Christina Sullivan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Christina Sullivan 2015-06-12"

Transkript

1 Christina Sullivan

2 Indholdsfortegnelse Overblik Velkommen Deklaration Struktur Indexering Motivationskompetence Intern motivation Strategisk forankring Spørgsmål med højest og lavest score Behov Styrker Vil du videre?

3 Overblik Kære Christina Sullivan Tillykke, du har netop besvaret og afsluttet Motivation Factor Pin Pointer Pro. På denne side finder du en sammenfatning af rapporten, og på de kommende sider går vi i dybden med resultatet. God fornøjelse! Motivationskompetence Intern motivation Strategisk forankring Hvor god er du til at motivere dig selv? Hvor internt motiveret er du? Hvor godt associerer du dig med virksomhedens strategi Spørgsmål med laveste score Spørgsmål med højeste score 1. Jeg føler et ansvar for at være opdateret om virksomhedens strategi 2. Virksomhedens strategi giver mening for mig 3. Det jeg måles på er relateret til strategien 4. Jeg kender virksomhedens overordnede strategi 5. Jeg ved præcis, hvad der forventes af mig 1. Jeg har altid de ressourcer, jeg har brug for, for at kunne udføre mine arbejdsopgaver 2. Jeg har den tid, jeg har brug for, for at fuldføre mit arbejde til min egen tilfredshed 3. Hvis jeg føler mig magtesløs, ved jeg præcis, hvad jeg skal gøre for at få min energi tilbage 4. Jeg er god til at spotte andres styrker 5. Mit arbejde værdsættes af mine kolleger Dine Behov Dine Styker 1. Anerkendelse 2. Blive hørt 3. Tryghed 4. Få ret 5. Balance 1. Igangsætte 2. Bidrage 3. Vinde 4. Netværke 5. Lede Læs mere om dine behov på side 12 Læs mere om dine styrker på side 14 3

4 Velkommen Kære Christina Sullivan Denne rapport giver dig individuel, personlig indsigt i, hvad du skal gøre, og hvad du skal undgå for at blive eller forblive højt motiveret. Motivation og lykke hænger uløseligt sammen. Når dine behov er opfyldt, og dine styrker er i spil, vil du opleve en større følelse af lykke. Og fra nyere hjerneforskning og den positive psykologi ved vi, at din motivation er en afspejling af, hvor godt du er i stand til at tage hånd om hvert niveau i Motivationspyramiden Din motivationspyramide Motivationspyramiden skal forstås således, at din evne til at holde dig motiveret, optage ny læring og forandring er proportionalt stigende med, hvor god du er til at håndtere hvert enkelt niveau i pyramiden. I din personlige udvikling, er det derfor helt afgørende, at du har kendskab til din egen motivationspyramide, og hvordan du kan arbejde med dine personlige behov og styrker. Med den viden, kan du fremadrettet arbejde fokuseret med din egen motivation. God fornøjelse. 4

5 Deklaration Motivation Factor Pin Pointer Pro Før du læser rapporten, skal du være opmærksom på følgende punkter: 1. Motivation Factor Pin Pointer Pro er ikke er personlighedstest i traditionel forstand. Motivation Factor Pin Pointer Pro giver ikke svaret på, hvordan du reagerer i forskellige situationer, eller hvorvidt du har lederpotentiale eller ej. 2. Rapporten sætter ord og forklaring på, hvad der motiverer dig, og hvordan de forskellige faktorer kommer i spil i hverdagen. 3. Rapporten fælder ikke dom over nogen. Det er op til dig selv at erkende og udnytte fordelene og minimere ulemperne. Det vigtigste er, at du får en indsigt I, hvad du kan gøre mere af, og hvad du skal undgå for at forblive motiveret. 4. I hvilket omfang en bestemt faktor er en fordel eller en ulempe, afhænger af den sammenhæng, hvori den anvendes. 5. Det er op til dig at beslutte i hvilket omfang, rapporten skal have indflydelse på din fremtidige udvikling. 6. Motivation Factor Pin Pointer Pro's formål er at: Give dig feedback på dit motivationsniveau - netop nu! Give dig inspiration til hvordan du kan øge dine motivationskompetencer og din interne motivation Identificere dine top 3 behov og styrker Give dig inspiration til hvordan dine behov opfyldes og dine styrker bringes i spil Identificere i hvor høj grad du associerer dig med virksomhedens strategi og målsætninger 7. Alt i rapporten er baseret på, hvad du har oplyst om dig selv. Det kan være en god idé at reflektere ekstra over de dele af rapporten, som du måske er usikker på - eller uenig i, og eventuelt søge feedback fra folk du stoler på, og som kender dig. På den måde kan du få valideret rapportens udsagn og resultater. 5

6 Struktur Rapporten Motivation Factor Pin Pointer Pro er udviklet ud fra Motivation Factors gennemprøvede testværktøjer. Motivation Factor Pin Pointer Pro måler: Din Motivationskompetence og Interne Motivation på en skala fra 1 til 100. Motivationskompetence-scoren afspejler, hvor godt du identificerer, hvad der skal til, og hvad du bør undgå for at blive, eller forblive højt motiveret. Den Interne Motivations-score afspejler, om du bruger dine styrker optimalt, og om du har følelsen af at bidrage til noget meningsfuldt. Den traditionelle medarbejdertilfredshedsanalyse fokuserer på Ekstern Motivation. En analyse foretaget af Boston Research Group slår fast, at 55% af medarbejderens totale motivation knyttes til eksterne faktorer, mens de resterende 45% knyttes til Intern Motivation og Motivationskompetence. Motivation Factor Pin Pointer Pro måler Motivationskompetencen og den Interne Motivation. Højest og lavest score Motivation Factor Pin Pointer Pro fortæller dig hvilke af de 118 spørgsmål, som du har scoret højest og lavest på, og giver inspiration til hvordan scoren kan forbedres. Spørgsmål som du scorer henholdsvis Højest og Lavest på, er relativt i forhold til din samlede scoring af spørgsmålene. (Læs mere på side 11). Behov og styrker Motivation Factor Pin Pointer Pro sætter også ord på dine behov og styrker (motivationsfaktorer). På side 12 og 14 præsenteres di personlige Behov-Cloud og Styrke-Cloud - en grafisk fremstilling af de værdiladede ord, som knytter sig til dine behov og styrker. Strategisk forankring Motivation Factor Pin Pointer Pro måler i hvor høj grad du er i stand til at associere dig til virksomhedens strategi. Målingen baserer sig på 3 kernefaktorer: viden, holdning og adfærd. 6

7 Indexering Motivation Factor Index Med Motivation Factor Index er det muligt at måle din interne motivation og din evne til at holde dig motiveret. Ligesom Motivation Factors Metode, bygger Motivation Factor Index på anerkendte forskningsresultater og velkendte teorier. Nyere hjerneforskning peger på, at din evne til at optage ny læring og at håndtere forandringer, er proportionalt stigende med, hvor godt du er I stand til at håndtere hvert niveau i Motivationspyramiden. Motivationspyramiden er teoretisk og empirisk funderet I den positive og kognitive psykologi, anerkendte motivationsteorier og den seneste forskning indenfor neuropsykologien. Den bagvedliggende tankegang i Motivationspyramiden er, at for at opnå vedvarende motivation skal du: Blive bevidst om og handle på de ting, som dræner dig for energi Kende og tage ansvar for dine behov Bruge dine styrker Løfte dig fra at være måldrevet til at være formålsdrevet Motivationspyramidens to nederste niveauer kædes til dine motivationskompetencer og de to øverste til din interne motivation. Din Motivation Factor Index score: Scoringen er foretaget på en skala fra 1 100, og måler i hvor høj grad, du er i stand til at tage hånd om de to faktorer: Din motivationskompetence og din interne motivation. Gennemsnittet er beregnet på baggrund af tidligere brugere af Motivation Factor Pin Pointer Pro, og justeres dynamisk. Bemærk: Din score er et øjebliksbillede afhængig af din nuværende situation. Måske er du træt af dit job, og overvejer nye udfordringer? Det vil afspejles i din score, at dine motivationsfaktorer ikke bringes i spil lige nu. Scoringen er således ikke et udtryk for, hvordan du vil være motiveret i en ny situation. 7

8 Motivationskompetence Score, motivationskompetence (hvor god er du til at motivere dig selv?) Denne score viser, i hvilken grad du er i stand til blive og forblive motiveret op imod dine mål. Sagt med andre ord: Din evne til at identificere og adressere, hvad der står i vejen for din succes, og til at tage ansvar for dine personlige behov i relation til at nå dine mål. Adfærd: Disse udsagn nedenfor er eksempler på adfærd man kan observere i sig selv eller sine kolleger hvis scoren er under gennemsnit eller gennemsnitligt på motivations kompetencer: Interpersonelle konflikter Defensiv, skyder skylden på andre eller ydre omstændigheder for manglende fremskridt Manglende afstemning af mål og forventninger Frustration med eller mangel på tolerance for forskellige ideer og tilgange Deltagelse i "korridor samtaler", hvor kommunikation eller beslutninger træffes uden for de formelle kanaler Manglende initiativ eller opfindsomhed Performance problemer Irritation, uberegnelig adfærd Lav produktivitet på grund af stress Hvad kan du gøre for at forbedre din motivationskompetencer? Slip af med dine energidrænere 80% af hvad der dræner folks energi har at gøre med eksterne faktorer såsom andre folks adfærd, beslutninger truffet af andre, eller lignende begrænsninger. Desværre kontrollerer du sjældent selv disse faktorer. Motivation, engagement og i sidste ende din succes, hviler på din evne til at identificere dine energidrænere, og til at se muligheder og foretage handlinger for at slippe af med dem. Du bør spørge dig selv: Hvad dræner min energi? (Fx manglende fremskridt, negative mennesker, overskredne deadlines) Hvad vil jeg have i stedet for denne energidræner og hvad ville det give mig? Hvilke muligheder har jeg for at få dette? VIGTIGT! - du skal kun fokusere på de muligheder, der er inden for din kontrol (hvis du ikke kan finde nogen muligheder så spørg nogen af dine kollegaer, eller andre der kender dig) Hvilke muligheder har jeg, som jeg ønsker at handle på, hvordan vil jeg gøre det, hvornår? 8

9 Intern motivation Score, intern motivation (hvor motiveret er du?) Dit Interne Motivationsniveau fortæller dig i hvilken grad, du er internt motiveret. Føle dig forbundet til, eller finde ind til meningen med, dit arbejde Kunne udnytte dine personlige styrker i dit arbejde. Adfærd: Disse udsagn nedenfor er eksempler på adfærd man kan observere i sig selv, eller sine kolleger, hvis scoren er under gennemsnit eller gennemsnitligt på intern motivation: "Hvad får jeg ud af det?" Fokus i stedet for "Hvordan kan jeg bidrage" Manglende relationer til interessenter / kunder Manglende følelse af fællesskab eller kammeratskab Gradvis mindre passion for arbejdet eller karrieren Eksterne motivationsfaktorer såsom benefits og kompensation bliver vigtigere Modstand mod organisatoriske eller funktionelle ændringer Lav produktivitet på grund af kedsomhed Silo tænkning Hvad du kan gøre for at forbedre din interne motivation: Brug dine styrker Din evne til at tilegne dig nye kompetencer og bevare motivationen afhænger af, hvor effektivt du udnytter dine styrker. Når du forstår værdien af at udnytte dine egne styrker, vil du blive meget bedre til at få øje på andres styrker og hvordan de kan bruges aktivt. Du vil få større kapacitet og en højere grad af engagement, når du aktivt anvender dine styrker i din hverdag og dit arbejde. Du kan gøre følgende øvelse: Tegn en lodret linje midt på et stykke papir. Skriv i venstre side Styrker og i højre side Kompetencer". Til venstre skriver du de 3 styrker fra side 14, reflekter lid over hvordan du fortolker hver af dine styrker. Du rater dem fra 1 til 3, hvor 1 er den højeste værdi. Til højre skriver du en kompetence du gerne vil udvikle i dig selv. Hvordan kan du bruge dine styrker til at udvikle denne kompetence? Hvor og hvornår? 9

10 Strategisk forankring Din Strategiske Forankring (hvor godt associerer du dig med virksomhedens strategi?) Den Strategiske Forankring fortæller i hvilken grad du kender, har forståelse for, og er i stand til at relatere dig til virksomhedens strategi og målsætninger. Målingen baserer sig på tre kernefaktorer: Viden, holdning og adfærd. Hvad kan du gøre for at forbedre din strategiske forankring? For at forankre strategien er det helt essentielt at: 1. Du kender strategien og ved hvordan målsætningerne er relateret til den 2. At strategien giver mening, og at du kan se din egen rolle 3. At du føler dig motiveret af strategien, og føler et ansvar for at føre den ud i livet Modellen viser koblingen mellem den enkeltes og/ eller teamets energi, behov, styrker og formål op mod virksomhedens overordnede målsætning. Koblingen har afgørende betydning for såvel medarbejdernes/ teamets motivation som virksomhedens målopnåelse. 10

11 Spørgsmål med højest og lavest score Deklaration: Spørgsmål du scorer henholdsvis Højest og Lavest på, er relativt i forhold til din samlede scoring af spørgsmålene. Tag for eksempel elite-højdespringeren, der i tre forsøg på at slå en rekord, springer henholdsvis 2,25, 2,26 og 2,27 m. Den laveste scorer på 2,25 gør ham ikke til en dårlig højdespringer, men det er hans laveste scorer relativt. Hvis du hypotetisk scorede max-point (5 ud af 5) på alle spørgsmål på nær et spørgsmål, som du scorede 4 ud af 5 på, ville det spørgsmål være Laveste score. Hvis du derimod scorede max-point (5 ud af 5) på alle spørgsmål, vil det samlet set lavest validerede - og det samlet set højest validerede spørgsmål komme ud som henholdsvis Laveste og Højeste score. Læs mere om validering her. Spørgsmål med højeste score: Jeg føler et ansvar for at være opdateret om virksomhedens strategi Virksomhedens strategi giver mening for mig Det jeg måles på er relateret til strategien Jeg kender virksomhedens overordnede strategi Jeg ved præcis, hvad der forventes af mig Spørgsmål med laveste score: Jeg har altid de ressourcer, jeg har brug for, for at kunne udføre mine arbejdsopgaver Jeg har den tid, jeg har brug for, for at fuldføre mit arbejde til min egen tilfredshed Hvis jeg føler mig magtesløs, ved jeg præcis, hvad jeg skal gøre for at få min energi tilbage Jeg er god til at spotte andres styrker Mit arbejde værdsættes af mine kolleger Hvordan kan du arbejde med dine højt og lavt score spørgsmål? Højt score spørgsmål - spørg dig selv: 1. Hvilke 2 af mine højt score spørgsmål er de to vigtigste i forhold til mit job og motivation? 2. Hvorfor scorer jeg højt på netop disse to spørgsmål? 3. Hvilken effekt har det på mit arbejde og motivation, at jeg scorer højt på disse to spørgsmål? 4. Hvad kan jeg gøre (hvad, hvornår og hvorfor) for at få mere af det? Lavt score spørgsmål - spørg dig selv: 1. Hvilke 2 af mine lavt score spørgsmål er de to mest kritiske i forhold til mit job og motivation? 2. Hvorfor scorer jeg lavt på netop disse to spørgsmål? 3. Hvilken effekt har det på mit arbejde og motivation, at jeg scorer lavt på disse to spørgsmål? 4. Hvad kan jeg gøre (hvad, hvornår og hvorfor) for at forbedre min score på disse to spørgsmål? 11

12 Behov Dine behov styrer din adfærd Prøv at tænke på en situation, hvor du mistede besindelsen og fx skældte nogen ud med en styrke, som du bagefter kan se har været helt ude af proportioner. I en sådan situation trues et eller flere af dine behov, som udløser hjernens stresshormoner. Det sker når: Du antager, at du ikke vil få dine behov dækket Du tror, at nogen forhindrer dig i at få dine behov dækket eller Det viser sig, at du har en mulighed for at få dette behov dækket, hvis du kæmper for det Som motivationsfaktor er dine behov meget stærke. Ligesom de kan trække dig ned, kan de også hive dig op og styre dig mod dit mål. Det er måske din erfaring, at succes afhænger af, om du fastholder kontrollen, er i trygge omgivelser og får masser af anerkendelse. Har du det sådan, er dine personlige behov for kontrol, tryghed og anerkendelse dominerende hos dig. Dine behov ændrer sig i løbet af livet, alt efter din livssituation. Behovet for orden ses fx sjældent hos en teenager, mens det står ganske højt på listen hos teenagerens forældre. Din evne til at genkende og respondere på dine og andres behov er ikke kun vigtig for motivationen. Den er også en effektiv i forebyggelsen af stress. Christina Sullivan Dine Top-5 behov, beregnet på baggrund af din besvarelse af Motivation Factor Pin Pointer Pro: Anerkendelse Behovet for anerkendelse kan betyde, at du fyldes med energi, når andre lægger mærke til dine præstationer. Anerkendelse fra dine kolleger kan være lige så vigtig som fra ledelsen. Motiveres af ros og opmærksomhed. Forventer anerkendelse Anerkendelse og opmærksomhed. Søger bekræftelse af opnået succes Blive hørt Behovet for at blive hørt kan betyde, at du føler en naturlig trang til at sørge for, at du altid bliver indraget. Du får energi af at være den andre søger råd hos, og som spørges når din hjælp er påkrævet. Ved hvordan det skal gøres. Rådgive omkring beslutninger. Viden og ekspertice. Synspunkter frem i lyset. Tryghed Behovet for tryghed kan betyde, at du føler dig mest komfortable, hvis du har tænkt over alle aspekter af en situation. Du overvejer helst på forhånd alle spørgsmål, som kan forekomme, og foretrækker situationer, som ikke byder på for mange overraskelser. Ingen overraskelser, tak! Altid velforberedt. Kontrol er vigtig. Overblik over opgaven. Få ret Behovet for at få ret kan betyde, at det er vigtigt for dig, at du føler, at andre forstår dit synspunkt. Du kan have tendens til at være stædig og vedholdende, når det gælder om at vinde en diskussion eller overbevise andre om din mening. Passioneret fremtræden. Udholdende meningsdanner. Energisk debattør. Diskussioner giver energi. Balance Behovet for balance kan betyde, at du stræber efter balance i alle livets aspekter. Det kan være balance i dit personlige og professionelle liv, men det kan også være balance i fx arbejdsopgaver eller ansættelsesforhold. Holistisk tilgang til livet. Indflydelse på prioriteringer. Stabilitet og pusterum. Det skal være retfærdigt. 12

13 Behov (fortsat) Behov, Cloud Dine Top 5 Behov associeres her med en stribe værdiladede ord, grafisk placeret i nedenstående billede. Brug grafikken som en inspiration, print den ud, og studer den jævnligt. Du kan også dele din Behov Cloud på sociale medier. Klik på et eller flere af ikonerne, og del din Behov Cloud på sociale medier. Du deler kun din Behov Cloud. Ingen af dine øvrige testresultater bliver synlige for andre. 13

14 Styrker Dine styrker Sammen med dine behov, udgør dine styrker dine væsentligste motivationsfaktorer. 1. Vi har alle sammen vores styrker. Dine styrker defineres af, hvor du har den stærkeste samling af forbindelser i hjernen. Hver gang du gør en ting igen og igen, bliver forbindelserne i hjernen stærkere. 2. Du har det godt, når vi bruger vores styrker. Når du bruger dine styrker udløses hjernens produktion af lykkehormoner 3. Du kan bruge dine styrker til at lære mere effektivt. Hjernen søger altid den hurtigste vej til ny viden og nye kompetencer. Du kan opbygge nye kompetencer mere effektivt og med større selvtillid, når du trækker på dine eksisterende styrker. (Se forslag til, hvordan du gør dette på side 9) 4. Du bør fokusere på dine styrker. Nyeste forskning støtter tanken om, at fokus på dine styrker er en langt mere effektivt end fokus på dine svagheder. 5. Du kan over-bruge dine styrker. Du kan nemt komme til at over-bruge dine styrker, så de i stedet bliver dine svagheder. Hvis du fx har styrken: At mestre bliver du sikkert nemt for detaljeorienteret, og har du styrken; Igangsætte, er du måske tilbøjelig til at sætte for mange skibe i vandet. Christina Sullivan Dine Top-5 styrker, beregnet på baggrund af din besvarelse af Motivation Factor Pin Pointer Pro: Igangsætte Styrken: Igangsætte kan betyde, at du har en naturlig evne til at få ting til at ske, og få andre til at tage affære. Du elsker at sætte nye initiativer i gang og er altid på udkig efter nye spændende udfordringer. Forstår og udnytter sammenhænge. Handlekraft og styrke. Aktivt udforskende. Initiativtager for nye ideer. Bidrage Styrken: Bidrage kan betyde, at du elsker at hjælpe og støtte andre. Du kan føle at andres velbefindende er dit ansvar. Støtter op om andres udfordringer. Hjælper, vejleder og assisterer. Stiller sig til andres disposition. Optimerer og forbedrer. Vinde Styrken: Vinde kan betyde, at du bare elsker at konkurrere. For dig, er det at kunne skimte sejren, som at hælde benzin på et bål. Vil være den bedste. At give op er ikke en mulighed. Høje mål motiverer. At vinde gør en forskel. Netværke Styrken: Netværke kan betyde, at du elsker at skabe nye kontakter og opbygge nye relationer. Det er gennem dit forhold til andre, du skaber resultater. Venner er et stort aktiv. Netværk er vigtigt. Dyrker venskaber. Et stort kontaktnet gør arbejdet nemmere. Lede Styrken: Lede kan betyde, at det at tage ansvar føles naturligt for dig. Du trives med at gå forrest, og være den, andre følger. At lede kan enten relateres til at lede en opgave eller at lede andre mennesker. Udstikker retning. Leder og fordeler. Inspirator for andre. Træffer beslutninger. 14

15 Styrker (fortsat) Styrker, Cloud Dine Top-5 styrker associeres her med en stribe værdiladede ord, grafisk placeret i nedenstående billede. Brug grafikken som inspiration, print den ud, og studer den jævnligt. Du kan også dele din Styrke Cloud på sociale medier. Klik på et eller flere af ikonerne, og del din Styrke Cloud på sociale medier. Du deler kun din Styrke Cloud. Ingen af dine øvrige testresultater bliver synlige for andre. 15

16 Vil du videre? Motivation Factor i din virksomhed I dag er al ledelse forandringsledelse. Derfor er det blandt andet blevet afgørende, at den enkelte medarbejder bidrager med ejerskab og ansvar, og at ledelsen formår at vække virksomhedens samlede potentiale. Kun ad den vej er det muligt at skabe kraftfulde teams og resultater. Motivation Factor Metoden kan med stor effekt anvendes i virksomheder, der ønsker at arbejde målrettet med: Forankring af forretningsstrategi, mål og værdier Gennemførelse af organisatoriske ændringer Realisering af forandringsledelse i praksis Teambuilding og teamoptimering Leder- og medarbejderudviklingsforløb Et Motivation Factor forløb strukturerer og målretter virksomhedens udviklings og forandringsprocesser, får ledere og medarbejdere til at samarbejde om et fælles mål og skaber varig motivation og engagement. Forløbet er modulopbygget og består af workshops og individuelle samtaler, som stiller skarpt på målet og gør processen langt mere gennemsigtig og håndterbar for såvel medarbejdere, ledere og teams. Alle deltagere får sat ord på det, der motiverer den enkelte, og fremgangsmåden sikrer en solid intern forankring øjeblikkeligt og over tid. Motivation Factor for viderekommende Motivation Factor tilbyder certificeringsuddannelser, coaching og konsulentydelser. Læs mere om Motivation Factors muligheder på Symbion Science Park Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø T : E : I :

Nøglen til VARIG motivation METODEN MOTIVATION FACTOR / METODEN 1

Nøglen til VARIG motivation METODEN MOTIVATION FACTOR / METODEN 1 Nøglen til VARIG motivation METODEN MOTIVATION FACTOR / METODEN 1 METODEN OM MOTIVATION FACTOR METODEN Et Motivation Factor forløb strukturerer og målretter virksomhedens udviklingsog forandringsprocesser,

Læs mere

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du?

Hvad motiverer dig? De færreste ved det gør du? Når chefen også skal være mor og far. - De unge kan være besværlige men uundværlige! Møder himmel eller helvede? Fusionen skal vendes til succes! - Og hvordan gør man så lige det? Magasinet for Medarbejdernes

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008

TMA Talent Analyse. Ekspert talentrapport og interviewguide. Janus Mikkelsen 2 april 2008 TMA Talent Analyse Ekspert talentrapport og interviewguide Janus Mikkelsen 2 april 2008 Slotmarken 18, 1.th. DK-2970 Hørsholm T + 45 70 20 33 20 I www.summitconsulting.dk E Info@summitconsulting.dk Indhold:

Læs mere

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING

Figur 15.0. Procesark til teamets fundament 254 SKOLE LEDELSE I FORANDRING Fundamentet for teamet. Procesark til teamudvikling Fælles i teamet 1. Hvert enkelt teammedlem forholder sig til spørgsmålene (A-D). Det kan være en god idé, at man har forberedt sig enkeltvis til processen

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen

Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen 42252 Projektledelse i Byggeri 07-25 Juni 2010 Juni 2010 Signalprogrammet Ledelse i gruppen Daniel G. R. Nordklint s072367 Danjal P. Olsen s101671 Deniz Yilmaz s071988 Line Mathiassen s061917 Pernille

Læs mere

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål

COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål Sofia Manning (2007) COACHING Det handler om at stille de rigtige spørgsmål den 09-03-2012 kl. 9:57 Søren Moldrup side 1 af 13 sider Bogen er skrevet i du-form henvendt til den kommende coach. Denne stil

Læs mere

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse

Gads Forlag Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Forandringsledelse Forandringsledelse af VS (januar 2014) Hvad er forandringsledelse? Forandringsledelse er den ledelse, der foregår hele vejen gennem en forandringsproces på arbejdspladsen. Som en del af et lederteam kan

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf.

WORKPLACE- PROFIL BETA. Carl Dirksen 07.09.2012. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. WORKPLACE- PROFIL BETA P R O F I L T I L H A N D L I N G Carl Dirksen 07.09.2012 Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 af Inscape Publishing INTRODUKTION

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb)

COME ON. Bilag A. online genplaceringsforløb De Universelle To. Bilag A - COME ON online genplaceringsforløb (Testforløb) COME ON online genplaceringsforløb De Universelle To Bilag A De Universelle To. Side 1 af sider 40 Indholdsfortegnelse Overblik over arbejdsmarkederne, der bevæger sig... 4 Værdier... 6 Forpligtende engagement...

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Implementering af forandringsprojekter i organisationer

Implementering af forandringsprojekter i organisationer Implementering af forandringsprojekter i organisationer Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Indholdsfortegnelse 1.1 Indledning.... 3 1.2 Problemformulering.... 3 1.3 Afgrænsning.... 3 1.4 Metode....

Læs mere

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012)

Tidligere udgivelser: Bog: Indtryk/Udtryk (2010) E-bog: Sig Nej Lær hvordan du får sagt fra i tide (2012) Personlig POWER Anita Hummelshøj Mikkelsen. Professionel person- og relaionsudvikler Korrektur: Buttle Sprog & Formidling. Illustrationer: Michelle Erdmann ISBN: 978-87-994057-2-5 Udgivelsesår: 2012, 1.

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI. Rapport for: John Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D C H A L L E N G E DERAILERS OG PERSONLIGHEDSBASEREDE RISICI Rapport for: John Doe ID: HA154779 Dato: Maj 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

OPQ Profil OPQ. UCF Development Action Planner. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. UCF Development Action Planner. Navn Sample Candidate. Dato 20. september 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ UCF Development Action Planner Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com INTRODUKTION Du har for nylig udfyldt et selvevalueringsskema af din personlighed med henblik på en struktureret

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Værktøjskasse om forandringsprocesser Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen

Læs mere