TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS."

Transkript

1 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr.: Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. Direkte tlf.: Klage over henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse på TV 2 NEWS. Kenneth Bang har den 11. oktober 2011 klaget til Radio- og tv-nævnet over henvisning til programmer på Sputnik.dk i en udsendelse bragt på TV 2 NEWS. Klager har bl.a. anført følgende: Der henvises til at se fodbold bl.a. Premier League, SuperLiga m.m. på Sputnik. Desværre kan man KUN se de reklamerede udsendelser ved at betale for dem. Derfor er der ikke tale om en alm. henvisning til brug af et gratis website med almen tilgængelige informationer eller brug af gratis udsendelser. På Sputnik kan brugerne også se gratis udsendelser, men det er ikke dette der reklameres for. Brugerne opfordres til at se fodbold på Sputnik, hvilket koster penge. Ud fra et generelt synspunkt er det utroligt at TV 2 overhovedet må lave streamers, der reklamerer for dem selv under direkte transmissioner, da jeg mener, at der kun må reklameres imellem udsendelser fra TV stationer med udgangspunkt i Danmark? Den 11. november 2011 har klager anført yderligere til klagen: En af uendelig mange udsendelser af TV 2 NEWS de sidste 3 måneder er i dag den 11. november Under udsendelsen kommer opfordringen til at se Superligafodbold på Sputnik.dk gange. Opfordringen er at læse i streameren nederst på skærmen, hvor nyheder løbende præsenteres. EAN: CVR:

2 Beskrivelse TV 2 DANMARK A/S har som bilag til høringssvar af 6. december 2011 tilsendt Radio- og tv-nævnet en dvd med udsendelsen på TV 2 NEWS den 11. november Udsendelsen varer ca. fem minutter. To nyhedsoplæsere fortæller om dagens nyheder, alt imens der i en grafikbjælke i bunden af skærmbilledet angives en række nyhedsopdateringer. Først ruller de almindelige nyhedsopdateringer hen over bunden af skærmen, og senere ses sportsopdateringerne i den rullende grafikbjælke i bunden af skærmen. Efter sportsopdateringerne angives følgende i grafikbjælken: Få de vigtigste tophistorier og liveresultater på iphone og Android: send APP til 1234 se mere på TTV side 771. Se superligaen direkte på din PC. Tjek kampprogrammet på sputnik.dk. Oplysningerne ses én gang og er ca. 7 sekunder om at rulle hen over skærmen. Herefter afslutter nyhedsoplæserne udsendelsen og lægger op til det efterfølgende program, Go morgen Danmark. Høring TV 2 DANMARK A/S TV 2 har i høringssvar af 6. december 2011 anført følgende: Radio- og TV-nævnet har anmodet TV 2 DANMARK A/S om en udtalelse vedrørende lovligheden af en henvisning til Sputnik.dk i en udsendelse bragt på TV 2 samt TV 2 NEWS. Anledningen er en klage til Nævnet fra Kenneth Bang, som mener, at henvisningen til Sputnik.dk udgør skjult reklame i strid med reklamebekendtgørelsens 4, stk. 1 og radio- og fjernsynslovens 73, stk. 1. 2

3 Det har ikke været muligt, ud fra de foreliggende oplysninger at identificere den udsendelse på TV 2, der angiveligt skulle have indeholdt den omtalte henvisning. Da klagen imidlertid må formodes at angå en enslydende henvisning udsendt på henholdsvis TV 2 og TV 2 NEWS vil nærværende klagesvar tage udgangspunkt i det identificerbare indslag på TV 2 NEWS. Udsendelsen på TV 2 NEWS bragt den 11. november 2011 mellem kl og 6.57 indeholder, som anført af klager, en tekst med følgende ordlyd: Få de vigtigste tophistorier og liveresultater på iphone og Android send APP til 1234 se mere på TTV side 771- SPORTEN Se Superligaen direkte på din PC. Tjek kampprogrammet på Sputnik.dk. Ovennævnte henvisning finder sted i afslutningen af den crawler-tekst der er anbragt i bunden af skærmen, og som løbende giver seerne kortenyhedsopdateringer og anden programinformation. Sputnik er TV 2 DANMARK A/S s webbaserede medietjeneste, der giver seerne mulighed for at få on-demand adgang til en lang række udsendelser, serier samt sportstransmissioner. Sputnik er abonnementsbaseret, idet en del af materialet dog kan tilgås uden abonnement. Sputnik skal sidestilles med den øvrige programvirksomhed, hvorfor oplysninger om Sputniks kommende programindhold er omfattet af reklamebekendtgørelsens 1, stk. 4. Det følger af reklamebekendtgørelsens 1, stk. 4, at en medievirksomheds foromtale af kommende programmer og omtale af afledte/supplerende produkter som udgangspunkt ikke er omfattet af bekendtgørelsen, idet sådanne meddelelser anses som redaktionelt indhold. Reklamebekendtgørelsens 1, stk. 4, indeholder ikke en definition af begrebet for-omtale, hvorfor det må forstås som omfattende enhver foromtale, uden begrænsninger i forhold til form, fremhævelse eller placering. Der kan på den baggrund ikke stilles krav om, at medievirksomheders foromtale af kommende programmer skal have en særlig udformning eller have en direkte forbindelse til det øvrige redaktionelle indhold. Den konkrete foromtale af Sputnik sker dog i forbindelse med en gennemgang af de korte sportsnyheder. Der er således i det foreliggende eksempel en umiddelbar redaktionel sammenhæng mellem nyhedsopdateringerne og oplysningen til seerne om muligheden for at se Superligafodbold på Sputnik. 3

4 En foromtale er, som al andet redaktionelt indhold, omfattet af forbuddet mod skjult reklame. Det betyder, at foromtalen ikke må gå ud over undtagelsen i 1, stk. 4, ved at promovere ydelser, der ikke kan betegnes som kommende programmer eller afledte/supplerende produkter. Foromtalen af Sputnik er en helt generel information til seerne om muligheden for at se Superligafodbold på Sputnik. Henvisningen går således ikke ud over grænserne for foromtale af kommende programmer og afledte produkter. TV 2 DANMARK A/S skal på den baggrund afvise, at udsendelsen på TV2 NEWS strider mod radio- og fjernsynslovens og reklamebekendtgørelsens regler om reklameidentifikation, idet crawler-teksten er en lovlig foromtale af kommende programindhold i overensstemmelse med bekendtgørelsens 1, stk. 4. I yderligere høringssvar af 27. april 2012 er TV 2 fremkommet med følgende bemærkninger: Radio- og TV-nævnet har i skrivelse af 12. marts 2012 om fornyet høring i sagen om skjult reklame i en udsendelse på TV 2 NEWS bedt TV 2 DANMARK A/S besvare følgende spørgsmål: 1. Køber TV 2 rettighederne direkte eller entrerer TV 2 med Canal 9 og TV 2 SPORT i forbindelse med visningen af superliga kampe på Sputnik? TV 2 DANMARK A/S har indgået en aftale med henholdsvis Canal 9 og TV 2 Sport om visningsrettigheder til kanalerneslive transmissioner af superliga kampe på baggrund af et redaktionelt ønske om, at tilbyde netop disse kampe i en særlig sportspakke på Sputnik. TV 2 DANMARK A/S har således ikke erhvervet rettighederne direkte fra DBU. 2. Hvis rettighederne aftages fra Canal 9 og TV 2 SPORT, i hvilket omfang foretager TV 2 DANMARK A/S redigering heri? Der er alene tale om rettighederne til at udsende ca. 5 ugentlige live fodboldkampe fra superligaen på Sputnik. TV 2 DANMARK A/S foretager ikke redigering i live signalet, idet det ikke umiddelbart forekommer praktisabelt i et live-signal. 4

5 3. Sendes superliga-kampene med kommentarer fra Canal 9 eller TV 2 SPORT' s værter? Der er som nævnt alene tale om rettighederne til at udsende live transmissioner af superliga kampene, og kampene udsendes med kommentarer af Canal 9 og TV 2 SPORT værter. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, nr. 1, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober 2011, på sit møde den 26. juni 2012 behandlet sagen og skal udtale: Kenneth Bang har den 11. oktober 2011 klaget til Radio- og tv-nævnet over henvisninger til programmer på Sputnik.dk i en eller flere udsendelser bragt på TV 2 NEWS og TV 2. Klager har efterfølgende henvist til et konkret program sendt den 11. november 2011 på TV 2. I henhold til 1, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 338 af 16. maj 2011 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og ondemand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber, er radio- og fjernsynsforetagenders foromtale af kommende programmer samt omtale af produkter og lign., som er direkte afledt af, og som supplerer programmerne, samt public service-meddelser og vederlagsfrie indslag til fordel for velgørenhed ikke omfattet af reklamebekendtgørelsen. Spørgsmålet er herefter, om henvisningen til Sputnik.dk er en foromtale af radio- og fjernsynforetagendets kommende programmer eller en omtale af produkter eller lignende, som er direkte afledt af, og som supplerer stationens udsendelser, jf. reklamebekendtgørelsens 1, stk. 4. Begrebet foromtale er hverken defineret i radio- og fjernsynsloven eller i reklamebekendtgørelsen. Det fremgår imidlertid af artikel 23, stk. 2. i direktivet om audiovisuelle medietjenester (2010/13/EU), at reglerne om fjernsynsreklamers omfang (indeholdt i art. 23) ikke omfatter annonceringer fra tv-spredningsforetagendet i forbindelse med egne programmer og produkter med direkte tilknytning til disse programmer, samt sponsorannonceringer og produktplaceringer. Direktivet indeholder således ikke nogen definition af selvpromoverende aktiviteter. Det fremgår imidlertid af betragtning 96 til direktivet, at selvpromoverende aktiviteter er en særlig form for reklame, hvorved tv-spredningsforetagendet fremmer sine egne 5

6 produkter, tjenesteydelser, programmer eller kanaler. Navnlig skal trailers, der består af uddrag af programmer, betragtes som programmer. TV 2 har som et eksempel på en henvisning til Sputnik.dk indsendt en nyhedsudsendelse sendt på TV 2 NEWS. Den konkrete omtale af Sputnik.dk sker i forbindelse med nyheds- og sportssopdateringer i grafikbjælken i bunden af skærmbilledet, idet der efter de korte sportsopdateringer henvises til Sputnik.dk på følgende vis: Se Superligaen direkte på din PC. Tjek kampprogrammet på Sputnik.dk. Sputnik.dk er TV 2 DANMARK A/S s webbaserede medietjeneste, som kan tilgås via abonnement. Sputnik.dk er således stationens eget produkt, som er direkte afledt af og som supplerer stationens udsendelser, jf. reklamebekendtgørelsens 1, stk. 4. Henvisningen til Sputnik.dk må derfor betragtes som en egenreklame. Der ikke er noget forbud mod at sende egenreklamer i programmer eller at afbryde programmer med andre programmer, herunder egenreklamer, hvorfor Nævnet ikke har bemærkninger til egenreklamens placering. Henvisningen til Sputnik.dk indeholder oplysninger om, at seeren kan se Superligaens fodboldkampe på sin PC. Henvisningen indeholder derudover oplysninger om kampprogrammet for de kommende Superliga fodboldkampe, der udover at kunne ses på Sputnik.dk tillige kan ses på enten TV 2, TV 2 SPORT eller Canal 9. Med henblik på en nærmere vurdering heraf samt af det forhold, at der på udsendelsestidspunktet også var programmer fra Canal 9 tilgængelige på Sputnik.dk, har Nævnet i forbindelse med sagens oplysning anmodet TV 2 om at indsende oplysninger om indholdet på Sputnik.dk samt et eksempel på et af Canal 9 indkøbt program fra TV 2. TV 2 er udbyder for tjenesten Sputnik.dk. Det er derfor Radio- og tvnævnets vurdering, at det forhold, at der på Sputnik.dk bl.a. indgår indkøbte programmer fra andre kanaler samt oplysninger om udsendelsestidspunkter for visse programmer på andre kanaler, ikke er af betydning for vurderingen af, hvorvidt der er tale om en lovlig egenreklame. Nævnet skal bemærke, at der i nærværende sag ikke er taget stilling til lovligheden af reklamer, der blev vist i forbindelse med det indsendte program. Det er endvidere Radio- og tv-nævnets opfattelse, at oplysningen om, at kampprogrammet kan ses på Sputnik.dk er en relevant seeroplysning, som supplerer de øvrige sportsnyheder. Endvidere sker henvisningen til Sput- 6

7 nik.dk på neutral vis og det er derfor Nævnets vurdering, at der er tale om en objektiv og neutral information til seeren. Radio- og tv-nævnet finder på denne baggrund, at henvisningen til Sputnik.dk i programmet sendt på TV 2 NEWS den 11. november 2011, samt eventuelle tilsvarende henvisninger i programmer sendt på TV 2 NEWS og TV 2 ikke er i strid med radio- og fjernsynslovgivningen. På baggrund af ovenstående har Radio- og tv-nævnet truffet følgende AFGØRELSE: Radio- og tv-nævnet finder, at henvisningen til Sputnik.dk, som bl.a. er sendt på TV 2 NEWS den 11. november 2011, ligesom eventuelle tilsvarende henvisninger sendt i andre programmer på TV 2 NEWS og TV 2 har karakter af lovlig egenreklame, jf. 1, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 338 af 16. april 2011 om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber. Christian Scherfig formand /Maria Magelund Madsen nævnssekretær Kopi til: Klager, Kenneth Bang 7

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura. Klager over skjult reklame for Danske Spil A/S under sportskampe sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 27. august 2009 Sagsnr: - 2009-006663 - 2009-003384 - 2009-012046 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig,

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 31. januar 2012 Sagsnr: 2011-014198 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 7. december 2011 Sagsnr: 2011-010742 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT

TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S. Klage over produktplacering i NFL-programmer sendt på TV 2 SPORT TV 2 SPORT A/S Jenagade 22 2300 København S Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-000227 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3335 Klage over produktplacering

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 3. september 2012 Sagsnr: 2012-007952 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for Cocio i Go morgen Danmark sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 1. oktober 2012 Sagsnr: 2012-009024 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 12. juni 2012 Sagsnr: 2012-006222 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008980 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

29. august 2014. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 29. august 2014 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 51 Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen

dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen dk4 SportMedia ApS Rådmandsgade 55 2200 København N Att.: Frank Christensen Radio- og tv-nævnet 3. april 2012 Sagsnr: 2011-014468 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

15. oktober 2014. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 15. oktober 2014 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling

Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg. Att. Peter Marsling Københavns Miljø TV Allégade 12, st. 2000 Frederiksberg Att. Peter Marsling RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 2. juli 2009 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751.

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr. 2011-010737 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V

Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V Digital Broadcast ApS c/o Mediehuset København Reventlowsgade 14, 3. 1651 København V RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr: 2010-004537 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Cult i programmet Cultpigerne DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr: 2013-007734 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News

TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007. Klage over ulovlig reklame på TV 2 News RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C. København den 16. oktober 2007 Klage over ulovlig reklame på TV 2 News Hans-Peter Degn har ved mail af 19. januar 2007 indgivet en klage

Læs mere

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006

Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 17. oktober 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET Kanal 4 V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V København den 17. oktober 2006 Klage over reklameafbrydelser i programserien De unge mødre sendt på TV Danmark

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg. København den 4. juni 2008 RADIO- OG TV-NÆVNET DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Hanne Bolbjerg København den 4. juni 2008 Klage over skjult reklame i radioprogrammet "Vinmagasinet" sendt på P1 Olav Willadsen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere