DET GRØNNE PAKHUS. oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET GRØNNE PAKHUS. oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE"

Transkript

1 DET GRØNNE PAKHUS oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger: Business Center Bornholm Torvegade 7, 1. DK-3700 Rønne Tel:

2 Introduktion Hermed fremsendes ansøgning om økonomisk støtte til etablering af Det Grønne Pakhus et oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri på Bornholm. Det Grønne Pakhus vil være et fysisk showroom, der understøtter den eksisterende satsning på grønt byggeri på Bornholm med henblik på at øge efterspørgslen i bygge- og anlægsbranchen og gøre branchen forandringsstærk, så det sikres at den i fremtiden formår at bevare bygge- og anlægsopgaver på bornholmske hænder. Udover at bringe branchen forrest i materialevalg rummer initiativet samtidig et stort potentiale for at skabe konkurrencefordele for branchen, herunder introducere materialer og byggeprocesser, der kan forbedre arbejdsmiljø og sundhed for håndværkerne. Showroom!et vil som en levende udstilling med begivenheder og en inspirerende formidling også udgøre et folkeligt initiativ, der kan bygge bro til den professionelle branche og øge efterspørgslen på grønt byggeri blandt øens borgere. Det Grønne Pakhus vil være den første af sin art i Danmark og forventes at bidrage til en synliggørelse og styrkelse af Bornholms profil som en grøn bæredygtig ø. Projektet vil desuden fungere som en forberedelse til at gøre Bornholm til hjemsted for verdens første bæredygtige byggefestival i 2014, der har til formål at gennemføre praktiske eksperimenter med miljørigtige materialer på en større skala. Med en projektgruppe bestående af Business Center Bornholm/Projekt Grønt byggeri, Energitjenesten, Bright Park Bornholm, Campus Bornholm samt den lokalt repræsenterede designvirksomhed Co Creative, står der et tværfaglig og specialiseret team klar til at realisere ideen. Initiativet er desuden bredt forankret i bygge- og anlægsbranchen, hvor foreløbig 10 adspurgte aktører har givet deres positive tilsagn om medvirken, herunder Dansk Byggeri, øens største entreprenør virksomhed (PL Entreprise), største tegnestue (Steenbergs Tegnestue) samt største byggevareforretning (Fridolf A/S). Projektgruppen står til rådighed for besvarelse af eventuelle spørgsmål og er iøvrigt imødekommende overfor at tilpasse projektet til eventuelle ønsker fra Regional Udvikling. Med venlig hilsen, Business Center Bornholm Side 2 af 11

3 1. IDE OG KONCEPT Etablering af bæredygtigt materialeunivers på Bornholm Det Grønne Pakhus skal være en udstilling og et levende oplevelsescenter for bæredygtige byggematerialer og grønt byggeri på Bornholm. Her kan borgere og byggebranche mødes i et inspirerende showroom fyldt med alverdens miljøvenlige materialer. Det Grønne Pakhus skal udstille miljøvenlige og bæredygtige byggematerialer - alt lige fra facader, vægge, lofter, isolering, vinduer og tag - til fliser, malinger og gulve. Besøgende vil her få en unik mulighed for at udvide horisonten med anderledes typer af materialer, som ikke altid kan findes på hylderne i det lokale byggemarked. Kork, hør og hamp-isolering, kokosnød og karton-paneler, bambusgulve, præfabrikerede halmbyggeklodser, pressede lersten, bioplastmaterialer og vugge-tilvugge komponenter er blot nogle af de eksempler på materialer, der vil være at opleve. Et grønt showroom for bygge- og anlægsbranchen Samtidig får bygge- og anlægsbranchen et udstillingsvindue til at demonstrere grønne byggekompetencer. Der vil løbende være håndværkeraktiviteter i og omkring pakhuset, som viser hvordan de nye løsninger kan tage sig ud og anvendes i byggeprocessen. Målet er at bidrage til at bringe Bornholm helt i front som grøn ø gennem en praksisorienteret pionér-model hvor borgere, erhvervsliv, branchefolk og myndigheder samarbejder om at gennemføre eksperimenter og udbrede anvendelsen af grønt byggeri i lokalsamfundet. Side 3 af 11

4 Materialerne Der vil i udvælgelsen af byggematerialer til udstillingen i Det Grønne Pakhus blive lagt vægt på at demonstrere bæredygtighed i byggeriet som mere end bygningens energiforbrug. Bæredygtige materialer handler også om, hvor materialerne kommer fra, hvor lang tid de holder, og hvad de kan bruges til, når de er udtjente. Ved at belyse bæredygtighed i begrebets bredere forstand tages også råvarens oprindelse, dens forarbejdningsproces, holdbarhed, krav til vedligeholdelse, påvirkning på indeklima og sundhed samt materialets bortskaffelse med i det samlede regnestykke. Udstillingen vil belyse materialernes evner til dekonstruktion, genbrug og bortskaffelse. Der vil blive set på byggematerialer designet efter craddleto-craddle principper, som fokuserer på livscyklusperspektivet. Udstillingen inkluderer materialer fra vedvarende ressourcer, genbrugsmaterialer, samt materialer valgt ud fra en vurdering af materialernes øvrige positive egenskaber ifht. bæredygtighed i byggeriet og arkitekturen. Nye materialer kan eksempelvis have strukturer og taktiliteter, der åbner nye muligheder og fortrin for at udfolde sig æstetisk i udformning af interiør, bygningsfacader, beklædninger mm.. Side 4 af 11

5 2. Udstillingens aktiviteter For at gøre udstillingen dynamisk og attraktiv blandt borgerne involveres de forskellige aktører i branchen aktivt ved at gennemføre forskellige live byggeaktiviteter. Det kan dels være lokale håndværkerfirmaer, der demonstrerer en særlig byggeaktivitet, eller deltagere fra grøn håndværker uddannelsen, som kan øve sig på at montere eller bygge med de nye materialer. Byggeaktiviteterne inkluderer: - Mockups: Der bygges mock-ups til udstillingen enten af virksomheder eller som led i Grøn Håndværker uddannelsen. - Byggedage: Der opføres små byggeprojekter i lille skala med brug af de forskellige materialer, fx. et legehus til børn, et drivhus eller en udendørs sauna. Aktiviteten holdes i weekenden, og der trækkes lod blandt de besøgende borgere, som kan vinde det færdige resultat som præmie. - Husets indretning: Ideen er at pakhus-bygningen løbende forvandles til et grønt oplevelsesbyggeri i sig selv. Det kan være gulve, vægge, lofter eller skillevægge, som et firma med håndværkerer/entreprenører/ingeniører/arkitekter påtager sig opgaven med at istandsætte / udsmykke med nye materialer. For hver montage vil det blive kommunikeret, hvilket team/virksomheder der har udført håndværket. - Videomontager: De forskellige byggeaktiviteter benyttes til at producere små informationsvideoer med film fra byggeprocessen og interviews med håndværkerne. Videoerne kan efterfølgende fremvises på skærme i udstillingslokalet i de perioder, hvor der ikke er aktiviteter i Det Grønne Pakhus. Side 5 af 11

6 3. Innovationsaktiviteter for byggebranchen Branchens rolle i showroom!et skal også handle om at belyse/undersøge de nye materialers muligheder for at skabe innovation i byggeprocessen, i og med at et bæredygtigt materialevalg også kan indbefatte nemmere, hurtigere og mere økonomisk fordelagtige arbejdsprocesser ifm. nybyggeri og renoveringer. Nye materialer og byggemetoder De miljørigtige materialer åbner op for nye måder at bygge på. Rent økonomisk har lønomkostningerne og byggetid udgjort en afgørende faktor for valg af materialer. Cob byggerier eller lerstampede huse er måske bæredygtige set fra et miljømæssigt perspektiv, men ud fra en virksomhedsøkonomisk synsvinkel er det ikke en farbar vej i et højtlønsland som Danmark, da det typisk vil være for arbejdskraft intensivt og dermed for dyrt at opføre af professionelle håndværkere. Elementbyggeriet har gået sin sejrsgang verden over, forbi det er hurtigt at opføre med et minimum af arbejdskraft, som dermed kan spare lønninger og renter på dyre byggelån. Med introduktion af nye typer materialer opstår der nye muligheder for at retænke byggeprocessen og skabe bæredygtige løsninger i samspil med miljørigtige materialer og nye byggemetoder. Lokal præfabrikation kan også være relevant, hvor miljørigtige materialer anvendes til byggeri i montagehaller i vintermånederne. Indeklima og arbejdsmiljø Udstillingen sætter på samme måde fokus på mulige miljøgevinster, hvor nogle materialer kan rumme fordele under selve konstruktionsarbejdet, eksempelvis ved at være mindre sundhedsskadelige og tilbyde en forbedring af håndværkernes fysiske arbejdsmiljø. På samme måde sættes overfor borgerne fokus på materialer, der har positiv indvirkning på sundhed og indeklima for brugerne af det færdige byggeri. Eksempelvis bedre fugtabsorbering og mindre (ingen) afdunstning og dermed bedre indeklima, sundhed og fornemmelse af sit hus. Innovation workshops Med henblik på at skabe lokal innovation og afdække ovenstående potentialer afholdes der som led i projektets gennemførsel en række workshops og seminarer for deltagende håndværksvirksomheder, hvor muligheder og fordele i byggeprocessen ved at anvende bæredygtige materialer afdækkes. Side 6 af 11

7 4. Udstillingens fysiske placering Det Grønne Pakhus er planlagt til at blive indrettet i et af de store lagerlokaler ved Bright Park Bornholm. Ved at placere udstillingen her er der mulighed for at opnå fordele af erhvervsparkens fokus på bæredygtighed og kreativitet og sammenhængen mellem konferencefaciliteter, kontor og udstilling. Derudover er lagerlokalet udstyret med en stor port og et tilhørende udendørs gårdareal, der vil være oplagt at benytte ved gennemførsel af demonstrationsbyggeaktiviteter og håndværkerdage. Valget af Bright Park Bornholm Beliggenhed for aktiviteter kan hurtigt blive et diskussionsspørgsmål på Bornholm. I vores henvendelser til branchen, hæfter vi os ved, at vi har fået både meget bred og positiv opbakning fra alle vi har spurgt i branchen ift. selve projektindholdet, men vi har også fået adskillige forslag til alternativ beliggenhed end den der er foreslået. I den forbindelse skal det nævnes at Bright Park Bornholm er valgt som lokation til det grønne pakhus, udfra en vurdering af, at Bright Park Bornholm har de fysiske rammer, der skal til for at kunne rumme de mange funktioner og potentialer der ligger i projektet. Disse fordrer et stort antal - og dermed billige - m2, og som nævnt tilstødende lokaler der kan rumme workshops, mulighed for bespisning og ikke mindst en reception der har dagligt åben, og som kan modtage gæster samt åbne og lukke udstillingen. Lokalerne i Bright Park skal ikke istandsættes, står indflytningsklar og sikrer derved momentum, idet der netop nu og frem til 2014, ligger stor synergieffekt til flere andre projekter rettet mod grønt byggeri. Det være sig projekt Udvikling af grønt byggeri og uddannelse (BCB), Udvikling af grønt byggeri og spin-off (BCB), Energioptimering af den bornholmske boligmasse (Energitjenesten) samt Forankring af visionen om en "grøn bæredygtig ø" (LAG). Alle disse projekter vil vinde betragteligt ved en realisering af det grønne pakhus indenfor deres deres projekttid, og de vil omvendt bidrage til at skabe hype omkring det grønne pakhus. Tanken er dog også, at alle mock-ups og udstiillingmoduler konstrueres på en måde så de vil kunne flyttes, hvis der i fremtiden skulle vise sig en endnu bedre lokation, såfremt der opnåes finansiering til de næste faser af projektet og bygningernes pris og funktion bliver af en sådan karakter, at de vil egne sig til showroom. Synergi til Villa Smart For god ordens skyld skal nævnes, at øen også huser Villa Smart som ejes at Østkraft. Villa Smart fungerer også som et slags showroom. Men her har man valgt at skabe et showroom, der skal illudere et "hjem" i en villa, og hvor der ikke er plads til egentligt udstilling. Desuden har man i Villa Smart alene valgt at fokusere på elektriske løsninger. Villa Smart har dermed ikke mulighed for at huse de funktioner, Side 7 af 11

8 der lægges op til i dette projekt. Der lægges dog op til et tæt samarbejde med Villa Smart idet de to udstillingskoncepter netop vil kunne komplimentere hinanden og eksempelvis udgøre et glimrende dobbeltudflugtsmål for Energy Tours delegationer. 5. Projektets kobling til The Green Plot en bæredygtige byggefestival på Bornholm Etableringen af Det Grønne Pakhus foretages i kombination med udviklingen af The Green Plot, en international bæredygtige byggefestival, der planlægges afholdt på Bornholm første gang i august Byggefestivalen vil være et fagligt og socialt oplevelsesarrangement for borgere og turister, der kan opleve de nye materialer og kreative byggeudfoldelser sammen med deltagere fra den nationale og internationale bygge- og anlægsverden. Byggefestivalen vil være et kreativt eksperimentarium for grøn arkitektur og miljøvenlig bygningsteknologi, hvor nye ideer kan prøves af i 1-1-skala og opleves på tæt hold. De aktive deltagere er arkitekter, ingeniører, håndværkere og entreprenører der inviteres lokalt fra Bornholm, Danmark og fra udlandet, mens der inviteres producenter fra hele verden til at udstille miljørigtige materialer. Udover de professionelle aktører inviteres studerende fra arkitekt-, ingeniør- og designskoler i Danmark og internationalt. Med etableringen af Det Grønne Pakhus skabes en naturlig og lokal platform for iværksættelse af en større international arkitektur-begivenhed på Bornholm i form af en byggefestival. Med den lokale forankring i et udstillings-pakhus i året op til festivalens premiere, kan der skabes værdifulde kontakter og øens position som Nordeuropæisk centrum for bæredygtigt byggeri og grøn ø kan udbygges og tiltrække øget opmærksomhed og flere deltagere. Der vil derfor være store synergier i planlægningen mellem etableringen af en permanent showroom udstilling og den efterfølgende større skala byggefestival. Helt konkret vil der som led i indeværende ansøgning blive foretaget et fundraising arbejde for at tilvejebringe midler til at gennemføre den første byggefestival i sensommeren The Green Plot vil blive organiseret gennem etablering af en forening, der tegnes af festivalledelse og med en tilhørende styregruppe / bestyrelse, hvor nøgleaktører fra involverede institutioner og offentlige parter er repræsenteret. Side 8 af 11

9 Projektet er et initiativ fra Co-Creative, tegnestuen Vandkunsten og materialebanken KISS MATERIALS som er udviklet videre i samarbejde med Business Center Bornholm. Det forventes at indgå partnerskaber med Dansk Arkitekturcenter, Kunstakademiets skoler for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg samt Dansk Byggeri om at indgå i festivalens bestyrelse / styregruppe sammen med Business Center Bornholm. Derudover forventes sammensat en bred gruppe af samarbejdspartnere af lokale og nationale aktører. Som led i nuværende aftalegrundlag er det fastlagt at festivalen skal være et nationalt projekt med internationale deltagere, men med fast geografisk hjemsted (afholdelse) på Bornholm. Der er opnået et foreløbigt positivt tilsagn fra PL Entreprise om at anvende arealet ved den tidligere Hasle Klinkerfabrik som festivalområde. 6. Baggrund: Projektets strategiske perspektiver Etablering af en udstilling for grønne byggematerialer og et efterfølgende praksislaboratorium i form af en byggefestival skal ses som del af en større strategisk indsats for at positionere Bornholm som eksperimentelt centrum for udvikling og demonstration af bæredygtigt byggeri. Nøglebudskabet er, at hvor energiforbrug og vedvarende energikilder har været i fokus det seneste årti, kommer næste fase i klimaagendaen til at handle om materialernes indbyggede miljøvenlighed. Fremtidens byggematerialer er bæredygtige Bygninger tegner sig for ca. 40% af Danmarks samlede energiforbrug og udgør derfor et afgørende område i indsatsen for et bedre klima og miljø. Det er dog væsentligt at bemærke, at energiforbruget til elektricitet og opvarmning af boligen kun udgør en mindre del af boligens samlede miljøpåvirkning. Et oplagt næste skridt for at forbedre det samlede regnestykke er at øge fokus på det iboende energiforbrug samt øvrige miljø- og sundhedsfaktorer, der ligger gemt i forskellige typer af byggematerialer. Rundt regnet halvdelen af vores materialeforbrug finder vi inden for byggebranchen, og potentialet for forbedringer er således stort. Derfor er der også rigtig mange indikatorer som peger på, at vi indenfor de næste år kommer til at opleve en rivende udvikling indenfor anvendelsen af bæredygtige byggematerialer. Tilsvarende kan det forventes, at fokus på bygningers levetid og muligheder for at genbruge komponenter som eksempelvis formuleret i vugge-tilvugge principperne vil vokse i praksis. For byggebranchen selv er der sunde økonomiske incitamenter for at gå på udkig efter mere bæredygtige materialetyper. Dels er mange konventionelle byggematerialer energikrævende at fremstille og derfor sårbare over stigende Side 9 af 11

10 energipriser. Dertil kommer, at priserne på materialer fra begrænsede naturressourcer generelt er stigende grundet råvareknaphed og øget global efterspørgsel. Derfor ses der også en voksende interesse blandt byggevareproducenter for at tage skridt imod at genbruge og skifte til vedvarende materialekilder. For forbrugeren handler det både om miljøhensyn og mulige økonomiske besparelser - men også om en stigende sundhedsbevidsthed, hvor materialer der bidrager til et bedre indeklima i højere grad efterspørges. Lovgivningen er endnu ikke på plads på området, men det må forventes, at også de offentlige myndigheder indenfor de næste år vil bidrage til at præge udviklingen - i takt med at miljøstandarden i byggeriet ønskes hævet yderligere. Tilsammen tegner der sig et billede af en fremtid, hvor der vil være både økonomiske, sundhedsmæssige og lovmæssige incitamenter for at bygge med miljøvenlige materialer leveret fra vedvarende ressourcer eller genbrugskilder. Projektet etablerer sig således på et tidligt stadium indenfor en fremtidig højaktuel kontekst. Vi har eksempelvis set, hvordan Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy igennem årtier har kunnet spille en vigtig rolle for innovation og udvikling af alternative energiformer. På samme måde kan et oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri i kombination med en byggefestival være med til at tiltrække og samle ressourcer på området i Danmark. Bæredygtige materialer som drivkraft for Bornholmsk erhvervsudvikling Et stærkt lokalt fokus og eksperimenteren med miljøvenlige materialer kan dels bidrage til at fremme miljøindsatsen blandt borgere og virksomheder på Bornholm, men kan også være en mulig kilde til at skabe lokal og bæredygtig vækst. Byggebranchen er idag domineret af færre større traditionelle materialeproducenter, som ikke nødvendigvis repræsenterer miljørigtige løsninger. Med et skift i markedets efterspørgsel vil der opstå nye muligheder for den brede underskov af små eksperimenterende producenter af miljøvenlige byggematerialer for at få plads på hylderne og i bygherrernes udbudsmaterialer. Ved at være visionær frontløber indenfor grønt byggeri kan en sådan markedsudvikling bruges til at skabe lokal vækst og tiltrække erhvervsliv, partnerskaber og arbejdspladser til Bornholm. Der vil være internationale virksomheder, der er parate til at investere i løsninger og markeder, som kan skaffe dem et springbræt til grønt byggeri i Danmark, Norden og Europa. Her står Bornholm som grøn bæredygtig ø og Bright Green Island flot positioneret. På samme måde ligger der mange nye materialeløsninger og venter på at blive udviklet, når først der opstår en efterspørgsel på dem. Behov, som kan forestilles at blive konverteret af driftige iværksættere og lokale erhvervsfolk til opstart af nye Side 10 af 11

11 produktlinjer og virksomheder på Bornholm, der kan levere de ønskede komponenter lokalt. Når mursten vokser på marken Der ligger et særligt interessant potentiale for øen at blive base for nye virksomheder indenfor biobaseret materialeproduktion. Et af de afgørende skift i fremtidens byggevaremarked vil være fra begrænsede naturressourcer til at benytte vedvarende kilder, som fremstilles igennem landbrug og skovbrug. Idag benytter vi i Danmark friskdyrket biomasse, eksempelvis halm, som direkte energikilde til afbrænding, mens det i et livscyklusperspektiv og CO2-mæssigt regnskab er langt mere fordelagtigt først at benytte det til eksempelvis materialer i byggeriet og istedet afbrænde mindre jomfrueligt biomasse i en senere livscyklus fase. Halm er netop et eksempel på et sådant råmateriale som idag benyttes til at fremstille nye miljøvenlige mursten til byggeriet i halvfabrika byggeklods-form klar til brug. Der findes dog mange andre spændende kombinationer mellem fødevareproduktion og byggematerialedyrkning, som det eksempelvis ses med hamp-produkter, hør og specialiseret skovbrug. Med landbrug som det største erhverv på Bornholm, synes det oplagt at der kan foretages eksperimenter med at udlægge arealer til dyrkningen af nye typer biomasse til byggematerialer i kombination med en mere varieret fødevareproduktion. På samme måde som vi har set en lokal fødevareklynge vokse frem på øen, hvor der er et tæt samspil mellem primærsektoren og fødevarevirksomhederne, kan vi forestille os at den samme model overføres til de bæredygtige byggematerialer. Måske en større skala produktion vil være mere rentabel at gennemføre andre steder i Europa, men som testlaboratorium er den Bornholmske erhvervsstruktur oplagt for at afprøve nye typer af materialer, produktions- og forarbejdningsformer. De lokale materialer Det er også værd at bemærke, at evnen til at anvende lokale ressourcer i byggeriet er en central bæredygtighedsfaktor i fremtidens materialemarked. Transportudgifter kan allerede idag udgøre mere end 50% af råstofprisen, og der er derfor store ressourcer at spare ved at vælge lokalt producerede byggematerialer. Her ligger oplagte muligheder for etablering af nye mikrovirksomheder og lokale forarbejdsingsmetoder, hvor materialerne fremstilles eller genbruges så tæt på byggepladsen som muligt. Det kan give grobund for udvikling af nye forarbejdningsmaskiner, der kan bruges ude på selve byggepladsen og metoder, hvor der laves lokal genbrug, fx. lokalt indsamlet papirmasse eller genbrugsmaterialer. En udvikling der kalder på udvikling af nye metoder, maskiner og forretningsmodeller, der kan løfte det lokale potentiale, og som vil være oplagt at teste af og udvikle på Bornholm i en kombination af brancheudvikling, håndværker uddannelse og borgerrettede tiltag. Side 11 af 11

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer

STRATEGI 2024. Der findes ikke affald - kun ressourcer STRATEGI 2024 Der findes ikke affald - kun ressourcer Juni 2014 Baggrund I perioden frem til 2024 vil der fortsat ske ændringer i samfundets udvikling, herunder i hvordan affalds- og energiopgaver defineres

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Mere end 80 forskellige

Mere end 80 forskellige FREMTIDENS PARCELHUS Mere end 80 forskellige svanemærkede, sunde, lavenergihuse er på vej til danskerne. Fremtidens Parcelhuse er en udstilling af 86 parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Husene skal vise,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT

MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT MINI GUIDE TIL ET BÆREDYGTIGT LÆSEVEJLEDNING Lejerbos bæredygtige boliger er beskrevet i tre dokumenter, som samlet tegner Lejerbos koncept for almene bæredygtige boliger. Visionsdokumentet beskriver den

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT

Baggrund. European Energy ønsker at bygge flere solkraftværker på Bornholm. Side 2. Solprojekt Bornholm FORTROLIGT Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) har vedtaget en ambitiøs plan med det mål, at Bornholm bliver en grøn Ø, med en høj andel af vedvarende energi, forberedt til fremtidens intelligente el-system.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder

Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kravprofil til brug ved ansættelse af leder til VitaPark Odder Kolding, den 10. november 2014 KEN BAGGRUND Dette notat er udarbejdet i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af kandidater til stillingen

Læs mere

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB)

Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014. Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Passivhus Nordvest Fyraftensmøde 20.11.2014 Rådgiverens arbejde i praksis med bæredygtighed og herunder certificeringsordninger (DGNB) Introduktion Indlægsholder Jørgen Lange Teknikumingeniør 1987, Byggeri,

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Green Ci(es - Klima og adfærd

Green Ci(es - Klima og adfærd Workshoprapport Green Ci(es - Klima og adfærd Idéudvikling om nye ini7a7ver, 31. oktober 2012 Idéudviklings workshop D. 31. oktober 2012 a/oldt Green Ci6es i Osramhuset i København en heldagsworkshop om

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus. - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse

Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus. - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse August 2011 Udarbejdet af Lisbeth Eeg, Hjørring Kommune Malene Stentoft

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde

Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde BRK ansøger Vækstforum om et tilskud på maximalt kr. 461.250 af de Regionale Udviklingsmidler til medfinansiering af et et-årigt

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED 230 afsnit 13 KLIMA OG BÆREDYGTIGHED Indhold: 13.1 Bæredygtigt byggeri...232-233 13.2 Muret byggeri i et bæredygtigt perspektiv... 234 231 13.1 Bæredygtigt byggeri Hos Saint-Gobain Weber A/S er bæredygtighed

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

PARALLELOPDRAG HELHEDSPLAN FOLKEMØDET & ALLINGE FOR PROCES- OG PROJEKTBESKRIVELSE 19. JANUAR 2015 BLUE BAKERY ARKITEKTKONKURRENCERDK CO-CREATIVE

PARALLELOPDRAG HELHEDSPLAN FOLKEMØDET & ALLINGE FOR PROCES- OG PROJEKTBESKRIVELSE 19. JANUAR 2015 BLUE BAKERY ARKITEKTKONKURRENCERDK CO-CREATIVE PARALLELOPDRAG HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE PROCES OG PROJEKTBESKRIVELSE 19. JANUAR 2015 BLUE BAKERY ARKITEKTKONKURRENCERDK COCREATIVE HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE Proces og projektbeskrivelse

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion

Projektleder for: Udnyttelse af grøn biomasse i dansk svineproduktion 21.01.2015 KANMIOPLEVELSER OG ERFARINGER MED GUDP-ANSØGNINGER OG PROJEKT GENNEMFØRSLER, LEDER FOR AF SEKTION FOR IMMUNOLOGI OG MIKROBIOLOGI, INSTITUT FOR HUSDYRVIDENSKAB GUDP-infomøde, Århus, Onsdag 21.

Læs mere

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes

Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Workshop 17. maj 2010 - Gate21 Plan C Delprojekt 1 Erfaringer fra energispareprojekter i Københavns Kommunes Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Dagsorden Baggrund og grundlag Energirenovering

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til?

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - Hvad skal der til? Jeppe Læssøe, Forskningsprogram for Miljø- og Sundhedspædagogik Institut for Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet, Campus København UNESCO om UBU

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse

Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud. Projektskitse Bedre indeklima, beskæftigelse og energibesparelser Et nationalt startskud Projektskitse 3. maj 2012 Landets skoler og daginstitutioner har arbejdsmiljøproblemer Mindst 50 procent af klasseværelserne og

Læs mere

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri

Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri Nye uddannelsestilbud i Bæredygtigt Byggeri AMU kurserne vil blive afholdt vinter 2012/2013 Ingeniør- og akademikurserne vil blive afholdt i foråret 2013 Projekt Opkvalificering af region Sjælland til

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

Hovedaftale om Klimapartnerskab

Hovedaftale om Klimapartnerskab Hovedaftale om Klimapartnerskab Denne aftale er indgået mellem: Vejen Kommune og SE Service A/S Ravnevej 12 6705 Esbjerg Ø CVR-nr. 20 70 58 33 (i det følgende kaldet SE Big Blue ) Til denne Hovedaftale

Læs mere

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030

Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Fremtidens affald, forbrænding, energi og ressourcer 2030 Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning. www.fremforsk.dk I 2025 forventes 75% af jorden befolkning

Læs mere

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S)

Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Danmark tjener penge på det nordiske samarbejde Af minister for nordisk samarbejde Carsten Hansen (S) Fem lande. Tre selvstyrende områder. 26 millioner indbyggere og verdens 12. største økonomi. Det er

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS

Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv. jan drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning ApS Vi udfører alt inden for tømrer- & snedkerarbejde for både private og erhverv jan drøhse jan drøhse Om Jan Drøhse Jan Drøhse Løgumkloster Tømrer- & Snedkerforretning er en kompetent og erfaren håndværksvirksomhed

Læs mere

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS

KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS KORT OG GODT OM STRÅTAGETS HUS 1 VISIONEN Kære tækkemænd. Stråtagets Hus er jeres fags udstillingsvindue over for omverdenen: et besøgs- og oplevelsessted, et sted for faglig udvikling, demonstration af

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Lette løsninger for et bedre miljø!

Lette løsninger for et bedre miljø! Lette løsninger for et bedre miljø! Jackon A/S er Nordens ledende producent af isolering og emballage i polystyren. Vi leverer energieffektive og komplette løsninger til fundament og bolig. Der er mange

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011

De fire løsninger til Vision Gammelsø. HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 De fire løsninger til Vision Gammelsø HTK Innovation Camp den 9. juni 2011 29 interne medarbejdere fra HTK udvikler 4 løsninger til Vision Gammelsø på 8 timer med Instant Business Innovation Metoden Dagens

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere