Dansk Ventilations- og Industrirengøring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Ventilations- og Industrirengøring"

Transkript

1 Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Virksomheden 3 Samfundsansvar 4 Services 5 Industrirengøring 6 Specialrengøring i PUR-industrien 7 Hovedrengøring 8 Skimmelsvamp 9 Affugtning 10 Ventilationsrensning 11 Graffitirens 12 Facaderens 13 Tørisblæsning 14 Ejendomsservice 15 Total filter-løsning 16 Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

3 Virksomheden Dansk Ventilations- & Industrirengøring er en servicevirksomhed og filterleverandør med kontorer i Aalborg og Aarhus. Virksomheden blev etableret i 2005 af Jens Bøje. Vore medarbejdere engagerer sig fortroligt i kundens problemstilling, og i tæt samarbejde løser vi opgaver effektivt og til tiden. Vi leverer ligeledes personaliserede 24/7 helhedsløsninger til et bredt segment af kunder i den danske industri. Vor vigtigste ressource er vore medarbejdere, hvorfor vi konstant arbejder på at dygtiggøre os gennem målrettet struktureret efteruddannelse internt og eksternt. Vore specialister kan efter ønske levere komplette dokumentations- samt foto/videorapporter, for at optimere arbejdsprocesser og visualisere evt. fejl, mangler og problemstillinger, Deres virksomhed måtte have. Effektivitet, kvalitet, miljøoptimering (tilpasset virksomhedens ISO 14000/OHSAS standard) samt konkurrencedygtige priser er de bærende elementer i vort daglige virke. Vi arbejder med de nyeste innovative miljøvenlige produkter og har i dag udviklet banebrydende skånsomme rengøringsteknikker samt f.eks udskiftet skrappe opløsningsmiddelsprodukter til PUR industrien med effektive bioteknologiske vandbaserede enzymsæber. Sikkerhed for vore medarbejdere, kunder og sikkerhed for miljøet er dvi s DNA. Kontakt os for en uforpligtende samtale og få et tilbud på, hvad vi kan gøre for Deres virksomhed. Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

4 Samfundsansvar Hos Dansk Ventillations- og Industrirengøring er samfundsansvar ikke kun teori, men noget vi praktiserer i vort daglige arbejde. Arbejdet som underleverandør stiller store medarbejder- og miljøkrav til vor virksomhed, der primært arbejder med store danske og internationale industrielle virksomheder, som følger ISO 26000, eller er underlagt DS Vort Corporate Social Responsibility program indebærer en bred vifte af forskellige tiltag: - Ledelse og medarbejdere efterlever dvi s grundværdisæt: oprigtighed, punktlighed, kvalitet samt social- og miljømæssig ansvarlighed. - Vor virksomhed og medarbejdere overholder loven om arbejdsmiljø og skiller sig altid af med problematisk affald på en ansvarlig måde. - Vore produkter er alle miljøcertificerede. - Vi rådgiver altid vore kunder til at vælge den mest bæredygtige miljø- og økonomiske løsning, til den givne opgave. - Vi udvikler konstant nye kreative bæredygtige innovative tiltag og værktøjer til gavn for vore medarbejdere, kunder og miljøet. - Vi støtter lokallivet i vore nærområder. Af fremtidige konkrete forbedringer i vort samfundsansvar kan nævnes: - Anvendelse af stenpapir til vore trykte materialer. - Købe bæredygtig strøm produceret af vindmøller til vore daglige faciliteter. - CO2-udledningsbalancere virksomheden med: Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

5 S E R V I C E S Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

6 Industrirengøring Dansk Ventilations- & Industrirengøring påtager sig den totale rengøring af virksomheders produktionsområder - enten løbende eller i forbindelse med halv- eller helårlig revision. Vi leverer også totalløsninger til hele virksomhedens rengøring, indeklima og ventilations/udsugningssystemer. Vi løser følgende opgaver i forbindelse med: - Højderengøring af alle rørføringer, kabelbakker mv. - Rengøring af malerkabiner - Specialrengøring i PUR-industrien - Rensning af luftindtag - Rensning af filtre - Levering af filtre (ventillation, trykluft og hydraulik) - Nedvaskning af siloer/tanke - Rengøring af maskinel - Rengøring og servicering af autoværksteder - Opskuring af gulve - Nedblæsning og opsamling af støv og snavs i svært tilgængelige områder - Rengøring efter olie- og kemikalieudslip - Tørisblæsning af produktionsmateriel Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

7 Specialrengøring i PUR-industrien Virksomheder, der arbejder med PUR og epoxy, ved at det er et særlig barskt og krævende detaljeorienteret miljø, hvor selv den mindste urenhed i specifikke komponenter eller produktionsområder kan få fatale konsekvenser i produktionskæden. Den rigtige rengøringspartner kan være af altafgørende betydning for produktionens succes. Dvi har sammen med vore samarbejdspartnere udviklet unikke systembaserede teknikker og miljøvenlige produktkombinationer til GRP-industriens helt specifikke behov. Produkterne, vi anvender, er fremstillet specielt til industrielle fabrikanter, der anvender PUR og epoxy som råmateriale. Vort seneste innovative tiltag består i at have udskiftet alle vore skrappe opløsningsmidler med effektive bioteknologiske vandbaserede enzymsæber og strippere, der effektivt angriber og rengør problematiske uønskede substanser og snavsede overflader. Vi leverer totalløsninger til dansk og international storindustri i form af: - Medarbejdere med erfaring i GRP-industriens helt specifikke behov. - Serviceaftaler, personaliseret til virksomhedens individuelle behov for ud- og indvendig vedligeholdelse og rengøring. - Totallevering af filtre (ventillation, trykluft og hydraulik). - Personaliseret signalafmærkning og samlebånd til danmarks mest konkurrencedygtige priser. - Konsulentydelser ved specifikke projekter; produktudvikling, miljøoptimering. - Dokumentations- samt foto/videorapporter for at optimere arbejdsprocesser og visualiserere evt. fejl, mangler og problemstillinger, Deres virksomhed måtte have. Kontakt os for en uforpligtende samtale og få et tilbud på, hvad vi kan gøre for Deres virksomhed. Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

8 Hovedrengøring Håndværkerrengøring, slutrengøring, oprydning Dansk Ventilations- & Industrirengøring påtager sig oprydning samt rengøring på byggepladsen - ude som inde. Til parcelhuse har vi udviklet et enestående koncept: 1. Fast m 2 -pris for indvendig slutrengøring 2. Fast timepris for opgaver ud over, hvad der ligger inden for slutrengøringen 3. Faste medarbejdere, der ikke beskæftiger sig med andet end parcelhusrengøring 4. Medarbejderne har den direkte kontakt med bygge- og projektlederne 5. Samme medarbejdere giver ensartet kvalitet og dermed ingen reklamationer 6. Hurtig kommunikation og fleksibel udførelse Etagebyggeri samt byggeri til industri/produktion er ofte kendetegnet ved store arealer. Her kan dvi hjælpe Dem med: 1. Oprydning (f.eks. fjernelse af gulvpap) 2. Diamant-afslibning af betongulve 3. Fejning 4. Støvsugning 5. Gulvbehandling 6. Aftørring af ventilationsrør og stålspær 7. Rengøring i administration 8. Vinduespolering Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

9 Skimmelsvamp Dårligt indeklima kan have mange årsager. Det kommer oftest i varme fugtige rum, der skaber en god grobund for skimmelvækst. Dansk Ventilations- & Industrirengøring har en årelang erfaring i at afdække og løse sådanne forhold. Skimmelsvampe Skimmelvækst opstår på bygningsdele, der er under påvirkning af fugt gennem længere perioder. En fugtig bygning skyldes ofte uhensigtsmæssige boligvaner, men der kan også være tale om fugtighed som følge af vandskader, konstruktionsfejl eller mangelfuld ventilation. Der kan f.eks. være tale om brud på vandførende rør, kondensdannelser på kolde overflader, manglende dampspærrer, manglende udluftning og lignende. Skimmelvækst ses ofte i skjulte konstruktioner f.eks. i isoleringen i flade tage, bag paneler på vægge, på bagsiden af gipsplader osv. Skimmelsvampeundersøgelser En skimmelsvampeundersøgelse omfatter typisk en gennemgang af bygningen for at afdække eventuelle forekomster af skimmelvækst. Ved undersøgelsen åbnes konstruktionerne, og der udtages materialeprøver. På laboratoriet undersøges prøverne, og der foretages dyrkninger med henblik på at artsbestemme de fundne skimmelsvampe. Der udarbejdes en rapportbeskrivelse af skadesomfang samt forslag til udbedring. Dansk Ventilations- & Industrirengøring udfører: - Bygningsbesigtigelser i forbindelse med råd/svamp. - Artsbestemmelse af råd/svamp i indsendte prøver. - Traditionelle og alternative behandlingsmetoder i forbindelse med udbedring af råd/svamp. - Kvalitetssikring i forbindelse med skadesudbedring. Efter endt udbedring skal der foretages en kvalitetskontrol af det udførte arbejde. Samarbejdspartnere: - Dansk Bygningsanalyse - Protox - Teknologisk Institut - Arepa - Varpotek Der findes mange forskellige arter af skimmelsvamp. Blandt disse er mange ganske harmløse, mens andre skimmelsvampe ved længere tids eksponering kan skabe alvorlige indeklimaproblemer og være direkte sundhedsskadelige. Tilstedeværelsen af skimmelsvamp i bygninger kan fremkalde træthed, hovedpine og åndedrætsbesvær, men også permanente skader såsom astma og vedvarende allergi. Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

10 Affugtning Hos dvi påtager vi os den fulde opgave i forbindelse med vandskader og affugtning i tilfælde af f.eks. skybrud. Opgaver i denne forbindelse: - Opsugning af vand udføres med pumpe/vandsuger - Vask og rengøring af vægge og gulve - Desinficering - Affugtning - Fugtmåling - Taksering - Opstilling af pumpe, vandsuger m.m. - Opstilling og afhentning af affugter - Et korrekt brug af nødvendige rengøringsmidler - Tilsyn med affugtere - En afsluttende måling af fugtniveauet - Registrering af mandskabstimer på skadesstedet - Vi håndterer løsøre efter timeforbrug eller fastpris Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

11 Rensning af ventilationskanaler og varmevekslere I mange produktionsvirksomheder, kontorer og boligejendomme er ventilationskanalerne aldrig blevet renset. Resultatet er snavsede og tilstoppede kanaler, som i værste fald kan få ventilationsanlægget til at virke stik imod hensigten. I støvede og fugtige bygninger lever f.eks husmiden (Glycyphagus domesticus), der sommetider kan klække i massevis fra et hvilestadium, der ligner hvidt støv. Men også husstøvmiderne har en synkroniseret udvikling, som gør, at de tilsyneladende skifter hud samtidig. Undersøgelser tyder på, at det er i denne fase, at de allergiske astmaanfald finder sted, netop når miderne skifter hud og dermed frigiver partikler til luften, som vi indånder. Derfor er velfungerende og rene ventilationsystemer og kanaler af yderste vigtighed. Dansk Ventilations- & Industrirengøring s medarbejdere har mange års erfaring i rensning og vedligeholdelse af både store og små ventilationsanlæg. Konsekvenserne af dårligt vedligeholdte ventilationsanlæg kan være følgende for: Boliger - Dårligt indeklima - øget risiko for astma, allergi, hovedpine, træthed etc. - Stort indhold af støv og co 2 i luften. - For høj luftfugtighed, som kan skabe grobund for råd og skimmelsvampe. - Øget brandfare - støvet i kanalerne kan let antændes. - Høj varmeudvikling i lokalerne. Industri - Dårligt indeklima - øget risiko for astma, allergi, hovedpine, træthed etc. - Stort indhold af støv og co 2 i luften. - Skade på varer og udstyr i produktionslokaler. - For høj luftfugtighed, som kan skabe grobund for råd og skimmelsvampe. - Øget brandfare - støvet i kanalerne kan let antændes. - Høj varmeudvikling i lokalerne. Storkøkkener - Stort indhold af fedtrester, som kan skabe grobund for bakterier, mider etc. - Væsentlig forøget brandfare - fedtet i kanalerne kan let antændes. - Høj varmeudvikling i lokalerne. - Dårligt indeklima - øget risiko for allergi, hovedpine, træthed etc. - Stort indhold af støv og co 2 i luften. - Skade på varer og udstyr lokaler. - Levnedsmiddelkontrollen giver en sur Smiley eller lukker forretningen! Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

12 Graffitirens Graffiti er et tilbagevendende problem for mange - og særligt mange nyere graffiti- tags kan forurette varige skader på en overflade. Hurtig men varsom fjernelse af graffiti forårsager mindst skade på en overflade i form af skyggevirkninger eller varige skader i overfladens struktur. Afrænsningsmetode vælges med hensyn til overfladens materiale og typen af graffitimaling. Graffitibeskyttelse er en effektiv forebyggende behandling, som anvendes på særligt udsatte overflader - eller overflader, som er særligt porøse og dermed modtagelige for graffitimalingens skadelige virkninger. Med Graffitibeskyttelse vil graffitihærværk herefter let kunne fjernes uden efterfølgende skyggevirkninger. Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

13 Facaderens Periodisk afrensning sparer store omkostninger til vedligehold Fortvivl ikke over en anløben og trist facade - selv ved tilstedværelsen af asbestholdigt materiale. Hos dvi er der hjælp at hente. Både forstøvning, rensning med koldt eller hedt vand under højt tryk udføres. Facadens overflade og indhold, bestemmer metoden, hvor vi renser med moderne special- eller højtryksrenseudstyr fra bar, der sikrer det bedste og mest skånsomme resultat. Diffusionsåben efterbehandling: - Imprægnering efter kemisk rens er en mulighed, som mange vælger for at beskytte overfladen og lette fremtidig rengøring. Afrensning af facader og tilhørende bygningsdele: - Afrensning af bygningsfacader og overflader samt almindelig forskønnelse eller som grundlag for holdbart murer- og malerarbejde. - Rensemetoderne omfatter forstøvning, blæserensning, forskellige former for højtryksspuling, vandsivning og mekaniske/kemiske processer. - Vi arbejder i dag med flere forskellige rensemetoder, afhængigt af materialegrundlag samt udfaldskrav. Dvi indhenter om nødvendigt tilladelse hos kommunen til f.eks. rensning af astbestholdige overflader. Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

14 Tørisblæsning - et alternativ til sandblæsning Hvad er tøris? Tøris bliver produceret fra flydende kuldioxid. Det flydende kuldioxid bliver udvidet i en specialmaskine under atmosfærisk tryk, og under denne proces bliver kuldioxid ændret fra flydende form til en form for sne. Denne sne bliver presset igennem en ekstruder, hvorved sneen bliver omdannet til tøris-pellets. Egenskaber: Den termiske effekt: Den lave temperatur i tørispillerne bevirker, at belægningen bliver sprød, danner revner og løsner sig. Derved kommer tørisen ind bag belægningen. Den mekaniske effekt: Tørisen fordamper øjeblikkeligt, hvilket giver volumenforøgelse på ca. 700 gange. Denne eksplosionseffekt fjerner overfladebelægningen. Tørisblæsning har vist sig at være en effektiv metode til afrensning af skimmelsvampe i inficerede områder i bygninger. Metoden gør det muligt at afrense bygningsoverflader for skimmelsvampeangreb uden brug af kemikalier. Alternativet til tørisblæsning er ofte at fjerne hele bygningsdele eller bruge meget skrappe kemikalier. Hvis de bærende konstruktioner skal fjernes, indebærer dette normalt en totalrenovering eller nedrivning af bygningen. Med tørisblæsning kan skimmelsvampe på alle tilgængelige materialeoverflader renses, og det er muligt at bevare og genanvende de vigtigste bygningsdele og installationer. Tørisblæsning har den fordel frem for andre rensemetoder, at den kombinerer mekanisk afrensning med en dræbende effekt. Den voldsomme kuldepåvirkning fra tørisen (-79 C) gør, at meget af den opvoksede skimmelsvamp slås ihjel. Samtidig bevirker de små tøriskorn, at den afrensede overflade efterfølgende er fuldstædig ren. Tørisblæsning kan anvendes på de fleste faste overflader såsom: - Træ og træbaserede plader - Stål - Beton og letbeton - Tegl - Maling og lak Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

15 Ejendomsservice Dansk Ventilations- & Industrirengøring påtager sig diverse serviceopgaver inden for ejendomsadministration - inde som ude. Bygninger og udvendige arealer: - Afrensning af graffiti samt påføring af anti-graffiti - Algefjernelse - Rensning af tagrender og facader - Rengøring af tage - Vedligeholdelse af grønne områder - Ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse Bygninger generelt: - Rengøring af bygninger/lofter i form af støvsugning samt aftørring af gelændre, elskabe, rør, brandudstyr, døre m.m. - Tømning af affaldsspande og askebægre m.m. - Fjernelse af tousch og kuglepen - Reparationer og vedligeholdelse - Gulvafhøvling - Ventilationsrensning - Bekæmpelse af skimmelsvamp - Skadeservice, brand og vandskader - Rengøring af affaldsskakter og containere - Højderengøringer af ejendomme - Hovedrengøring og efterbehandling af trappeopgange - Hovedrengøringer af lejligheder, værelser og fællesfaciliteter - Fjernelse af politiets spormiddel efter forbrydelser Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

16 Total filter-løsning Hos dvi leverer vi hele året rundt, 24/7 filtre i alle størrelser og til alle formål, til hele virksomheden. Se kataloget her. Skulle Deres virksomhed have specielle behov, som ikke findes hos vor fabrikant, finder eller laver vi hvad, der behøves. Heriblandt: - Ventilationsfiltre - Grundfiltre - Filterkasser - Finfiltre - HEPA-filtre til mikrofiltrering - Filtre til industrielle luftprocesser - Filtre til industrielle væskeprocesser - Filtrør - Diverse transportbånd i PVC, bageribånd i filt og metalbånd - Standardfiltre - Specialfiltre - HEPA-filtre - Metalfiltre - Planfiltre Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

17 TÆNK FØR DU PRINTER Dansk Ventilation- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket!

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk HVEM ER PRO? Denne brochure indeholder informationer om, hvad der sker med dine ting, når nu

Læs mere

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag

Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Industriservice i særklasse - så er alt i orden! Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Investering med sikker gevinst Erfaringer viser, at dårlig vedligeholdelse

Læs mere

Facade- og graffitirens. - så er alt i orden!

Facade- og graffitirens. - så er alt i orden! Facade- og graffitirens - så er alt i orden! Effektiv sanering der tager hensyn til bygning og miljø Snavs og graffiti på facaden er ikke blot et kosmetisk problem. Hvis det ikke fjernes i tide, og på

Læs mere

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket!

Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Døgnvagt 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk Hvem er Pro? Denne brochure indeholder informationer om, hvad Pro Industri & Skadeservice A/S

Læs mere

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden!

Ventilationsservice. Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice. - så er alt i orden! Ventilationsservice Rensning, vedligeholdelse, serviceaftale, inspektion, tilstandsrapport, og skadeservice - så er alt i orden! Godt indeklima er en god forretning Klima- og ventilationsanlæg der ikke

Læs mere

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S

Skimmelsanering. Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Skimmelsanering Tommy Bunch-Nielsen Micro Clean A/S Forundersøgelse Tilstandsundersøgelse Fugt og skimmelsvamp Tilstandsvurdering og omfangsbestemmelse Handlingsplan Valg af løsning Løsning af fugtproblemer

Læs mere

Industriservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum.

Industriservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. Industriservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Forebyggelse giver merværdi Erfaringer viser, at manglende vedligeholdelse ofte koster

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Specialist i services til erhverv, industri og bolig

Specialist i services til erhverv, industri og bolig Specialist i services til erhverv, industri og bolig Renex Gruppen A/S er grundlagt i 1981, og udfører både specialiseret rengøring, kontraktrengøring og arbejdsmandsopgaver for bl.a.: Industri- og produktionsvirksomheder

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven

Indholdsfortegnelse. Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe. Øster Hornum Børnehave. 1 Baggrund for opgaven Øster Hornum Børnehave Undersøgelse af vækst af skimmelsvampe COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for opgaven

Læs mere

Skimmelsvamp i boliger

Skimmelsvamp i boliger Skimmelsvamp i boliger Byggeskadefondens orienteringsmøde oktober/november 2006 v. Ole Munck www.protox.dk Forudsætninger for skimmelvækst kst Skimmelsvampesporer Fugt > 80% RF Kan gro påp materialet Normal

Læs mere

Industriservice. SSG, en ansvarlig og effektiv samarbejdspartner

Industriservice. SSG, en ansvarlig og effektiv samarbejdspartner Industriservice SSG, en ansvarlig og effektiv samarbejdspartner Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag God planlægning betaler sig Manglende eller utilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse kan føre

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter Til et murstensbyggeri fra 1950 erne i Gladsaxe er

Læs mere

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3

Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 April 2013 Gode råd om INDEKLIMAET i din bolig Brøndbyparken Afdeling 3 De fleste af os opholder os inden døre mere end 90 % af tiden. Derfor er indeklimaet meget vigtig for vores sundhed. Mange forskellige

Læs mere

RENGØRING CONSORTIE. Vi styrker vore kunder. Svanemærkede Rengøringsmidler

RENGØRING CONSORTIE. Vi styrker vore kunder. Svanemærkede Rengøringsmidler RENGØRING CONSORTIE Vi styrker vore kunder Svanemærkede Rengøringsmidler Kort information om Rengøring Consortie ApS RC blev grundlagt i 1999, og har oparbejdet stor erfaring med mange typer af rengøringsopgaver

Læs mere

God Energirådgivning hvordan?

God Energirådgivning hvordan? God Energirådgivning hvordan? Potentielle indeklimaproblemer i energirenoverede bygninger v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Fugt og skimmel i kirker

Fugt og skimmel i kirker Fugt og skimmel i kirker oplæg Konference om kirken og dens bygninger 15. maj 2013 v/frede Fruergaard Møller Teknologisk Institut . Typisk livscyklus for skimmelsvampe i bygninger Skimmelsvampene danner:

Læs mere

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering

SANERING AF BLY OG PCB. - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering SANERING AF BLY OG PCB - Nyt Sponge-Jet anlæg til miljøvenlig sanering Traditionel miljøsanering udgør en miljørisiko for omgivelserne Sponge-Jet anlægget er udviklet til miljøvenlig sanering af BLY og

Læs mere

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer.

PROFIL. instanser, arkitekter, ingeniører, entreprenører, håndværkere, forsikringsselskaber, skadeservicefirmaer og nedbrydningsfirmaer. Bedre at forebygge end at udbedre skader vi screener bygninger for at undgå problemer PROFIL DANSK BYGNINGSANALYSE AS er et selskab i den internationale Shield Group. Vi er et landsdækkende, rådgivende

Læs mere

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015

Skimmelsvampe. Galgebakken 8. September 2015 Skimmelsvampe Galgebakken 8. September 2015 Tidsplan 20.05: Velkomst/opstart. 20.05-21.05: o Hvad er skimmelsvampe. o Hvorledes opstår skimmelsvampe. o Testmetoder. o Hvorledes afrenses skimmelsvampe.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse

At-VEJLEDNING. Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998. Rengøring og vedligeholdelse At-VEJLEDNING A.1.4 December 2001 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.15 af april 1998 Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar

Læs mere

HVAD ER SKIMMELSVAMPE

HVAD ER SKIMMELSVAMPE HVAD ER SKIMMELSVAMPE Information om skimmelsvampe Der findes tusindvis af forskellige arter af skimmelsvampe. Skimmelsvampe er en vigtig del af naturens kredsløb og findes overalt i naturen i jord, på

Læs mere

Sundt indeklima sådan gør du

Sundt indeklima sådan gør du Sundt indeklima sådan gør du Indeklimaet er vigtigt for din families sundhed Vi opholder os indendøre mange timer om dagen og derfor er indeklimaet vigtigt for vores sundhed. Rygning og fugt, men også

Læs mere

Præsentation af HC Services A/S

Præsentation af HC Services A/S Præsentation af HC Services A/S HC Services A/S dækningsområde HC Services A/S dækker primært Sjælland. Efter nærmere aftale kan opgaver i resten af landet løses. Værdigrundlag: Vi tager vores samfundsansvar

Læs mere

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt

Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Malerens håndtering af skimmelvækst og fugt Undervisningsministeriet, Marts 2011. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for Bygge/anlæg og industri (BAI) i samarbejde med faglærer Jill Valsgard,

Læs mere

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24.

(8.) ARBEJDSPLADSINDRETNING (8.) ARBEJDSPLADS- INDRETNING (11.) PROJEKT (21.) FORSYNING (22.) RENGØRING (23.) VEDLIGEHOLD (24. (8.) ARBEJDSPLADS (80) Øvrige bygningsdele, terræn (81) Fri (82) Fri (83) Fri (84) Fri (85) Fri (86) Byggeplads Skure, mandskabsvogne, pavilloner og arbejdstelte. Midlertidig telefon. Stålplader. Byggekraner

Læs mere

Tryghed, god økonomi og en lettere hverdag

Tryghed, god økonomi og en lettere hverdag Tryghed, god økonomi og en lettere hverdag Effektiv ejendomsservice - samlet ét sted - så er alt i orden! Den ideelle servicepartner Det kritiske valg Som ejendomsansvarlig har du nok at se til. Opgaver

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm.

Kabelbakkerne leveres i længder af 3 m. Bredden varierer fra 25 mm til 600 mm og højden fra 25 mm til 125 mm. K A B E L H Y G I E J N E K A B E L F Ø R I N G S S Y S T E M E R KABELFØRINGSSYSTEMET SILTEC kabelføringssystem er udviklet med henblik på optimal funktion og med vægt på enkelthed og tilgængelighed af

Læs mere

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?;

Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Dansk Forening for Rosport Lak Sikkerhedsregler for lak På arbejde lak og tilsvarende Hvad betyder kodenummeret på emballagen?; Blanding Sikkerhed 4-5 produkter, der anvendes til lakarbejde, findes en

Læs mere

Interventionsstudier:

Interventionsstudier: Interventionsstudier: Hvordan kan indeklimateknologi hjælpe beboerne til at opretholde et godt indeklima Hvordan kan vi skabe et bedre samspil mellem beboerne og teknologien? Lars Gunnarsen Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14.

Rekvirent: XX. Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup. Inspektion udført: København den XX oktober 2014. Sag nr.: 10XXX-14. Rekvirent: XX Udført af indeklimakonsulent: Ole Borup info@termo-service.dk Skibhusvej 428 5000 Odense C +45 29821362 Cvr: 32592368 Inspektion udført: København den XX oktober 2014 Sag nr.: 10XXX-14 Indledning

Læs mere

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas

Konsekvens ved fugt i bygninger. Dennis Rugtved Thomsen Goritas Konsekvens ved fugt i bygninger Dennis Rugtved Thomsen Goritas Goritas 15 medarbejdere Administrative Ingeniører Konstruktører Laboranter Biologer 2 afdelinger Ballerup Kolding (laboratorium) Goritas -

Læs mere

Værd at vide om BioRid

Værd at vide om BioRid Overfladebelægningen der effektivt og varigt stopper vækst af skimmelsvampe på grund af tørre overflader. 1.0. Generelt om angreb af skimmelsvampe 1.1. Forholdsregler til imødegåelse af skimmelsvampe 1.2.

Læs mere

Skadeservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum.

Skadeservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. Skadeservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Forebyggelse af akut skade giver merværdi Erfaringer viser, at manglende forberedelse og planlægning

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

Bøgh & Helstrup. Professionel og

Bøgh & Helstrup. Professionel og Bøgh & Helstrup Professionel og uvildig Bøgh & Helstrup bygningsrådgivning Bøgh & Helstrup A/S har siden 1996 ydet uvildig og professionel ekspertrådgivning ved skader på bygninger forårsaget af skimmel,

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling

In-therm Klimavæg. Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg Termisk strålevarme og køling In-therm Klimavæg til renoveringsopgaver Dansk Miljøentreprise har udviklet en klimavæg med ilagte varmeslanger, som i renoveringsregi kan bruges til efterisolering

Læs mere

AFFALDSBEHOLDERE & ASKEBÆGRER

AFFALDSBEHOLDERE & ASKEBÆGRER AFFALDSBEHOLDERE & ASKEBÆGRER BY BANGs affaldsbeholdere er dansk design og håndværk. Alle fremstilles i 3-5 mm. stålplade, som er et utrolig slidstærkt materiale, der med fordel kan anvendes i grønne eller

Læs mere

Energirigtig boligventilation

Energirigtig boligventilation Energirigtig boligventilation Om energirigtig boligventilation Hvorfor boligventilation Tekniske løsninger Fire ventilationsløsninger Økonomi Kontakter løsninger til energirigtig boligventilation, der

Læs mere

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering.

Baggrund Der har været en vandskade i køkkengulv mod værelse, som har givet anledning til en skimmelrenovering. Lejernes Landsorganisation Att.: Klaus Hansen Reventlowsgade 14, 4. sal 1651 København V 17. november 2006 Fugt og mikrobiologisk undersøgelse af lejligheden Fredskovhellet 48 st. th., 3400 Hillerød Indledning

Læs mere

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017

Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Indeklima i skoler fra udfordringer til løsninger 14. november 2017 Kan inventar og materialers afgasninger påvirke indeklimaet på skolerne? Helene Bendstrup Klinke Indeklima, Byggeri & Anlæg, Teknologisk

Læs mere

FacadeService. Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk

FacadeService. Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk FacadeService Vedligeholdelse af facaden giver - Nyt liv til byen - Fokus på bygningen Den vil vi gerne løfte endnu mere! Omø A/S Islevdalvej 113-117 2610 Rødovre omoe.dk OMØ A/S Etableret i 1948, på Østerbro

Læs mere

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt 24-7 51966544 Døgnvagt 24-7 51966544 Vandskade Brandskade Som det eneste skadeservice firma på Bornholm har vi over 100 affugtere på øen, + dykpumper i alle størrelser - toilet, bade og flytte containere, skimmel bekæmpelsesudstyr,

Læs mere

UNDGÅ FUGT OG KONDENS

UNDGÅ FUGT OG KONDENS UNDGÅ FUGT OG KONDENS Udarbejdet af Laros A/S januar 2011 Kondensdannelse i beboelseslejligheder...2 Årsager til kondensdannelse...2 Beboernes forhold...2 Manglende udluftning...2 Ophobning af fugt møbler,

Læs mere

Fare for fugtskader når du efterisolerer

Fare for fugtskader når du efterisolerer Page 1 of 5 Pressemeddelelse 05/11 2009 Fare for fugtskader når du efterisolerer Mange bygningsejere overvejer i denne tid med rette at investere i efterisolering og andre energiforbedringer. Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

CombeeWorx Home. Sortiment Skridsikring & Plejeprodukter.

CombeeWorx Home. Sortiment Skridsikring & Plejeprodukter. CombeeWorx Home Skridsikring & Plejeprodukter Sortiment 2017 www.combeeworx.com Unikke kemiske produkter CombeeWorx kemiske skridsikringsprodukter Med CombeeWorx Home skridsikring får du en nem, hurtig

Læs mere

KEIM Silikatfarve til villaer

KEIM Silikatfarve til villaer KEIM Silikatfarve til villaer Beskytter dine værdier Gratis rådgivning Vi beskytter dine værdier KEIM silikatfarve er en investering i lang holdbarhed. De første KEIM behandlede facader i Skandinavien

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Program. Lovkrav, regler og anvisninger. Bygbarhed/løsninger. Produktkvalitet. Produkter. Spørgsmål

Program. Lovkrav, regler og anvisninger. Bygbarhed/løsninger. Produktkvalitet. Produkter. Spørgsmål Program Lovkrav, regler og anvisninger Bygbarhed/løsninger Produktkvalitet Produkter Spørgsmål Lovkrav, regler og anvisninger Alment teknisk fælleseje Hvad siger Håndværkerne Bedre information til Håndværkerne

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion

Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion Oplysningsblad i forbindelse med fugt-inspektion I forbindelse med en fugt- og skimmelteknisk inspektion er det vigtigt, at visse forbehold er taget før konsulenten ankommer til adressen. Dette vil sikre,

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds

KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Værd at vide om 2010 Oversigt: KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et særligt problem 2.

Læs mere

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet

Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Cisbo netværksmøde 25. august 2015 Det kommende årtis største indeklimaproblemer Lars Gunnarsen, Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet Fremtidens huse bygges på fortidens erfaringer.

Læs mere

Brandskader. - vi gør skaden go igen..

Brandskader. - vi gør skaden go igen.. Brandskader Brandskader Beredskab NERIS har gennem årene opbygget en stor erfaring i brandskader. Vi har et tæt samarbejde med de lokale brandvæsener og -beredskaber, bl.a. på uddannelsesområdet. Totalløsning

Læs mere

TOILETBYGNING indvendig renhold og vedligeholdelse

TOILETBYGNING indvendig renhold og vedligeholdelse R80 TOILETBYGNING indvendig renhold og vedligeholdelse Toiletbygninger er konstruktioner af træ, glasfiber mursten eller metal indeholdende toiletter og evt., pusleborde, bade og andre faciliteter, der

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom

Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Er det din Air Condition som gør dig syg? Skimmel skader dit helbred og din ejendom Sendt den 12. juli 2015 i bladet Got Mold 2 På dage som i dag, hvor det nordlige USA nåede en brændende 45 grader varme,

Læs mere

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør:

50% på varmeregningen OP TIL. Din autoriserede Papiruldsisolatør: 10 gode grunde til at ISOLERE MED PAPIRULD SPAR OP TIL 50% på varmeregningen Din autoriserede Papiruldsisolatør: Hvad er Papiruld? Isoleringsmaterialet Papiruld er et granulat, der kan anvendes til nybyggeri

Læs mere

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com

SKAMO PLUS. Egenskaber. Fakta. For yderligere information, kontakt: www.skamol.com SKAMO PLUS www.skamol.com Egenskaber Diffusionsåben og kapillaraktiv Skimmelhæmmende Isolerende Ubrandbar Høj trykstyrke Fri for sundhedsskadelige stoffer Nem at forarbejde med alm. håndværktøjer Fakta

Læs mere

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE

NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE NOGLE GANGE ER DU NØDT TIL AT GÅ LANGT TILBAGE FOR AT VÆRE MODERNE CITY M LUFTRENSER FRA CAMFIL Camfil Clean Air Solutions 1 I løbet af få timer (afhængig af størrelsen på rummet) vil en CITY luftrenser

Læs mere

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning.

Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. SILKEBORG BOLIGSELSKAB Uddrag af artikler til enkelt og korrekt udluftning. INDHOLD Hvordan undgår du kondens på indersiden af vinduerne?... s. 1 Pas på med køligt soveværelse. s. 3 10 gode råd om udluftning

Læs mere

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle

Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Slip for fugtproblemer og skimmelsvamp en gang for alle Hvorfor SkamoWall? SkamoWall er svaret på en tilbagevendende udfordring for dig, der har problemer kolde og fugtige indvendige vægge, der ophober

Læs mere

Dansk Miljørengøring

Dansk Miljørengøring Dansk Miljørengøring I over 30 år har vi leveret miljø- og kvalitetsbevidst rengøring til alle typer erhvervsvirksomheder, indenfor både den offentlige og private sektor. Alt hvad vi foretager os, både

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ

PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ PROTEGAMETODEN TIL STÅL & TRÆ At være maler handler ikke blot om at arbejde med æstetiske værdier, men også med de menneskelige og materielle. Hvis du arbejder med brandbeskyttelsesmaling, har du en afgørende

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter.

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 1386 Udenbys Vester Kvarter. Fagbeskrivelse Murer-/ malerarbejde Nedre Facade Thomas Sørensen, Krusågade 35, 1719 København

Læs mere

Drift Lokal og vedligeholdelse

Drift Lokal og vedligeholdelse Drift Lokal og vedligeholdelse nedsivning af LAR Anlæg af regnvand Praktiske erfaringer Fordele og muligheder som grundejer Forord I forbindelse med et udført LAR Projekt er det vigtigt med en god overlevering

Læs mere

Indeklima. i min bolig

Indeklima. i min bolig Indeklima i min bolig Udgiver: Himmerland Boligforening, december 2016 Udarbejdet af Himmerland Boligforening i forbindelse med forsøgsprojektet Almene boligers ventilationsanlæg. Forsøgsprojektet er støttet

Læs mere

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut

Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt. Leon Buhl, Teknologisk Institut Utmaningar med nya produkter livslängd på våtrum, installationer och tätskikt Leon Buhl, Teknologisk Institut Agenda Krav der kan stilles til vådrums egenskaber Hvor er vådrummet kritisk Bygningskonstruktioner,

Læs mere

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt I samarbejde med:

BOSKOVS SKADESERVICE. Døgnvagt I samarbejde med: Døgnvagt 24-7 51966544 I samarbejde med: Vandskade Som det eneste skadeservice firma på Bornholm har vi over 100 affugtere på øen, + dykpumper i alle størrelser - toilet, bade og flytte containere, skimmel

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Menneskers behov i indeklimaet

Menneskers behov i indeklimaet Tiltrædelsesforelæsning 19. maj 2011 Menneskers behov i indeklimaet - Et godt indeklima er vejen til sundhed og rigdom Lars Gunnarsen, professor mso Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet

Læs mere

Ejendomsservice. SSG, en ansvarlig og effektiv samarbejdspartner

Ejendomsservice. SSG, en ansvarlig og effektiv samarbejdspartner Ejendomsservice SSG, en ansvarlig og effektiv samarbejdspartner Tryghed, god økonomi, og en lettere hverdag Investering med sikker gevinst Erfaringer viser, at det er svært at planlægge en ejendoms økonomi,

Læs mere

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944

MIPA INDUSTRI ISO 12944. Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 MIPA INDUSTRI ISO 12944 Vejledning til beskyttelse af overflader i henhold til ISO 12944 Korrosion påvirker alle konstruktioner. Derfor vil C. Flauenskjold gerne hjælpe dig med at finde det malesystem,

Læs mere

ERHVERVSTÆPPER VEJLEDNING TIL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD FLOTTE TÆPPER I MANGE ÅR

ERHVERVSTÆPPER VEJLEDNING TIL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD FLOTTE TÆPPER I MANGE ÅR ERHVERVSTÆPPER VEJLEDNING TIL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD FLOTTE TÆPPER I MANGE ÅR VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING FOR FLETCO ERHVERVSTÆPPER : 2 INDHOLD: Et rent tæppe gør en forskel... 3 Undgå at tæppet bliver

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre

HUSGUIDE. Den Sorte. Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt. Gør det selv - bedre Den Sorte HUSGUIDE INDEHOLDER NÆSTEN ALT HVAD DU SKAL VIDE FØR DU GÅR IGANG... Borup Tagtæt Borup Mur- & Sokkelasfalt/ Primer til Tagtæt Gør det selv - bedre FORBEREDELSE Fladen skal være rengjort for

Læs mere

Børnehuset Foto af Børnehuset

Børnehuset Foto af Børnehuset - historien om Børnehuset Niels Trap M. Sc. Environmental Management M. Sc. Engineering Børnehuset i Holte Opført 1971 Børnehave og vuggestue Børnehuset Foto af Børnehuset 1 Projektets parter Bygherre:

Læs mere

Bestil et sundt indeklima én gang for alle

Bestil et sundt indeklima én gang for alle Bestil et sundt indeklima én gang for alle Lad os installere et sundt og behageligt indeklima i dit hus Og så skal du aldrig tænke mere over det Nu kan du komme alle indeklimaproblemer til livs én gang

Læs mere

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER

Clean air solutions CITY M LUFTRENSER Clean air solutions CITY M LUFTRENSER VORES LUFTRENSERE VIL TAGE DIG TUSINDER AF ÅR TILBAGE I TIDEN. HVORFOR SKAL VI INSTALLERE LUFTRENSERE NÅR VI HAR ET VELFUNGERENDE VENTILATIONSSYSTEM? Forestil dig,

Læs mere

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til

Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når vand ikke er nok - skal der Ecoflex til Når rent bliver grønt Rengøring med rengøringsmiddel eller grønt med rent vand? Hvorfor ikke begge dele - Nilfisk har tænkt fremadrettet og finpudset kunsten

Læs mere

Et godt indeklima starter med et besøg fra Linå PROCES ventilation PROCESVENTILATION

Et godt indeklima starter med et besøg fra Linå PROCES ventilation PROCESVENTILATION Et godt indeklima starter med et besøg fra Linå PROCES ventilation PROCESVENTILATION i industrien 2 AUTOBRANCHEN Vi leverer komplette ventilationsløsninger til autobranchen. Totalventileret automalerværksted.

Læs mere

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning

Indvendige paneler. Interiør. Indeholder monteringsvejledning Indvendige paneler Interiør Indeholder monteringsvejledning Moelven indvendige paneler I denne brochure præsenterer vi Moelvens nye program i indvendige paneler. Samtidig kan du finde oplysninger om anvendelse,

Læs mere