Personprofil og styrker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personprofil og styrker"

Transkript

1 Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil

2 Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA Institute on Character og din personprofil som den afdækkes gennem værktøjer som f.eks. DISC, Insights, Garudas FokusProfil og JTI. Alle billeder anvendt i værktøjet er baseret på Gnist styrkekort. Kortene behøves ikke for at anvende værktøjet, men de kan bestemt være en fordel. 2 Værktøjer indeholder: 2. Indholdsfortegnelse 3. Introduktion 4. Mere om styrker 5. Metode og vejledning 6. Test din gnist i arbejdslivet 7. Din personprofil og styrken BESKEDENHED 8. Din personprofil og styrken DØMMEKRAFT OG KRITISK TÆNKNING 9. Din personprofil og styrken ENERGI OG GEJST 10. Din personprofil og styrken MENING OG TRO 11. Din personprofil og styrken FORNUFTIG OG FORUDSEENDE 12. Din personprofil og styrken SOCIAL INTELLIGENS 13. Din personprofil og styrken HUMOR GLÆDE 14. Din personprofil og styrken KREATIVITET 15. Din personprofil og styrken LÆRING OG UDVIKLING 16. Din personprofil og styrken MOD 17. Din personprofil og styrken NYSGERRIGHED 18. Din personprofil og styrken NÆRHED 19. Din personprofil og styrken OPTIMISME OG HÅB 20. Din personprofil og styrken PERSPEKTIV 21. Din personprofil og styrken PÅSKØNNELSE 22. Din personprofil og styrken RETFÆRDIGHED 23. Din personprofil og styrken LEDERSKAB 24. Din personprofil og styrken SELVKONTROL 25. Din personprofil og styrken TAKNEMMELIGHED 26. Din personprofil og styrken TEAMWORK 27. Din personprofil og styrken TILGIVELSE 28. Din personprofil og styrken TROVÆRDIGHED 29. Din personprofil og styrken VEDHOLDENHED 30. Din personprofil og styrken VENLIG 31. Opsamlingsark 32. Kommende versioner af værktøjet

3 Introduktion Velkommen til værktøjet, der bygger bro mellem personprofiler og dine styrker. Dine styrker er ikke det du er bedst til, ikke nødvendigvis i hvert fald. Dine styrker er det, der styrker dig. Det er de egenskaber og dele af dig, der når de aktiveres, så sker der noget særligt med din arbejdsglæde, oplevelse af mening og følelse af autenticitet. Dine styrker er den mest direkte vej til mere gnist i arbejdslivet. Det bedste sted at starte, hvis du ikke allerede har gjort det, er at afdække dine styrker i henhold til de 24 styrker, som de er udviklet af The VIA Institute on Character. (Læs mere på næste side) Den mest effektive måde at afdække sine styrker på er, som jeg ser det, at arbejde ud fra den metode jeg uddyber i bogen Gnisten i Arbejdslivet. Metoden lægger op til at du først må FINDE dine styrker ved hjælp af en gratis online profil (www.viame.org), styrkekort eller vores spil Styrkehistorier. Kort og spil kan købes på Efter du har fundet dine styrker begynder arbejdet. Det er nemlig afgørende at du FORSTÅR dine styrker og hvad de gør for dig på godt og ondt. Derefter kan du begynde at FORME styrkerne så du til sidste kan FORANKRE dem i dit arbejdsliv. For at understøtte ovenstående proces og især den del, der handler om at forstå hvordan dine styrker gavner dig, kan det være særdeles nyttigt at bruge en personprofil som DISC, JTI, Garuda, Insights m.fl. Med en personprofil får du afdækket yderligere præferencer i arbejdslivet og kortlægger hvilke typer opgaver du med en vis sikkerhed foretrækker. Dette værktøj er opstået efter utalige snakke om forskelle og ligheder mellem personprofil værktøjer og styrketilgangen. Same same but different har ofte været mit svar. Grundlæggende bygger de på mange af de samme forudsætninger nemlig præferencer i vores liv. Styrketilgangen sætter naturligvis kun fokus på de styrkende præferencer. Styrketilgangen er særdeles god, når vi ønsker at kigge indad og finde frem til vores personlige motivationsfaktorer. Personprofiler sætter typisk spotlight på en række præferencer ift. motivation, arbejdsstil, opgavetyper mm. Personprofiler er ofte mere komplekse i deres struktur men giver også noget mere baggrund, information og nuance. Personprofiler er især gode, når vi ønsker at forstå vores præferencer i samspil med andre. Hvad kommer så først personprofiler eller styrker? Mit svar er meget ofte styrkerne, da jeg oplever det er den nemmeste tilgang til at forstå sig selv, når man er mest robust. Jeg mener, at dette afsæt, er det bedste, når vi ønsker at forstå os selv i relation til omverdenen. Når vi for alvor påbegynder den proces, er personprofiler særdeles oplagte at inddrage. Når værktøjerne kombineres får vi mulighed for at se vores styrker i samspil med vores omgivelser og roller. Vi kan undersøge hvad i vores personlige præferencer der hjælper vores styrker og hvad der begrænser dem. 3 Selvom mange personprofiler bygger på de samme grundforudsætninger, er måden de præsenterer resultaterne forskellige. Dette værktøj er dog konstrueret, så det kan anvendes sammen med de fleste personprofiler.

4 Mere om styrker Som skrevet er styrker ikke det, du er god til. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Styrker er ikke dine kompetencer, dine færdigheder eller din erfaring. Egentlig kan det siges ret enkelt: Dine styrker er det, der styrker dig. Hvad vil det sige? Jo, dine styrker er det, der giver dig energi til at nå lidt længere end forventet eller håndtere et lidt større pres, end du troede, du var i stand til. Dine styrker er kilden til den følelse, vi kalder at have det som en fisk i vandet eller autenticitet for at bruge et ord, der er meget oppe i tiden. Hvordan har du det, når du har det som en fisk i vandet? En måde at forstå styrker på, kan være at se dem som knapper eller kontakter, I hvert fald er udgangspunktet for den tilgang, der lægger bag denne øvelsesbog, at styrker: er de knapper, der, når vi trykker på dem, udløser tanker, følelser og handlinger, der styrker os, giver os energi, tro på os selv og fremtiden, får os til at føle os autentiske og opleve vores arbejdsliv som meningsfyldt. Foranlediget af den amerikanske psykolog Martin Seligman, stifteren af positiv psykologi, stillede en gruppe internationale forskere i 1998 spørgsmålet: Hvordan kan vi hjælpe unge med at realisere deres fulde potentiale? Et oplagt sted at finde svaret var i den positive psykologi, der som kontrast til den traditionelle psykologi søger at forstå de faktorer, der frigiver menneskeligt potentiale, frem for primært at forstå de faktorer, der fjerner psykiske lidelser. Martin Seligman satte sig i spidsen for initiativet, og sammen med sit hold af internationale forskere udviklede han en klassifikation af centrale menneskelige styrker. Resultatet blev 24 universelle styrker, der anerkendes og værdsættes på tværs af kulturer verden over. Klassifikationen, der hedder VIA Classification of Character Strengths er i dag omsat til en gratis styrketest online på Den udgør endvidere fundamentet bag øvelserne i bogen Gnisten i Arbejdslivet. De 24 styrker blev udvalgt på baggrund af grundig analyse, og en række faktorer blev opsat som kriterier for, om en styrke kunne optages i kategoriseringen. Denne stringente tilgang til arbejdet med styrkerne gør, at når du har kortlagt dine topstyrker, vil det være styrker, hvor du med en vis sikkerhed kan forvente: At de medvirker til opfyldelsen af det gode liv for dig og andre At selvom styrkerne medfører positive effekter på områder som f.eks. helbred, målopfyldelse og selvværd, værdsættes styrkerne også i sig selv At en persons anvendelse af en styrke ikke påvirker andre negativt At styrkerne kommer til udtryk i en række adfærdstræk som tanker, følelser og handlinger, og at disse adfærdstræk er relativt stabile over tid og/eller på tværs af relevante situationer. Har du endnu ikke taget taget den online styrketest på finder du en vejledning her: 4

5 Metode Værktøjet hjælper dig med enkelte spørgsmål til at kæde informationerne i din personprofil sammen med de af de 24 styrker du har udvalgt. Værktøjet har især fokus på uddybe tre temaer, der påvirker din arbejdsglæde: 1. Hvornår dine styrker (altså det, der styrker dig) har de bedste vilkår. 2. Hvornår du holder anvendelsen af en styrke, uhensigtsmæssigt, tilbage. 3. Hvornår du måske bruger dine styrker en tand for meget. Værktøjet indeholder en side pr. styrke og hver side indeholder tre spørgsmål. Her kan du se et eksempel: 1. I forhold til din personprofil (egen adfærd, omgivelserne og kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din dømmekraft og kritisk tænkning har de bedste vilkår? 2. måske ikke altid lader din dømmekraft og kritisk tænkning træde ordentlig i karakter? 3. hvorfor du måske kan blive en tand for dømmende og kritisk tænkende? Efter du har svaret på gnist i arbejdslivet testen på næste side, er tanken, at du printer de sider der svarer til dine udvalgte styrker og vælger det spørgsmål, der optager dig mest. Find derefter din personprofil og led efter ord og sammenhænge, der hjælper til at kaste lys over det valgte spørgsmål. Når du har belyst det tilstrækkeligt fortsætter du til de andre spørgsmål. Du er naturligvis også velkommen til at tage alle spørgsmål på en gang. Når du har udfyldt alle 3 felter, er det en gode idé at skrive nogle stikord ned til spørgsmålet du finder nederst på hver side. En god idé kan også være at reflektere over hvilke fordele, der er forbundet med dine styrker og hvilke der er forbundet med at under- eller overforbruge dem. Når du er færdig med en styrke, fortsætter du til den næste styrke, du har udvalgt. Du vil måske opleve at ordene gentager sig på tværs af styrker, hvilket er helt normalt. Forsøg dog, når du noterer ordet ind i skemaet, at gøre det specifik i forhold til den pågældende styrke. Leg med øvelsen og husk den har til formål at skabe indsigter for dig, ikke andre. Til sidst har du mulighed for at samle de forskellige observationer i opsamlingsarket sidst i hæftet. God fornøjelse 5

6 Gnist i arbejdslivet test Inden du går i gang med øvelserne kan nedenstående mini-test måske skærpe din nysgerrighed? Testen sætter fokus på hvor godt du mestrer anvendelsen af dine styrker i på en måde der skaber mere gnist i dit arbejdsliv. Du svarer på spørgsmålene fra 1-5, hvor 5 er at du er meget fortrolig og 1 er at du er ikke fortrolig. Læg dine besvarelser sammen. Hvor fortrolig er du med at: bruge dine styrker på arbejde bruge dine styrker i relation med andre fokusere på udviklingen af dine topstyrker? anvende dine styrker i mange situationer? fokusere på dine styrker hver dag? bruge dine styrker uden besvær? udvikle dine styrker gennem bevidst træning? nå mål ved primært at bruge dine styrker? overvinde udfordringer ved at bruge dine styrker? anvende dine styrker så de ikke belaster dig eller andre? tale med andre om dine styrker? undersøge situationer hvor du lykkedes for at lære mere om dine styrker? kombinere dine styrker, så de støtter hinanden? være tro mod dine styrker? være tro mod dine styrker, også selvom det måtte være upopulært? definere eller fastsætte mål så de stemmer overens med dine styrker? Hvis det samlede resultat er mellem 65 og 80 har du godt fokus på dine styrker. Godt gået. Hvis det samlede resultat er mellem 50 og 65 er dine styrker i spil lidt mere end gennemsnittet. Dit arbejdsliv er garanteret fyldt med en del gnist. Hvis det samlede resultat er mellem er dine styrker i spil i samme grad som de fleste. Dit arbejdsliv består af en blanding af dage fyldt med gnist og dage der bare skal overstås. Hvis det samlede resultat er under 30 er dine styrker sjældent i spil og du oplever sjældent at dit arbejde er fyldt med gnist ligesom du har svært ved at se meningen med det? 6

7 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din beskedenhed og ydmyghed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din beskedenhed og ydmyghed træde ordentlig i karakter? tand for beskeden og ydmyg? 7

8 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din dømmekraft og kritisk tænkning har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din dømmekraft og kritisk tænkning træde ordentlig i karakter? tand for dømmende og kritisk tænkende? 8

9 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din energi og gejst har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din energi og gejst træde ordentlig i karakter? tand for energisk og opstemt? 9

10 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på mening og tro har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit fokus på mening træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på mening og tro? 10

11 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din fornuftighed og det at være velovervejet har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din fornuftighed og det at være velovervejet træde ordentlig i karakter? tand for fornuftig og velovervejet? 11

12 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din sociale intelligens har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din sociale intelligens træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på din sociale intelligens? 12

13 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din humor og glæde har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din humor og glæde træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på humor og glæde? 13

14 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din kreativitet har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din kreativitet træde ordentlig i karakter? tand for kreativ orienteret? 14

15 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din læring og udvikling har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din læring og udvikling træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på læring og udvikling? 15

16 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit mod har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit mod træde ordentlig i karakter? tand for modig? 16

17 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din nysgerrighed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din nysgerrighed træde ordentlig i karakter? tand for nysgerrig? 17

18 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på nærhed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit fokus på nærhed træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på nærhed? 18

19 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din optimisme og dit håb har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din optimisme og dit håb træde ordentlig i karakter? tand for optimistisk og håbfuld? 19

20 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på perspektiv har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit fokus på perspektiv træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på perspektiv? 20

21 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din påskønnelse af skønhed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din påskønnelse af skønhed træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på at påskønne skønhed? 21

22 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på retfærdighed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit fokus på retfærdighed træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på retfærdighed? 22

23 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din lederskabsstyrke har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din lederskabsstyrke træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på din lederskabsstyrke? 23

24 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din selvkontrol har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din selvkontrol træde ordentlig i karakter? tand for selvkontrollerende? 24

25 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din taknemmelighed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din taknemmelighed træde ordentlig i karakter? tand for taknemmelig? 25

26 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på teamwork har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din fokus på teamwork træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på teamwork? 26

27 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på tilgivelse har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din fokus på tilgivelse træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på tilgivelse? 27

28 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på troværdighed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit fokus på troværdighed træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på troværdighed? 28

29 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din vedholdenhed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din vedholdenhed træde ordentlig i karakter? tand for vedholdende? 29

30 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din venlighed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din venlighed træde ordentlig i karakter? tand for venlig? 30

31 I forhold til de observationer du har gjort på alle dine udvalgte styrker og din profil, hvad giver det anledning til af bekræftende og styrkende tanker i forhold til dit arbejdsliv? I forhold til de observationer du har gjort på alle dine udvalgte styrker og din profil, hvad bør du være særligt opmærksom eller forbeholden over for i forhold til dit arbejdsliv? 31

32 De#e værktøj er version 1, hvilket betyder at det løbende bliver udviklet og raffineret. Bl.a. vil kommende versioner sæ#e fokus på styrker og kommunikaaonspræferencer, styrker og naturlige lederprofiler og meget mere. Har du særlige ønsker Al anvendelsesmuligheder så skriv Al 32

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

5 skridt. til at find dine VÆRDIER og styrke din INTEGRITET. Peter Bæklund. gdgdgdg

5 skridt. til at find dine VÆRDIER og styrke din INTEGRITET. Peter Bæklund. gdgdgdg 5 skridt til at find dine VÆRDIER og styrke din INTEGRITET gdgdgdg Peter Bæklund 1 Læs det her først Du er velkommen til at gi rapporten væk eller dele den med hvem du vil. Du kan tilbyde den som en bonus,

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008

NOTAT Inspiration til valg af emne August 2008 Inspiration til emnevalg til kandidatafhandlingen Af Vibeke Ankersborg, Kandidatafhandlingskonsulent Dette notat er en bearbejdet udgave af kapitel 3 i Ankersborg, Vibeke (2011): Specialeprocessen! Tag

Læs mere

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1

Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Talentfuldekvinder.dk - Erhvervscoach og psykoterapeut Lisbeth Olesen Tlf.: 2949 4588 - mail@talentfuldekvinder.dk 1 Indholdsfortegnelse Forord 5 Kapitel 1 Introduktion 8 Hvad vil det sige "at være leder

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress

Personlige strategier mod stress. Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Personlige strategier mod stress Værktøj nr. 2 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 Personlige strategier mod stress Indhold 1. Stress og personlige strategier Oplæg 2. Vi oplever krav forskelligt Gruppearbejde

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse.

Lærervejledning. Dansk, samfundsfag. Hjemkundskab. Filmfremvisning, individuelle opgaver, gruppearbejde, debat, klasseøvelser og fremlæggelse. Film: Formål: Målgruppe: Fag: Lektioner: Form: Hvad nu hvis jeg aldrig bliver tynd? At eleverne får fokus på indre kvaliteter frem for ydre omstændigheder. At eleverne får fokus på egne samt klassens styrker

Læs mere

Mentorens værktøjskasse

Mentorens værktøjskasse Mentorens værktøjskasse Den vigtigste forudsætning for at kunne fungere som en god mentor i DJ mentor, er et oprigtigt ønske om at stille sin erfaring og opmærksomhed til rådighed for et mindre erfarent

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere