TV 2 Sport Jenagade København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 Sport Jenagade 22 2300 København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer. København den 8. januar 2008"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Sport Jenagade København S. Att.: Adm. direktør Claus Bretton-Meyer København den 8. januar 2008 Klage over ulovlig tv-reklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport Henrik Dencker Mølstrøm, chefredaktør på Ogsport.dk, har ved mail af 5. november 2007 indgivet en klage til Forbrugerombudsmanden over en tvreklame for Danske Spil A/S sendt på TV 2 Sport. Forbrugerombudsmanden har videregivet klagen til behandling i Radio- og tv-nævnet. Henrik Dencker Mølstrøm har anført følgende i sin klage: Mediesekretariatet Vognmagergade 10, København K Telefon Telefax CVR nr Bank: Danske Bank Reg.nr Konto nr Jeg er redaktør på en nyopstartet portal på nettet, ogsport.dk, som vil skrive kritisk om sportsverdenen. Jeg har længe undret mig over fodboldkommentatoren Jens Jørgen Brinchs dobbeltrolle. Han arbejder som fodboldkommentator på Viasat/TV2 sport, og som kommentator på tv--reklameindslag for Danske Spil. Ofte har jeg oplevet at han har kommenteret en fodboldkamp, hvor man i pausen går over til reklamer og hvor det første indslag er et Jens Jørgen Brinch speaket indslag fra en Danske Spil fodboldkamp. Er det i overensstemmelse med god markedsføringskik. J.nr.:

2 - 2 - Beskrivelse TV 2 Sport A/S har med sit høringssvar tilsendt Radio- og tv-nævnet en dvd med tv-reklamen for Oddset. Reklamen indledes med et klip fra en fodboldkamp, hvor kommentatoren speaker almindelig fodbold-speak. I den forbindelse udtales bl.a.: Nu graver de sig ned det er virkelig godt defensivt arbejde, det der, prøv at se hvor de rent faktisk står i banen, hvis der er noget de er gode til, så er det at grave sig ned på det helt rigtige tidspunkt. Samtidig med speaken ses en række fodboldspillere, der graver et stort hul i banen. Derefter klippes til en pige, som sidder ved et spisebord og ser undrende ud, mens hun filer negle. I et tilstødende lokale bag hende sidder 3 mænd og ser foldboldkampen i fjernsynet, og seeren forstår da, at reklamen viser de billeder, hun ser for sig, når hun hører udtrykket graver sig ned. Tekst: Der er så meget kvinder ikke forstår. Høring TV 2 Sport A/S v/adm. direktør Claus Bretton-Meyer har ved brev af 5. december 2007 anført følgende kommentarer til Henrik Dencker Mølstrøms klage: TV 2 Sport har i perioden fra april til november 2007 udsendt en række reklameindslag for Oddset fra Danske Spil. Alle indslag bygger på det samme tema, hvor et af elementerne er en tv-transmitteret fodboldkamp kommenteret af Jens Jørgen Brinch. Jens Jørgen Brinch har i en årække kommenteret fodboldkampe på flere danske tv-kanaler, og fra august 2007 har han været fastansat som kommentator hos TV 2 Sport. Det er imidlertid vores opfattelse, at udsendelsen af de førnævnte reklameindslag på TV 2 Sport ikke volder problemer i forhold til gældende regler. Jens Jørgen Brinch medvirker i indslagene som en aktiv del af en fiktiv tvudsendelse, og det skal understreges, at han på intet tidspunkt omtaler

3 - 3 - eller anpriser produkter eller serviceydelser, herunder Oddset og Danske Spil. Endvidere fremgår det på intet tidspunkt, at Jens Jørgen Brinch har tilknytning til TV 2 Sport. Vi mener derfor ikke, at der er tale om en overtrædelse af bekendtgørelsen om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn, når Jens Jørgen Brinch medvirker under de beskrevne omstændigheder, men vi er naturligvis lydhøre overfor nævnets vurdering af sagen.. Danske Spil A/S v/markedschef Søren Nielsen har anført følgende bemærkninger til klagen: I relation til Henrik Dencker Mølstrøms klage vedr. brugen af Jens Jørgen Brinch som kommentator i Danske Spil A/S reklamefilm fra Oddset, så er vi hermed bekendt med sagen og vil herfra behandle sagen hos Danske Spil efter Radio- og TV Nævnet har truffet en afgørelse. Til orientering blev reklamefilmene for Oddset med Jens Jørgen Brinch produceret før TV 2 Sport gik i luften 11. april 2007, og Danske Spil A/S har således i god tro anvendt disse film uden at vide, at Jens Jørgen Brinch blev anvendt som kommentator på disse kampe. Hvis der er yderligere spørgsmål, er man velkommen til at kontakte mig. Radio- og tv-nævnets vurdering Radio- og tv-nævnet har i henhold til 44, stk. 1, nr. 2, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed jf. lovbekendtgørelse nr. 338 af 11. april 2007 på sit møde den 19. december 2007 behandlet sagen og skal udtale: Klagesagen omhandler, hvorvidt det forhold, at fodboldkommentator, Jens Jørgen Brinch, både anvendes som kommentator i tv-reklamen for Oddset sendt på TV 2 Sport samt siden august 2007 har været fastansat som kommentator på samme kanal, er i strid med 9 i bekendtgørelse nr af 15. december 2005 om reklame og sponsorering. Bestemmelsen foreskriver, at det for fjernsyn gælder, at programmedarbejdere ved det pågældende programforetagende ikke må medvirke i reklamer udsendt af dette. De udsendte reklamer må heller ikke indeholde symboler eller standardelementer fra foretagendets programmer.

4 - 4 - Bestemmelsen skal sikre, at der sker en adskillelse mellem tv-programmer og tv-reklamer, for derved at sikre at tv-seeren ikke bringes i tvivl om, hvorvidt der er tale om et program eller reklame. Det er således væsentligt at vurdere, hvorvidt Jens Jørgen Brinch er programmedarbejder på TV 2 Sport. I praksis 1 fortolkes en programmedarbejder som: En fastansat eller freelance medarbejder, der optræder i en udsendelse med en programmæssig funktion, som for eksempel en studievært, kommentator eller interviewer. Udøvende kunstnere, det vil sige skuespillere, musikere, sangere m.fl., der kun lejlighedsvis optræder i tv-stationernes programmer, betragtes som udgangspunkt ikke som programmedarbejder, medmindre de i en længere periode har haft fast tilknytning til tv-stationen eller har virket som studievært m.v. som nævnt ovenfor. TV 2 Sport A/S oplyser i sit høringssvar, at Jens Jørgen Brinch siden august 2007 har været fastansat som kommentator på kanalen. Det er derfor Nævnets vurdering, at Jens Jørgen Brinch falder inden for ovennævnte definition. TV 2 Sport A/S er af den opfattelse, at:...udsendelsen af de førnævnte reklameindslag på TV 2 Sport ikke volder problemer i forhold til gældende regler. Jens Jørgen Brinch medvirker i indslagene som en aktiv del af en fiktiv tv-udsendelse, og det skal understreges, at han på intet tidspunkt omtaler eller anpriser produkter eller serviceydelser, herunder Oddset og Danske Spil. Endvidere fremgår det på intet tidspunkt, at Jens Jørgen Brinch har tilknytning til TV 2 Sport. Ovennævnte bestemmelse stipulerer uden angivelse af yderligere momenter, at programmedarbejdere på en kanal ikke må medvirke i tv-reklamer udsendt på samme kanal. Bestemmelsen stiller således ikke yderligere krav om, at der tillige skal være sket en omtale eller anprisning af produkter eller serviceydelser samt, at det skal fremgå af reklamen, at den medvirkende har tilknytning til kanalen, som anført af TV 2 Sport A/S. Nævnet 1 S. 239 i Radio- og tv-lovgivning af Lars M. Banke, Maiken Michelsen og Pernille Rahbæk

5 - 5 - finder derfor ikke, at TV 2 Sport A/S argumenter er relevante i forbindelse med fortolkningen af bestemmelsen. Da Nævnet har vurderet, at Jens Jørgen Brinch er programmedarbejder på TV 2 Sport A/S, og at Jens Jørgen Brinch medvirker i tv-reklamen for Oddset sendt på samme kanal, finder Nævnet, at TV 2 Sport A/S ved visningen af den pågældende reklame har overtrådt reklamebekendtgørelsens 9, stk. 1. På baggrund heraf træffer Radio- og tv-nævnet følgende AFGØRELSE: TV 2 Sport A/S har ved visningen af tv-reklamen for Oddset overtrådt reklamebekendtgørelsens 9, stk. 1. Christian Scherfig formand /Christina Sigvardt nævnssekretær

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND

TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N. København den 6. marts 2007. Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 ØSTJYLLAND Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 6. marts 2007 Klage over skjult reklame for diverse virksomheder på TV 2 ØST- JYLLAND Kirsten Sparre har ved mail af 14. september

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. oktober 2006. Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. oktober 2006 Klage over tv-reklame for Fair Forsikring sendt på TV 2/Danmark Lise Broe har ved mail af 21. august 2006 indgivet

Læs mere

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V

SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V SBS TV A/S v. Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1 1570 København V RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sgsnr. 2009-005653 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 8. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 8. juni 2007 Klage over tv-reklame for EDC-Gruppen A/S Helium sendt på TV 2/DANMARK Dorthe K. Rasmussen

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005

TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark A/S V/Advokat Jan Christiansen Banegårdspladsen 1, 8 1570 København V. København den 24. februar 2005 Reklameafbrydelser i Drømmekvinden sendt på TV Danmark A/S den 6. januar

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov

19. juni 2015. Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov 19. juni 2015 Radio24syv Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Jørgen Ramskov

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo "Appelsinkanon" vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: Reklamejura. Klage over tv-reklame for Totempo Appelsinkanon vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura Radio- og tv-nævnet 3. september 2008 Sagsnr:2008-0125 Birgitte Durhuus Nielsen Fuldmægtig bdn@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014118 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT

BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT BERETNING OM ADVOKATUNDERSØGELSEN AF DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT Advokat Per Magid og advokat Erik Kjær-Hansen 2. april 2013 INDHOLD 1. Indledning... 5 1.1 Baggrund 5 1.2 Kommissorium 5 1.3 Tidsplan

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende:

Rækker Mølle har indgivet protest ved protestskema dateret den 16. november 2014 og har anført følgende: Rækker Mølle Håndbold og HØJ Håndbold samt Lars Laursen, Rækker Mølle Håndbold Brøndby den 3. december 2014 Journal nr. 2179-14-FS Afgørelse i protestsager indgivet af henholdsvis Rækker Mølle Håndbold

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således:

I anledning af klagen har Finanstilsynet den 25. juli 2000 beskrevet investeringslånene således: Kendelse af 3. september 2001. 00-121.471. Nærmere bestemte lån til bestyrelsesmedlemmer var ydet i strid med bank- og sparekasselovens 19 a, stk. 2, og skulle lovliggøres. Spørgsmål om bogføring af ændringer

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere