mikael 60231725 Børne diskotek - Martin 2065

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning

Maj 2014. Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer. Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Maj 2014 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om gamle og nye arrangementer Læs i dette nummer: GIRO-kort til kontingent Formandens beretning Side 1 PRISER for kontingent 2014: Medlemskab for par:

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening

Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening Forslag om ændring af vedtægter i Hejnsvig IF: Sort skrift er nuværende tekst i vedtægterne. Rød skrift er forslag til ny tekst i vedtægterne. Vedtægter for Hejnsvig Idrætsforening 1 Foreningens navn Foreningens

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00

Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Referat fra generalforsamlingen i Kvols Foredragsforening tirsdag den 23. februar kl. 19.00 Ad1) Kim Buus blev valgt som dirigent og Grete Mundbjerg som skriftfører. Ad2) Formandens beretning: 11.1. Holdt

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Tingstedet. Lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn. Juni 2012. Nr. 122-21. Årgang

Tingstedet. Lokalblad for Reerslev og Stærkende Sogn. Juni 2012. Nr. 122-21. Årgang Tingstedet Juni 2012 Nr. 122-21. Årgang Årets konfirmander er: Mathias Højholt Østergaard, Mia Sloth Thomassen, Olivia Frederikke Penter, Amalie Rubjerg Lemke Lasse Enø Ternstrøm, August Pedersen, Patrick

Læs mere

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling afholdt torsdag den 26. marts 2009 kl. 1930 i Dalby forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 61 marts / april. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Festudvalget Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1

November 2010. Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur. Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet. Side 1 November 2010 Læs i dette nummer: Om Løvfaldstur Om Staldarbejdet Vedlagt i dette nummer: Invitation til Juletur Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug: Formand: Næstformand: Lasse Hansen, Tina Jørgensen

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1]

Bøgen. Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] Bøgen Nr. 13 juni 2016. Udgiver: Forenede Care - Bøgeskovhus [1] INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 3 Nyt fra centerchef Maria Tønnersen Side 4 Velkommen til Bøgeskovhus Side 4-7 Nyt fra aktivitetskoordinator Helle

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus.

Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Referat af generalforsamling onsdag den 20. november 2013 Kl. 19.30 i Falling Forsamlingshus. Generalforsamling afholdtes jf. dagsorden med 21 fremmødte forbrugere ex. bestyrelsen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7.

SKL s store stævne Søndag den 15. januar holder SKL det årlige store pistol stævne. Kom og deltag eller hjælp, læs side 5 og 7. Nr. 1 januar kvartal 2006 Medlemsblad for Skyttelauget Kongens Lyngby Masser af klasser Årets skoleskydning for 5. klasser blev en stor succes med 183 deltagende hold fra SKL læs side 6. SKL s store stævne

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. marts 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN marts 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. marts 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige indlæg,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2014 Fra vores telt 1. maj i Gryden Kom og mød Ole Nors fra 3F Aalborg Indhold: - Generalforsamlingen - Aktiviteter i 2014 se medsendte - Valgtræf i København

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn September 2014. Indhold: * Høstgudstjeneste: Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn September 2014. Indhold: * Høstgudstjeneste: Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn September 2014 Indhold: * Høstgudstjeneste: * Vennekredsen: Høstfest * Lyne Hallen: Generalforsamling * Aktivitetskalenderen:

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning

Maj 2013. Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Maj 2013 Læs i dette nummer: Om Generalforsamlingen Om konstituering Om nye arrangementer Vedlagt i dette nummer GIRO kort til kontingent Indbydelse KÆRBYFEST Beretning Side 1 Bestyrelsen i Kærby Landsbylaug:

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere