Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -"

Transkript

1 Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar -

2 Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten mere og mere kompleks. Det er derfor blevet en grundlæggende spilleregel for os alle sammen at kunne fungere og agere i fællesskaber med andre. Hierarkier og faste former kommer ofte til kort. Der er brug for fleksible og handlekraftige enheder og medarbejdere ude i organisationer og virksomheder. Det første skridt til at kunne lede andre er at have en klar forståelse af, hvem du selv er som menneske. Når du kender dig selv og hviler i at være den, du er, får du overskud til at forstå og anerkende andres forskellighed. Du vinder legitimiteten til at lede og delegere. Lederudvikling i dag handler om at få ledere til at turde stå ved sig selv som de mennesker, de er. Det ligger i lederskabets natur, at vi er nødt til at mestre os selv og kunne sætte os ind i andre for at sikre skabelsen af den forventede værdi - såvel økonomisk som menneskeligt. Det nye lederskab udspringer af det vilkår, at lederen først virkelig kan være leder, når han forstår sig på at være menneske Ole Fogh Kirkeby, Det nye lederskab Vi lever i en verden, hvor individualismen blomstrer, og hvor det er lige så vigtigt at føle sig udfordret og værdsat på arbejdspladsen som at have en tung lønningspose. Det stadigt mere udbredte teamarbejde og den selvbevidste medarbejder stiller store krav til lederens evner som kommunikator og til at kunne indleve sig i andre mennesker. Du skal både kunne drive holdspillet frem over græstæppet og agere over for medarbejdere, der søger opfyldelse af egne muligheder midt i fællesskabet. 11 dages træningslejr, der styrker din evne til at skabe og vedligeholde et lystdrevet engagement hos dig selv og dine medarbejdere Personal Leadership er 11 dages intens træningslejr, som handler om din rolle som personaleleder og din evne til at skabe og vedligeholde et lystdrevet engagement hos dig selv og dine medarbejdere og om at skabe synergi af forskellighederne til organisationens bedste. Personal Leadership er fordelt over tre moduler på tre dage hver, som dels tager afsæt i anerkendte psykologers og filosoffers teorier, test og feedbackværktøjer dels i konsulenternes egen leder- og konsulenterfaring fra mange års virke i det private og offentlige regi. Konsulenterne har selv været ledere i flere år. Teorien vil hele tiden blive knyttet til praksis, og vi vil i øvelserne tage udgangspunkt i eksempler fra din egen hverdag. Vi kortlægger i samarbejde med dig din personlighedstype, din emotionelle intelligens og gennemfører en række øvelser, der styrker dine kommunikative evner i de menneskelige relationer på arbejdspladsen. 2

3 Vi arbejder med tre former for kommunikation: Den engagerede, den empatiske og den assertive med afsæt i tre niveauer: Hjerne, hjerte og krop. Første modul giver dig det teoretiske fundament, på andet modul styrker vi din personlige værktøjskasse, og på tredje modul træner vi brugen af værktøjskassen. Der er indlagt to dage, hvor deltagerne mødes og fordyber sig i den nye viden uden konsulenter. Målet med disse dage er at forankre det lærte og at styrke netværket. Til sammen et kursusforløb, som skal give dig større indsigt i dig selv og forståelse for andre samt træning i at bruge indsigten til at skabe bedre kommunikation, dialog og feedback. Kursusoverblik 3 dage 1 dag 3 dage 2 timers 1 dag 3 dage Indsigt i dig selv og forståelse for andre Fordybelse ude i en af organisationerne (uden konsulenter) Dig og dit lederskab Individuel coaching Fordybelse ude i en af organisationerne (uden konsulenter) Lederens værktøjskasse Modul 1 - Indsigt i dig selv og forståelse for andre Det første modul handler om at øge din selvindsigt og din generelle menneskeforståelse. Du går fra modulet med en større indsigt i, hvad der driver og motiverer dig selv og dine medarbejdere. Du har fået inspiration til, hvordan du udvikler og realiserer dit eget og dine medarbejderes potentiale. Typepsykologien som et ledelsesredskab Med udgangspunkt i Jungs typepsykologi bliver alle deltagere typeidentificeret ud fra en dialog med støtte i personlighedsindikatoren JTI (Jungiansk Type Index). Typepsykologien tager udgangspunkt i, at vi har nogle medfødte præferencer i vores personlighed, som står mere eller mindre tydeligt frem, alt efter hvordan vi udvikler os som mennesker. Det er kombinationen af det medfødte og det tillærte, som gør os til dem, vi er. 3

4 Udover at du finder din egen type, træner vi dig i at genkende og forstå de forskellige typer og kommer dermed tættere på, hvordan den enkelte medarbejder bedst kan motiveres af dig som leder. En leder er ansat til at opnå resultater gennem andre og få det bedste ud af sin stab. Dertil er typepsykologien et godt menneskeligt ledelsesredskab. Emotionel intelligens er en forudsætning for at have succes som leder Du får også testet din emotionelle intelligens ved hjælp af et værktøj, som hedder EQ-i (Emotionel Quotient Inventory). Testen er udviklet af psykologen Dr. Reuven Bar-On. Emotionel intelligens beskæftiger sig med vores tillærte adfærdsmønster. Forældre, fodboldtrænere, skolelærere og andre retningsgivere i vores liv præger vores personlighed og motiverer os til at udvikle et bestemt adfærdsmønster. Når vi beskæftiger os med emotionel intelligens, arbejder vi med tillært adfærd, som vi kan forholde os kritisk til og ændre på, hvis vi beslutter os for det og øver os i det. Den emotionelle intelligens er summen af vores tanker og følelser, og hvordan de fletter sig ind i hinanden og påvirker vores mønstre. Jo bedre vi forstår vores reaktioner og følelser, og hvad der igangsætter dem, jo bedre kan vi styre vores impulser og arbejde med at være afbalancerede som leder og mennesker. Det ligger implicit i bevidstgørelsen, at du bliver bedre til at give klar besked og stå tydeligt frem som menneske bag ordene og opgaverne. Vi arbejder for det første med den faktor i den emotionelle intelligens, som hedder empati: Hvad vil det sige at være empatisk? Hvorfor er empati et utroligt potent værktøj? Hvad kan empati? Hvordan håndterer du modstand og frustration med empatien som løftestang? Hvornår er den empatiske kommunikation nødvendig, og hvornår skal man sige fra og sætte grænser? For det andet arbejder vi med en faktor i den emotionelle intelligens, som hedder Gennemslagskraft: Hvordan siger man fra og sætter grænser på en respektfuld måde? Den narrative psykologi På modul 1 får du også en introduktion til den narrative psykologi, der har blik for, at vi skaber vores identitet i kraft af de fortællinger, andre har om os, og som de spejler tilbage til os. Nogle fortællinger handler om, at vi dur til noget, er lykkedes med noget, om de håb, vi har, og det, der er vigtigt for os. Jo flere vi har af dem, jo mere føler vi os i stand til at klare os, og i den forbindelse spiller en positiv anerkendende feedback fra lederen en stor rolle. Andre fortællinger om os kan være formindskende, og vi mener, at lederen har en etisk forpligtelse til at prøve at ændre de historier, der spænder ben for medarbejderne. Med udgangspunkt i den narrative psykologi arbejder vi med at give negativ feedback på adfærd, der bøvler. Kunsten er at give feedbacken på en måde, så medarbejderen ikke positioneres negativt som menneske. Endelig sætter vi fokus på stress med udgangspunkt i Jungs typepsykologi. Typepsykologien har gode input til, hvad der kan kalde på stressen, og hvilke tegn man skal være særligt opmærksom på. 4

5 Selve kursusformen gør, at det er vigtigt, at deltagerne hurtigt får et godt kendskab til hinanden. Derfor vil deltagerne blive bedt om at gøre rede for, hvor de ser deres styrker og deres udfordringer i deres personlige lederskab. Kurset er også lagt an på en høj grad af feedback, dialog og træning deltagerne imellem. Modul 2 - Dig og dit lederskab - Andet modul handler om at træde i karakter som menneske og som leder. Vi arbejder med at få kommunikeret, hvem man er som menneske i rollen som leder på en engageret, tillidsvækkende og troværdig måde. Ledere i dag skal turde stå ved sig selv som det menneske, de er - og skal kunne kommunikere det for at få følgeskab. Du får anledning til at udarbejde en hensigtserklæring for dit lederskab med inspiration fra forskellige øvelser, som dels tydeliggør dine egne værdier med udgangspunkt i eksempler fra dagligdagens praksis dels minder dig, hvad andre profiler end din egen har behov for. Vi vil opfordre til, at du efterfølgende holder talen for dine medarbejdere. På modulet prøver du at holde talen og får feedback på den. Vi lægger stor vægt på, at ledere skal kunne formulere sig mundtligt. Lederen kan ikke længere klare sig med at udsende et nyhedsbrev, men må op på ølkassen og kommunikere sine budskaber. Det er vigtigt, at lederen kan skabe tillid. Derfor bliver både det, der bliver sagt, og måden, det siges på, vigtig. Det handler om at være tro imod sig selv og få det ud på den mest ærlige måde, men det handler også om at bruge sin stemme hensigtsmæssigt. Vi får derfor også besøg af en stemmeekspert, som vil arbejde med stemmens potentiale. Alt for mange gode budskaber går til spilde, hvis vi ikke bruger stemmen rigtigt. Du bliver bevidst om din stemme og dens betydning for budskabet. Du får desuden mulighed for at træne at tale til andre personlighedstyper end din egen, så budskabet opleves motiverende og overbevisende. På andet modul vil vi til sidst arbejde med forandringsledelse med udgangspunkt i den moderne adfærdspsykologi og William Bridges, som har et skarpt blik for menneskers reaktioner under forandring. Du får indsigt i den psykologiske proces, mennesker skal igennem for at tage en forandring til sig, og hvad der er god ledelse i de forskellige faser. 5

6 Imellem modul 2 og modul 3 - Ledervurderinger + individuel coachingsamtale Imellem 1. og 2. modul vil du få til opgave at bede fire til seks personer (evt. din leder plus tre til fem medarbejdere) om at besvare en række spørgsmål skriftligt og ikke anonymt - der har til formål at give dig feedback på, hvordan de oplever dig som leder. Kollegernes feedback vil blive benyttet i forbindelse med den individuelle coachingsession à to timers varighed, der ligger imellem 2. og 3. modul. Vi vil desuden arbejde med resultatet af EQ-i testen. Modul 3 - Lederens værktøjskasse - Ledelsesopgaven handler i dag mere end nogensinde om at skabe gode rammer for menneskelig arbejdsudfoldelse. Det handler om at skabe en social sammenhængskraft og en stærk samhørighedsfølelse, så der løftes i flok og skabes synergi af forskellighed. Teams med legitimitet til at tænke og handle selvstændigt er et af de løsener, som skaber udvikling i organisationer. Vel og mærke, hvis teamdeltagerne forstår hinanden og forstår at fungere i et teamsamarbejde. Det er en kunst i sig selv at arbejde med teams i en verden af individualister og få dem til at fungere som konstruktive dele af et team. Coaching, konfliktopløsning og feedback er nogle af de værktøjer, lederen må tage i brug for at få teamsamarbejdet til at fungere, og som vi derfor træner på dette modul Dette modul er i høj grad et træningsmodul, hvor der bliver rig lejlighed til at prøve teknikkerne af i praksis og få feedback fra konsulenterne og de øvrige kursusdeltagere. Vi træner coachingteknikkerne ud fra en systemisk tankegang, som tilsiger, at intet fænomen kan forstås uafhængigt af den sammenhæng/den kontekst, det indgår i. Vi lader os inspirere af Wittgenstein, der var overbevidst om menneskets evne til at vikle sig ud af selv de mest fastlåste problemer: Vi kan altid finde frem til en bedre måde at se og forstå en situation på samt de handlingsmuligheder, der ligger i situationen. Coaching er et af de værktøjer, som ledere i dag er nødsaget til at bringe i spil: De ved ikke alt og er dybt afhængige af, at medarbejderne selv kan finde svarene. Vi vil også på modulet arbejde med timingen i, hvornår det egentlig er formålstjenligt at coache ud fra den overbevisning, at lederen først er leder, dernæst coach. 6

7 Vi træner dernæst konfliktopløsning med afsæt i den narrative psykologi og en fiktiv case. Tankegangen bag metoden er, at konflikt opstår, når relationer er beskadiget, og meningen er fået fløjten. Konfliktopløsning handler derfor mere om at søge mening og forståelse end om at søge enighed og løsninger. Til sidst træner vi at holde vanskelige samtaler. Du kommer selv med et konkret eksempel, og en af de andre deltagere spiller din medarbejder. Vi vender tilbage til den narrative teori, som vi benyttede, da vi arbejdede med feedback på første modul. Facts om Personal Leadership Efterår 2015 hold september november januar 2016 Netværksdage den 3. november 2015 og den 17. december 2015 Efterår 2015 hold oktober december januar 2016 Netværksdage den 26. november 2015 og den 19. januar 2016 Pris: kr. eksklusive ophold og forplejning på kursusgården Kragerup Gods i Ruds-Vedby, som beløber sig til ca kr. pr. modul og afregnes direkte med kursusgården. Kontaktpersoner: Chefkonsulent Bodil Mørck Chefkonsulent Anne Quistgaard T T E E 7

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da

MANNAZ UPDATE. Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da MANNAZ UPDATE Produktivitet og motivation. Det starter med dit lederskab. LEDERUDVIKLING www.mannaz.com/da Motivation og produktivitet. Kender du rækkefølgen? Vidensmedarbejderen anno 2014 sætter sine

Læs mere

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com

MANNAZ UPDATE. Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com MANNAZ UPDATE Virkeligheden er ny. Er din ledelse fulgt med? LEDERUDVIKLING www.mannaz.com Lederudvikling hos Mannaz Vejen til succes går gennem ny viden og nye kompetencer. Hos Mannaz udbyder vi lederforløb,

Læs mere

Anerkendende HR og Organisationsudikling

Anerkendende HR og Organisationsudikling (2008) Maja Louise Haslebo & Danielle Bjerre Lyndgaard Anerkendende HR og Organisationsudikling Den 09-03-2012 Søren Moldrup side 1 af 14 sider 1: INDLEDNING Denne bog er en praksisorienteret brugsbog

Læs mere

Confex kursuskatalog 2011

Confex kursuskatalog 2011 Mød os på www.confex.dk Tid til ledelse og personlig udvikling? Confex kursuskatalog 2011 KURSUS 2011 Her bliver du præsenteret for et udsnit af de kurser, konferencer og uddannelser, Confex kan tilbyde

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder?

Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? Pia Markersen 2013 - Tør du være leder? 1 Pia Markersen Tør du være leder? 5 trin til at sige hvad du mener TYDELIGT - og uden at blive en ond chef WORKBOOK-udgaven, TRIN 1 Forlaget BloomHouse 2013 2 Pia

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

NYHEDSBREV. Team Consult Development

NYHEDSBREV. Team Consult Development NYHEDSBREV 14. JUNI 2010 Du må selv være den forandring, du ønsker at opleve i verden! Citat: M. Gandhi Nogle gange har vi brug for et lille eller et stort skub andre gange klarer vi det selv på arbejdspladsen

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag

Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag Empirioversigt Bilag A Bilag Navn Materiale titel Uddrag Uddrag uddrag 2 http://www.tack.dk/ Personlig Power 1 "Dem, der gerne vil realisere sit personlige potentiale, genfinde sine resurser, overvinde

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske:

Modellen er bygget hierarkisk op omkring fem niveauer, der bevæger sig fra det grundlæggende og teoretiske imod det konkrete og praktiske: Sportspsykologiens professionsmodel - Bagom Team Danmarks sportspsykologiske ydelser Det sportspsykologiske fagfelt i Danmark har været præget af en mangfoldighed af tilgange og har fungeret som en redskabsdisciplin.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr

EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr EKSPEDITIONEN 2013-2015 - en rejseguide til nye og udfordrende eventyr Tag med på Ekspeditionen Det er med både glæde og stolthed, at vi i dette katalog præsenterer Silkeborg Kommunes nye uddannelse i

Læs mere

kursuskatalog supplement as

kursuskatalog supplement as kursuskatalog supplement as indhold supplement as 04 Organisationsudvikling 08 personlig udviling 12 kommunikation & undervisningsteknik 17 arbejdsmiljø & stress 20 økonomi & regnskab 23 projektarbejde

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere