Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1"

Transkript

1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1

2 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der gør dig i stand til at facilitere komplicerede forandringsprocesser effektfuldt og lige til. Som certificeret partner får du mulighed for at udvide din forretning med et nytænkende og virkningsfuldt koncept, der består af en række workshops, værktøjer og coachingsamtaler. Vi opdaterer dig løbende på den nyeste hjerneforskning, anerkendte motivationsteorier samt positiv og kognitiv psykologi, så du kan koncentre dig om at skabe udviklingsprocesser, der bevæger medarbejdere, ledere og teams fremad. Motivation Factor Metoden er et udviklingsprogram, der gør det muligt at arbejde struktureret og målrettet med forandring og ledelse. Programmet består af en række workshops og individuelle coachingsamtaler, som kan anvendes og tilpasses en hvilken som helst situation, hvor udfordringen er at engagere og motivere enkeltpersoner eller teams mod et fælles mål. Metoden hviler på et videnskabeligt og faktuelt grundlag, ligesom metodens vekslen mellem teori og praksis er sammensat med respekt for, at den enkelte kan bevare sin integritet. Det gør metoden troværdig, tryg og gennemsigtig samtidig med, at den er resultatorienteret. Forløbets retning præciseres i første workshop, hvor deltagerne skal nå til enighed om et fælles mål for udviklingsforløbet. På den måde kender deltagerne succeskriteriet for processen, og ledelsen har et klart pejlemærke for deres investering. Bliv partner I dag har Motivation Factor Institute partnere fordelt over hele Danmark, ligesom vi har fået fodfæste i både Europa og USA. Vores mål er at vækste markant i de kommende år på såvel det danske som det internationale marked. Dette skal ske gennem et stærkt og dedikeret partnernetværk, som du kan blive en del af. En typisk partner har følgende profil: Ekstern partner Konsulentvirksomheder og selvstændige konsulenter, der anvender Motivation Factor Metoden kommercielt i egen forretning. Intern partner Virksomheder, som har uddannet egne ansatte til at anvende Motivation Factor Metoden til interne udviklingsprocesser. Tilmelding til partneruddannelse Partneruddannelsen er baseret på et fire dages certificeringsprogram, der inkluderer alle materialer og fuld forplejning. Kig ind på og find yderligere information om pris, uddannelsessteder og datoer. 2 Motivation Factor / partner

3 Tit og ofte gælder det om at få hånd om de udfordringer måske kaos der helt naturligt følger i kølvandet på organisationsændringer, fusioner og forandringsprocesser. Uanset om det gælder samarbejde, kommunikation, arbejdsgejst, effektivitet eller forandringsledelse i praksis. Og netop her tjener Motivation Factor som en solid platform, hvorfra det er muligt at skabe gennemsigtige og målrettede forløb for medarbejdere, ledere og teams. Metoden er involverende og stiller skarpt på de personlige og faglige barrierer, der skal overvindes for at få forandringer til at slå rødder i virkeligheden. Metodens afsæt i anerkendte teorier sikrer også, at det personlige ejerskab, vores individuelle motivation og styrker bliver set og sat i spil og bliver springbrættet til at skabe resultater som team og virksomhed. Heidi Friis, Udviklingskonsulent, facilitator og coach, Friis & Ko (Ekstern partner) Partneruddannelsen For at blive Motivation Factor partner skal du gennemgå vores partneruddannelse. Undervisningen er interaktiv og består af teoretiske indlæg, individuelle og teambaserede øvelser. Hele uddannelsesforløbet er indsat i en Motivation Factor ramme, forstået således, at du kommer et helt Motivation Factor forløb igennem. MODUL 1 Dag 1 introduktion til Motivation Factor Metoden introduktion til Motivationspyramidens fire niveauer Flow-teorien pyramidens første niveau: Energi i teori og praksis Dag 2 introduktion til Motivation Factor Indicator pyramidens andet niveau: Personlige Behov i teori og praksis pyramidens tredje niveau: Personlige Styrker i teori og praksis MODUL 2 Dag 1 Passioner i teori og praksis pyramidens fjerde niveau: Formål i teori og praksis Dag 2 Teori: Neurovidenskaben Appreciative Inquiry Den kognitive psykologi Den positive psykologi Den Følelsesmæssige intelligens Flow-teorien Motivation Factor / partner 3

4 Vi anvender Motivation Factor Metoden, fordi det er den metode, som mest effektivt og struktureret finder ind til menneskers behov, styrker og formål, hvilket er afgørende for motivation og personlig udvikling. Motivation Factor Metoden er et godt supplement til vores øvrige koncepter, og vi har kun fået positiv feed back fra vores kunder, som både tæller direktører og medarbejdere i danske og internationale virksomheder. Henrik Kjergaard Jørgensen, adm. dir. Advizion (Ekstern partner) Forventninger til vores partnere Som certificeret partner bliver du automatisk inviteret ind i et dynamisk netværk, hvor vi trækker på hinandens erfaringer og bidrager med hver vores kompetencer i forhold til videreudvikling af forandringsværktøjer og -øvelser. Målet er, at vi ved fælles engagement kan stå endnu stærkere som forandringsagenter. Vi sørger for videreudvikling af og løbende opdatering i forhold til brugen af Motivation Factor Metoden det er vores ansvar. Men vi forventer også, at vores partnere byder ind med et fagligt engagement, så vi altid kan garanterer, at vores kunder får en professionel og højt kvalificeret partnerløsning. Konkret forventer vi, at du via partneruddannelsen, den løbende opdatering og dit engagement har: Kendskab til teorierne bag den positive og kognitive psykologi viden om de nyeste opdagelser indenfor neuropsykologien Forståelse for læren om følelsesmæssig og social intelligens erfaring med forandringsledelse og udvikling af medarbejdere, ledere og teams Om Motivation Factor Metoden Motivation Factor Metoden er et udviklingsprogram, der gør det muligt at arbejde struktureret og målrettet med forandring og ledelse. Motivationspyramiden er fundamentet i et hvert Motivation Factor forløb. Pyramiden tager sit teoretiske og empiriske udgangspunkt i den positive og kognitive psykologi, anerkendte motivationsteorier og nyere hjerneforskning herunder læren om følelsesmæssig og social intelligens. Et udviklingsforløb baseret på Motivation Factor Metoden hviler således på et videnskabeligt og faktuelt grundlag. For yderligere information om Metoden, se brochuren Motivation Factor Metoden. Motivationspyramiden Vores evne til at holde os motiveret, optage ny læring og håndtere forandringer er proportionalt stigende med, hvor gode vi er til at håndtere hvert enkelt niveau i pyramiden. Et Motivation Factor forløb sikrer, at den enkelte og/eller teamet arbejder koncentreret med de fire niveauer i pyramiden og får den indsigt og de værktøjer, der gør dem i stand til selv at bevæge sig opad i Motivationspyramiden. 4 Motivation Factor / partner

5 gode grunde til at blive partner 7 Du får adgang til en metode, der skaber resultater målt på kreativitet, engagement, sygefravær og bundlinje. Du bliver rustet med et komplet sæt af manualer og værktøjer, som nemt kan skaleres til alle typer og størrelser af teams og organisationer. Du får mulighed for at sammensætte strukturerede udviklingsforløb, som skaber trivsel og motivation på tværs af faggrænser, kompetencer og individuelle forudsætninger. Du vil gøre en forskel, når det gælder forandringsledelse i praksis. Du vil bidrage med et målrettet fokus på intern forankring, da metoden bygger bro mellem personligt ansvar, teammotivation og organisationens mål. Du vil skabe udviklingsforløb, som er både gennemsigtige og håndterbare i en travl hverdag under pres og forandring. Du vil styrke forankringen, da konkrete værktøjer sikrer, at der etableres et fælles sprog og referenceramme. Partneraftale Gold partner Platinum partner 4 dages grundlæggende uddannelse x x Licens til at bruge Motivation Factor Metoden x x 2 dages årlig efteruddannelse (x) x Adgang til partnerportal (begrænset) x Profilering på x 5 stk. Motivation Factor Indicator år 1 x 10 stk. Motivation Factor Indicator år 1 x Løbende opdatering ift. Motivation Factor Metoden (x) x Et partnernetværk til sparring og vidensdeling x x Faglige telekonferencer (x) x Workshop- og coachingmaterialer x x Salgsmateriale og case studies i PDF format x Support i forhold til salg og kundemøder x (x) kan tilkøbes iht. gældende prisliste Motivation, læring og forandring Formål Styrker Behov Energi Vækst Motivationsfaktorer Bevidsthed Motivationspyramiden Motivation Factor / partner 5

6 Vores opgave er at hjælpe mennesker, der står udenfor arbejdsmarkedet, med at (gen)finde en vej ind på arbejdsmarkedet. Derfor søger vi altid efter konkrete og dynamiske værktøjer, der kan styrke det enkelte menneskes muligheder. Hos Motivation Factor Institute har vi fundet et udviklingsprogram, der er stramt i strukturen, har de rette elementer og er baseret på anerkendte teorier. Samtidig er Motivation Factor Indicator et fantastisk værktøj, der sætter fokus på dét, man er god til, og reelt brænder for. Alt i alt et partnerskab, der muliggør, at vi i dag kan tilbyde et intenst samtaleforløb, der kan danne afsæt for en ny og positiv historie. Lene Værge. Teamleder, Job- og Kompetencecenter Vest (Intern partner) Motivation Factor forløb Workshops Nøglespørgsmål Udbytte Individuelle samtaler Forankring Formål Styrker Behov Energi Mål Hvordan fastholder vi fokus på det, vi har lært? Hvad er mine passioner i relation til det fælles mål? Hvordan kommer mine styrker bedst i spil? Hvad behøver jeg for at holde mig motiveret? Hvad dræner min energi i relation til vores fælles mål? Hvad er teamets specifikke udfordring eller mål? Udveksling af formål og actions på opfølgning Afklaring af personligt formål iht. fælles mål Afklaring af indsatsområder Indsigt i den relationelle forståelse Actions på specifikke energidrænere Klare mål for forløbet Motivation Factor Indicator Et typisk Motivation Factor forløb Et typisk Motivation Factor forløb består af seks fælles workshops, svarende til de seks trin, som er vist i skemaet ovenfor. Hver workshop har en varighed på 3-4 timer og de fire midterste workshops efterfølges af individuelle coachingsamtaler. Forud for workshoppen om behov udfyldes Motivation Factor Indicatoren, som er et online dialogværktøj, der sætter ord på deltagerens motivationsfaktorer i form af deres top fem behov og top fem styrker. Motivation Factor Indicator Fra nyere hjerneforskning ved vi, at vores motivation er forankret i vores individuelle behov og styrker. I forandrings- og udviklingsprocesser er det derfor essentielt at have fokus på dét, der driver den enkelte, da det er nøglen til at bevæge en gruppe eller et team frem mod fælles mål. Kun via indsigt i egne behov og styrker, kan vi forstå motivet for vores egen adfærd og andres. Og kun via denne indsigt, kan vi arbejde målrettet med motivation, øget læring og forandringsparathed. Bevidstheden og indsigten i egne og andres motivationsfaktorer sker gennem dialog. Derfor har vi udviklet Motivation Factor Indicatoren, som er et dialogværktøj, der udfyldes online forud for de to workshops, der omhandler behov og styrker. Indicatoren giver hver enkelt deltager en liste over hans/hendes fem mest dominerende behov og de fem styrker, der er mest i spil. Målet med Indicatoren er at skærpe deltagernes opmærksomhed på, at vores reaktions- og handlemønstre er styret af vores behov. Og at vores evne til at sætte vores styrker i spil netop afhænger af, om vores behov bliver imødekommet eller ej. Ligesom det at sætte vores styrker i spil er forudsætningen for motivation. Indicatoren er det værktøj, der skaber allerstørst fremdrift i et Motivation Factor forløb, da den giver den enkelte deltager mulighed for at sætte ord på sin personlige drivkraft. Samtidig bliver det gennemsigtigt, hvad der motiverer de andre deltagere, og hvad der skal til, for at udnytte teamets samlede potentiale. 6 Motivation Factor / partner

7 Din rolle som facilitator Som certificeret partner skal du fungere som facilitator på de enkelte workshops og coach i de individuelle samtaler. Et fuldt Motivation Factor forløb omfatter facilitering af følgende seks workshops: Workshop Målsætning I denne workshop skal deltagerne nå til enighed om en fælles målsætning for det samlede Motivation Factor forløb. Det kan fx være ønsket om at skabe en mere dynamisk ledergruppe eller at øge teameffektiviteten. Eksemplerne er mange, men det vigtigste er at have en fælles retning for udviklingsforløbet, så alle deltagere kender målstregen. Workshop Energi Energi er forudsætningen for al mental og fysisk aktivitet. Det er derfor vigtigt, at vi er i stand til at identificere, klassificere og fjerne de ting, der dræner os for energi i dagligdagen, og som ofte ubevidst styrer vores livs- og arbejdssituation. Et solidt arbejde med energidrænere er vejen til at rykke deltagernes fokus fra interessesfæren til indflydelsessfæren og skabe handling. Workshop Behov At blive bevidst om og arbejde med vores personlige behov styrker vores følelsesmæssige intelligens og vores relationelle forståelse. Det er fundamentet i enhver personlig udviklingsproces. I denne workshop er arbejdet koncentreret om deltagernes mest dominerende behov, og hvordan disse påvirker personens adfærd og måde at se andre på. Workshop Styrker Vores styrker skabes allerede under opvæksten og i de tidlige ungdomsår, hvor vi danner nogle meget tæt forgrenede netværk i hjernen. Vores evne til at tilegne os nye kompetencer og bevare motivationen er afhængig af, hvor gode vi er til at drage nytte af disse netværk (styrkerne). I denne workshop er målet at tydeliggøre værdien af at bringe egne styrker i anvendelse, da det automatisk vil skærpe vores opmærksomhed i forhold til at bringe andre menneskers styrker i spil. Workshop Formål Forskning har vist at de mål, der giver os mennesker den største og mest vedvarende energi og motivation, er dem, som er forbundet med et overordnet formål. Et formål handler om, hvad vi kan bidrage med i relation til den rolle, vi har. Formålet bliver defineret ud fra vores styrker og passioner, og det er på dette tidspunkt i processen, at den enkelte kan binde det hele sammen og præcisere sin egen rolle og motivation. Workshop Forankring Den sidste workshop har forankringen som hovedtema. Her præsenterer den enkelte deltager sit formål i relation til teamets fælles målsætning og tydeliggør, hvordan formålet hænger sammen med hans/hendes passioner, styrker og behov. Samtidig er det vigtigt at reflektere over den enkeltes udbytte og specifikt, hvad der skal til for at holde fokus individuelt og som team. Motivation Factor / partner 7

8 Motivation Factor institute er etableret af Helle Bundgaard i forbindelse med lanceringen af Motivation Factor Metoden og Motivationspyramiden. Interessen for indsigt, motivation og adfærd stammer fra 20 års international erfaring med salg- og forretningsudvikling og er drivkraften bag en fortsat udvikling af effektive værktøjer til udviklings- og forandringsprocesser. Målet er at være frontløbere og omsætte de nyeste opdagelser indenfor neuropsykologien til operationelle værktøjer, som skaber motivation, resultater og forankring. Vores motto er: Keep it simple og vi efterlever det ved at fokusere på enkeltheden og simpliciteten i alt, hvad vi udvikler. Kort sagt er vores vision at bidrage til, at mennesker trives, fordi de finder nøglen til varig motivation og engagement på tværs af kulturer, religion, køn, uddannelse og evner. Partner Symbion Science Park Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø T : E : I : 8 Motivation Factor / partner

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring

TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD. Efteruddannelse. med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring TIDLIG INDSATS I DAGTILBUD Efteruddannelse med fokus på børnenes trivsel, udvikling og læring 2 Efteruddannelse med fokus på inklusion af BØRN I EN UDSAT POSITION Langt de fleste børn i Danmark går i dagtilbud.

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB

COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB AMU COACHING SOM ARBEJDSREDSKAB KursusCentrets Coaching som Arbejdsredskab er et kompetencegivende uddannelsesforløb på 13 dage fordelt over 4 måneder og baseret på AMU. Coaching modul 1-5 sigter på at

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig? FokuS, køn og ledelse Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? OM FOKUS og UDDANNELSE? Om dig? Hvilken betydning har kønnet? Køn og ledelse et tilbagevendende

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere