DET GRØNNE PAKHUS. oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET GRØNNE PAKHUS. oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE"

Transkript

1 DET GRØNNE PAKHUS oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger: Business Center Bornholm Torvegade 7, 1. DK-3700 Rønne Tel:

2 Introduktion Hermed fremsendes ansøgning om økonomisk støtte til etablering af Det Grønne Pakhus et oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri på Bornholm. Det Grønne Pakhus vil være et fysisk showroom, der understøtter den eksisterende satsning på grønt byggeri på Bornholm med henblik på at øge efterspørgslen i bygge- og anlægsbranchen og gøre branchen forandringsstærk, så det sikres at den i fremtiden formår at bevare bygge- og anlægsopgaver på bornholmske hænder. Udover at bringe branchen forrest i materialevalg rummer initiativet samtidig et stort potentiale for at skabe konkurrencefordele for branchen, herunder introducere materialer og byggeprocesser, der kan forbedre arbejdsmiljø og sundhed for håndværkerne. Showroom!et vil som en levende udstilling med begivenheder og en inspirerende formidling også udgøre et folkeligt initiativ, der kan bygge bro til den professionelle branche og øge efterspørgslen på grønt byggeri blandt øens borgere. Det Grønne Pakhus vil være den første af sin art i Danmark og forventes at bidrage til en synliggørelse og styrkelse af Bornholms profil som en grøn bæredygtig ø. Projektet vil desuden fungere som en forberedelse til at gøre Bornholm til hjemsted for verdens første bæredygtige byggefestival i 2014, der har til formål at gennemføre praktiske eksperimenter med miljørigtige materialer på en større skala. Med en projektgruppe bestående af Business Center Bornholm/Projekt Grønt byggeri, Energitjenesten, Bright Park Bornholm, Campus Bornholm samt den lokalt repræsenterede designvirksomhed Co Creative, står der et tværfaglig og specialiseret team klar til at realisere ideen. Initiativet er desuden bredt forankret i bygge- og anlægsbranchen, hvor foreløbig 10 adspurgte aktører har givet deres positive tilsagn om medvirken, herunder Dansk Byggeri, øens største entreprenør virksomhed (PL Entreprise), største tegnestue (Steenbergs Tegnestue) samt største byggevareforretning (Fridolf A/S). Projektgruppen står til rådighed for besvarelse af eventuelle spørgsmål og er iøvrigt imødekommende overfor at tilpasse projektet til eventuelle ønsker fra Regional Udvikling. Med venlig hilsen, Business Center Bornholm Side 2 af 11

3 1. IDE OG KONCEPT Etablering af bæredygtigt materialeunivers på Bornholm Det Grønne Pakhus skal være en udstilling og et levende oplevelsescenter for bæredygtige byggematerialer og grønt byggeri på Bornholm. Her kan borgere og byggebranche mødes i et inspirerende showroom fyldt med alverdens miljøvenlige materialer. Det Grønne Pakhus skal udstille miljøvenlige og bæredygtige byggematerialer - alt lige fra facader, vægge, lofter, isolering, vinduer og tag - til fliser, malinger og gulve. Besøgende vil her få en unik mulighed for at udvide horisonten med anderledes typer af materialer, som ikke altid kan findes på hylderne i det lokale byggemarked. Kork, hør og hamp-isolering, kokosnød og karton-paneler, bambusgulve, præfabrikerede halmbyggeklodser, pressede lersten, bioplastmaterialer og vugge-tilvugge komponenter er blot nogle af de eksempler på materialer, der vil være at opleve. Et grønt showroom for bygge- og anlægsbranchen Samtidig får bygge- og anlægsbranchen et udstillingsvindue til at demonstrere grønne byggekompetencer. Der vil løbende være håndværkeraktiviteter i og omkring pakhuset, som viser hvordan de nye løsninger kan tage sig ud og anvendes i byggeprocessen. Målet er at bidrage til at bringe Bornholm helt i front som grøn ø gennem en praksisorienteret pionér-model hvor borgere, erhvervsliv, branchefolk og myndigheder samarbejder om at gennemføre eksperimenter og udbrede anvendelsen af grønt byggeri i lokalsamfundet. Side 3 af 11

4 Materialerne Der vil i udvælgelsen af byggematerialer til udstillingen i Det Grønne Pakhus blive lagt vægt på at demonstrere bæredygtighed i byggeriet som mere end bygningens energiforbrug. Bæredygtige materialer handler også om, hvor materialerne kommer fra, hvor lang tid de holder, og hvad de kan bruges til, når de er udtjente. Ved at belyse bæredygtighed i begrebets bredere forstand tages også råvarens oprindelse, dens forarbejdningsproces, holdbarhed, krav til vedligeholdelse, påvirkning på indeklima og sundhed samt materialets bortskaffelse med i det samlede regnestykke. Udstillingen vil belyse materialernes evner til dekonstruktion, genbrug og bortskaffelse. Der vil blive set på byggematerialer designet efter craddleto-craddle principper, som fokuserer på livscyklusperspektivet. Udstillingen inkluderer materialer fra vedvarende ressourcer, genbrugsmaterialer, samt materialer valgt ud fra en vurdering af materialernes øvrige positive egenskaber ifht. bæredygtighed i byggeriet og arkitekturen. Nye materialer kan eksempelvis have strukturer og taktiliteter, der åbner nye muligheder og fortrin for at udfolde sig æstetisk i udformning af interiør, bygningsfacader, beklædninger mm.. Side 4 af 11

5 2. Udstillingens aktiviteter For at gøre udstillingen dynamisk og attraktiv blandt borgerne involveres de forskellige aktører i branchen aktivt ved at gennemføre forskellige live byggeaktiviteter. Det kan dels være lokale håndværkerfirmaer, der demonstrerer en særlig byggeaktivitet, eller deltagere fra grøn håndværker uddannelsen, som kan øve sig på at montere eller bygge med de nye materialer. Byggeaktiviteterne inkluderer: - Mockups: Der bygges mock-ups til udstillingen enten af virksomheder eller som led i Grøn Håndværker uddannelsen. - Byggedage: Der opføres små byggeprojekter i lille skala med brug af de forskellige materialer, fx. et legehus til børn, et drivhus eller en udendørs sauna. Aktiviteten holdes i weekenden, og der trækkes lod blandt de besøgende borgere, som kan vinde det færdige resultat som præmie. - Husets indretning: Ideen er at pakhus-bygningen løbende forvandles til et grønt oplevelsesbyggeri i sig selv. Det kan være gulve, vægge, lofter eller skillevægge, som et firma med håndværkerer/entreprenører/ingeniører/arkitekter påtager sig opgaven med at istandsætte / udsmykke med nye materialer. For hver montage vil det blive kommunikeret, hvilket team/virksomheder der har udført håndværket. - Videomontager: De forskellige byggeaktiviteter benyttes til at producere små informationsvideoer med film fra byggeprocessen og interviews med håndværkerne. Videoerne kan efterfølgende fremvises på skærme i udstillingslokalet i de perioder, hvor der ikke er aktiviteter i Det Grønne Pakhus. Side 5 af 11

6 3. Innovationsaktiviteter for byggebranchen Branchens rolle i showroom!et skal også handle om at belyse/undersøge de nye materialers muligheder for at skabe innovation i byggeprocessen, i og med at et bæredygtigt materialevalg også kan indbefatte nemmere, hurtigere og mere økonomisk fordelagtige arbejdsprocesser ifm. nybyggeri og renoveringer. Nye materialer og byggemetoder De miljørigtige materialer åbner op for nye måder at bygge på. Rent økonomisk har lønomkostningerne og byggetid udgjort en afgørende faktor for valg af materialer. Cob byggerier eller lerstampede huse er måske bæredygtige set fra et miljømæssigt perspektiv, men ud fra en virksomhedsøkonomisk synsvinkel er det ikke en farbar vej i et højtlønsland som Danmark, da det typisk vil være for arbejdskraft intensivt og dermed for dyrt at opføre af professionelle håndværkere. Elementbyggeriet har gået sin sejrsgang verden over, forbi det er hurtigt at opføre med et minimum af arbejdskraft, som dermed kan spare lønninger og renter på dyre byggelån. Med introduktion af nye typer materialer opstår der nye muligheder for at retænke byggeprocessen og skabe bæredygtige løsninger i samspil med miljørigtige materialer og nye byggemetoder. Lokal præfabrikation kan også være relevant, hvor miljørigtige materialer anvendes til byggeri i montagehaller i vintermånederne. Indeklima og arbejdsmiljø Udstillingen sætter på samme måde fokus på mulige miljøgevinster, hvor nogle materialer kan rumme fordele under selve konstruktionsarbejdet, eksempelvis ved at være mindre sundhedsskadelige og tilbyde en forbedring af håndværkernes fysiske arbejdsmiljø. På samme måde sættes overfor borgerne fokus på materialer, der har positiv indvirkning på sundhed og indeklima for brugerne af det færdige byggeri. Eksempelvis bedre fugtabsorbering og mindre (ingen) afdunstning og dermed bedre indeklima, sundhed og fornemmelse af sit hus. Innovation workshops Med henblik på at skabe lokal innovation og afdække ovenstående potentialer afholdes der som led i projektets gennemførsel en række workshops og seminarer for deltagende håndværksvirksomheder, hvor muligheder og fordele i byggeprocessen ved at anvende bæredygtige materialer afdækkes. Side 6 af 11

7 4. Udstillingens fysiske placering Det Grønne Pakhus er planlagt til at blive indrettet i et af de store lagerlokaler ved Bright Park Bornholm. Ved at placere udstillingen her er der mulighed for at opnå fordele af erhvervsparkens fokus på bæredygtighed og kreativitet og sammenhængen mellem konferencefaciliteter, kontor og udstilling. Derudover er lagerlokalet udstyret med en stor port og et tilhørende udendørs gårdareal, der vil være oplagt at benytte ved gennemførsel af demonstrationsbyggeaktiviteter og håndværkerdage. Valget af Bright Park Bornholm Beliggenhed for aktiviteter kan hurtigt blive et diskussionsspørgsmål på Bornholm. I vores henvendelser til branchen, hæfter vi os ved, at vi har fået både meget bred og positiv opbakning fra alle vi har spurgt i branchen ift. selve projektindholdet, men vi har også fået adskillige forslag til alternativ beliggenhed end den der er foreslået. I den forbindelse skal det nævnes at Bright Park Bornholm er valgt som lokation til det grønne pakhus, udfra en vurdering af, at Bright Park Bornholm har de fysiske rammer, der skal til for at kunne rumme de mange funktioner og potentialer der ligger i projektet. Disse fordrer et stort antal - og dermed billige - m2, og som nævnt tilstødende lokaler der kan rumme workshops, mulighed for bespisning og ikke mindst en reception der har dagligt åben, og som kan modtage gæster samt åbne og lukke udstillingen. Lokalerne i Bright Park skal ikke istandsættes, står indflytningsklar og sikrer derved momentum, idet der netop nu og frem til 2014, ligger stor synergieffekt til flere andre projekter rettet mod grønt byggeri. Det være sig projekt Udvikling af grønt byggeri og uddannelse (BCB), Udvikling af grønt byggeri og spin-off (BCB), Energioptimering af den bornholmske boligmasse (Energitjenesten) samt Forankring af visionen om en "grøn bæredygtig ø" (LAG). Alle disse projekter vil vinde betragteligt ved en realisering af det grønne pakhus indenfor deres deres projekttid, og de vil omvendt bidrage til at skabe hype omkring det grønne pakhus. Tanken er dog også, at alle mock-ups og udstiillingmoduler konstrueres på en måde så de vil kunne flyttes, hvis der i fremtiden skulle vise sig en endnu bedre lokation, såfremt der opnåes finansiering til de næste faser af projektet og bygningernes pris og funktion bliver af en sådan karakter, at de vil egne sig til showroom. Synergi til Villa Smart For god ordens skyld skal nævnes, at øen også huser Villa Smart som ejes at Østkraft. Villa Smart fungerer også som et slags showroom. Men her har man valgt at skabe et showroom, der skal illudere et "hjem" i en villa, og hvor der ikke er plads til egentligt udstilling. Desuden har man i Villa Smart alene valgt at fokusere på elektriske løsninger. Villa Smart har dermed ikke mulighed for at huse de funktioner, Side 7 af 11

8 der lægges op til i dette projekt. Der lægges dog op til et tæt samarbejde med Villa Smart idet de to udstillingskoncepter netop vil kunne komplimentere hinanden og eksempelvis udgøre et glimrende dobbeltudflugtsmål for Energy Tours delegationer. 5. Projektets kobling til The Green Plot en bæredygtige byggefestival på Bornholm Etableringen af Det Grønne Pakhus foretages i kombination med udviklingen af The Green Plot, en international bæredygtige byggefestival, der planlægges afholdt på Bornholm første gang i august Byggefestivalen vil være et fagligt og socialt oplevelsesarrangement for borgere og turister, der kan opleve de nye materialer og kreative byggeudfoldelser sammen med deltagere fra den nationale og internationale bygge- og anlægsverden. Byggefestivalen vil være et kreativt eksperimentarium for grøn arkitektur og miljøvenlig bygningsteknologi, hvor nye ideer kan prøves af i 1-1-skala og opleves på tæt hold. De aktive deltagere er arkitekter, ingeniører, håndværkere og entreprenører der inviteres lokalt fra Bornholm, Danmark og fra udlandet, mens der inviteres producenter fra hele verden til at udstille miljørigtige materialer. Udover de professionelle aktører inviteres studerende fra arkitekt-, ingeniør- og designskoler i Danmark og internationalt. Med etableringen af Det Grønne Pakhus skabes en naturlig og lokal platform for iværksættelse af en større international arkitektur-begivenhed på Bornholm i form af en byggefestival. Med den lokale forankring i et udstillings-pakhus i året op til festivalens premiere, kan der skabes værdifulde kontakter og øens position som Nordeuropæisk centrum for bæredygtigt byggeri og grøn ø kan udbygges og tiltrække øget opmærksomhed og flere deltagere. Der vil derfor være store synergier i planlægningen mellem etableringen af en permanent showroom udstilling og den efterfølgende større skala byggefestival. Helt konkret vil der som led i indeværende ansøgning blive foretaget et fundraising arbejde for at tilvejebringe midler til at gennemføre den første byggefestival i sensommeren The Green Plot vil blive organiseret gennem etablering af en forening, der tegnes af festivalledelse og med en tilhørende styregruppe / bestyrelse, hvor nøgleaktører fra involverede institutioner og offentlige parter er repræsenteret. Side 8 af 11

9 Projektet er et initiativ fra Co-Creative, tegnestuen Vandkunsten og materialebanken KISS MATERIALS som er udviklet videre i samarbejde med Business Center Bornholm. Det forventes at indgå partnerskaber med Dansk Arkitekturcenter, Kunstakademiets skoler for Arkitektur og Design, Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg samt Dansk Byggeri om at indgå i festivalens bestyrelse / styregruppe sammen med Business Center Bornholm. Derudover forventes sammensat en bred gruppe af samarbejdspartnere af lokale og nationale aktører. Som led i nuværende aftalegrundlag er det fastlagt at festivalen skal være et nationalt projekt med internationale deltagere, men med fast geografisk hjemsted (afholdelse) på Bornholm. Der er opnået et foreløbigt positivt tilsagn fra PL Entreprise om at anvende arealet ved den tidligere Hasle Klinkerfabrik som festivalområde. 6. Baggrund: Projektets strategiske perspektiver Etablering af en udstilling for grønne byggematerialer og et efterfølgende praksislaboratorium i form af en byggefestival skal ses som del af en større strategisk indsats for at positionere Bornholm som eksperimentelt centrum for udvikling og demonstration af bæredygtigt byggeri. Nøglebudskabet er, at hvor energiforbrug og vedvarende energikilder har været i fokus det seneste årti, kommer næste fase i klimaagendaen til at handle om materialernes indbyggede miljøvenlighed. Fremtidens byggematerialer er bæredygtige Bygninger tegner sig for ca. 40% af Danmarks samlede energiforbrug og udgør derfor et afgørende område i indsatsen for et bedre klima og miljø. Det er dog væsentligt at bemærke, at energiforbruget til elektricitet og opvarmning af boligen kun udgør en mindre del af boligens samlede miljøpåvirkning. Et oplagt næste skridt for at forbedre det samlede regnestykke er at øge fokus på det iboende energiforbrug samt øvrige miljø- og sundhedsfaktorer, der ligger gemt i forskellige typer af byggematerialer. Rundt regnet halvdelen af vores materialeforbrug finder vi inden for byggebranchen, og potentialet for forbedringer er således stort. Derfor er der også rigtig mange indikatorer som peger på, at vi indenfor de næste år kommer til at opleve en rivende udvikling indenfor anvendelsen af bæredygtige byggematerialer. Tilsvarende kan det forventes, at fokus på bygningers levetid og muligheder for at genbruge komponenter som eksempelvis formuleret i vugge-tilvugge principperne vil vokse i praksis. For byggebranchen selv er der sunde økonomiske incitamenter for at gå på udkig efter mere bæredygtige materialetyper. Dels er mange konventionelle byggematerialer energikrævende at fremstille og derfor sårbare over stigende Side 9 af 11

10 energipriser. Dertil kommer, at priserne på materialer fra begrænsede naturressourcer generelt er stigende grundet råvareknaphed og øget global efterspørgsel. Derfor ses der også en voksende interesse blandt byggevareproducenter for at tage skridt imod at genbruge og skifte til vedvarende materialekilder. For forbrugeren handler det både om miljøhensyn og mulige økonomiske besparelser - men også om en stigende sundhedsbevidsthed, hvor materialer der bidrager til et bedre indeklima i højere grad efterspørges. Lovgivningen er endnu ikke på plads på området, men det må forventes, at også de offentlige myndigheder indenfor de næste år vil bidrage til at præge udviklingen - i takt med at miljøstandarden i byggeriet ønskes hævet yderligere. Tilsammen tegner der sig et billede af en fremtid, hvor der vil være både økonomiske, sundhedsmæssige og lovmæssige incitamenter for at bygge med miljøvenlige materialer leveret fra vedvarende ressourcer eller genbrugskilder. Projektet etablerer sig således på et tidligt stadium indenfor en fremtidig højaktuel kontekst. Vi har eksempelvis set, hvordan Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi i Thy igennem årtier har kunnet spille en vigtig rolle for innovation og udvikling af alternative energiformer. På samme måde kan et oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri i kombination med en byggefestival være med til at tiltrække og samle ressourcer på området i Danmark. Bæredygtige materialer som drivkraft for Bornholmsk erhvervsudvikling Et stærkt lokalt fokus og eksperimenteren med miljøvenlige materialer kan dels bidrage til at fremme miljøindsatsen blandt borgere og virksomheder på Bornholm, men kan også være en mulig kilde til at skabe lokal og bæredygtig vækst. Byggebranchen er idag domineret af færre større traditionelle materialeproducenter, som ikke nødvendigvis repræsenterer miljørigtige løsninger. Med et skift i markedets efterspørgsel vil der opstå nye muligheder for den brede underskov af små eksperimenterende producenter af miljøvenlige byggematerialer for at få plads på hylderne og i bygherrernes udbudsmaterialer. Ved at være visionær frontløber indenfor grønt byggeri kan en sådan markedsudvikling bruges til at skabe lokal vækst og tiltrække erhvervsliv, partnerskaber og arbejdspladser til Bornholm. Der vil være internationale virksomheder, der er parate til at investere i løsninger og markeder, som kan skaffe dem et springbræt til grønt byggeri i Danmark, Norden og Europa. Her står Bornholm som grøn bæredygtig ø og Bright Green Island flot positioneret. På samme måde ligger der mange nye materialeløsninger og venter på at blive udviklet, når først der opstår en efterspørgsel på dem. Behov, som kan forestilles at blive konverteret af driftige iværksættere og lokale erhvervsfolk til opstart af nye Side 10 af 11

11 produktlinjer og virksomheder på Bornholm, der kan levere de ønskede komponenter lokalt. Når mursten vokser på marken Der ligger et særligt interessant potentiale for øen at blive base for nye virksomheder indenfor biobaseret materialeproduktion. Et af de afgørende skift i fremtidens byggevaremarked vil være fra begrænsede naturressourcer til at benytte vedvarende kilder, som fremstilles igennem landbrug og skovbrug. Idag benytter vi i Danmark friskdyrket biomasse, eksempelvis halm, som direkte energikilde til afbrænding, mens det i et livscyklusperspektiv og CO2-mæssigt regnskab er langt mere fordelagtigt først at benytte det til eksempelvis materialer i byggeriet og istedet afbrænde mindre jomfrueligt biomasse i en senere livscyklus fase. Halm er netop et eksempel på et sådant råmateriale som idag benyttes til at fremstille nye miljøvenlige mursten til byggeriet i halvfabrika byggeklods-form klar til brug. Der findes dog mange andre spændende kombinationer mellem fødevareproduktion og byggematerialedyrkning, som det eksempelvis ses med hamp-produkter, hør og specialiseret skovbrug. Med landbrug som det største erhverv på Bornholm, synes det oplagt at der kan foretages eksperimenter med at udlægge arealer til dyrkningen af nye typer biomasse til byggematerialer i kombination med en mere varieret fødevareproduktion. På samme måde som vi har set en lokal fødevareklynge vokse frem på øen, hvor der er et tæt samspil mellem primærsektoren og fødevarevirksomhederne, kan vi forestille os at den samme model overføres til de bæredygtige byggematerialer. Måske en større skala produktion vil være mere rentabel at gennemføre andre steder i Europa, men som testlaboratorium er den Bornholmske erhvervsstruktur oplagt for at afprøve nye typer af materialer, produktions- og forarbejdningsformer. De lokale materialer Det er også værd at bemærke, at evnen til at anvende lokale ressourcer i byggeriet er en central bæredygtighedsfaktor i fremtidens materialemarked. Transportudgifter kan allerede idag udgøre mere end 50% af råstofprisen, og der er derfor store ressourcer at spare ved at vælge lokalt producerede byggematerialer. Her ligger oplagte muligheder for etablering af nye mikrovirksomheder og lokale forarbejdsingsmetoder, hvor materialerne fremstilles eller genbruges så tæt på byggepladsen som muligt. Det kan give grobund for udvikling af nye forarbejdningsmaskiner, der kan bruges ude på selve byggepladsen og metoder, hvor der laves lokal genbrug, fx. lokalt indsamlet papirmasse eller genbrugsmaterialer. En udvikling der kalder på udvikling af nye metoder, maskiner og forretningsmodeller, der kan løfte det lokale potentiale, og som vil være oplagt at teste af og udvikle på Bornholm i en kombination af brancheudvikling, håndværker uddannelse og borgerrettede tiltag. Side 11 af 11

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 -

ANHOLT SKOLE. - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper. Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - ANHOLT SKOLE - demonstrationsprojekter efter vugge-til-vugge principper Carla K. Smink og Søren Kerndrup (red) - 1 - - 2 - Anholt Skole demonstrationsprojekter efter vugge-tilvugge principper Carla K.

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter

Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling. - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrikter Ny inspiration og læringspunkter til erhvervsudvikling - i yderområder og landdistrekter Reg Lab Knabrostræde 30,

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010

Bornholms Vækstforum. Projektkatalog. Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift. November 2010 Bornholms Vækstforum Projektkatalog Samlet oversigt over afsluttede projekter med formål, effekter og fremdrift November 2010 1 Udgivet af: Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Regional Udvikling Ullasvej

Læs mere

03/2015 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken

03/2015 INDUSTRIFORENING HÅNDVÆRKER- OG RØNNE. et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken RØNNE HÅNDVÆRKER- OG INDUSTRIFORENING» et tværfagligt netværk af erhvervsfolk, der bl.a. arbejder for at præge erhvervspolitikken og fremme erhvervslivets synspunkter - både lokalt og regionalt. 03/2015

Læs mere

Transformer & matchmakingprocessen

Transformer & matchmakingprocessen Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen mod ny konsortiedannelse i Transformerprojektet Transformer & matchmakingprocessen en kvalitativ analyse af matchmakingprocessen

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014

!!! ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM UDKAST TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 ALTERNATIVETS PARTIPROGRAM TIL VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING DEN 24. MAJ 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 6 1. DANMARK DET BEDSTE LAND FOR VERDEN PRINCIPPROGRAM 8 1.1. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND 8 1.2.

Læs mere

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar

Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Bilag 2.4 Indkomne høringssvar Uddannelsesinstitutioner...3 1. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet...3 2. Høringssvar Danmarks Tekniske Universitet - Elektro...5 Uddybende initiativbeskrivelse...

Læs mere

Kort om: Fossilfri energi

Kort om: Fossilfri energi Kort om: Fossilfri energi I de kommende år vil der ske en stigning i verdens energiforbrug. Samtidig bliver mængden af fossile brændstoffer som eksempelvis olie mindre og følgelig dyrere. Der er derfor

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER

SPIRERIET I NYKØBING FALSTER SPIRERIET I NYKØBING FALSTER Spireriet i Nykøbing Falster Udarbejdet af Kuben Management A/S i samarbejde med GivRum for Guldborgsund Kommune Guldborgsund Kommune Rådhuset Parkvej 37 4800 Nykøbing F Projektleder

Læs mere

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15

Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Konferenceoplæg til Byer for og med mennesker Docken, mandag den 20. november kl. 09.30-12.15 Hvordan skaber vi byer for og med mennesker? Spørgsmålet er ikke let at besvare og svaret kræver både tankevirksomhed

Læs mere

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06

BÆREDYGTIG ENERGI TEMA. Partnerskaber skaber vækst med afsæt i grøn omstilling LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 LILLE INVESTERING, STOR BESPARELSE VED ENERGISTYRING S06 CERTIFICERING AF BÆREDYGTIGHED FREMTIDSSIKRER NYBYGGERI S12 REGION HOVEDSTADEN BLIVER GRØN S16 BORNHOLM ER TEST-Ø FOR HELE EUROPA S20 PRODUCERET

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Uddannelse for Bæredygtig Udvikling på erhvervsuddannelserne muligheder og perspektiver Af Lasse Søndergaard Winther konsulent i Grønt Flag Grøn Skole, Friluftsrådet, september 2014 Titel: Uddannelse for

Læs mere

Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche

Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche Fokusgruppinterview ved Ole Nielsen, Cowi Der spildes årligt 15 milliarder kr.

Læs mere