Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April 2008"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen i VEOK søndag den 6. April : Valg af stemmetællere Jens N Buch, Bent Raith. 2: Valg af dirigent Kristine Fog-Morrissette, som erklærer generalforsamlingen for rettidigt indkaldt og giver formanden ordet. 3: Formandens beretning: Formanden oplæste sin beretning. Se venligst nedenfor Bilag A. Drøftelse af beretningen Jean-Pierre Duclos overbringer en tak fra sin kone for formandens brev. Applaus for beretningen. 4: Godkendelse af regnskab for 2007: Jens N Buch forelægger det skriftligt. Regnskabet er overskueligt. Største post er engangsbeløbet til home-page, (se formandsberetning). Regnskabet blev godkendt. 5: Indkomne forslag. Ingen 6: Budget 2008 forelægges skriftligt: Jens N Buch gennemgår budgetforslaget. Største post er IMWAC møde. Kristine Fog-Morrissette stiller forslag om annonce om rekruttering af medlemmer til VEOK i Kristeligt Dagblad. Kaare Rübner Jørgensen overvejer kronik om Ratzingers teologi til Kristeligt Dagblad. Budgettet godkendes. 7: Fastsættelse af årskontingent for 2009: Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 100 kr. blev godkendt. 8: Forslag til vedtægtsændring: 4 stk. 2 til Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned. Den indkaldes med mindst 4 ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller til medlemmerne. Forslaget blev vedtaget med en bemærkning fra Martin Ghisler om at tidspunktet for generalforsamlingen ikke behøver at være vedtægtsbestemt. Side 1 af 6

2 9: Valg af 4-6 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter Birgit ønsker ikke genvalg. Ingen andre forslag. Dermed var de 5 øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalgt. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således:: Formand Kaare Rübner Jørgensen Næstformand Bent Raith Sekretær Monique Buch Kasserer & Webmaster: Jens N Buch Bestyrelsesmedlem Gitte Mondrup Suppleanter: Kristine Fog-Morrissette og Martin Ghisler. 10: Valg af revisor og suppleant: Sebastian Horch genvalgt, suppleant: Martin Ghisler nyvalgt 11: Eventuelt Martin Ghisler spørger til de norske forhold. Sebastian Horch foreslår at VEOK blot linker hertil, når der er nyt. Kristine Fog-Morrissette spørger til et eventuelt tilskud til KADI. Jens N Buch svarer at man ikke i år har bedt herom. Generalforsamlingen afsluttedes kl Referent: Birgit Sterll. Østerbro 8. April Formandens beretning: Bilag A Dagsordenens punkt 3 Medlemssituationen Officielt er der katolikker i Danmark. Heraf betaler lidt over den kirkeskat, der er lovbefalet i kanonisk ret, så antallet må reelt være væsentligt mindre. Hvor lille eller stort det er, er umuligt at afgøre, men skal man gætte, ligger det nok på mellem 15. og Er antallet af katolikker i Danmark altså kun en brøddel af vor befolkning, er VEOK s medlemstal også blot en brøddel af det samlede antal praktiserende katolikker i Danmark. I det forløbne år har vi mistet tre medlemmer - en er død, en anden har forladt kirken, og en tredie har villet nøjes med sin ægtefælles medlemskab. Til gengæld har vi fået fem nye Side 2 af 6

3 medlemmer, således at vort medlemstal inkluderet dem, der er interesserede, i dag er på 153. Det er en fremgang på 3 i forhold til, hvad vi havde pr. 1. september 2007, så det er vel nogenlunde acceptabelt. I hvert fald synes den tilbagegang, vi oplevede i 2006, at have stabiliseret sig. Vi ville selvfølgelig gerne have mange flere medlemmer, men som det katolske landskab ser ud i Danmark, tror jeg ikke, vi i øjeblikket kan forvente ret mange nye medlemmer. Det er jo ikke lige frem reformstrømninger, der præger vor kirke for tiden. Tværtimod synes vor nuværende pave på næsten alle områder at fortsætte sin forgængers tilbageskuende kurs, således at ingen af vor kirkes mange interne problemer reelt vil blive løst i hans tid. Derfor må vi væbne os med tålmodighed og vente, til vi får en ny pave for at se vore reformønsker gennemført i kirken. Men at det vil ske, er jeg ikke et sekund i tvivl om. Inden for de næste ti-tyve år vil der ske store ændringer i vor kirke. Vor opgave er derfor også at forberede danske katolikker herpå, så det ikke vil komme som et chok for dem, når Vatikanet i samarbejde med biskopperne og lægfolksrepræsentanter begynder at ændre på de nuværende forhold. Bestyrelsesmøder I det forløbne år har bestyrelsen været samlet syv gange. Desuden har vi hyppigt været i kontakt med hinanden elektronisk. Af opgaver, vi har haft oppe og vende og skulle forholde os til, kan jeg blandt andet nævne følgende: a. Mødet med biskoppen Dette møde, som længe havde stået på vor ønskeseddel, fandt sted den 19. marts Efter mødet brugte vi megen tid på at drøfte og forholde os til det referat, som Hans Jensen fra bispekontoret efter fælles aftale havde udarbejdet. Vi havde adskillige større og mindre ændringsforslag, og til vor glæde blev de fleste af dem imødekommet og indarbejdet i referatet. Derfor kunne vi også godkende det og udsende det til vore medlemmer. Det skete i maj b. Hjemmesiden En anden ting, der har optaget os, var at få lavet en ny og mere publikumsvenlig hjemmeside. Oprindelig havde vi en aftale med Jakob Munk, om at han skulle lave og stå for den. Det forlag, han præsenterede os for, var imidlertid en tro kopi af kadi s hjemmeside. Det var vi ikke begejstret for, ligesom vi formodede, at kadi heller ikke ville være det. For så kunne man jo forledes til at tro, at vore foreninger var to alen ud af et Side 3 af 6

4 stykke, hvilket som bekendt ikke er tilfældet. De ændringer, Munk herefter foreslog, var dog heller ikke efter vor smag. Og da han oplyste, at han årligt skulle have penge for at opdatere og vedligeholde den - et krav, som måske kunne synes rimelig nok, men som oversteg vore økonomiske formåen, måtte vi afbryde samarbejdet. Jens N Buch, der er den i bestyrelsen der er mest fortrolig med edb, påtog sig derefter det tidskrævende job at lave vores nye hjemmeside. Den er færdig kort før jul og har på nettet nu erstattet den gamle hjemmeside. Jeg vil gerne her takke Jens for det store arbejde, han har gjort for os. I bestyrelsen diskuterede vi længe, om vi skulle have en debatrubrik på vor nye hjemmeside, således at vore medlemmer og andre, der måtte have lyst, kunne orientere andre, hvad de havde af ideer, kommentarer og kritik. Der kan tales både for og imod et sådant debatforum, men indtil videre har vi ment det mest hensigtsmæssigt ikke at have det. Det er dog ikke ensbetydende med, at vi ikke ønsker debat, så hvis et medlem har noget på hjerte og gerne ønsker det ud til en større kreds, vil jeg bede vedkommende om at sende sit indlæg til et medlem af bestyrelsen. Vi vil så overveje dets relevans og eventuelt lægge det ud på vor hjemmeside. c. Interne aktiviteter Vi har regelmæssigt udsendt nyhedsbreve til medlemmerne og to gange, hvad vi kalder, Formanden har ordet. På bestyrelsesmødet sidste år foreslog jeg dannelse af basis- eller samtalegrupper. Efterfølgende var der nogle af vore yngre medlemmer, der besluttede at mødes, men hvor ofte det er sket, ved jeg ikke. Generelt vil jeg dog mene, at dette initiativ har haft en yderst begrænset succes. Det er dog ikke ensbetydende med, at jeg selv har droppet tanken. Jeg overvejer nemlig at sætte en efterlysning i Katolsk Orientering umiddelbart inden sommerferie for at høre, om der skulle være nogle, der til efteråret har lyst til under uformelle og private former at debattere og drøfte nyere teologisk og kirkeligt litteratur med mig. Vi har også haft overvejet, om det var muligt at holde en aktivitetsdag med foredrag, samtaler o.lign. Det gør de en til to gange om året i Norge med en succes. Da vi imidlertid ikke er sikre på, at der vil komme ret mange, har vi indtil videre lagt planerne på hylden. Side 4 af 6

5 d. Eksterne aktiviteter I de forløbne har jeg haft ca 10 større eller mindre indlæg og kommentarer i Kristeligt Dagblad og Katolsk Orientering. Nogle af dem er efterfølgende blevet udsendt elektronisk til vore medlemmer. Derudover har vort medlem Jean-Pierre Duclos haft flere indlæg i Kristeligt Dagblad. Da det kort efter nytår 2007 blev klart, at bestyrelsen ønskede mig som formand for VEOK, tænkte jeg, at jeg hellere måtte anskaffe mig den nye katekismus, som netop var udsendt i dansk oversættelse, for at finde ud af, hvad det var, jeg skulle beskæftige mig med. Da jeg gav mig til at nærlæse den, blev jeg chokeret over, at man fra højeste kirkelige sted ville fortælle os, at det var, hvad vi skulle tro på som katolikker. Jeg skrev mine bemærkninger, kritik og refleksioner sammen til en 60 siders afhandling. Inspireret af østrigsk-jødiske forfatter Stephan Zweigs erindringer Die Welt von Gestern kaldte jeg den Troen af i går. Den kan læses på kadis hjemmeside (www.kadi.dk). e. Nordisk samarbejde I Norge er der katolikker. Bevægelsen Også vi er kirken har derfor langt flere medlemmer end os. Den har også flere ressourcer - både menneskeligt og økonomisk - og har et rimelig godt forhold til biskoppen i Oslo. Her på det sidste har man endda fået en præst tilknyttet bevægelsen. Fire gange om året udsender man et flot nyhedsbrev. Vi har derfor drøftet, hvordan vi kunne få etableret et samarbejde med nordmændene, således at vi kunne orientere vore medlemmer om den debat, der foregår i Norge. At købe 100 eksemplarer af deres nyhedsbrev og sende det til vore medlemmer overstiger imidlertid vore kræfter. Det ville koste porto. Jeg har derfor aftalt med den norske formand, at jeg får tilsendt deres trykte nyhedsbrev. Samtidig har vi fået tilladelse til at klippe artikler heri fra dens elektroniske version og sende dem til vore medlemmer. Da alle artiklerne er skrevet på bokmål, skulle vi danskere ikke have sproglige problemer med at forstå dem. Hvor mange vi i fremtiden vil sende til vore medlemmer, kan jeg selvfølgelig ikke vide, for det kommer helt an på, hvor relevante de er for os i Danmark, så jeg vil blot sige, at jeg er utrolig glad for, at vi nu har fået den mulighed. Side 5 af 6

6 f. Internationalt samarbejde Som formand for VEOK får jeg hver dag mellem 10 og 15 nyhedsmails fra udlandet. Det lyder af mange, men er det reelt ikke, for flere af dem modtager jeg på flere sprog. Jeg kigger på dem og viser en af dem sig relevant, sender jeg den videre til den øvrige bestyrelse. Så kan vi i fællesskab tage stilling til, om vi skal sende den ud til vore medlemmer. Vi har dog ikke kræfter til at oversætte den så det må blive på et af det sprog, jeg modtager dem. I praksis vil det sige på enten engelsk eller tysk. Den 30. april afholder IMWAC - International Movement We Are Church - møde i Strasbourg. Derefter følger et tredages møde i EN - European Network Church on Move - sammesteds om Europa og kristendommen. Jeg vil deltage i begge møder. Afslutning Jeg vil gerne takke mine bestyrelseskolleger for et godt og frugtbart samarbejde i det forløbne år. Birgit, der nu forlader bestyrelsen, skal også have tak, fordi du påtog dig det byrdefulde hverv at være vores sekretær. Desværre har der ikke været nogen, der har henvendt sig for at erstatte dig, så vi må nok indstille os på i det kommende år at være en mindre i bestyrelsen end normalt. Til allersidst vil jeg sige tak til vore medlemmer. Tak fordi I støtter os, og tak fordi I holder ud. Vi har en sag, der kun kan vindes. Side 6 af 6

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg

Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B, Frederiksberg VI ER OGSÅ KIRKEN en forening af katolikker VEOK Information nr. 4 22-mar-2015 Referat fra VI ER OGSÅ KIRKEN s 12. ordinære generalforsamling søndag 8. marts 2015 kl. 14.30 i Medborgerhuset Danasvej 30B,

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense

Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00. Landbrugsskolen, Odense Ordinær generalforsamling i DANZ den 16. marts 2013 kl. 13.00-17.00 Landbrugsskolen, Odense Dagsorden 1) Valg af dirigent. Carl Bache blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen skal afholdes senest 4

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

O.F. Omegnens Fritidshaveforening

O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat fra generalforsamlingen i OF Møllehøj Søndag d. 22. marts 2015 kl. 10.00 12.00 Fritidscentret Hedehuset, Hovedgaden 371, 2640 Hedehusene. Til stede: Bestyrelsen for OF Møllehøj, advokat/dirigent

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011

Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Referat af generalforsamling i Støtteforeningen for Usa River (Tanzibarn.dk) 2011 Afholdt 25. Juni 2011 på Kolding Bibliotek 1) Valg af dirigent Maren vælges Præsentationsrunde af alle fremmødte._ 2) Formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening

Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Ordinær generalforsamling Dansk P.R.E. Avlsforening Søndag den 23. marts 2014 kl. 15.00 holdtes ordinær generalforsamling i Dansk P.R.E. Avl s- forening i Vissenbjerghallerne, Idrætsvej 3, 5492 Vissenbjerg.

Læs mere

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør

Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Referat fra FreelanceGruppens Generalforsamling lørdag den 1. marts 2014 i Konventum (LO- Højskolen), Helsingør Formanden Iben Danielsen bød velkommen til deltagere og gæster, herunder forbundsformand

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY

BRØNDBYERNES HAVEBY. H/F HAREKÆR. MOSEBJERGVEJ 120A. 2605 BRØNDBY GF/2013 Til stede Referat af generalforsamling i H/F Harekær lørdag den 23. marts 2013 kl. 14, afholdt i Kilden Kulturhus. Repræsentanter fra 90 haver, svarende til 180 stemmer. Der er 133 personer til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 31. marts 2012 kl. 13.30. Formanden Per Amnitzbøl Rasmussen (PAR) bød velkommen til de fremmødte. PAR bad alle rejse sig og mindes de,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården

Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Ordinær generalforsamling i Single Rock Roskilde Afholdt 21. marts 2015 på Kildegården Dagsorden: 1. Åbning af generalforsamlingen v/formanden 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent og stemmetællere 4.

Læs mere

LANGKILDE NYHEDER. Nyhedsbrev for Langkilde Selskabet. Januar 2010. Årgang 20. Nr. 32. Næste Reunion New Zealand vinteren 2013.

LANGKILDE NYHEDER. Nyhedsbrev for Langkilde Selskabet. Januar 2010. Årgang 20. Nr. 32. Næste Reunion New Zealand vinteren 2013. Kære Langkilder Jeg håber, at I har haft et rigtig godt år, med mange gode oplevelser sammen med familie og venner. En af de vigtigste begivenheder for vores familie i 2009 var den tsunami, der ramte Stillehavsøerne

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Svendborg Vest Antenneforening

Svendborg Vest Antenneforening Svendborg Vest Antenneforening Referat fra generalforsamling d. 24.03.2014 afholdt i SG-huset. Formanden Kim Hybel bød velkommen til de 22 fremmødte medlemmer (excl bestyrelsen) og Tom Andersen fra Stofa.

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 13. marts 2010 Sted HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle Deltagere 14 fremmødte, heraf 10 stemmeberettigede

Læs mere