Bolius Boligejeranalyse Bolius Boligejeranalyse 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bolius Boligejeranalyse 2015. Bolius Boligejeranalyse 2015"

Transkript

1

2 Contents 1 Metode og Set up 3 2 Vigtige emner for boligejerne anno Generel vedligeholdelse 10 4 Større til- og ombygninger 21 5 Valg af håndværker/rådgivning 31 6 Oversvømmelse 41 7 Økonomi - Køb og salg af bolig 46 8 Indeklima 51 9 Opvarmning og energiforbedringer Bekymringer 91 2

3 1 Metode og Set up

4 Metode Denne undersøgelse er baseret på i alt gennemførte interviews indsamlet i følgende målgruppe: år Bor i ejerbolig Bor i enten Hus / Villa / Parcelhus eller Række- / Klynge- / Kædehus eller Gård Enten ejes boligen selv, af samlever eller i fællesskab med samleveren Har en eller anden beslutningsindflydelse på vedligeholdelsen af boligen Data er indsamlet vha. CAWI (Computer Assisted Web Interviews) Vejning: Da vi ikke på forhånd kender idealfordelingen for målgruppen er data også i 2014 blevet bruttovejet 4

5 Spørgeskemaet Spørgeskemaet er igen i 2014 blevet udarbejdet i et tæt samarbejde mellem Bolius og TNS Gallup. Skemaet er justeret med udgangspunkt i skemaet fra 2013, og har også i denne runde fokus på en række områder der optager de danske boligejere. I 2014 er der sat ekstra fokus på indeklimaet i skemaet for at give en ekstra dybde til undersøgelsen i år. Generel vedligeholdelse Større til- og ombygninger Valg af håndværker/rådgiver Skader på boligen Køb / salg af bolig Boligøkonomi Energi og energirenovering Indeklima Haven Indbrud Boligens arkitektur 5

6 Spørgeskema MaxDiff En vigtig del af undersøgelsen er ligeledes i år rangordningen af de emner der optager boligejerne. Igen i år har vi benytte MaxDiff. MaxDiff (Maximum Difference Scaling) er en art Conjoint-analyse hvor man tager et typisk skaleringsemne og tilføjer en trade-off dimension. Modellen udvikler en præferenceskala for de indgående kombinationer (stimuli) ved at anvende sammenligninger (typisk 4-6 kombinationer på et stimuluskort), hvor test-personen alene skal forholde sig til, hvilken af de viste emner, vedkommende mest interessserer sig for. Ud fra disse sammenligningsdata udvikler modellen en intervalskaleret præferenceskala, således at Bolius ikke alene får information om, hvilket emne, der generelt optager mest, men også om, hvor meget eller lidt interessant det er end alternativerne. 6

7 2 Vigtige emner for boligejerne anno 2015

8 Generel vedligeholdelse Indeklima Haven Energi og energirenovering Skader på boligen Boliglån og boligøkonomi Større til- og ombygninger Indbrud Valg af håndværker/rådgiver Boligens arkitektur Køb / salg af bolig Hvad optager dig mest som boligejer? Skalaen udtrykker vigtighedsværdien for hver af de nævnte parametre (en parameters relative betydning sammenlignet med de øvrige parametre)

9 Vigtige emner for boligejere anno 2015 Total år år år år år Generel vedligeholdelse Større til- og ombygninger Valg af håndværker/rådgiver Skader på boligen Boligens arkitektur Køb / salg af bolig Boliglån og boligøkonomi Energi og energirenovering Indeklima Indbrud Haven

10 3 Generel vedligeholdelse

11 Foregår vedligeholdelsen af boligen som en løbende proces, eller igangsættes vedligeholdelsen først, når der opstår problemer? En løbende proces Husstandsindkomst: kr Igangsættes når problemet bliver mærkbart Husstandsindkomst: < kr Udskyder mindre vedligeholdelsesopgaver indtil de kan udføres i en samlet sammenhæng Total år år år år 11

12 Hvilke vedligeholdelsesopgaver har du foretaget inden for det seneste år, har du planlagt at gennemføre inden for det næste år eller har du overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år? Udbedring af småskader 7 20% Større vedligeholdelsesarbejde % Har foretaget inden for det seneste år Har planlagt at gennemføre inden for det næste år Har overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år Husstandsindkomst: kr Har ikke overvejet 12

13 Hvor mange penge vil du vurdere, at du i alt har brugt på udbedringer af småskader inden for det seneste år? Total år år år år kr kr kr kr kr kr. eller mere Base: Har udbedret småskader inden for det seneste år n = 1977 Gennemsnit 2015: /år 2014: /år 2013: /år 13

14 Hvor mange penge vil du vurdere, at du i alt har brugt på udbedringer af større vedligeholdelsesarbejde inden for det seneste år? Total år år år år kr kr kr kr kr kr. eller mere Base: Har udført større vedligeholdelsesarbejde inden for det seneste år n = 1073 Gennemsnit 2015: /år 2014: /år 2013: /år 14

15 Hvilke forhold motiverer til at få foretaget generel vedligeholdelse i din husstand? Markér de 2-3 vigtigste forhold En nødvendighed, det kan blive dyrere at vente Udbedring af eksisterende skader grundet slid Øge glæden ved boligen konkrete forbedringer i udsigt Som et værdiforøgende tiltag (fastholde/øge boligens værdi) Få gjort boligen vedligeholdelsesfri med tiden, så man kan blive boende i den Boligen bliver mere tidssvarende Følelsesmæssigt ejerskab til boligen En hobby og interesse Andet 0% % 30% % % Total år år år år 15

16 Hvilke forhold motiverer til at få foretaget generel vedligeholdelse i din husstand? Markér de 2-3 vigtigste forhold. Fordelt på år En nødvendighed, det kan blive dyrere at vente Udbedring af eksisterende skader grundet slid Øge glæden ved boligen konkrete forbedringer i udsigt Som et værdiforøgende tiltag (fastholde/øge boligens værdi) Få gjort boligen vedligeholdelsesfri med tiden, så man kan blive boende i den Boligen bliver mere tidssvarende Følelsesmæssigt ejerskab til boligen En hobby og interesse Andet % %

17 Hvilke barrierer eller forhold gør, at det kan være svært at få foretaget generel vedligeholdelse i din husstand? Markér de 2-3 vigtigste barrierer eller forhold Økonomi For tidskrævende Kedeligt at vedligeholde - en sur pligt Har vænnet sig til tingenes tilstand Manglende kræfter og mobilitet (fysik) Uoverskueligt, har ikke erfaring med projekter Vedligeholdelsen ses ikke umiddelbart Manglende tillid til håndværkere Overvejer at flytte Manglende tillid til rådgivere Andet % % % Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet Husstandsindkomst: < kr Total år år år år 17

18 Hvilke barrierer eller forhold gør, at det kan være svært at få foretaget generel vedligeholdelse i din husstand? Markér de 2-3 vigtigste barrierer eller forhold. Fordelt på år. Økonomi For tidskrævende Har vænnet sig til tingenes tilstand Kedeligt at vedligeholde en sur pligt Manglende kræfter og mobilitet (fysik) Uoverskueligt, har ikke erfaring med projekter Vedligeholdelsen ses ikke umiddelbart Manglende tillid til håndværkere Overvejer at flytte Manglende tillid til rådgivere Andet % % % %

19 Hvor henter du hjælp og viden til at få udført vedligeholdelsesarbejde? Hos håndværkere Via min egen viden og erfaring Fra min familie Fra mine venner/kolleger På internettet Hos professionelle rådgivere Fagblade/magasiner TV Messer Andet % 30% Husstandsindkomst: kr % Hovedstadsområdet Total år år år år 19

20 Hvem udfører typisk boligens vedligeholdelsesopgaver? årige Småreparationer 5 3 Større vedligeholdelsesopgaver 2 6 Det gør jeg selv Det gør jeg selv med hjælp fra familie/venner Det gør professionelle håndværkere årige 50 år+ 20

21 4 Større til- og ombygninger

22 Hvilke større til- og ombygninger har du foretaget inden for det seneste år, har du planlagt at gennemføre inden for det næste år eller har du overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år? Vinduer Nye gulve % Terrasse/altan 7 Garage/carport/udhus 1 7 Nyt køkken 1 7 Nyt bad 1 7 Nyt tag 1 7 Ny kloakering 8 Har foretaget inden for det seneste år Har overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år Har planlagt at gennemføre inden for det næste år Har ikke overvejet 22

23 Hvilke større til- og ombygninger har du foretaget inden for det seneste år, har du planlagt at gennemføre inden for det næste år eller har du overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år? Ændre boligens ruminddeling 8 Fjernelse af vægge 8 Udestue/havestue/vinterhave 8 Nyt/nye ekstra værelse(r) 9 Tilføre boligen et eller flere ekstra rum Udnyttelse af loft/kælder til beboelse 9 9 Udnyttelse af eksisterende 1. sal til beboelse Ny 1. sal/ ekstra etage på boligen 9 9 Har foretaget inden for det seneste år Har overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år Har planlagt at gennemføre inden for det næste år Har ikke overvejet 23

24 Hvilke forhold motiverer til at få foretaget en større til- eller ombygning i din husstand? Markér de 2-3 vigtigste forhold Skabe rammen om det gode liv Øge boligens værdi Nye behov i familien Imødekomme fremtidige livsvilkår Øge boligens salgsmulighed Behov for mere plads Arkitektonisk - hæve boligens værdi og det æstetiske En hobby/livsstil Andet Intet behov / ikke relevant % % % 3 40% % 4 Husstandsindkomst: kr Total år år år år 24

25 Hvilke forhold motiverer til at få foretaget en større til- eller ombygning i din husstand? Markér de 2-3 vigtigste forhold. Fordelt på år Skabe rammen om det gode liv 4 4 Øge boligens værdi 2 3 Imødekomme fremtidige livsvilkår Nye behov i familien Øge boligens salgsmulighed Behov for mere plads Arkitektonisk - hæve boligens værdi og det æstetiske En hobby/livsstil Intet behov / ikke relevant % Andet

26 Hvad er de væsentligste barrierer for at få foretaget de ønskede til- eller ombygninger i din husstand? Markér de 2-3 vigtigste barrierer Økonomi Manglende tid Prioriterer andet forbrug Man har tiden for sig - klarer det senere Manglende viden og erfaring med at gennemføre større projekter Overblik/uoverskueligt - et projekt kan aflede og nødvendiggøre nye projekter For stor påvirkning af hverdagen (hvor skal man opholde sig?) Risiko for halvfærdige projekter Tilladelser fra myndigheder love og regler Administrativt besværligt og tidskrævende Manglende tillid til håndværkere Til- eller ombygningen er i strid med boligens arkitektoniske helhed Manglende tillid til rådgivere Manglende kvalitetssikring af endeligt arbejde Andet Intet behov / ikke relevant % % % Total år år år år 26

27 Hvad er de væsentligste barrierer for at få foretaget de ønskede til- eller ombygninger i din husstand? Markér de 2-3 vigtigste barrierer. Fordelt på år Økonomi 4 Manglende tid 2 Prioriterer andet forbrug 1 Man har tiden for sig klarer det senere Overblik/uoverskueligt et projekt kan aflede og Manglende viden og erfaring med at gennemføre større For stor påvirkning af hverdagen (hvor skal man opholde Risiko for halvfærdige projekter Tilladelser fra myndigheder, love og regler Administrativt besværligt og tidskrævende Til- eller ombygningen er i strid med boligens arkitektoniske Manglende tillid til håndværkere Manglende tillid til rådgivere Manglende kvalitetssikring af endeligt arbejde Intet behov/ikke relevant 3 Andet 27

28 Har du benyttet ekstern rådgivning i forbindelse med en til- eller ombygning? Ja, i opstartsfasen Ja, under selve ombygningen % % 1 Husstandsindkomst: kr Ja, efter ombygningen var færdig 0% Nej, har selv udført Nej, har ikke gennemført en til- eller ombygning / ikke relevant Total år år år år 28

29 Hvem har du benyttet til rådgivning? Håndværkere Familie Arkitekter 2 20% Hovedstadsområdet Bygningsrådgivere 2 20% Venner Ingeniører 1 1 Andre rådgivere Base: Har benyttet ekstern rådgivning n = 980 Total år år år år 29

30 Hvem har du benyttet til rådgivning? Fordelt på år Håndværkere Familie Venner Arkitekter Bygningsrådgivere Ingeniører Andre rådgivere % Base: Har benyttet ekstern rådgivning n =

31 5 Valg af håndværker/rådgivning

32 Har du benyttet håndværkere inden for de seneste to år? 7 Hovedstadsområdet 7 Ja Nordjylland 2 Nej Total år år år år 32

33 Hvor gode erfaringer har du generelt selv med brug af håndværkere? Meget dårlige Ved ikke erfaringer 0% Dårlige erfaringer Meget gode erfaringer 2 Hverken/eller 1 Gode erfaringer 5 Base: Har benyttet håndværkere inden for 2 år n =

34 Hvilke forhold gør at du har gode erfaringer med brugen af håndværkere? Det arbejde, de udfører, har en høj kvalitet Lokalt forankret / kender håndværkerne De er pålidelige De er troværdige De har rimelige priser De er hurtige og fleksible De taler så jeg forstår hvad de mener Det arbejde de udfører er forsikret De er lette at komme i kontakt med Andet % % % % 2 40% % Nordjylland Total år år år år Base: Har gode eller meget gode erfaringer med håndværkere inden for 2 år n =

35 Hvilke forhold gør at du har gode erfaringer med brugen af håndværkere? Fordelt på år Det arbejde, de udfører, har en høj kvalitet Lokalt forankret / kender håndværkerne De er pålidelige De er troværdige De har rimelige priser De er hurtige og fleksible Det arbejde, de udfører, er forsikret De taler, så jeg forstår, hvad de mener De er lette at komme i kontakt med Andet % % % % Base: Har gode eller meget gode erfaringer med håndværkere inden for 2 år n =

36 Hvilke forhold gør at du har dårlige erfaringer med brugen af håndværkere? Deres arbejde har ikke en ordentlig kvalitet De er upålidelige De er utroværdige De er svære at komme i kontakt med og kommunikere med De er dyre Deres priser er uigennemsigtige De er for langsomme De er ufleksible Jeg forstår ikke det, de siger. De taler fagsprog Andet % % 0% % 7 80% Hovedstadsområdet Total år år år år Base: Har dårlige eller meget dårlige erfaringer med håndværkere inden for 2 år n =

37 Hvilke forhold gør at du har dårlige erfaringer med brugen af håndværkere? Deres arbejde har ikke en ordentlig kvalitet De er upålidelige De er dyre Deres priser er uigennemsigtige De er svære at komme i kontakt med og kommunikere med De er utroværdige De er for langsomme De er ufleksible Jeg forstår ikke det, de siger. De taler fagsprog Andet % % Base: Har dårlige eller meget dårlige erfaringer med håndværkere inden for 2 år n =

38 Hvor vigtige er følgende forhold for dit valg af en bestemt håndværker? Du bedes rangordne nedenstående udsagn fra 1 til nævnt Jeg kender dem i forvejen/har fået dem anbefalet Pålidelighed Gode priser De er lokalt forankret God kommunikation fra håndværkerens side Kan udføre arbejdet hurtigt Fleksibilitet % % 3 30% 2 30% Region Syddanmark Base: Har benyttet håndværkere inden for 2 år n = 2178 Total år år år år 38

39 Hvordan finder du frem til de håndværkere, du godt kunne tænke dig at benytte? Anbefalinger via personligt netværk Internettet % 3 4 Besigtiger andet arbejde som håndværkeren har udført Telefonbogen 1 1 Andet 1 Base: Har benyttet håndværkere inden for 2 år n = 2178 Total år år år år 39

40 Hvordan finder du frem til de håndværkere, du godt kunne tænke dig at benytte? Anbefalinger via personligt netværk 8 80% 8 8 Internettet 30% % Region Hovedstaden Telefonbogen Besigtiger andet arbejde, som håndværkeren har udført Andet Base: Har benyttet håndværkere inden for 2 år n =

41 6 Oversvømmelse

42 Har din bolig været udsat for oversvømmelse og/eller vandskader forårsaget af vejret inden for de seneste 24 mdr.? Ved ikke Ja Nej 9 42

43 Hvor bekymret er du for, at din bolig bliver berørt af oversvømmelser og/eller vandskader forårsaget af vejret? I høj grad bekymret I meget høj grad bekymret Ved ikke I nogen grad bekymret Boligejere i region Sjælland og Midtjylland er ikke bekymret det er dem der bor i region Hovedstaden I mindre grad bekymret 3 Slet ikke bekymret 5 43

44 Hvilke af følgende forbedringer har du foretaget inden for det seneste år, har du planlagt at gennemføre inden for det næste år eller har du overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år for at sikre din bolig imod oversvømmelser og/eller vandskader der kan forekomme pga. vejret? Renset tagrender Renset brønd 2 70% Udskiftet tagrender og/eller nedløbsrør 1 7 Delvis udskiftning af tag (løse tagsten, tagplader) 1 7 Nyt tag 1 7 Etablering af faskine (nedsivningsanlæg) 8 Andet 9 Har foretaget inden for det seneste år Har planlagt at gennemføre inden for det næste år Har overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år Har ikke overvejet 44

45 Hvilke af følgende forbedringer har du foretaget inden for det seneste år, har du planlagt at gennemføre inden for det næste år eller har du overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år for at sikre din bolig imod oversvømmelser og/eller vandskader der kan forekommer pga. vejret? Etablere omfangsdræn og fugtisolering 90% Ændre terræn-fald væk fra boligen 9 Etablere drænanlæg 9 Installere tilbageløbsstop 9 Installere højtvandslukke 9 Installere pumpebrønd % 9 Lukning af afløb 9 Har foretaget inden for det seneste år Har planlagt at gennemføre inden for det næste år Har overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år Har ikke overvejet 45

46 7 Økonomi - Køb og salg af bolig

47 Forventer du at sætte din bolig til salg inden for de kommende 6 måneder? Min bolig er allerede sat til salg Ja Boligejere 50 år+ Boliger opført Nej 9 47

48 Hvad er den primære årsag til, at du ønsker at sælge din bolig? Ønske om mere plads Ønske om mindre plads Boligen er blevet for dyr Flytte fra ejerbolig til lejebolig Bo centralt Andre familieforhold Skilsmisse Manglende fysisk mobilitet - slippe for trapper etc. Få en mere moderne bolig Arbejde kræver at vi flytter Boligen er uhensigtsmæssigt indrettet Andet % % 0% 2 0% 0% 0% 0% 0% Base: Bolig er til salg eller forventer at sætte bolig til salg n = 175 Total år år år år 48

49 Hvordan vurderer du generelt boligpriserne? Hovedstadsområdet Total år år år år Alt for høje For høje En smule for høje Lige tilpas En smule for lave For lave Alt for lave Ved ikke Base: Bolig er til salg eller forventer at sætte bolig til salg n =

50 Hvad er de vigtigste kriterier i forbindelse med køb af bolig? Markér de 2-3 vigtigste kriterier Prisen Beliggenhed Boligens størrelse og indretning Boligens stand Nærområdet i form af skole, mulighed for indkøb osv. Boligens energiforbrug (varme-, elforbrug mv.) Tæt på familie/venner Nem adgang til offentlige transportmidler (kort afstand) Boligtype Ingen motorvej eller anden trafikstøj Kvarterer/geografisk område med høj prestige Base: Bolig er til salg eller forventer at sætte bolig til salg n = 175 Andet % 50% % % 0% 0% 0% Total år år år år 50

51 8 Indeklima

52 Hvad forbinder boligejerne med et godt indeklima? (åbne besvarelser) Frisk luft / Ren luft / Daglig udluftning / Ventilation At der ikke er fugt / Lav luftfugtighed Behagelig temperatur / Lunt / Stabil temperatur 30% 40% 5 Boliger opført efter år 2000 Boliger opført Boliger med kælder Ingen dårlige lugte / Ingen rygning God isoliering / Intet træk Lyst / God belysning Intet svamp / skimmel / Råd Rent / Rengøring Allergivenligt / ingen skadelige stoffer Sund / Sundt klima / Sundt hus Gode lydmæssige forhold Ingen Radon Andet

53 Hvad forbinder boligejerne med et dårligt indeklima? (åbne besvarelser) At der er fugt / klamt Dårlig luft / Manglede udluftning / Dårlig ventilation / Indelukket / Tung luft Dårlig lugt / Der bliver røget / Lugtgener Boliger opført efter år 2000 At der er svamp / Skimmel / Råd 2 For høj eller for lav temperatur 1 Dårlig isolering / Træk 1 Dårligt lysindfald At der er beskidt / Støvet Usundt klima / Usundt hus / Sundhedsskadeligt Dårlige lydmæssige forhold Allergi / At der er skadelige stoffer Radon Andet

54 Hvor interesseret er du i boligens indeklima? Ved ikke ikke Slet ikke interesseret interesseret Meget interesseret 2 Hverken/eller 1 Interesseret 5 8 er interesseret/meget interesseret Blandt dem der er meget interesseret boligen opført år 2000 eller senere Dem der er interesseret i deres boligs indeklima; er mere aktive med at forbedre boligens indeklima (foretager mere), kontrollerer og efterser oftere og slipper oftere helt af med evt. indeklimaproblemer

55 Har du oplevet et eller flere af følgende problemer med indeklimaet i din nuværende bolig? Træk og kulde 2 Kolde vægge 1 Fugt og skimmelsvamp 1 Røg (f.eks. fra køkken brændeovn pejs mv.) Dagslys (for meget/for lidt) Varmen/ for høj temperatur Boliger opført Boliger med kælder Luften generelt (dårlig luftkvalitet) Støj For lidt ilt i rummet Radon fra undergrunden Partikler og kemiske stoffer Anden stråling (fra elektriske apparater og ledninger) Andet 0% 0% Boliger uden kælder Boliger opført fra 1980 og frem Nej, ingen af disse Ved ikke 50%

56 Har du oplevet en eller flere af følgende gener og ubehag pga. dårligt indeklima i din nuværende bolig? Koldt/fryser Varmt/sveder 1 Boliger opført Tør hud og næse Hovedpine og træthed Irritation i øjne næse og hals Astmatiske symptomer så som hvæsen, ondt i halsen, løbende næse og feber Irritation ved vejrtrækning (bronkitis osv.) Koncentrationsbesvær Udslæt rødme og kløe i huden Kvalme og svimmelhed 0% Boliger opført 1980 og frem Andet Nej, ingen af disse 7 Ved ikke

57 Har du foretaget et eller flere af følgende tiltag for at forbedre indeklimaet i din bolig? Udluftning (øget udluftning) 5 Undgået rygning 3 Boliger med kælder Forbedret isoleringen af din bolig 3 Opvarmet rum i din bolig 2 Rengøring (oftere) 2 Boliger opført frem til 1959 Anvendt maling og lakker uden organiske opløsningsmidler 1 Repareret fugt- og vandskader hurtigt efter fremkomst 1 Begrænset brugen af brændeovn, pejse og stearinlys Installeret ventilation (ventilationsanlæg i større eller mindre omfang) 1 1 Region Hovedstaden Støbt radontæt membran over fundamentet Andet Nej, intet Ved ikke 2 Boliger opført år 2000 og frem

58 Hvor ofte efterser du din bolig for problemer i forhold til indeklimaet? Boliger med kælder Ved ikke 2 Månedligt 1 Flere gange årligt 2 I 2014: 30% Aldrig 1 Sjældnere end hvert 5. år Mellem en gang årligt og hvert 5. år Ca. en gang om året 1

59 Hvor ofte efterser du din bolig for problemer i forhold til indeklimaet? % 1 Månedligt Flere gange årligt Ca. en gang om året Mellem en gang årligt og hvert 5. år Sjældnere end hvert 5. år Aldrig Ved ikke 59

60 Hvad gør du eller har du gjort for at kontrollere indeklimaet i din bolig? Reagerer på det øjet ser 7 Har fået/får foretaget målinger Kontakter fagfolk Andet Har ikke foretaget noget 1 Base: Efterser bolig for problemer i forhold til indeklimaet n = 1917

61 Hvorfor kontrollerer du ikke indeklimaet i din bolig? Vil alligevel ikke foretage noget for at forbedre indeklimaet Andet De ældre boligejere har ikke oplevet problemer De yngre ved ikke hvad de skal gøre Ved ikke, hvad jeg skal være opmærksom på 1 Har ikke oplevet problemer med indeklimaet 7 Base: Efterser aldrig sin bolig for problemer ift. indeklimaet n = 411

62 Har det haft konsekvenser at ignorere symptomer på dårligt indeklima? Ja, i høj grad 0% I nogen grad Ved ikke 2 I mindre grad Nej, slet ikke 6 Base: Oplevet problemer i bolig og har ikke foretaget noget n = 158

63 Er du sluppet helt af med indeklimaproblemerne, eller kommer problemerne igen? Ja, sluppet helt af med problemerne 2 Problemerne er til dels ophørt 40% 50% - kommer igen Problemerne er vendt/vender tilbage Boliger opført i år 2000 eller senere Dem der ikke er sluppet af med problemerne; Især de observerbare/mærk bare ting såsom kulde, træk, skimmel, fugt mv. Ved ikke 2 De udlufter og opvarmer aktivt Base: Oplevet problemer i bolig n = 1387

64 Kender du nogle af følgende stoffer mv., som kan befinde sig i din bolig? Skimmel årige Radon PCB Partikelforurening (levende lys, madlavning ) Ja Nej Ved ikke 64

65 Har du kendskab til skimmelsvamp, radon, PCB etc. og anser du det for årige 7 1 Let at registrere 1 70% 2 8 Svært at registrere 8 30% 9 9 Farligt for mennesker 9 6 Ikke farligt for mennesker Farligt for boligen årige 8 Ikke farligt for boligen Let at fjerne 20% % Svært at fjerne 80% 1 Skimmel (n=2174) Radon (n=1407) PCB (n=1137) Partikelforurening (levende lys, madlavning ) (n=2101) Base: Kendskab til stoffer 65

66 Er indeklimaet vigtigt ved køb af bolig? Mindre vigtigt Slet ikke vigtigt årige Hverken/eller 1 Meget vigtigt 3 Boligens energiforbrug vigtigt Indeklimaet er meget vigtigt ved køb af bolig Vigtigt 5

67 9 Opvarmning og energiforbedringer

68 Hvor interesseret er du i energiforbedringer i boligen? Ved ikke Slet ikke interesseret Ikke interesseret Boligejere i boliger opført efter år 2000 er ikke interesseret Meget interesseret 2 Hverken/eller : Netto : Netto 6 Interesseret 5 68

69 Hvor stort vil du sige, at dit kendskab er til mulighederne for energiforbedring? Total år år år år Meget lille Lille Hverken/eller Stort Meget stort Ved ikke 69

70 Hvor stort vil du sige, at dit kendskab er til mulighederne for energiforbedring? 2015: Netto : Netto Meget lille Lille Hverken/eller Stort Meget stort Ved ikke 70

71 Hvilke tiltag har du foretaget inden for det seneste år, har du planlagt at gennemføre inden for det næste år eller har du overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år, for at energioptimere dit hus? Skifte til energiruder/vinduer Udskifte gamle termostater på radiatorer Skifte dør Udføre andre energirelaterede tiltag 1 7 Isolere tag 7 Isolere varmerør 8 Skifte fyr 8 Etablere solceller % 1 8 Isolere gulv 8 Isolere ydervægge med hulmursisolering 8 Isolere ydervægge indvendigt Etablere luft til vand varmepumpe 8 9 Etablere jordvarme % 9 Har foretaget inden for det seneste år Har planlagt at gennemføre inden for det næste år Har overvejet, men ikke planlagt inden for det næste år Har ikke overvejet 4 af alle boligejere har foretaget et eller flere tiltag inden for det seneste år Især boliger opført

72 Hvor mange penge vil du vurdere, at du i alt har brugt på energioptimeringen i din bolig inden for det seneste år? Etablere solceller (n=184) 2 4 Energiruder/vinduer (n=542) Termostater på radiatorer (n=405) 8 % Skifte fyr (n=267) Isolere tag (n=288) Etablere jordvarme (n=27) 0% Skift dør (n=397) 40% 4 % 0 kr kr kr kr kr kr kr. eller mere 72

73 Hvor mange penge vil du vurdere, at du i alt har brugt på energioptimeringen i din bolig inden for det seneste år? Isolere ydervægge (n=141) 4 3 0% Isolere gulv (n=181) Isolere varmerør (n=280) 1 8 0% Hulmursisolering (n=175) % Andre energirelatede tiltag (n=299) Etablere luft til vand varmepumpe (n=56) 20% kr kr kr kr kr kr kr. eller mere 73

74 I forbindelse med energioptimeringen af din bolig, har du da også gennemført eller har du planer om at gennemføre andre forbedringer af boligen, såsom større vedligeholdelsesarbejde eller større til- og ombygninger? Ja Især boliger opført før 1930 Nej 60% 6 6 Især boliger opført efter Ved ikke 1 Total år år år år Base: Har foretaget energioptimering inden for det seneste år eller planlægger at foretage energioptimering inden for det næste år n =

75 Hvilke forhold motiverer til at få igangsat energirenovering? Markér de 2-3 vigtigste forhold. Økonomi Bedre komfort og indeklima Fremtidssikre boligen Miljømæssige overvejelser Tilfredsstillelse ved at man ikke taber penge Positivt i forbindelse med fremtidigt salg Uafhængighed af store energiselskaber og prisudsving på fossile brændstoffer Andet Intet, har ikke behov for at energirenovere (bor i nyt hus) % 20% % 20% % % Region Hovedstaden Især boliger opført før 1930 Region Hovedstaden Total år år år år 75

76 Hvilke forhold motiverer til at få igangsat energirenovering? Markér de 2-3 vigtigste forhold. Økonomi 60% 6 6 Bedre komfort og indeklima Fremtidssikre boligen Miljømæssige overvejelser Tilfredsstillelse ved at man ikke taber penge Positivt i forbindelse med fremtidigt salg Uafhængighed af store energiselskaber og prisudsving på fossile brændstoffer Andet % Intet, har ikke behov for at energirenovere (bor i nyt hus)

77 Hvilke barrierer forhindrer igangsættelse af energirenovering? Markér de 2-3 største barrierer. Økonomi - for stor en investering For lang tilbagebetalingstid på investeringen Manglende tilskudsordninger Manglende tid Bolig er allerede energirenoveret Uoverskueligt område - manglende og uoverskuelig information Manglende tiltro til de opstillede tilbagebetalingstider Manglende uvildig rådgivning Manglende troværdige guides/tests Manglende æstetik ved løsningerne Læsning og forståelse af tilbud Andet Intet, har ikke behov for at energirenovere (bor i nyt hus) % % Husstandsindkomst < kr. Husstandsindkomst > kr. Husstandsindkomst < kr. Total år år år år 77

78 Hvilke barrierer forhindrer igangsættelse af energirenovering? Markér de 2-3 største barrierer. Økonomi - for stor en investering 5 For lang tilbagebetalingstid på investeringen 2 Manglende tilskudsordninger 2 Manglende tid 2 Bolig er allerede energirenoveret 2 Uoverskueligt område - manglende og uoverskuelig information 1 Manglende tiltro til de opstillede tilbagebetalingstider Manglende uvildig rådgivning Manglende troværdige guides/tests Manglende æstetik ved løsningerne Læsning og forståelse af tilbud Andet Intet, har ikke behov for at energirenovere (bor i nyt hus) 1 78

79 Hvad kan få dig til at gennemføre energirenovering? Fordelagtig tilskudsordning (i lighed med offentlige tilskudsordninger, momsfritagelse ved etablering osv.) Nedslag i ejendomsskatten, hvis boligen er energirenoveret Gratis besøg af energikonsulent Staten stiller lånemuligheder til rådighed (eks. gode afdragsordninger lave oprettelsesomkostninger) Påbud Intelligente elmålere/overvågning af boligen (til at øge udbyttet af energirenoveringen) Samlede 'pakkeløsninger' hvor rådgivning, udførelse og finansiering er samlet hos én leverandør Andet Intet % % % Husstandsindkomst > kr. Region Hovedstaden Total år år år år 79

80 Hvordan vil du vurdere den overordnede effekt af alle de energitiltag, du har foretaget? Du bedes medtænke alle de energiforbedringer du har foretaget dvs. give en samlet vurdering 1= ingen effekt 5= meget høj effekt: Formindsket energiforbrug ,6 Mere stabil temperatur ,5 Forbedret komfort og indeklima 1 50% 1 3,4 Økonomiske fordele (besparelser) ,3 Mindre træk ,3 Minimere risiko for mug og skimmel ,1 Boligen er mere salgbar ,1 Forbedret livskvalitet 3 30% 3,1 En god fornemmelse af at gøre noget godt for miljøet ,1 Forbedret luftkvalitet % 1 3,0 Mindre kondens på indersiden af vinduerne ,0 Meget høj effekt Høj effekt Hverken/eller Lav effekt Ingen effekt Ved ikke Base: Har foretaget inden for det seneste år n =

81 Med den viden og erfaring du har med at foretage energitiltag i din bolig, ville du så gennemføre tilsvarende tiltag i dag? Etablere jordvarme (n=27) 8 Etablere solceller (n=184) 8 1 Skifte til energiruder (n=542) 80% 1 Skifte dør (n=397) 7 1 Skifte fyr (n=267) 7 1 Isolere gulv (n=181) 7 1 Isolere tag (n=288) 7 1 Isolering af varmerør (n=280) 7 1 Isolere ydervæggen med hulmursisolering (n=175) 7 1 Isolere ydervægge indvendigt (n=141) 7 1 Udskifte gamle termostater på radiatorer (n=405) 7 1 Etablere luft til vand varmepumpe (n=56) 7 2 Udføre andre energirelaterede tiltag (n=299) 70% 2 Ja, helt sikkert Ja, muligvis Nej Ved ikke 81

82 Kan du anbefale andre at energirenovere deres bolig? Nej, slet ikke I mindre grad 0% Ved ikke Både og 1 I nogen grad 2 Ja, i høj grad 5 Base: Har foretaget inden for det seneste år n =

83 Hvor ofte følger du/aflæser du din hustands energiforbrug (el, varme, vand, osv.)? Boliger opført efter år 2000 Total 30% år 20% år år år 1 40% 1 2 Dagligt Ugentligt Månedligt Flere gange årligt Årligt Aldrig Ved ikke 83

84 Hvor interesseret er du i energirigtig adfærd i dagligdagen? Boliger opført efter år 2000 Total år år år år 20% 5 1 Meget interesseret Interesseret Hverken/eller Mindre interesseret Slet ikke interesseret 84

85 Har du kendskab til, hvor meget der er at spare på dit energiforbrug ved energirenovering af din bolig? Især dem der har foretaget energi tiltag Boliger opført før 1930 Total år % år år % år % Ja, en stor besparelse Ja, en mindre besparelse Ja, en ubetydelig besparelse Ingen besparelse Ved ikke/interesserer mig ikke 85

86 Hvad fik dig/din husstand til at overveje/at gå i gang med energirenovering? Varmeregningen Elregningen Snak mellem familie, naboer og venner Ønsket om større uafhængighed af Husets Energimærke Klimatruslen / Den globale opvarmning En håndværker på besøg i huset Et energiselskab En avisartikel TV- og annoncekampagne En udsendelse i TV eller radio En annonce fra byggemarkedet Ved ikke Base: Har foretaget inden for det seneste år og/eller planlagt inden for næste år n = Total år år år år Især boliger opført før

87 Vil det være acceptabelt for dig, at din boligs energiforbrug, og fordeling heraf, bliver overvåget af en uvildig instans, og du på baggrund heraf løbende bliver informeret om udviklingen? Total år år år år Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Både og I mindre grad Nej, slet ikke Ved ikke 87

88 Forestil dig at dit forsyningsselskab automatisk tilmeldte dig grøn strøm, som er en lille smule dyrere (ca. 50 øre mere om dagen pr. gennemsnitshusstand) end normal strøm, men med mulighed for at du selv kan vælge at gå tilbage til normalstrøm. Hvad ville du da vælge? Ved ikke 3 Fortsætte med grøn strøm 2 Ændre tilbage til normalstrøm årige 88

89 Boligjobordningen/håndværkerfradraget, og dermed fradragsmuligheden, falder bort ved årsskiftet. Betyder det, at du i det kommende år vil udskyde vedligeholdelse, energirenovering og reparation af boligen, som du ellers ville have sat i gang? Total 2 20% år år 30% 20% år år Ja, vil udskyde vedligeholdelse, energirenovering og reparation pga. manglende fradragsmulighed Nej, vedligeholdelse, energirenovering og reparation udføres uanset fradragsmulighed Nej, har ikke overvejet at foretage vedligeholdelse, energirenovering og reparation Ved ikke Især dem i boliger opført mellem vil udskyde Blandt dem der vil vedligeholde mv. er det 5 der vil udskyde 89

90 Har du af privatøkonomiske årsager brugt flere penge, færre penge eller det samme inden for det seneste år på småreparationer, større vedligeholdelsesarbejde, større til- og ombygninger eller energioptimering sammenlignet med foregående år? Brugt FLERE brugt FÆRRE 2015 Brugt FLERE brugt FÆRRE 2014 Brugt FLERE brugt FÆRRE 2013 Småreperationer 20% 60% FLERE FLERE FLERE Større vedligeholdelsesar bejde 20% FLERE FLERE FLERE Større til- og ombygninger FÆRRE FÆRRE FÆRRE Energioptimering FLERE FLERE 1 FLERE Flere penge Færre penge Uændret Ved ikke 90

91 10 Bekymringer

92 Hvad bekymrer dig mest som boligejer. Blandt de listede bedes du vælge de 3, der bekymrer dig mest som boligejer og prioritere dem fra 1 til 3. Top 10 Stigende skatter/offentlige udgifter 1 1 Stigende energipriser og -afgifter 1 1 Manglende økonomi til vedligeholdelse Ændret jobsituation og dermed problemer med at have råd til min bolig Indbrud/hjemmerøveri Faldende boligpriser Råd og skimmelsvamp Kan ikke sælge bolig Skjulte rør/elinstallationer Rentestigninger eller ændringer i rentegebyr i banklån eller realkreditlån 1. nævnt 2. nævnt 3. nævnt 92

93 Hvad bekymrer dig mest som boligejer. Blandt de listede bedes du vælge det, der bekymrer dig mest som boligejer Stigende skatter/offentlige udgifter Ændret jobsituation og dermed problemer med at have råd til min bolig Stigende energipriser og -afgifter Faldende boligpriser Manglende økonomi til vedligeholdelse Indbrud/hjemmerøveri Råd og skimmelsvamp Kan ikke sælge bolig Skjulte rør/elinstallationer Ændringer i klimaet, der fører til mere ekstremt vejr og dermed flere Ophør af afdragsfrihed i forbindelse med lån Stormskader Rentestigninger eller ændringer i rentegebyr i banklån eller realkreditlån Dårligt indeklima Byggesjusk Dårligt naboskab Fejlbehæftede ejendomsvurderinger Oversvømmelse/vandskade pga. vejrforhold Stigende boligpriser Andet Ingen bekymring % %

Bolius Boligejeranalyse Bolius Boligejeranalyse 2017

Bolius Boligejeranalyse Bolius Boligejeranalyse 2017 Contents 1 Metode og set-up 4 2 5 Større til- og ombygninger (Blok F) 6 27 Vigtige emner for boligejerne anno 2017 (Blok C) 8 Valg af håndværker (Blok G) 33 3 7 Fremtiden (Blok D) 11 Indeklima (Blok H)

Læs mere

Boligejeranalyse Bolius - Boligejernes Videncenter

Boligejeranalyse Bolius - Boligejernes Videncenter Boligejeranalyse 2012 Bolius Boligejernes Videncenter AGENDA 0 Resume 3 1 Metode 14 2 Vigtige emner for boligejerne anno 2011 19 3 Generel vedligholdelse 25 4 Større til og ombygninger 37 5 Valg af håndværker/rådgvning

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015

Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Resultater af BedreBolig opgjort oktober 2015 Overordnede resultater 29 ud af 105 husstande i BedreBolig har udført i alt 121 forskellige energiforbedringer. De 29 husstande har i alt renoveret for knapt

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Opnå en god dialog med boligejeren

Opnå en god dialog med boligejeren Opnå en god dialog med boligejeren Kommunikationsguide til BedreBolig-rådgivere 26. marts 2014 Indhold 1. Formål...3 2. Generelt om kommunikation med boligejeren...4 2.1 Kropssprog...4 2.2 Aktiv lytning...4

Læs mere

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Dybvad- Den energioptimerede landsby. Dybvad. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad- Den energioptimerede landsby Dybvad Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Dybvad - Den energioptimerede landsby INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr

Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Velkommen til informationsmøde om udskiftning af olie- og gasfyr Energistyrelsens uvildige rådgivning om udskiftning af olie- og naturgasfyr udføres af Energitjenesten i samarbejde med Bolius og Teknologisk

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Resultater og effekter af energidagene

Resultater og effekter af energidagene Resultater og effekter af energidagene Overordnede resultater 1. 13 ud af 49 deltagende husstande har udført i alt 49 forskellige energiforbedringer 2. De 13 husstande har brugt 600.000 kr. = 12.250 pr.

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler

Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler Indeklimaundersøgelse i 100 danske folkeskoler - Tilbagemelding til skolerne Udarbejdet af: Eva Maria Larsen & Henriette Ryssing Menå Danmarks Tekniske Universitet December 2009 Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Indbrud, nabogener, vedligeholdelse i sommerferien, mest hadet ukrudt

Indbrud, nabogener, vedligeholdelse i sommerferien, mest hadet ukrudt Indbrud, nabogener, vedligeholdelse i sommerferien, mest hadet ukrudt Har boligejerne været udsat for indbrud i sommerferien? Er boligejerne bekymret for indbrud? Hvordan sikrer de deres bolig mod indbrud?

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE

Jerup - Den energioptimerede landsby. Jerup. Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE Jerup Den energioptimerede landsby FREDERIKSHAVN KOMMUNE INDHOLD Klimavenlige og miljørigtige huse er moderne 3 Husejere prioriterer økonomi og indeklima 3 Energiforbrug, varme og boligtype 3 FUNKTIONÆRBOLIG

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Nøglen til et BEDRE HJEM

Nøglen til et BEDRE HJEM Nøglen til et BEDRE HJEM Hvad kan vi tilbyde? BOLIUS Rådgivere boligens livscyklus BOLIUS EVENT inspirationsaften BOLIUS PDF hæfte til download BOLIUS Nyhedsbrev 88.700 modt. 2 x ugentligt BEDRE HJEM boligmagasin

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hans Tausensgade 1 Postnr./by: 5550 Langeskov BBR-nr.: 440-006644 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Fra ambition til forretning. Claus H. Østergaard, Sønderborg Udlejerforening

Fra ambition til forretning. Claus H. Østergaard, Sønderborg Udlejerforening Fra ambition til forretning Claus H. Østergaard, Sønderborg Udlejerforening Energirigtige boliger Hvordan kommer man lettest fra ambition til forretning? Claus Heise Østergaard - Erhvervsrådgiver i Sydbank

Læs mere

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA

BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA BO SUNDT EN PJECE OM VEJEN TIL ET GODT INDEKLIMA HVORFOR HAVE ET GODT INDEKLIMA? FORDI VI MENNESKER OPHOLDER OS INDENDØRE 90 % AF TIDEN, OG INDEKLIMAET HAR DERFOR STOR BETYD- NING FOR VORES SUNDHED, KOMFORT

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Spørgeskema. vedrørende indeklima

Spørgeskema. vedrørende indeklima Navn eller initialer. Spørgeskema vedrørende indeklima Virksomhed Dato år Sådan udfyldes skemaet Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved at sætte

Læs mere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere

Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Tema for miljø-, energi- og klimamedarbejdere Miljørigtig opvarmning og rentable varmebesparelser Fokus på: Energimærke Hvad er aktuelt? Energibesparelser Fremtiden Uvildigt oplæg ved Carsten Sohl Energitjenesten,

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber?

Ventilationsanlæg. Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Ventilationsanlæg Hvad skal jeg vide, før jeg køber? Fordele ved et ventilationsanlæg Tilstrækkelig udluftning Et ventilationsanlæg sørger for, at der bliver luftet tilstrækkeligt ud hele året. Særligt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Frejasvej 11 Postnr./by: 4640 Fakse BBR-nr.: 320-006490 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Murbyg ApS

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Assensvej 140B 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012836 Energikonsulent: Henning M. Boisen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud.

Renovering. Hvad skal jeg vide, før jeg går i gang? I tvivl om energien? Hvordan kommer du videre? Her slipper varmen typisk ud. Hvordan kommer du videre? I tvivl om energien? 1. Kontakt en rådgiver Brug en energirådgiver, f.eks. en BedreBolig-rådgiver, til at hjælpe dig med at få overblik over, hvad der skal gøres i huset, og hvilke

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til BedreBolig-plan for store bygninger

BedreBolig-tjekliste til BedreBolig-plan for store bygninger BedreBolig-tjekliste til BedreBolig-plan for store bygninger Kunde: Adresse: Øvrige grunddata om boligen er noteret i markskema eller BedreBolig-program: Vejledning i anvendelse af denne tjekliste a) Brug

Læs mere

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig

Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Komforten i energirenoverede boliger en spørge-undersøgelse v. Peter Svendsen, Iben Østergaard, og Mikael Grimmig Gadehavegård og Engvadgård, Taastrup/Hedehusene Renoveringen - Tiltagsoversigt Udvendig

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte

BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte BedreBolig i Høje-Taastrup Kommune muligheder for økonomisk og anden støtte De hidtidige erfaringer med energimodernisering Økonomisk støtte Introduktion til aktører i relation til BedreBolig-ordningen

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

Bondehuset. Energirigtig

Bondehuset. Energirigtig Energirigtig renovering Bondehuset Se hvor bondehuset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge på varmeregningen hvert år Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke og en

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rynkebyvej 4 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-015032 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Faaborg

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

BedreBolig-tjekliste til BedreBolig-plan

BedreBolig-tjekliste til BedreBolig-plan BedreBolig-tjekliste til BedreBolig-plan Boligejer: Adresse: Øvrige grunddata om boligen er noteret i markskema eller BedreBolig-program: Vejledning i anvendelse af denne tjekliste a) Brug spørgsmålene

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGERNES RENOVERINGSBEHOV

ANDELSBOLIGFORENINGERNES RENOVERINGSBEHOV November 2013 ANDELSBOLIGFORENINGERNES RENOVERINGSBEHOV ABF ønsker at sætte fokus på energirenovering af andelsboligforeningernes ejendomme, og har i den forbindelse kortlagt renoveringsbehovet. Derudover

Læs mere

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark

Få en sund og energivenlig bolig. med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Få en sund og energivenlig bolig med 10 gode råd fra Boligkontoret Danmark Kære beboer Denne guide giver dig en god forudsætning for en sund og energivenlig bolig og mulighed for at spare penge. Du kan

Læs mere

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1

BedreBolig. Energirigtig renovering af private boliger. BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 BedreBolig Energirigtig renovering af private boliger BB_A4_folder_Medarb_Byggemarked_150123.indd 1 23/01/15 15:31 2 BedreBolig BedreBolig en helhedsorienteret tilgang til energirenovering BedreBolig er

Læs mere

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj.

Indeklima. *Indeklimaet er den miljøfaktor, som påvirker vores velbefindende, når vi er indenfor, fx lys, luft, varme, røg og støj. Kære beboer I dag opholder de fleste danskere sig indendørs i mere end 90% af døgnets 24 timer. At skabe et godt indeklima er derfor stadig større betydning for menneskets generelle trivsel uanset hvordan

Læs mere

29-03-2011 COAT HOUSE

29-03-2011 COAT HOUSE 29-03-2011 COAT HOUSE BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i Kolding, opført i 1949 og har efter

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø

Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Teknik og Miljø 2012 Energirigtig renovering Erfaringer og anbefalinger fra Energilandsby Flakkebjerg og EnergiØ Omø Energilandsbyprojektet Energilandsbyprojektet er et samarbejde mellem Slagelse Kommune,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevænget 3 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-195055 Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug

Læs mere

Varmepumpe og solceller

Varmepumpe og solceller Varmepumpe og solceller En ven af familien Vanner på 5 fra Østerholm havde i starten af 2012 fået solceller. Familien kunne med det samme se den gode fidus i denne idé. Der gik derfor ikke længe før familien

Læs mere

BoligEftersyn Sags nr. 794. BoligEftersyn. Gennemgang af jeres bolig den 12. november 2014. NNN Adresse By

BoligEftersyn Sags nr. 794. BoligEftersyn. Gennemgang af jeres bolig den 12. november 2014. NNN Adresse By BoligEftersyn Gennemgang af jeres bolig den 12. november 2014 NNN Adresse By Indhold Samlet vurdering... 4 Vigtigste anbefalinger... 5 Boligensplan... 6 Elementerne i jeres bolig... 7 Øvrige oplysninger...

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads?

Hvor mange timer om ugen opholder du dig indendørs på din arbejdsplads? Hvor gammel er du? år Er du kvinde...1 mand...2 Hvad er navnet på din nuværende arbejdsplads? Hvornår blev du ansat på din nuværende arbejdsplads? Måned år Hvad er din stillingsbetegnelse? Hvor mange timer

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre

Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre Livsstil 20.02.2016 kl. 11:10 Energirenovering kan gøre dit hus 50 år yngre AF Anita Jensenius Hos familien Simonsen i Albertslund har en ambitiøs energirenovering ført til forbedret indeklima, æstetisk

Læs mere

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold.

Tabel 7.1 Andel, der inden for en 14-dages periode har været lidt eller meget generet af en række forskellige miljøforhold. Kapitel 7 Boligmiljø 7 Boligmiljø Danskerne opholder sig en stor del af tiden i deres bolig, og en væsentlig del af miljøpåvirkningerne i det daglige vil derfor stamme fra boligen og dens nære omgivelser

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skovgyden 2 Postnr./by: 5642 Millinge BBR-nr.: 430-008056 Energikonsulent: Frede Nørrelund Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden?

Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Er du kvinde eller mand? Hvor gammel er du? Hvornår har du udfyldt spørgeskemaet? Hvor mange personer over 18 år bor i lejligheden? Bor der børn under 18 år i lejligheden? Hvor mange børn under 18 år bor

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Cisbo netværksmøde 25. august 2015 Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Fremtidens huse bygges på fortidens erfaringer.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenlyparken 13 Postnr./by: 2670 Greve BBR-nr.: 253-125799 Energikonsulent: Finn Albrechtsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Finn

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Ta de gode vaner med i sommerhuset

Ta de gode vaner med i sommerhuset Ta de gode vaner med i sommerhuset - og få en mindre elregning Brug brændeovn i stedet for elvarme Tjek temperaturen på varmtvandsbeholderen Se flere gode råd inde i folderen Gode elvaner er meget værd

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Elmevang 2 Postnr./by: 4970 Rødby BBR-nr.: 360-026892-001 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima

Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Resultater fra spørgeskemaundersøgelser vedr. indeklima Denne undersøgelse bygger på resultater fra spørgeskemaundersøgelser der omhandler indeklima før- og efter luftrensningsanlæg blev installeret. Tidsrummet

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

1. Vurder hele boligen

1. Vurder hele boligen 1. Vurder hele boligen Hvordan er de forskellige dele af huset isoleret i dag? Hvor lufttæt er huset? Hvor energieffektive er dine vinduer og døre? Er der tilstrækkelig ventilation? Få et professionelt

Læs mere

BedreBolig-plan KLADDE. BEDREBOLIG-RÅDGIVER 4energi Mikkel Nielsen Gøgevej 3 3660 Stenløse E-mail mikkel@4energi.dk Tlf.

BedreBolig-plan KLADDE. BEDREBOLIG-RÅDGIVER 4energi Mikkel Nielsen Gøgevej 3 3660 Stenløse E-mail mikkel@4energi.dk Tlf. Rapportnr: 0 Firmanr: Dato: 03-10-2015 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER 4energi Mikkel Nielsen Gøgevej 3 3660 Stenløse E-mail mikkel@4energi.dk Tlf.nr 31219010 BOLIGEJER allan Pedersen Stenbukken 12

Læs mere

Sundt indeklima skaber trivsel

Sundt indeklima skaber trivsel Sundt indeklima skaber trivsel Danmark er et videnssamfund og dagsinstitutioner eller grundskolen er i dag for de fleste børn startskuddet til et langt uddannelsesliv. En forbedring af indeklimaet i undervisningslokalerne

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Klokkergårdsvej 12 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-007198 Energikonsulent: Ejvind Endrup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Åvangen 19 B 8444 Balle BBR-nr.: 706-014119 Energikonsulent: Steffen Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Ingeniørfirmaet

Læs mere

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen

BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning nr.: 100133504 Gyldigt 5 år fra: 09-09-2009 Energikonsulent: Bjarne Jensen Firma: NRGi Energi- & Ingeniørgruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grænsevej 50 Postnr./by: 2650 Hvidovre BBR-nr.: 167-099149 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning nr.: 100126271 Gyldigt 5 år fra: 03-07-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestensborg Alle 23 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-001355 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at

Læs mere

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri...

https://www.survey-xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentpri... Side 1 af 22 Navn Adresse Postnr By Side 2 af 22 Undersøgelse i Fremtidens Parcelhus Kære beboer i Fremtidens Parcelhus, Vi er glade for, at du vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Hvis du svare

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rosenbakken 25 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-008838 Energikonsulent: Knud Midtgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Knud

Læs mere

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma

BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning nr.: 100113725 Gyldigt 5 år fra: 12-03-2009 Energikonsulent: Per Johansen Firma: PJ Arkitekt- og Ingeniørfirma SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bjarkesvej 15 Postnr./by: 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-000180 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering

COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering COATHOUSE // TII -et eksempel på energirenovering BAGGRUND I denne folder kan du læse om Coat House TII, der er et udviklingsprojekt for energirenovering under Grøn Erhvervsvækst. Huset er beliggende i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Højen 9B 4700 Næstved BBR-nr.: 370-006003 Energikonsulent: Jesper Elin Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Næstved

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt.

95% Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde. varme.danfoss.dk. Ventilation med varmegenvinding. af varmen bliver genanvendt. Ventilation med varmegenvinding Undgå skimmelsvamp og energispild og lad dit hjem ånde Op til 95% af varmen bliver genanvendt Danfoss ventilation med varmegenindvinding genanvender det meste af varmen,

Læs mere

Levende Kulturarv - på bygningens præmisser

Levende Kulturarv - på bygningens præmisser Levende Kulturarv - på bygningens præmisser Strategier for fremtidsikring af historiske bygninger Morten Ørsager Arkitekt maa / Partner Erik Møller Arkitekter Bevaring / Bæredygtighed / Mennesker / Teknologi

Læs mere

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , ,

Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? <navn>, <dato>, <sted> Hvad kan du gøre for at nedbringe dit energiforbrug? , , De 3 trin til en lavere varmeregning, når man kender sit forbrug 1. Se på boligen 1. Se på boligen Er din varmeregning høj? Har

Læs mere

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd

Energirenovering i Albertslund. Søren Dyck-Madsen. Det Økologiske Råd Energirenovering i Albertslund Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Hvorfor renovere energirigtigt? Energiforbedringer af eksisterende bygninger er billigst at gennemføre, når bygningen alligevel skal

Læs mere

10. Helhedsløsninger integrerede energispareløsninger: Pakkeløsninger

10. Helhedsløsninger integrerede energispareløsninger: Pakkeløsninger 10. Helhedsløsninger integrerede energispareløsninger: Pakkeløsninger På grafen nedenfor ses energiforbruget pr. kvadratmeter for energimærkede bygninger fra 1900 og så til nu. Der er et kæmpe potentiale

Læs mere