OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital"

Transkript

1 OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005

2 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg Hospital 6 Leveregler for kommunikation med patienter og pårørende 8 Leveregler for intern kommunikation 10 Leveregler for kommunikation med presse og fagpresse B I S P E B J E R GH O S P I T A L 2 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005

3 K P FORORD På Bispebjerg Hospital er kommunikation et særligt indsatsområde og har længe været det. I denne kommunikationspolitik finder du vores principper og leveregler for at sikre den nødvendige kvalitet i kommunikationen. Principperne gælder for al kommunikation på hospitalet; indadtil, udadtil og i vores samarbejde med patienter og pårørende. Som medarbejder på Bispebjerg Hospital skal du vide, hvad god kommunikation med patienterne er og specifikt, hvordan din afdeling bruger principperne og levereglerne i det daglige arbejde. I denne politik finder du, hvad vi mener der er god kommunikation på Bispebjerg Hospital. Vi ved efter mange års arbejde, at bedre kommunikation og klare værdier giver endnu mere trivsel og et bedre arbejdsmiljø på hospitalet. Og vi ved, at god kommunikation internt mellem medarbejderne smitter af på patienttilfredsheden. For med en god kommunikationskultur på afdelingen og mellem afdelingerne, vil patienter og pårørende i højere grad tænke positivt om hospitalet. Vi håber, du også vil være med til at gøre politikken til virkelighed. Med venlig hilsen Direktionen Bispebjerg Hospital, januar 2008 B I S P E B J E R GH O S P I T A L 3 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005

4 GENERELLE PRINCIPPER FOR KO M M U N I K AT IO N E N PÅ B IS P E B JERG H O S P I TA L KOMMUNIKATION SPILLER EN VIGTIG ROLLE FOR PATIEN- TERNES BEHANDLING OG FOR EN EFFEKTIV DRIFT OG UDVIKLING AF ET MODERNE HOSPITAL SOM BISPEBJERG HOSPITAL. PÅ BISPEBJERG HOSPITAL HAR VI DERFOR EN RÆKKE PRINCIPPER, FOR AT SIKRE DEN NØDVENDIGE KVALITET I KOMMUNIKATIONEN. PRINCIPPERNE GÆLDER FOR AL KOMMUNIKATION PÅ HOSPITALET; INDADTIL, UDADTIL OG I VORES SAMARBEJDE MED PATIENTER OG PÅRØRENDE. 1) Respektfuld omgangstone På Bispebjerg Hospital behandles alle mennesker med respekt, også når vi kommunikerer. Det betyder, at vi taler ordentligt med hinanden, er venlige, imødekommende og professionelle i vores måder at kommunikere på. 2) Samtale frem for enetale På Bispebjerg Hospital tror vi på, at det at tale sammen fremmer forståelsen, og at samtale er den bedste måde at sikre forståelse og kommunikation i øjenhøjde. Vi ved at god kommunikation handler lige så meget om at lytte som om at tale. 3) Tilpasset til dem vi taler med Vi forstår ting forskelligt, derfor er vi nødt til hele tiden at tilpasse vores kommunikation til de mennesker, vi kommunikerer med, hvad enten det er på skrift, i tale eller ved vores adfærd. B I S P E B J E R GH O S P I T A L 4 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005

5 4) Til tiden, det rette sted Information er noget, man som regel har brug for på bestemte tidspunkter i særlige situationer. Vigtig information skal være tilgængeligt på relevante tidspunkter og steder, som imødekommer modtageren af informationen mest muligt. 5) Vi øver os hele tiden At kommunikere godt er et håndværk, som alle kan lære. Men som andre håndværk kræver det træning og vedligeholdelse. På Bispebjerg Hospital øver vi os hele tiden, og vi efterspørger og giver hinanden feedback, der kan gøre os bedre til at kommunikere. 6) Mål og måling Da god kommunikation er afgørende for en effektiv drift og udvikling af Bispebjerg Hospital, sætter vi mål op for hospitalets særligt vigtige kommunikationsprocesser. Og vi vil måle løbende på resultaterne af vores kommunikationsaktiviteter. Det mener vi er en naturlig del af at arbejde professionelt med kommunikation. Definitioner Med kommunikation forstår vi udveksling af informationer mellem mennesker. Det være sig mundtligt, skriftligt eller via vores kropssprog eller adfærd. Kommunikation kan være: 1) To-vejs, fx gennem dialoger, diskussioner debatter o.l. 2) En-vejs, fx ved et foredrag, en pjece, en nyhedsside på intranettet og lignende. En-vejs kommunikation kaldes også at informere. B I S P E B J E R GH O S P I T A L 5 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005

6 Det er naturligvis vigtigt, at vi på Bispebjerg Hospital er omhyggelige i vores kommunikation med alle mennesker, der kommer i berøring med hospitalet. Der er dog nogle grupper, som vi mener, vi bør gøre os særlige overvejelser over for, nemlig: 1) Patienter og pårørende, 2) Medarbejdere, 3) Presse og fagpresse. Vi har udarbejdet særlige leveregler for kommunikationen med disse grupper på de følgende sider. LEVEREGLER FOR KO M M U N I K AT IO N MED PAT I E N T E R OG PÅRØRENDE Personlig behandling = personlig kommunikation På Bispebjerg Hospital prioriterer vi et personligt patientforløb, og vi ved, at samtaler med både patienter og pårørende er en af grundpillerne i et godt forløb. Vi lytter derfor til patientens ønsker og behov, og aftaler hvordan kommunikationen foregår igennem hele behandlingsforløbet, så den bedst tilgodeser patientens situation. Vi klarlægger rammerne, så forventningerne til kommunikationen tilpasses realistiske muligheder. Faglig kompetent = professionel kommunikation Patienten skal aldrig være i tvivl om, at vi er professionelle, og det kommer i høj grad til udtryk i den måde, vi kommunikerer med patienter og pårørende på. Kommunikationen skal håndteres lige så professionelt og omhyggeligt som øvrige elementer i det gode patientforløb, og være med til at binde de forskellige elementer af patientforløbet sammen. Feedback og justering Det er helt afgørende, at kommunikationen nøje tilpasses den enkelte patient og pårørende, med den rette mængde af mundtlig og skriftlig kommunikation. Vi skal koordinere kommunikationen, således at det hænger sammen for patienten. Og vi efterspørger løbende feedback fra patienten og den pårørende med henblik på at kunne justere kommunikationen efter behovene. B I S P E B J E R GH O S P I T A L 6 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005

7 Det er rart at vide, hvem man har med at gøre Det er meget betryggende. Min læge var her før operationen for at forklare mig, hvordan det skulle foregå. Man får tingene at vide i detaljer og får lejlighed til at spørge om det, man vil. Det er rart at få eksakt besked hele tiden. Og sygeplejersken følger mig hele tiden og kigger ind flere gange om dagen for at høre, hvordan jeg har det. Det er rart at vide, hvem man har med at gøre. Hvis der kommer en masse forskellige hele tiden, ved man jo hverken fra eller til. Patient i Afdeling K, januar 2005 B I S P E B J E R GH O S P I T A L 7 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005

8 LEVEREGLER FOR INTERN KO M M U N I K AT IO N Venlig, respektfuld kommunikation På Bispebjerg Hospital er den interne kommunikation grundlæggende baseret på en god, respektfuld omgangstone. Der er ingen undskyldninger for ikke at tale ordentligt med de mennesker, vi omgås med på hospitalet. Tværtimod skal vi engagere os i dem, vi kommunikerer med og skabe et kommunikationsmiljø, der kan bære præg af åbenhed og imødekommenhed. Et ansvar som alle ansatte på Bispebjerg Hospital har, og som enhver leder er normsættende for. Lettilgængeligt Når medarbejderne søger information, skal de have let adgang til den information, de har brug for, når de har brug for det, i en afpasset og foretrukket form. Både for at kunne passe deres arbejde, og fordi alle ansatte på Bispebjerg Hospital har krav på en ordentlig forklaring på, hvad der foregår af vigtige ting på hospitalet, og hvorfor. Klar og relevant kommunikation med mulighed for uddybning Medarbejderne på Bispebjerg Hospital bliver dagligt mødt af en stor informationsstrøm, som kommer fra mange forskellige afdelinger og kolleger i hospitalet, eksterne samarbejdspartnere mfl. Derfor gennemtænker vi, at kommunikationen til og med medarbejderne altid er relevant med mulighed for uddybende forklaringer, så de, som modtager informationen, hurtigt kan sætte sig ind i: Hvad er indholdet? Hvad betyder det for mig? Og hvad skal jeg gøre med det?. B I S P E B J E R GH O S P I T A L 8 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005

9 I virkeligheden skal der så lidt til Som ny er det som at komme til en hel anden verden, når man her i afdelingen bliver mødt med, Er der noget, jeg kan hjælpe dig med. Sygeplejestuderende, Afd. K Bemærkninger som Jeg syntes, du klarede det godt og den slags ros, kan give mig et løft i en travl hverdag. Læge, Afd. M I virkeligheden skal der jo så lidt til, for at man føler sig velkommen. Små imødekommende bemærkninger og en hilsen kan nogen gange betyde alt, fx at man siger godmorgen med et smil. Arbejdsbyrden føles mange gange lettere med en venlig tone, fx når en kollega henvender sig med Jeg kan se du har travlt, men har du mulighed for. i steden for Du bliver nødt til. Jeg føler det er respekt for mig og mit arbejde. Radiograf, Røntgenafdelingen Man behøver ikke altid at sige så mange ting. Det betyder lige så meget for mig, at dem jeg taler med lytter til mig, at de sætter sig frem i stolen i steden for at læne sig tilbage med armene over kors. Social-og sundhedsassistent, Afd. E Fysioterapeut, Medicinsk Center B I S P E B J E R GH O S P I T A L 9 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005

10 LEVEREGLER FOR KO M M U N I K AT IO N MED PRESSE OG FAG P R E S S E Et troværdigt omdømme Pressen er en naturlig samarbejdspartner, når vi skal profilere den faglighed og gode arbejdsplads, vi er kendt for. Vi vil gerne bidrage i den sundhedsfaglige debat og synliggøre betydningsfulde resultater, beslutninger og initiativer. Bispebjerg Hospital er synlig i pressen; i landsdækkende og lokale medier, faglige tidsskrifter og steder, hvor man diskuterer sundhedsvæsenets funktion og ledelse. Let forståelige budskaber Kommunikationen fra Bispebjerg Hospital til pressen er af høj kvalitet. Vi klargør vores budskaber, bruger så vidt muligt ikke fagtermer i pressen og gennemtænker, hvad vi vil sige, og hvordan vi vil sige det, inden vi udtaler os. Det kan mange gange være en god idé at søge råd og vejledning både før og efter pressekontakten. Klare interne spilleregler Alle ansatte kender spillereglerne for samarbejde og kontakt med pressen, som følger H:S pressepolitik og -guide. Vi respekterer den enkeltes ytringsfrihed, og enhver kontakt med pressen sker i loyalitet med hospitalet og med orientering af nærmeste leder. Desuden orienteres kolleger og samarbejdspartnere, når pressekontakten kan have betydning for dem og deres arbejde. B I S P E B J E R GH O S P I T A L 10 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005

11 Patienterne er de vigtigste Alle nye former for behandling er interessante og en god historie. Især når de hjælper patienterne. Det vigtigste for mig er, at jeg kan få klare, konkrete og ærlige svar på mine spørgsmål. Jeg vil hellere vente en halv time og få et brugbart svar end få en sludder for en sladder, her og nu. Patienterne er det vigtigste også for medierne. I sidste ende handler det jo om, at patienterne overlever en indlæggelse. Ekstern journalist B I S P E B J E R GH O S P I T A L 11 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005

12 Bispebjerg Hospital OLITIK OMMUNIKATIONS Bispebjerg Hospital Bispebjerg Bakke København NV tlf B I S P E B J E R GH O S P I T A L 12 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 Udgivet af: Direktionen, Bispebjerg Hospital, august Redaktør: Kommunikationschef, Else Wad Bjørn Grafisk tilrettelæggelse: Line Bjørnbøl oplag: ex. januar 2008

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 28. februar 2012 Sag nr. Emne: bilag Revideret udgave af 21. februar 2012 God kommunikation - i Region Hovedstaden Denne første del beskriver de overordnede

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017

FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 FORSVARETS Kommunikationsstrategi 2014-2017 1 2 forord Kommunikation en del af opgaven Kære medarbejdere Jeg er glad for at kunne præsentere vores nye kommunikationsstrategi, som udgør rammen for Forsvarets

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø

Værdier. Kommunikation. Motivation. Troværdighed. Markedsorientering. frem for alt hjem. Arbejdsmiljø Arbejdsmiljø Markedsorientering Troværdighed Motivation Kommunikation Værdier frem for alt hjem Værdier Værdien af værdier Værdier er vigtige. Det er de, fordi de bestemmer, hvad der er rigtigt eller forkert,

Læs mere

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne

Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken. - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Inkluderende vejledning af to-sprogede elever i praktikken - en guide for praktikvejledere i SOSU-uddannelserne Publikation fra Projekt Uddannelsesløft Denne guide er udarbejdet indenfor Projekt Uddannelsesløft

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

ANERKEND DIN MEDARBEJDER

ANERKEND DIN MEDARBEJDER PERSONALESTYRELSEN DANSKE REGIONER KL DECEMBER 2009 ANERKEND DIN MEDARBEJDER INSPIRATION TIL ENGAGEMENT OG ARBEJDSGLÆDE udmøntning af kvalitetsreformen Kære leder Dine medarbejdere er grundlæggende meget

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede

Læs mere