Holmsland Klit ved Nørre Lyngvig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holmsland Klit ved Nørre Lyngvig"

Transkript

1 Holmsland Klit ved Nørre Lyngvig Klitlandskabet er storslået. De er stejle og man oplever overgangen mellem klit og Vesterhavet som dramatisk. Her kan man opleve det oprindelige klitlandskab og se, hvordan havklitterne i århundredernes løb har flyttet sig tværs over tangen næsten til fjorden. Det var tyske opkøb af sommerhusgrunde i 1950 erne, der førte til fredningen ved Nørre Lyngvig Fyr. Et par tyske købmænd købte et stort område omkring Lyngvig Fyr for at bygge en sommerhusby til deres landsmænd. Da deres planer blev kendt, rejste der sig et ramaskrig i Danmark: hvis de danske kyster blev solgt til udlændinge, ville danskerne selv blive lukket ude. Herefter fik vi en lov, der begrænsede udlændiges ret til køb af sommerhuse. Holmsland Klit ved Nr. Lyngvig Areal: ca. 292 ha Fredet i 1964 Fotograf: Egon Hye

2 Fotograf: Jesper Tønning Bulbjerg-knuden Det storslåede klitlandskab ved Bulbjerg er fredet. Mod vest de endeløse klitter ved Lild Klit og mod syd Harkens Bakke og Troldsting. Det er først og fremmest selve Bulbjerg, der drager. Fra det 47 meter høje Bulbjerg, kan man på klos hold ved stranden følge med i ridernes privatliv oppe på kalkknudens stejle sider. Men oplevelsen på toppen af Bulbjerg med den underskønne udsigt er formidabel. Det afvekslende landskab med klitter og klitplantager en tidlig morgen med tågen liggende over de fredede områder giver glæde over, at disse fredede arealer af staten er friholdt for sommerhusbyggeri. Lild Klit Areal: ca. 527 ha Fredet i 1955 Harkens Bakke og Troldsting Areal: ca. 132 ha Fredet i 1955

3 Fotograf: Ib Meinhardt Grejs Ådal Det smukke landskab ved Vejle er skabt af de voldsomme kræfter istidens smeltevand påvirkede landskabet med. Ved Grejs løber Grejs Å igennem et skovklædt tunneldalslandskab (Grejs Ådal) fra Fårup Sø og slår et skarpt knæk mod syd og løber i en af Danmarks dybeste smeltevandsdale (Grejsdalen) mod Vejle. Den vandrige å med stabil vandføring har tidligere leveret kraft til driften af ikke færre end 14 vandmøller med dertil knyttet klæde-, papir- og metalfabrikation og har dermed haft en væsentlig indflydelse på Vejles udvikling som industriby. Grejs Ådal Lerbæk Skov Areal: ca. 220 ha Fredet i 1929 Grejsdal Areal: 35 ha Fredet i 2007

4 Høje Møn Måske det største naturklenodie i Danmark, er der nogen, der siger om Høje Møn og ikke mindst Møns Klint, som danner Høje Møns afslutning mod havet. Noget må der være om snakken, for mindst mennesker besøger årligt området og dets hovedattraktion Møns Klint. Men det er langtfra alle, som når at opleve landskaberne, der ligger bag ved klinten. De hører til nogle af de mest særprægede i landet og byder på masser af gode og usædvanlige naturoplevelser og ikke mindst nogle af de bedste udsigter, man kan få i Danmark. Dette foto viser et andet landskab en tåget morgen ved klinten, et sted hvor skoven står tæt til kanten. Høje Møn Areal: ca ha Fredet i 1983 Fotograf: Tage Klee

5 Fotograf: Michael Hansen Mossø Det midtjyske søhøjland er et af de mest imponerende landskaber i landet. Og Mossø er med sine 1655 ha den største sø. Der er et intimt samspil mellem landskab og sø i området, ligesom de ubeplantede skrænter der er karakteristisk for Mossø betyder, at man har en særlig mulighed for at følge landskabet. Området ved Mossø har været beboet siden stenalderen. I middelalderen lå klostrene tæt i området. Ikke mindst tre klostre har sat deres præg på egnen indtil reformationen. Øm Kloster lå på en halvø ved Mossø, Voer Kloster ved Klostermølle var bolig for benediktinermunke og to kilometer stik vest lå Vissingkloster, hvor nonner af samme orden boede. Mossø Areal: ca ha Fredet i 1973

6 Nørholm Hede Nørholm Hede er unik, fordi den blev fredet allerede i 1913 og at dele af den tilgrænsende naturskov siden hen også er blevet fredet og står urørt. Her er en mosaik af mange naturtyper, hvor man oplever både tørre og våde hedeområder, indlandsklitter samt skov. Helt specielt for Nørholm Hede har man videnskabeligt fulgt udviklingen af en urørt hede i 100 år for at se, hvordan plantesamfundet ændrer sig fra lynghede mod revlinghede, græshede og til sidst springer i skov. Nørholm Hede Areal: ca. 350 ha Fredet i 1913 Fotograf: Wedigo Ferchland

7 Fotograf: John G. Dinesen Idom Hede Vest for den midterste del af Idom Å ligger den store Idom Hede hvis høje bakker krones af flere grupper af oldtidshøje. Fra højene er der vide udsigter over bakkeøens heder, plantager og marker. De mange oldtidshøje på Idom Hede viser, at der har levet mennesker på egnen gennem mange årtusinder fra den oprindelige skov blev fældet til misvækst og sygdom fordrev bønderne og heden erobrede de magre jorder. Indtil sidst i 1800-tallet bredte hederne sig fra Idom milevidt mod syd indtil opdyrkningen og tilplantningen ændrede landskabet igen. Idom Hede Areal: ca. 290 ha (423 ha med å) Fredet i 1986

8 Fotograf: Nils Kristensen Romsø Et besøg på Romsø er en naturoplevelse ud over det sædvanlige. Overalt præges træer og buske af dådyrbestanden, som formentlig har været på Romsø siden middelalderen. Flere steder langs kysten bl.a. ved den gamle jagthytte i nord er tjørnene tætbidte og fremstår malerisk med fodposer. Allerede i Kong Valdemars Jordebog fra 1200-tallet kan man læse om hjortevildt, og i Erik Pontoppidans Atlas fra 1700-tallet angives, at øen har en dyrehave. Du kommer til Romsø via Kerteminde. Romsø Areal: ca. 40 ha Fredet i 1955

9 Fotograf: Jesper Tønning Mols Bjerge På sydkanten af Jyllands næse findes Mols Bjerge - et af de smukkeste naturområder i Danmark. Det kuperede landskab er formet af gletsjertunger under istiden. Dengang skød en gletsjertunge sig op gennem Store Bælt. Syd for Samsø delte gletsjeren sig i to. Den vestlige tunge dannede Kalø Vig, mens den østlige tunge formede Ebeltoft Vig. Mellem tungerne blev Mols Bjerge skubbet op. Trehøje og Agri Bavnehøj byder på betagende udsigter ud over de omgivende bakker og kyster. Mols Bjerge er i dag en del af Nationalpark Mols Bjerge, der dækker store dele af Syddjurs kommune. Mols Bjerge Areal: ha Fredet i 1984 og 1994

10 Fotograf: Niels H. C. Martner Langesø Ved den idylliske Langesø på Nordfyn er skovkapellet fredet. Her kommer brudepar langvejs fra for at blive viet i skoven og det dejlige landskab. Langesø Skovkapel blev bygget i 1870 i røde mursten med granitsokkel, skifertag og kobberspir. Kapellet blev oprindeligt opført af Langesø Gods for at lette kirkegangen for beboere i Tågerod, Himmelstrup og Elverod. Dette foto viser den eksplosion af farver efteråret ved søen møder én, hvor spejling af træerne i vandet næsten udvisker søbredden. Langesø Skovkapel Areal: ca. 3 ha Fredet i 1956

11 Fotograf: Hans Jørgen Fruensgaard Rubjerg Knude Stort, øde og barskt er de tre ord, der først melder sig, når man ser det spektakulære landskab ved Rubjerg Knude syd for Lønstrup. Knuden hæver sin sanddækkede top 90 meter over havet og kan ses langvejs fra. Den udgør det mest markante afsnit af den 13 km lange Lønstrup Klint, som er en unik geologisk seværdighed, bl.a. fordi der ofte sker dramatiske skred. I dag er sandflugten ind i landet ubetydelig, men til gengæld vokser klitterne oven på klintens top. Sandet på Rubjerg Knude har forhøjet klinten med op til 40 m. På toppen står Rubjerg Knude Fyr statelig og kan vente sin på bekomst om nogle årtier opslugt af havet. Rubjerg Knude Areal: ca. 280 ha Fredet i 1948 En del af knuden ejes af Danmarks Naturfond

12 Fotograf: Ib Meinhardt Tamdrup Kirke Tamdrup Kirke hører til landets ældste, fra ca. 1125, og er måske den allermest hemmelighedsfulde. Den er udsædvanlig stor, en treskibet basilika med et rigt udstyr fra sin ældste tid. Men ejendommeligt nok kan ingen skriftlig oplysning fortælle, hvorfor man i Tamdrup nær Horsens har bygget sådan en lille domkirke. De danske kirker ligger ofte placeret meget markant i landskabet eller som samlingspunkt i en landsby. For at sikre et flot ind- og udsyn til kirken, er kirkernes omgivelser fredet. Kirkerne er beskyttet gennem de såkaldte provst Exner-fredninger og naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje. Provst Exner rejste i 1950 erne land og rige rundt for at sikre frivillige fredninger hos lodsejere, der boede tæt op til kirken. Det lykkedes i overvældende grad. Tamdrup Kirke Fredet i 1948

13 Fotograf: Ole Skipper Nielsen Ekkodalen Den mest markante sprækkedal på Bornholm er Ekkodalen, der med sine 12 km er den længste sprækkedal. Den kan følges mod nordøst til Saltune ved kysten. Her kaldes sprækken Kløvedal. På lange strækninger i Almindingen er dalsiderne lodrette klippevægge på meter, der danner en flot kontrast til de frodige enge i den 60 meter brede dalbund. I bunden af Ekkodalen løber Læså, der udspringer i Bastemosen. Ekkodalen Areal: 159 ha Fredet i 1907 og igen i 1973

14 Fotograf: Keld Skytte Petersen Møns Klint Møns Klint står som en bar væg ud mod havet, og her kan man se skrivekridtet og se, hvordan isen har presset og formet kridtet. Lag af flint i kridtet tydeliggør lagdelingen. Skrivekridtet i klinten er rester af små coccolit-alger, der levede i kridttidens have for omkring 75 millioner år siden. De højeste dele af Møns Klint når op i 128 meters højde. På toppen dækker Kinteskoven jordbunden, hvor mange sjældne kalkelskende blomster finder vej op i lyset, bl.a. mange af vores orkideer. Høje Møn Areal: ca ha Fredet i 1983

15 Fotograf: Klavs Hilden Vestamager Udlændinge, der besøger København, bliver overrasket over, at der så tæt på en hovedstads centrum, kan findes så store naturarealer som Vestamager og Kalvebod Fælled. Og det er også en speciel oplevelse, at se byens skyline i horisonten, mens man går eller cykler i det store naturområde, der tidligere var militært øvelsesområde. I dag er det fuglene i den store Klydesø, de mange viber på engene og de græssende kreaturer, der har indtaget området foruden de tusinder besøgende, der kommer ud og nyder naturen. Vestamager Areal: ha Fredet i 1990

16 Fotograf: Jes Dietrich Vadehavet Så stort! Så fantastisk! Superlativerne står i kø, når man skal beskrive oplevelsen af Vadehavet. Og alligevel kan man have svært ved at beskrive, hvilken følelse man har, når man står som en uendelig lille plet i de uendelige vidder. Vadehavet regnes som et af verdens 10 vigtigste vådområder og er spisekammer for millioner trækfugle hvert år. På slikvaderne, hvor tidevandet hver dag skiftevis dækker dem med vand og derefter trækker sig tilbage, lever der op til snegle, orme, rejer og muslinger på hver eneste kvadratmeter. Vadehavet Areal: ha Fredet og vildtreservat: seneste bekendtgørelse fra 2007

17 Fotograf: Egon Østergaard Nørresø ved Brahetrolleborg Sydfyn er begunstiget med et bakkelandskab, hvor der i lavninger bliver plads til store søer som Arreskov Sø, Brændegårds Sø og Nørresø, der alle er fredede. Nørresø ligger sydøst for Brahetrolleborg og giver gode muligheder for rekreative ture rundt om søen, mens vandkvaliteten endnu ikke er i top. Derfor yngler der heller ikke så mange fugle ved søen. Men man kan være heldig at se havørnen svæve forbi fra sin redeplads ved Arreskov Sø til Brændegårds Sø, hvor den snupper en skarv fra den store skarvkoloni midt i søen. Nørresø og Brændegårds Sø Areal: ca. 532 ha Fredet i 1986

18 Skagen Sønderstrand Fyrbakken ved Skagen Sønderstrand blev fredet allerede i 1931, mens Sønderstrand blev det i Det er en rund høj, som hæver sig ca. 9 m over havet. Fra bakkens top er der vid udsigt over Skagen og det omliggende kystlandskab. På Fyrbakken tændtes i 1561 et af Danmarks tre første fyr. I ca. 200 år lyste vippefyret fra bakkens top ud over havet, indtil et fast fyrtårn Det hvide Fyr blev rejst i 1745 ca. 300 m nord for Fyrbakken. Det nuværende vippefyr er en kopi af det gamle fyr. Det giver de mange tusinde besøgende på stedet hvert år et levende indtryk af, hvordan fortidens fyrvæsen fungerede. En jernkurv monteret på en vippearm med brænde, tran eller kul kunne sænkes ved fyring og derefter vippes op igen. Skagen Sønderstrand Areal: ca. 9,3 ha Fredet i 1996 Fotograf: Birgit Klee

19 Fotograf: Wedigo Ferchland Skjern Enge Først blev Skjern Å rettet ud, så landbruget kunne få bedre afvanding og nye landbrugsområder. Det skete i 1960 erne. Så blev åen genslynget i perioden Det er et af Danmarks største naturgenopretningsprojekter til hundredvis millioner af kroner. Nu bliver naturområdet en vigtig brik i en kommende nationalpark Skjern Å. Skjern Enge er sammen med Ringkøbing Fjord Natura 2000-område og levested for beskyttede arter som Skjern Å-laksen, hav- og flodlampret, odder, grøn kølleguldsmed og vandranke. Skjern Enge Langs Skjern Å ligger en lang række små, frivillige fredninger, som lodsejere har tinglyst på deres ejendomme.

20 Fotograf: Peter Dam Regnemark Mose Regnemark Mose er ikke én mose, men en større mosaik af tørvegrave, moser, enge, sumpskove, vandløb og løvskov, spredt langs en strækning af Køge Ås, som er fyldt med spændende gravesår som søer, tørre og grusede overdrev samt stejle skrænter. Igennem 150 år er der blevet indvundet råstoffer i Regnemark Mose og Banke. Grus er blevet brugt til anlæggelse af Roskilde-Korsørbanen i 1850 erne og tørv under både 1. og 2. verdenskrig. Men selv et kulturlandskab som Regnemark Mose byder på gode naturoplevelser. Regnemark Mose Areal: ca. 152 ha Fredet i 1987

21 Fotograf: Jytte Petersen Staunings Ø Staunings Ø er den ene af to store, langstrakte halvøer med lave klitter, der ligger spændt ud under en stor lys himmel, som forvoksede revler i Køge Bugt. De skaber en rolig lagune ind mod land. Med et myldrende fugleliv, som nyder godt af bugtens lavvandede sandflader og den brakke lagunesø. Her raster andefugle, svaner og vadefugle som vibe, hjejle, strandskade, storspove, sneppe og klirer som hvidklire. Ølsemagle Revle og Staunings Ø indgår i et vildtreservat. Staunings Ø Areal: ca. 60 ha Fredet i flere omgange. Først i 1954 og senest som del af vildtreservatet i 1999.

22 Fotograf: Jens Bækkelund Æbelø Æbelø er for mange den smukkeste, danske ø. Skove står helt ud til kysten, et langt sand- og stenrev forbinder næsten øen med Fyn og de flade, fuglerige holme. Æbelø, der i sin helhed er fredet, vil blive mere og mere spændende at besøge, som tiden går, for øen ejes af Aage V. Jensens Fonde, der ønsker at fremme naturværdierne. Æbelø har i 1950 erne huset eghjorten, Danmarks største bille, som det sidste sted i landet. Æbelø Areal: i alt 3247 ha, heraf 251 ha land Fredet i 2002

23 Stengærde ved Holstenshuus Gods Fra hovedgården udgår et imponerende system af stengærder, der forgrener sig ud i det omgivne kuperede skov- og landbrugsland. De mange stengærder vidner om, hvor stenet jorden var, da jorden omkring Holstenshuus blev taget i anvendelse tidligt i middelalderen. Skovene er i mindre grad omgivet af stengærder. Et stengærde danner skel mellem sogne, ejerlav, marker og ejendomme eller for at holde kreaturer ude fra skov eller dyrkede marker. Gærderne giver det fynske landskab karakter og kan fortælle om gamle besiddelser, landsbystrukturer foruden mark- og skovinddelinger. De ældste gærder er ofte bugtede og opført i middelalderen, mens de snorlige gærder stammer fra udskiftningen omkring år På hele Fyn findes ca km gærder både sten- og jordgærder, som er beskyttet imod ødelæggelse. Holstenshuus stengærde Fredet i 1957 I dag er alle sten- og markdiger fredet gennem Museumsloven Fotograf: Egon Østergaard

24 Fotograf: Lene Petersen Hammershus og Slotslyngen Historien om fredning af Hammershus omgivelser er også historien om en af de første fredningsforeninger herhjemme, nemlig Foreningen Bornholm, der så dagens lys i Foreningen ville hindre tyskeres opkøb af jord ved Hammershus, hvor deres planer var at skabe en hel by af villaer for tyskere et Neu Berlin. Planerne blev forpurret. Herefter fik foreningen mange lodsejere til at indgå frivillige fredningsaftaler om, at deres grunde aldrig måtte udstykkes, ske stenbrydning eller sælges til udlændige. Staten købte i 1909 Slotslyngen og i dag kan vi glæde os over, at dette enestående naturområde på Bornholm stadig er frit for bebyggelse. Hammershus, Hammersholm og Blanchs Hotel Fredet i 1907, 1909, 1918

25 Fotograf: René Roalf Hald Sø og Dollerup Bakker Et geologisk naturmindesmærke i stor stil, kaldte en geolog for 90 år siden det enestående, storbakkede landskab sydvest for Viborg. Her danner heder, egekrat, kildevæld, småsøer og Danmarks næstdybeste sø et smukt landskab. Området omkring Hald Sø og ikke mindst Skelhøje hører til blandt de vigtigste landskabsgrænser i Danmark. Under den sidste istid for år siden - var kun dele af Danmark dækket af is. Iskanten - den såkaldte hovedopholdslinje - gik fra Vesterhavet stik øst til Skelhøje fire km sydøst for Hald og derfra mod syd til Tyskland. Landskabet ligger altså lige dér, hvor smeltevandet sendte store vandmasser ud over Vestjylland under afsmeltningen. Hald Sø og Dollerup Bakker Areal: ca ha Fredet i 1942 og igen i 2002

26 Fotograf: Lars Vangsted Klostermarken Klostermarken eller Byparken ligger midt i Roskilde by. Det er vigtigt også at frede by-parker, for de bliver udsat for et stigende pres fra byens udvikling og hurtigt kan der ryge et hjørne hist og pist til nye bygninger. Byparker giver mange byboere naturoplevelser, der kan være lige så store som i den mere vilde natur. Prøv at følge parken på forskellige tider af døgnet og årstider, og se parkens dyr og planter udfolde sig på nye måder. Klostermarken Byparken Areal: 12 ha Fredet i 1972

27 Fotograf: Anni Sloth Livø På denne lille, fredede Limfjordsø i Livø Bredning er naturseværdighederne mange, og der er fri adgang til stort set dem alle. Resterne af en middelalderlig ege- og hasselskov udgør sammen med vestsidens høje kystklinter og udstrakte enebærbevoksninger øens mest særprægede natur. Indtil 1600-tallet var halvdelen af Livø dækket af åben egeskov med en tæt underskov af hassel. Mange af skovens omkring 300 år gamle ege står med krogede stammer og brede kroner, mens andre blot er en hul skal med et par grene. Kaprifolier slynger sig op ad træernes stammer og grene, og ørnebregner danner visse steder et tæt vildnis. Urskovsfornemmelsen forstærkes af de mange udgåede træer, der er overgroet med svampe, laver og mosser. Livø Areal: 320 ha Fredet i 1977

28 Fotograf: Ib Meinhardt Holtser Hage På sydsiden af den prægtige Vejle Fjord skyder Holtser Hage frem som et spyd. Holtser Hage er et langt rev, der går et stykke ud i fjorden og består af grus- og muslingebanker, hvor man med forsigtighed kan vade langt ud. Holtser Hage ligger ved Vejlefjordens Schweiz. Store terrænforskelle præger kystlinjen og skovene bag fredningen. Her ligger nogle af Danmarks smukkeste bøgebevoksninger, hvor Munkebjergskoven nok er den mest kendte, ikke mindst fordi landets første bøgetræ gennem årtier sprang ud på dette sted. Holtser Hage Areal: 2,5 ha Fredet i 1979

29 Fotograf: René Roalf Ulbjerg Klint Ulbjerg Klint er et af de bedste udflugtsmål i Sydvesthimmerland. Fra toppen af den markante 30 meter høje klint har man en fremragende udsigt over Lovns Bredning. Udsigten byder på typisk Limfjordslandskab - lerede kystskrænter, strandenge og lyngbakker, kronet af gravhøje. Ulbjerg Klint består af aflejringer af sand, ler og sten fra istiden. I dag gnaver Limfjordens bølger i bakken, så den fremstår som en stejl klint ned mod fjorden. På stranden ligger mange store nedstyrtede sten. Det er såkaldte ledeblokke som fortæller, at istidens gletsjere i dette område især kom fra Norge. Her kan også findes forstenede søpindsvin. Man har tidligere hentet store mængder tang ved Ulbjerg Klint. Tang, som blev tørret og anvendt som stoppemateriale i madrasser. Ulbjerg Klint Areal: 210 ha Fredet i 1969

30 Fotograf: Kent Christiansen Åtte Bjerge Det kuperede Åtte Bjerge med et højeste punkt på 59 m har en fortræffelig udsigt ud over dalstrøget med Kongeåens løb i bunden. Åtte Bjerge ligger på Holsted Bakkeø, der blev dannet i næstsidste istid. Kongeådalen nedenfor Åtte Bjerge er dannet ved at smeltevandet fra sidste istid har eroderet sig ned i de tidligere aflejringer og har flere steder skabt nogle stejle skrænter f.eks. ved Jelshøj Huse og Åtte Bjerge. Den dansk-tyske grænse i løb langs Kongeåen og fra Flaghøjen i Åtte Bjerge kunne danskerne ved at flage med det danske flag vise deres sindelag vidt omkring og især syd for grænsen! Åtte Bjerge Areal: 3 ha Fredet i 1934

31 Fotograf: Nils Kristensen Tranum Strand Tranum Strand ligger i en af Danmarks største fredninger: Lien, Fosdalen og Sandmosen som er fredet igen i Første fredning skete allerede i Her er et mageløst eksempel, hvor man kan se den gamle kystskrænt, Lien, fra stenalderen. Den op til 66 meter høje skrænt dannede kystlinjen i stenalderen, og det flade land mellem skrænten og stranden var dengang dækket af havet. En tur langs stranden med kig op imod skrænten skal kombineres med en tur i Fosdalen eller Langdalen, hvor man får et flot udsyn over Underlien og Jammerbugten. Lien, Fosdalen og Sandmosen Areal: 3000 ha Fredet i 2009

32 Fotograf: Jesper Tønning Lild Klit Fra Bulbjerg er der udsyn over de fredede klitheder ved Lild Klit. De vidtstrakte og øde kystområder omkring det lille, idylliske fiskerleje Lild Strand, hvor der stadig fiskes direkte fra kysten, er beskyttet mod anmassende sommerhusbebyggelser. Hele området er tidligere havbund, der er tørlagt ved landhævning siden stenalderen, men som siden har været plaget af sandflugt. Den har dog ikke været så voldsom som længere sydpå, hvilket kan ses af de forholdsvis lave og tilgroede klitter. Lild Klit Areal: ca. 340 ha Fredet i 1955 og 1963

33 Fotograf: Wedigo Ferchland Grene Sande Nogle af de smukkeste indlandsklitter findes ved Billund. Her kan man i landskabet se højdeforskellen mellem de store hedesletter og bakkeøer, for istidsrandlinjen har gået lige vest for Grene Sande og afsmeltningen har sammen med senere tids sandflugt dannet disse storslåede klitter. I slutningen af istiden, i det der kaldes Dryas-tiden, var klimaet koldt og vegetationen var ikke i stand til at beskytte jorden mod erosion. I denne periode fygede sandet sammen og dannede indlandsklitterne. Klitterne er siden blevet beriget med endnu mere flyvesand i 1700-tallet, da sandflugten hærgede det meste af Danmark. Grene Sande Areal: 160 ha Fredet i 1969

34 Fotograf: Anne Thomsen Lille Vildmose Lille Vildmose er den største højmose i det nordvesteuropæiske lavland. Da den i tallet var på sit højeste, strakte mosens svamp sig knap 15 kilometer fra nord til syd og 5 kilometer fra øst til vest. Nogle af Danmarks mest dyrerige græsningsskove, der huser landets største bestande af vildsvin og krondyr, der hører til den oprindelige jyske stamme, ligger i Lille Vildmose. I 1752 begyndte afvandingsprojekter i mosen for at gøre den til landbrugsland og brugbar til tørvegravning. Disse afskrællede lag af tørv ligger tilbage som dybe ar i landskabet. Heldigvis er Aage V. Jensens Fonde, der ejer mosen i dag, ved et stort naturgenopretningsprojekt i gang med at lade naturen få førertrøjen på igen. Lille Vildmose Areal: ca ha Fredet i 2007

35 Råbjerg Mile Råbjerg Mile er enestående i sin art og kan ikke sammenlignes med nogen anden naturseværdighed i dette land. Det er Nordeuropas største aktive vandreklit, og hvert år betages en kvart million mennesker af det imponerende skue her, hvor naturen har fået lov at være stor, og mennesket kan være lille. I de lyse sandaflejringer kan undertiden træffes forekomster af mørkt, tungmineralrigt sand. Sådanne forekomster betegnes tungsand eller som de lokale kalder det stjernestøv. Råbjerg Mile Areal: ca ha med omliggende fredninger Fredet: staten køber Milen i 1900, første fredning i 1921, seneste i 2008 Fotograf: Nils Kristensen

36 Fotograf: Ib Meinhardt Vorbjerg Gravhøje Meget markante gravhøje i landskabet mellem Vestbirk og Nim. Det var Nationalmuseet, der ønskede fredningen gennemført, fordi man frygtede at området ellers ville blive beplantet, udnyttet til grusgrav eller til sommerhusbebyggelse. Nationalmuseet skrev at de 7 meget anseelige og velbevarede høje, tilsammen udgør en af de mest imponerende grupper i hele landet - højt beliggende i et naturskønt, uopdyrket areal, bevokset med lyng, græs og gyvel, og med en enestående udsigt mod øst og vest. Det var i I dag er alle vores gravhøje beskyttet gennem Museumsloven. Vorbjerg Gravhøje Fredet i 1959

37 Fotograf: Egon Hye Søby Sø Brunkulslejer Danmarks største brunkulslejer ligger dramatisk i landskabet mellem landsbyerne Søby, Kølkær og Fasterholt som et vidnesbyrd på den omfattende opgravning efter brunkul, der fandt sted fra 2. verdenskrig og helt frem til Et besøg i brunkulslejerne får én til hurtigt at danne billeder på nethinden, hvor op imod arbejdere under strabadserende forhold har slidt for at bringe brunkullene frem i lyset. Dengang var landskabet goldt og vindblæst, men nu ligger landskabet som et kuperet terræn med mange småsøer, hvor grundvand trænger frem. Brunkulslejerne udgør sammen med den nærliggende klarvandede Søby Sø et af Herningegnens smukkeste og mere særprægede landskaber. Søby Brunkulslejer Areal: ha Fredet i 2007

38 Fotograf: Hans Jørgen Fruensgaard Store Vildmose Store Vildmose var tidligere en af Europas største højmoser, men nu er der kun små, fredede moserester tilbage. I stenalderen var området en lavvandet sø, der hævede sig og blev til vidtstrakte, våde enge. Det meste er siden 1920 erne blevet opdyrket eller afgravet til tørv. En del af de gamle tørvegrave i nord- og vestenden af mosen er siden sprunget i skov og er nu meget fine naturområder. Store Vildmose Areal: ca ha Fredet i 1940, 1973 og 2000

39 Fotograf: Jesper Tønning Anholt Ørkenen Ørkenen er en stor seværdighed. De åbne vidder med sandstrande, klitter og klithede prydet af en ganske lav flora i sandfarvede, grågrønlige og brunlige nuancer gør stort indtryk på gæsten. Ørkenen præges af øde sletter brudt af talrige 15 til 25 meter høje, mere eller mindre tilvoksede klitter. Langs kysten i den østligste del af Pakhusbugt findes lave klinter med tykke lag af sort sand, som eroderes ud og farver stranden mørk. Ørkenen på Anholt skal ikke kun opleves en sommerdag. Om vinteren kan der være meget barskt men betagende. Ørkenen på Anholt Areal: ca ha Fredet i 1938, 1952 og 1980

40 Fotograf: Lars Vangsted Bolund Bolund er en meget iøjefaldende og fredfyldt lille halvø i Roskilde Fjord, lidt nord for Risø. Turen derud går via en botanisk spændende strandeng og en smal, undertiden oversvømmet landtange. Skønt tæt på Frederiksborgvej, opleves turen ud til den lille bakke med stejle lerklinter næsten som en naturvandring til en helt anden verden. Roen, lyset, himlens og fjordens store åbne flader, og de mange stærke indtryk fra små detaljer som sten, planter, kokasser og fugle, bidrager til en henført sindstilstand. Bolund Areal: ca. 20 ha Fredet i 1941

41 Fotograf: Henrik Pers Nors Sø Nors Sø var i stenalderen en del af en havbugt, der siden er blevet afsnøret, og i landskabet omkring søen kan man se de gamle kystskrænter. Nors Sø er en meget sjælden søtype, en såkaldt karstsø, der er klarvandet, næringsfattig og ligger i en fordybning i kalkgrunden. Den har ingen rørbevoksning som de fleste andre danske søer, men har til gengæld sjældne vandplanter. Den fredede sø ligger i et smukt landskab, som grænser op til Hanstholm Vildtreservat, og er omgivet af Tved og Vilsbøl Klitplantager, der også er fredede. Nors Sø og Tved Klitplantage Areal: ha Fredet i 1980

42 Kalø Slotsruin På billedet anes i det fjerne Kalø Slotsruin. Landskabet i bunden af Kalø Vig nedenfor Rønde er ganske malerisk. En 1 km lang landtange kronet med en stenbrolagt middelaldervej fører ud til Kalø Slotsruin, der ligger isoleret på en holm med voldanlæg, stejle kystskrænter og udstrakte græsmarker. Kalø Slot blev opført i begyndelsen af 1300-tallet, efter Erik Menved havde besejret Marsk Stig på Hjelm og i 1313 havde nedkæmpet det jyske bondeoprør. I de følgende 300 år var borgen et fast støttepunkt for den danske kongemagt, bortset fra en kort periode hvor Kalø Slot var pantsat til biskoppen i Århus. Kalø Areal: 170 ha Fredet i 1939 Fotograf: Jesper Tønning

43 Fotograf: Hans Jørgen Fruensgaard Fyns Hoved På halvøen Hindsholm ligger Fyns Hoved majestætisk som en knold, der rager op i det ellers flade landskab med krumodden Tornen som nærmeste nabo. De fleste besøgende tager den kuperede vandretur ud til spidsen af Fyns Hoved og nyder det betagende syn over Storebælt og indsejlingen til Odense Fjord. Men prøv også at gå en tur på den næsten flade strandvold ud ad krumodden Tornen, der er vildtreservat (adgang forbudt i perioden 1/4 til 15/7). Herfra kan man se, hvor mægtig Fyns Hoved egentlig er. Fyns Hoved og Tornen Areal: 90 ha Fredet første gang i 1936, senest i 1975

44 Fotograf: Steen Jeberg Rubjerg Knude Stort, øde og barskt er de tre ord, der først melder sig, når man ser det spektakulære landskab ved Rubjerg Knude syd for Lønstrup. Knuden hæver sin sanddækkede top 90 meter over havet og kan ses langvejs fra. Den udgør det mest markante afsnit af den 13 km lange Lønstrup Klint, som er en unik geologisk seværdighed, bl.a. fordi der ofte sker dramatiske skred. I dag er sandflugten ind i landet ubetydelig, men til gengæld vokser klitterne oven på klintens top. Sandet på Rubjerg Knude har forhøjet klinten med op til 40 m. På toppen står Rubjerg Knude Fyr statelig og kan vente sin på bekomst om nogle årtier opslugt af havet. Rubjerg Knude Areal: ca. 280 ha Fredet i 1948 En del af knuden ejes af Danmarks Naturfond

45 Fotograf: Jens Larsen Feggeklit Omgivet af flotte, fuglerige strandenge med en spændende flora rejser den op til 24 meter høje Feggeklit sig markant. Den 300 meter brede og næsten 1 km lange molerknude dominerer det fredede landskab på det allernordligste Mors. Mod vest er Feggeklit græsklædt, og her findes trapper op til en mindesten for sagnet om kong Fegge, Hamlets onde stedfar. På østsiden træder moleret frem i den stejle klint, og man kan se 146 lag af moler og vulkansk aske. Denne lagserie er den længste af sin type i Danmark. Langs stranden kan man være heldig at finde fossiler. Feggeklit Areal: 95 ha Fredet i 1963

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent!

Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! Diget på Vigelsø bør snarest renoveres - inden det er for sent! - eller er 9 millioner kroner for meget for at beholde 5 udpegningsarter? Kronikøren mener, at Naturstyrelsen snarest bør sætte arbejdet

Læs mere

RFR Rørvig Foreningsråd

RFR Rørvig Foreningsråd RFR Rørvig Foreningsråd Projektforslag Reetablering af parti af det historiske Højsandet i Rørvig Forslagets begrundelse og hovedidé Den 16 meter høje indlandsklit, Højsandet, består af rent flyvesand,

Læs mere

TOFTE SKOV OG MOSE Status 2012 TOFTE SKOV OG MOSE - STATUS 2012 Redaktion: Poul Hald-Mortensen Layout og tilrettelægning: Lars Abrahamsen Akavareller: Jens Gregersen Hovedfotograf: Jan Skriver Udgivet

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Femmøller Emne: Landområde Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Femmøller Femmøller ligger i en

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kommunenr. 481 Kommune Sydlangeland Kategori 2 Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk Lokalitet Kystområdet Emne Landvinding Registreringsdato forår 2002 Registrator

Læs mere

VisitJammerbugten FERIE I JAMMERBUGTEN CYKEL VANDRE KORT VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE

VisitJammerbugten FERIE I JAMMERBUGTEN CYKEL VANDRE KORT VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE FERIE I JAMMERBUGTEN Inspiration til gode oplevelser i Jammerbugten danskernes foretrukne destination tion! VisitJammerbugten.dk -fyldt med ferie... Gratis VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE Tjek aktuelle ferietilbud

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen

Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Lysets land Strandvandring Rubjerg Knude - Hirtshals - Skagen Mandag den 17. til fredag den 21. august 2015 Bliv blæst igennem fra de høje skrænter ved Hirtshals fyr Tag dig en dukkert i det friske Vesterhav

Læs mere

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT

VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT VI VOKSER SAMMEN I FREDERIKSHAVN SPEJDERNES LEJR 2017 PÅ KNIVHOLT KOM TIL FREDERIKSHAVN, HVOR VI KAN VOKSE SAMMEN I Frederikshavn Kommune ser vi Spejdernes Lejr 2017 som et samarbejdsprojekt, hvor parterne

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Margueritruten viser vejen til naturen og friluftslivet.

Margueritruten viser vejen til naturen og friluftslivet. Margueritruten viser vejen til naturen og friluftslivet. Koordinaterne viser de cykelstier som ligger få kilometer fra Margueritruten i hele landet. Informationen er hentet fra hjemmesiden www.udinaturen.dk

Læs mere

Natursti Funder-Brande

Natursti Funder-Brande Natursti Funder-Brande Den gamle banestrækning mellem Funder og Brande er nu natursti for gående, cyklende og ridende. Strækningen er på 29km, hvor der er rige muligheder for at opleve en del af landskabet

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens

markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden efterlod til nutidens Sommertur til Geopark-Odsherred 20/6 Vejrhøj-buen er nok en af landets mest markante randmoræner. Vi skal besøge 3 lokaliteter, hvorfra der er god udsigt til det landskab, som isen for 15-20.000 år siden

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup.

På www.dkconline.dk kan man se, hvor tæt fortidsminderne ligger omkring Amstrup. Fortidsminder Landsbyen Amstrup har en diskret beliggenhed, godt gemt inde bag bakkedrag. Bondefolket valgte at slå sig ned her for at være mindre udsat for overfald fra søsiden. Men der har også været

Læs mere

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret.

Vadehavet. Af: Naturvejleder/biolog Tomas Jensen, Vadehavscentret. Vadehavet Vadehavet er et unikt naturområde, enestående i Danmark, og med global betydning. Det hører til blandt ét af verdens 10 vigtigste vådområder og har i Danmark status som vildtog naturreservat.

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel.

Dagsprogrammet. Dag 3 Efter morgenmaden forlader vi Ajloun for at køre videre til Madaba, hvor vi skal bo en nat på Mosaic City Hotel. Dagsprogrammet Dag 1 København Amman og bustransport til Ajloun, hvor vi skal have 2 overnatninger i den private Mount Birgish Camp. Vi ankommer sidst på eftermiddagen og får tid til at stifte bekendtskab

Læs mere

Stald Vinur. islandske heste veninder klitter strand vand mor-datter oplevelser

Stald Vinur. islandske heste veninder klitter strand vand mor-datter oplevelser - i Da n ma rks sidste vildmark Rideferie langs Vesterhavet islandske heste veninder klitter strand vand mor-datter oplevelser Stald Vinur Hamborgvej 95. DK-7730 Hanstholm. Tel. +45 97 96 51 98. www.hanstholm-camping.dk

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Trekantsområdets kystlejrpladser

Trekantsområdets kystlejrpladser Gl.Å bo v Selum Stederup Søderskov De østyske forde,, og forde, byder på uikke atur ser lags kyste. Alle e. Favetræspladse Jorde er god, og skove er derfor frodig og varieret. De markerede rute, der går

Læs mere

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter

KLINTEGÅRDEN. Hotel & feriecenter KLINTEGÅRDEN Hotel & feriecenter 2 Klintegården hotel & feriecenter 3 KLINTEGÅRDEN Klintegården omfatter et ca. 13 ha stort areal, der ligger på sydskråningen af Røsnæs, ca.3 kilometer fra Kalundborg.

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her

PTU s. i Danmark. Start ferieoplevelsen her PTU s feriehuse i Danmark Start ferieoplevelsen her Indhold PTU ønsker god ferie 03 Bagenkop, Sydlangeland 04 Thy, Nordvestjylland 08 Dueodde og Allinge, Bornholm 12 PTU s feriehuse i Danmark 3 PTU ønsker

Læs mere

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen

Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen Hærvejen Billedserie om strækningen fra Kongeåen til Grænsen 1 Hærvejen Fra Kongeåen til Grænsen Kongeåen Skodborghus Stursbøl Kro / Cafe Ellegård Langdysserne ved Holmstrup Immervad Bro Hærulfstenen Strangelshøj

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas

Vi boede i en 2-værelses lejlighed på hotel Jardin Caleta i byen La Caleta, nordøst for Palya de las Americas Med til Tenerife lørdag den 24. februar 2007 til lørdag den 3. marts 2007. Rejsen: Fra Tirstrup lufthavn til Sydtenerife er der 3782 km. Flyvetid: 5 timer. SAS fløj turen for Aarhus Charter Vi boede i

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2009 - facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 G3 Indledning Århus Århus er den største by i Jylland. Byen har 228.000

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Region Nordjylland vurdering/indstilling:

Region Nordjylland vurdering/indstilling: B 138 Vesthimmerlands Kommune Region Nordjylland har i brev dateret 18. maj 2011 indkaldt ideer og forlag vedr. anvendelse af interesse området ved Blære. Dette medfører ikke nye bemærkninger fra Vesthimmerlands

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Sort Sol med Nolde museet og Mandø

Sort Sol med Nolde museet og Mandø Sort Sol med Nolde museet og Mandø Lørdag d. 27. september til søndag d. 28. september Rejseleder: Jan Hjort Få en af Danmarks største naturoplevelser Sort Sol. Fænomenet blev første gang præsenteret af

Læs mere

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 MIDDELFART RESORT ÅRHUS Perlen ved Fænø Sund MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15 ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 KØBENHAVN

Læs mere

Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark

Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Bestemmelser for Civil Luftfart BL 7-15 Bestemmelser om flyvning over særligt støjfølsomme naturområder i Danmark Udgave 1, 24. september 2012 I medfør af luftfartslovens 82, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by

Nyopførte et-og to-plans rækkehuse. Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Nyopførte et-og to-plans rækkehuse Naturskøn beliggenhed i Roskilde by Side 2 Side 3 R O SK IL D E F J O R D Grøn idyl med 5 minutters kørsel til centrum og havn Side 4 Side 5 Bynært med effektiv hverdag

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst,

Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, Om kunstmagasinetjanus Kunstmagasinet udkommer 4 gange årligt, marts, juni, september og december. Det er et tidsskrift for billedkunst, kunsthåndværk, arkitektur, design, debat, kunstlitteratur, kunstformidling,

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011

VOLUMENSTUDIE AF BÅDEOPBEVARING I KLINTHOLM HAVN. Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 VOLUMENSTUDIE AF ÅDEOPEVARING I KLINTHOLM HAVN X Udarbejdet af Lykke & Nielsen Arkitekter for Vordingborg kommune 3. Maj 2011 Placering af hal til reparation og opmarganisering både i Klintholm havn. 2

Læs mere

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab

7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab 122 LANDSKABSKARAKTERANALYSE FAXE KOMMUNE 7 Stevns ådal, moræne- og kystlandskab Nøglekarakter Morænelandskab og ådal med ekstensive arealer i dalbunden omgivet af intensivt dyrkede landbrugsflader, adskillige

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø

Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15. Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø Sagsnr.:01.02.05-p25-2-15 Liste til indsigelser / bemærkninger Ringvejen 75, Rømø John Nielsen T ønder kommune har henvendt sig til undertegnede vedrørende 2 dispensationssager, og jeg vil samtidig med

Læs mere

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund

Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Rügen med Arkona, Stubbenkammer, Stralsund Lørdag den 11. til tirsdag den 14. oktober 2014 Rejseledere: Søren Sørensen og Chr. Ebbe Mortensen Farverige efterårsdage ved Nordtysklands Østersøkyst Traner

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport

LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport LIFE Nature projekt Forbedring af status i kystlagunen Tryggelev Nor i Danmark Lægmandsrapport Natur- og Vandmiljøafdelingen, Fyns Amt, Danmark i samarbejde med Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk

Læs mere

Økologiske forbindelser

Økologiske forbindelser Økologiske forbindelser Vejledning til udpegning af økologiske forbindelser i Trekantsområdet (Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle Kommuner) 2013 En sammenhængende natur Udpegningen

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS

KONTEKST PLACERING MARSELISBORG GODS KONTEKST PLACERING FOR ET PAR HUNDRED ÅR SIDEN VAR HØRHAVEN ET MEGET AFSIDES STED FJERNT FRA AARHUS, DEN LILLE KØBSTAD VED ÅMUNDINGEN MED NOGLE FÅ TUSINDE INDBYGGERE.2 FEM KILOMETER FRA AARHUS MIDTBY FINDER

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207.

Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Matrikelkort over ejendommen Alrøvej 207. Fra pakhus til palæ På den vestlige side af halvøen Jensnæs ligger det tidligere pakhus og vidner om ophævelsen af købstædernes monopol på handel. Det var kongerne,

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Landet omkring Tremhøj Museum

Landet omkring Tremhøj Museum Landet omkring Tremhøj Museum geologien skrevet og illustreret af Eigil Holm tremhøj museum 2014 Indhold Fra istiden til nutiden 3 Jordarterne 10 Dødislandskabet 11 Landhævning og sænkning 12 Den store

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012

Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Den korte udgave: Godt Nytår Farvel til 2011 og velkommen til 2012 Vi blev gift 24 nov. 2011 Vi holdt ferie i feb. 2011 (for første gang i rigtig mange år for Morten) hvor vi tog en uge til Tenerife -

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS

MPU-høring 6. maj 2015. biodiversitet for pengene? MPU-HØRING 6. MAJ 2015 PENGENE? MORTEN DD HANSEN CHEF-KRATLUSKER NATURHISTORISK MUSEUM AARHUS Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Udvalget for Landdistrikter og Øer, Miljøudvalget 2014-15 FLF Alm.del Bilag 227, ULØ Alm.del Bilag 144, MIU Alm.del Bilag 283 Offentligt MPU-høring 6. maj 2015

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

Det her er nok noget af det tætteste, man kommer. på en ødemark i Danmark. Lyng så langt. øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger

Det her er nok noget af det tætteste, man kommer. på en ødemark i Danmark. Lyng så langt. øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger THY SOM NATIONALPARK AF ANNE TORTZEN FOTOS: LARS HOLM Det her er nok noget af det tætteste, man kommer på en ødemark i Danmark. Lyng så langt FOTO: SCANPIX øjet rækker, kun afbrudt af enkelte søer og klynger

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Saksiske Schweiz Et eventyr i sandsten!

Saksiske Schweiz Et eventyr i sandsten! Vandring for alle 5 eller 6 dage Kombitur: Både vandre- og turisttur. Saksiske Schweiz Et eventyr i sandsten! På begge sider af grænsen mellem Tyskland og Tjekkiet ligger en fælles nationalpark, hvor den

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Lille Vildmose. Læsø. Nationalparker i Danmark? Mols Bjerge. Møn. Nordsjælland. Vadehavet

Lille Vildmose. Læsø. Nationalparker i Danmark? Mols Bjerge. Møn. Nordsjælland. Vadehavet ... MILJØMINISTERIET Lille Vildmose Læsø Nationalparker i Danmark? Mols Bjerge Møn Nordsjælland Thy Vadehavet De syv pilotprojekter Thy Lille Vildmose Læsø Nordsjælland Mols Bjerge Vadehavet Møn Forord

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

GEUS-NOTAT Side 1 af 3

GEUS-NOTAT Side 1 af 3 Side 1 af 3 Til: Energistyrelsen Fra: Claus Ditlefsen Kopi til: Flemming G. Christensen GEUS-NOTAT nr.: 07-VA-12-05 Dato: 29-10-2012 J.nr.: GEUS-320-00002 Emne: Grundvandsforhold omkring planlagt undersøgelsesboring

Læs mere

Stairways in New York. Mål: 100x100 Acryl på lærred. Solgt

Stairways in New York. Mål: 100x100 Acryl på lærred. Solgt Stairways in New York Mål: 100x100 Shy lady 2 Mål: 50 x 70 En stille søndag 3 Mål: 60x80 Livet er i farver 24 Mål: 80x80 Flyvende Mål: 80x80 Venter på bussen Mål: 60x80 16 sindsstemninger Mål: 80x80 Op

Læs mere

Danmark består af halvøen Jylland og 406 navngivne øer, småøer og holme.

Danmark består af halvøen Jylland og 406 navngivne øer, småøer og holme. Danmark Ordet Danmark stammer fra gammel tid, hvor det kaldtes "Danernes mark". Danmark er et land i Skandinavien og ligger i det nordlige Europa. Danmark kaldes sammen med Grønland og Færøerne for Kongeriget

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

NNF s Forbunds Seniorer:

NNF s Forbunds Seniorer: NNF s Forbunds Seniorer: Gode venner! Til orientering for deltagerne i den forestående tur til Rügen, bringes hermed lidt praktisk information. For god ordens skyld skal indledningsvis nævnes, at turen

Læs mere

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer):

De kortlagte oplevelsesmuligheder er grupperet i følgende 6 kategorier (grå = eksisterende muligheder/tilbud, grøn = potentialer): Notat Morsø Kommune INPUT TIL UDVIKLING AF FERIE- OG FRILUFTSLIV Oplevelsespotentialer på Mors NIRAS Konsulenterne A/S Vestre Havnepromenade 9 Postboks 119 DK-9100 Aalborg Telefon 9630 6575 Fax 9630 6578

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Blå Flag på havnen og stranden

Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag på havnen og stranden Blå Flag Aktivitetshæfte for børn Indhold Side Mød Valdemar 2 Hvad er Blå Flag? 3 Sæt X på Danmarkskortet 4 Sikkerhed på stranden og i havnen 5 Hvad er et hestehul? 6 Blå

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere