Innovations- og forandringsledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innovations- og forandringsledelse"

Transkript

1 Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2010 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 Visionsdreven innovation i Vejle kommune Visionsdreven innovation i Vejle kommune vildskab eller virkelighed? del 1 af Michael Larsen, projektchef i Teknisk Forvaltnings afdeling for Udvikling og kommuneplan og Lars Henrik Nielsen, ansvarlig for HR-udvikling i BIZ-ART, Vejle Kommune Resumé Artiklen bygger bl.a. på Michael Larsens Executive MBA-Masterafhandling "Visionsdreven innovation Virkelighed eller Vejledrømme" og Lars Henrik Nielsens erfaringer med BIZ-ART samt med HR og innovation i bl.a. Landbrugsraadet, PricewaterhouseCoopers og EU-Kommissionen. Den består af to dele. Nærværende første del, indledes med at introducere og beskrive forskellige innovationsformer (bruger hhv. medarbejderdrevet innovationer). Herefter fokuseres på innovation i den offentlige sektor, herunder de særlige rammebetingelser, der gælder i den situation. Artiklen afsluttes med en identifikation og diskussion af barrierer for offentlig innovation. Anvendte kilder kan findes bagest i artiklens del Indledning Ministerbesøg I 2009 har beskæftigelsesminister Inger Støjberg besøgt Vejle Kommune hvor hun besøgte Specialfunktionen for Job og Handicap, som er en landsdækkende rådgivningsfunktion, der skal sikre, at personer med handicap over hele landet får den samme gode service, når de er i job, eller når de gerne vil i job. Ligeledes har Skatteministeren Kristian Jensen været på besøg i BIZ-ART og Spinderihallerne for at se eksempler på succesfuldt samarbejde mellem det offentlige og private. I forbindelse med Green Networks 15 års fød- 6/Januar 2010 Innovations- og forandringsledelse 1

3 Visionsdreven innovation i Vejle kommune selsdag var Miljøminister Troels Lund Poulsen også i Spinderihallerne for at tale om bæredygtig udvikling i samarbejdet mellem kommuner og virksomheder. Biopark Vejle It-iværksætterhus Årene før besøgte henholdsvis statsministeren, indenrigsministeren, undervisningsministeren, beskæftigelses-ministeren og integrationsministeren Vejle Kommune. Statsministeren og indenrigsministeren besøgte røntgen afdelingen på Vejle Sygehus, der har digitaliseret røntgenproceduren, så patienter hurtigere kan behandles, og efterfølgende deltog de i åbningen af Biopark Vejle, der er et samarbejde mellem forskere fra Vejle Sygehus og private investorer. Undervisningsministeren besøgte AspIT, et it-uddannnelsesprojekt for unge med Aspergers syndrom, der er en form for autisme. Integrationsministeren besøgte it-innovation, der et it-iværksætterhus, samt etniske iværksættere og modelprojektet Byen i Balance, hvor formålet er at afprøve og udvikle nye metoder og samarbejdsformer, der kan styrke og udbygge en koordineret indsats af alle private og offentlige parter i bydelen Nørremarken i Vejle. Endelig deltog beskæftigelsesministeren i indvielsen af det nye Jobcenter Vejle, der er et ud 14 nye jobcentre i Danmark. Jobcenteret har allerede markeret sig som et af de mest effektive jobcentre i Danmark. Besøgene skyldtes at der i Vejle Kommune de seneste år er opnået gode resultater i forhold til nogle af de statslige reformer igangsat i forhold til den offentlige sektor blot for i flæng at nævne kommunalreformen og kvalitetsreformen. Nye tider Regionshovedstad Det er altså nye tider og udfordringer for den offentlige sektor også i Vejle Kommune. Dette er blevet meget klart for alle kommuner i forhold til de netop afholdte budgetforhandlinger i landets kommuner. Groft sagt findes der tre typer kommuner, dem som har givet op og enten er sat under administration eller venter på at blive det, dem som tror løsningen er at forlænge den eksisterende verden med brædder som professor Anders Drejer fra Strategy Lab ved Handelshøjskolen i Århus kalder det. Endeligt er der de kommuner som forsøger sig med nytækning af de administrative og myndighedsmæssige kerneopgaver gennem innovation og forretningsfornyelse. Vejle Kommune har naturligvis en selvopfattelse af at være placeret i den sidste kategori. Alligevel har vi ikke været forskånet for enorme omstruktureringer og effektiviseringer af f.eks. 10 % af de samlede administrative lønudgifter i Innovations- og forandringsledelse 6/Januar 2010

4 Visionsdreven innovation i Vejle kommune til 2009 og en række økonomiske udfordringer de kommende år. Dette på trods bliver vi ved med at tro på at udviklingen ikke kommer af sig selv. Vejle Kommune vil gerne udnytte mulighederne i at være regionshovedstad og udfordre sig selv på at møde globaliseringen og fremtidens udfordringer bedre end andre det kræver mod og fokusering. Visionsdrevet innovation Global finanskrise Nytænkning Vejle kan ikke realisere disse mål alene men kun gennem samarbejde med andre ambitiøse byer, virksomheder, organisationer og institutioner. Vejle opsøger løbende dette samarbejde og vil skabe successer det kræver hårdt arbejde og strategiske investeringer. Vi har valgt at kalde dele af dette arbejde for visionsdrevet innovation. Udover at vi gerne med artiklen vil sætte Vejle Kommune og vores erfaringer på landkortet håber vi med denne artikel også at provokere og inspirere andre til kommuner til at dele ud af deres erfaringer. De danske kommuners image har det ikke for godt. Selvom vi faktisk mener at nogle af de meste innovative tanker tænkes i det offentlige, har de humoristiske historier gået på, at i 2008 var der ikke tid til innovation i det offentlige og i 2009 midt i en global finanskrise er der ikke penge til innovation. Det er langt fra sandheden men vi er dog enige om at de gode historier har manglet og vi tror og håber på at der er mange flere eksempler end dem vi gerne vil dele her fra Vejle. For uanset hvilket hjørne af den offentlige sektor der repræsenteres er der behov for nytænkning i forhold til de nye tider og de nye udfordringer samt i forhold til de klare krav om effektiviseringer og et øget fokus på borgere og brugere som hele tiden er på dagsordenen i det offentlige. Derfor er det (heldigvis) ikke længere spørgsmålet om hvorfor men hvordan vi skaber bedre offentlig innovation og forretningsudvikling? (Begrebet forretningsudvikling skal forstås som den proces, hvormed en virksomheds ledelse skaber og fornyer virksomhedens forretningsmæssige grundlag og eksistensberettigelse. Drejer & Printz, 2005). Innovation 2. Innovationsbegreber Begrebet innovation ses ofte defineret som opfindelser og ideer, der er omsat til produkter eller tjenester, der er bragt på markedet. Innovation kan beskrives som processen fra 6/Januar 2010 Innovations- og forandringsledelse 3

5 Visionsdreven innovation i Vejle kommune ide til faktura. Innovation indebærer således tre elementer: En ny idé, at denne omsættes til et nyt eller forbedret produkt og endelig at det markedsføres. Procesinnovation Processer Aktiviteter Nye muligheder Imidlertid vurderes denne definition at være for snæver, idet den begrænser sig til et produkt det være sig et konkret produkt eller i form af en serviceydelse. Innovation omfatter nemlig også såkaldt procesinnovation. Det er idéer, der har som mål at introducere forbedrede processer i en organisation. Ved processer forstås her alle organisationens interne funktioner og organisering, markedsføring, finansiering og produktudvikling til administration, produktion og ledelse. Med tilførsel af elementet ny viden, i videste forstand, som et grundlæggende element for innovation, nås dermed frem til at innovation kan defineres som aktiviteter, som på grundlag af ny viden, udvikler nye muligheder, der ved udnyttelsen genererer en merværdi. Styrken ved denne definition er, at den på en gang er kort og alligevel meget bred. Dens svaghed er de meget brede begreber: Aktiviteter, ny viden, udvikling, nye muligheder, udnyttelse og merværdi. Begrebet aktiviteter henviser til, at innovation ikke er resultatet af en pludselig indskydelse eller inspiration, men resultatet af et bevidst forløb, fra tilegnelse af ny viden, over bearbejdning heraf og generering af idéer og muligheder, til udvælgelse og udvikling af produkter og processer til udnyttelse gennem markedsføring eller implementering. Ny viden må som nævnt anses som et implicit element. Innovation vil jo altid betyde, at noget gøres anderledes eller på en anden måde, hvilket nødvendigvis må indebære ny viden. Derimod er der ingen krav til den nye videns kvalitet, omfang eller natur. Det behøver altså ikke være viden der knytter sig til ny banebrydende grundforskning, eller som objektivt er ny viden, blot den er ny viden for de involverede. Ofte er der tale om gammel viden, der anvendes på en ny måde. Det er således væsentligt at forstå, at innovation omfatter en proces, der bearbejder den nye viden og genererer nye idéer, hvoraf de bedste udvikles til nye muligheder. Ofte opstår de nye muligheder i krydsfeltet mellem forskellige typer viden, eller når kendte elementer kombineres på nye måder. Et typisk eksempel kunne være en udvidet erkendelse af kundernes behov kombineret med nye færdigheder eller teknologiske muligheder i organisationen. 4 Innovations- og forandringsledelse 6/Januar 2010

6 Visionsdreven innovation i Vejle kommune Merværdi Endelig er det et krav, at produktet eller processen udnyttes gennem markedsføring eller implementering på en måde, der genererer en merværdi. For processer betyder det en forbedret og i sidste ende mere lønsom drift af virksomheden. Nye eller forbedrede produkter og serviceydelser skal generere en merværdi for kunderne, som gør det muligt for producenten at opnå en fordelagtig pris og dermed igen en lønsom virksomhed. Dette er et uddrag af artiklen som er bragt i Ledelseshåndbogen. Få Ledelseshåndbogen på prøve i 10 dage for kun kr. 250,- hvis du ønsker at læse hele artiklen. Send en til eller ring til /Januar 2010 Innovations- og forandringsledelse 5

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Innovations- og forandringsledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Lean Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel udgivet i Økonomistyring Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub. Uanset

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden RFID giver mulighed for automatiseringer i RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden af sektionsleder, emba, Finn Zoëga, Finn.Zoega@teknologisk.dk, Teknologisk Institut,

Læs mere

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-sikkerhed Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Økonomistyring. Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Økonomistyring Artikel trykt i Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Kompetencer til social innovation

Kompetencer til social innovation Kompetencer til social innovation Udvikling af kompetencer til social innovation hos pædagogisk assistentelever og social- og sundhedsassistentelever Februar 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3

Læs mere

Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen

Introduktion. 1. Formålet med håndbogen. af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen Introduktion Introduktion af professor Per Nikolaj Bukh og senior projektleder Henrik R. Rasmussen Formålet med håndbogen Håndbogen henvender sig til ledere og medarbejdere i produktionsvirksomheder, hvad

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Innovation i Informationsteknologi

Innovation i Informationsteknologi Innovation i Informationsteknologi Lars Gaub - lg@aalkat-gym.dk - Aalborg Katedralskole Elisabeth Husum - eh@egaa-gym.dk - Egaa Gymnasium 24. april 2014 Måske havde Sid fra Toy Story fat i noget af det

Læs mere

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne

Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelserne 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst

Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst Executive Summary Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst af direktør og client partner Jesper Krogh Jørgensen, jkj@franklincovey.dk, FranklinCovey nordic approach

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Handleplaner og ledelse. Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner Kolofon Titel: Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner

Læs mere