DET GRØNNE PAKHUS. oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET GRØNNE PAKHUS. oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE"

Transkript

1 DET GRØNNE PAKHUS oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger: Business Center Bornholm Torvegade 7, 1. DK-3700 Rønne Tel:

2 Introduktion Hermed fremsendes ansøgning om økonomisk støtte til etablering af Det Grønne Pakhus et oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri på Bornholm. Det Grønne Pakhus vil være et fysisk showroom, der understøtter den eksisterende satsning på grønt byggeri på Bornholm med henblik på at øge efterspørgslen i bygge- og anlægsbranchen og gøre branchen forandringsstærk, så det sikres at den i fremtiden formår at bevare bygge- og anlægsopgaver på bornholmske hænder. Udover at bringe branchen forrest i materialevalg rummer initiativet samtidig et stort potentiale for at skabe konkurrencefordele for branchen, herunder introducere materialer og byggeprocesser, der kan forbedre arbejdsmiljø og sundhed for håndværkerne. Showroom!et vil som en levende udstilling med begivenheder og en inspirerende formidling også udgøre et folkeligt initiativ, der kan bygge bro til den professionelle branche og øge efterspørgslen på grønt byggeri blandt øens borgere. Det Grønne Pakhus vil være den første af sin art i Danmark og forventes at bidrage til en synliggørelse og styrkelse af Bornholms profil som en grøn bæredygtig ø. Projektet vil desuden fungere som en forberedelse til at gøre Bornholm til hjemsted for verdens første bæredygtige byggefestival i 2014, der har til formål at gennemføre praktiske eksperimenter med miljørigtige materialer på en større skala. Med en projektgruppe bestående af Business Center Bornholm/Projekt Grønt byggeri, Energitjenesten, Bright Park Bornholm, Campus Bornholm samt den lokalt repræsenterede designvirksomhed Co Creative, står der et tværfaglig og specialiseret team klar til at realisere ideen. Initiativet er desuden bredt forankret i bygge- og anlægsbranchen, hvor foreløbig 10 adspurgte aktører har givet deres positive tilsagn om medvirken, herunder Dansk Byggeri, øens største entreprenør virksomhed (PL Entreprise), største tegnestue (Steenbergs Tegnestue) samt største byggevareforretning (Fridolf A/S). Projektgruppen står til rådighed for besvarelse af eventuelle spørgsmål og er iøvrigt imødekommende overfor at tilpasse projektet til eventuelle ønsker fra Regional Udvikling. Med venlig hilsen, Business Center Bornholm Side 2 af 11

3 1. IDE OG KONCEPT Etablering af bæredygtigt materialeunivers på Bornholm Det Grønne Pakhus skal være en udstilling og et levende oplevelsescenter for bæredygtige byggematerialer og grønt byggeri på Bornholm. Her kan borgere og byggebranche mødes i et inspirerende showroom fyldt med alverdens miljøvenlige materialer. Det Grønne Pakhus skal udstille miljøvenlige og bæredygtige byggematerialer - alt lige fra facader, vægge, lofter, isolering, vinduer og tag - til fliser, malinger og gulve. Besøgende vil her få en unik mulighed for at udvide horisonten med anderledes typer af materialer, som ikke altid kan findes på hylderne i det lokale byggemarked. Kork, hør og hamp-isolering, kokosnød og karton-paneler, bambusgulve, præfabrikerede halmbyggeklodser, pressede lersten, bioplastmaterialer og vugge-tilvugge komponenter er blot nogle af de eksempler på materialer, der vil være at opleve. Et grønt showroom for bygge- og anlægsbranchen Samtidig får bygge- og anlægsbranchen et udstillingsvindue til at demonstrere grønne byggekompetencer. Der vil løbende være håndværkeraktiviteter i og omkring pakhuset, som viser hvordan de nye løsninger kan tage sig ud og anvendes i byggeprocessen. Målet er at bidrage til at bringe Bornholm helt i front som grøn ø gennem en praksisorienteret pionér-model hvor borgere, erhvervsliv, branchefolk og myndigheder samarbejder om at gennemføre eksperimenter og udbrede anvendelsen af grønt byggeri i lokalsamfundet. Side 3 af 11

4 Materialerne Der vil i udvælgelsen af byggematerialer til udstillingen i Det Grønne Pakhus blive lagt vægt på at demonstrere bæredygtighed i byggeriet som mere end bygningens energiforbrug. Bæredygtige materialer handler også om, hvor materialerne kommer fra, hvor lang tid de holder, og hvad de kan bruges til, når de er udtjente. Ved at belyse bæredygtighed i begrebets bredere forstand tages også råvarens oprindelse, dens forarbejdningsproces, holdbarhed, krav til vedligeholdelse, påvirkning på indeklima og sundhed samt materialets bortskaffelse med i det samlede regnestykke. Udstillingen vil belyse materialernes evner til dekonstruktion, genbrug og bortskaffelse. Der vil blive set på byggematerialer designet efter craddleto-craddle principper, som fokuserer på livscyklusperspektivet. Udstillingen inkluderer materialer fra vedvarende ressourcer, genbrugsmaterialer, samt materialer valgt ud fra en vurdering af materialernes øvrige positive egenskaber ifht. bæredygtighed i byggeriet og arkitekturen. Nye materialer kan eksempelvis have strukturer og taktiliteter, der åbner nye muligheder og fortrin for at udfolde sig æstetisk i udformning af interiør, bygningsfacader, beklædninger mm.. Side 4 af 11

5 2. Udstillingens aktiviteter For at gøre udstillingen dynamisk og attraktiv blandt borgerne involveres de forskellige aktører i branchen aktivt ved at gennemføre forskellige live byggeaktiviteter. Det kan dels være lokale håndværkerfirmaer, der demonstrerer en særlig byggeaktivitet, eller deltagere fra grøn håndværker uddannelsen, som kan øve sig på at montere eller bygge med de nye materialer. Byggeaktiviteterne inkluderer: - Mockups: Der bygges mock-ups til udstillingen enten af virksomheder eller som led i Grøn Håndværker uddannelsen. - Byggedage: Der opføres små byggeprojekter i lille skala med brug af de forskellige materialer, fx. et legehus til børn, et drivhus eller en udendørs sauna. Aktiviteten holdes i weekenden, og der trækkes lod blandt de besøgende borgere, som kan vinde det færdige resultat som præmie. - Husets indretning: Ideen er at pakhus-bygningen løbende forvandles til et grønt oplevelsesbyggeri i sig selv. Det kan være gulve, vægge, lofter eller skillevægge, som et firma med håndværkerer/entreprenører/ingeniører/arkitekter påtager sig opgaven med at istandsætte / udsmykke med nye materialer. For hver montage vil det blive kommunikeret, hvilket team/virksomheder der har udført håndværket. - Videomontager: De forskellige byggeaktiviteter benyttes til at producere små informationsvideoer med film fra byggeprocessen og interviews med håndværkerne. Videoerne kan efterfølgende fremvises på skærme i udstillingslokalet i de perioder, hvor der ikke er aktiviteter i Det Grønne Pakhus. Side 5 af 11

6 3. Innovationsaktiviteter for byggebranchen Branchens rolle i showroom!et skal også handle om at belyse/undersøge de nye materialers muligheder for at skabe innovation i byggeprocessen, i og med at et bæredygtigt materialevalg også kan indbefatte nemmere, hurtigere og mere økonomisk fordelagtige arbejdsprocesser ifm. nybyggeri og renoveringer. Nye materialer og byggemetoder De miljørigtige materialer åbner op for nye måder at bygge på. Rent økonomisk har lønomkostningerne og byggetid udgjort en afgørende faktor for valg af materialer. Cob byggerier eller lerstampede huse er måske bæredygtige set fra et miljømæssigt perspektiv, men ud fra en virksomhedsøkonomisk synsvinkel er det ikke en farbar vej i et højtlønsland som Danmark, da det typisk vil være for arbejdskraft intensivt og dermed for dyrt at opføre af professionelle håndværkere. Elementbyggeriet har gået sin sejrsgang verden over, forbi det er hurtigt at opføre med et minimum af arbejdskraft, som dermed kan spare lønninger og renter på dyre byggelån. Med introduktion af nye typer materialer opstår der nye muligheder for at retænke byggeprocessen og skabe bæredygtige løsninger i samspil med miljørigtige materialer og nye byggemetoder. Lokal præfabrikation kan også være relevant, hvor miljørigtige materialer anvendes til byggeri i montagehaller i vintermånederne. Indeklima og arbejdsmiljø Udstillingen sætter på samme måde fokus på mulige miljøgevinster, hvor nogle materialer kan rumme fordele under selve konstruktionsarbejdet, eksempelvis ved at være mindre sundhedsskadelige og tilbyde en forbedring af håndværkernes fysiske arbejdsmiljø. På samme måde sættes overfor borgerne fokus på materialer, der har positiv indvirkning på sundhed og indeklima for brugerne af det færdige byggeri. Eksempelvis bedre fugtabsorbering og mindre (ingen) afdunstning og dermed bedre indeklima, sundhed og fornemmelse af sit hus. Innovation workshops Med henblik på at skabe lokal innovation og afdække ovenstående potentialer afholdes der som led i projektets gennemførsel en række workshops og seminarer for deltagende håndværksvirksomheder, hvor muligheder og fordele i byggeprocessen ved at anvende bæredygtige materialer afdækkes. Side 6 af 11

7 4. Udstillingens fysiske placering Det Grønne Pakhus er planlagt til at blive indrettet i et af de store lagerlokaler ved Bright Park Bornholm. Ved at placere udstillingen her er der mulighed for at opnå fordele af erhvervsparkens fokus på bæredygtighed og kreativitet og sammenhængen mellem konferencefaciliteter, kontor og udstilling. Derudover er lagerlokalet udstyret med en stor port og et tilhørende udendørs gårdareal, der vil være oplagt at benytte ved gennemførsel af demonstrationsbyggeaktiviteter og håndværkerdage. Valget af Bright Park Bornholm Beliggenhed for aktiviteter kan hurtigt blive et diskussionsspørgsmål på Bornholm. I vores henvendelser til branchen, hæfter vi os ved, at vi har fået både meget bred og positiv opbakning fra alle vi har spurgt i branchen ift. selve projektindholdet, men vi har også fået adskillige forslag til alternativ beliggenhed end den der er foreslået. I den forbindelse skal det nævnes at Bright Park Bornholm er valgt som lokation til det grønne pakhus, udfra en vurdering af, at Bright Park Bornholm har de fysiske rammer, der skal til for at kunne rumme de mange funktioner og potentialer der ligger i projektet. Disse fordrer et stort antal - og dermed billige - m2, og som nævnt tilstødende lokaler der kan rumme workshops, mulighed for bespisning og ikke mindst en reception der har dagligt åben, og som kan modtage gæster samt åbne og lukke udstillingen. Lokalerne i Bright Park skal ikke istandsættes, står indflytningsklar og sikrer derved momentum, idet der netop nu og frem til 2014, ligger stor synergieffekt til flere andre projekter rettet mod grønt byggeri. Det være sig projekt Udvikling af grønt byggeri og uddannelse (BCB), Udvikling af grønt byggeri og spin-off (BCB), Energioptimering af den bornholmske boligmasse (Energitjenesten) samt Forankring af visionen om en "grøn bæredygtig ø" (LAG). Alle disse projekter vil vinde betragteligt ved en realisering af det grønne pakhus indenfor deres deres projekttid, og de vil omvendt bidrage til at skabe hype omkring det grønne pakhus. Tanken er dog også, at alle mock-ups og udstiillingmoduler konstrueres på en måde så de vil kunne flyttes, hvis der i fremtiden skulle vise sig en endnu bedre lokation, såfremt der opnåes finansiering til de næste faser af projektet og bygningernes pris og funktion bliver af en sådan karakter, at de vil egne sig til showroom. Synergi til Villa Smart For god ordens skyld skal nævnes, at øen også huser Villa Smart som ejes at Østkraft. Villa Smart fungerer også som et slags showroom. Men her har man valgt at skabe et showroom, der skal illudere et "hjem" i en villa, og hvor der ikke er plads til egentligt udstilling. Desuden har man i Villa Smart alene valgt at fokusere på elektriske løsninger. Villa Smart har dermed ikke mulighed for at huse de funktioner, Side 7 af 11

8 der lægges op til i dette projekt. Der lægges dog op til et tæt samarbejde med Villa Smart idet de to udstillingskoncepter netop vil kunne komplimentere hinanden og eksempelvis udgøre et glimrende dobbeltudflugtsmål for Energy Tours delegationer. 5. Projektets kobling til The Green Plot en bæredygtige byggefestival på Bornholm Etableringen af Det Grønne Pakhus foretages i kombination med udviklingen af The Green Plot, en international bæredygtige byggefestival, der planlægges afholdt på Bornholm første gang i august Byggefestivalen vil være et fagligt og socialt oplevelsesarrangement for borgere og turister, der kan opleve de nye materialer og kreative byggeudfoldelser sammen med deltagere fra den nationale og internationale bygge- og anlægsverden. Byggefestivalen vil være et kreativt eksperimentarium for grøn arkitektur og miljøvenlig bygningsteknologi, hvor nye ideer kan prøves af i 1-1-skala og opleves på tæt hold. De aktive deltagere er arkitekter, ingeniører, håndværkere og entreprenører der inviteres lokalt fra Bornholm, Danmark og fra udlandet, mens der inviteres producenter fra hele verden til at udstille miljørigtige materialer. Udover de professionelle aktører inviteres studerende fra arkitekt-, ingeniør- og designskoler i Danmark og internationalt. Med etableringen af Det Grønne Pakhus skabes en naturlig og lokal platform for iværksættelse af en større international arkitektur-begivenhed på Bornholm i form af en byggefestival. Med den lokale forankring i et udstillings-pakhus i året op til festivalens premiere, kan der skabes værdifulde kontakter og øens position som Nordeuropæisk centrum for bæredygtigt byggeri og grøn ø kan udbygges og tiltrække øget opmærksomhed og flere deltagere. Der vil derfor være store synergier i planlægningen mellem etableringen af en permanent showroom udstilling og den efterfølgende større skala byggefestival. Helt konkret vil der som led i indeværende ansøgning blive foretaget et fundraising arbejde for at tilvejebringe midler til at gennemføre den første byggefestival i sensommeren The Green Plot vil blive organiseret gennem etablering af en forening, der tegnes af festivalledelse og med en tilhørende styregruppe / bestyrelse, hvor nøgleaktører fra involverede institutioner og offentlige parter er repræsenteret. Side 8 af 11

9 Projektet er et initiativ fra Co-Creative, tegnestuen Vandkunsten og materialebanken KISS MATERIALS som er udviklet videre i samarbejde med Business Center Bornholm. Det forventes at indgå partnerskaber med Dansk Arkitekturcenter, Kunstakademiets skoler for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg samt Dansk Byggeri om at indgå i festivalens bestyrelse / styregruppe sammen med Business Center Bornholm. Derudover forventes sammensat en bred gruppe af samarbejdspartnere af lokale og nationale aktører. Som led i nuværende aftalegrundlag er det fastlagt at festivalen skal være et nationalt projekt med internationale deltagere, men med fast geografisk hjemsted (afholdelse) på Bornholm. Der er opnået et foreløbigt positivt tilsagn fra PL Entreprise om at anvende arealet ved den tidligere Hasle Klinkerfabrik som festivalområde. 6. Baggrund: Projektets strategiske perspektiver Etablering af en udstilling for grønne byggematerialer og et efterfølgende praksislaboratorium i form af en byggefestival skal ses som del af en større strategisk indsats for at positionere Bornholm som eksperimentelt centrum for udvikling og demonstration af bæredygtigt byggeri. Nøglebudskabet er, at hvor energiforbrug og vedvarende energikilder har været i fokus det seneste årti, kommer næste fase i klimaagendaen til at handle om materialernes indbyggede miljøvenlighed. Fremtidens byggematerialer er bæredygtige Bygninger tegner sig for ca. 40% af Danmarks samlede energiforbrug og udgør derfor et afgørende område i indsatsen for et bedre klima og miljø. Det er dog væsentligt at bemærke, at energiforbruget til elektricitet og opvarmning af boligen kun udgør en mindre del af boligens samlede miljøpåvirkning. Et oplagt næste skridt for at forbedre det samlede regnestykke er at øge fokus på det iboende energiforbrug samt øvrige miljø- og sundhedsfaktorer, der ligger gemt i forskellige typer af byggematerialer. Rundt regnet halvdelen af vores materialeforbrug finder vi inden for byggebranchen, og potentialet for forbedringer er således stort. Derfor er der også rigtig mange indikatorer som peger på, at vi indenfor de næste år kommer til at opleve en rivende udvikling indenfor anvendelsen af bæredygtige byggematerialer. Tilsvarende kan det forventes, at fokus på bygningers levetid og muligheder for at genbruge komponenter som eksempelvis formuleret i vugge-tilvugge principperne vil vokse i praksis. For byggebranchen selv er der sunde økonomiske incitamenter for at gå på udkig efter mere bæredygtige materialetyper. Dels er mange konventionelle byggematerialer energikrævende at fremstille og derfor sårbare over stigende Side 9 af 11

10 energipriser. Dertil kommer, at priserne på materialer fra begrænsede naturressourcer generelt er stigende grundet råvareknaphed og øget global efterspørgsel. Derfor ses der også en voksende interesse blandt byggevareproducenter for at tage skridt imod at genbruge og skifte til vedvarende materialekilder. For forbrugeren handler det både om miljøhensyn og mulige økonomiske besparelser - men også om en stigende sundhedsbevidsthed, hvor materialer der bidrager til et bedre indeklima i højere grad efterspørges. Lovgivningen er endnu ikke på plads på området, men det må forventes, at også de offentlige myndigheder indenfor de næste år vil bidrage til at præge udviklingen - i takt med at miljøstandarden i byggeriet ønskes hævet yderligere. Tilsammen tegner der sig et billede af en fremtid, hvor der vil være både økonomiske, sundhedsmæssige og lovmæssige incitamenter for at bygge med miljøvenlige materialer leveret fra vedvarende ressourcer eller genbrugskilder. Projektet etablerer sig således på et tidligt stadium indenfor en fremtidig højaktuel kontekst. Vi har eksempelvis set, hvordan Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy igennem årtier har kunnet spille en vigtig rolle for innovation og udvikling af alternative energiformer. På samme måde kan et oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri i kombination med en byggefestival være med til at tiltrække og samle ressourcer på området i Danmark. Bæredygtige materialer som drivkraft for Bornholmsk erhvervsudvikling Et stærkt lokalt fokus og eksperimenteren med miljøvenlige materialer kan dels bidrage til at fremme miljøindsatsen blandt borgere og virksomheder på Bornholm, men kan også være en mulig kilde til at skabe lokal og bæredygtig vækst. Byggebranchen er idag domineret af færre større traditionelle materialeproducenter, som ikke nødvendigvis repræsenterer miljørigtige løsninger. Med et skift i markedets efterspørgsel vil der opstå nye muligheder for den brede underskov af små eksperimenterende producenter af miljøvenlige byggematerialer for at få plads på hylderne og i bygherrernes udbudsmaterialer. Ved at være visionær frontløber indenfor grønt byggeri kan en sådan markedsudvikling bruges til at skabe lokal vækst og tiltrække erhvervsliv, partnerskaber og arbejdspladser til Bornholm. Der vil være internationale virksomheder, der er parate til at investere i løsninger og markeder, som kan skaffe dem et springbræt til grønt byggeri i Danmark, Norden og Europa. Her står Bornholm som grøn bæredygtig ø og Bright Green Island flot positioneret. På samme måde ligger der mange nye materialeløsninger og venter på at blive udviklet, når først der opstår en efterspørgsel på dem. Behov, som kan forestilles at blive konverteret af driftige iværksættere og lokale erhvervsfolk til opstart af nye Side 10 af 11

11 produktlinjer og virksomheder på Bornholm, der kan levere de ønskede komponenter lokalt. Når mursten vokser på marken Der ligger et særligt interessant potentiale for øen at blive base for nye virksomheder indenfor biobaseret materialeproduktion. Et af de afgørende skift i fremtidens byggevaremarked vil være fra begrænsede naturressourcer til at benytte vedvarende kilder, som fremstilles igennem landbrug og skovbrug. Idag benytter vi i Danmark friskdyrket biomasse, eksempelvis halm, som direkte energikilde til afbrænding, mens det i et livscyklusperspektiv og CO2-mæssigt regnskab er langt mere fordelagtigt først at benytte det til eksempelvis materialer i byggeriet og istedet afbrænde mindre jomfrueligt biomasse i en senere livscyklus fase. Halm er netop et eksempel på et sådant råmateriale som idag benyttes til at fremstille nye miljøvenlige mursten til byggeriet i halvfabrika byggeklods-form klar til brug. Der findes dog mange andre spændende kombinationer mellem fødevareproduktion og byggematerialedyrkning, som det eksempelvis ses med hamp-produkter, hør og specialiseret skovbrug. Med landbrug som det største erhverv på Bornholm, synes det oplagt at der kan foretages eksperimenter med at udlægge arealer til dyrkningen af nye typer biomasse til byggematerialer i kombination med en mere varieret fødevareproduktion. På samme måde som vi har set en lokal fødevareklynge vokse frem på øen, hvor der er et tæt samspil mellem primærsektoren og fødevarevirksomhederne, kan vi forestille os at den samme model overføres til de bæredygtige byggematerialer. Måske en større skala produktion vil være mere rentabel at gennemføre andre steder i Europa, men som testlaboratorium er den Bornholmske erhvervsstruktur oplagt for at afprøve nye typer af materialer, produktions- og forarbejdningsformer. De lokale materialer Det er også værd at bemærke, at evnen til at anvende lokale ressourcer i byggeriet er en central bæredygtighedsfaktor i fremtidens materialemarked. Transportudgifter kan allerede idag udgøre mere end 50% af råstofprisen, og der er derfor store ressourcer at spare ved at vælge lokalt producerede byggematerialer. Her ligger oplagte muligheder for etablering af nye mikrovirksomheder og lokale forarbejdsingsmetoder, hvor materialerne fremstilles eller genbruges så tæt på byggepladsen som muligt. Det kan give grobund for udvikling af nye forarbejdningsmaskiner, der kan bruges ude på selve byggepladsen og metoder, hvor der laves lokal genbrug, fx. lokalt indsamlet papirmasse eller genbrugsmaterialer. En udvikling der kalder på udvikling af nye metoder, maskiner og forretningsmodeller, der kan løfte det lokale potentiale, og som vil være oplagt at teste af og udvikle på Bornholm i en kombination af brancheudvikling, håndværker uddannelse og borgerrettede tiltag. Side 11 af 11

DET GRØNNE PAKHUS. oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE

DET GRØNNE PAKHUS. oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE DET GRØNNE PAKHUS oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger: Business Center Bornholm Torvegade 7, 1. DK-3700 Rønne Tel: +45 30 70 20 34 Introduktion Hermed fremsendes

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG

BORNHOLMERMÅL? HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG HVORFOR BRIGHT GREEN ISLAND OG BORNHOLMERMÅL? Vi står på en brændende platform; vi skal sikre øens og samfundets bæredygtighed i dag og i morgen. Det er afgørende at vi forholde ros til den lokale bæredygtighed,

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Bornholm DENMARK. The Baltic Sea SWEDEN. 37 km fra Sverige 180 km fra København 588 km 2 42.800 indbyggere 77 indbyggere pr. km 2. Copenhagen BORNHOLM

Bornholm DENMARK. The Baltic Sea SWEDEN. 37 km fra Sverige 180 km fra København 588 km 2 42.800 indbyggere 77 indbyggere pr. km 2. Copenhagen BORNHOLM Bornholm DENMARK Copenhagen SWEDEN The Baltic Sea 37 km fra Sverige 180 km fra København 588 km 2 42.800 indbyggere 77 indbyggere pr. km 2 BORNHOLM GERMANY Demografisk fremtid Ændringer i: 2008 til 2016

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 1 Baggrund: Vi er i gang på 3 niveauer Visionering Visionen for Lindebjergskolen præsenteres Projektering Planlægning

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde

Projektbeskrivelse. 1. Stamoplysninger Projekttitel. Indsatsområde Projektbeskrivelse 1. Stamoplysninger Projekttitel Indsatsområde Der er pt. en række store byggeprojekter i gang eller under opstart i Nordjylland, som alle indebærer stor aktivitet og dermed behov for

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune

Holbæk i Fællesskab. Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Byrådets vision for Holbæk Kommune Holbæk i Fællesskab Politik handler om at ville noget, og som byråd er det vores ansvar at formulere, hvad vi vil. Med denne vision giver vi borgere,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN

BilagØU_110919_pkt.09_03 ØRESUNDSBROEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN KØBENHAVN KØBENHAVNS LUFTHAVN (CPH) ØRESTAD ØRESUNDSBROEN HVIDOVRE KOMMUNE VESTEGNEN Hvidovre Erhvervspolitik 2011-2014 1 Pejlemærker for en proaktiv erhvervspolitik i Hvidovre Kommune Vi tager aktivt

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø

NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø NETVÆRKS- OG VIDENSCENTER for det åbne land, natur og miljø Vi vil bevare det gode og udvikle noget nyt og endnu bedre derfor ønsker vi at skabe et netværks- og videnscenter for natur og miljø i Vejle.

Læs mere

CAMPUS BORNHOLM. Fremtidens grønne uddannelser 1. november 2011

CAMPUS BORNHOLM. Fremtidens grønne uddannelser 1. november 2011 CAMPUS BORNHOLM Fremtiden starter her Fremtidens grønne uddannelser 1. november 2011 Campus Bornholm blev skabt i 2010 ved en fusion af det tidligere Bornholms Gymnasium, Bornholms Erhvervsskole og VUC

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN. OPTIMÉR

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen.

Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen. Bornholmermål 1: WILD GREEN - Bornholm har et positivt CO 2 -regnskab i 2035 Billeddelen med relations-id rid13 blev ikke fundet i filen. Bornholmermål 1: WILD GREEN - Bornholm har et positivt CO 2 -regnskab

Læs mere

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET

VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET VERSION 2.0 KOLDING VI DESIGNER LIVET I KOLDING UDVIDER VI DEN ALMINDELIGE OPFATTELSE AF DESIGN. ET DESIGN I KOLDING FORSTÅR VI DESIGN SOM BÅDE ET DESIGN (PRODUKTET) OG AT DESIGNE (PROCESSEN) KOLDING DESIGN

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Altiflex - erfaringer med SME programmet. 9. marts, 2017

Altiflex - erfaringer med SME programmet. 9. marts, 2017 Altiflex - erfaringer med SME programmet 9. marts, 2017 Agenda Om Altiflex - historie og forretningsmodel Altiflex interimsaflukning løsninger og fordele Produktudvikling Hvad betyder markedsmodningsstøtten

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach

KLIMATILPASNING. Foto Ursula Bach KLIMATILPASNING I de kommende år skal Københavns klimatilpasningsplan omsættes til konkrete anlægsprojekter. Klimatilpasning handler om at ruste København til at modstå de vejrmæssige udfordringer som

Læs mere

3 2.1 FREDERIKSHAVN KOMMUNE

3 2.1 FREDERIKSHAVN KOMMUNE ter Cen 5 4 13 2 6 1 11 7 10 12 8 9 for BÆ 3 2.1 I T G Y D E R U G K I DV G N LI FREDERIKSHAVN KOMMUNE 1 Indhold Få realiseret din virksomheds grønne idé 3 Energibyen søger samarbejdspartnere 4 Fordele

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.

Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium. 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator. Resume af Seminar Bestyrelsen, Støvring Gymnasium 12. September 2012 Pernille Storgaard Bøge, U-facilitator (www.u-facilitator.dk) Formål og program Formål med dagen Program for dagen At gøre kort status

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395 Kontakt: Sans for business DK TØNDER 6 5 Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 7 2 3 4 1 DK-6270 Tønder Telefon: +45 7492 9395 www.toender-regio.de DE De Sansers Land Kontaktperson: Christiane Plischke E-Mail:

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2015

Langsigtede mål , samt delmål for 2015 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2015 Udvalg: - og Planudvalget ØPU-1 formulering Bright Green Island fra vision til handling (De 4 visioner) elforsyning, varmeforsyning, byggeri og transport

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Kan det nye byggeri renoveres?

Kan det nye byggeri renoveres? Kan det nye byggeri renoveres? De studerende efterspørger casebaseret undervisning, og på DTU eksperimenterer man sammen med Kunstakademiets Arkitektskole med at lade de studerende bytte projekter for

Læs mere

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi

FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi 1 FishFabrica The Creative Academy of The Baltic Sea Region >>Et skridt ind i den kreative økonomi Vi lever i idéernes verden. Den verden, hvor drivkraften grundlæggende er at kunne skabe idéer og omsætte

Læs mere

Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter

Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter Medarbejderdeltagelse i virksomheders klima og energiaktiviteter Carbon20 kompetencedag 24. april 2012, Kolding Michael Søgaard Jørgensen DTU msjo@dtu.dk Oversigt Introduktion Medarbejderdeltagelse i virksomheders

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

ETFE-folie. Fremtidens fleksible byggemateriale

ETFE-folie. Fremtidens fleksible byggemateriale ETFE-folie Fremtidens fleksible byggemateriale 2 Inspireret af naturen ETFE - Fremtidens byggemateriale ETFE er fremtidens byggemateriale med et stort potentiale for kreativitet og nytænkning. På rekordtid

Læs mere

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation

Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen Kolding Kommunes Strategi for Grøn Generation Øverst: Strategien sætter

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere