Københavns Miljø- og Energikontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Miljø- og Energikontor"

Transkript

1 Københavns Miljø- og Energikontor Årsberetning 2012 KMEK.dk

2 Medlemskab Københavns Miljø- og Energikontor (KMEK) er en lokal forening med det formål at fremme en miljø- og energivenlig udvikling i hovedstadsområdet. Alle enkeltpersoner, organisationer, beboerforeninger, firmaer mv., som støtter formålet, kan blive medlemmer. I samarbejde med organisationen Vedvarende Energi (VE) deltager vi også i politisk arbejde for at fremme energibesparelser og vedvarende energi. Som medlem af KMEK bliver du også medlem af VE og støtter dette arbejde. Som medlem modtager du vores fælles blad Råstof fire gange om året. Desuden kan du tilmelde dig enyheder ved at sende en mail til Fællesmedlemskab af KMEK og VE koster 300 kr. om året for personlige medlemmer og 475 kr. årligt for firmaer og organisationer. Ønsker du medlemskab, så kontakt os på tlf , eller kik på vores hjemmeside: Er du mellem 18 og 30 år kan du blive medlem af UngEnergi for 150 kr. årligt, se Energivejledning KMEK står for Energitjenesten København. Energitjenesten giver gratis og uvildig oplysning om energibesparelser og vedvarende energi og har lokale afdelinger i hele landet. Energitjenesten er et projekt i organisationen Vedvarende Energi. Energitjenesten er støttet af bl.a. Energisparefonden. Har du spørgsmål om energibesparelser og vedvarende energi kan du kontakte Energitjenesten via eller ringe på tlf mandag-torsdag kl og fredag kl Du kan også kigge forbi Økologihuset og låne et spar-o-meter. 2 KMEK Årsberetning 2012 Udgivet af: Københavns Miljø- og Energikontor Blegdamsvej 4B 2200 København N Tlf.: Tekst: KMEK medarbejdere Tilrettelæggelse: Morten Kjærgaaard Redaktion: Ann Vikkelsø Redaktion sluttet: April 2013 KMEK 2012 øget fokus på lokalt samarbejde Københavns Miljø- og Energikontor har ydet vejledning til borgerne om energibesparelser og vedvarende energi i en årrække. I de senere år har denne ydelse især været finansieret via en landsdækkende bevilling fra Energifonden. Fonden har dog fra 2013 valgt at halvere denne bevilling. Det betyder, at Energitjenesten i 2012 har haft fokus på at trimme organisationen, og bevillingen vil fremover udelukkende finansiere den gratis telefonrådgivning, mens alle aktiviteter ud af huset såsom foredrag, events, skolebesøg og lignende skal finansieres af anden vej. KMEK og vort søsterkontor i Køge har derfor valgt at udvikle og formidle fælles borgerrettede aktiviteter i Storkøbenhavn og på Sjælland til at fremme energibesparelser. Især indsatsen over for kommunerne har båret frugt, og indtægten fra vore ydelser til kommunerne nærmer sig bevillingen fra Energifonden. Det mere differentierede indtægtsgrundlag er med til at fremtidssikre KMEK over for politiske udsving, da vi ikke længere er 100 % afhængige af én bevilling. Vi glæder os således også over at kunne præsentere vores nye medarbejder, energiteknologen Bjørn Sunesen, som startede i foråret 2012 i praktik, og efter endt studie nu er en fast bestanddel af vores team. Læs meget mere om vore aktiviteter på de kommende sider. Med stor tak til alle dem, der har støttet og deltaget i vores arbejde i 2012, ser vi frem til at fortsætte arbejdet fremover. På vegne af KMEKs bestyrelse og medarbejdere Jakob Jespersen Leder, Energitjenesten København Den faste stab primo 2013: Morten Kjærgaard, Bjørn Sunesen, Dorte Nedergaard, Jakob Jespersen, Charlotte Hansen, Ann Vikkelsø, Janus Hendrichsen KMEK

3 Årsberetning 2012 for Københavns Miljø- og Energikontor Økologihuset KMEK har stået for driften af Økologihuset. Vi deler huset med en række andre miljøorganisationer: Miljøpunkt Nørrebro, Det Økologiske Råd, Verdens Skove og Nepcon. Derudover bor Grandmother, TeaterBloom, EKA Energi,GreenGear en freelance journalist og en dirigent i huset, som summer af liv og spændende aktiviteter og mennesker. Samarbejde med kommuner KMEK har i 2012 gennemført en hel række aktiviteter med kommuner som afsender. For enden af vejen er et koncept målrettet mod at inficere en grundejerforening med energi-besparelses-virus, ved at lave et arrangement en lørdag eller søndag. KMEK stiller op med vores nyudviklede energisparetrailer som trækkes derud med en delebil fra Letsgo. Efter introduktion sammen med hhv. grundejerforening og kommune energitjekkes et hus sammen med en masse naboer. Dette grundige tjek følges op af en række kortere tjek som giver mulighed for svar til naboerne på kortere og mere specifikke spørgsmål. Et andet element har været rådgivercafe på kommunen, hvor borgere kan bestille ½ - 1 times rådgivningssamtale hvor borgeren i fællesskab med rådgiveren fra KMEK udvikler en plan for hvordan huset kan energirenoveres. KMEK gennemførte en evaluering af disse cafeer for Furesø kommune der viste, at der var stor tilfredshed med rådgivningen, og at mange følte sig meget bedre klædt på til at træffe beslutninger om hvad de skulle gå i gang med efterfølgende. KMEK har i 2012 været involveret i en række foredrag om energibesparelser for målgruppen borgere eller små virksomheder for kommuner. Spar 20 % selv - projektet KMEK har sammen med Det Grønne hus udviklet konceptet Spar 20 % selv og få hjælp til resten. Projektet får i støtte fra Energifonden som også betaler for Energitjeneste-projektet. Projektets ide er baseret på de erfaringer de 2 foreninger har med at gennemføre borgerrettede energibesparelsesaktiviteter for kommuner. Det særlige kendetegn er at grundejerforeninger er en del af kommunens basis for kontakten til den enkelte borger. Dette giver dette projekt mulighed for at komme ud til andre målgrupper end de der allerede benytter sig af informationstilbud fra kommunen. Projektet indebærer at kommuner i hele landet kan indgå en samarbejdsaftale med et Energitjeneste center om at gennemføre forskellige aktiviteter og kommunen skal så kun betale 50 % af udgiften selv resten betales af projektet. Derudover udvikles en række forskellige projektelementer. Ballerups nye borgmester Jesper Würtzen byder velkommen ved et af vores for enden af vejen arrangementer. Mange ejerforeninger får med kommunens hjælp mulighed for foredrag og miniudstilling om sparemuligheder på deres møder. Fællesmøde i Det Grønne Hus i Køge med vores samarbejdspartner Energitjenesten Sjælland. Forsiden: Vores nye trailer som bl.a. anvendes ved for enden af vejen arrangementer og som er blevet landskendt da Janus optrædte med den i DR s Vejret. KMEK

4 Fra et af de mange energitjek der er udført i Næstved Kommune i samarbejde med Det Grønne Hus i Køge, der også er Energitjenesten Sjælland. Energitjek KMEK har i 2012 haft samarbejde med Det Grønne hus om at lave energitjek for private i Næstved kommune. Kommunen yder et tilskud så borgerne kan nøjes med at betale halvdelen. Der er gennemført en effektundersøgelse som har vist, at et betydelig del af dem der fået gennemført energitjek efterfølgende går i gang med en stor del af de besparelser som er nævnt i den medfølgende rapport. Effekten har været så stor at kommunen har besluttet at gennemføre en ny fase af dette i Der er KMEK også med som udførende. Blandt andet drevet af henvendelser om dette, er KMEK sammen med Det Grønne Hus gået i gang med at gennemføre tjek af bl.a. skoler, institutioner, boligforeninger og andre større bygninger. Erfaringerne fra et projekt i Gladsaxe Kommune hvor KMEK i 2011 gennemgik en række boligforeninger gjorde at Glostrup Kommune i 2012 bestilte KMEK til at gennemføre en indsats overfor boligforeninger. Denne indsats startede i 2012 og løber i 1. halvdel af Udover en række energitjek består den desuden af et informationsmøde om hvordan man kan spare på energien i boligforeninger. UngEnergi KMEK medvirker i 2013 sammen med VEs unge frivillige (UngEnergi) til at lave energitjek på gymnasier og efterskoler. Som forberedelse hertil gennemførtes i efteråret en uddannelsesweekend på Samsø Energiakademi, hvor de unge lærte en hel masse om hvordan energi, klima og miljø spiller sammen, og hvad potentialerne for at gøre noget selv er. Resultatet er bl.a. i 2013 at 10 gymnasier/efterskoler får et energitjek som en del af den indsats der gøres ude på stedet. Derudover holder UngEnergi et foredrag for eleverne om hvad de selv kan gøre i deres hverdag for at reducere deres eget energiforbrug og klimapåvirkning. Se mere her: ve.dk/ ungenergi-forside.html. Det er KMEK der stiller med konsulent til energitjekkene. Fra uddannelsesweekend for UngEnergi på Samsø Energiakademi KMEK

5 Solceller i boligforeninger KMEK har sammen med Ærø EMK gennemført en foredragsrække om solceller i boligforeninger for ABF. Denne foredragsrække er bestilt opdateret i 2013 grundet regelændringerne på området. Indsatsen har medført en stigning i henvendelser fra boligforeninger, og flere bestiller nu energitjek af boligforeninger som KMEK derfor sammen med Det Grønne hus har arbejdet på at konceptudvikle. KMEK har arbejdet sammen med Det Økologiske Råd om høringssvar i forbindelse med ændring af nettomålerordningen for solceller som vi kritiserede. Solcellelaug I starten af 2013 har KMEK for Furesø Kommune lavet det indledende arbejde med at undersøge mulighederne for at etablere et solcellelaug og solcelleanlæg for erhverv Furesø Solcellepark. Arbejdet er dog sat i bero på grund af usikkerheden omkring lovgivning og regler for denne type anlæg. Derudover har KMEK set lidt på mulighederne for at etablere et solcellelaug i København og vi har været inspireret af det arbejde vores søsterforening Vestjyllands Energi- og Miljøkontor også har lavet med at etablere solcellelaug. Dette arbejde står dog også stille lige nu. Et par billeder fra andelsboligforeningen Søpassagen der har etableret et stort solcelleanlæg på toppen af deres ejendom. Vi besøgte anlægget op til generalforsamlingen sidste år. KMEK

6 Tronskifte på Kløvermarken Lis Vallentin, som har været pædagogisk leder af Naturværkstedet på Kløvermarken lige siden vi startede op med aktiviteter for de mindste børn omkring år 2000, valgte sidste år, at, nu var hun ved at have aftjent sin værnepligt. Lis er derfor stoppet pr. 28. februar Vi vil gerne takke Lis for den kæmpe indsats hun har ydet for at drive og udvikle Kløvermarken igennem årene. Stedet har altid strålet af Lis entusiasme for stedet og for formidling af natur for de yngste. Samtidig har hun formået at samle en stor, broget skare af frivillige omkring sig, der også har bidraget til stedets udvikling. Mange tusinde børnehavebørn og børn fra de yngste klasser har besøgt stedet, lært om naturen og energi, haft skolehave, udfoldet sig på den kæmpe naturlegeplads, været med til at spille teater og meget mere i de år Lis har været på stedet. Der blev på behørig vis sagt farvel til Lis i februar men vi håber hun måske vil kigge forbi en gang i mellem. Til at erstatte Lis har Københavns Kommune ansat Nynne Refsgård som pædagogisk medarbejder og hun vil stå for aktiviteterne på Kløvermarken fremover. Desuden vil Frank Olesen, som er ansat i Miljøtjenesten, som pædagogisk leder for de 0-6-årige fremover bruge en større del af sin arbejdstid på Kløvermarken. KMEK vil fortsat stå for administration af Kløvermarken og glæder sig til det fremtidige samarbejde KMEK

7 Energitjenesten København Under Energitjenesten København har vi i 2012, som tidligere stået for energivejledning, formidlingsarbejde, udvikling af grønne diplomer og arbejde med byggeriets parter. Ligesom vi har stået for den landsdækkende koordinering af undervisningsaktiviteter. Den største og vægtigste aktivitet, har været vores telefon- og webvejledning Spørg om Energi, hvor vi via et fælles call-center (tlf. nr ) og gratis rådgiver om energibesparelser og vedvarende energi. Udover at mange oplysninger kan findes på vores hjemmeside, som blev fornyet i Fra 2013 er vores samlede basisbevilling blevet halveret. Da det blev klart i løbet af 2012 skulle der lægges ny strategi for vores fremtidige arbejde. Vi har bibeholdt Spørg om Energi samt vores hjemmeside og derudover en minimal basisbetjening af skoler, byggeriets parter og arbejde med energibesparelser for mindre erhverv. Øvrige aktiviteter skal finansieres af andre parter, f.eks. kommuner. Derfor blev den sidste del af 2012 brugt på at strømline produkter, koncepter og aktiviteter. Skolernes EnergiForum (SEF) 2012 var et opbrudsår for SEF, da vi midtvejs gennem året fik af vide, at fra 2013 så bevillingen anderledes ud og derfor blev der undervejs i 2012 ændret på arbejdsopgaverne og strategi for undervisningsområdet. SEF holdt dog fast i nogen af de vigtigste opgaver nemlig at lave ca. 120 skolebesøg på landsplan, deltage i Solar Days med et nyudviklet undervisningsmateriale og Naturvidenskabsfestivalen. Derudover blev der skrevet på de koncepter, som vi fremover vil sælge hos SEF, disse er lærerkurser, skolebesøg, klimakaravanebesøg og udvikling af undervisningsmaterialer. En stor opgave var at få vores nye hjemmeside helt færdig. Den er blevet rigtig fin og skal gerne guide lærerne bedre hen til de ting, de har brug for. Der blev også udviklet et kursus for pædagoger, som Rødovre Kommune gerne ville købe, hvor 60 pædagoger deltog og var meget tilfredse med kurset. Der blev endvidere arbejdet med bilfriskole i Københavnsområdet, undervisningsmaterialet for både indskolingen og mellemtrinnet blev afprøvet. Vi afholdte uddannelsesdage på Ærø, hvor alle undervisningsmedarbejderne underviste hele Hillerød Lille Skole i 3 dage. Alle medarbejderne fik feedback på deres undervisning. Vi har også haft nogen betalte opgaver i løbet af året f.eks. at give feedback på hjemmesiden skolefjernvarme.dk og at udvikle udstyrskasser sammen med Sjælland. Fra for enden af vejen arrangement på Bispebjerg, der samtidigt var internt kursus i vores kommuneprodukter. Isoleringsmaterialer er der mange af. Emnet blev formidlet til Energitjenestens medarbejdere i et kursus på Blegdamsvej i efteråret. Fra et skolebesøg i København KMEK

8 Foreningen Københavns Miljø- og Energikontor (KMEK) er en medlemsforening med knap 200 betalende medlemmer. På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse, som er overordnet ansvarlig for foreningen. Bestyrelsen holder løbende møder 1-2 gange pr. kvartal. KMEK er repræsenteret med 2 medlemmer i bestyrelsen for Den Økologiske Produktionsskole: Tom Jørgensen, som er formand, og Ann Vikkelsø. KMEK har udpeget et bestyrelsesmedlem for Miljøpunkt Nørrebro: Per Grønne. Fra talerne ved fejringen af KMEK s 25 års jubilæum i oktober Københavns Miljø- og Energikontor har en hjemmeside som løbende bliver opdateret med aktiviteter og andre nyheder. Kontaktinformation til medarbejdere, vedtægter, årsrapporter mm. kan også findes her. enyheder 6-10 gange årligt udsender Energitjenesten København og KMEK enyheder på , om emner indenfor miljø og energi i Københavnsområdet, til 200 kontakter og netværk. Janus på talerstolen på Speakers Corner ved folkemødet på Bornholm Folkemødet på Bornholm I juni 2012 deltog to medarbejdere på Folkemødet, hvor vi hjalp med at passe det fælles informationstelt for Vedvarende Energi, Energitjenesten og de lokale miljø- og energiforeninger. Derudover holdt Janus Hendrichsen oplæg om kommunernes rolle i omstillingen af vores energisystem. Folkemødet var så stor en succes og gav så meget positiv energi at vi i år tager en større gruppe af sted for at deltage i Folkemødet, passe telt og være med til at afholde forskellige møder og aktiviteter. Vedvarende Energi dag På VE dagen den 15. september holdt vi solcellearrangement på Tingstedet i Valby og der blev afholdt aktiviteter i hele landet. I 2013 vil VE-dagen blive afholdt i juni samtidig med European Energy Week. VE-dag på Tingstedet i Valby KMEK

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 Energitjenesten en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til Energitjenesten

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15

MEDLEMSKAB ELEVRÅD AKTIVITETER MATERIALE KURSER & TIL KOMMUNER 14 / 15 MEDLEMSKAB ELEVRÅD 14 / 15 Danske Skoleelever, DSE, er en organisation for og af elever. Organisationen har primært fokus på elevrådsarbejde og uddannelsespolitik og arbejder på at sikre det gode skoleliv

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

LIGEVÆRD AUGUST 2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35

LIGEVÆRD AUGUST 2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35 LIGEVÆRD AUGUST2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35 Folkemødet 2015 BESØG OS PÅ www.goed.dk Et godt sted at være og lære Gødvad Efterskole er for dig, der har svært ved at lære tingene i skolen og derfor

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Frivilligcenter Hillerød

Frivilligcenter Hillerød A NYHEDSBREV om det frivillige sociale arbejde og aktiviteter fra frivilligcentret, Foreningslivet, kommunen og landsorganisationerne Februar 2009, nr. 1 Nyt fra Frivilligcentret CENTERLEDEREN Så er vi

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Kolofon. Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c 8676 0444 www.ve.dk. Redaktør Lene Nørris Jensen

Kolofon. Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c 8676 0444 www.ve.dk. Redaktør Lene Nørris Jensen Årsrapport 2011 Kolofon Udgiver VedvarendeEnergi Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus c 8676 0444 www.ve.dk Redaktør Lene Nørris Jensen Foto: Hans Christian Jacobsen Forside samt side 8, 12, 13 Jakob Dall

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE

URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE URK ÅRHUS HÅNDBOG TIL AKTIVITETSANSVARLIGE INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 3 OM UNGDOMMENS RØDE KORS OG RØDE KORS 4 Selvstændig i 1988 4 Både tale og handling 4 Verdensomspændende bevægelse 4 Samarbejde

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Nyhedsbrev April 2011

Nyhedsbrev April 2011 Nyhedsbrev April 2011 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev Dette er foreningens andet nyhedsbrev i år, og jeg beklager længden! Men der har været meget travlt på flere fronter, så det planlagte nyhedsbrev

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011

Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Statusrapport vedr. dialogmøder og rådgivning for brugere og pårørende med tilknytning til Psykiatrien i Odder Kommune 2011 Odder projektet fortsætter i 2011 Siden 2007 har SINDs Pårørenderådgivning og

Læs mere

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20 Til samtlige medarbejdere Kommunaldirektørens hjørne 3 Et job med mening

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere