hvad koster en koordinat? LINE HVINGEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "hvad koster en koordinat? LINE HVINGEL"

Transkript

1 hvad koster en koordinat?

2 push finansieringsmodeller 1. generation SDI* Der er brug for penge til: finansiering gennem de nationale udvikling kortlægningsmyndigheders implementering budgetter projektmidler vedligehold lange offentlige investeringsplaner af data/infrastruktur (nationalt, regionalt såvel som lokalt) pull dyre data myndigheder producerer data selv, bruger andre data eller bruger ikke-opdaterede data bedre service 2. generation SDI regeringen/finanslov skat brugerbetaling betaling fra store bidragsydere (kommuner, forsyningsselskaber ) etc. * SDI = Spatial Data Infrastruktur/ Infrastruktur for stedbestemte data

3 finansieringsmodeller Vilkår: Directive 2003/98EC of the European Parliament and of the Council Article PSI Directive 1. Where charges are made, the total income from supplying and allowing re-use of documents shall not exceed the cost of collection, production, reproduction and dissemination, together with a reasonable return on investment. Charges should be cost-oriented over the appropriate accounting period and calculated in line with the accounting principles applicable to the public sector bodies involved. Article proposal for a PSI Directive 1. Where charges are made for the re-use of documents, the total amount charged by public sector bodies shall be limited to the marginal costs incurred for their reproduction and dissemination. 2. In exceptional cases, in particular where public sector bodies generate a substantial part of their operating costs relating to the performance of their public service tasks from the exploitation of their intellectual property rights, public sector bodies may be allowed to charge for the re-use of documents over and above the marginal costs, according to objective, transparent and verifiable criteria, provided this is in the public interest and subject to the approval of the independent authority referred to in Article 4(4), and without prejudice to paragraphs 3 and 4 of this Article The burden of proving that charges comply with this Article shall lie with the public sector body charging for re-use

4 finansieringsmodeller Vilkår: Directive 2003/98EC of the European Parliament and of the Council Lov nr. 596 af 24/ om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer 8. Når dokumenter eller datasamlinger stilles til rådighed for videreanvendelse, kan der opkræves et gebyr. Såfremt der opkræves et gebyr, må gebyret ikke overstige marginalomkostningerne ved at stille data til rådighed, dvs. omkostningerne ved distribution og eventuel kvalitetsforbedring af dokumenterne og datasamlingerne, herunder etablering af grænseflader, der er nødvendige for at kunne imødekomme ansøgers anmodning

5 finansieringsmodeller Generelt vil der i 2. generations SDI være tale om tre modeller for finansiering af data datafordeler opkræver gebyr fra dataleverandører datafordeler opkræver gebyr fra brugere gennem finansloven Funding of a system of key registers in a PSI-conomics and contemporary perspective, Marc de Vries, 2012, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter)

6 finansieringsmodeller generelt vil der i 2. generations SDI være tale om tre modeller for finansiering af data datafordeler opkræver gebyr fra dataleverandører datafordeler opkræver gebyr fra brugere gennem finansloven Funding of a system of key registers in a PSI-conomics and contemporary perspective, Marc de Vries, 2012, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter)

7 finansieringsmodeller Hvad har vi brug for at få finansieret i DK? Funding of a system of key registers in a PSI-conomics and contemporary perspective, Marc de Vries, 2012, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter)

8 finansieringsmodeller Mulig løsning OFF. MYNDIG- HEDER DEN PRIVATE SEKTOR IKKE- KOMMERCIEL BRUG KOMMER- CIEL BRUG DATA INDHOLD OPEN ACCESS FIL DOWNLOAD BEGRÆNSET ADGANG BETALING BEGRÆNSET ADGANG SERVICE INTERFACE MERE SIKRE DATA/SERVICES SKRÆDDERSYEDE DATA/SERVICES

9 finansieringsmodeller HER bliver jeg så overhalet af virkeligheden DANSKE DATA BLIVER SAT FRI! Forslag til Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen fri anvendelse af visse data samt varetagelse af søopmåling

10 finansieringsmodeller HER bliver jeg så overhalet af virkeligheden DANSKE DATA BLIVER SAT FRI! Forslag til Lov om ændring af lov om Kort- og Matrikelstyrelsen fri anvendelse af visse data samt varetagelse af søopmåling

11 frie offentlige data hvilke data er der tale om? SELSKABSREGISTRET ledelse, revisior og tegningsregel samt oplysning til CVR BBR detaljerede oplysninger om alle landets bygninger og boliger fx alder, anvendelse, areal, antal etager, opvarmning, tekniske installationer, vand- og afløbsforhold, årlig leje mv. samt adresser EJERFORTEGNELSE nyt autoritativt register over de faktiske ejere af al fast ejendom i Danmark. LANDKORTDATA = FOT DANMARKS ADM. GEOGRAFISKE INDDELING (DAGI) en række administrative enheder som fx. kommuner, regioner, sogne, retskredse, postnumre mv finansieringsmodel: myndighederne giver et bidrag til grunddata via deres bevilling eller bloktilskud. CVR CVR-nummer, virksomhedsform, opstartsdato/evt. ophørsdato, juridisk navn, adresse, ejere, tilknyttede produktionsenheder, branchekode, antal fuldtidsansatte, kreditstatus MATRIKLEN matrikelregister og kort, matrikelnummer, registreringer i matriklen - grunde, ejerlejligheder og bygning på fremmed grund DANMARKS HØJDEMODEL STEDNAVNE- OG STAMOPLYSNINGS- REGISTERET (SNSOR) CPR (DET CENTRALE PERSONREGISTER) CPR-nummer, navn, adresse, fødselsdato, civilstand, slægtskab, statsborgerskab, medlemskab af Folkekirken og værgemål. GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING, regeringen/kl. oktober 2012

12 hvad koster værdien af en koordinat?

13 værdien af frikøbte data estimater fra EU Overordnet vil der I EU kunne opnåes en gevinst på 40 mill. ved at udbyde PSI gratis eller til en marginal pris Direkte og indirekte effekt af PSI genbrug I EU landene er vurderet til 140 mill. pr. år. EU PSI markedet er vurderet til 32 mill. Virksomhedernes vækst er 15 % højere ved at give offentlige geografiske data fri ( ) (http://ec.europa.eu/information_society/policy/psi/docs/pdfs/report/psi_final_v ersion_formatted.docx) Does Marginal Cost Pricing of Pricing Sector Information Spur Firm Growth, 2011)

14 værdien af frikøbte data estimater fra DK GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING, regeringen/kl. oktober 2012

15 værdien af frikøbte data erfaringer fra Danmark GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING, regeringen/kl. oktober 2012

16 værdien af frikøbte data erfaringer fra andre lande Østrig i 2006 blev prisen på en række offentlige digitale kort herunder matrikelkortet i 2006 sat ned med 97 %. Resultatet blev bl.a. en tidobling af efterspørgslen efter de topografiske data, og brugen af matrikelkortet steg 250 %. Efterspørgslen steg også inden for helt nye brancher som forsikring, sundhed og geomarketing.

17 værdien af frikøbte data erfaringer fra andre lande Finland: data frigivet i foråret 2012 indenfor den første uge : blev den topografiske database hentet ned over 200 gange (hovedsageligt af Open Street Map fællesskabet) et fællesskab af internetbruger frigav WMTS og WFS service for de frigivne data indenfor fire uger klienter downloadede filer største download = 2000 gigabytes på én dag

18 værdien af frkøbte data erfaringer fra andre lande Spanien: data frigivet i 2011 The number of private companies downloading data increased 15 fold; Alphanumeric data download volume per week increased 20 fold; Total digital map downloads increased by a factor of 80, (275 to 2,101); Total downloads increased by 100 fold, from 342 to over 3,300.

19 værdien af frikøbte data men værdi kan være mange ting virksomhedsværdi samfundsøkonomisk værdi socio-økonomisk værdi for brugerne: den værdi som informationer giver til en beslutning (funktionel værdi) kognitiv/følelsesværdiladet værdi

20 værdien af frikøbte data og kan vurderes på mange måder Assessing Geographic Information Enhancement, Bastiaan van Loenen, Jaap Zevenbergen, International Journal of Spatial Data Infrastructure Research, 2010, Vol.5, p )

21 værdien af frikøbte data og kan vurderes på mange måder slutproduktet: et kort, en animation eller et enkelt svar Assessing Geographic Information Enhancement, Bastiaan van Loenen, Jaap Zevenbergen, International Journal of Spatial Data Infrastructure Research, 2010, Vol.5, p )

22 værdien af frikøbte data HVAD HVORDAN finland, holland og spanien GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING, regeringen/kl. oktober 2012

23 muligheder og udfordringer teste gode ideer uden risiko nye kreative løsninger for klimatilpasning, planlægning af anlægs- og byggeprojekter, nye produkter som branchedata, branchestatistikker og erhvervsrapporter kan udvikles, nye apps, processen ved huskøb vil kunne lettes yderligere frie data gør at små og mellemstore virksomheder nu også kan lege med erfaringer fra Spanien Traditional re-users have included estate agents, government departments, businesses commercialising PSI products and services, organisations and citizens using PSI for non-commercial purposes. There has also been an increase in re-use by non-traditional entities. One example is SME s selling swimming pool products targeting only those households having a swimming pool. innovation vil kunne skabe nye arbejdspladser

24 muligheder og udfordringer kvaliteten af data (herunder ajourføringsfrekvens) tilgangen til data stadig en udfordring i at få offentlige myndigheder til at bruge og forstå grunddata -konceptet lovgivningen flere brugergrupper flere brugere vil ikke have færdigheder i forhold hertil for eksempel vil disse brugere ikke være vidende om data kvalitet (nøjagtighed, aktualitet, fuldstændighed og selve indholdet af produkterne) fordi data nu er let tilgængelige vil der være en risiko for at denne manglende viden fører til at data misfortolkes og evt. danner et forkert grundlag for videre bearbejdning (fejlophobning) metadata (også på engelsk?) valg af distributionsform og -medie er vigtigt

25 erfaringer fra Finland målrettet forskellige brugergrupper mulighed for at deltage i diskussioner mulighed for at give kommentarer til indholdet

26 erfaringer fra Finland målrettet forskellige brugergrupper mulighed for at deltage i diskussioner mulighed for at give kommentarer til indholdet

27 erfaringer fra Spanien

28 erfaringer fra Spanien

29 SDI forskningsgruppen på Aalborg Universitet Line Hvingel, Lise Schrøder, Bent Hulegaard Jensen og Henning Sten Hansen Mail: TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING

GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL OKTOBER 2012 GODE GRUNDDATA TIL ALLE EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING EN KILDE TIL VÆKST OG EFFEKTIVISERING 3 BARRIERERNE SKAL

Læs mere

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015

Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 NOTAT Dato: 27. april 2015 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 2012-3566 Sagsbehandler: THJ/MLI Landerapport Danmark: Adresser 2014-2015 Country report, Denmark: Addressing 2014-2015 For English version see

Læs mere

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013

Grunddata som kilde til vækst og innovation. Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Grunddata som kilde til vækst og innovation Oplæg for Midtjysk Erhvervsudviklingsakademi v/ Rikke Gram-Hansen 21/8-2013 Agenda 1. Data som driver for vækst og velfærd 2. Det offentliges initiativer på

Læs mere

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed

På vej mod endnu bedre adresser. Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed På vej mod endnu bedre adresser Kommunernes nye opgaver som adressemyndighed Juni 2013 Gør gode adresser bedre Danmark er et af de lande, der har de bedste adresser. Det har kommunerne som adressemyndighed

Læs mere

INSPIRE hvorfor er det en god ide?

INSPIRE hvorfor er det en god ide? INSPIRE hvorfor er det en god ide? Ulla Kronborg Mazzoli Geodatastyrelsen Vi kender alle billederne fra de store oversvømmelser i Centraleuropa. Kæmpe store arealer sat under vand, mennesker og dyr truet

Læs mere

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen

Innovativ udnyttelse af offentlige data. Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Rapport til IT- og Telestyrelsen og Forskningsog Innovationsstyrelsen Innovativ udnyttelse af offentlige data 16. januar 2009 Rapport version 1.1 Engagement: 222566520 16. januar 2009 - Side 1 af 60 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bedre adgang til offentlige data 2002-2010

Bedre adgang til offentlige data 2002-2010 Bedre adgang til offentlige data 2002-2010 Overblik Datafrikøbsaftalen fra 2002 og OIS OIS og frikøbsaftalens betydning Offentlige data og referencedata, hvad er det? Referencedata som infrastrukturelement

Læs mere

Grunddata-aftalerne 2012

Grunddata-aftalerne 2012 Status på Grunddata-aftalerne 2012 maj 2013 en del af 1. Økonomiaftalerne ml. stat og kommuner for 2012 & 2. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Per Smed Udviklingschef, KOMBIT Grunddata-reformen

Læs mere

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014

LEVERANDØRMØDE. DAR og BBR 2.0. 2. september 2014 LEVERANDØRMØDE DAR og BBR 2.0 2. september 2014 Agenda Kl. 13.00 Velkomst v. Simon Mark Pedersen, KOMBIT Kl. 13.10 Status for den kommunale del af Grunddataprogrammet, herunder udbud af BBR 2.0 og DAR

Læs mere

Grunddata-aftalerne 2012

Grunddata-aftalerne 2012 Status på Grunddata-aftalerne 2012 juni 2013 en del af 1. Økonomiaftalerne ml. stat og kommuner for 2012 & 2. Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Per Smed Udviklingschef, KOMBIT Grunddata-reformen

Læs mere

Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel. - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM. Tema: Arealforvaltning og planlægning.

Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel. - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM. Tema: Arealforvaltning og planlægning. Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM Aalborg Universitet Landinspektøruddannelsen Institut for samfundsudvikling og planlægning Land Management, 10. semester

Læs mere

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering

Bygning på lejet grund - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering - et stedbarn i den danske ejendomsregistrering Badebroejer Brugsretsaftaler Kolonihavehusejer Tinglysning og beskatning? Vindmølleejer Michael Frederiksen og Trine Thomsen Afgangsprojekt 2013 Landinspektør,

Læs mere

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata

Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Gevinsterne i initiativet Genbrug af adressedata 23. maj 2012 Rettelser og tilføjelser 26. juni og 10.-25. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund MBBL s initiativ

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i

Læs mere

Kolding 4.-6. november 2013 GEOFORUM

Kolding 4.-6. november 2013 GEOFORUM Konferencekatalog KORTDAGE 2013 Geoforum samler traditionen tro hele den danske geodatabranche til konferencen Kortdage 2013. Kortdage sætter i år fokus på forskellige temaer, der omgiver og påvirker den

Læs mere

Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner)

Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner) Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner) Version Ændringer Dato 2.1 Tilføjet krav 3.168 30-11-2013 Tilføjet Punkt 5.6 2.2 Korrekturændringer,

Læs mere

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA

EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA EJENDOMSDATA FOKUS OG STRATEGI EJENDOMSDATA Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har ansvaret for en række opgaver inden for by- og boligområdet, udvikling af landdistrikter og bedre informationer

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004 November 2004 60 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Infrastrukturen for Stedbestemt Information er den på plads? Teknisk måske men hvad med organisation og økonomi? Se lederen side 3 Ortofoto

Læs mere

Offentligeprivate. partnerskaber og totaløkonomi. Et notat til Forsikring & Pension om OPP - September 2012

Offentligeprivate. partnerskaber og totaløkonomi. Et notat til Forsikring & Pension om OPP - September 2012 Offentligeprivate partnerskaber og totaløkonomi Et notat til Forsikring & Pension om OPP - September 2012 Carsten Greve, Professor, Copenhagen Business School & Christina D. Tvarnø, Professor mso, Copenhagen

Læs mere

Adresseprogrammet - Målarkitektur

Adresseprogrammet - Målarkitektur Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Delprogram 2: Effektiv genbrug af grunddata om adresser, administrative inddelinger og stednavne Adresseprogrammet - Målarkitektur

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Hvilke organer og opgaver er omfattet af offentlighedens ret til indsigt *

Hvilke organer og opgaver er omfattet af offentlighedens ret til indsigt * Nordicom-Information 34 (2012) 3-4, pp. 59-75 Hvilke organer og opgaver er omfattet af offentlighedens ret til indsigt * Oluf Jørgensen I mange år har det været almindeligt at skelne mellem det offentlige

Læs mere

Mickael Bech, Kjeld Møller Pedersen og Mette Bork Hansen. Health Economics Papers 2005: 3

Mickael Bech, Kjeld Møller Pedersen og Mette Bork Hansen. Health Economics Papers 2005: 3 Privat inddragelse i finansiering, byggeri og drift af offentlige anlægsinvesteringer med særlig vægt på sundhedsområdet: Udenlandske erfaringer og danske muligheder af Mickael Bech, Kjeld Møller Pedersen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU!

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU! 64 Marts 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Du kan få indflydelse på udviklingen i både Danmark og i Europa. Grib chancen NU! Se leder side 3 Du har virkelig chancen for at komme vidt

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Handelshøjskolen i Århus

Handelshøjskolen i Århus 1 Skrevet af: Anders Engelbrett Olsen Studienummer: 242978 Vejleder: Hanne Kirk Deichmann Handelshøjskolen i Århus Kandidatafhandling Cand.merc. (jur) Februar 2005 Titel: Patent på computerprogrammer.

Læs mere

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE

BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Oxford Research A/S, december 2012 BETALINGSUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE NORDISKE LANDES PRAKSIS MED BETALINGUDDANNELSER FOR INTERNATIONALE STUDERENDE Rapport udarbejdet for Nordisk Ministerråd

Læs mere

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller

Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller Optimering af facilities management ved brug af bygningsmodeller i Københavns Ejendomme Kandidat speciale CST BI4 Aalborg Universitet Titelblad Titel Uddannelsesinstitution Uddannelse Opgave Forfatter

Læs mere