Københavns Miljø- og Energikontor

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Miljø- og Energikontor"

Transkript

1 Københavns Miljø- og Energikontor Årsberetning 2013 KMEK.dk

2 Årsberetning 2013 for Københavns Miljø- og Energikontor KMEK Årsberetning 2013 Udgivet af: Københavns Miljø- og Energikontor Blegdamsvej 4B 2200 København N Tlf.: Tekst: Ann Vikkelsø og Janus Hendrichsen Tilrettelæggelse: Morten Kjærgaaard Redaktion: Ann Vikkelsø Redaktion sluttet: Marts 2014 Medlemskab Københavns Miljø- og Energikontor (KMEK) er en lokal forening med det formål at fremme en miljø- og energivenlig udvikling i hovedstadsområdet. Alle enkeltpersoner, organisationer, beboerforeninger, firmaer mv., som støtter formålet, kan blive medlemmer. I samarbejde med organisationen Vedvarende Energi (VE) deltager vi også i politisk arbejde for at fremme energibesparelser og vedvarende energi. Som medlem af KMEK bliver du også medlem af VE og støtter dette arbejde. Som medlem modtager du vores fælles blad Råstof fire gange om året. Desuden kan du tilmelde dig enyheder ved at sende en mail til Fællesmedlemskab af KMEK og VE koster 300 kr. om året for personlige medlemmer og 475 kr. årligt for firmaer og organisationer. Ønsker du medlemskab, så kontakt os på tlf , eller kik på vores hjemmeside: Er du mellem 15 og 35 år kan du blive medlem af UngEnergi for 100 kr. årligt, se Energivejledning KMEK står for Energitjenesten København. Energitjenesten giver gratis og uvildig oplysning om energibesparelser og vedvarende energi og har lokale afdelinger i hele landet. Energitjenesten er et projekt i organisationen Vedvarende Energi. Energitjenesten er støttet af bl.a. Energisparefonden. Har du spørgsmål om energibesparelser og vedvarende energi kan du kontakte Energitjenesten via eller ringe på tlf mandag-onsdag, fredag kl og torsdag kl Du kan også kigge forbi Økologihuset og låne et spar-o-meter. KMEK 2013 energi er det nye sort Københavns Miljø- og Energikontor har oplevet et forrygende Vi er kommet ud til borgerne i endnu flere kommuner som følge af projektet Spar 20 % selv og få hjælp til resten, hvor kommuner kan købe aktiviteter for deres borgere til halv pris med støtte fra Energifonden. Projektet fortsætter i 2014 og endnu flere nye kommuner har valgt at være med. Aktiviteterne flytter borgerne tættere på at komme i gang, og det gør flere og flere efter at have fået hjælp af KMEK, da vi ikke skal sælge dem noget. Energi fylder mere og mere på budgettet, og der er en stigende bevidsthed om at huse skal vedligeholdes, energimærket betyder noget og man kender kun prisen på de kwh man ikke bruger. Der er en forandring i gang i Danmark og KMEK er med til at hjælpe denne forandring på vej. Derudover er UngEnergi for alvor kommet i gang og fylder lokalerne med aktivitet primært udenfor kontortid. KMEK har gennem en årrække trængt til en kærlig hånd, og dette har vi nu gennemført med opgradering af køkkenfaciliteterne og flere andre ting. Stor tak til alle dem, der har støttet og deltaget i vores arbejde i 2013, ser vi frem til at fortsætte arbejdet fremover. På vegne af KMEKs bestyrelse og medarbejdere Janus Hendrichsen og Ann Vikkelsø daglig ledelse Forsidefoto: Janus Hendrichsen fra Energitjenesten København/KMEK energitjekker Klima-, energi- og boligminister Rasmus Helveg Petersens hus. Marts Den faste stab primo 2014: Morten Kjærgaard, Bjørn Sunesen, Dorte Nedergaard, Charlotte Hansen, Ann Vikkelsø, Janus Hendrichsen. Økologihuset KMEK har stået for driften af Økologihuset. Vi deler huset med en række andre miljøorganisationer: Miljøpunkt Nørrebro, Det Økologiske Råd, Verdens Skove, Nepcon, World Watch Europe og UngEnergi. Derudover bor SFOF, EKA Energi, TeaterBloom og en dirigent i huset, som summer af liv og spændende aktiviteter og mennesker næsten døgnet rundt. Vi har i 2013 opgraderet huset og bl.a. fået renoveret køkkenet, så vi har bedre forhold til at lave mad i forbindelse med aktiviteter i huset. Samarbejde med Det Grønne Hus KMEK og Det grønne hus i Køge (som står for Energitjenesten Sjælland) rykker tættere sammen i løsning af konkrete opgaver og at søge projekter. Vi gennemfører allerede en række aktiviteter sammen, men fra 2014 vil vi gøre endnu mere ud af at skabe ting i fællesskab. I 2013 har vi sammen lavet første skridt ind i et nyt område hvor vi laver energitjek på boligforeninger, skoler og mindre erhvervsvirksomheder. Denne aktivitet forventer vi vil vokse meget i den kommende tid, da dette område er overset af energiselskaberne. På den måde kan vi medvirke til at skabe store besparelser og bidrage til at sikre KMEK kontakt med nye målgrupper. KMEK har holdt en større foredragsrække i 2013 om solceller i boligforeninger for ABF og boligforeningen 3B blandt mange andre. Dette samarbejde søges udvidet til at omfatte energitjek så der kan komme gang i renoveringen i disse bygninger. Der er al mulig grund til at komme i gang der er store besparelsespotentialer at hente. Det er vigtigt at huske, at nedbringelsen af det direkte energiforbrug med ca. 30 % er en af forudsætningerne for at vi kan gennemføre omstillingen til 100 % vedvarende energi som jo er vores fælles mål. Vi er stolte af at kunne fortælle jer at vi bidrager effektivt til dette gennem alle vores mange rådgivningsaktiviteter. Erfaringer og synspunkter udveksles mellem husets beboere ved et fælles arrangement. De fælles køkkenfaciliteter i Økologihuset er blevet opgraderet i Janus drøfter vinduernes forbedringsmuligheder ved et skoleenergitjek. 2 KMEK

3 Vores solceller i Økologihusets gård er stadig i funktion. De blev sat op før man talte om solcellelaug og nettomålerordning. Solcellelaug på standby I handlingsplanen for 2013 stod at KMEK skulle arbejde for at starte et solcellelaug op i lighed med at vi i sin tid startede Middelgrundens vindmøllelaug. I den forbindelse var regelændringerne fra november 2012 løftestang for at man kunne lave større anlæg og afregne fælles produktion fra større anlæg. Janus Hendrichsen lavede i begyndelsen af året en rådgivningsopgave for Furesø kommune, der forsøgte at starte et større anlæg i erhvervsområdet i Farum heraf en del på andele. I den forbindelse blev der lavet økonomiske beregninger på hvilken forventet tilbagebetalingstid der kunne regnes med osv. Imidlertid kom der midt i det hele endnu en ændring af regelsættet. Ligesom at lovændringen krævede EU godkendelse. Dertil kom at der stod i den oprindelige lovtekst, at man ikke måtte tilslutte solcelleanlægget FØR godkendelsen i EU var kommet, da det ikke var tilladt at begynde administration af dette. Oveni kom at der blev afsat en pulje på 20 MW som fik den ekstra forhøjede afregningspris. Kun hvis man når med i denne vil man få den forhøjede afregningspris. Vi har fulgt med i at Miljø- og EnergiCentret i Høje Taastrup har taget initiativ til noget lignende. Alt i alt vurderede vi dog under indtryk af alle de mange forskellige forhold, at det var mere end usikkert om andelshavere overhovedet ville kunne få deres penge tilbage indenfor de første 10 år, hvor den garanterede forhøjede afregningspris gjaldt. Samtidig kunne vi på ingen måde være sikre på at komme med i puljen der i regelændringen blev fastsat til 20 MW, og derfor ville vi ikke kunne tilbyde, hvad vi mente var minimale krav til rentabilitet. Solceller på fremmarch Det er vores holdning at udbygningen af solceller vil fortsætte med at stige, da teknologien er blevet mainstream og at især erhvervsvirksomheder med forbrug om dagen kan have endog særdeles god rentabilitet i at investere i anlæg. Vi ser da også, at solcellebranchen nu tager over og kører videre med dette. Solceller fyldte før 2012 ca. 0,3 % af elproduktionen i Danmark. I 2013 nåede vi 3 % og i år er vi allerede i skrivende stund nået op på 4 %. Det er meget glædeligt og det skyldes helt sikkert at det har været muligt at opsætte solceller under den gamle ordning og at priserne på cellerne er faldet meget betydeligt. JUHUUUUUUU ungdommen er flyttet ind!! VedvarendeEnergi har startet en ungdomsafdeling UngEnergi - som i den grad har sat deres præg på de lokale foreningers aktivitetsniveau, også KMEKs. De unge laver frivillige aktiviteter som fx solcelleopladere til smartphones på Roskildefestival, solcelleanlæg til 8 camps på Roskilde og mange andre spændende ting. Medarbejdere fra KMEK leverer support, lærer de unge op i både sammenhænge på deres kurser og hjælper med at udvikle konkrete ting som fx solcelleopladeren. Gruppen er nu så stor at der kommer en regional koordinator for gruppen som KMEK er med til at finansiere, for at aktiviteterne kan blive endnu flere og gruppen kan vokse. Der er en enorm gejst og vilje til at komme i gang. UngEnergi laver desuden projektet Bæredygtig Ung som har fået finansiering gennem Veluxfonden. Her opbygger man Bæredygtig Ung - grupper på gymnasier som har forskellige aktiviteter fx bytte-tøj-dag, bæredygtig fredagsbar og energitjek af gymnasier. Det sidste har en medarbejder fra KMEK udviklet til projektet. Det er allerede gennemført flere steder og det udvides nu til hele landet på 100 gymnasier. Energibesparelsespotentialet på gymnasier er stort og finansieringen er interessant, da gymnasierne selv har 100 % fordel af besparelsen. Der er allerede gennemført en række tiltag på baggrund af tjekkene så det virker! Kan EU styre Energien Medarbejdere fra KMEK har leveret undervisningsmæssigt input til spillet: Kan EU styre energien som INFORSE (International Network for Sustainable Energy) har fået penge fra EU oplysningsnævnet til at udvikle. Spillet tager udgangspunkt i en status for målene som EU fastsatte i 2007, men krydres af en (desværre meget realistisk) hændelse der skærer kraftigt ned på forsyningerne af gas og olie til EU. Eleverne er hhv. lande og EU kommissionen og skal finde løsninger på både den akutte problemstilling og den mere langsigtede problemstilling. Inspiration er også fra EU s håndtering af finanskrisen. Der er udover selve spillet udviklet en undervisningsvideo af medarbejdere fra KMEK, hvor man kan se spillet gennemført på Rysensteen Gymnasium med en 1. g klasse. Spillet vil være til rådighed på Energitjenestens hjemmeside fra april To billeder fra et ung-energi arrangement i KMEK s lokaler. Fra videooptagelserne på Rysensteen Gymnasium. EU-kommisionen får vejledning af Janus iagttaget af flere kameraer og mikrofoner. 4 KMEK

4 Naturværkstedets gæster med naturen i deres hænder. Charlotte med kommende grønne ildsjæle. Det er altid en god oplevelse at deltage i et for enden af vejen arrangement. Naturværkstedet Kløvermarken Naturværkstedet på Kløvermarken har ligesom altid vrimlet med børn, der har lært om naturen, leget på legepladsen og evt. passet en skolehave. I starten af 2013 overtog Nynne Refsgård som pædagogisk medarbejder og hun står for de daglige aktiveteter på Kløvermarken sammen med Frank Olesen, som er ansat i Miljøtjenesten Københavns Kommune, som pædagogisk leder for de 0-6-årige. KMEK står fortsat for administration af Kløvermarken og vi glæder os over de mange spændende aktiviteter der er gang i. Børn med energi KMEK har det seneste år haft en stribe aktiviteter, som er møntet på de mindre børn. Aktiviteterne er udviklet så de blander leg og læring. De har spændt vidt, fra cykellege for 1. klasses elever til SFO-dag for børn i Halsnæs Kommune med et hav af forskellige energiaktiviteter, og til kurser for pædagoger. Grønne Ildsjæle KMEK fik i 2013 bevilget støtte til to projekter fra Puljen for Grønne Ildsjæle. I det ene projekt uddanner vi elever fra 8. klasserne Peder Lykke Skolen til Miljøambassadører. Projektet bygger videre på uddannelsesforløbet Klimaambassadører, som er blevet udvidet med aktiviteter om affald. Samtidig med følges uddannelsen op med, at eleverne skal ud og lave energitjek. Forløbet sluttes af med, at eleverne sammen med Energitjenestens rådgivere deltager i to For Enden Af Vejen arrangementer, hvor eleverne vil informere om affald og transport og nogle vil deltage i energitjek af huse. Projektet er sat i gang i samarbejde med Områdeløft Sundholmskvarteret. I det andet projekt uddanner vi indvandrerkvinder fra Miljøambassadørnetværket under Miljøpunkt Amager til at gennemføre Energi-HomeParties. Dette vil ske i ENERGITJENESTEN basisaktiviteter Fra 2013 blev Energitjenestens samlede basisbevilling halveret. Det har betydet, at vi måtte skære ind til benet i hvilke gratis services vi kunne tilbyde. Hovedaktiviteten har været vores telefon- og webrådgivning Spørg om Energi, hvor vi via et fælles call-center (tlf. nr ) og gratis rådgiver om energibesparelser og vedvarende energi. Derudover har vi varetaget andre formidlingsaktiviteter og været med til at give input til artikler og medvirket på radio og i TV. Energitjenesten København er fortsat ansvarlig for undervisning på landsplan. Aktiviteten er blevet skaleret en del ned, men vi har i 2013 arbejdet med at videreudvikle produkter og aktiviteter for skolerne, serviceret lærernetværk og opdateret hjemmesiden med materialer og nyheder. Derudover har vi arbejdet på en strategi for de kommende år, hvor vi dels vil satse på at kunne levere undervisning og undervisningsmaterialer til heldagsskolen og samarbejde med UngEnergi. Derudover er der blevet udviklet et nyt undervisningsforløb Klimaambassadører for 8. klasse, hvor eleverne bliver uddannet til at vejlede naboer, venner og familie om at spare på energien. Eleverne får teoretisk og praktisk viden om el, varme og transport og er med til at gennemgå en bolig for energibesparelser. Olie- og gasfyrskampagne Energitjenesten varetager i i samarbejde med Bolius og Teknologisk Institut rådgivning og information om udskiftning af olie- og gasfyr for Energistyrelsen. Baggrunden for kampagnen er regeringens mål om at omstille Danmark til grøn energi, som bl.a. betyder, at det bliver forbudt at installere oliefyr fra 2016, hvis man har mulighed for at tilslutte bygningen fjernvarme eller naturgas. Der oplyses om mulighederne for at skifte til varmepumpe og træpillefyr. Projektet har betydet, at vi har udvidet åbningstiden i callcenteret tlf , så der nu er åbent mandag-fredag kl og derudover torsdag kl Der er, som en del af kampagnen blevet holdt en række informationsmøder. Senest i Værløse i januar 2014, hvor vi også samarbejdede med en stribe kommuner Furesø, Allerød, Egedal, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk 0g Ballerup. Næsten 400 mennesker var mødte op. Spar 20 % selv Projektet Spar 20 % selv tilbyder 5 forskellige aktiviteter overfor borgerne, med udgangspunkt i at bruge grundejerforeningerne som netværk både til kommunikation af tilbuddet, men også som virus-inkubator til spredning af energispare-virus. Denne metaforik kommer fra introduktionen til arrangementerne ude i grundejerforeningerne, hvor vi typisk nyser og dermed indikerer, at vi selv er inficerede og er ude på at sprede denne smitte. Ved at boligejerne på denne måde drøfter energiforbrug og fx hører hvad de andre bruger, hvad de måske allerede har gennemført, kommer der gang i dialogen: skulle man måske se at få gjort noget ved dette? Vi oplever når vi er ude hos borgerne at der er stor interesse for at komme i gang, men den afgørende faktor er hvordan det lokale netværk faktisk fungerer og om der er andre end bestyrelsen som interesserer sig for det der foregår. Vores metode bygger på at give meget konkrete anvisninger på hvad der skal laves, hvilken besparelse man vil kunne forvente, hvad et rimeligt forbrug for et givent hus er, hvad de enkelte tiltag forventes at koste og hvordan man skal komme i gang. Det er helt almindeligt at familier i villaer kan spare mellem 20 og 30 % ved at investere i de lavest hængende frugter, med en tilbagebetalingstid på 10 år eller derunder. Har man allerede gjort en del er næste skridt dyrere, men der er fokus på komfort. Vi tager fat i alle forhold og vurderer både vedligeholdelse, komfort og energiøkonomi samlet set. Vi støder stadigvæk på rigtig gamle kedler med oliefyr når vi er på energitjek. 6 KMEK

5 Foreningen Københavns Miljø- og Energikontor (KMEK) er en medlemsforening med knap 200 betalende medlemmer. På den årlige generalforsamling vælges en bestyrelse, som er overordnet ansvarlig for foreningen. Bestyrelsen holder løbende møder 1-2 gange pr. kvartal. KMEK er repræsenteret med 2 medlemmer i bestyrelsen for Den Økologiske Produktionsskole: Tom Jørgensen, som er formand, og Ann Vikkelsø. KMEK har udpeget et bestyrelsesmedlem for Miljøpunkt Nørrebro: Per Grønne. Bjørn formidler energibesparelser ved et For enden af vejen arrangement. Læg mærke til at foreningen havde bagt en For enden af vejen kage. Københavns Miljø- og Energikontor har en hjemmeside som løbende bliver opdateret med aktiviteter og andre nyheder. Kontaktinformation til medarbejdere, vedtægter, årsrapporter mm. kan også findes her. enyheder Nogle gange årligt udsender Energitjenesten København og KMEK enyheder på , om emner indenfor miljø og energi i Københavnsområdet, til 200 kontakter og netværk. Morten foran sit hus fra 1915 hvor der stadigvæk er muligheder for energiforbedringer. Pressebillede taget til en artikel om ældre huses muligheder i den Sjællandske lokalpresse. VedvarendeEnergi s stand på folkemødet hvor KMEK var med. Til højre diskuterer VE-formand Bodil Kornbæk med en gæst. Folkemødet på Bornholm I juni 2013 deltog KMEK på Folkemødet i samlet flok. Arrangementet havde været så godt i 2012, at årets personale tur gik til Folkemødet og vi vender tilbage i 2014, hvor I kan finde os med båd og trailer ved ydermolen i Allinge Havn. Vi var med til at passe det fælles informationstelt for Vedvarende Energi, Energitjenesten og UngEnergi og der var fuld gang i både medlemshvervning og energirådgivning til politikere og andre boligejere. VedvarendeEnergi s nye formand Bodil Kornbæk var også med, og VE havde arrangeret nogle debatarrangementer under Folkemødet. 8

Københavns Miljø- og Energikontor

Københavns Miljø- og Energikontor Københavns Miljø- og Energikontor Årsberetning 2012 KMEK.dk Medlemskab Københavns Miljø- og Energikontor (KMEK) er en lokal forening med det formål at fremme en miljø- og energivenlig udvikling i hovedstadsområdet.

Læs mere

Andedammen. Internt nyhedsbrev for Energitjenesten August 2012

Andedammen. Internt nyhedsbrev for Energitjenesten August 2012 Andedammen Internt nyhedsbrev for Energitjenesten August 2012 Energitjenestens fremtid Energitjenesten er en succes. Vi er anerkendt som en seriøs aktør, og kunderne efterspørger vores ydelser i stigende

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 Energitjenesten en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til Energitjenesten

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E NERGIT JENESTEN Indhold 4 Energitjenesten en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til Energitjenesten

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N

E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG I T J E N E S T E N E N E RG ITJENESTEN Indhold 4 en succeshistorie 5 Spørg om energi 9 Skolernes EnergiForum 13 Håndværkernes EnergiForum 17 Grønne Diplomer 21 Hvor kommer pengene fra 22 Velkommen til i fremtiden 23 Den

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN

NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA FOKUS. Energirenovering BANKRENTEN NR. 1 FEBRUAR 2015 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV BAG DØRENE TEMA Energirenovering FOKUS BANKRENTEN leder Nødvendige renoveringer I en medlemsundersøgelse fra 2013 svarede 35% af foreningerne,

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Solvarme er grøn økonomi

Solvarme er grøn økonomi Forbrugermagasin 2012 - solvarme TEKST: Trine Møller Pedersen / FOTO: COLOURBOX X X Solvarme er grøn økonomi INDHOLD Kom godt i gang med energirenovering side 3 Få gode råd til at tage de første skridt,

Læs mere

Fjernvarmen rykker ind. Landsmøde 2012. Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger

Fjernvarmen rykker ind. Landsmøde 2012. Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger dansk fjernvarmes magasin nr. 12 December 2012 reportage: Landsmøde 2012 ny viden Rente blokerer for grøn omstilling Nye beregningsforudsætninger betyder, at kalkulationsrenten skal ned for at nå grønne

Læs mere

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12

nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt på miljøet Lykke Friis: Grib chancen for at energiforbedre På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nr. 3 SEPTEMBER 2010 nyt magasinet for andelshavere TEMA Tjen penge på miljøet POLITIK Lykke Friis: "Grib chancen for at energiforbedre" ANDELSLIV På fælles jagt efter ukrudt Kort nyt s. 12 nyt fra kredsene

Læs mere

Miljøet i din kommune

Miljøet i din kommune Miljøet i din kommune for Ballerup Kommune 2009-2010 side 1 Indhold 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Forord Ballerups klimaplan Energirenovering af kommunens ejendomme Den store klimatest Energibesparelser

Læs mere

nr. 2 MAJ 2013 nyt børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED

nr. 2 MAJ 2013 nyt børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED nr. 2 MAJ 2013 nyt magasinet for andelshavere ANDELSLIV børnefamilier flytter ind TEMA Mæglere mangler viden EN ILDSJÆL MANGFOLDIGHED leder Mangelvare: De gode mæglere Den seneste tid har der i medierne

Læs mere

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE

Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? Kendskabskampagne for nye købere NYT TEMA ANDELSLIV MESSE MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE NR. 3 SEPTEMBER 2014 NYT MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE TEMA Når boligen skal sælges - mægler eller selvsalg? ANDELSLIV Kendskabskampagne for nye købere MESSE DELTAG I FREMTIDENS ANDELSBOLIG 2014 leder Mægler

Læs mere

TEMA: FRIVILLIGT ARBEJDE MERE END BARE GRATIS ARBEJDSKRAFT MERKUR I 2013 UDDRAG FRA ÅRSRAPPORTEN PENGEVIRKE - 1/2014 TEMA: FRIVILLIGHED 01

TEMA: FRIVILLIGT ARBEJDE MERE END BARE GRATIS ARBEJDSKRAFT MERKUR I 2013 UDDRAG FRA ÅRSRAPPORTEN PENGEVIRKE - 1/2014 TEMA: FRIVILLIGHED 01 PENGEVIRKE - 1/2014 TEMA: FRIVILLIGHED 01 T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 1 2 0 1 4 FODBOLD FOR FRED 04 Play31 er baseret på frivillig arbejdskraft og har tiltrukket sig international

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Grønt regnskab 2012 Grønt regnskab 2012 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Civilingeniør, Monica Klitgaard Hansen Biolog,

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA.

NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV. Kompost i baggården MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ TEMA. NR. 2 MAJ 2014 MEDLEMSBLAD FOR ANDELSHAVERE ANDELSLIV Kompost i baggården TEMA ABF gennem 40 år MEDLEMSFORDEL NYT SELVSALGS- VÆRKTØJ leder 40 år i med- og modvind Den 15. marts kunne ABF fejre sin fyrre

Læs mere

Til kommuner og embedsværk,

Til kommuner og embedsværk, Til kommuner og embedsværk, Ønsker I at starte et samarbejde med de unge i jeres kommune, men ved I samtidig ikke, hvad I skal gøre for at inddrage dem? Netværket af Ungdomsråd har udarbejdet denne hjælpepakke,

Læs mere

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag

Grønne veje til vækst. Inspiration til kommunale tiltag Grønne veje til vækst Inspiration til kommunale tiltag Indhold Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst i kommunerne Grønne veje til vækst............................ 3 Stadig potentiale

Læs mere

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014

til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 hjem til dig TITEL RENOVERING OG BYGGERI DRIFT OG SERVICE BEBOERE Beboerbladet for Boligselskabet Fruehøjgaard / nummer 37 / December / 2014 Af Steen Jonassen formand Boligselskabet Fruehøjgaard Boligselskabet

Læs mere

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 håndværksrådet sætter fuld tryk på indsatsen for at højne erhvervsuddannelsernes image... side 6-8

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere