Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering."

Transkript

1 Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning Efter aftale har vi besigtiget ovennævnte lejemål og underliggende kælder med henblik på at undersøge, om der kan konstateres skimmelvækst i gulvkonstruktion i køkken. Undersøgelsen blev foretaget af undertegnede Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri den 31. oktober Til stede var lejer Sanne Frideriche Beyer og Klaus Hansen, LLO. Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Beboeren har nogle helbredsmæssige gener ved ophold i lejligheden og er i den forbindelse undersøgt af speciallæge, som angiveligt skønner, at beboeren er påvirket af skimmelsvampe. Data og informationer Der er udleveret en del dokumenter i sagen: - Skrivelse fra Frederiksborg Andelsboligforening til adv. Vang-Lauridsen dateret 6. juni Skrivelse fra Frederiksborg Andelsboligforening til adv. Vang-Lauridsen dateret 22. august Skrivelse fra Frederiksborg Andelsboligforening til adv. Vang-Lauridsen dateret 8. september Skrivelse fra Anja Munch Harbo til Bente Jersie Jensen dateret 14. september Skrivelse fra LLO til adv. Vang-Lauridsen dateret 17. september 2006.

2 - Skrivelse fra Frederiksborg Andelsboligforening til adv. Vang-Lauridsen dateret 19. september Skrivelse fra Sanne F. Beyer til Frederiksborg Andelsboligforening af 22. september Skrivelse fra Sanne F. Beyer til Frederiksborg Andelsboligforening af 27. september Brev fra Frederiksborg Andelsboligforening til Sanne F. Beyer dateret 6. oktober vedlagt skrivelse fra Jørgen Bech-Andersen dateret 29. september Skrivelse stilet til boligkommissionen fra Sanne F. Beyer dateret 8. oktober Skrivelse fra læge Henrik Alsbæk til Sanne F. Beyer dateret 12. oktober Rapport fra Hussvamp Laboratoriet ApS dateret 5. maj Rapport fra Hussvamp Laboratoriet ApS dateret 4. juli Rapport fra Hussvamp Laboratoriet ApS dateret 12. juli Rapport fra Hussvamp Laboratoriet ApS dateret 20.september Rapport fra Hussvamp Laboratoriet ApS dateret 29.september Formål Undersøgelsen havde til formål at dokumentere, om der kan konstateres vækst af skimmelsvampe i gulvkonstruktionen i køkken. Analyse- og målemetoder Der er foretaget en visuel besigtigelse af kælderrum under lejlighedens køkken samt af selve lejemålet. Der er foretaget fugtmålinger med GANN-måler og elektrisk træfugtighedsmåler. Der er udtaget MycoMeter-prøver og aftryksprøver i gulvkonstruktionen til undersøgelse af skimmelvækst. Besigtigelse Ved besigtigelsen assisterede Klaus Hansen, LLO. Sammenfatning I kælderrum under køkken kunne det konstateres at etageadskillelsen er et betonelementdæk. Der var aftegninger af mindre misfarvede områder på loftet langs en samling, hvor vand har kunnet trænge igennem. Misfarvningerne var på tværs af køkkenets gulvareal. Afstanden herfra til facade blev målt. Der kunne ikke konstateres nogen opfugtning. I køkken blev der målt afstand fra ydervæg til samling af betonelement svarende til den synlige vandskade i kælder og på dette sted var der også synlige misfarvninger af parketgulv under køleskab, se bilag 3 foto 1 og 2. Der blev der åbnet til gulvkonstruktion for nærmere undersøgelse, se foto 3 og repareret efterfølgende, se foto 4. Der blev målt træfugtighed i konstruktionen, og der var ikke forhøjet træfugtighed. 2

3 Der blev taget MycoMeter-prøve på betondækkets overside, som viser massiv forekomst af skimmelvækst - kategori C, se bilag 2. Da lejer har helbredsgener, ifølge lægeudtalelse forårsaget af påvirkning fra skimmelvækst, blev der taget aftryksprøver til analyse af skimmelforekomsten. Resultatet viser massiv forekomst af især Penicillium på betondækkets overside, på oversiden af Rockwool og på undersiden af trægulvet, se bilag 1. Vurdering Der har været foretaget en skimmelrenovering af gulvkonstruktionen i den højre side af køkkenet ind mod badeværelse, hvor dele af gulv er udskiftet, og der er afrenset med Klorin. I rapport af 5. maj anbefaler Hussvamp Laboratoriet at udskifte gulvet i køkkenet efter, at betonpladerne er afrenset med Klorin. I rapport fra Hussvamp Laboratoriet ApS dateret 4. juli 2006 er resten af lejligheden undersøgt ved aftryk af støvede overflader. Konklusionen er, at kimbelastningen er høj, men at der er almindelig støvforekomst i lejligheden generelt. I rapport fra Hussvamp Laboratoriet ApS dateret 12. juli 2006 refereres til målinger af luftfugtighed og temperatur og resultaterne ligger inden for det normale. I rapport fra Hussvamp Laboratoriet ApS dateret 20. september 2006 beskrives, at man har været til stede ved oplukning af gulvet og, at dørene til øvrige rum blev tapet til. Man har kvalitetssikret afrensningen ved anvendelse af PRO-Clean og godkendt arbejdet. Sluttelig rapporteres igen kort, at arbejdet er kvalitetssikret og godkendt i rapport fra Hussvamp Laboratoriet ApS dateret 29. september Vores undersøgelse dokumenterer imidlertid, at der er kraftig skimmelvækst i den anden side af gulvet under køleskab. Der er endvidere konstateret kraftig forekomst af skimmelsvampen Penicillium i alle lag i konstruktionen på overside af betonen, på Rockwoolen og på gulvunderside. Det må derfor forventes, at skimmelsvampesporerne er godt spredt i gulvkonstruktionen. Der er ingen indikation af, at der på undersøgelsestidspunktet er nogen fugtkilde længere, men ifølge det oplyste og sagens akter har der været vandskade fra tidligere dybfryser, som foregående lejer havde haft stående langs væg mod badeværelse. Omfanget af skimmelvæksten kunne ikke klarlægges. 3

4 Vi anbefaler, at der udføres en fornyet afrensning af skimmelsvampe. Det nærmere omfang kan bestemmes ved udførelse af tilsvarende undersøgelser, som her beskrevet, eller afrensningen udføres i hele køkkenet med undersøgelse af randområde mod stue og værelser. Vi anbefaler følgende: Gulv i hele køkkenet optages, isolering kasseres, betondæk renses ved tørdampafrensning, og nyt gulv lægges. Alternativt optages og renses i det omfang, som yderligere undersøgelser har dokumenteret er inficeret. Prisen for yderligere undersøgelser, som efterlader huller i trægulvet, skal dog opvejes mod en total udskiftning. Følgende firmaer udfører afrensning efter skimmelsvampeangreb: Abvac, telefon: ISS, telefon: Micro clean, telefon: Afrensningsarbejdet kontrolleres ved MycoMeter-test med udfaldskrav kategori A. Nødvendige sikkerhedsforanstaltninger tages under arbejdets udførelse, så skimmelsvampesporer ikke spredes, se vedlagte bilag om råd til håndværkere. Vi gør opmærksom på, at skimmelvækst både i vækst og i tør tilstand - i bygninger kan udgøre en risiko for helbredsgener, jf. Sundhedsstyrelsens publikation: "Helbredsproblemer ved fugt og skimmelsvampe i bygninger", Vi bistår gerne ved yderligere undersøgelse og kvalitetskontrol af afrensningsarbejdet. Venlig hilsen Teknologisk Institut, Byggeri Anne Pia Koch Cand. scient. Direkte telefon Direkte telefax c.c. Sanne F. Bayer, Helleskovhelet 48, st.th., 3400 Hillerød 4

5 Bilag 1. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe Aftryksprøver Aftrykspladen udtaget ved besigtigelsen er analyseret i laboratoriet. Pladen indeholder et skimmelsvampemedium (V8-agar tilsat antibiotika). I laboratoriet er pladen inkuberet i 1 uge ved 26 C, hvorefter de fremvoksede skimmelsvampe er identificeret ved mikroskopi. Analyseresultater er givet i nedenstående skema. Dyrkningssvar, aftryksprøver udtaget den 31. oktober 2006 Plade nr. Prøveudtagningssted CFU Skimmelsvampe 1 Køkken, etageadskillelse, på rockwool >100 Penicillium sp. 1 Rhizopus nigricans 2 Køkken, etageadskillelse, på beton >100 Penicillium sp. 2 Mucor racemosus 1 Mucor spinosus 2 Ulocladium oudemansii 3 Køkken, etageadskillelse, underside trægulv ~50 Peniicllium sp. 3 Mucor spinosus 5

6 Bilag 2. Laboratorieanalyse for skimmelsvampe MycoMeter-test Testen er baseret på detektion og kvantificering af et enzym som findes i både mycelium og sporer hos alle skimmelsvampe. Analyseresultater inddeles i 3 kategorier: A: MycoMeter-værdi 25. Niveauet af skimmelsvamp er ikke over normalt baggrundsniveau. B: 25 < MycoMeter-værdi 450. Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrundsniveau. Dette kan skyldes ophobning af svampesporer i støv og snavs eller tilstedeværelse af ældre udtørrede skimmelsvampe C: MycoMeter-værdi > 450. Niveauet af skimmelsvamp er langt over normalt baggrundsniveau. Resultatet i denne kategori måles på lokaliteter med højt niveau af skimmelsvamp (biomasse) og indikerer massiv vækst af skimmelsvamp Analyseresultat, MycoMeter-test udtaget den 31. oktober 2006 Prøvenr. Prøveudtagningssted MycoMeter-værdi Niveau 4 Køkken, etageadskillelse, beton 1398 C 6

7 Bilag 3. Fotos 1. Gulv under forkant af køleskab 2. Gulv under køleskab ved væg 7

8 3. Gulvprøve ved forkant af køleskab. 4. Repareret gulv efter prøvetagning. 8

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde

Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Roskilde Kommune Att.: Kim B. Petersen Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde 25. april 2012 475711_LED12_011 Fugt- og mikrobiologisk undersøgelse, Københavnsvej 95, 4000 Roskilde Efter aftale med Kim

Læs mere

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde

NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde NOTAT Fugtteknisk og mikrobiel gennemgang i 4 lejemål i Allehelgensgade 11, Roskilde Sag nr. 371-20 Notatet er udarbejdet den 20. august 2013 af Lotte Pia Uttrup. Sag 371_20 Rekvirent Roskilde Kommune,

Læs mere

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014

DMR Skimmel. 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 DMR Skimmel Regionshuset, Horsens Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Att.: Anne Mette Hansen Sags-nr.: Dato: 2014-0800-37 2014-06-16 16. juni 2014 Notat vedr. 2. kontrolundersøgelse

Læs mere

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune

Besigtigelsesrapport. Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014. Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum. Udført for Lemvig Kommune Besigtigelsesrapport Besigtigelse onsdag d. 30. april 2014 Gudumbro 12, 7620 Lemvig Matr. nr. 21l, Den sydlige Del, Gudum Udført for Lemvig Kommune 21. maj 2014 A. Indledning - formål med besigtigelsen

Læs mere

SKIMMELSVAMPE. i boligen

SKIMMELSVAMPE. i boligen SKIMMELSVAMPE i boligen FORORD Denne pjece handler om skimmelsvampe. Du kan læse om, hvor de lever, hvordan du fjerner dem, og hvordan du undgår skimmelsvampevækst i boligen. Pjecen henvender sig både

Læs mere

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE

TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE Til Humlebæk Boligselskab v/domea Dokumenttype Rapport Dato August 2014 Baunebjerghuse TILSTANDSVURDERING BAUNEBJERGHUSE 1-2 Revision 00 Dato 15-08-2014 Udarbejdet af MARB, ABI Kontrolleret af BTA Godkendt

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens

HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR. Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens HVAD ER SKIMMELSVAMP? AFGANGSPECIALE TÜNDE BORBÉLY GUDE JENSEN BYGNINGSKONSTRUKTØR Vejleder: Jørgen Søgaard VIA University College Campus Horsens 24/10/2014 TEKNISK-MERKANTIL HØJSKOLE TITELBLAD RAPPORT

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger

HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik hos alment praktiserende læger 2006 HELBREDSPROBLEMER VED FUGT OG SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER om udredning og diagnostik

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52

Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 COWI A/S Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Kildeparken, afd. 50, 51 og 52 Juni 2011 Dokument nr. 69848-TR2 Revision

Læs mere

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm

Titusparken. Undersøgelse af klimaskærm Titusparken Undersøgelse af klimaskærm DOMINIA AS Studiestræde 50 Den 04.01.2010 1554 København V Tlf.: 3343 4500 / fax: 3343 4501 Sag nr. 3442 01 E-mail: dominia@dominia.dk Rapport udført af: Søren Elo

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed RF- - Kvalitet & grundighed Velkommen til Velkommen har historie tilbage til 1987, med generationsskifte i 2005. Med løbende nye tiltag og opgradering af vores serviceniveau leveres i dag en bred vifte

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Nørresundby. Udløbsdato 16-10-2015. Lb. nr. H-15-02518-0176. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: alborg kommune dresse Thistedvej 82 Postnr. 9400 Dato 16-04-2015 y Nørresundby Udløbsdato 16-10-2015 H-15-0-0176 Kommunenr./Ejendomsnr. 851-308393 Matrikel/Ejerlav: 39S Lindholm

Læs mere

Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner.

Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING. Parternes navne: DATO. Sagsøger E/F og A/B Trekroner. Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Københavns Byret Nytorv 25 1450 København K SKØNSERKLÆRING Syns- og skønssag E/F og A/B Trekroner RIOS A/S m.fl. Parternes navne: Sagsøger E/F og A/B

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Jørgen Johannes Nielsen. By Nyborg. Udløbsdato 30-04-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Jørgen Johannes Nielsen dresse Skovgyden 31 Postnr. 5800 Dato 30-10-2013 By Nyborg Udløbsdato 30-04-2014 H-13-0-0035 Kommunenr./Ejendomsnr. 450-3752 Matrikel/Ejerlav: 8B unslev By,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Søby Ærø. Udløbsdato 27-05-2015. Lb. nr. H-14-03497-0178. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Ærø Kommune dresse Østerbro 31 Postnr. 5985 Dato 27-11-2014 By Søby Ærø Udløbsdato 27-05-2015 H-14-0-0178 Kommunenr./Ejendomsnr. 492-3125 Matrikel/Ejerlav: 11K Søby By, Søby Internt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Viborg. Udløbsdato 07-11-2012. Lb. nr. H-12-02769-0104. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Søren Klejnstrup dresse Bekkasinvej 2 Postnr. 8800 Dato 07-05-2012 By Viborg Udløbsdato 07-11-2012 H-12-0-0104 Kommunenr./Ejendomsnr. 791-9014 Matrikel/Ejerlav: 162Z Viborg Markjorder

Læs mere

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp

Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning Anbefalinger for sundhedsfaglig rådgivning fugt og skimmelsvamp Personers ophold i bygninger med fugt og

Læs mere

Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2

Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2 Dagsorden for: Salling Provstiudvalg PU møde 28. februar 2014. Kl. 14.00 Mødested: Sallinggade, Skive Version: 2 Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Vedtægt Rybjerg kirkegård Sag: Vedtægt

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Skov- og Naturstyrelsen. By Hampen. Udløbsdato 12-08-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Skov- og Naturstyrelsen dresse Palsgårdvej 10 Postnr. 7362 Dato 12-02-2015 By Hampen Udløbsdato 12-08-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 756-1624 Matrikel/Ejerlav: 1g Palsgård, Nr. Snede

Læs mere

Alternativ isolering - undgå byggeskader

Alternativ isolering - undgå byggeskader Alternativ isolering - undgå byggeskader 14,0 C 10 SP02 5 SP01 0-4,7 C Figur 6.2.1 Hørmåtter på loft Figur 6.2.2 Termografi af hørmåtter på loft Teknologisk Institut Byggekomponenter Kongsvang Allé 29

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Lejre. Udløbsdato 19-12-2015. Lb. nr. H-15-02897-0098. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Poul Rævdal dresse Rødkildebanken 13 Postnr. 4320 Dato 19-06-2015 By Lejre Udløbsdato 19-12-2015 H-15-0-0098 Kommunenr./Ejendomsnr. 350-11887 Matrikel/Ejerlav: 4DO Højby By, Rorup

Læs mere

VIDENKUPON PAPIRULD DANMARK A/S EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING.

VIDENKUPON PAPIRULD DANMARK A/S EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING. PAPIRULD DANMARK A/S VIDENKUPON EFTERISOLERING MED PAPIRULD I BYGNINGER STABILITETS-/EFFEKTIVITETSUNDERSØGELSE OG METODEOPTIMERING Oktober 2012 Papriuld Danmark A/S Brødeskovvej 40 3400 Hillerød L & M

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Svend Aage Sundenaes. By Roskilde. Udløbsdato 11-12-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Svend age Sundenaes dresse Hyldeholm 8 Postnr. 4000 Dato 11-06-2015 By Roskilde Udløbsdato 11-12-2015 H-15-0-0228 Kommunenr./Ejendomsnr. 265-47335 Matrikel/Ejerlav: 12NV Veddelev

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Merete og Peter Verner Krogh. By Ølstykke. Udløbsdato 24-04-2013. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Merete og Peter Verner Krogh dresse Egevej 14 Postnr. 3650 Dato 24-10-2012 By Ølstykke Udløbsdato 24-04-2013 H-12-0-0210 Kommunenr./Ejendomsnr. 240-9715 Matrikel/Ejerlav: 7TD Udlejre

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: Gitte & Jesper Kinch Amossen. By Hillerød. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. for ejendommen Sælger: Gitte & Jesper Kinch mossen dresse Petersborgvej 20 Postnr. 3400 Dato 03-04-2014 By Hillerød Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0086 Kommunenr./Ejendomsnr. 219-61390 Matrikel/Ejerlav:

Læs mere

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport

Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Advarsel for alvorlige fejl i en tilstandsrapport Scan-jour 2008 Afgørelse: Der tildeles herved beskikket bygningssagkyndig en advarsel for alvorlige fejl i tilstandsrapporten H 06- -0037 af 2006, jf.

Læs mere