Eksamensprojekt Det Levence Slot

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eksamensprojekt Det Levence Slot"

Transkript

1 Eksamensprojekt Det Levence Slot Group 3: Daniel H. Jensen Mikael K. Hansen Simon K. Skytthe MMD Odense Vejledere: Karen Malene Andreasen Kristin Utne Thomas Jessen URL:

2 Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering Metodeliste Projekt planlægning Gruppe kontrakt Gantt Chart Maxi Risikoanalyse Design Moodboard Styletile Storyboard Visuelt udtryk Kommunikation Målgruppe Content Marketing SWOT & TOWS Promotion Mix AIDA(S) Business PEST-analyse Budget

3 ROI Interaktion Task Matrix Task Matrix 1 Task Matrix 2 Task Matrix 3 Use-case-diagram Koden Konklusion Litteraturliste Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Karakter skitsering

4 Indledning Egeskov slot betegner sig selv som det levende slot. Denne påstand er baseret på at grevefamilien stadig beboer slottet og at mange turister, især familier med livlige børn, besøger Egeskov og på den måde giver liv og lyd til området. I vores eksamensgruppe er vi meget betagede af idéen om at få Egeskov til at føles levende. Så vi spurgte os selv, hvordan at vi kunne give slottet endnu mere liv, og især også udenfor Egeskovs område. Hvis vi kunne levendegøre Egeskov i danskernes og internationale turisters sind, hvordan ville vi så gribe den opgave an? Vi har udvalgt de modeller og arbejdsmetoder, som vi vurderer har relevans for arbejdsprocessen med denne eksamensopgave.ud fra disse og akademisk metode har vi udarbejdet denne rapport og den medfølgende interaktive prototype. 4

5 Problemformulering Hvordan kan vi skabe et interaktivt produkt, der hjælper Egeskov Slot med at følge med tiden og lever op til deres slogan Det levende slot? Delspørgsmål - Hvordan appellerer vi bedst til målgruppen? - Hvilke af Egeskovs allerede eksisterende ressourcer kan vi med fordel fremhæve og bringe til live? - Hvad kan vi gøre for at give Egeskovs gæster et incitament for at vende tilbage oftere? 5

6 Metodeliste Maxi risikoanalyse Vi har lavet en maxi risikoanalyse, som vi bruger til at være på forkant med eventuelle problemer, som vi har vurderet der måtte være sandsynlighed for, sådan så vi har en fastlagt form for hvad konsekvensen og håndteringen af et sådan problem måtte være. Segmentering - SMP Vi vil bruge SMP-modellen til at indskærpe vores målgruppe og undersøge den demografisk. Til at gøre dette vil vi bruge de følgende metoder: Gallup Kompas Ved hjælp af Gallup kompasset vil vi undersøge hvor mange børnefamilier der er i Danmark, med børn i alderen 5-15 år. Danmarks Statistik Dette vil vi bruge til at afgøre, om den data, som vi har samlet i Gallup, giver de rigtige oplysninger og dermed indsnævre målgruppen. Persona En persona er et analyseværktøj, som vi ud fra vores undersøgelser og statistikker vil lave som skal repræsentere vores målgruppe. Marked - B2B, B2C, B2G Vi undersøger hvilken markedsandel at vores målgruppe befinder sig i. Design Moodboard Vi laver et moodboard til at få en forståelse for, hvilke følelser og emner vi gerne vil arbejde med i vores projekt og udtrykke værdierne af i vores produkt. Styletile Styletile laver vi så vi fastlægger det visuelle nøgleudtryk som vores produkt skal indeholde. Storyboard Vi laver et Storyboard til at binde vores forskellige spil i applikationen sammen i en overordnet historie, og til at definere karakterer og indhold i spillene 6

7 Business Gantt Chart Vi bruger en Gantt chart til at planlægge processen i vores forløb, og til at vejlede os til hvordan og hvornår vi når gennem de forskellige opgaver som vi har vedlagt projektet. PEST-analyse PEST-analysen vil vi bruge til at undersøge smartphone og tablet markedet, og finde ud af hvilket styresystem vil vi fokusere på. Samtidig vil vi kigge på reglementer for Apple og Android. Budget For at kunne give vores klient en estimering af hvor mange resurser at løsningsforslaget vil kræve for at blive udviklet og vedligeholdt, vil vi give et forslag på hvordan at budgettet ser ud. ROI - Return on Investment Vi laver en ROI for at vise hvad klientens investering vil udmønte sig i, dvs. angive en formel som viser hvor meget at klienten kan tjene på produktet. Kommunikation Målgruppe Vi definerer en målgruppe ud fra vores desk research gennem Gallup Kompas og Danmark Statistik, som giver os relevant data at arbejde med når vi definere et løsningsforslag, og finde ud af hvorvidt at vores idéer passer til målgruppen. SWOT For at finde ud af hvilke interne (dvs. mikromiljø) styrker, svagheder, muligheder og trusler, Egeskov muligvis står med, vil vi bruge SWOT-analysen til at undersøge dette. TOWS Når vi har lavet vores SWOT-analyse vil vi lave en TOWS-analyse, for at finde ud af hvordan vi kan rette op på nogle af de svagheder og trusler der kan opstå. Promotion Mix Vi laver et promotion mix for at forklare hvordan at vores produkt bør blive markedsført. I dette vil vi udføre en AIDA på vores prototype på et marketingsprodukt. AIDA(S) Vi vil bruge AIDA-modellen til at arbejde ud 7

8 fra, når vi skal udarbejde applikationen. For at kunne gøre det bedst muligt, vil vi også lave en AIDA analyse af Egeskov og deres brand. Content Marketing Vi vil komme ind på hvordan vi kan markedsføre applikationen, ved hjælp af content marketing, og på den måde give vores klients kunder højnet interesse i at vende tilbage som kunder oftere. Interaktion Task Flowchart For at gå i dybden med brugen af vores produkt laver vi en task flowchart. Denne flowchart laver vi for at vise, hvilke trin at bruger går igennem for at nå forskellige mål med vores produkt. Use-case-diagrammer Vi bruger use-case diagram til at præsentere et eksempel på hvordan en specifik bruger, dvs. en aktør, vil bruge vores løsningsforslag. Dette bruger vi som en bredere metode til at vise brugen af vores produkt, end den måde hvorved at vi viser det gennem vores task flowchart. 8

9 Projektplanlægning Gruppe kontrakt Daniel H. Jensen, Mikael K. Hansen og Simon K. Skytthe 1 Beslutnings- og konflikthåndtering Vores gruppe er organiseret således, at beslutninger tages i samkvem; alles meninger bliver taget til eftertanke og respekteres. Forefindes der uenigheder vil disse blive varetaget ved omhyggelig diskussion og argumentation, eks. med kompromis som følge. 2 Roller og ansvarsområder Ud fra vores kompetencer i gruppen, har vi udviklet tre ansvarsområder, som vi hver især er påsat. Disse er forklaret i de følgende under-paragraffer. 2.1 Projektleder - Simon K. Skytthe Dette ansvarsområde står for at sætte deadlines og at disse bliver overholdt, både internt og eksternt. Det er også dennes ansvar at samtale med klienten, målgruppen og andre ydre instanser. Samtidig skal der også holdes styr på gruppens sociale medier. Simon Kløjgaard Skytthe 2.2 Projekt assistent - Daniel H. Jensen Den ansvarlige for dette område skal holde orden i rapporten og sørge for at alle afsnit er tilstede i rapport,samt at strukturen forbliver den samme hele vejen igennem. Denne skal sikre at rapportens kvalitet er tilsvarende de akademiske metoder. Daniel Hammershøj Jensen 9

10 2.3 Produktansvarlig - Mikael K. Hansen Den produktansvarliges hovedsagelige opgave består i at opretholde niveauet i både designet og udviklingen af produktet. Mikael Kales Hansen Fælles Ansvar Det er hele gruppens ansvar at sørge for at produktionen skrider frem som planlagt. Det er også dennes ansvar at de fornødne materialer er til rådighed og fungere. Er der problemer, findes der en løsning gennem fælles korrespondance For at undgå miskommunikation skal alle være indstillet på at tjekke Facebook samtalen om eventuelle nyheder og/eller eventuelle problemer Hvert medlem skal have telefon nummere til hinanden for at kunne komme hurtigt i kontakt med hinanden, ved eksempelvis forsinkelse eller sygdom. 3 Regler Gruppens medlemmer har vurderet og diskuteret vores personlige forholdsregler og hvad vi forventer af gruppen, og derudfra udfærdiget et sæt ordensregler, som kan ses nedenfor: Vi skal alle have en god omgangstone og skabe good vibes Vi skal respektere hinandens meninger Samarbejde mellem ansvarsområder skal forekomme Diskussion må ikke være et tabu, da dette er et middel til fremgang Bliver man forhindret i at møde til tiden, i henholdsvis op til 30 min., er det den forsinkedes pligt at oplyse dette til de øvrige gruppemedlemmer via tlf. eller Facebook. Såfremt man sidder i en situation, hvor der enten ikke er mere arbejde eller man er gået i stå, er det ens pligt at søge råd om dette. 4 Kommunikation I gruppen har vi arrangeret daglig arbejdstid og ugentlige statusmøder, som både kan foregå i person, men også over sociale netværk, såsom Facebook og Skype. Skal der kommunikeres med eksterne personer, foregår dette enten i person eller over . 10

11 5 Information og søgning Vi vil gøre brug af både internettet og trykte bøger til at indsamle data og informationer. Vi vil også gøre brug af de tildelte ressourcer, såsom materiale givet os af Egeskov selv. 6 Rammer og klima Vi har tænkt os at opholde os primært på skolen, MMD Odense. Vi vil også gøre brug af sekundære lokationer, såsom caféer, biblioteket og vores private hjem. 7 - Good vibes For at holde en god vibe i gruppen er det vigtigt at acceptere hinanden og det gode arbejde der er blevet lavet i løbet af dagen. At klappe sig selv på skulderen er ensomt, for at undgå dette giver vi hinanden et godt skulderklap efter et godt arbejde og en god arbejdsdag. Kontakt oplysninger: Daniel H. Jensen Tlf nr: Mikael K. Hansen Tlf nr: Simon K. Skytthe Tlf nr:

12 Gantt Chart Ved at lave et Gantt diagram har man en plan til at guide de arbejdende kræfter igennem en arbejdsprocess. Denne plan bør ændres i løbet af processen, i det tilfælde at man arbejder ud fra en agile metode, såsom iterative metode som handler om at planlægge og udvikle i en kort periode, for derefter at vurdere situationen og lave nødvendige ændringer i planlægningen og arbejde ud fra de nye planer. 12

13 13

14 Maxi Risikoanalyse For at finde ud af, hvilke forskellige risikofaktorer som har relevans for det givne projekt, kan man lave en maxi risikoanalyse. I forhold til andre risikoanalyse modeller, såsom jerntrianglen, går man ved hjælp af maxi analysen mere i dybden med, hvilke risici der måtte forekomme, og hvordan man griber dem an. Analysen laves ved at sætte de forskellige risici op i et diagram, og give dem alle en score på 1 til 5. Først vurdere man probability (chance for at det sker), og derefter impact (grad af påvirkning), hvorefter der gives score individuelt til quality (kvalitet), time (tid) og resources (resurser) i forhold til impact. Herefter ganges scorene sammen, for at få de endelige risiko score. 14

15 Design MoodBoard 15

16 Styletile Styletile laves for at skabe en dybere forståelse, end hvad man får ud af et moodboard, for hvilke grafiske regler og guidelines som bruges i det visuelle udtryk i det givne produkt som arbejdes på. I vores styletile bruger vi elementer fra Egeskovs brandbook. Vi bruger reglerne for Egeskov logoet og den anskrevne brødtekst font. Dertil har vi valgt et sæt farver og teksturer som passer ind i vores idé, om at vise et levende, legende og eventyrligt univers på Egeskov. De fire farver vi har valgt symboliserer fire af de karaktere vi har udviklet. Den grå farve kommer af rustningens metal, den gule symboliserer at dukken er lavet af træ, rød er for Draculas kappe og den blå farve kommer af påfuglens kropsfarve. 16

17 Storyboard Karaktere: Rustningen Helten som spilleren styrer i spillene. Han vil gøre alt for at beskytte Egeskov og greve familien. Dracula Skurken som spilleren skal kæmpe imod i de fleste af minispillene. Han har samlet energi nok, mens han har sovet, til at gøre sig selv yngre og pænere så han kan færdes ubemærket på Egeskov (selvom at kappen og den mærkelige frisurer lidt ødelægger den plan.) Trædukke Årsagen til problemstillingen i spillenes historie. Har ikke en aktiv rolle i spillene, men fremstår i visuelt materiale og tekst omkring applikationen. Påfugl Karakter som hjælper spilleren ved at sælge de ting som Dracula har stjålet til ridderen, imod betaling af de point som spilleren samler i minispillene. Påfuglen er en småskør og glad, men også snarrådig, købmand som befinder sig i moralsk gråzone. Overordnet plot for spilserien: Dracula har stjålet ingredienserne til trædukkens risengrød og den særlige halm som bruges i dukkens pude. Rustningen skal finde disse ting, lave risengrøden og dukkens pude, før at trædukken får Egeskov til at styrte i voldgraven. I den gamle labyrint forfølges man af spøgelset, som ønsker at overtage og have rustningens krop til at leve i. Til at hjælpe sig, har rustningen påfuglen, som har set hvor Dracula har gemt de forskellige ingredienser. Men påfuglen vil kun sælge rustningen ingredienserne for de point som spilleren samler i spillene. Spøgelset i labyrinten Ond karakter som kæmper imod spilleren i visse minispil. Spøgelset er som sådan ikke interesseret i at hjælpe Dracula, den vil bare gerne besætte rustningen så den kan leve gennem rustningen. Den hjemsøger den gamle, lukkede labyrint, hvor Dracula har gemt en af ingredienserne. 17

18 Analyse af hvert enkelt mini-spil: Spøgelset i Labyrinten Målet med labyrinten er at undgå spøgelset og forlade labyrinten så hurtigt som muligt. Hvor hurtigt man slap ud bestemmer hvor mange point man får. Fang Dracula Dracula skal fanges, men Dracula er lumsk og jo flere gange man har fanget ham, des svære bliver han at fange. I løbet af spillet skal man fange Dracula flere gange, da han altid formår at slippe væk igen. For hver gang man fanger ham får man point som bruges til, at købe ingredienser fra påfuglen. Her kan henvises til det populære spil, Fruit Ninja, hvori at spilleren skal være hurtig til at trykke og glide fingeren hen over genstande som bevæger sig på skærmen. Segway Turnering Kæmp mod Draculas hold af vampyrer og vind over dem alle, samt Dracula. Spillet er inspireret af Egeskov og minispillet The Lance fra spilhjemmesiden Armorgames.com. Målet er at vælte modstanderne af deres Segway for at få point. 18

19 På Indkøb Med Greven I dette spil, skal man køre i en af veteranbilerne fra muséet ud for at købe kanel til risengrøden sammen med greven i Ringe. på vejen er der forhindringer og man må ikke bliver fanget af Dracula, som har stjålet en bil fra muséet, for at fange en. Der er fire faktorer i spillet: skade, tid, point og undslippe spøgelset. man mister kanel for hvor beskadiget bilen (reparation). man får mere jo hurtigere man gør det (tid). Man samler penge til kanel på ruten (points). hvis man bliver fanget af spøgelset skal man starte forfra. Ruten starter på Egeskov Gade. Egeskov Gade -> holmegyden -> Egeskovvej -> Rudmevej -> Volstrupvej -> Svendborgvej -> Assensvej -> Rudmevej -> sundgårdsvej ->Bøjdenvejen -> Egeskov Gade. Ruten er vist på billedet til højre, som er tegnet i ruteplanner på Iform. dk (ruten findes i virkeligheden, så det er muligt at løbe ruten selv. den er 19,87km, man forbrænder omkring 1490kcal) Trædukkens Gaver Dette spil åbnes først op for og kan spilles når spilleren har købt alle ingredienserne. Her skal rustningen udføre tre opgaver: først skal den løbe op til slottet og undgå spøgelset som kommer imod rustningen fra forskellige vinkler. Derefter skal rustningen lave risengrøden ved at vælge de rigtige ingredienser fremfor alle de andre ingredienser i køkkenet og så putte halmen i puden så det ligger ordentligt og er den helt rigtige mængde. Til sidst står Dracula i vejen på loftet foran trædukken. Spilleren skal forsøge at holde et kors tæt på Dracula længe nok til at besejre ham, imens at Dracula bevæger sig omkring og angriber rustningen hvis han ikke har været svækket af korset i noget tid. Spilleren har kun ét minut til at vinde den sidste kamp over Dracula inden at trædukken synker Egeskov i voldgraven. 19

20 Visuelt udtryk Det visuelle udtryk vi arbejder med har fokus på to faktorer: at tiltale vores målgruppe og at vise Egeskovs levende og legende side. Vi bruger enkelte elementer fra Egeskovs brandbook, såsom Egeskov logoet og de fonte som er bestemt til digital visning og tryk, og forholder os til de regler som er opsat omkring disse elementer. Men disse elementer er hovedsageligt brugt i vores kundepræsentation og i forhold til de produkter som fremgår i vores promotion mix. Dette valg om at beholde nogle af de designregler som findes i Egeskovs brandbook, kommer af at vi vil have at folk genkender Egeskov i vores marketing, men samtidig opdager at der sker noget nyt på Egeskov, igennem de elementer af farver, fonte og karaktere som vi tilføjer. 20

21 Kommunikation Målgruppe Vi har gennemgået forskellige aldersgrupper og personroller som vores målgruppe, men er endt med at fokusere på børnefamilier med børn i alderen 6 til 12 år. Dette valg er vi kommet frem til, da vores produkt lægger fokus på en underholdningsoplevelse i form af spil, og brug af Egeskovs karakterer i en form som er genkendelig for børn. Vores desk research viser at børn i den aldersgruppe bruger smartphones og tablets til at se film og spille spil på. 21

22 Content Marketing Content Marketing I dette afsnit vil vi komme ind på hvordan Egeskov, kan udnytte Content Marketing til at skabe en større bevågenhed omkring sig, og hvilke medier der vil være oplagte at anvende. Content Marketing handler om at markedsføre virksomheden, uden at tale om virksomheden eller produktet, men skrive om relevante nyheder eller informationer, som for eksempel en bil fabrikant, der skriver om racersport. Egeskov slot handler om gode oplevelser, for børnefamilier, turister, haveentutiaster. Derfor er der tre grupper som man skal forholde sig til når man laver Content Marketing. I dette afsnit vil vi fokusere på børnefamilierne. Danmarks Jernbane Museum i Odense er et godt alternativ for børnefamiler, da de fokussere veteran toge, og ligger i Odense. På deres hjemmeside kan man følge med i hvilke udstillinger der er igennem forsidens, og menuen i venstre side af sitet. Jernbane muséet har en Facebook-side, hvor deres Content omhandler toge og tog historie i Danmark. Det Danske legepladsfirma KOMPAN, som har opsat Europa s størte KOMPAN legeplads på Egeskov, bruger Egeskov som prøve område, når der skal afprøve nye installationer. Egeskov kan bruge KOMPAN til at skabe mere Content. Det er vigtigt at børnefamilierne ved at der komme nye installationer, så børnene altid har noget nyt at lege på, i legeområdet I Odense kommer Danmarks Højtelskede Eventyrer, H.C. Andersen fra og derfor er det også relevant at tage fat i H.C. Andersens hus. Hvor der er guidede ture igennem H.C. Andersens liv og eventyr. På deres hjemmeside bruger de Historisk Content fra H.C. Andersens tid. 22

23 SWOT & TOWS I dette Afsnit vil vi analysere Egeskovs styrker, svagheder, muligheder og trusler. Det kan vi bruge til at give en bedre idé omkring hvordan Egeskov kan gøre noget ved det. 23

24 Promotion Mix Promotion mix er en samling af metoder som bruges i markedsføring af et produkt eller en service. Disse metoder er: reklamering, salgs fremme (sales promotion), public relations (offentlige relationer) og personligt salg. Reklamering handler om at vække opmærksomhed og genkendelighed. Den klassiske måde at gøre dette på er gennem en-vejs kanaler, som plakater, tv- og radio og aviser, men efter at internettet har taget kommunikation til nye højder, er det blevet mere normalt at føre en dialog med potentielle kunder på baggrund af reklamer. Salgs fremme bruger korttids promovering og særlige tilbud, for at vække lysten i mennesker til at blive kunder. Dette kan for eksempel være ved at folk kan samle rabatkuponer. Public relations gør sig i at udbrede et givent firma eller produkts navn gennem offentlige kanaler, såsom at blive nævnt på nyhederne i TV og radioen, og på denne måde undgå at skulle betale for reklamering. Til sidst er der personligt salg som fokuserer på at skabe og vedligeholde en menneskelig kontakt med personer og instanser, som har en betydning for hvorvidt penge bliver brugt på sælgerens produkt. Når man arbejder med promotion mix er det en god idé, at udvælge og gøre sig klart hvilke af disse metoder man vil fokusere på i marketing af ens produkt. Dette valg er oftest et resultat af analyse af det givne produkt og vurdering i hvilke metoder som egner sig bedst til at reklamere for produktet. Vores forslag til et valg af promotion mix er at bruge reklamering; hovedsageligt visuel reklamering, i form af plakater ved busstoppesteder i byer, bannerreklamer på hjemmesider på internettet og reklamering i aviser og på flyers. Nedenfor viser vi en prototype på et design til plakater og flyers, og vi laver en AIDA på designet for at vise dets værdier i marketingsbrug. 24

25 AIDA(S) 25

26 AIDA står for attention, interest, desire og action og er en analyse metode som bruges til, at sætte fokus på områder i et visuelt produkt, som henholdsvis fanger tilskuerens opmærksomhed, vækker deres interesse, giver dem lysten til at vide mere om det og til sidst bevæger dem til at handle på det. I tilfældet af vores plakat og flyer forslag som ses ovenfor, så analysere vi dens virkning på en given tilskuer. Den røde cirkel viser området som fanger tilskuerens opmærksomhed. Opmærksomheden bliver fanget ved at der fremtræder et sæt af karaktere som er interessante og farverige. Disse karaktere er lavet på en sådan vis at de tiltaler vores målgruppe, som er børn i alderen 6 til 12 og forældrene til disse børn. Den blå cirkel omkranser området som vækker interesse. Interesse er skridtet i processen hvor tilskueren gerne vil vide hvad det er at de kigger på. Her ser tilskueren at der er en headline, som fortæller at der er noget spændende ved et bestemt sted, og et budskab om at være aktiv og have en rolle at spille i forhold til dette sted. Den grønne cirkel symbolisere tilskuerens vakte lyst i forhold til budskabet. Denne lyst skal drives ved at give tilskueren en grund til at huske budskabet og ultimativt, føre til det sidste skridt i processen. Her gives lysten til at investere mere i budskabet ved at der loves tilskueren en oplevelse. Denne oplevelse giver tilskueren en rolle som, for vores målgruppe, er attraktiv. Den sidste cirkel, den gule cirkel, fremhæver det område som lader tilskueren udøve handling ud fra sin vakte lyst. I cirklen er Egeskovs logo og dette fortæller tilskueren, at det er på Egeskov eller i relation til Egeskov, at denne oplevelse skal findes. Dette udmønter sig i at tilskueren vil tage sin familie med til Egeskov, i søgen efter denne oplevelse, eller at tilskueren vil opsøge mere information om hvad denne oplevelse præcis består i, for eksempel ved hjælp af internettet, og der igennem få forståelse for hvordan at den lovede oplevelse kan opnås. 26

27 Business PEST-Analyse P (politisk) Apple App Store for at lægge en applikation op på apples app store er der nogle reglementer man er det nødvendigt at forholde sig til, og arbejde ind i sin applikation. Apple tillader ikke applikationer der bruger andre former for e-butik end apples eget In App Purchase (API). dette er en af apples regler for deres app store. Derudover er der forskellige regler for hvordan designet må være for at applikationen bliver godkendt ved apple. Greenerpastures, har lavet en artikel hvor de forklare hvilke punkter man skal igennem for at få en applikation implementeret i App Store. I artiklen er der 5 punkter som man skal igennem for at dette er muligt. Punkterne er opdelt i således: Apple-konto, udvikling, test, godkendelse og markedsføres. Promovering af apps, betalingsapps og gratis apps, Abonnementer og opsigelse, Annoncepolitik, Håndhævelse af politik. E (Økonomisk) Apple når man har fået sin applikation på App Store, er det essentielt at man forholder sig til at Apple kræver en del af indtjeningen. for hver gang applikationen bliver købt, går 30% af beløbet til Apple, dette er en af reglerne der er for at have sin applikation på App Store, som står nævnt i artiklen fra Pedersen, K. Android Google Play Hvis der er tale om en betalingsapp skal det foregå igennem Google Plays betalingssystem Android Google Play Som App Store, har Google Play også et reglement. Reglerne er delt op i hovedpunkter som hedder følgende: Indholdspolitikker, Netværksforbrug og vilkår, Spam og placering i butikken, 27

28 S (Socialt) News.dk har skrevet en artikel hvori de forklarer hvor stor en procentdel af den danske befolkning der har smartphones, og tallene viser at tilbage i 2012 stod det meget lige mellem Android og Apple,dog med 1% forskel. dog skal det nævnes at dette er udregnet ud fra en stikpårøve at danskere, nærmere 2003 danskere. Denne artikel er dog ikke særlig væsentlig længere da Smartphone markedet i løbet af de seneste år er eksploderet. TDC skrev i 2012 at gennem undersøgelser fra Index Danmark og Gallup viser at smartphone markedet er steget markant, hele 400%. den 21. Maj 2014 blev der offentliggjort en artikel som viser at Google, har overhalet Apple omkring største brandværdi T (Teknologisk) Apple På nuværende tidspunkt, har apple tre mobiltelefoner på markedet; iphone 4s, iphone 5s og iphone 5c. På baggrund af dette kan det tænkes at der muligvis snart er en ny iphone på vej. Grunden til dette er at Apple de seneste gange har valgt at lave en opgradering af deres gamle modeller (iphone 4 og iphone 5), dog er det første gang at de har lavet to opgraderinger af den sammen telefon. Der er rygter på internettet om en mulig iphone 6, der skulle være på vej, men dettte er ikke blevet valideret af Apple. Apple App Store er kun kompatibel med Apple phones og tablets. Android På hjemmesiden Androidcentral.com kommer der nyheder og anmeldelser af diverse android produkter. en af nyhederne omhandler den nye Galaxy S5 Active, der dog stadig er en prototype, men som viser at der er en ny galaxy telefon på vej. Android Google Play er kompatibel med telefoner og tablets fra: Samsung, HTC, Motorola, Acer, Amazon, Asus, casio, Dell, Google, Huawei, Kyocera, LG, Nokia, Oppo, Pantech, Sanyo, Sony, ZTE. 28

29 Budget For at vide hvor mange ressourcer og hvor meget tid man kan lægge i udviklingen af et produkt, er det nødvendigt at se på, hvor mange penge og ressourcer der er til rådighed. Samtidig er det nødvendigt at finde ud af, hvordan man kan øge kundens profit gennem det udarbejdede produkt. Da Egeskov slot har et årligt budget på omkring to millioner, er det for os vigtigt at finde ud af hvad det ville koste at udarbejde og færdigproducere vores koncept. For at gøre dette er der tre faktorer der spiller ind. Den første vi vil starte med er en undersøgelse af Egeskovs budget for næste sæson. Til at gøre dette vil vi kigge på noget af det materiale som vi har fået udleveret fra Egeskov. I dokumentet Besøgstal Egeskov, er der en statistik, som viser deres besøgstal i løbet af de sidste fire år og hvor mange besøgende de regner med, der vil komme i de forskellige måneder, i denne sæson. I dokumentet skriver de at de estimere at der i løbet af sæsonen 2014, vil være besøgende. Med denne viden kan vi nu gå ind og kigge på priserne for de forskellige billetter og sæsonkort. Dokumentet Tider og Priser 2014 til offentliggørelse, viser at priserne ændres alt efter hvornår i sæsonen det er. Til at starte med vil vi kigge på prisen for voksne og børn, i perioden og ligeledes i perioden Prisen ligger på 180 kr for voksne og 95 kr for børn, alt inkluderet (dvs. med slottet). Grunden til dette skyldes at Egeskovs højsæson ligger mellem d , hvor prisen stiger med 16,66% til 210 kr for voksne (med slottet) og 15,78% til 110kr (uden slottet) og 36,84% (med slottet) for børn. Den næste faktor er en estimeret beregning på hvor stor indtjening der vil være på indgangen i løbet af sæsonen Da der ikke er nogen præcis beregning på hvordan de er fordelt blandt voksne og børn, er det svært at sige helt præcist hvor meget Egeskov vil tjene på indgangen alene i Da Egeskovs den ovenstående figur ikke præcis sætte tal på det estimerede besøgstal, er det nødvendigt at kigge på sæsonen 2013, og derudfra finde ud af hvor meget der cirka er blevet tjent på indgang. Til dette er det nødvendigt at kigge på hver måned og se på de forskellige priser, og dernæst give et estimeret bud på hvor mange børn og voksne der er har været. I 2013 havde egeskov besøgende dette er flere end det estimerede besøgstal for 2014, her fra kan vi dele de besøgende op i voksne og børn. Hvis vi siger at der 65% ( ) er voksne og 35% (67.910) er børn. I perioden var der besøgende, hvis vi tager udgangspunkt i den procentmæssige opdelling, vil det svare til at voksne har betalt 180kr og børn for 95kr. dette vil sige at i starten af sæsonen har 29

30 Egeskov indtjent kr ,25kr = ,25kr. I højsæsonen for Egeskov, havde de besøgende, her kan vi igen opdele gæsterne ved hjælp af de samme procenter, voksne og børn. i højsæsonen kan vi ikke være så sikre, da prisen variere ang. hvis det er all incl. eller ej. her tager vi udgangspunkt på all incl. billetterne til voksne som ligger på 210kr og 130kr for børn. Antal voksne * 210kr = kr. Antal børn * 130kr = kr kr kr = kr. Til sidst i sæsonen fra er sænkes prisen igen til 180kr og 95kr. I slutningen af Egeskovs sæson havde de sidste år besøgende voskne børn Antal voskne*180kr = kr Antal børn*95kr = kr kr * kr = kr Efter at have lavet disse udregninger er det på tide at finde ud af et estimeret bud på Egeskovs indkomst for ,25kr * kr * kr = ,25kr Da dette kun er taget ud fra enkeltbilletter, hvor vi har set bort fra skole udflugter, større grupper, kiosken restauranten og sæsonkort er dette ikke er fyldestgørende tal for Egeskovs indkomst i men et forsøg på at få indblik i hvilke tal vi har med at gøre. Den sidste og mest essentielle faktor, omhandler hvorvidt Egeskov ville have råd til at få udviklet og implementeret vores produkt. For at finde ud af hvor meget produktionen ville koste har vi igennem forskellige softwareudvikleres hjemmesider, kigget på priser for udvikling af en applikation til IOS. 1902software.dk som er en af disse sider har en side med priserne på udvikling af apps til IOS eller Android. prisen ligger på300 kr/timen, herudover 400 kr/timen hvis de skal hjælpe med at uploade appen til AppStore. dog ønsker 1902Software ikke at indgå i 50/50-partnerskab. når det så er sagt er der andre hjemmesider hvor folk nævner forskellige priser. På Greenerpastures er der et indlæg omhandlende prisen for app udvikling, hvor kommentarene nævner priser i mellem kr kr for udviklingen af en applikaiton. for at finde ud af et estimeret bud på hvor meget det vil koste at udvikle vores applikation vil vi tage udgangspunkt i priserne fra 1902software, og de antal timer der skal sættes af til at arbejde vores eksamens hjemmeside, hvilket er 120timer. ud fra dette får vi et regnestykke der siger 300kr * 120timer, som svare til kr, men da dette kun er en hjemmeside der præsentere vores idé, kan vi kune bruge dette tal til at vurdere, tiden der skal bruges på at færdig udvikle applikationen. 30

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO

indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO indreoesterbro.bysileha.com LOKALOMRÅDE - 3 SEMESTER EKSAMEN INDRE ØSTERBRO Gruppe 9 56 156 Vejledere Wordpress login side 02 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 03 GRUPPEKONTRAKT 1.0 04 INDLEDNING

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

TEMA Afgangs projekt 2013 4MMDb

TEMA Afgangs projekt 2013 4MMDb Uddannelse og studiested: Multimediedesign ved UCN Projektets navn: Salon C Semester: 4. semester Klassebetegnelse: 04mmdb Vejleders Navn: Line Helverskov Termin: Sommer 2013 Antal sider eks. bilag: 29,4

Læs mere

Odense Kommunes Kultur afdelingen. MMD Odense. 3. semester 17. december 2012

Odense Kommunes Kultur afdelingen. MMD Odense. 3. semester 17. december 2012 3. SEMESTER TVÆRFAGLIG RAPPORT Odense Kommunes Kultur afdelingen MMD Odense 3. semester 17. december 2012 Gruppe 14 Yrsa Jensen, Meerwais Sarwari, Jens Peter Olsen og Rune Hoffman Projekt url Kampagnesite:

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold:

Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe: Hassan, Saman & Yasir Institut: Erhvervsakademiet Lillebælt, MMD Vejledere: Merete Ø, Jens Berg, Anni G Deadline: Torsdag 31 maj 2012 Hold: Gruppe 1. 3Semester DK Indledning Livet er en nogle gange

Læs mere

An interactive installation for Odense Zoo

An interactive installation for Odense Zoo An interactive installation for Odense Zoo DA6, 4 personer Aflevering d. 24. Oktober 2014 MMD Odense Councellors: Anng, Molk, Dajo & Vici http://goo.gl/tfis7w 32.705 anslag Indholdsfortegnelse Resumé Indledning

Læs mere

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php

Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Start up - Eksamens projekt 2 sem. 2015 http://somethingsimple.dk/partykids/index.php Vejledere: Ditlev Vestergaard Skanderby Frederik David Tang Ian Wisler-Poulsen Ivan Rosenvinge Frederiksen Jesper Hinchely

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Brugertests Konklusion

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Brugertests Konklusion INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK Faktaark Indholdsfortegnelse Brugertests Konklusion PROJEKT URL http://www.unohome.dk SKOLE Copenhagen Business Academy Lyngby UDDANNELSE Multimediedesign KLASSE MulB ÅRGANG

Læs mere

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE

EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE EN PRAKTISK HÅNDBOG FACEBOOK LINKEDIN HJEMMESIDE Kære læser I vores arbejde med at tiltrække mere erhvervsturisme til Aarhus og Herning, drøfter vi tit, hvordan vi skal arbejde mere strategisk med digitale

Læs mere

Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby

Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Titel: Wacky Zack Eksamensprojekt 2. semester Multimediedesigner uddannelsen - Lyngby Faktaark Gruppe 8: Titel: URL: Wacky Zack http://www.mknmedia.dk/arkiv/wackyzack/index.html Morten Korshavn mail: morten@mknmedia.dk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Annonce AIDA af annonce

INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK. Faktaark Indholdsfortegnelse. Annonce AIDA af annonce INDHOLDSFORTEGNELSE FAKTAARK 1 2 Faktaark Indholdsfortegnelse 35 36 Annonce AIDA af annonce PROJEKT URL http://www.unohome.dk SKOLE Copenhagen Business Academy Lyngby UDDANNELSE Multimediedesign KLASSE

Læs mere

MRSYSTEM ONLINE MATERIALE REGISTRERING

MRSYSTEM ONLINE MATERIALE REGISTRERING MRSYSTEM ONLINE MATERIALE REGISTRERING 3. SEM PBA EKSAMENS PROJEKT 16. DEC. 2014 KL. 13.00 EAL - LILLEBÆLT Af Mahyar Farshi & Yrsa Jensen Vejleder: Bjarne Slipsager Ansalg: 102.057 Projekt url: http://isosystem.quenet.dk/login

Læs mere

Introduktion...4 Vurdering af segmentet...7 Vurdering af branchen...7 Vurdering af makro-miljø...7 Konklusion (Afgrænsning)...8. Metode...

Introduktion...4 Vurdering af segmentet...7 Vurdering af branchen...7 Vurdering af makro-miljø...7 Konklusion (Afgrænsning)...8. Metode... 28. a pr i l 2014 Gr oup43 Er hv er v s a k a demi L i l l ebæl t-mmdodens e Mot i v at i on-mot i on S undhe d Pr oj ek t del t a ger e: Mi k i Hendr i k s en J a s perl y l l of fni el s en J es perager

Læs mere

Afsluttende eksamensprojekt. Sanne Lykkegaard Wiesneck

Afsluttende eksamensprojekt. Sanne Lykkegaard Wiesneck Afsluttende eksamensprojekt Sanne Lykkegaard Wiesneck Sanne Lykkegaard Wiesneck Afsluttende eksamensprojekt Studieretning: Produktion Valgfrit studieelement: Iscenesættelse Vejleder: Anne Marie Sirkin

Læs mere

2. semester eksamensopgave

2. semester eksamensopgave 2. semester eksamensopgave Hold l15mul2a14f Årgang 2014 / 2015 Vejledere: Ditlev Skanderby Marc Kluge Frederik Tang http://www.multimediedesigner.nu 2 3 Indholdsfortegnelse Faktaark 3 Indledning 4 Projektbeskrivelse

Læs mere

mfood Direct En forretningsimplementering

mfood Direct En forretningsimplementering Department of Computer Science Aalborg University, Denmark 9. juni - 2009 mfood Direct En forretningsimplementering Esben Skov Pedersen Martin Møller Larsen Lars Tabro Sørensen Department of Computer

Læs mere

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy

Administrationssystem med Android applikation Driving Academy Dette er procesrapporten til Bacheloropgaven på University College Nordjylland, omhandlende udviklingen af et Administrationssystem til Driving Academy. Opgaven indeholder alt information og dokumentation

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014. Gruppe: 14

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014. Gruppe: 14 Uddannelse: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Projekt: Afsluttende eksamen 2014 Semester: 4. Semester Klasse: 4MMDA0912 Gruppe: 14 Vejleder: Lisbeth Mathiesen Synopsis: Deltagere:

Læs mere

HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering

HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering HOVEDOPGAVE 2015 Murad.dk Relancering Fact sheet URL: http:/www.christinajuulmann.com/murad Christina Juulmann cph-cj197@cphnbusiness.dk Cæcilie Rasmussen cph-cr105@cphnbusiness.dk Vejleder Ivan Rosenvinge

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft

Indholdsfortegnelse. Lasse Gottenborg Egholm, Emil Jansen, Jacob Oldenborg Voetmann & Troels Brandt Partoft URL: http://lasseegholm.com/beerfestival/index.html NAVNE: Emil Jansen, Troels Brandt Partoft, Jacob Oldenborg Voetman, Lasse Gottenborg Egholm DATO: 31 Maj 2012 HOLDNR.: tr11mul02 INSTITUTION: Copenhagen

Læs mere

Hasmark Strand Camping

Hasmark Strand Camping Hasmark Strand Camping Indledning... 4 Problemformulering og afgrænsning... 4 Metode... Idé og overordnet koncept... 5 5 Markedsanalyse Historien bag Hasmark strand Camping... De 7 p er... Positioneringskort...

Læs mere

MMD Odense Afl. Dato: 17-12-2012 Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Martin Nielsen & Andreas

MMD Odense Afl. Dato: 17-12-2012 Studerende: Frederik Wilkens, Mads Pedersen, Martin Nielsen & Andreas 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Problemformulering... 5 Hovedproblem... 5 Underproblem... 5 Metodebeskrivelse... 5 Research... 6 Deskresearch... 6 Fieldresearch... 8 Explorativ research... 9 Analyser,

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Faktaark. Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015. Link til website http://www.michellasjacobsen.

Faktaark. Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015. Link til website http://www.michellasjacobsen. Faktaark Startup.dk Multimediedesigner 1.års prøve Eksamensprojekt, 2. Semester 2015 Link til website http://www.michellasjacobsen.dk/artvandalz Josephine Lorentzen http://www.josephinelorentzen/2sem/artvandalz.html

Læs mere

EKSAMEN CSR 3. SEMESTER 2013

EKSAMEN CSR 3. SEMESTER 2013 EKSAMEN CSR 3. SEMESTER 2013 1 Fakta Julia Brøndum Emborg www.juliaemborg.dk/ 3sem4pro.html E-mail: cph-je7@cphbusiness.dk Valgfag: CMS Trine Falck Pape www.trinepape.dk/school-3-4.html E-mail: cph-tp8@cphbusiness.dk

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere