MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM"

Transkript

1 MODELL: MX-4100N MX-4101N MX-5000N MX-5001N MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Sikkerhedsvejledning Læs afsnittene "FORSIGTIG" og "INSTALLATIONSKRAV" inden produktet installeres. FORSIGTIG INSTALLATIONSKRAV FORSYNINGER SPECIFIKATIONER Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug. Se venligst modsatte side for adgang til " Installationsvejledning for software " samt " Sharpdesk installationsvejledning. " OPLYSNINGER OM KASSERING TIL MASKINENS ADMINISTRATOR Disse manualer er kombineret af hensyn til miljøet.

2 Advarsel! Træk netstikket ud, hvis maskinen skal afbrydes helt fra det elektriske ledningsnet. Stikkontakten skal være tæt på udstyret og let tilgængelig. Iht. kravene om elektromagnetisk kompatibilitet skal der anvendes skærmkabler til denne maskine. EMC (denne maskine med tilbehør) Advarsel: Dette er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produkt skabe radiointerferens, i hvilket tilfælde brugeren har pligt til at træffe de passende foranstaltninger. Maskinen indeholder software med moduler, som er udviklet af Independent JPEG Group. Dette produkt anvender Adobe Flash -teknologi fra Adobe Systems Incorporated. Copyright Adobe Macromedia Software LLC. Alle rettigheder forbeholdt.

3 Indhold FORSIGTIG Information om laser INSTALLATIONSKRAV FORSYNINGER Opbevaring af forsyninger Levering af reservedele og hjælpematerialer SPECIFIKATIONER Maskinspecifikationer / Kopimaskinespecifikationer6 Maskinspecifikationer / Kopimaskinespecifikationer (Fortsat) Hastigheder for kontinuerlig kopiering Omgivende miljø Akustisk støjemission (måling i henhold til ISO7779). 9 Automatisk dokument-feederspecifikationer Specifikationer for udbakkeenhed (højre udfaldsbakke) Bordmodul/1x500 ark specifkationer for papirskuffe.. 10 Bordmodul/2x500 ark specifkationer for papirskuffe 11 Specifikationer for højkapacitetsbakke Finisher-specifikationer Specifikationer for finisher (stor aflægsbakke) Specifikationer for ryghæftningsmodul Specifikationer for hæftemodul (til finisher) Specifikationer for hæftemodul (til finisher (stor aflægsbakke)) Specifikationer til hæftemodul (til ryghæftningsmodulfinisher) Specifikationer for tastatur Printerspecifikationer Specifikationer for netværksscanner / Internetfax 17 Specifikationer for pull scanning (TWAIN) OPLYSNINGER OM KASSERING A. Oplysninger om kassering for brugere (private husholdninger) B. Oplysninger om kassering for virksomheder TIL MASKINENS ADMINISTRATOR Fabriksindstillede adgangskoder Videresending af alle transmitterede og alle modtagne data til administratoren (Dokumentadministration)...20 Varemærkeanerkendelser Bemærk: Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter. Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter. Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, heller ikke for fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet. Produkter som har opnået ENERGY STAR er designet til at beskytte miljøet med en uovertruffen energi effektivitet. Produkter som henholder sig til ENERGY STAR -retningslinjerne bærer det ovenviste logo. Produkter uden logoet opfylder muligvis ikke ENERGY STAR -kravene. Garanti Til trods for at SHARP Corporation har gjort alt for at gøre dette dokument so nøjagtigt og nyttigt som muligt, stilles der ingen garanti mht. indholdet. Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. SHARP kan ikke drages til ansvar for tab eller skade, direkte eller indirekte, som måtte opstå på grund af eller i relation til brugen af denne betjeningsmanual. Copyright SHARP Corporation Alle rettigheder forbeholdes. Det er forbudt at reproducere, ændre på eller oversætte denne manual uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen inden for de rammer der er tilladt iflg. copyright-reglerne. 1

4 FORSIGTIG 1. Berør ikke transportbåndet. Ridser og smuds på transportbåndet vil forårsage snavsede udskrifter. 2. Varmeenheden er meget varm. Vær yderst forsigtig i dette område. 3. Se ikke direkte ind i lyskilden. Det kan medføre øjenskader. 4. Når maskinen er installeret, skal stillemekanismerne (4) sænkes ned til gulvet for at sikre maskinen (forhindre, at den bevæger sig). Drej stillemekanismerne i låseretningen, indtil de er i fast kontakt med gulvet. Varmeenhed Hvis det er nødvendigt at ændre maskinens indstilling i forbindelse med en ommøblering af kontoret eller af andre årsager, skal stillemekanismerne løftes op, så de ikke rører gulvet. Afbryd strømforsyningen, og flyt derefter maskinen. (Sænk stillemekanismerne igen, når maskinen er opstillet som ønsket, for at sikre maskinen igen). 5. Der må ikke udføres nogen ændringer på denne maskine. Det kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen. 6. Maskinen er tung. For at forhindre skade, når maskinen flyttes, anbefales det, at den flyttes af fire eller flere personer. 7. Tag ikke fotokopi af materiale, som det i henhold til loven er forbudt at fotokopiere. Den nationale lovgivning forbyder normalt at fotokopiere følgende elementer. Det kan være forbudt at fotokopiere andre elementer i henhold til lokal lovgivning. Adjuster Pengesedler Frimærker Obligationer Aktier Bankcheck Check Pas Kørekort Lock Release 8. Anvend ikke en brandfarlig spray til at rengøre maskinen med. Hvis gas fra sprayen kommer i kontakt med varme, elektriske komponenter eller fastbrændingsenheden i maskinen, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. 9. Kast ikke toner, tonerbeholder (tonerpatron), eller affaldstonerbeholder ind i åben ild. Toner kan flyve og forårsage forbrændinger. 10. Opbevar toner, tonerbeholdere (tonerpatroner) og affaldstonerbeholdere uden for børns rækkevidde. Maskinen indeholder en funktion til dokumentarkivering, der lagrer dokumentbilleddata på maskinens harddisk. Lagrede dokumenter kan hentes frem og udskrives eller sendes efter behov. Hvis der opstår en harddiskfejl, kan de lagrede dokumentdata ikke længere hentes frem. For at forhindre tab af vigtige dokumenter, hvis det mod forventning skulle ske, at der opstår en harddiskfejl, bør du gemme originalerne af vigtige dokumenter eller gemme de originale data et andet sted. Med undtagelse af de tilfælde, der er fastsat i loven, påtager Sharp Corporation sig intet ansvar for skader eller tab, der opstår på grund af tab af lagrede dokumentdata. "BORTSKAFFELSE AF BATTERIET" PRODUKTET INDEHOLDER ET LITIUMSIKKERHEDSBATTERI, DER SKAL BORTSKAFFES PĹ KORREKT VIS. KONTAKT DEN LOKALE SHARP-FORHANDLER ELLER AUTORISEREDE SERVICEREPRĆSENTANT FOR AT FĹ YDERLIGERE OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE AF BATTERIET. Hver enkelt instruktion gælder også de valgfrie enheder, der benyttes med disse produkter. 2

5 FORSIGTIG Information om laser Bølgelængde Impulstider (Nordamerika og Europa) Udgangseffekt 790 nm ±10 nm MX-4100N/MX-4101N: 3,5 µs ±3,5 ns /7 mm Kraftigt Papir 3,2 µs ±3,2 ns /7 mm MX-4100N/MX-4101N: 2,8 µs ±2,8 ns /7 mm Kraftigt Papir 3,2 µs ±3,2 ns /7 mm Maks. 0,6 mw (LD1+LD2) Giv agt! Anvendelse af andre betjeningsenheder, indstillinger eller procedurer end her angivet kan medføre farlig eksponering over for stråler. Dette digitale udstyr er et KLASSE 1 LASERPRODUKT (IEC udg ) Europa: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT 3

6 INSTALLATIONSKRAV Ukorrekt installation kan skade dette produkt. Bemærk følgende punkter under den første installation, og hvis maskinen flyttes. 1. Maskinen skal installeres tæt på en lettilgængelig stikkontakt, så den er let at tilslutte. 2. Sørg for kun at tilslutte netledningen til en stikkontakt, der opfylder de anførte krav til spænding og strømstyrke. Kontroller også, at stikkontakten er korrekt tilsluttet jordnettet. Se typeskiltet i nederste venstre hjørne af maskinen med hensyn til strømforsyningskrav. Slut maskinen til en anden stikkontakt, der ikke anvendes til andre elektriske apparater. Hvis der er tilsluttet belysning til samme vægstik, kan lyset blinke. 3. Opstil ikke maskinen på områder, der er: tildampede, fugtige eller meget støvede udsat for direkte sollys dårligt ventilerede udsat for meget kraftige ændringer i temperatur eller fugtighed, f.eks. ved siden af et airconditionanlæg eller et varmeapparat. 4. Sørg for, at der er tilstrækkeligt meget plads omkring maskinen af hensyn til service og korrekt ventilation. 5. Maskinen har et indbygget harddrev. Udsæt ikke maskinen for slag eller vibrationer. Det er især vigtigt ikke at flytte maskinen, når den er tilsluttet strøm. 30cm (11-13/16") 30cm (11-13/16") 45cm (17-23/32") En lille mængde ozon produceres inde i printeren, når den er i brug. Emissionsniveauet er ikke højt nok til at have en sundhedsskadelig virkning. BEMÆRK: Den aktuelt anbefalede grænse for langtidseksponering over for ozon er 0,1 ppm (0,2 mg/m 3 ) beregnet som en 8 timers tidsvægtet gennemsnitskoncentration. Da den lille mængde ozon, der udsendes, kan have en ubehagelig lugt, anbefales det at installerefotokopimaskinen på et ventileret sted. 4

7 FORSYNINGER De standardforsyninger til denne maskine, som brugeren kan udskifte, omfatter papir, tonerpatroner og hæfteklammebeholdere til finisheren. Der må kun anvendes SHARP-specificerede produkter til tonerpatroner, hæfteklammeindsatser til finisher, patroner til ryghæftningsmodul og overheadtransparenter. GENUINE SUPPLIES Opbevaring af forsyninger Korrekt opbevaring 1. Opbevar forsyningerne på et sted, der: er rent og tørt, har en stabil temperatur, ikke er udsat for direkte sollys. 2. Opbevar papir i emballagen fladt liggende. 3. Papir, der opbevares stående i emballagen, eller som er pakket ud, kan blive krøllet eller fugtigt, og det kan medføre papirstop. Lagring af tonerpatroner Opbevar nye tonerpatroner vandret liggende. Opbevar dem ikke i oprejst position. Hvis tonerpatronen opbevares oprejst, fordeles toneren ikke altid jævnt, selvom patronen rystes kraftigt, og kan sidde fast inde i patronen. Hæfteklameindsats Finisher og ryghæftningsmodulet kræver følgende hæfteklammeindsats: MX-SCX1 (finisher og ryghæftningsmodul) Ca pr. tonerpatron x 3 tonerpatroner AR-SC2 (finisher (stor aflægsbakke)) Ca pr. tonerpatron x 3 tonerpatroner AR-SC3 (kun ryghæftningsmodul) Ca pr. tonerpatron x 3 tonerpatroner For at opnå det bedste resultat bør du kun anvende originale forsyninger fra Sharp, som er designet, fremstillet og afprøvet til at optimere Sharp-produkternes levetid og ydeevne. Se efter etiketten for originale forsyninger på toneremballagen. Levering af reservedele og hjælpematerialer Levering af reservedele til reparation af maskinen garanteres i mindst 7 år fra produktionsslut. Reservedele er de dele af maskinen, som kan nedbrydes inden for produktets normale brugstid, hvorimod de dele som normalt holder længere end produktet ikke betragtes som reservedele. Forbrugsvarer kan også leveres i op til syv år efter, at produktionen af maskinen er ophørt. 5

8 SPECIFIKATIONER Maskinspecifikationer / Kopimaskinespecifikationer Navn Type Fotoledende type Udskrivningsmetode Fremkaldersystem Sikringssystem Scanningsopløsning Digitalt multifunktionelt system i fuld farve MX-4100N/MX-4101N/MX-5000N/MX-5001N Desktop OPC-tromle Elektrofotografisk system (laser) To-komponents magnetisk børstefremkaldelse af tør type Varmevalser Glasrude Vendefeeder (automatisk dokumentindfører) 600 x 600 dpi 256 niveauer Sort/hvid-scanning: 600 x 300 dpi (fabriksindstillede værdier), 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Farvescanning: 600 x 600 dpi (fabriksindstillede værdier) Sort/hvid-scanning: 600 x 400dpi (fabriksindstillede værdier), 600 x 600 dpi Farvescanning: 600 x 600 dpi (fabriksindstillede værdier) Udskriftsopløsning Scanningsfarveovergang Udskriftsfarveovergang Svarende til 256 niveauer Originalstørrelser / -typer Maks. A3 (11" x 17") / ark, indbundne dokumenter Kopistørrelser Maksimum: A3W (12" x 18") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4") Udskriftsmargener Opvarmningstid Første kopieringstid* Zoomfaktor Kontinuerlig kopi Automatisk dokumentindfører Bakke 1 / Bakke 2 Forkant / bagkant: samlet 8 mm (21/64") eller mindre nærmeste kant / fjerneste kant: samlet 4 mm ±2 mm (11/64" ±3/23") eller mindre MX-4100N/MX-4101N: 120 sekunder eller mindre MX-5000N/MX-5001N: 140 sekunder eller mindre (ved stuetemperatur på 73,4 F (23 C) og nominel spænding) MX-4100N/MX-4101N Farvekopieringstid: 6,9 sekunder eller mindre Sort/hvid-kopieringstid: 4,7 sekunder eller mindre MX-5000N/MX-5001N Farvekopieringstid: 5,9 sekunder eller mindre Sort/hvid-kopieringstid: 4,1 sekunder eller mindre (Stående indføring af A4-ark (8-1/2" x 11") fra 1. papirbakke, uden automatisk farvevalg og farvetilstand. Udelader den første side, efter maskinen er tændt). Variabel: 25% til 400% i intervaller på 1%, i alt 376 intervaller (25% til 200%, når den automatiske dokumentfeeder anvendes). Faste forudindstillinger:25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% og 400% for AB-størrelser; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% og 400% for størrelse angivet i tommer. To formindskelsesforhold og to forstørrelsesforhold kan lagres. 999 kopier Se "Specifikationer for automatisk dokumentindfører". Papirstørrelser: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m 2 til 209 g/m 2 (28 lbs.til 110 lbs. indeks)) Papirkapacitet: Almindeligt papir (80 g/m 2 (21 lbs.)) 500 ark, kraftigt papir 200 ark Papirtyper: Almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir og kraftigt papir anbefalet af SHARP * Tiden for første kopi måles med originalen liggende på glaspladen i klar tilstand med fuserenheden ved driftstemperatur, og spejlmotoren kører med driftshastighed, i både sort-hvid og farvetilstand. 6

9 SPECIFIKATIONER Maskinspecifikationer / Kopimaskinespecifikationer (Fortsat) Specialbakke Duplexmodul Papirudlægningsbakke (standardskuffe)* 1 Interfaceport Krævet strømforsyning Strømforbrug Typisk El Indtagelse Mål Vægt Udvendige mål Papirstørrelser:A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kuverter, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (inkluderer funktion til automatisk registrering af papirformat. Ilægning af papirstørrelser op til 297 mm x 432 mm (11-5/8" x 17") er muligt). Papirvægt: Tyndt papir (55 g/m 2 til 59 g/m 2 (15 lbs. til 16 lbs.)), almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m 2 til 256 g/m 2 (28 lbs. bond til 140 lbs. indeks)), Konvolutter (75 g/m 2 til 90 g/m 2 (20 lbs. til 24 lbs.)) Papirkapacitet: 100 ark standardpapir Papirtyper: Almindeligt papir anbefalet af SHARP, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, tyndt papir, transparenter, kuverter (Monarch, Com-10, DL, C5) Papirstørrelser:A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m 2 til 209 g/m 2 (28 lbs.til 110 lbs. indeks)) Papirtyper: Almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir og kraftigt papir anbefalet af SHARP Papirudlægnings-metode:Udlægning med retsiden nedad (A3W og 12" x 18" papit kan sendes til korrekt bakke, finisher, eller ryghæftningsmodul) Udlægningskapacitet: 500 ark (med papir i A4- eller 8-1/2" x 11"-format anbefalet af SHARP) (Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret.) Føler for fuld skuffe:ja LAN-tilslutning: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB-tilslutning: Forbindelsestype A understøtter USB 2.0 (Fuld hastighed)* 2 Kompatibilitetskrav til USB-hukommelse Hukommelseskapacitet: Maks. 32 GB Diskformat : kun FAT32 Forbindelsestype B understøtter USB 2.0 (højhastighed) Lokal spænding ±10% (se strømforsyningskrav på typeskiltet i nederste venstre hjørne af maskinen). MX-4100N/MX-4101N: 1.84 kw ( V) MX-5000N/MX-5001N: 1.84 kw ( V) MX-4100N: 12,96 kwh/uge ( V) MX-4101N: 13,39 kwh/uge ( V) MX-5000N: 13,69 kwh/uge ( V)) MX-5001N: 14,13 kwh/uge ( V) MX-4100N/MX-5000N: 645 mm (B) x 695 mm (D) x 950 mm (H) (25-25/64" (B) x 27-3/8" (D) x 37-25/64" (H)) MX-4101N/MX-5001N: 645 mm (B) x 695 mm (D) x 960 mm (H) (25-25/64" (B) x 27-3/8" (D) x 37-51/64" (H)) MX-4100N/MX-5000N: Ca. 119 kg (262,4 lbs.) MX-4101N/MX-5001N: Ca. 128 kg (282,2 lbs.) MX-4100N/MX-5000N: 995 mm (B) x 695 mm (D) (39-11/64" (B) x 27-3/8" (D)) (når den manuelle feeder er trukket ud) MX-4101N/MX-5001N: 995 mm (B) x 695 mm (D) (39-11/64" (B) x 27-3/8" (D)) (når den manuelle feeder er trukket ud) *1 Papirudlægningsbakken (standardskuffen) kan ikke bruges, når finisheren eller ryghæftningsmodulet er installeret. *2 Forbindelsestyper A findes for og bag på maskinen (to forbindelsesstykker); de kan dog ikke anvendes simultant. Kun et forbindelsesstykke kan anvendes. 7

10 SPECIFIKATIONER Hastigheder for kontinuerlig kopiering* Model MX-4100N/MX-4101N MX-5000N/MX-5001N Zoomfaktor 100% / reduceret / forstørret Kopiering Farvekopiering Sort-hvid kopiering Farvekopiering Sort-hvid kopiering A3, 11" x 17", 8K 19 kopier/min. 19 kopier/min. 22 kopier/min. 22 kopier/min. B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13" 22 kopier/min. 22 kopier/min. 25 kopier/min. 25 kopier/min. A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K 41 kopier/min. 41 kopier/min. 50 kopier/min. 50 kopier/min. A4R, B5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16KR 26 kopier/min. 26 kopier/min. 30 kopier/min. 30 kopier/min. A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R 29 kopier/min. 29 kopier/min. 32 kopier/min. 32 kopier/min. * Kopieringshastigheden ved udlægning af kopi nummer to og efterfølgende kopier ved kontinuerlig et-sidet kopiering af samme side (eksklusive offset udlægning) ved brug af normal etsidet papir fra en bakke, som ikke er er den manuelle feeder). Omgivende miljø (Luftfugtighed) 85% 60% 20% 10 C (54 F) 30 C 35 C (Temperatur) (86 F) (91 F) 8

11 SPECIFIKATIONER Akustisk støjemission (måling i henhold til ISO7779) MX-4100N/MX-4101N MX-5000N/MX-5001N Lydtryk LwA Udskrivningstilstand (kontinuerlig udskrivning) Farve: 6,8 B Sort/hvid: 6,9 B Standbytilstand 5,1 B 5,3 B Sound pressure level LpA (actual measurement) Udskrivningstils tand Standbytilstand Lagttagerpositioner Operatørposition Farve: 53 db (A) Sort/hvid: 53 db (A) Farve: 53 db (A) Sort/hvid: 52 db (A) Lagttagerpositioner 36 db (A) 38 db (A) Operatørposition 35 db (A) 37 db (A) Automatisk dokument-feederspecifikationer Farve: 7,0 B Sort/hvid: 7,0 B Farve: 54 db (A) Sort/hvid: 53 db (A) Farve: 52 db (A) Sort/hvid: 52 db (A) Model MX-4100N/MX-5000N MX-4101N/MX-5001N Originalformater A3 til A5, 11" x 17" til 5-1/2" x 8-1/2", langt papir (maks. bredde 297 mm (11-5/8") x maks. længde 1000 mm* 1 (39-23/64"), scanning i mono 2-tilstand af én side er kun mulig i fax- og billedscanningstilstand) Originalens vægt Kapacitet Ensidet 35 g/m 2 til 128 g/m 2 (9 lbs. til 32 lbs.) Tosidet 50 g/m 2 til 105 g/m 2 (13 lbs. til 28 lbs.) 100 ark (80 g/m 2 (21 lbs.)) Maksimal stakhøjde på 13 mm (33/64") Ensidet 35 g/m 2 til 128 g/m 2 (9 lbs. til 32 lbs.) Tosidet 50 g/m 2 til 128 g/m 2 (13 lbs. til 32 lbs.) 150 ark (80 g/m 2 (21 lbs.)) Maksimal stakhøjde på 13 mm (33/64") *1Scanning i mono 2 modus af en side er kun muligt i fax- og scanningafsendelsesmodus. Hvis opløsningen er 600 x 600 dpi i Internet-faxmodus, er den maksimale længde dog 800 mm (31-31/64"). Når opløsningen er 400 x 400 dpi eller 600 x 600 dpi i scanningmodus kan en lang original ikke scannes. *2Papir vægt fra 35 g/m2 (9 lbs.) til 49 g/m2 (13 lbs.) kræver brug af langsom scannings tilstand. 9

12 SPECIFIKATIONER Specifikationer for udbakkeenhed (højre udfaldsbakke) Model Udlægningsmåde Udlægningskapacitet* Mål Vægt MX-TRX2 Udlægning med retsiden nedad 100 ark (med papir i A4- eller 8-1/2" x 11"-format anbefalet af SHARP) Når bakken er i oprejst stilling: 289 mm (B) x 405 mm (D) x 52 mm (H) (11-3/8" (B) x 15-61/64" (D) x 2-3/64" (H)) Når bakken er trukket ud: 419 mm (B) x 405 mm (D) x 52 mm (H) (16-1/2" (B) x 15-61/64" (D) x 2-3/64" (H)) Ca. 0,93 kg (2 lbs.) * Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret. Kuverter, fanepapir, og blankt papir kan ikke anvendes. Bordmodul/1x500 ark specifkationer for papirskuffe Model Papirformater Papirvægt Papirkapacitet Papirtyper Automatisk genkendelse af papirstørrelse Strømforsyning Mål Vægt MX-DEX8 A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m 2 til 209 g/m 2 (28 lbs. til 110 lbs.)) 500 ark (80 g/m 2 (21 lbs.)) x 1 bakke Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir anbefalet af SHARP Når "Auto-AB" genkendelse er valgt: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Når "Auto-Inch" genkendelse er valgt: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R Fra maskinen 720 mm (B) x 670 mm (D) x 303 mm (H) (28-11/32" (B) x 26-3/8" (D) x 11-15/16" (H)) (inklusive justeringselement) Ca. 20 kg (44,1 lbs.) 10

13 SPECIFIKATIONER Bordmodul/2x500 ark specifkationer for papirskuffe Model Papirformater Papirvægt Papirkapacitet Papirtyper Automatisk genkendelse af papirstørrelse Strømforsyning Mål Vægt MX-DEX9 A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m 2 til 209 g/m 2 (28 lbs. til 110 lbs.)) 500 ark (80 g/m 2 (21 lbs.)) x 2 bakke Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir anbefalet af SHARP Når "Auto-AB" genkendelse er valgt: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Når "Auto-Inch" genkendelse er valgt: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R Fra maskinen 720 mm (B) x 670 mm (D) x 303 mm (H) (28-11/32" (B) x 26-3/8" (D) x 11-15/16" (H)) (inklusive justeringselement) Ca. 23,5 kg (51,9 lbs.) Specifikationer for højkapacitetsbakke* Model Papirformater Papirvægt Papirkapacitet Papirtyper Strømforsyning Mål Vægt MX-LCX1 A4, 8-1/2" x 11" (ændring af papirstørrelse skal udføres af en tekniker) Almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)) 3500 ark (80 g/m 2 (21 lbs.)) Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir anbefalet af SHARP Fra maskinen 370 mm (W) x 550 mm (D) x 520 mm (H) (14-9/16" (W) x 21-21/32" (D) x 20-15/32" (H)) Ca. 29 kg (63,9 lbs.) * En bordmodul/1x500 ark papirskuffe eller bordmodul/2x500 ark papirskuffe er påkrævet for at forbinde den store kapacitetsbakke med maskinen. 11

14 SPECIFIKATIONER Finisher-specifikationer Model Papirformater MX-FNX9 A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kuverter, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvægt Funktioner Tilladte papirstørrelser til offset Tyndt papir (55 g/m 2 til 59 g/m 2 (15 lbs. til 16 lbs.)) almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)) tungt papir (106 g/m 2 til 256 g/m 2 (28 lbs. bond til 140 lbs. index)), kuverter (75 g/m 2 til 90 g/m 2 (20 lbs. til 24 lbs.)) Uden hæftning, med hæftning Offset-afstand 30 mm (1-3/16") Skuffekapacitet* 1 Strømforsyning Mål Vægt Hæfteafsnit Tilladte papirstørrelser til hæftning Maksimalt antal ark til hæftning* 5 Model A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K Uden hæftning* 2 : 500 ark* 3 (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR) 250 ark* 4 (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) Fra maskinen Med hæftning* 5 : 30 sæt eller 500 ark* 3 (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sæt eller 250 ark* 4 (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) 640 mm (B) x 595 mm (D) x 205 mm (H) (25-3/16" (B) x 23-27/64" (D) x 8-5/64" (H)) (Når bakken er trukket ud) Ca. 13 kg (28,7 lbs.) A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tre hæftningspositioner: en hæfteklamme i nederste venstre hjørne, en hæfteklamme i øverste venstre hjørne og to hæfteklammer). 50 ark (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) (30 ark, når arkene har samme bredde, men forskellig længde). MX-FNX9 *1 Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret. *2 Der kan 10 kuverter kan udlægges. *3 Arkenes højde må ikke overskride 71 mm (2-51/64"). *4 Arkenes højde må ikke overskride 35,5 mm (1-13/32"). *5 Det maksimale antal ark til hæftning gælder ved en papirvægt på 90 g/m 2 (24 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 106 g/m 2 til 256 g/m 2 (28 lbs. til 140 lbs. indeks). Bemærk: Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hulles. 12

15 SPECIFIKATIONER Specifikationer for finisher (stor aflægsbakke) *1 Model Papirformater MX-FN11 A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kuverter, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvægt Funktioner Tilladte papirstørrelser til offset Tyndt papir (55 g/m 2 til 59 g/m 2 (15 lbs. til 16 lbs.)) almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)) tungt papir (106 g/m 2 til 256 g/m 2 (28 lbs. bond til 140 lbs. index)), kuverter (75 g/m 2 til 90 g/m 2 (20 lbs. til 24 lbs.)) Uden hæftning, med hæftning Offset-afstand 30 mm (1-3/16") Skuffekapac itet* 2 Strømforsyning Mål Vægt Hæfteafsnit Øvre papirbakke Nedre papirbakke Tilladte papirstørrelser til hæftning Maksimalt antal ark til hæftning 5 A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K Uden hæftning* 3 : 1550 ark (A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K) 650 ark (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16KR) Uden hæftning* 3 : 2450 ark (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 1700 ark (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R) 650 ark (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16KR) Fra maskinen Med hæftning* 4 : 100 sæt eller 1550 ark (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 sæt eller 650 ark (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K) Med hæftning* 4 : 100 sæt eller 1550 ark (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 sæt eller 650 ark (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K) 645 mm (B) x 645 mm (D) x 1100 mm (H) (25-25/64" (B) x 25-25/64" (D) x 43-19/64" (H)) (Når bakken er trukket ud) Ca. 45 kg (99,3 lbs.) A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tre hæftningspositioner: en hæfteklamme i nederste venstre hjørne, en hæfteklamme i øverste venstre hjørne og to hæfteklammer). 50 ark (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 30 ark (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K) (30 ark, når arkene har samme bredde, men forskellig længde). *1 Papirfødeenhed og stand/1x500 ark papirskuffe eller stand/2x500 ark papirskuffe er påkrævet for at forbinde finisheren (stor aflægsbakke) med maskinen. *2 Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret. *3 Op til 100 ark papir, som ikke er standardformat, konvolutter og transparenter (A4 (8-1/2" x 11")) kan ilægges. *4 Det maksimale antal ark til hæftning gælder ved en papirvægt på 90 g/m 2 (24 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 106 g/m 2 til 256 g/m 2 (28 lbs. til 140 lbs. indeks). Bemærk: Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hulles. 13

16 SPECIFIKATIONER Specifikationer for ryghæftningsmodul* 1 Model Papirformater Papirvægt Funktioner Tilladte papirstørrelser til offset Offset-afstand Skuffekapacitet* 2 Strømforsyning Mål Vægt Hæfteafsnit Tilladte papirstørrelser til hæftning Maksimalt antal ark til hæftning* 6 Afsnit for ryghæftning Hæftningsmåde Foldeposition Tilladte papirstørrelser til ryghæftning Tilladte papirvægte til ryghæftning Antal ark til ryghæftning/antal sæt MX-FN10 A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kuverter, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Tyndt papir (55 g/m 2 til 59 g/m 2 (15 lbs. til 16 lbs.)) almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)) tungt papir (106 g/m 2 til 256 g/m 2 (28 lbs. bond til 140 lbs. index)), kuverter (75 g/m 2 til 90 g/m 2 (20 lbs. til 24 lbs.)) Uden hæftning, med hæftning, ryghæftning, halv-foldet (udlægget foldes midtpå et ark af gangen.) A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Når papir bredden er 196 mm (7-23/32") eller mere : 30 mm (1-3/16") Når papir bredden er mindre end 196 mm (7-23/32") : 20 mm (25/32") eller mere Uden hæftning* 3 : 1000 ark* 4 (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16K, 16KR) 500 ark* 5 (A3W, A3, B4, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K) Fra maskinen Med hæftning* 6 : 50 sær eller 1000 ark* 4 (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 50 sæt eller 500 ark* 5 (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) 656 mm (B) x 631 mm (D) x 988 mm (H) (25-53/64" (B) x 24-27/32" (D) x 38-57/64" (H)) (Når bakken er trukket ud) Ca.40 kg (88,2 lbs.) A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tre hæftningspositioner: en hæfteklamme i nederste venstre hjørne, en hæfteklamme i øverste venstre hjørne og to hæfteklammer). 50 ark (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 25 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) (25 ark, når arkene har samme bredde, men forskellig længde). Fold på midten, og hæft to steder langs midterlinjen Fold langs midterlinjen (kan justeres med [Justering af Ryghæftnings Pos.] i systemindstillingerne) A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR 55 g/m 2 til 256 g/m 2 (15 lbs. til 140 lbs.)* 7 Maksimum: 15 ark (80 g/m 2 (21 lbs.) x 14 ark g/m 2 (110 lbs. indeks) x 1 ark) / 10 sæt (11 til 15 ark), 15 ark (6 til 10 ark), 20 sæt (1 til 5 ark) *1 Papirfødeenhed og stand/1x500 ark papirskuffe eller stand/2x500 ark papirskuffe er påkrævet for at forbinde finisheren (stor aflægsbakke) med maskinen. *2 Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret. *3 Der kan 30 kuverter kan udlægges. *4 Arkenes højde må ikke overskride 175 mm (6-57/64"). *5 Arkenes højde må ikke overskride 94 mm (3-45/64"). *6 Det maksimale antal ark til hæftning gælder ved en papirvægt på 90 g/m 2 (24 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 106 g/m 2 til 256 g/m 2 (28 lbs. til 140 lbs. indeks). *7 Tilladt papirvægt for ryghæftning af almindeligt papir inlkuderer kraftigt papir (106 g/m 2 til 256 g/m 2 (28 lbs. til 140 lbs. indeks)). Bemærk: Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hulles. 14

17 SPECIFIKATIONER Specifikationer for hæftemodul (til finisher) Model MX-PNX1A MX-PNX1B MX-PNX1C MX-PNX1D Hulning 2 huller 2 huller eller 3 huller 4 huller 4 huller, bred Tilladte papirstørrelser til hulning Papirvægte, der kan hulles Strømforsyning Mål Vægt A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR 2 huller: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 huller: 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4 55 g/m 2 to 128 g/m 2 (16 lbs. til 32 lbs.) Forsynes af finisher A3, A4 A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 105 mm (W) x 518 mm (D) x 170 mm (H) (4-9/64" (W) x 20-25/64" (D) x 6-45/64" (H)) Ca. 3,5 kg (7,7 lbs.) Specifikationer for hæftemodul (til finisher (stor aflægsbakke)) Model MX-PNX6A MX-PNX6B MX-PNX6C MX-PNX6D Hulning 2 huller 2 huller eller 3 huller 4 huller 4 huller, bred Tilladte papirstørrelser til hulning Papirvægte, der kan hulles Strømforsyning A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR 2 huller: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 huller: 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4 55 g/m 2 til 256 g/m 2 (16 lbs. Bond til 140 lbs. indeks) Forsynes af finisher A3, A4 A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" Mål 115 mm (B) x 600 mm (D) x 995 mm (H) (4-17/32" (B) x 23-5/8" (D) 39-11/64") Vægt Ca. 8 kg (17,7 lbs.) 15

18 SPECIFIKATIONER Specifikationer til hæftemodul (til ryghæftningsmodulfinisher) Model MX-PNX5A MX-PNX5B MX-PNX5C MX-PNX5D Hulning 2 huller 2 huller eller 3 huller 4 huller 4 huller, bred Tilladte papirstørrelser til hulning Papirvægte, der kan hulles Strømforsyning Mål Vægt A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR 2 huller: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 huller: 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4 55 g/m 2 to 128 g/m 2 (16 lbs. til 32 lbs.) A3, A4 A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" Fra ryghæftningsmodulfinisher 122 mm (W) x 604 mm (D) x 248 mm (H) (4-13/16" (W) x 23-25/32" (D) x 9-49/64" (H)) Ca. 3,5 kg (7,7 lbs.) Bemærk: Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hulles. Specifikationer for tastatur Model Strømforsyning MX-KBX2* Fra maskinen * Dette kan være standard udstyr i visse lande og regioner, og på nogle modeller. Printerspecifikationer Type Indbygget Kontinuerlig udskrivningshastighed Samme som kontinuerlig kopieringshastighed (Når det samme dokument udskrives fortsat på almindeligt A4 (8-1/2" x 11") papir i ikke-offsetfunktion, eksklusiv behandlingstiden.) Udskriftsopløsning 600 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi Printerdrivertype PCL5c-, PCL6-, PostScript 3-kompatibel* 1, XPS* 2 Understøttede TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk protokoller Understøttede klient Se "VERIFICERING OF SYSTEMKRAV" i Installationsvejledning for software / Fejlfinding. PC-operativsystemer 80 europæiske skrifttyper, 28 stregkodeskrifttyper* PCL5c, PCL6, 1 Skrifttyper bitmap-skrifttype PostScript 3-kompatibel* europæiske skrifttyper Interfaceport LAN-forbindelse: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB-tilslutning: Understøtter USB 2.0 (højhastighed)* 4 Hukommelse Standard systemhukommelse: 1 GB Udvidelseshukommelse: 1 GB* 5 Udskriftsområde Hele siden eksklusiv en margen på 4,2 mm (11/64") i hver kant. Det faktiske udskriftsområde kan variere afhængig af printerdriveren og softwareapplikationen, der anvendes. *1 Når PS3 udvidelses kittet er installeret og maskinen bruges som PostScript printer. *2 Når XPS-udvidelseskittet er installeret. *3 Barcode font kit kræves. *4 Understøttede operativsystemer: Windows 2000 / XP / Vista. *5 Det kræver et udvidet memory-board at installere XPS-udvidelseskittet. 16

19 Specifikationer for netværksscanner / Internetfax* 1 Type Indbygget Scanningsopløsning (dpi) Scanningshastighed Interfaceport Understøttede protokoller Filformater Bemærkninger 100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 Internetfax: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 når filtypen er TIFF-S) Der kan vælges halvtone for andre opløsninger end 200 x 100 dpi. MX-4100N/MX-5000N: Farve (A4 / 8-1/2" x 11") En-sidet: 50 sider/min. (200 x 200 dpi), To-sidet: 16 sider/min. (200 x 200 dpi) Sort/hvid (A4 / 8-1/2" x 11") *1 Internet fax udvidelsessæt er påkrævet. *2 Forbedrede komprimeringskit påkrævet. *3 Samlet antal af alle destinationer (Scan to , Scan to FTP, Scan to Desktop, Scan to Network folder, Internet Fax, og Fax) Specifikationer for pull scanning (TWAIN) Understøttet protokol Understøttede klient PC-operativsystemer Farvefunktioner Opløsningsindstillinger En-sidet: 50 sider/min. (200 x 200 dpi), To-sidet: 16 sider/min. (200 x 200 dpi) MX-4101N/MX-5001N: Farve (A4 / 8-1/2" x 11") En-sidet: 70 sider/min. (200 x 200 dpi), To-sidet: 70 sider/min. (200 x 200 dpi) Sort/hvid (A4 / 8-1/2" x 11") En-sidet: 70 sider/min. (200 x 200 dpi), To-sidet: 70 sider/min. (200 x 200 dpi) LAN-forbindelse: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T TCP/IP (IPv4) Farve (herunder gråtoneskala) Sort/hvid Internetfax (kun sort/hvid) Filtyper: TIFF, JPEG, PDF, krypteret PDF, XPS, kompakt PDF *2 Komprimeringsfaktor: Høj / Medium / Lav Filtyper: TIFF, PDF, krypteret PDF, XPS Komprimeringstilstande:Ingen / Medium (G3) / Høj (G4) Filtyper: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Komprimeringstilstande:Medium (G3) / Høj (G4) Antal one-touch-taster til Maksimum antal taster: 999 lagringsdestinationer* 3 Antal destinationer, der kan lagres Maksimum antal destinationer i en gruppe (1 tast): 500 i en gruppe (1 tast)* 3 Scanningsdestinationer TCP/IP (IPv4) Scanningsareal Maksimum: A3 (11" x 17") Windows 98 / Me / 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 Fuldfarve, Gråskala, Mono diffusion, Mono 2 graduering Scan til / Scan til FTP / Scan til skrivebord / Scan til netværksmappe 75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (Opløsningen kan indstilles ved at indtaste en numerisk værdi fra 50 til 9600 dpi. Ved høj opløsning er det dog nødvendigt at reducere scanningsarealet.) 17

20 OPLYSNINGER OM KASSERING OPLYSNINGER OM KASSERING A. Oplysninger om kassering for brugere (private husholdninger) 1. Inden for EU Obs: Hvis du ønsker at kassere dette apparat, bør du ikke komme det i din almindelige skraldespand! Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles særskilt og i overensstemmelse med loven om korrekt behandling og genbrug af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Som følge af EU-medlemslandenes implementering af denne lov, har private husstande i EU ret til gratis*, at aflevere deres brugte elektriske og elektroniske udstyr på angivne genbrugspladser. I nogle lande* er det muligvis gratis, at indlevere det brugte produkt hos den lokale forhandler, hvis du køber et tilsvarende nyt produkt. *) Kontakt de lokale myndigheder hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis dit brugte elektriske eller elektroniske udstyr indeholder batterier eller akkumulatorer, bedes du skille dig af med dem, i overensstemmelse med den lokale lovgivning, før du indleverer udstyret. Ved at kassere dette apparat korrekt, vil du være med til at sikre, at vores affald behandles og genbruges rigtigt. Derved udsættes hverken miljøet eller vores helbred for overlast som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering. Obs: Produktet vil have dette symbol. Det betyder at der er tale om elektrisk eller elektronisk udstyr som ikke bør blandes med det almindelige husholdnings-affald. Der findes et særskilt genbrugssystem til sådanne produkter. 2. I lande uden for EU Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge dem om, hvorledes produktet kasseres korrekt. For Schweiz: Brugt elektrisk eller elektronisk udstyr kan tilbageveres gratis til forhandleren, selv om du ikke køber et nyt produkt. Yderligere oplysninger om indsamlingssteder findes på hjemmesiderne og B. Oplysninger om kassering for virksomheder 1. Inden for EU Hvis dette produkt bruges i forbindelse med virksomhedsdrift, og du ønsker at skille dig af med det: Du bedes kontakte din SHARP-forhandler, som vil fortælle dig hvordan produktet kan indleveres. Du vil muligvis skulle betale for omkostningerne i forbindelse med indlevering og genbrug. Små produkter (i små mængder) kan muligvis afleveres på den lokale genbrugsplads. I Spanien: Kontakt det lokale indsamlingssted eller de lokale myndigheder for bortskaffelse af dine brugte produkter. 2. I lande uden for EU Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge dem, hvordledes produktet kasseres korrekt. 18

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM MODELL: MX-2600N MX-3100N MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Sikkerhedsvejledning Læs afsnittene "FORSIGTIG" og "INSTALLATIONSKRAV" inden produktet installeres. FORSIGTIG INSTALLATIONSKRAV FORSYNINGER

Læs mere

Sharpdesk Informationsvejledning

Sharpdesk Informationsvejledning Sharpdesk Informationsvejledning Gem denne vejledning. Som anført herunder indeholder den meget vigtige oplysninger. Sharpdesk serienumre Dette produkt kan kun installeres på det antal computere, der er

Læs mere

Læses først LASERPRINTER. Sikkerhedsvejledning

Læses først LASERPRINTER. Sikkerhedsvejledning MODELL: MX-B380P LASERPRINTER Sikkerhedsvejledning Læses først Læs denne vejledning først for at sørge for sikker brug af maskinen. Læs afsnittene "FORSIGTIG" og "INSTALLTIONSKRAV" indeen produktet installeres.

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Din brugermanual SHARP MX-C310 http://da.yourpdfguides.com/dref/3658081

Din brugermanual SHARP MX-C310 http://da.yourpdfguides.com/dref/3658081 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-2300N MX-2700N MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug. Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) MODEL. Side 2 4 9 MODEL AR-NB NETVÆRKS-KIT SOFTWARE SETUP GUIDE (til netværksprinter) INDLEDNING FØR INSTALLATION OPSÆTNING I WINDOWS OPSÆTNING I MACINTOSH OMGIVELSER Side 9 INDLEDNING Varemærkeanderkendelser Microsoft

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Læses først MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM

Læses først MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Vedligeholdelses- eholdelses- og sikkerhedsvejledning Læses først Læs denne vejledning først for at sørge for sikker brug af maskinen. Læs afsnittene "SÅDAN

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288765

Din brugermanual SHARP MX-2300N/2700N http://da.yourpdfguides.com/dref/1288765 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software

MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM. Installationsvejledning for software MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ FEJLFINDING Tak fordi du købte dette produkt. Denne vejledning forklarer,

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Støjniveau Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling

Bekendtgørelse om version. Bekendtgørelse om licens. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling Bekendtgørelse om version Varemærker Bekendtgørelse om licens Sikkerhedsoplysninger 1 Vigtige punkter og advarsler om elektronisk stråling Støjniveau Energy Star Bekendtgørelse om version 2 Oktober 2001

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner)

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner) MODELL AR-NB NETVÆRKS-KIT BRUGSANVISNING (til netværksscanner) INDLEDNING FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN FEJLFINDING NETVÆRKS-KIT CD-ROM SPECIFIKATIONER Side

Læs mere

HURTIGSTARTVEJLEDNING

HURTIGSTARTVEJLEDNING MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FULDFARVE SYSTEM MX-4140N/MX-4141N/MX-5140N/MX-5141N HURTIGSTARTVEJLEDNING Opbevar vejledningen i nærheden som reference, når det er nødvendigt. 1 2 Forsigtig! Træk netstikket

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Brugervejledning for "RICOH Printer"

Brugervejledning for RICOH Printer series Brugervejledning for "RICOH Printer" Oversigt Windows-version Mac-version Fejlfinding INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læser du denne vejledning... 2 1. Oversigt Introduktion til RICOH Printer... 4 Driftsmiljøer...

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

LASERPRINTER MODEL: MX-B380P. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen.

LASERPRINTER MODEL: MX-B380P. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen. MODEL: MX-B380P LASERPRINTER Hurtigstartvejledning Før brug af maskinen Maskinens funktioner og procedurer for ilægning af papir. Udskrivning Basisprocedurer for brug af maskinen. Systemindstillinger Konfiguration

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning

Version 1.0 Juli 2008. Office Finisher LX. Betjeningsvejledning Version 1.0 Juli 2008 Office Finisher LX Betjeningsvejledning Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network og Windows Server er enten varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac

PostScript 3-tillæg. Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac PostScript 3-tillæg 1 2 3 4 Windows-konfiguration Konfiguration af Mac OS Brug af PostScript 3 Printer Utility for Mac Læs denne vejledning omhyggeligt, før du tager maskinen i brug, og opbevar vejledningen,

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor

Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor 3-218-419-11 (1) Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor Brugsanvisning MSAC-EX1 Danish Inden du tager enheden i brug, skal du læse denne brugsanvisning grundigt og gemme den til fremtidig brug. ADVARSEL

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Hurtige multifunktionsprodukter med maksimal ydelse i bredformat

Hurtige multifunktionsprodukter med maksimal ydelse i bredformat Hurtige multifunktionsprodukter med maksimal ydelse i bredformat MP W5100/MP W7140 Den perfekte partner til bredformat Du ved, hvad du kræver af en bredformatprinter. Den skal kunne håndtere arbejdsgange

Læs mere

Vejledning for printer

Vejledning for printer MODEL: MX-5500N MX-6200N MX-7000N Vejledning for printer INDHOLD OM DENNE VEJLEDNING...................... 4 VEJLEDNINGER VEDLAGT MASKINEN....... 5 MASKINENS PRINTERFUNKTION............... 6 1 UDSKRIVNING

Læs mere

Skrifttyper. Tykkelse og typografi. Udskrivning Skriftsnit og skrifttyper. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding.

Skrifttyper. Tykkelse og typografi. Udskrivning Skriftsnit og skrifttyper. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Skriftsnit og skrifttyper 1 En skrifttype er et sæt tegn og symboler, der er oprettet med et entydigt design. Det entydige design kaldes et skriftsnit. De skriftsnit, du vælger, gør et dokument mere personligt.

Læs mere

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks

Netværksvejledning. Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Netværksvejledning 1 2 3 4 Windows-konfiguration Brug af en printerserver Overvågning og konfiguration af printeren Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt, inden maskinen tages i brug, og opbevares

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver Samsung multifunktionsfarveprinter CLX-2160/2160N Nu lanceres verdens mindste og fl otteste multifunktionsfarveprinter. Med Samsung

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning

AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning AR-M230/M270 serier Online-manual Netværk udskrivningsløsning Vejledning for administrator Start Klik på knappen "Start". Copyright 2003 Sharp Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse, tilpasning

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Personlige kopimaskiner 2005/2006

Personlige kopimaskiner 2005/2006 Personlige kopimaskiner 2005/2006 Symbolforklaring Digitale personlige kopimaskiner AXIS NETVÆRKSPRINTADAPTER Giver mulighed for at sætte en printer i netværk, så den kan benyttes af flere brugere. ENERGY

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere