Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej 1-3 8600 Silkeborg. Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium"

Transkript

1 Regionshuset Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Hospitalsenhed Midt Regionshospitalet Silkeborg Falkevej Silkeborg Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel Notat vedr. Indeklima - skimmelsvamp Ortopædkirurgisk Ambulatorium På baggrund af en borgerhenvendelse til Regionsrådet den 21. januar 2014 vedrørende formodning om skimmelsvamp på nogle misfarvede loftsplader i ambulatoriet i Ortopædkirurgisk Ambulatorium, har Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø sammen med arbejdsmiljøkonsulent Karsten Frerks fra HR-afdelingen, Regionshospitalet Midt og sektionsleder Daniel Andersen, Teknisk afdeling, Regionshospitalet Midt undersøgt, om der er vækst af skimmelsvamp på baggrund af en vandskade fra Nærværende rapport giver en vurdering af resultaterne af denne undersøgelse. Dato Version II. Rev Anne Mette Hansen Tel Sagsnr Side 1 På baggrund af henvendelsen fra borgeren blev det besluttet at gennemføre overflademålinger for skimmelvækst i lokalet, samt materialefugtmålinger i tagkonstruktionen. Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø ved bygningsingeniør Anne Mette Hansen besøgte afdelingen den 27. januar og besigtigede bygningen sammen med Teknisk afdeling. Der blev foretaget målinger efter autoriserede metoder. Fysiske forhold Ortopædkirurgisk Ambulatorium ligger i en bygning med fladt tag, der er sammenbygget med hovedbygningen. Der var i 2009 en vandskade i denne bygning på grund af utætheder i tagkonstruktionen. Tagkonstruktionen blev på daværende tidspunkt renoveret og konstruktionerne udtørret. Dog blev loftpladerne, der også var vandskadet, ikke udskiftet. Ved renoveringen blev almindelig praksis fulgt, ved at alle våde materialer blev fjernet, hvilket var isolering og tagpap, og tagkonstruktionen blev genopbygget med nyt undertag, isolering og tagpap. Målinger Ved besigtigelsen blev der foretaget målinger med en fugtmåler, der kan måle fugt i materialer. Dette blev foretaget på vægge og i tagkonstruktion i det venteværelse, hvor misfarvninger af loftsplader findes. Desuden blev foretaget 5 stk. test for vækst af skimmelsvamp ved en MycoMeter Test. MycoMeter-testen anvendes til at bestemme mængden af svamp, der er til stede på et givet materiale. Metoden er baseret på detektion og kvantificering af et enzym, som findes i både mycelium og sporer hos alle skimmelsvampe. (Kilde: Teknologisk Institut).

2 Resultat af målinger Fugtmålinger, materialefugt: Nr. Placering Procent vandindhold 1 Væg, cement 1 % 2 Væg, krydsfiner 14 % 3 Tag, krydsfiner % 4 Spær, limtræ 10 % 5 Loftplade, mineraluld For porøst til at kunne foretage materialefugtmåling Samtlige målinger ligger inden for de normale fugtværdier for de pågældende materialer se Vurdering af målinger nedenfor. MycoMeter Tests (bilag 2): Testen viste, at der i 3 ud af 5 prøver er et niveau af skimmelsvampe, der ikke overstiger det normale baggrundsniveau, hvilket vil sige MycoMeter-tal < 25. Det er prøve 2 på væg, prøve 3 på tag samt prøve 4 på spær. En af prøverne viser et niveau af skimmelsvampe over det normale baggrundsniveau, hvilket vil sige MycoMeter-tal mellem 25 og 450. Det er prøve nr. 1 på væg. Den sidste prøve viser massiv vækst af skimmelsvamp, hvilket vil sige MycoMeter-tal > 450. Det er prøve nr. 5 på loftplade. Vurdering af målinger Nedenstående graf er kopieret fra By og Byg Anvisning 204, Undersøgelse og vurdering af fugt og skimmelsvampe i bygninger. Grafen angiver sammenhængen mellem absolut fugt, relativ fugt og temperatur. Der er risiko for skimmelsvampevækst i det grå område. Fugtmålinger, materialefugt: Nr. Placering Procent vandindhold Normale fugtværdier* Kritisk fugtværdi for skimmelvækst KILDE SBI 95 1 Væg, cement 1 % 3 % % 2 Væg, krydsfiner 14 % 9 % +/- 3 % % 3 Tag, krydsfiner % 9 % +/- 3 % % 4 Spær, limtræ 10 % 9 % +/- 3 % % 5 Loftplade, mineraluld For porøst til at kunne foretage materialefugtmåling * ved 20 0 C og 65% RH % Side 2

3 Materialefugtmålingerne viste, at fugtværdierne ligger på de normale værdier for materialerne, og langt under den kritiske grænse for skimmelvækst. Det betyder, at materialerne er udtørret efter tagrenoveringen, og der er ingen risiko for ny skimmelvækst. MycoMeter testene viser, at loftpladerne har været angrebet af skimmelvækst. En opmåling af det område, hvor der er konstateret vækst, har vist, at det sammenlagt er et areal mindre end 0,25 m 2.. Det vil sige, at den konstaterede forurening ligger under den grænse, hvor man som tommelfingerregel skal være opmærksom i forhold til renovering og rengøring. Se bilag 1. Prøve nr. 1, der viste et niveau over det normale baggrundsniveau, vurderes ikke at være kritisk, da værdien er lav, og materialerne nu er helt tørre. Dette er dårlig vækstbestigelse for skimmel og derved kun en svag risiko for vækst. (Kilde By og Byg Anvisning 204) Anbefalinger Den almindelige praksis ved skimmelsanering er først og fremmest at finde fugtproblemet, og derefter at fjerne skimmelvæksten. Når fugtproblemet er løst, som i dette tilfælde med en ny tagkonstruktion, skal de tilbageværende materialer udtørres og skimmelvækst skal fjernes. (Kilde: De pågældende loftplader er fjernet, og nye er sat op, og der er som tidligere beskrevet foretaget materialefugtmålinger af tagkonstruktionen. Disse målinger viste, at materialerne i tagkonstruktionen er udtørret. For den videre sanering anbefales følgende: - Lokalet skal rengøres. Da der er tale om en mindre forurening og sanering, skal det pågældende lokale og møbler og andre genstande blot have en almindelig grundig rengøring. (Kilde: Skimmel.dk) - Metalskinner, der bærer loftpladerne, skal have en almindelig rengøring - Tilstødende lokaler skal have en almindelig rengøring for at sikre, at der ikke sker spredning - Cementvæg over loft (ved prøve nr. 1) kan evt. afvaskes med Rodalon for at fjerne eventuelle skimmelsporer. Husk sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med Rodalon - Bygningen bør inspiceres ved jævne mellemrum for at sikre, at den holdes tør Dette notat er udarbejdet af: Lisbet Harder cand. scient. Anne Mette Hansen Bygningsingeniør Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Region Midtjylland Side 3

4 Bilag 1 SBI Anvisning 224, samt By og Byg Anvisning 204 og 205 giver nogle gode anvisninger til håndtering af problemer med fugt og skimmelsvamp. Sikkerhedsforhold Det skal angives, at man ved håndtering af skimmelsvamp inficerede bygninger skal overholde gældende sikkerhedsregler til beskyttelse af personer, som skal udføre renoveringen. Principielt kan følgende generelle retningslinjer opstilles: - Rør ikke ved skimmelangrebne materialer med bare hænder - Undgå at få skimmelsvampesporer eller mycelium i øjnene - Indånd ikke skimmelsvampesporer eller stoffer herfra. Kasserede, skimmelangrebne materialer, støvsugerposer og klude skal opsamles og bortskaffes. Generelt om skimmelsvampe Skimmelsvampesporer findes overalt, både ude og inde, og skimmelsvampe vokser, hvor de rette vækstbetingelser er til stede, dvs. fugt og næring. Mindre angreb ses i mange boliger, f.eks. på vinduesbundstykker eller på fuger i vådrum. Fugtproblemer skyldes ofte en kombination af byggetekniske problemer og uhensigtsmæssig brugeradfærd. 1 2 Vedvarende fugt og skimmelsvampevækst på indre overflader og i bygningskonstruktioner kan give anledning til helbredsproblemer, og bør derfor undgås eller minimeres (WHO). Viden om sammenhænge mellem eksponeringens størrelse og helbredseffekter hos mennesker er dog sparsom, således at der ikke kan opstilles videnskabeligt fuldt underbyggede retningslinjer eller grænseværdier for, hvor længe ophold i bygninger med forskellige grader af fugt og skimmelsvampevækst er uproblematisk. Helbredsproblemerne varierer endvidere alt efter, om personerne tilhører en særligt følsom gruppe eller ej. 3 Hvis man er disponeret for allergi, kan man udvikle skimmelsvampeallergi med astma, høfeber eller evt. astmaeksem. I Danmark er der 10 15% af befolkningen, der enten har allergi eller anlæg for at udvikle det. Af disse har ca. 8% af voksne allergikere og 25% af børneallergikere allergi overfor skimmelsvampe. Hos personer, der ikke har allergi, ses ofte andre symptomer end hos luftvejsallergikere. De almindeligste er hovedpine, træthed, slimhindegener som stoppet næse, gentagne luftvejsinfektioner og kvalme. Nogle mennesker, der bliver meget syge i deres bolig, kan blive næsten symptomfrie, når de kommer væk fra boligen, eller hvis denne bliver skimmelrenoveret. 4 Som tommelfingerregel skal man i en bolig være særligt opmærksom, hvis det angrebne område udgør mere end 0,25 m 2. Som nævnt kan også raske mennesker få symptomer, men det er dog sjældent i alvorlig grad. 5 1 Andersen, Birgitte, Lektor, DTU Systembiologi i tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab (ISSN: ), vol: 4, pages: 6-9, Sundhedsstyrelsen Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampevækst (2009). 3 Sundhedsstyrelsen Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvampevækst (2009). 4 Seniorkonsulent Klamer, Morten, Træ og Miljø, Teknologisk Institut (2013). 5 (Landsbyggefonden, Grundejernes Investeringsfond og Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet København) (2014). Side 4

5 Når skimmelsvampene har vokset sig kraftige, begynder de at danne sporer, som spredes til omgivelserne. Det samme gør ældre dele af selve svampen. Sporerne og hyferne indeholder forskellige stoffer, der dels kan give allergi eller påvirke immunforsvaret. Alle skimmelsvampearter indeholder disse stoffer og kan derfor give allergi, hvis man udsættes for dem i længere tid. Derudover kan skimmelsvampe danne mange forskellige faste stoffer, som har en biologisk funktion for svampen i det miljø, de produceres i (fx beskyttelse af sporerne mod insekter). De kan være mere eller mindre giftige overfor mennesker. De mest giftige svampestoffer kaldes mykotoksiner, og mange af dem har vist sig at være kræftfremkaldende, når vi indtager dem gennem føden. Forskellige skimmelsvampearter producerer forskellige mykotoksiner, der kan have forskellige helbredseffekter på mennesker. 6 Svenske undersøgelser har vist, at der næsten altid dannes mykotoksiner ved skimmelsvampeangreb. Desuden påviser undersøgelsen, at mykotoksiner frigives til luften fra skimmelangrebne overflader. Ikke mindst når svampen tørrer. 7 En død skimmelsvamp kan derfor være lige så farlig som en levende. 8 Forskere fra bl.a. Danmarks Tekniske Universitet påpeger dog, at man ikke ved, hvor store mængder svampegifte, der skal til for at gøre folk syge.»det er ikke nok at påvise, at der er mykotoksiner. Vi ved stadig ikke nok om, hvordan de virker i cellerne og ikke mindst hele organismen, eller hvor store mængder der skal til for at gøre folk syge. Hvis vi vidste det, så kunne vi fastlægge en grænse, der sagde: Nu skal vi renovere. Det ville være utroligt nyttigt. Men det kan disse undersøgelser ikke i sig selv hjælpe med.«9 6 Andersen, Birgitte, Lektor, DTU Systembiologi i tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab (ISSN: ), vol: 4, pages: 6-9, Bloom E, Bal K, Nyman E, Must A, Larsson L; Appl Environ Microbiol; 2007 Jul;73(13): Epub 2007 May 4; Mass spectrometry-based strategy for direct detection and quantification of some mycotoxins produced by Stachybotrys and Aspergillus spp. in indoor environments. 8 Andersen, Birgitte, Lektor, DTU Systembiologi i tidsskriftet Aktuel Naturvidenskab (ISSN: ), vol: 4, pages: 6-9, Nielsen, Kristian Fog Lektor, DTU Systembiologi i tidsskriftet Ingeniøren Forskere finder mykotoksiner i indendørsluft af Ulrik Andersen (2007). Side 5

6 Bilag 2 Side 6

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet

Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Vejledning om håndtering af fugt i byggeriet Eva B. Møller (Red.) Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet December 2010 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 4 1

Læs mere

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed RF- - Kvalitet & grundighed Velkommen til Velkommen har historie tilbage til 1987, med generationsskifte i 2005. Med løbende nye tiltag og opgradering af vores serviceniveau leveres i dag en bred vifte

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt

Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt NYHEDSBLAD FRA GI Nr. 4 2012 Indvendig isolering uden fugtproblemer Det lykkedes i nyt forsøgsprojekt Ny viden om ventilation af skunkrum Koks gav vigtig viden Sent i forløbet gik det op for folkene bag

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning

SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning SBi-anvisning 239 Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning 1. udgave 2012 11 0,034 56 0,005 45,45 0,022 1,088 0,00045 0,002 2200 0,6875 Efterisolering af småhuse energibesparelser og

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse

Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Tips til taget - renovering og vedligeholdelse Løbende reparationer og vedligeholdelse af taget er nødvendige for at bevare ejendommens værdi og undgå vandskader, råd- og svampeangreb. Her er nogle gode

Læs mere

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme

Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme ,,5BI-?aD~ Forebyggelse af ~ svampeangreb i ældre etageejendomme SBI ANVISNING 131. STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT 1982 Forebyggelse af svampeangreb i ældre etageejendomme KAARE KJERULF STATENS RVGr;FFOR~I{NINr,RINSTITUT

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1

TEK BYG. PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling. 2009, nr. 1 TEK BYG PCB Videnkuponer MBK Online Efterisolering Skimmel i tag EnergyFlexHouse Fugtmåling 2009, nr. 1 TEK BYG - Gode råd fra Teknologisk Institut, Byggeri Det tværfaglige samarbejde mellem Center for

Læs mere

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M

Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed. Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! I N S T I T U T I O N E R O G M A G A S I N O M Alex... ALEX..! AAAALEEEX..! Dårligt indeklima giver træthed, koncentrationssvigt og et utilfredsstillende arbejdsmiljø... Her...her...her..! Giv indeklimaet fuld opmærksomhed M A G A S I N O M B E D R

Læs mere

Værd at vide om hudpriktest

Værd at vide om hudpriktest 3 Hvad er allergi? Allergi er den hurtigst voksende folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen i Danmark lider af allergisk høfeber. De mest almindelige symptomer på høfeber er gener fra øjne og luftveje

Læs mere

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU

Claus F. Jensen og Svend Svendsen BYG DTU 2. udgave af TOR-anvisning 22 Af civilingeniør Tommy Bunch-Nielsen Tagpapbranchens Oplysningsråd Tagpapbranchens Oplysningsråd har netop udsendt 2. udgave af TOR-anvisning 22, 1. udgave udkom i 1997. Anvisningens

Læs mere

Indeklimaforhold ved energirenovering

Indeklimaforhold ved energirenovering Indeklimaforhold ved energirenovering Thomas Witterseh, Lis Winther Funch, Ditte Marie Jørgensen, Vagn Holk Lauridsen, Christian Drivsholm, Christian Grønborg Nicolaisen, Bent Kofoed, Carsten Johansen,

Læs mere

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten

Fyr med god samvittighed. skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Informationsbrochure fra skorstensfejerlauget om miljødebatten Fyr med god samvittighed Debatten om brændefyring og miljø har verseret i Danmark i flere år uden, at nogen er blevet

Læs mere