Projektbeskrivelse: CO2-neutralitet i landdistrikterne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektbeskrivelse: CO2-neutralitet i landdistrikterne"

Transkript

1 Landdistriktsudvalget Projektbeskrivelse: CO2-neutralitet i landdistrikterne Indhold Projektbeskrivelse: CO2-neutralitet i landdistrikterne... 1 Baggrund:... 2 Formål:... 2 Konkrete handlinger: (uddybes bilag 1)... 3 Projektansvarlig:... 4 Samarbejdspartner:... 4 Tidsplan:... 4 Budget:... 4 Kontaktoplysninger:... 4 Bilag 1: Uddybning af handlinger... 5 Bilag 2: Uddybende info om TestEnElbil... 9 Bilag 3: Budget...10 Bilag 4: Kontaktoplysninger...11 Bilag 5: Kort beskrivelse af ProjectZero...12 Udarbejdet januar 2011 s. 1

2 Baggrund: Landdistriktsudvalget har CO2-neutralitet i landdistrikterne som et meget vigtigt punkt. Det er tilmed skrevet ind i kommuneplanen (1). Enkelte lokalsamfund har visioner på energiområdet skrevet ind i deres udviklingsplaner. Erfaringer fra tidligere Energi-Roadshows, afholdt tre steder i kommunen af Landdistriktsudvalget og ProjectZERO viste, at besøgstallet og interessen var høj. Indholdet var faglig viden omkring f.eks. varmepumper / skrotning af oliefyr. Efterfølgende har kommunen bakket op bl.a. ved en hurtig sagsbehandling. På det politiske plan er der i byerne fokus på, at tingene bliver nøje planlagt og gennemført af professionelle (energiforsyninger til nye udstykning eksempelvis), men i landdistrikterne bliver en idé rost af politikerne, hvorefter borgerne blot selv må komme i gang med udførelsen heraf. Samarbejdet mellem Landdistriktsudvalget og ZERObolig er optimalt, idet Landdistriktsudvalget, bl.a. besidder et netværk af velorganiserede lokalsamfund og borgere, og ZERObolig (tiltag under ProjectZero), besidder den faglig viden om energiforanstaltninger. Peter Mads Clausen, formand ProjectZero udtaler i forordet til ProjectZero s masterplan: Det er den enkeltes bidrag gennem mindre brug af energi, der baner vejen for flere alternative energikilder som sol, vandkraft, vind og så videre. Derfor er ProjectZero også den helt rigtige måde at gribe sagen an på. Lad os starte med os selv og lokalt er vi nok, der gør det, så bliver det jo både stort og globalt. Medlemmer af landdistriktsudvalget udtaler: Udfordring: at omsætte viden til konkret handling for den enkelte husejer. Der er masse af eksempler på, at håndværkeren bliver tilkaldt, når noget ikke virker, og så vælges en hurtig, individuel løsning, hvorfor det ikke er let at enes om en lokal løsning (barmarksanlæg eller lignende) senere. Et andet eksempel er, at man ikke må rive bevaringsværdige bygninger ned. For at varme disse huse op, skal kedeltemperaturen helst op på 65 grader, og en varmepumpe har sin bedste økonomi ved en temperatur på 45 grader. Her er uoverensstemmelser, som ikke skaber en optimal løsning. Desuden udtrykker flere borgere frygt for nye afgifter, som eksempelvis skorstensafgift eller lignende. Formål: Hovedformålet er at gøre det muligt for de 25-30% af kommunens borgere, der bor i landdistrikterne, at deltage i en energiløsning henimod kommunens mål om CO2-neutralitet i samtidig med, at det ikke bliver energimæssigt dyrere at bo på landet frem for at bo i byen. Der er i projektet fokus på opvarmning af privatboligen, beliggende udenfor de større byer i kommunen, men vi vil også at undersøge mulighederne for, i hvilken grad elbiler eller anden CO2- neutral transport kan understøtte en bæredygtig udvikling for familierne på landet. (1): Kommuneplanen: an%202009%20%20%202021/forslag%20til%20kommuneplan%202009%20%20% ashx s. 2

3 Overordnet skal følgende mål nås: Sønderborg s vision om CO2-neutralitet i 2029 også på landet Vækstfremmende aktiviteter, der skaber arbejdspladser, forbedret privatøkonomi og bedre miljø Kloge klimaløsninger og skabelse af partnerskaber, der omsætter ord til handling Det skal ikke være dyrere at bo på landet, når vi taler opvarmning og energiløsninger Der ydes: Hjælp til selvhjælp Synlige, målbare energimæssige fremskridt dokumenteres ved afslutningen af projektet, herunder kørselsmønstre i Elbiler i landdistrikterne Konkrete handlinger: (uddybes bilag 1) Niveau 1: En inspirations- og netværksskabende- tur til Friland for Landsbyforum, Landdistriktsudvalget, udvalgte politikere og nøglepersoner hos ProjectZERO den 26. marts Overskriften er: Hellere en lille handling end en stor holdning. Friland er grundlæggende baseret på bæredygtighed både miljømæssigt og socialt, og her ønsker man at udbrede kendskabet til energibesparende tiltag og bæredygtigt byggeri. Ud over afvikling af en årlig messe i sidste weekend i juni, ønsker beboerne at formidle de positive resultater fra Friland til besøgende. Her tages bl.a. udgangspunkt i "grundreglerne": - fra gældstynget villa til gældfrit selvbyggerhus - fra lønmodtager til iværksætter - fra bar mark til aktiv landsby Friland ligger i Feldballe på Djursland, hvor mange familier har bygget huse af natur- og genbrugsmaterialer uden at stifte gæld. Mange har herefter startet egen virksomhed i hjemmet. Her får man mulighed for at få et konkret udgangspunkt til diskussion om bæredygtighed, økologi, informationssamfund, iværksætterkultur, landdistrikternes udvikling, gældsætning, selvrealisering og meget andet. Et budskab, de gerne vil sende ud til en større kreds af interesserede. Niveau 2: Hold varmen i dit landhus?, Roadshow III Vi afholder to stormøder i kommunen, hvor borgere og fagfolk mødes for at blive klogere bl.a. ved at inddrage ZERObolig s fagviden samt de lokale håndværkere, der gennemfører energikurser i denne tid. Møderne skal være startskuddet til konkrete handlinger på husstands- eller landsbyniveau. Niveau 3: På møderne vil vi nedsætte erfa-grupper, der tilbydes tre efterfølgende møder, hvor man sparrer med hinanden og tilknyttede fagfolk. Her er det vigtig, at der tages udgangspunkt i egen situation, for at finde optimale løsninger for den enkelte. Vi forventer, at erfarings-udveksling mellem husejer og håndværker / energivejleder, giver anledning til direkte handlinger. En facilitator understøtter processen og opsamler resultaterne. s. 3

4 Niveau 4: Samtidig byder vi ind med afprøvning af elbiler i Sønderborg Kommune. Overskriften er Elbilen som fremtidens CO2-neutrale og (billige) transportmiddel for landsbyborgerne til arbejds-, børne- og shoppingkørsel. Landdistriktsudvalget arbejder for deltagelse i TestEnElbil projektet. (læs bilag 2) Formålet med TestEnElbil er bl.a. at indsamle viden og erfaringer i relation til kørsel, brugsmønstre og miljøet i Sønderborg Kommune samt 5 andre kommuner. Man ønsker at indsamle viden og erfaring i relation til elbilens betydning for energinettet. Herudover skal prøvekørselen skabe et real-life -billede, der kan være med til at knække elbilkoden. Ved at inddrage TestEnElbil i dette projekt, ønsker vi at se, om elbilen har politisk og samfundsmæssig opbakning, og om den reelt har en plads i den danske miljødebat især i lokalsamfundene i Sønderborg Kommune, bl.a. som alternativ til bil nr. 1. Niveau 5: Endelig ønsker vi at slutte af med et politisk panelmøde i 2012, hvor vi kan fremvise resultaterne af indsatserne og få politisk fokus på rammevilkårene. Har vi samme vilkår og muligheder uanset geografi? Hvordan sikrer vi, at alle får optimale løsninger, der på længere sigt løser et globalt og alvorligt problem? Projektansvarlig: ZERObolig Samarbejdspartner: ZERObolig under ProjectZero, herunder EUC-Syd og Advice A/S Landdististriktsudvalget i Sønderborg Kommune Landsbyforum Tidsplan: Start 26. marts 2011, Slut 31/ Budget: Se bilag 3. Total projektsum kr Kontaktoplysninger: Se bilag 4. Peter Rathje, ZERObolig Poul Valdemar Nielsen, Kultur & Fritid Connie Skovbjerg, Landdistriktskoordinator s. 4

5 Bilag 1: Uddybning af handlinger 1. Aktivitet: Udflugt til Friland d. 26/3 2011, inspirations- og netværksskabende- udflugt Målsætning: Inspiration, anderledes oplevelse, netværksdannelse Motto: Hellere en lille handling end en stor holdning Dato: Lørdag, den 26. marts 2011 Program: Afgang fra Sønderborg kl Frokost i Friland kl Rundvisning i Selvbyggerlandsbyen Friland Afgang 14.30, på hjemturen kort stop hos en privat udbyder med succes på nedbringelse af energiforbruget (som har tjent penge på det) via f.eks. et barmarksværk. Undervejs i bussen arrangeres erfarings-udveksling (bestilling af en bus med borde) Målgruppe: Økonomi: Budget: Landdistriktsudvalget, Landsbyforum, Teknik og Miljø udvalget, centrale ZERObolig medarbejdere Landdistriktsudvalgets foredragspulje finansierer turen Busleje, forplejning, rundvisning, max kr., planlægning: 5 timer 2. Aktivitet: Roadshow III Målsætning: Handlingsorienteret info og sparring, nedsættelse af grupper + opfølgning, der finder mere effektive måder at løse udfordringerne på og dermed nedbringer energiforbruget: flytte sig fra F til B (på det farvede skema) Målgruppe: Husejere, landsbylaug, Landdistriktsudvalget - fokus på den enkelte matrikel og husejer / familie primært og sekundært deres forhold til naboerne - ikke et generelt landdistriktspolitisk projekt. En positiv og mærkbar effekt af projektet vil bidrage til at nå kommunens mål på landdistrikts-området. Håndværkere på energikurset s. 5

6 deltager som sparringspartnere og videnspersoner Dato: Indhold: Hverdagsaftener i maj kl , to stedet i kommunen i områderne Sundeved Als. Fryndesholm og Gråsten Landboskole Der tages udgangspunkt i egen situation folk skal være realistiske. Efter professionelle løsningsorienterede indlæg dannes Erfa-grupper på baggrund af private oplysninger ved tilmeldingen. ERFA-grupperne skal mødes 3 gange efterfølgende, hvor der er en facilitator til stede samt energivejleder, der driver og følger op på processen. Resultatet skal være målbare nedbringelser af energiforbruget hos hver husejer. Gruppen får efter, nærmere beskrevet udvælgelse, stillet en gratis el-bil til rådighed i 3 måneder dette indgår i Landdistriktsudvalgets sponsorat i projekt: TestEnElbil. Det er erfaringsudveksling mellem husejer og håndværker / energivejleder, der giver anledning til direkte handlinger. Formålet med TestEnElbil er bl.a. at indsamle viden og erfaringer i relation til kørsel, brugsmønstre og miljøet i Sønderborg Kommune samt 5 andre kommuner. Man ønsker at indsamle viden og erfaring i relation til elbilens betydning for energinettet. Herudover skal prøvekørselen skabe et real-life -billede, der kan være med til at knække elbilkoden. Ved at inddrage projekt TestEnElbil i dette projekt, ønsker vi at se, om elbilen har politisk og samfundsmæssig opbakning, og om den reelt har en plads i den danske miljødebat især i lokalsamfundene i Sønderborg Kommune, bl.a. som alternativ til bil nr. 1. Erfa-møderne vil opliste udfordringerne, som projektets partnere skal finde løsninger på (eksempelvis lovgivningen). Indlægsholdere: Effekt: F.eks. Dansk Bygningsarv under RealDania, finansielle partnere (Broager Sparekasse, Kreditbanken m.v.), fagfolk Målbare nedbringelser af energiforbruger hos hver husejer, der deltager i road-showets efterfølgende erfa-grupper. Grupperne får stillet en gratis el-bil til rådighed i 3 måneder efter nærmere udvælgende indgår i Landdistrikts- s. 6

7 udvalgets sponsorskab i projekt: TestEnElbil. Økonomi: Ansøgning til LAG-Sønderborg og selvfinansiering. Budget: Forplejning v. Road-show-møde kr Sponsorrat af TestEnElbil kr (over 2 år) udenfor budget Konsulentydelse v. møde + facilitering i grupperne kr Erfa-møder (3 stk. pr. gruppe) kr Aktivitet: Panelmøde med fokus på opvarmning Indhold: Målsætning: Diskussion på national- og kommunalpolitisk plan Det skal ikke være dyrere at bo på landet. Vi skal trække Danmark til Sønderborg og vise, hvordan vi tænker i helheder. Panelmødet er et råb om hjælp ; er rammevilkårene i orden? Har vi samme vilkår og muligheder uanset geografi? Hvordan sikrer vi, at alle får optimale løsninger, der på længere sigt løser et globalt og alvorligt problem? Spørgsmål: Dato: Hovedtaler: Indhold: Hvordan? Hvad kan man gøre politisk? Er der vilje og vej? Er politikerne visionære nok? Primo 2012, Alsion Connie Hedegård Bl.a. resultater fra erfa-gruppearbejdet og TestEnElbil Indlægsholdere (forslag fra første møde): - Charlotte Riis Engelbrecht (velkomst) - Lykke Friis - Kathrin Richardson (opfølgning på tidligere besøg) - Åse Nygård - Peter Rathje, ProjectZero - Fagfolk om diverse emner: - Solceller (Danfoss), Barmarksværk - Investeringer / økonomi (Nykredit, Sparekasse, ejendomsmægler) s. 7

8 Målgruppe: Politikere og teknikere, f.eks. Landsbyforum, Landdistriktudvalg, Erhvervslivet, grundejerforeninger Invitation sendes direkte til: SET (Sønderborg Erhvervs og Turistcenter kontakter erhvervsklubber / håndværkere Bestyrelsen for ProjectZero Byrådsmedlemmer Alle landsbylaug medlemmer Centrale forvaltninger i Sønderborg Kommune / Sønderborg forsyning Fjernvarmeforeningerne Gymnasieelever LAG-Sønderborg Lokale MFére Budget: Mellem kr. Finansieres ved sponsorater og ansøgning til udviklingspuljen. Udenfor projektbudget. s. 8

9 Bilag 2: Uddybende info om TestEnElbil Bag om projekt TestEnElbil.dk Det omfattende projekt med at teste elbiler har en række målsætninger, som vi glæder os til at nå. Projektets målsætninger er: At få 300 elbiler ud at køre i 30 kommuner over hele landet og få indblik i ca. 6 mio. km elbils-kørsel og ca opladninger At få danske familier til at teste en elbil i 3 måneder og gennem real life erfaringer at lære og forstå elbilens fordele og ulemper At indsamle viden og erfaringer i relation til kørsel, brugsmønstre og miljøet At indsamle viden og erfaring i relation til elbilens betydning for energinettet At skabe et real life -billede, der kan være med til knække elbilskoden At se, om elbilen har politisk og samfundsmæssig opbakning, og om den reelt har en plads i den danske miljødebat At vise, at Danmark kan noget med elbilen ved at igangsætte Europas største elbils-projekt af sin art i 2010 Bag projekt Testenelbil.dk står virksomheden ChoosEV, der blev etableret som firma i november Vores mål er at gøre det nemt og praktisk muligt at bruge elbilen både erhvervsmæssigt og som almindelig hverdagsbil i private husstande. Projektet er delvist støttet af offentlige puljer, herunder Center For Grøn Transport og ForskEl. Elbiler og vedvarende grøn energi har stor samfundsmæssig interesse. Vi samarbejder i kraft af dette med landets førende både universiteter, organisationer, offentlige sparringspartnere og udviklingsfolk om at indsamle, bearbejde, analysere og rapportere brugerorienteret om testens resultater. Det er ChoosEVs store know-how og in-house kompetencer, der gør en test af denne størrelse mulig. ChoosEV er et dansk firma, som ejes af Syd Energi a.m.b.a., SEAS-NVE a.m.b.a. og biludlejningsfirmaet Sixt Danmark A/S. Alle er virksomheder der, lige som ChoosEV, har fokus på vedvarende energi og et grønt miljø På testenelbil.dk kan man finde mere information, og tilmelde sig projektets nyhedsbrev (se nederst i mailen), og på er ChoosEV beskrevet. s. 9

10 Bilag 3: Budget Projekt: CO2-neutralitet i landdistrikterne Sønderborg kommune Budgetspecifikation: (alle beløb er excl. Moms) kroner: i alt kroner: Konsulentydelser: Projektmedarbejder: 15000,00 planlægning, gennemførelse af Roadshow, udflugt, adm., budget Facilitator á 450 kr. ved ERFA-møder 60000,00 Anlægsarbejde: Andre leverandørydelser: Materialer, inventar, udstyr: Forplejning Friland, transport 10000,00 Forplejning Road-shows, ERFA-møder 40000, ,00 Formidling, information: Annoncering, PR, digitalisering m.m , ,00 Revision: Revision, budgetkontrol 10000, ,00 Projektudgifter i alt ,00 Finansiering: Landdistriktsudvalget 35000,00 Øvrige sponsorer 12500,00 Selvfinansiering ZERObolig 30000,00 LAG-Sønderborg 77500, ,00 Udenfor budget: Politisk panelmøde, primo 2012 og sponsorat på TestEnElbil s. 10

11 Bilag 4: Kontaktoplysninger ZERObolig: Peter Rathje Mail: Mikkel Wolf Mail: Lisbeth Kjær Danielsen Mail: Charlie Lemtorp Sloth Mail: Landdistriktsudvalget: Marianne Tychsen Mail: Asmus Madsen Mail: Kultur & Fritid: Poul Valdemar Nielsen Mail: Connie Skovbjerg Mail: s. 11

12 Bilag 5: Kort beskrivelse af ProjectZero ProjectZero er visionen om at gøre Sønderborg-området CO2-neutral inden 2029, baseret på bæredygtig vækst og samtidig skabe mange nye GRØNNE JOBS. Med ProjectZero som lokomotiv vil vi i Sønderborg skabe et unikt eksempel på, hvordan bæredygtighed og Business kan gå hånd i hånd baseret på lokal ansvarlighed og lokale initiativer. Vision: ProjectZeros vision er at skabe et CO2-neutralt Sønderborg-område senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst og med samtidig skabelse af mange nye GRØNNE JOBS. Gennem læring, holdningsbearbejdning, byudvikling, nye boligkoncepter og erhvervsudvikling sætter Sønderborg fokus på effektiv energianvendelse og vedvarende energiforsyning baseret på områdets egne ressourcer. Sønderborg skal være et førende eksempel på, hvordan lokal ansvarlighed og samarbejde mellem borgere, virksomheder, eksperter og offentlige institutioner kan skabe dynamisk og bæredygtig vækst. Mission: De seneste år har vist at klimaændringerne er en realitet, og vi står som samfund over for enorme udfordringer med at tilpasse, omstille og udvikle vore byer og lokalsamfund. ProjectZeros mission er at vise nye effektive løsninger til at løse opgaven. Løsningerne har et naturligt afsæt i teknologi, men omfatter også inddragelse, læring, forskning og forretningsskabelse. ProjectZero vil dermed gøre en forskel for fremtidens generationer. Vores mål er at gøre Sønderborg 100 procent CO2-neutral inden Strategi: Sønderborg-området vil i sit arbejde mod virkeliggørelsen af visionen sigte mod at blive global rollemodel for: Nye samarbejdsformer mellem offentlige og private virksomheder Udarbejdelse af masterplan for et CO2-neutralt samfund for et helt område Involvering af såvel borgere som virksomheder i konkrete projekter med udgangspunkt i bl.a. områdets boliger Tæt samspil med virksomheder som ønsker at samarbejde om nye klimakloge løsinger Nye involverende undervisningsmetoder, som fra vuggestue til PhD, sikrer at forståelse, kompetencer og ansvarlig forankres som en grøn tråd i uddannelsessystemet Forskning og udvikling inden for design og implementering af nye teknologier til fremme af en bæredygtig verden Vidensdele med udvalgte byer/samfund globalt, som ligeledes har ambitiøse CO2- målsætninger s. 12

13 Fonden: ProjectZero er forankret i ProjectZero Fonden, som er etableret med indskud fra SYD ENERGI, Danfoss (Bitten & Mads Clausens Fond), Sønderborg Kommune, DONG Energy og Nordea Fonden. Fondens bestyrelse består af: Peter Mads Clausen (formand), formand for Bitten & Mads Clausens Fond Niels Duedahl (næstformand), adm. direktør, SYD ENERGI Aase Nyegaard, borgmester, Sønderborg Kommune Jan Prokopek Jensen, viceborgmester, Sønderborg Kommune Bjarne G. Sørensen, prorektor, Syddansk Universitet Lars Tveen, senior vicepresident, District Energy, Danfoss A/S Ole Damm, adm. direktør, Enervision A/S Niels Bergh-Hansen, koncerndirektør, DONG Energy Claus P. Bjergaard, regionsdirektør, Nordea Bank Fondens bestyrelse er ansvarlig for ansættelse af projektets daglige ledelse. ZERObolig: Bo billigere, bedre og mere klimaklogt Kære boligejer Kunne du tænke dig en lavere varmeregning? Eller hvad med et bedre indeklima? Eller ville du være interesseret i at fastholde eller måske endda forøge din boligs værdi på lang sigt? Hvis du kan svare ja til et eller flere af disse tre spørgsmål, bør du overveje at få lavet en energirigtig renovering af din bolig. Projektet er støttet af: s. 13

CO 2 -neutralitet i Landdistrikterne

CO 2 -neutralitet i Landdistrikterne CO 2 -neutralitet i Landdistrikterne Indhold Kapitel 1: Energiløsninger i landdistrikterne... 3 1.2: Konkrete handlinger:... 3 1.3: Samarbejdspartnere... 4 1.4: Tidsplan... 5 1.5: Budget... 5 1.5: Kontakt...

Læs mere

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2

VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et CO 2 -neutralt Sønderborg Bright Green Business Indhold Side 3 Sønderborg KAN nå nullet forord ved Peter Mads Clausen 4 Sønderborg 2029: Et bæredygtigt vækstområde

Læs mere

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs

ProjectZero er visionen om at skabe et CO 2 -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs ProjectZero er visionen om at skabe et -neutralt Sønderborg senest i 2029, baseret på bæredygtig vækst, og med skabelse af mange nye grønne jobs VEJEN MOD NULLET Masterplanen for et -neutralt Sønderborg

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012

Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Antal besvarelser: 616 / 554 Svarprocent: 48 / 43 1 Sønderborg Kommune ProjectZero undersøgelse 2012 Anden undersøgelse af borgernes meninger om ProjectZero Gennemført i juli 2012 overfor Sønderborg Kommunes

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG. En FANTASTISK investeringsmulighed CSR. På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder

EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG. En FANTASTISK investeringsmulighed CSR. På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder EUROPAS STØRSTE ELBILFORSØG En FANTASTISK investeringsmulighed CSR På FORKANT med udviklingen Nye forretningsmuligheder Lars Bording Adm. direktør, ChoosEV Elbilen effektiv, miljørigtig cleantech, der

Læs mere

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring

Kom godt i gang. Inspiration til lokal forankring Kom godt i gang Inspiration til lokal forankring 0 BedreBolig BedreBolig 3 Indhold Enkel energirådgivning for boligejere...4 BedreBolig i din kommune...7 En landsdækkende indsats...8 Sekretariat og rejsehold

Læs mere

Initiativer til at fremme energirenovering

Initiativer til at fremme energirenovering Rapport fra InnoBYG projektet Bæredygtig energirenovering Initiativer til at fremme energirenovering af enfamiliehuse - Et hurtigt overblik Lies Vanhoutteghem Carsten Rode Rapport Institut for Byggeri

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011

LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE. Virksomhedsplan for 2010-2011 LAD FRIVILLIGHEDEN BLOMSTRE Virksomhedsplan for 2010-2011 Indhold De Frivilliges Hus 2 Kerneydelser: 2 Foreningsservice 3 Bliv Frivillig 3 Borgerservice 4 Netværk 4 Projektvugge 5 Udviklingsprojekter og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3

AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Energiforbedring af den almene boligsektor med effekt i afdelingerne AlmenVejledning AlmenRapport 6 C 3 Forslag til udviklingsprogram med otte udviklingsprojekter koordineret af AlmenNet temagruppe Energi&Miljø

Læs mere

FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012

FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012 FÆLLES SOLCELLEANLÆG SKAL UDBREDES 06.11.2012 Bobjergskolen har allerede fået opsat solcelleanlæg. Højby hallen er en anden oplagt mulighed, hvor elproduktionen kan komme flere til gode. Det skal være

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger

Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Klimapakker til energirenovering af 60 er og 70 er boliger Samt udarbejdelse af plan for etablering af et landsdækkende markedsføringsnetværk - med afsæt i 950 boliger i Fløng Nye vinduer og døre E erisolering

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Grønne veje til vækst

Grønne veje til vækst Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Grønne veje til vækst Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indhold Indledning Bud der skaber vækst og beskæftigelse Indledning... 3 Bud der

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere