Dansk Ventilations- og Industrirengøring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Ventilations- og Industrirengøring"

Transkript

1 Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

2 Indholdsfortegnelse Virksomheden 3 Samfundsansvar 4 Services 5 Industrirengøring 6 Specialrengøring i PUR-industrien 7 Hovedrengøring 8 Skimmelsvamp 9 Affugtning 10 Ventilationsrensning 11 Graffitirens 12 Facaderens 13 Tørisblæsning 14 Ejendomsservice 15 Total filter-løsning 16 Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

3 Virksomheden Dansk Ventilations- & Industrirengøring er en servicevirksomhed og filterleverandør med kontorer i Aalborg og Aarhus. Virksomheden blev etableret i 2005 af Jens Bøje. Vore medarbejdere engagerer sig fortroligt i kundens problemstilling, og i tæt samarbejde løser vi opgaver effektivt og til tiden. Vi leverer ligeledes personaliserede 24/7 helhedsløsninger til et bredt segment af kunder i den danske industri. Vor vigtigste ressource er vore medarbejdere, hvorfor vi konstant arbejder på at dygtiggøre os gennem målrettet struktureret efteruddannelse internt og eksternt. Vore specialister kan efter ønske levere komplette dokumentations- samt foto/videorapporter, for at optimere arbejdsprocesser og visualisere evt. fejl, mangler og problemstillinger, Deres virksomhed måtte have. Effektivitet, kvalitet, miljøoptimering (tilpasset virksomhedens ISO 14000/OHSAS standard) samt konkurrencedygtige priser er de bærende elementer i vort daglige virke. Vi arbejder med de nyeste innovative miljøvenlige produkter og har i dag udviklet banebrydende skånsomme rengøringsteknikker samt f.eks udskiftet skrappe opløsningsmiddelsprodukter til PUR industrien med effektive bioteknologiske vandbaserede enzymsæber. Sikkerhed for vore medarbejdere, kunder og sikkerhed for miljøet er dvi s DNA. Kontakt os for en uforpligtende samtale og få et tilbud på, hvad vi kan gøre for Deres virksomhed. Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

4 Samfundsansvar Hos Dansk Ventillations- og Industrirengøring er samfundsansvar ikke kun teori, men noget vi praktiserer i vort daglige arbejde. Arbejdet som underleverandør stiller store medarbejder- og miljøkrav til vor virksomhed, der primært arbejder med store danske og internationale industrielle virksomheder, som følger ISO 26000, eller er underlagt DS Vort Corporate Social Responsibility program indebærer en bred vifte af forskellige tiltag: - Ledelse og medarbejdere efterlever dvi s grundværdisæt: oprigtighed, punktlighed, kvalitet samt social- og miljømæssig ansvarlighed. - Vor virksomhed og medarbejdere overholder loven om arbejdsmiljø og skiller sig altid af med problematisk affald på en ansvarlig måde. - Vore produkter er alle miljøcertificerede. - Vi rådgiver altid vore kunder til at vælge den mest bæredygtige miljø- og økonomiske løsning, til den givne opgave. - Vi udvikler konstant nye kreative bæredygtige innovative tiltag og værktøjer til gavn for vore medarbejdere, kunder og miljøet. - Vi støtter lokallivet i vore nærområder. Af fremtidige konkrete forbedringer i vort samfundsansvar kan nævnes: - Anvendelse af stenpapir til vore trykte materialer. - Købe bæredygtig strøm produceret af vindmøller til vore daglige faciliteter. - CO2-udledningsbalancere virksomheden med: Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

5 S E R V I C E S Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

6 Industrirengøring Dansk Ventilations- & Industrirengøring påtager sig den totale rengøring af virksomheders produktionsområder - enten løbende eller i forbindelse med halv- eller helårlig revision. Vi leverer også totalløsninger til hele virksomhedens rengøring, indeklima og ventilations/udsugningssystemer. Vi løser følgende opgaver i forbindelse med: - Højderengøring af alle rørføringer, kabelbakker mv. - Rengøring af malerkabiner - Specialrengøring i PUR-industrien - Rensning af luftindtag - Rensning af filtre - Levering af filtre (ventillation, trykluft og hydraulik) - Nedvaskning af siloer/tanke - Rengøring af maskinel - Rengøring og servicering af autoværksteder - Opskuring af gulve - Nedblæsning og opsamling af støv og snavs i svært tilgængelige områder - Rengøring efter olie- og kemikalieudslip - Tørisblæsning af produktionsmateriel Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

7 Specialrengøring i PUR-industrien Virksomheder, der arbejder med PUR og epoxy, ved at det er et særlig barskt og krævende detaljeorienteret miljø, hvor selv den mindste urenhed i specifikke komponenter eller produktionsområder kan få fatale konsekvenser i produktionskæden. Den rigtige rengøringspartner kan være af altafgørende betydning for produktionens succes. Dvi har sammen med vore samarbejdspartnere udviklet unikke systembaserede teknikker og miljøvenlige produktkombinationer til GRP-industriens helt specifikke behov. Produkterne, vi anvender, er fremstillet specielt til industrielle fabrikanter, der anvender PUR og epoxy som råmateriale. Vort seneste innovative tiltag består i at have udskiftet alle vore skrappe opløsningsmidler med effektive bioteknologiske vandbaserede enzymsæber og strippere, der effektivt angriber og rengør problematiske uønskede substanser og snavsede overflader. Vi leverer totalløsninger til dansk og international storindustri i form af: - Medarbejdere med erfaring i GRP-industriens helt specifikke behov. - Serviceaftaler, personaliseret til virksomhedens individuelle behov for ud- og indvendig vedligeholdelse og rengøring. - Totallevering af filtre (ventillation, trykluft og hydraulik). - Personaliseret signalafmærkning og samlebånd til danmarks mest konkurrencedygtige priser. - Konsulentydelser ved specifikke projekter; produktudvikling, miljøoptimering. - Dokumentations- samt foto/videorapporter for at optimere arbejdsprocesser og visualiserere evt. fejl, mangler og problemstillinger, Deres virksomhed måtte have. Kontakt os for en uforpligtende samtale og få et tilbud på, hvad vi kan gøre for Deres virksomhed. Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

8 Hovedrengøring Håndværkerrengøring, slutrengøring, oprydning Dansk Ventilations- & Industrirengøring påtager sig oprydning samt rengøring på byggepladsen - ude som inde. Til parcelhuse har vi udviklet et enestående koncept: 1. Fast m 2 -pris for indvendig slutrengøring 2. Fast timepris for opgaver ud over, hvad der ligger inden for slutrengøringen 3. Faste medarbejdere, der ikke beskæftiger sig med andet end parcelhusrengøring 4. Medarbejderne har den direkte kontakt med bygge- og projektlederne 5. Samme medarbejdere giver ensartet kvalitet og dermed ingen reklamationer 6. Hurtig kommunikation og fleksibel udførelse Etagebyggeri samt byggeri til industri/produktion er ofte kendetegnet ved store arealer. Her kan dvi hjælpe Dem med: 1. Oprydning (f.eks. fjernelse af gulvpap) 2. Diamant-afslibning af betongulve 3. Fejning 4. Støvsugning 5. Gulvbehandling 6. Aftørring af ventilationsrør og stålspær 7. Rengøring i administration 8. Vinduespolering Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

9 Skimmelsvamp Dårligt indeklima kan have mange årsager. Det kommer oftest i varme fugtige rum, der skaber en god grobund for skimmelvækst. Dansk Ventilations- & Industrirengøring har en årelang erfaring i at afdække og løse sådanne forhold. Skimmelsvampe Skimmelvækst opstår på bygningsdele, der er under påvirkning af fugt gennem længere perioder. En fugtig bygning skyldes ofte uhensigtsmæssige boligvaner, men der kan også være tale om fugtighed som følge af vandskader, konstruktionsfejl eller mangelfuld ventilation. Der kan f.eks. være tale om brud på vandførende rør, kondensdannelser på kolde overflader, manglende dampspærrer, manglende udluftning og lignende. Skimmelvækst ses ofte i skjulte konstruktioner f.eks. i isoleringen i flade tage, bag paneler på vægge, på bagsiden af gipsplader osv. Skimmelsvampeundersøgelser En skimmelsvampeundersøgelse omfatter typisk en gennemgang af bygningen for at afdække eventuelle forekomster af skimmelvækst. Ved undersøgelsen åbnes konstruktionerne, og der udtages materialeprøver. På laboratoriet undersøges prøverne, og der foretages dyrkninger med henblik på at artsbestemme de fundne skimmelsvampe. Der udarbejdes en rapportbeskrivelse af skadesomfang samt forslag til udbedring. Dansk Ventilations- & Industrirengøring udfører: - Bygningsbesigtigelser i forbindelse med råd/svamp. - Artsbestemmelse af råd/svamp i indsendte prøver. - Traditionelle og alternative behandlingsmetoder i forbindelse med udbedring af råd/svamp. - Kvalitetssikring i forbindelse med skadesudbedring. Efter endt udbedring skal der foretages en kvalitetskontrol af det udførte arbejde. Samarbejdspartnere: - Dansk Bygningsanalyse - Protox - Teknologisk Institut - Arepa - Varpotek Der findes mange forskellige arter af skimmelsvamp. Blandt disse er mange ganske harmløse, mens andre skimmelsvampe ved længere tids eksponering kan skabe alvorlige indeklimaproblemer og være direkte sundhedsskadelige. Tilstedeværelsen af skimmelsvamp i bygninger kan fremkalde træthed, hovedpine og åndedrætsbesvær, men også permanente skader såsom astma og vedvarende allergi. Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

10 Affugtning Hos dvi påtager vi os den fulde opgave i forbindelse med vandskader og affugtning i tilfælde af f.eks. skybrud. Opgaver i denne forbindelse: - Opsugning af vand udføres med pumpe/vandsuger - Vask og rengøring af vægge og gulve - Desinficering - Affugtning - Fugtmåling - Taksering - Opstilling af pumpe, vandsuger m.m. - Opstilling og afhentning af affugter - Et korrekt brug af nødvendige rengøringsmidler - Tilsyn med affugtere - En afsluttende måling af fugtniveauet - Registrering af mandskabstimer på skadesstedet - Vi håndterer løsøre efter timeforbrug eller fastpris Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

11 Rensning af ventilationskanaler og varmevekslere I mange produktionsvirksomheder, kontorer og boligejendomme er ventilationskanalerne aldrig blevet renset. Resultatet er snavsede og tilstoppede kanaler, som i værste fald kan få ventilationsanlægget til at virke stik imod hensigten. I støvede og fugtige bygninger lever f.eks husmiden (Glycyphagus domesticus), der sommetider kan klække i massevis fra et hvilestadium, der ligner hvidt støv. Men også husstøvmiderne har en synkroniseret udvikling, som gør, at de tilsyneladende skifter hud samtidig. Undersøgelser tyder på, at det er i denne fase, at de allergiske astmaanfald finder sted, netop når miderne skifter hud og dermed frigiver partikler til luften, som vi indånder. Derfor er velfungerende og rene ventilationsystemer og kanaler af yderste vigtighed. Dansk Ventilations- & Industrirengøring s medarbejdere har mange års erfaring i rensning og vedligeholdelse af både store og små ventilationsanlæg. Konsekvenserne af dårligt vedligeholdte ventilationsanlæg kan være følgende for: Boliger - Dårligt indeklima - øget risiko for astma, allergi, hovedpine, træthed etc. - Stort indhold af støv og co 2 i luften. - For høj luftfugtighed, som kan skabe grobund for råd og skimmelsvampe. - Øget brandfare - støvet i kanalerne kan let antændes. - Høj varmeudvikling i lokalerne. Industri - Dårligt indeklima - øget risiko for astma, allergi, hovedpine, træthed etc. - Stort indhold af støv og co 2 i luften. - Skade på varer og udstyr i produktionslokaler. - For høj luftfugtighed, som kan skabe grobund for råd og skimmelsvampe. - Øget brandfare - støvet i kanalerne kan let antændes. - Høj varmeudvikling i lokalerne. Storkøkkener - Stort indhold af fedtrester, som kan skabe grobund for bakterier, mider etc. - Væsentlig forøget brandfare - fedtet i kanalerne kan let antændes. - Høj varmeudvikling i lokalerne. - Dårligt indeklima - øget risiko for allergi, hovedpine, træthed etc. - Stort indhold af støv og co 2 i luften. - Skade på varer og udstyr lokaler. - Levnedsmiddelkontrollen giver en sur Smiley eller lukker forretningen! Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

12 Graffitirens Graffiti er et tilbagevendende problem for mange - og særligt mange nyere graffiti- tags kan forurette varige skader på en overflade. Hurtig men varsom fjernelse af graffiti forårsager mindst skade på en overflade i form af skyggevirkninger eller varige skader i overfladens struktur. Afrænsningsmetode vælges med hensyn til overfladens materiale og typen af graffitimaling. Graffitibeskyttelse er en effektiv forebyggende behandling, som anvendes på særligt udsatte overflader - eller overflader, som er særligt porøse og dermed modtagelige for graffitimalingens skadelige virkninger. Med Graffitibeskyttelse vil graffitihærværk herefter let kunne fjernes uden efterfølgende skyggevirkninger. Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

13 Facaderens Periodisk afrensning sparer store omkostninger til vedligehold Fortvivl ikke over en anløben og trist facade - selv ved tilstedværelsen af asbestholdigt materiale. Hos dvi er der hjælp at hente. Både forstøvning, rensning med koldt eller hedt vand under højt tryk udføres. Facadens overflade og indhold, bestemmer metoden, hvor vi renser med moderne special- eller højtryksrenseudstyr fra bar, der sikrer det bedste og mest skånsomme resultat. Diffusionsåben efterbehandling: - Imprægnering efter kemisk rens er en mulighed, som mange vælger for at beskytte overfladen og lette fremtidig rengøring. Afrensning af facader og tilhørende bygningsdele: - Afrensning af bygningsfacader og overflader samt almindelig forskønnelse eller som grundlag for holdbart murer- og malerarbejde. - Rensemetoderne omfatter forstøvning, blæserensning, forskellige former for højtryksspuling, vandsivning og mekaniske/kemiske processer. - Vi arbejder i dag med flere forskellige rensemetoder, afhængigt af materialegrundlag samt udfaldskrav. Dvi indhenter om nødvendigt tilladelse hos kommunen til f.eks. rensning af astbestholdige overflader. Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

14 Tørisblæsning - et alternativ til sandblæsning Hvad er tøris? Tøris bliver produceret fra flydende kuldioxid. Det flydende kuldioxid bliver udvidet i en specialmaskine under atmosfærisk tryk, og under denne proces bliver kuldioxid ændret fra flydende form til en form for sne. Denne sne bliver presset igennem en ekstruder, hvorved sneen bliver omdannet til tøris-pellets. Egenskaber: Den termiske effekt: Den lave temperatur i tørispillerne bevirker, at belægningen bliver sprød, danner revner og løsner sig. Derved kommer tørisen ind bag belægningen. Den mekaniske effekt: Tørisen fordamper øjeblikkeligt, hvilket giver volumenforøgelse på ca. 700 gange. Denne eksplosionseffekt fjerner overfladebelægningen. Tørisblæsning har vist sig at være en effektiv metode til afrensning af skimmelsvampe i inficerede områder i bygninger. Metoden gør det muligt at afrense bygningsoverflader for skimmelsvampeangreb uden brug af kemikalier. Alternativet til tørisblæsning er ofte at fjerne hele bygningsdele eller bruge meget skrappe kemikalier. Hvis de bærende konstruktioner skal fjernes, indebærer dette normalt en totalrenovering eller nedrivning af bygningen. Med tørisblæsning kan skimmelsvampe på alle tilgængelige materialeoverflader renses, og det er muligt at bevare og genanvende de vigtigste bygningsdele og installationer. Tørisblæsning har den fordel frem for andre rensemetoder, at den kombinerer mekanisk afrensning med en dræbende effekt. Den voldsomme kuldepåvirkning fra tørisen (-79 C) gør, at meget af den opvoksede skimmelsvamp slås ihjel. Samtidig bevirker de små tøriskorn, at den afrensede overflade efterfølgende er fuldstædig ren. Tørisblæsning kan anvendes på de fleste faste overflader såsom: - Træ og træbaserede plader - Stål - Beton og letbeton - Tegl - Maling og lak Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

15 Ejendomsservice Dansk Ventilations- & Industrirengøring påtager sig diverse serviceopgaver inden for ejendomsadministration - inde som ude. Bygninger og udvendige arealer: - Afrensning af graffiti samt påføring af anti-graffiti - Algefjernelse - Rensning af tagrender og facader - Rengøring af tage - Vedligeholdelse af grønne områder - Ukrudts- og skadedyrsbekæmpelse Bygninger generelt: - Rengøring af bygninger/lofter i form af støvsugning samt aftørring af gelændre, elskabe, rør, brandudstyr, døre m.m. - Tømning af affaldsspande og askebægre m.m. - Fjernelse af tousch og kuglepen - Reparationer og vedligeholdelse - Gulvafhøvling - Ventilationsrensning - Bekæmpelse af skimmelsvamp - Skadeservice, brand og vandskader - Rengøring af affaldsskakter og containere - Højderengøringer af ejendomme - Hovedrengøring og efterbehandling af trappeopgange - Hovedrengøringer af lejligheder, værelser og fællesfaciliteter - Fjernelse af politiets spormiddel efter forbrydelser Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

16 Total filter-løsning Hos dvi leverer vi hele året rundt, 24/7 filtre i alle størrelser og til alle formål, til hele virksomheden. Se kataloget her. Skulle Deres virksomhed have specielle behov, som ikke findes hos vor fabrikant, finder eller laver vi hvad, der behøves. Heriblandt: - Ventilationsfiltre - Grundfiltre - Filterkasser - Finfiltre - HEPA-filtre til mikrofiltrering - Filtre til industrielle luftprocesser - Filtre til industrielle væskeprocesser - Filtrør - Diverse transportbånd i PVC, bageribånd i filt og metalbånd - Standardfiltre - Specialfiltre - HEPA-filtre - Metalfiltre - Planfiltre Dansk Ventilations- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

17 TÆNK FØR DU PRINTER Dansk Ventilation- & Industrirengøring - Telefon: CVR nr

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed

RF-SKADESERVICE - Kvalitet & grundighed RF- - Kvalitet & grundighed Velkommen til Velkommen har historie tilbage til 1987, med generationsskifte i 2005. Med løbende nye tiltag og opgradering af vores serviceniveau leveres i dag en bred vifte

Læs mere

Stoffer og materialer

Stoffer og materialer Stoffer og materialer Gode råd og værktøjer, som kan anvendes i forbindelse med omgangen med kemiske produkter og stoffer Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien 1 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere,

Læs mere

Mogens Garder fra Deif

Mogens Garder fra Deif Efter skiftet til Top-Rengøring, har vi oplevet en markant forbedring af serviceniveauet. Vi har en fin dialog og et godt samarbejde. Top- Rengørings medarbejdere er faldet godt ind i vores virksomhedskultur,

Læs mere

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet

Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003. Speciale Dampspærre i Byggeriet Bjarne Rusch Svendsen 7A F2003 Speciale Dampspærre i Byggeriet INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 DAMPSPÆRRENS HISTORIE...3 GENERELLE LOVKRAV...4 DAMPSPÆRRENS EGENSKABER, FUNKTION OG PÅVIRKNINGER...5 FUGTLÆRE...5

Læs mere

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom

Det gode INDEKLIMA. hos dig der er overfølsom Det gode INDEKLIMA hos dig der er overfølsom 2 Enkel indretning med glatte overflader gør hjemmet rengøringsvenligt. FORORD Et sundt indeklima har stor betydning for dit helbred og velbefindende. Denne

Læs mere

gi os et ring på et af neden-

gi os et ring på et af neden- Algebekæmpelse Imprægneringer Sandblæsning Graffitiværn Facaderens Graffitirens Tagrens Kontor: 87 45 08 80 Mobil: 20 25 22 40 E-mail: facadeservice@webspeed.dk gi os et ring på et af neden- spørgsmål

Læs mere

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ

CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ CRAMO SIKKERHED KVALITET MILJØ Kvalitet, sikkerhed og miljø - for din egen og andres skyld Hos Cramo skal kvalitet, sikkerhed og miljø ikke bare være i orden det skal være på det højest mulige niveau -

Læs mere

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt.

19. december 2004. Henrik Dalsager. Morten Hemmingsen. Robin Lyksholm. Michael Niss. Jens Henrik Rauff. Rasmus Skjøtt. 19. december 2004 Henrik Dalsager Morten Hemmingsen Robin Lyksholm Michael Niss Jens Henrik Rauff Rasmus Skjøtt Morten Tychsen Side 2 af 79 Gruppe: B216 19. december 2004 Titel: Luftfugtighedsmåler til

Læs mere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere

Vi sætter stor pris på vores medarbejdere MILJØSANERING Miljøpolitik Hensyn til miljøet skal tilgodeses i såvel vores adfærd som i ydelser. Vi forpligter os til at overholde relevante lovgivninger og myndighedskrav på arbejdsmiljø- og miljøområdet.

Læs mere

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING

VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING B LY V EJ LE D N IN G VEJLEDNING OG BESKRIVELSE FOR UDFØRELSE AF BLYSANERING DANSK ASBESTFORENING 2012 WWW.ASBEST.DK 2 FORORD Det miljø- og sundhedsskadelige stof bly er udbredt forekommende i danske bygninger.

Læs mere

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013

Foredragsholdere. Emner 17-04-2013. Middelfart 13. maj 2013 17-04-2013 Middelfart 13. maj 2013 Foredragsholdere Marie-Louise Pind, advokat, eget advokatfirma Erik Brandt, seniorforsker,civiling., SBI og Brandt Byg Tommy Bunch-Nielsen, civiling., BUNCH BYGningsfysik

Læs mere

Gør det enkelt Gør det effektivt

Gør det enkelt Gør det effektivt Gør det enkelt Gør det effektivt Vælg PROTECTOS PROTECTOS - Din specialist i BYGNINGSrenovering, facadeimprægnering og afrensning Effektiv renovering og vedligeholdelse af bygninger, ejendomme og boliger

Læs mere

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst

BYGHERREN HÅNDVÆRKERE. Andelsboligforeninger vælger private valuarer. VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst BYGHERREN - et magasin fra Gratisbyggetilbud.dk OKTOBER 2007 HÅNDVÆRKERE Nu er det slut med at ringe forgæves! VICEVÆRT MEYER I NYE KLÆDER Den gamle Meyer-type bliver afløst Andelsboligforeninger vælger

Læs mere

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket!

DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! DØGNVAGT 70 23 23 06 Når skaden er sket! Pro Industri & Skadeservice A/S E-mail: info@proas.dk www.proas.dk HVEM ER PRO? Denne brochure indeholder informationer om, hvad der sker med dine ting, når nu

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

sundt miljø i boligen

sundt miljø i boligen sundt miljø i boligen Indholdsfortegnelse Et godt indeklima er vigtigt... 4 Luft ud... 4 Sørg for ventilation... 5 Sæt varme på... 6 Gode råd... 7 Begræns fugtkilderne... 8 Hold boligen ren... 11 Skimmelsvamp

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER INFORMATION KORT OG GODT OM TERMORUDER SIDE 2 Indholdsfortegnelse Termorudens historie... 3 Termoruders talrige muligheder... 4 Energiglas... 5 Energimærkningsordningen... 5

Læs mere

Vandveje og vildveje

Vandveje og vildveje Foto: Per Stengade Vandveje og vildveje Arbejdernes Landsbank(AL) har i flere år arrangeret møderækker for husejere, ejer- og boligforeninger om aktuelle boligrelaterede emner i samarbejde med Lokalaviserne

Læs mere

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima

indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima indeklima i detailhandlen Branchevejledning om indeklima 2 3 3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning 4 Temperatur 5 Luftfugtighed 9 Træk 12 Støv og rengøring 14 Ventilation 16 Luftkvalitet

Læs mere

FUGT OG SKIMMELSVAMPE

FUGT OG SKIMMELSVAMPE TEMA Fugt og skimmelsvampe Branchevejledning FUGT OG SKIMMELSVAMPE Sådan gør I, når I opdager fugtskader og skimmelsvampe - og sådan kan I forebygge, at skaden sker Især til skoler og daginstitutioner

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Skimmelsvampens vækstbetingelser

Skimmelsvampens vækstbetingelser TEMA TRÆSEKTIONEN 1 Skimmelsvamp Februar 2009 Skimmelsvamp på godt og ondt Skimmelsvamp er vores tids asbest, og de familier vi må fortælle, at der er skimmel er deres bolig, bliver ofte meget urolige

Læs mere

SKIMMELSVAMP OG FUGT

SKIMMELSVAMP OG FUGT SKIMMELSVAMP OG FUGT INDHOLD 03 Tjek dit hus for råd og svamp 08 Tjek de skjulte konstruktioner i dit hus 11 Generelt om indeklima 15 Tjek udluftningen af dit hus 19 Udluftning og naturlig ventilation

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand

R&T R&T's fem certificerede mycometerlaboratorier udfører mikrobiologiske analyser for skimmelsvamp og bakterier, på overflader, i luft og i vand R&T Box 23, 3912 Maniitsoq Specialrengøring Tlf. 493114 Fax 814105 www.rt-salg.com Brand. Sod. Vandskader. Kloakudslip. Graffiti. Rensning og desinfektion af ventilationsanlæg og affaldsskakter. R&T Specialrengøring's

Læs mere

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning

Fugt & skimmelsvamp. Branchevejledning Branchevejledning Fugt & skimmelsvamp Om fugtskader og skimmelsvampe og hvordan de kan undgås og udbedres. Især på uddannelsesinstitutioner og daginstitutioner. Undervisning & Forskning Social & Sundhed

Læs mere

KORT OG GODT OM TERMORUDER

KORT OG GODT OM TERMORUDER KORT OG GODT OM TERMORUDER Kort og godt om termoruder NY VERSION Glasindustrien september 2002 2 Kort og godt om termoruder Glasindustrien september 2002 Indholdsfortegnelse Informationer... 3 Termorudens

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen

Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Skimmelsvamp i bygninger: Af Susanne Nielsen og Eva Theilgaard Jacobsen Nedenstående er baseret på egne erfaringer og indsamlede informationer. Forfatterne påtager sig intet ansvar for konsekvensen af

Læs mere