KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET. V/ Per Smed"

Transkript

1 KOMBITS INDSATS PÅ GRUNDDATAOMRÅDET V/ Per Smed

2 Aftale under økonomiaftalerne: Grunddata & forvaltningssystemer skal moderniseres og forenkles Sagsgange skal simplificeres Grunddata skal være bredt tilgængelige uden særskilt betaling Grunddata er defineret som: CPR CVR BBR DAR Adresseregister Matriklen m. EL & BPFG DAGI Geografiske kort Stednavne Ejerregister (nyt register) Særskilt: Tingbogen

3 Ejendom Entydig ejendomsidentifikation - fra start til slut = Start = Slut Ejendomsnummer Delnummer Matrikelnummer BFE-nummer

4 Grunddata de otte pakker Fælles OFFENTLIGE opgaver (ØA-2013-aftaler) GD-1 Ejendom GD-2 Adresser mv. GD-3 Klima/vand GD-4 Geodata GD-5 Person GD-6 Virksomhed GD-7 Datafordeler BBR 1.6, 1.7, 2.0 Matriklen Tinglysning Ejerfortegnelse ESR udfasning (midl. løsninger) DAR adresseregister DAGI distrikter Stednavne Frikøb & tilpas: Klimadata Vandløbs-data Højdemodel Frikøb & tilpas: Matrikelkort Topografisk kort Nyt CPR med: CPR-vej nedlæg ØA : Prisforhandling Frikøb & tilpas: SE s roller? ØA : Frie regnskaber? Ny Datafordeler Governance: Nuv. setup Rev. setup Fælles KOMMUNALE opgaver (ØA-2013-aftaler) ESR-analyse Ejendomsskat Ejendomsbidrag Leje/adm. ejd. Skil BBR og adr. Kom. distrikter P-data til CPR Fælles kontrakt V-data til CVR Udfas SE i kommunerne

5 Grunddata de otte pakker Fælles OFFENTLIGE opgaver (ØA-2013-aftaler) GD-1 Ejendom GD-2 Adresser mv. GD-3 Klima/vand GD-4 Geodata GD-5 Person GD-6 Virksomhed GD-7 Datafordeler BBR 1.6, 1.7, 2.0 Matriklen Tinglysning Ejerfortegnelse ESR udfasning (midl. løsninger) DAR adresseregister DAGI distrikter Stednavne Frikøb & tilpas: Klimadata Vandløbs-data Højdemodel Frikøb & tilpas: Matrikelkort Topografisk kort Nyt CPR med: CPR-vej nedlæg ØA : Prisforhandling Frikøb & tilpas: SE s roller? ØA : Frie regnskaber? Ny Datafordeler Governance: Nuv. setup Rev. setup Fælles KOMMUNALE opgaver (ØA-2013-aftaler) ESR-analyse Ejendomsskat Ejendomsbidrag Leje/adm. ejd. Skil BBR og adr. Kom. distrikter P-data til CPR Fælles kontrakt V-data til CVR Udfas SE i kommunerne

6 Grunddata KOMBITs organisering: Grunddata Tværgående koordinering Ejendomsløsninger ESR og Økonomiløsninger Dataløsninger Bygge- & Boligregister Adresseregister ESR Ejendomsstamregister Nye økonomiløsninger Registre udfases: Udfasning af V-data Udfasning af P-data

7 DAR Danmarks AdresseRegister Kommunerne supplerer DAR med erhvervsadresser mv. Alle myndigheder skal anvende DAR-adressedata CPR og CVR overgår til kun at anvende DAR Dannelsen af vejnavne og adresser samles i DAR dvs. CPR-Vej udfases DAR-data hentes fra Datafordeleren

8 BBR & DAR: plan I drift Under udvikling Grunddata Fase 1 Grunddata Fase 2 Alm videreudvikling - gæt Alm videreudvikling - gæt BBR BBR I drift juni 2014 BBR BBR 1.7 Maj 2015 BBR 2.0 Sommer 2016 BBR Inddatabox mv GD-tilretninger mv. BBR Øvrigt nyt ADK ADK 0.9 I drift april 2014 ADK ADK 1.1 Maj 2015 ADK 2.0 Sommer 2016 ADK 2.1 Ultimo 2016 ADK 2.2. Ca. medio 2017 DAR DAR 0.9 Maj 2015 DAR 1.0 Sommer 2016 DAR Ingen tidsplan pt. DAR 2.2 Ingen tidsplan pt. Lev. Nuv. leverandør Nuv. leverandør Nuv. leverandør Nyt UDBUD (udv. + drift) Ny leverandør Ny leverandør

9 Udfasning ESR Grundregistrering af ejendomme flyttes til øvrige offentlige registre Grundregistrering af ejendomme og ejere i ESR ophører Kommunerne skal fortsat forestå registreringen ESR afvikles

10 ESR HVAD ER DET? Ca Ca Matriklen Tinglysning Ejerfortegnelse SKAT + diverse Ejendomsstamregister Basisdata ESR-nummer Ca Leje-/ administration (af kommunal ejendom) Ejendomsskat Vurderingsejendomme Ca Ejendoms-bidrag (Forbrugsafgifter) Skattedata Adm.- data Opkrævningsejendomme Bidragsdata

11 ESR-data flyttes og samles i fem autoritative registre Data i ESR Vurdering Ejer Ejendom Dataanvendere: Staten inkl. Skat Kommuner Koncessionerede Private Vurderingsejendomme Opkrævningsejendomme Matrikel DATAFORDELER Fællesoffentlig datadistribution KMS-matrikel Forvaltningsmatrikel Ejendomsskat MATRIKEL BBR EJERFOR- TEGNELSE VURDERING TING- BOG Bidrag Øvrige kommunale opgaver understøttes af nye itløsninger Autoritative grunddata

12 Dataløsninger Persondata udfasning af P-data Virksomhedsdata udfasning af V-data KOMBITs opgaver: Understøtte CPR og CVR Aftale med leverandører om oplægning til CPR/CVR Ny prisaftale med CPR (CVR-data er gratis)

13 Kommunernes opgaver Kort bane ( ) Datavask: Ejerlejligheder og Bygning på fremmed grund mv. Adresser: Supplering og opretning Tilslutningsstrategi: Nye løsninger og kontrakthåndtering Tidsplaner og replanlægning Lang bane ( ) Ny organisering af ejd-data systemerne Reduceret registrering af ESR-data Forenklede opgaver på ejd-skat og ejd-bidrag mv. Alle grunddata gratis på Datafordeleren Forvent nye krav til datakvalitet på BBR m. fl. (Fælles) udfasning af nuv. KMD-løsninger og nyt itkontraktgrundlag