Holmsland Klit ved Nørre Lyngvig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Holmsland Klit ved Nørre Lyngvig"

Transkript

1 Holmsland Klit ved Nørre Lyngvig Klitlandskabet er storslået. De er stejle og man oplever overgangen mellem klit og Vesterhavet som dramatisk. Her kan man opleve det oprindelige klitlandskab og se, hvordan havklitterne i århundredernes løb har flyttet sig tværs over tangen næsten til fjorden. Det var tyske opkøb af sommerhusgrunde i 1950 erne, der førte til fredningen ved Nørre Lyngvig Fyr. Et par tyske købmænd købte et stort område omkring Lyngvig Fyr for at bygge en sommerhusby til deres landsmænd. Da deres planer blev kendt, rejste der sig et ramaskrig i Danmark: hvis de danske kyster blev solgt til udlændinge, ville danskerne selv blive lukket ude. Herefter fik vi en lov, der begrænsede udlændiges ret til køb af sommerhuse. Holmsland Klit ved Nr. Lyngvig Areal: ca. 292 ha Fredet i 1964 Fotograf: Egon Hye

2 Fotograf: Jesper Tønning Bulbjerg-knuden Det storslåede klitlandskab ved Bulbjerg er fredet. Mod vest de endeløse klitter ved Lild Klit og mod syd Harkens Bakke og Troldsting. Det er først og fremmest selve Bulbjerg, der drager. Fra det 47 meter høje Bulbjerg, kan man på klos hold ved stranden følge med i ridernes privatliv oppe på kalkknudens stejle sider. Men oplevelsen på toppen af Bulbjerg med den underskønne udsigt er formidabel. Det afvekslende landskab med klitter og klitplantager en tidlig morgen med tågen liggende over de fredede områder giver glæde over, at disse fredede arealer af staten er friholdt for sommerhusbyggeri. Lild Klit Areal: ca. 527 ha Fredet i 1955 Harkens Bakke og Troldsting Areal: ca. 132 ha Fredet i 1955

3 Fotograf: Ib Meinhardt Grejs Ådal Det smukke landskab ved Vejle er skabt af de voldsomme kræfter istidens smeltevand påvirkede landskabet med. Ved Grejs løber Grejs Å igennem et skovklædt tunneldalslandskab (Grejs Ådal) fra Fårup Sø og slår et skarpt knæk mod syd og løber i en af Danmarks dybeste smeltevandsdale (Grejsdalen) mod Vejle. Den vandrige å med stabil vandføring har tidligere leveret kraft til driften af ikke færre end 14 vandmøller med dertil knyttet klæde-, papir- og metalfabrikation og har dermed haft en væsentlig indflydelse på Vejles udvikling som industriby. Grejs Ådal Lerbæk Skov Areal: ca. 220 ha Fredet i 1929 Grejsdal Areal: 35 ha Fredet i 2007

4 Høje Møn Måske det største naturklenodie i Danmark, er der nogen, der siger om Høje Møn og ikke mindst Møns Klint, som danner Høje Møns afslutning mod havet. Noget må der være om snakken, for mindst mennesker besøger årligt området og dets hovedattraktion Møns Klint. Men det er langtfra alle, som når at opleve landskaberne, der ligger bag ved klinten. De hører til nogle af de mest særprægede i landet og byder på masser af gode og usædvanlige naturoplevelser og ikke mindst nogle af de bedste udsigter, man kan få i Danmark. Dette foto viser et andet landskab en tåget morgen ved klinten, et sted hvor skoven står tæt til kanten. Høje Møn Areal: ca ha Fredet i 1983 Fotograf: Tage Klee

5 Fotograf: Michael Hansen Mossø Det midtjyske søhøjland er et af de mest imponerende landskaber i landet. Og Mossø er med sine 1655 ha den største sø. Der er et intimt samspil mellem landskab og sø i området, ligesom de ubeplantede skrænter der er karakteristisk for Mossø betyder, at man har en særlig mulighed for at følge landskabet. Området ved Mossø har været beboet siden stenalderen. I middelalderen lå klostrene tæt i området. Ikke mindst tre klostre har sat deres præg på egnen indtil reformationen. Øm Kloster lå på en halvø ved Mossø, Voer Kloster ved Klostermølle var bolig for benediktinermunke og to kilometer stik vest lå Vissingkloster, hvor nonner af samme orden boede. Mossø Areal: ca ha Fredet i 1973

6 Nørholm Hede Nørholm Hede er unik, fordi den blev fredet allerede i 1913 og at dele af den tilgrænsende naturskov siden hen også er blevet fredet og står urørt. Her er en mosaik af mange naturtyper, hvor man oplever både tørre og våde hedeområder, indlandsklitter samt skov. Helt specielt for Nørholm Hede har man videnskabeligt fulgt udviklingen af en urørt hede i 100 år for at se, hvordan plantesamfundet ændrer sig fra lynghede mod revlinghede, græshede og til sidst springer i skov. Nørholm Hede Areal: ca. 350 ha Fredet i 1913 Fotograf: Wedigo Ferchland

7 Fotograf: John G. Dinesen Idom Hede Vest for den midterste del af Idom Å ligger den store Idom Hede hvis høje bakker krones af flere grupper af oldtidshøje. Fra højene er der vide udsigter over bakkeøens heder, plantager og marker. De mange oldtidshøje på Idom Hede viser, at der har levet mennesker på egnen gennem mange årtusinder fra den oprindelige skov blev fældet til misvækst og sygdom fordrev bønderne og heden erobrede de magre jorder. Indtil sidst i 1800-tallet bredte hederne sig fra Idom milevidt mod syd indtil opdyrkningen og tilplantningen ændrede landskabet igen. Idom Hede Areal: ca. 290 ha (423 ha med å) Fredet i 1986

8 Fotograf: Nils Kristensen Romsø Et besøg på Romsø er en naturoplevelse ud over det sædvanlige. Overalt præges træer og buske af dådyrbestanden, som formentlig har været på Romsø siden middelalderen. Flere steder langs kysten bl.a. ved den gamle jagthytte i nord er tjørnene tætbidte og fremstår malerisk med fodposer. Allerede i Kong Valdemars Jordebog fra 1200-tallet kan man læse om hjortevildt, og i Erik Pontoppidans Atlas fra 1700-tallet angives, at øen har en dyrehave. Du kommer til Romsø via Kerteminde. Romsø Areal: ca. 40 ha Fredet i 1955

9 Fotograf: Jesper Tønning Mols Bjerge På sydkanten af Jyllands næse findes Mols Bjerge - et af de smukkeste naturområder i Danmark. Det kuperede landskab er formet af gletsjertunger under istiden. Dengang skød en gletsjertunge sig op gennem Store Bælt. Syd for Samsø delte gletsjeren sig i to. Den vestlige tunge dannede Kalø Vig, mens den østlige tunge formede Ebeltoft Vig. Mellem tungerne blev Mols Bjerge skubbet op. Trehøje og Agri Bavnehøj byder på betagende udsigter ud over de omgivende bakker og kyster. Mols Bjerge er i dag en del af Nationalpark Mols Bjerge, der dækker store dele af Syddjurs kommune. Mols Bjerge Areal: ha Fredet i 1984 og 1994

10 Fotograf: Niels H. C. Martner Langesø Ved den idylliske Langesø på Nordfyn er skovkapellet fredet. Her kommer brudepar langvejs fra for at blive viet i skoven og det dejlige landskab. Langesø Skovkapel blev bygget i 1870 i røde mursten med granitsokkel, skifertag og kobberspir. Kapellet blev oprindeligt opført af Langesø Gods for at lette kirkegangen for beboere i Tågerod, Himmelstrup og Elverod. Dette foto viser den eksplosion af farver efteråret ved søen møder én, hvor spejling af træerne i vandet næsten udvisker søbredden. Langesø Skovkapel Areal: ca. 3 ha Fredet i 1956

11 Fotograf: Hans Jørgen Fruensgaard Rubjerg Knude Stort, øde og barskt er de tre ord, der først melder sig, når man ser det spektakulære landskab ved Rubjerg Knude syd for Lønstrup. Knuden hæver sin sanddækkede top 90 meter over havet og kan ses langvejs fra. Den udgør det mest markante afsnit af den 13 km lange Lønstrup Klint, som er en unik geologisk seværdighed, bl.a. fordi der ofte sker dramatiske skred. I dag er sandflugten ind i landet ubetydelig, men til gengæld vokser klitterne oven på klintens top. Sandet på Rubjerg Knude har forhøjet klinten med op til 40 m. På toppen står Rubjerg Knude Fyr statelig og kan vente sin på bekomst om nogle årtier opslugt af havet. Rubjerg Knude Areal: ca. 280 ha Fredet i 1948 En del af knuden ejes af Danmarks Naturfond

12 Fotograf: Ib Meinhardt Tamdrup Kirke Tamdrup Kirke hører til landets ældste, fra ca. 1125, og er måske den allermest hemmelighedsfulde. Den er udsædvanlig stor, en treskibet basilika med et rigt udstyr fra sin ældste tid. Men ejendommeligt nok kan ingen skriftlig oplysning fortælle, hvorfor man i Tamdrup nær Horsens har bygget sådan en lille domkirke. De danske kirker ligger ofte placeret meget markant i landskabet eller som samlingspunkt i en landsby. For at sikre et flot ind- og udsyn til kirken, er kirkernes omgivelser fredet. Kirkerne er beskyttet gennem de såkaldte provst Exner-fredninger og naturbeskyttelseslovens kirkebyggelinje. Provst Exner rejste i 1950 erne land og rige rundt for at sikre frivillige fredninger hos lodsejere, der boede tæt op til kirken. Det lykkedes i overvældende grad. Tamdrup Kirke Fredet i 1948

13 Fotograf: Ole Skipper Nielsen Ekkodalen Den mest markante sprækkedal på Bornholm er Ekkodalen, der med sine 12 km er den længste sprækkedal. Den kan følges mod nordøst til Saltune ved kysten. Her kaldes sprækken Kløvedal. På lange strækninger i Almindingen er dalsiderne lodrette klippevægge på meter, der danner en flot kontrast til de frodige enge i den 60 meter brede dalbund. I bunden af Ekkodalen løber Læså, der udspringer i Bastemosen. Ekkodalen Areal: 159 ha Fredet i 1907 og igen i 1973

14 Fotograf: Keld Skytte Petersen Møns Klint Møns Klint står som en bar væg ud mod havet, og her kan man se skrivekridtet og se, hvordan isen har presset og formet kridtet. Lag af flint i kridtet tydeliggør lagdelingen. Skrivekridtet i klinten er rester af små coccolit-alger, der levede i kridttidens have for omkring 75 millioner år siden. De højeste dele af Møns Klint når op i 128 meters højde. På toppen dækker Kinteskoven jordbunden, hvor mange sjældne kalkelskende blomster finder vej op i lyset, bl.a. mange af vores orkideer. Høje Møn Areal: ca ha Fredet i 1983

15 Fotograf: Klavs Hilden Vestamager Udlændinge, der besøger København, bliver overrasket over, at der så tæt på en hovedstads centrum, kan findes så store naturarealer som Vestamager og Kalvebod Fælled. Og det er også en speciel oplevelse, at se byens skyline i horisonten, mens man går eller cykler i det store naturområde, der tidligere var militært øvelsesområde. I dag er det fuglene i den store Klydesø, de mange viber på engene og de græssende kreaturer, der har indtaget området foruden de tusinder besøgende, der kommer ud og nyder naturen. Vestamager Areal: ha Fredet i 1990

16 Fotograf: Jes Dietrich Vadehavet Så stort! Så fantastisk! Superlativerne står i kø, når man skal beskrive oplevelsen af Vadehavet. Og alligevel kan man have svært ved at beskrive, hvilken følelse man har, når man står som en uendelig lille plet i de uendelige vidder. Vadehavet regnes som et af verdens 10 vigtigste vådområder og er spisekammer for millioner trækfugle hvert år. På slikvaderne, hvor tidevandet hver dag skiftevis dækker dem med vand og derefter trækker sig tilbage, lever der op til snegle, orme, rejer og muslinger på hver eneste kvadratmeter. Vadehavet Areal: ha Fredet og vildtreservat: seneste bekendtgørelse fra 2007

17 Fotograf: Egon Østergaard Nørresø ved Brahetrolleborg Sydfyn er begunstiget med et bakkelandskab, hvor der i lavninger bliver plads til store søer som Arreskov Sø, Brændegårds Sø og Nørresø, der alle er fredede. Nørresø ligger sydøst for Brahetrolleborg og giver gode muligheder for rekreative ture rundt om søen, mens vandkvaliteten endnu ikke er i top. Derfor yngler der heller ikke så mange fugle ved søen. Men man kan være heldig at se havørnen svæve forbi fra sin redeplads ved Arreskov Sø til Brændegårds Sø, hvor den snupper en skarv fra den store skarvkoloni midt i søen. Nørresø og Brændegårds Sø Areal: ca. 532 ha Fredet i 1986

18 Skagen Sønderstrand Fyrbakken ved Skagen Sønderstrand blev fredet allerede i 1931, mens Sønderstrand blev det i Det er en rund høj, som hæver sig ca. 9 m over havet. Fra bakkens top er der vid udsigt over Skagen og det omliggende kystlandskab. På Fyrbakken tændtes i 1561 et af Danmarks tre første fyr. I ca. 200 år lyste vippefyret fra bakkens top ud over havet, indtil et fast fyrtårn Det hvide Fyr blev rejst i 1745 ca. 300 m nord for Fyrbakken. Det nuværende vippefyr er en kopi af det gamle fyr. Det giver de mange tusinde besøgende på stedet hvert år et levende indtryk af, hvordan fortidens fyrvæsen fungerede. En jernkurv monteret på en vippearm med brænde, tran eller kul kunne sænkes ved fyring og derefter vippes op igen. Skagen Sønderstrand Areal: ca. 9,3 ha Fredet i 1996 Fotograf: Birgit Klee

19 Fotograf: Wedigo Ferchland Skjern Enge Først blev Skjern Å rettet ud, så landbruget kunne få bedre afvanding og nye landbrugsområder. Det skete i 1960 erne. Så blev åen genslynget i perioden Det er et af Danmarks største naturgenopretningsprojekter til hundredvis millioner af kroner. Nu bliver naturområdet en vigtig brik i en kommende nationalpark Skjern Å. Skjern Enge er sammen med Ringkøbing Fjord Natura 2000-område og levested for beskyttede arter som Skjern Å-laksen, hav- og flodlampret, odder, grøn kølleguldsmed og vandranke. Skjern Enge Langs Skjern Å ligger en lang række små, frivillige fredninger, som lodsejere har tinglyst på deres ejendomme.

20 Fotograf: Peter Dam Regnemark Mose Regnemark Mose er ikke én mose, men en større mosaik af tørvegrave, moser, enge, sumpskove, vandløb og løvskov, spredt langs en strækning af Køge Ås, som er fyldt med spændende gravesår som søer, tørre og grusede overdrev samt stejle skrænter. Igennem 150 år er der blevet indvundet råstoffer i Regnemark Mose og Banke. Grus er blevet brugt til anlæggelse af Roskilde-Korsørbanen i 1850 erne og tørv under både 1. og 2. verdenskrig. Men selv et kulturlandskab som Regnemark Mose byder på gode naturoplevelser. Regnemark Mose Areal: ca. 152 ha Fredet i 1987

21 Fotograf: Jytte Petersen Staunings Ø Staunings Ø er den ene af to store, langstrakte halvøer med lave klitter, der ligger spændt ud under en stor lys himmel, som forvoksede revler i Køge Bugt. De skaber en rolig lagune ind mod land. Med et myldrende fugleliv, som nyder godt af bugtens lavvandede sandflader og den brakke lagunesø. Her raster andefugle, svaner og vadefugle som vibe, hjejle, strandskade, storspove, sneppe og klirer som hvidklire. Ølsemagle Revle og Staunings Ø indgår i et vildtreservat. Staunings Ø Areal: ca. 60 ha Fredet i flere omgange. Først i 1954 og senest som del af vildtreservatet i 1999.

22 Fotograf: Jens Bækkelund Æbelø Æbelø er for mange den smukkeste, danske ø. Skove står helt ud til kysten, et langt sand- og stenrev forbinder næsten øen med Fyn og de flade, fuglerige holme. Æbelø, der i sin helhed er fredet, vil blive mere og mere spændende at besøge, som tiden går, for øen ejes af Aage V. Jensens Fonde, der ønsker at fremme naturværdierne. Æbelø har i 1950 erne huset eghjorten, Danmarks største bille, som det sidste sted i landet. Æbelø Areal: i alt 3247 ha, heraf 251 ha land Fredet i 2002

23 Stengærde ved Holstenshuus Gods Fra hovedgården udgår et imponerende system af stengærder, der forgrener sig ud i det omgivne kuperede skov- og landbrugsland. De mange stengærder vidner om, hvor stenet jorden var, da jorden omkring Holstenshuus blev taget i anvendelse tidligt i middelalderen. Skovene er i mindre grad omgivet af stengærder. Et stengærde danner skel mellem sogne, ejerlav, marker og ejendomme eller for at holde kreaturer ude fra skov eller dyrkede marker. Gærderne giver det fynske landskab karakter og kan fortælle om gamle besiddelser, landsbystrukturer foruden mark- og skovinddelinger. De ældste gærder er ofte bugtede og opført i middelalderen, mens de snorlige gærder stammer fra udskiftningen omkring år På hele Fyn findes ca km gærder både sten- og jordgærder, som er beskyttet imod ødelæggelse. Holstenshuus stengærde Fredet i 1957 I dag er alle sten- og markdiger fredet gennem Museumsloven Fotograf: Egon Østergaard

24 Fotograf: Lene Petersen Hammershus og Slotslyngen Historien om fredning af Hammershus omgivelser er også historien om en af de første fredningsforeninger herhjemme, nemlig Foreningen Bornholm, der så dagens lys i Foreningen ville hindre tyskeres opkøb af jord ved Hammershus, hvor deres planer var at skabe en hel by af villaer for tyskere et Neu Berlin. Planerne blev forpurret. Herefter fik foreningen mange lodsejere til at indgå frivillige fredningsaftaler om, at deres grunde aldrig måtte udstykkes, ske stenbrydning eller sælges til udlændige. Staten købte i 1909 Slotslyngen og i dag kan vi glæde os over, at dette enestående naturområde på Bornholm stadig er frit for bebyggelse. Hammershus, Hammersholm og Blanchs Hotel Fredet i 1907, 1909, 1918

25 Fotograf: René Roalf Hald Sø og Dollerup Bakker Et geologisk naturmindesmærke i stor stil, kaldte en geolog for 90 år siden det enestående, storbakkede landskab sydvest for Viborg. Her danner heder, egekrat, kildevæld, småsøer og Danmarks næstdybeste sø et smukt landskab. Området omkring Hald Sø og ikke mindst Skelhøje hører til blandt de vigtigste landskabsgrænser i Danmark. Under den sidste istid for år siden - var kun dele af Danmark dækket af is. Iskanten - den såkaldte hovedopholdslinje - gik fra Vesterhavet stik øst til Skelhøje fire km sydøst for Hald og derfra mod syd til Tyskland. Landskabet ligger altså lige dér, hvor smeltevandet sendte store vandmasser ud over Vestjylland under afsmeltningen. Hald Sø og Dollerup Bakker Areal: ca ha Fredet i 1942 og igen i 2002

26 Fotograf: Lars Vangsted Klostermarken Klostermarken eller Byparken ligger midt i Roskilde by. Det er vigtigt også at frede by-parker, for de bliver udsat for et stigende pres fra byens udvikling og hurtigt kan der ryge et hjørne hist og pist til nye bygninger. Byparker giver mange byboere naturoplevelser, der kan være lige så store som i den mere vilde natur. Prøv at følge parken på forskellige tider af døgnet og årstider, og se parkens dyr og planter udfolde sig på nye måder. Klostermarken Byparken Areal: 12 ha Fredet i 1972

27 Fotograf: Anni Sloth Livø På denne lille, fredede Limfjordsø i Livø Bredning er naturseværdighederne mange, og der er fri adgang til stort set dem alle. Resterne af en middelalderlig ege- og hasselskov udgør sammen med vestsidens høje kystklinter og udstrakte enebærbevoksninger øens mest særprægede natur. Indtil 1600-tallet var halvdelen af Livø dækket af åben egeskov med en tæt underskov af hassel. Mange af skovens omkring 300 år gamle ege står med krogede stammer og brede kroner, mens andre blot er en hul skal med et par grene. Kaprifolier slynger sig op ad træernes stammer og grene, og ørnebregner danner visse steder et tæt vildnis. Urskovsfornemmelsen forstærkes af de mange udgåede træer, der er overgroet med svampe, laver og mosser. Livø Areal: 320 ha Fredet i 1977

28 Fotograf: Ib Meinhardt Holtser Hage På sydsiden af den prægtige Vejle Fjord skyder Holtser Hage frem som et spyd. Holtser Hage er et langt rev, der går et stykke ud i fjorden og består af grus- og muslingebanker, hvor man med forsigtighed kan vade langt ud. Holtser Hage ligger ved Vejlefjordens Schweiz. Store terrænforskelle præger kystlinjen og skovene bag fredningen. Her ligger nogle af Danmarks smukkeste bøgebevoksninger, hvor Munkebjergskoven nok er den mest kendte, ikke mindst fordi landets første bøgetræ gennem årtier sprang ud på dette sted. Holtser Hage Areal: 2,5 ha Fredet i 1979

29 Fotograf: René Roalf Ulbjerg Klint Ulbjerg Klint er et af de bedste udflugtsmål i Sydvesthimmerland. Fra toppen af den markante 30 meter høje klint har man en fremragende udsigt over Lovns Bredning. Udsigten byder på typisk Limfjordslandskab - lerede kystskrænter, strandenge og lyngbakker, kronet af gravhøje. Ulbjerg Klint består af aflejringer af sand, ler og sten fra istiden. I dag gnaver Limfjordens bølger i bakken, så den fremstår som en stejl klint ned mod fjorden. På stranden ligger mange store nedstyrtede sten. Det er såkaldte ledeblokke som fortæller, at istidens gletsjere i dette område især kom fra Norge. Her kan også findes forstenede søpindsvin. Man har tidligere hentet store mængder tang ved Ulbjerg Klint. Tang, som blev tørret og anvendt som stoppemateriale i madrasser. Ulbjerg Klint Areal: 210 ha Fredet i 1969

30 Fotograf: Kent Christiansen Åtte Bjerge Det kuperede Åtte Bjerge med et højeste punkt på 59 m har en fortræffelig udsigt ud over dalstrøget med Kongeåens løb i bunden. Åtte Bjerge ligger på Holsted Bakkeø, der blev dannet i næstsidste istid. Kongeådalen nedenfor Åtte Bjerge er dannet ved at smeltevandet fra sidste istid har eroderet sig ned i de tidligere aflejringer og har flere steder skabt nogle stejle skrænter f.eks. ved Jelshøj Huse og Åtte Bjerge. Den dansk-tyske grænse i løb langs Kongeåen og fra Flaghøjen i Åtte Bjerge kunne danskerne ved at flage med det danske flag vise deres sindelag vidt omkring og især syd for grænsen! Åtte Bjerge Areal: 3 ha Fredet i 1934

31 Fotograf: Nils Kristensen Tranum Strand Tranum Strand ligger i en af Danmarks største fredninger: Lien, Fosdalen og Sandmosen som er fredet igen i Første fredning skete allerede i Her er et mageløst eksempel, hvor man kan se den gamle kystskrænt, Lien, fra stenalderen. Den op til 66 meter høje skrænt dannede kystlinjen i stenalderen, og det flade land mellem skrænten og stranden var dengang dækket af havet. En tur langs stranden med kig op imod skrænten skal kombineres med en tur i Fosdalen eller Langdalen, hvor man får et flot udsyn over Underlien og Jammerbugten. Lien, Fosdalen og Sandmosen Areal: 3000 ha Fredet i 2009

32 Fotograf: Jesper Tønning Lild Klit Fra Bulbjerg er der udsyn over de fredede klitheder ved Lild Klit. De vidtstrakte og øde kystområder omkring det lille, idylliske fiskerleje Lild Strand, hvor der stadig fiskes direkte fra kysten, er beskyttet mod anmassende sommerhusbebyggelser. Hele området er tidligere havbund, der er tørlagt ved landhævning siden stenalderen, men som siden har været plaget af sandflugt. Den har dog ikke været så voldsom som længere sydpå, hvilket kan ses af de forholdsvis lave og tilgroede klitter. Lild Klit Areal: ca. 340 ha Fredet i 1955 og 1963

33 Fotograf: Wedigo Ferchland Grene Sande Nogle af de smukkeste indlandsklitter findes ved Billund. Her kan man i landskabet se højdeforskellen mellem de store hedesletter og bakkeøer, for istidsrandlinjen har gået lige vest for Grene Sande og afsmeltningen har sammen med senere tids sandflugt dannet disse storslåede klitter. I slutningen af istiden, i det der kaldes Dryas-tiden, var klimaet koldt og vegetationen var ikke i stand til at beskytte jorden mod erosion. I denne periode fygede sandet sammen og dannede indlandsklitterne. Klitterne er siden blevet beriget med endnu mere flyvesand i 1700-tallet, da sandflugten hærgede det meste af Danmark. Grene Sande Areal: 160 ha Fredet i 1969

34 Fotograf: Anne Thomsen Lille Vildmose Lille Vildmose er den største højmose i det nordvesteuropæiske lavland. Da den i tallet var på sit højeste, strakte mosens svamp sig knap 15 kilometer fra nord til syd og 5 kilometer fra øst til vest. Nogle af Danmarks mest dyrerige græsningsskove, der huser landets største bestande af vildsvin og krondyr, der hører til den oprindelige jyske stamme, ligger i Lille Vildmose. I 1752 begyndte afvandingsprojekter i mosen for at gøre den til landbrugsland og brugbar til tørvegravning. Disse afskrællede lag af tørv ligger tilbage som dybe ar i landskabet. Heldigvis er Aage V. Jensens Fonde, der ejer mosen i dag, ved et stort naturgenopretningsprojekt i gang med at lade naturen få førertrøjen på igen. Lille Vildmose Areal: ca ha Fredet i 2007

35 Råbjerg Mile Råbjerg Mile er enestående i sin art og kan ikke sammenlignes med nogen anden naturseværdighed i dette land. Det er Nordeuropas største aktive vandreklit, og hvert år betages en kvart million mennesker af det imponerende skue her, hvor naturen har fået lov at være stor, og mennesket kan være lille. I de lyse sandaflejringer kan undertiden træffes forekomster af mørkt, tungmineralrigt sand. Sådanne forekomster betegnes tungsand eller som de lokale kalder det stjernestøv. Råbjerg Mile Areal: ca ha med omliggende fredninger Fredet: staten køber Milen i 1900, første fredning i 1921, seneste i 2008 Fotograf: Nils Kristensen

36 Fotograf: Ib Meinhardt Vorbjerg Gravhøje Meget markante gravhøje i landskabet mellem Vestbirk og Nim. Det var Nationalmuseet, der ønskede fredningen gennemført, fordi man frygtede at området ellers ville blive beplantet, udnyttet til grusgrav eller til sommerhusbebyggelse. Nationalmuseet skrev at de 7 meget anseelige og velbevarede høje, tilsammen udgør en af de mest imponerende grupper i hele landet - højt beliggende i et naturskønt, uopdyrket areal, bevokset med lyng, græs og gyvel, og med en enestående udsigt mod øst og vest. Det var i I dag er alle vores gravhøje beskyttet gennem Museumsloven. Vorbjerg Gravhøje Fredet i 1959

37 Fotograf: Egon Hye Søby Sø Brunkulslejer Danmarks største brunkulslejer ligger dramatisk i landskabet mellem landsbyerne Søby, Kølkær og Fasterholt som et vidnesbyrd på den omfattende opgravning efter brunkul, der fandt sted fra 2. verdenskrig og helt frem til Et besøg i brunkulslejerne får én til hurtigt at danne billeder på nethinden, hvor op imod arbejdere under strabadserende forhold har slidt for at bringe brunkullene frem i lyset. Dengang var landskabet goldt og vindblæst, men nu ligger landskabet som et kuperet terræn med mange småsøer, hvor grundvand trænger frem. Brunkulslejerne udgør sammen med den nærliggende klarvandede Søby Sø et af Herningegnens smukkeste og mere særprægede landskaber. Søby Brunkulslejer Areal: ha Fredet i 2007

38 Fotograf: Hans Jørgen Fruensgaard Store Vildmose Store Vildmose var tidligere en af Europas største højmoser, men nu er der kun små, fredede moserester tilbage. I stenalderen var området en lavvandet sø, der hævede sig og blev til vidtstrakte, våde enge. Det meste er siden 1920 erne blevet opdyrket eller afgravet til tørv. En del af de gamle tørvegrave i nord- og vestenden af mosen er siden sprunget i skov og er nu meget fine naturområder. Store Vildmose Areal: ca ha Fredet i 1940, 1973 og 2000

39 Fotograf: Jesper Tønning Anholt Ørkenen Ørkenen er en stor seværdighed. De åbne vidder med sandstrande, klitter og klithede prydet af en ganske lav flora i sandfarvede, grågrønlige og brunlige nuancer gør stort indtryk på gæsten. Ørkenen præges af øde sletter brudt af talrige 15 til 25 meter høje, mere eller mindre tilvoksede klitter. Langs kysten i den østligste del af Pakhusbugt findes lave klinter med tykke lag af sort sand, som eroderes ud og farver stranden mørk. Ørkenen på Anholt skal ikke kun opleves en sommerdag. Om vinteren kan der være meget barskt men betagende. Ørkenen på Anholt Areal: ca ha Fredet i 1938, 1952 og 1980

40 Fotograf: Lars Vangsted Bolund Bolund er en meget iøjefaldende og fredfyldt lille halvø i Roskilde Fjord, lidt nord for Risø. Turen derud går via en botanisk spændende strandeng og en smal, undertiden oversvømmet landtange. Skønt tæt på Frederiksborgvej, opleves turen ud til den lille bakke med stejle lerklinter næsten som en naturvandring til en helt anden verden. Roen, lyset, himlens og fjordens store åbne flader, og de mange stærke indtryk fra små detaljer som sten, planter, kokasser og fugle, bidrager til en henført sindstilstand. Bolund Areal: ca. 20 ha Fredet i 1941

41 Fotograf: Henrik Pers Nors Sø Nors Sø var i stenalderen en del af en havbugt, der siden er blevet afsnøret, og i landskabet omkring søen kan man se de gamle kystskrænter. Nors Sø er en meget sjælden søtype, en såkaldt karstsø, der er klarvandet, næringsfattig og ligger i en fordybning i kalkgrunden. Den har ingen rørbevoksning som de fleste andre danske søer, men har til gengæld sjældne vandplanter. Den fredede sø ligger i et smukt landskab, som grænser op til Hanstholm Vildtreservat, og er omgivet af Tved og Vilsbøl Klitplantager, der også er fredede. Nors Sø og Tved Klitplantage Areal: ha Fredet i 1980

42 Kalø Slotsruin På billedet anes i det fjerne Kalø Slotsruin. Landskabet i bunden af Kalø Vig nedenfor Rønde er ganske malerisk. En 1 km lang landtange kronet med en stenbrolagt middelaldervej fører ud til Kalø Slotsruin, der ligger isoleret på en holm med voldanlæg, stejle kystskrænter og udstrakte græsmarker. Kalø Slot blev opført i begyndelsen af 1300-tallet, efter Erik Menved havde besejret Marsk Stig på Hjelm og i 1313 havde nedkæmpet det jyske bondeoprør. I de følgende 300 år var borgen et fast støttepunkt for den danske kongemagt, bortset fra en kort periode hvor Kalø Slot var pantsat til biskoppen i Århus. Kalø Areal: 170 ha Fredet i 1939 Fotograf: Jesper Tønning

43 Fotograf: Hans Jørgen Fruensgaard Fyns Hoved På halvøen Hindsholm ligger Fyns Hoved majestætisk som en knold, der rager op i det ellers flade landskab med krumodden Tornen som nærmeste nabo. De fleste besøgende tager den kuperede vandretur ud til spidsen af Fyns Hoved og nyder det betagende syn over Storebælt og indsejlingen til Odense Fjord. Men prøv også at gå en tur på den næsten flade strandvold ud ad krumodden Tornen, der er vildtreservat (adgang forbudt i perioden 1/4 til 15/7). Herfra kan man se, hvor mægtig Fyns Hoved egentlig er. Fyns Hoved og Tornen Areal: 90 ha Fredet første gang i 1936, senest i 1975

44 Fotograf: Steen Jeberg Rubjerg Knude Stort, øde og barskt er de tre ord, der først melder sig, når man ser det spektakulære landskab ved Rubjerg Knude syd for Lønstrup. Knuden hæver sin sanddækkede top 90 meter over havet og kan ses langvejs fra. Den udgør det mest markante afsnit af den 13 km lange Lønstrup Klint, som er en unik geologisk seværdighed, bl.a. fordi der ofte sker dramatiske skred. I dag er sandflugten ind i landet ubetydelig, men til gengæld vokser klitterne oven på klintens top. Sandet på Rubjerg Knude har forhøjet klinten med op til 40 m. På toppen står Rubjerg Knude Fyr statelig og kan vente sin på bekomst om nogle årtier opslugt af havet. Rubjerg Knude Areal: ca. 280 ha Fredet i 1948 En del af knuden ejes af Danmarks Naturfond

45 Fotograf: Jens Larsen Feggeklit Omgivet af flotte, fuglerige strandenge med en spændende flora rejser den op til 24 meter høje Feggeklit sig markant. Den 300 meter brede og næsten 1 km lange molerknude dominerer det fredede landskab på det allernordligste Mors. Mod vest er Feggeklit græsklædt, og her findes trapper op til en mindesten for sagnet om kong Fegge, Hamlets onde stedfar. På østsiden træder moleret frem i den stejle klint, og man kan se 146 lag af moler og vulkansk aske. Denne lagserie er den længste af sin type i Danmark. Langs stranden kan man være heldig at finde fossiler. Feggeklit Areal: 95 ha Fredet i 1963

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

BILAG til: Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 52. Vurdering af forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne

BILAG til: Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 52. Vurdering af forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne BILAG til: Videnskabelig rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 52 Vurdering af forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Oversigt 2 Råbjerg Mile og Hulsig Hede... 7 3 Jerup Hede,

Læs mere

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik:

Ud og se 2012. Mærk historiens vingesus omkring Kalø Gods. Turens overblik: Ud og se 2012 Turens overblik: 9.20 - Kalø Gods og slot 10.00 Agri Baunehøj (Morgenkaffe) 11.30 Tinghulen gå-tur (Frokost) 13.30 Stenhuset dysse i Strands 14.00 Tre høje (Kaffe) Turen går først gennem

Læs mere

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk

Miljørapport Lokalplan for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk Miljørapport Lokalplan 36-002 for et område til boligformål ved Langdalsvej i Sejs/Svejbæk 1. Indledning 2. Resumé af miljørapport Lokalplanen giver mulighed for boliger i et område nord for Sejs/Svejbæk

Læs mere

Kortbilag 8 Randers Fjord.

Kortbilag 8 Randers Fjord. Kortbilag 8 Randers Fjord. Indhold: Randers Fjord (Århus amt) Side 02 Side 1 af 5 Randers Fjord Istidslandskab, Gudenåen og havbund fra stenalderen Danmarks længste å, Gudenåen, har sit udspring i det

Læs mere

Inden vi påbegynder dagens vandretur tager vi lige en afstikker til Velling Skov for at bestige Velling Kalv, og naturligvis nyde udsigten derfra.

Inden vi påbegynder dagens vandretur tager vi lige en afstikker til Velling Skov for at bestige Velling Kalv, og naturligvis nyde udsigten derfra. Påsketur til Hærvejen og det midtjyske Søhøjland 13.04.17 17.04.17. Herning Vandrerhjem er base for påskens vandreture i det midtjyske, hvor vi bl.a. skal gå på udvalgte strækninger på Hærvejen og langs

Læs mere

Buksør Odde (Areal nr. 28)

Buksør Odde (Areal nr. 28) Buksør Odde (Areal nr. 28) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt På den nordøstlige side af Mors finder man Buksør Odde. En godt to kilometer lange odde, hvor staten ejer den sydlige del på knapt 40 ha. Staten erhvervede

Læs mere

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning

1 Bebyggelse 1.1 Lihme landsby, beliggenhed i dalstrøg, huse med stor aldersspredning Plan09: Områdeanalyser, Skive Kommune Områdeanalysen er udført september oktober 2008 som led i Plan09-processen. Formålet er at delområderne skal være referencearealer for samtale om, forståelse, planlægning

Læs mere

Vigsø Rallejer (Areal nr. 55)

Vigsø Rallejer (Areal nr. 55) Vigsø Rallejer (Areal nr. 55) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Området er et tidligere grusgravningsområde, beliggende på en jævn klitslette. Området er en fortsættelse af Hanstholm Kystskrænt (se Areal nr.

Læs mere

Boudigaard.dk. Fotograf: Worm Photo, Skive Layout og tryk: Thorvig Tryk A/S, Skive

Boudigaard.dk. Fotograf: Worm Photo, Skive Layout og tryk: Thorvig Tryk A/S, Skive Fotograf: Worm Photo, Skive Layout og tryk: Thorvig Tryk A/S, Skive Hanstholm fyr Hanstholm Fyr blev oprindeligt opført 1842, men konstruktionen var for svag og slog revner. Murermester Sibbern rev for

Læs mere

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved

9. Tunneldal fra Præstø til Næstved 9. Tunneldal fra Præstø til Næstved Markant tunneldal-system med Mogenstrup Ås og mindre åse og kamebakker Lokalitetstype Tunneldalsystemet er et markant landskabeligt træk i den sydsjællandske region

Læs mere

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk

Information. ca.14. Rådhus Torvet 2. 3600 Frederikssund Tlf. 47 36 63 00 www.frederikssund-kom.dk Frederikssund Naturpleje På skrænterne er Due-skabiose og Knoldet Mjødurt ved at blive udkonkurreret af buske som Slåen og Rynket Rose. Gennem en veltilrettelagt naturpleje, hvor dominerende arter holdes

Læs mere

Nr Marine Habitatområder Kode Udpegningsgrundlag Ændring. Mudder- og sandflader blottet ved ebbe

Nr Marine Habitatområder Kode Udpegningsgrundlag Ændring. Mudder- og sandflader blottet ved ebbe 4 Hirsholmene, havet vest herfor og 1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) Ellinge Å s udløb Ny 9 Strandenge på Læsø og havet syd 1364 Gråsæl (Halichoerus grypus) herfor 10 Holtemmen, Højsande og Nordmarken

Læs mere

Marselisborgskovene - Ajstrup Strand - Norsminde

Marselisborgskovene - Ajstrup Strand - Norsminde Marselisborgskovene - Ajstrup Strand - Norsminde Kystklinter med fedt ler, dødislandskaber, smeltevandsdale, randmorænelandskaber og hævet havbund fra Stenalderen Det geologiske interesseområde, der strækker

Læs mere

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31

Thurø Moræneflade. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 Thurø Moræneflade Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 31 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Registreringspunkt. Sammensat jordbrugslandskab, med skrånende terræn, og rransparente hegn med varierende

Læs mere

500 meter øst på. Diger og levende hegn skal bevares i vides muligt omfang. Hop Sø

500 meter øst på. Diger og levende hegn skal bevares i vides muligt omfang. Hop Sø Sønderballe landdistrikt - Topografi & natur En af de største ressourcer i Sønderballe Landdistrikt er landskabet, som udgøres af topografi, kultur og natur. I det følgende ses nærmere på topografien og

Læs mere

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226

Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser Side 1 Arealer ved Mariager Fjord - arealerne nr. 221, 222, 224, 225 og 226 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Arealerne ved Mariager Fjord består af

Læs mere

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol.

På øens østlige side er der bygget en fiskebro, som bl.a. kan benyttes af handicappede i kørestol. Landskabet naturen planter og dyr Genner Bugt og dens forlængelse ind i landet, er en gammel tunneldal, skabt under isen i sidste istid. Selve Kalvø er egentlig blot en bakke i landskabet, der stiger op

Læs mere

Klostermarken - areal nr. 408

Klostermarken - areal nr. 408 Naturstyrelsen, Kronjylland Arealvise beskrivelser side 1 Klostermarken - areal nr. 408 1. Beskrivelse 1.1 Generelt Naturstyrelsen overtog administrationen af arealet i 2002 efter Forsvarsministeriet.

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet.

De mange tilbud på distriktet kan ses på http://www.friluftskortet.dk/ her er alle de faciliteter, som er omfattet af Friluftskortet, optegnet. 1.7 Friluftsliv 1.7.1 Rekreativ anvendelse og friluftsfaciliteter Arealerne under Skov- og Naturstyrelsen, Kronjylland rummer mange arealer af stor friluftsmæssig betydning og distriktets arealer er derfor

Læs mere

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen

Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Tekst og Foto: Karen Margrethe Nielsen Træerne kan ses på hjemmesiden dn.dk/evighed - klik på Danmarkskortet og zoom ind på kortet, så de enkelte træer kan klikkes frem. Træer i naturområdet Gjæven Gjæven

Læs mere

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY

Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Kirkegårdsdiget ved Veggerby Kirke, hvorfra der er en vid udsigt over det bakkede landskab ved Binderup Å. Velkommen til landsbyerne VEGGERBY Med den ensomt beliggende kirke Himmerland er så rig på prægtige

Læs mere

100 år med naturfredning skiftende mål og midler

100 år med naturfredning skiftende mål og midler 100 år med naturfredning skiftende mål og midler Dansk Landskabsøkologisk Forenings årsmøde 2017 Henrik Vejre, Professor, PhD. Københavns Universitet Fredningen af Aggershvile området i Trørød Jægersborg

Læs mere

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp

Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Hulveje fortæller om ældre tiders veje Tekst og foto: Svend Kramp Om foråret, hvor træer og buske stadig er nøgne og kun få blomster er kommet frem, er der ikke så meget at opleve i den bornholmske natur

Læs mere

Cykeltur ved Tissø. Godslandskabet. Naturpark Åmosen

Cykeltur ved Tissø. Godslandskabet. Naturpark Åmosen Cykeltur ved Tissø Godslandskabet Naturpark Åmosen 12. aug. 2013 Ruterne er ikke afmærkede. De er forslag til, hvordan du kan bruge cyklen til at komme omkring og lære landskabet og dets kulturhistorie

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Vadehavet. Navn: Klasse:

Vadehavet. Navn: Klasse: Vadehavet Navn: Klasse: Vadehavet Vadehavet er Danmarks største, fladeste og vådeste nationalpark. Det strækker sig fra Danmarks vestligste punkt, Blåvandshuk, og hele vejen ned til den tyske grænse. Vadehavet

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Sundby Sø (Areal nr. 24)

Sundby Sø (Areal nr. 24) Sundby Sø (Areal nr. 24) 1 Beskrivelse Umiddelbart nordvest for Vildsund finder man de afvandede arealer i Sundby Sø og Tagkær Landvindingslag. Her er det besluttet at gennemføre et naturprojekt, der skal

Læs mere

Bilag B. Udvalgte eksempler på områder, der ikke kan anvendes til økologisk biavl

Bilag B. Udvalgte eksempler på områder, der ikke kan anvendes til økologisk biavl 1 Bilag B Udvalgte eksempler på områder, der ikke kan anvendes til økologisk biavl 2 Det danske landskab er præget af landbrug. Områder med oprindelig natur er få og små, idet det i høj grad er et kulturlandskab.

Læs mere

Landskabskarakteren Byen, havnen og de sandede hedeområder syd for Grenaa er karaktergivende for området.

Landskabskarakteren Byen, havnen og de sandede hedeområder syd for Grenaa er karaktergivende for området. Karakterområde 30 Grenaa Grenaa Havn, der foruden fiskerihavn og færgehavn også rummer en større industrihavn med fiske- og værftsindustri. Beliggenhed og afgrænsning Grenaa ligger østligst på Djursland

Læs mere

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen

Kortlægning. af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner. Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen. Forest & Landscape, University of Copenhagen Kortlægning af oplevelsesmuligheder I fem landdistriktskommuner Berit C. Kaae Ole Hjorth Caspersen Forest & Landscape, University of Copenhagen Disposition Kortlægning af oplevelsesværdier Brugergrupperne

Læs mere

Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54)

Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54) Hanstholm Kystskrænt (Areal nr. 54) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hanstholmknuden er Jyllands nordvestligste forbjerg. Arealerne ved Hanstholm Kystskrænt består af forland og klitslette op mod stejle, nordvendte

Læs mere

Område 33 Elverdams Å

Område 33 Elverdams Å Område 33 Elverdams Å Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske

Læs mere

VIKINGEPARKEN HOBRO 24 ATTRAKTIVE GRUNDE HELT TÆT PÅ HOBRO MIDTBY

VIKINGEPARKEN HOBRO 24 ATTRAKTIVE GRUNDE HELT TÆT PÅ HOBRO MIDTBY VIKINGEPARKEN HOBRO 24 ATTRAKTIVE GRUNDE HELT TÆT PÅ HOBRO MIDTBY VIKINGEPARKEN HOBRO UDLEV BOLIGDRØMMEN Nu kan jeres byggedrøm realiseres... Drømmer I om at opføre jeres egen bolig midt i den smukke danske

Læs mere

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 30 Maglesø. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 30 Maglesø Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Cykelruter på Nordøen

Cykelruter på Nordøen Cykelruter på Nordøen Cykeltur på Nordøen Starter turen i Tranebjerg, køres nordpå mod Onsbjerg. Lige efter Tranebjerg på venstre hånd ligger Kongehøjen med et bronzerelief af Frederik VII, sat af samsinger

Læs mere

VELKOMMEN TIL KrygerHus

VELKOMMEN TIL KrygerHus VELKOMMEN TIL KrygerHus Kunne du tænke dig at bo med skoven som nabo, med flotte grønne skrænter, i en læfyldt skovlomme og samtidigt med en storslået udsigt over byen, fjorden og Ådalen? Her hersker stilheden,

Læs mere

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1

Vedsted Kirke. Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn. Foto 1 Vedsted Kirke Jammerbugt Kommune, Aalborg Stift, Aalborg Nordre Provsti, Vedsted Sogn Beliggenhed Vedsted Kirke ligger i byen Birkelse sydøst for Vedsted Kær i den sydvestlige del af Vendsyssel. Birkelse

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Naturvisioner for Bøtø Plantage

Naturvisioner for Bøtø Plantage Naturvisioner for Bøtø Plantage 1 Indledning... 3 Almindelig beskrivelse... 3 Status og skovkort... 3 Offentlige reguleringer... 4 Natura 2000... 4 Naturbeskyttelseslovens 3... 4 Nøglebiotoper... 4 Bevaring

Læs mere

Hessel Skovbakker. Sted/Topografi Lovns sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregård, enkeltgårdslandskab. Kulturmiljø nr. 126

Hessel Skovbakker. Sted/Topografi Lovns sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregård, enkeltgårdslandskab. Kulturmiljø nr. 126 Hessel Skovbakker Kulturmiljø nr. 126 Tema Bosætning landet Emne(-r) Herregård, enkeltgårdslandskab Sted/Topografi Lovns sogn Kulturmiljøet Hessel-Skovbakker ligger på halvøen Lovns, der strækker sig ud

Læs mere

Slettestrand (Areal nr. 93)

Slettestrand (Areal nr. 93) Slettestrand (Areal nr. 93) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Områderne ligger mellem Slettestrand og Tranum, og udgør distriktets østligste del. Arealerne afgrænses mod øst af Tranum Strandvej, der samtidig

Læs mere

Naturpleje i sommerhusområder

Naturpleje i sommerhusområder Naturpleje i sommerhusområder Baggrund Hvad kan jeg gøre for at bevare og forbedre naturen i mit sommerhusområde Hvorfor naturpleje Hvad kan jeg gøre som lodsejer Naturtyperne og karakteristiske arter

Læs mere

I 1560 erhvervede kongen borgen og det tilhørende gods, der var opført på det tidligere klosters grund. Men tiden var ikke med slottet.

I 1560 erhvervede kongen borgen og det tilhørende gods, der var opført på det tidligere klosters grund. Men tiden var ikke med slottet. 1. Troldeskoven Der er nærmest noget forhekset over de sært krogede og forvredne træstammer, der bugter sig langs jorden i Troldeskoven. De ældste fyrretræer stammer fra de sidste år af 1700-tallet, og

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3

SPA 3 Madum Sø Isfugl Y F3 Sortspætte Y F3 SPA 1 Ulvedybet og Nibe Bredning Skestork Y F1 Blå kærhøg Tn F2 Hedehøg Y F1 Fiskeørn Tn F2 Hjejle T F2, F4 Splitterne Y F3 Dværgterne Y F3 Pibeand T F4 Krikand T F4 Hvinand T F4 Toppet skallesluger T

Læs mere

Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres.

Det er vigtigt, at de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og sammenhæng ikke ødelægges eller sløres. Geologiske interesser i Haderslev Kommune Baggrundsnotat til Haderslev Kommuneplan 2009 Lokalitetsbeskrivelse Hovedopholdslinjen fra Mølby til Vojens A1 Strøg langs isens hoved-opholdslinie mellem Oksenvad

Læs mere

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag

Svinkløv. Tema Badehotel, helligkilde. Emne(r) Badehotel inkl. anneks og driftsbolig, turisme, helligkilde. Tid Fra før reformationen til i dag Svinkløv Kulturmiljø nr. 62 Tema Badehotel, helligkilde Sted/topografi Svinkløv-plateauet, der er beliggende ud mod Skagerrak. Kulturmiljøet omfatter arealerne omkring Svinkløv Badehotel inkl. området

Læs mere

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS

Landskabskarakterbeskrivelse. Landskabsvurdering. Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Landskabskarakterbeskrivelse Landskabsvurdering Anbefalinger til planlægningen SYDVEST MORS Sydvest Mors Landskabskarakterbeskrivelse Beliggenhed og afgrænsning Landskabskarakterområdet Sydvestmors omfatter

Læs mere

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune

Afgørelse i sagen om sti og overnatningsplads m.v. i Rubjerg Knude Plantage i Hjørring Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. april 2003 J.nr.: 03-121/800-0002 AGS Afgørelse i sagen

Læs mere

Tørdeposition af ammoniak til udvalgte områder - 2009

Tørdeposition af ammoniak til udvalgte områder - 2009 Tørdeposition af ammoniak til udvalgte områder - 2009 Oversigt over kort Forklaring 1 Tabel: Kvælstofdeposition hidrørende fra ammoniak samt andre bidrag 3 Anholt 5 Frederiksborg 6 Keldsnor 7 Lindet 8

Læs mere

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle!

Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Råen - et godt sted at slippe fantasien fri for børn og barnlige sjæle! Kender du det lille private skovområde Råen i Vetterslev? I den sydligste del af Ringsted Kommune, lidt øst for Vetterslev findes

Læs mere

Velkommen i Jensen & Sørensens Plantage

Velkommen i Jensen & Sørensens Plantage Der er dog nogle regler, du skal overholde af hensyn til naturen og dyrelivet samt skovens drift som erhvervsøkonomisk virksomhed: Om natten skal der være fred, så du må være her fra klokken 6 om morgenen

Læs mere

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling

UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling UDKAST Aftale om arealpleje For fredningen af Videslet beliggende matr. nr. 35e Sørig, Råbjerg og matr. nr. 7ae Napstjært By, Elling 01-10- 2012 Frederikshavn Kommune/Natur Sagsbehandler: sili Administrative

Læs mere

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING

OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING OMFANG LANDSKABSANALYSE STRATEGI FOR TILPASNING AF LANDSKAB STRATEGI FOR TILPASNING AF BYGNING EKSEMPLER PÅ TILPASNING Udvidelse af Endrup Transformerstation Udarbejdet for Energinet.dk Landskabsrådgiver:

Læs mere

Hotel Sandvig Havn ligger direkte ud til den hyggelige fiskeri- og lystbådehavn og strandpromenaden i Sandvig.

Hotel Sandvig Havn ligger direkte ud til den hyggelige fiskeri- og lystbådehavn og strandpromenaden i Sandvig. Hotel Sandvig Havn Hotel Sandvig Havn ligger lige ned til fisker- og lystbådehavnen i Sandvig, ca. 2 km. fra Allinge på det nordøstlige Bornholm. Der er kort afstand til det skønne hvide sand på Sandvig

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 103 Avernakø Avernakø er en del af det Sydfynske Øhav og dækker et areal på omkring 5km 2. Øen ligger med en afstand til kysten af Fyn på 4-4,5km. Mod nord/nordvest ligger Bjørnø,

Læs mere

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp

Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Vejene har flyttet sig med tiden Tekst og foto: Svend Kramp Det er altid godt at blive klogere, at lære og opleve noget nyt. Det skete for mig, da jeg havde skrevet den første artikel om de gamle hulveje

Læs mere

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72)

Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) Hjardemål Klitplantage (Areal nr. 72) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Hjardemål Klitplantage ligger ved Jammerbugten, øst for Hanstholm. Plantagen ligger syd og vest for Hjardemål Klit og har sin største udstrækning

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder

Perfekt beliggenhed i Jylland tæt ved mange spændende seværdigheder. Zleep Hotel Kolding. Introduktion. Hotellet tilbyder Zleep Hotel Kolding Introduktion Tag på ferie på Zleep Hotel Kolding og bo centralt i Danmark. Hotellet er lyst og hyggeligt indrettet, og ligger centralt i Kolding. Oplev designbyen Kolding eller tag

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft

AH G o l f. -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand. AH Golf Schønherr Landskab & Per Gundtoft AH G o l f -en landskabelig golfbane ved Binderup Strand 1 GOLF! En lille hvid bold bold der trækker en rundt i timevis og undervejs får man kæmpet, grinet, dummet sig, jublet og snakket om alt muligt

Læs mere

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune

Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Appendix 2: Fuglelokaliteterne i Århus Amt, DOF 1998. Rønde Kommune Rønde Kommune 739040... Troldkær vest for Stubbe Sø 739050... Langsø i Skramsø Plantage 739060, 737065... Øjesø og Lillesø i Skramsø

Læs mere

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16

Syltemade Ådal. Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 Syltemade Ådal Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering område nr. 16 LANDSKABSKARAKTERBESKRIVELSE Syltemade Ådal set fra registreringspunktet på den vestlige skråning. Nøglekarakter Smal smeltevandsdal

Læs mere

Naturfotografiske favoritlokaliteter. Søren Langkilde Madsen www.slm-foto.dk

Naturfotografiske favoritlokaliteter. Søren Langkilde Madsen www.slm-foto.dk Naturfotografiske favoritlokaliteter Søren Langkilde Madsen Naturfotografiske lokaliteter - nogle få favoritter Denne oversigt beskriver kort et lille udpluk af lokaliteter jeg har nydt at besøge gennem

Læs mere

Fosdal-Telling-Lerup. Sted/Topografi Lerup sogn. Tema Jernalder, oldtid generelt, bosætning

Fosdal-Telling-Lerup. Sted/Topografi Lerup sogn. Tema Jernalder, oldtid generelt, bosætning Fosdal-Telling-Lerup Kulturmiljø nr. 61 Tema Jernalder, oldtid generelt, bosætning landet Emner Højkoncentrationer, agersystemer, rejst sten, landsby, kirke Sted/Topografi Lerup sogn Kulturmiljøarealet

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

Ulvshale Skov - Kulturmiljøbeskrivelse. Kulturhistoriske værdier på Møn

Ulvshale Skov - Kulturmiljøbeskrivelse. Kulturhistoriske værdier på Møn Side 1 af 5 Kulturhistoriske værdier på Møn Til oversigt Ulvshale Skov Alle illustrationer kan forstørres Skemanummer: Betegnelse: Kategori: Registreringsdato: Registrator: 5 Ulvshale Skov Udsnit og dele

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For detaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 102 Lyø Lyø ligger i den sydvestlige del af Det Sydfynske Øhav ud for Horne Land. Øens vestlige og sydlige kyster ligger ud mod Lillebælt mens dens østlige og nordlige kyster

Læs mere

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk

Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk Uddybende vurdering af den visuelle påvirkning af oplevelsen af Velling Kirke som kulturelement ved opstilling af vindmøller i Velling Mærsk December 2014 Indledning Dette notat er en uddybning af afsnit

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

1. Skagens Odde og det nordlige Vendsyssel

1. Skagens Odde og det nordlige Vendsyssel 1. Skagens Odde og det nordlige Vendsyssel 1 1 Skagens Odde vokser hele tiden, og dens yderste spids, Grenen, ser anderledes ud hver gang man besøger den, fig. 1. Nye klitter opstår, og nye strandvolde

Læs mere

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark

Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Grundejerforeningen Smidstrup Strandpark Notat vedrørende søområdet Side 1 Baggrund Grundejerforeningen Smidstup Strandpark ønsker at få set på deres lille søområde med nye øjne samt fokus på de rekreative

Læs mere

Skovby Landsby. Skovby Landsby

Skovby Landsby. Skovby Landsby KARAKTEROMRÅDER Skovby Landsby Skovby ligger på Syd Als i det gamle Lysabild sogn. Syd Als er bl.a. kendetegnet ved, at de lavt liggende områder langs kysten er ubeboede, de yderste landsbyer ligger nemlig

Læs mere

Beliggenhed og afgrænsning Fjellerup Strand kystlandskab ligger på Norddjursland på strækningen omkring Fjellerup Strand.

Beliggenhed og afgrænsning Fjellerup Strand kystlandskab ligger på Norddjursland på strækningen omkring Fjellerup Strand. Karakterområde 14 Fjellerup Strand kystlandskab Norddjurs Kommunes Blå Flag Station/Naturcenter Fjellerup formidler kystens natur- og kulturhistorie, men er også selv en del af kystens historie. Her var

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Ingeniør Sv. Aa. Oustrups billeder fra afvandingen

Ingeniør Sv. Aa. Oustrups billeder fra afvandingen Ingeniør Sv. Aa. Oustrups billeder fra afvandingen af Åmosen 1954-64 1 Ingeniør Sv. Aa. Oustrups billeder fra afvandingen af Åmosen 1954-64 Af Claus Helweg Ovesen, Naturparkprojekt Åmosen I perioden 1954-64

Læs mere

KIRKEN & BYEN PÅ TOPPEN

KIRKEN & BYEN PÅ TOPPEN FORKASTNINGEN KIRKEN & BYEN PÅ TOPPEN Aakirkeby er bygget på en klippeknold af grundfjeld højt i landskabet på den sydlige del af Bornholm med Almindingen, Danmarks tredje største skov, i ryggen. Syd for

Læs mere

Møns Klint. Guidet kør selv fototur. Et af Danmarks vidundere

Møns Klint. Guidet kør selv fototur. Et af Danmarks vidundere Guidet kør selv fototur Møns Klint Et af Danmarks vidundere Velegnet til: En naturoplevelse uden lige Landskabsfotografering i et unikt og enestående naturområde Af naturfotograf Bjarne Nybo Medlem af

Læs mere

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 6 Favrbjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 6 Favrbjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia

Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia Små havne og overnatningspladser i det nordlige Lillebælt. Lars Oudrup Kærmosevej 20 7000 Fredericia 6. maj 2009 Selv om jeg nu har haft catamaran i Midelfart Sejlklub og i Middelfart Marina i snart 30

Læs mere

Livø tur Video. Grafisk & Foto

Livø tur Video. Grafisk & Foto Livø tur 2017 Video Grafisk & Foto Smukt syn og et glimt af Livøs havn. Den store flotte sol, stråler ned på den smukke sø. Den søde grå kat står og kigger på den smukke danske natur. En flot konstruktion

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

RFR Rørvig Foreningsråd

RFR Rørvig Foreningsråd RFR Rørvig Foreningsråd Projektforslag Reetablering af parti af det historiske Højsandet i Rørvig Forslagets begrundelse og hovedidé Den 16 meter høje indlandsklit, Højsandet, består af rent flyvesand,

Læs mere

OPLEV NATUREN FÅ VIDEN, NETVÆRK OG INSPIRATION ANDET HALVÅR 2016. Arrangementer for Hedeselskabets medlemmer

OPLEV NATUREN FÅ VIDEN, NETVÆRK OG INSPIRATION ANDET HALVÅR 2016. Arrangementer for Hedeselskabets medlemmer OPLEV NATUREN ANDET HALVÅR 2016 FÅ VIDEN, NETVÆRK OG INSPIRATION Arrangementer for Hedeselskabets medlemmer 22. SEP 2016 - SJÆLLAND HEDELAND NATURPARK ET GENBRUGSLANDSKAB Kom på opdagelse i et 1.500 ha

Læs mere

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området.

For deltaljer vedrørende beskrivelse og vurdering af området henvises til Amtets Landskabskarakterbeskrivelse og -vurdering af området. LANDSKABSKARAKTEROMRÅDE NR. 38 VEJLE-EGESKOV MORÆNEFLADE Vejle-Egeskov Moræneflade strækker sig på tværs af kommunens centrale dele fra Kværndrup i sydøst, op forbi Ringe og til Vejle og Nørre Lyndelse

Læs mere

Bornholm d. 21.-23. september 2007

Bornholm d. 21.-23. september 2007 Bornholm d. 21.-23. september 2007 1. Slotslyngen syd for Sandvig. Høsletsprojekt har modtaget penge fra DNs projektpulje. Privateje. Natura 2000 område. Gror til. Dukatsommerfuglen findes her rødlistet.

Læs mere

Beskrivelse/dannelse. Tippen i Lynge Grusgrav. Lokale geologiske interesseområder for information om Terkelskovkalk og om råstofindvinding i Nymølle.

Beskrivelse/dannelse. Tippen i Lynge Grusgrav. Lokale geologiske interesseområder for information om Terkelskovkalk og om råstofindvinding i Nymølle. Regionale og lokale geologiske interesseområder i Allerød Kommune Litra Navn Baggrund for udpegning samt A. B. Tippen i Lynge Grusgrav Tipperne i Klevads Mose Lokale geologiske interesseområder for information

Læs mere

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35)

Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) Vangså Hede (Areal nr. 33), samt arealer i Nystrup Klitplantage øst og vest (areal nr. 34 og 35) 1 Beskrivelse 1.1 Generelt Vangså hede er en vidstrakt klithede-slette, beliggende mellem Tvorup Plantage

Læs mere

Fyns Hoved. er toppen af Fyn. Fyns Hoved. Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand.

Fyns Hoved. er toppen af Fyn. Fyns Hoved. Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand. 28 Fyns Hoved Vikinger brugte Korshavn og den lave Pughavn bag strandvolden Tornen i lagunen Fællesstrand. Fyns Hoved er toppen af Fyn Korshavns stemningsfulde bugt med mange ankerliggere og solen på vej

Læs mere

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord

Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Nyt erhvervsområde ved Industriområde Nord Udlæg af nye arealer til byzone, Industriområde Nord redegørelse for forholdet til beskyttelsesinteresser Halsnæs Kommune ønsker i forbindelse med Kommuneplan

Læs mere

NV Europa - 55 millioner år Land Hav

NV Europa - 55 millioner år Land Hav Fur Formationen moler og vulkanske askelag. Fur Formationen består overvejende af moler med op mod 200 tynde lag af vulkansk aske. Lagserien er ca. 60 meter tyk og forefindes hovedsagligt i den vestlige

Læs mere

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011

Tryggevælde Ådal. Beskrivelse. Landskabsanalyse 2011 Landskabsanalyse 2011 Beskrivelse Området udgøres af en langstrakt dal med flad bund og dyrkede dalsider. Vandet snor sig igennem området som det centrale landskabselement både i åen og som vilkår for

Læs mere