1. B16 og kondomerne. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Nyhedsmail nr jan-2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. B16 og kondomerne. VI ER OGSÅ KIRKEN - en forening af katolikker. Nyhedsmail nr. 108 08-jan-2011"

Transkript

1 Nyhedsmail nr jan-2011 Kaare Rübner Jørgensen orienterer om to aktuelle emner: 1. B16 og kondomerne 2. Abortstriden i Phoenix, Arizona 1. B16 og kondomerne Den 23. november præsenterede den tyske journalist Peter Seewald sin samtalebog med pave Benedikt ( Licht der Welt Verdens lys) ved en sammenkomst i Vatikanet. Nogle dage forinden havde Vatikanets avis L Osservatore Romano bragt et citat fra bogen om pavens syn på kondomer og aids. Ifølge dette skulle paven om kondomer have sagt: Der kan være enkelttilfælde, for eksempel hvis en mandlig prostitueret beslutter at bruge kondom som første skridt hen imod en moralisering, en første ansvarlig erkendelse af, at alt ikke er tilladt. Men den eneste vej til at bekæmpe hiv/aids kan kun være en mere menneskeværdig seksualitet. (Kristeligt Dagblad ) Udtalelsen blev strakt gengivet og kommenteret i alverdens aviser. Den blev hilst velkommen af FN, EU og de vestlige nødhjælpsorganisationer i Afrika, for de har i årevis forsøgt at få Vatikanet til at ophæve sit forbud mod uddeling af kondomer til hiv-smittede. Derfor er det ifølge den franske aids-organisation Act Up-Paris glædeligt, at paven omsider er nået til den erkendelse, at kondomer beskytter mod aids, og at de ikke forøger sygdommens udbredelse, således som han eller udtalte under sit besøg i Afrika i nymail108.doc side 1 af 5

2 Udtalelsen blev også hilst velkommen af liberale katolikker som det første skridt mod en ophævelse af forbuddet mod brug af prævention. Omvendt har konservative katolikker givet udtryk for deres forbavselse og forfærdelse over de nye toner fra Vatikanet. Adskillige biskopper har derfor nedtonet betydningen af pavens udtalelse, hvis de da ikke har forsøgt at bortforklare den. De har desuden gjort opmærksom på, at paven taler om mandlig prostitution, der ikke kan føre til undfangelse. Det virkelig interessante spørgsmål er, om pavens udtalelse også gælder, hvor der er mulighed for undfangelse: Må en kvindelig prostitueret kræve, at hendes kunder bruger kondom? Må en kvinde, hvis mand er smittet? Må en mand, der har giftet sig med en hivpositiv kvinde? skrev den engelske journalist Andrew Brown i The Guardian Et svar herpå gav pavens talsmand, fader Federico Lombardi under pressekonferencen i forbindelse med bogens udgivelse dagen efter: Jeg har personligt spurgt paven, om der lå et alvorligt og vigtigt problem bag valget af det mandlige i stedet for det kvindelige. Han sagde nej. Og Lombardi fortsatte: Det er det første skridt i det at tage ansvar, at være opmærksom på risikoen for et andet menneskes liv, med hvem man har et forhold. Det gælder uanset, om man er kvinde, mand eller transseksuel. (The Guardian ) I Kristeligt Dagblad advarede Iben Thranholm mod falske forhåbninger om, at Vatikanet bløder præventionspolitikken op foreløbig. Heri har hun nok ret, vi skal ikke forvente os snarlige ændringer. Men har man læst de mange udtalelser, der gennem årene er kommet fra højtstående kirkefolk om sex og prævention, må man også sige, at pave Benedikts ord er en opblødning. Det totale forbuds dage er talte, det forbud der i aidsdebatten blev forsvaret med, at der var huller i kondomerne, hvorfor de ikke var virksomme, når det drejede sig om at begrænse spredningen af hiv, samt at tillod man brug af kondomer, ville resultatet blot blive en øget promiskuitet i samfundet. Begge latterlige påstande uden videnskabelig basis. For mig at se er Benedikts udtalelse et første, forsigtigt skridt i retning af en anerkendelse af prævention. Det er et begyndende brud med Pius XI s Casti connubii (Om det kyske ægteskab) fra 1930 og Paul VI s Humanae vitae (Om det menneskelige liv) fra Nu skal vi dog ikke forvente, at kirken vil erklære forbuddet for ophævet, for sådan spiller det katolske klaver ikke. Snarere vil der ske det, at man holder op med at tale derom og forsøger at glemme, at der nogensinde har været et forbud. Således som det er sket med fordømmelsen af kravet om religionsfrihed, af kvinders arbejde uden for hjemmet, og af demokrati som politisk styreform samt med forbuddet mod at være medlem af eller at stemme på politiske partier, der har et liberalt eller socialistisk idégrundlag. Under alle omstændigheder kan pavens opblødning, hvor svag den end er, kun hilses velkommen, selv om den for flertallet af mennesker i den vestlige verden er ganske uden betydning. De bruger jo allerede i dag prævention trods kirkens forbud. Det er Afrika syd for Sahara, vi taler om, det Afrika hvor mere end 22 mill. mennesker er hiv-smittet og adskillige tusinder hver dag dør af aids. nymail108.doc side 2 af 5

3 2. Abortstriden i Phoenix, Arizona I Phoenix i staten Arizona er der i det forløbne år opstået en strid mellem byens katolske hospital og biskop, som nu på grund af sin principielle karakter er ved at brede sig til andre stater i USA. Den har mig bekendt ikke været omtalt i danske medier, selv om den på mange måder minder om abortsagen fra Brasilien for et års tid siden. St. Joseph s Hospital and Medical Center er et non-profit og selvejende katolsk hospital, oprettet af Sisters of Mercy i I dag er det med sine 697 senge et af de største hospitaler i Phoenix. Det er medlem af paraplyorganisationen Catholic Healthcare West, der har hovedsæde i San Francisco. En kvinde i slutningen af 20 erne, der er mor til fire, led af den forholdsvis sjældne sygdom pulmanary hypertension (forhøjet blodtryk i lungerne). Sygdommen var under kontrol, men da hun blev gravid, fik hun af sin læge at vide, at der var 50 % s risiko for, at hun ville dø under graviditeten. Hun fortsatte dog sin graviditet. Da sygdommen forværredes dramatisk, blev hun indlagt på St. Joseph s. Det var i november 2009, hvor hun var gravid i 11. uge. Lægerne på hospitalet anså hendes dødsrisiko nu for at være næsten 100 %. Efter samråd med kvinden, hendes familie og læge og efter at have fået accept af søster Margaret McBride, der var leder af hospitalets etiske komité (hun havde, inden hun sagde ja, rådført sig med adskillige læger på andre hospitaler), bortopererede de så kvindens placenta (moderkage), dvs. de foretog, hvad de selv kaldte, en indirekte abort. Kvinden har det nu godt, og hendes sygdom er igen under kontrol. På en eller anden måde fik biskop Thomas J. Olmsted nys om kvindens operation. Uden at have talt med moderen og hendes pårørende, uden at have læst kvindens journal (ifølge amerikansk lov er det strafbart at udlevere sygejournaler til udenforstående), ekskommunikerede han så i begyndelsen af maj kvinden, de læger og sygeplejersker, der havde foretaget operationen, samt søster McBride. Herefter har der været ført forhandlinger mellem biskopper og hospitalets ledelse og præsidenten for Catholic Healthcare West, der gennem hele forløbet har bakket hospitalet op. Biskoppens synspunkt var, at abort ikke er tilladt under nogen omstændighed; hospitalets nymail108.doc side 3 af 5

4 holdning var, at lægerne ikke havde haft nogen intention om at afslutte fostrets liv, men at det havde været en ulykkelig sideeffekt af deres indgreb for at redde moderens liv. De gjorde biskoppen opmærksom på, at lægers opgave er at redde liv, og da både moderen og fostret ville dø, hvis de intet havde foretaget, reddede de det liv, der kunne reddes. Havde de ikke gjort det, ville de have krænket deres lægeløfte samt forbrudt sig mod amerikansk lovgivning. Andre, der har blandet sig i debatten, har endvidere oplyst, at lægerne ville have mistet deres autorisation, hospitalet ville være blevet retsforfulgt og have fået en kæmpebøde, og at hospitalet ville have fået et erstatningskrav fra moderens familie. Det kunne have blevet en meget kostbar affære, hvis lægerne havde ladet moderen dø. Men dens slags argumenter prellede af på biskoppen. Han kritiserede hospitalet for ikke at respektere hans (gudgivne) autoritet til autentisk at lære og tolke, hvad der var morallov i bispedømmet, men at lytte mere til andre (dvs. lægelige) autoriteter. Det drejede sig om tolkningen af paragraf 47 i Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Services, udsendt af den amerikanske bispekonference i 2001, der lyder: Operations, treatments, and medications that have as their direct purpose the cure of a proportionately serious pathological condition of a pregnant woman are permitted when they cannot be safely postponed until the unborn child is viable, even if they will result in the death of the unborn child. Nu skulle man jo tro, at lægerne netop havde handlet i overensstemmelse med denne paragraf, men det var altså ikke biskoppens opfattelse. Han gav derfor hospitalet et ultimatum, bestående af tre punkter. Hvis hospitalet fortsat ville have status af et katolsk hospital, skulle det inden den 17. december 1. udsende en skriftlig erklæring om, at lægerne havde foretaget en abort og krænket den lige nævnte paragraf 47, dvs. accepterer biskoppens tolkning, at paragraffen ikke kunne retfærdiggøre operationen 2. acceptere at dets læger og sygeplejersker skulle have biskoppelig autorisation 3. sørge for at dets læger og sygeplejersker regelmæssigt skulle have kurser, kontrolleret af biskoppens etiske råd, i tolkningen af de etisk-religiøse direktiver, den amerikanske bispekonference havde vedtaget i Da hospitalet ikke imødekom hans ønske, har han med henvisning til canon 216 i kirkeretten den 21. december bestemt, at hospitalet ikke længere må kalde sig et katolsk hospital. (Den pågældende canon siger, at intet forehavende må tage navnet katolsk uden tilladelse dertil er blevet givet af den kompetente kirkelige myndighed ). Hospitalet har herefter udsendt en lang erklæring, hvori det besvarer frequent asked question om hospitalets fremtidige status. Heraf fremgår, at de eneste ændringer, der reelt sker, er at sakramentet ikke længere udstilles og at messer ikke længere holdes i hospitalets kapel. Alt vil fortsætte som hidtil, og præster vil fortsat besøge hospitalets patienter. nymail108.doc side 4 af 5

5 Så vidt vides har kun et katolsk hospital i USA tidligere fået frataget dets katolske status. Det er St. Charles hospital i byen Bend i staten Oregon. Grunden hertil var, at hospitalet havde foretaget underbinding af æggeledere, noget kirken ikke tillader. Hospitalet meddelte derefter, at det fortsat ville følge kirkens direktiver, når det var muligt, men at dets primære ansvar var at tage sig af dets patienter. Alle regner med, at St. Joseph s hospitalet i Phoenix nu vil sige det samme. (Interesserede kan finde kirkens direktiver ved at google Ethical and Religious Directives ). Phoenix-sagen har vakt voldsom røre overalt i USA. Til den sidste artikel herom i National Catholic Reporter den 17. december, havde 70 personer i løbet af få dage indsendt kommenterer noget jeg aldrig har set i de snart ti år jeg har læst dets artikler. (Normalt kommer der kommentarer). Og jeg skal love for, at kritikken er haglet ned over biskop Olmsted. Der er ingen, der forstår hans holdning, at man bare skulle lade en moder til fire små børn dø, for det er udtryk for en total mangel på pastoral omsorg. Ja, en stiller direkte det spørgsmål, om biskoppen kan kaldes kristen. En anden kalder hans væremåde for Empty miter syndrom (tom mitra-syndrom, altså påberåbelsen af en autoritet uden at have noget at have den i), noget som ifølge adskillige andre kommentatorer skulle være kendetegnet for flertallet af de nuværende biskopper i USA. Resultatet kan kun blive en yderligere splittelse i den amerikanske kirke, mener en tredje: biskopperne på den ene side og tænksomme katolikker på den anden. Sagen har desuden skadet de katolske hospitaler ganske gevaldigt, for som en kvinde skriver: Jeg tør ikke længere lade mig indlægge på et katolsk hospital, for jeg ved ikke, om det er lægerne eller biskoppen, der bestemmer, hvilken behandling jeg får. PS: I de ovennævnte amerikanske direktiver Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Services hedder det i paragraf 48: In case of extrauterine pregnancy, no intervention is morally licit which constitutes a direct abortion. Det vil sige, at hvis det befrugtede æg sætter sig fast uden for livmoderen, må ægget eller fosteret ikke fjernes. Man skal altså lade såvel moderen som barnet, der endnu kun er et æg eller foster, dø. Hermed strider biskoppernes direktiver til de katolske hospitaler mod amerikansk lovgivning og i øvrigt den lovgivning, der gælder i alle EU-lande på nær Malta. Man må derfor spørge paven og alle pro life -tilhængere, om de virkelig mener, at kvinder skal dø i en sådan situation? nymail108.doc side 5 af 5

Udenlandske nyheder Del 1 af 2

Udenlandske nyheder Del 1 af 2 VEOK Information nr. 3 1-feb-2012 Udenlandske nyheder Del 1 af 2 Indhold 1. Forbud mod piger som ministranter 2. Paven helgenkårer spanske præster 3. Vatikanet Paven usurperer historien - En pinlig misforståelse:

Læs mere

Pavens besøg i Storbritannien

Pavens besøg i Storbritannien Pavens besøg i Storbritannien SOM OMTALT i pressen, herunder i Katolsk Orientering, besøgte Benedikt XVI Skotland og England fra torsdag den 16. til søndag den 19. september. Da jeg på samme tid opholdt

Læs mere

9. årgang nr. 3 juni 2006. Medlemsblad for foreningen Retten til Liv. side 4. side 7. side 9. imod abort. side 11

9. årgang nr. 3 juni 2006. Medlemsblad for foreningen Retten til Liv. side 4. side 7. side 9. imod abort. side 11 9. årgang nr. 3 juni 2006 liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv side 4 side 7 side 9 side 11 glimt fra ÅRSMØDET ABORT ER NORMALT POLEN HAR GJORT DET UMULIGE imod abort fordi... retten til liv Sekretariatet

Læs mere

Kunstig befrugtning. »marked«inden for sundhedssektoren. I. Af Torben Riis. 1998 blev 2,25% af alle børn i Danmark født

Kunstig befrugtning. »marked«inden for sundhedssektoren. I. Af Torben Riis. 1998 blev 2,25% af alle børn i Danmark født Kunstig befrugtning Af Torben Riis Kunstig befrugtning er et hastigt ekspanderende»marked«inden for sundhedssektoren. I 1998 blev 2,25% af alle børn i Danmark født efter at være undfanget ved en eller

Læs mere

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr. 4 22-mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B,

Læs mere

For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning?

For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning? politica, 46. årg. nr. 2 2014, 204-218 Thomas Søbirk Petersen For gammel til behandling? Bør kvinder over 45 år have adgang til kunstig befrugtning? Bør det være lovligt for sundhedspersoner at hjælpe

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv

Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv 13. årgang nr. 1 februar 2010 Liv Medlemsblad for foreningen Retten til Liv side 3 det er et barn side 6 dilemma: Fosterdiagnostik side 8 side 10 retten til at råde over sin egen krop opråb til unge medlemmer

Læs mere

Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov

Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov Biskop og menighed på kollisionskurs Af Børge Mannov Katolsk Dialog følger op på historien i sidste nummer om biskop Kozons beslutning om at afsætte pastor Georg Nibler. Pastor Nibler er blevet bakket

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen

Foredrag af Bruno Gröning, Rosenheim, 9. september 1949 om eftermiddagen Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt den stenografisk protokollerede afskrift af talen, som Bruno Gröning den 9. september 1949 holdt på Traberhof i Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev

Læs mere

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12

Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Metode... 7 Bogens opbygning... 9 Tak... 12 1: Tre rejseberetninger... 16 Mary... 16 Fatima... 21 Susan... 24 Forskellige baggrunde, fælles vilkår... 27 2: HIV, AIDS

Læs mere

Stikordsregister. Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29

Stikordsregister. Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29 Stikordsregister A Aflad - Tilgivelse 24 Alternativ behandling 29 B Besættelse, frihed fra 41 Besættelse og Befrielse 43 Buddhisme en dødens religion 44 Børnemishandling 13 D Da Vinci sand eller fiktion

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1

18. møde. Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 Torsdag den 13. november 2014 (D) 1 18. møde Torsdag den 13. november 2014 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til klima-, energi- og bygningsministeren om

Læs mere

Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem

Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem Kapitel 9 Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem 167 168 170 173 175 Socialforvaltningen Årsager til henvendelse på socialforvaltningen Gør kendskabet til hiv-status nogen forskel

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Formandstalen - 2010 I Guds sted...?! Indledning Også i år er evangeliet blevet forkyndt i den danske folkekirke. Også i år har præster og andre

Formandstalen - 2010 I Guds sted...?! Indledning Også i år er evangeliet blevet forkyndt i den danske folkekirke. Også i år har præster og andre Formandstalen - 2010 I Guds sted...?! Indledning Også i år er evangeliet blevet forkyndt i den danske folkekirke. Også i år har præster og andre ansatte og mange frivillige kristne lagt hjerte og bøn og

Læs mere

Maria ikon og spiritualitet

Maria ikon og spiritualitet Maria ikon og spiritualitet Jakob Munck Indhold *** Indledning...- 4 - *** Hvad er mariologi?...- 5 - *** Maria...- 6 - ** Hvem er Maria?...- 6 - ** Det horisontale og det vertikale Mariabillede...- 10

Læs mere

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald)

MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004. (Bifald) (Bifald) 1-001 MØDET MANDAG, DEN 19. APRIL 2004 1-002 (Mødet åbnet kl. 17.05) 1-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Genoptagelse af sessionen 1-004 Formanden. - Jeg erklærer Europa-Parlamentets session, der blev afbrudt

Læs mere

Barnet i retssystemet før og nu

Barnet i retssystemet før og nu Barnet i retssystemet før og nu Af Beth Grothe Nielsen, cand.jur. og ekstern lektor på Aalborg Universitet Indledning Det følgende handler primært seksuelle overgreb (incest) mod børn, begået af fædre

Læs mere

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn?

Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? Søren Bo Rødgaard Henriksen 4. udgave Hvad siger Jehovas Vidner om korporlig afstraffelse af børn? 1997, 1998, 2000, 2007, 2013 Søren Bo Rødgaard

Læs mere

Problemer efter abort

Problemer efter abort Problemer efter abort Evalueringsrapport MØDREHJÆLPEN Mejlgade 8 8000 Århus Telefon 86 19 50 99 Fax 87 30 36 18 E-mail: mhj@mhjaarhus.dk Indholdsfortegnelse Resume:...3 MODELPROJEKT: Når det går skævt

Læs mere

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet

FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand. Åbning af mødet 3-001 3-002 3-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 3-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-005 3-006 Åbning af mødet Bevillingsoverførsler: se protokollen Åbning af forhandlinger med Tyrkiet - Tillægsprotokol

Læs mere

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1

57. møde. Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 Onsdag den 14. marts 2012 (D) 1 57. møde Onsdag den 14. marts 2012 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgsmål til ministrene til umiddelbar besvarelse (spørgetime). 2) Besvarelse af oversendte spørgsmål til ministrene

Læs mere

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER

ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER ASYLCENTER LIMBO EN RAPPORT OM UDSENDELSESHINDRINGER »Jeg føler, jeg mangler halvdelen af mit liv. Når jeg ser på mine danske veninder, forstår jeg ikke, hvorfor de må få et liv og jeg må ikke. Jeg ved

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Etik drejer sig om at sikre det gode liv

Etik drejer sig om at sikre det gode liv Etik drejer sig om at sikre det gode liv Interview i Frelsens Hærs blad "mennesker & tro" Af Bent Dahl Jensen Formanden for Det Etiske Råd, tidl. amtsborgmester Erling Tiedemann ser fremtiden på det etiske

Læs mere