Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst. Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg"

Transkript

1 Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg By og Byg Anvisning 205 Statens Byggeforskningsinstitut 2003

2 Titel Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst Serietitel By og Byg Anvisning 205 Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2003 Forfattere Anne Pia Koch, Teknologisk Institut, Byggeri Peter A. Nielsen, By og Byg Redaktion Gusta Clasen Sprog Dansk Sidetal 104 Litteraturhenvisninger Side English summary Side 91 Emneord Skimmelsvampe, fugt, bygningsrenovering, renoveringsmetoder, indeklima, sundhedsrisici, udtørring, lugtsanering, rengøring ISBN ISSN Pris Omslag Tryk Udgiver Kr. 275,00 inkl. 25 pct. moms Skimmel - Viscositetstryk på kobber, 2002, Suzanne Gravesen Nørhaven Book By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut, P.O. Box 119, DK-2970 Hørsholm E-post Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: By og Byg Anvisning 205: Renovering af bygninger med skimmelsvampevækst (2003). E-bog ISBN Pris Kr. 206,25 inkl. 25 pct. moms Rettelsesblad oktober 2003 indarbejdet

3 Indhold Forord...7 Sammenfatning...9 Indledning...10 Indeklimagener...10 Årsager til skimmelvækst i bygninger Del 1. Renoveringsprocessen...15 Beskrivelse af renoveringsprocessen Procesdiagram Planlægningsfasen...18 Udførelsesfasen...23 Drift- og vedligeholdelsesfasen...25 Del 2. Praktiske vejledninger...27 Tilstandsundersøgelse...29 Kvalitetskontrol af undersøgelsesrapporten...29 Bygningens historik...31 Karakterisering af bygningen...31 Risikovurdering...34 Information og kommunikation...37 Nogle gode råd...39 Kvalitetskontrol...40 Kvalitetskontrol i planlægningsfasen Kvalitetskontrol i udførelsesfasen...44 Kvalitetskontrol af plan for drift og vedligehold...48 Måle- og analysemetoder til kontrolmålinger...48 Fugt- og temperaturmåling...48 Registrering og analyse af skimmelsvampe på materialer...49 Registrering og analyse af luftbårne skimmelsvampe...54 Måling af lugt...57 Sikkerhedsforhold...58 Sikkerhed for bygningsundersøgeren...58 Sikkerhed for udførende...59 Sikkerhed for beboere/brugere...61 Udtørring...63 Vurdering af behovet for udtørring...63 Planlægning af et udtørringsforløb...65 Udtørring efter brandslukning og anden kortvarig vandskade...67 Metoder til afrensning/fjernelse af skimmelvækst...70 Generelle regler for renovering

4 6 Dampafrensning med tør damp...72 Sandblæsning...75 Slibning og fræsning...78 Afhøvling...80 Kemisk rensning og bekæmpelse...81 Sanering af lugt...84 Hvad er lugt?...84 Metoder til afhjælpning af lugtproblemer...85 Rengøring og ibrugtagning...88 Indledende rengøring...88 Rengøring efter fjernelse af skimmelsvampe...88 Slutrengøring...89 Ibrugtagning...90 Summary...91 Litteratur...93 Bilag A. Eksempler på årsager til skimmelsvampevækst...97 Stikordsregister...103

5 Forord Fugt og skimmelsvampe i bygninger kan være sundhedsskadelige for brugerne og kan være ødelæggende for bygningen. Denne anvisning beskriver hvilke midler og metoder, der findes til at renovere bygninger angrebet af skimmelsvampe. I anvisningen gives et overblik over de metoder, der p.t. anvendes i Danmark til renovering af materialer, konstruktioner og inventar, der er angrebet af skimmelsvampe. Beskrivelser og vurderinger af metoderne bygger på oplysninger fra eksperter med baggrund i deres praktiske erfaringer, på litteraturundersøgelser samt praktiske undersøgelser i laboratorium og i bygninger af metodernes effekt. Ved renovering af ventilationsanlæg kan man i mange tilfælde anvende de samme metoder, men metoderne til renovering heraf er ikke udtømmende behandlet i denne anvisning. Anvisningen henvender sig primært til fagfolk, der planlægger renovering af bygninger med skimmelsvampeangreb. Det vil sige rådgivere, udførende samt bygningsundersøgere med et godt kendskab til både skimmelsvampe og til byggetekniske forhold. Anvisningen, der er den første af sin art, knytter sig til By og Byg Anvisning 204: Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (Valbjørn, 2003), som beskriver metoder til undersøgelse af skimmelsvampeangreb og fugtmåling i bygninger. Anvisningerne er udarbejdet som et led i forskningsprogrammet Skimmelsvampe i bygninger, Følgende deltagere i forskningsprogrammet takkes hermed for bidrag, ideer og kommentarer til anvisningen: Fra erfaringsgruppen: Eva B. Møller og Birgit Olsen, Birch og Krogboe; Anne Abildgaard og Jens Brendstrup, COWI; Hans Kragh og Søren Ibsen, Rambøll; Klaus Nielsen, Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniørfirma; Mikael Østergaard Hansen, Østergaard bygge & indeklimateknik a/s; Kristian Fog Nielsen, Biocentrum DTU. Fra Statens Byggeforskningsinstitut: Suzanne Gravesen og Ole Valbjørn og fra Teknologisk Institut, Center for Bygningsbiologi: Lisbeth Larsen og Carsten Johansen. By og Byg, Statens Byggeforskningsinstitut Afdelingen for Energi og Indeklima Juni 2003 Søren Aggerholm Konstitueret forskningschef 7

6 8

7 Sammenfatning Anvisningen beskriver planlægning og gennemførelse af renoveringen af bygninger angrebet af skimmelsvampe, samt hvilke midler og metoder der findes hertil. Den henvender sig primært til rådgivere, udførende samt bygningsundersøgere med et godt kendskab til både skimmelsvampe og til byggetekniske forhold. Der er lagt vægt på at forsyne læseren med de nødvendige oplysninger, der skal være til stede, for at en renovering af bygninger, der er angrebet af skimmelsvampe, kan gennemføres på en både økonomisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Anvisningen er gjort så overskuelig og let anvendelig som muligt, derfor er der ikke gået i dybden med de enkelte faglige discipliner, fx er det ikke beskrevet, hvordan udtørringen af en bygning beregnes. Anvisningen indledes med en kort beskrivelse af de indeklimagener, der kan skyldes vækst af skimmelsvampe i bygninger, samt en kort gennemgang af skimmelsvampenes vækstforhold. Herefter beskrives alle faser i renoveringsprocessen. I de følgende kapitler gives en række praktiske vejledninger. Først gennemgås informations- og kommunikationsprocessen til brugere og bygningsejere under renoveringens forskellige stadier. Derefter gennemgår anvisningen, hvordan kvalitetskontrol kan gennemføres i alle renoveringsprocessens faser samt de måle- og analysemetoder, der kan anvendes i den sammenhæng. Kravene til den tilstandsundersøgelse, der skal foreligge, inden en renovering sættes i værk, gennemgås. Desuden beskrives sikkerhedsforanstaltningerne for både dem, der arbejder med renoveringen, og for bygningsbrugerne. Anvisningen gennemgår også, hvordan behovet for udtørring kan vurderes, gennemføres og kontrolleres. De forskellige metoder til afrensning og fjernelse af skimmelsvampe på overfladerne af forskellige materialer beskrives. Det er også beskrevet, hvordan sanering af lugt kan foretages. Rengøring og andre forhold, der skal være i orden, inden den renoverede bygning eller dele af den tages i brug, er ligeledes omtalt. Bl.a. skal der være udarbejdet en plan for drift og vedligehold af bygningen for at forebygge nye angreb af skimmelsvampe. 9

8 Indledning Byggematerialer, der opfugtes på overfladen, er stærkt udsatte for at blive angrebet af skimmelsvampe. En sådan opfugtning kan ske i alle faser, fra materialerne forlader producenten under transport og oplagring, til materialerne er bygget ind, og bygningen er taget i brug. Når bygningen er i brug, vil det vise sig, om bygningen er i en god fugtmæssig balance. Er det tilfældet, vil der sjældent opstå skimmelangreb, med mindre der sker en utilsigtet opfugtning af materialer. Indeklimagener Skimmelsvampe i bygninger kan være en medvirkende årsag til indeklimagener (Gravesen, Nielsen og Valbjørn, 2002). Symptomerne kan være øjen- og luftvejsirritation og almensymptomer i form af hovedpine, svimmelhed og koncentrationsbesvær. Denne type symptomer blev tidligere kaldt Sick Building Syndrome, men betegnes nu oftere indeklimasyge eller bygningsrelaterede symptomer, BRS. Der findes ingen dokumenteret dosis-respons sammenhæng mellem skimmelsvampe i en bygning og symptomer, og der er ikke nogen officiel grænse for, hvad der er acceptabelt eller sundhedsskadeligt. Epidemiologiske undersøgelser har dog vist øgede slimhinde- eller almene symptomer, hvor der har været fugt eller vækst af skimmelsvampe (Valbjørn & Kousgård, 1986) og (Bornehag et al., 2000). Der er endvidere fundet overensstemmelse imellem gulvstøvs indhold af skimmelsvampe og disse symptomer (Meyer et al., 2002). Desuden findes en række enkelttilfælde, hvor personer med kraftige symptomer har fået det langt bedre ved at blive fjernet fra det skimmelangrebne miljø. Skimmelsvampene er generende, når de er i vækst på fugtige materialer, men under og efter udtørring øges afgivelsen af svampedele til luften. En stor del falder ned på gulvet og blander sig med andre støvpartikler, hvorefter støvet hvirvles op igen. På grund af termisk opdrift kan svampedelene føres til indåndingszonen, hvor de kan komme i kontakt med slimhinder og luftveje hos de personer, der opholder sig i de berørte rum. Personer med luftvejsallergi, fx pollen- eller mideallergi, kan få forstærket deres allergisymptomer, når de udsættes for støv med mange skimmelsvampesporer. Sporerne kan også påvirke immun- 10

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn

Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Ole Valbjørn Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger Ole Valbjørn By og Byg Anvisning 204 Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger

Læs mere

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater

By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger. Formidling af forskningsprogrammets resultater By og Byg Resultater 020 Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Skimmelsvampe i bygninger Formidling af forskningsprogrammets resultater Suzanne Gravesen Peter A. Nielsen

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning 1. udgave 2012 11 0,034 56 0,005 45,45 0,022 1,088 0,00045 0,002 2200 0,6875 Efterisolering af småhuse energibesparelser og

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte

bliver styret via brugernavn og adgangskode, som sekretariatet tildeler den enkelte Indhold Årsberetning 2 Skader på kviste beklædt med zink 2 Forbehold 3 Præklusivt Proklama 3 Fugt problemer i træhuse 3 ERFA-grupper og information 4-5 Tilstandsrapport eller Byggeteknisk gennemgang? 5

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE

FUGT OG SKIMMELSVAMPE TEMA Fugt og skimmelsvampe Branchevejledning FUGT OG SKIMMELSVAMPE Sådan gør I, når I opdager fugtskader og skimmelsvampe - og sådan kan I forebygge, at skaden sker Især til skoler og daginstitutioner

Læs mere

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader

By og Byg Dokumentation 025 Fugtsikre træfacader. Fugtindhold i højisolerede træfacader By og Byg Dokumentation Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Fugtsikre træfacader Fugtindhold i højisolerede træfacader Tove Andersen Peder Fynholm Morten Hjorslev Hansen Asta Nicolajsen

Læs mere

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt

By og Byg Dokumentation 058 Måling på alternative isoleringsmaterialer. Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt By og Byg Dokumentation 8 Måling på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Målinger på alternative isoleringsmaterialer Borup Seniorby - et demonstrationsprojekt Torben

Læs mere

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold

1/03. Bedre information til køber og sælger. Indhold Indhold Aktuelt 2 Obligatorisk 3 Obligatorisk 4 Aktuelt 5 Spørgsmål og svar 6 Publikationer og udgivelser 6 Kurser og konferencer 7 Statistik 8 H U S E F T E R S Y N N Y T 1/03 Bedre information til køber

Læs mere

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked

SKIMMELSVAMPE HVIS DU VIL VIDE MERE. Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar besked HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger (By og Byg Anvisning

Læs mere

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning Branchevejledning Fugt & skimmelsvamp Om fugtskader og skimmelsvampe og hvordan de kan undgås og udbedres. Især på uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Undervisning & Forskning Social & Sundhed

Læs mere

Biorid-systemet i praktisk anvendelse

Biorid-systemet i praktisk anvendelse Biorid-systemet i praktisk anvendelse Udført for: KEFA International DK Att. Michael Schaffalitzky Brøndgade 14 4000 Roskilde Udført af: Anne Pia Koch Taastrup, den 19. juli 2006 Byggeri Titel: Bioridsystemet

Læs mere

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger

SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger SBi-anvisning 240 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger 1. udgave 2012 30 20 10 0-10 Efterisolering af småhuse byggetekniske løsninger Eva B. Møller SBi-anvisning 240 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013

SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010. 3. udgave 2013 SBi-anvisning 230 Anvisning om Bygningsreglement 2010 3. udgave 2013 Anvisning om Bygningsreglement 2010 Ernst Jan de Place Hansen (red.) SBi-anvisning 230, 3. udgave Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer

Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer By og Byg Anvisning 207 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer 1. udgave, 2003 Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Anvendelse af alternative isoleringsmaterialer Carsten Pedersen Ernst

Læs mere

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ

TEK BYG. Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ TEK BYG Fugt - BR 08 Screening af ejendomme Ny SBI-anvisning Fugtige kældre Skjult skimmelvækst Råd i træ MBK Paradigma - Beton Fugtmåling i træ 2009, nr. 2 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut,

Læs mere

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen

Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov. Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen Levetider af bygningsdele - analyse af målgruppens behov Kim Haugbølle Birgitte Dela Stang Niels Haldor Bertelsen Morten Hjorslev Hansen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2003 Titel Levetider af

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

HVIS DU VIL VIDE MERE

HVIS DU VIL VIDE MERE HVIS DU VIL VIDE MERE Advice a/s SKIMMELSVAMPE www.skimmel.dk Information, gode råd og mere materiale om skimmelsvampe Hvordan ser de ud? Hvordan undgår man dem? Hvordan fjerner man dem? Her får du klar

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

SKIMMELSVAMP. Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale

SKIMMELSVAMP. Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale 2012 Carina Holst Jensen Aalborg Universitet Jura Kandidatspeciale SKIMMELSVAMP Speciale behandler boligkøberens retsstilling, når denne konstaterer, at boligen indeholder skimmelsvamp, som køber ikke

Læs mere

By og Byg Resultater 026 Lavt elforbrug til ventilation. Gode råd i projekteringsfasen

By og Byg Resultater 026 Lavt elforbrug til ventilation. Gode råd i projekteringsfasen By og Byg Resultater 026 Lavt elforbrug til ventilation Gode råd i projekteringsfasen Lavt elforbrug til ventilation Gode råd i projekteringsfasen Lennart Jagemar Niels C. Bergsøe By og Byg Resultater

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Steen Holdt Køgevej 80 4000 Roskilde 15. november 2010 \\dmwclus\dmw_docs\1387227\1330396_405623_led10_011.docx Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Eriksvej 36+38, 4000 Roskilde

Læs mere

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger

Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger Vejledning om forebyggelse af og fremgangsmåde ved mistanke om eller konstatering af skimmelsvamp i tjenesteboliger 27. maj 2014 Stifterne, Præsteforeningen, Provsteforeningen og Landsforeningen af Menighedsråd

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere