Projektbeskrivelse: CO2-neutralitet i landdistrikterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: CO2-neutralitet i landdistrikterne"

Transkript

1 Landdistriktsudvalget Projektbeskrivelse: CO2-neutralitet i landdistrikterne Indhold Projektbeskrivelse: CO2-neutralitet i landdistrikterne... 1 Baggrund:... 2 Formål:... 2 Konkrete handlinger: (uddybes bilag 1)... 3 Projektansvarlig:... 4 Samarbejdspartner:... 4 Tidsplan:... 4 Budget:... 4 Kontaktoplysninger:... 4 Bilag 1: Uddybning af handlinger... 5 Bilag 2: Uddybende info om TestEnElbil... 9 Bilag 3: Budget...10 Bilag 4: Kontaktoplysninger...11 Bilag 5: Kort beskrivelse af ProjectZero...12 Udarbejdet januar 2011 s. 1

2 Baggrund: Landdistriktsudvalget har CO2-neutralitet i landdistrikterne som et meget vigtigt punkt. Det er tilmed skrevet ind i kommuneplanen (1). Enkelte lokalsamfund har visioner på energiområdet skrevet ind i deres udviklingsplaner. Erfaringer fra tidligere Energi-Roadshows, afholdt tre steder i kommunen af Landdistriktsudvalget og ProjectZERO viste, at besøgstallet og interessen var høj. Indholdet var faglig viden omkring f.eks. varmepumper / skrotning af oliefyr. Efterfølgende har kommunen bakket op bl.a. ved en hurtig sagsbehandling. På det politiske plan er der i byerne fokus på, at tingene bliver nøje planlagt og gennemført af professionelle (energiforsyninger til nye udstykning eksempelvis), men i landdistrikterne bliver en idé rost af politikerne, hvorefter borgerne blot selv må komme i gang med udførelsen heraf. Samarbejdet mellem Landdistriktsudvalget og ZERObolig er optimalt, idet Landdistriktsudvalget, bl.a. besidder et netværk af velorganiserede lokalsamfund og borgere, og ZERObolig (tiltag under ProjectZero), besidder den faglig viden om energiforanstaltninger. Peter Mads Clausen, formand ProjectZero udtaler i forordet til ProjectZero s masterplan: Det er den enkeltes bidrag gennem mindre brug af energi, der baner vejen for flere alternative energikilder som sol, vandkraft, vind og så videre. Derfor er ProjectZero også den helt rigtige måde at gribe sagen an på. Lad os starte med os selv og lokalt er vi nok, der gør det, så bliver det jo både stort og globalt. Medlemmer af landdistriktsudvalget udtaler: Udfordring: at omsætte viden til konkret handling for den enkelte husejer. Der er masse af eksempler på, at håndværkeren bliver tilkaldt, når noget ikke virker, og så vælges en hurtig, individuel løsning, hvorfor det ikke er let at enes om en lokal løsning (barmarksanlæg eller lignende) senere. Et andet eksempel er, at man ikke må rive bevaringsværdige bygninger ned. For at varme disse huse op, skal kedeltemperaturen helst op på 65 grader, og en varmepumpe har sin bedste økonomi ved en temperatur på 45 grader. Her er uoverensstemmelser, som ikke skaber en optimal løsning. Desuden udtrykker flere borgere frygt for nye afgifter, som eksempelvis skorstensafgift eller lignende. Formål: Hovedformålet er at gøre det muligt for de 25-30% af kommunens borgere, der bor i landdistrikterne, at deltage i en energiløsning henimod kommunens mål om CO2-neutralitet i samtidig med, at det ikke bliver energimæssigt dyrere at bo på landet frem for at bo i byen. Der er i projektet fokus på opvarmning af privatboligen, beliggende udenfor de større byer i kommunen, men vi vil også at undersøge mulighederne for, i hvilken grad elbiler eller anden CO2- neutral transport kan understøtte en bæredygtig udvikling for familierne på landet. (1): Kommuneplanen: an%202009%20%20%202021/forslag%20til%20kommuneplan%202009%20%20% ashx s. 2

3 Overordnet skal følgende mål nås: Sønderborg s vision om CO2-neutralitet i 2029 også på landet Vækstfremmende aktiviteter, der skaber arbejdspladser, forbedret privatøkonomi og bedre miljø Kloge klimaløsninger og skabelse af partnerskaber, der omsætter ord til handling Det skal ikke være dyrere at bo på landet, når vi taler opvarmning og energiløsninger Der ydes: Hjælp til selvhjælp Synlige, målbare energimæssige fremskridt dokumenteres ved afslutningen af projektet, herunder kørselsmønstre i Elbiler i landdistrikterne Konkrete handlinger: (uddybes bilag 1) Niveau 1: En inspirations- og netværksskabende- tur til Friland for Landsbyforum, Landdistriktsudvalget, udvalgte politikere og nøglepersoner hos ProjectZERO den 26. marts Overskriften er: Hellere en lille handling end en stor holdning. Friland er grundlæggende baseret på bæredygtighed både miljømæssigt og socialt, og her ønsker man at udbrede kendskabet til energibesparende tiltag og bæredygtigt byggeri. Ud over afvikling af en årlig messe i sidste weekend i juni, ønsker beboerne at formidle de positive resultater fra Friland til besøgende. Her tages bl.a. udgangspunkt i "grundreglerne": - fra gældstynget villa til gældfrit selvbyggerhus - fra lønmodtager til iværksætter - fra bar mark til aktiv landsby Friland ligger i Feldballe på Djursland, hvor mange familier har bygget huse af natur- og genbrugsmaterialer uden at stifte gæld. Mange har herefter startet egen virksomhed i hjemmet. Her får man mulighed for at få et konkret udgangspunkt til diskussion om bæredygtighed, økologi, informationssamfund, iværksætterkultur, landdistrikternes udvikling, gældsætning, selvrealisering og meget andet. Et budskab, de gerne vil sende ud til en større kreds af interesserede. Niveau 2: Hold varmen i dit landhus?, Roadshow III Vi afholder to stormøder i kommunen, hvor borgere og fagfolk mødes for at blive klogere bl.a. ved at inddrage ZERObolig s fagviden samt de lokale håndværkere, der gennemfører energikurser i denne tid. Møderne skal være startskuddet til konkrete handlinger på husstands- eller landsbyniveau. Niveau 3: På møderne vil vi nedsætte erfa-grupper, der tilbydes tre efterfølgende møder, hvor man sparrer med hinanden og tilknyttede fagfolk. Her er det vigtig, at der tages udgangspunkt i egen situation, for at finde optimale løsninger for den enkelte. Vi forventer, at erfarings-udveksling mellem husejer og håndværker / energivejleder, giver anledning til direkte handlinger. En facilitator understøtter processen og opsamler resultaterne. s. 3

4 Niveau 4: Samtidig byder vi ind med afprøvning af elbiler i Sønderborg Kommune. Overskriften er Elbilen som fremtidens CO2-neutrale og (billige) transportmiddel for landsbyborgerne til arbejds-, børne- og shoppingkørsel. Landdistriktsudvalget arbejder for deltagelse i TestEnElbil projektet. (læs bilag 2) Formålet med TestEnElbil er bl.a. at indsamle viden og erfaringer i relation til kørsel, brugsmønstre og miljøet i Sønderborg Kommune samt 5 andre kommuner. Man ønsker at indsamle viden og erfaring i relation til elbilens betydning for energinettet. Herudover skal prøvekørselen skabe et real-life -billede, der kan være med til at knække elbilkoden. Ved at inddrage TestEnElbil i dette projekt, ønsker vi at se, om elbilen har politisk og samfundsmæssig opbakning, og om den reelt har en plads i den danske miljødebat især i lokalsamfundene i Sønderborg Kommune, bl.a. som alternativ til bil nr. 1. Niveau 5: Endelig ønsker vi at slutte af med et politisk panelmøde i 2012, hvor vi kan fremvise resultaterne af indsatserne og få politisk fokus på rammevilkårene. Har vi samme vilkår og muligheder uanset geografi? Hvordan sikrer vi, at alle får optimale løsninger, der på længere sigt løser et globalt og alvorligt problem? Projektansvarlig: ZERObolig Samarbejdspartner: ZERObolig under ProjectZero, herunder EUC-Syd og Advice A/S Landdististriktsudvalget i Sønderborg Kommune Landsbyforum Tidsplan: Start 26. marts 2011, Slut 31/ Budget: Se bilag 3. Total projektsum kr Kontaktoplysninger: Se bilag 4. Peter Rathje, ZERObolig Poul Valdemar Nielsen, Kultur & Fritid Connie Skovbjerg, Landdistriktskoordinator s. 4

5 Bilag 1: Uddybning af handlinger 1. Aktivitet: Udflugt til Friland d. 26/3 2011, inspirations- og netværksskabende- udflugt Målsætning: Inspiration, anderledes oplevelse, netværksdannelse Motto: Hellere en lille handling end en stor holdning Dato: Lørdag, den 26. marts 2011 Program: Afgang fra Sønderborg kl Frokost i Friland kl Rundvisning i Selvbyggerlandsbyen Friland Afgang 14.30, på hjemturen kort stop hos en privat udbyder med succes på nedbringelse af energiforbruget (som har tjent penge på det) via f.eks. et barmarksværk. Undervejs i bussen arrangeres erfarings-udveksling (bestilling af en bus med borde) Målgruppe: Økonomi: Budget: Landdistriktsudvalget, Landsbyforum, Teknik og Miljø udvalget, centrale ZERObolig medarbejdere Landdistriktsudvalgets foredragspulje finansierer turen Busleje, forplejning, rundvisning, max kr., planlægning: 5 timer 2. Aktivitet: Roadshow III Målsætning: Handlingsorienteret info og sparring, nedsættelse af grupper + opfølgning, der finder mere effektive måder at løse udfordringerne på og dermed nedbringer energiforbruget: flytte sig fra F til B (på det farvede skema) Målgruppe: Husejere, landsbylaug, Landdistriktsudvalget - fokus på den enkelte matrikel og husejer / familie primært og sekundært deres forhold til naboerne - ikke et generelt landdistriktspolitisk projekt. En positiv og mærkbar effekt af projektet vil bidrage til at nå kommunens mål på landdistrikts-området. Håndværkere på energikurset s. 5

6 deltager som sparringspartnere og videnspersoner Dato: Indhold: Hverdagsaftener i maj kl , to stedet i kommunen i områderne Sundeved Als. Fryndesholm og Gråsten Landboskole Der tages udgangspunkt i egen situation folk skal være realistiske. Efter professionelle løsningsorienterede indlæg dannes Erfa-grupper på baggrund af private oplysninger ved tilmeldingen. ERFA-grupperne skal mødes 3 gange efterfølgende, hvor der er en facilitator til stede samt energivejleder, der driver og følger op på processen. Resultatet skal være målbare nedbringelser af energiforbruget hos hver husejer. Gruppen får efter, nærmere beskrevet udvælgelse, stillet en gratis el-bil til rådighed i 3 måneder dette indgår i Landdistriktsudvalgets sponsorat i projekt: TestEnElbil. Det er erfaringsudveksling mellem husejer og håndværker / energivejleder, der giver anledning til direkte handlinger. Formålet med TestEnElbil er bl.a. at indsamle viden og erfaringer i relation til kørsel, brugsmønstre og miljøet i Sønderborg Kommune samt 5 andre kommuner. Man ønsker at indsamle viden og erfaring i relation til elbilens betydning for energinettet. Herudover skal prøvekørselen skabe et real-life -billede, der kan være med til at knække elbilkoden. Ved at inddrage projekt TestEnElbil i dette projekt, ønsker vi at se, om elbilen har politisk og samfundsmæssig opbakning, og om den reelt har en plads i den danske miljødebat især i lokalsamfundene i Sønderborg Kommune, bl.a. som alternativ til bil nr. 1. Erfa-møderne vil opliste udfordringerne, som projektets partnere skal finde løsninger på (eksempelvis lovgivningen). Indlægsholdere: Effekt: F.eks. Dansk Bygningsarv under RealDania, finansielle partnere (Broager Sparekasse, Kreditbanken m.v.), fagfolk Målbare nedbringelser af energiforbruger hos hver husejer, der deltager i road-showets efterfølgende erfa-grupper. Grupperne får stillet en gratis el-bil til rådighed i 3 måneder efter nærmere udvælgende indgår i Landdistrikts- s. 6

7 udvalgets sponsorskab i projekt: TestEnElbil. Økonomi: Ansøgning til LAG-Sønderborg og selvfinansiering. Budget: Forplejning v. Road-show-møde kr Sponsorrat af TestEnElbil kr (over 2 år) udenfor budget Konsulentydelse v. møde + facilitering i grupperne kr Erfa-møder (3 stk. pr. gruppe) kr Aktivitet: Panelmøde med fokus på opvarmning Indhold: Målsætning: Diskussion på national- og kommunalpolitisk plan Det skal ikke være dyrere at bo på landet. Vi skal trække Danmark til Sønderborg og vise, hvordan vi tænker i helheder. Panelmødet er et råb om hjælp ; er rammevilkårene i orden? Har vi samme vilkår og muligheder uanset geografi? Hvordan sikrer vi, at alle får optimale løsninger, der på længere sigt løser et globalt og alvorligt problem? Spørgsmål: Dato: Hovedtaler: Indhold: Hvordan? Hvad kan man gøre politisk? Er der vilje og vej? Er politikerne visionære nok? Primo 2012, Alsion Connie Hedegård Bl.a. resultater fra erfa-gruppearbejdet og TestEnElbil Indlægsholdere (forslag fra første møde): - Charlotte Riis Engelbrecht (velkomst) - Lykke Friis - Kathrin Richardson (opfølgning på tidligere besøg) - Åse Nygård - Peter Rathje, ProjectZero - Fagfolk om diverse emner: - Solceller (Danfoss), Barmarksværk - Investeringer / økonomi (Nykredit, Sparekasse, ejendomsmægler) s. 7

8 Målgruppe: Politikere og teknikere, f.eks. Landsbyforum, Landdistriktudvalg, Erhvervslivet, grundejerforeninger Invitation sendes direkte til: SET (Sønderborg Erhvervs og Turistcenter kontakter erhvervsklubber / håndværkere Bestyrelsen for ProjectZero Byrådsmedlemmer Alle landsbylaug medlemmer Centrale forvaltninger i Sønderborg Kommune / Sønderborg forsyning Fjernvarmeforeningerne Gymnasieelever LAG-Sønderborg Lokale MFére Budget: Mellem kr. Finansieres ved sponsorater og ansøgning til udviklingspuljen. Udenfor projektbudget. s. 8

9 Bilag 2: Uddybende info om TestEnElbil Bag om projekt TestEnElbil.dk Det omfattende projekt med at teste elbiler har en række målsætninger, som vi glæder os til at nå. Projektets målsætninger er: At få 300 elbiler ud at køre i 30 kommuner over hele landet og få indblik i ca. 6 mio. km elbils-kørsel og ca opladninger At få danske familier til at teste en elbil i 3 måneder og gennem real life erfaringer at lære og forstå elbilens fordele og ulemper At indsamle viden og erfaringer i relation til kørsel, brugsmønstre og miljøet At indsamle viden og erfaring i relation til elbilens betydning for energinettet At skabe et real life -billede, der kan være med til knække elbilskoden At se, om elbilen har politisk og samfundsmæssig opbakning, og om den reelt har en plads i den danske miljødebat At vise, at Danmark kan noget med elbilen ved at igangsætte Europas største elbils-projekt af sin art i 2010 Bag projekt Testenelbil.dk står virksomheden ChoosEV, der blev etableret som firma i november Vores mål er at gøre det nemt og praktisk muligt at bruge elbilen både erhvervsmæssigt og som almindelig hverdagsbil i private husstande. Projektet er delvist støttet af offentlige puljer, herunder Center For Grøn Transport og ForskEl. Elbiler og vedvarende grøn energi har stor samfundsmæssig interesse. Vi samarbejder i kraft af dette med landets førende både universiteter, organisationer, offentlige sparringspartnere og udviklingsfolk om at indsamle, bearbejde, analysere og rapportere brugerorienteret om testens resultater. Det er ChoosEVs store know-how og in-house kompetencer, der gør en test af denne størrelse mulig. ChoosEV er et dansk firma, som ejes af Syd Energi a.m.b.a., SEAS-NVE a.m.b.a. og biludlejningsfirmaet Sixt Danmark A/S. Alle er virksomheder der, lige som ChoosEV, har fokus på vedvarende energi og et grønt miljø På testenelbil.dk kan man finde mere information, og tilmelde sig projektets nyhedsbrev (se nederst i mailen), og på er ChoosEV beskrevet. s. 9

10 Bilag 3: Budget Projekt: CO2-neutralitet i landdistrikterne Sønderborg kommune Budgetspecifikation: (alle beløb er excl. Moms) kroner: i alt kroner: Konsulentydelser: Projektmedarbejder: 15000,00 planlægning, gennemførelse af Roadshow, udflugt, adm., budget Facilitator á 450 kr. ved ERFA-møder 60000,00 Anlægsarbejde: Andre leverandørydelser: Materialer, inventar, udstyr: Forplejning Friland, transport 10000,00 Forplejning Road-shows, ERFA-møder 40000, ,00 Formidling, information: Annoncering, PR, digitalisering m.m , ,00 Revision: Revision, budgetkontrol 10000, ,00 Projektudgifter i alt ,00 Finansiering: Landdistriktsudvalget 35000,00 Øvrige sponsorer 12500,00 Selvfinansiering ZERObolig 30000,00 LAG-Sønderborg 77500, ,00 Udenfor budget: Politisk panelmøde, primo 2012 og sponsorat på TestEnElbil s. 10

11 Bilag 4: Kontaktoplysninger ZERObolig: Peter Rathje Mail: Mikkel Wolf Mail: Lisbeth Kjær Danielsen Mail: Charlie Lemtorp Sloth Mail: Landdistriktsudvalget: Marianne Tychsen Mail: Asmus Madsen Mail: Kultur & Fritid: Poul Valdemar Nielsen Mail: Connie Skovbjerg Mail: s. 11

12 Bilag 5: Kort beskrivelse af ProjectZero ProjectZero er visionen om at gøre Sønderborg-området CO2-neutral inden 2029, baseret på bæredygtig vækst og samtidig skabe mange nye GRØNNE JOBS. Med ProjectZero som lokomotiv vil vi i Sønderborg skabe et unikt eksempel på, hvordan bæredygtighed og Business kan gå hånd i hånd baseret på lokal ansvarlighed og lokale initiativer. Vision: ProjectZeros vision er at skabe et CO2-neutralt Sønderborg-område senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst og med samtidig skabelse af mange nye GRØNNE JOBS. Gennem læring, holdningsbearbejdning, byudvikling, nye boligkoncepter og erhvervsudvikling sætter Sønderborg fokus på effektiv energianvendelse og vedvarende energiforsyning baseret på områdets egne ressourcer. Sønderborg skal være et førende eksempel på, hvordan lokal ansvarlighed og samarbejde mellem borgere, virksomheder, eksperter og offentlige institutioner kan skabe dynamisk og bæredygtig vækst. Mission: De seneste år har vist at klimaændringerne er en realitet, og vi står som samfund over for enorme udfordringer med at tilpasse, omstille og udvikle vore byer og lokalsamfund. ProjectZeros mission er at vise nye effektive løsninger til at løse opgaven. Løsningerne har et naturligt afsæt i teknologi, men omfatter også inddragelse, læring, forskning og forretningsskabelse. ProjectZero vil dermed gøre en forskel for fremtidens generationer. Vores mål er at gøre Sønderborg 100 procent CO2-neutral inden Strategi: Sønderborg-området vil i sit arbejde mod virkeliggørelsen af visionen sigte mod at blive global rollemodel for: Nye samarbejdsformer mellem offentlige og private virksomheder Udarbejdelse af masterplan for et CO2-neutralt samfund for et helt område Involvering af såvel borgere som virksomheder i konkrete projekter med udgangspunkt i bl.a. områdets boliger Tæt samspil med virksomheder som ønsker at samarbejde om nye klimakloge løsinger Nye involverende undervisningsmetoder, som fra vuggestue til PhD, sikrer at forståelse, kompetencer og ansvarlig forankres som en grøn tråd i uddannelsessystemet Forskning og udvikling inden for design og implementering af nye teknologier til fremme af en bæredygtig verden Vidensdele med udvalgte byer/samfund globalt, som ligeledes har ambitiøse CO2- målsætninger s. 12

13 Fonden: ProjectZero er forankret i ProjectZero Fonden, som er etableret med indskud fra SYD ENERGI, Danfoss (Bitten & Mads Clausens Fond), Sønderborg Kommune, DONG Energy og Nordea Fonden. Fondens bestyrelse består af: Peter Mads Clausen (formand), formand for Bitten & Mads Clausens Fond Niels Duedahl (næstformand), adm. direktør, SYD ENERGI Aase Nyegaard, borgmester, Sønderborg Kommune Jan Prokopek Jensen, viceborgmester, Sønderborg Kommune Bjarne G. Sørensen, prorektor, Syddansk Universitet Lars Tveen, senior vicepresident, District Energy, Danfoss A/S Ole Damm, adm. direktør, Enervision A/S Niels Bergh-Hansen, koncerndirektør, DONG Energy Claus P. Bjergaard, regionsdirektør, Nordea Bank Fondens bestyrelse er ansvarlig for ansættelse af projektets daglige ledelse. ZERObolig: Bo billigere, bedre og mere klimaklogt Kære boligejer Kunne du tænke dig en lavere varmeregning? Eller hvad med et bedre indeklima? Eller ville du være interesseret i at fastholde eller måske endda forøge din boligs værdi på lang sigt? Hvis du kan svare ja til et eller flere af disse tre spørgsmål, bør du overveje at få lavet en energirigtig renovering af din bolig. Projektet er støttet af: s. 13

Konstruktørdagen i Horsens

Konstruktørdagen i Horsens Konstruktørdagen i Horsens ProjectZero & ZERObolig som vækstdrivere for energirenovering i den private boligmasse Charlie Lemtorp & Peter Rathje ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe

Læs mere

Planning for Low Carbon Cities

Planning for Low Carbon Cities Svendborg besøg 21. juni 2010 Planning for Low Carbon Cities ProjectZero VEJEN MOD NULLET ZEROcarbon Sonderborg/Denmark Peter Rathje Peter Rathje Managing director, ProjectZero ProjectZero program 10.10

Læs mere

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil

Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Fremtidsforsker om mellemstore byer som Sønderborg: Det vigtigste er, hvad menneskene vil Grøn omstilling og specialisering kan godt være vejen frem for mellemstore byer som Sønderborg, der er nået et

Læs mere

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse

Bioøkonomien. - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse Bioøkonomien - Et afgørende element på vejen mod nullet! Praktisk anvendelse af biomasse ACO Academy, Büdelsdorf 21. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero Agenda Baggrund Sønderborg-områdets ProjectZero

Læs mere

Sønderborg-områdets ProjectZero

Sønderborg-områdets ProjectZero Sønderborg-områdets ProjectZero -Et levende klima- og energidemonstratorium for innovation, grøn vækst og jobskabelse Orientering for byrådskandidater Alsion 25. oktober 2013 Christian Eriksen, ProjectZero

Læs mere

Slip energien løs og vær på forkant

Slip energien løs og vær på forkant Landsbyhøjskole: Slip energien løs og vær på forkant - aktuelle emner og midtvejsevaluering på projekt: Bæredygtige Landsbyer Nordborg d. 30. 31. januar 2015 Arrangør: Landsbyforum, Landdistriktsudvalget

Læs mere

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero

ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero Dansk Byggeri Konference i Korsør ZERObolig konceptet som dynamo for lokal grøn vækst Peter Rathje, ProjectZero ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sønderborg-område

Læs mere

Slip energien løs og vær på forkant

Slip energien løs og vær på forkant Landsbyhøjskole: Slip energien løs og vær på forkant - aktuelle emner og midtvejsevaluering på projekt: Bæredygtige Landsbyer Nordborg d. 30. 31. januar 2015 Arrangør: Landsbyforum, Landdistriktsudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 08. august 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 08. august 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 08. august 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Fravær med afbud: Ny Kaffestue Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker, Karl

Læs mere

Helhedsplaner og Lokale Udviklingsplaner i 2. generation

Helhedsplaner og Lokale Udviklingsplaner i 2. generation Indsatsområder i Landdistriktsudvalget i perioden 2014-2017 Landdistriktsudvalget har ved udvalgsmødet den 26. maj 2014 udvalgt særlige indsatsområder, der skal arbejdes med i de næste fire år på baggrund

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013

Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Arbejdsgruppemøde om Boligejernes behov i Grøn Boligkontrakt 1. juli 2013 J.nr. Ref. MRK Side 1 Referat fra 2. møde d. 27. juni 2013 Formål med mødet Formålet med mødet var at definere afsættet for de

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

MEDLEMSMØDE 4G DISTRICT ENERGY

MEDLEMSMØDE 4G DISTRICT ENERGY Invitation MEDLEMSMØDE 4G DISTRICT ENERGY - BETYDNING FOR DEN MODERNE BYS INFRASTRUKTUR, OG EFTERFØLGENDE EKSPORTMULIGHEDER NYBORG, 12. JUNI 2014 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer

Læs mere

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune

Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen. Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Kommunernes incitamenter til at fremme energibesparelser hvad får kommunen ud af indsatsen Jan Nielsen, Klimasekretariatet, Aarhus Kommune Klimaplan 2012-2015 Det energisamfund intelligente Klimasekretariatet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015

PÅ CHRISTIANSBORG ENERGIPOLITISK KONFERENCE 26. MARTS 2015 ENERGIPOLITISK KONFERENCE PÅ CHRISTIANSBORG 26. MARTS 2015 Fjernvarmeindustrien (DBDH & FIF Marketing) inviterer til energipolitisk fjernvarmedag i Fællessalen på Christiansborg den 26. marts kl. 13.30-17.30

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET

UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET UDLÆNDINGE-, INTEGRATIONS- OG BOLIGMINISTERIET Ansøgning om tilskud fra byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler 2015 Jf. lovbekendtgørelse nr. 863 af 3. juli 2014 (Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN?

KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? KAN VI BLIVE 100 % FOSSILFRI I MORGEN? CITIES baner vejen for en fossilfri fremtid OK, vi indrømmer: 100% fossilfri bliver vi ikke i morgen. Men det er både tankevækkende og motiverende, at det i teorien

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Bæredygtige Landsbyer Energitjek af boligerne. ProjectZero. Peter Rathje 2012.05.16

Bæredygtige Landsbyer Energitjek af boligerne. ProjectZero. Peter Rathje 2012.05.16 Bæredygtige Landsbyer Energitjek af boligerne ProjectZero Peter Rathje 2012.05.16 ProjectZero BrightGreenBusiness Er visionen om at skabe et CO 2 neutralt Sonderborg inden 2029, baseret på vækst og mange

Læs mere

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken.

Roskilde seminar 28 april 2011, Snekken. Der kom mange spændende forslag på banen men gennemgående er hovedlinjen en efterspørgsel på rammer for en videre udvikling. Med den videre udvikling gik 2 elementer igen: Netværksdannelse og Information

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Få mere for din bolig

Få mere for din bolig ZEROboligmæglerne vejleder dig til et bedre energimærke Få mere for din bolig med et godt energimærke Energirenovering forøger værdien af din bolig Bright Green Business Energirenovering forøger værdien

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Læring & kompetencer. delrapport

Læring & kompetencer. delrapport Læring & kompetencer delrapport Sønderborg november 2009 1 Læring og kompetenceudvikling Skal de omtalte ambitiøse tekniske og forretningsmæssige visioner i ProjectZero masterplanen realiseres, vil den

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning!

Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Byerne og landdistrikterne - hinandens forudsætning! Jesper Nygård Administrerende direktør Landdistriktskonferencen 2014 Mit budskab til jer Byer og Landdistrikter er hinandens forudsætninger for at skabe

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil

Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil Vi gør det nemt, trygt og sikkert at køre elbil Side 2-12. oktober 2012 CLEVER A/S - Hvad er CLEVER CLEVER hed tidligere ChoosEV CLEVER blev etableret i oktober 2009 CLEVER ejes af Syd Energi og SEAS-NVE

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Østerholm. Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling

Østerholm. Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling Østerholm Lokal Udviklingsplan 2010-2020 Historie Vision Strategi Handling Indledning... 2 Historie og naturanalyse... 2 Vision... 3 Strategi... 4 I. Styrke sammenhold og fællesskab:... 4 II. Et CO2 neutralt

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C.

ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. ANSØGNINGSSKEMA TIL FORSTADSPULJEN Ansøgningen sendes til Plankontoret, Rådhuset, Flakhaven 2, 5000 Odense C. Ansøger (forening/navn) Ubberud Hallen i samarbejde med Ubberud Idrætsforening Cvr. nr. 26157705

Læs mere

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering

Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard. Offentlig / privat partnering Svendborg Kommunes Innovative Energispareprojekt 2012 2018 V. Kristian R. Bernhard Offentlig / privat partnering Hvor stod Svendborg Kommune i 2012? De tekniske forbedringer er gennemført ca. 80 % CTS

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling

Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling Kommunen som facilitator for erhvervsudvikling hvilken rolle og organisering kan give den bedste effekt? FINN DISSING Afdelingschef 1 Energibesparende foranstaltninger kommunale bygninger i 30 år 2 Udnævnelse

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen.

Energitjek ordningen er igangsat og nedenfor er en kort beskrivelse og status på ordningen. Notat Klimapartnerskab mellem SE og Vejen Kommune Køb af UP-front vindstrøm, er som det fremgår af dagsordenspunktet, 1 ud af i alt 4 delaftaler som følge af den indgåede klimapartnerskabs aftale mellem

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015

FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN. Energiplan Fyn den 22. juni 2015 FREMTIDENS BÆREDYGTIGE ENERGISYSTEM PÅ FYN Energiplan Fyn den 22. juni 2015 BÆREDYGTIG ENERGIFORSYNING PÅ FYN Det er en del af Energi Fyns mission og strategiske fundament at deltage aktivt i udviklingen

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat

Region Hovedstaden. CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Region Hovedstaden CopenhagenElectric - det regionale elbilsekretariat Indledning I Region Hovedstaden ser vi elbilen som en central brik i omstillingen til et grønnere samfund, der er uafhængigt af fossile

Læs mere

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby.

Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille og Ørby. Til: Energistyrelsen Amaliegade 44 1401 København K Att.: Jan Biinger 26. juni Ansøgning om tilskud til energisyn. Energisyn af fremtidige udvalgte fjernvarmetilsluttede bygninger i Ballen, Brundby, Permelille

Læs mere

konference Fra forsyning baseret på 80% fossil energi til 80% grøn energi i løbet af 30 år Indbydelse Intelligente grønne energisystemer

konference Fra forsyning baseret på 80% fossil energi til 80% grøn energi i løbet af 30 år Indbydelse Intelligente grønne energisystemer energi fredericia c konference Indbydelse Intelligente grønne energisystemer Tema: Fokus på fremtiden med grøn energi, set i forhold til virksomhedens vilkår, udfordringer og muligheder. Fra forsyning

Læs mere

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN

BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VELKOMMEN BO VESTERGÅRD MADSEN KONSTITUERET DIREKTØR LOKALE OG ANLÆGSFONDEN VANDPLUS-partnerskabet Et partnerskab mellem Realdania, Lokale og Anlægsfonden i samarbejde med Naturstyrelsen. Tilsammen uddeles

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

CO 2 -neutralitet i Landdistrikterne

CO 2 -neutralitet i Landdistrikterne CO 2 -neutralitet i Landdistrikterne Indhold Kapitel 1: Energiløsninger i landdistrikterne... 3 1.2: Konkrete handlinger:... 3 1.3: Samarbejdspartnere... 4 1.4: Tidsplan... 5 1.5: Budget... 5 1.5: Kontakt...

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Gratis tryghed til borgerne 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Velfærdsteknologisk Enhed Navn: Ivan Kjær Lauridsen E-mail: ijk@aarhus.dk

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Få mere overskud i din varmeøkonomi

Få mere overskud i din varmeøkonomi Få mere overskud i din varmeøkonomi Nu kommer fjernvarmen til Bondemosen og området ved Solholm Kom til info-møde i Ullerslev Kulturog Idrætscenter den 30. januar! Fjernvarmen er overskudsvarme - også

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis

RYLA 2011 i Svendborg. 6. - 7. og 8. maj 2011. Lederrollen. Teori og praksis RYLA 2011 i Svendborg 6. - 7. og 8. maj 2011 Lederrollen Teori og praksis Velkommen til Svendborg En kær pligt for en borgmester er at efterkomme en opfordring til at byde velkommen til sin by. Derfor

Læs mere

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Side 3 af 9 Vælg den ønskede pulje. Tryk Næste og du får en beskrivelse af puljen. Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Start- og Udviklingspuljen Puljen støtter 1. Opstart af nye foreninger,

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget

Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst. Kenneth Diget Strategiske energibesparelser - frigør nye midler til langsigtet vækst Kenneth Diget Danmarks største kundejede energiselskab 400.000 kunder 10 procent af Danmarks samlede elforbrug Fremtidens energi -

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

Red i Andst Af Viggo Kaspersen.

Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Red i Andst Af Viggo Kaspersen. Efter Borgermøde 2 d. 15. dec. er der 115 Andst borgere, der har tilkendegivet et ja til projektet, tusind tak for jeres opbakning. Desværre udgør dette antal tilkendegivelser

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus. - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse

Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus. - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse Projektbeskrivelse for Fremtidens Feriehus - samarbejde mellem Hjørring og Jammerbugt Kommune for energirenovering af sommerhuse August 2011 Udarbejdet af Lisbeth Eeg, Hjørring Kommune Malene Stentoft

Læs mere

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning

Kerteminde LAG. Overskrift. Fra idé til ansøgning Kerteminde LAG Overskrift Fra idé til ansøgning Når du vil skrive en ansøgning til Kerteminde LAG.. Formålet med denne lille folder er at hjælpe projektansøgere med at få lavet gode ansøgninger til Kerteminde

Læs mere

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter.

Forløbet består af fem fagtekster og en supplerende tekst, 26 opgaver og 20 aktiviteter. Energi nok til alle Niveau: 7.-9. klasse Varighed: 4 lektioner Præsentation: Forløbet Energi nok til alle er et fællesfagligt forløb for geografi og fysik/kemi. Forløbet tager udgangspunkt i det fællesfaglige

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger

Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger Øget energieffektivitet og lavere FM-kostninger 19. Oktober 2010 Susanne Balslev Nielsen Center for Facilities Management Danmarks Tekniske Universitet Hvem er jeg? Civilingeniør 1993, byplanlægning Ph.D.:

Læs mere