DR Byen Emil Holms Kanal København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi"

Transkript

1 DR Byen Emil Holms Kanal København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. Direkte tlf.: Klage over skjult reklame for Carlsberg i et nyhedsindslag i 21Søndag sendt på DR1 Jens Werner Moch har den 5. marts 2012 indgivet klage til Radio- og tvnævnet med anbringende om, at der forekommer skjult reklame for Carlsberg i et nyhedsindslag i 21Søndag sendt den 4. marts 2012 kl på DR1. Klager anfører følgende: " Jeg er ikke helt klar over om DR1 har eller overtræder reglerne for reklame i fjernsyn men jeg blev stødt over et indslag i 21-nyhederne søndag aften den 4. marts. Her har man i rigtig mange minutter (efter min opfattelse) bragt en skjult reklame for Carlsberg under foregivende af, at det handler om salg/sponsorering under EM i fodbold i Polen/Ukraine. Navnet Carlsberg optræder adskillelige gange ligesom at man viser Carlsberg-logoet. Det kan da også undre at medarbejdere fra TV opholder sig i disse lande (måske kun Polen) for at lave indslagene hvem har betalt for ophold, rejser etc????. " Beskrivelse DR har som bilag til høringssvar af 30. marts 2012 fremsendt Radio- og tvnævnet en dvd med det påklagede nyhedsindslag sendt den 4. marts 2012 kl på DR1. Indslaget har en varighed af ca. 10 minutter og omhandler Danmarkshistoriens største sponsoraftale, som er indgået af Carlsberg i forbindelse med EAN: CVR:

2 - 2 - EM i fodbold 2012, samt om, hvorledes virksomheden Carlsberg markedsfører sig selv i forbindelse hermed. Indslaget introduceres af en nyhedsvært på følgende vis: Når EM i fodbold begynder om hundrede dage, ja så handler det ikke kun om fodbold, men også om penge Ikke mindst for Carlsberg, der er hovedsponsor for hele turneringen. Carlsberg satser et stort tre-cifret millionbeløb på Danmarkshistoriens største sponsorat. For EM spilles i Østeuropa, én af de aller vigtigste slagmarker i den internationale krig om øl-kunderne, og derfor er intet overladt til tilfældighederne blandt Carlsbergs markedsføringsfolk. Alt imens ses i baggrunden et stort logo for EM i fodbold 2012, en fodbold, samt det øverste af en stor ølflaske med Carlsbergs logo. Ølflasken ses i ca. 23 sekunder. Derefter vises et kort klip med Carlsbergs PR-manager, hvor hun i forbindelse med et pressemøde tager imod en masse journalister. Mødet foregår i Carlsbergs hovedkvarter, og i baggrunden ses blandt andet Carlsberg køleskabe, ligesom PR-manageren er iført en sort bluse med et stort hvidt Carlsberg-logo påtrykt henover brystet. Efterfølgende vises et klip med Carlsbergs internationale markedsføringschef, der er taget til Warszawa i Polen for at føre tilsyn med markedsføringen af Carlsbergs produkter op til sommerens EM. Herefter vises billeder fra en tidligere EM fodbold-kamp, hvor der scores mål. Billederne vises i slowmotion, således at Carlsbergs bandereklame ses tydeligt i baggrunden. Imens siger en speaker følgende: Skulle nogen være i tvivl, så er EM-fodbold en af verdens bedste reklamesøjler. Her scores det afgørende mål i den seneste EM-finale, mens Carlsberg står lige bagved. Syv milliarder så med i kampene i Efter en yderligere sekvens med Carlsbergs internationale markedsføringschef, hvor han blandt andet besøger et polsk eventbureau, vises endnu et kort klip fra pressemødet i Carlsbergs hovedkvarter. Her optræder ingen logoer for Carlsberg. Dernæst vises igen klip fra den internationale markedsføringschefs besøg i Polen, hvor han blandt andet inspicerer de områder, hvor udskænkning af Carlsbergs øl skal foregå, og hvor der skal placeres reklamer på stadionnets tribuner.

3 - 3 - Der vises desuden et klip, hvor en række journalister interviewer Peter Schmeichel, som er Carlsbergs fodboldambassadør. Bag Peter Schmeichel hænger en stor plakat med en Carlsberg-flaske og med Carlsbergs logo påtrykt. Plakaten ses i baggrunden i ca. 6 sekunder. I forbindelse med klippet med Peter Schmeichel udtaler Carlsbergs PRmanager sig om virksomhedens vækstmuligheder i Østeuropa. Det kan anes, at PR-manageren er iført en sort bluse med et stort hvidt logo for Carlsberg påtrykt henover brystet. Afslutningsvis vises et klip med Carlsbergs internationale markedsføringschef i Polen. Klippet handler om de markedsføringsmæssige rettigheder, Carlsberg har sikret sig i forbindelse med EM i fodbold 2012, samt om betydningen af, at Carlsberg tillige har sikret sig en reklameplads på broen på vej ud til stadion. I forbindelse hermed vises broen med Carlsbergs logo samtidig i baggrunden. Broen med logoet ses i i alt ca. 25 sekunder. Endvidere vises markedsføringschefen i et lokalt supermarked i Polen, hvor han får fremvist en af Carlsbergs mange EM-kampagneområder, som lige er blevet stillet op. I baggrunden ses en parasol med Carlsberg-logoer, ligesom der ses rækker med Carlsbergs ølflasker samt øl-emballager med logoer for Carlsberg. Der zoomes ikke ind på hverken ølflaskerne eller ølemballagen og dermed heller ikke på logoerne. Høringssvar DR har i høringssvar af 30. marts 2012 anført følgende kommentarer: " Radio- og tv-nævnet har anmodet DR om en udtalelse i relation til ovennævnte klage. Klageren er af den opfattelse, at 21Søndag bragte en skjult reklame for Carlsberg under foregivende af at det handler om salg af sponsorering under EM i Fodbold i Polen / Ukraine. Navnet Carlsberg optræder adskillige gange ligesom at man viser Carlsberg-logoet. Det kan da også undre at medarbejdere fra TV opholder sig i disse lande (måske kun Polen) for at lave indslagene hvem har betalt for ophold rejser etc.????

4 - 4 - I den anledning skal DR indledningsvis fastslå, at det pågældende indslag er produceret og sendt, fordi DR finder, at det er en væsentlig og relevant historie. Indslaget er blevet til på DRs eget initiativ. I efteråret 2011 kontakter DRjournalist Christian Degn Carlsberg for at researche på, hvor omfattende bryggeriets engagement er ved det forestående EM. Da Carlsberg fortæller, at det drejer sig om et 3-cifret million beløb, der med al sandsynlighed er Danmarks historiens største sponsorat, bliver DR meget interesseret. Sponsoratets størrelse ville i sig selv alene være anledning til en historie, men da Carlsberg samtidig er et af landets største firmaer, som har en bred offentlig interesse, spurgte DRs journalist om DR kunne komme med bag kulisserne, når firmaet skulle lave væsentlige forberedelser op til sommerens internationale sportsbegivenhed. Målet med reportagen har altså været at formidle en væsentlig erhvervshistorie, det vil sige både den regulære nyhed om sponsoratet, og give seerne et unikt indblik i hvordan man laver markedsføring på det niveau i erhvervslivet. Det drejer sig blandt andet om at vise hvilke - ofte barske - metoder der bruges for at håndhæve rettigheder. Og i forbindelse med denne omtale af markedsføringen er det vigtigt at fremhæve, at DR stiller kritiske spørgsmål til disse metoder. Endelig behandler indslaget vigtigheden af de østeuropæiske markeder for de store øl-producenter. Det kan videre oplyses, at Carlsberg orienterede DR om at DR frit kan vælge, hvor og i hvilket omfang vi ønskede at være til stede. DR har naturligvis gennem hele processen haft den fulde kontrol over, hvad der blev filmet samt hvad DR fortalte. Klager har endvidere sat spørgsmålstegn ved, om det var nødvendigt at vise Carlsbergs logo så mange gange. Det er et spørgsmål DR selv har haft megen fokus på, men det er netop DRs journalistiske opgave at vise virkeligheden, som den er og ikke iscenesætte virkeligheden, som ville være tilfældet, hvis DR fx bad Carlsbergs medarbejdere om at tage deres trøjer med Carlsberg-logoet af, trøjer som de går med til dagligt. DR ændrer ikke virkeligheden, når der filmes, men er samtidig hele tiden opmærksom på ikke at fokusere særligt på produkter, logoer mv. Endelig kan det oplyses, at DR naturligvis selv har betalt for reportageturen til Polen. Carlsberg har altså på ingen måde betalt for rejsen. Alle udgifter er således afholdt af DR selv.

5 - 5 - ( ) I den påklagede udsendelse foreligger der efter DRs opfattelse ingen uberettiget fremhævelse af Carlsberg. Indslaget handler jo om Carlsberg, og når Carlsberg omtales/vises, så er det begrundet i redaktionelle overvejelser. Herudover bliver Carlsberg ikke anprist, tvært i mod stilles der kritiske spørgsmål blandt andet til markedsføringsmetoderne. På baggrund af ovenstående er det derfor DRs opfattelse, at der ikke sker en uberettiget fremhævelse af Carlsberg i 21Søndag, og at der dermed ikke foreligger skjult reklame i strid med reklamebekendtgørelsens 3, stk. 1. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, på sit møde d. 4. juni 2012 behandlet sagen og skal udtale: Jens Werner Moch har klaget til Radio- og tv-nævnet med anbringende om, at der forekommer skjult reklame for Carlsberg i et nyhedsindslag i 21Søndag sendt den 4. marts 2012 kl på DR1. Klager anfører, at Carlsberg omtales adskillelige gange i løbet af indslaget, ligesom Carlsbergs logo vises flere gange. I henhold til 72, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af. 6. oktober 2011, og 3, stk. 1, i reklamebekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 338 af 16. april 2011 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber, skal reklamer klart kunne identificeres som sådanne, således at de i indhold og præsentation adskiller sig fra ordinære programmer. Reklamer i fjernsyn må således kun sendes i blokke, som skal placeres mellem programmerne, jf. reklamebekendtgørelsens 4, stk. 1, 1. pkt. og radio- og fjernsynslovens 73, stk. 1, 1. pkt. Tv-reklamer, der udsendes i strid med reglerne, udgør såkaldt skjult reklame. I henhold til 2, i reklamebekendtgørelsen, må reklamer må ikke indgå i DR s programvirksomhed.

6 - 6 - Skjult reklame defineres i artikel 1, litra j) i direktiv 2010/13/EU som følgende: "præsentation i ord eller billeder af varer eller tjenesteydelser, en vareproducents eller tjenesteyders navn, varemærke eller virksomhed i programmer, når præsentationen fra medietjenesteudbyderens side er ment som reklame og vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til sin art. En sådan præsentation anses navnlig for at være tilsigtet, når den foretages mod betaling eller anden modydelse" For at udgøre skjult reklame skal fremhævelsen altså opfylde tre kumulative betingelser: Fremhævelsen skal være tilsigtet fra medietjenesteudbyderens side, den skal være ment som en reklame, og den vil kunne vildlede offentligheden med hensyn til sin art. Da skjult reklame er tilsigtet, kan det i praksis være ret vanskeligt at skelne mellem skjult reklame og lovlige henvisninger til varer m.v. Kommissionen har derfor i sin fortolkningsmeddelelse 2004/C 102/02 om visse aspekter ved bestemmelserne i direktivet om "fjernsyn uden grænser" 1 i forbindelse med tv-reklamer bestemt, at det er berettiget at anvende kriteriet "uberettiget fremhævelse" af en vare eller tjenesteydelse eller en virksomheds varemærke eller navn. Det urimelige kan bl.a. ligge i, at mærket eller den pågældende vare eller tjenesteydelse optræder gentagne gange eller fremhæves på en særlig måde. I den forbindelse skal der tages hensyn til det redaktionelle indhold i de udsendelser, disse elementer indsættes i. Hvis en vare f.eks. fremhæves uden berettigelse i forhold til udsendelsens redaktionelle indhold eller på grund af en påvirkning, som det redaktionelle indhold er blevet udsat for i kommercielt øjemed, kan dette indikere, at der foreligger skjult reklame. Spørgsmålet er herefter, om der er sket en fremhævelse af Carlsberg i nyhedsindslaget. Nyhedsindslaget handler om, at Carlsberg har indgået Danmarkshistoriens største sponsoraftale i forbindelse med EM-fodbold 2012 samt om, hvorledes virksomheden markedsfører sig selv i forbindelse hermed. I løbet af indslaget optræder flere gange logoer for Carlsberg samtidig med, at virksomheden omtales under hele indslaget. Det er på den baggrund Nævnets vurdering, at der både er sket en mundtlig og en visuel fremhævelse af Carlsberg. 1 Direktiv 89/552/EØF, som senere ændret ved direktiv 2010/13/EU om audiovisuelle medietjenester

7 - 7 - Spørgsmålet er imidlertid, om denne fremhævelse går ud over, hvad der kan anses for at være redaktionelt berettiget og dermed har karakter af skjult reklame i strid med reglerne herom. DR oplyser i høringssvaret af 30. marts 2012, at målet med reportagen har været at formidle en væsentlig erhvervshistorie, det vil sige både nyheden om Carlsbergs sponsoraftale, samt at give seeren et indblik i, hvordan virksomheden markedsfører sig selv. DR anfører endvidere, at DR gennem he-le processen har haft den fulde kontrol over, hvad der blev filmet, samt hvad DR fortalte. Endvidere er DR af den opfattelse, at det er DR s journalistiske opgave at vise virkeligheden, som den er og ikke iscenesætte den, som ville være tilfældet, hvis DR f.eks. bad Carlsbergs medarbejdere om at tage deres trøjer med Carlsberg-logoet af, trøjer som de går med til dagligt. DR ændrer således ikke virkeligheden, når der filmes, men DR anfører dog, at de samtidig hele tiden er opmærksom på ikke at fokusere særligt på produkter, logoer m.v. I relation til den mundtlige omtale af Carlsberg, er det Nævnets opfattelse, at formidlingen af nyheden om Carlsbergs sponsorat og markedsføringsmetoder i Østeuropa er oplysninger, som er relevante for seeren. Nævnet finder derfor, at den mundtlige omtale af Carlsberg er redaktionelt berettiget. For så vidt angår visningen af Carlsberg-logoer i selve nyhedsindslaget, er Nævnet af den opfattelse, at visningen sker som et led i DR s skildring af virkeligheden. Selvom der fokuseres på virksomheden Carlsberg og virksomhedens produkter, forekommer der hverken zoom eller lignende visuelle fremhævelser af virksomhedens logo og produkter, som i den konkrete sammenhæng går ud over, hvad der er naturligt og nødvendigt i et indslag som det foreliggende. Endeligt forekommer der heller ikke rosende omtale af virksomheden Carlsberg eller dennes produkter. Det er på den baggrund Nævnets vurdering, at visningerne og omtalen af Carlsberg i selve nyhedsindslaget ikke går ud over, hvad der er berettiget i forhold til indslagets redaktionelle indhold og formål. Under introduktionen til indslaget ses imidlertid bag nyhedsværten en storskærm med et logo for EM i fodbold 2012, en fodbold samt det øverste af en ølflaske, hvorpå logoet for Carlsberg er påtrykt. Eftersom denne visning ikke indgår i selve nyhedsindslaget, og dermed ikke er en skildring af virkeligheden, er det spørgsmålet, om visningen af ølflasken med logo går ud over, hvad der kan anses at være berettiget i forhold til indslagets redaktionelle indhold og formål.

8 - 8 - Det er alene det øverste af en Carlsberg-flaske, der vises i billedet. Det øverste af flasken er imidlertid placeret således, at det fylder en betydelig del af billedet. Endvidere er flasken vendt på en sådan måde, at logoet for Carlsberg fremstår tydeligt i billedet. Yderligere har visningen af flasken en varighed på 23 sekunder. Det er på den baggrund Nævnets vurdering, at visningen af Carlsberg-flasken under introduktionen til indslaget fremtræder dominerende i billedet. Nævnet er endvidere af den opfattelse, at visningen af Carlsberg-flasken i sin konkrete udformning og varighed er unødvendig for seerens forståelse af introduktionen til det kommende indslag. Nævnet vurderer derfor, at visningen af Carlsberg-flasken er på grænsen af det tilladelige. Under hensyntagen til, at selve nyhedsindslaget omhandler virksomheden Carlsberg og markedsføringen af dennes produkter, finder Nævnet imidlertid ikke, at den visuelle fremhævelse af Carlsberg-flasken under introduktionen går ud over, hvad der er berettiget i forhold til programmets redaktionelle indhold og formål. Samlet set finder Nævnet således ikke, at indslaget indeholder skjult reklame for Carlsberg i strid med reglerne herom. På baggrund af ovenstående har Radio- og tv-nævnet truffet følgende AFGØRELSE: Udsendelsen 21Søndag sendt den 4. marts 2012 på DR1 indeholder ikke skjult reklame for Carlsberg i strid med reklamebekendtgørelsens 3, stk. 1, jf. bekendtgørelse nr. 338 af 16. april 2011 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber. Christian Scherfig formand Kopi sendt til: Klager, Jens Werner Moch / Maria Magelund Madsen nævnssekretær

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i radioprogrammet "Vinmagasinet" sendt på P1 Olav Willadsen

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 21. oktober 2004 TV Danmark V/Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 21. oktober 2004 Reklameafbrydelser og skjult reklame i Forunderlig forandring sendt på TV Danmark

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Hanne Bolbjerg RADIO- OG TV-NÆVNET 20. oktober 2008 Sagsnr: 2008-0194 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg

Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg Foreningen TV København c/o advokat Jørgen Reipuert Christiansen Zolas Allé 7 2860 Søborg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 28. januar 2009 Sagsnr: 2008-0132 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur.

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 15. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr: 2010-004537 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8. 1570 København V. København den 23. maj 2005 Reklameafbrydelse i Reportagen sendt på TV Danmark A/S Niels Kjølhede har

Læs mere

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

KAPITEL 22 SPONSORERING

KAPITEL 22 SPONSORERING KAPITEL 22 SPONSORERING DRs programvirksomhed er baseret på licensfinansiering, og udgangspunktet i lovgivningen er, at DR ikke må have sponsorerede programmer på tv, herunder på tekst-tv, i radio og på

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere