CO 2 -neutralitet i Landdistrikterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO 2 -neutralitet i Landdistrikterne"

Transkript

1 CO 2 -neutralitet i Landdistrikterne

2 Indhold Kapitel 1: Energiløsninger i landdistrikterne : Konkrete handlinger: : Samarbejdspartnere : Tidsplan : Budget : Kontakt... 5 Kapitel 2: Hellere en lille handling end en stor holdning... 6 Kapitel 3: ENERGIroadshows : ENERGIroadshows : Presseomtale efter Roadshowet den 15/ Kapitel 4: Efterfølgende ERFA-gruppearbejde... 9 Kapitel 5: Artikelserie v. Svend Larsen, journalist Kapitel 6: Evaluering : Evalueringsskema : Følgearrangementer (udenfor projektet) Kapitel 7: Afslutning Bilag 1: Formidling Bilag 2: Borgerinvolvering => Studieopgaver Bilag 3: Regnskab s. 2

3 Kapitel 1: Energiløsninger i landdistrikterne Landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune sætter fokus på livet på landet, og hvordan vi fremtidssikrer dette i relation til stigende energipriser til opvarmning og transport. Over 25% af Sønderborgområdets boliger ligger på landet, og det er her, vi har de store og ældre huse med oliefyr, gas- og elvarme. Det er i landdistrikterne, der skal tænkes nye løsninger. I foråret 2011 søsatte Landdistriktsudvalget og ProjectZero projektet: "CO2-neutralitet i landdistrikterne" - et projekt, der skal sikre, at landdistrikterne aktivt tager del i opfyldelsen af målet om at Sønderborg Kommune er CO2-neutral i Der fokuseres på, at det ikke bliver dyrere at bo på landet end i byen, når det drejer sig om udgifter til opvarmning og energiløsninger. I Kommuneplanen står, at det skal være fordelagtigt at vælge miljøvenlige og energieffektive løsninger i landdistrikterne Formål: Hovedformålet er at give optimale rammebetingelser, der er med til at sikre energimæssige løsninger på landet herunder vise økonomiske muligheder, der kan betale for investeringen. Konkret ønsker projektholderne, at der i 2020 er 3 bæredygtige landsbyer i Sønderborg Kommune. En bæredygtig landsby er en landsby, der via fælles bæredygtige løsninger bliver CO2-neutral i : Konkrete handlinger: I. Hellere en lille handling end en stor holdning, udflugt til Friland den 26/ inspiration og netværksdannelse (kapitel 2) II. ENERGIroadshows den 11/ i Fynshav og den 15/ på Gråsten Landbrugsskole (kapitel 3) med efterfølgende ERFA-gruppearbejde. Yderligere samarbejds-partnere: Mads Clausens Institut og LadboSyd. Læs her: CO 2 -neutralitet i landdistrikterne Overordnet skal følgende mål nås: Sønderborg s vision om CO2- neutralitet i 2029 også på landet Vækstfremmende aktiviteter, der skaber arbejdspladser, forbedret privat-økonomi og bedre miljø Kloge klimaløsninger og skabelse af partnerskaber, der omsætter ord til handling Det skal ikke være dyrere at bo på landet, når vi taler opvarmning og energiløsninger Der ydes: hjælp til selv-hjælp s. 3

4 III. IV. Borgerinddragelse: - Borgermøder i fire udvalgte test-landsbyerne, hvor borgerne understøtter processen og bidrager med oplysninger til de studerendes rapporter, der analyserer på produktion og forbrug af energi iht. følgende emner: o transport af varer, personer og gods, o energiløsninger på landsbyplan: solceller, bioenergi, øvrige muligheder o transportsammenligninger med forhold i Kina - Temadag i Avnbøl-Ullerup: Landbruget som energileverandør - Præsentation og diskussion af løsningsforslag og resultater muligheder og barrierer Det skal ikke være dyrere at bo på landet politisk panelmøde i foråret 2012 med deltagelse af politikere på europæisk, national og kommunal niveau samt interessenter fra Sønderborg og andre samarbejdende kommuner - herunder erhvervslivet. V. Elbilen som fremtidens CO2-neutrale og (billige) transportmiddel for landsbyboerne Landdistriktsudvalget sponserer projekt TestEnElbil i Sønderborg Kommune, da man ønsker at sikre sig, at bilerne bliver testet i landdistrikterne. Resultaterne fremvises på det politiske panelmøde. 1.3: Samarbejdspartnere Hovedprojekt: ProjectZero, Landdistriktsudvalget, ZERObolig, Landsbyforum, udvalgte fagfolk og erhvervsaktører Følgeprojekter: 3. semester ingeniør-studerende (Business Innovation) ved Mads Clausens Institut (SDU), LandboSyd: temadagen Landbruget som energileverandør, fire udvalgte Landsbylaug: Avnbøl-Ullerup, Kær Halvø, Smøl og Dynt-Skelde-Gammelgab ProjectZero: ProjectZero er visionen om at skabe økonomisk vækst i Sønderborg-området baseret på en CO2-neutral udvikling. Målet er i 2029 at skabe et CO2-neutralt Sønderborg-område, baseret på en halvering af områdets nuværende energiforbrug kombineret med en omstilling af energiforsyningen til områdets egne vedvarende energikilder. Læs mere om Sønderborg s VEJEN MOD NULLET, Masterplanen som blev offentliggjort i efteråret 2009 efter næsten 100 eksperters arbejde med at finde den mest hensigtsmæssige vej til at skabe et CO2-neutralt Sønderborg: Projektets realisering bygger på et tæt samarbejde mellem virksomhederne, borgerne, læringsinstitutionerne og Sønderborg Kommune. s. 4

5 Project Zero A/S blev etableret i sommeren 2007 for juridisk/organisatorisk at forankre ProjectZero visionen. ProjectZero Fonden driver processen. Baseret på den brede stifterkreds (SYD ENERGI, DONG Energy, Danfoss, Nordea Fonden og Sønderborg Kommune) er organisationen at betragte som et OPP Offentligt Privat Partnerskab. Landdistriktsudvalget: Dette udvalg er dialogpartner til Kultur og Erhvervsudvalget, og her arbejder man med, hvordan lokalsamfundene i kommunen kan udvikle sig i en positiv retning. Udvalget giver råd og vejledning, hvis et lokalsamfund ønsker at danne et landsbyråd / landsbylaug, lave udviklingsplaner eller få øget synligheden via lokale hjemmesider. Kommunen har bevilliget en drift-pulje til udvalget, der fordeles med en sum til hver landsbylaug, når lauget formelt har vedtægter på sin organisation og er koblet op på Infoland (et netværk af lokale hjemmesider). Landdistriktsudvalget arbejder desuden for, at landdistrikterne bliver landskendte som attraktive bosætningsområder. 1.4: Tidsplan Projektstart: 1. marts februar : Budget Finansieringen sker via delprojekter med selvstændige regnskab og sponsorer: Projekt 1: CO 2 -neutralitet i landdistrikterne Udgifter: kr ,10 Indtægter: - Egenfinansiering ProjectZero kr ,10 - Sønderborg Komune, Landdistriktsudvalget kr ,00 - LAG-Sønderborg kr ,00 - Miljø- og Energifonden kr ,00 Projekt 2: Landbruget som energileverandør, budget kr ,00 Projekt 3: Politiske panelmøde foråret 2012, budget kr ,00 1.5: Kontakt Peter Rathje Poul Valdemar Nielsen Connie M. Skovbjerg ProjectZero Kultur & Fritid Projektkoordinator s. 5

6 Kapitel 2: Hellere en lille handling end en stor holdning Udflugt til Friland, presseomtale: Landdistriktudvalget i Sønderborg Kommune sætter fokus på livet på landet, og hvordan vi fremtidssikrer dette i relation til stigende energipriser. Ca. 30% af Sønderborg-områdets boliger ligger på landet, det er her vi har de store og ældre huse med oliefyr, gas- og elvarme. Den grønne og billigere fjernvarme kommer ikke ud i landdistrikterne og boligerne skriger på energirigtig renovering og bedre energiklasser. Udfordringen bliver at fixe denne udfordring, således at livskvaliteten på landet kan fastholdes som et godt alternativ til bylivet. Landdistriktudvalget lancerer nu en 3-trins raket, som skal skabe debat, involvering og handling i områdets 26 landsbylaug. De tre trin er 1) inspiration udefra, 2) energi roadshows med ZERObolig-vejledninger og 3) energipolitisk debat om landsbyernes rammevilkår. De tre trin forventes at blive affyret over de kommende måneder. Første trin blev affyret lørdag den 26. marts 2011, hvor byråds- og landsbylaug politikere tog på studietur til FRILAND på Djursland, for at lade sig inspirere af FRILANDS nybyggermentalitet. På FRILAND har 25 familier frisat deres drømme om et anderledes liv, hvor hensynet til børn og familien går hånd i hånd med bæredygtig levevis og et arbejdsliv som selvstændig. På hjemmesiden ses billeder af FRILANDs huse, som er bygget af genbrugs- eller naturlige materialer med halm og ler som gennemgående råmaterialer. Der spares på varme og el. Energiforsyningen kommer bl.a. fra solvarme-paneler, husstandsmøller og photo voltaic anlæg og spildevandet renses miljørigtigt i selvbyggede pileanlæg. Projektet startede i 2002, men trods dette er ingen af husene endnu fuldt færdigbyggede og bliver det måske aldrig. For som man siger i FRILAND: så må det tage den tid det tager Bodil Engberg Pallesen, seniorkonsulent hos AgroTech, holdt et spændende indlæg om bioenergi, hvor deltagerne bl.a. blev præsenteret for afgrøden Hamp og dens energimæssige styrker og muligheder. På hjemturen sydede bussen af inspiration og diskussioner, som blev skyllet ned med frisk kaffe og Louises medbragte grønne kage. s. 6

7 Deltagerne blev spurgt om følgende i bussen: Hvad kan tilskynde dig til at ændre på dine nuværende energivaner? 41 % svarede penge, 37 % mente miljøet, mens 12 % henviste til samvittigheden. Planlagt renoveringer og et ekstra spark for at komme i gang var nævnt af et par enkelte deltage som motivationsfaktor. Hvad vil du gerne vide mere om mht. energibesparende foranstaltninger? Bygningsfaglige råd, lovgivningsmæssige muligheder / begrænsninger, økonomi, konkrete fakta om installationer (sol-el, luft-vand, jordvarme, varmepumper m.m.), hvad må man selv udføre / hvad kræver professionelle håndværkere, fællesløsninger i landsbyer, sikkerhed for fremtidsløsninger i forbindelse med renoveringer Hvordan tror du, at vi kan få skabt interesse for Roadshowene? Fokus på personlig økonomi, lokale energiambassadører udpeges, attraktiv indbydelse til omdeling lokalt, klart budskab, små virale videoer, sælges på gratis energivejledning og erfaringsudveksling mellem deltagerne, kraftig reklameindsats, fællesbus til roadshows fra hvert laug. Fokusér på, hvordan den enkelte kan få besparelser i eget hjem. Deltageres svar blev direkte indarbejdet i planlægningen af de efterfølgende to ENERGI-roadshows i Fynshav d. 11. maj og på Gråsten Landbrugsskole den 15. juni. Kapitel 3: ENERGIroadshows ENERGIroadshowene blev afviklet to centrale steder i kommunen - på Als-siden og på Sundevej-siden. Invitationer blev husstandsomdelt i nogle lokalområder af Landsbylaugene, mens alle lokale hjemmesider på Infoland skrev om arrangementerne. Ugeblade og dagspressen var ligeledes meget informative om energitiltaget (se bilag 1: Formidling). Første møde havde ca. 32 deltagere, mens andet møde havde ca. 90 fremmødte borgere. 1.1: ENERGIroadshows Program: Kl : Kl : Kl : Optakt med bl.a. ringridning på segway og rundvisning Indlæg om energirigtig renovering og økonomisk rentabilitet af din bolig ved Sydenergi, Broager Sparekasse og energivejleder Charlie Lemtorp Sloth Erfaringsudveksling, afklaring af muligheder, nytænkning samt energivejledning opdelt i interesseområder: o energirenovering i eget hjem o varmepumper o solceller o CO2-neutral landsby s. 7

8 1.2: Presseomtale efter Roadshowet den 15/6 Roadshow var en stor succes: Kan man isolere gasbeton udefra? Hvor langt må man lægge jordvarmen væk fra huset? Kan jeg skifte de gamle ruder ud i stedet for hele vinduet? Er solceller en god idé hjemme hos mig? Hvad skal der til, for at vores landsby bliver CO2-neutral? 80 interesserede borgere var mødt op til aftenarrangementet med fokus på energi på Gråsten Landbrugsskole, onsdag den 15. juni. Landdistrikterne i Sønderborg og ProjectZero var initiativtagerne til arrangementet, hvor der blev budt på aftensmad, ringridning på segway og mulighed for at køre elbil. ZEROboligs energirådgiver Charlie Lemtorp Sloth og Sussie Mærsk fra SE gav tips til, hvor man som borger kan tjekke sin egen bolig og finde de steder, hvor varmen siver ud til stor glæde for fuglene, og tips til at finde husets strømtyve dér, hvor elforbruget er alt for højt. Thomas Hansen fra Broager Sparekasse gav eksempler på, hvorledes man kan finde penge til sine investeringer, så det bliver en god forretning for både pengepungen og miljøet. Deltagernes egne ønsker Aftenens sidste del af programmet foregik i mindre grupper, hvor deltagerne kunne få langt mere information om netop dét emne indenfor energirenovering, de ønskede at blive klogere på: Energirenovering i eget hjem Varmepumper & solvarme Solceller CO2-neutral landsby hvad skal der til? Humøret var højt og ørerne stod på stilke i alle grupper, imens alle former for energirenovering, solcelleanlæg og varmepumper blev diskuteret. Diskussionslysten var høj og erfaringsudvekslingen nyttig ved alle borde. Hver gruppe havde en fagmand for bordenden, der kunne supplere med faktuelle oplysninger. Som en ekstra bonus kunne man få de sidste nye informationer om det aktuelle håndværkerfradrag hos ZEROboligs Casper Mikkelsen. Susann Lindinger var mødt op på landbrugsskolen for at høre mere om solceller. Hun fortæller Det var en interessant aften, hvor vi er blevet langt klogere på, hvordan vi skal tage fat på energirenoveringen derhjemme. Det var rart at få sat tingene i perspektiv og høre andres erfaringer i solcellegruppen. Vi har allerede indhentet tilbud på 40 m2 solcelleanlæg på taget og går i gang snarest med renoveringen. s. 8

9 Gjorde det en forskel? Landdistriktsudvalget slipper ikke deltagerne helt. I sensommeren følger udvalget op på, hvordan det egentlig er gået med energi-renoveringerne siden roadshowet, måske har deltagerne allerede sat projekter i gang. Og gjorde det en forskel for den enkelte at have deltaget i energiarrangementet, inden man kaster sig ud i de store investeringer? Et par af grupperne mødes igen for at grave sig dybere ned i de valgte emner, mens andre kan følge med på landsbylaugenes egen hjemmeside I sommerens løb vil man på denne side kunne følge med det videre arbejde med energirenoveringerne i landdistrikterne. Landdistriktsudvalget hjælper med at gøre det lettere at træffe det rigtige valg ved energirenoveringer for borgerne i landdistrikterne i Sønderborg. Kapitel 4: Efterfølgende ERFA-gruppearbejde Ved de to ENERGIroadshows blev nedsat flere grupper i overensstemmelse med invitationen, og følgende valgte at fortsætte i en ERFA-gruppe: Gruppe A Nedsat i Fynshav d. 11/5, hvor 1. møde afholdes - generel meningsudveksling og præsentation 2. møde i Østerholm d. 6/8: Energivejledning til hver enkelt familie v. Charlie Lemtorp Sloth energivejleder (11 deltagere) 3. møde: inspirationstur med demonstration af jordvarmeanlæg, solcelleanlæg og solvarme Gruppe B CO2-neutral landsby, nedsat i Fynshav d. 11/5, hvor 1. møde afholdes - meningsudveksling og præsentation (9 deltagere). 2. møde på Gråsten Landboskole d. 15/6: Hvor vil vi hen? Hvad skal der til, for at komme derhen? 3. møde d. 16/6: Projektbeskrivelse for Bæredygtige landsbyer via fællesløsninger Det er målet, at nærdemokratiet i landsbyerne skal bidrage til en fortsat opfølgning på de enkelte laugs udviklingsplaner, og herigennem besvare spørgsmålene: * Hvad er definitionen på en bæredygtig landsby i Sønderborg Kommune? * Hvorledes kan man bruge landsbyens fællesskab til at finde fællesløsninger på produktion og forbrug af energi? s. 9

10 Gruppe A på inspirationsudflugt Gruppe B s drøftelser og forslag blev lagt til grund for nedsættelse af yderlige 4 undergrupper; de såkaldte test-landsbyer. Som et tillægsprojekt blev 3. semester ingeniørstuderende fra Mads Clausens Institut tilkoblet samt LandboSyd (udgifter indgår ikke i dette projekt). Gruppe B1 Smøl * Planlægningsmøde d. 13/9 med Landsbylauget * Pressemøde med Jydske Vestkysten d. 23/9 om artikel vedr. energi og ProjectZero * Borgermøde d. 29/9 med borgernes støtte til studieprojekt og ønsket om at blive en bæredygtig landsby. De ingeniørstuderende deltog aktivt i mødet. * Temaet er "Fælles solcelleanlæg". Præsentation af beregninger d. 19/ Gruppe B2 Avnbøl-Ullerup * Planlægningsmøde d. 29/9 med rep. fra Landsbylauget, landmænd og fagperson fra LandboSyd samt den studerende, der arbejder med temaet "Bioenergi" og rep. fra projektet. Udgangspunktet var en Biogasrapport fra 2009, og hvilke muligheder, der findes for at lave et fælles anlæg. * Planlægningsmøde d. 20/10 med rep. fra Landsbylauget, udvalgt landmand, den studerende samt landdistriktskoordinatoren * LandboSyd og tovholder for projektet mødes d. 27/10 for at planlægge: Temadag om Landbruget som energileverandør (udenfor dette projekt), den 12/ med præsentation af beregninger samt borgermøde om fremtidens energi i Avnbøl-Ullerup, der indskrives i den lokale Udviklingsplan * Præsentation af rapporten fra de ingeniørstuderende til de øvrige landsbyer d. 19/ på Alsion s. 10

11 Gruppe B3 Dynt-Skelde-Gammelgab * Planlægningsmøde d. 13/9 med Landsbylauget * Borgermøde d. 4/10 med borgernes støtte til studieprojektet og ønsket om, at blive en bæredygtig landsby. De ingeniørstuderende deltog aktivt i mødet. Temaet er: "Transport af personer, varer og gods" * Borgermøde med fremlæggelse af rapporten d. 3/ * Præsentation af rapporten fra de studerende for de øvrige landsbyer d. 19/ Gruppe B4 Kær Halvø * Planlægningsmøde d. 12/9 med rep. fra Landsbylauget * Borgermøde d. 4/10 om borgernes støtte til studieprojektet og ønsket om at blive en bæredygtig landsby * De studerende henter faglig sparring hos Esbensen, rådgivende ingeniør * Udregninger fra Fjernvarmeværket om opkobling til forsynings nettet, januar - februar * Præsentation af rapporten fra de ingeniørstuderende d. 19/ *Præsentation for borgerne på Kær Halvø d. 20/3 (uden for dette projekt) Gruppe B5 Hundslev Er "reserve-test-landsby" i første omgang, da en gruppe borgere ønsker at etablere et fælles solcelleanlæg, men afventer resultatet fra rapporten i gruppe B1 Kapitel 5: Artikelserie v. Svend Larsen, journalist Holger Kristensen ved sit halmfyr Umiddelbart efter de to Roadshows fulgte journalist, Svend Larsen op på deltagernes handlinger. Han interwievede en borger (Holger) en fagmand (Broager VVS) samt et par, der er midt i beslutningsfasen. 1. Holgers er stadig nysgerrig Holger Kristensen er glad for sit 27 års gamle halmfyr, men alting har en ende, som han siger 2. Sådan får du varmen på landet Installatør Arne Hadberg ser på mulighederne for billig varme ude i landdistrikterne 3. Tornskov sadler om sidste års varmeregning gjorde udslaget, nu skal Finn og Bente have jordvarme s. 11

12 Hadberg VVS Finn og Bente Parallelt med ERFA-møderne har ZERObolig udgivet: Få inspiration til boligrenovering. Her kan man hente inspiration til energirenoveringer også på ældre landlige boliger. Læs: Kapitel 6: Evaluering 6.1: Evalueringsskema I oktober har deltagerne fra ENERGIroadshowene modtaget et evalueringsskema. Formålet er at følge op på, om projektet har ændret på deltagernes adfærd mht. energibesparelser. Svarprocenten var på ca. 17%. Dette skal ses i forhold til, at der var 32 deltagere ved det første roadshow, hvoraf cirka halvdelen havde medbragt deres ægtefælle. Ved ENERGIroadshowet i Gråsten var der ca. 90 deltagere, hvoraf en halv snes var gengangere fra første roadshow, og også halvdelen havde ægtefæller med. Besvarelserne giver et fingerpeg i retning af, hvad husstandene har fået ud af arrangementerne og det efterfølgende fokus: Halvdelen har efterfølgende haft besøg af en energirådgiver, mens den anden halvdel ikke har. Alle, der har haft Charlie på besøg har fået noget ud af rådgivningen enten i form af ny viden eller en prioriteringsrækkefølge for nødvendige renoveringer. Ganske få har efterfølgende bestilt et konkret tilbud hos en håndværker. Dette bekræfter, at energirenoveringer ikke er impuls-handlinger, men overvejede handlinger. Et par enkelte har nævnt, at de forventer renoveringer i størrelsesordenen: , og kr. 1/3 af besvarelserne forventer energirenoveringer igangsat indenfor et år, mens ¼ har en tidshorisont på 5 år. Resten har ikke svaret på dette spørgsmål. Alle besvarere har kendskab til Håndværkerfradraget og 99 % føler sig godt informeret. Deltagerne blev inviteret til messen: GØR DIN BOLIG BEDRE LIV & STIL, og de benyttede tilbuddet. s. 12

13 Udfordringerne er meget individuelle: Lovgivningen Tilladelser i hht. planloven og lokalplaner for bestemte områder? Hvad må man? Høringsretten fra diverse parter kan virke bremsende på processen (bl.a. miljø- Økonomien: Timingen: Naturlige: organisationer, naturfredning, ornitologiske foreninger m.fl. Finanskrisen forsinker, da energirenoveringer briber om sig til større byggeprojekter Solceller på taget bør hænge sammen med udskiftning af tag Udfordringer ved solvarme: solskin eller overskyet? Udbud og efterspørgsel efter træ fra statsskovene ændres pga. større efterspørgsel i Tekniske: Øget fokus på: byernes fjernvarmeanlæg i forhold til tidligere Forbedret styringsenheder / styringsmodeller Finske masseovne Fælles brændehåndtering Regler for afbrænding i de forskellige anlæg 6.2: Test-landsbyernes resultater Gruppearbejdet i gruppen: CO2-neutrale landsbyer førte direkte til inddragelse af endnu 4 lokalområder og undergrupper. Resultaterne af samarbejdet mellem landsbylaugene, borgerne og de studerende er kort fortalt følgende: Dynt-Skelde-Gammelgab: Lokalbefolkningen var i første omgang ikke omstillingsparate til at nedbringe nuværende transportrelateret CO2-udslip, skønt det i gns. udgør 1/3 af det samlede CO2-udslip pr. person. Det var indtrykket, som de 3. semesters ingeniørstuderende fra Mads Clausens Institut fik, da de første gang deltog i borgermødet i oktober. De nuværende private kørselsmønstre, muligheden for offentlig transport (dog i begrænset omfang) og friheden til selvbestemmelse var begrundelsen. Dog lykkes det gennem studiearbejdet at vende stemningen i en positiv retning ikke mindst pga. samarbejdet med landsbylauget. Ved præsentationen den 3. januar 2012 kunne de studerende fortælle om 3 muligheder for nedbringelse af det transport-relaterede CO2-udslip: 1) kørsel og økonomi omkring en el-bil, 2) samkørsels muligheder (www.pendlernet.dk) og endelig 3) forsøg med etablering af en landsby-el-bus til fælleskørsel. Sidste projekt kan meget vel udvikle sig til et konkret projekt på længere sigt. Blot at sætte fokus på en problemstilling, kan være startskuddet til at finde en fælles løsning. Kær Halvø: Her var opgaven at komme med forslag til, hvorledes man kunne optimere forbruget af energi til opvarmning af bygningerne. De fleste husstande oplyste forbrug af el og varmekilder, og analyser dannede baggrund for beregninger på nye bedre løsninger. Det store ønske var at få fjernvarme leveret til Kær halvø, og afslutningsvis kunne borgerne s. 13

14 Smøl: fremvise en interesse-tilkendegivelse på 70 % af alle husstande. Fjernvarmeværket ville igangsætte beregninger på rentabiliteten, hvis der var en positiv tilkendegivelse på 40 %. I februar 2012 forventes resultaterne af denne undersøgelse fremlagt af et rådgivende ingeniørfirma på vegne af Sønderborg Fjernvarme. Andre beregninger viste, hvorledes tre huse kunne spare penge på etablering af et fælles jord-varmeanlæg, der skulle forsyne de tre husstande med varme. Disse boliger ligger udenfor det mulige fjernvarmeområde. Etablerings-omkostninger formindskes ved fælles investering, og hver husstand undgår at få endevendt deres egne haver. Præcise beregninger viste, hvor stort anlægget og investeringen skulle være, for at det blev rentabelt. En anden analyse kunne vise løsningsforslag til, hvorledes Lufthavnen kunne blive CO2- neutral ved investeringer med kort tilbagebetalingstid. Ved førstkommende generalforsamling i Landsbylauget vil beregningerne blive fremlagt for borgerne, hvorefter mange konkret vil gå i gang med investeringer, der kan reducere energi-regningen og forbedre miljøet. Landsbylauget har gjort en fantastisk indsats i samarbejdet med de studerende. Dette samarbejde har ført til ovenstående resultater. ProjectZero følger op om udviklingen. Det var muligt for de studerende, at skabe forskellige scenarier, hvor både Smøls ønske og egne interesser (og ProjectZero s) indgik i den best-mulige løsning. Med hjælp fra internettet (jordvarme.dk) og telefonisk kontakt (climacare.dk) kunne der laves nogle basis udregninger til at understøtte de endelige scenarier, samt give Smøl noget at arbejde videre med. Alt taget I betragtning, er konklusionen, at det er muligt at få grøn energi ud i landdistrikterne. Det har sin pris, men anlæggene kan betale sig selv inden for rimelig tid (10-15 år). Den største barriere for at etablere fælles løsninger (som et solcelleanlæg i Smøl) er nuværende lovgivning. Det rådgivende ingeniørfirma Esbensen A/S har været behjælpelig med udregningerne, som ligger klar til implementering efter uddybende beregninger, når / hvis lovgivningen ændres. Alle husstande og borgere i Smøl har været aktive deltagere i processen. De har leveret talmaterialet til beregningerne og mødt talstærkt frem til det fælles borgermøde i oktober. Derudover er nedsat en arbejdsgruppe, der har ansvaret for det videre forløb. Avnbøl-Ullerup: Rapporten fra Anette Bernbom er et konkretiseret svar på, hvordan Sønderborg Kommunes målsætninger om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029 kan implementeres i lokalområdet Avnbøl-Ullerup i form af fælles CO2-neutral varmeforsyning. Konkrete beregninger viste løsningsforslag og mindst lige så vigtig: hvad er ikke rentabel p.t. En tidligere biogasrapport fra 2009 havde skitseret løsningsmodeller, der p.t. ikke var mulig. s. 14

15 Ved et velbesøgt borgermøde d. 12/12 med titlen: Landbruget som energileverandør, holdt forskellige fagpersoner indlæg om deres viden på området. Borgerne kunne efterfølgende komme med forslag til fremtidens energiønsker i Avnbøl-Ullerup. Disse visioner bliver skrevet ind i den lokale udviklingsplan, som landsbylauget tager ansvar for at koordineringen og gennemføre. Samtlige resultater vil indgå i det videre arbejde med opdatering af Masterplanen for Sønderborg Kommune samt følgeprojektet: Bæredygtige landsbyer. Processen viser, at mange borgere er involveret på flere måder gennem dette projekt. 6.3: Følgearrangementer (udenfor projektet) Landbruget som energileverandør Laug/2011/hjemmeside/indbydelse_121211_endelig.pdf Varm luft eller kolde facts? Kan man lave en CO 2 -neutral landsby med landbruget som energileverandør? Landsbylauget i Avnbøl-Ullerup ønsker brændende at blive CO2-neutral og LandboSyd er interesseret i at være samarbejdspartner. Men hvordan gribes det an? Alle interesserede og borgere i Avnbøl-Ullerup tages med på råd ved en temaaften om energi og opvarmning den 12. december kl. 19. På længere sigt vil det ikke være nok at varme sig ved heftige politiske debatter. Parallelt med den aktuelle skoledebat, skal der fortsat fokuseres på bosætning. Her spiller udgifter til opvarmning af boligen en stor rolle for miljøet og den personlige pengepung, udtaler Asmus Madsen, formand for Landsbylauget. Hvis vi ikke allerede nu forsøger at komme et skridt foran, ja, så er vi allerede bagefter. Biogas fra svinegylle, halmfyr eller rapsolie, er nogle af de muligheder, som Helge Lorenzen fra LandboSyd vil orientere om. Hvad er status på området nu? Hvorledes ser det ud for det planlagte biogasanlæg i Avnbøl-Ullerup? Anette Bernbom, ingeniørstuderende fra Mads Clausens Institut supplerer med beregninger på alternative modeller, der kan erstatte naturgassen i området. Borgerne har selv bidraget hertil med egne tal for forbrug af varme og el. Politikerne sætter ambitiøse politiske mål med bl.a. Grøn Vækst-aftalen, mens Sønderborg arbejder for at blive CO2-neutral i Benny Engelbrecht vil være ordstyrer, mens Christian Eriksen fra ProjectZero orienterer om, hvor vigtig indsatsen fra borgerne i lokalsamfundene er for at nå visionen om nullet i 2029 især hos dem, der bor udenfor fjernvarmeområderne. Landbruget er en central og uundværlig medspiller. s. 15

16 Hvis man ikke sikrer sig imod stigende energipriser i landdistrikterne, går landsbyens borgere en kold og mørk tid i møde, fortæller Asmus Madsen, Dette møde skal være med til at tænde det lange lys. Arrangørerne er: Landsbylauget og LandboSyd. Temaaftenen er sponseret af Det Europæiske Fællesskab ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri : Politisk panelmøde Efter folketingsvalget i september 2011 er udpeget en ny Bolig-, by- og landdistriktsminister, Carsten Hansen (S). Landdistriktsudvalget i Sønderborg har inviteret ham på inspirationstur til landdistrikterne i Sønderborg Kommune. Her vil ét af emnerne være energifokus muligheder og barrierer. Samtidig er sendt invitation ud til Connie Hedegaard, Klimakommisær, om mulig deltagelse i forårets politiske panelmøde. Energi for alle er et centralt emne, der ligger kommisæren meget på sinde. Esbjerg, Svendborg og Sønderborg kommune sonderer terrænet om et udvidet samarbejde omkring energi i landdistrikterne. Formålet vil være at skabe et stærkt netværk, der udnytter hinandens erfaringer og fremadrettet arbejder med skabelse af arbejdspladser og forbedret livskvalitet i landdistrikterne. LAG-erne spiller en vigtig rolle i processen, hvorfor det vil være naturligt at søge mod øget samarbejde. Kapitel 7: Afslutning Erfaringerne har vist, at en energiomstilling af boliger kun kan finde sted, hvis boligejerne indgår aktivt i processen og dermed tilfører nødvendige ressourcer og viden til omstilling. Borgere, det offentlige og erhvervslivet skal indgå stærke og forpligtende partnerskaber. De professionelle aktører (erhvervsliv, videncentre, uddannelses- og forskningsinstitutioner m.v.) er et vigtigt lokomotiv, med mange vogne efter sig. Tovholder funktionen har sikret, at de to spor er blevet sammenkoblet. ProjectZero har repræsenteret det professionelle spor, mens Landdistriktsudvalget / Landsbyforum / Landsbylaugene har taget ansvaret for at inddrage borgerne i at skaffe resultater, der på den lange bane skal medvirke til at opfylde kommunens mål om CO2-neutralitet i Udfordringen er stadig at skabe et overblik over udbud og efterspørgsel af energi til el og opvarmning. Herefter skal der arbejdes med at finde rentable energiløsninger i landdistrikterne (udenfor fjernvarmeforsyningen) i hht. gældende lovgivning ud fra udvalgte kriterier. Dette kunne være økonomisk rentabilitet, jobskabelser, miljømæssige krav og øget livskvalitet. Projektet har været et lille skridt i den rigtige retning. Mange borgere i landdistrikterne er allerede involveret - bl.a. via dette projekt - og har vist interesse for at igangsætte nødvendige investeringer, der forbedrer privatøkonomien, skaber arbejdspladser og nedbringer CO2- udslippet. s. 16

17 Bilag 1: Formidling s. 17

18 Bilag 2: Borgerinvolvering => Studieopgaver 1. Dynt-Skelde-Gammelgab Executive summary The objective of this report is to customize existing CO2 decreasing solutions to the district of Dynt Skelde Gammelgab and similar rural areas. The collected data can then be used to improve their CO2 emissions caused by transportation. We start out with basic research in the field of transport-related CO2 emission-reduction. This should prepare us for our first meeting with the villages inhabitants, for whom we will prepare a questionnaire which will give us basic information on who lives in the village and what their transportation habits are. Based on this we get an overview of the circumstantial background. Following this, we start detailing three different ways to improve the situation in the villages. This is done by examining what is already being worked on elsewhere in Denmark and applying this to a rural area like Dynt-Skelde-Gammelgab. These three concepts are detailed descriptions on electrical cars, electrical busses and carpooling. In close cooperation with the villages inhabitants and their representatives, we customize the concepts to fit the inhabitants needs. In the end we come up with a recommendation divided into two parts. One concerning private and one concerning public initiative. Furthermore, problems and unfortunate decisions during the project are discussed and evaluated to formulate statements about what to do better next time. 2. Kær Halvø: Executive summary During this project under the title: Sustainable rural districts through joint technical and social solutions, we have chosen to optimize the heating production methods at Kær halvø. We have done this with a goal of creating a good solution, but also making the citizens realize that they can help the environment at the same time as saving money. In order to make the best possible solutions we first had to make a detailed mapping of the current consumption since this was a big wish from the citizens, we created an interactive map that could be distributed to all the citizens in order for them to see what their consumption situation is. We did this interactive map with quite big success since the citizens from Kær halvø where very good at answering our questionnaires, and with help from Jørgen Wilkenfeldt the percent of answers got very positive. During the mapping we also got consumption information from Sønderborg Airport in order to suggest a solution to them as well. We then set up three different cases that we imagined would be useful for both the citizens at Kær halvø and Sønderborg airport. Through investigations of these different cases we s. 18

19 calculated what the actual need was, what the price of the new equipment was, and finally, what the annual saving in both money and CO2-emission would be. The rural district where very concerned about how many households would support the plan of getting district heating to Kær halvø which is very important in order for the district heating of Sønderborg to implement heating pipes to Kær halvø. Therefore we created a computer program that will be distributed to the citizens, where they have the possibility to calculate the payback time of implementing district heating in their house. The district heating company of Sønderborg required 40 % of support in order for it to be profitable, and as we have recorded until now, we have seen a support-rate of more than 70 % from the answers we got from the questionnaires. Lastly we have come to the conclusion that district heating should be implemented in as many households as possible at Kær Bygade and Ormstoft. Any other solutions will be ether less profitable or impossible to implement because of the district conservation plan. For Sønderborg airport we have recommended to install four heating pumps with two ground water wells. This is a solutions that can minimize their consumption with more than 50 %, and combined with solar collectors and a windmill, that will make them totally CO2 neutral, regarding heating, which also is Project Zeros master plan for Sønderborg in Smøl: Executive Summary In this report we tried to implement green renewable energy in a small village outside of Sønderborg called Smøl. Through meetings with citizens of Smøl we found what the villagers wanted, and started discussing internally what would be the best possible solution for them, followed by research and analysis of data received from them. To find the best solution we created different scenarios, which we discussed with Project Zero and other experts, and calculated the approximated costs on the best scenarios. Finally we concluded on Smøls request, and what we found was the best green solution. 4. Avnbøl-Ullerup: Sammenfatning Rapporten er et konkretiseret svar på, hvordan Sønderborg Kommunes målsætninger om et CO2-neutralt Sønderborg i 2029 kan implementeres i lokalområdet Avnbøl-Ullerup i form af fælles CO2-neutral varmeforsyning. Undersøgelsen viser at den tilstedeværende produktion af svinegylle, med tilsætning af lokalt produceret hønsemøg giver mulighed for etablering af et økonomisk bæredygtigt lokalt kraftvarmeværk under visse forudsætninger. De vigtigste resultater er: Biogasproduktion alene på grundlag af svinegylle og hønsemøg er ikke rentabelt, men med tilsætning af 30 % majsensilage balancerer økonomien. Biogas og halmfyr kan i kombination forsyne området med CO2-neutral varme, der passer til forbruget. s. 19

20 Der er behov for positiv særbehandling i forhold til anlægstilskud til fjernvarmeløsninger i landdistrikter. Decentralt produceret biogas afsat til DONG via et fælleskommunalt gasnet er et reelt alternativ til at bruge biogassen i et lokalt kraftvarmeværk, men kræver ny kommunal varmeplan og afgiftsændringer. Opfylder dog ikke landsbylaugets ønske om en fælles varmeløsning. Et borgermøde i området viste lokal opbakning til den skitserede løsning med fjernvarme fra biogas og halmfyr. En ide om at bruge områdets køkkenaffald som biomasse ønskes inddraget i det fremtidige afklaringsarbejde. Nærmere foreligger alternative transportløsninger fra et kinesisk område, som giver inspiration og sammenligning med danske forhold. Alle rapporter kan læses på hjemmesiden: s. 20

Projektbeskrivelse: CO2-neutralitet i landdistrikterne

Projektbeskrivelse: CO2-neutralitet i landdistrikterne Landdistriktsudvalget Projektbeskrivelse: CO2-neutralitet i landdistrikterne Indhold Projektbeskrivelse: CO2-neutralitet i landdistrikterne... 1 Baggrund:... 2 Formål:... 2 Konkrete handlinger: (uddybes

Læs mere

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Planning for Low Carbon Cities

Planning for Low Carbon Cities Svendborg besøg 21. juni 2010 Planning for Low Carbon Cities ProjectZero VEJEN MOD NULLET ZEROcarbon Sonderborg/Denmark Peter Rathje Peter Rathje Managing director, ProjectZero ProjectZero program 10.10

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status

2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR kort status Konkrete tiltag og erfaringer fra 2 kommuner + lidt mere Kapitler i fortællingen 1. Der var engang fortællingen om fantastiske Føns 2. Strategisk Energiplanlægning 2.0 i Kolding og Fredericia og TREFOR

Læs mere

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN ENERGILANDSBY Dette notat er udarbejdet af arbejdsgruppen Energilandsby under Udviklingsplan. Forfatter; Rudi Rusfort Kragh, Krovej 15, Vester Skerninge. December + januar 2011. Indhold; Side 1; Omstillingen;

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Helhedsplaner og Lokale Udviklingsplaner i 2. generation

Helhedsplaner og Lokale Udviklingsplaner i 2. generation Indsatsområder i Landdistriktsudvalget i perioden 2014-2017 Landdistriktsudvalget har ved udvalgsmødet den 26. maj 2014 udvalgt særlige indsatsområder, der skal arbejdes med i de næste fire år på baggrund

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem:

CO2030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: CO030 CO030-projektet er skabt i et samarbejde mellem: Århus Kommune & Arkitekturbureauet Kollision Digital Urban Living [DUL], Aarhus Universitet Arkitektskolen Aarhus Klimasekretariatet, Aarhus Universitet

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Bæredygtige Landsbyer Energitjek af boligerne. ProjectZero. Peter Rathje 2012.05.16

Bæredygtige Landsbyer Energitjek af boligerne. ProjectZero. Peter Rathje 2012.05.16 Bæredygtige Landsbyer Energitjek af boligerne ProjectZero Peter Rathje 2012.05.16 ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sonderborg inden 2029, baseret på vækst og mange

Læs mere

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling

100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling 100% vedvarende energi i Danmark og EU - behov og planer for en omstilling Gunnar Boye Olesen, VedvarendeEnergi og INFORSE International Network for Sustainable Energy Grøn energiomstilling i EU Arr. med

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Østerholm. Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling

Østerholm. Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling Østerholm Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling Indledning... 2 Historie og naturanalyse... 2 Vision... 3 Strategi... 4 I. Styrke sammenhold og fællesskab:... 4 II. Et CO2 neutralt

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future

Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Transforming DONG Energy to a Low Carbon Future Varmeplan Hovedstaden Workshop, January 2009 Udfordringen er enorm.. Global generation European generation 34,000 TWh 17,500 TWh 94% 34% 3,300 TWh 4,400

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering

Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup. Helge Lorenzen. LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Bioenergi (biogas) generelt - og især i Avnbøl - Ullerup Helge Lorenzen LandboSyd og DLBR specialrådgivning for Biogas og gylleseparering Flere fordele og muligheder Hæve andelen af vedvarende energi.

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Læring & kompetencer. delrapport

Læring & kompetencer. delrapport Læring & kompetencer delrapport Sønderborg november 2009 1 Læring og kompetenceudvikling Skal de omtalte ambitiøse tekniske og forretningsmæssige visioner i ProjectZero masterplanen realiseres, vil den

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Antropologiske observationer, pointer og tips og tricks på lokalsamfunds niveau

Antropologiske observationer, pointer og tips og tricks på lokalsamfunds niveau Antropologiske observationer, pointer og tips og tricks på lokalsamfunds niveau Antropologiske analyser fra DREAM fase 1 December 2012 Februar 2013 Oktober November 2013 Marie Aarup Energiantropolog, Teknologisk

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Innovative Løsninger til Landsbyer

Innovative Løsninger til Landsbyer Innovative Løsninger til Landsbyer Martin Vesterbæk Projektleder/Maskinmester Mail: mave@trefor.dk 28-11-2014 Tlf:28357339 Hvem er TREFOR 627 engagerede medarbejdere pr. 1. nov 2014 Multiforsyningsselskab

Læs mere

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no.

Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det. Course: Develop and Market (SPRO3IB) Anette Vagner Bernbom, student no. Bæredygtige landsbyer med fællesløsninger pa energiomra det Course: Develop and Market (SPRO3IB) Udarbejdet af : Vejleder: Anette Vagner Bernbom, student no.200027 Marianne Stenger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af varmepumper

Evaluering af varmepumper Her er et samlet dokument for alle cases. De kommer ikke i nogen specifik rækkefølge, men med kommandoen ctrl+f kan man finde den case man ønsker. Held og lykke :) Evaluering af varmepumper Hej mit navn

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Energirenovering af enfamiliehuse Udfordringer og erfaringer

Energirenovering af enfamiliehuse Udfordringer og erfaringer Energirenovering af enfamiliehuse Udfordringer og erfaringer DTU, 20. November 2013 InnoBYG Esmir Maslesa Videnskabelig assistent DTU Management Engineering Udvikling Innovation Viden Matchmaking Energi

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012

En by på biogas. Planlægning, drift og udvidelser. Gass-Konferensan i Bergen. d. 23. maj 2012 En by på biogas Planlægning, drift og udvidelser Gass-Konferensan i Bergen d. 23. maj 2012 Kommunalbestyrelsesmedlem Steffen Husted Damsgaard Næstformand Teknik & Miljø-udvalget Bestyrelsesmedlem i Lemvig

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne med ESCO

Energibesparelser i kommunerne med ESCO Offentliggjort januar 2011 Energibesparelser i kommunerne med ESCO Resume I de seneste år er ESCO blevet udråbt til drivkraft i gennemførelse af energibesparelser i kommunerne. For at undersøge udbredelse

Læs mere

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv

Energi i fremtiden i et dansk perspektiv Energi i fremtiden i et dansk perspektiv AKADEMIERNAS ENERGIDAG 27 august 2010 Mariehamn, Åland Afdelingschef Systemanalyse Risø DTU Danmark Verden står overfor store udfordringer Danmark står overfor

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen

Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen 12. august 2009 Bliv CO 2 -venlig og spar op til 18 kroner om dagen Den gennemsnitlige husstand i Danmark bruger omkring 26.000 kroner om året på energi. Alene opvarmning af hjemmet koster i omegnen af

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

ENERGI- LANDSBYER PÅ STEVNS 2013/14

ENERGI- LANDSBYER PÅ STEVNS 2013/14 ENERGI- LANDSBYER PÅ STEVNS 2013/14 STATUS FOR ENERGILANDSBYERNE Holtug og Højerup blev i april 2013 udvalgt som kommunens to energilandsbyer for en toårig periode og finansieret via en anlægsbevilling

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

Planning for Low Carbon Cities

Planning for Low Carbon Cities TemaMøde om Klima Industrien SYDFYN den 18. februar 2010 Planning for Low Carbon Cities ProjectZero VEJEN MOD NULLET ZEROcarbon Sonderborg/Denmark Peter Rathje Peter Rathje Managing director, ProjectZero

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik

Gastekniske dage. Henrik P. Hansen. Termoteknik 1: Princip for varmepumpe 2: Case 2 Beregning VP. Kontra Gas 3: Regeringens nye energistrategi 4: Som vi ser udviklingen med VP. 5: Hvad kunne være fremtidens uddannelse Henrik P. Hansen 1 Strategi for

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup

Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Andkær og Sellerup 2 Dagsorden Interessemøde vedr. Energilaug Andkær/Sellerup Kort præsentation af deltagerne Beboerne TREFOR INSERO Software (DSE Airport Solutions) EnergiSpiren Vejle Kommune Green Tech

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel

ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP. Delprojekt Alken Købmandshandel UDKAST FORENINGEN LIV I LANDSBYEN - et socialøkonomisk projekt - ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Delprojekt Alken Købmandshandel Foreningen Liv i Landsbyen Foreningen Alken Mejeri Alken,

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER

Til Kolding Kommune. Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER Til Kolding Kommune Dato 03. Oktober 2013 ELKÆRHOLMPARKEN - OMRÅDE 2 VARMEFORSYNINGS MULIGHEDER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 4 2. Generelle forudsætninger 4 2.1 Forudsætninger fra Lokalplan 4 2.2

Læs mere

Fondsfinansierede projekter

Fondsfinansierede projekter 1 of 8 Fondsfinansierede projekter Projektnavn Projektresumé Kategori Projektsu m* Finansiering Pulje Statu s Partnere Klimavenlig sommerhusturis me Analyseprojekt til afdækning af vækst og beskæftigelsesmuligh

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el!

Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Fremtidens opvarmning er baseret på sol og el! Et energineutralt hus med solenergi og elvarme er en totalløsning for fremtiden bygget med innovative kvalitetskomponenter og den rette viden Intelligent

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014

Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 Koordinering af SEP med COM ManagEnergy 18-03-2014 1 Er der synergier mellem SEP og SEAP? - og kan vi udnytte disse synergier? 2 Definitionen på SEAP (COM) og SEP (ENS) SEP (ENS) Den strategiske energiplan

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

2100.NU ØSTERBRO I FORANDRING

2100.NU ØSTERBRO I FORANDRING 2100.NU ØSTERBRO I FORANDRING September 2011 Kort beskrivelse af udvalgte resultater Umiddelbart var visionen ambitiøs, opgaven svær, men Østerbros borgere og erhvervsliv var parate. Hele Østerbro har

Læs mere