Christina Sullivan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christina Sullivan 2015-06-12"

Transkript

1 Christina Sullivan

2 Indholdsfortegnelse Overblik Velkommen Deklaration Struktur Indexering Motivationskompetence Intern motivation Strategisk forankring Spørgsmål med højest og lavest score Behov Styrker Vil du videre?

3 Overblik Kære Christina Sullivan Tillykke, du har netop besvaret og afsluttet Motivation Factor Pin Pointer Pro. På denne side finder du en sammenfatning af rapporten, og på de kommende sider går vi i dybden med resultatet. God fornøjelse! Motivationskompetence Intern motivation Strategisk forankring Hvor god er du til at motivere dig selv? Hvor internt motiveret er du? Hvor godt associerer du dig med virksomhedens strategi Spørgsmål med laveste score Spørgsmål med højeste score 1. Jeg føler et ansvar for at være opdateret om virksomhedens strategi 2. Virksomhedens strategi giver mening for mig 3. Det jeg måles på er relateret til strategien 4. Jeg kender virksomhedens overordnede strategi 5. Jeg ved præcis, hvad der forventes af mig 1. Jeg har altid de ressourcer, jeg har brug for, for at kunne udføre mine arbejdsopgaver 2. Jeg har den tid, jeg har brug for, for at fuldføre mit arbejde til min egen tilfredshed 3. Hvis jeg føler mig magtesløs, ved jeg præcis, hvad jeg skal gøre for at få min energi tilbage 4. Jeg er god til at spotte andres styrker 5. Mit arbejde værdsættes af mine kolleger Dine Behov Dine Styker 1. Anerkendelse 2. Blive hørt 3. Tryghed 4. Få ret 5. Balance 1. Igangsætte 2. Bidrage 3. Vinde 4. Netværke 5. Lede Læs mere om dine behov på side 12 Læs mere om dine styrker på side 14 3

4 Velkommen Kære Christina Sullivan Denne rapport giver dig individuel, personlig indsigt i, hvad du skal gøre, og hvad du skal undgå for at blive eller forblive højt motiveret. Motivation og lykke hænger uløseligt sammen. Når dine behov er opfyldt, og dine styrker er i spil, vil du opleve en større følelse af lykke. Og fra nyere hjerneforskning og den positive psykologi ved vi, at din motivation er en afspejling af, hvor godt du er i stand til at tage hånd om hvert niveau i Motivationspyramiden Din motivationspyramide Motivationspyramiden skal forstås således, at din evne til at holde dig motiveret, optage ny læring og forandring er proportionalt stigende med, hvor god du er til at håndtere hvert enkelt niveau i pyramiden. I din personlige udvikling, er det derfor helt afgørende, at du har kendskab til din egen motivationspyramide, og hvordan du kan arbejde med dine personlige behov og styrker. Med den viden, kan du fremadrettet arbejde fokuseret med din egen motivation. God fornøjelse. 4

5 Deklaration Motivation Factor Pin Pointer Pro Før du læser rapporten, skal du være opmærksom på følgende punkter: 1. Motivation Factor Pin Pointer Pro er ikke er personlighedstest i traditionel forstand. Motivation Factor Pin Pointer Pro giver ikke svaret på, hvordan du reagerer i forskellige situationer, eller hvorvidt du har lederpotentiale eller ej. 2. Rapporten sætter ord og forklaring på, hvad der motiverer dig, og hvordan de forskellige faktorer kommer i spil i hverdagen. 3. Rapporten fælder ikke dom over nogen. Det er op til dig selv at erkende og udnytte fordelene og minimere ulemperne. Det vigtigste er, at du får en indsigt I, hvad du kan gøre mere af, og hvad du skal undgå for at forblive motiveret. 4. I hvilket omfang en bestemt faktor er en fordel eller en ulempe, afhænger af den sammenhæng, hvori den anvendes. 5. Det er op til dig at beslutte i hvilket omfang, rapporten skal have indflydelse på din fremtidige udvikling. 6. Motivation Factor Pin Pointer Pro's formål er at: Give dig feedback på dit motivationsniveau - netop nu! Give dig inspiration til hvordan du kan øge dine motivationskompetencer og din interne motivation Identificere dine top 3 behov og styrker Give dig inspiration til hvordan dine behov opfyldes og dine styrker bringes i spil Identificere i hvor høj grad du associerer dig med virksomhedens strategi og målsætninger 7. Alt i rapporten er baseret på, hvad du har oplyst om dig selv. Det kan være en god idé at reflektere ekstra over de dele af rapporten, som du måske er usikker på - eller uenig i, og eventuelt søge feedback fra folk du stoler på, og som kender dig. På den måde kan du få valideret rapportens udsagn og resultater. 5

6 Struktur Rapporten Motivation Factor Pin Pointer Pro er udviklet ud fra Motivation Factors gennemprøvede testværktøjer. Motivation Factor Pin Pointer Pro måler: Din Motivationskompetence og Interne Motivation på en skala fra 1 til 100. Motivationskompetence-scoren afspejler, hvor godt du identificerer, hvad der skal til, og hvad du bør undgå for at blive, eller forblive højt motiveret. Den Interne Motivations-score afspejler, om du bruger dine styrker optimalt, og om du har følelsen af at bidrage til noget meningsfuldt. Den traditionelle medarbejdertilfredshedsanalyse fokuserer på Ekstern Motivation. En analyse foretaget af Boston Research Group slår fast, at 55% af medarbejderens totale motivation knyttes til eksterne faktorer, mens de resterende 45% knyttes til Intern Motivation og Motivationskompetence. Motivation Factor Pin Pointer Pro måler Motivationskompetencen og den Interne Motivation. Højest og lavest score Motivation Factor Pin Pointer Pro fortæller dig hvilke af de 118 spørgsmål, som du har scoret højest og lavest på, og giver inspiration til hvordan scoren kan forbedres. Spørgsmål som du scorer henholdsvis Højest og Lavest på, er relativt i forhold til din samlede scoring af spørgsmålene. (Læs mere på side 11). Behov og styrker Motivation Factor Pin Pointer Pro sætter også ord på dine behov og styrker (motivationsfaktorer). På side 12 og 14 præsenteres di personlige Behov-Cloud og Styrke-Cloud - en grafisk fremstilling af de værdiladede ord, som knytter sig til dine behov og styrker. Strategisk forankring Motivation Factor Pin Pointer Pro måler i hvor høj grad du er i stand til at associere dig til virksomhedens strategi. Målingen baserer sig på 3 kernefaktorer: viden, holdning og adfærd. 6

7 Indexering Motivation Factor Index Med Motivation Factor Index er det muligt at måle din interne motivation og din evne til at holde dig motiveret. Ligesom Motivation Factors Metode, bygger Motivation Factor Index på anerkendte forskningsresultater og velkendte teorier. Nyere hjerneforskning peger på, at din evne til at optage ny læring og at håndtere forandringer, er proportionalt stigende med, hvor godt du er I stand til at håndtere hvert niveau i Motivationspyramiden. Motivationspyramiden er teoretisk og empirisk funderet I den positive og kognitive psykologi, anerkendte motivationsteorier og den seneste forskning indenfor neuropsykologien. Den bagvedliggende tankegang i Motivationspyramiden er, at for at opnå vedvarende motivation skal du: Blive bevidst om og handle på de ting, som dræner dig for energi Kende og tage ansvar for dine behov Bruge dine styrker Løfte dig fra at være måldrevet til at være formålsdrevet Motivationspyramidens to nederste niveauer kædes til dine motivationskompetencer og de to øverste til din interne motivation. Din Motivation Factor Index score: Scoringen er foretaget på en skala fra 1 100, og måler i hvor høj grad, du er i stand til at tage hånd om de to faktorer: Din motivationskompetence og din interne motivation. Gennemsnittet er beregnet på baggrund af tidligere brugere af Motivation Factor Pin Pointer Pro, og justeres dynamisk. Bemærk: Din score er et øjebliksbillede afhængig af din nuværende situation. Måske er du træt af dit job, og overvejer nye udfordringer? Det vil afspejles i din score, at dine motivationsfaktorer ikke bringes i spil lige nu. Scoringen er således ikke et udtryk for, hvordan du vil være motiveret i en ny situation. 7

8 Motivationskompetence Score, motivationskompetence (hvor god er du til at motivere dig selv?) Denne score viser, i hvilken grad du er i stand til blive og forblive motiveret op imod dine mål. Sagt med andre ord: Din evne til at identificere og adressere, hvad der står i vejen for din succes, og til at tage ansvar for dine personlige behov i relation til at nå dine mål. Adfærd: Disse udsagn nedenfor er eksempler på adfærd man kan observere i sig selv eller sine kolleger hvis scoren er under gennemsnit eller gennemsnitligt på motivations kompetencer: Interpersonelle konflikter Defensiv, skyder skylden på andre eller ydre omstændigheder for manglende fremskridt Manglende afstemning af mål og forventninger Frustration med eller mangel på tolerance for forskellige ideer og tilgange Deltagelse i "korridor samtaler", hvor kommunikation eller beslutninger træffes uden for de formelle kanaler Manglende initiativ eller opfindsomhed Performance problemer Irritation, uberegnelig adfærd Lav produktivitet på grund af stress Hvad kan du gøre for at forbedre din motivationskompetencer? Slip af med dine energidrænere 80% af hvad der dræner folks energi har at gøre med eksterne faktorer såsom andre folks adfærd, beslutninger truffet af andre, eller lignende begrænsninger. Desværre kontrollerer du sjældent selv disse faktorer. Motivation, engagement og i sidste ende din succes, hviler på din evne til at identificere dine energidrænere, og til at se muligheder og foretage handlinger for at slippe af med dem. Du bør spørge dig selv: Hvad dræner min energi? (Fx manglende fremskridt, negative mennesker, overskredne deadlines) Hvad vil jeg have i stedet for denne energidræner og hvad ville det give mig? Hvilke muligheder har jeg for at få dette? VIGTIGT! - du skal kun fokusere på de muligheder, der er inden for din kontrol (hvis du ikke kan finde nogen muligheder så spørg nogen af dine kollegaer, eller andre der kender dig) Hvilke muligheder har jeg, som jeg ønsker at handle på, hvordan vil jeg gøre det, hvornår? 8

9 Intern motivation Score, intern motivation (hvor motiveret er du?) Dit Interne Motivationsniveau fortæller dig i hvilken grad, du er internt motiveret. Føle dig forbundet til, eller finde ind til meningen med, dit arbejde Kunne udnytte dine personlige styrker i dit arbejde. Adfærd: Disse udsagn nedenfor er eksempler på adfærd man kan observere i sig selv, eller sine kolleger, hvis scoren er under gennemsnit eller gennemsnitligt på intern motivation: "Hvad får jeg ud af det?" Fokus i stedet for "Hvordan kan jeg bidrage" Manglende relationer til interessenter / kunder Manglende følelse af fællesskab eller kammeratskab Gradvis mindre passion for arbejdet eller karrieren Eksterne motivationsfaktorer såsom benefits og kompensation bliver vigtigere Modstand mod organisatoriske eller funktionelle ændringer Lav produktivitet på grund af kedsomhed Silo tænkning Hvad du kan gøre for at forbedre din interne motivation: Brug dine styrker Din evne til at tilegne dig nye kompetencer og bevare motivationen afhænger af, hvor effektivt du udnytter dine styrker. Når du forstår værdien af at udnytte dine egne styrker, vil du blive meget bedre til at få øje på andres styrker og hvordan de kan bruges aktivt. Du vil få større kapacitet og en højere grad af engagement, når du aktivt anvender dine styrker i din hverdag og dit arbejde. Du kan gøre følgende øvelse: Tegn en lodret linje midt på et stykke papir. Skriv i venstre side Styrker og i højre side Kompetencer". Til venstre skriver du de 3 styrker fra side 14, reflekter lid over hvordan du fortolker hver af dine styrker. Du rater dem fra 1 til 3, hvor 1 er den højeste værdi. Til højre skriver du en kompetence du gerne vil udvikle i dig selv. Hvordan kan du bruge dine styrker til at udvikle denne kompetence? Hvor og hvornår? 9

10 Strategisk forankring Din Strategiske Forankring (hvor godt associerer du dig med virksomhedens strategi?) Den Strategiske Forankring fortæller i hvilken grad du kender, har forståelse for, og er i stand til at relatere dig til virksomhedens strategi og målsætninger. Målingen baserer sig på tre kernefaktorer: Viden, holdning og adfærd. Hvad kan du gøre for at forbedre din strategiske forankring? For at forankre strategien er det helt essentielt at: 1. Du kender strategien og ved hvordan målsætningerne er relateret til den 2. At strategien giver mening, og at du kan se din egen rolle 3. At du føler dig motiveret af strategien, og føler et ansvar for at føre den ud i livet Modellen viser koblingen mellem den enkeltes og/ eller teamets energi, behov, styrker og formål op mod virksomhedens overordnede målsætning. Koblingen har afgørende betydning for såvel medarbejdernes/ teamets motivation som virksomhedens målopnåelse. 10

11 Spørgsmål med højest og lavest score Deklaration: Spørgsmål du scorer henholdsvis Højest og Lavest på, er relativt i forhold til din samlede scoring af spørgsmålene. Tag for eksempel elite-højdespringeren, der i tre forsøg på at slå en rekord, springer henholdsvis 2,25, 2,26 og 2,27 m. Den laveste scorer på 2,25 gør ham ikke til en dårlig højdespringer, men det er hans laveste scorer relativt. Hvis du hypotetisk scorede max-point (5 ud af 5) på alle spørgsmål på nær et spørgsmål, som du scorede 4 ud af 5 på, ville det spørgsmål være Laveste score. Hvis du derimod scorede max-point (5 ud af 5) på alle spørgsmål, vil det samlet set lavest validerede - og det samlet set højest validerede spørgsmål komme ud som henholdsvis Laveste og Højeste score. Læs mere om validering her. Spørgsmål med højeste score: Jeg føler et ansvar for at være opdateret om virksomhedens strategi Virksomhedens strategi giver mening for mig Det jeg måles på er relateret til strategien Jeg kender virksomhedens overordnede strategi Jeg ved præcis, hvad der forventes af mig Spørgsmål med laveste score: Jeg har altid de ressourcer, jeg har brug for, for at kunne udføre mine arbejdsopgaver Jeg har den tid, jeg har brug for, for at fuldføre mit arbejde til min egen tilfredshed Hvis jeg føler mig magtesløs, ved jeg præcis, hvad jeg skal gøre for at få min energi tilbage Jeg er god til at spotte andres styrker Mit arbejde værdsættes af mine kolleger Hvordan kan du arbejde med dine højt og lavt score spørgsmål? Højt score spørgsmål - spørg dig selv: 1. Hvilke 2 af mine højt score spørgsmål er de to vigtigste i forhold til mit job og motivation? 2. Hvorfor scorer jeg højt på netop disse to spørgsmål? 3. Hvilken effekt har det på mit arbejde og motivation, at jeg scorer højt på disse to spørgsmål? 4. Hvad kan jeg gøre (hvad, hvornår og hvorfor) for at få mere af det? Lavt score spørgsmål - spørg dig selv: 1. Hvilke 2 af mine lavt score spørgsmål er de to mest kritiske i forhold til mit job og motivation? 2. Hvorfor scorer jeg lavt på netop disse to spørgsmål? 3. Hvilken effekt har det på mit arbejde og motivation, at jeg scorer lavt på disse to spørgsmål? 4. Hvad kan jeg gøre (hvad, hvornår og hvorfor) for at forbedre min score på disse to spørgsmål? 11

12 Behov Dine behov styrer din adfærd Prøv at tænke på en situation, hvor du mistede besindelsen og fx skældte nogen ud med en styrke, som du bagefter kan se har været helt ude af proportioner. I en sådan situation trues et eller flere af dine behov, som udløser hjernens stresshormoner. Det sker når: Du antager, at du ikke vil få dine behov dækket Du tror, at nogen forhindrer dig i at få dine behov dækket eller Det viser sig, at du har en mulighed for at få dette behov dækket, hvis du kæmper for det Som motivationsfaktor er dine behov meget stærke. Ligesom de kan trække dig ned, kan de også hive dig op og styre dig mod dit mål. Det er måske din erfaring, at succes afhænger af, om du fastholder kontrollen, er i trygge omgivelser og får masser af anerkendelse. Har du det sådan, er dine personlige behov for kontrol, tryghed og anerkendelse dominerende hos dig. Dine behov ændrer sig i løbet af livet, alt efter din livssituation. Behovet for orden ses fx sjældent hos en teenager, mens det står ganske højt på listen hos teenagerens forældre. Din evne til at genkende og respondere på dine og andres behov er ikke kun vigtig for motivationen. Den er også en effektiv i forebyggelsen af stress. Christina Sullivan Dine Top-5 behov, beregnet på baggrund af din besvarelse af Motivation Factor Pin Pointer Pro: Anerkendelse Behovet for anerkendelse kan betyde, at du fyldes med energi, når andre lægger mærke til dine præstationer. Anerkendelse fra dine kolleger kan være lige så vigtig som fra ledelsen. Motiveres af ros og opmærksomhed. Forventer anerkendelse Anerkendelse og opmærksomhed. Søger bekræftelse af opnået succes Blive hørt Behovet for at blive hørt kan betyde, at du føler en naturlig trang til at sørge for, at du altid bliver indraget. Du får energi af at være den andre søger råd hos, og som spørges når din hjælp er påkrævet. Ved hvordan det skal gøres. Rådgive omkring beslutninger. Viden og ekspertice. Synspunkter frem i lyset. Tryghed Behovet for tryghed kan betyde, at du føler dig mest komfortable, hvis du har tænkt over alle aspekter af en situation. Du overvejer helst på forhånd alle spørgsmål, som kan forekomme, og foretrækker situationer, som ikke byder på for mange overraskelser. Ingen overraskelser, tak! Altid velforberedt. Kontrol er vigtig. Overblik over opgaven. Få ret Behovet for at få ret kan betyde, at det er vigtigt for dig, at du føler, at andre forstår dit synspunkt. Du kan have tendens til at være stædig og vedholdende, når det gælder om at vinde en diskussion eller overbevise andre om din mening. Passioneret fremtræden. Udholdende meningsdanner. Energisk debattør. Diskussioner giver energi. Balance Behovet for balance kan betyde, at du stræber efter balance i alle livets aspekter. Det kan være balance i dit personlige og professionelle liv, men det kan også være balance i fx arbejdsopgaver eller ansættelsesforhold. Holistisk tilgang til livet. Indflydelse på prioriteringer. Stabilitet og pusterum. Det skal være retfærdigt. 12

13 Behov (fortsat) Behov, Cloud Dine Top 5 Behov associeres her med en stribe værdiladede ord, grafisk placeret i nedenstående billede. Brug grafikken som en inspiration, print den ud, og studer den jævnligt. Du kan også dele din Behov Cloud på sociale medier. Klik på et eller flere af ikonerne, og del din Behov Cloud på sociale medier. Du deler kun din Behov Cloud. Ingen af dine øvrige testresultater bliver synlige for andre. 13

14 Styrker Dine styrker Sammen med dine behov, udgør dine styrker dine væsentligste motivationsfaktorer. 1. Vi har alle sammen vores styrker. Dine styrker defineres af, hvor du har den stærkeste samling af forbindelser i hjernen. Hver gang du gør en ting igen og igen, bliver forbindelserne i hjernen stærkere. 2. Du har det godt, når vi bruger vores styrker. Når du bruger dine styrker udløses hjernens produktion af lykkehormoner 3. Du kan bruge dine styrker til at lære mere effektivt. Hjernen søger altid den hurtigste vej til ny viden og nye kompetencer. Du kan opbygge nye kompetencer mere effektivt og med større selvtillid, når du trækker på dine eksisterende styrker. (Se forslag til, hvordan du gør dette på side 9) 4. Du bør fokusere på dine styrker. Nyeste forskning støtter tanken om, at fokus på dine styrker er en langt mere effektivt end fokus på dine svagheder. 5. Du kan over-bruge dine styrker. Du kan nemt komme til at over-bruge dine styrker, så de i stedet bliver dine svagheder. Hvis du fx har styrken: At mestre bliver du sikkert nemt for detaljeorienteret, og har du styrken; Igangsætte, er du måske tilbøjelig til at sætte for mange skibe i vandet. Christina Sullivan Dine Top-5 styrker, beregnet på baggrund af din besvarelse af Motivation Factor Pin Pointer Pro: Igangsætte Styrken: Igangsætte kan betyde, at du har en naturlig evne til at få ting til at ske, og få andre til at tage affære. Du elsker at sætte nye initiativer i gang og er altid på udkig efter nye spændende udfordringer. Forstår og udnytter sammenhænge. Handlekraft og styrke. Aktivt udforskende. Initiativtager for nye ideer. Bidrage Styrken: Bidrage kan betyde, at du elsker at hjælpe og støtte andre. Du kan føle at andres velbefindende er dit ansvar. Støtter op om andres udfordringer. Hjælper, vejleder og assisterer. Stiller sig til andres disposition. Optimerer og forbedrer. Vinde Styrken: Vinde kan betyde, at du bare elsker at konkurrere. For dig, er det at kunne skimte sejren, som at hælde benzin på et bål. Vil være den bedste. At give op er ikke en mulighed. Høje mål motiverer. At vinde gør en forskel. Netværke Styrken: Netværke kan betyde, at du elsker at skabe nye kontakter og opbygge nye relationer. Det er gennem dit forhold til andre, du skaber resultater. Venner er et stort aktiv. Netværk er vigtigt. Dyrker venskaber. Et stort kontaktnet gør arbejdet nemmere. Lede Styrken: Lede kan betyde, at det at tage ansvar føles naturligt for dig. Du trives med at gå forrest, og være den, andre følger. At lede kan enten relateres til at lede en opgave eller at lede andre mennesker. Udstikker retning. Leder og fordeler. Inspirator for andre. Træffer beslutninger. 14

15 Styrker (fortsat) Styrker, Cloud Dine Top-5 styrker associeres her med en stribe værdiladede ord, grafisk placeret i nedenstående billede. Brug grafikken som inspiration, print den ud, og studer den jævnligt. Du kan også dele din Styrke Cloud på sociale medier. Klik på et eller flere af ikonerne, og del din Styrke Cloud på sociale medier. Du deler kun din Styrke Cloud. Ingen af dine øvrige testresultater bliver synlige for andre. 15

16 Vil du videre? Motivation Factor i din virksomhed I dag er al ledelse forandringsledelse. Derfor er det blandt andet blevet afgørende, at den enkelte medarbejder bidrager med ejerskab og ansvar, og at ledelsen formår at vække virksomhedens samlede potentiale. Kun ad den vej er det muligt at skabe kraftfulde teams og resultater. Motivation Factor Metoden kan med stor effekt anvendes i virksomheder, der ønsker at arbejde målrettet med: Forankring af forretningsstrategi, mål og værdier Gennemførelse af organisatoriske ændringer Realisering af forandringsledelse i praksis Teambuilding og teamoptimering Leder- og medarbejderudviklingsforløb Et Motivation Factor forløb strukturerer og målretter virksomhedens udviklings og forandringsprocesser, får ledere og medarbejdere til at samarbejde om et fælles mål og skaber varig motivation og engagement. Forløbet er modulopbygget og består af workshops og individuelle samtaler, som stiller skarpt på målet og gør processen langt mere gennemsigtig og håndterbar for såvel medarbejdere, ledere og teams. Alle deltagere får sat ord på det, der motiverer den enkelte, og fremgangsmåden sikrer en solid intern forankring øjeblikkeligt og over tid. Motivation Factor for viderekommende Motivation Factor tilbyder certificeringsuddannelser, coaching og konsulentydelser. Læs mere om Motivation Factors muligheder på Symbion Science Park Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø T : E : I :

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1

Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 Skab trivsel og VARIGE resultater PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR / PRACTITIONER 1 PRACTITIONER MOTIVATION FACTOR PRACTITIONER Bliv certificeret practitioner hos Motivation Factor Institute og få adgang

Læs mere

Nøglen til VARIG motivation METODEN MOTIVATION FACTOR / METODEN 1

Nøglen til VARIG motivation METODEN MOTIVATION FACTOR / METODEN 1 Nøglen til VARIG motivation METODEN MOTIVATION FACTOR / METODEN 1 METODEN OM MOTIVATION FACTOR METODEN Et Motivation Factor forløb strukturerer og målretter virksomhedens udviklingsog forandringsprocesser,

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY

Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen. Manager ACADEMY Certificering i brug af Motivation Factor Indicator II - målrettet til lederen Manager ACADEMY Manager Kan man massemotivere medarbejdere? Svaret er nej, for motivation er en individuel størrelse. Erkendelsen

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

EASI- dit udviklingsværktøj

EASI- dit udviklingsværktøj Få afdækket trænings- og udviklingsbehov EASI- dit udviklingsværktøj Hvorfor handler mennesker ikke altid, som vi forventer? Find ud af, hvad der motiverer mennesker Spar tid på at identificere potentiale

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL

STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL STÆRK PERFORMANCE & SUND TRIVSEL Cima Development udvikler ledere, medarbejdere og teams. Vi er specialiseret i at hjælpe: Nyetablerede teams og deres ledere, som skal godt og hurtigt fra start. Teams

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune

Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz. Full Circle. Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Wolfway v/preben Werther www.wolfway.biz Full Circle Et stærkt træningsprogram for skoleledere i Vejle Kommune Hvorfor vælge dette træningsprogram De grundlæggende forudsætninger for menneskelig succes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse UddannelsesCenter Århus Svarprocent: % (93 besvarelser ud af 111 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater:

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 9% (74 besvarelser ud af 82 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13

10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 10 praktiske tips når du skal udvikle dine medarbejdere 27.09.13 Ny forskning viser, at mænd og kvinder er tilbøjelige til at løse problemer på vidt forskellige måder. Det er en vigtig pointe, når du som

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo?

Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Hvordan lever vi som mennesker i dette arbejdsliv med højt arbejdstempo? Work life balance er et af de ord, som vi ofte bruger til at beskrive den rette fordeling mellem vores arbejde og privatliv. Vi

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker

God ledelsesadfærd The Tradium Way. - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker God ledelsesadfærd The Tradium Way - pejlemærker Tradiums bestyrelse er skolens øverste ledelse. Bestyrelsens rolle og betydning som styrende organ er i

Læs mere

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved

PAform 14201/ Copyright ProKomm, 1997, All rights reserved Adfærd side 1 Point 1..tror ikke, at du har forstand på det du laver..vil gerne løse mine opgaver i fællesskab med andre..skal nok hjælpe til - selv om jeg næsten ikke har tid..synes der gerne må ske noget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt

UNIFIED NETWORK. vækst gennem indsigt UNIFIED NETWORK Unified Network Unified Network arbejder med vækstkultur vi klargør og motiverer virksomhedernes vækstfundament, nemlig menneskerne i organisationen. Hvorfor gøre noget? Hvis sygefraværet

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 1% ( besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Spørgsmål til FOKUS kompetencer

Spørgsmål til FOKUS kompetencer Spørgsmål til FOKUS kompetencer Nedenstående spørgsmål er lavet som eksempler på, hvordan man kan spørge til kompetencer, der er behov for i forhold til jobbet. Kompetencerne i listen er hentet fra FOKUS.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 88% (198 besvarelser ud af 224 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (125 besvarelser ud af 135 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011

Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Forandring... Slide 1 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk tlf.: 40 333 773 SKA Workshop 6. sept. 2011 Vi vil alle gerne have Udvikling... De fleste ønsker ingen forandring Slide 2 Degnegaard - dorthe@degnegaard.dk

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 9% (/67) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Konklusion Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Ledelse hos De grønne pigespejdere

Ledelse hos De grønne pigespejdere Ledelse hos De grønne pigespejdere De grønne pigespejderes nye ledelseskoncept baserer sig på relevante dokumenter fra organisationen, på workshopforløb samt på erfaringer fra andre lignende organisationer.

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003

Medarbejdertilfredshed 2003 Medarbejdertilfredshed 2003 Rapporten er baseret på 77 besvarelser, hvilket giver en svarprocent på 78%. Medarbejdertilfredshed 2003 Side 1 Introduktion Om undersøgelsen Konklusion Side 2 Introduktion

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (59 besvarelser ud af mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 93% (103 besvarelser ud af 111 mulige) Præsentation Sammenfatning af undersøgelsens resultater 100 Arbejdsmarkedet generelt (EEI DK 14) Tolkning

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2012 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 12 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 68% (48 besvarelser ud af 71 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 81% ( besvarelser ud af 99 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk

Henrik Leslye. Kontakt gerne Henrik på mobil (+45) 2163 4399 eller henrik@henrikleslye.dk Arbejdsmateriale 2 Henrik Leslye Henrik Leslye er Erhvervspsykolog, cand. psych., certificeret Business Coach (CCA) og certificeret i bla. JTI-Test og Talentprofilen. Han er prisbelønnet foredragsholder,

Læs mere

Hjælpsomme vi er aldrig alene

Hjælpsomme vi er aldrig alene Hjælpsomme vi er aldrig alene Vi er hjælpsomme og gør kollegerne til stjerner. Vi ved, at bag en k a er står der en k a er og igen en k a er. Du og vi er aldrig alene. Vi giver til hinanden jo mere jo

Læs mere

Positiv psykologi og ledelse

Positiv psykologi og ledelse Positiv psykologi og ledelse Lige nu er vi især optaget af Happy high performance En kultur hvor performance og engagement går hånd i Udvikling af styrkebaseret tilgange hånd, til på at en sikre for virksomheden

Læs mere

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste:

Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson og ansvarlig for at der

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

PROCESLEDER / KONSULENT

PROCESLEDER / KONSULENT PROCESLEDER / KONSULENT UDFYLDER KRAVENE DOL & DIL / 10 ECTS For tilmelding eller yderligere BLIV PROCESKONSULENT MED KANT OG TEORETISK BALLAST Bliv klædt på til udvikling, fascilitering og evaluering

Læs mere

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10

INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 1 INTENSIVT KURSUS I PROCESLEDELSE 2013, HOLD 10 Fire dage fra 5. september til 2. oktober 2013 Kursusleder: Per Krull Undervisning og træning i: Procesdesign og ledelse Systemisk teori, -tænkning og -ledelse

Læs mere