MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM"

Transkript

1 MODELL: MX-4100N MX-4101N MX-5000N MX-5001N MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FIREFARVE-SYSTEM Sikkerhedsvejledning Læs afsnittene "FORSIGTIG" og "INSTALLATIONSKRAV" inden produktet installeres. FORSIGTIG INSTALLATIONSKRAV FORSYNINGER SPECIFIKATIONER Bevar denne vejledning let tilgængelig til brug. Se venligst modsatte side for adgang til " Installationsvejledning for software " samt " Sharpdesk installationsvejledning. " OPLYSNINGER OM KASSERING TIL MASKINENS ADMINISTRATOR Disse manualer er kombineret af hensyn til miljøet.

2 Advarsel! Træk netstikket ud, hvis maskinen skal afbrydes helt fra det elektriske ledningsnet. Stikkontakten skal være tæt på udstyret og let tilgængelig. Iht. kravene om elektromagnetisk kompatibilitet skal der anvendes skærmkabler til denne maskine. EMC (denne maskine med tilbehør) Advarsel: Dette er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produkt skabe radiointerferens, i hvilket tilfælde brugeren har pligt til at træffe de passende foranstaltninger. Maskinen indeholder software med moduler, som er udviklet af Independent JPEG Group. Dette produkt anvender Adobe Flash -teknologi fra Adobe Systems Incorporated. Copyright Adobe Macromedia Software LLC. Alle rettigheder forbeholdt.

3 Indhold FORSIGTIG Information om laser INSTALLATIONSKRAV FORSYNINGER Opbevaring af forsyninger Levering af reservedele og hjælpematerialer SPECIFIKATIONER Maskinspecifikationer / Kopimaskinespecifikationer6 Maskinspecifikationer / Kopimaskinespecifikationer (Fortsat) Hastigheder for kontinuerlig kopiering Omgivende miljø Akustisk støjemission (måling i henhold til ISO7779). 9 Automatisk dokument-feederspecifikationer Specifikationer for udbakkeenhed (højre udfaldsbakke) Bordmodul/1x500 ark specifkationer for papirskuffe.. 10 Bordmodul/2x500 ark specifkationer for papirskuffe 11 Specifikationer for højkapacitetsbakke Finisher-specifikationer Specifikationer for finisher (stor aflægsbakke) Specifikationer for ryghæftningsmodul Specifikationer for hæftemodul (til finisher) Specifikationer for hæftemodul (til finisher (stor aflægsbakke)) Specifikationer til hæftemodul (til ryghæftningsmodulfinisher) Specifikationer for tastatur Printerspecifikationer Specifikationer for netværksscanner / Internetfax 17 Specifikationer for pull scanning (TWAIN) OPLYSNINGER OM KASSERING A. Oplysninger om kassering for brugere (private husholdninger) B. Oplysninger om kassering for virksomheder TIL MASKINENS ADMINISTRATOR Fabriksindstillede adgangskoder Videresending af alle transmitterede og alle modtagne data til administratoren (Dokumentadministration)...20 Varemærkeanerkendelser Bemærk: Denne vejledning er blevet udarbejdet med stor omhu. Hvis du har kommentarer eller spørgsmål om vejledningen, bedes du kontakte nærmeste autoriserede servicecenter. Dette produkt er gennemprøvet og har gennemgået en grundig kvalitetskontrol. Hvis der alligevel mod vores forventning skulle vise sig at være en defekt eller et problem, bedes du kontakte dit nærmeste autoriserede servicecenter. Bortset fra tilfælde dækket af lovgivningen, er SHARP ikke ansvarlig for fejl, der opstår under brug af produktet eller dets ekstraudstyr, heller ikke for fejl der skyldes ukorrekt betjening af produktet og dets ekstraudstyr, eller andre fejl eller skader, der opstår på grund af brug af produktet. Produkter som har opnået ENERGY STAR er designet til at beskytte miljøet med en uovertruffen energi effektivitet. Produkter som henholder sig til ENERGY STAR -retningslinjerne bærer det ovenviste logo. Produkter uden logoet opfylder muligvis ikke ENERGY STAR -kravene. Garanti Til trods for at SHARP Corporation har gjort alt for at gøre dette dokument so nøjagtigt og nyttigt som muligt, stilles der ingen garanti mht. indholdet. Alle oplysninger indeholdt i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. SHARP kan ikke drages til ansvar for tab eller skade, direkte eller indirekte, som måtte opstå på grund af eller i relation til brugen af denne betjeningsmanual. Copyright SHARP Corporation Alle rettigheder forbeholdes. Det er forbudt at reproducere, ændre på eller oversætte denne manual uden forudgående skriftlig tilladelse, undtagen inden for de rammer der er tilladt iflg. copyright-reglerne. 1

4 FORSIGTIG 1. Berør ikke transportbåndet. Ridser og smuds på transportbåndet vil forårsage snavsede udskrifter. 2. Varmeenheden er meget varm. Vær yderst forsigtig i dette område. 3. Se ikke direkte ind i lyskilden. Det kan medføre øjenskader. 4. Når maskinen er installeret, skal stillemekanismerne (4) sænkes ned til gulvet for at sikre maskinen (forhindre, at den bevæger sig). Drej stillemekanismerne i låseretningen, indtil de er i fast kontakt med gulvet. Varmeenhed Hvis det er nødvendigt at ændre maskinens indstilling i forbindelse med en ommøblering af kontoret eller af andre årsager, skal stillemekanismerne løftes op, så de ikke rører gulvet. Afbryd strømforsyningen, og flyt derefter maskinen. (Sænk stillemekanismerne igen, når maskinen er opstillet som ønsket, for at sikre maskinen igen). 5. Der må ikke udføres nogen ændringer på denne maskine. Det kan medføre personskader eller beskadigelse af maskinen. 6. Maskinen er tung. For at forhindre skade, når maskinen flyttes, anbefales det, at den flyttes af fire eller flere personer. 7. Tag ikke fotokopi af materiale, som det i henhold til loven er forbudt at fotokopiere. Den nationale lovgivning forbyder normalt at fotokopiere følgende elementer. Det kan være forbudt at fotokopiere andre elementer i henhold til lokal lovgivning. Adjuster Pengesedler Frimærker Obligationer Aktier Bankcheck Check Pas Kørekort Lock Release 8. Anvend ikke en brandfarlig spray til at rengøre maskinen med. Hvis gas fra sprayen kommer i kontakt med varme, elektriske komponenter eller fastbrændingsenheden i maskinen, kan det resultere i brand eller elektrisk stød. 9. Kast ikke toner, tonerbeholder (tonerpatron), eller affaldstonerbeholder ind i åben ild. Toner kan flyve og forårsage forbrændinger. 10. Opbevar toner, tonerbeholdere (tonerpatroner) og affaldstonerbeholdere uden for børns rækkevidde. Maskinen indeholder en funktion til dokumentarkivering, der lagrer dokumentbilleddata på maskinens harddisk. Lagrede dokumenter kan hentes frem og udskrives eller sendes efter behov. Hvis der opstår en harddiskfejl, kan de lagrede dokumentdata ikke længere hentes frem. For at forhindre tab af vigtige dokumenter, hvis det mod forventning skulle ske, at der opstår en harddiskfejl, bør du gemme originalerne af vigtige dokumenter eller gemme de originale data et andet sted. Med undtagelse af de tilfælde, der er fastsat i loven, påtager Sharp Corporation sig intet ansvar for skader eller tab, der opstår på grund af tab af lagrede dokumentdata. "BORTSKAFFELSE AF BATTERIET" PRODUKTET INDEHOLDER ET LITIUMSIKKERHEDSBATTERI, DER SKAL BORTSKAFFES PĹ KORREKT VIS. KONTAKT DEN LOKALE SHARP-FORHANDLER ELLER AUTORISEREDE SERVICEREPRĆSENTANT FOR AT FĹ YDERLIGERE OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE AF BATTERIET. Hver enkelt instruktion gælder også de valgfrie enheder, der benyttes med disse produkter. 2

5 FORSIGTIG Information om laser Bølgelængde Impulstider (Nordamerika og Europa) Udgangseffekt 790 nm ±10 nm MX-4100N/MX-4101N: 3,5 µs ±3,5 ns /7 mm Kraftigt Papir 3,2 µs ±3,2 ns /7 mm MX-4100N/MX-4101N: 2,8 µs ±2,8 ns /7 mm Kraftigt Papir 3,2 µs ±3,2 ns /7 mm Maks. 0,6 mw (LD1+LD2) Giv agt! Anvendelse af andre betjeningsenheder, indstillinger eller procedurer end her angivet kan medføre farlig eksponering over for stråler. Dette digitale udstyr er et KLASSE 1 LASERPRODUKT (IEC udg ) Europa: CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT 3

6 INSTALLATIONSKRAV Ukorrekt installation kan skade dette produkt. Bemærk følgende punkter under den første installation, og hvis maskinen flyttes. 1. Maskinen skal installeres tæt på en lettilgængelig stikkontakt, så den er let at tilslutte. 2. Sørg for kun at tilslutte netledningen til en stikkontakt, der opfylder de anførte krav til spænding og strømstyrke. Kontroller også, at stikkontakten er korrekt tilsluttet jordnettet. Se typeskiltet i nederste venstre hjørne af maskinen med hensyn til strømforsyningskrav. Slut maskinen til en anden stikkontakt, der ikke anvendes til andre elektriske apparater. Hvis der er tilsluttet belysning til samme vægstik, kan lyset blinke. 3. Opstil ikke maskinen på områder, der er: tildampede, fugtige eller meget støvede udsat for direkte sollys dårligt ventilerede udsat for meget kraftige ændringer i temperatur eller fugtighed, f.eks. ved siden af et airconditionanlæg eller et varmeapparat. 4. Sørg for, at der er tilstrækkeligt meget plads omkring maskinen af hensyn til service og korrekt ventilation. 5. Maskinen har et indbygget harddrev. Udsæt ikke maskinen for slag eller vibrationer. Det er især vigtigt ikke at flytte maskinen, når den er tilsluttet strøm. 30cm (11-13/16") 30cm (11-13/16") 45cm (17-23/32") En lille mængde ozon produceres inde i printeren, når den er i brug. Emissionsniveauet er ikke højt nok til at have en sundhedsskadelig virkning. BEMÆRK: Den aktuelt anbefalede grænse for langtidseksponering over for ozon er 0,1 ppm (0,2 mg/m 3 ) beregnet som en 8 timers tidsvægtet gennemsnitskoncentration. Da den lille mængde ozon, der udsendes, kan have en ubehagelig lugt, anbefales det at installerefotokopimaskinen på et ventileret sted. 4

7 FORSYNINGER De standardforsyninger til denne maskine, som brugeren kan udskifte, omfatter papir, tonerpatroner og hæfteklammebeholdere til finisheren. Der må kun anvendes SHARP-specificerede produkter til tonerpatroner, hæfteklammeindsatser til finisher, patroner til ryghæftningsmodul og overheadtransparenter. GENUINE SUPPLIES Opbevaring af forsyninger Korrekt opbevaring 1. Opbevar forsyningerne på et sted, der: er rent og tørt, har en stabil temperatur, ikke er udsat for direkte sollys. 2. Opbevar papir i emballagen fladt liggende. 3. Papir, der opbevares stående i emballagen, eller som er pakket ud, kan blive krøllet eller fugtigt, og det kan medføre papirstop. Lagring af tonerpatroner Opbevar nye tonerpatroner vandret liggende. Opbevar dem ikke i oprejst position. Hvis tonerpatronen opbevares oprejst, fordeles toneren ikke altid jævnt, selvom patronen rystes kraftigt, og kan sidde fast inde i patronen. Hæfteklameindsats Finisher og ryghæftningsmodulet kræver følgende hæfteklammeindsats: MX-SCX1 (finisher og ryghæftningsmodul) Ca pr. tonerpatron x 3 tonerpatroner AR-SC2 (finisher (stor aflægsbakke)) Ca pr. tonerpatron x 3 tonerpatroner AR-SC3 (kun ryghæftningsmodul) Ca pr. tonerpatron x 3 tonerpatroner For at opnå det bedste resultat bør du kun anvende originale forsyninger fra Sharp, som er designet, fremstillet og afprøvet til at optimere Sharp-produkternes levetid og ydeevne. Se efter etiketten for originale forsyninger på toneremballagen. Levering af reservedele og hjælpematerialer Levering af reservedele til reparation af maskinen garanteres i mindst 7 år fra produktionsslut. Reservedele er de dele af maskinen, som kan nedbrydes inden for produktets normale brugstid, hvorimod de dele som normalt holder længere end produktet ikke betragtes som reservedele. Forbrugsvarer kan også leveres i op til syv år efter, at produktionen af maskinen er ophørt. 5

8 SPECIFIKATIONER Maskinspecifikationer / Kopimaskinespecifikationer Navn Type Fotoledende type Udskrivningsmetode Fremkaldersystem Sikringssystem Scanningsopløsning Digitalt multifunktionelt system i fuld farve MX-4100N/MX-4101N/MX-5000N/MX-5001N Desktop OPC-tromle Elektrofotografisk system (laser) To-komponents magnetisk børstefremkaldelse af tør type Varmevalser Glasrude Vendefeeder (automatisk dokumentindfører) 600 x 600 dpi 256 niveauer Sort/hvid-scanning: 600 x 300 dpi (fabriksindstillede værdier), 600 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Farvescanning: 600 x 600 dpi (fabriksindstillede værdier) Sort/hvid-scanning: 600 x 400dpi (fabriksindstillede værdier), 600 x 600 dpi Farvescanning: 600 x 600 dpi (fabriksindstillede værdier) Udskriftsopløsning Scanningsfarveovergang Udskriftsfarveovergang Svarende til 256 niveauer Originalstørrelser / -typer Maks. A3 (11" x 17") / ark, indbundne dokumenter Kopistørrelser Maksimum: A3W (12" x 18") Minimum: A5R (5-1/4" x 5-3/4") Udskriftsmargener Opvarmningstid Første kopieringstid* Zoomfaktor Kontinuerlig kopi Automatisk dokumentindfører Bakke 1 / Bakke 2 Forkant / bagkant: samlet 8 mm (21/64") eller mindre nærmeste kant / fjerneste kant: samlet 4 mm ±2 mm (11/64" ±3/23") eller mindre MX-4100N/MX-4101N: 120 sekunder eller mindre MX-5000N/MX-5001N: 140 sekunder eller mindre (ved stuetemperatur på 73,4 F (23 C) og nominel spænding) MX-4100N/MX-4101N Farvekopieringstid: 6,9 sekunder eller mindre Sort/hvid-kopieringstid: 4,7 sekunder eller mindre MX-5000N/MX-5001N Farvekopieringstid: 5,9 sekunder eller mindre Sort/hvid-kopieringstid: 4,1 sekunder eller mindre (Stående indføring af A4-ark (8-1/2" x 11") fra 1. papirbakke, uden automatisk farvevalg og farvetilstand. Udelader den første side, efter maskinen er tændt). Variabel: 25% til 400% i intervaller på 1%, i alt 376 intervaller (25% til 200%, når den automatiske dokumentfeeder anvendes). Faste forudindstillinger:25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% og 400% for AB-størrelser; 25%, 50%, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% og 400% for størrelse angivet i tommer. To formindskelsesforhold og to forstørrelsesforhold kan lagres. 999 kopier Se "Specifikationer for automatisk dokumentindfører". Papirstørrelser: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m 2 til 209 g/m 2 (28 lbs.til 110 lbs. indeks)) Papirkapacitet: Almindeligt papir (80 g/m 2 (21 lbs.)) 500 ark, kraftigt papir 200 ark Papirtyper: Almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir og kraftigt papir anbefalet af SHARP * Tiden for første kopi måles med originalen liggende på glaspladen i klar tilstand med fuserenheden ved driftstemperatur, og spejlmotoren kører med driftshastighed, i både sort-hvid og farvetilstand. 6

9 SPECIFIKATIONER Maskinspecifikationer / Kopimaskinespecifikationer (Fortsat) Specialbakke Duplexmodul Papirudlægningsbakke (standardskuffe)* 1 Interfaceport Krævet strømforsyning Strømforbrug Typisk El Indtagelse Mål Vægt Udvendige mål Papirstørrelser:A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kuverter, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR (inkluderer funktion til automatisk registrering af papirformat. Ilægning af papirstørrelser op til 297 mm x 432 mm (11-5/8" x 17") er muligt). Papirvægt: Tyndt papir (55 g/m 2 til 59 g/m 2 (15 lbs. til 16 lbs.)), almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m 2 til 256 g/m 2 (28 lbs. bond til 140 lbs. indeks)), Konvolutter (75 g/m 2 til 90 g/m 2 (20 lbs. til 24 lbs.)) Papirkapacitet: 100 ark standardpapir Papirtyper: Almindeligt papir anbefalet af SHARP, genbrugspapir, farvet papir, kraftigt papir, tyndt papir, transparenter, kuverter (Monarch, Com-10, DL, C5) Papirstørrelser:A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvægt: Almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m 2 til 209 g/m 2 (28 lbs.til 110 lbs. indeks)) Papirtyper: Almindeligt papir, genbrugspapir, farvet papir og kraftigt papir anbefalet af SHARP Papirudlægnings-metode:Udlægning med retsiden nedad (A3W og 12" x 18" papit kan sendes til korrekt bakke, finisher, eller ryghæftningsmodul) Udlægningskapacitet: 500 ark (med papir i A4- eller 8-1/2" x 11"-format anbefalet af SHARP) (Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret.) Føler for fuld skuffe:ja LAN-tilslutning: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB-tilslutning: Forbindelsestype A understøtter USB 2.0 (Fuld hastighed)* 2 Kompatibilitetskrav til USB-hukommelse Hukommelseskapacitet: Maks. 32 GB Diskformat : kun FAT32 Forbindelsestype B understøtter USB 2.0 (højhastighed) Lokal spænding ±10% (se strømforsyningskrav på typeskiltet i nederste venstre hjørne af maskinen). MX-4100N/MX-4101N: 1.84 kw ( V) MX-5000N/MX-5001N: 1.84 kw ( V) MX-4100N: 12,96 kwh/uge ( V) MX-4101N: 13,39 kwh/uge ( V) MX-5000N: 13,69 kwh/uge ( V)) MX-5001N: 14,13 kwh/uge ( V) MX-4100N/MX-5000N: 645 mm (B) x 695 mm (D) x 950 mm (H) (25-25/64" (B) x 27-3/8" (D) x 37-25/64" (H)) MX-4101N/MX-5001N: 645 mm (B) x 695 mm (D) x 960 mm (H) (25-25/64" (B) x 27-3/8" (D) x 37-51/64" (H)) MX-4100N/MX-5000N: Ca. 119 kg (262,4 lbs.) MX-4101N/MX-5001N: Ca. 128 kg (282,2 lbs.) MX-4100N/MX-5000N: 995 mm (B) x 695 mm (D) (39-11/64" (B) x 27-3/8" (D)) (når den manuelle feeder er trukket ud) MX-4101N/MX-5001N: 995 mm (B) x 695 mm (D) (39-11/64" (B) x 27-3/8" (D)) (når den manuelle feeder er trukket ud) *1 Papirudlægningsbakken (standardskuffen) kan ikke bruges, når finisheren eller ryghæftningsmodulet er installeret. *2 Forbindelsestyper A findes for og bag på maskinen (to forbindelsesstykker); de kan dog ikke anvendes simultant. Kun et forbindelsesstykke kan anvendes. 7

10 SPECIFIKATIONER Hastigheder for kontinuerlig kopiering* Model MX-4100N/MX-4101N MX-5000N/MX-5001N Zoomfaktor 100% / reduceret / forstørret Kopiering Farvekopiering Sort-hvid kopiering Farvekopiering Sort-hvid kopiering A3, 11" x 17", 8K 19 kopier/min. 19 kopier/min. 22 kopier/min. 22 kopier/min. B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13" 22 kopier/min. 22 kopier/min. 25 kopier/min. 25 kopier/min. A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K 41 kopier/min. 41 kopier/min. 50 kopier/min. 50 kopier/min. A4R, B5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16KR 26 kopier/min. 26 kopier/min. 30 kopier/min. 30 kopier/min. A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R 29 kopier/min. 29 kopier/min. 32 kopier/min. 32 kopier/min. * Kopieringshastigheden ved udlægning af kopi nummer to og efterfølgende kopier ved kontinuerlig et-sidet kopiering af samme side (eksklusive offset udlægning) ved brug af normal etsidet papir fra en bakke, som ikke er er den manuelle feeder). Omgivende miljø (Luftfugtighed) 85% 60% 20% 10 C (54 F) 30 C 35 C (Temperatur) (86 F) (91 F) 8

11 SPECIFIKATIONER Akustisk støjemission (måling i henhold til ISO7779) MX-4100N/MX-4101N MX-5000N/MX-5001N Lydtryk LwA Udskrivningstilstand (kontinuerlig udskrivning) Farve: 6,8 B Sort/hvid: 6,9 B Standbytilstand 5,1 B 5,3 B Sound pressure level LpA (actual measurement) Udskrivningstils tand Standbytilstand Lagttagerpositioner Operatørposition Farve: 53 db (A) Sort/hvid: 53 db (A) Farve: 53 db (A) Sort/hvid: 52 db (A) Lagttagerpositioner 36 db (A) 38 db (A) Operatørposition 35 db (A) 37 db (A) Automatisk dokument-feederspecifikationer Farve: 7,0 B Sort/hvid: 7,0 B Farve: 54 db (A) Sort/hvid: 53 db (A) Farve: 52 db (A) Sort/hvid: 52 db (A) Model MX-4100N/MX-5000N MX-4101N/MX-5001N Originalformater A3 til A5, 11" x 17" til 5-1/2" x 8-1/2", langt papir (maks. bredde 297 mm (11-5/8") x maks. længde 1000 mm* 1 (39-23/64"), scanning i mono 2-tilstand af én side er kun mulig i fax- og billedscanningstilstand) Originalens vægt Kapacitet Ensidet 35 g/m 2 til 128 g/m 2 (9 lbs. til 32 lbs.) Tosidet 50 g/m 2 til 105 g/m 2 (13 lbs. til 28 lbs.) 100 ark (80 g/m 2 (21 lbs.)) Maksimal stakhøjde på 13 mm (33/64") Ensidet 35 g/m 2 til 128 g/m 2 (9 lbs. til 32 lbs.) Tosidet 50 g/m 2 til 128 g/m 2 (13 lbs. til 32 lbs.) 150 ark (80 g/m 2 (21 lbs.)) Maksimal stakhøjde på 13 mm (33/64") *1Scanning i mono 2 modus af en side er kun muligt i fax- og scanningafsendelsesmodus. Hvis opløsningen er 600 x 600 dpi i Internet-faxmodus, er den maksimale længde dog 800 mm (31-31/64"). Når opløsningen er 400 x 400 dpi eller 600 x 600 dpi i scanningmodus kan en lang original ikke scannes. *2Papir vægt fra 35 g/m2 (9 lbs.) til 49 g/m2 (13 lbs.) kræver brug af langsom scannings tilstand. 9

12 SPECIFIKATIONER Specifikationer for udbakkeenhed (højre udfaldsbakke) Model Udlægningsmåde Udlægningskapacitet* Mål Vægt MX-TRX2 Udlægning med retsiden nedad 100 ark (med papir i A4- eller 8-1/2" x 11"-format anbefalet af SHARP) Når bakken er i oprejst stilling: 289 mm (B) x 405 mm (D) x 52 mm (H) (11-3/8" (B) x 15-61/64" (D) x 2-3/64" (H)) Når bakken er trukket ud: 419 mm (B) x 405 mm (D) x 52 mm (H) (16-1/2" (B) x 15-61/64" (D) x 2-3/64" (H)) Ca. 0,93 kg (2 lbs.) * Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret. Kuverter, fanepapir, og blankt papir kan ikke anvendes. Bordmodul/1x500 ark specifkationer for papirskuffe Model Papirformater Papirvægt Papirkapacitet Papirtyper Automatisk genkendelse af papirstørrelse Strømforsyning Mål Vægt MX-DEX8 A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m 2 til 209 g/m 2 (28 lbs. til 110 lbs.)) 500 ark (80 g/m 2 (21 lbs.)) x 1 bakke Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir anbefalet af SHARP Når "Auto-AB" genkendelse er valgt: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Når "Auto-Inch" genkendelse er valgt: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R Fra maskinen 720 mm (B) x 670 mm (D) x 303 mm (H) (28-11/32" (B) x 26-3/8" (D) x 11-15/16" (H)) (inklusive justeringselement) Ca. 20 kg (44,1 lbs.) 10

13 SPECIFIKATIONER Bordmodul/2x500 ark specifkationer for papirskuffe Model Papirformater Papirvægt Papirkapacitet Papirtyper Automatisk genkendelse af papirstørrelse Strømforsyning Mål Vægt MX-DEX9 A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)), kraftigt papir (106 g/m 2 til 209 g/m 2 (28 lbs. til 110 lbs.)) 500 ark (80 g/m 2 (21 lbs.)) x 2 bakke Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir anbefalet af SHARP Når "Auto-AB" genkendelse er valgt: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Når "Auto-Inch" genkendelse er valgt: 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R Fra maskinen 720 mm (B) x 670 mm (D) x 303 mm (H) (28-11/32" (B) x 26-3/8" (D) x 11-15/16" (H)) (inklusive justeringselement) Ca. 23,5 kg (51,9 lbs.) Specifikationer for højkapacitetsbakke* Model Papirformater Papirvægt Papirkapacitet Papirtyper Strømforsyning Mål Vægt MX-LCX1 A4, 8-1/2" x 11" (ændring af papirstørrelse skal udføres af en tekniker) Almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)) 3500 ark (80 g/m 2 (21 lbs.)) Almindeligt papir, genbrugspapir og farvet papir anbefalet af SHARP Fra maskinen 370 mm (W) x 550 mm (D) x 520 mm (H) (14-9/16" (W) x 21-21/32" (D) x 20-15/32" (H)) Ca. 29 kg (63,9 lbs.) * En bordmodul/1x500 ark papirskuffe eller bordmodul/2x500 ark papirskuffe er påkrævet for at forbinde den store kapacitetsbakke med maskinen. 11

14 SPECIFIKATIONER Finisher-specifikationer Model Papirformater MX-FNX9 A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kuverter, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvægt Funktioner Tilladte papirstørrelser til offset Tyndt papir (55 g/m 2 til 59 g/m 2 (15 lbs. til 16 lbs.)) almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)) tungt papir (106 g/m 2 til 256 g/m 2 (28 lbs. bond til 140 lbs. index)), kuverter (75 g/m 2 til 90 g/m 2 (20 lbs. til 24 lbs.)) Uden hæftning, med hæftning Offset-afstand 30 mm (1-3/16") Skuffekapacitet* 1 Strømforsyning Mål Vægt Hæfteafsnit Tilladte papirstørrelser til hæftning Maksimalt antal ark til hæftning* 5 Model A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K Uden hæftning* 2 : 500 ark* 3 (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR) 250 ark* 4 (A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) Fra maskinen Med hæftning* 5 : 30 sæt eller 500 ark* 3 (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 sæt eller 250 ark* 4 (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) 640 mm (B) x 595 mm (D) x 205 mm (H) (25-3/16" (B) x 23-27/64" (D) x 8-5/64" (H)) (Når bakken er trukket ud) Ca. 13 kg (28,7 lbs.) A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tre hæftningspositioner: en hæfteklamme i nederste venstre hjørne, en hæfteklamme i øverste venstre hjørne og to hæfteklammer). 50 ark (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) (30 ark, når arkene har samme bredde, men forskellig længde). MX-FNX9 *1 Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret. *2 Der kan 10 kuverter kan udlægges. *3 Arkenes højde må ikke overskride 71 mm (2-51/64"). *4 Arkenes højde må ikke overskride 35,5 mm (1-13/32"). *5 Det maksimale antal ark til hæftning gælder ved en papirvægt på 90 g/m 2 (24 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 106 g/m 2 til 256 g/m 2 (28 lbs. til 140 lbs. indeks). Bemærk: Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hulles. 12

15 SPECIFIKATIONER Specifikationer for finisher (stor aflægsbakke) *1 Model Papirformater MX-FN11 A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kuverter, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Papirvægt Funktioner Tilladte papirstørrelser til offset Tyndt papir (55 g/m 2 til 59 g/m 2 (15 lbs. til 16 lbs.)) almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)) tungt papir (106 g/m 2 til 256 g/m 2 (28 lbs. bond til 140 lbs. index)), kuverter (75 g/m 2 til 90 g/m 2 (20 lbs. til 24 lbs.)) Uden hæftning, med hæftning Offset-afstand 30 mm (1-3/16") Skuffekapac itet* 2 Strømforsyning Mål Vægt Hæfteafsnit Øvre papirbakke Nedre papirbakke Tilladte papirstørrelser til hæftning Maksimalt antal ark til hæftning 5 A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K Uden hæftning* 3 : 1550 ark (A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K) 650 ark (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16KR) Uden hæftning* 3 : 2450 ark (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 1700 ark (A5R, 5-1/2" x 8-1/2"R) 650 ark (A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16KR) Fra maskinen Med hæftning* 4 : 100 sæt eller 1550 ark (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 sæt eller 650 ark (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K) Med hæftning* 4 : 100 sæt eller 1550 ark (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 50 sæt eller 650 ark (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K) 645 mm (B) x 645 mm (D) x 1100 mm (H) (25-25/64" (B) x 25-25/64" (D) x 43-19/64" (H)) (Når bakken er trukket ud) Ca. 45 kg (99,3 lbs.) A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tre hæftningspositioner: en hæfteklamme i nederste venstre hjørne, en hæfteklamme i øverste venstre hjørne og to hæfteklammer). 50 ark (A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K) 30 ark (A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8K) (30 ark, når arkene har samme bredde, men forskellig længde). *1 Papirfødeenhed og stand/1x500 ark papirskuffe eller stand/2x500 ark papirskuffe er påkrævet for at forbinde finisheren (stor aflægsbakke) med maskinen. *2 Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret. *3 Op til 100 ark papir, som ikke er standardformat, konvolutter og transparenter (A4 (8-1/2" x 11")) kan ilægges. *4 Det maksimale antal ark til hæftning gælder ved en papirvægt på 90 g/m 2 (24 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 106 g/m 2 til 256 g/m 2 (28 lbs. til 140 lbs. indeks). Bemærk: Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hulles. 13

16 SPECIFIKATIONER Specifikationer for ryghæftningsmodul* 1 Model Papirformater Papirvægt Funktioner Tilladte papirstørrelser til offset Offset-afstand Skuffekapacitet* 2 Strømforsyning Mål Vægt Hæfteafsnit Tilladte papirstørrelser til hæftning Maksimalt antal ark til hæftning* 6 Afsnit for ryghæftning Hæftningsmåde Foldeposition Tilladte papirstørrelser til ryghæftning Tilladte papirvægte til ryghæftning Antal ark til ryghæftning/antal sæt MX-FN10 A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, kuverter, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Tyndt papir (55 g/m 2 til 59 g/m 2 (15 lbs. til 16 lbs.)) almindeligt papir (60 g/m 2 til 105 g/m 2 (16 lbs. til 28 lbs.)) tungt papir (106 g/m 2 til 256 g/m 2 (28 lbs. bond til 140 lbs. index)), kuverter (75 g/m 2 til 90 g/m 2 (20 lbs. til 24 lbs.)) Uden hæftning, med hæftning, ryghæftning, halv-foldet (udlægget foldes midtpå et ark af gangen.) A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Når papir bredden er 196 mm (7-23/32") eller mere : 30 mm (1-3/16") Når papir bredden er mindre end 196 mm (7-23/32") : 20 mm (25/32") eller mere Uden hæftning* 3 : 1000 ark* 4 (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16K, 16KR) 500 ark* 5 (A3W, A3, B4, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K) Fra maskinen Med hæftning* 6 : 50 sær eller 1000 ark* 4 (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 50 sæt eller 500 ark* 5 (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) 656 mm (B) x 631 mm (D) x 988 mm (H) (25-53/64" (B) x 24-27/32" (D) x 38-57/64" (H)) (Når bakken er trukket ud) Ca.40 kg (88,2 lbs.) A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Tre hæftningspositioner: en hæfteklamme i nederste venstre hjørne, en hæfteklamme i øverste venstre hjørne og to hæfteklammer). 50 ark (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 25 ark (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8K) (25 ark, når arkene har samme bredde, men forskellig længde). Fold på midten, og hæft to steder langs midterlinjen Fold langs midterlinjen (kan justeres med [Justering af Ryghæftnings Pos.] i systemindstillingerne) A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR 55 g/m 2 til 256 g/m 2 (15 lbs. til 140 lbs.)* 7 Maksimum: 15 ark (80 g/m 2 (21 lbs.) x 14 ark g/m 2 (110 lbs. indeks) x 1 ark) / 10 sæt (11 til 15 ark), 15 ark (6 til 10 ark), 20 sæt (1 til 5 ark) *1 Papirfødeenhed og stand/1x500 ark papirskuffe eller stand/2x500 ark papirskuffe er påkrævet for at forbinde finisheren (stor aflægsbakke) med maskinen. *2 Det maksimale antal sider, der kan gemmes i hukommelsen, varierer afhængigt af omgivelsesforholdene i installationslokalet, papirets type samt opbevaringsforholdene for papiret. *3 Der kan 30 kuverter kan udlægges. *4 Arkenes højde må ikke overskride 175 mm (6-57/64"). *5 Arkenes højde må ikke overskride 94 mm (3-45/64"). *6 Det maksimale antal ark til hæftning gælder ved en papirvægt på 90 g/m 2 (24 lbs.) og inkluderer to omslagsark på 106 g/m 2 til 256 g/m 2 (28 lbs. til 140 lbs. indeks). *7 Tilladt papirvægt for ryghæftning af almindeligt papir inlkuderer kraftigt papir (106 g/m 2 til 256 g/m 2 (28 lbs. til 140 lbs. indeks)). Bemærk: Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hulles. 14

17 SPECIFIKATIONER Specifikationer for hæftemodul (til finisher) Model MX-PNX1A MX-PNX1B MX-PNX1C MX-PNX1D Hulning 2 huller 2 huller eller 3 huller 4 huller 4 huller, bred Tilladte papirstørrelser til hulning Papirvægte, der kan hulles Strømforsyning Mål Vægt A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR 2 huller: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 huller: 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4 55 g/m 2 to 128 g/m 2 (16 lbs. til 32 lbs.) Forsynes af finisher A3, A4 A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 105 mm (W) x 518 mm (D) x 170 mm (H) (4-9/64" (W) x 20-25/64" (D) x 6-45/64" (H)) Ca. 3,5 kg (7,7 lbs.) Specifikationer for hæftemodul (til finisher (stor aflægsbakke)) Model MX-PNX6A MX-PNX6B MX-PNX6C MX-PNX6D Hulning 2 huller 2 huller eller 3 huller 4 huller 4 huller, bred Tilladte papirstørrelser til hulning Papirvægte, der kan hulles Strømforsyning A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR 2 huller: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 huller: 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4 55 g/m 2 til 256 g/m 2 (16 lbs. Bond til 140 lbs. indeks) Forsynes af finisher A3, A4 A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" Mål 115 mm (B) x 600 mm (D) x 995 mm (H) (4-17/32" (B) x 23-5/8" (D) 39-11/64") Vægt Ca. 8 kg (17,7 lbs.) 15

18 SPECIFIKATIONER Specifikationer til hæftemodul (til ryghæftningsmodulfinisher) Model MX-PNX5A MX-PNX5B MX-PNX5C MX-PNX5D Hulning 2 huller 2 huller eller 3 huller 4 huller 4 huller, bred Tilladte papirstørrelser til hulning Papirvægte, der kan hulles Strømforsyning Mål Vægt A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2", 8K, 16K, 16KR 2 huller: 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" 3 huller: 11" x 17", 8-1/2" x 11", A3, A4 55 g/m 2 to 128 g/m 2 (16 lbs. til 32 lbs.) A3, A4 A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2" Fra ryghæftningsmodulfinisher 122 mm (W) x 604 mm (D) x 248 mm (H) (4-13/16" (W) x 23-25/32" (D) x 9-49/64" (H)) Ca. 3,5 kg (7,7 lbs.) Bemærk: Specielle medier såsom overheadfilm og etiketteark kan ikke hæftes eller hulles. Specifikationer for tastatur Model Strømforsyning MX-KBX2* Fra maskinen * Dette kan være standard udstyr i visse lande og regioner, og på nogle modeller. Printerspecifikationer Type Indbygget Kontinuerlig udskrivningshastighed Samme som kontinuerlig kopieringshastighed (Når det samme dokument udskrives fortsat på almindeligt A4 (8-1/2" x 11") papir i ikke-offsetfunktion, eksklusiv behandlingstiden.) Udskriftsopløsning 600 x 600 dpi / 1200 x 1200 dpi Printerdrivertype PCL5c-, PCL6-, PostScript 3-kompatibel* 1, XPS* 2 Understøttede TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk protokoller Understøttede klient Se "VERIFICERING OF SYSTEMKRAV" i Installationsvejledning for software / Fejlfinding. PC-operativsystemer 80 europæiske skrifttyper, 28 stregkodeskrifttyper* PCL5c, PCL6, 1 Skrifttyper bitmap-skrifttype PostScript 3-kompatibel* europæiske skrifttyper Interfaceport LAN-forbindelse: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB-tilslutning: Understøtter USB 2.0 (højhastighed)* 4 Hukommelse Standard systemhukommelse: 1 GB Udvidelseshukommelse: 1 GB* 5 Udskriftsområde Hele siden eksklusiv en margen på 4,2 mm (11/64") i hver kant. Det faktiske udskriftsområde kan variere afhængig af printerdriveren og softwareapplikationen, der anvendes. *1 Når PS3 udvidelses kittet er installeret og maskinen bruges som PostScript printer. *2 Når XPS-udvidelseskittet er installeret. *3 Barcode font kit kræves. *4 Understøttede operativsystemer: Windows 2000 / XP / Vista. *5 Det kræver et udvidet memory-board at installere XPS-udvidelseskittet. 16

19 Specifikationer for netværksscanner / Internetfax* 1 Type Indbygget Scanningsopløsning (dpi) Scanningshastighed Interfaceport Understøttede protokoller Filformater Bemærkninger 100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 Internetfax: 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 når filtypen er TIFF-S) Der kan vælges halvtone for andre opløsninger end 200 x 100 dpi. MX-4100N/MX-5000N: Farve (A4 / 8-1/2" x 11") En-sidet: 50 sider/min. (200 x 200 dpi), To-sidet: 16 sider/min. (200 x 200 dpi) Sort/hvid (A4 / 8-1/2" x 11") *1 Internet fax udvidelsessæt er påkrævet. *2 Forbedrede komprimeringskit påkrævet. *3 Samlet antal af alle destinationer (Scan to , Scan to FTP, Scan to Desktop, Scan to Network folder, Internet Fax, og Fax) Specifikationer for pull scanning (TWAIN) Understøttet protokol Understøttede klient PC-operativsystemer Farvefunktioner Opløsningsindstillinger En-sidet: 50 sider/min. (200 x 200 dpi), To-sidet: 16 sider/min. (200 x 200 dpi) MX-4101N/MX-5001N: Farve (A4 / 8-1/2" x 11") En-sidet: 70 sider/min. (200 x 200 dpi), To-sidet: 70 sider/min. (200 x 200 dpi) Sort/hvid (A4 / 8-1/2" x 11") En-sidet: 70 sider/min. (200 x 200 dpi), To-sidet: 70 sider/min. (200 x 200 dpi) LAN-forbindelse: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T TCP/IP (IPv4) Farve (herunder gråtoneskala) Sort/hvid Internetfax (kun sort/hvid) Filtyper: TIFF, JPEG, PDF, krypteret PDF, XPS, kompakt PDF *2 Komprimeringsfaktor: Høj / Medium / Lav Filtyper: TIFF, PDF, krypteret PDF, XPS Komprimeringstilstande:Ingen / Medium (G3) / Høj (G4) Filtyper: TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Komprimeringstilstande:Medium (G3) / Høj (G4) Antal one-touch-taster til Maksimum antal taster: 999 lagringsdestinationer* 3 Antal destinationer, der kan lagres Maksimum antal destinationer i en gruppe (1 tast): 500 i en gruppe (1 tast)* 3 Scanningsdestinationer TCP/IP (IPv4) Scanningsareal Maksimum: A3 (11" x 17") Windows 98 / Me / 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Server 2008 Fuldfarve, Gråskala, Mono diffusion, Mono 2 graduering Scan til / Scan til FTP / Scan til skrivebord / Scan til netværksmappe 75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (Opløsningen kan indstilles ved at indtaste en numerisk værdi fra 50 til 9600 dpi. Ved høj opløsning er det dog nødvendigt at reducere scanningsarealet.) 17

20 OPLYSNINGER OM KASSERING OPLYSNINGER OM KASSERING A. Oplysninger om kassering for brugere (private husholdninger) 1. Inden for EU Obs: Hvis du ønsker at kassere dette apparat, bør du ikke komme det i din almindelige skraldespand! Brugt elektrisk og elektronisk udstyr skal behandles særskilt og i overensstemmelse med loven om korrekt behandling og genbrug af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Som følge af EU-medlemslandenes implementering af denne lov, har private husstande i EU ret til gratis*, at aflevere deres brugte elektriske og elektroniske udstyr på angivne genbrugspladser. I nogle lande* er det muligvis gratis, at indlevere det brugte produkt hos den lokale forhandler, hvis du køber et tilsvarende nyt produkt. *) Kontakt de lokale myndigheder hvis du ønsker yderligere oplysninger. Hvis dit brugte elektriske eller elektroniske udstyr indeholder batterier eller akkumulatorer, bedes du skille dig af med dem, i overensstemmelse med den lokale lovgivning, før du indleverer udstyret. Ved at kassere dette apparat korrekt, vil du være med til at sikre, at vores affald behandles og genbruges rigtigt. Derved udsættes hverken miljøet eller vores helbred for overlast som følge af uhensigtsmæssig affaldshåndtering. Obs: Produktet vil have dette symbol. Det betyder at der er tale om elektrisk eller elektronisk udstyr som ikke bør blandes med det almindelige husholdnings-affald. Der findes et særskilt genbrugssystem til sådanne produkter. 2. I lande uden for EU Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge dem om, hvorledes produktet kasseres korrekt. For Schweiz: Brugt elektrisk eller elektronisk udstyr kan tilbageveres gratis til forhandleren, selv om du ikke køber et nyt produkt. Yderligere oplysninger om indsamlingssteder findes på hjemmesiderne og B. Oplysninger om kassering for virksomheder 1. Inden for EU Hvis dette produkt bruges i forbindelse med virksomhedsdrift, og du ønsker at skille dig af med det: Du bedes kontakte din SHARP-forhandler, som vil fortælle dig hvordan produktet kan indleveres. Du vil muligvis skulle betale for omkostningerne i forbindelse med indlevering og genbrug. Små produkter (i små mængder) kan muligvis afleveres på den lokale genbrugsplads. I Spanien: Kontakt det lokale indsamlingssted eller de lokale myndigheder for bortskaffelse af dine brugte produkter. 2. I lande uden for EU Hvis du ønsker at skille dig af med dette produkt, bedes du kontakte de lokale myndigheder og spørge dem, hvordledes produktet kasseres korrekt. 18

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner)

AR-NB2 NETVÆRKS-KIT. BRUGSANVISNING (til netværksscanner) MODELL AR-NB NETVÆRKS-KIT BRUGSANVISNING (til netværksscanner) INDLEDNING FØR BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN BRUG AF NETVÆRKS-SCANNERFUNKTIONEN FEJLFINDING NETVÆRKS-KIT CD-ROM SPECIFIKATIONER Side

Læs mere

HURTIGSTARTVEJLEDNING

HURTIGSTARTVEJLEDNING MULTIFUNKTIONELT DIGITALT FULDFARVE SYSTEM MX-4140N/MX-4141N/MX-5140N/MX-5141N HURTIGSTARTVEJLEDNING Opbevar vejledningen i nærheden som reference, når det er nødvendigt. 1 2 Forsigtig! Træk netstikket

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Personlige kopimaskiner 2005/2006

Personlige kopimaskiner 2005/2006 Personlige kopimaskiner 2005/2006 Symbolforklaring Digitale personlige kopimaskiner AXIS NETVÆRKSPRINTADAPTER Giver mulighed for at sætte en printer i netværk, så den kan benyttes af flere brugere. ENERGY

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

AccuRead OCR. Administratorvejledning

AccuRead OCR. Administratorvejledning AccuRead OCR Administratorvejledning April 2015 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt...3 Understøttede programmer...3 Understøttede formater og sprog...4 OCR-ydeevne...4 Eksempeldokumenter...6 Konfiguration

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver

forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver forestil dig et kompakt format, nye muligheder og fantastiske farver Samsung multifunktionsfarveprinter CLX-2160/2160N Nu lanceres verdens mindste og fl otteste multifunktionsfarveprinter. Med Samsung

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende

Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Lær WorkCentre Pro/CopyCentre at kende Denne pakke er designet til at hjælpe leveringspersonalet med at forklare de tilgængelige funktioner på WorkCentre Pro/CopyCentre med en efterbehandler (ekstraudstyr).

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Installation Aesiras 2009

Installation Aesiras 2009 Installation Aesiras 2009 Installationsvejledning Denne vejledning guider dig igennem installation af systemet. Hvis du kun har behov for økonomi- og handelsdelen, skal du kun anvende denne installationsvejledning.

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN

SP 8300DN. Sort-hvid A3-laserprinter. Printer. 50 S/h s/min. SP 8300DN SP 8300DN Sort-hvid A3-laserprinter Printer SP 8300DN 50 S/h s/min. Højtydende og driftsikker s/h-laserprinter Laserprinteren SP 8300DN leverer en stærk kombination af høj hastighed, alsidighed og driftsikkerhed.

Læs mere

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9

MacOS 10.4.10, 10.5, 10.6 (Intel) - 10.4.10, 10.5 (PowerPC) Safari 2.0.4, Firefox 2 Adobe Flash Player 8 eller 9 Slutbrugervejledning Campus Ebooks Version gældende fra 24. november 2009. Inden du downloader en e-bog: Installer Adobe Digital Edition...1 Prøv en e-bog...6 Sådan bruger du e-bøger...6 Rettigheder og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 - Naturligvis Indholdsfortegnelse Ibrugtagning af din nye ABook notebook...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligeholdelse af batterier...6 Vedligehold...7 Vista Recoverysystem...8

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

HP Color LaserJet Professional CP5225-printerserien

HP Color LaserJet Professional CP5225-printerserien Datablad HP Color LaserJet Professional CP5225-serien Få dækket alle din forretnings farveprintbehov fra postkort til dokumenter i overstørrelse med denne alsidige og billige A3 bord. Få overlegen printkvalitet

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

INNOVER, OPRET, UDSKRIV

INNOVER, OPRET, UDSKRIV SureColor SC-T3200, SC-T5200, SC-T7200 24", 36" og 44" produktionsprintere INNOVER, OPRET, UDSKRIV CAD-tegninger Reprografier POS-bannere FREMSTILLET TIL PRINT T e k n o l o g i DESIGNET TIL DIT NÆSTE

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installation af Oracle 10g Release 2 database

Installation af Oracle 10g Release 2 database Installation af Oracle 10g Release 2 database Oracle 10g database indeholder databasesoftware, enterprise manager, SQL*Plus m.m., HTML DB (i dag kendt som Application Express) og tilhørende HTTP Server

Læs mere

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt.

Hurtig. User Guide. betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1. Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Hurtig User Guide betjeningsvejledning XT3008DA0-2 ME3612E4-1 Copyright 2008 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Oversat af: Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN

PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN PRISVENLIGT KVALITETSPRINT TIL VIRKSOMHEDEN 315-025 www.brother.dk Printløsninger til din virksomhed De udvidede modeller er kompatibel med en række professionelle løsninger, som kan hjælpe dig med at

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Professionelle farver.

Professionelle farver. printer-kopimaskine Stærk ydelse. Professionelle farver. Fleksibel interface til enhed! Stor pegeskærm i fuld farve er let at anvende og enkel at programmere. Tilpas tastaturet med de funktioner, du bruger

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15, 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk

Konica Minolta Business Solutions Denmark a/s Stensmosevej 15, 2620 Albertslund 72 21 21 21 www.konicaminolta.dk Prisliste på printere og multifunktionsprintere for Nyborg Kommune Bemærk, at det er muligt at tilkøbe ekstraudstyr til de enkelte modeller SKI 50.10 Kopi og Print aftalen er gældende fra den 1. maj 2015

Læs mere

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF

PDF. Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF PDF Vejledning - systemopsætning når du laver digitale annoncer JUNI 2003 DRRB/DDF/DDPFF INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse side 2 PDF i praksis side 3 Hvad skal være installeret? side 4 Kontrol side

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

De forskellige måder man scanner på

De forskellige måder man scanner på SCANNER GUIDE De forskellige måder man scanner på - 1 - 1. Introduktion Når man snakker om scanning så kan funktionen enten være en Push eller Pull scanning. Push betyder at man skubber dokumentet til

Læs mere

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING

HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING HUMANWARE BRAILLIANT INSTALLATIONSVEJLEDNING KOMMANDOOVERSIGT TIL BRUG PÅ WINDOWS COMPUTERE MED JAWS INTRODUKTION: Brailliant displays har indbygget BlueTooth og USB. BlueTooth anvendes til at forbinde

Læs mere

Installationsvejledning til kabel-modem

Installationsvejledning til kabel-modem Installationsvejledning til kabel-modem Kære nye Canal Digital Internet-kunde, Du har fået tilsendt følgende 3 dele til din nye internetforbindelse. 1. Kabelmodem med strømforsyning 2. Netværkskabel 3.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

KAPITEL 1 Introduktion

KAPITEL 1 Introduktion KAPITEL 1 Introduktion ZoomText 9.1 er et specialdesignet computer program der hjælper svagsynede med at se skærmbilledet på computeren. Ved at benytte både skærmforstørrelse og skærmlæsning giver ZoomText

Læs mere

HP Scanjet G3010. Brugervejledning

HP Scanjet G3010. Brugervejledning HP Scanjet G3010 Brugervejledning Indhold 1 Sådan bruges scanneren...2 Her kan du få yderligere oplysninger...2 Hjælp til handicappede...2 Sådan bruges softwaren til HP Photosmart...3 Oversigt over frontpanel

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

Umbraco installationsvejledning

Umbraco installationsvejledning på et ScanNet ASP Webhotel Indledning Beskrivelse Denne vejledning vil indeholde installation af CMS systemet Umbraco på et ASP Webhotel. Det dansk grundlagt Content Management System (CMS) Umbraco er

Læs mere

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0

Kom godt i gang KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 KMD VALG. Digital Valgliste Installationsvejledning Version 2.4.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 1 Programmer og krav... 3 1.1 Installér og konfigurer udstyr... 3 1.2 Lukket netværk...

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter................... 4 2 Kend din scanner.................... 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Opsætning af scanneren............

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET

«Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET «Lejekontrakt_Selskab» BRUGERVEJLEDNING OPSÆTNING AF INTERNET 1 Generelt EDB-NETVÆRK: Der er installeret et edb-net, der er tilsluttet Internettet. Det betyder, at du fra din pc kan få forbindelse til

Læs mere

PID2000 Archive Service

PID2000 Archive Service PROLON CONTROL SYSTEMS Herstedvesterstræde 56 DK-2620 Albertslund Danmark Tlf.: (+45) 43620625 Fax: (+45) 43623125 PID2000 Archive Service Bruger vejledning Juni 2002 Denne manual beskriver brugen af softwaren

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

MX-M232D/MX-M182D Multifunktionelle Digitale Systemer LILLE MEN STÆRK

MX-M232D/MX-M182D Multifunktionelle Digitale Systemer LILLE MEN STÆRK MX-M232D/MX-M182D Multifunktionelle Digitale Systemer LILLE MEN STÆRK Hvis du bruger noget hver dag, skal det passe til den måde du arbejder på /This is Why, Sharp har lavet disse alsidige og pladsbesparende

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere