Bornholms Vækstforum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bornholms Vækstforum"

Transkript

1 Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt byggeri Ansøgt beløb i kr. : ,00 Ansøger Kontaktperson Juridisk ansvarlig : Business Center Bornholm : Camilla Sandfeld : Fredrik Romberg CVR : Adresse : Torvegade 7, 1. sal Tlf. : Projektperiode : Startdato: 1/ Slutdato: 30/ Projektets adresse : Bright Park Bornholm, Gl. Rønnevej 17, 3730 Nexø (Hvis forskellig fra ansøgers) Projektets revisor : Rønne Revision, St. Torvegade 12, 3700 Rønne Ansøgers juridiske status: A/S K/S X Selvejende fond Andet ApS Personligt ejet virksomhed Offentlig myndighed Skriv hvad: I/S Erhvervsdrivende fond Forening Ansøgningen sendes til Bornholms Regionskommune, Vækstforumsekretariatet, Ullasvej 23, 3700 Rønne eller pr. til Spørgsmål vedrørende ansøgningen kan rettes til Vækstforumsekretariatet, tlf eller

2 1. FORMÅL 1a. Projektets formål (hvorfor skal dette projekt gennemføres? Hvilket problem skal løses? Hvorfor er der brug for en indsats? Hvad er baggrunden for projektet? Hvis der er tale om en forundersøgelse, angives også formål med det fremtidige projekt): Trods det at alle taler om nødvendigheden af at tænke bæredygtighed i byggeri (hvilket eksempelvis den massive omtale af Green Solution House nationalt og internationalt er et godt eksempel på), er byggebranchen i det ganske land i dag vældig konservativ i valg af konstruktioner og materialer. Og de der er begyndt at bygge mere energibesparende, fokuserer ofte alene på energiforbruget i den færdigrenoverede bygning og altså ikke på bæredygtighed i eksempelvis byggeproces og materialer. Samme tendens gør sig gældende hos det lokale byggemarked, der trods god vilje er nødt til at prioritere at have det på hylderne som kunderne efterspørger. Men fokus på bæredygtighed kombineret med energibesparende løsninger - er helt afgørende for om vi når i mål med at blive et bæredygtigt samfund. Der er altså behov for at skabe et projektfinansieret oplevelsescenter for bæredygtige løsninger som kan starte dette nye fokus i bygge- og anlægsbranchen. Formålet med projekt Det Grønne Pakhus er at øge det lokale brug og kendskab til bæredygtige byggematerialer og energibesparende løsninger gennem etablering af et showroom og oplevelsescenter på Bright Park Bornholm. Dermed er målet at øge efterspørgslen efter og produktionen af bæredygtige materialer samt stimulere etableringen af handelsvirksomheder, der kan importere og distribuere bæredygtige byggematerialer. Ved at etablere en fysisk udstilling bliver det muligt at inspirere borgere og fagfolk i byggebranchen på Bornholm håndværkere, arkitekter, ingeniører, håndværkere, entreprenører m.fl. til at anvende materialer med forbedrede miljømæssige og klimamæssige egenskaber til nybyggerier, renoveringer og andre bygge- og anlægsopgaver. En sekundær målgruppe vil være klima- og erhvervsturister og på sigt vil det være oplagt at udvikle en vinkel til skolebørn og lejrskolebørn, som det er sket i affaldstårnet hos BOFA (sidstnævnte er dog ikke indeholdt i projektet). Projektet tager afsæt i Bornholms eksisterende satsning på grønt byggeri og bæredygtig udvikling, og vil medvirke til at skabe et velfungerende marked med både udbud og efterspørgsel efter grønne materialer. Det er målet at projektet skal stimulere etableringen af handelsvirksomheder der kan importere og distribuere bæredygtige byggematerialer til den nordiske region og på længere sigt stimulere opstart af lokale bæredygtige byggevareproducenter på Bornholm, og dermed skabe vækst og arbejdspladser. Projektet vil også sætte fokus på bæredygtighed i byggematerialerne ift. mulige gevinster blandt håndværkere, hvor nogle materialer også kan rumme fordele under selve byggeprocessen, eksempelvis ved at tilbyde en forbedring af det fysiske arbejdsmiljø eller være en kilde til at optimere selve byggeprocessen. Projektet vil desuden fungere som en forberedelse til at gøre Bornholm til hjemsted for verdens første bæredygtige byggefestival i 2014, der har til formål at gennemføre praktiske eksperimenter med miljørigtige materialer på en større skala. 1b. Hvordan understøtter projektet Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, herunder hvilket indsatsområde? (max. ¼ side) 2

3 Det Grønne Pakhus understøtter indsatsområdet Bornholm som grøn test-ø gennem tiltag der fremmer nye former for energirigtigt- og miljøvenligt byggeri i det bornholmske samfund. Med et kombineret erhvervsmæssigt- og borgerdrevet sigte, hvor borgere, erhvervsliv, branchefolk og uddannelsesinstitutioner samarbejder praksisorienteret om at gennemføre konkrete eksperimenter i lokalsamfundet rummer projektet et væsentligt potentiale for at bidrage konkret og synligt til realisering af visionen for Bornholm som bæredygtigt samfund. Pakhuset understøtter desuden BCB s projekt Grønt byggeri idet håndværkere, rådgivere såvel som bygherrer vil kunne kvalificere deres arbejde for mere grønt byggeri på Bornholm ved dels at lade sig inspirere og bidrage til udstillingen og pakhusets aktiviteter; dels at kunne bruge showroomet til motivere deres kunder til valg af bæredygtige materialer. Lykkes det at få bornholmerne til at højere grad at efterspørge bæredygtige løsninger, når de renoverer energirigtigt, vil dette medvirke til dels at nå målene i energistrategien; dels understøtte arbejdet nationalt og internationalt i brandingen af Bornholm som Bright Green Island. 1c. Projektets nyhedsværdi (hvordan projektet er nyskabende indholdsmæssigt og/eller metodemæssigt): Det Grønne Pakhus vil være den første af sin art i Danmark og indeholder væsentlige elementer af innovation og nytænkning både indholdsmæssigt og metodisk. Mens der på Dansk Design Center og Dansk Arkitektur Center i København er afviklet to midlertidige udstillinger om bæredygtige materialer i 2012 målrettet arkitekter og designere, vil Det Grønne Pakhus være et pionerprojekt på national skala ved at have borgere samt bygge- og anlægsbranchen med som primære deltagergrupper. Ambitionen med at implementere de grønne materialer i praksis i private husstande og særligt til brug ved renoveringsprojekter giver projektet potentiale til at arbejde med grønt byggeri på områder som traditionelt ikke er genstand for afprøvning af nyeste teknologier. Metoden med brug af borgerinddragelse gennem en fysisk showroom platform og aktiviteter der etablerer et personligt møde og en levende kommunikation mellem håndværkere og borgere er nytænkende, og forventes at give en bedre effekt som virkemiddel til holdningskommunikation. 2. MÅLGRUPPE 2a. Projektets målgruppe (hvem henvender projektet sig til? Hvem får gavn af projektet?): Målgruppen er fagfolk i form af håndværkere, arkitekter, ingeniører, entreprenører og byggemarkeder, der håndterer det professionelle byggeri, samt borgere og offentlige bygherrer, som kan være med til skabe efterspørgsel efter de grønne materialer. En vigtig målgruppe er studerende, hvor eksempelvis Campus Bornholms grønne håndværkerelever og HTX inviteres indenfor til at bygge mock-ups til udstillingen og udføre livscyklusberegninger. 3

4 Der vil desuden blive afholdt en række branchespecifikke innovationsworkshops, hvor byggebranchen kan se på muligheder for at skabe innovation i byggeprocessen gennem brugen af nye materialer, eksempelvis gennem præfabrikation og montage. Innovationsworkshops vil også blive afholdt for potentielle materiale-producenter eksempelvis fra landbrugssektoren, der inviteres til en dialog om mulighederne for samarbejde om levering af lokalt producerede (grønne) byggematerialer fx. dyrket som biomasse på marker eller via skovbrug. Endelig har showroom et klima- og erhvervsturister som målgruppe. Folkeskole- og lejrskoleelever vil også kunne drage nytte af besøg i Det Grønne Pakhus, men der er ikke i dette projekt indtænkt udvikling af eksempelvis besøgstjenestemateriale til denne målgruppe. 3. EFFEKTVURDERING 3a. Langsigtede resultater (projektets langsigtede mål. Det vil sige den effekt, der først vil kunne påvises noget tid efter projektets afslutning. F.eks. Bornholm opnår et stærkere brand, antal skabte/bibeholdte job, antal uddannede, forøget omsætning, nye produkter, nye samarbejder mv.): Det Grønne Pakhus vil som en levende udstilling med begivenheder og en inspirerende formidling udgøre et folkeligt initiativ, der kan bygge bro mellem borgere og den professionelle branche og øge efterspørgslen på grønt byggeri. En øget efterspørgsel skal gerne bidrage til at styrke og gøre branchen forandringsstærk, og dermed forbedre konkurrenceevnen. Det er målet at projektet skal give grobund for systemeksport af grønne byggeløsninger, eksempelvis præfab. Blandt de forventede langsigtede resultater er også en stærkere branding af Bornholm som bæredygtigt samfund. Endelig, forventes projektet ikke mindst at tilføre et væsentligt bidrag til succes med de øvrige aktivteter iværksat under projekt grønt byggeri, herunder energirenoveringer samt produktudvikling. Der vil være væsentlige synergieffekter både i forhold til udvikling i branchen, men også i forhold til at skabe større ejerskab og efterspørgsel efter grønne håndværkerløsninger blandt bornholmske borgere. 3b. Hvad sker der ved projektets afslutning? (målbart, f.eks. antal skabte/bibeholdte job, antal uddannede, forøget omsætning, nye produkter, nye samarbejder mv. Det vil sige det, der er planlagt til at blive leveret i projektet og det der søges Regionale Udviklingsmidler til) Det forventes, at projektet vil bidrage til at skabe en øget opmærksomhed omkring grønt byggeri og bæredygtige byggematerialer på Bornholm. Det er målet, at det øgede kendskab konverteres til en række konkrete byggeerfaringer lokalt, der både kan tjene som demonstrationsprojekter men også i sig selv medvirke til at skabe en miljømæssig- og klimaforbedrende effekt. Projektets mål er at bidrage til at motivere og inspirere flere husstande til at vælge at energirenovere, bruge bæredygtige byggematerialer og i stigende grad benytte grønne 4

5 håndværkere til renoveringsopgaver (og dermed en øget jobskabelse/fastholdelse af grønne håndværker jobs). Et andet mål er at øge klima- og erhvervsturisme gennem besøgende gæster til udstillingen. Ved projektets afslutning er målet at der er etableret et samarbejde og fælles forretningsmodel mellem deltagerne fra Bygge- og anlægsbranchen om at videreføre og drifte Det Grønne Pakhus. Målet er at dette samarbejde skal afstedkomme ny forretningsudvikling lokalt på Bornholm indenfor bæredygtige materialer, blandt andet gennem etablering af nye handelsvirksomheder og lokale producenter af bæredygtige byggematerialer, som udnytter eksisterende erhvervslivskompetencer. I opbygningen af Det Grønne Pakhus vil dialogen med udenlandske materialeleverandører kunne åbne døre for etablering af eksportpartnerskaber med virksomheder, der ønsker at komme ind på det danske eller nordeuropæiske marked og som vælger at bruge Bornholm som base. Som et konkret mål forventes det at der etableres en eller flere importaktiviteter (gennem ekst. eller nyetablerede virksomheder) på Bornholm af bæredygtige materialer, som kan være distributionskanal til det nordiske marked. Efterfølgende projektafslutning vil der være to forskellige fremtidsscenarier for pakhuset: 1) At der er skabt så stor effekt fra pakhuset at branchens virksomheder er interesseret i at fortsætte stedet gennem virksomhedstilskud, eller 2) At efterspørgslen efter bæredygtige materialer er blevet så stor, at de lokale byggemarkeder har hylderne fyldt med bæredygtige produkter Det forventes at det på kort sigt vil være nødvendigt at branchen selv viderefører initiativet (scenarie 1), hvorfor følgende projektøkonomi for driftsfasen vil være gældende: Leje af lokale og betjening af udstilling Bright Park Bornholm - kr (årligt) Vedligeholdelse og udvikling af udstilling - kr Markedsføring & opdatering af hjemmeside - kr Total driftsbudget : kr årligt Med en estimeret tilknyttet brugergrupper på 30 virksomheder til Det Grønne Pakhus vil dette udgøre en årlig udgift på ca kroner per virksomhed, når der ses bort fra eventuelle fremtidige sponsorater. Dertil kommer at virksomhederne bidrage til borger events i form af arbejdstimer. Set i lyset af reklameværdien og udviklingspotentialet for virksomhederne ved deltagelse i projektet, anses finansiering af dette beløb for realistisk, når først pilotprojektet er gennemført og initiativet har vist sit værd. Således er det ansøgers vurdering, at projektet efter de initiale etableringsudgifter er afholdt forventes for at være rentabelt og økonomisk selvbærende gennem deltagerfinansiering. 5

6 3c. Hvordan vil projektet blive evalueret? Projektet evalueres med udgangspunkt i SMARTEE principper og vil bl.a. indeholde en spørgeskema undersøgelse blandt de deltagende virksomheder for at kortlægge den effekt Det Grønne Pakhus har haft for deres virksomhed. Som led i projektets evaluering registreres løbende antallet af besøgende på udstillingen i Nexø, antal besøg på hjemmeside, omtale i pressen og på sociale medier. Endelig vil borgere der udfører grønne renoveringer med inspiration fra showroom et blive opfordret til at fortælle om dette. (En dialogkanal vil blive etableret, hvor besøgende på udstillingen og deltagere i byggeweekender kan komme på en mail liste med nyheder om grønt byggeri.) 4. PRODUKTER OG AKTIVITETER 4a. Forudsætninger og risici. Hvilke forudsætninger skal være opfyldt? (det vil sige forhold, som du ikke selv kan planlægge, men som er af betydning for projektets resultat) En forudsætning for projektets succes er at der findes eller kan etableres tilstrækkelig med borgerinteresse for bæredygtige byggematerialer til at skabe efterspørgsel. Set som en del af den samlede indsats omkring Grønt Byggeri og med de mange eksisterende positive resultater indenfor energirenoveringer og installation af vedvarende energianlæg på Bornholm anses det dog som højst sandsynligt at der vil være grobund for projektet og denne forudsætning er tilstede. Hvilke risici kan påvirke projektets gennemførelse? Der er en ubekendt faktor i projektet i form af de salgspriser der vil kunne indgås aftaler med leverandører af grønne byggematerialer om. Bliver produkterne for dyre er der en risiko for at interesserede borgere og entreprenører fravælger de grønne materialer. Der er tale om nye produkter, som i starten kun kan hjemtages i mindre partier. Derfor er det af betydning at få indgået aftaler med materialeproducenter, som sikrer at varerne kan sælges til en fordelagtig introduktionspris. Her vil det grønne pakhus kunne hjælpe, idet introduktionspriser vil kunne aftales som led i aftalen om udstilling og eksponering af producenterne i Det Grønne Pakhus. Ligeledes er der med partnerskabet med Fridolf A/S muligheder for at sikre fordelagtige priser på de nye materialer, eksempelvis ved at købe materialerne sammen med større partier af andre materialer fra samme producent. 4b. Beskriv kort de væsentligste aktiviteter i projektet 6

7 1. Idé og konceptudvikling Konceptet for Det Grønne Pakhus udvikles færdigt i samarbejde med de deltagende parter. Sammensætningen af materialer skal foretages ud fra en bestemt metode, som ligeledes skal sikre, at de besøgende på udstillingen bliver præsenteret med et strømlinet informationskoncept for beskrivelse af materialerne. Der vil som led i udviklingen blive afholdt minimum 1 planlæggende workshop med repræsentanter for branchen, borgere samt øvrige samarbejdspartnere på projektet. 2. Etablering af partnerskaber Der er allerede en række virksomheder fra den bornholmske bygge- og anlægsbranche engageret i projektet. Denne partnerskabskreds søges løbende udvidet med hhv. håndværksvirksomheder, entreprenører samt øvrige interessenter på området der kan bidrage til projektet, eksempelvis arkitekter og ingeniørvirksomheder. Der er også en lang række brancheaktører og interesseorganisationer det kunne være relevant at indgå partnerskaber med, eksempelvis omkring markedsføring og deltagelse i events. Derudover tilstræbes det at etablere faglige partnerskaber med vidensinstitutioner der eksisterer omkring Projekt Grønt byggeri, der arbejder med forskning og udvikling indenfor bæredygtige materialer og som kan bidrage til at kvalificere udvælgelsen af en relevant materialesamling. 3. Dialog med materialeproducenter En central opgave er opsøgende kontakt til byggevareproducenter i Danmark og internationalt. Målet er at indsamle en bred repræsentation af forskellige typer bæredygtige materialer. Der vil især blive lagt vægt på indsamling af materialeprøver fra udlandet, herunder Nordamerika, Tyskland og Østrig, som ikke før har været fremvist i Danmark. Der vil også blive lagt en stor indsats for at finde frem til nye materialer, der stadig kun måtte findes i prototypeversion. Der vil i udvælgelsen af materialer til Det Grønne Pakhus blive lagt vægt på bæredygtighed i begrebets bredere forstand, således at også selve råvarens oprindelse, dets forarbejdningsproces, holdbarhed, krav til vedligeholdelse, påvirkning på indeklima og sundhed samt materialernes bortskaffelse tages med i regnestykket. Der vil blive lagt vægt på at udstille materialer fra vedvarende ressourcer, samt ud fra en vurdering af materialernes øvrige positive egenskaber ifht. bæredygtighed i byggeriet og arkitekturen. Nye materialer kan eksempelvis have strukturer og taktiliteter, der åbner nye muligheder for arkitekter at udfolde sig æstetisk i udformning af interiør, bygningsfacader, beklædninger mm.. Materialeudstillingen vil også blive sammensat ud fra en vurdering af evnerne til dekonstruktion og bortskaffelse, samt anvendelse af genbrugsmaterialer. Der vil blive set på byggematerialer designet efter cradle-to-cradle principper, som fokuserer på livscyklusperspektivet. 4. Design og opbygning af udstilling Der opbygges et visuelt attraktivt showroom, som sætter de forskellige materialer i spil på en levende måde. Der benyttes så vidt muligt bæredygtige byggematerialer til at etablere udstillingen med. Udstillingen vil primært være indendørs og have karakter af et oplevelsesrum, hvor besøgende kan tage og føle på de forskellige materialeprøver og læse en kort beskrivelse af dem. Det Grønne Pakhus er planlagt til at blive indrettet i et af de store lagerlokaler ved Bright Park Bornholm. Ved at placere udstillingen her er der mulighed for at opnå fordele af erhvervsparkens fokus på bæredygtighed og kreativitet og sammenhængen mellem konferencefaciliteter, kontor og udstilling. 7

8 Derudover er lagerlokalet udstyret med en stor port og et tilhørende udendørs gårdareal, der vil være oplagt at benytte ved gennemførsel af demonstrationsbyggeaktiviteter og håndværkerdage. Det skal dog pointeres at udstillingen opbygges så den kan flyttes, hvis der er fremtiden viser sig endnu mere egnede lokaler. Udstillingen vil efter åbningen være åbent i en forsøgsperiode på måneder, hvorefter det vurderes i hvilken form projektet skal fortsætte enten som fast udstilling, en mobil udstilling, der kan rykke rundt til forskellige virksomheder og partnere og placeres i deres lokaler. I projektperioden vil udstillingen have åbent på udvalgte tidspunkter i ugens løb for at koncentrere aktiviteten på stedet og gøre det driftsøkonomisk realistisk at afvikle. 5. Design af visuel identitet Der udvikles et logo samt en grafisk design linje, der kan synliggøre showroom et og fremtræde som en rød tråd igennem udstillingskoncept og præsentationsmaterialer. 6. Hjemmeside, markedsføring, pressekontakt og materialer En vigtig aktivitet er gennemførsel af en kommunikationsindsats, hvor der dels opbygges kommunikationsmidler, herunder en hjemmeside med tekst, foto og video samt gennemførsel af markedsføringsaktiviteter og PR for at skaffe omtale til udstillingen. Hjemmesiden vil blandt andet indeholde en virtuel præsentation af en udvalgt række af materialer, samt interviews med eksperter og brugere lagt ud som små videoklips. Kommunikationsindsatsen gennemføres både lokalt på Bornholm, samt i internationale fagmedier. 7. Borger events Der gennemføres en række borgerevents for at skabe levende interaktion mellem håndværkere og borgere (potentielle bygherrer). Byggeaktiviteterne inkluderer: - Mockups: Der bygges mock-ups til udstillingen enten af virksomheder eller som led i Grøn Håndværker uddannelsen. - Byggedage: Der opføres små byggeprojekter i lille skala med brug af de forskellige materialer, fx. et legehus til børn, et drivhus eller en udendørs sauna. Aktiviteten holdes i weekenden, og der trækkes lod blandt de besøgende borgere, som kan vinde det færdige resultat som præmie. - Husets indretning: Ideen er at pakhus-bygningen løbende forvandles til et grønt oplevelsesbyggeri i sig selv. Det kan være gulve, vægge, lofter eller skillevægge, som et firma med håndværkerer/entreprenører/ingeniører/arkitekter påtager sig opgaven med at istandsætte / udsmykke med nye materialer. For hver montage vil det blive kommunikeret, hvilket team/virksomheder der har udført håndværket. De forskellige borger events gennemføres i tæt samarbejde med medarbejdere fra Energitjenesten, som vil kunne bidrage med rådgivning. Energitjenesten vil derudover kunne bidrage til projektet gennem deres store eksisterende kontaktnetværk til borgerne på øen omkring renovering af boligen. 8. Branche event workshops Der gennemføres workshops for branchedeltagere fra den lokale bygge- og anlægsklynge på Bornholm med henblik på at skabe innovation for byggeprocessen og forbedre arbejdsmiljøet ved at anvende bæredygtige byggematerialer. Tilsvarende afholdes workshops for potentielle lokale materiale-producenter eksempelvis fra landbrugssektoren. 9. Produktion af videomontager 8

9 For at give besøgende et indblik i nogle konkrete byggeprojekter og anvendelsen af nye materialer foretages interviews med borgere og fagfolk, der har anvendt nogle af de nye materialer. På baggrund af de forskellige byggeaktiviteter produceres små informationsvideoer med interviews med de deltagende håndværkere. Videoerne kan efterfølgende fremvises på skærme i udstillingslokalet i de perioder, hvor der ikke er aktiviteter i Det Grønne Pakhus. 10. Fundraising byggefestival Der vil blive skrevet ansøgninger til en række nationale fonde, samt etableret privat sponsorstøtte for at finansiere den planlagte Green Plot byggefestival premiere i Der vil generelt foregå en tæt samkørsel mellem dette projekt og Det Grønne Pakhus for at opnå synergier i planlægningsarbejdet og markedsføringen. 4c. Projektets tidsplan og milepæle/delmål: (hvilke aktiviteter er gennemført hvornår?) Tidsplan projekt Det Grønne Pakhus AKTIVITET / UDFØRELSE maj jun juli aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun juli aug sep okt nov Idé og konceptudvikling Etablering af partnerskaber Dialog med materialeproducenter Design og opbygning af udstilling Design af visuel identitet Hjemmeside / markedsføring mm. Borger events Branche event workshops Produktion af videomontager Fundraising byggefestival Åbning af udstilling ultimo august d. Hvad skal kommunikeres til hvem og hvornår? (kommunikationsplan): KOMMUNIKATIONSPLAN Fase 1: Rekruttering af branchedeltagere og materialepartnere I fasen op til etablering af showroomet prioriteres kommunikation af projektet til branchen ved hjælp af direct markedsføring ( s, telefon) samt omtale i branchenyhedsmedier gennem pressemeddelelser og indlæg på blogs. Målet er at opnå deltagelse og partnerskaber med en bred kreds af aktører på Bornholm, nationalt og internationalt. Fase 2: Kommunikation til borgere og bygherrer Op til og efter åbningen af showroomet prioriteres kommunikation til brugerne af showroomet i form af borgere og potentielle bygherrer. 9

10 En hjemmeside vil være det centrale omdrejningspunkt for projektets formidling. Ligesom projektet vil blive formidlet direkte gennem de planlagte events. Der benyttes desuden video som en del af selve udstillingsformen. For at sprede budskabet om åbning og afholdelse af borgerevents i showroomet annonceres i dagspressen samt digitalt. Fase 3: Formidling af projektets resultater til en bredere gruppe af interessenter I løbet af projektet og ved projektets afslutning skabes kommunikation af projektets resultater til en bredere gruppe af interessenter, borgere, branche, bygherrer m.fl. for at skabe en effekt gennem lokale nyhedsmedier. Der vil blive udarbejdet en række videoer fra selve udstillingen som distribueres viralt via youtube. Sociale medier såsom linkedin grupper vil også blive benyttet til at promovere initiativet. Der vil også blive arbejdet på at skabe pressedækning af projektet i landsdækkende nyhedsmedier, samt nationale og international fagmedier (primært blogs). 5. PROJEKTETS ORGANISERING 5a. Beskriv projektorganisationen: Den overordnede projektledelse ligger hos projektchef Camilla Sandfeld for at skabe mest mulig synergi til projekt Grønt byggeri. Den daglige projektledelse/koordinering hos en endnu ikke navngiven ressource tilknyttet BCB. Opgaveløsningen vil blive varetaget i tæt samarbejde med Energitjenesten, Bright Park Bornholm og det bornholmske designbureau Co-Creative, samt virksomheder fra bygge- og anlægsbranchen på Bornholm og Campus Bornholm (som del af projekt Grønt byggeri). Er der eller vil der blive nedsat en styregruppe og hvem deltager i den? Der vil ikke blive etableret en formel styregruppe, men i stedet afholdt en række planlægningsmøder for de involverede projektparter. 5b. Eventuelle partnere i projektet og deres rolle og økonomiske bidrag (partnererklæring skal vedlægges for alle partnere): Campus Bornholm, Bright Park Bornholm og LAG Bornholm er partnere i projektet. Bright Park Bornholm lægger hus til Det grønne pakhus. Udstillingen vil i alt være åben i 53 uger, så de 500 timer dækker ca. 10 timer om ugen. Disse timer bruger Bright Park på at bemande showroomet til hverdag ift. at åbne og lukke, modtage gæster i receptionen - holde øje - rengøring og være behjælpelig med evt. spørgsmål. Derudover vil Bright Park bidrage til at markedsføre udstillingen gennem Bright Parks netværk, nyhedsbreve, opsætning af plakater i receptionen etc.. 10

11 Campus Bornholm er med som partner fordi det grønne pakhus understøtter og konkretiserer det fokus omkring bæredygtighed som Campus til daglig arbejder med i sine uddannelser. Der vil både være samarbejde omkring opbygning af mock-ups og ifm. Grøn Håndværker, og der ville være en række samarbejdsmuligheder ifm. livscyklustænkningsprojektet hos HTX og det øvrige arbejde med bæredygtig tænkning i Campus' uddannelser (Campus aktiviteter er ikke indeholdt i projektøkonomien, men derimod i regi af projekt Grønt byggeri). LAG Bornholm er partner i projektet udover tilskudsgiver fordi de gerne vil følge projektet tæt (ikke indeholdt i projektøkonomien). Derudover er virksomheder fra bygge- og anlægsbranchen deltagende som netværkspartnere. Liste med deltagernes interessetilkendegivelser er vedlagt. 6. ØKONOMI 6a. Er der ansøgt eller bevilget anden medfinansiering til projektet? Ja Angiv hvor der er søgt samt ansøgt/bevilget beløb: kr ,- (Tilsagn om medfinansiering vedlægges.) LAG Bornholm har bevilliget kr ,00 til projektets realisering. Fridolf A/S har givet tilsagn om et privat sponsorat på kr. til opbygning af den fysiske udstilling. Sparekassen Bornholms Fond og Bdr. Larsens Legat søges som supplerende finansiering. Såfremt denne finansiering opnås nedsættes det ansøgte beløb til Vækstforum tilsvarende. Projektets deltagere har afgivet erklæring om kontant økonomisk medfinansiering for sammenlagt dkr som indgår i projektets budget. Deltagende medarbejdere fra virksomheder i bygge- og anlægsbranchen medfinansierer desuden projektet i form af arbejdstimer gennem deltagelse i borgerevents samt innovationsworkshops. Over projektperiodens 18 måneder forventes afholdt et total af 10 arrangementer for borgere, hvor lokale virksomheder og håndværkere demonstrerer nye byggematerialer. Arrangementerne vil foregå lørdage i tidsrummet kl Estimeret timebidrag fra borgerevents: - Antal arrangementer: 10 - Varighed per arrangement: 5 timer - Antal deltagende aktive håndværkere per arrangement: 4 personer - Forberedelsestid per arrangement (design og planlægning af konstruktion): 10 timer Samlet timebidrag borger-events: 300 mandetimer Værdifastsættelse borger-events: 300 timer á kr. 500 = kr

12 Beløbet er ikke medtaget i budgettet for projektøkonomien, men er med for at illustrere den opbakning der er til projektet fra branchens side. Deltagernes forventede bidrag er beregnet udfra fremsendte interessetilkendegivelser fra ti virksomheder, der indledningsvist er blevet spurgt. Det forventes at der udover de nuværende 10 positive virksomheder vil være et større antal virksomheder, når først projektets realisering er på plads, og det faktiske tidsmæssige bidrag derfor vil være større. Nej 6b. Budget UDGIFTER % Kr. Hovedgrupper fordeling 1. Løn til medarbejdere på projektet 10,5% kr Konsulentydelser 62,7% kr Evaluering (konsulentydelse eller løn) 0,5% kr Rejser, kost og logi (konsulenter) 0,5% kr Rejser, kost og logi (medarbejdere på projektet) 0,5% kr Kontormaterialer 0,0% kr 0 7. Større anskaffelser, f.eks. edb, møbler mv. 5,1% kr Information (inkl. annoncer) 12,4% kr Ikke-refunderbar moms (1) 0,0% kr Andet (skal specificeres) fragt af materialer 6,7% kr ( dkr) + husleje ( dkr) 11. Revision 1,0% kr Projektindtægter (produktion i aktiviteten) I alt 100% kr Beløb er ekskl. moms. Note: Det bemærkes at huslejeposten på dkr ikke figurerer som en del af budgettet i den bevilligede ansøgning hos LAG- Bornholm pga. Ministeriet for Natur & Erhvervs særlige regler hvor huslejeudgifter ikke er støtteberettigede. Denne udgift er til gengæld medtaget i denne ansøgning, hvorfor den samlede projektsum er dkr. højere end i LAG-ansøgningen. FINANSIERING % Kr. fordeling Regionale udviklingsmidler (denne ansøgning) EU s strukturfonde (Socialfond/Regionalfond) 0 Anden finansiering: LAG Bornholm, kr Materialer fra Fridolf A/S, kr Ansøgte fonde Sparekassen Bornholm & Bdr. Larsens Legat ( )* Kontakt finansiering fra deltagervirksomheder Egenfinansiering (skal specificeres; f.eks. kontakt, timer el. 0 lign.) I alt * Der ventes svar på fondsbevilling fra Sparekassen Bornholms Fond den 23. april samt Bdr. Larsens Legat i juni måned

13 (1) Ikke-refunderbar moms: Moms kan alene medtages i udgiftsgrundlaget i den udstrækning, at ansøger ikke kan få momsen refunderet fra Skat eller den kommunale momsudligningsordning. Dokumentation herfor vedlægges som bilag til ansøgningen. Som bilag til ansøgningen skal vedlægges - detaljeret budget med beskrivelse af indhold i de enkelte poster og beregningsmåde. Ved længerevarende projekter (over 6 måneder) vedlægges budget fordelt på milepæle. - eventuelle tilsagn om medfinansiering fra andre finansieringskilder - CV for projektleder (hvis denne kendes på ansøgningstidspunktet) - andet, som ansøger finder relevant 7. PROJEKTBESKRIVELSE 7a. Kort og præcis beskrivelse af projektet (max. ¼ side, vil bl.a. blive brugt til offentliggørelse): Etablering af bæredygtigt materialeunivers på Bornholm Det Grønne Pakhus er en udstilling og et levende oplevelsescenter for bæredygtige byggematerialer og grønt byggeri på Bright Park Bornholm. Her kan borgere og byggebranche mødes i et inspirerende showroom fyldt med alverdens miljøvenlige byggematerialer. Udstillingen henvender sig til borgere og fagfolk håndværkere, arkitekter, ingeniører, håndværkere, entreprenører m.fl. der ønsker inspiration til materialer med forbedrede miljømæssige, sundhedsmæssige og klimamæssige egenskaber til renovering og nybyggeri. Der vil løbende være demonstrationsaktiviteter i Det Grønne Pakhus, som viser hvordan de nye løsninger kan tage sig ud og anvendes i byggeprocessen. Projektet sætter også fokus på muligheder for at skabe innovation i byggeprocessen, ved at gøre både nybyggeri og renoveringer nemmere, hurtigere og økonomisk fordelagtige gennem et grønt materialevalg. 7b. Øvrige forhold som bør medtages i behandlingen af ansøgningen? Projektets snitflader til Green Solution House og Villa Smart: Det Grønne Pakhus er planlagt ud fra en nøje vurdering af grænseflader og synergier til projekterne Green Solution House og Villa Smart, herunder Østkraft/Bornholms forsynings planer om en viderebygning af sidstnævnte. Der er først og fremmest tale om væsentlige forskelle i koncept og ide, som taler imod at projekterne skal have en fælles fysisk forankring. Mens idegrundlaget i Green Solution House ligger direkte i tråd med Det Grønne Pakhus vil pakhuset i langt højere grad have karakter af et borgerrettet oplevelsescenter og med en aktiv involvering af håndværkere i praktiske demonstrationer. Et sådant arbejdende værksted med stor trafik af besøgende gæster vil umiddelbart ikke passe ind i en konference bygning, hvor der også foreligger en stor begrænsning på tilgængelige kvadratmetre til udstillingsformål. Ifht. Villa Smart som især er en demonstration af eltekniske installationer, sætter Det Grønne Pakhus i langt højere grad fokus på materialer og håndværkermæssige elementer. Ligeledes er der en stor fysisk begrænsning af udstillingsmulighederne og værkstedsfaciliteter i Villa Smart. Det er dog oplagt at indlede et tæt samarbejde med Villa Smart ifht. de borgerrettede aktiviteter. 13

14 Og endelig er der planer fra Bornholms Forsynings side om evt. i fremtiden af bruge deres bygning på Industrivej til at fremvise løsninger indenfor fjernvarme og lokal afledning af regnvand (LAR), men som med Villa Smart er der tale om tekniske installationer og ikke materialer og konstruktioner som i Det Grønne Pakhus, og etableringen ligger desuden flere år ud i fremtiden. Dog vil det også her være oplagt at samarbejde eksempelvis om brug af udearealerne omkring Bright Park til fremvisning af eksempler på LAR 8. ERKLÆRING OG UNDERSKRIFT Undertegnede bekræfter hermed at have gjort sig bekendt med information om persondataloven e.pdf Endvidere forpligter undertegnede sig til at sikre, at eventuelle partnere i projektet er gjort bekendt med information om persondataloven. Parterne skal informeres om, at disse data indsamles og behandles af myndighederne, at der er adgang til indsigt i de indsamlede oplysninger, samt at der er ret til at kræve fejlagtige oplysninger slettet eller korrigeret. Ønsker en partner ikke, at der indsamles og behandles personoplysninger om vedkommende, kan der ikke ydes tilskud til den pågældendes udgifter i projektet. Dato: 13. marts 2013 Underskrift: Fredrik Romberg Juridisk ansvarlig BCB 14

15 Vejledning og betingelser Dette ansøgningsskema skal udfyldes ved ansøgning til Bornholms Vækstforums pulje af regionale udviklingsmidler. Et detaljeret budgetskema skal altid vedlægges ansøgningen. Kontakt Vækstforumsekretariatet inden du går i gang med din ansøgning. Sekretariatet kan give dig råd og vejledning i forhold til udarbejdelse af ansøgningen og til selve projektideen. Tlf.: Indkomne ansøgninger behandles som regel på førstkommende møde i Bornholms Vækstforum efter ansøgningsfristen. Ansøgningsfrister samt datoer for Bornholms Vækstforums møder finder du på Du skal skrive i ansøgningsskemaets grå felter. Felterne udvider sig efterhånden som du skriver. Vækstforumsekretariatet sender alle uddannelsesansøgninger til udtalelse hos Bornholms Akademi. Udtalelsen indgår i Vækstforums beslutningsgrundlag. Betingelser for tilskud: Projektet skal overordnet medvirke til at skabe vækst og udvikling inden for rammerne af Bornholms Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Du finder erhvervsudviklingsstrategien på Der kan ikke ydes tilskud til enkeltpersoner. Der kan kun gives tilskud til private virksomheder i forbindelse med strukturfondstilskud. Jf. Lov om erhvervsfremme 9, kan der ydes tilskud til aktiviteter til fremme af regional erhvervsudvikling inden for: 1. Innovation, videndeling og videnopbygning. 2. Anvendelse af ny teknologi. 3. Etablering og udvikling af nye virksomheder. 4. Udvikling af menneskelige ressourcer, herunder udvikling af regionale kompetencer. 5. Vækst og udvikling i turismeerhvervet. 6. Udviklingsaktiviteter i yderområder. Et projekt kan som udgangspunkt ikke opnå 100 % finansiering fra de regionale udviklingsmidler. Det forventes, at projektet har anden medfinansiering eller egenfinansierer med mindst 50 %. Hvis et projekt er støtteberettiget under Regionalfonden eller Socialfonden (EU s strukturfonde), skal det ansøges under disse fonde: Der kan søges regionale udviklingsmidler som medfinansiering til en strukturfondsansøgning. Du kan få mere at vide om Regional- og Socialfonden ved at kontakte Vækstforumsekretariatet. Tilskuddet fra de regionale udviklingsmidler gives i henhold til EU s statsstøttereglerne, jf. EF- Traktatens artikel 87 (find den på eller klik her) og Kommissionens forordning nr. 800/2008 af 6. august 2008 om generel gruppefritagelsesordning (find den på eller klik her). Tilskuddet må ikke være konkurrenceforvridende. Øvrige betingelser vil fremgå af tilsagnsskrivelsen, hvis projektet opnår tilskud. 15

16 Inden du udfylder og indsender ansøgningsskemaet Det er det en god ide at overveje: Hvorfor er projektet godt og hvad er nyt i forhold til andre projekter er der andre der laver noget tilsvarende? Hvad er den brændende platform? Hvordan skal projektet gennemføres? Hvem er målgruppen? Hvad skal der ske undervejs i projektet (milepæle)? Hvad er de målbare effekter af projektet og de mere langsigtede? Hvem gør hvad? Hvordan håndteres evalueringen af projektet? Er der behov for en kommunikationsplan? Der vil blive lagt vægt på, at der er udarbejdet en sådan. Er der risici forbundet med projektets gennemførelse? Kan du beskrive dit projekt præcist på 10 linjer (hvem, hvad, hvor, hvorfor, hvordan, for hvem, output)? Vær kortfattet, klar og konkret, når du udfylder ansøgningsskemaet. Det er vigtigt at være omhyggelig med beskrivelsen af effekter og projektmål, da disse indgår med betydelig vægt i Vækstforums beslutningsgrundlag. Budget Angiv en kort forklaring på beløbenes sammensætning i det detaljerede budget. Eksempel 1 Løn til medarbejdere på projektet: kr.: Projektledelse: 40 timer á 250 kr. samt adm. assistance 25 timer á 200 kr. Eksempel 2: Større anskaffelser: kr.: 2 pc ere á kr. samt 1 printer á kr. Husk at medtage udgifter til revisor. Det er et krav at alle projekter aflægger revisorgodkendt slutregnskab samt en afsluttende projektrapport. Husk Tjek at alle relevante bilag er vedlagt ansøgningen. Tjek at ansøgningen er underskrevet af den juridisk ansvarlige. Ved indsendelse pr. , skal siden med underskrift og budget indscannes. Vær opmærksom på, at ansøgningen offentliggøres sammen med Bornholms Vækstforums dagsorden. Når du har indsendt din ansøgning Du får en kvittering for modtagelse af din ansøgning med journalnummer samt sagsbehandlernavn. Du vil også få besked om, hvornår din ansøgning forventes at blive behandlet af Bornholms Vækstforum. Hvis du indenfor 5 hverdage efter indsendelse ikke har modtaget en kvittering, kontakt da venligst Vækstforumsekretariatet på tlf.: Hvis der er fejl eller mangler, behov for yderligere oplysninger, eller hvis ansøgningen vurderes til ikke at være støtteberettiget, vil du blive kontaktet af Vækstforumsekretariatet. En ansøgning behandles først af Bornholms Vækstforum og derefter af Bornholms Regionskommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg, som formelt skal godkende Vækstforums beslutning. Såfremt ansøgningen godkendes til tilskud, vil du modtage en tilsagnsskrivelse. Det underskrevne tilsagn skal returneres til Vækstforumsekretariatet. Med din underskrift accepterer du samtidig de i tilsagnet givne betingelser for tilskuddet. 16

17 Erklæring om deltagelse som partner (vedlægges ansøgningen til Puljen af regionale udviklingsmidler) Nedennævnte virksomhed/institution/myndighed/fond/forening Navn: Bekræfter hermed at være partner i Projekttitel: Virksomheden/institutionen/myndigheden/fonden/foreningen er som partner bekendt med indholdet i ansøgningen af dato: om tilskud fra de regionale udviklingsmidler under Bornholms Vækstforum. For rigtigheden af de afgivne oplysninger: Navn på virksomhed/institution/myndighed/fond/forening: Juridisk status for virksomhed/institution/myndighed/fond/forening: (ApS, A/S, I/S, K/S, A.M.B.A, personligt ejet virksomhed, erhvervsdrivende fond, selvejende institution, offentlig myndighed, forening eller andet) CVR-/CPR-nr. for virksomhed/institution/myndighed/fond/forening: Tegningsberettigedes navn: Adresse: Dato og underskrift 17

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER

REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER REGLER FOR EU-MEDFINANSIERING 2014-2020 STØTTEBERETTIGELSESREGLER FOR ANSØGERE OG PROJEKTER UNDER Regionalfondsprogrammet Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder og Socialfondsprogrammet Vækst via

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Udbredelse af sociale akuttilbud til mennesker med en psykisk lidelse i egen bolig samt

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A

1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning. 1.2.1 Uddannelse og efteruddannelse - Projekttype A ANSØGNINGSSKEMA: Den Europæiske Socialfond Sjælland, Socialfonden, Prioritet 1 - En kvalificeret arbejdsstyrke Indsatsområde: Kategori: 1.2 Innovation, videndeling og videnopbygning 1.2.1 Uddannelse og

Læs mere

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020

Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 Her finder du Regler for strukturfondsstøtte 2014-2020 (støtteberettigelsesreglerne). De gælder for alle projekter, der gennemføres med tilskud fra EU s strukturfonde

Læs mere

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6

3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 Indholdsfortegnelse 1 Konklusionerne - kort 2 2 Baggrund 4 3 Hvad driver værket? 5 3.1 Hvad er OPI? 5 3.2 Hvorfor går offentlige og private sammen om OPI? 6 4 Udfordringer 8 4.1 Brugercentreret produktudvikling

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014

Evaluering af Business Center Bornholm. Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Evaluering af Business Center Bornholm Udarbejdet for Bornholms Vækstforum af EHSB v/ direktør Eskild Hansen, København den 08/06/2014 Indhold DEL 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Forhistorie, formål

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Virksomhedsplan 2010 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

Søg penge til din forskning

Søg penge til din forskning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Søg penge til din forskning En vejledning i at identificere relevante ansøgningsmuligheder, optimere projektbeskrivelser, tidslinjer og budgetter samt i at skrive

Læs mere

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER

RETNINGSLINJER: PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION FORMATER DIPD RETNINGSLINJER: 1 2 3 PROJEKT ANSØGNING BEVILLINGS ADMINISTRATION DIPD FORMATER REVIDERET VERSION NOVEMBER 2013 GYLDIGHED Disse retningslinjer er gældende fra og med 1. juli 2013. Retningslinjerne

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Januar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg

Kreativt iværksætterhus i Svendborg. Idéoplæg Kreativt iværksætterhus i Svendborg Idéoplæg Titel Idéoplæg til et kreativt iværksætterhus Udgivelsesdato Februar 2013 Udarbejdet for Svendborg Kommune Fremtidsfabrikken Udarbejdet af Kalmer & Hvass Arkitekter

Læs mere

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker

Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Sikkerhed hver dag - knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker Handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen Udarbejdet af 3F - Fagligt Fælles Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Bygherreforeningen,

Læs mere