Personprofil og styrker

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personprofil og styrker"

Transkript

1 Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil

2 Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA Institute on Character og din personprofil som den afdækkes gennem værktøjer som f.eks. DISC, Insights, Garudas FokusProfil og JTI. Alle billeder anvendt i værktøjet er baseret på Gnist styrkekort. Kortene behøves ikke for at anvende værktøjet, men de kan bestemt være en fordel. 2 Værktøjer indeholder: 2. Indholdsfortegnelse 3. Introduktion 4. Mere om styrker 5. Metode og vejledning 6. Test din gnist i arbejdslivet 7. Din personprofil og styrken BESKEDENHED 8. Din personprofil og styrken DØMMEKRAFT OG KRITISK TÆNKNING 9. Din personprofil og styrken ENERGI OG GEJST 10. Din personprofil og styrken MENING OG TRO 11. Din personprofil og styrken FORNUFTIG OG FORUDSEENDE 12. Din personprofil og styrken SOCIAL INTELLIGENS 13. Din personprofil og styrken HUMOR GLÆDE 14. Din personprofil og styrken KREATIVITET 15. Din personprofil og styrken LÆRING OG UDVIKLING 16. Din personprofil og styrken MOD 17. Din personprofil og styrken NYSGERRIGHED 18. Din personprofil og styrken NÆRHED 19. Din personprofil og styrken OPTIMISME OG HÅB 20. Din personprofil og styrken PERSPEKTIV 21. Din personprofil og styrken PÅSKØNNELSE 22. Din personprofil og styrken RETFÆRDIGHED 23. Din personprofil og styrken LEDERSKAB 24. Din personprofil og styrken SELVKONTROL 25. Din personprofil og styrken TAKNEMMELIGHED 26. Din personprofil og styrken TEAMWORK 27. Din personprofil og styrken TILGIVELSE 28. Din personprofil og styrken TROVÆRDIGHED 29. Din personprofil og styrken VEDHOLDENHED 30. Din personprofil og styrken VENLIG 31. Opsamlingsark 32. Kommende versioner af værktøjet

3 Introduktion Velkommen til værktøjet, der bygger bro mellem personprofiler og dine styrker. Dine styrker er ikke det du er bedst til, ikke nødvendigvis i hvert fald. Dine styrker er det, der styrker dig. Det er de egenskaber og dele af dig, der når de aktiveres, så sker der noget særligt med din arbejdsglæde, oplevelse af mening og følelse af autenticitet. Dine styrker er den mest direkte vej til mere gnist i arbejdslivet. Det bedste sted at starte, hvis du ikke allerede har gjort det, er at afdække dine styrker i henhold til de 24 styrker, som de er udviklet af The VIA Institute on Character. (Læs mere på næste side) Den mest effektive måde at afdække sine styrker på er, som jeg ser det, at arbejde ud fra den metode jeg uddyber i bogen Gnisten i Arbejdslivet. Metoden lægger op til at du først må FINDE dine styrker ved hjælp af en gratis online profil (www.viame.org), styrkekort eller vores spil Styrkehistorier. Kort og spil kan købes på Efter du har fundet dine styrker begynder arbejdet. Det er nemlig afgørende at du FORSTÅR dine styrker og hvad de gør for dig på godt og ondt. Derefter kan du begynde at FORME styrkerne så du til sidste kan FORANKRE dem i dit arbejdsliv. For at understøtte ovenstående proces og især den del, der handler om at forstå hvordan dine styrker gavner dig, kan det være særdeles nyttigt at bruge en personprofil som DISC, JTI, Garuda, Insights m.fl. Med en personprofil får du afdækket yderligere præferencer i arbejdslivet og kortlægger hvilke typer opgaver du med en vis sikkerhed foretrækker. Dette værktøj er opstået efter utalige snakke om forskelle og ligheder mellem personprofil værktøjer og styrketilgangen. Same same but different har ofte været mit svar. Grundlæggende bygger de på mange af de samme forudsætninger nemlig præferencer i vores liv. Styrketilgangen sætter naturligvis kun fokus på de styrkende præferencer. Styrketilgangen er særdeles god, når vi ønsker at kigge indad og finde frem til vores personlige motivationsfaktorer. Personprofiler sætter typisk spotlight på en række præferencer ift. motivation, arbejdsstil, opgavetyper mm. Personprofiler er ofte mere komplekse i deres struktur men giver også noget mere baggrund, information og nuance. Personprofiler er især gode, når vi ønsker at forstå vores præferencer i samspil med andre. Hvad kommer så først personprofiler eller styrker? Mit svar er meget ofte styrkerne, da jeg oplever det er den nemmeste tilgang til at forstå sig selv, når man er mest robust. Jeg mener, at dette afsæt, er det bedste, når vi ønsker at forstå os selv i relation til omverdenen. Når vi for alvor påbegynder den proces, er personprofiler særdeles oplagte at inddrage. Når værktøjerne kombineres får vi mulighed for at se vores styrker i samspil med vores omgivelser og roller. Vi kan undersøge hvad i vores personlige præferencer der hjælper vores styrker og hvad der begrænser dem. 3 Selvom mange personprofiler bygger på de samme grundforudsætninger, er måden de præsenterer resultaterne forskellige. Dette værktøj er dog konstrueret, så det kan anvendes sammen med de fleste personprofiler.

4 Mere om styrker Som skrevet er styrker ikke det, du er god til. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Styrker er ikke dine kompetencer, dine færdigheder eller din erfaring. Egentlig kan det siges ret enkelt: Dine styrker er det, der styrker dig. Hvad vil det sige? Jo, dine styrker er det, der giver dig energi til at nå lidt længere end forventet eller håndtere et lidt større pres, end du troede, du var i stand til. Dine styrker er kilden til den følelse, vi kalder at have det som en fisk i vandet eller autenticitet for at bruge et ord, der er meget oppe i tiden. Hvordan har du det, når du har det som en fisk i vandet? En måde at forstå styrker på, kan være at se dem som knapper eller kontakter, I hvert fald er udgangspunktet for den tilgang, der lægger bag denne øvelsesbog, at styrker: er de knapper, der, når vi trykker på dem, udløser tanker, følelser og handlinger, der styrker os, giver os energi, tro på os selv og fremtiden, får os til at føle os autentiske og opleve vores arbejdsliv som meningsfyldt. Foranlediget af den amerikanske psykolog Martin Seligman, stifteren af positiv psykologi, stillede en gruppe internationale forskere i 1998 spørgsmålet: Hvordan kan vi hjælpe unge med at realisere deres fulde potentiale? Et oplagt sted at finde svaret var i den positive psykologi, der som kontrast til den traditionelle psykologi søger at forstå de faktorer, der frigiver menneskeligt potentiale, frem for primært at forstå de faktorer, der fjerner psykiske lidelser. Martin Seligman satte sig i spidsen for initiativet, og sammen med sit hold af internationale forskere udviklede han en klassifikation af centrale menneskelige styrker. Resultatet blev 24 universelle styrker, der anerkendes og værdsættes på tværs af kulturer verden over. Klassifikationen, der hedder VIA Classification of Character Strengths er i dag omsat til en gratis styrketest online på Den udgør endvidere fundamentet bag øvelserne i bogen Gnisten i Arbejdslivet. De 24 styrker blev udvalgt på baggrund af grundig analyse, og en række faktorer blev opsat som kriterier for, om en styrke kunne optages i kategoriseringen. Denne stringente tilgang til arbejdet med styrkerne gør, at når du har kortlagt dine topstyrker, vil det være styrker, hvor du med en vis sikkerhed kan forvente: At de medvirker til opfyldelsen af det gode liv for dig og andre At selvom styrkerne medfører positive effekter på områder som f.eks. helbred, målopfyldelse og selvværd, værdsættes styrkerne også i sig selv At en persons anvendelse af en styrke ikke påvirker andre negativt At styrkerne kommer til udtryk i en række adfærdstræk som tanker, følelser og handlinger, og at disse adfærdstræk er relativt stabile over tid og/eller på tværs af relevante situationer. Har du endnu ikke taget taget den online styrketest på finder du en vejledning her: 4

5 Metode Værktøjet hjælper dig med enkelte spørgsmål til at kæde informationerne i din personprofil sammen med de af de 24 styrker du har udvalgt. Værktøjet har især fokus på uddybe tre temaer, der påvirker din arbejdsglæde: 1. Hvornår dine styrker (altså det, der styrker dig) har de bedste vilkår. 2. Hvornår du holder anvendelsen af en styrke, uhensigtsmæssigt, tilbage. 3. Hvornår du måske bruger dine styrker en tand for meget. Værktøjet indeholder en side pr. styrke og hver side indeholder tre spørgsmål. Her kan du se et eksempel: 1. I forhold til din personprofil (egen adfærd, omgivelserne og kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din dømmekraft og kritisk tænkning har de bedste vilkår? 2. måske ikke altid lader din dømmekraft og kritisk tænkning træde ordentlig i karakter? 3. hvorfor du måske kan blive en tand for dømmende og kritisk tænkende? Efter du har svaret på gnist i arbejdslivet testen på næste side, er tanken, at du printer de sider der svarer til dine udvalgte styrker og vælger det spørgsmål, der optager dig mest. Find derefter din personprofil og led efter ord og sammenhænge, der hjælper til at kaste lys over det valgte spørgsmål. Når du har belyst det tilstrækkeligt fortsætter du til de andre spørgsmål. Du er naturligvis også velkommen til at tage alle spørgsmål på en gang. Når du har udfyldt alle 3 felter, er det en gode idé at skrive nogle stikord ned til spørgsmålet du finder nederst på hver side. En god idé kan også være at reflektere over hvilke fordele, der er forbundet med dine styrker og hvilke der er forbundet med at under- eller overforbruge dem. Når du er færdig med en styrke, fortsætter du til den næste styrke, du har udvalgt. Du vil måske opleve at ordene gentager sig på tværs af styrker, hvilket er helt normalt. Forsøg dog, når du noterer ordet ind i skemaet, at gøre det specifik i forhold til den pågældende styrke. Leg med øvelsen og husk den har til formål at skabe indsigter for dig, ikke andre. Til sidst har du mulighed for at samle de forskellige observationer i opsamlingsarket sidst i hæftet. God fornøjelse 5

6 Gnist i arbejdslivet test Inden du går i gang med øvelserne kan nedenstående mini-test måske skærpe din nysgerrighed? Testen sætter fokus på hvor godt du mestrer anvendelsen af dine styrker i på en måde der skaber mere gnist i dit arbejdsliv. Du svarer på spørgsmålene fra 1-5, hvor 5 er at du er meget fortrolig og 1 er at du er ikke fortrolig. Læg dine besvarelser sammen. Hvor fortrolig er du med at: bruge dine styrker på arbejde bruge dine styrker i relation med andre fokusere på udviklingen af dine topstyrker? anvende dine styrker i mange situationer? fokusere på dine styrker hver dag? bruge dine styrker uden besvær? udvikle dine styrker gennem bevidst træning? nå mål ved primært at bruge dine styrker? overvinde udfordringer ved at bruge dine styrker? anvende dine styrker så de ikke belaster dig eller andre? tale med andre om dine styrker? undersøge situationer hvor du lykkedes for at lære mere om dine styrker? kombinere dine styrker, så de støtter hinanden? være tro mod dine styrker? være tro mod dine styrker, også selvom det måtte være upopulært? definere eller fastsætte mål så de stemmer overens med dine styrker? Hvis det samlede resultat er mellem 65 og 80 har du godt fokus på dine styrker. Godt gået. Hvis det samlede resultat er mellem 50 og 65 er dine styrker i spil lidt mere end gennemsnittet. Dit arbejdsliv er garanteret fyldt med en del gnist. Hvis det samlede resultat er mellem er dine styrker i spil i samme grad som de fleste. Dit arbejdsliv består af en blanding af dage fyldt med gnist og dage der bare skal overstås. Hvis det samlede resultat er under 30 er dine styrker sjældent i spil og du oplever sjældent at dit arbejde er fyldt med gnist ligesom du har svært ved at se meningen med det? 6

7 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din beskedenhed og ydmyghed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din beskedenhed og ydmyghed træde ordentlig i karakter? tand for beskeden og ydmyg? 7

8 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din dømmekraft og kritisk tænkning har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din dømmekraft og kritisk tænkning træde ordentlig i karakter? tand for dømmende og kritisk tænkende? 8

9 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din energi og gejst har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din energi og gejst træde ordentlig i karakter? tand for energisk og opstemt? 9

10 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på mening og tro har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit fokus på mening træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på mening og tro? 10

11 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din fornuftighed og det at være velovervejet har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din fornuftighed og det at være velovervejet træde ordentlig i karakter? tand for fornuftig og velovervejet? 11

12 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din sociale intelligens har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din sociale intelligens træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på din sociale intelligens? 12

13 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din humor og glæde har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din humor og glæde træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på humor og glæde? 13

14 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din kreativitet har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din kreativitet træde ordentlig i karakter? tand for kreativ orienteret? 14

15 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din læring og udvikling har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din læring og udvikling træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på læring og udvikling? 15

16 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit mod har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit mod træde ordentlig i karakter? tand for modig? 16

17 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din nysgerrighed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din nysgerrighed træde ordentlig i karakter? tand for nysgerrig? 17

18 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på nærhed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit fokus på nærhed træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på nærhed? 18

19 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din optimisme og dit håb har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din optimisme og dit håb træde ordentlig i karakter? tand for optimistisk og håbfuld? 19

20 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på perspektiv har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit fokus på perspektiv træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på perspektiv? 20

21 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din påskønnelse af skønhed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din påskønnelse af skønhed træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på at påskønne skønhed? 21

22 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på retfærdighed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit fokus på retfærdighed træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på retfærdighed? 22

23 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din lederskabsstyrke har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din lederskabsstyrke træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på din lederskabsstyrke? 23

24 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din selvkontrol har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din selvkontrol træde ordentlig i karakter? tand for selvkontrollerende? 24

25 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din taknemmelighed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din taknemmelighed træde ordentlig i karakter? tand for taknemmelig? 25

26 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på teamwork har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din fokus på teamwork træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på teamwork? 26

27 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på tilgivelse har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din fokus på tilgivelse træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på tilgivelse? 27

28 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på troværdighed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit fokus på troværdighed træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på troværdighed? 28

29 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din vedholdenhed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din vedholdenhed træde ordentlig i karakter? tand for vedholdende? 29

30 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din venlighed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din venlighed træde ordentlig i karakter? tand for venlig? 30

31 I forhold til de observationer du har gjort på alle dine udvalgte styrker og din profil, hvad giver det anledning til af bekræftende og styrkende tanker i forhold til dit arbejdsliv? I forhold til de observationer du har gjort på alle dine udvalgte styrker og din profil, hvad bør du være særligt opmærksom eller forbeholden over for i forhold til dit arbejdsliv? 31

32 De#e værktøj er version 1, hvilket betyder at det løbende bliver udviklet og raffineret. Bl.a. vil kommende versioner sæ#e fokus på styrker og kommunikaaonspræferencer, styrker og naturlige lederprofiler og meget mere. Har du særlige ønsker Al anvendelsesmuligheder så skriv Al 32

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Et værktøj til at kortlægge børns styrker

Et værktøj til at kortlægge børns styrker Et værktøj til at kortlægge børns styrker Hvad er en styrke? Psykolog Mette Marie Ledertoug, Defintion af styrker En styrke er en præ-eksisterende kapacitet for en bestemt måde at handle, tænke og føle

Læs mere

Workshop( Pædagogik(på(lejr( Landslejrkurset( 18.:20.9.2015( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Workshop( Pædagogik(på(lejr( Landslejrkurset( 18.:20.9.2015( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Workshop Pædagogikpålejr Landslejrkurset 18.:20.9.2015 Pladstilalle sestyrkerne Indledendetekst: Allemenneskerbesidderstyrker.Noglegangeerdeletteatåøjepå fordepassermåskeligeind isituationen.nårvæbnerkasperforeksempeligentageropvaskenogkanblivevedmedatvaske

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

Institut for Ledelse og Organisation 20-09-2006 EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT

Institut for Ledelse og Organisation 20-09-2006 EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT A. Formål. Formålet med modulet er at understøtte elevens udvikling af personlige kompetencer og optimere elevens læringsproces samt give eleven

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit psykologisk kapital i offentlig ledelse Det primære styringsfokus af kerneop- For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit herunder den enkelte medarbejders kapa-

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk

POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? AKON Arbejdsmiljøkonsulenterne AS - Tlf.: 96 44 40 08 - www.akon.dk A POSITIV PSYKOLOGI - Kan det bruges i arbejdsmiljøarbejdet? POSITIV PSYKOLOGI: FORSKNINGSOMRÅDER Livsglæde/Trivsel (gennem positive emotioner, engageret læring og kreativitet, sociale relationer og eksistentiel

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION

STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION STYRKEBASERET LEDERSKAB FREMMER TRIVSEL OG PRÆSTATION Større medarbejdertrivsel og øget effektivitet er gevinsten for virksomheder, der arbejder aktivt med at udvikle medarbejdernes personlige styrker.

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov

Hjernecenter Syd. Et attraktivt fællesskab. Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd Et attraktivt fællesskab Det skal være sjovt at være her Vi er her ikke for sjov Hjernecenter Syd er en attraktiv arbejdsplads med høj trivsel og arbejdsglæde. Medarbejdere og ledelse

Læs mere

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB

Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB Åbent program Efteråret 2012 NEUROLEADERSHIP EN HJERNEBASERET UDVIKLING AF DET PERSONLIGE LEDERSKAB NEUROLEADERSHIP NeuroLeadership er et nyt fagligt krydsfelt med fokus på at inddrage evidensbaseret viden

Læs mere

Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt børn og voksne. Hvad er vores næste skridt i DDS?

Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt børn og voksne. Hvad er vores næste skridt i DDS? Det Danske Spejderkorps styrker anerkendende ledelse og kommunikation blandt børn og voksne Hvad er vores næste skridt i DDS? Divisionsledelsesstævne januar 2011 Formål med dette oplæg Give et overblik

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

Introduktion til spørgeskema

Introduktion til spørgeskema Introduktion til spørgeskema Dette spørgeskema er udarbejdet som en del af en forberedende informationsindsamling til Projekt Ny ungdomsgeneration NUG. Projektet er støttet af Nordplus som er Nordisk Ministerråds

Læs mere

Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje

Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje København Tirsdag den 26.02.10 Positiv psykologi - Glad og tilfreds med vilje Et bud på definition af positiv psykologi Positiv psykologi søger at forstå og opbygge styrker og dyder som gør at individer

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø

1. Social ansvarlighed. Ærlighed. Integritet. Miljø 1. Social ansvarlighed 101 Retfærdighed 102 Ærlighed 103 Tolerance Lige muligheder for alle, respekt for andres rettigheder Åben, ærlig og oprigtig Respekt for andre, accept af forskellighed 104 Mod 105

Læs mere

WASP. i overskrifter

WASP. i overskrifter WASP i overskrifter WASP Work And School Project Hvad er WASP? WASP er til unge fra 7.-9. årg., der af en eller anden årsag har mistet motivationen for den daglige skolegang eller har svært ved at se meningen

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Mit liv Min læring Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 Mit liv min læring Mit Liv - Min Læring er en helt ny måde at tænke undervisning på. ML-ML er understøttende undervisning for vores elever

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse.

Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål on-line på www.jmaforum.dk. Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse. JMA on-line support Vi arbejder hele tiden på at forbedre dine muligheder for at få den bedste supporthjælp og gøre den så tilgængelig for dig som muligt. Det er nu muligt at oprette dit supportspørgsmål

Læs mere

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar -

Personal Leadership. Lederuddannelse. - Et kursus for ledere med personaleansvar - Personal Leadership Lederuddannelse - Et kursus for ledere med personaleansvar - Derfor laver vi Personal Leadership Vi lever i en global verden, hvor krav til viden og konstante forandringer gør arbejdskonteksten

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG

KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG KAPITEL 2 SÅDAN HÅNDTERER DU ET AFSLAG Tak for din ansøgning. Vi har modtaget 239 ansøgninger, og har nu fundet den kandidat, vi mener, er den rigtige til at udfylde stillingen. Vi ønsker dig held og lykke

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759

V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Motivation i praksis V/ Susanne Muusmann Lassen susanne@mausmann.dk Tlf. 3135 5759 Formål og program 1 At udforske hvad motivation er og hvordan man som leder kan medvirke til at det daglige arbejde bliver

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode

Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? Læringsstile/metode 1 Undervisning/vejledning - Hvordan kan man gøre? 2 Læringsstile/metode Læringsstile/metode er udtryk for: en præference i måden man tilegner sig ny viden på måden hvorpå man bearbejder ny læring noget

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab LEDERSKABETS ESSENS LEDERSKAB MED BEVIDSTHED, EMPATI OG KANT. PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE For

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING

REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING REG X CLUSTER FACILITATOR TRAINING MODUL 6: BRAND YOU! 4 5 OKTOBER 2011 PROGRAM 1 BRAND YOU!: REG X træning, 4. 5. oktober 2011, Marselis Hotel, Aarhus Baggrund: På Brand YOU! modulet fokuserer vi på DIN

Læs mere

Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse. Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse. Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Kulturopbygning og nærværsfremmende ledelse Sammen om en bedre kommune Høyanger, 29. april 2014. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 20

Læs mere

Rundt om begrebet livsduelighed

Rundt om begrebet livsduelighed Rundt om begrebet livsduelighed Dansk Center for ICDP www.annelinder.dk Dagens program Rundt om begrebet livsduelighed Vitalitet og livsduelighedsmodel Selvværd, selvtillid og selvforståelse Professionelt

Læs mere

Mening og ledelse i forandring?

Mening og ledelse i forandring? Workshop i Middelfart På lederkonference for ledende fysioterapeuter. D. 2. november 2006 kl. 10-13 Mening og ledelse i forandring? Når forandring er blevet en tilstand, skal meningen skabes i håndteringen

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Handlingsorienteret trivselsprojekt hånd, hos på Københavns en for

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting?

MBTI 4 dimensioner. Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert. Hvordan får du information og finder ud af ting? MBTI 4 dimensioner Hvad foretrækker du at rette din opmærksomhed mod? Ekstrovert Introvert Hvordan får du information og finder ud af ting? Sansning Intuition Hvordan træffer du afgørelser eller beslutter

Læs mere

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo )

Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel, anvendt spil, anvendt spil i højt tempo ) BØRNEAKADEMIET Øvelsesgeneratoren: 1 2 3 4 5 6 Hvad vil du opnå med øvelsen? Hvad er målet? Opstil situationer i spillet, hvor færdigheden bruges Udvikl hver situation til fire øvelser ( formel, funktionel,

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR PRACTITIONER Bliv certificeret practitioner hos Motivation Factor Institute og få adgang

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater

Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Det Personlige Autentiske Lederskab & Coaching - Skab trivsel, udvikling og markante resultater Overordnet udbytte Vi styrker din evne til kontakt og ligeværd og dermed din evne til at møde andre, hvor

Læs mere

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere.

LEDERPROFILER STÆRK 6SKANDERBORG KOMMUNE LEDELSE. Medarbejder. Direktør. Leder af medarbejder. Fag- og stabschef. Leder af ledere. v LEDERPROFILER 6SKANDERBORG KOMMUNE Medarbejder Direktør Leder af medarbejder STÆRK Fag- og stabschef Leder af ledere Kontraktholder STÆRK SGRUNDLAG Den meget tillidsbaserede kultur og organisationsform

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser.

6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. Bilag 2 6 forebyggende/sundhedsfremmende pakker målrettet forskellige arbejdspladser. 1. Tilbud til arbejdspladser, hvor medarbejdere har hårdt fysisk arbejde, f.eks. Materielgård, affaldssorteringen etc.

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Alle nye speciallægeuddannelser er målstyret dvs. en række mål eller kompetencer skal opfyldes undervejs gennem uddannelsen. Til det formål

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis

Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis Sullivik.gl - digital borgerservice i praksis 14.oktober 2009 Først spurgte vi borgerne om deres behov 14.oktober 2009 Nuuk Karo, 43 år Behov: Ansøge om kontanthjælp Naussunguak, 25 år Behov: Anmelde flytning

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne

Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne BRUGER INDFLYDELSE DK Vejledning til spørgeskemaet Mål Forandringerne Spørgeskema til at måle forandringer på syv områder, når sociale tilbud arbejder med Om spørgeskemaet Mange bo- og dagtilbud arbejder

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere

Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Arbejdspakke 2.4: Interview af deltagere og ledere Indhold I. RETNINGSLINJER FOR INTERVIEWS... 2 FORMÅL... 2 PRAKTISKE

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Institut for Dynamisk Lederskab

Institut for Dynamisk Lederskab Grunduddannelsens formål og værdigrundlag Grundforløbet tager afsæt i humanistisk og eksistentiel psykologi med fokus på det personlige lederskab. Derved lærer du coaching, hvis særkende er anerkendende

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere