Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011"

Transkript

1 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge i Skanderborg Side 1

2 Generalforsamling 6. april 2011 Der blev onsdag d. 6. april afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Skanderborg Bakker1, mødet blev afholdt i Kirkecentret. Mødet var indkaldt ved en skriftlig skrivelse der blev omdelt 13/ med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af bestyrelse og revisor. 4. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat. 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 6. Rettidigt indkomne forslag 7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer - Allan Jakobsen og Troels Frejwald er på valg. - Thomas Bang Jeppesen er udtrådt af bestyrelsen hvorfor der mangler mindst et nyt medlem. 8. Valg af kasserer. 9. Valg af revisor. 10. Valg af 2 medlemmer fra bestyrelsen til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede grundejerforening Skanderborg Bakker. 11. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke fremsættes forslag til afstemning) På mødet deltog 20 af foreningens 54 medlemmer, derudover deltog 3 ved fuldmagt. På bestyrelsens vegne bød Troels velkommen og fik som det første valgt en dirigent 1. Valg af dirigent Allan Jakobsen 2. Bestyrelsens beretning Formand Troels Frejwald kom med beretningen for det seneste år. Se det vedhæftede bilag. Beretningen blev godkendt. 3. Aflæggelse af regnskab Kasserer Mikkel Juul-Nyholm fremlagde regnskabet for 2010 (ligger på hjemmesiden). Mikkel havde lidt kommentar med vedr. det underskud der blev lavet sidste år. Som udelukkende skyldes at der kom en stor kontingent stigning til den Overordnede Grundejerforening. Regnskabet blev godkendt. 4. Beslutning om anvendelse eller dækning af årets resultat Underskuddet overføres til næste år. Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge i Skanderborg Side 2

3 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent Budgettet ligger på hjemmesiden. Der var diskussion om specielt det punkt på budgettet der vedr. kontingent til den Overordnede Grundejerforening. Bestyrelsen vil forsikre medlemmerne at vi gør hvad der står i vores magt at få nedsat kontingentet, når vi møder op på generalforsamlingen i den overordnede 24. maj. Der er bl.a. nogle poster vedr. snerydning, vedligeholdelse af Kongefolden samt vedligeholdelse af baneskrænten som vi ikke vil være med til. Kontingent er fastsat til kr. for Rettidigt indkomne forslag Der var modtaget forslag om at fylde grøft op nedenfor Augustas Vænge Det drejer sig om grøften mellem stien og grundene. Det er oplyst at det koster mellem kr. at gennemføre. Forslaget blev ikke vedtaget med stemmerne 9 for og 12 imod. Der var yderligere et forslag om at fylde fællesområdet på Augustas Vænge op med jord, der hvor faskinen er faldet sammen. Bestyrelsen mener ikke det skal være et forslag, det er noget der skal laves. Vi har allerede taget kontakt til Sjælsø for at få dem til at udbedre skaden. De har også taget fat i Rambøl, for at se hvad de kan gøre. 7. Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer Troels og Allan er på valg, Allan stiller op igen og blev genvalgt. Troels ville trække sig, men valgte i sidste øjeblik at stille op som formand og blev genvalgt. Da den tidligere formand Thomas Jeppesen har trukket sig, skal der vælges nye medlemmer til bestyrelsen. Claus Møller, Augustas Vænge 30 er valgt. Rene Raffo, Elisabeths Vænge 12, er valgt Bestyrelsen består fremover af følgende: Formand Troels Frejwald Augustas Vænge 25 Mikkel Juul-Nyholm Kristiansvej 78 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge i Skanderborg Side 3

4 Christina Petersen Augustas Vænge 38 Allan Jakobsen Augustas Vænge 44 Claus Møller Augustas Vænge 30 Rene Raffo Elisabeths Vænge 12 Som suppleant valgtes Jan Overgaard Elisabeths Vænge Valg af kasserer Mikkel Juul-Nyholm genopstiller og modtager genvalg. 9. Valg af revisor Martin Skovgaard-Hansen genopstiller og modtager genvalg. 10. Valg af 2 medlemmer fra bestyrelsen til at repræsentere grundejerforeningen i den overordnede Grundejerforening Skanderborg Bakker. Bestyrelsen har fået lov at vælge på først kommende møde, hvem der skal repræsentere os. 11. Eventuelt a) Legepladsudvalg på EV er nedsat og består af Rene Raffo, Jan Overgaard og Jesper Hjorth. b) Kort indlæg af Christina Petersen vedr. vores ansøgning om genoptagelse af fradrag for forbedringer. Det er oplyst at alle der har jordbundsundersøgelser der påviser, at der skulle være ekstra fundering, skal aflevere kopi af Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge i Skanderborg Side 4

5 jordbundsundersøgelse samt regning for ekstrafundering til Christina Petersen, Augustas Vænge 38, senest 1. juni Der blev spurgt til om regning for bortkørsel af jord, kan tages med. Christina undersøger og vender tilbage. Der skal underskrives en fuldmagt til Christina hvor hun får fuldmagt til at repræsentere hver enkelt grundejer ved skat. Dem der ikke allerede har underskrevet, vil Christina komme forbi og få underskrift af. c) Festudvalg skulle nedsættes og følgende er valgt: Peter Andersen EV nr. 1 Lars Alhage EV nr. 4 Camilla Bisgaard AV nr. 32 Pernille Haslund AV nr. 11 Mikkel Kristiansvej 78. Bestyrelsen takkede for pænt fremmøde. Dirigent d. Formand d. Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge i Skanderborg Side 5

6 Bilag: Formandens beretning Skanderborg forår Det har været et bestyrelses år fyldt med opgaver. Første opgave i bestyrelsen var generalforsamling i den overordnede. Thomas deltog i generalforsamling der fandt sted den 25/ AV/EV havde stillet forslag om vores grillhytte der formelt skulle godkendes på overordnet generalforsamling. Beretning fra bestyrelsen kunne fortælle om markant ændret dialog med Sjælsø. Dialogen har været kontruktiv og de fleste mangler i området er udbedret. Herunder areal omkring søen, lys langs stien til banegården og flere andre småting. Overtagelse af fællesarealet på AV trak i starten af året fortsat ud. Det lykkedes os dog at skaffe en fuldmagt fra Sjælsø til at få byggetilladelsen til legepladsen i hus. Legepladsen blev langt om længe færdig, nogen stor indvielsesfest blev der vist ikke holdt. Vi har dog nu endeligt modtaget skøde på arealet så det officielt er vores. SKT Hans blev afholdt på fællesareal og en tom byggegrund på EV. Vejret var perfekt og bål vist meget tørt, det forsvandt i hvert fald hurtigt. Vi havde lejet hoppeborg til de mindste og lagt op til medbring din grill og et tæppe. Efter bestyrelsens mening en succes. Sommerfester blev også afholdt med stor succes. I 2010 af 2 omgang, én for AV og én for EV. Der har været mange(alt for mange) indbrud og tyverier i området. Bestyrelsen indhentede derfor tilbud fra G4S og Dansikring på områdevagt med 2 patruljer hver nat. Jo flere hustande vi kan få med jo billigere. Indhentede tilbud for AV og EV beløb sig til pr. hustand. Af årsager jeg vil komme tilbage til valgte vi at forkaste ideen. Vi har i bestyrelsesåret brugt mange timer på følgende problemstillinger: Vi har forsøgt at få indsigt i den overordnedes overtagelse af areal fra Sjælsø herunder om de har gjort opmærksom på alle mangler og udbedring af samme. Fordelingstal i vedtægterne har også fået os op ad stolene. Der var meget sne der skulle ryddes vinteren 2009/2010, udgift til at holde stier ryddet ligger i den overordnede. Vedligehold af alle grønne arealer påhviler ligeledes den overordnede og sidst med ikke mindst er Kongefolden blevet til privatvej og som det ser ud lige nu har Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge i Skanderborg Side 6

7 den overordnede taget skøde på denne også. Baneskrænt har den overordnede også vedligeholdelsespligt på, en aftale der i sin tid blev indgået mellem Banedanmark, Sjælsø og Skanderborg Kommune. Vi har stillet spørgsmåltegn ved rimeligheden i at AV/EV skal medvirke til betaling af vedligehold privatvej. Vi har stillet spørgsmåltegn ved om den overordnede har undersøgt vedligeholdelsesstand af Baneskrænt inden overtagelse. Vi mangler stadig at få afklaret dette. Vedtægtsændring i den overordnede er en mulighed for at rette op på den skæve fordeling, men det syntes svært. Vi har i stedet hyret advokat til at hjælpe med formulering af forslag til generalforsamling så vi undgår vedtægtsændringer. Vi skal under alle omstændigheder forsøge at finde allierede i området til at støtte vores forslag. Status pt. er bidrag skal stige til 9 kr. pr. kvm. En stigning for alle medlemmer i vores forening på 600 kr. årligt. Af samme årsag har vi i bestyrelsen valgt ikke at stille forslag om at hyre områdevagt, da kontingent stiger rigeligt i forvejen., omvendt vil vi gerne debattere emnet om vi skal etablere områdevagt eller ikke. Underskud i overordnet grundejerforening udgør for regnskabsår Underskud kan henføres til snerydningsudgift. Senest har vi brugt lidt krudt på af få kommunen til at rette ejendomsværdi på fællesareal AV til kr. 0. Vi har sendt ansøgning til SKAT om øget fradrag forbedring således for ejendomsskat kan reduceres. Der er meget lang sagsbehandlingstid hos SKAT. Vi har kontaktet Sjælsø for at få regnskab for byggemodning. Sjælsø vil også søge. Der kræves underskrift på fuldmagt af alle grundejere og jer der iflg jordbundsundersøgelser har brugt ekstra skal levere kopi af regning for ekstra udgift. Slutteligt har vi haft bestyrelsesmiddag. Tak for mad. Jeg vil gerne opfordre alle der har mod på lidt bestyrelsesarbejde til at stille op. Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge i Skanderborg Side 7

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret.

NOTAT. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. NOTAT 24. april 2006 Kl. 19:00 Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tisvildelund afholdt på Sankt Helene Centret. Fremmøde: Der var 28 huse repræsenteret ved mødet ved en eller to personer.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. Referat af generalforsamling i Slægtshistorisk Forening Sønderjylland lørdag den 23. februar 2013 Der var mødt 45 personer op til generalforsamlingen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen.

Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. Dagsorden Referat GENERALFORSAMLING 2015 Onsdag den 18. marts kl. 1930 på Otterup bibliotek, Søndergade 2, Kuppelen. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab.

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012

Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Referat af generalforsamlingen i H/F Lilletoften 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Kolonihavehave forbundets lokaler i Odense, mandag den 27. februar 2012. 63 stemmeberettigede var fremmødt, samt

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Grundejerforeningen Torstorp

Grundejerforeningen Torstorp Side 1 af 13 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Torstorp MANDAG DEN 12. NOVEMBER 2012 KL. 19.00 I TAB Nørrebys fælleshus, Timianhaven 3, 2630 Taastrup Side 2 af 13 Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande).

Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Generalforsamling 2013 Afholdt den 17. august kl. 16.00 i parken i foreningens partytelt. 19 fremmødte (ca. 13 husstande). Formanden, Simon Pinnau, bød alle medlemmer velkommen. 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere