Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret."

Transkript

1 It-sikkerhed Artikel trykt i It-sikkerhed. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2007 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 Forsikring af it-sikkerhedshændelser Forsikring af it-sikkerhedshændelser af forsikringsrevisor Ole Nikolaisen, Nikolaisen & Partnere 1. Bestyrelsens ansvar topledelsens opgave Bestyrelsen forsømmer at fastlægge rammerne Forsikringsløsningen overlades til medarbejderne Jf. aktieselskabsloven har bestyrelsen det overordnede ansvar for, at virksomhedens forsikringsløsning er i orden. Men den praktiske opgave overlades typisk til direktionen, som i mange tilfælde delegerer den videre til økonomiafdelingen. Det er en helt naturlig handling. Desværre sker der i de fleste situationer dét, at bestyrelsen og direktionen forsømmer at fastlægge rammerne for opgavens løsning. Fx er det kun ganske få bestyrelser, der helt præcist og entydig har defineret, hvilke krav forsikringsløsningen skal leve op til. Konsekvensen er helt naturligt at den endelige forsikringsløsning bliver præget af medarbejderens subjektive vurderinger af, hvad der er væsentligt og uvæsentligt, størrelsen af det omkostningsbudget, der er til rådighed og assurandørens salgstalent. Det duer bare ikke. Bestyrelsen, som har det overordnede ansvar, må og skal nødvendigvis fastlægge rammerne og samtidig sikre sig en enkel og effektiv kontrolmulighed. Det er jo bestyrelsesmedlemmerne, der kan få noget i klemme fx hele deres personlige formue. Faktaboks Når skaden er sket, er forsikringens kvalitet afgørende. 5/September 2007 It-sikkerhed 1

3 Forsikring af it-sikkerhedshændelser Virksomheder bør opprioritere forsikringsområdet Undersøgelse om risikostyring Undersøgelsens konklusioner Bestyrelser og direktører lever ikke op til deres ansvar I april/maj 2007 er der lavet en dansk undersøgelse vedrørende risikostyring i små og mellemstore virksomheder. Et af de behandlede emner er ledelsens kontrol med virksomhedens forsikringsløsning. Undersøgelsen, som er foretaget blandt bestyrelsesformænd, bestyrelsesmedlemmer og direktører, viser med al tydelighed, at der i mange virksomheder bør ske en opprioritering på forsikringsområdet. Således er det fx kun 37 procent af respondenterne, der føler sig sikre på, at alle virksomhedens risici er identificeret. Ligeledes er det kun 44 procent, som har en klar og entydig forsikringspolitik, kun 37 procent har fuldt indblik i, hvor deres forsikringsløsning eventuelt afviger fra forsikringspolitikken, og kun 38 procent har foretaget en vurdering af, hvilke potentielle økonomiske konsekvenser, der kan være forbundet med afvigelserne. Undersøgelsen viser fx også, at bestyrelser og direktioner ikke altid har den samme opfattelse af tingenes tilstand. Den endnu ikke offentliggjorte undersøgelse (maj 2007, red.), som er lavet i et samarbejde mellem Bestyrelsesforum, BDO Scanrevision m.fl., signalerer således med forbavsende klarhed, at det i mange virksomheder kniber gevaldigt for bestyrelsesmedlemmer og direktører at leve op til deres ansvar på forsikringsområdet. Der kan være forskellige årsager til undersøgelsens klare konklusioner på forsikringsområdet. Jeg kunne godt bidrage med et par forklaringer, men jeg vil hellere give bestyrelsesmedlemmer og direktioner en hjælpende hånd og et par nye ideer til, hvordan de kan gøre noget ved situationen. Strategiske beslutninger skal træffes I virkeligheden kan bestyrelser og direktioner på få øjeblikke løse opgaven og leve op til deres ansvar på forsikringsområdet. Det kræver blot, at de træffer nogle få rigtige strategiske beslutninger. Det er helt unødvendigt, at de som en anden forsikringsspecialist skal grave sig ned i forsikringsbetingelser, klausuler og paragraffer eller som det modsatte, forsikringsnaivisten, der i erkendelse af manglende viden, satser hele butikken i tillid til at andre løser op- 2 It-sikkerhed 5/September 2007

4 Forsikring af it-sikkerhedshændelser gaven for dem. Tillid er godt, men når det handler om forsikring, er det min erfaring, at egenkontrol baseret på lidt nytænkning og god juridisk holdbar dokumentation langt er at foretrække. Nemt at styre forsikringsløsningen Det egentlige problem ved forsikring skal erkendes Ved hjælp af de få rigtige strategiske beslutninger kan enhver erhvervsleder med andre ord gøre det lige så let at kontrollere og styre virksomhedens forsikringsløsning, som det normalt er at styre og kontrollere en bil eller en pc. For at forstå det må man først forstå og erkende, hvad der er det egentlige problem ved forsikring. Herefter kan problemet løses. Jeg vil gerne give et bud på, hvordan man kan gribe sagen an. 2. Hvorfor opfattes forsikring som kompliceret? Besværligt og uinteressant Det er en helt normal og meget forståelig opfattelse, at forsikring er et yderst besværligt fænomen at beskæftige sig med og uinteressant er det vel også for de fleste. Blandt andet derfor tror jeg, at der er stærkt fokus på størrelsen af forsikringspræmien. Den kan man nemlig forholde sig til og sammenligne. Konkurrenceparametre En kendt, klog, dansk erhvervsleder har på et tidspunkt udtalt noget i retning af: Hvis man ikke kan differentiere sine produkter/ydelser fra konkurrenternes, så må man konkurrere på pris og andre almindeligheder. Produkter, priser og almindeligheder Forsikringsselskaberne er ligesom alle andre presset af en konkurrence, som de må forholde sig til. Nogle af de parametre, som også forsikringsselskaberne har at gøre godt med, er netop deres produkter, priser og almindeligheder, som at Vi er landsdækkende, Danmarks største, De kvikkeste og så videre. Lad os se på forsikringsselskabernes produktudvikling og mangel på samme. Selv om den vidner om stærk vanetænkning, er det den, der er interessant i denne sammenhæng. 5/September 2007 It-sikkerhed 3

5 Forsikring af it-sikkerhedshændelser Forsikringsbranchens produktudvikling Sparsomme resultater Forsikring er blevet mere indviklet Forsøg på at forenkle Forkert fokus Historisk set har forsikringsselskaberne, presset af konkurrencen, brugt en masse kalorier på at udvikle deres forsikringsprodukter, så de salgsmæssigt virker bedst muligt for deres egne medarbejdere fx assurandørerne. Men udviklingen har også medført forskellige nye produkter samt udvidelser og justeringer af bestående produkter. Set i et historisk perspektiv over fx de seneste 25 år syner det reelle resultat dog ikke voldsomt. Og desværre har denne produktudvikling efter min mening samtidig haft den effekt, at det hele også er blevet endnu mere indviklet og uigennemskueligt. Det har på ingen måde gjort det lettere at være kunde. Det problem har forsikringsselskaberne dog også forsøgt at gøre noget ved. Fx er der gjort flere ærligt mente forsøg på at forenkle sproget i betingelserne, forsyne dem med piktogrammer m.v. Som eksempel husker jeg, at det tidligere Baltica Forsikring, i en erkendelse af tingenes tilstand, gennemførte en intern kampagne Tal dansk din hund, som handlede om at gøre betingelserne og hele kundekommunikationen mere læsevenlig og forståelig. Andre nulevende forsikringsselskaber har også haft gang i lignende initiativer eller er netop nu i gang. Men uanset hvor velmente disse initiativer er, vil de med stor sikkerhed kun få ringe effekt, fordi deres fokus er helt forkert. Den forsømte udvikling Svært forståelige policer Alle kunder, der har prøvet at sætte sig ind i indholdet og betydningen af en stak nyindkøbte policer fyldt med klausuler, standardbetingelser, paragraffer, punkt dit og dat, må have konstateret, at det stort set er en umulig opgave og hvad gør man så? Man ved jo godt, at klausulerne og betingelserne har betydning og gøres gældende, når uheldet er ude. I særdeleshed hvis der er tale om større sager, hvor der er mange penge på spil. Gør det så godt som muligt Men alligevel ender det ofte med, at man som kunde må ty til blot at gøre det så godt som muligt og så håbe, at det er i orden.. Erfaringer viser imidlertid, at tingene for det meste slet ikke er i orden. Så det er næsten som bevidst at køre bil med defekte bremser en rigtig dårlig løsning. 4 It-sikkerhed 5/September 2007

6 Forsikring af it-sikkerhedshændelser Også kompliceret for forsikringsselskabernes medarbejdere Selv iblandt forsikringsspecialister betragtes det som en kendsgerning, at forsikringsprodukter er yderst komplicerede at forstå. Medarbejdere i forsikringsselskabernes skadesafdeling kan i konkrete skadesager somme tider diskutere med deres kollegaer i policeafdelingen og være dybt uenige om betydningen af en konkret formulering i betingelserne. Det egentlige problem med forsikring Kompleksitet er ikke problemet Brugervenlige produkter Kompleksiteten i policer, klausuler og betingelser er ikke det egentlige problem. Mange andre produkter, som vi alligevel køber og anvender i dagligdagen uden problemer, er mindst ligeså komplekse. Det egentlige problem er, at forsikringsbranchen aldrig har skabt en kundevenlig brugerflade, som fx producenter af biler, pc er, m.v. har gjort. Hvor mange af os forsøger i detaljer at forstå al den mekanik, elektronik, software, m.v., som biler og pc er er spækket med, når vi skal købe og bruge disse ting, selvom vi alle ved, at de kan være fejlbehæftede? Lukker vi lige motorhjelm eller kabinet op og tjekker, om alle de elektroniske kredsløb og den indlejrede software er på rette plads og forbundet på den rigtige måde, inden vi køber eller starter bilen eller pc en? Nej, det kunne vi selvfølgelig ikke drømme om. Vi køber, bruger og styrer bare disse ting med stor selvfølgelighed og sikker hånd. Præcis dette, synes jeg, er tankevækkende. Og det giver et godt billede af det egentlige problem med forsikringer. Biler, pc er, etc. er blevet brugervenlige Producenterne af biler, pc er, m.v. har forstået, at hvis de og deres produkter skal have succes, er det nødvendigt, at den daglige brug af produkterne gøres kundevenlige. Vi skal faktisk ikke længere tilbage end til starten af 80 erne, hvor det at styre eller kommunikere med en edb-maskine krævede, at man var svagstrømsingeniør eller programmør og evnede at skrive lange indviklede kodelinier. Dengang var pc er helt forståeligt ikke alle mands eje. Det er de næsten i dag. Både producenter af pc er og biler og mange andre ting har forstået og formået at give deres produkter en kunde- og brugervenlig indpakning og udstyret dem med et betjenings-/kontrolpanel, som får os til fuldstændigt at glemme al indmaden og i stedet rette fokus på brugen og udbyttet heraf. Betjeningen af en pc med en stærkt kompliceret indmad er i dag blevet så brugervenlig, at mine børnebørn på 5/September 2007 It-sikkerhed 5

7 Forsikring af it-sikkerhedshændelser fire og seks år klarer det på egen hånd uden problemer. De forstår også betydningen af en bip-lyd, en lysende rød eller gul advarselslampe, som fortæller, at noget er galt eller ved at gå galt. Forsikringsselskaberne har overset behovet for brugervenlighed Tvinger kunderne til at sætte sig ind i indmaden Forsikringsselskaber har totalt overset denne mulighed. De tvinger fortsat deres kunder til at sætte sig ind i forsikringsprodukternes indmad (policer, klausuler og forsikringsbetingelser). Det er altså store krav at stille til sine kunder i betragtning af, at forsikringsbranchens egne veluddannede medarbejdere selv kan være betænkeligt uenige om indhold og betydning af deres produkter. Uanset hvor mange gange forsikringsselskaberne omskriver og omstrukturerer betingelserne, får de formentlig aldrig held til at gøre dem til hverdagskost for deres kunder. I virkeligheden kan man gøre præcis det samme med forsikringsprodukter, som producenter af biler og pc er har gjort med deres produkter og opnå samme effekt. Det er oven i købet ganske enkelt. Forsikringsselskaberne har formentlig bare aldrig forstået at skabe den kundevenlige brugerflade (betjeningspanel, instrumentbræt o. lign.), som kan gøre det enkelt at være deres kunde. Som kunde kan man selv gøre noget ved det. 3. Styring af virksomhedens forsikringsløsning Overordnet viden er tilstrækkelig Bestyrelsen og direktionen behøver blot at have en overordnet viden om, hvor der eventuelt er problemer i virksomhedens eksisterende forsikringsløsning og de potentielle økonomiske konsekvenser. Når de ved det, kan de træffe de beslutninger, der er deres opgave. Instrumentbord til forsikring I nedenstående helbredstermometer, som kan sidestilles med fx instrumentbordet i en bil, findes det let-aflæselige svar, som bestyrelsen og direktionen har brug for. Hverken mere eller mindre. Kolonnen Fareniveau kan sidestilles med advarselslamper i en bil eller en lysregulering i trafikken. 6 It-sikkerhed 5/September 2007

8 Forsikring af it-sikkerhedshændelser Rødt lys indikerer, at der er alvorlig fare på færde. Gult lys indikerer mindre fare og grønt lys fortæller, at alt er i orden. Egentlig er der slet ikke behov for at forklare dette. Betydningen ligger dybt i os alle og styrer i mange sammenhænge vores adfærd i dagligdagen. Prøv Ledelseshåndbogen i 10 dage for kun kr. 250,- Klik ind på: 5/September 2007 It-sikkerhed 7

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER?

INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? INTERVIEW: HVAD ER TILLIDENS NUANCER? Tillid er som at tage hinanden i hånden og gå ud på isen sammen. Skridt for skridt ser man, om isen kan bære. Tina Øllgaard Bentzen skriver ph.d.-afhandling om tillid

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark

Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark Skifteadfærd på privatmarkederne for mobiltelefoni og forsikringer i Danmark Rapport baseret på 30 dybdeinterviews med forbrugere og 10 dybdeinterviews med udbydere 1. juni 2012 Indhold Indledning s. 3

Læs mere

Lav et gameshow til tv2-zulu!

Lav et gameshow til tv2-zulu! Lav et gameshow til tv2-zulu! Et problemorienteret projektarbejde gennemført i 1. og 2.g (matematik A og B) Indhold Præsentation af klasserne og rammerne for forløbet...3 Projektets overordnede udviklingssigte...3

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Guidelines til en god telefonpolitik

Guidelines til en god telefonpolitik # WHITEPAPER Søren Lybye Executive Servicemind + 45 6161 6040 / sl@servicemind.com Søren leder vores kontor i Aarhus. Han er ekspert i at forstå kundens problemstilling for derefter at designe den kundeundersøgelse,

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Forsikring - Gode råd

Forsikring - Gode råd Forsikring - Gode råd Henrik Westergaard Download free books at Forsikring Gode råd Henrik Westergaard 2006 Henrik Westergaard og OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives,

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere