Bolius Boligejeranalyse Bolius Boligejeranalyse 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bolius Boligejeranalyse 2015. Bolius Boligejeranalyse 2015"

Transkript

1

2 Contents 1 Metode og Set up 3 2 Vigtige emner for boligejerne anno Generel vedligeholdelse 10 4 Større til- og ombygninger 21 5 Valg af håndværker/rådgivning 31 6 Oversvømmelse 41 7 Økonomi - Køb og salg af bolig 46 8 Indeklima 51 9 Opvarmning og energiforbedringer Bekymringer 91 2

3 1 Metode og Set up

4 Metode Denne undersøgelse er baseret på i alt gennemførte interviews indsamlet i følgende målgruppe: år Bor i ejerbolig Bor i enten Hus / Villa / Parcelhus eller Række- / Klynge- / Kædehus eller Gård Enten ejes boligen selv, af samlever eller i fællesskab med samleveren Har en eller anden beslutningsindflydelse på vedligeholdelsen af boligen Data er indsamlet vha. CAWI (Computer Assisted Web Interviews) Vejning: Da vi ikke på forhånd kender idealfordelingen for målgruppen er data også i 2014 blevet bruttovejet 4

5 Spørgeskemaet Spørgeskemaet er igen i 2014 blevet udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Bolius og TNS Gallup. Skemaet er justeret med udgangspunkt i skemaet fra 2013, og har også i denne runde fokus på en række områder der optager de danske boligejere. I 2014 er der sat ekstra fokus på indeklimaet i skemaet for at give en ekstra dybde til undersøgelsen i år. Generel vedligeholdelse Større til- og ombygninger Valg af håndværker/rådgiver Skader på boligen Køb / salg af bolig Boligøkonomi Energi og energirenovering Indeklima Haven Indbrud Boligens arkitektur 5

6 Spørgeskema MaxDiff En vigtig del af undersøgelsen er ligeledes i år rangordningen af de emner der optager boligejerne. Igen i år har vi benytte MaxDiff. MaxDiff (Maximum Difference Scaling) er en art Conjoint-analyse hvor man tager et typisk skaleringsemne og tilføjer en trade-off dimension. Modellen udvikler en præferenceskala for de indgående kombinationer (stimuli) ved at anvende sammenligninger (typisk 4-6 kombinationer på et stimuluskort), hvor test-personen alene skal forholde sig til, hvilken af de viste emner, vedkommende mest interessserer sig for. Ud fra disse sammenligningsdata udvikler modellen en intervalskaleret præferenceskala, således at Bolius ikke alene får information om, hvilket emne, der generelt optager mest, men også om, hvor meget eller lidt interessant det er end alternativerne. 6

7 2 Vigtige emner for boligejerne anno 2015

8 Generel vedligeholdelse Indeklima Haven Energi og energirenovering Skader på boligen Boliglån og boligøkonomi Større til- og ombygninger Indbrud Valg af håndværker/rådgiver Boligens arkitektur Køb / salg af bolig Hvad optager dig mest som boligejer? Skalaen udtrykker vigtighedsværdien for hver af de nævnte parametre (en parameters relative betydning sammenlignet med de øvrige parametre)

9 Vigtige emner for boligejere anno 2015 Total år år år år år Generel vedligeholdelse Større til- og ombygninger Valg af håndværker/rådgiver Skader på boligen Boligens arkitektur Køb / salg af bolig Boliglån og boligøkonomi Energi og energirenovering Indeklima Indbrud Haven

10 3 Generel vedligeholdelse

11 Foregår vedligeholdelsen af boligen som en løbende proces, eller igangsættes vedligeholdelsen først, når der opstår problemer? En løbende proces Husstandsindkomst: kr Igangsættes når problemet bliver mærkbart Husstandsindkomst: < kr Udskyder mindre vedligeholdelsesopgaver indtil de kan udføres i en samlet sammenhæng Total år år år år 11

12 Hvilke vedligeholdelsesopgaver har du foretaget inden for det seneste år, har du planlagt at gennemføre inden for det næste år eller har du overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år? Udbedring af småskader 7 20% Større vedligeholdelsesarbejde % Har foretaget inden for det seneste år Har planlagt at gennemføre inden for det næste år Har overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år Husstandsindkomst: kr Har ikke overvejet 12

13 Hvor mange penge vil du vurdere, at du i alt har brugt på udbedringer af småskader inden for det seneste år? Total år år år år kr kr kr kr kr kr. eller mere Base: Har udbedret småskader inden for det seneste år n = 1977 Gennemsnit 2015: /år 2014: /år 2013: /år 13

14 Hvor mange penge vil du vurdere, at du i alt har brugt på udbedringer af større vedligeholdelsesarbejde inden for det seneste år? Total år år år år kr kr kr kr kr kr. eller mere Base: Har udført større vedligeholdelsesarbejde inden for det seneste år n = 1073 Gennemsnit 2015: /år 2014: /år 2013: /år 14

15 Hvilke forhold motiverer til at få foretaget generel vedligeholdelse i din husstand? Markér de 2-3 vigtigste forhold En nødvendighed, det kan blive dyrere at vente Udbedring af eksisterende skader grundet slid Øge glæden ved boligen konkrete forbedringer i udsigt Som et værdiforøgende tiltag (fastholde/øge boligens værdi) Få gjort boligen vedligeholdelsesfri med tiden, så man kan blive boende i den Boligen bliver mere tidssvarende Følelsesmæssigt ejerskab til boligen En hobby og interesse Andet 0% % 30% % % Total år år år år 15

16 Hvilke forhold motiverer til at få foretaget generel vedligeholdelse i din husstand? Markér de 2-3 vigtigste forhold. Fordelt på år En nødvendighed, det kan blive dyrere at vente Udbedring af eksisterende skader grundet slid Øge glæden ved boligen konkrete forbedringer i udsigt Som et værdiforøgende tiltag (fastholde/øge boligens værdi) Få gjort boligen vedligeholdelsesfri med tiden, så man kan blive boende i den Boligen bliver mere tidssvarende Følelsesmæssigt ejerskab til boligen En hobby og interesse Andet % %

17 Hvilke barrierer eller forhold gør, at det kan være svært at få foretaget generel vedligeholdelse i din husstand? Markér de 2-3 vigtigste barrierer eller forhold Økonomi For tidskrævende Kedeligt at vedligeholde - en sur pligt Har vænnet sig til tingenes tilstand Manglende kræfter og mobilitet (fysik) Uoverskueligt, har ikke erfaring med projekter Vedligeholdelsen ses ikke umiddelbart Manglende tillid til håndværkere Overvejer at flytte Manglende tillid til rådgivere Andet % % % Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet Husstandsindkomst: < kr Total år år år år 17

18 Hvilke barrierer eller forhold gør, at det kan være svært at få foretaget generel vedligeholdelse i din husstand? Markér de 2-3 vigtigste barrierer eller forhold. Fordelt på år. Økonomi For tidskrævende Har vænnet sig til tingenes tilstand Kedeligt at vedligeholde en sur pligt Manglende kræfter og mobilitet (fysik) Uoverskueligt, har ikke erfaring med projekter Vedligeholdelsen ses ikke umiddelbart Manglende tillid til håndværkere Overvejer at flytte Manglende tillid til rådgivere Andet % % % %

19 Hvor henter du hjælp og viden til at få udført vedligeholdelsesarbejde? Hos håndværkere Via min egen viden og erfaring Fra min familie Fra mine venner/kolleger På internettet Hos professionelle rådgivere Fagblade/magasiner TV Messer Andet % 30% Husstandsindkomst: kr % Hovedstadsområdet Total år år år år 19

20 Hvem udfører typisk boligens vedligeholdelsesopgaver? årige Småreparationer 5 3 Større vedligeholdelsesopgaver 2 6 Det gør jeg selv Det gør jeg selv med hjælp fra familie/venner Det gør professionelle håndværkere årige 50 år+ 20

21 4 Større til- og ombygninger

22 Hvilke større til- og ombygninger har du foretaget inden for det seneste år, har du planlagt at gennemføre inden for det næste år eller har du overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år? Vinduer Nye gulve % Terrasse/altan 7 Garage/carport/udhus 1 7 Nyt køkken 1 7 Nyt bad 1 7 Nyt tag 1 7 Ny kloakering 8 Har foretaget inden for det seneste år Har overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år Har planlagt at gennemføre inden for det næste år Har ikke overvejet 22

23 Hvilke større til- og ombygninger har du foretaget inden for det seneste år, har du planlagt at gennemføre inden for det næste år eller har du overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år? Ændre boligens ruminddeling 8 Fjernelse af vægge 8 Udestue/havestue/vinterhave 8 Nyt/nye ekstra værelse(r) 9 Tilføre boligen et eller flere ekstra rum Udnyttelse af loft/kælder til beboelse 9 9 Udnyttelse af eksisterende 1. sal til beboelse Ny 1. sal/ ekstra etage på boligen 9 9 Har foretaget inden for det seneste år Har overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år Har planlagt at gennemføre inden for det næste år Har ikke overvejet 23

24 Hvilke forhold motiverer til at få foretaget en større til- eller ombygning i din husstand? Markér de 2-3 vigtigste forhold Skabe rammen om det gode liv Øge boligens værdi Nye behov i familien Imødekomme fremtidige livsvilkår Øge boligens salgsmulighed Behov for mere plads Arkitektonisk - hæve boligens værdi og det æstetiske En hobby/livsstil Andet Intet behov / ikke relevant % % % 3 40% % 4 Husstandsindkomst: kr Total år år år år 24

25 Hvilke forhold motiverer til at få foretaget en større til- eller ombygning i din husstand? Markér de 2-3 vigtigste forhold. Fordelt på år Skabe rammen om det gode liv 4 4 Øge boligens værdi 2 3 Imødekomme fremtidige livsvilkår Nye behov i familien Øge boligens salgsmulighed Behov for mere plads Arkitektonisk - hæve boligens værdi og det æstetiske En hobby/livsstil Intet behov / ikke relevant % Andet

26 Hvad er de væsentligste barrierer for at få foretaget de ønskede til- eller ombygninger i din husstand? Markér de 2-3 vigtigste barrierer Økonomi Manglende tid Prioriterer andet forbrug Man har tiden for sig - klarer det senere Manglende viden og erfaring med at gennemføre større projekter Overblik/uoverskueligt - et projekt kan aflede og nødvendiggøre nye projekter For stor påvirkning af hverdagen (hvor skal man opholde sig?) Risiko for halvfærdige projekter Tilladelser fra myndigheder love og regler Administrativt besværligt og tidskrævende Manglende tillid til håndværkere Til- eller ombygningen er i strid med boligens arkitektoniske helhed Manglende tillid til rådgivere Manglende kvalitetssikring af endeligt arbejde Andet Intet behov / ikke relevant % % % Total år år år år 26

27 Hvad er de væsentligste barrierer for at få foretaget de ønskede til- eller ombygninger i din husstand? Markér de 2-3 vigtigste barrierer. Fordelt på år Økonomi 4 Manglende tid 2 Prioriterer andet forbrug 1 Man har tiden for sig klarer det senere Overblik/uoverskueligt et projekt kan aflede og Manglende viden og erfaring med at gennemføre større For stor påvirkning af hverdagen (hvor skal man opholde Risiko for halvfærdige projekter Tilladelser fra myndigheder, love og regler Administrativt besværligt og tidskrævende Til- eller ombygningen er i strid med boligens arkitektoniske Manglende tillid til håndværkere Manglende tillid til rådgivere Manglende kvalitetssikring af endeligt arbejde Intet behov/ikke relevant 3 Andet 27

28 Har du benyttet ekstern rådgivning i forbindelse med en til- eller ombygning? Ja, i opstartsfasen Ja, under selve ombygningen % % 1 Husstandsindkomst: kr Ja, efter ombygningen var færdig 0% Nej, har selv udført Nej, har ikke gennemført en til- eller ombygning / ikke relevant Total år år år år 28

29 Hvem har du benyttet til rådgivning? Håndværkere Familie Arkitekter 2 20% Hovedstadsområdet Bygningsrådgivere 2 20% Venner Ingeniører 1 1 Andre rådgivere Base: Har benyttet ekstern rådgivning n = 980 Total år år år år 29

30 Hvem har du benyttet til rådgivning? Fordelt på år Håndværkere Familie Venner Arkitekter Bygningsrådgivere Ingeniører Andre rådgivere % Base: Har benyttet ekstern rådgivning n =

31 5 Valg af håndværker/rådgivning

32 Har du benyttet håndværkere inden for de seneste to år? 7 Hovedstadsområdet 7 Ja Nordjylland 2 Nej Total år år år år 32

33 Hvor gode erfaringer har du generelt selv med brug af håndværkere? Meget dårlige Ved ikke erfaringer 0% Dårlige erfaringer Meget gode erfaringer 2 Hverken/eller 1 Gode erfaringer 5 Base: Har benyttet håndværkere inden for 2 år n =

34 Hvilke forhold gør at du har gode erfaringer med brugen af håndværkere? Det arbejde, de udfører, har en høj kvalitet Lokalt forankret / kender håndværkerne De er pålidelige De er troværdige De har rimelige priser De er hurtige og fleksible De taler så jeg forstår hvad de mener Det arbejde de udfører er forsikret De er lette at komme i kontakt med Andet % % % % 2 40% % Nordjylland Total år år år år Base: Har gode eller meget gode erfaringer med håndværkere inden for 2 år n =

35 Hvilke forhold gør at du har gode erfaringer med brugen af håndværkere? Fordelt på år Det arbejde, de udfører, har en høj kvalitet Lokalt forankret / kender håndværkerne De er pålidelige De er troværdige De har rimelige priser De er hurtige og fleksible Det arbejde, de udfører, er forsikret De taler, så jeg forstår, hvad de mener De er lette at komme i kontakt med Andet % % % % Base: Har gode eller meget gode erfaringer med håndværkere inden for 2 år n =

36 Hvilke forhold gør at du har dårlige erfaringer med brugen af håndværkere? Deres arbejde har ikke en ordentlig kvalitet De er upålidelige De er utroværdige De er svære at komme i kontakt med og kommunikere med De er dyre Deres priser er uigennemsigtige De er for langsomme De er ufleksible Jeg forstår ikke det, de siger. De taler fagsprog Andet % % 0% % 7 80% Hovedstadsområdet Total år år år år Base: Har dårlige eller meget dårlige erfaringer med håndværkere inden for 2 år n =

37 Hvilke forhold gør at du har dårlige erfaringer med brugen af håndværkere? Deres arbejde har ikke en ordentlig kvalitet De er upålidelige De er dyre Deres priser er uigennemsigtige De er svære at komme i kontakt med og kommunikere med De er utroværdige De er for langsomme De er ufleksible Jeg forstår ikke det, de siger. De taler fagsprog Andet % % Base: Har dårlige eller meget dårlige erfaringer med håndværkere inden for 2 år n =

38 Hvor vigtige er følgende forhold for dit valg af en bestemt håndværker? Du bedes rangordne nedenstående udsagn fra 1 til nævnt Jeg kender dem i forvejen/har fået dem anbefalet Pålidelighed Gode priser De er lokalt forankret God kommunikation fra håndværkerens side Kan udføre arbejdet hurtigt Fleksibilitet % % 3 30% 2 30% Region Syddanmark Base: Har benyttet håndværkere inden for 2 år n = 2178 Total år år år år 38

39 Hvordan finder du frem til de håndværkere, du godt kunne tænke dig at benytte? Anbefalinger via personligt netværk Internettet % 3 4 Besigtiger andet arbejde som håndværkeren har udført Telefonbogen 1 1 Andet 1 Base: Har benyttet håndværkere inden for 2 år n = 2178 Total år år år år 39

40 Hvordan finder du frem til de håndværkere, du godt kunne tænke dig at benytte? Anbefalinger via personligt netværk 8 80% 8 8 Internettet 30% % Region Hovedstaden Telefonbogen Besigtiger andet arbejde, som håndværkeren har udført Andet Base: Har benyttet håndværkere inden for 2 år n =

41 6 Oversvømmelse

42 Har din bolig været udsat for oversvømmelse og/eller vandskader forårsaget af vejret inden for de seneste 24 mdr.? Ved ikke Ja Nej 9 42

43 Hvor bekymret er du for, at din bolig bliver berørt af oversvømmelser og/eller vandskader forårsaget af vejret? I høj grad bekymret I meget høj grad bekymret Ved ikke I nogen grad bekymret Boligejere i region Sjælland og Midtjylland er ikke bekymret det er dem der bor i region Hovedstaden I mindre grad bekymret 3 Slet ikke bekymret 5 43

44 Hvilke af følgende forbedringer har du foretaget inden for det seneste år, har du planlagt at gennemføre inden for det næste år eller har du overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år for at sikre din bolig imod oversvømmelser og/eller vandskader der kan forekomme pga. vejret? Renset tagrender Renset brønd 2 70% Udskiftet tagrender og/eller nedløbsrør 1 7 Delvis udskiftning af tag (løse tagsten, tagplader) 1 7 Nyt tag 1 7 Etablering af faskine (nedsivningsanlæg) 8 Andet 9 Har foretaget inden for det seneste år Har planlagt at gennemføre inden for det næste år Har overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år Har ikke overvejet 44

45 Hvilke af følgende forbedringer har du foretaget inden for det seneste år, har du planlagt at gennemføre inden for det næste år eller har du overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år for at sikre din bolig imod oversvømmelser og/eller vandskader der kan forekommer pga. vejret? Etablere omfangsdræn og fugtisolering 90% Ændre terræn-fald væk fra boligen 9 Etablere drænanlæg 9 Installere tilbageløbsstop 9 Installere højtvandslukke 9 Installere pumpebrønd % 9 Lukning af afløb 9 Har foretaget inden for det seneste år Har planlagt at gennemføre inden for det næste år Har overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år Har ikke overvejet 45

46 7 Økonomi - Køb og salg af bolig

47 Forventer du at sætte din bolig til salg inden for de kommende 6 måneder? Min bolig er allerede sat til salg Ja Boligejere 50 år+ Boliger opført Nej 9 47

48 Hvad er den primære årsag til, at du ønsker at sælge din bolig? Ønske om mere plads Ønske om mindre plads Boligen er blevet for dyr Flytte fra ejerbolig til lejebolig Bo centralt Andre familieforhold Skilsmisse Manglende fysisk mobilitet - slippe for trapper etc. Få en mere moderne bolig Arbejde kræver at vi flytter Boligen er uhensigtsmæssigt indrettet Andet % % 0% 2 0% 0% 0% 0% 0% Base: Bolig er til salg eller forventer at sætte bolig til salg n = 175 Total år år år år 48

49 Hvordan vurderer du generelt boligpriserne? Hovedstadsområdet Total år år år år Alt for høje For høje En smule for høje Lige tilpas En smule for lave For lave Alt for lave Ved ikke Base: Bolig er til salg eller forventer at sætte bolig til salg n =

50 Hvad er de vigtigste kriterier i forbindelse med køb af bolig? Markér de 2-3 vigtigste kriterier Prisen Beliggenhed Boligens størrelse og indretning Boligens stand Nærområdet i form af skole, mulighed for indkøb osv. Boligens energiforbrug (varme-, elforbrug mv.) Tæt på familie/venner Nem adgang til offentlige transportmidler (kort afstand) Boligtype Ingen motorvej eller anden trafikstøj Kvarterer/geografisk område med høj prestige Base: Bolig er til salg eller forventer at sætte bolig til salg n = 175 Andet % 50% % % 0% 0% 0% Total år år år år 50

51 8 Indeklima

52 Hvad forbinder boligejerne med et godt indeklima? (åbne besvarelser) Frisk luft / Ren luft / Daglig udluftning / Ventilation At der ikke er fugt / Lav luftfugtighed Behagelig temperatur / Lunt / Stabil temperatur 30% 40% 5 Boliger opført efter år 2000 Boliger opført Boliger med kælder Ingen dårlige lugte / Ingen rygning God isoliering / Intet træk Lyst / God belysning Intet svamp / skimmel / Råd Rent / Rengøring Allergivenligt / ingen skadelige stoffer Sund / Sundt klima / Sundt hus Gode lydmæssige forhold Ingen Radon Andet

53 Hvad forbinder boligejerne med et dårligt indeklima? (åbne besvarelser) At der er fugt / klamt Dårlig luft / Manglede udluftning / Dårlig ventilation / Indelukket / Tung luft Dårlig lugt / Der bliver røget / Lugtgener Boliger opført efter år 2000 At der er svamp / Skimmel / Råd 2 For høj eller for lav temperatur 1 Dårlig isolering / Træk 1 Dårligt lysindfald At der er beskidt / Støvet Usundt klima / Usundt hus / Sundhedsskadeligt Dårlige lydmæssige forhold Allergi / At der er skadelige stoffer Radon Andet

54 Hvor interesseret er du i boligens indeklima? Ved ikke ikke Slet ikke interesseret interesseret Meget interesseret 2 Hverken/eller 1 Interesseret 5 8 er interesseret/meget interesseret Blandt dem der er meget interesseret boligen opført år 2000 eller senere Dem der er interesseret i deres boligs indeklima; er mere aktive med at forbedre boligens indeklima (foretager mere), kontrollerer og efterser oftere og slipper oftere helt af med evt. indeklimaproblemer

55 Har du oplevet et eller flere af følgende problemer med indeklimaet i din nuværende bolig? Træk og kulde 2 Kolde vægge 1 Fugt og skimmelsvamp 1 Røg (f.eks. fra køkken brændeovn pejs mv.) Dagslys (for meget/for lidt) Varmen/ for høj temperatur Boliger opført Boliger med kælder Luften generelt (dårlig luftkvalitet) Støj For lidt ilt i rummet Radon fra undergrunden Partikler og kemiske stoffer Anden stråling (fra elektriske apparater og ledninger) Andet 0% 0% Boliger uden kælder Boliger opført fra 1980 og frem Nej, ingen af disse Ved ikke 50%

56 Har du oplevet en eller flere af følgende gener og ubehag pga. dårligt indeklima i din nuværende bolig? Koldt/fryser Varmt/sveder 1 Boliger opført Tør hud og næse Hovedpine og træthed Irritation i øjne næse og hals Astmatiske symptomer så som hvæsen, ondt i halsen, løbende næse og feber Irritation ved vejrtrækning (bronkitis osv.) Koncentrationsbesvær Udslæt rødme og kløe i huden Kvalme og svimmelhed 0% Boliger opført 1980 og frem Andet Nej, ingen af disse 7 Ved ikke

57 Har du foretaget et eller flere af følgende tiltag for at forbedre indeklimaet i din bolig? Udluftning (øget udluftning) 5 Undgået rygning 3 Boliger med kælder Forbedret isoleringen af din bolig 3 Opvarmet rum i din bolig 2 Rengøring (oftere) 2 Boliger opført frem til 1959 Anvendt maling og lakker uden organiske opløsningsmidler 1 Repareret fugt- og vandskader hurtigt efter fremkomst 1 Begrænset brugen af brændeovn, pejse og stearinlys Installeret ventilation (ventilationsanlæg i større eller mindre omfang) 1 1 Region Hovedstaden Støbt radontæt membran over fundamentet Andet Nej, intet Ved ikke 2 Boliger opført år 2000 og frem

58 Hvor ofte efterser du din bolig for problemer i forhold til indeklimaet? Boliger med kælder Ved ikke 2 Månedligt 1 Flere gange årligt 2 I 2014: 30% Aldrig 1 Sjældnere end hvert 5. år Mellem en gang årligt og hvert 5. år Ca. en gang om året 1

59 Hvor ofte efterser du din bolig for problemer i forhold til indeklimaet? % 1 Månedligt Flere gange årligt Ca. en gang om året Mellem en gang årligt og hvert 5. år Sjældnere end hvert 5. år Aldrig Ved ikke 59

60 Hvad gør du eller har du gjort for at kontrollere indeklimaet i din bolig? Reagerer på det øjet ser 7 Har fået/får foretaget målinger Kontakter fagfolk Andet Har ikke foretaget noget 1 Base: Efterser bolig for problemer i forhold til indeklimaet n = 1917

61 Hvorfor kontrollerer du ikke indeklimaet i din bolig? Vil alligevel ikke foretage noget for at forbedre indeklimaet Andet De ældre boligejere har ikke oplevet problemer De yngre ved ikke hvad de skal gøre Ved ikke, hvad jeg skal være opmærksom på 1 Har ikke oplevet problemer med indeklimaet 7 Base: Efterser aldrig sin bolig for problemer ift. indeklimaet n = 411

62 Har det haft konsekvenser at ignorere symptomer på dårligt indeklima? Ja, i høj grad 0% I nogen grad Ved ikke 2 I mindre grad Nej, slet ikke 6 Base: Oplevet problemer i bolig og har ikke foretaget noget n = 158

63 Er du sluppet helt af med indeklimaproblemerne, eller kommer problemerne igen? Ja, sluppet helt af med problemerne 2 Problemerne er til dels ophørt 40% 50% - kommer igen Problemerne er vendt/vender tilbage Boliger opført i år 2000 eller senere Dem der ikke er sluppet af med problemerne; Især de observerbare/mærk bare ting såsom kulde, træk, skimmel, fugt mv. Ved ikke 2 De udlufter og opvarmer aktivt Base: Oplevet problemer i bolig n = 1387

64 Kender du nogle af følgende stoffer mv., som kan befinde sig i din bolig? Skimmel årige Radon PCB Partikelforurening (levende lys, madlavning ) Ja Nej Ved ikke 64

65 Har du kendskab til skimmelsvamp, radon, PCB etc. og anser du det for årige 7 1 Let at registrere 1 70% 2 8 Svært at registrere 8 30% 9 9 Farligt for mennesker 9 6 Ikke farligt for mennesker Farligt for boligen årige 8 Ikke farligt for boligen Let at fjerne 20% % Svært at fjerne 80% 1 Skimmel (n=2174) Radon (n=1407) PCB (n=1137) Partikelforurening (levende lys, madlavning ) (n=2101) Base: Kendskab til stoffer 65

66 Er indeklimaet vigtigt ved køb af bolig? Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt årige Hverken/eller 1 Meget vigtigt 3 Boligens energiforbrug vigtigt Indeklimaet er meget vigtigt ved køb af bolig Vigtigt 5

67 9 Opvarmning og energiforbedringer

68 Hvor interesseret er du i energiforbedringer i boligen? Ved ikke Slet ikke interesseret Ikke interesseret Boligejere i boliger opført efter år 2000 er ikke interesseret Meget interesseret 2 Hverken/eller : Netto : Netto 6 Interesseret 5 68

69 Hvor stort vil du sige, at dit kendskab er til mulighederne for energiforbedring? Total år år år år Meget lille Lille Hverken/eller Stort Meget stort Ved ikke 69

70 Hvor stort vil du sige, at dit kendskab er til mulighederne for energiforbedring? 2015: Netto : Netto Meget lille Lille Hverken/eller Stort Meget stort Ved ikke 70

71 Hvilke tiltag har du foretaget inden for det seneste år, har du planlagt at gennemføre inden for det næste år eller har du overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år, for at energioptimere dit hus? Skifte til energiruder/vinduer Udskifte gamle termostater på radiatorer Skifte dør Udføre andre energirelaterede tiltag 1 7 Isolere tag 7 Isolere varmerør 8 Skifte fyr 8 Etablere solceller % 1 8 Isolere gulv 8 Isolere ydervægge med hulmursisolering 8 Isolere ydervægge indvendigt Etablere luft til vand varmepumpe 8 9 Etablere jordvarme % 9 Har foretaget inden for det seneste år Har planlagt at gennemføre inden for det næste år Har overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år Har ikke overvejet 4 af alle boligejere har foretaget et eller flere tiltag inden for det seneste år Især boliger opført

72 Hvor mange penge vil du vurdere, at du i alt har brugt på energioptimeringen i din bolig inden for det seneste år? Etablere solceller (n=184) 2 4 Energiruder/vinduer (n=542) Termostater på radiatorer (n=405) 8 % Skifte fyr (n=267) Isolere tag (n=288) Etablere jordvarme (n=27) 0% Skift dør (n=397) 40% 4 % 0 kr kr kr kr kr kr kr. eller mere 72

73 Hvor mange penge vil du vurdere, at du i alt har brugt på energioptimeringen i din bolig inden for det seneste år? Isolere ydervægge (n=141) 4 3 0% Isolere gulv (n=181) Isolere varmerør (n=280) 1 8 0% Hulmursisolering (n=175) % Andre energirelatede tiltag (n=299) Etablere luft til vand varmepumpe (n=56) 20% kr kr kr kr kr kr kr. eller mere 73

74 I forbindelse med energioptimeringen af din bolig, har du da også gennemført eller har du planer om at gennemføre andre forbedringer af boligen, såsom større vedligeholdelsesarbejde eller større til- og ombygninger? Ja Især boliger opført før 1930 Nej 60% 6 6 Især boliger opført efter Ved ikke 1 Total år år år år Base: Har foretaget energioptimering inden for det seneste år eller planlægger at foretage energioptimering inden for det næste år n =

75 Hvilke forhold motiverer til at få igangsat energirenovering? Markér de 2-3 vigtigste forhold. Økonomi Bedre komfort og indeklima Fremtidssikre boligen Miljømæssige overvejelser Tilfredsstillelse ved at man ikke taber penge Positivt i forbindelse med fremtidigt salg Uafhængighed af store energiselskaber og prisudsving på fossile brændstoffer Andet Intet, har ikke behov for at energirenovere (bor i nyt hus) % 20% % 20% % % Region Hovedstaden Især boliger opført før 1930 Region Hovedstaden Total år år år år 75

76 Hvilke forhold motiverer til at få igangsat energirenovering? Markér de 2-3 vigtigste forhold. Økonomi 60% 6 6 Bedre komfort og indeklima Fremtidssikre boligen Miljømæssige overvejelser Tilfredsstillelse ved at man ikke taber penge Positivt i forbindelse med fremtidigt salg Uafhængighed af store energiselskaber og prisudsving på fossile brændstoffer Andet % Intet, har ikke behov for at energirenovere (bor i nyt hus)

77 Hvilke barrierer forhindrer igangsættelse af energirenovering? Markér de 2-3 største barrierer. Økonomi - for stor en investering For lang tilbagebetalingstid på investeringen Manglende tilskudsordninger Manglende tid Bolig er allerede energirenoveret Uoverskueligt område - manglende og uoverskuelig information Manglende tiltro til de opstillede tilbagebetalingstider Manglende uvildig rådgivning Manglende troværdige guides/tests Manglende æstetik ved løsningerne Læsning og forståelse af tilbud Andet Intet, har ikke behov for at energirenovere (bor i nyt hus) % % Husstandsindkomst < kr. Husstandsindkomst > kr. Husstandsindkomst < kr. Total år år år år 77

78 Hvilke barrierer forhindrer igangsættelse af energirenovering? Markér de 2-3 største barrierer. Økonomi - for stor en investering 5 For lang tilbagebetalingstid på investeringen 2 Manglende tilskudsordninger 2 Manglende tid 2 Bolig er allerede energirenoveret 2 Uoverskueligt område - manglende og uoverskuelig information 1 Manglende tiltro til de opstillede tilbagebetalingstider Manglende uvildig rådgivning Manglende troværdige guides/tests Manglende æstetik ved løsningerne Læsning og forståelse af tilbud Andet Intet, har ikke behov for at energirenovere (bor i nyt hus) 1 78

79 Hvad kan få dig til at gennemføre energirenovering? Fordelagtig tilskudsordning (i lighed med offentlige tilskudsordninger, momsfritagelse ved etablering osv.) Nedslag i ejendomsskatten, hvis boligen er energirenoveret Gratis besøg af energikonsulent Staten stiller lånemuligheder til rådighed (eks. gode afdragsordninger lave oprettelsesomkostninger) Påbud Intelligente elmålere/overvågning af boligen (til at øge udbyttet af energirenoveringen) Samlede 'pakkeløsninger' hvor rådgivning, udførelse og finansiering er samlet hos én leverandør Andet Intet % % % Husstandsindkomst > kr. Region Hovedstaden Total år år år år 79

80 Hvordan vil du vurdere den overordnede effekt af alle de energitiltag, du har foretaget? Du bedes medtænke alle de energiforbedringer du har foretaget dvs. give en samlet vurdering 1= ingen effekt 5= meget høj effekt: Formindsket energiforbrug ,6 Mere stabil temperatur ,5 Forbedret komfort og indeklima 1 50% 1 3,4 Økonomiske fordele (besparelser) ,3 Mindre træk ,3 Minimere risiko for mug og skimmel ,1 Boligen er mere salgbar ,1 Forbedret livskvalitet 3 30% 3,1 En god fornemmelse af at gøre noget godt for miljøet ,1 Forbedret luftkvalitet % 1 3,0 Mindre kondens på indersiden af vinduerne ,0 Meget høj effekt Høj effekt Hverken/eller Lav effekt Ingen effekt Ved ikke Base: Har foretaget inden for det seneste år n =

81 Med den viden og erfaring du har med at foretage energitiltag i din bolig, ville du så gennemføre tilsvarende tiltag i dag? Etablere jordvarme (n=27) 8 Etablere solceller (n=184) 8 1 Skifte til energiruder (n=542) 80% 1 Skifte dør (n=397) 7 1 Skifte fyr (n=267) 7 1 Isolere gulv (n=181) 7 1 Isolere tag (n=288) 7 1 Isolering af varmerør (n=280) 7 1 Isolere ydervæggen med hulmursisolering (n=175) 7 1 Isolere ydervægge indvendigt (n=141) 7 1 Udskifte gamle termostater på radiatorer (n=405) 7 1 Etablere luft til vand varmepumpe (n=56) 7 2 Udføre andre energirelaterede tiltag (n=299) 70% 2 Ja, helt sikkert Ja, muligvis Nej Ved ikke 81

82 Kan du anbefale andre at energirenovere deres bolig? Nej, slet ikke I mindre grad 0% Ved ikke Både og 1 I nogen grad 2 Ja, i høj grad 5 Base: Har foretaget inden for det seneste år n =

83 Hvor ofte følger du/aflæser du din hustands energiforbrug (el, varme, vand, osv.)? Boliger opført efter år 2000 Total 30% år 20% år år år 1 40% 1 2 Dagligt Ugentligt Månedligt Flere gange årligt Årligt Aldrig Ved ikke 83

84 Hvor interesseret er du i energirigtig adfærd i dagligdagen? Boliger opført efter år 2000 Total år år år år 20% 5 1 Meget interesseret Interesseret Hverken/eller Mindre interesseret Slet ikke interesseret 84

85 Har du kendskab til, hvor meget der er at spare på dit energiforbrug ved energirenovering af din bolig? Især dem der har foretaget energi tiltag Boliger opført før 1930 Total år % år år % år % Ja, en stor besparelse Ja, en mindre besparelse Ja, en ubetydelig besparelse Ingen besparelse Ved ikke/interesserer mig ikke 85

86 Hvad fik dig/din husstand til at overveje/at gå i gang med energirenovering? Varmeregningen Elregningen Snak mellem familie, naboer og venner Ønsket om større uafhængighed af Husets Energimærke Klimatruslen / Den globale opvarmning En håndværker på besøg i huset Et energiselskab En avisartikel TV- og annoncekampagne En udsendelse i TV eller radio En annonce fra byggemarkedet Ved ikke Base: Har foretaget inden for det seneste år og/eller planlagt inden for næste år n = Total år år år år Især boliger opført før

87 Vil det være acceptabelt for dig, at din boligs energiforbrug, og fordeling heraf, bliver overvåget af en uvildig instans, og du på baggrund heraf løbende bliver informeret om udviklingen? Total år år år år Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både og I mindre grad Nej, slet ikke Ved ikke 87

88 Forestil dig at dit forsyningsselskab automatisk tilmeldte dig grøn strøm, som er en lille smule dyrere (ca. 50 øre mere om dagen pr. gennemsnitshusstand) end normal strøm, men med mulighed for at du selv kan vælge at gå tilbage til normalstrøm. Hvad ville du da vælge? Ved ikke 3 Fortsætte med grøn strøm 2 Ændre tilbage til normalstrøm årige 88

89 Boligjobordningen/håndværkerfradraget, og dermed fradragsmuligheden, falder bort ved årsskiftet. Betyder det, at du i det kommende år vil udskyde vedligeholdelse, energirenovering og reparation af boligen, som du ellers ville have sat i gang? Total 2 20% år år 30% 20% år år Ja, vil udskyde vedligeholdelse, energirenovering og reparation pga. manglende fradragsmulighed Nej, vedligeholdelse, energirenovering og reparation udføres uanset fradragsmulighed Nej, har ikke overvejet at foretage vedligeholdelse, energirenovering og reparation Ved ikke Især dem i boliger opført mellem vil udskyde Blandt dem der vil vedligeholde mv. er det 5 der vil udskyde 89

90 Har du af privatøkonomiske årsager brugt flere penge, færre penge eller det samme inden for det seneste år på småreparationer, større vedligeholdelsesarbejde, større til- og ombygninger eller energioptimering sammenlignet med foregående år? Brugt FLERE brugt FÆRRE 2015 Brugt FLERE brugt FÆRRE 2014 Brugt FLERE brugt FÆRRE 2013 Småreperationer 20% 60% FLERE FLERE FLERE Større vedligeholdelsesar bejde 20% FLERE FLERE FLERE Større til- og ombygninger FÆRRE FÆRRE FÆRRE Energioptimering FLERE FLERE 1 FLERE Flere penge Færre penge Uændret Ved ikke 90

91 10 Bekymringer

92 Hvad bekymrer dig mest som boligejer. Blandt de listede bedes du vælge de 3, der bekymrer dig mest som boligejer og prioritere dem fra 1 til 3. Top 10 Stigende skatter/offentlige udgifter 1 1 Stigende energipriser og -afgifter 1 1 Manglende økonomi til vedligeholdelse Ændret jobsituation og dermed problemer med at have råd til min bolig Indbrud/hjemmerøveri Faldende boligpriser Råd og skimmelsvamp Kan ikke sælge bolig Skjulte rør/elinstallationer Rentestigninger eller ændringer i rentegebyr i banklån eller realkreditlån 1. nævnt 2. nævnt 3. nævnt 92

93 Hvad bekymrer dig mest som boligejer. Blandt de listede bedes du vælge det, der bekymrer dig mest som boligejer Stigende skatter/offentlige udgifter Ændret jobsituation og dermed problemer med at have råd til min bolig Stigende energipriser og -afgifter Faldende boligpriser Manglende økonomi til vedligeholdelse Indbrud/hjemmerøveri Råd og skimmelsvamp Kan ikke sælge bolig Skjulte rør/elinstallationer Ændringer i klimaet, der fører til mere ekstremt vejr og dermed flere Ophør af afdragsfrihed i forbindelse med lån Stormskader Rentestigninger eller ændringer i rentegebyr i banklån eller realkreditlån Dårligt indeklima Byggesjusk Dårligt naboskab Fejlbehæftede ejendomsvurderinger Oversvømmelse/vandskade pga. vejrforhold Stigende boligpriser Andet Ingen bekymring % %

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger

Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger Er jeres ejendom klar til fremtiden? Energimodernisering af lejligheder og etageboliger i ejerforeninger, andelsboligforeninger og almene boliger FORORD Det er ikke altid lige til at finde rundt i de mange

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 FORORD Mange boligejere er interesserede i at vide, hvordan deres bolig kan blive mere energieffektiv, men det er ikke altid så ligetil at finde rundt i de mange begreber og processer,

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING DIN GUIDE TIL 2 Forord Vil du energirenovere dit hus, men er du ikke helt sikker på, hvordan du kommer i gang? Så kan denne guide hjælpe dig på vej. Guiden hjælper dig også med at finde de rigtige håndværkere

Læs mere

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune

DIN GUIDE TIL ENERGIMODERNISERING. Høje-Taastrup Kommune DIN GUIDE TIL Høje-Taastrup Kommune 2 Forord Store dele af Høje-Taastrup er skudt op for 30-40 år siden, så mange går nu og overvejer at renovere deres bolig. Og så kan det samtidig være en god ide at

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet

Energirenovering i enfamiliehuse. Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Energirenovering i enfamiliehuse Brugerundersøgelse i 60+-segmentet Rapport udarbejdet for Energistyrelsen Marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Præsentation af 60+-segmentet... 9 3. Præsentation af

Læs mere

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen

ENERGI I PARCELHUS. Udarbejdet af John Rasmussen ENERGI I PARCELHUS Udarbejdet af John Rasmussen 1 Projekttitel: Energi i parcelhus. Uddannelse: Energiteknolog. Uddannelsesinstitution: University college Nordjylland. Placering i uddannelsen: Afgangsprojekt.

Læs mere

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web

Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Koncept 3: Synliggørelse af energiforbrug via sms, app og web Indledning Aktiviteten foregår i et samarbejde mellem Center for bydækkende strategier i Københavns Kommune, selskabet Energi & Miljø, målefirmaet

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her

Guide til grøn energi i boligen og feriehuset. emnetekst skrives her Guide til grøn energi i boligen og feriehuset emnetekst skrives her indhold: Side 04 Det gør vi i kommunen TEMA: ENERGIOPTIMERING Side 06 Hvorfor energioptimere? Side 07 Op på energimærkerne Side 08 Find

Læs mere

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10

EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 2015 OG 2020 I BR10 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN EVALUERING AF ENERGIKLASSERNE 05 OG 00 I BR0 OPLEVELSER BLANDT EJERE AF NYE LAVENERGI-ENFAMILIEHUSE OG ERFARINGER BLANDT AKTØRER I BYGGEBRANCHEN

Læs mere

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE

LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SE FORANDRINGEN I TRE HUSE. ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE LÆS OM TRE TYPISKE HUSE I SØNDERBORG- OMRÅDET SIDE 4 VIGTIGE OG EFFEKTIVE FOKUSOMRÅDER SIDE 30 SE FORANDRINGEN I TRE HUSE SIDE 8 ZERObolig GIVER INSPIRATION TIL BOLIGEJERE SIDE 33 ENERGIMÆRKEDE HUSE ER

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune

gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune gladsaxe.dk Energirenovering i Gladsaxe Kommune 1 Indhold Udgiver: Gladsaxe Kommune August 2012 Oplag: 2.500 Tekst: Anne Neergaard Knudsen Layout: Birgitte Elise Ravn Foto: Rudy Hemmingsen Tryk: PE Offset

Læs mere

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig

GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE. - ét stop til en energirigtig bolig GØR BOLIGFORBEDRING LETTERE - ét stop til en energirigtig bolig GØR ENERGIFORBEDRING LETTERE FLERE MULIGHEDER END NOGENSINDE FØR Drømmer du om en bolig uden fodkulde og kolde vægge, og som samtidig er

Læs mere

GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER

GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER GRØN BOLIGKONTRAKT KONCEPTTEST I FOKUSGRUPPER Indhold 1. UNDERSØGELSESDESIGN 2. TESTEDE MATERIALER 3. KONKLUSIONER 4. ANBEFALINGER 5. BAGGRUND OG MOTIVATION FOR AT RENOVERE 6. NAVN OG LOGO 7. BUDSKABER

Læs mere

Indhold. Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106. Postboks 2125 1015 København K. Telefon 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk

Indhold. Dansk Byggeri Nørre Voldgade 106. Postboks 2125 1015 København K. Telefon 72 16 00 00 www.danskbyggeri.dk Teknisk baggrundsnotat Byggeriets Energianalyse 2015 Indhold 1. Potentialer for energirenovering... 3 1.1. Energiforbrug i bygninger... 3 1.2. Bygningernes stand... 4 2. Fokus på sektorer... 6 2.1. Private

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger

Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger energiguide til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger Energiguide for FRedede og bevaringsværdige bygninger 1 Energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger Bygningskultur Danmark, 2010

Læs mere

Spar penge og energi i dit sommerhus

Spar penge og energi i dit sommerhus Spar penge og energi i dit sommerhus Anbefalinger til energiforbedringer i sommerhuset Undgå ubehagelige overraskelser Spar tusindvis af kroner Frostskader og forsikringsdækning Se hvordan du finder en

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0210 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. H o l d p å v a r m e n - o g p å p e n g e n e Størstedelen

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? SB0508 Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. - når god energi er inde i varmen I Danmark udleder vi 10 ton

Læs mere

1. Bygninger el og varmebesparelser

1. Bygninger el og varmebesparelser Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 1. Bygninger el og varmebesparelser Marianne Bender, 9/7 2014, for VedvarendeEnergi Indhold Indhold... 1 1.1 Opsummering... 3 1.2 Potentialer for besparelser

Læs mere

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke

Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke Varmepumperihel årshuse Bar r i er eroger f ar i ngerbl andtdanskehusej er e Jul i2010 Analyse udarbejdet for Energistyrelsen af Publikum Kommunikation og invirke ISBN www: 978-87-7844-866-8 Indhold 1

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Præsentation af Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Indhold Sammenfatning af strategi for energirenovering af bygninger...............................................................................

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig

Tænk energien med, når du forbedrer din bolig Tænk energien med, når du forbedrer din bolig - dine fordele og muligheder ved at renovere energirigtigt Februar 2014 BedreBolig stiller skarpt på energien i boligen De fleste parcelhuse og rækkehuse i

Læs mere