Projektbeskrivelse: CO2-neutralitet i landdistrikterne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: CO2-neutralitet i landdistrikterne"

Transkript

1 Landdistriktsudvalget Projektbeskrivelse: CO2-neutralitet i landdistrikterne Indhold Projektbeskrivelse: CO2-neutralitet i landdistrikterne... 1 Baggrund:... 2 Formål:... 2 Konkrete handlinger: (uddybes bilag 1)... 3 Projektansvarlig:... 4 Samarbejdspartner:... 4 Tidsplan:... 4 Budget:... 4 Kontaktoplysninger:... 4 Bilag 1: Uddybning af handlinger... 5 Bilag 2: Uddybende info om TestEnElbil... 9 Bilag 3: Budget...10 Bilag 4: Kontaktoplysninger...11 Bilag 5: Kort beskrivelse af ProjectZero...12 Udarbejdet januar 2011 s. 1

2 Baggrund: Landdistriktsudvalget har CO2-neutralitet i landdistrikterne som et meget vigtigt punkt. Det er tilmed skrevet ind i kommuneplanen (1). Enkelte lokalsamfund har visioner på energiområdet skrevet ind i deres udviklingsplaner. Erfaringer fra tidligere Energi-Roadshows, afholdt tre steder i kommunen af Landdistriktsudvalget og ProjectZERO viste, at besøgstallet og interessen var høj. Indholdet var faglig viden omkring f.eks. varmepumper / skrotning af oliefyr. Efterfølgende har kommunen bakket op bl.a. ved en hurtig sagsbehandling. På det politiske plan er der i byerne fokus på, at tingene bliver nøje planlagt og gennemført af professionelle (energiforsyninger til nye udstykning eksempelvis), men i landdistrikterne bliver en idé rost af politikerne, hvorefter borgerne blot selv må komme i gang med udførelsen heraf. Samarbejdet mellem Landdistriktsudvalget og ZERObolig er optimalt, idet Landdistriktsudvalget, bl.a. besidder et netværk af velorganiserede lokalsamfund og borgere, og ZERObolig (tiltag under ProjectZero), besidder den faglig viden om energiforanstaltninger. Peter Mads Clausen, formand ProjectZero udtaler i forordet til ProjectZero s masterplan: Det er den enkeltes bidrag gennem mindre brug af energi, der baner vejen for flere alternative energikilder som sol, vandkraft, vind og så videre. Derfor er ProjectZero også den helt rigtige måde at gribe sagen an på. Lad os starte med os selv og lokalt er vi nok, der gør det, så bliver det jo både stort og globalt. Medlemmer af landdistriktsudvalget udtaler: Udfordring: at omsætte viden til konkret handling for den enkelte husejer. Der er masse af eksempler på, at håndværkeren bliver tilkaldt, når noget ikke virker, og så vælges en hurtig, individuel løsning, hvorfor det ikke er let at enes om en lokal løsning (barmarksanlæg eller lignende) senere. Et andet eksempel er, at man ikke må rive bevaringsværdige bygninger ned. For at varme disse huse op, skal kedeltemperaturen helst op på 65 grader, og en varmepumpe har sin bedste økonomi ved en temperatur på 45 grader. Her er uoverensstemmelser, som ikke skaber en optimal løsning. Desuden udtrykker flere borgere frygt for nye afgifter, som eksempelvis skorstensafgift eller lignende. Formål: Hovedformålet er at gøre det muligt for de 25-30% af kommunens borgere, der bor i landdistrikterne, at deltage i en energiløsning henimod kommunens mål om CO2-neutralitet i samtidig med, at det ikke bliver energimæssigt dyrere at bo på landet frem for at bo i byen. Der er i projektet fokus på opvarmning af privatboligen, beliggende udenfor de større byer i kommunen, men vi vil også at undersøge mulighederne for, i hvilken grad elbiler eller anden CO2- neutral transport kan understøtte en bæredygtig udvikling for familierne på landet. (1): Kommuneplanen: an%202009%20%20%202021/forslag%20til%20kommuneplan%202009%20%20% ashx s. 2

3 Overordnet skal følgende mål nås: Sønderborg s vision om CO2-neutralitet i 2029 også på landet Vækstfremmende aktiviteter, der skaber arbejdspladser, forbedret privatøkonomi og bedre miljø Kloge klimaløsninger og skabelse af partnerskaber, der omsætter ord til handling Det skal ikke være dyrere at bo på landet, når vi taler opvarmning og energiløsninger Der ydes: Hjælp til selvhjælp Synlige, målbare energimæssige fremskridt dokumenteres ved afslutningen af projektet, herunder kørselsmønstre i Elbiler i landdistrikterne Konkrete handlinger: (uddybes bilag 1) Niveau 1: En inspirations- og netværksskabende- tur til Friland for Landsbyforum, Landdistriktsudvalget, udvalgte politikere og nøglepersoner hos ProjectZERO den 26. marts Overskriften er: Hellere en lille handling end en stor holdning. Friland er grundlæggende baseret på bæredygtighed både miljømæssigt og socialt, og her ønsker man at udbrede kendskabet til energibesparende tiltag og bæredygtigt byggeri. Ud over afvikling af en årlig messe i sidste weekend i juni, ønsker beboerne at formidle de positive resultater fra Friland til besøgende. Her tages bl.a. udgangspunkt i "grundreglerne": - fra gældstynget villa til gældfrit selvbyggerhus - fra lønmodtager til iværksætter - fra bar mark til aktiv landsby Friland ligger i Feldballe på Djursland, hvor mange familier har bygget huse af natur- og genbrugsmaterialer uden at stifte gæld. Mange har herefter startet egen virksomhed i hjemmet. Her får man mulighed for at få et konkret udgangspunkt til diskussion om bæredygtighed, økologi, informationssamfund, iværksætterkultur, landdistrikternes udvikling, gældsætning, selvrealisering og meget andet. Et budskab, de gerne vil sende ud til en større kreds af interesserede. Niveau 2: Hold varmen i dit landhus?, Roadshow III Vi afholder to stormøder i kommunen, hvor borgere og fagfolk mødes for at blive klogere bl.a. ved at inddrage ZERObolig s fagviden samt de lokale håndværkere, der gennemfører energikurser i denne tid. Møderne skal være startskuddet til konkrete handlinger på husstands- eller landsbyniveau. Niveau 3: På møderne vil vi nedsætte erfa-grupper, der tilbydes tre efterfølgende møder, hvor man sparrer med hinanden og tilknyttede fagfolk. Her er det vigtig, at der tages udgangspunkt i egen situation, for at finde optimale løsninger for den enkelte. Vi forventer, at erfarings-udveksling mellem husejer og håndværker / energivejleder, giver anledning til direkte handlinger. En facilitator understøtter processen og opsamler resultaterne. s. 3

4 Niveau 4: Samtidig byder vi ind med afprøvning af elbiler i Sønderborg Kommune. Overskriften er Elbilen som fremtidens CO2-neutrale og (billige) transportmiddel for landsbyborgerne til arbejds-, børne- og shoppingkørsel. Landdistriktsudvalget arbejder for deltagelse i TestEnElbil projektet. (læs bilag 2) Formålet med TestEnElbil er bl.a. at indsamle viden og erfaringer i relation til kørsel, brugsmønstre og miljøet i Sønderborg Kommune samt 5 andre kommuner. Man ønsker at indsamle viden og erfaring i relation til elbilens betydning for energinettet. Herudover skal prøvekørselen skabe et real-life -billede, der kan være med til at knække elbilkoden. Ved at inddrage TestEnElbil i dette projekt, ønsker vi at se, om elbilen har politisk og samfundsmæssig opbakning, og om den reelt har en plads i den danske miljødebat især i lokalsamfundene i Sønderborg Kommune, bl.a. som alternativ til bil nr. 1. Niveau 5: Endelig ønsker vi at slutte af med et politisk panelmøde i 2012, hvor vi kan fremvise resultaterne af indsatserne og få politisk fokus på rammevilkårene. Har vi samme vilkår og muligheder uanset geografi? Hvordan sikrer vi, at alle får optimale løsninger, der på længere sigt løser et globalt og alvorligt problem? Projektansvarlig: ZERObolig Samarbejdspartner: ZERObolig under ProjectZero, herunder EUC-Syd og Advice A/S Landdististriktsudvalget i Sønderborg Kommune Landsbyforum Tidsplan: Start 26. marts 2011, Slut 31/ Budget: Se bilag 3. Total projektsum kr Kontaktoplysninger: Se bilag 4. Peter Rathje, ZERObolig Poul Valdemar Nielsen, Kultur & Fritid Connie Skovbjerg, Landdistriktskoordinator s. 4

5 Bilag 1: Uddybning af handlinger 1. Aktivitet: Udflugt til Friland d. 26/3 2011, inspirations- og netværksskabende- udflugt Målsætning: Inspiration, anderledes oplevelse, netværksdannelse Motto: Hellere en lille handling end en stor holdning Dato: Lørdag, den 26. marts 2011 Program: Afgang fra Sønderborg kl Frokost i Friland kl Rundvisning i Selvbyggerlandsbyen Friland Afgang 14.30, på hjemturen kort stop hos en privat udbyder med succes på nedbringelse af energiforbruget (som har tjent penge på det) via f.eks. et barmarksværk. Undervejs i bussen arrangeres erfarings-udveksling (bestilling af en bus med borde) Målgruppe: Økonomi: Budget: Landdistriktsudvalget, Landsbyforum, Teknik og Miljø udvalget, centrale ZERObolig medarbejdere Landdistriktsudvalgets foredragspulje finansierer turen Busleje, forplejning, rundvisning, max kr., planlægning: 5 timer 2. Aktivitet: Roadshow III Målsætning: Handlingsorienteret info og sparring, nedsættelse af grupper + opfølgning, der finder mere effektive måder at løse udfordringerne på og dermed nedbringer energiforbruget: flytte sig fra F til B (på det farvede skema) Målgruppe: Husejere, landsbylaug, Landdistriktsudvalget - fokus på den enkelte matrikel og husejer / familie primært og sekundært deres forhold til naboerne - ikke et generelt landdistriktspolitisk projekt. En positiv og mærkbar effekt af projektet vil bidrage til at nå kommunens mål på landdistrikts-området. Håndværkere på energikurset s. 5

6 deltager som sparringspartnere og videnspersoner Dato: Indhold: Hverdagsaftener i maj kl , to stedet i kommunen i områderne Sundeved Als. Fryndesholm og Gråsten Landboskole Der tages udgangspunkt i egen situation folk skal være realistiske. Efter professionelle løsningsorienterede indlæg dannes Erfa-grupper på baggrund af private oplysninger ved tilmeldingen. ERFA-grupperne skal mødes 3 gange efterfølgende, hvor der er en facilitator til stede samt energivejleder, der driver og følger op på processen. Resultatet skal være målbare nedbringelser af energiforbruget hos hver husejer. Gruppen får efter, nærmere beskrevet udvælgelse, stillet en gratis el-bil til rådighed i 3 måneder dette indgår i Landdistriktsudvalgets sponsorat i projekt: TestEnElbil. Det er erfaringsudveksling mellem husejer og håndværker / energivejleder, der giver anledning til direkte handlinger. Formålet med TestEnElbil er bl.a. at indsamle viden og erfaringer i relation til kørsel, brugsmønstre og miljøet i Sønderborg Kommune samt 5 andre kommuner. Man ønsker at indsamle viden og erfaring i relation til elbilens betydning for energinettet. Herudover skal prøvekørselen skabe et real-life -billede, der kan være med til at knække elbilkoden. Ved at inddrage projekt TestEnElbil i dette projekt, ønsker vi at se, om elbilen har politisk og samfundsmæssig opbakning, og om den reelt har en plads i den danske miljødebat især i lokalsamfundene i Sønderborg Kommune, bl.a. som alternativ til bil nr. 1. Erfa-møderne vil opliste udfordringerne, som projektets partnere skal finde løsninger på (eksempelvis lovgivningen). Indlægsholdere: Effekt: F.eks. Dansk Bygningsarv under RealDania, finansielle partnere (Broager Sparekasse, Kreditbanken m.v.), fagfolk Målbare nedbringelser af energiforbruger hos hver husejer, der deltager i road-showets efterfølgende erfa-grupper. Grupperne får stillet en gratis el-bil til rådighed i 3 måneder efter nærmere udvælgende indgår i Landdistrikts- s. 6

7 udvalgets sponsorskab i projekt: TestEnElbil. Økonomi: Ansøgning til LAG-Sønderborg og selvfinansiering. Budget: Forplejning v. Road-show-møde kr Sponsorrat af TestEnElbil kr (over 2 år) udenfor budget Konsulentydelse v. møde + facilitering i grupperne kr Erfa-møder (3 stk. pr. gruppe) kr Aktivitet: Panelmøde med fokus på opvarmning Indhold: Målsætning: Diskussion på national- og kommunalpolitisk plan Det skal ikke være dyrere at bo på landet. Vi skal trække Danmark til Sønderborg og vise, hvordan vi tænker i helheder. Panelmødet er et råb om hjælp ; er rammevilkårene i orden? Har vi samme vilkår og muligheder uanset geografi? Hvordan sikrer vi, at alle får optimale løsninger, der på længere sigt løser et globalt og alvorligt problem? Spørgsmål: Dato: Hovedtaler: Indhold: Hvordan? Hvad kan man gøre politisk? Er der vilje og vej? Er politikerne visionære nok? Primo 2012, Alsion Connie Hedegård Bl.a. resultater fra erfa-gruppearbejdet og TestEnElbil Indlægsholdere (forslag fra første møde): - Charlotte Riis Engelbrecht (velkomst) - Lykke Friis - Kathrin Richardson (opfølgning på tidligere besøg) - Åse Nygård - Peter Rathje, ProjectZero - Fagfolk om diverse emner: - Solceller (Danfoss), Barmarksværk - Investeringer / økonomi (Nykredit, Sparekasse, ejendomsmægler) s. 7

8 Målgruppe: Politikere og teknikere, f.eks. Landsbyforum, Landdistriktudvalg, Erhvervslivet, grundejerforeninger Invitation sendes direkte til: SET (Sønderborg Erhvervs og Turistcenter kontakter erhvervsklubber / håndværkere Bestyrelsen for ProjectZero Byrådsmedlemmer Alle landsbylaug medlemmer Centrale forvaltninger i Sønderborg Kommune / Sønderborg forsyning Fjernvarmeforeningerne Gymnasieelever LAG-Sønderborg Lokale MFére Budget: Mellem kr. Finansieres ved sponsorater og ansøgning til udviklingspuljen. Udenfor projektbudget. s. 8

9 Bilag 2: Uddybende info om TestEnElbil Bag om projekt TestEnElbil.dk Det omfattende projekt med at teste elbiler har en række målsætninger, som vi glæder os til at nå. Projektets målsætninger er: At få 300 elbiler ud at køre i 30 kommuner over hele landet og få indblik i ca. 6 mio. km elbils-kørsel og ca opladninger At få danske familier til at teste en elbil i 3 måneder og gennem real life erfaringer at lære og forstå elbilens fordele og ulemper At indsamle viden og erfaringer i relation til kørsel, brugsmønstre og miljøet At indsamle viden og erfaring i relation til elbilens betydning for energinettet At skabe et real life -billede, der kan være med til knække elbilskoden At se, om elbilen har politisk og samfundsmæssig opbakning, og om den reelt har en plads i den danske miljødebat At vise, at Danmark kan noget med elbilen ved at igangsætte Europas største elbils-projekt af sin art i 2010 Bag projekt Testenelbil.dk står virksomheden ChoosEV, der blev etableret som firma i november Vores mål er at gøre det nemt og praktisk muligt at bruge elbilen både erhvervsmæssigt og som almindelig hverdagsbil i private husstande. Projektet er delvist støttet af offentlige puljer, herunder Center For Grøn Transport og ForskEl. Elbiler og vedvarende grøn energi har stor samfundsmæssig interesse. Vi samarbejder i kraft af dette med landets førende både universiteter, organisationer, offentlige sparringspartnere og udviklingsfolk om at indsamle, bearbejde, analysere og rapportere brugerorienteret om testens resultater. Det er ChoosEVs store know-how og in-house kompetencer, der gør en test af denne størrelse mulig. ChoosEV er et dansk firma, som ejes af Syd Energi a.m.b.a., SEAS-NVE a.m.b.a. og biludlejningsfirmaet Sixt Danmark A/S. Alle er virksomheder der, lige som ChoosEV, har fokus på vedvarende energi og et grønt miljø På testenelbil.dk kan man finde mere information, og tilmelde sig projektets nyhedsbrev (se nederst i mailen), og på er ChoosEV beskrevet. s. 9

10 Bilag 3: Budget Projekt: CO2-neutralitet i landdistrikterne Sønderborg kommune Budgetspecifikation: (alle beløb er excl. Moms) kroner: i alt kroner: Konsulentydelser: Projektmedarbejder: 15000,00 planlægning, gennemførelse af Roadshow, udflugt, adm., budget Facilitator á 450 kr. ved ERFA-møder 60000,00 Anlægsarbejde: Andre leverandørydelser: Materialer, inventar, udstyr: Forplejning Friland, transport 10000,00 Forplejning Road-shows, ERFA-møder 40000, ,00 Formidling, information: Annoncering, PR, digitalisering m.m , ,00 Revision: Revision, budgetkontrol 10000, ,00 Projektudgifter i alt ,00 Finansiering: Landdistriktsudvalget 35000,00 Øvrige sponsorer 12500,00 Selvfinansiering ZERObolig 30000,00 LAG-Sønderborg 77500, ,00 Udenfor budget: Politisk panelmøde, primo 2012 og sponsorat på TestEnElbil s. 10

11 Bilag 4: Kontaktoplysninger ZERObolig: Peter Rathje Mail: Mikkel Wolf Mail: Lisbeth Kjær Danielsen Mail: Charlie Lemtorp Sloth Mail: Landdistriktsudvalget: Marianne Tychsen Mail: Asmus Madsen Mail: Kultur & Fritid: Poul Valdemar Nielsen Mail: Connie Skovbjerg Mail: s. 11

12 Bilag 5: Kort beskrivelse af ProjectZero ProjectZero er visionen om at gøre Sønderborg-området CO2-neutral inden 2029, baseret på bæredygtig vækst og samtidig skabe mange nye GRØNNE JOBS. Med ProjectZero som lokomotiv vil vi i Sønderborg skabe et unikt eksempel på, hvordan bæredygtighed og Business kan gå hånd i hånd baseret på lokal ansvarlighed og lokale initiativer. Vision: ProjectZeros vision er at skabe et CO2-neutralt Sønderborg-område senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst og med samtidig skabelse af mange nye GRØNNE JOBS. Gennem læring, holdningsbearbejdning, byudvikling, nye boligkoncepter og erhvervsudvikling sætter Sønderborg fokus på effektiv energianvendelse og vedvarende energiforsyning baseret på områdets egne ressourcer. Sønderborg skal være et førende eksempel på, hvordan lokal ansvarlighed og samarbejde mellem borgere, virksomheder, eksperter og offentlige institutioner kan skabe dynamisk og bæredygtig vækst. Mission: De seneste år har vist at klimaændringerne er en realitet, og vi står som samfund over for enorme udfordringer med at tilpasse, omstille og udvikle vore byer og lokalsamfund. ProjectZeros mission er at vise nye effektive løsninger til at løse opgaven. Løsningerne har et naturligt afsæt i teknologi, men omfatter også inddragelse, læring, forskning og forretningsskabelse. ProjectZero vil dermed gøre en forskel for fremtidens generationer. Vores mål er at gøre Sønderborg 100 procent CO2-neutral inden Strategi: Sønderborg-området vil i sit arbejde mod virkeliggørelsen af visionen sigte mod at blive global rollemodel for: Nye samarbejdsformer mellem offentlige og private virksomheder Udarbejdelse af masterplan for et CO2-neutralt samfund for et helt område Involvering af såvel borgere som virksomheder i konkrete projekter med udgangspunkt i bl.a. områdets boliger Tæt samspil med virksomheder som ønsker at samarbejde om nye klimakloge løsinger Nye involverende undervisningsmetoder, som fra vuggestue til PhD, sikrer at forståelse, kompetencer og ansvarlig forankres som en grøn tråd i uddannelsessystemet Forskning og udvikling inden for design og implementering af nye teknologier til fremme af en bæredygtig verden Vidensdele med udvalgte byer/samfund globalt, som ligeledes har ambitiøse CO2- målsætninger s. 12

13 Fonden: ProjectZero er forankret i ProjectZero Fonden, som er etableret med indskud fra SYD ENERGI, Danfoss (Bitten & Mads Clausens Fond), Sønderborg Kommune, DONG Energy og Nordea Fonden. Fondens bestyrelse består af: Peter Mads Clausen (formand), formand for Bitten & Mads Clausens Fond Niels Duedahl (næstformand), adm. direktør, SYD ENERGI Aase Nyegaard, borgmester, Sønderborg Kommune Jan Prokopek Jensen, viceborgmester, Sønderborg Kommune Bjarne G. Sørensen, prorektor, Syddansk Universitet Lars Tveen, senior vicepresident, District Energy, Danfoss A/S Ole Damm, adm. direktør, Enervision A/S Niels Bergh-Hansen, koncerndirektør, DONG Energy Claus P. Bjergaard, regionsdirektør, Nordea Bank Fondens bestyrelse er ansvarlig for ansættelse af projektets daglige ledelse. ZERObolig: Bo billigere, bedre og mere klimaklogt Kære boligejer Kunne du tænke dig en lavere varmeregning? Eller hvad med et bedre indeklima? Eller ville du være interesseret i at fastholde eller måske endda forøge din boligs værdi på lang sigt? Hvis du kan svare ja til et eller flere af disse tre spørgsmål, bør du overveje at få lavet en energirigtig renovering af din bolig. Projektet er støttet af: s. 13

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Europæisk Kulturhovedstad 2017 Projektidéer fra landdistrikterne i Sønderborg

Europæisk Kulturhovedstad 2017 Projektidéer fra landdistrikterne i Sønderborg 2017 Europæisk Kulturhovedstad 2017 Projektidéer fra landdistrikterne i Sønderborg Indledning Sammenhængskraft er en slags social lim, der binder mennesker sammen i et kulturelt fællesskab, så tillid kan

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013

ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 ARBEJDSGRUPPE BOLIGEJERNES BEHOV 2. møde d. 27. juni 2013 Temaer for arbejdsgruppens drøftelser Møde 1 Boligejeren indblik i adfærd, motivation og behov Grøn Boligkontrakt afgørende elementer for succes

Læs mere

Planning for Low Carbon Cities

Planning for Low Carbon Cities Svendborg besøg 21. juni 2010 Planning for Low Carbon Cities ProjectZero VEJEN MOD NULLET ZEROcarbon Sonderborg/Denmark Peter Rathje Peter Rathje Managing director, ProjectZero ProjectZero program 10.10

Læs mere

Møde med Klimaforum Assens Kommune

Møde med Klimaforum Assens Kommune Møde med Klimaforum Assens Kommune Sønderborg s kystnære vindmølleprojekt Per Munk Jensen & Peter Rathje 2011.11.15 ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sonderborg inden

Læs mere

Overgår 2015 klimamål

Overgår 2015 klimamål Overgår 2015 klimamål Nye tal viser, at Sønderborg-området har nedbragt sin CO2-udledning med hele 30 procent ved udgangen af 2014 altså både tidligere og mere end det oprindelige mål på en 25 procents

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Varmepumpe og solceller

Varmepumpe og solceller Varmepumpe og solceller En ven af familien Vanner på 5 fra Østerholm havde i starten af 2012 fået solceller. Familien kunne med det samme se den gode fidus i denne idé. Der gik derfor ikke længe før familien

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Inger Stauning, KIBS-projektet, RUC HVA SÅ NÆSTVED! Kommunernes rolle De gode eksempler Hvad siger Næstveds aktører?

Inger Stauning, KIBS-projektet, RUC HVA SÅ NÆSTVED! Kommunernes rolle De gode eksempler Hvad siger Næstveds aktører? 14-03-2012 1 HVA SÅ NÆSTVED! Kommunernes rolle De gode eksempler Hvad siger Næstveds aktører? Inger Stauning, KIBS-projektet, RUC Lokale strategier? Politik og regulering kommunen Brugere, bygherrer, financiering

Læs mere

Business springbræt til klimavækst og grønne jobs

Business springbræt til klimavækst og grønne jobs Business springbræt til klimavækst og grønne jobs Flere års arbejde med at skabe klimarigtig omstilling i Sønderborg giver gevinst: Lokale virksomheder har opbygget kompetencer, der efterspørges langt

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

MEDLEMSMØDE 4G DISTRICT ENERGY

MEDLEMSMØDE 4G DISTRICT ENERGY Invitation MEDLEMSMØDE 4G DISTRICT ENERGY - BETYDNING FOR DEN MODERNE BYS INFRASTRUKTUR, OG EFTERFØLGENDE EKSPORTMULIGHEDER NYBORG, 12. JUNI 2014 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Slip energien løs og vær på forkant

Slip energien løs og vær på forkant Landsbyhøjskole: Slip energien løs og vær på forkant - aktuelle emner og midtvejsevaluering på projekt: Bæredygtige Landsbyer Nordborg d. 30. 31. januar 2015 Arrangør: Landsbyforum, Landdistriktsudvalget

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Sønderborgs store omstilling

Sønderborgs store omstilling Sønderborgs store omstilling Grøn Boligkontrakt følgegruppemøde 4. september 2013 Peter Rathje ZEROfamilien 115 deltagende familier (2009) Resultater - 25% energibesparelser - 45% vandbesparelser ProjectZero

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 08. august 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 08. august 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 08. august 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Ny Kaffestue Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

KLIMAINDSATSEN 2015 2016

KLIMAINDSATSEN 2015 2016 KLIMAINDSATSEN 2015 2016 AARHUS BYRÅD HAR BESLUTTET Aarhus Byråd: Klimaplaner 2007 Aarhus CO2-neutral i 2030 2008 Klimaplan 2009 2009 CO2 og Aarhus Kommune som virksomhed 2010 Klimaplan 2010-2011 CO2 og

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Referat smødet Dato: 30. januar 2012 kl. 19.00 Sted: Fåborg, Fåborghus Deltagere: Troels Sandager, Jesper Christiansen, Connie Ibsen, Birthe Skovbjerg Jens Peter Christensen, Lars Bo Niels Jørgen Nielsen,

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Helhedsplaner og Lokale Udviklingsplaner i 2. generation

Helhedsplaner og Lokale Udviklingsplaner i 2. generation Indsatsområder i Landdistriktsudvalget i perioden 2014-2017 Landdistriktsudvalget har ved udvalgsmødet den 26. maj 2014 udvalgt særlige indsatsområder, der skal arbejdes med i de næste fire år på baggrund

Læs mere

Helsingør og klimaindsatsen

Helsingør og klimaindsatsen Helsingør og klimaindsatsen Agenda 21 Klimadag 16.marts 2013 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaindsats - Klimamål og aftaler Status for CO2 udledningen? Hvad gør kommunen selv? ESCO Transport Skolekampagne

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Slip energien løs og vær på forkant

Slip energien løs og vær på forkant Landsbyhøjskole: Slip energien løs og vær på forkant - aktuelle emner og midtvejsevaluering på projekt: Bæredygtige Landsbyer Nordborg d. 30. 31. januar 2015 Arrangør: Landsbyforum, Landdistriktsudvalget

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Undervisning i danske naturparker

Undervisning i danske naturparker Undervisning i danske naturparker Tirsdag den 19. maj 2015 Nyborg Strand Ved projektleder i Friluftsrådet: Jannik Tovgaard-Olsen Program for inspirationsdagen 10.00-10.15 Velkomst og præsentationsrunde

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Gastekniske Dage 2009

Gastekniske Dage 2009 Bright Green Business Et bæredygtigt Sønderborg ProjectZero vil gøre Sønderborgområdet CO 2 -neutralt senest år 2029 Gastekniske Dage 2009 Lotte Gramkow Sønderborg Kommune Nordborg Sundeved Augustenborg

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

15.000 unge klimaambassadører grøn aktionsbaseret læring (2014 2015)

15.000 unge klimaambassadører grøn aktionsbaseret læring (2014 2015) Ansøgning til I. P. Nielsen Fonden om økonomisk støtte til udvikling af grøn aktionsbaseret klimalæring for Sønderborg-områdets unge klimaambassadører 15.000 unge klimaambassadører grøn aktionsbaseret

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 08. august 2011. Mødetidspunkt: 09:00. Møde afsluttet: 11:05

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Mandag den 08. august 2011. Mødetidspunkt: 09:00. Møde afsluttet: 11:05 Referat Dato: Mandag den 08. august 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Møde afsluttet: 11:05 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Ny Kaffestue Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech,

Læs mere

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland.

Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra 14 kommuner og Region Sjælland. Sag til K-17 19.april og KKR 11.juni 2013; Strategisk Energiplanlægning på tværs af kommunegrænser. Baggrund Energiklyngecenteret blev besluttet videreført frem til sommeren 2014 med økonomisk støtte fra

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har i beskrevet en fælles, overordnet ramme for leder og medarbejderroller

Læs mere

Visioner for Sønderborg Kommune 2014-2017

Visioner for Sønderborg Kommune 2014-2017 Visioner for Sønderborg Kommune 2014-2017 Dette visionspapir er udarbejdet på baggrund af tanker fra det samlede byråd på et byrådsseminar i Tønder i marts 2014 og en efterfølgende høringsproces i udvalgene.

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0

Kolding Kommune Fundraising-strategi vol Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Fundraising-strategi vol. 2.0 Kolding Kommune Analyse og Udvikling Forord Kolding Kommunes fundraising-strategi skal bidrage til at skabe merværdi i realiseringen af kommunens vision og

Læs mere

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret

Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Sig farvel til dit oliefyr - gratis informationsaften på Toldkammeret Personlig information: 1. Køn: mand kvinde 1.1 Hvad er dit fødselsår? 1.2 Hvornår flyttede du til Helsingør? 1.3 Hvad er din nationalitet?

Læs mere

Københavns klimaplan 2015

Københavns klimaplan 2015 Københavns klimaplan 2015 Adm. direktør Hjalte Aaberg, Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Københavns klimaprojekter i 2009 Virksomheder Borgere Klimavenlig transport Virtuelt borgermøde

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015

Velkommen til borgermøde om Planstrategi 2015 Velkommen til borgermøde om 27. oktober 2015 Formål Først og fremmest sige tak for jeres bidrag Fortælle om Byrådets Fremhæve det væsentlige i strategien Mulighed for høringssvar Opfølgning på Planstrategi

Læs mere

ZEROcarbon Sønderborg Peter Rathje 2011.05.12

ZEROcarbon Sønderborg Peter Rathje 2011.05.12 Danske Planchefer Forårsmøde 2011 i Sønderborg ZEROcarbon Sønderborg Peter Rathje 2011.05.12 ProjectZero s approach Sønderborgs ambitiøse ledestjerner Gehry-masterplanen for Byens Havn Europæisk kulturhovedstad

Læs mere

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1

KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN GRØN OMSTILLING OG VÆKST HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 KOMMUNERNE I REGION HOVEDSTADEN HENRIK ROSENBERG SEIDING SENIOR DIRECTOR HERS@RAMBOLL.COM 1 INDHOLD 1. Introduktion og proces 2. Et holistisk perspektiv på grøn omstilling og vækst 3. Eksempler på grøn

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Klimarådet d

Klimarådet d Klimarådet d. 10.6.2015 Dagsorden Status på Klimarådets anbefalinger A. MARKERING AF HORSENS KOMMUNES INDSATSER B. FASTLÆGGELSE AF KONKRETE MÅL 1. CO 2 reduktion for geografisk enhed: 4 % årlig reduktion

Læs mere

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune

Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune Udviklingen og byrådets vision Fortællingen om Aarhus kræver noget nyt af os. Med afsæt i Fortællingen om Aarhus har Fælles MED Udvalget i Aarhus Kommune beskrevet

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Ansøgning om puljemidler

Ansøgning om puljemidler Ansøgning om puljemidler TJEKLISTE Udfyldt budgetskema i den skabelon som er til slut i dette dokument. Vedlagt kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar. GENERELLE OPLYSNINGER Projektets

Læs mere

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg

Peter Rathje. Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Peter Rathje Administrerende direktør ProjectZero, Sønderborg Visionen om et CO 2 -neutralt Sønderborg i 2029 - og 50% CO 2 -reduktion i 2020 Vejen mod nullet Energirigtig boligrenovering - ZERObolig Grøn

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

Landsbyforum spørg til manglende midler til udviklingspuljen, Landdistriktskoordinatoren sender en forklaring på dette.

Landsbyforum spørg til manglende midler til udviklingspuljen, Landdistriktskoordinatoren sender en forklaring på dette. Referat Landdistriktsudvalget Torsdag den 13. oktober 2011 kl. 17.00 19.00 Sted: Sønderborg Rådhus Lokale 424 Afbud fra:marianne T. Tom Holten. 1. Orientering Landsbyforum: Udviklingsplaner Kursus Infoland

Læs mere

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard Offentlig / privat partnering Hvor stod Svendborg Kommune i 2012? De tekniske forbedringer er gennemført ca. 80 % CTS

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

Udsigten til levende landsbyer

Udsigten til levende landsbyer Kursus for landsbylaug: Udsigten til levende landsbyer Nygård d. 24. 25. november 2017 side 1 Invitation Landsbylaugene i Sønderborg Kommune er ihærdige og engagerede. De har alle været i arbejdstøjet

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen,

Som led i projektet Landsbyens Energi, er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, Kære borger, Som led i projektet "Landsbyens Energi", er vi interesseret i at lære mere om landsbyen, dit energiforbrug og holdninger til energirenovering, da vi dermed kan målrette projektet efter dit

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner.

Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner. Visionskommune Introduktion til arbejdet med visionskommuner. VISIONSKOMMUNE Målsætninger En visionskommune er en kommune, der bevidst i hele kommunens virke arbejder for at få flest mulige borgere til

Læs mere

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development

Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development Nordhavn = Smart City? Claus Bjørn Billehøj City of Copenhagen Head of Division Sustainable Urban Development 3 13. november 2011 4 13. november 2011 Først byplanlægning så SMART implementering» Udfordringerne

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt. Introduktion til Danfoss By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 25 Offentligt Introduktion til Danfoss Kort om Danfoss Medarbejdere 22.500 Globalt salg Salgsselskaber Fabrikker Tre største markeder Ejerskab Hovedkvarter

Læs mere

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011

Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen. Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 Klimavision for Lindebjergskolen og Gundsølillehallen Møde med Jens Thornsen 19. maj 2011 1 Baggrund: Vi er i gang på 3 niveauer Visionering Visionen for Lindebjergskolen præsenteres Projektering Planlægning

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 20.06.13 kl. 16:30 i mødelokale 1 Medlemmer: Hans Barlach (C) Brian Hemmingsen (A) Battal Kücükavci (F) Gert Poul Christensen (O) Ikke til stede: Lars Kilhof

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden September 2015 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange

Læs mere

Få mere overskud i din varmeøkonomi

Få mere overskud i din varmeøkonomi Få mere overskud i din varmeøkonomi Nu kommer fjernvarmen til Bondemosen og området ved Solholm Kom til info-møde i Ullerslev Kulturog Idrætscenter den 30. januar! Fjernvarmen er overskudsvarme - også

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2014 Klimakommune CO2 opgørelse 2014 År 2014 CO 2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.655 16 % Varmeforbrug 8.895 9 % Transport - Andet* 729 20 % I alt 11.279,00 11 % *Vejbelysning

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst

Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst Resumé Bæredygtighed og smarte løsninger i Aalborg Øst Himmerland Boligforenings erfaringer med bæredygtighed i praksis Lars A. Engberg Sven Buch SBi Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET

HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET HVORDAN? LYST TIL LÆRING EGMONT FONDENS STRATEGI FOR STØTTE PÅ LÆRINGSOMRÅDET 2013-2016 ELEMENTER I STRATEGIEN HVORFOR? UDFORDRINGER BEHOV HVAD? VISION AFGRÆNSNING HVEM? MÅLGRUPPER UDGANGSPUNKT HVORDAN?

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Præsentation af Insero Energy

Præsentation af Insero Energy Præsentation af Insero Energy Insero Energy udvikler og udbreder fremtidens energiløsninger baseret på vedvarende energi fra jorden og solen. I samarbejde med private og offentlige virksomheder skaber

Læs mere

Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter. Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune

Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter. Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune SOLRØD Comwell KOMMUNE Køge Strand Borgmester / den 25. Niels november Hörup 2014 Det politiske arbejde med strategiske energiprojekter Niels Hörup Borgmester i Solrød Kommune 1 SOLRØD Comwell KOMMUNE

Læs mere

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud.

SPECIFIKATION på. Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse. Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud. SPECIFIKATION på Energirådgivning til enkeltstående parcelhuse Beskrivelse af opgave samt vilkår for afgivelse af tilbud Januar 2018 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND... 2 2. BESKRIVELSE AF OPGAVEN... 2

Læs mere