Stormfald i Lyngby. Altaner er også tømrerarbejde. Jobpraktik og lønfusk. Ny formand for byggegruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Stormfald i Lyngby. Altaner er også tømrerarbejde. Jobpraktik og lønfusk. Ny formand for byggegruppen"

Transkript

1 Nr. 7 december 2013 Fagforening og a-kasse holder lukket den 27. december Altaner er også tømrerarbejde Jobpraktik og lønfusk Side 3 Ny formand for byggegruppen Side 10 Side 4-5 Jens Kirkegaard Stormfald i Lyngby Vej- og parkfolk slås med væltede træer og haltende aftaler 3F Bygge-, Jord- og Miljø Mølle Allé Valby

2 Malermester og verden Værst af alt er dog, at de sociale klausuler afspejler en afmagt. Med klausuler, kontrol og registre syr vi et patchworktæppe, som vi håber vil skærme os imod verdens foranderlighed. Per Vangekjær, formand, Danske Malermestre Arbejdsgiverne og social dumping At kommunerne ikke vil bruge skattepenge på social dumpning, kan DAdirektøren selvfølgelig have sin egen politiske mening om. Men at tro, at man beskytter små og mellemstore virksomheder ved at underminere aftaleforholdene på arbejdsmarked, er at forbryde sig imod sund fornuft. Per Olsen, formand, Byggefagenes Samvirke Fagligt Fokus er medlemsblad for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle Allé 26, 2500 Valby Tlf.: Tilrettelæggelse og produktion: Mads Bruun Pedersen (DJ) Tlf.: Lotte Ott (DJ) Tlf.: Kontakt: Ansvarshavende: Claus Westergreen Layout: Wiegaarden (141590) Tryk: Special-Trykkeriet Viborg a/s Forsidefoto: Lotte Ott leder Der var intet toilet folkene forrettede deres nødtørft på gulvet i et hjørne af lejligheden længst væk fra madrasserne og spisepladsen. (Citat fra sikkerhedspatruljen). For nogle år siden kørte byggefagene en af sine mange sikkerhedspatruljer i Ørestaden. Til apteringsarbejdet i et af højhusene var antaget et polsk sjak. Det var blevet anvist beboelse i højhuset under opførelsen. Efter byggefagenes besøg blev den såkaldte indkvartering stoppet. Eksemplet er langt fra enestående. Det er blevet et fælles vilkår i EU, at byggefolk frivilligt eller ufrivilligt må forlade hjem og familie for at finde arbejde over landegrænser. Med kommende milliardprojekter i den danske sygehussektor vil tilstrømningen øges både fra udlandet og på tværs af landsdele. I hovedstadsområdet alene er der tale om over 12 milliarder kroner til renovering og nybyg af hospitaler. Vi ved af erfaring, at langt hovedparten af de mange tilrejsende ikke indkvarteres på hoteller og lignende steder, men i camps og skurvogne. På Camp Danski det uregulerede paradis Af Freddy Ridderhaugen, formand, Byggefagenes Samvirkes miljøudvalg trods af stor viden om, hvad det gør ved mennesker at bo under sådanne forhold (Campsrapport/2002), er der ingen lovregulering på området. På en studietur til tre camps i hovedstadsområdet kunne den nu nyvalgte regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen (S) for Region Hovedstaden ved selvsyn konstatere forholdene: flere beboere i samme soverum, ingen kantine, ingen fællesfaciliteter, trøstesløse omgivelser. Selv der, hvor der er indrettet en helt ny camp, går det alligevel galt: eneste inventar er en seng og et skab end ikke en stol at sidde på! I år 1908 kaldtes Camps for Kaserner og var reguleret ved en såkaldt Polak-lov. Heri opremses en lang række krav til standarden. For eksempel: Boligen skal indeholde Køkken med Ovn, Spiserum samt de efter Antallet af Beboere fornødne Soverum. Byggefagenes miljøudvalg har udarbejdet et færdigt regelsæt til politikerne i regionen. Hvor længe endnu skal vi leve med forhold, der er ringere end for 100 år siden? Oplag: stk. Udgivelsesplan, bladmøder og deadlines: Blad nr. 1 Deadline og redaktionsmøde: 6. januar Udgiv.: uge 5 (27. jan. 1. feb.) Se hele udgivelsesplanen på side 19 Åbningstider se 2 Fagligt fokus Tegning: Thomas Bentsen

3 Fakta I 3F s a-kasse har medlemmer været i virksomhedspraktik i løbet af det seneste år, viser A4-tallene. Og oplevelsen i 3F er, at langt fra alle arbejdsgivere har reelle hensigter, når de ansætter ledige i virksomhedspraktik. I LO understreger sekretær Ejner K. Holst, at det aldrig har været hensigten, at virksomhedspraktik skulle bruges som en slags gratis prøvetid af nyansatte. LO og flere medlemsforbund har oplevelsen af, at der foregår et stigende misbrug af ordningen. Derfor slår han alarm over for beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S). Kilde: Ugebrevet A4 Gratis arbejdskraft i to uger Murerarbejdsmand gennem 25 år blev sendt i virksomhedspraktik som murerarbejdsmand af sit jobcenter i Faxe. A-kasseleder: Dette misbrug må stoppe. Tekst og foto: Lotte Ott og Mads Bruun Pedersen Mogens Wiben Pedersen fik et tilbud, han ikke kunne sige nej til: Virksomhedspraktik i sit eget fag. Det var ikke, fordi Mogens havde glemt sit fag eller manglede sociale kompetencer. Mogens havde bare gået ledig i to måneder. Jobcentret mente, at han kunne trænge til noget virksomhedspraktik og begrundede det med, at det ville afdække og optræne hans faglige og sociale kompetencer. Aldrig i livet - Jobcentret kaldte mig til en af sine famøse samtaler. De mente, jeg var i farezonen, fordi jeg har et år tilbage på dagpenge. Hun (sagsbehandleren) sagde, at jeg skulle i virksomhedspraktik, og jeg skulle finde et sted, fortæller Mogens. - Aldrig i livet var mit svar. Hvis hun mente det, kunne hun selv gøre det. Og hvis jeg endelig skulle i praktik, skulle det jo være inden for noget helt andet, f.eks. på en genbrugsplads. 14 dage senere er Mogens sendt i virksomhedspraktik hos Murer med mere. Han kan ikke sige nej uden at miste sine dagpenge. Ifølge Mogens går arbejdet godt han er jo vant til det også mester er tilfreds med ham og spørger om, han kender et par murersvende, der vil have arbejde. For meget i løn Mandagen efter begynder to murere, som Mogens har skaffet. De får ret hurtigt ansættelsespapirer, men da Mogens spørger til sit eget ansættelsesbevis, beder mester ham bare om at gå ud og fylde en trailer. Mogens spørger flere gange om ansættelse. Mester snakker hver gang udenom. Han synes også, at Mogens kræver for meget i løn, når han vil have det sammen som svendene. Både Mogens og de to svende prøver at forklare mester, at sådan er det inden for murerområdet: Svende og arbejdsmænd får det samme i løn. Mester er dog af den opfattelse, at folk med svendebrev skal have mere end dem uden. Uanset lønnen: Mogens får aldrig tilbudt et egentlig job. Mogens har en fornemmelse af, at mester helst vil have ham i løntilskudsjob men det kan han godt glemme alt om, siger Mogens til ham. Mogens forsøger at få fat i ham, så han kan underskrive nogle papirer til Jobcentret, inden praktikken er slut. Det lykkes aldrig. Mester holder sig væk fra pladsen og ringer aldrig tilbage. A-kasse: Jobcenter blander sig i OK I BJMF s a-kasse siger leder Thomas Bentsen, at den er helt gal i denne sag. Naturligvis har Mogens ikke sagt nej til jobbet. - Jobcentret har fået helt galt fat i denne sag og været lige lovlig villig til at imødekomme mesteren, siger Thomas Bentsen, som siger, at arbejdsmanden naturligvis skal have løn efter overenskomsten. Generelt mener han, at der må ske en opstramning af lovgivningen, så virksomhedspraktik ikke bruges som prøvetid, og at man ikke kan komme i aktivering i eget fag. - Kommunerne godkender i dag alt, og det griber ind i overenskomsterne i praksis. Det må stoppe, siger Thomas Bentsen. LO har også rettet henvendelse til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen om jobcentrenes rolle og virksomhedernes brug af aktivering. Fagligt fokus 3

4 Nu skal der orden på tingene et år efter at privatiseringen af park- og vejafdelingen blev trukket tilbage og medarbejderne vandt deres eget arbejde, siger tillidsfolkene. Glæde hos tillidsfolkene Lise Müller og Jørgen Olsen over at udlicitering blev droppet og over kommunalvalgsresultat, der forhåbentlig skaber orden på deres og kollegernes arbejdsopgaver for Lyngby-Taarbæks gartnere og vejfolk. Stormen reddet af i Lyngby-Taarbæk Tekst og foto: Lotte Ott Sidste år i april var der jubel hos slået sammen. Men det er ikke lidsfolk. De er kommet af med hænger sammen med at få et de godt 100 ansatte i park- og sket endnu, vi er i gang, men er den tidligere Venstre-borgme- ansvar, og jeg synes glæden og vejafdelingen i Lyngby-Taar- stadig fysisk adskilt, siger Lise. ster og har forhåbning til, at gejsten er den pris vi har betalt, bæk. Efter et års indædt kamp - Vi har ingen kontrakt på samarbejdet mellem den nye siger Lise. for at vinde en udlicitering af vores arbejde. Vi forventede, at konservative borgmester og den deres arbejde, lykkedes det, da vi skulle lave det, vi havde socialdemokratiske viceborg- Tak kommunalbestyrelsen annulle- beskrevet i udbuddet, men vi mester giver bedre forhold. På trods af turbulensen holder rede det hele. har fået mange flere opgaver, - Vi er blevet kritiseret for kollegerne sammen og har det Det havde kostet millioner af siger Jørgen. ikke at udføre vores arbejde godt med hinanden, siger til- kroner, sved og tårer. Kommunen er i gang med at ordentligt, samtidig med at vi lidsfolkene. Selv om de dengang red priva- lave en ny struktur noget der har fået så mange ekstraopga- - Jeg vil gerne rose kollegerne tiseringsstormen af, er der i dag begyndte midt under udlicite- ver. Kritikken er kommet fra for det store arbejde, der har stadig meget at rydde op i, siger ringsarbejdet og hvor alt blev den gamle borgmester, der har lavet. Og uden Nina Wedell fra 3F de to tillidsfolk Lise Müller for sat i spil. Men tingene er ikke lavet forvaltningsarbejde og Forbundet havde vi ikke klaret gartnerne og Jørgen Olsen for faldet på plads endnu, og der er selv cyklet rundt og fotograferet det. Så her er der ingen, der spør- specialarbejderne. ikke rigtig noget, der fungerer. fejl, siger de to. ger, hvorfor man skal være i fag- - Jeg gik før på områder, der var De manglende arbejdssedler forening eller brokker sig over, Tingene ikke orden på, og jeg vidste, hvad jeg og uklare forventninger om hvad det koster, siger Jørgen. på plads endnu skulle lave og hvordan det skulle arbejdsopgaverne har lagt et Et lyspunkt er, at der er startet De beholdt deres arbejde og passes. Men nu bliver vi hele stort pres på alle. Nogle er gået et større uddannelsestilbud for overenskomster men synes, de tiden taget ud til andre opgaver, ned med stress, mens andre har alle. Bl.a. kurser i maskiner, har betalt en høj pris ved at siger Lise, der på halvandet år har mistet gejsten, Det er bare ikke beskæring, åmandsarbejde (pas- skulle af med 15 mand, og de går haft fire forskellige centerchefer. så sjovt at gå på arbejde mere, ning af vandløb, red.) og natur- stadig og venter på, at tre ledige som Lise udtrykker det. pleje. Det har været et puslespil stillinger bliver besat. Pyt - Når man ikke selv har indfly- at få alle af sted inden 1. decem- - En af vores forudsætninger Resultatet af kommunalvalget delse på sin situation, må man ber, hvor alle er på snerydning og var desuden, at Park og Vej blev får store smil frem hos de to til- sige pyt. Arbejdsglæde og gejst grusning. 4 Fagligt fokus

5 Kulsvamp og blæsevejr Et af Lise Müllers arbejdsområder er Sophienholm. Her væltede et kæmpe bøgetræ i sin fulde længde. Det stod midt i gruppen af andre bøgetræer men kun det væltede, fordi det var angrebet af kulsvamp. Stormfald Tekst og foto: Lotte Ott Lise Müller glæder sig dagligt over, hvor smuk en arbejdsplads hun har. Mandag den 28. november rasede stormen over Danmark, og folkene i park og vej i Lyngby-Taarbæk Kommune fik nok at se til. Både mens stormen var i gang og i flere uger efter. Lige netop denne stormende mandag var ti af folkene på kursus på skovskolen, så de øvrige måtte tage en ekstratørn med stormfald, dvs. rydning af træer, der blev fældet af stormen. - Min makker sagde til mig, da jeg var ved at tage arbejdstøjet af: Du går ikke hjem nu vi skal på stormfald. To andre blev kaldt tilbage, og fire blev kaldt ind på arbejde, fortæller kommunalarbejder Jørgen Olsen. Anlægsgartner Lise Müller var også på stormfald det var bare ikke træer og grene, hun skulle fjerne, men byggematerialer fra taget på Lyngby Station, som blæste af. Ti meter høje fyrretræer De største træer og andet blev fjernet dagen efter stormen, men nu - tre uger efter - er der stadig oprydning i gang. Kommunen har lejet en stor lift, som Jesper Mortensen kører. Når borgere ringer og fortæller om især store grene, der er halvt brækket af, og som kan risikere at give helt slip, så tager han og makkeren Per af sted. Med skærebukser, hjelm med gitter og motorsav, kører Jesper liften ti meter op og begynder sin krig mod grenene. Per bliver nede på jorden og holder øje med, at trafikanter og gående ikke får de afskårne grene i hovedet. Der er en god udsigt fra toppen skovfyrretræet - og langt ned. Men Jesper har aldrig døjet med højdeskræk og arbejder med så stor energi at liften duver fra side til side. Det ligner roulade, men er den enorme bøg, der væltede. Det brune i midten er resultat af den kulsvamp, der har angrebet træet. Lise og gartner Louisa Beurling, der har Sophienholm som sit arbejdsområde. Fagligt fokus 5

6 Mest aktive fagforening i Danmark BJMF er en af de mest aktive fagforeninger i Danmark. Sådan sagde afgående formand Anders Olesen om BJMF i sin beretning på fagforeningens generalforsamling Tekst og foto: Lotte Ott Godt 250 medlemmer fyldte det gennem dialog og respekt overenskomstforhandlingerne Derudover blev der rejst kritik salen, da BJMF holdt generalfor- for mangfoldighed, sagde på byggeområdet, der er ved at af den særlige såkaldte clea- samling 30. oktober i lejede Anders Olesen og udtrykte håb blive skudt i gang. For BJMF er ringsordning på tømrerområdet, lokaler på teknisk skole. Udover om, at dette vil fortsætte. det vigtigste at få krav igennem, hvor tilrejsende svende kan blive beretning, vedtagelse af mål- og Udover beretningen blev en der bekæmper social dumping: midlertidigt overflyttet til BJMF handlingsplan, samt forskellige mål- og handlingsplan vedta- kædeansvar og forhøjet mind- men til lavere kontingent. forslag, var det mest markante get. Her lægges der op til en steløn. Der var ligeledes trængsel på den store udskiftning i ledelsen. offensiv for at styrke medlem- - Er vi villige til at tage kam- talerstolen, da bevillingsforslag mernes faglige og politiske ind- pen? Er vi klar til at konflikte? kom under behandling. Det dre- Mangfoldighed er styrken sats gennem først og fremmest Det skal vi diskutere i den kom- jede sig om bladet Kommunist, Anders Olesen, der stod for opsøgende og organiserende mende tid, sagde Anders Olesen. Dagbladet Arbejderen og Folke- bestyrelsens beretning, lagde arbejde. bevægelsen mod EU. ud med en stor tak til tidligere Generalforsamlingen tilslut- Debat om økonomi og Flere mente den trængte formand Henrik Lippert for tede sig desuden en faglig appel, bevillinger økonomiske situation taget i hans indsats i fusionen af TIB og som opfordrer regeringen til at Rasmus Larsen, kasserer, aflag- betragtning at der skulle skæ- BJMF og den efterfølgende peri- skabe flertal for en politik, som de regnskab og forslag til bud- res ned. Bevillingerne gik dog ode, der viste sig vanskeligere frem til et valg kan vise en vej get. Begge dele blev godkendt, igennem med den ændring, at end forventet. ud af krisen og bort fra de bor- men ikke uden debat om bl.a. de Folkebevægelsen fik kr. - Fusionen viste, at der var gerliges skæve Danmark. fagforeningsansattes løn og mindre end ansøgt. kulturforskelle i de to organisa- ansættelsesforhold samt beslut- Se dokumenter og beslutnin- tioner, og at det indimellem har Klar til konflikt? ningen om at sløjfe pensioni- ger på - find det slået gnister. Men vi fandt ud af Beretningen kom også ind på sternes julegaver. under BJMF. 26 polske byggefolk fra det danske firma Renovea fik nok og gik i fagforeningen Det var en reaktion på bl.a. en meget omtalt sag, hvor to af deres kolleger blev gennembanket med køller og jernrør af projektchefen i firmaet. En anden grund er, at firmaet skylder dem et anseeligt beløb i manglende betaling. Marek (nr. to fra venstre) har stadig mærker efter overgrebet. Ved siden af til venstre Andrzej, det andet voldsoffer. To af tre voldsmænd er blevet fængslet. (-lott) Udbetalinger til din NemKonto Til alle medlemmer af 3F BJMF Fagforeningen udbetaler tilgodehavender til medlemmernes NemKonto. Ifølge persondatalovens 29 skal du underrettes herom. Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger til en anden konto end til din NemKonto. I så fald skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os på vores adresse på Mølle Allé 25, 2500 Valby. Vi henviser alle medlemmer til den fyldestgørende vejledning på vores hjemmeside Vejledningen kan ligeledes fås ved henvendelse til afdelingen. Du er som altid meget velkommen til at bogholderiet i fagforeningen, tlf.: , hvis der skulle være yderligere spørgsmål. Med venlig hilsen 3F BJMF 6 Fagligt fokus

7 Bestyrelsen i BJMF Bestyrelsen i BJMF valgt på ordinær generalforsamling 30. oktober 2013 Daglig ledelse Claus Westergreen, (murerarbejdsmand), formand Jens Kirkegaard, formand for byggegruppen, (murer) Lars Pless, (specialarbejder, offentligt), formand for servicegruppen Thomas Bentsen, (murer), a-kasseformand Rasmus Larsen (tømrer), kasserer Bestyrelsesmedlemmer valgt i byggegruppen Brian Westermann Hansen (tømrer) Jesper Weihe (jord & beton) Jonas Andersen (murer) Kim W. Bilfeldt (isolering) Lars Frederiksen (murer) Mehmet Arabaci (murer) Tommy Bendix Pedersen (murerarbejdsmand) Viggo Toften-Jørgensen (tømrer) Benny Allermand (jord & beton) Silas Grage (tømrer) Jan Klitgård (tagpap) Jon Vesterby (tømrer) Suppleanter 1. suppleant Claus Olsen, (murer) 2. suppleant Michael de Gier, (jord & beton) 3. suppleant Louis Jacobsen, (murer) 4. suppleant Henrik Jakobsen, (murer) 4. suppleant Laurits Lillelund, (tømrer) 6. suppleant Jørgen Sandahl, (jord & beton) 7. suppleant Lau Jakobsen, (murer) Bestyrelsesmedlemmer valgt i servicegruppen Flemming Grønsund, (private gartnere) Ole Søborg, (Lynettefællesskabet) Poul Dreyer, (Dong Energy) Kirstine Green, (møbelpolstrer) Morten Jørgensen, (kommunal gartner) Niels Bechmann Stok, (specialarbejder, offentlig) Suppleanter (alfabetisk rækkefølge): Carsten Hansen, (Københavns Idrætsanlæg, KL) Ejner Christensen, (By & Havn) Jacob Ellekjær, (privatansat) Lars Kiehn, (håndværker, staten) Michael Raxner, (specialarbejder, offentlig) ÅBNE ØRER & SKARPE SPØRGSMÅL Mød 3Fs nye forbundsformand De grønne klubber i BJMF inviterer til åbent medlemsmøde for alle medlemmer af BJMF Torsdag den 9. januar 2014 kl Fagforeningen, Mølle Allé 26, 2500 Valby, 2. sal Vores nyvalgte forbundsformand, Per Cement Christensen er inviteret til at komme forbi og holde fast i traditionerne sammen med os. Hele to timer er sat af til en god snak om alt fra politik til fagbevægelse og formandens visioner. Dørene åbner klokken og klokken tænder formanden mikrofonen, så hold ørene åbne og spørgsmålene skarpe. Der vil være en sandwich, og en tår at drikke til dem, der bliver sultne og tørstige. Vel mødt alle sammen, vi glæder os til at se jer. Kammeratlig hilsen DE GRØNNE KLUBBER I BJMF Byg med bedre træ Krisen i byggeriet viser sig på mange måder: arbejdsløshed er en af dem. Krak og konkurser en anden. Men på andre områder slår den også igennem. I institutionen Træinformation følger man brugen af træet, og siden 2007 er der sket en fald i antallet af kubikmeter træ brugt til byggeriet fra 2,3 mio. til en enkelt million i dag. Det har skabt en uheldig udvikling, siger direktør i Træinformation Bjarne Lund Johansen til Licitationen: - I jagten på billigere løsninger er fagligheden i fare. Man går et kvalitetsniveau ned for at få kunden. Men det er ikke et udtryk for, at træet i Danmark er blevet dårligere. Han mener, at problemet er, at danskerne er for lemfældige med deres omgang med træet. - Noget man ikke ser i de andre skandinaviske landet, hvor man har en anden tradition og kultur for træbyggeri. Bjarne Lund Johansen mener, at vi i Danmark kan lære af de nordiske lande. I Norge og Sverige kan man fortsat få kvalitetstræ, som er langt bedre, end det man kan få i Danmark. Han henviser også til, at der tidligere har været sager med tvivlsomt østeuropæisk træ. Men det er overstået, efter at der er indført krav om CE-mærkning, mener han. (mbp) Fagligt fokus 7

8 Naverhule i Valby Tekst og foto: Lotte Ott Den mest kendte naverhule ligger i Helsingør. Navergården, hedder den. Men Valby har også sin egen naverhule, der har til huse i det solide, brune værtshus Nanok Bar tæt ved Langgade S-station. Uden for værtshuset hænger et imponerende skilt, der fortæller, at dette er Herberg for rejsende. Skiltet er sponsoreret af 3F og blev indviet i slutningen af oktober samme dag som Morten Grønnegaard Christiansen, tømrer og medlem af 3F tog drog på valsen. Han blev sendt af sted af venner, familie og navere fra bl.a. Tyskland, Bornholm og Fyn. Han er med i en af de ældste grupperinger af navere, der hedder Die Gesellschaft der rechtschaffenen fremden Maurer und Steinhauer, og som holder til i naverhulen i Valby. Navertraditionerne holdes også i live i BJMF: Indimellem finder navere vej til fagforeningen. Her fremsiger de en meget lang hilsen på tysk og til gengæld får de et stempel i deres bog og 100 kr. Der er samling i Naverhulen på Valby Langgade 126 (Nanok Bar) den sidste fredag i måneden, og alle er velkomne til at kigge forbi. Naverregler: Man skal være en retskaffen håndværker inden for sit Må ikke være i konflikt med myndighederne Må ikke være gift og skal være under 30 år ved vandretidens begyndelse Vandretiden er tre år og en dag Man må ikke komme tættere på sin hjemby end 50 km Man må ikke blive samme sted længere end seks måneder Billigere at rive ned og starte forfra Nybyggeriet Nicolineparken har i mere end tre år været under renovering på grund af byggesjusk. Tekst og foto: Lotte Ott I starten af Islands Brygge ligger Nicolineparken et stort moderne boligkompleks, opført da byggeboomet var på sit højeste og der blev givet køb på ordentlige projekter og grundigt håndværk. I 2006, da bygningen var rejst og den indvendige aptering gik i gang, gik et sjak svende til fagforeningen (daværende TIB afd. 9) for at beklage sig over den sjusk, de blev sat til at lave. Huset var ikke blevet lukket. Der var hverken vinduer eller tag, og regnen væltede ned i bygningen, gipsen blev blød og der lå vand i alle revner og sprækker. Alenlang liste af fejl Man skulle tro, at det var første gang, de byggede, sagde en af svendene dengang om hovedentreprenøren Pihl & Søn. Med et utal af underentreprenører blev bygningen omsider færdig i 2006, og lejlighederne blev solgt. Men meget var ikke, som det skulle være. Det trak fra vinduerne, der var fugt, gulvene gyngede, der manglede lister osv. osv. Flere beboere tilkaldte byggerådgivere for at finde ud af, hvad der var galt. Men det var først, da Pihl & Søn blev presset til at foretage mangeleftersyn, at fejlene kom frem. Billigere at rive det hele ned Et tømrersjak har nu gået på byggepladsen i tre et halvt år. Fagligt Fokus har talt med en af dem, der var med. Han ønsker ikke at stå frem, så vi har kaldt ham Henrik. Nicolineparken Der var ikke alene store problemer med indtrængende vand, senere har det taget mere end tre år at udbedre omfattende byggesjusk. - Jeg tror, det havde været billigere at rive det hele ned, siger han og nævner et utal af fejl: Manglende brandlukning mellem etageadskillelse, manglende understøttelse af vinduer, ovenlysvinduer presset på plads med en donkraft, forkert lavet dampspærre, manglende lister, gyngende gulve, manglende tre lags gips, manglende randisolering af gulve - Flere steder er alt taget ud, og vi er startet forfra. Inden Pihl lukkede, havde vi brugt tømrertimer, og det er ikke færdigt endnu. Og når der ikke er flere penge i Pihl, så slutter festen tømrertimer Henrik har været i Pihl i flere omgang og mener, at årsagen til sjuskeriet er dårlig planlægning og det særlige system, der herskede i Pihl, at hvis en byggeleder kunne holde tidsplanen, fik han bonus. - Det kunne kun gå en vej, når der ikke er noget samarbejde. De hørte ikke efter, hvad håndværkerne sagde til dem. De tjente mange penge på projekterne, og der var mange, der skulle have del i det: Entreprisechef, pladschef, byggeleder osv. Der var ingen fra Pihls egen tømrerafdeling på byggeriet, men et utal af underentreprenører. Henrik har kun en enkelt, tør kommentar til det: - If you pay peanuts, you get monkeys. (Hvis du betaler i jordnødder, får du aber.) 8 Fagligt fokus

9 Arbejdsmiljø over grænserne Kædeansvar i arbejdsmiljøet i Italien er tilladt. I Danmark siger arbejdsgiverne, at det er ulovligt. Læs beretningen fra danske sikkerhedsfolk til arbejdsmiljøkonference i Italien. Hvad er EWHN? Europæiske Arbejderes Sikkerheds-Netværk. Tekst: Gert Stage - med Freddy Ridderhaugen, Brian Larsen og Torben Saxtorff på sidelinjen. Enten bliver masser af vores farlige og forurenede arbejde sendt til andre lande. Eller også kommer udlændinge her til for at udføre det. Det giver arbejdsmiljøproblemer både der - og her. Derfor er det vigtigt at møde ligesindede arbejdsmiljøfolk fra Europa og sammen foreslå, hvad der kan gøres. Det gjorde fire af fagforeningens sikkerhedsfolk. Vi var til møde i det europæiske arbejdsmiljønetværk, EWHN, i Bologna i Italien. Her mødte vi 130 miljøfolk fra Europa, USA og Asien, som også fortalte om deres erfaringer og synspunkter. Italiensk kædeansvar og ID-kort Et indtryk fra Italien, som er værd at huske, er, at der faktisk er kædeansvar i arbejdsmiljøet. Som et led i at lave bedre arbejdsmiljø koster det enorme bøder og store fængselsstraffe til de ansvarlige, som groft sløser og forbigår sikkerheden. Adskillige direktører og formænd sidder fængslede. Og i Italien er hovedentreprenøren også ansvarlig, hvis farligt arbejde blot er udliciteret! Ofte får vi at vide, at det må vi ikke for EU. Men Italien må godt! På italienske arbejdspladser er der kædeansvar! En anden ting er, at det er et lovkrav at have identitetskort på sig i Italien. Det har vi kæmpet for at gøre lovpligtigt i Danmark. Men vores arbejdsgivere i Dansk Byggeri siger, at det må vi ikke for EU! Besøg i boremaskinen Udover møder og snak var der også arrangeret besøg på arbejdspladser. Vi besøgte boremaskinen på en byggeplads, som efter ti år (!) snart er færdig. Man anlægger en tresporet motorvej. Der bores konstant gennem bjerge, og der bygges broer over dale, i alt 63 km langt. Længste tunnel er 9 km lang. Vi kom ind i bunden af en lille tunnel. Her blev alle nøje talt op, for man ville vide præcist hvem, der var inde. Vi måtte ikke ryge, bruge elektrisk udstyr mm på grund af eks- Maskinen er ude i det fri, for at få svejst nye tænder på. Hovedet er over 16m i diameter. Alle tælles nøje op, inden nedstigningen i tunnelen. plosionsfare. Det var lidt uhyggeligt derinde. Tøjfirmaerne Bestseller og Tøjeksperten Men for tiden var der ingen gasudslip. får syet i Bangladesh. På systuerne er arbejdsforholdene meget forfærdelige. Alle har sik- Redningsudstyret og mandskabet så ret tjekket ud - der er vel også styr på tingene, kert hørt om den store ulykke i Bangladesh, når der sådan kommer fine gæster. Men alligevel: der var meget støv i luften, og der men, med mange døde til følge! hvor en overbelastet fabrik styrtede sam- stank af diesel. Men flere andre fabrikker er styrtet sammen eller brændt. Det er normalt, at dørene Arbejdere over grænserne låses i arbejdstiden, så syerskerne har svært På mødet snakkede man meget om arbejde ved at flygte. over grænserne. For eksempel klagede norske Nordsøoliearbejdere over, at nogle danskere villigt arbejdede under normale nor- En sidste, men positiv erfaring: For en del år Globalt asbestforbud ske standarder. Altså det, at man arbejder i siden kæmpede Canada på mange planer for et andet land uden hensyn, og gør ting i rig- retten til at genindføre asbest i europæisk tig mange timer, som man end ikke gør industri. Dengang demonstrerede vi i heldragter og med masker foran ambassaden. hjemme! Andre eksempler, som sætter vores lille Det gjorde de også i Holland, ja i mange lande. Dannebrog i relief: Mærsk får bygget og svejset en masse containere i Kina. Men svejserstreret i delstaten Kashmir og i hovedstaden Nu hører vi, at de i Indien også har demonne har massive skader på deres luftveje. Det New Delhi. Over hele jorden. Canadas får vi normalt intet at vide om. Blev det fortalt, da Mærsk havde åbent-skib på Langeli- hjem. I dag er det forbudt, at importere ambassader var rystede og rapporterede nie for nylig? asbest fra Canada. Fagligt fokus 9

10 Fagforeningen skal Tekst og foto: Mads Bruun Pedersen tættere på medlemmerne Den nyvalgte formand for Byggegruppen, murer Jens Kirkegaard, vil arbejde for, at alle medlemmer kan se sig selv og deres fag afspejlet i fagforeningen. Det betyder en højere grad af fokusering på fælles initiativer - for eksempel om OK 2014 og bekæmpelse af social dumping. Kl. 12 fredag den 22. november toppede spændingen om, hvem der skal være formand for Byggegruppen i fagforeningen. Efter en flere uger lang valgkamp mellem murer Jens Kirkegaard og tømrer Anders Lange sluttede urafstemningen, og stemmeudvalget kunne offentliggøre resultatet for de fremmødte medlemmer og ansatte i spisestuen på 2. sal på Mølle Alle. Valget faldt på Jens Kirkegaard, som i sin takketale slog fast, at det nu gælder om ikke at kaste en masse hurtige bold op i luften, men at tænke sig godt Stemmeresultatet Der blev afgivet stemmer, heraf var seks blanke og ti ugyldige. Det giver en stemmeprocent på 26,6 procent af de stemmeberettigede. For Jens Kirkegaard stemte: 954 og for Anders Lange stemte Fagligt fokus om. Modkandidaten takkede også dem, der havde stemt og sagde: - Nu er der slået en streg, og der venter store opgaver med overenskomsten og bekæmpelse af social dumping. I det er jeg en medspiller. Fagligt Fokus fik et interview med den nye formand. Ikke forandringer over en nat Hvordan vil medlemmerne kunne mærke, at du er blevet valgt som formand? - For mig er det vigtigt, at Byggegruppen rykker tættere på medlemmerne, altså at de enkelte områder skal kunne se sig genspejlet uanset fag og branche. Der skal systematisk satses på, at vi er til stede på arbejdspladserne. Hvad betyder det konkret? - Nu kommer forandringerne ikke over en nat. Det er vigtigt, at vi får en proces i Byggegruppen, i klubberne, og blandt de aktive og de ansatte. Det er vigtigere, at vi træffer de rigtige beslutninger, end at vi træffer de hurtige beslutninger. Jeg ser det som en proces. Kan du opstille nogle milepæle for den kommende tid? - Ja, der er Ok 2014, hvor det er vigtigt, at vi arbejder sammen og at der sker noget Hvordan mener du? - Jo, at vi, når der ligger et resultat, i fællesskab og på tværs af fag besøger pladserne, at vi ringer rundt til medlemmerne, og at vi opfatter det som et fælles projekt at stå sammen om de aktiviteter. Skabe et forum Hvordan skal brancher, klubber og andre af fagforeningens strukturer Men det har jeg ikke et samlet overblik over endnu og har derfor heller ikke evalueret endnu. indgå i arbejdet fremover? - Vi skal i gang med at få skabt Valgkamp på alle kanaler et forum, hvor vi kan diskutere Denne valgkamp har været åbent mellem alle, der tilhører Byggegruppen. For eksempel om overenskomsten eller om for eksempel en blokade. Det skal vi finde ud af brancherne i mellem og finde hvilke former, der er de rette. Nu har der været et kampvalg, hvor ca. en fjerdedel af medlemmerne har stemt, og du er blevet valgt med godt over halvdelen af anderledes end andre i og med at alle moderne medier har været brugt: YouTube, Facebook-opslag oa. foruden møder og debatter. Er det måden at gøre den slags på? - Som sagt har jeg ikke evalueret endnu, men hvis der har været en debat, så er det positivt. Det har drejet sig om at gøre så meget opmærksom på valget som muligt, og der har de stemmerne. Hvilke erfaringer midler været brugt. kan man drage af den proces? - Der har været en debat, hvor medlemmerne har skullet forholde sig til to kandidater. Hvis der har været en debat rundt omkring i skurene og klubberne Har det været en god form? - Det har drejet sig om at få så mange som muligt aktiveret, og der har vi brugt alle til rådighed stående midler for at nå ud til kollegerne. og brancherne, så er det godt. Ny Byggegruppeformand i BJMF Så blev valget af den nye gruppeformand endelig afgjort. Tillykke til Jens Kirkegaard Men også en stor tak til den modkandidaten Anders Lange, som var med til at skabe en fair og god valgkamp. Byggegruppen står overfor mange opgaver: der skal skaffes flere lærlinge til byggeriet, der kommer mange nye arbejdspladser i Storkøbenhavn. arbejdsmiljøet skal forbedres. Der er alt for mange der kommer til skade på byggepladserne. organiseringen af medlemmer skal forbedres. den udenlandske arbejdskraft skal der bedre styr på. Samarbejdet i Byggegruppen og dens brancheklubber kan fungere bedre. Held og Lykke til den nye gruppeformand På vegne af Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Claus Westergreen - Formand Når der en vinder så er der selvfølgelig også nogen der har tabt

11 Åbent brev fra fire byggefagforeninger i hovedstaden Kæden hopper af, Corydon Kære Bjarne rer arbejde for skatteydernes føre kædeansvar i forbindelse penge på byens vegne. med finanslovsforhandlinger- I sidste uge mødtes et halvt Kædeansvar betyder, at der ne. Den holdning kender vi fra for at forsvar overenskomster hundrede bygningsarbejdere hele vejen ned igennem byg- arbejdsgiverne, men havde ikke og den danske model. Det er fra begge sider af Øresund; til- gekæden skal sikres, at skyldig, forventet at møde hos dig. også et forsvar for velfærden lidsfolk, bestyrelsesmedlem- overenskomstmæssig løn, skat Overborgmester Frank Jen- og en sikring imod udnyttelse mer, faglige sekretærer. På osv. ikke går tabt, blot fordi et sen har fået flertal for sit udspil af underbetalt arbejdskraft. Så dagsordenen var spørgsmålet firma stikker af fra betalingen, i København. I Gentofte har derfor, Bjarne, hopper kæden om bekæmpelse af social dum- snyder og udøver unfair kon- viceborgmester Søren Heisel af, når du går imod det krav, ping. En af indlederne var over- kurrence. (S) fået flertal for et lignende som både fagbevægelsen og borgmester i København, Frank Krav om kædeansvar har forslag. I andre kommuner, for ansvarlige politikere i kommu- Jensen (S). længe været højt på listen for eksempel i Aarhus, arbejder nerne arbejder for. Frank Jensen fortalte meget fagbevægelsen, og vil være det man på at få tilsvarende engageret om det arbejde, han ved overenskomst forhandlin- modeller indført, så offentlige Med venlig hilsen har stået i spidsen for i sin ind- gerne i 2014 også. midler ikke bruges til at under- 3F Storkøbenhavn sats for at bekæmpe social Vi er derfor helt uforstående støtte asociale firmaer, som 3F Bygge- Jord og Miljø dumping, hvor kommunen stil- over for de meldinger, du har undergraver velfærden. Dansk El-forbund Københavns ler krav om kædeansvar til sendt ud om, at det ikke vil At bekæmpe social dumping afd. Blik- og Rørarbejderfor- hovedentreprenører, som udfø- være godt for samfundet at ind- er ikke bare en nødvendighed bundet Kreds København OK 2014 Tekst: Jens Kirkegaard, byggegruppeformand Social dumping og organisering Kravene til næste års overenskomster er ved at blive formuleret. Men de kommer ikke igennem uden aktiviteter - og de begynder i de enkelte firmaer og sjak. Byggebranchens største problem er, at meget af vores arbejde bliver udført af uorganiseret og underbetalt arbejdskraft. Det medfører, at mange kolleger ikke har noget arbejde, og at det lægger et negativt pres på de generelle løn- og arbejdsvilkår. Garant Overenskomsterne løser ikke alene problemet. Men det er her, vi bygningsarbejdere har direkte indflydelse på løn- og arbejdsvilkårene i byggebranchen. Historisk har Den Danske Model med stærke fagforeninger været en garant for ordnede forhold. Stop plat og svindel Derfor handler overenskomstfornyelsen i 2014 om at stoppe plat og svindel i branchen, kaldet social dumping, og om at styrke vores fagforeninger. Vores krav mod social dumping handler om at: Akkordafsavnstillægget indføres i alle fag for at hæve mindstelønnen Kædeansvar/tredjepartsforpligtelse, så entreprenørerne tager ansvar for deres underentreprenører. Skurmøder og feriepenge Organisering og styrkelse af vores fællesskab kan ske på mange måder. At vi får ret til skurmøder, bedre vilkår for tillidsvalgte. Et særligt kapitel er den udenlandske arbejdskraft, som for de flestes vedkommende ikke har forstået vigtigheden af at stå i fagforening. Her kunne et redskab være, at de skulle hente feriepengene i fagforeningen eller lignende. Kædeansvar er i centrum til næste overenskomstforhandlinger. Vælter det yderste led, skal krav kunne gøres gældende hele vejen op i byggekæden. (Foto: Mads Bruun Pedersen) Styrke bag krav For at skabe styrke og opbakning til vores krav, er det vigtig, at mange kolleger diskuterer og er aktive omkring vores krav. Hvis vores krav skal igennem, handler det ikke kun om at have gode argumenter, men at der er reel styrke bag kravene. Vi ved, at det er det eneste, vores modpart i Dansk Byggeri har respekt for. Derfor er der i Byggegruppen nedsat et aktivitetsudvalg, som vil gennemfører en række aktiviteter, men diskussion begynder i jeres firma/sjak. Fagligt fokus 11

12 En faglig verden til forskel 23 unge BJMF ere har været på faglig tur til Hamborg for at besøge den tyske fagforening og undersøge de tyske arbejdsforhold. Tekst: Helga Mathiassen, medlem af bestyrelsen for BJMF Ungdom Foto: bjmf ungdom De unge fra den tyske fagforening IG Bau bød på middag og fest, da BJMF Ungdom var på faglig tur i Hamborg. Der var højt humør og højt tempo, da 23 lærlinge og svende fra BJMF Ungdom var på udflugt til Hamborg. Den tyske fagforening for bygningsarbejdere IG Bau havde hjulpet med at lave et program, der blandt andet bød på en formiddag på en teknisk skole, byggeplads-besøg og fest sammen med de unge fra IG Bau. En af deltagerne på turen var 20-årige Jacques Petersen, der er i gang med tømrergrundforløbet. Det var fedt at møde de unge fra den tyske fagforening, fortæller han. Man kunne se, at det betød rigtig meget for dem at få besøg fra en anden fagforening. Jacques synes, at der skal laves flere af den slags faglige studieture fremover. Det er en god idé at lave flere rejser, så fagforeningerne kan støtte hinanden, siger han. Løn-drop og fagforeninger under pres Det tyske arbejdsmarked kan på nogle måder fungere som en slags skræmmebillede for os danskere. I gennemførte den tyske socialdemokratiske regering de såkaldte Hartz-reformer, der forkortede dagpengeperioden, indførte specielle lavtlønsjob og udvidede muligheden for midlertidige ansættelser og deltidsstillinger. Hartz-reformerne og pres fra udenlandsk arbejdskraft fik lønningerne til at falde. Det har presset en stor gruppe tyskere ud i underbetalte job, hvor lønnen er så lav, at det er svært at leve af et fuldtidsarbejde. Den udvikling har sat fagforeningerne under pres. Medlemstallet er faldende, og dermed har fagforeningerne mindre og mindre indflydelse og dårligere mulighed for at forhandle overenskomster. På et besøg på en byggeplads i Hamborg fortalte fællestillidsmanden, at det er svært at håndhæve løn- og arbejdsforhold på de mange arbejdspladser, hvor organiseringsprocenten er meget lav. Et voksende problem, som vi også BJMF Ungdom blev vist rundt på en byggeplads i Hamborg. Fællestillidsmanden viser rundt, og fortæller om det tyske arbejdsmarked. I dette firma er alle organiserede, og der er ordentlige arbejdsforhold. Men på mange byggepladser bliver arbejderne underbetalt. 12 Fagligt fokus

13 I Hamborg har man eksperimenteret med forskellige bæredygtige og energivenlige byggeformer. Her ses et hus bygget 100 % i træ. Træ er CO2-neutralt og kan genanvendes, hvis huset en dag skal rives ned. Det vil nok være en god idé at komme i gang med blokader og den slags metoder, før det er for sent kender fra Danmark, er, at virk- metoder, før det er for sent, sag- erhvervsskolen G19 var der Det var fedt at besøge en tek- somhederne i stigende grad bru- de han. Fagforeningen har mange elever, der ikke var med- nisk skole, siger Jacques. De ger vikarbureauer som led i mistet meget indflydelse på lem af fagforeningen. Mange har meget anderledes forhold dumpningen af løn og arbejds- arbejdsvilkårene. Måske kan kan ikke se, hvorfor de skal være end os. forhold. At ansætte en vikar er man stadig nå at vende udvik- medlem, hvis der ikke er proble- Erhvervsskolen G19 huser en mulighed for at undgå at lingen, før så mange har meldt mer i netop deres firma, fortal- stort set alle byggefagene og har overholde de arbejdsforhold, sig ud, at man hverken har magt te en tysk tømrerlærling. både grundforløb og hovedfor- som overenskomsterne sikrer eller midler til at gøre noget Der blev snakket om lærlin- løb. Og dertil har de et specielt for fastansatte. længere. geløn, arbejdstider og fredags- forløb, der fungerer som en Der blev spurgt ind til, om IG bar, mens de tyske elever holdt blanding mellem det, man i Bau står for blokader, når over- Håndtegning og pause fra tegneundervisnin- Danmark kender som produkti- enskomsterne ikke overholdes. produktivt grundforløb gen. De tyske lærlinge tegner onsskole og et grundforløb. Ele- Ifølge fællestillidsmanden sker Det manglende kendskab og stadig med papir og blyant, verne får blandt andet en andel der intet på den front. Det vil opbakning til fagforeningen deres arbejdsuge er længere, og af indtægten, når det, de produ- nok være en god idé at komme i kunne også mærkes blandt lær- mange af dem må endda ud at cerer, bliver solgt. gang med blokader og den slags linge. I en tømrerklasse på arbejde hos mester efter skole. Fagligt fokus 13

14 arbejdspladsen Snydt for kr. To erfarne tømrersvende endte med at blive snydt for små kr. hver, da firmaet ikke udbetalte akkordoverskud. Tekst og foto: Lotte Ott Frank Wager og Flemming vi, der er kommet sidst ind, er i blandt dem. De spørger ham. Derfor beder de heller Suaning er, om end ikke garve- skal først ud. Formanden siger, derfor formanden, om det er i ikke konduktøren om at få en de rotter, så i hvert fald godt at det bruger de ikke her, og at orden, at de begynder at se sig skriftlig aftale om at stoppe. hjemme i overenskomsten, der er masser af arbejde, for- om efter andet arbejde. Han Efter halvanden måned rin- akkordregler og faglige rettig- tæller tømrer Frank Wager. siger, at det er ok. ger Frank til en kollega i det heder. Men de stolede mere på - Vi får andet arbejde og kan gamle sjak for at spørge til sjakkets formand end egne Ingen brændte broer starte med det samme, men akkordoverskuddet, da han og erfaringer, og det kom til at Sådan fortsætter det en perio- formanden siger, at vi skal bli- Flemming ikke har fået udbe- koste. de. Frank og Flemming spørger ve ugen ud. Det gør vi så. Den talt noget. Det viser sig, at kon- De to tømrere startede på flere gange, om der stadig er sidste dag siger vi farvel til duktøren har inddraget deres NCC-byggepladsen Handicap- arbejde, eller om de skal se sig konduktøren, og vi spørger, del. domicilet i Taastrup efter afta- om efter noget andet. Aftalen om vi har brændt vores broer. Frank og Flemming henven- le med sjakkets formand. De bliver, at formanden lover at Det siger han nej til. der sig i fagforeningen, hvor kom med i fællesakkorden, sige til i god tid. sagen ender i voldgift. Sjakfor- men efter nogen tid begynder På et tidspunkt bliver der Formanden ville ikke manden, som jo også er med- det at ebbe ud med arbejde. snakket om, at hele sjakket vidne for kolleger lem af BJMF og kolleger, bliver - På et tidspunkt kan vi se, at skal rykke ud i lufthavnen, Frank og Flemming er blevet bedt om at vidne. Men det vil der ikke sker så meget på plad- men det viser sig, at det kun er lovet del i akkordoverskuddet. han ikke, og fagforeningen sen. Vi spørger formanden, om halvdelen af sjakket, der skal Formanden har sagt det flere taber sagen. der stadig er arbejde eller om bruges. Og Frank og Flemming gange i skuret, og de stoler på Flemming Suaning (tv.) og Frank Wager. Det kostede dem næsten kr. hver ikke at have aftale på skrift. 14 Fagligt fokus

15 konkurser Medlemmer, der har tilgodehavender hos disse virksomheder, skal omgående rette henvendelse til fagforeningen! Selskabet af 11. september 2013 ApS (tidligere Fyrstenthal Total-entreprise ApS) CVR-nr Grantofteparken Ballerup Byggefirmaet Svend Mortensen A/S CVR-nr Sandagervej Herning Skana Entreprise A/S CVR-nr Ejby Industrivej Glostrup Jimbo Byg ApS CVR-nr Ørnegårdsvej 63, 1 tv 2820 Gentofte JC Entreprise ApS CVR-nr Malmbergsvej 11, 1 th 2850 Nærum Nordisk Totalentreprise ApS CVR-nr c/o P6 Trianglen Kolding KH Construction ApS CVR-nr Rugårdsvej 103 C 5000 Odense Jens Jensen Byg ApS CVR-nr Primulavej 4, st th 4600 Køge Thomas Bruun Byg ApS CVR-nr Børkop Skovvej Børkop Myhlenberg Gruppen A/S CVR-nr Myhlenbergvej Arden Byg og Montage Engros ApS CVR-nr c/o Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé København Ø TH Entreprise ApS CVR-nr c/o Thomas Hvidkjær Engbovej Rødovre Værum Byg & Montage ApS CVR-nr Rugvej Galten RHP Byg ApS CVR-nr Knardrup Bygade Stenløse Byggeselskabet af 29. oktober 2013 ApS (tidl. NTC Construction ApS) CVR-nr Aldersrogade 6 G, København Ø Dansk Hus Byggeri ApS CVR-nr Hollænderdybet 6, st th 2300 København S ZR Holding ApS CVR-nr Hollænderdybet 6, st th 2300 København S B N Murer- & Entreprenørfirma ApS CVR-nr Præstebrovej 35 Hagested 4532 Gislinge US Entreprise Holding ApS CVR-nr Gl. Skovvej Svebølle Villads Totalbyg ApS CVR-nr c/o Jeppe Villads Larsen Lyøvej 43 Muszanski Byg ApS CVR-nr c/o Oslo Properties ApS Park Alle 287 H 2605 Brøndby Lemuria Entreprises ApS CVR-nr Omøgade 8, København Ø GM Entreprise ApS CVR-nr Marielundvej 32 A, Herlev Åvang Tømrer og Entreprenør ApS CVR-nr Møllevej Lejre Complete Group ApS CVR-nr Heisesgade 32, København Ø LE-Byg ApS CVR-nr Jernbanevej Holeby LG Murerentreprise ApS CVR-nr Solnavej 59, st th 2860 Søborg valgte tillidsfolk og sikkerhedsfolk Byggegruppen Tillidsrepræsentanter: Ulrick Torp Rudersdal Murerentreprise i firmaet Murer Dianies Forsberg Murermester Jørn Rasmussen Køge A/S i firmaet Murer Jesper Pedersen MT Højgaard A/S, Egedalsvænget, Kokkedal Tømrer Frederik Pihl Bygningssnedker John Poulsen Tømrer Jack B. Tornqvist Egerby A/S Tømrer Brian C. Sand Vallensbæk Maskinsnedkeri Tømrer Frank Frederiksen Murermester J.O. Pedersen A/S, Pakhuset ATP Murer Peter C. Mortensen Murermester J.O. Pedersen A/S, Pakhuset ATP M.arb.mand Arbejdsmiljørepræsentanter: Ulrick Torp Rudersdal Murerentreprise i firmaet Murer Jesper Fallesen Murermester J.O. Pedersen, Krimsvej 7-23, Kbh. S Murer Peter Schmidt MT Højgaard A/S, Egedalsvænget, Kokkedal Tømrer Max Nygaard Murermester J.O. Pedersen, Parkhuset, Langelinie Murer Servicegruppen Tillidsrepræsentanter: Henrik Fischer CPN Herjedalsgade Spec.arb. Henrik Post Hansen CPN Herjedalsgade Gartner Frank F. Andersen CFK Bispebjerg Kirkegård Gartner Bonnie K. Grønkjær CPN for lærlingene Gartnerelev Mogens Høgsdorf CFR Borgervænget Spec.arb. Frank R. Olsen CPN City Gartner Jens Hauerbach Tårnby Kommune Gartner Arbejdsmiljørepræsentanter: Lars Jensen Genforeningspladsen + Vanløse Idrætspark Spec.arb. Jacob Nissen J.A. Mortensen Inventar & Bygning A/S Tømrer Åbningstider i fagforeningen Reception Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Faglig afdeling Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag A-kassen Mandag Tirsdag Onsdag lukket Torsdag Fredag Socialrådgivere Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Fagligt fokus 15

16 arbejdspladsen Kan man det? Kig nøje på disse billeder. De viser det samme stykke træ fra to vinkler. Det er ikke fotofup og fidus. Hvad sker der lige her? Kan det lade sig gøre, og hvordan er det gået til? Har du et bud, så send det gerne til redaktionen på: Den, der kommer med den rigtige og morsomste forklaring, vinder et eksemplar af erindringsbogen: Spåner af mit liv skrevet af snedker Carl Johan Wedege. tilmeldte byggepladser siden sidst Branche Virksomhed Adresse Forventet slutdato Jord&Beton Musikbunkeren, Bernsdorff Parken, 2820 Gentofte Kjær Knudsen A/S 1/15/2014 Jord&Beton Landskronagade CR Construction ApS 3/31/2014 Murer Abildager 23, 2605 Brøndby Kjær Knudsen A/S 12/5/2013 Murer Artillerivej 159, 2300 Kbh. S MNP Entreprise ApS 3/1/2014 Murer Bag Søndermarken 1-11, 2000 Frederiksberg Ukendt pga. Reklamebeskyttelse 1/1/2014 Murer Bygaden 10, 3500 Kirke Værløse Murermester Bøggild ApS 12/2/2013 Murer Frederikssundvej 96, 2400 KBH NV 3T Byggeentreprise A/S 12/13/2013 Murer Grækenlandsvej 74, 2300 KBH S Lars Helmark 1/1/2014 Murer Høyrups Alle 17, 2900 Hellerup Schier Håndværk ApS 1/1/2014 Murer Ishøj Skole, 2601 Ishøj Hvas Entreprise ApS 10/11/2013 Murer Bernsdorff Slot, Kavalergården, Jægersborg Alle 93, 2820 Gentofte KBS Murer ApS 1/1/2014 Murer Jægervangen 12-22, 2820 Gentofte Kenneth Skaarup Lundstedt 1/1/2014 Murer Nansensgade 25, 1366 KBH K Murermester og Entreprenør Kim Siestø A/S 1/1/2014 Murer Richelieus Alle 2, 2900 Hellerup Entreprenørselskabet Casa Concept ApS 1/1/2014 Murer Rønnebærvej, 2400 KBH NV Bang Nielsen A/S 3/1/2014 Murer Skaffervej/ Rentemestervej, 2400 KBH NV Murermester Steen Madsen ApS 1/1/2015 Murer Toraslundevej 2, 2631 Ishøj H. Skjøde Knudsen A/S 10/25/2013 Murer Ved Stationen 20, 2770 Kastrup Ukendt pga. Reklamebeskyttelse 3/1/2014 Murer Ågade 106, 2200 KBH N Murersvendenes Aktieselskab 12/2/2013 Murer/mur.arb.mænd Orangeriet, Kronprinsessegade, 1306 KBH K OPN Entreprise A/S 11/1/2013 Murer/mur.arb.mænd Landskronagade 13-17, 2100 Kbh. Ø Murermester og Entreprenør Kim Siestø A/S 4/15/2014 Murer/mur.arb.mænd Nørrebro Teater, Ravnsborggade 3, 2200 Kbh. N Ukendt pga. Reklamebeskyttelse 12/1/2013 Tømrer Birkerød Kongevej , 3460 Birkerød Ukendt pga. Reklamebeskyttelse 3/1/2014 Tømrer Blegdamsvej 86, 2100 KBH Ø N. H. Hansen & Søn A/S 2/1/2014 Tømrer Bredebovej 1, 2800 Kgs. Lyngby H. Skjøde Knudsen A/S 4/1/2014 Tømrer Gjørlingvej 7, 2900 Hellerup Dana-Byg.dk A/S 12/1/2013 Tømrer Havnegade 5, 1093 KBH K Jakon A/S 1/1/2014 Tømrer Hørkærs Ager, 2770 Kastrup Juul & Nielsen A/S 4/30/2015 Tømrer Islands Brygge 68-72, 2300 KBH S Ukendt pga. Reklamebeskyttelse 3/1/2014 Tømrer D Angleterre, Kongens Nytorv 34, 1050 KBH K Ukendt pga. Reklamebeskyttelse 5/1/2014 Tømrer Geelsgården, Kongevejen 256, 2830 Virum Ukendt pga. Reklamebeskyttelse 2/1/2014 Tømrer Læssøesgade 3, 2200 KBH N Thor & Spelling ApS 1/1/2014 Tømrer Molbechvej 11-15, 2500 Valby 3T Byggeentreprise A/S 1/1/2014 Tømrer Nørrevang 2, 3460 Birkerød Tømrerfirmaet Sten Jensen A/S 12/1/2013 Tømrer Randersgade17, 2100 Kbh. Ø Tømrer og Snedkerfirmaet P. Winther Jespersen A/S 12/13/2013 Tømrer Rolighedsvej 16, 1956 Frederiksberg C Ukendt pga. Reklamebeskyttelse 12/2/2013 Tømrer Sct Jacobs Plads Kbh. Ø Ukendt pga. Reklamebeskyttelse 1/1/2014 Tømrer Sundvænget 42, 2900 Hellerup Partner-Byg ApS 2/1/2014 Tømrer Dragør Skole, Vestgrønningen 9, 2791 Dragør Skou Gruppen A/S 1/1/2014 Tømrer Ørehøj Alle 2, 2900 Hellerup Kjell Pedersen Entreprise A/S 1/1/2014 Tømrer Ågade 106, 2200 KBH N Byggefirmaet Logik & Co. ApS 4/17/2014 Tømrer/murer Eivindsvej 22, 2920 Charlottenlund Nordenfjord Holding ApS 1/1/2014 Tømrer/murer Gl. Kongevej 51, 1610 Kbh. V. Skou Gruppen A/S 3/31/ Fagligt fokus

17 Overdragelsesreception Torsdag den 19. december kl , Mølle Allé 26 Alle medlemmer ønskes en god jul og et godt nytår. Hilsen BJMF Da BJMFs daglige ledelse stort set er blevet udskiftet, vil fagforeningen hermed invitere medlemmer og venner af huset til at hilse den nye daglige ledelse velkommen og sige farvel til den gamle. Der vil være mulighed for noget til både maven og ganen. God vind til: Henrik Lippert, mangeårig formand for BJMF, nu ansat samme sted. Søren Andersen, mangeårig leder af A-kassen, nu ansat samme sted. Jesper Bjørn, mangeårig formand for Servicegruppen. Fra nytår ansat i Kbh. Kommune. Velkommen i daglig ledelse: Claus Westergreen, tidl. formand for Byggegruppen, nu formand for BJMF. Thomas Bentsen, tidl. ansat i A-kassen, nu leder af A-kassen. Lars Pless, tidl. fællestillidsmand Kbh. Kommune, nu formand for Servicegruppen. Jens Kirkegaard, tidligere faglig sekretær, nu byggegruppeformand. Murernes Seniorklub Tirsdag den 17. december 2013, kl Julehygge med glögg og æbleskiver. Tirsdag den 21. januar 2014 kl Kammeratligt samvær og planlægning af mulige arrangementer i den kommende sæson. Vi slutter af med en bid brød. P.K.V. Allan Schmidt/Tlf.: SÅ ER DET TID IGEN Er du kvinde og medlem af BJMF, så får du igen tilbud om at få trænet kroppen og løsnet de ømme muskler. Samtidig er her muligheden for at mødes og få en snak med andre kvinder fra vores forskellige brancher. TID: Mandage kl til OPSTART: Mandag d. 27. januar og til og med 7. april STED: Malernes fagforening København, Lygten 10 TILMELDING: Hos Vibeke Pedersen, BJMF, tlf.: , vibeke. Oplys dit navn, adresse, telefonnummer og om muligt din mailadresse. Medbring tæppe og evt. træningssko. Efter halvanden times træning med instruktør spiser vi noget mad og får en snak eller et oplæg til diskussion. Hold øje med BJMFs hjemmeside her kan du se det endelige program, lige så snart det er helt klart. Juletræsfest 2013 I lighed med foregående år arrangerer fagforeningen juletræsfest for fagforeningens medlemmer med børn, bedsteforældre m.m. Juletræsfesten afholdes lørdag den 7. december fra kl på Mølle Allé 26, Valby. Billetter kan afhentes i fagforeningens reception. De er gratis, men nødvendige, da der max. er plads til 150 personer. På vegne af oplysningsudvalget Kjeld Hansen Reception 20. december kl for Bjarne Larsen alias DEN SVENSKE KOK der fylder 70 år den 22. december Det foregår i fagforeningen, Mølle Allé 26, 2. sal, Valby. Bjarne Larsen, tidligere fællestillidsmand ved FGV Frederiksberg Kommune, fylder 70 år. Bjarne er uddannet kok og har regeret i mange køkkener. Han var den første kok på Hotel Fredensborg i Rønne og har været flere forskellige steder på Bornholm. Han har også lavet mad til søs. Men de sidste 20 år af hans arbejdsliv foregik ved Frederiksberg kommune. Bjarne var næstformand i Frederiksberg kommunale arbejdsmændsorganisation, da denne blev fusioneret med MEFF. Murernes Seniorklub Tirsdag den 17. december, kl Som det er de fleste bekendt har vores fagforening, BJMF, været nødsaget til at skære meget ned på de forskellige aktiviteter. Det kommer også til at ramme vores seniorklub. Det har bl.a. medført, at den normale fælles julekomsammen med udlevering af gave/lommebog m.m. er sløjfet. Men vi har lånt lokalet i kælderen den 17. december, hvor klubben vil prøve at skabe lidt juleri med gløgg, æbleskiver og andet, der kan gøre, at vi kan få nogle hyggelig timer. P.F.V./Allan Schmidt Fagligt fokus 17

18 Fagforeningen holder lukket fredag den 27. december. & Klip ud og gem & Deadline og udgivelse Fagligt Fokus: 2014 Blad nr. 1 Deadline og redaktionsmøde: 6. januar Udgiv.: uge 5 (27. jan. 1. feb.) Blad nr. 2 Deadline og redaktionsmøde: 17. februar Udgiv.: uge 13 ( marts) Blad nr. 3 Deadline og redaktionsmøde: 7. april Udgiv.: uge 20 ( maj) Blad nr. 4 Deadline og redaktionsmøde: 19. maj Udgiv.: uge 26 ( juni) Blad nr. 5 Deadline og redaktionsmøde: 21. juli Udgiv.: uge 35 ( august) Blad nr. 6 Deadline og redaktionsmøde: 1. september Udgiv.: uge 40 (29. sept. 4. oktober) Blad nr. 7 Deadline og redaktionsmøde: 6. oktober Udgiv.: uge 45 (3. 8. november) Blad nr. 8 Deadline og redaktionsmøde: 10. november Udgiv.: uge 49 (1. 6. december) Seniorklubben TIB KONTORTID Første tirsdag i måneden kl på Mølle Allé. Tlf.: Uden for kontortid kan Sonja kontaktes på tlf.: December 4. kl : Banko 11. kl : Kammeratdag 18. kl : Julefest. Pris: 20 kr. Januar 8. kl : Banko Gartnernes Efterløns- og Seniorklub Onsdag den 11. december, kl : Julefrokost. Sted: Mølle Allé, 2. sal. Onsdag den 8. januar, kl : Efterspisning af medbragt mad, afholder vi årets banko med ekstragevinster. Sted: Mølle Allé, 2. sal. Onsdag den 12. februar, kl Efter spisning af medbragt mad afholder vi kl klubbens årlige generalforsamling. Vi slutter med kage og kaffe. Sted: Mølle Allé, 2. sal. Tømrernes pensionistog efterlønsklub Fra september til maj mødes vi den 2. og 4. torsdag kl i fagforeningen P.B.V. Arne Hansen Faglig sekretær til servicegruppen i 3F Bygge, - Jord og Miljøarbejdernes Fagforening, København Servicegruppen i BJMF søger en faglig sekretær til ansættelse medio februar 2014 eller snarest derefter. I Servicegruppen forbedrer og vedligeholder vi overenskomster, samt organiserer inden for private virksomheder (grønne områder) transport, industri, kommune, stat og regioner. Arbejdsområde: Behandling af faglige sager Organisering/opsøgende arbejde ude på virksomhederne Udliciteringer/virksomhedsoverdragelser Arbejdsmiljøarbejde Afholdelse af lokale kurser og konferencer og dannelse af arbejdspladsklubber Vi forventer/kvalifikationer: At du har et grundlæggende kendskab til fagretslig sagsbehandling/ansættelsesret At du har kendskab til organisering/opsøgende arbejde At du kan læse overenskomster, lokalaftaler, protokollater etc. At du kan løse opgaver på tværs af Servicegruppens mange overenskomster At du har kørekort At du er serviceminded og kan vejlede og rådgive vore medlemmer At du kan deltage i møder, kurser/efteruddannelse, også uden for normal arbejdstid At du har PC-kendskab på brugerniveau Personen: Du arbejder selvstændigt, såvel som i teams Du bliver ikke forskrækket over den direkte facon der er i branchen Du er positiv, glad og udadvendt Du kan begå dig i såvel politiske styrede virksomheder som i private virksomheder Vi kan tilbyde en arbejdsplads: Med et spændende og udfordrende miljø, hvor medlemmerne er i centrum for vores aktiviteter Med gode engagerede kollegaer Med løn og arbejdsforhold efter overenskomst Ansøgningen: Senest den 2. januar 2014 og sendes til: 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening Mølle Allé 26, 2500 Valby Mrk. Faglig sekretær i Servicegruppen Eller pr. til: Samtaler forventes: Tirsdag den 14. januar, onsdag den 15. januar og evt. tirsdag den 21. januar Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte gruppeformand Lars Pless, tlf eller E- mail: 18 Fagligt fokus

19 Det sker i fagforeningen Følg også med på Alle aktiviteter foregår på Mølle Allé 26, Valby Faste begivenheder: Hver mandag kl : A-klubben Hver tirsdag kl : JBF Efterløns- og pensionistklub Hver torsdag kl : Tegning for lærlinge Hver torsdag fra kl. 14:30: Åbent hus for alle medlemmer i pavillonen Den anden torsdag i måneden, kl : SKOFs store hyggedag i pavillonen. Hver torsdag kl Byggefolk mødes i smedjen Hver torsdag kl : Grønne folk mødes i bestyrelseslokalet Torsdag i lige uger, kl : BJMF ungdom mødes i forlandet med smørrebrød. Sidste torsdag i måneden kl : Freds- & solidaritetsudvalg Er du fyret? Hvis du er blevet fyret i uge 51, skal du straks møde op i a-kassen senest mandag den 23. december og melde dig ledig, hvis du skal have dine dagpenge for juledagene. Thomas Bentsen, A-kasse-leder December /12 kl : Bestyrelsesmøde i Murersvendenes Brancheklub 3/12 kl : Julegaver til medlemmer af Murer- og murerarbejdsmændenes pensionist- og efterlønsklub. 3/12 kl : Bestyrelsesmøde i Isoleringsarbejdernes Brancheklub, spisning fra kl /12 kl : Møde i ST-mæglingsudvalg 6/12 kl : Julehygge i Murer og Murerarbejdsmændenes Faglig Klub (Smedjen) 7/12 kl : Juletræsfest i fagforeningen 11/12 kl : Branchemøde med julefrokost i ST-Brancheklubben 18/12 kl : Bestyrelsesmøde BJMF 19/12 kl : Reception for den gamle og den nye ledelse i BJMF 20/12 kl : Reception for den svenske kok Bjarne Larsen 70 år Januar /1 kl : Bestyrelsesmøde i Isoleringsarbejdernes Brancheklub, spisning fra kl /1 kl : Mød 3Fs nye formand Per Christensen 15/1 kl : ST-branchemøde 15/1 kl : Møde i gartnernes miljøudvalg 27/2 kl : Træning og debat for byggekvinder. (Malernes Hus, Lygten 10) 28/1 kl. 8.00: Bestyrelsesmøde i BJMF Februar /2 kl : Bestyrelsesmøde i Isoleringsarbejdernes Brancheklub, spisning fra kl /2 kl : Træning og debat for byggekvinder. (Malernes Hus, Lygten 10) 10/2 kl : Træning og debat for byggekvinder. (Malernes Hus, Lygten 10) 17/2 kl : Træning og debat for byggekvinder. (Malernes Hus, Lygten 10) Puds brillerne og FIND 5 FEJL Deltag i lodtrækningen om to flasker vin blandt de indsendte besvarelser. Frist for modtagelse af besvarelserne er den 14. januar i fagforeningen, BJMF, Mølle Allé 26, 2500 Valby, att. Kontoret for Ord. Vinderen får besked direkte. Miljø, Energi & Forsyningsarbejdernes Pensionister/Seniorer Mødedage torsdage fra kl i Pavillonen, Mølle Allé 26, 2500 Valby Efterår 2013: Forår 2014: 12. december. 9. januar, 23. januar, 6. februar, 20. februar, 6. marts, 20. marts, 3. april Sidste måneds vinder er: Ib Nielsen, Høgholtvej 12, st. th., 2720 Vanløse Fagligt fokus 19

20 Mangler du nogle friske folk, så se lige her: Tømrere, murere, malere, kloakfolk og chauffører fra Jönsson A/S søger arbejde. De kan tiltræde med øjeblikkelig virkning, og har været i fuld beskæftigelse indtil PORTRÆTTET Magasinpost MMP ID-nr: forleden dag, da firmaet gik konkurs. Haves: ledige hænder Tekst og foto: Lotte Ott Det var en helt almindelig grå tirsdag formiddag. Arbejdet i baggården på Vesterbrogade var godt i gang, da der kom besked fra firmaet om, at folk skulle tage deres personlige værktøj med sig. - I de sidste fem uger mærkede vi, at der var noget på vej. Det var svært at få materialer fra leverandører, og underentreprenørerne begyndte at røre på sig mht. betaling, siger den 36-årige tømrer Ulrik Roed. Inden dagen var omme, var alle blevet kaldt hjem i firmaet for at få meddelelsen om, at Jönsson A/S var gået konkurs, og alt var overgået til kurator. Telefoner og mail lukkede øjeblikkeligt, og på byggepladserne blev låsene skiftet ud. - Jeg tog det egentlig roligt. Vi havde forberedt os mentalt gennem de sidste uger. Men det er et dårligt tidspunkt på året. De fleste projekter er på vej mod afslutning, og der kommer først gang i tømrerarbejde i løbet af marts. - Jeg er også ærgerlig. Der var tre potentielle købere, men det gik ikke, fordi Konkurrencestyrelse kom ind over med en sagsbehandlingstid på mellem seks og 14 uger. Langsom sagsbehandling får Ulrik og de godt 100 andre gulvfolk, som han kalder dem, også at mærke fra en anden kant. De er kommet i fagforeningen for hver især at få startet deres sag i Lønmodtagernes Garantifond, og det kan tage op til otte uger for fonden at behandle sagerne. Det forsøger fagforeningen via garantifonden at afhjælpe, og fonden har meddelt, at de fyrede kan få udbetalt noget af deres tilgodehavende. Men resten må de vente på, til sagen er behandlet. Men inden da har det både været jul og nytår. Ulrik har kone og to børn. Hans kone tager det roligt, hun kender byggebranchen, siger han. Men det er sværere at finde ud af, hvordan julegaver til ungerne og penge til juleanden skal finansieres.

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk

Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind - UgebrevetA4.dk ERFARINGER FRA METROBYGGERIET Fagforening vendte alt på hovedet - så meldte udlændingene sig ind Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 22. december 2017 Da byggeriet af metroen i København

Læs mere

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand

ved Skanderborg Stilladsudd.: 2-årig (færdig i 1998) landsklubformand SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Voerladegård, ved Skanderborg Thorkil Jansen Alder: 39 Lokalklub: Start i branchen: Nuværende firma: Århus Februar 1996 i Mars Stilladser i Århus Mars Stilladser Stilladsudd.:

Læs mere

Lizette Risgaard 1. maj 2014

Lizette Risgaard 1. maj 2014 Lizette Risgaard 1. maj 2014 God morgen. Dejligt at være her. Er I ved at komme i 1. maj-humør? Det håber jeg sandelig. For vi har meget at snakke om i dag. Der er på ingen måder blevet mindre brug for

Læs mere

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE

NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE 25/02 2015 NYT FRA DET TVÆR- FAGLIGE SAMARBEJDE INDHOLD: FPU og Serviceforbundet varsler konflikt mod Ryanair... 2 Konflikt mod Cura Pleje A/S... 3 Gennembrud for den danske model på Metrobyggeriet...

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet:

Dette nummer af Københavner-Nyt indeholder blandt andet: Nr. 2 August 2009 39. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer

Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før os i generationer 8 0 1 2 FO R U N E G I3 F U N G O D M A K K TI A V TA IT LO ET G S- U K N Æ G E R M E ED A LE LL M E M ER Vores gode danske arbejdsforhold er ikke kommet af sig selv. Det har krævet, at arbejdere før

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2009 Af: StilladsInformation Torsdag den 3. december 2009 blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København.

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag?

anden? Eller er vi på vej tilbage til et løsarbejdersamfund, hvor daglejere falbyder deres arbejdskraft fra dag til dag? DAGLEJER 2.0 Danskerne frygter løsarbejdersamfundet:»deleøkonomi giver ringere arbejdsvilkår«af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Fredag den 16. juni 2017 Frygten for usikre arbejdsforhold fylder mere

Læs mere

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015

3F Odense Industri - nyhedsbrev december 2015 Nyt fra Formanden: Dagpengereformen De nye dagpengeregler, som indføres fra 2017, vil betyde en række forbedringer i reglerne bl.a. for genoptjening af dagpenge og mere fair regler for brug af den optjente

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup

LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup LO Rebild holdt storstilet 1. maj i Terndrup Terndrupcentrets torv var næsten ikke stort nok, så mange var mødt frem, da formanden for LO Rebild, Allan Busk, bød velkommen til de mange fremmødte. Men der

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge

Den gode læreplads. Gode råd fra unge lærlinge Den gode læreplads Gode råd fra unge lærlinge Pjecen er produceret med udgangspunkt i et fokusgruppeinterview, hvor analysefirmaet NewInsigt har talt 7 lærlinge, som enten lige er udlært eller midt i deres

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Forslag til behandling

Forslag til behandling Forslag til behandling på generalforsamling for 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening 29. oktober 2014 Forslag 1. Forslagsstiller: Michael Johnson. Ændringsforslag til vedtægternes 10 stk. 4

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 9. november 2017, kl. 8.00-12.30 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 18. MARTS 2003 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende dagsorden:

Læs mere

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer

2/2017. Østjylland. Unge talenter til forbundet. OK 2017: Sådan kommer vi videre. Høj pensionsalder kræver bedre rammer 2/2017 Østjylland Unge talenter til forbundet OK 2017: Sådan kommer vi videre Høj pensionsalder kræver bedre rammer Flemmings leder Tilbagetrækningsalderen er stadig for høj Da det i slutningen af maj

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00

TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 TILVALG Forbund: EU-værktøjer mod bedrageriske arbejdsgivere er ingen mirakelkur Af Morten Steensberg Tirsdag den 24. november 2015, 05:00 Del: EU-tilvalgsordningen skal gøre det lettere for fagforeninger

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om

DET ER EN HELT NY VERDEN Det kan have sine omkostninger at få nyt arbejde. Det kan tre slagteriarbejdere på Danish Crown i Herning snakke med om LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF MIDT- VESTJYLLAND Midt- Vestjylland Det er en helt ny verden, vi er kommet ind i, siger Flemming Busk Knudsen, Allan Sørensen og Dan Poulsen. FRA DIN LOKALAFDELING

Læs mere

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00

ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 ORGANISERING Fagbevægelsen og polakkerne nærmer sig hinanden Af Mathias Svane Kraft Mandag den 12. oktober 2015, 05:00 Del: 11 år efter EU's udvidelse mod øst er fagbevægelsen og de polske arbejdere så

Læs mere

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen

John And eller John Anderledes. Fik bæltet på ERFA-linjen StilladsInformation nr. 87 - juni 2008 side 9 manden Navn: John Andreasen, John And eller John Anderledes Bopæl: Hvidovre Alder: 45 Start i branchen: Starten af 1983 Nuværende firma: JG Stilladser, København

Læs mere

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen.

Bestyrelsen har brugt rigtig meget tid på medlemssituationen som der står noget om senere i beretningen. Beretning 2016 Så er der gået endnu et år, siden jeg sidst skrev beretning forud for generalforsamlingen i EFK. Sommeren i år har været lidt blandet. Sidst på foråret fik vi nærmest hedebølge, så blev

Læs mere

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016

METAL HOVEDSTADEN Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2016 Side 1 Konstitueret formand Henrik Stilling bød velkommen til de 214 fremmødte medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigenter 2. Valg af ny formand 3. Orientering om kongressen AD 1. Valg af dirigenter Henrik

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os.

I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Kim Simonsen tale 1. maj Det talte ord gælder. I dag mindes vi de kampe, vi har kæmpet. Og vi taler om de kampe, der ligger foran os. Men måske skulle vi ikke kun kalde det en kampdag. Måske skal vi også

Læs mere

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00

OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 OPRYDNING Ny DA-direktør vil luge ud i sociale ydelser Af Maria Jeppesen @MariaJeppesen Af Gitte Redder Mandag den 18. januar 2016, 05:00 Del: Der skal saneres i overførselsindkomsterne. Ydelserne skal

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping!

Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! - UgebrevetA4.dk. SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! SOCIAL DUMPING Opråb fra lønmodtagerne: Styrk kampen mod social dumping! Af Gitte Redder @GitteRedder Fredag den 24. november 2017 Seks ud af ti danske lønmodtagere mener i ny undersøgelse, at politikerne

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk

Indenfor fem til ti år kan det her erhverv være helt væk Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen - UgebrevetA4.dk 14-01-2016 22:00:42 LØNPRES Direktør: Indslusningsløn vil trække tæppet væk under transportbranchen Af Mathias Svane

Læs mere

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg.

1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. Formandens beretning. FDA s Generalforsamling 23. januar 2016 1. Velkommen til FDA s 27. generalforsamling her hos Ally Cats i Viborg. 2. Den siddende bestyrelse: Dennis, formand Henrik, næstformand Erik,

Læs mere

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014

Offentlig referat. 06. maj 2014/ HO J.nr. 1.10 / 20-510. Referat fra nævnets konstituerende møde den 23. april 2014 Taxinævnet i Region Hovedstaden Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg Telefon 3821 2750 man-torsdag 09.00-12.00 - Fax 3821 2749 Eksp.tid: mandag og torsdag 9.00-17.00, tirs., ons., fredag

Læs mere

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4

Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4. ØsterBO Nyt. Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Boligforeningen ØsterBO årgang 32 2012 nr. 4 ØsterBO Nyt Jesper Petersen ser på solcelleanlæg - Læs mere på side 4 Nyt om HavneBO - Læse mere på side 6 Åbningstider i julen Gør din indflydelse gældende

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2010 Af: StilladsInformation Torsdag den 11. november blev der igen holdt jubilæumsreception for 25-års jubilarer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af 1920 i København. Jubilarerne

Læs mere

Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: Afdelingsberetning for PI s Fo dboldafdeling Ved udgangen af 2005 bestod afdelingsbestyrelsen af følgende medlemmer: Formand, Gunnar Nørager Næstformand, Lasse T. Vinther Kasserer, Kristian Kjær Jensen

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944

Nr. 1 januar 2013. Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 Nr. 1 januar 2013 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV

Motto: Under Dannebrog. Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Nr. 1 januar 2014 Motto: Under Dannebrog Marineforeningen s Kongens Lyngby Afdeling stiftet 4. april 1944 MEDLEMSBREV Hjemmeside: www.kongens-lyngby-marineforening.dk Marinestue: Sorgenfri Slot, Kongevejen

Læs mere

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub

Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub StilladsInformation nr. 75 - maj 2005 Side 9 manden Portræt af formanden for Vestsjællands Stilladsklub Navn: Jesper Christiansen Bopæl: Svebølle Alder: 32 Start i branchen: 1993/1994 Nuværende firma:

Læs mere

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD

SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD SIF NYT 15. årgang August 2015 AKTIVITETSBLAD NYTTIGE ADRESSER Afdelingsformænd: Badminton Henrik Lauritsen Blindekildevej 98 4200 Slagelse Tlf. 51 37 79 30 hlaurits@mail.dk Bordtennis Michael Jensen Sørbyparkvej

Læs mere

DE TIMELØNNEDES KLUB GATE GOURMET & RBF KLUBBEN. fra tillidsmændene.

DE TIMELØNNEDES KLUB GATE GOURMET & RBF KLUBBEN. fra tillidsmændene. OKTOBER / NOVEMBER 2015 Tillidsmænd 3F B2 Nyt fra tillidsmændene. Vi er netop blevet orienteret om, at kontrakten med SAS nu er blevet underskrevet, og vil være gældende for de næste 7 år. Det var en glædelig

Læs mere

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden

Dansk Folkehjælp Viborg-Skive afdelingen december 2011 Orientering fra formanden Orientering fra formanden Hård debat om fattigdom i Danmark rammer skævt (uddrag fra Medlemsforum, pressemeddelelse 02.12.11) Blandt de frivillige sociale organisationer har vi en oplevelse af mistænkeliggørelse

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Byggegruppen. Navn. Navn

Byggegruppen. Navn. Navn Gruppeformand Peter Hougård Nielsen Der skal vælges Forhandlingssekretærer Jacob Scavenius Ivan Bak Ole Christensen 4 Tonny Holm 5 Gynther Honnens 6 Kim Lind Larsen Der skal vælges 6 Forhandlingssekretærer

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN

NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN 04/11 2013 NYT NYHEDSBREV FRA LO HOVEDSTADEN INDHOLD: Nyt nyhedsbrev fra LO Hovedstaden... 2 Regeringen vil styrke kontrolindsatsen mod social dumping... 3 Hvad vil din borgmesterkandidat gøre ved social

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV ):

Kendelse i faglig voldgift (FV ): Kendelse i faglig voldgift (FV2010.0062): Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (TIB) for A (faglig medarbejder Jannie Andersen) mod Dansk Byggeri for Johny Larsen Snedkerier A/S (konsulent Henrik Olsen)

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

side 9 manden Navn: martin Neess

side 9 manden Navn: martin Neess StilladsInformation nr. 103 - juni 2012 side 9 manden Navn: martin Neess Bopæl: Alder: Firma: Gislinge nær Holbæk på Vestsjælland 32 år Bolas Stilladser, Holbæk Start i branchen: 2004 Stilladsuddannelse:

Læs mere

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ

DU HAR BRUG FOR. Dansk Træ DU HAR BRUG FOR Dansk Træ Et forum af danske virksomheder Landsforeningen Dansk Træ udspringer af Danske Entreprenørers Træsektion og er i dag en del af Dansk Byggeri. Foreningen består af ca. 60 virksomheder

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Fælles årsmøde: Hvordan bliver flygtninge en ressource? Onsdag den 9. november 2016, på KolleKolle, Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00

Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Generalforsamling 12.03.2014 kl 19:00 Fremmødte: 74 Stemmeberettigede: 53 heraf fuldmagter: 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Tommy Due Jensen foreslås som dirigent. Tommy blev valgt. Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere