Personprofil og styrker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Personprofil og styrker"

Transkript

1 Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil

2 Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA Institute on Character og din personprofil som den afdækkes gennem værktøjer som f.eks. DISC, Insights, Garudas FokusProfil og JTI. Alle billeder anvendt i værktøjet er baseret på Gnist styrkekort. Kortene behøves ikke for at anvende værktøjet, men de kan bestemt være en fordel. 2 Værktøjer indeholder: 2. Indholdsfortegnelse 3. Introduktion 4. Mere om styrker 5. Metode og vejledning 6. Test din gnist i arbejdslivet 7. Din personprofil og styrken BESKEDENHED 8. Din personprofil og styrken DØMMEKRAFT OG KRITISK TÆNKNING 9. Din personprofil og styrken ENERGI OG GEJST 10. Din personprofil og styrken MENING OG TRO 11. Din personprofil og styrken FORNUFTIG OG FORUDSEENDE 12. Din personprofil og styrken SOCIAL INTELLIGENS 13. Din personprofil og styrken HUMOR GLÆDE 14. Din personprofil og styrken KREATIVITET 15. Din personprofil og styrken LÆRING OG UDVIKLING 16. Din personprofil og styrken MOD 17. Din personprofil og styrken NYSGERRIGHED 18. Din personprofil og styrken NÆRHED 19. Din personprofil og styrken OPTIMISME OG HÅB 20. Din personprofil og styrken PERSPEKTIV 21. Din personprofil og styrken PÅSKØNNELSE 22. Din personprofil og styrken RETFÆRDIGHED 23. Din personprofil og styrken LEDERSKAB 24. Din personprofil og styrken SELVKONTROL 25. Din personprofil og styrken TAKNEMMELIGHED 26. Din personprofil og styrken TEAMWORK 27. Din personprofil og styrken TILGIVELSE 28. Din personprofil og styrken TROVÆRDIGHED 29. Din personprofil og styrken VEDHOLDENHED 30. Din personprofil og styrken VENLIG 31. Opsamlingsark 32. Kommende versioner af værktøjet

3 Introduktion Velkommen til værktøjet, der bygger bro mellem personprofiler og dine styrker. Dine styrker er ikke det du er bedst til, ikke nødvendigvis i hvert fald. Dine styrker er det, der styrker dig. Det er de egenskaber og dele af dig, der når de aktiveres, så sker der noget særligt med din arbejdsglæde, oplevelse af mening og følelse af autenticitet. Dine styrker er den mest direkte vej til mere gnist i arbejdslivet. Det bedste sted at starte, hvis du ikke allerede har gjort det, er at afdække dine styrker i henhold til de 24 styrker, som de er udviklet af The VIA Institute on Character. (Læs mere på næste side) Den mest effektive måde at afdække sine styrker på er, som jeg ser det, at arbejde ud fra den metode jeg uddyber i bogen Gnisten i Arbejdslivet. Metoden lægger op til at du først må FINDE dine styrker ved hjælp af en gratis online profil ( styrkekort eller vores spil Styrkehistorier. Kort og spil kan købes på Efter du har fundet dine styrker begynder arbejdet. Det er nemlig afgørende at du FORSTÅR dine styrker og hvad de gør for dig på godt og ondt. Derefter kan du begynde at FORME styrkerne så du til sidste kan FORANKRE dem i dit arbejdsliv. For at understøtte ovenstående proces og især den del, der handler om at forstå hvordan dine styrker gavner dig, kan det være særdeles nyttigt at bruge en personprofil som DISC, JTI, Garuda, Insights m.fl. Med en personprofil får du afdækket yderligere præferencer i arbejdslivet og kortlægger hvilke typer opgaver du med en vis sikkerhed foretrækker. Dette værktøj er opstået efter utalige snakke om forskelle og ligheder mellem personprofil værktøjer og styrketilgangen. Same same but different har ofte været mit svar. Grundlæggende bygger de på mange af de samme forudsætninger nemlig præferencer i vores liv. Styrketilgangen sætter naturligvis kun fokus på de styrkende præferencer. Styrketilgangen er særdeles god, når vi ønsker at kigge indad og finde frem til vores personlige motivationsfaktorer. Personprofiler sætter typisk spotlight på en række præferencer ift. motivation, arbejdsstil, opgavetyper mm. Personprofiler er ofte mere komplekse i deres struktur men giver også noget mere baggrund, information og nuance. Personprofiler er især gode, når vi ønsker at forstå vores præferencer i samspil med andre. Hvad kommer så først personprofiler eller styrker? Mit svar er meget ofte styrkerne, da jeg oplever det er den nemmeste tilgang til at forstå sig selv, når man er mest robust. Jeg mener, at dette afsæt, er det bedste, når vi ønsker at forstå os selv i relation til omverdenen. Når vi for alvor påbegynder den proces, er personprofiler særdeles oplagte at inddrage. Når værktøjerne kombineres får vi mulighed for at se vores styrker i samspil med vores omgivelser og roller. Vi kan undersøge hvad i vores personlige præferencer der hjælper vores styrker og hvad der begrænser dem. 3 Selvom mange personprofiler bygger på de samme grundforudsætninger, er måden de præsenterer resultaterne forskellige. Dette værktøj er dog konstrueret, så det kan anvendes sammen med de fleste personprofiler.

4 Mere om styrker Som skrevet er styrker ikke det, du er god til. Ikke nødvendigvis i hvert fald. Styrker er ikke dine kompetencer, dine færdigheder eller din erfaring. Egentlig kan det siges ret enkelt: Dine styrker er det, der styrker dig. Hvad vil det sige? Jo, dine styrker er det, der giver dig energi til at nå lidt længere end forventet eller håndtere et lidt større pres, end du troede, du var i stand til. Dine styrker er kilden til den følelse, vi kalder at have det som en fisk i vandet eller autenticitet for at bruge et ord, der er meget oppe i tiden. Hvordan har du det, når du har det som en fisk i vandet? En måde at forstå styrker på, kan være at se dem som knapper eller kontakter, I hvert fald er udgangspunktet for den tilgang, der lægger bag denne øvelsesbog, at styrker: er de knapper, der, når vi trykker på dem, udløser tanker, følelser og handlinger, der styrker os, giver os energi, tro på os selv og fremtiden, får os til at føle os autentiske og opleve vores arbejdsliv som meningsfyldt. Foranlediget af den amerikanske psykolog Martin Seligman, stifteren af positiv psykologi, stillede en gruppe internationale forskere i 1998 spørgsmålet: Hvordan kan vi hjælpe unge med at realisere deres fulde potentiale? Et oplagt sted at finde svaret var i den positive psykologi, der som kontrast til den traditionelle psykologi søger at forstå de faktorer, der frigiver menneskeligt potentiale, frem for primært at forstå de faktorer, der fjerner psykiske lidelser. Martin Seligman satte sig i spidsen for initiativet, og sammen med sit hold af internationale forskere udviklede han en klassifikation af centrale menneskelige styrker. Resultatet blev 24 universelle styrker, der anerkendes og værdsættes på tværs af kulturer verden over. Klassifikationen, der hedder VIA Classification of Character Strengths er i dag omsat til en gratis styrketest online på Den udgør endvidere fundamentet bag øvelserne i bogen Gnisten i Arbejdslivet. De 24 styrker blev udvalgt på baggrund af grundig analyse, og en række faktorer blev opsat som kriterier for, om en styrke kunne optages i kategoriseringen. Denne stringente tilgang til arbejdet med styrkerne gør, at når du har kortlagt dine topstyrker, vil det være styrker, hvor du med en vis sikkerhed kan forvente: At de medvirker til opfyldelsen af det gode liv for dig og andre At selvom styrkerne medfører positive effekter på områder som f.eks. helbred, målopfyldelse og selvværd, værdsættes styrkerne også i sig selv At en persons anvendelse af en styrke ikke påvirker andre negativt At styrkerne kommer til udtryk i en række adfærdstræk som tanker, følelser og handlinger, og at disse adfærdstræk er relativt stabile over tid og/eller på tværs af relevante situationer. Har du endnu ikke taget taget den online styrketest på finder du en vejledning her: 4

5 Metode Værktøjet hjælper dig med enkelte spørgsmål til at kæde informationerne i din personprofil sammen med de af de 24 styrker du har udvalgt. Værktøjet har især fokus på uddybe tre temaer, der påvirker din arbejdsglæde: 1. Hvornår dine styrker (altså det, der styrker dig) har de bedste vilkår. 2. Hvornår du holder anvendelsen af en styrke, uhensigtsmæssigt, tilbage. 3. Hvornår du måske bruger dine styrker en tand for meget. Værktøjet indeholder en side pr. styrke og hver side indeholder tre spørgsmål. Her kan du se et eksempel: 1. I forhold til din personprofil (egen adfærd, omgivelserne og kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din dømmekraft og kritisk tænkning har de bedste vilkår? 2. måske ikke altid lader din dømmekraft og kritisk tænkning træde ordentlig i karakter? 3. hvorfor du måske kan blive en tand for dømmende og kritisk tænkende? Efter du har svaret på gnist i arbejdslivet testen på næste side, er tanken, at du printer de sider der svarer til dine udvalgte styrker og vælger det spørgsmål, der optager dig mest. Find derefter din personprofil og led efter ord og sammenhænge, der hjælper til at kaste lys over det valgte spørgsmål. Når du har belyst det tilstrækkeligt fortsætter du til de andre spørgsmål. Du er naturligvis også velkommen til at tage alle spørgsmål på en gang. Når du har udfyldt alle 3 felter, er det en gode idé at skrive nogle stikord ned til spørgsmålet du finder nederst på hver side. En god idé kan også være at reflektere over hvilke fordele, der er forbundet med dine styrker og hvilke der er forbundet med at under- eller overforbruge dem. Når du er færdig med en styrke, fortsætter du til den næste styrke, du har udvalgt. Du vil måske opleve at ordene gentager sig på tværs af styrker, hvilket er helt normalt. Forsøg dog, når du noterer ordet ind i skemaet, at gøre det specifik i forhold til den pågældende styrke. Leg med øvelsen og husk den har til formål at skabe indsigter for dig, ikke andre. Til sidst har du mulighed for at samle de forskellige observationer i opsamlingsarket sidst i hæftet. God fornøjelse 5

6 Gnist i arbejdslivet test Inden du går i gang med øvelserne kan nedenstående mini-test måske skærpe din nysgerrighed? Testen sætter fokus på hvor godt du mestrer anvendelsen af dine styrker i på en måde der skaber mere gnist i dit arbejdsliv. Du svarer på spørgsmålene fra 1-5, hvor 5 er at du er meget fortrolig og 1 er at du er ikke fortrolig. Læg dine besvarelser sammen. Hvor fortrolig er du med at: bruge dine styrker på arbejde bruge dine styrker i relation med andre fokusere på udviklingen af dine topstyrker? anvende dine styrker i mange situationer? fokusere på dine styrker hver dag? bruge dine styrker uden besvær? udvikle dine styrker gennem bevidst træning? nå mål ved primært at bruge dine styrker? overvinde udfordringer ved at bruge dine styrker? anvende dine styrker så de ikke belaster dig eller andre? tale med andre om dine styrker? undersøge situationer hvor du lykkedes for at lære mere om dine styrker? kombinere dine styrker, så de støtter hinanden? være tro mod dine styrker? være tro mod dine styrker, også selvom det måtte være upopulært? definere eller fastsætte mål så de stemmer overens med dine styrker? Hvis det samlede resultat er mellem 65 og 80 har du godt fokus på dine styrker. Godt gået. Hvis det samlede resultat er mellem 50 og 65 er dine styrker i spil lidt mere end gennemsnittet. Dit arbejdsliv er garanteret fyldt med en del gnist. Hvis det samlede resultat er mellem er dine styrker i spil i samme grad som de fleste. Dit arbejdsliv består af en blanding af dage fyldt med gnist og dage der bare skal overstås. Hvis det samlede resultat er under 30 er dine styrker sjældent i spil og du oplever sjældent at dit arbejde er fyldt med gnist ligesom du har svært ved at se meningen med det? 6

7 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din beskedenhed og ydmyghed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din beskedenhed og ydmyghed træde ordentlig i karakter? tand for beskeden og ydmyg? 7

8 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din dømmekraft og kritisk tænkning har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din dømmekraft og kritisk tænkning træde ordentlig i karakter? tand for dømmende og kritisk tænkende? 8

9 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din energi og gejst har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din energi og gejst træde ordentlig i karakter? tand for energisk og opstemt? 9

10 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på mening og tro har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit fokus på mening træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på mening og tro? 10

11 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din fornuftighed og det at være velovervejet har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din fornuftighed og det at være velovervejet træde ordentlig i karakter? tand for fornuftig og velovervejet? 11

12 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din sociale intelligens har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din sociale intelligens træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på din sociale intelligens? 12

13 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din humor og glæde har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din humor og glæde træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på humor og glæde? 13

14 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din kreativitet har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din kreativitet træde ordentlig i karakter? tand for kreativ orienteret? 14

15 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din læring og udvikling har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din læring og udvikling træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på læring og udvikling? 15

16 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit mod har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit mod træde ordentlig i karakter? tand for modig? 16

17 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din nysgerrighed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din nysgerrighed træde ordentlig i karakter? tand for nysgerrig? 17

18 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på nærhed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit fokus på nærhed træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på nærhed? 18

19 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din optimisme og dit håb har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din optimisme og dit håb træde ordentlig i karakter? tand for optimistisk og håbfuld? 19

20 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på perspektiv har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit fokus på perspektiv træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på perspektiv? 20

21 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din påskønnelse af skønhed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din påskønnelse af skønhed træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på at påskønne skønhed? 21

22 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på retfærdighed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit fokus på retfærdighed træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på retfærdighed? 22

23 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din lederskabsstyrke har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din lederskabsstyrke træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på din lederskabsstyrke? 23

24 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din selvkontrol har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din selvkontrol træde ordentlig i karakter? tand for selvkontrollerende? 24

25 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din taknemmelighed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din taknemmelighed træde ordentlig i karakter? tand for taknemmelig? 25

26 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på teamwork har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din fokus på teamwork træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på teamwork? 26

27 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på tilgivelse har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din fokus på tilgivelse træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på tilgivelse? 27

28 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at dit fokus på troværdighed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader dit fokus på troværdighed træde ordentlig i karakter? tand for fokuseret på troværdighed? 28

29 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din vedholdenhed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din vedholdenhed træde ordentlig i karakter? tand for vedholdende? 29

30 I forhold til din personprofil (egen kommunikation) hvornår eller hvordan tænker du, at din venlighed har de bedste vilkår? måske ikke altid lader din venlighed træde ordentlig i karakter? tand for venlig? 30

31 I forhold til de observationer du har gjort på alle dine udvalgte styrker og din profil, hvad giver det anledning til af bekræftende og styrkende tanker i forhold til dit arbejdsliv? I forhold til de observationer du har gjort på alle dine udvalgte styrker og din profil, hvad bør du være særligt opmærksom eller forbeholden over for i forhold til dit arbejdsliv? 31

32 De#e værktøj er version 1, hvilket betyder at det løbende bliver udviklet og raffineret. Bl.a. vil kommende versioner sæ#e fokus på styrker og kommunikaaonspræferencer, styrker og naturlige lederprofiler og meget mere. Har du særlige ønsker Al anvendelsesmuligheder så skriv Al 32

Evaluering. Arbejdet med styrkehjulet som evalueringsform

Evaluering. Arbejdet med styrkehjulet som evalueringsform Evaluering Arbejdet med styrkehjulet som evalueringsform Positiv psykologi baserer sig på den amerikanske psykolog Martin Seligmans ide om, at menneskets psykiske sundhed og trivsel er en afgørende faktor

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

Bilag 8. Styrkekort til yngre børn

Bilag 8. Styrkekort til yngre børn Bilag 8. Styrkekort til yngre børn Videbegær Du elsker at lære nye ting. Du holder af at gå i skole. Du elsker at læse. Du elsker at gå på museer. Du leder tit efter svar på nettet. Du synes, det er dejligt,

Læs mere

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen

Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Bilag 9. Styrkekort til brug i vejledning af unge og voksne, der står uden for arbejdsmarkedet og uddannelsesverdenen Videbegær Du elsker at lære nyt, ikke fordi du skal, men fordi du har lyst. Du kan

Læs mere

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER

OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER 24 STYRKER OVERSIGT OVER DE 24 STYRKER Her finder du en oversigt over de 24 styrker, der er kernen i styrkebaseret udvikling. Du kan tage VIAs test på min hjemmeside www.daisylovendahl. dk, men du kan

Læs mere

Workshop( Pædagogik(på(lejr( Landslejrkurset( 18.:20.9.2015( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (

Workshop( Pædagogik(på(lejr( Landslejrkurset( 18.:20.9.2015( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( Workshop Pædagogikpålejr Landslejrkurset 18.:20.9.2015 Pladstilalle sestyrkerne Indledendetekst: Allemenneskerbesidderstyrker.Noglegangeerdeletteatåøjepå fordepassermåskeligeind isituationen.nårvæbnerkasperforeksempeligentageropvaskenogkanblivevedmedatvaske

Læs mere

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner

RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED. Fokus i livet v/ Tanja Staal Wegner RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED RETFÆRDIGHED RETFÆRDIGHED, FAIRNESS OG LIGHED Et grundlæggende princip for dig er, at alle fortjener en chance. Du trives bedst i rummelige miljøer og grupper, hvor etik

Læs mere

Et værktøj til at kortlægge børns styrker

Et værktøj til at kortlægge børns styrker Et værktøj til at kortlægge børns styrker Hvad er en styrke? Psykolog Mette Marie Ledertoug, Defintion af styrker En styrke er en præ-eksisterende kapacitet for en bestemt måde at handle, tænke og føle

Læs mere

DE 24 PERSONLIGE STYRKER

DE 24 PERSONLIGE STYRKER DE 24 PERSONLIGE STYRKER 1/8 1. Nysgerrighed Man er åben for omverdenen og mentalt og emotionelt fleksibel i forbindelse med emner eller informationer, der ikke umiddelbart passer ind i de første hypoteser

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset

TIL GENNEMSYN. Indholdsfortegnelse. Min Styrkebog i Skolen få styrkerne i spil i klasseværelset Side 4 Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Indholdsfortegnelse Om forfatterne... s. 6 Forord... s. 7 Positiv psykologi og styrker... s. 7 Materialets mål... s. 8 De 24 styrker...

Læs mere

Dette spil kombinerer to fantastiske ting - vores styrker og vores historier.

Dette spil kombinerer to fantastiske ting - vores styrker og vores historier. STYRKESPILLET Dette spil kombinerer to fantastiske ting - vores styrker og vores historier. Spillet har til formål at skabe mere bevidsthed om de historier vi fortæller os selv. Det handler om at fortælle

Læs mere

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol.

OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. OM MIG: Indehaver af virksomheden Gnist samt ekstern lektor ved Aarhus Universitet DPU (Master i positiv psykologi) BA scient pol. og MSc i anvendt positiv psykologi fra University of East London Erfaringer

Læs mere

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet

DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT. Styrker i arbejdslivet DOWNLOAD PRÆSENTATION MM. PÅ: WWW.GNIST.COM/BREAKPOINT Styrker i arbejdslivet Styrker & innovation Når ens karakterstyrker er i spil svarer 59% at de får de bedste ideer på jobbet. Modsat er svaret blandt

Læs mere

Dine fem toptalenter

Dine fem toptalenter Dine fem toptalenter Dit kald ligger, hvor dine talenter møder verdens behov. Aristoteles (384 f.kr.-322 f.kr.), græsk filosof Når du skal finde din gnist og meningen med dit liv, skal du til en start

Læs mere

Hvad er Positiv Psykologi

Hvad er Positiv Psykologi Hvad er Positiv Psykologi Positiv Psykologi er et nyt felt, som beskæftiger sig med mental sundhed, styrker, positive følelser, positive institutioner og optimal funktionsevne Positiv Psykologi er en videnskab

Læs mere

Ordblind og på vej mod ungdomsuddannelse. Jens Chr. Jensen Farsø Efterskole

Ordblind og på vej mod ungdomsuddannelse. Jens Chr. Jensen Farsø Efterskole Ordblind og på vej mod ungdomsuddannelse Jens Chr. Jensen Farsø Efterskole Program - IIntro - vejledning på FE - Uddannelsesbog - Karakterstyrker - UG.dk - Dialogværktøj til uddannelsesparathed - Opsamling

Læs mere

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter

Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Bilag 7. Styrkekort til brug for elever og studerende fra ca. 13 år og opefter Videbegær Du elsker at lære nye ting. Du holder af at gå i skole. Du elsker at læse. Du elsker at gå på museer. Du søger tit

Læs mere

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker

Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Hvordan står det til med dannelsen i folkeskolen? Dannelse og trivsel med afsæt i positiv psykologi og styrker Er du blevet informeret om, hvordan skolen konkret arbejder med dit barns alsidige udvikling?

Læs mere

SAMPLE STYRKEKOMPASSET KLASSERAPPORT LÆRERBESVARELSER. Lærerens navn: Klasse: Antal elever: Dato: Afvikling: Birgitte Lie Suhr-Jessen.

SAMPLE STYRKEKOMPASSET KLASSERAPPORT LÆRERBESVARELSER. Lærerens navn: Klasse: Antal elever: Dato: Afvikling: Birgitte Lie Suhr-Jessen. Lærerens navn: Klasse: Antal elever: Dato: Afvikling: Birgitte Lie Suhr-Jessen 3a 9 4/7/2014 Afvikling i forbindelse med styrkeugen STYRKEKOMPASSET KLASSERAPPORT LÆRERBESVARELSER 2014 Mette Marie Ledertoug

Læs mere

NYSGERRIGHED OG INTERESSE FOR VERDEN KREATIVITET, OPFINDSOMHED OG ORIGINALITET DØMMEKRAFT, KRITISK TÆNKNING OG ÅBENHED VIDEBEGÆR VISDOM OG VIDEN

NYSGERRIGHED OG INTERESSE FOR VERDEN KREATIVITET, OPFINDSOMHED OG ORIGINALITET DØMMEKRAFT, KRITISK TÆNKNING OG ÅBENHED VIDEBEGÆR VISDOM OG VIDEN KREATIVITET, OPFINDSOMHED OG ORIGINALITET NYSGERRIGHED OG INTERESSE FOR VERDEN VISDOM OG VIDEN VISDOM OG VIDEN VIDEBEGÆR DØMMEKRAFT, KRITISK TÆNKNING OG ÅBENHED VISDOM OG VIDEN VISDOM OG VIDEN NYSGERRIGHED

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn...

Arbejdspapir. Grib dagen livet venter ikke Navn... Arbejdspapir Grib dagen livet venter ikke 2017 Navn... Din bedst mulige fremtid Livet er det, der sker, mens du har travlt med at lægge andre planer - John Lennon Tiden er nu, og det er tid til at sætte

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

STYRKEBASERET PÆDAGOGIK

STYRKEBASERET PÆDAGOGIK STYRKEBASERET PÆDAGOGIK Trivsel, op9misme, selvværd og inklusion JA TAK! Modul 1+2 Onsdag d. 11. november 2015 kl. 8.45 15.00 V/Ivan Jakobsen Lidt om mig Ivan Jakobsen Lærer og Cand. Pæd. i pædagogisk

Læs mere

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Kursuscentret Fakta om GARUDA: GARUDA er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Vi

Læs mere

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.

Det gode liv. Glæde, håb og personlige styrker. Psykolog Anne Linder. Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder. Det gode liv Glæde, håb og personlige styrker Psykolog Anne Linder Oplæg ved psykolog og forfatter Anne Linder www.annelinder.dk Program Det gode liv om glæde, håb og personlige styrker 1. Del 13.15 14.30

Læs mere

LEDERKONFERENCE. Robuste ledere af robuste dagtilbud. 4. februar 2016

LEDERKONFERENCE. Robuste ledere af robuste dagtilbud. 4. februar 2016 LEDERKONFERENCE Robuste ledere af robuste dagtilbud 4. februar 2016 BETTINA HØEG ERHVERVSPSYKOLOG Mental Robusthed - Psykologisk færdighed der hjælper individet til at håndtere stress, udfordringer og

Læs mere

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul.

OVERSIGT MODUL 1 - Fundament Styrke, selvtillid, tro på sig selv. Forståelse, indsigt, accept og kærlighed til sig selv. Grundlæggende modul. FAG Yoga FAGFORMÅL (OVERORDNET) Gennem yogaundervisning med fokus på relevante temaer vil eleverne arbejde med deres forhold til sig selv, andre og det omkringliggende samfund. De vil arbejde med deres

Læs mere

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit

psykologisk kapital i offentlig ledelse For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit psykologisk kapital i offentlig ledelse Det primære styringsfokus af kerneop- For at sikre virksomheders fokusområder gaven i offentlige organisationer tager sit herunder den enkelte medarbejders kapa-

Læs mere

*Flow-teorien, hører til inden for den positive psykologi. *Flow-teorien blev opfundet af ungareren Mihaly Csikszentmihalyi i 1990. *Anvendelse: *Stressbehandling, organisationsudvikling, pædagogiske omr.

Læs mere

Mindfulness skab resultater i balance

Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Mindfulness skab resultater i balance Bring din organisation til balance og bedre bundlinje gennem en fokuseret indsats på dig selv og din lederrolle. Balance, trivsel

Læs mere

DRENGECAMPEN RESULTATER - TEST AF SYV KARAKTERTRÆK 2015, VARDE KOMMUNE 1/10

DRENGECAMPEN RESULTATER - TEST AF SYV KARAKTERTRÆK 2015, VARDE KOMMUNE 1/10 DRENGECAMPEN 2015, VARDE KOMMUNE RESULTATER - TEST AF SYV KARAKTERTRÆK 1/10 INDHOLD Introduktion - At arbejde med Karaktertræk... 3 kort resume af resultaterne... 5 Karaktertræk resultater... 6 Resultater

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for

IRONMIND Veteran. Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer. Christian Taftenberg Jensen for IRONMIND Veteran Evalueringsrapport omhandlende Veteranindsatsen i Viborg Kommune. - De vigtigste pointer Christian Taftenberg Jensen for Viborg Kommune & Konsulentfirmaet Christian Jensen I/S 1 Indledning

Læs mere

Positiv psykologi og lederskab

Positiv psykologi og lederskab Positiv psykologi og lederskab Trivsel, arbejdsglæde og bedre præstationer Positiv psykologi skyller i disse år ind over landet. Den lærende organisation, systemisk tænkning, Neuro Linqvistisk Programmering,

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Det periodiske system af motivation 24 karakterstyrker. Gnist 2015

Det periodiske system af motivation 24 karakterstyrker. Gnist 2015 Det periodiske system af motivation 24 karakterstyrker Gnist 2015 24 styrker Her finder du tekst til hver af de 24 karakterstyrker, som vi har samlet i det periodiske system af motivation. Det er de karakterstyrker,

Læs mere

Hvad kan skabe trivsel for alle? www.grybastiansen.dk

Hvad kan skabe trivsel for alle? www.grybastiansen.dk Hvad kan skabe trivsel for alle? www.grybastiansen.dk Programmet for torsdag den 14. september 9.00 velkomst og præsentation At skabe relationer til udsatte børn, Pause Den positive psykologi og de 24

Læs mere

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014

De pædagogiske læreplaner for Daginstitution Bankager 2013-2014 Overordnet tema: Overordnede mål: Sociale kompetencer X Krop og bevægelse Almene Kompetencer Natur og naturfænomener Sproglige kompetencer Kulturelle kompetencer De overordnede mål er, at den pædagogiske

Læs mere

Program for lederkursus 2011

Program for lederkursus 2011 Program for lederkursus 2011 Tirsdag den 1. marts 2011 Onsdag den 2. marts 2011 Onsdag den 13. april 2011 Tirsdag den 24. maj 2011 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5 Velkomst Introduktion til DiSC personprofilen.

Læs mere

Hvordan kan Positiv Psykologi fremme; Fremtidens arbejdspladsers - nysgerrighed, mangfoldighed og kreativitet!?

Hvordan kan Positiv Psykologi fremme; Fremtidens arbejdspladsers - nysgerrighed, mangfoldighed og kreativitet!? Hvordan kan Positiv Psykologi fremme; Fremtidens arbejdspladsers - nysgerrighed, mangfoldighed og kreativitet!? Velkommen til: Workshop Positiv Psykologi Positiv-ratio, Flow & Styrker Ser vi med positive

Læs mere

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

AUTENTISK LEDERSKAB. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske AUTENTISK Et intensivt udviklingsforløb for ledere, der ønsker at fordybe og forstærke deres autentiske lederskab. Om at møde dig selv, bruge dig selv og udfolde dit fulde potentiale som leder og menneske

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2.

Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger og henhv. leder og souschef i Svanen TEMA: ANERKENDENDE PÆDAGOGIK OG INKLUSION, VERSION 2. Om inklusionen og anerkendelsen er lykkedes, kan man først se, når børnene begynder at håndtere den konkret overfor hinanden og når de voksne går forrest. Af Helle Wachmann og Bolette Balstrup, pædagoger

Læs mere

Program. Intro til Positiv Psykologi - 2 værktøjer Intro til styrker. - 3 værktøjer/øvelser. Casper Burlin/Liselotte Rasmussen Teknologisk Institut

Program. Intro til Positiv Psykologi - 2 værktøjer Intro til styrker. - 3 værktøjer/øvelser. Casper Burlin/Liselotte Rasmussen Teknologisk Institut Program Intro til Positiv Psykologi - 2 værktøjer Intro til styrker - hvordan finder man sine styrker - Hvad kan styrker bruges til? - Erfaring fra en arbejdsplads - 3 værktøjer/øvelser Casper Burlin/Liselotte

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle.

Værdigrundlag. Vi er ligeledes bevidste om, at vi ikke er de eneste rollemodeller og værdisættere - forældre har den væsentligste rolle. Værdigrundlag I vores pædagogiske arbejde må fundamentet være et fælles værdigrundlag, et sæt af værdier som vi sammen har diskuteret, formuleret og derfor alle kan stå inde for. Det er værdier, som vi

Læs mere

Fadel, Bialik, Trilling(2017) Kvalitetsløft af læring

Fadel, Bialik, Trilling(2017) Kvalitetsløft af læring Fadel, Bialik, Trilling(2017) Vidensdimensionen 1. Begreber og metabegreber 2. Processer, metoder og værktøjer 3. Faggrene, emner og temaer dfadel (2017) der kan være en tilbøjelighed til at tilskynde

Læs mere

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Øvelseshæfte til trænere. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk

Psykiatrifonden og DGI. Boost trivslen i foreningslivet. Øvelseshæfte til trænere. dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk Psykiatrifonden og DGI Boost trivslen i foreningslivet Øvelseshæfte til trænere dgi.dk/boost og psykiatrifonden.dk 2 ww.dgi.dk Boost trivslen i foreningslivet, Øvelseshæfte til trænere Udgivet af: DGI

Læs mere

WASP. i overskrifter

WASP. i overskrifter WASP i overskrifter WASP Work And School Project Hvad er WASP? WASP er til unge fra 7.-9. årg., der af en eller anden årsag har mistet motivationen for den daglige skolegang eller har svært ved at se meningen

Læs mere

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager?

Dig som underviser. På kurset arbejder du med: Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil. Del af uddannelse. Hvem deltager? Dig som underviser Dig som underviser Få gennemslagskraft og større bevidsthed om din egen undervisningsstil Skab en unik stil som underviser med afsæt i en DISC profil Med udgangspunkt i en DISC-profil

Læs mere

Kære lærer - du er den vigtigste del af Psykiatrifondens trivselsforløb!

Kære lærer - du er den vigtigste del af Psykiatrifondens trivselsforløb! Kære lærer - du er den vigtigste del af Psykiatrifondens trivselsforløb! Til dig Dette informationshæfte er til dig, for at give dig et overblik over dit og din klasses udbytte af jeres deltagelse. Her

Læs mere

Styrkebaseret udviklingssamtale. Lav din egen prototype på en styrkende samtale

Styrkebaseret udviklingssamtale. Lav din egen prototype på en styrkende samtale Styrkebaseret udviklingssamtale Lav din egen prototype på en styrkende samtale INTRODUKTION Uddrag fra bogen I gang med styrkebaseret ledelse af Mads Bab. Se mere på www.styrkebaseretledelse.dk Når vi

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNER BLIV UDDANNET MRT TRÆNER MRT Træneruddannelse for professionelle, som arbejder inden for HR, undervisning, sundhed og stressforebyggelse på arbejdspladsen. MRT TRÆNERUDDANNELSE

Læs mere

Mindfulness gennem mental træning

Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mindfulness gennem mental træning Mere fokus, mindre stress og endnu bedre resultater Giv din hjerne ro til at arbejde I en verden, hvor næsten alt drejer sig om ydeevne

Læs mere

Introduktion til spørgeskema

Introduktion til spørgeskema Introduktion til spørgeskema Dette spørgeskema er udarbejdet som en del af en forberedende informationsindsamling til Projekt Ny ungdomsgeneration NUG. Projektet er støttet af Nordplus som er Nordisk Ministerråds

Læs mere

Enneagrammet. På kurset arbejder du med: Bedre kommunikation og stærkere relationer. Lær om de 9 Enneagramtyper, og find din personprofil

Enneagrammet. På kurset arbejder du med: Bedre kommunikation og stærkere relationer. Lær om de 9 Enneagramtyper, og find din personprofil Enneagrammet Enneagrammet Øget selvindsigt, bedre relationer og forbedret samarbejde Bedre kommunikation og stærkere relationer Med Enneagrammet kan du opnå større indsigt i dine egne og andres måder at

Læs mere

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen

Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Styrkebaseret Pædagogik på Østerbyskolen Af Gry Bastiansen, Udviklingskonsulent for AKT, Dagtilbuds- og Skoleafdelingen Vejen Kommune Vejen kommune har igennem de sidste 4 år haft fokus på den anerkendende

Læs mere

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE

DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE DEN GRUND- LÆGGENDE LEDER- UDDANNELSE -efterår 2011 Hvad er god ledelse - og hvordan bliver jeg en god leder? Hvilke redskaber kan jeg bruge i min ledelse? Hvordan får jeg øget selvindsigt? Hvad er rigtig

Læs mere

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser

Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser Ledelsesgrundlag Center for Akut- og Opsøgende Indsatser 14 Hvorfor et ledelsesgrundlag? Center for Akut- og Opsøgende Indsatser består af flere forskellige afdelinger, som opererer under forskellige paragraffer

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

FRI FOR MOBBERI. MOD (Børneord for mod er modig) Ved mod forstår vi: Turde sige fra og stop. Byde sig til. Stå ved det man føler

FRI FOR MOBBERI. MOD (Børneord for mod er modig) Ved mod forstår vi: Turde sige fra og stop. Byde sig til. Stå ved det man føler FRI FOR MOBBERI I børnehuset Skovdalen har vi fokus på børns samspil og fællesskab. Mary Fonden og Red Barnet har udviklet et antimobbe program. Programmet bygger på at mobning blandt børn er de voksnes

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Skab engagement som coach

Skab engagement som coach Skab engagement som coach Dette er et værktøj til dig, som vil Skabe motivation, engagement og ejerskab Sikre bedre performance i opgaveløsningen og samarbejdet Skabe udvikling og læring Dette værktøj

Læs mere

Rehabilitering i et forskningsperspektiv

Rehabilitering i et forskningsperspektiv Masteruddannelsen i Rehabilitering's Temaeftermiddag Rehabilitering et begreb forskellige perspektiver Rehabilitering i et forskningsperspektiv Bjarne Rose Hjortbak Claus Vinther Nielsen MarselisborgCentret

Læs mere

Mindful Self- Compassion

Mindful Self- Compassion Mindful Self- Compassion Et evidensbaseret træningsprogram til professionelle omsorgsgivere Professionel træning i mindful selv-medfølelse gør dig bedre til at navigere i en kompleks hverdag, ved at mindske

Læs mere

Institut for Ledelse og Organisation 20-09-2006 EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT

Institut for Ledelse og Organisation 20-09-2006 EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT EMNE ILO-1 UDVIKLING AF PERSONLIGE KOMPETENCER OG SYNDIKAT A. Formål. Formålet med modulet er at understøtte elevens udvikling af personlige kompetencer og optimere elevens læringsproces samt give eleven

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Få dine budskaber ud med respekt for dig selv og andre Mere energi og større gennemslagskraft i kommunikationen Går dit budskab ikke altid igennem? Og bliver

Læs mere

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Mit liv Min læring Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 Mit liv min læring Mit Liv - Min Læring er en helt ny måde at tænke undervisning på. ML-ML er understøttende undervisning for vores elever

Læs mere

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4

Formgiv dag. BOOST- Innovativ skole i Helsingør. Grundkursus dag 4 Formgiv dag BOOST- Innovativ skole i Helsingør Grundkursus dag 4 Læringsmål At deltagerne får kendskab til og øver teknikker og handlinger i formgiv fasen At deltagerne fortsætter deres planlægning af

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Side 3 Indhold Velkommen til Min Styrkebog... s. 4 Øvelse 1: De 24 styrker... s. 5 Øvelse 2: Styrkespillet... s. 9 Øvelse 3: Find styrker i personerne

Læs mere

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo Anerkendende udforskning og 4 D modellen Projekt: KvaliKomBo 1 Grundtankerne i Anerkendende udforskning Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed Ved at fokusere på problemer, skabes eksperter i problemer.

Læs mere

KRAP oplæg Socialpædagogerne Sydjylland. 12. januar 2015. Best practice beskrevet i "KRAP - Fortællinger fra praksis" (2012) En pædagogik

KRAP oplæg Socialpædagogerne Sydjylland. 12. januar 2015. Best practice beskrevet i KRAP - Fortællinger fra praksis (2012) En pædagogik En pædagogik En tilgang til at arbejde med andre mennesker Et sæt af konkrete metoder, som hviler på evidens 2 Et pædagogisk koncept En pædagogisk platform KRAP taler især til praktikere - og har et solidt

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse

- Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Workshop til Vækst - Modul 5: Værdibaseret vækstledelse Indholdsfortegnelse Workshop til Vækst... 1 Værdibaseret vækstledelse... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 4 Indbydelse... 5 Program...

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust

RARRT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust AT De 5 vigtigste trin til at gøre dit barn robust Når det handler om at lykkes i livet, peger mange undersøgelser i samme retning: obuste børn, der har selvkontrol, er vedholdende og fokuserede, klarer

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Styrkebaseret ledelse Folkeuniversitetet

Styrkebaseret ledelse Folkeuniversitetet Styrkebaseret ledelse Folkeuniversitetet I stedet for primært at fokusere på at fikse svagheder fokuserer den styrkebaserede ledere både på svagheder og styrke. For uden styrke, bliver vi lettere slået

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Psykolog Anne Linder

Psykolog Anne Linder Psykolog Anne Linder Positiv psykologis to fædre Martin Seligman Michael Csikszentmihalyi Rundt om de gode relationer 1.Del Dine karakterstyrker 2.Del Den gode atmosfære og Livsduelighed Hildebrandt,

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med

Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Bliv ven med din hest Lær at forstå din hest og bliv den han vælger at være sammen med Indledning Velkommen til min E- bog. Mit navn er Vicki Bredahl Støvhase. Jeg har lyst til at skrive denne bog, for

Læs mere

Dagtilbuds betydning i forhold til at mindske negativ social arv

Dagtilbuds betydning i forhold til at mindske negativ social arv Dagtilbuds betydning i forhold til at mindske negativ social arv Rasmus Landersø Dialogdag om en styrket pædagogisk læreplan Billund 30. september, 2016 1. Hvorfor tidlige investeringer? 2. Hvad kan I

Læs mere

Vitalitet, engagement og pædagogisk relationsarbejde Psykolog og forfatter Anne Linder. Fredag d. 28.jan 2011

Vitalitet, engagement og pædagogisk relationsarbejde Psykolog og forfatter Anne Linder. Fredag d. 28.jan 2011 Vitalitet, engagement og pædagogisk relationsarbejde Psykolog og forfatter Anne Linder Fredag d. 28.jan 2011 Vitalitet, engagement og pædagogisk relationsarbejde 1.Del Pædagogisk relationsarbejde Betydning

Læs mere

ressourceaktiverende vejledning

ressourceaktiverende vejledning Certificeringskursus i ressourceaktiverende vejledning Dette kursus udbydes af Lederforeningen for VUC s udvalg for udvikling og efteruddannelse i samarbejde med Gnist. Kurset sigter på at udvide din eksisterende

Læs mere

KREATIVITET - OG FILOSOFI

KREATIVITET - OG FILOSOFI P r o j e k t 2 01 2. 1 O k t. 1 2 fe b. 1 3 KREATIVITET - OG FILOSOFI Dagtilbuddet Riisvangen i samarbejde med Louise NabeNielsen Hvor skal vi hen? Opsamling - konklusioner Vidensdeling Evaluering Næste

Læs mere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere

MEDARBEJDERSKEMA. Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere Indberetning > Spørgeskema til medarbejdere 1 TEMPERATURMÅLINGEN Velkommen til spørgeskema om kvaliteten i dagtilbuddene. Der er fokus på følgende fire indsatsområder: Børns udvikling inden for temaerne

Læs mere

Positiv Psykologi 10 September 2010

Positiv Psykologi 10 September 2010 Positiv Psykologi 10 September 2010 Seniorkonsulent Vinnie Andersen Positiv psykologi (Historie) 2. Verdenskrig førte til forskning i psykiske lidelser Den humanistiske psykologi 1968: psykologien skal

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere