Bornholms Vækstforum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Vækstforum"

Transkript

1 Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri Ansøgt beløb i kr. : ,00 Ansøger Kontaktperson Juridisk ansvarlig : Business Center Bornholm : Camilla Sandfeld : Fredrik Romberg CVR : Adresse : Torvegade 7, 1. sal Tlf. : Projektperiode : Startdato: 1/ Slutdato: 30/ Projektets adresse : Bright Park Bornholm, Gl. Rønnevej 17, 3730 Nexø (Hvis forskellig fra ansøgers) Projektets revisor : Rønne Revision, St. Torvegade 12, 3700 Rønne Ansøgers juridiske status: A/S K/S X Selvejende fond Andet ApS Personligt ejet virksomhed Offentlig myndighed Skriv hvad: I/S Erhvervsdrivende fond Forening Ansøgningen sendes til Bornholms Regionskommune, Vækstforumsekretariatet, Ullasvej 23, 3700 Rønne eller pr. til Spørgsmål vedrørende ansøgningen kan rettes til Vækstforumsekretariatet, tlf eller

2 1. FORMÅL 1a. Projektets formål (hvorfor skal dette projekt gennemføres? Hvilket problem skal løses? Hvorfor er der brug for en indsats? Hvad er baggrunden for projektet? Hvis der er tale om en forundersøgelse, angives også formål med det fremtidige projekt): Trods det at alle taler om nødvendigheden af at tænke bæredygtighed i byggeri (hvilket eksempelvis den massive omtale af Green Solution House nationalt og internationalt er et godt eksempel på), er byggebranchen i det ganske land i dag vældig konservativ i valg af konstruktioner og materialer. Og de der er begyndt at bygge mere energibesparende, fokuserer ofte alene på energiforbruget i den færdigrenoverede bygning og altså ikke på bæredygtighed i eksempelvis byggeproces og materialer. Samme tendens gør sig gældende hos det lokale byggemarked, der trods god vilje er nødt til at prioritere at have det på hylderne som kunderne efterspørger. Men fokus på bæredygtighed kombineret med energibesparende løsninger - er helt afgørende for om vi når i mål med at blive et bæredygtigt samfund. Der er altså behov for at skabe et projektfinansieret oplevelsescenter for bæredygtige løsninger som kan starte dette nye fokus i bygge- og anlægsbranchen. Formålet med projekt Det Grønne Pakhus er at øge det lokale brug og kendskab til bæredygtige byggematerialer og energibesparende løsninger gennem etablering af et showroom og oplevelsescenter på Bright Park Bornholm. Dermed er målet at øge efterspørgslen efter og produktionen af bæredygtige materialer samt stimulere etableringen af handelsvirksomheder, der kan importere og distribuere bæredygtige byggematerialer. Ved at etablere en fysisk udstilling bliver det muligt at inspirere borgere og fagfolk i byggebranchen på Bornholm håndværkere, arkitekter, ingeniører, håndværkere, entreprenører m.fl. til at anvende materialer med forbedrede miljømæssige og klimamæssige egenskaber til nybyggerier, renoveringer og andre bygge- og anlægsopgaver. En sekundær målgruppe vil være klima- og erhvervsturister og på sigt vil det være oplagt at udvikle en vinkel til skolebørn og lejrskolebørn, som det er sket i affaldstårnet hos BOFA (sidstnævnte er dog ikke indeholdt i projektet). Projektet tager afsæt i Bornholms eksisterende satsning på grønt byggeri og bæredygtig udvikling, og vil medvirke til at skabe et velfungerende marked med både udbud og efterspørgsel efter grønne materialer. Det er målet at projektet skal stimulere etableringen af handelsvirksomheder der kan importere og distribuere bæredygtige byggematerialer til den nordiske region og på længere sigt stimulere opstart af lokale bæredygtige byggevareproducenter på Bornholm, og dermed skabe vækst og arbejdspladser. Projektet vil også sætte fokus på bæredygtighed i byggematerialerne ift. mulige gevinster blandt håndværkere, hvor nogle materialer også kan rumme fordele under selve byggeprocessen, eksempelvis ved at tilbyde en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø eller være en kilde til at optimere selve byggeprocessen. Projektet vil desuden fungere som en forberedelse til at gøre Bornholm til hjemsted for verdens første bæredygtige byggefestival i 2014, der har til formål at gennemføre praktiske eksperimenter med miljørigtige materialer på en større skala. 1b. Hvordan understøtter projektet Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, herunder hvilket indsatsområde? (max. ¼ side) 2

3 Det Grønne Pakhus understøtter indsatsområdet Bornholm som grøn test-ø gennem tiltag der fremmer nye former for energirigtigt- og miljøvenligt byggeri i det bornholmske samfund. Med et kombineret erhvervsmæssigt- og borgerdrevet sigte, hvor borgere, erhvervsliv, branchefolk og uddannelsesinstitutioner samarbejder praksisorienteret om at gennemføre konkrete eksperimenter i lokalsamfundet rummer projektet et væsentligt potentiale for at bidrage konkret og synligt til realisering af visionen for Bornholm som bæredygtigt samfund. Pakhuset understøtter desuden BCB s projekt Grønt byggeri idet håndværkere, rådgivere såvel som bygherrer vil kunne kvalificere deres arbejde for mere grønt byggeri på Bornholm ved dels at lade sig inspirere og bidrage til udstillingen og pakhusets aktiviteter; dels at kunne bruge showroomet til motivere deres kunder til valg af bæredygtige materialer. Lykkes det at få bornholmerne til at højere grad at efterspørge bæredygtige løsninger, når de renoverer energirigtigt, vil dette medvirke til dels at nå målene i energistrategien; dels understøtte arbejdet nationalt og internationalt i brandingen af Bornholm som Bright Green Island. 1c. Projektets nyhedsværdi (hvordan projektet er nyskabende indholdsmæssigt og/eller metodemæssigt): Det Grønne Pakhus vil være den første af sin art i Danmark og indeholder væsentlige elementer af innovation og nytænkning både indholdsmæssigt og metodisk. Mens der på Dansk Design Center og Dansk Arkitektur Center i København er afviklet to midlertidige udstillinger om bæredygtige materialer i 2012 målrettet arkitekter og designere, vil Det Grønne Pakhus være et pionerprojekt på national skala ved at have borgere samt bygge- og anlægsbranchen med som primære deltagergrupper. Ambitionen med at implementere de grønne materialer i praksis i private husstande og særligt til brug ved renoveringsprojekter giver projektet potentiale til at arbejde med grønt byggeri på områder som traditionelt ikke er genstand for afprøvning af nyeste teknologier. Metoden med brug af borgerinddragelse gennem en fysisk showroom platform og aktiviteter der etablerer et personligt møde og en levende kommunikation mellem håndværkere og borgere er nytænkende, og forventes at give en bedre effekt som virkemiddel til holdningskommunikation. 2. MÅLGRUPPE 2a. Projektets målgruppe (hvem henvender projektet sig til? Hvem får gavn af projektet?): Målgruppen er fagfolk i form af håndværkere, arkitekter, ingeniører, entreprenører og byggemarkeder, der håndterer det professionelle byggeri, samt borgere og offentlige bygherrer, som kan være med til skabe efterspørgsel efter de grønne materialer. En vigtig målgruppe er studerende, hvor eksempelvis Campus Bornholms grønne håndværkerelever og HTX inviteres indenfor til at bygge mock-ups til udstillingen og udføre livscyklusberegninger. 3

4 Der vil desuden blive afholdt en række branchespecifikke innovationsworkshops, hvor byggebranchen kan se på muligheder for at skabe innovation i byggeprocessen gennem brugen af nye materialer, eksempelvis gennem præfabrikation og montage. Innovationsworkshops vil også blive afholdt for potentielle materiale-producenter eksempelvis fra landbrugssektoren, der inviteres til en dialog om mulighederne for samarbejde om levering af lokalt producerede (grønne) byggematerialer fx. dyrket som biomasse på marker eller via skovbrug. Endelig har showroom et klima- og erhvervsturister som målgruppe. Folkeskole- og lejrskoleelever vil også kunne drage nytte af besøg i Det Grønne Pakhus, men der er ikke i dette projekt indtænkt udvikling af eksempelvis besøgstjenestemateriale til denne målgruppe. 3. EFFEKTVURDERING 3a. Langsigtede resultater (projektets langsigtede mål. Det vil sige den effekt, der først vil kunne påvises noget tid efter projektets afslutning. F.eks. Bornholm opnår et stærkere brand, antal skabte/bibeholdte job, antal uddannede, forøget omsætning, nye produkter, nye samarbejder mv.): Det Grønne Pakhus vil som en levende udstilling med begivenheder og en inspirerende formidling udgøre et folkeligt initiativ, der kan bygge bro mellem borgere og den professionelle branche og øge efterspørgslen på grønt byggeri. En øget efterspørgsel skal gerne bidrage til at styrke og gøre branchen forandringsstærk, og dermed forbedre konkurrenceevnen. Det er målet at projektet skal give grobund for systemeksport af grønne byggeløsninger, eksempelvis præfab. Blandt de forventede langsigtede resultater er også en stærkere branding af Bornholm som bæredygtigt samfund. Endelig, forventes projektet ikke mindst at tilføre et væsentligt bidrag til succes med de øvrige aktivteter iværksat under projekt grønt byggeri, herunder energirenoveringer samt produktudvikling. Der vil være væsentlige synergieffekter både i forhold til udvikling i branchen, men også i forhold til at skabe større ejerskab og efterspørgsel efter grønne håndværkerløsninger blandt bornholmske borgere. 3b. Hvad sker der ved projektets afslutning? (målbart, f.eks. antal skabte/bibeholdte job, antal uddannede, forøget omsætning, nye produkter, nye samarbejder mv. Det vil sige det, der er planlagt til at blive leveret i projektet og det der søges Regionale Udviklingsmidler til) Det forventes, at projektet vil bidrage til at skabe en øget opmærksomhed omkring grønt byggeri og bæredygtige byggematerialer på Bornholm. Det er målet, at det øgede kendskab konverteres til en række konkrete byggeerfaringer lokalt, der både kan tjene som demonstrationsprojekter men også i sig selv medvirke til at skabe en miljømæssig- og klimaforbedrende effekt. Projektets mål er at bidrage til at motivere og inspirere flere husstande til at vælge at energirenovere, bruge bæredygtige byggematerialer og i stigende grad benytte grønne 4

5 håndværkere til renoveringsopgaver (og dermed en øget jobskabelse/fastholdelse af grønne håndværker jobs). Et andet mål er at øge klima- og erhvervsturisme gennem besøgende gæster til udstillingen. Ved projektets afslutning er målet at der er etableret et samarbejde og fælles forretningsmodel mellem deltagerne fra Bygge- og anlægsbranchen om at videreføre og drifte Det Grønne Pakhus. Målet er at dette samarbejde skal afstedkomme ny forretningsudvikling lokalt på Bornholm indenfor bæredygtige materialer, blandt andet gennem etablering af nye handelsvirksomheder og lokale producenter af bæredygtige byggematerialer, som udnytter eksisterende erhvervslivskompetencer. I opbygningen af Det Grønne Pakhus vil dialogen med udenlandske materialeleverandører kunne åbne døre for etablering af eksportpartnerskaber med virksomheder, der ønsker at komme ind på det danske eller nordeuropæiske marked og som vælger at bruge Bornholm som base. Som et konkret mål forventes det at der etableres en eller flere importaktiviteter (gennem ekst. eller nyetablerede virksomheder) på Bornholm af bæredygtige materialer, som kan være distributionskanal til det nordiske marked. Efterfølgende projektafslutning vil der være to forskellige fremtidsscenarier for pakhuset: 1) At der er skabt så stor effekt fra pakhuset at branchens virksomheder er interesseret i at fortsætte stedet gennem virksomhedstilskud, eller 2) At efterspørgslen efter bæredygtige materialer er blevet så stor, at de lokale byggemarkeder har hylderne fyldt med bæredygtige produkter Det forventes at det på kort sigt vil være nødvendigt at branchen selv viderefører initiativet (scenarie 1), hvorfor følgende projektøkonomi for driftsfasen vil være gældende: Leje af lokale og betjening af udstilling Bright Park Bornholm - kr (årligt) Vedligeholdelse og udvikling af udstilling - kr Markedsføring & opdatering af hjemmeside - kr Total driftsbudget : kr årligt Med en estimeret tilknyttet brugergrupper på 30 virksomheder til Det Grønne Pakhus vil dette udgøre en årlig udgift på ca kroner per virksomhed, når der ses bort fra eventuelle fremtidige sponsorater. Dertil kommer at virksomhederne bidrage til borger events i form af arbejdstimer. Set i lyset af reklameværdien og udviklingspotentialet for virksomhederne ved deltagelse i projektet, anses finansiering af dette beløb for realistisk, når først pilotprojektet er gennemført og initiativet har vist sit værd. Således er det ansøgers vurdering, at projektet efter de initiale etableringsudgifter er afholdt forventes for at være rentabelt og økonomisk selvbærende gennem deltagerfinansiering. 5

6 3c. Hvordan vil projektet blive evalueret? Projektet evalueres med udgangspunkt i SMARTEE principper og vil bl.a. indeholde en spørgeskema undersøgelse blandt de deltagende virksomheder for at kortlægge den effekt Det Grønne Pakhus har haft for deres virksomhed. Som led i projektets evaluering registreres løbende antallet af besøgende på udstillingen i Nexø, antal besøg på hjemmeside, omtale i pressen og på sociale medier. Endelig vil borgere der udfører grønne renoveringer med inspiration fra showroom et blive opfordret til at fortælle om dette. (En dialogkanal vil blive etableret, hvor besøgende på udstillingen og deltagere i byggeweekender kan komme på en mail liste med nyheder om grønt byggeri.) 4. PRODUKTER OG AKTIVITETER 4a. Forudsætninger og risici. Hvilke forudsætninger skal være opfyldt? (det vil sige forhold, som du ikke selv kan planlægge, men som er af betydning for projektets resultat) En forudsætning for projektets succes er at der findes eller kan etableres tilstrækkelig med borgerinteresse for bæredygtige byggematerialer til at skabe efterspørgsel. Set som en del af den samlede indsats omkring Grønt Byggeri og med de mange eksisterende positive resultater indenfor energirenoveringer og installation af vedvarende energianlæg på Bornholm anses det dog som højst sandsynligt at der vil være grobund for projektet og denne forudsætning er tilstede. Hvilke risici kan påvirke projektets gennemførelse? Der er en ubekendt faktor i projektet i form af de salgspriser der vil kunne indgås aftaler med leverandører af grønne byggematerialer om. Bliver produkterne for dyre er der en risiko for at interesserede borgere og entreprenører fravælger de grønne materialer. Der er tale om nye produkter, som i starten kun kan hjemtages i mindre partier. Derfor er det af betydning at få indgået aftaler med materialeproducenter, som sikrer at varerne kan sælges til en fordelagtig introduktionspris. Her vil det grønne pakhus kunne hjælpe, idet introduktionspriser vil kunne aftales som led i aftalen om udstilling og eksponering af producenterne i Det Grønne Pakhus. Ligeledes er der med partnerskabet med Fridolf A/S muligheder for at sikre fordelagtige priser på de nye materialer, eksempelvis ved at købe materialerne sammen med større partier af andre materialer fra samme producent. 4b. Beskriv kort de væsentligste aktiviteter i projektet 6

7 1. Idé og konceptudvikling Konceptet for Det Grønne Pakhus udvikles færdigt i samarbejde med de deltagende parter. Sammensætningen af materialer skal foretages ud fra en bestemt metode, som ligeledes skal sikre, at de besøgende på udstillingen bliver præsenteret med et strømlinet informationskoncept for beskrivelse af materialerne. Der vil som led i udviklingen blive afholdt minimum 1 planlæggende workshop med repræsentanter for branchen, borgere samt øvrige samarbejdspartnere på projektet. 2. Etablering af partnerskaber Der er allerede en række virksomheder fra den bornholmske bygge- og anlægsbranche engageret i projektet. Denne partnerskabskreds søges løbende udvidet med hhv. håndværksvirksomheder, entreprenører samt øvrige interessenter på området der kan bidrage til projektet, eksempelvis arkitekter og ingeniørvirksomheder. Der er også en lang række brancheaktører og interesseorganisationer det kunne være relevant at indgå partnerskaber med, eksempelvis omkring markedsføring og deltagelse i events. Derudover tilstræbes det at etablere faglige partnerskaber med vidensinstitutioner der eksisterer omkring Projekt Grønt byggeri, der arbejder med forskning og udvikling indenfor bæredygtige materialer og som kan bidrage til at kvalificere udvælgelsen af en relevant materialesamling. 3. Dialog med materialeproducenter En central opgave er opsøgende kontakt til byggevareproducenter i Danmark og internationalt. Målet er at indsamle en bred repræsentation af forskellige typer bæredygtige materialer. Der vil især blive lagt vægt på indsamling af materialeprøver fra udlandet, herunder Nordamerika, Tyskland og Østrig, som ikke før har været fremvist i Danmark. Der vil også blive lagt en stor indsats for at finde frem til nye materialer, der stadig kun måtte findes i prototypeversion. Der vil i udvælgelsen af materialer til Det Grønne Pakhus blive lagt vægt på bæredygtighed i begrebets bredere forstand, således at også selve råvarens oprindelse, dets forarbejdningsproces, holdbarhed, krav til vedligeholdelse, påvirkning på indeklima og sundhed samt materialernes bortskaffelse tages med i regnestykket. Der vil blive lagt vægt på at udstille materialer fra vedvarende ressourcer, samt ud fra en vurdering af materialernes øvrige positive egenskaber ifht. bæredygtighed i byggeriet og arkitekturen. Nye materialer kan eksempelvis have strukturer og taktiliteter, der åbner nye muligheder for arkitekter at udfolde sig æstetisk i udformning af interiør, bygningsfacader, beklædninger mm.. Materialeudstillingen vil også blive sammensat ud fra en vurdering af evnerne til dekonstruktion og bortskaffelse, samt anvendelse af genbrugsmaterialer. Der vil blive set på byggematerialer designet efter cradle-to-cradle principper, som fokuserer på livscyklusperspektivet. 4. Design og opbygning af udstilling Der opbygges et visuelt attraktivt showroom, som sætter de forskellige materialer i spil på en levende måde. Der benyttes så vidt muligt bæredygtige byggematerialer til at etablere udstillingen med. Udstillingen vil primært være indendørs og have karakter af et oplevelsesrum, hvor besøgende kan tage og føle på de forskellige materialeprøver og læse en kort beskrivelse af dem. Det Grønne Pakhus er planlagt til at blive indrettet i et af de store lagerlokaler ved Bright Park Bornholm. Ved at placere udstillingen her er der mulighed for at opnå fordele af erhvervsparkens fokus på bæredygtighed og kreativitet og sammenhængen mellem konferencefaciliteter, kontor og udstilling. 7

8 Derudover er lagerlokalet udstyret med en stor port og et tilhørende udendørs gårdareal, der vil være oplagt at benytte ved gennemførsel af demonstrationsbyggeaktiviteter og håndværkerdage. Det skal dog pointeres at udstillingen opbygges så den kan flyttes, hvis der er fremtiden viser sig endnu mere egnede lokaler. Udstillingen vil efter åbningen være åbent i en forsøgsperiode på måneder, hvorefter det vurderes i hvilken form projektet skal fortsætte enten som fast udstilling, en mobil udstilling, der kan rykke rundt til forskellige virksomheder og partnere og placeres i deres lokaler. I projektperioden vil udstillingen have åbent på udvalgte tidspunkter i ugens løb for at koncentrere aktiviteten på stedet og gøre det driftsøkonomisk realistisk at afvikle. 5. Design af visuel identitet Der udvikles et logo samt en grafisk design linje, der kan synliggøre showroom et og fremtræde som en rød tråd igennem udstillingskoncept og præsentationsmaterialer. 6. Hjemmeside, markedsføring, pressekontakt og materialer En vigtig aktivitet er gennemførsel af en kommunikationsindsats, hvor der dels opbygges kommunikationsmidler, herunder en hjemmeside med tekst, foto og video samt gennemførsel af markedsføringsaktiviteter og PR for at skaffe omtale til udstillingen. Hjemmesiden vil blandt andet indeholde en virtuel præsentation af en udvalgt række af materialer, samt interviews med eksperter og brugere lagt ud som små videoklips. Kommunikationsindsatsen gennemføres både lokalt på Bornholm, samt i internationale fagmedier. 7. Borger events Der gennemføres en række borgerevents for at skabe levende interaktion mellem håndværkere og borgere (potentielle bygherrer). Byggeaktiviteterne inkluderer: - Mockups: Der bygges mock-ups til udstillingen enten af virksomheder eller som led i Grøn Håndværker uddannelsen. - Byggedage: Der opføres små byggeprojekter i lille skala med brug af de forskellige materialer, fx. et legehus til børn, et drivhus eller en udendørs sauna. Aktiviteten holdes i weekenden, og der trækkes lod blandt de besøgende borgere, som kan vinde det færdige resultat som præmie. - Husets indretning: Ideen er at pakhus-bygningen løbende forvandles til et grønt oplevelsesbyggeri i sig selv. Det kan være gulve, vægge, lofter eller skillevægge, som et firma med håndværkerer/entreprenører/ingeniører/arkitekter påtager sig opgaven med at istandsætte / udsmykke med nye materialer. For hver montage vil det blive kommunikeret, hvilket team/virksomheder der har udført håndværket. De forskellige borger events gennemføres i tæt samarbejde med medarbejdere fra Energitjenesten, som vil kunne bidrage med rådgivning. Energitjenesten vil derudover kunne bidrage til projektet gennem deres store eksisterende kontaktnetværk til borgerne på øen omkring renovering af boligen. 8. Branche event workshops Der gennemføres workshops for branchedeltagere fra den lokale bygge- og anlægsklynge på Bornholm med henblik på at skabe innovation for byggeprocessen og forbedre arbejdsmiljøet ved at anvende bæredygtige byggematerialer. Tilsvarende afholdes workshops for potentielle lokale materiale-producenter eksempelvis fra landbrugssektoren. 9. Produktion af videomontager 8

9 For at give besøgende et indblik i nogle konkrete byggeprojekter og anvendelsen af nye materialer foretages interviews med borgere og fagfolk, der har anvendt nogle af de nye materialer. På baggrund af de forskellige byggeaktiviteter produceres små informationsvideoer med interviews med de deltagende håndværkere. Videoerne kan efterfølgende fremvises på skærme i udstillingslokalet i de perioder, hvor der ikke er aktiviteter i Det Grønne Pakhus. 10. Fundraising byggefestival Der vil blive skrevet ansøgninger til en række nationale fonde, samt etableret privat sponsorstøtte for at finansiere den planlagte Green Plot byggefestival premiere i Der vil generelt foregå en tæt samkørsel mellem dette projekt og Det Grønne Pakhus for at opnå synergier i planlægningsarbejdet og markedsføringen. 4c. Projektets tidsplan og milepæle/delmål: (hvilke aktiviteter er gennemført hvornår?) Tidsplan projekt Det Grønne Pakhus AKTIVITET / UDFØRELSE maj jun juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun juli aug sep okt nov Idé og konceptudvikling Etablering af partnerskaber Dialog med materialeproducenter Design og opbygning af udstilling Design af visuel identitet Hjemmeside / markedsføring mm. Borger events Branche event workshops Produktion af videomontager Fundraising byggefestival Åbning af udstilling ultimo august d. Hvad skal kommunikeres til hvem og hvornår? (kommunikationsplan): KOMMUNIKATIONSPLAN Fase 1: Rekruttering af branchedeltagere og materialepartnere I fasen op til etablering af showroomet prioriteres kommunikation af projektet til branchen ved hjælp af direct markedsføring ( s, telefon) samt omtale i branchenyhedsmedier gennem pressemeddelelser og indlæg på blogs. Målet er at opnå deltagelse og partnerskaber med en bred kreds af aktører på Bornholm, nationalt og internationalt. Fase 2: Kommunikation til borgere og bygherrer Op til og efter åbningen af showroomet prioriteres kommunikation til brugerne af showroomet i form af borgere og potentielle bygherrer. 9

10 En hjemmeside vil være det centrale omdrejningspunkt for projektets formidling. Ligesom projektet vil blive formidlet direkte gennem de planlagte events. Der benyttes desuden video som en del af selve udstillingsformen. For at sprede budskabet om åbning og afholdelse af borgerevents i showroomet annonceres i dagspressen samt digitalt. Fase 3: Formidling af projektets resultater til en bredere gruppe af interessenter I løbet af projektet og ved projektets afslutning skabes kommunikation af projektets resultater til en bredere gruppe af interessenter, borgere, branche, bygherrer m.fl. for at skabe en effekt gennem lokale nyhedsmedier. Der vil blive udarbejdet en række videoer fra selve udstillingen som distribueres viralt via youtube. Sociale medier såsom linkedin grupper vil også blive benyttet til at promovere initiativet. Der vil også blive arbejdet på at skabe pressedækning af projektet i landsdækkende nyhedsmedier, samt nationale og international fagmedier (primært blogs). 5. PROJEKTETS ORGANISERING 5a. Beskriv projektorganisationen: Den overordnede projektledelse ligger hos projektchef Camilla Sandfeld for at skabe mest mulig synergi til projekt Grønt byggeri. Den daglige projektledelse/koordinering hos en endnu ikke navngiven ressource tilknyttet BCB. Opgaveløsningen vil blive varetaget i tæt samarbejde med Energitjenesten, Bright Park Bornholm og det bornholmske designbureau Co-Creative, samt virksomheder fra bygge- og anlægsbranchen på Bornholm og Campus Bornholm (som del af projekt Grønt byggeri). Er der eller vil der blive nedsat en styregruppe og hvem deltager i den? Der vil ikke blive etableret en formel styregruppe, men i stedet afholdt en række planlægningsmøder for de involverede projektparter. 5b. Eventuelle partnere i projektet og deres rolle og økonomiske bidrag (partnererklæring skal vedlægges for alle partnere): Campus Bornholm, Bright Park Bornholm og LAG Bornholm er partnere i projektet. Bright Park Bornholm lægger hus til Det grønne pakhus. Udstillingen vil i alt være åben i 53 uger, så de 500 timer dækker ca. 10 timer om ugen. Disse timer bruger Bright Park på at bemande showroomet til hverdag ift. at åbne og lukke, modtage gæster i receptionen - holde øje - rengøring og være behjælpelig med evt. spørgsmål. Derudover vil Bright Park bidrage til at markedsføre udstillingen gennem Bright Parks netværk, nyhedsbreve, opsætning af plakater i receptionen etc.. 10

11 Campus Bornholm er med som partner fordi det grønne pakhus understøtter og konkretiserer det fokus omkring bæredygtighed som Campus til daglig arbejder med i sine uddannelser. Der vil både være samarbejde omkring opbygning af mock-ups og ifm. Grøn Håndværker, og der ville være en række samarbejdsmuligheder ifm. livscyklustænkningsprojektet hos HTX og det øvrige arbejde med bæredygtig tænkning i Campus' uddannelser (Campus aktiviteter er ikke indeholdt i projektøkonomien, men derimod i regi af projekt Grønt byggeri). LAG Bornholm er partner i projektet udover tilskudsgiver fordi de gerne vil følge projektet tæt (ikke indeholdt i projektøkonomien). Derudover er virksomheder fra bygge- og anlægsbranchen deltagende som netværkspartnere. Liste med deltagernes interessetilkendegivelser er vedlagt. 6. ØKONOMI 6a. Er der ansøgt eller bevilget anden medfinansiering til projektet? Ja Angiv hvor der er søgt samt ansøgt/bevilget beløb: kr ,- (Tilsagn om medfinansiering vedlægges.) LAG Bornholm har bevilliget kr ,00 til projektets realisering. Fridolf A/S har givet tilsagn om et privat sponsorat på kr. til opbygning af den fysiske udstilling. Sparekassen Bornholms Fond og Bdr. Larsens Legat søges som supplerende finansiering. Såfremt denne finansiering opnås nedsættes det ansøgte beløb til Vækstforum tilsvarende. Projektets deltagere har afgivet erklæring om kontant økonomisk medfinansiering for sammenlagt dkr som indgår i projektets budget. Deltagende medarbejdere fra virksomheder i bygge- og anlægsbranchen medfinansierer desuden projektet i form af arbejdstimer gennem deltagelse i borgerevents samt innovationsworkshops. Over projektperiodens 18 måneder forventes afholdt et total af 10 arrangementer for borgere, hvor lokale virksomheder og håndværkere demonstrerer nye byggematerialer. Arrangementerne vil foregå lørdage i tidsrummet kl Estimeret timebidrag fra borgerevents: - Antal arrangementer: 10 - Varighed per arrangement: 5 timer - Antal deltagende aktive håndværkere per arrangement: 4 personer - Forberedelsestid per arrangement (design og planlægning af konstruktion): 10 timer Samlet timebidrag borger-events: 300 mandetimer Værdifastsættelse borger-events: 300 timer á kr. 500 = kr

12 Beløbet er ikke medtaget i budgettet for projektøkonomien, men er med for at illustrere den opbakning der er til projektet fra branchens side. Deltagernes forventede bidrag er beregnet udfra fremsendte interessetilkendegivelser fra ti virksomheder, der indledningsvist er blevet spurgt. Det forventes at der udover de nuværende 10 positive virksomheder vil være et større antal virksomheder, når først projektets realisering er på plads, og det faktiske tidsmæssige bidrag derfor vil være større. Nej 6b. Budget UDGIFTER % Kr. Hovedgrupper fordeling 1. Løn til medarbejdere på projektet 10,5% kr Konsulentydelser 62,7% kr Evaluering (konsulentydelse eller løn) 0,5% kr Rejser, kost og logi (konsulenter) 0,5% kr Rejser, kost og logi (medarbejdere på projektet) 0,5% kr Kontormaterialer 0,0% kr 0 7. Større anskaffelser, f.eks. edb, møbler mv. 5,1% kr Information (inkl. annoncer) 12,4% kr Ikke-refunderbar moms (1) 0,0% kr Andet (skal specificeres) fragt af materialer 6,7% kr ( dkr) + husleje ( dkr) 11. Revision 1,0% kr Projektindtægter (produktion i aktiviteten) I alt 100% kr Beløb er ekskl. moms. Note: Det bemærkes at huslejeposten på dkr ikke figurerer som en del af budgettet i den bevilligede ansøgning hos LAG- Bornholm pga. Ministeriet for Natur & Erhvervs særlige regler hvor huslejeudgifter ikke er støtteberettigede. Denne udgift er til gengæld medtaget i denne ansøgning, hvorfor den samlede projektsum er dkr. højere end i LAG-ansøgningen. FINANSIERING % Kr. fordeling Regionale udviklingsmidler (denne ansøgning) EU s strukturfonde (Socialfond/Regionalfond) 0 Anden finansiering: LAG Bornholm, kr Materialer fra Fridolf A/S, kr Ansøgte fonde Sparekassen Bornholm & Bdr. Larsens Legat ( )* Kontakt finansiering fra deltagervirksomheder Egenfinansiering (skal specificeres; f.eks. kontakt, timer el. 0 lign.) I alt * Der ventes svar på fondsbevilling fra Sparekassen Bornholms Fond den 23. april samt Bdr. Larsens Legat i juni måned

13 (1) Ikke-refunderbar moms: Moms kan alene medtages i udgiftsgrundlaget i den udstrækning, at ansøger ikke kan få momsen refunderet fra Skat eller den kommunale momsudligningsordning. Dokumentation herfor vedlægges som bilag til ansøgningen. Som bilag til ansøgningen skal vedlægges - detaljeret budget med beskrivelse af indhold i de enkelte poster og beregningsmåde. Ved længerevarende projekter (over 6 måneder) vedlægges budget fordelt på milepæle. - eventuelle tilsagn om medfinansiering fra andre finansieringskilder - CV for projektleder (hvis denne kendes på ansøgningstidspunktet) - andet, som ansøger finder relevant 7. PROJEKTBESKRIVELSE 7a. Kort og præcis beskrivelse af projektet (max. ¼ side, vil bl.a. blive brugt til offentliggørelse): Etablering af bæredygtigt materialeunivers på Bornholm Det Grønne Pakhus er en udstilling og et levende oplevelsescenter for bæredygtige byggematerialer og grønt byggeri på Bright Park Bornholm. Her kan borgere og byggebranche mødes i et inspirerende showroom fyldt med alverdens miljøvenlige byggematerialer. Udstillingen henvender sig til borgere og fagfolk håndværkere, arkitekter, ingeniører, håndværkere, entreprenører m.fl. der ønsker inspiration til materialer med forbedrede miljømæssige, sundhedsmæssige og klimamæssige egenskaber til renovering og nybyggeri. Der vil løbende være demonstrationsaktiviteter i Det Grønne Pakhus, som viser hvordan de nye løsninger kan tage sig ud og anvendes i byggeprocessen. Projektet sætter også fokus på muligheder for at skabe innovation i byggeprocessen, ved at gøre både nybyggeri og renoveringer nemmere, hurtigere og økonomisk fordelagtige gennem et grønt materialevalg. 7b. Øvrige forhold som bør medtages i behandlingen af ansøgningen? Projektets snitflader til Green Solution House og Villa Smart: Det Grønne Pakhus er planlagt ud fra en nøje vurdering af grænseflader og synergier til projekterne Green Solution House og Villa Smart, herunder Østkraft/Bornholms forsynings planer om en viderebygning af sidstnævnte. Der er først og fremmest tale om væsentlige forskelle i koncept og ide, som taler imod at projekterne skal have en fælles fysisk forankring. Mens idegrundlaget i Green Solution House ligger direkte i tråd med Det Grønne Pakhus vil pakhuset i langt højere grad have karakter af et borgerrettet oplevelsescenter og med en aktiv involvering af håndværkere i praktiske demonstrationer. Et sådant arbejdende værksted med stor trafik af besøgende gæster vil umiddelbart ikke passe ind i en konference bygning, hvor der også foreligger en stor begrænsning på tilgængelige kvadratmetre til udstillingsformål. Ifht. Villa Smart som især er en demonstration af eltekniske installationer, sætter Det Grønne Pakhus i langt højere grad fokus på materialer og håndværkermæssige elementer. Ligeledes er der en stor fysisk begrænsning af udstillingsmulighederne og værkstedsfaciliteter i Villa Smart. Det er dog oplagt at indlede et tæt samarbejde med Villa Smart ifht. de borgerrettede aktiviteter. 13

14 Og endelig er der planer fra Bornholms Forsynings side om evt. i fremtiden af bruge deres bygning på Industrivej til at fremvise løsninger indenfor fjernvarme og lokal afledning af regnvand (LAR), men som med Villa Smart er der tale om tekniske installationer og ikke materialer og konstruktioner som i Det Grønne Pakhus, og etableringen ligger desuden flere år ud i fremtiden. Dog vil det også her være oplagt at samarbejde eksempelvis om brug af udearealerne omkring Bright Park til fremvisning af eksempler på LAR 8. ERKLÆRING OG UNDERSKRIFT Undertegnede bekræfter hermed at have gjort sig bekendt med information om persondataloven e.pdf Endvidere forpligter undertegnede sig til at sikre, at eventuelle partnere i projektet er gjort bekendt med information om persondataloven. Parterne skal informeres om, at disse data indsamles og behandles af myndighederne, at der er adgang til indsigt i de indsamlede oplysninger, samt at der er ret til at kræve fejlagtige oplysninger slettet eller korrigeret. Ønsker en partner ikke, at der indsamles og behandles personoplysninger om vedkommende, kan der ikke ydes tilskud til den pågældendes udgifter i projektet. Dato: 13. marts 2013 Underskrift: Fredrik Romberg Juridisk ansvarlig BCB 14

15 Vejledning og betingelser Dette ansøgningsskema skal udfyldes ved ansøgning til Bornholms Vækstforums pulje af regionale udviklingsmidler. Et detaljeret budgetskema skal altid vedlægges ansøgningen. Kontakt Vækstforumsekretariatet inden du går i gang med din ansøgning. Sekretariatet kan give dig råd og vejledning i forhold til udarbejdelse af ansøgningen og til selve projektideen. Tlf.: Indkomne ansøgninger behandles som regel på førstkommende møde i Bornholms Vækstforum efter ansøgningsfristen. Ansøgningsfrister samt datoer for Bornholms Vækstforums møder finder du på Du skal skrive i ansøgningsskemaets grå felter. Felterne udvider sig efterhånden som du skriver. Vækstforumsekretariatet sender alle uddannelsesansøgninger til udtalelse hos Bornholms Akademi. Udtalelsen indgår i Vækstforums beslutningsgrundlag. Betingelser for tilskud: Projektet skal overordnet medvirke til at skabe vækst og udvikling inden for rammerne af Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Du finder erhvervsudviklingsstrategien på Der kan ikke ydes tilskud til enkeltpersoner. Der kan kun gives tilskud til private virksomheder i forbindelse med strukturfondstilskud. Jf. Lov om erhvervsfremme 9, kan der ydes tilskud til aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling inden for: 1. Innovation, videndeling og videnopbygning. 2. Anvendelse af ny teknologi. 3. Etablering og udvikling af nye virksomheder. 4. Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer. 5. Vækst og udvikling i turismeerhvervet. 6. Udviklingsaktiviteter i yderområder. Et projekt kan som udgangspunkt ikke opnå 100 % finansiering fra de regionale udviklingsmidler. Det forventes, at projektet har anden medfinansiering eller egenfinansierer med mindst 50 %. Hvis et projekt er støtteberettiget under Regionalfonden eller Socialfonden (EU s strukturfonde), skal det ansøges under disse fonde: Der kan søges regionale udviklingsmidler som medfinansiering til en strukturfondsansøgning. Du kan få mere at vide om Regional- og Socialfonden ved at kontakte Vækstforumsekretariatet. Tilskuddet fra de regionale udviklingsmidler gives i henhold til EU s statsstøttereglerne, jf. EF- Traktatens artikel 87 (find den på eller klik her) og Kommissionens forordning nr. 800/2008 af 6. august 2008 om generel gruppefritagelsesordning (find den på eller klik her). Tilskuddet må ikke være konkurrenceforvridende. Øvrige betingelser vil fremgå af tilsagnsskrivelsen, hvis projektet opnår tilskud. 15

16 Inden du udfylder og indsender ansøgningsskemaet Det er det en god ide at overveje: Hvorfor er projektet godt og hvad er nyt i forhold til andre projekter er der andre der laver noget tilsvarende? Hvad er den brændende platform? Hvordan skal projektet gennemføres? Hvem er målgruppen? Hvad skal der ske undervejs i projektet (milepæle)? Hvad er de målbare effekter af projektet og de mere langsigtede? Hvem gør hvad? Hvordan håndteres evalueringen af projektet? Er der behov for en kommunikationsplan? Der vil blive lagt vægt på, at der er udarbejdet en sådan. Er der risici forbundet med projektets gennemførelse? Kan du beskrive dit projekt præcist på 10 linjer (hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan, for hvem, output)? Vær kortfattet, klar og konkret, når du udfylder ansøgningsskemaet. Det er vigtigt at være omhyggelig med beskrivelsen af effekter og projektmål, da disse indgår med betydelig vægt i Vækstforums beslutningsgrundlag. Budget Angiv en kort forklaring på beløbenes sammensætning i det detaljerede budget. Eksempel 1 Løn til medarbejdere på projektet: kr.: Projektledelse: 40 timer á 250 kr. samt adm. assistance 25 timer á 200 kr. Eksempel 2: Større anskaffelser: kr.: 2 pc ere á kr. samt 1 printer á kr. Husk at medtage udgifter til revisor. Det er et krav at alle projekter aflægger revisorgodkendt slutregnskab samt en afsluttende projektrapport. Husk Tjek at alle relevante bilag er vedlagt ansøgningen. Tjek at ansøgningen er underskrevet af den juridisk ansvarlige. Ved indsendelse pr. , skal siden med underskrift og budget indscannes. Vær opmærksom på, at ansøgningen offentliggøres sammen med Bornholms Vækstforums dagsorden. Når du har indsendt din ansøgning Du får en kvittering for modtagelse af din ansøgning med journalnummer samt sagsbehandlernavn. Du vil også få besked om, hvornår din ansøgning forventes at blive behandlet af Bornholms Vækstforum. Hvis du indenfor 5 hverdage efter indsendelse ikke har modtaget en kvittering, kontakt da venligst Vækstforumsekretariatet på tlf.: Hvis der er fejl eller mangler, behov for yderligere oplysninger, eller hvis ansøgningen vurderes til ikke at være støtteberettiget, vil du blive kontaktet af Vækstforumsekretariatet. En ansøgning behandles først af Bornholms Vækstforum og derefter af Bornholms Regionskommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg, som formelt skal godkende Vækstforums beslutning. Såfremt ansøgningen godkendes til tilskud, vil du modtage en tilsagnsskrivelse. Det underskrevne tilsagn skal returneres til Vækstforumsekretariatet. Med din underskrift accepterer du samtidig de i tilsagnet givne betingelser for tilskuddet. 16

17 Erklæring om deltagelse som partner (vedlægges ansøgningen til Puljen af regionale udviklingsmidler) Nedennævnte virksomhed/institution/myndighed/fond/forening Navn: Bekræfter hermed at være partner i Projekttitel: Virksomheden/institutionen/myndigheden/fonden/foreningen er som partner bekendt med indholdet i ansøgningen af dato: om tilskud fra de regionale udviklingsmidler under Bornholms Vækstforum. For rigtigheden af de afgivne oplysninger: Navn på virksomhed/institution/myndighed/fond/forening: Juridisk status for virksomhed/institution/myndighed/fond/forening: (ApS, A/S, I/S, K/S, A.M.B.A, personligt ejet virksomhed, erhvervsdrivende fond, selvejende institution, offentlig myndighed, forening eller andet) CVR-/CPR-nr. for virksomhed/institution/myndighed/fond/forening: Tegningsberettigedes navn: Adresse: Dato og underskrift 17

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

DET GRØNNE PAKHUS. oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE

DET GRØNNE PAKHUS. oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE DET GRØNNE PAKHUS oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger: Business Center Bornholm Torvegade 7, 1. DK-3700 Rønne Tel: +45 30 70 20 34 Introduktion Hermed fremsendes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

DET GRØNNE PAKHUS. oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE

DET GRØNNE PAKHUS. oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE DET GRØNNE PAKHUS oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri BILAG: PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger: Business Center Bornholm Torvegade 7, 1. DK-3700 Rønne Tel: +45 30 70 20 34 Introduktion Hermed fremsendes

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8

ANSØGNING TIL. Ansøgning om støtte til kystby-projekt. ANSØGNINGSSKEMA TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 TIL STEDET TÆLLER Side 1/8 ANSØGNING TIL Ansøgning om støtte til kystby-projekt Dette skema baserer sig på Realdanias Håndbog i projektudvikling. Vi anbefaler, at I orienterer jer i håndbogen undervejs,

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST

Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Sådan søger du Det overraskende møde & alternative arenaer Puljen under KONTRAST Vejledning til ansøgere KulturKANten - hvad er det? KulturKANten 2013-2016 er et samarbejde mellem de 11 nordjyske kommuner,

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Rådgivnings- og aktivitetscentre til mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen

Øvrige tilskud til projektet fra Socialstyrelsen Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Skriv titel på projektet. Kommune I hvilken kommune har projektet postadresse? Ansøger type Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Organisationens navn og CVR-nummer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder

Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Vejledning til ansøgning om tilskud til socialøkonomiske virksomheder Læs denne vejledning omhyggeligt inden du udfylder ansøgningsskemaet. I. Puljens formål Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst er

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen

Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen Genbehandling: Analyser af rammevilkår for maritim vækst i Skagen RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2012-000246 Skagen Havn Stærke erhvervssamarbejder Klynger (Det maritime

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen)

Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Vejledning i at udfylde ansøgningsskema (AKA-puljen) Inden du går i gang med at udfylde ansøgningsskemaet, bør du læse denne vejledning og puljens retningslinjer igennem. Vær opmærksom på, hvornår der

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme

For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme En ansøgning er ikke en Passe-partout nøgle, For det første skal nøglen passe til: Lov om erhvervsfremme men en Systemnøgle, der skal passe til alle låse i den pågældende serie! Byggestenene i Lov om erhvervsfremme

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet

Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Marts 2017 Vejledning til ansøgning om støtte til lokale projekter og arrangementer fra Nationalpark Vadehavet Indledning Nationalpark Vadehavet yder støtte i form af mindre beløb* til ikke-kommercielle

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Fonds- og puljeansøgninger

Fonds- og puljeansøgninger STRUKTUR I ANSØGNINGER Fonds- og puljeansøgninger Vær opmærksom på at mange fonde, har deres egne specifikke ansøgningsskemaer, som skal bruges. Nedenstående er en overordnet guideline til den struktur

Læs mere

Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler

Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Bornholms Regionskommune Landemærket 26 3700 Rønne eub@brk.dk Sendes til kommunen Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse Landemærket 26 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Journalnummer Ansøgningsskema

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2011 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

Bobleprojekter i Inno-SE

Bobleprojekter i Inno-SE Baggrund for bobleprojekter Inno-SE Bobleprojekter i Inno-SE Bobleprojektpuljen er en pulje i Inno-SE der gør det muligt for virksomheder, i samarbejde med videnspartnere, at ansøge om penge til et forprojekt

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2015 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Kulturpulje

Kulturpulje Kulturpulje 2012-2013 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2012-2013?... 3 2. Hvad kan man søge til?... 3 2. 1 Kvalitet og vækst i nordjysk kunst og kultur... 3 2.2 Stedbundne

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2017, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere

Kulturpulje 2016. Vejledning til ansøgere Kulturpulje 2016 Vejledning til ansøgere Indhold 1. Hvem kan søge Kulturpuljen 2016?... 2 2. Hvad kan man søge til?... 2 3. Hvad bliver projektet vurderet på?... 2 4. Økonomiske og tidsmæssige rammer for

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ KULTUROMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ KULTUROMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ KULTUROMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjaelland.dk eller med post til Region

Læs mere

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept

Vejledning til ansøgning for satspuljen. Kultur på Recept Vejledning til ansøgning for satspuljen Kultur på Recept Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2010 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk 1. Oplysninger om projektet Projekttitel:

Læs mere

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region

Støtte fra kommune i.h.t. 18 i lov om social service. Driftsoverenskomst eller -aftale med kommune/region Ansøgning Projektets/aktivitetens titel Fællesskab og forældreskab på tværs i Hundige Nord Navn og e-mail adresse på tilskudsansvarlig Skriv navn og e-mail adresse for den tilskudsansvarlige i projektet

Læs mere

Vejledning til ansøgning for

Vejledning til ansøgning for Vejledning til ansøgning for Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund Ansøgningsskemaet udfyldes elektronisk ved indskrivning i fil fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen)

Ansøgningsskema Puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen) Dette skema skal udfyldes ved ansøgning til LUP-puljen. Der må gerne vedlægges bilag, men ansøgningsskemaet skal give et kort, præcist, samlet overblik over projektet. Journalnummer (udfyldes af Vordingborg

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER. FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Dette er en generel vejledning for, hvordan du søger om midler til udviklingsaktiviteter i Region

Læs mere

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland

Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Ansøgning til kommunepuljen cirkulær økonomi, Region Midtjylland Titel: Full Circle Island Samsø som levende laboratorium og udstillingsvindue for cirkulær økonomi (CØ). Vision: Samsø skal være det første

Læs mere

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang

Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Vejledning til ansøgning til pulje til medicingennemgang Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Vedlagte ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema og budgetskemaer udfyldes elektronisk ved indskrivning

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder

Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Retningslinjer for Videnkupon til små og mellemstore virksomheder Videnkupon til små og mellemstore virksomheder skal fremme samarbejdet mellem små og mellemstore virksomheder (SMV) og videninstitutioner

Læs mere

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER

PRÆKVALIFIKATION HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET & ALLINGE & ALLINGE FOLKEMØDET TIL PARALLELOPDRAG BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER PRÆKVALIFIKATION TIL PARALLELOPDRAG FOLKEMØDET HELHEDSPLAN FOR FOLKEMØDET BESKRIVELSE AF PROJEKTET UDSKRIVER Bornholm har med lanceringen af Folkemødet demonstreret, hvordan det er muligt at få succes

Læs mere

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp

Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Vejledning til ansøgning for Styrket indsats mod ensomhed blandt ældre mennesker, der modtager meget hjemmehjælp Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema, projektbeskrivelsesskema

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler

Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Sendes til kommunen Forbeholdt kommunen Modtaget dato Journalnummer Bornholms Vækstforum Ullasvej 23 3700 Rønne Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN. OPTIMÉR

Læs mere

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren.

Den gode ansøgning. Følgebrevet er det første som sagsbehandleren ser, og som derved danner det første vigtige indtryk af ansøgeren. DEN GODE ANSØGNING Den gode ansøgning De nedenstående 16. punkter skal betragtes som en generel standardskabelon til projektansøgningen. Det er forskelligt hvor fyldestgørende en projektansøgning støtteyderne

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt

OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt 1 1. Hovedoplysninger (husk underskrift) OPLYSNINGSSKEMA til udgivelse af elektronisk nyhedsbrev Internationalt Affaldsnyt Projektet Oplysningerne anføres i denne kolonne Journalnummer (udfyldes af Miljøstyrelsen):

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2016, 2. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER FRA REGION SJÆLLAND og VÆKSTFORUM SJÆLLAND Indholdsfortegnelse 1. Region Sjælland og Vækstforum Sjællands udviklingsmidler bevilges på grundlag

Læs mere

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø)

Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Social- og Integrationsministeriet 15.25.11.30 Styrkelse af indsatsen over for krænkende børn mv. (St ind kræ bø) Ansøgning sendes til: Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk.

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED

Tilsagn. Vækst via Ledelse. Fase 3 VIRKSOMHED Tilsagn Vækst via Ledelse Fase 3.. VIRKSOMHED 1 Vækst via Ledelse Virksomhedens stamdata Virksomhed: A/S ApS I/S Personligt Andet Kontaktperson CVR: NB! Se yderligere virksomhedsdata i Anmodning om deltagelse

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune Bolig for Alle. Idegrundlag og Vision og Formålsbeskrivelse

Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune Bolig for Alle. Idegrundlag og Vision og Formålsbeskrivelse Center for Velfærdsteknologi i Aalborg Kommune Bolig for Alle Idegrundlag og Vision og Formålsbeskrivelse Indholdsfortegnelse IDEGRUNDLAG OG PROJEKTGPLAN... 3 IDEGRUNDLAG OG PROJEKTETS FORMÅL... 4 MÅLGRUPPER

Læs mere

11. Team Vækst Danmark

11. Team Vækst Danmark Brevid 2883336 11. Team Vækst Danmark Åbent Vækstforum Sjælland 2772740 Brevid: Resume Annoncering vedr. Team Vækst Danmark blev igangsat 1. juli 2015. Der foreligger nu en ansøgning fra Region Midtjylland

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005 SOCIALMINISTERIET Tilskudsadministrationen Postboks 1059 1008 København K Ansøgning om økonomisk støtte fra puljen om sociale tilbud til mennesker med sindslidelser (15M) Ansøgningsfrist 1. november 2005

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret

Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret Vejledning til ansøgninger til Cirkulær forretning gør branchen fremtidssikret Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konceptet for aftaler om cirkulær forretning i brancher og typen af projekter, der kan

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår.

Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013. ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskema TILGÆNGELIGHEDSPULJE 2013 ALLE felterne i ansøgningsskemaet skal udfyldes, med mindre andet fremgår. Ansøgningsskemaet skal udfyldes og underskrives inden det sendes til Energistyrelsen

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om tilskud til. Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om tilskud til Erhvervspartnerskaber til markedsføring af grønne løsninger under Grøn Omstillingsfond Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgnings- og budgetskemaet.

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til ansøgning for virksomheder, som har behov for yderligere teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i forbindelse med en mulig

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid

Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Projektbeskrivelse for Fremfærd Bruger Projekt Teknologi og tillid Baggrund for projektet Teknologiske løsninger og digitaliseringen udvikler sig eksponentielt og eksplosivt nu og i fremtiden. Vi ser med

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : European Glass Context 2012 / Bornholms Biennials

Læs mere

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi

MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi MUDP 2014 Tilskud til fremme af miljøeffektiv teknologi Strategisk samarbejde for indsamling af elektronikaffald 24. april 2014 Miljøstyrelsen, Anne Nielsen MUDP 2014 Programmets overordnede målsætning

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER

1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER D E T L O K A L E B E S K Æ F T I G E L S E S R Å D F O R AAR H U S Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema 1. ADMINISTRATIONSOPLYSNINGER 1.1 Ansøger Her angives hvem, der søger bevillingen, her under

Læs mere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere

KULTUR PUNKT Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Vejledning til ansøgere KULTUR PUNKT 2013 Kulturel udvikling i et nordjysk lokalområde Indhold 1. Indledning 2. Hvem kan søge KULTUR PUNKT 2013? 3. Hvad kan man søge til, og hvad lægges

Læs mere

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen

Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen Nye muligheder for tilskud til etablering af pilotanlæg til grøn bioraffinering under GUDP v/ Fuldmægtig Ulla Blicher-Mathiesen 1 Formål Grøn Bioraffinering Formålet med indsatsen er, via etablering af

Læs mere