år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige"

Transkript

1 Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg 6 5 Information om sex og seksualitet 8 6 Kommentar 9 1 Baggrund for undersøgelsen Sundhedsstyrelsen besluttede i slutningen af 2002 at gennemføre en undersøgelse af befolkningens viden, holdning og adfærd i relation til seksualitet og seksuelt overførbare sygdomme. Formålet med at gennemføre undersøgelsen var, at sikre information om forskellige målgruppers vidensniveau og behov, som skulle bidrage til at prioritere forebyggelsesindsatsen i forhold til seksuelt overførbare sygdomme, uønsket graviditet og hiv/aids. Undersøgelsen er den første af sin slags i længere tid. Tidligere, indtil 1996, gennemførte Sundhedsstyrelsen jævnligt undersøgelser om befolkningens viden, holdning og adfærd i forhold til hiv/aids. Men med refokuseringen af hiv/aids forebyggelsesindsatsen i midten af 1990 erne, hvor der blev fokuseret på forebyggelse i høj-risikomiljøer snarere end oplysningskampagner rettet mod befolkningen som helhed, opstod der behov for at følge høj-risiko gruppers viden, holdning og adfærd nøjere. Derudover er der behov for periodisk at vurdere behovet for en bredere oplysningsindsats via undersøgelser som denne. Undersøgelsen beskriver en række resultater i forhold til seksualitet, hiv/aids, sexsygdomme, informationssøgning om seksualitetsemner med mere. Overordnet set, er der imidlertid 3 områder som er særligt interessante i den foreliggende undersøgelse. Det er hiv/aids, klamydia og andre sexsygdomme, samt unges præventionsvalg. 1

2 Figur 1 Stor eller nogen risiko for at blive smittet ved... Procent andel Spyt Kys Tårer Sæd insekter Blod Offentlige toiletter/toiletsæder år 2 Hiv/aids Oplysningsindsatsen om hiv/aids til befolkningen som helhed, og unge i særdeleshed, har i de sidste 8 år primært været henlagt til seksualundervisningen i folkeskolen, samt initiativer fra frivillige organisationer, såsom Foreningen Sex og Samfund, samt amtslige initiativer og telefon/internet-rådgivningerne aidslinien og sexlinien, mens der ikke har været gennemført store landsdækkende kampagner. Undersøgelsen viser, at det generelle vidensniveau i befolkningen om hiv/aids fortsat er højt, og nogenlunde på niveau med tilsvarende undersøgelser fra starten af 1990 erne. Således kan det ses, at viden om, at hiv/aids smitter via sæd og blod er lidt mindre i 2003 end i 1996, mens forestillingen om at hiv/aids kan smitte via toiletsæder og insektbid var mere udbredt i 1996 end i Undersøgelsen i 2003 spurgte desuden om deltagernes viden om hiv, aids og muligheder for behandling af sygdommen. Figur 2: Viden om hiv/aids år Aldersgruppe år år år Hiv/aids kan ikke kureres men udbrud kan holdes nede Hiv/aids kan ikke kureres Aids er en sexsygdom man kan dø af Hiv er det der gør man får aids Alle - vejet Som det kan ses af figuren, er der cirka 8 ud af 10 der er klar over, at hiv er er det der gør, at man får aids, og at aids er en sexsygdom man kan dø af. De årige er den gruppe, blandt deltagere mellem 15 og 49 år, hvor der er færrest der er klar over at hiv er det der fører til aids. Imidlertid er cirka ni ud af ti unge i aldersgruppen år klar over, at aids er en sexsygdom man kan dø af. 2

3 Undersøgelsen viser, at de unges vidensniveau generelt er på linie med de ældres, ligesom der ikke er nogen signifikant forskel på de yngste og de ældre aldersgruppers viden om smittemåder og forebyggelse af hiv/aids. Sikker sex-begrebet, som blev introduceret i forbindelse med 80 ernes store hiv/aids-kampagner, har vist sig at være et begreb som har sat sig fast i bevidstheden. Således ved mere end 8 ud af 10, at sikker sex, er sex med kondom. Det gode kendskab til sikker sex-begrebet, er et godt udgangspunkt for en fortsat forebyggelses indsats imod sexsygdomme og hiv/aids. Figur 3 "Hvad er sikker sex?" Sex med kondom og glidecreme Sex med kondom og p-piller Sex med kondom Alle - vejet år år år Overordnet kan man på baggrund af denne undersøgelse konstatere, at: Det generelle vidensniveau om at aids er en sexsygdom man kan dø af, og at hiv er det der fører til aids, ligger på et højt niveau (cirka 80%). De årige er meget vidende om hiv/aids smitteveje og forebyggelse. Der er et relativt højt vidensniveau om at sikker sex, er sex med kondom (mere end 80%) 3

4 3 Klamydia Klamydia er en af de mest udbredte sexsygdomme, med mellem og nye tilfælde om året. Sygdommen er særligt udbredt blandt unge, hvor undersøgelser tidligere har vist at mellem 5 og 10 % er smittet med klamydia. Ofte forløber sygdommen uden symptomer eller komplikationer. Imidlertid kan klamydia-infektion bl.a. medføre underlivsbetændelse og barnløshed blandt kvinder. Af en medicinsk teknologivurdering af klamydia-screening fra 2002 fremgår det, at klamydia årligt er skyld i tilfælde af underlivsbetændelse 480 tilfælde af barnløshed 320 tilfælde af graviditeter uden for livmoderen, og 600 tilfælde af kroniske underlivssmerter. Figur 4 "Hvad er klamydia?" år Aldersgruppe år år Alle - vejet En infektion En betændelse i underlivet En sygdom der kan gøre kvinder sterile Af figur 4 fremgår det, at 60% af de årige og cirka 70% af de årige ved at klamydia er en sygdom, der kan gøre kvinder sterile. På baggrund af sygdommens udbredelse i disse aldersgrupper, er det utilfredsstillende, at hhv. 40% og 30% af de årige og årige ikke ved, at klamydia kan medføre infertilitet. Figur 5: Symptomer på klamydia Ved ikke Udflåd fra skede Svie ved vandladning Udflåd fra urinrør hos mænd år år år Total Det relativt lave vidensniveau om klamydia, kan også konstateres i forbindelse med spørgsmålet om hvilke symptomer en klamydia infektion kan medføre. Af figur 5 fremgår det således, at hver fjerde årige og hver femte årige ikke ved hvilke symptomer en klamydia infektion kan medføre, ligesom 4

5 kendskabet til de enkelte symptomer er ganske lavt, f.eks. ved kun cirka 4 ud af årige, at klamydia kan medføre svie ved vandladning. På trods af at der en begrænset viden om klamydia og symptomerne på klamydia, er der i alle aldersgrupper en udbredt viden om, at brug af kondom beskytter mod klamydia (>90%). Figur 6: Kan Klamydia kureres år år år Total Nej, det kan ikke kureres Nej, men gentagne udbrud kan holdes nede med behandling Ja, men du skal behandles resten af livet Ja, det er let at kurere I aldersgruppen år, er det mere end 8 ud af 10 som er klar over, at klamydia er let at behandle, mens vidensniveauet er noget lavere blandt de årige, hvor en øget forebyggelsesindsats må sikre, at også denne gruppe opnår en viden om behandling af klamydia, og ikke mindst sygdomsforløb ved klamydiainfektion. Årsagen til det relativt lave vidensniveau om klamydia, kan ikke forklares ved at de adspurgte mener, at emnet er irrelevant for dem. Af figur 7 fremgår det, at de adspurgte (unge) mener de har været mere i risiko for at blive smittet med klamydia end med hiv. Ikke desto mindre er vidensniveauet om hiv/aids væsentligt højere, hvorfor en af faktorerne kan være at der i højere grad er fokuseret på hiv/aids, mens andre mere udbredte sexsygdomme ikke på samme vis har opnået opmærksomhed. Det er også værd at bemærke, at mænd i mindre grad end kvinder er af den opfattelse, at de har været i risiko for at få klamydia, dette til trods for at undersøgelser tyder på, at klamydia er lige udbredt blandt mænd og kvinder. Figur 7: Vurdering af om man har været i risiko for smitte år år Kvinder Mænd Hiv Klamydia befolkningsgruppe Overordnet kan det konstateres, at: Der er et relativt lavt vidensniveau om klamydia, konsekvenser af sygdommen og almindelige symptomer på infektion blandt de adspurgte generelt og blandt de yngre aldersgrupper i særdeleshed. Der er udbredt viden om, at kondombrug beskytter mod klamydia infektion (>90%) Der er et relativt højt vidensniveau om mulighederne for at behandle klamydia blandt unge over 19 år. 5

6 4 Præventionsvalg Valg af præventionsmiddel er et valg som påvirkes af mange forskellige faktorer, og er blandt andet afhængig af hvor udsat den enkelte føler sig for at blive smittet med sexsygdomme, hiv/aids eller for at blive uønsket gravid. Samtidig spiller situationen hvorunder præventionsmidlet skal anvendes også ind. Figur 8: Faktorer der er vigtige for præventionsvalg At vi ikke skal snakke om prævention At jeg får den størst mulige nydelse At tage hensyn til min partners ønske om prævention At præventionen ikke koster for meget At der ikke er bivirkninger ved præventionen At præventionen er nem at bruge At jeg eller min partner ikke bliver smittet med andre sexsygdomme At jeg eller min partner ikke bliver smittet med klamydia At jeg eller min partner ikke bliver smittet med hiv/aids At jeg eller min partner ikke bliver gravid Alle - vejet år år år ("meget vigtigt"/"vigtigt") Som det ses i figur 8, er de væsentligste faktorer i valget af prævention, at den beskytter mod uønsket graviditet, hiv/aids, klamydia og andre sexsygdomme. Derudover er faktorer som, at den er nemt at bruge og at der ikke er bivirkninger også væsentlige i valget af prævention. Det kan ses, at det særligt er i de yngre aldersgrupper, at beskyttelsen mod graviditet, hiv/aids, klamydia og andre sexsygdomme vurderes som vigtige, hvilket er positivt i betragtning af, at klamydia særligt er udbredt i disse aldersgrupper. Når samme faktorer ikke er så væsentlige i de ældre aldersgrupper, hænger det sandsynligvis sammen med, at flere her er i faste parforhold og ikke opfatter sig selv i risiko for smitte, ligesom graviditet ikke altid længere er lige uønsket. I undersøgelsen blev respondenterne også spurgt om, hvilken prævention de typisk anvendte, når de dyrkede sex. 6

7 Figur 9: Anvendte præventionsmidler ("altid" og "ofte") Afbrudt samleje Ikke prævention Kondom og P-piller Kobberspiral P-piller Kondom Sikre perioder år år år Total Som det kan ses, er P-pillen langt det populæreste præventionsmiddel. Det gælder i særdeleshed blandt de yngste aldersgrupper årige, mens kondomet også anvendes ofte eller altid blandt halvdelen af de årige. Det kunne tyde på, at beskyttelse mod uønsket graviditet er en meget væsentlig faktor i valget af præventionsmiddel, mens beskyttelse mod sexsygdomme ikke spiller en ligeså fremtrædende rolle i præventionsmiddelvalget. Dette bekræftes også i denne undersøgelse, hvor de deltagerne blev spurgt om hvorledes deres forhold til sexsygdomme og graviditet påvirker deres valg af præventionsmidler. Heraf fremgår det, at beskyttelse mod uønsket graviditet er en meget mere væsentlig faktor for valg af præventionsmiddel i alle aldersgrupper, end beskyttelse mod sexsygdomme. Dette er en tendens der ligger i forlængelse af tidligere undersøgelser af valg af præventionsmidler. Ud fra den anskuelse, at folk skal træffe deres præventionsvalg på et informeret grundlag, må det siges, at være positivt, at så mange unge tilkendegiver, at de benytter sig af prævention, når de dyrker sex, og at de tilmed benytter prævention som effektivt beskytter mod graviditet. Imidlertid kan det, ud fra en forebyggelsesmæssigt synsvinkel, ses som problematisk at beskyttelse mod sexsygdomme ikke indtager en særlig afgørende rolle i præventionsvalget, når udbredelsen af klamydia tages i betragtning. Det kan dog i en hvis udstrækning forklares med manglen på viden om klamydia, som betyder at det bliver vanskeligere at træffe et informeret valg. Ligeledes er det de færrestes opfattelse, at de har været i risiko for at blive smittet med hiv/aids eller klamydia, hvorimod uønsket graviditet altid vil være en risiko ved ubeskyttet sex. Overordnet kan det konstateres, at: Beskyttelse mod uønsket graviditet er den væsentligste faktor i valget af præventionsmiddel P-piller er det mest anvendte præventionsmiddel i alle aldersgrupper Kondombrug er mest anvendt blandt de årige, hvor mere end hver anden ofte eller altid bruger dette præventionsmiddel Flertallet angiver, at riskoen for sexsygdomme og uønsket graviditet ikke påvirker deres sexliv. 7

8 5 Information om sex og seksualitet For befolkningen som helhed, er aviser og blade samt TV og film de væsentligste kilder til information om sexsygdomme. Af figur 10 fremgår dog, at det for de yngre aldersgrupper forholder sig noget anderledes. Af figuren kan det konstateres, folkeskolens undervisning for langt hovedparten af de årige og for mere end halvdelen af de årige er den hyppigste nævnte kilde til information om sexsygdomme. Derudover er aviser/blade, film og TV samt venner og bekendte også nogle af de væsentligste informationskilder. Forældre, internet, ungdomsuddannelser og sundhedsprofessionelle er derimod sekundære, når de unge får information om sexsygdomme. Figur 11: Andel der mangler viden om udvalgte emner Procent år år Hiv/aids Andre sexsygdomme Sex/seksualitet Af figur 11 fremgår det, at mere end halvdelen af de unge mellem år angiver at mangle viden om andre sexsygdomme. Derudover kan det ses, at cirka hver tredje årig og hver fjerde årig angiver at mangle viden om hiv/aids. Endelig angiver cirka hver fjerde årig, at mangle viden om sex og seksualitet. 8

9 Overordnet kan det konstateres at: Mere en ¾ af de årige og mere end halvdelen af de årige angiver at folkeskolens undervisning er en af deres primære informationskilder til sexsygdomme. Mere end halvdelen af de årige angiver at de mangler viden om andre sexsygdomme end hiv/aids Cirka hver fjerde årig angiver at mangle viden om sex og seksualitet Hver tredje årig og hver fjerde årig angiver at mangle viden om hiv/aids 6 Kommentar Undersøgelsen af befolkningens viden, holdning og adfærd i forhold til seksualitet og sexsygdomme har vist, at vidensniveauet om hiv/aids stadig er højt, og at også de yngre deltagere i undersøgelsen, har en tilfredsstillende viden om hiv/aids smittemåder og forebyggelse. Til gengæld bekræfter denne undersøgelse antagelsen af, at der ligger en udfordring i at informere om klamydia. Denne undersøgelse har i forbindelse med klamydia fokuseret på vidensniveauet blandt de yngre aldersgrupper, som netop er de der er mest udsatte for klamydia. Her viser det sig, at deres viden om de mulige symptomer der knytter sig til klamydia er ganske lav, hvorfor der ligger en opgave i at informere unge om klamydia, symptomer, behandling og forebyggelse. Selv om det er relativt få unge årige der mener at have været i risiko for at blive smittet med klamydia, er det sandsynligvis ikke årsagen til, at de ikke har søgt eller modtaget mere information om klamydia, da de samme unge er vidende om hiv/aids som de i mindre udstrækning vurderer de har været for at blive smittet med. Når klamydia er så udbredt som det er tilfældet, kan det blandt andet skyldes, at de yngre aldersgrupper ikke er opmærksomme på at beskytte sig mod denne sygdom. Når der vælges præventionsmidler er det først og fremmest beskyttelse mod uønsket graviditet der er i fokus blandt de unge, og her vælger de effektive præventionsmetoder primært P-pillen som dog ikke beskytter mod sexsygdomme. Der er i alle aldersgrupper en viden om hvad sikker sex er. At kondom beskytter mod hiv/aids, klamydia og andre seksuelt overførbare sygdomme er der også generelt stor viden om. Sundhedsstyrelsen vil i løbet af 2004 afdække de problemer og muligheder der eksisterer for en forstærket indsats mod klamydia-infektioner, og finde samarbejdspartnere for gennemførelsen af en sådan indsats. Hensigten er, at der udarbejdes en plan hvor der både tages stilling til brugen af screeningsmuligheder og til fokus for, og omfang af, en primær forebyggelsesindsats. Det kan konstateres, at unge efter de har forladt folkeskolen i vid udstrækning fortsætter med at referere til seksualundervisningen, som en af deres primære informationskilde om sexsygdomme. Seksualundervisningen i folkeskolen har i vid udstrækning til formål, at forberede de unge på deres, fremtidige seksualitet. Når de unge debuterer seksuelt, har en stor del af dem forladt folkeskolen og er begyndt på en ungdomsuddannelse. Det er derfor nødvendigt, at sikre at der er oplysning, rådgivnings- og informationstilbud til disse unge. Dette støttes endvidere af denne undersøgelse hver mere end halvdelen af de unge under 30 år ønsker mere information om sexsygdomme, og hver fjerde årig ønsker mere information om sex og seksualitet. Der er derfor behov for, at sikre at denne gruppe får adgang til relevant informationsmateriale om sexsygdomme, prævention, sex og seksualitet. 9

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd. Sammenfatning UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Sammenfatning De 15-24-åriges seksualitet De vigtigste resultater fra undersøgelsen Ung2006 af unges viden, holdninger og adfærd De 15-24-åriges

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Gratis prævention norske erfaringer s. 6

Gratis prævention norske erfaringer s. 6 Juni 2006 www.abortnet.dk og www.sexsygdom.dk er hjemmesider, der henvender sig til alle, der søger oplysninger om abort, prævention og sexsygdomme. Velkommen til nyhedsbrevet. I dette nummer vurderer

Læs mere

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE

OPFØLGENDE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV KVINDE INSTRUKTION TIL PERSONALET: Ved de opfølgende studiebesøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende

Læs mere

Sex uden sygdom. Til dig som sælger sex

Sex uden sygdom. Til dig som sælger sex Sex uden sygdom Til dig som sælger sex Hvordan skal jeg gøre sexinstrumenter rene? Sex uden sygdom Kan jeg blive smittet med hiv gennem spyt? Er det farligt at give superfransk? Hvordan skal jeg gøre sexinstrumenter

Læs mere

Sammendrag og kommentering af rapporten Når der ikke er noget tredje valg

Sammendrag og kommentering af rapporten Når der ikke er noget tredje valg Sammendrag og kommentering af Når der ikke er noget tredje valg Sundhedsstyrelsens overordnede kommentarer til : 1 Baggrund 3 2 Abortudviklingen i Danmark fra 1981-2001 4 3 Årsager til at kvinder får gennemført

Læs mere

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V)

DAGSORDEN. Jens Peter Jellesen (V) (Formand) Helle Thomsen (A) (Næstformand) Pia Bjerregaard (A) Hans Jørgen Hitz (L) Hans Erik Husum (V) Sundhedsudvalget DAGSORDEN Møde nr. : 01/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro. Mødelokale kultur- og udvikling Dato : 15. januar 2008 Start kl. : 14.00 Slut kl. :? Sundhedsudvalget Jens Peter

Læs mere

Undersøgelse af unge, sex og holdninger

Undersøgelse af unge, sex og holdninger Undersøgelse af unge, sex og holdninger Data indsamlet af Advice a/s i august måned 2012. Der er 1.030 respondenter i alderen 18 25 år der har deltaget i undersøgelsen. Angivelsen af Total tager udgangspunkt

Læs mere

Myter øger risiko for hiv

Myter øger risiko for hiv Myter øger risiko for hiv Hiv nyheder Hivzonen den 5. februar 2012 Magasinet Sundhed, som bliver distribueret i et større antal til apotekere, sygehuse, lægeventeværelser, tandlægeklinikker og enkelte

Læs mere

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Hiv infektioner Anmeldte hiv tilfælde 1997-27 35 3 25 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 I 25 afslørede inførelsen af soundex-koder 1%

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV MAND

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV POSITIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

9. DE UNGES SUNDHED. Sundhedsprofilen for unge belyser følgende temaer:

9. DE UNGES SUNDHED. Sundhedsprofilen for unge belyser følgende temaer: SUNDHEDSPROFIL FOR REGION OG KOMMUNER BIND 1 9. DE UNGES SUNDHED Sundhedsprofilen for unge beskriver sundhedsvaner blandt etnisk danske personer i aldersgruppen 16-24 år i Region Midtjylland. Fokus rettes

Læs mere

Informations- og rådgivningsportal for unge mellem 12-25 år

Informations- og rådgivningsportal for unge mellem 12-25 år Informations- og rådgivningsportal for unge mellem 12-25 år Morten Emmerik Wøldike Projektleder Jeppe Hald Projektleder Sexlinien - baggrund og ønsker Målrettet flere målgrupper af unge (Alder, uddannelse,

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Allerød Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 20 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 20 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Herlev Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 10 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 10 for Kommune 11 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes Lene

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND

BASELINE SPØRGESKEMA - HIV NEGATIV MAND INSTRUKTION TIL PERSONALET Ved baseline besøget bedes du venligst udlevere dette spørgeskema. Vær opmærksom på at du udleverer det korrekte skema. Når skemaet er udfyldt bedes du venligst sende det til

Læs mere

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test HIV OG SIKKER SEX 3 Hiv, aids og dig 5 Sådan smitter hiv 9 Kondom beskyttter 17 Hvem, hvad, hvor om hiv 21 At leve med hiv 27 Hiv-test 33 Hiv-smittede og straffeloven 35 Information og rådgivning Hiv,

Læs mere

Kvindekrop og familieplanlægning s. 4

Kvindekrop og familieplanlægning s. 4 December 2006 www.abortnet.dk og www.sexsygdom.dk er hjemmesider, der henvender sig til alle, der søger oplysninger om abort, prævention og sexsygdomme. Velkommen til årets sidste nyhedsbrev. I dette julenummer

Læs mere

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning... 4 1.1 Resumé... 4 2 Brug og værdisætning af

Læs mere

Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats

Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats Seksuel sundhed i Danmark 2009 2013 National konference, Nyborg 20. 21. april 2009 Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats Jakob

Læs mere

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune

Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Halsnæs Kommune Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Kommune Titel: Copyright: Forfattere: Udgiver: Uddrag af sundhedsprofil 2010 for Kommune 2011 Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Alle rettigheder forbeholdes

Læs mere

Det behøver ikke at gøre ondt

Det behøver ikke at gøre ondt Det behøver ikke at gøre ondt Evaluering af indsatsen mod klamydia i Frederiksberg Kommune 21 25 Formålet med dette projekt er at styrke indsatsen til forebyggelse af klamydia blandt unge i Frederiksberg

Læs mere

INDHOLD. Idé og produktion: RFSU og Agency Tryk: Strokirk-Landströms Udgivelsesår: 2016. Kontakt: RFSU www.rfsu.com post@rfsu.

INDHOLD. Idé og produktion: RFSU og Agency Tryk: Strokirk-Landströms Udgivelsesår: 2016. Kontakt: RFSU www.rfsu.com post@rfsu. SEX, KONDOMER OG SÅDAN 2016 INDHOLD GENERALSEKRETÆREN OG DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR HAR ORDET METODE SAMMENDRAG KAPITEL 1 BRUG AF KONDOMER I NORDEN KAPITEL 2 UNGE VOKSNES SEXLIV KAPITEL 3 SEXLIVET I

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Fosterdød i graviditeten efter uge 22

Fosterdød i graviditeten efter uge 22 Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Fosterdød i graviditeten efter uge 22 Patientinformation www.koldingsygehus.dk Du er ønsket gravid, men dit ufødte barn er dødt. Som afslutning af graviditeten er en

Læs mere

NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER,

NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER, NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER, DER SKAL FORBEDRE DEN SEKSUELLE SUNDHED. København d. 5. oktober 2006 Forebyggelse i relation til seksuel sundhed bør styrkes via en merbevilling på 20

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. oktober 2006 Undersøgelse af prostitution blandt unge og oplysningskampagne om HIV og prostitution. 1. Resume Forslaget

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning

SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ. Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning SUNDHEDSSTYRELSEN 2.kontor 7. februar 2002 604-4-2001/PSJ Notat vedrørende HIV og behandling med kunstig befrugtning De seneste års medicinske fremskridt i bekæmpelse af HIV/AIDS har ført til, at udsigterne

Læs mere

Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse

Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse Indhold Tilbud til børn og Unge... 2 Sexualisterne... 2 Kondomudlevering til undervisning, oplysning og forebyggelse... 3 Tilbud til voksne borgere... 4 Rygestopkursus

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 2011SPØRGESKEMA: BRUG KONDOM

SUNDHEDSSTYRELSEN, KAMPAGNETRACKING 2011SPØRGESKEMA: BRUG KONDOM JARMERS PLADS VESTER VOLDGADE NR. 2, 2. SAL 1552 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK WWW.ADVICEAS.DK T: 3342 2100 F: 3342 2199 CVR-NR: 20 21 22 09 ADVICE A/S LEDELSES- OG KOMMUNIKATIONSRÅDGIVNING SUNDHEDSSTYRELSEN,

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Kondom er en effektiv præventionsmetode

Kondom er en effektiv præventionsmetode Kondom K L A R B E S K E D Kondom Kondom er en nem præventionsmetode, der kan bruges af alle. Kondomet er lavet af meget tyndt naturgummi og formet som et langt hylster, der rulles på mandens rejste penis

Læs mere

Prævention. kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket. Der findes mange andre præventionsmetoder end

Prævention. kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket. Der findes mange andre præventionsmetoder end Prævention Der findes mange andre præventionsmetoder end kondomer og p-piller for den, der vil undgå uønsket graviditet. Denne brochure kan give dig et overblik over de mest effektive metoder og deres

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

SEKSUEL. SUNDHED Forløb 10. KLASSE

SEKSUEL. SUNDHED Forløb 10. KLASSE SEKSUEL 2016 SUNDHED Forløb 10. KLASSE indhold introduktion 3 Øvelser smittet med en sexsygdom 4 hvorfor prævention. 7 fakta om sexsygdomme 9 sexsygdomme, prævention og abort på spil 15 Uge Sex 2016 Sex

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension

Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Danskernes syn på velfærd Survey foretaget af Userneeds for Forsikring & Pension Hvordan vil du vurdere, at servicen på nedenstående områder har udviklet sig de seneste år? 9 8 7 6 4 3 Servicen er blevet

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Danskerne og kemikalierne 2015

Danskerne og kemikalierne 2015 Danskerne og kemikalierne 2015 Analyse af danskernes forhold til kemikalier Parterne bag den årlige Kemiens Dag har kortlagt, hvordan danskerne ser på en række vigtige spørgsmål omkring kemikalier. Formålet

Læs mere

Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt

Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt Selvom de fleste af os godt ved, at det ikke kan lade sig gøre, så er hver fjerde dansker usikker på, om man kan blive smittet med hiv gennem tårer eller ved at

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen?

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Reden København Christina Wind, akademisk projektmedarbejder i Reden København. Har tidligere arbejdet med forebyggelse i bl.a.

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid Madkulturen - Madindeks 2015 81 5. Idealer om det gode aftensmåltid 82 Madkulturen - Madindeks 2015 5. Idealer om det gode aftensmåltid Madkultur handler både om, hvad danskerne spiser, men også om hvilke

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Status for seksuel sundhed i Danmark. Barrierer og udfordringer. Rammer og perspektiver i forebyggelsen

Status for seksuel sundhed i Danmark. Barrierer og udfordringer. Rammer og perspektiver i forebyggelsen Status for seksuel sundhed i Danmark. Barrierer og udfordringer. Rammer og perspektiver i forebyggelsen National konference om seksuel sundhed i Danmark 2009-2013. Nyborg Strand den 20. april 2009. Jan

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel

Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel Bilag 1 Redegørelse over eksisterende indsatser overfor unge vedrørende seksuel sundhed I Københavns kommune foregår der forskellige indsatser allerede og nye indsatser er under udvikling. Unge, 12-20

Læs mere

Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse

Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse Indsatskatalog Sundhedsfremme og forebyggelse Indhold Overskrift... 2 Tilbud til børn og Unge...... 2 2 Sund på tværs: Sexualisterne... 2 3 Sund på tværs: Kondomudlevering til undervisning, oplysning og

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Stort hår og endnu større øreringe. Opsmøgede ærmer, cowboyjakker og en bar mandenumse på hvide lagner.

Stort hår og endnu større øreringe. Opsmøgede ærmer, cowboyjakker og en bar mandenumse på hvide lagner. Sygdommen uden ansigt Der er sket meget siden starten af 1980 erne, hvor hiv og aids for alvor brød ud i Vesten. I dag kan hiv behandles så godt, at virussen i blodet holdes nede, og hiv er en sygdom,

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d.

Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse blandt unge - hvad, hvorfor og hvordan? Christian Graugaard Læge, ph.d. Seksuel forebyggelse Dagsorden Hvad? Hvorfor? Hvordan? Seksualiteten rummer * Biologiske aspekter * Psykologiske

Læs mere

Foreløbig projektrapport

Foreløbig projektrapport Foreløbig projektrapport Gennemført og beskrevet af: Sygeplejerske Birthe Kølle Aasiaat Sygehus Postbox 212 3950 Aasiaat Tlf. 89 22 11 Elektronisk version tilpasset af Videnscenter om børn og unge til

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Udkast Vejledning om sterilisation

Udkast Vejledning om sterilisation 1. juli 2014 Sagsnr. 2014032074 Udkast Vejledning om sterilisation Indhold Indledning 2 Del 1: Sterilisation uden tilladelse 3 1. Fremgangsmåde ved anmodning om sterilisation, der ikke kræver tilladelse

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Medicinsk provokeret abort

Medicinsk provokeret abort Gynækologisk - Obstetrisk Afdeling Medicinsk provokeret abort Patientvejledning www.koldingsygehus.dk Ved en medicinsk abort afbrydes graviditeten med 2 slags medicin. Den ene er tablet Mifegyne, der

Læs mere

KVINDERS BRUG AF NØDPRÆVENTION Notat om undersøgelse & Tabelrapport

KVINDERS BRUG AF NØDPRÆVENTION Notat om undersøgelse & Tabelrapport Udført for Sundhedsstyrelsen af Epinion A/S 2007 KVINDERS BRUG AF NØDPRÆVENTION Notat om undersøgelse & Tabelrapport KVINDERS BRUG AF NØDPRÆVENTION Del 1: Notat om undersøgelsen Del 2: Tabelrapport Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FORELSKELSE. FORELSKELSE KAN OGSÅ VÆRE SVÆRT Måske har du forelsket dig i den forkerte, eller det føles i hvert fald, som om det er en umulig

FORELSKELSE. FORELSKELSE KAN OGSÅ VÆRE SVÆRT Måske har du forelsket dig i den forkerte, eller det føles i hvert fald, som om det er en umulig OM PUBERTET FORELSKELSE DET ER FEDT AT VÆRE FORELSKET Både drenge og piger synes, det er dejligt at være forelsket. Og hvis du ikke har prøvet det, skal du ikke være nervøs det skal nok komme. Hvordan

Læs mere

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk

OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER. - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk OVERDRAGELSE AF MINDRE VIRKSOMHEDER - undersøgelse gennemført af Håndværksrådet og match-online.dk Indhold 1. Resume og konklusion 2. Mange virksomhedsejere står umiddelbart over for at skulle overdrage

Læs mere

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6

Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3. Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Sex og kondom og sånn 2013 1 Indholdsfortegnelse Generalsekretæren og den administrerende direktør har ordet... 3 Metodik... 4 Sammendrag af Sex og kondom og sånn 2013... 6 Kapitel 1: Anvendelse af kondom

Læs mere

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE

SUND PÅ TVÆRS IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE IDÉKATALOG TIL SUNDHEDSFREMMENDE TILBUD TIL SKOLERNE 2013 2 INDHOLD Egen sundhed Sexualisterne Seksuel sundhed Mad og drikke Motion Uddannelse af legepatruljer Leg og fysisk aktivitet Tobak og rygning

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Slikkelappen sørger for sikker oralsex Det er ikke alle, der er klar over, at kønssygdomme også kan overføres ved oralsex. Men det er sandheden, og

Slikkelappen sørger for sikker oralsex Det er ikke alle, der er klar over, at kønssygdomme også kan overføres ved oralsex. Men det er sandheden, og Slikkelappen sørger for sikker oralsex Det er ikke alle, der er klar over, at kønssygdomme også kan overføres ved oralsex. Men det er sandheden, og smittefaren kan både gå ud over den, der udfører akten,

Læs mere

Pessaret ændrer ikke hormonbalancen. Metoden er uden hormonelle bivirkninger.

Pessaret ændrer ikke hormonbalancen. Metoden er uden hormonelle bivirkninger. Pessar K L A R B E S K E D Pessar Sådan virker pessaret Pessaret er lavet af blødt gummi og anvendes altid sammen med sæddræbende creme. Pessaret skal sættes op i skeden, så det dækker livmodermunden og

Læs mere

Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT. Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund?

Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT. Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund? Lektion 02 - Mig og mine vaner DIALOGKORT 01 Hvor synes du, at grænsen går for, hvornår en vane er sund eller usund? Lektion 02 Mig og mine vaner fakta Sund kost er vigtig for vores velbefindende og generelle

Læs mere

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente.

FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. Det siger FOAs medlemmer om medicinering af demente FOA undersøgte i december 2010, hvilke opgaver medlemmerne fra Social- og sundhedssektoren har i forbindelse med medicingivning til demente. FOA Kampagne

Læs mere

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.

Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev. Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev. Notat Haderslev Kommune VS Sundhed og Forebyggelse Nørregade 41 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk Dir. tlf. 74340303 9. november 2013 Sagsident: 11/30814

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Test dig selv for klamydia

Test dig selv for klamydia Test dig selv for klamydia Biologifagligt projekt Tidsforbrug 1-4 timer baggrund: Klamydia er en af de mest udbredte sexsygdomme i Danmark med omkring 26.000 nye sygdomstilfælde hvert år. Klamydia er en

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe

gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe gladsaxe.dk Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe 2008 Sundhedsprofil så sunde er borgerne i Gladsaxe O:\CSFIA1\M E T T E\Sager i gang\sundhedsprofil 2008\Sundhedsprofil 2008 indhold til tryk2.doc

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Lektion 03 Samfundet og mine vaner DEBATKORT. I New Zealand er det lovpligtigt at benytte cykelhjelm. Skal det også være det i Danmark?

Lektion 03 Samfundet og mine vaner DEBATKORT. I New Zealand er det lovpligtigt at benytte cykelhjelm. Skal det også være det i Danmark? DEBATKORT 01 I New Zealand er det lovpligtigt at benytte cykelhjelm. Skal det også være det i Danmark? inspiration Fakta-indspark til debatten Allerede i 1903 blev tanken om sikkerhedsseler til biler fremført,

Læs mere

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning

Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning 4. december 2012 Faktaark om stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og nedslidning Denne undersøgelse omhandler danskernes vurdering af stress, grænseløst arbejde, psykisk arbejdsmiljø og risiko

Læs mere

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd

Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Sikker sex mellem kvinder, mellem mænd og mellem kvinder og mænd Arbejdsopgave Tidsforbrug 60 minutter Forberedelse Dannelse af grupper og kopiering af artiklerne. Eleverne kan også arbejde med artiklerne

Læs mere

ASE ANALYSE November 2012

ASE ANALYSE November 2012 Indledning Nærværende analyse handler om folks opfattelse af ledighed samt opfattelsen af deres egen tilknytning til arbejdsmarkedet. Analysen sættes i relation til tidligere, sammenlignelige analyser,

Læs mere

Jeg troede ikke, jeg var sådan en s. 2. Klamydiabekæmpelse på Kokkeskolen s. 3. Hvorfor er klamydiatallene så høje? s. 5

Jeg troede ikke, jeg var sådan en s. 2. Klamydiabekæmpelse på Kokkeskolen s. 3. Hvorfor er klamydiatallene så høje? s. 5 Juli 2008 Antallet af personer testet positive for klamydia har aldrig været større. Derfor er der i dette nyhedsbrev fokus på klamydia. Læs blandt andet en ung kvindes beretning om at få klamydia, hvad

Læs mere

Bilag. Screen-shots af HIV-teksten

Bilag. Screen-shots af HIV-teksten Empiri Projektets empiri findes på de følgende sider - det vil sige de tekster fra Sundhed.dk, som bliver analyseret i projektet. Først præsenteres et screen-shot af hver af teksterne, som de fremstår

Læs mere

Indholdfortegnelse for bilag

Indholdfortegnelse for bilag Indholdfortegnelse for bilag Bilag 1: Kriterier for litteratursøgning... 2 Bilag 2: Screenshot Cinahl... 5 Bilag 3: Screenshot PsycInfo... 6 Bilag 4: Skriftligt interview med Sundhedstyrelsen... 7 Bilag

Læs mere

Ensomhed i ældreplejen

Ensomhed i ældreplejen 17. december 2015 Ensomhed i ældreplejen 3 ud af 4 medlemmer af FOA ansat i hjemmeplejen eller på plejehjem møder dagligt eller ugentligt ensomme ældre i forbindelse med deres arbejde, og en tredjedel

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen Den Unge Piges Bog Denne brochure er udarbejdet af : Praktiserende læge, Helle Field Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen Praktiserende læge, Jørgen Bach Holm Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune. Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling

Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune. Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling Få inspiration til indsatser på ungdomsuddannelserne i din kommune Netværksgruppen Unge og seksuel sundhed indsatser, metoder og formidling Program for workshop Velkomst og introduktion v/ Morten Emmerik

Læs mere

InSpIratIonSkatalog om SekSuel Sundhed

InSpIratIonSkatalog om SekSuel Sundhed InSpIratIonSkatalog om SekSuel Sundhed StØttE til konkrete indsatser i kommnerne Inspirationskatalog 2012 1 Inspirationskatalog om seksuel sundhed er udarbejdet og udgivet af Sex & Samfund med økonomisk

Læs mere

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013

Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Öresundskomiteens kulturundersøgelse 2013 Undersøgelsen er gennemført af YouGov i perioden 26. marts 8. april 2013 blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen.

Læs mere