FORSØG TIL LILLE, PERSONLIG, JØDISK ORDBOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSØG TIL LILLE, PERSONLIG, JØDISK ORDBOG"

Transkript

1 FORSØG TIL LILLE, PERSONLIG, JØDISK ORDBOG

2

3 Morten Thing Forsøg til lille personlig jødisk ordbog!"#$% Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 33

4 FORSØG TIL LILLE, PERSONLIG, JØDISK ORDBOG Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr Morten Thing ISSN x ISBN Roskilde Universitetsbibliotek, Universitetsvej 1, postbox 258, 4000 Roskilde. Tryk: Roskilde Universitetstryk Omslag: Anne Houe Omslagstryk: Haugaard Offset Forsiden: Skakkerjøde, farvelitografi fra Johs. Senn og G.L. Lahde: Klædedragter i Kiøbenhavn, Kbh Bagside: Jødemaskerade, tegning fra P. Klæstrup: Det forsvundne Kjøbenhavn, Kbh [uddrag]. Skakkerjøde og Jødemaskerade kan slås op i ordbogen via index.

5 Indholdsfortegnelse Forord, 7 alfabet, 9 antisemitisme, 12 bog, 15 dialekt, 18 eksil, 20 folk, 22 fugl, 24 ghetto, 26 holocaust, 27 indfødsret, 31 jiddish, 34 jøde, 39 jødekommunist, 49 jødeprøve, 51 kræsen, 52 m/, 55 mor, 58 navn, 62 næse, 66 ordbog, 69 / #$, 72 racisme, 75 socialisme, 77 sprog, 83 valgslægtskab, 88 Bibliografi, 93 Indeks, 100

6

7 Forord Denne ordbog er en personlig ordbog, som bygger på mine personlige erfaringer med ordenes liv. Det er også en jødisk ordbog. Den tager sig for at forklare og uddybe betydningerne af en række ord som umiddelbart eller middelbart har tilknytning til jødisk liv og historie. Den er et forsøg fordi den ikke tolker historie og liv alene i objektive termer, men medinddrager forfatterens subjektive historie. Som projekt er den begrænset og derfor lille. Overvejelser over dens form findes i opslaget 'ordbog'. En begrundelse for dens indhold findes i opslaget 'valgslægtskab'.

8

9 alfabet, af de to første bogstaver i det græske alfabet: álfa () og bta (). På trods af det latinske alfabets udbredelse er ordet alfabet et låneord på de fleste europæiske sprog. Dog ikke på jiddish, hvor det hedder alefbejs efter de to første bogstaver i det jiddishe alfabet: alef 1 () og bejs ( ). Før man brugte det latinske alfabet i norden, skrev man med runer. Runealfabetet hedder fuþark efter rækkefølgen på de 6 første bogstaver. Der er noget demokratisk over alfabetet, lighed for rækkefølgen. Hof- og statskalenderen (hierarki) overfor telefonbogen (alfabet). Jeg har altid været fascineret af leksika og ordbøger. Hjemme havde vi et etbindsleksikon, som hed Mentor. Vi læste det næsten i stykker. Siden lærte jeg Salmonsen, Encyclopaedia Britannica og Encyclopedia Judaica at kende. Mikal Rode, som var redaktør af Salmonsen Leksikon Tidsskrift skal efter sigende have ordnet alle sine ting alfabetisk. Værktøjet lå således under v. Selvom jeg lærte alfabetet og at læse hurtigt, tog det mig lang tid at lære at skrive læseligt. Min regnelærer i første klasse anså mig for idiot, fordi jeg ikke kunne skrive tallene lige under hinanden. Hr. Ambus hed han. Jeg skulle så sidde ved siden af klassens dygtige pige og se på at hun regnede. Det hebraiske alfabet bruges i tillempede former til næsten alle de jødiske sprog. På jiddish har man f.eks. tegn for vokalerne, som man altid skriver med, i modsætning til på hebraisk. I den jødiske guldalder i Spanien før fordrivelsen af jøderne i 1492 skrev mange jøder også arabisk med hebraiske bogstaver. De store alfabetiske værker med tilknytning til de jødiske kulturer har især været knyttet til dette århundrede. Isidore Singer udgav The Jewish Encyclopedia i 12 bind (New York og London). I 1904 begyndte Josef Lurie og Hajim Dov Horowitz at 1 Egentlig shtume alef som er alfabetets første bogstav med numerisk værdi 1. Faktisk er bejs med numerisk værdi 2 alfabetets tredie tegn hvis pasekh alef (, udtalt [a]) og komets alef ( udtalt [o]) tælles med.

10 udgive di algemejne jidishe entsiklopedje i Sankt Petersburg på jiddish, men efter tre bind gav de op udsendte David Eisenstein ozar yisrael på hebraisk i 10 bind udkom det russisksprogede Jevrevskaja Entsiklopedija i 16 bind (Sankt Petersburg). Det første Encyclopaedia Judaica udkom i Berlin på tysk i 10 bind En ny engelsksproget Universal Jewish Encyclopedia udkom i New York i 10 bind I 1972 begyndte Encyclopaedia Judaica at udkomme i Jerusalem på engelsk først i 16 bind, siden suppleret med årbøger. Disse er nu opsamlet i CD-rom udgaven Encyclopaedia Juadica fra 1997 som er et multimedieleksikon. Det er bjerge af viden som er opsamlet af flittige forskere og monumenter over en næsten afdød jødisk lærdomstradition. Det hebraiske alfabet har en dobbeltbetydning: bogstaverne er også tal. Denne dobbeltbetydning kom til at spille en rolle i den jødiske mystik i middelalderen og kaldes gematria. Men muligvis spillede dobbeltbetydningen allerede tidligt en stor rolle. Friedrich Engels forsøgte i tilknytning til orientalisten Ferdinand Benary i forrige århundrede at løse gåden om dyrets tal, altså det tal som i Johannes Åbenbaring knyttes til Det Store Dyr, nemlig Tallet opstår, siger Benary, hvis man tager tværsummen af det navn, som skrevet med hebraiske bogstaver ligger bag tallet. Han antager at denne operation har været kendt på det tidspunkt, hvor Åbenbaringen blev skrevet. Han mener, at der bag tallet gemmer sig ingen anden end kejser Nero. Det er den hebraiske udgave af Neros navn Neron kesar, $% $ (svarende til græsk Nerôn kaisar). Tværsummen er: =50, $=200, =6, =50, %=100, =60 2 I juni-juli 1894 skrev Engels i to dele 'Zur Geschichte des Urkristentums' i Die Neue Zeit (Marx-Engels Werke, bd. 22, s ). Om Franz Simon Ferdinand Benary ( ) siger Engels i et brev til Karl Kautsky : "Ich habe mit dem Gegenstand getragen seit 1841, wo ich bei F. Benary eine Vorlesung über die "Offenbarung" las. Seitdem war mir klar, daß hier das älteste und wichtigste Buch des "Neuen Testaments" vorlag. Nach dieser 53jährigen Schwangerschaft eilt der Austritt an die Außenwelt gar nicht so arg." (Marx-Engels Werke, bd. 39, s. 276).

11 og $=200, i alt lig 666. Der findes en variant af Åbenbaringen (kaldet Irenæus' variant) hvor tallet er 616. Den opstår, hvis man i stedet for den græske udgave hebraiserede den latinske udgave af Neros navn, Nero caesar til Nero kesar, som ville være et =50 mindre, altså 616. Alfabetets store autoritet viser sig ikke mindst derved, at det på trods af de enorme forskelle, der kulturelt, sprogligt og religiøst har været og fortsat er mellem jøder i forskellige kulturer forskellige steder i verden, ser ud til at være dét konstante træk ved de jødiske samfund. Selv de kinesiske jøder brugte det hebraiske alfabet. 3 3 Donald Daniel Leslie: The Survival of the Chinese Jews : the Jewish Community of Kaifeng, Leiden 1972 og Michael Pollak: Mandarins, Jews, and missionaries : the Jewish experience in the Chinese Empire, New York og Weatherhill 1998.

12 antisemitisme, modvilje mod eller had til jøder. Ordet opstod som en konsekvens af en kobling mellem racismen og den lingvistiske slægtskabsteori. Når kulturelle træk blev opfattet som medfødte var springet kun kort til at se jøderne, der engang havde talt et semitisk sprog, som 'semitter'. Med jøden-som-semit opstod også ordet 'antisemitisme'. Det blev brugt første gang af den tyske forfatter Wilhelm Marr i 1879 i pjecen Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum. Vom nicht confessionellen Standpunkt aus betrachtet (Berlin 1879) for at adskille hans holdning fra det religiøse jødehad.; i 1880 udsendte Marr tillige 3 numre af Antisemitische Hefte i Chemnitz. Ordet bredte sig hurtigt. ODS (Suppl.bd. 1) 4 citerer Social-Demokraten fra : "Den antisemitiske Bevægelse har...grebet stærkt om sig blandt Studenterne ved Tysklands Universiteter". Oxford Eng-lish Dictionary angiver ligeledes 1881 som det første fund på engelsk. På tysk skelnes nogen gange mellem Antisemitismus og Rassenantisemitismus for at tilgodese dette nye paradigme i jødehad. Helt i tråd med antisemitismens prælogiske karakter kan man indvende, at termen er mærkværdig, fordi der ikke eksisterer nogen semitisme man kan være imod. På engelsk staves ordet oven i købet anti-semitism, men ordet Semitism eksisterer ikke. I B.S. Ingemanns Blade af Jerusalems Skomagers Lommebog fra 1833 hedder ét af digtene 'Hierosolyma est perdita', og en note oplyser os om, at det betyder "Jerusalem er tabt (ødelagt); af Begyndelsesbogstaverne i hine tre latinske Ord, antages det berygtede Forfølgelses-Løsen mod Jøderne at være sammensat." Og digtets første strofe lyder: 4 Ordbog over det danske Sprog, Kbh Ordbog over det danske sprog : supplement, Kbh

13 "Hep!" synge atter de christne smaa: De vide ei hvad det betyder; Det Spotords Rædsel mit Øie saae: Som Israels Dødssuk det lyder. Kierkegaard skrev den 15. maj 1839: "at erindre Philosopherne i vor Tid om de Ords Betydning for Speculationen: Omvender Eder; det er omtrent det samme som at raabe Hep efter en Jøde." 5 Forkortelsen eller ordet 'hep' er ikke med i Ludvig Meyers fremmedordbogs første udgave 6, men er derimod optaget i udgaven fra 1878, hvor man kan læse: "den christne Pøbels Spotteraab til Jøderne (enten Forkortn. af Hebræer, el. Sammenstilling af Begyndelsesbogstaverne i: Hierosolyma est perdita, Jerusalem er ødelagt.)". ODS mener, at 'hep' kommer fra tysk hepp, hyp, og at det er brugt som lokkeord for geder og hånsord mod jøder, "vist laant fra ty. hepp ved jødefejden 1819". Det er muligt, at redaktørerne har set efter i Jacob og Wilhelm Grimms Deutsches Wörterbuch 7. Heri betegnes hep som et udråbsord, dannet over imperativen til heben. Det bruges 1) som tilråb til trækdyr og 2) lokkeråb til geder. Af denne anden betydning "geht wol der bekannte spottruf gegen die juden aus, an die äuszere erscheinung anknüpfend, dem juden wird ein ziegenbart nachgesagt, substantivisch, ein hephep, ein jude". 5 Søren Kierkegaards papirer, A 426, bd. II, Kbh. 1968, s Ludvig Meyer: Kortfattet Lexikon over fremmede, i det danske Skrift- og Omgangs-Sprog forekommende Ord, Konstudtryk og Talemaader tilligemed de i danske Skrifter mest brugelige, fremmede Ordforkortelser, Kbh., Jacob og Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, IV, bd. II, Leipzig 1877.

14 Sikkert er det i hvert fald, at hep-tilråbet til jøder dukker op i forbindelse med de store pogromer, som startede den 2. august 1819 i Würzburg og som spredte sig op gennem Tyskland til Hamburg, til Prag og Riga og som også ramte Danmark, hvor det i september kom til optøjer i København, Odense og Svendborg. I efteråret udkom således pjecen Opløbet imod Jøderne i Franken og andre Steder 1819 (En Oversættelse af Hep Hepperne) af Julius v. Voss. Den blev omtalt i Adresse-Avisen den 19. november Ordet er altså en import fra tysk fra Om Ingemann har ret i sin forståelse af ordet som en forkortelse, som går tilbage til korsriddernes kampråb Hierosolyma est perdita, mener Encyclopaedia Judaica er uvist og nævner, at tilråbet til trækdyr især var udbredt i Franken. Den Store Danske Encyklopædi skriver om samme problem, at det vistnok er et låneord fra tysk og er imperativ af heben, 'løfte' "et gammelt tilråb, en opfordring til at skynde sig ("at heppe"), oprindelig et lokkeord til geder for at få dem til at løfte forbenene; endnu op i 1800-t. tillige brugt som hånligt tilråb til jøder, måske pga. deres skægs lighed med gedens. Ordets oprindelse er usikker; et gammelt forslag om, at bogstaverne betyder Hierosolyma est perdita (lat. 'Jerusalem er gået tabt'), er en konstruktion."

15 bog, på gammeldansk bogh, på oldislandsk bók. I begge tilfælde det samme ord som 'bøg'. Formentlig fordi man ristede runerne på bøgetræ. Materialet danner udgangspunktet, som i ordet 'bibel', biblos, en betegnelse for papyrus 8 og i ordet liber, bog på latin, efter bast. Runerne består mest af lodrette streger og stav var den almindelige betegnelse for runer. Da det latinske alfabet afløste runerne, kaldte man et tegn for bogstav, bókstafr på oldislandsk. Min søster havde været flygtning i Sverige før jeg blev født og havde en række bøger med hjem derfra. Det vidste jeg jo ikke den gang, men sådan var det. Blandt dem var nogle af de første af en lang, meget lang række af vigtige bøger i mit liv. Én af dem var en billedbog af Elsa Beskov om naturbørn. Den var på vers og jeg tror mest jeg bare kiggede i den, jeg tror f.eks. ikke mine forældre oversatte versene. Der var billeder af en koglefamilje, hvor den tapre koglefar dræbte en hugorm. Der var røde fluesvampebørn. Men der var en side med en grøn skovtrold. Jeg var så bange for den side, at jeg altid bladrede forbi i skyndsom hast. Der var også til min store beroligelse gode bøger. Både smukke bøger og indbydende bøger. Til de smukke hørte Babar. Den svenske udgave var (i modsætning til den danske) i stort format. Jeg var vild med historien. Selvom det var lidt sørgeligt at den gamle konge spiste giftige svampe og blev helt grøn af giften. Men det tjente jo et højere formål, nemlig at bringe Babar på tronen. Det bedste ved bogen var imidlertid tegningerne. De var lavet med stor akkuratesse og (næsten) alle farveflader var omkranset af en sort streg. Meget delikat. Noget som Hergé senere rendyrkede i Tin Tin. Til de indbydende bøger hørte en både grim og dårlig bog om nogle kaniner. Det var en engelsk bog, som jeg ikke ved, hvor min søster havde fået fra. Her var dyrenes kroppe lådne, der var 8 Oprindelig fra den fønikiske by Byblos, hvorfra papyrus eksporteredes. Byblos blev roden for det græske ord for bog biblion.

16 simpelthen limet noget flonelagtigt på papiret i form af dyrekroppe. Man kunne ahe dem, selvom det sled slemt på dem. Hos min mormor og morfar havde de ingen børnebøger. Men ovre i reolen mellem sofaen og skænken var der en bog, jeg godt kunne lide. Jeg husker den som noget, der kan have været en indbunden årgang af en blad. I hvert fald var den trykt med meget forskelligartet skrift, måske var den på jiddish, læse kunne jeg endnu ikke. Men der var små vignetter i, måske i annoncerne, som jeg godt kunne lide at se på. Bogen var stor. Når jeg sad på gulvet med den husker jeg det som om den nåede ned til mine fødder. Jeg sad altså ved siden af skænken, som var det sted min morfar stod og bad. Han viklede sine tefilin på sig og bad med let bøjet hoved mens han vuggede frem og tilbage og mumlede. Det var en lidt dobbeltydig situation. Tefilin eller bederemme er to læderremme med en lille boks på hver af dem (som indeholder citater fra torahen), som placeres henholdsvis under venstre arm og på panden, mens man beder. Min søde, skægge morfar ændrede fuldstændig karakter når han bad. Det var noget, jeg slet ikke kendte andre steder fra. Og hvis jeg trak ham i buksebenet og spurgte ham hvad han lavede, svarede han: "Hold kæften", og bad videre. Da jeg lærte at læse, ændrede bøgerne karakter for mig. Ikke mindst billederne. Det var meget ofte altfor tydeligt, syntes jeg, at tegnerne slet ikke havde læst bøgerne. De personer de tegnede, så forkerte ud. Måske havde de en anden farve hår end der stod i bogen. Men der gik lang tid, hvor man alligevel tit kiggede på omslagsbilledet som om det var et virkeligt vindue ind til historien. I sommerhuskolonien, hvor vi var hver sommer, var der en dreng, som havde arvet en ordentlig stak OTA-bøger. Det var nogen ret tynde bøger med et lidt altmodisch, men farverigt omslag. En sommer slugte jeg hele hans bibliotek med de mest forbløffende beskrivelser af egne på jorden med edderkopper, større end mennesker, af mennesker med pels og af grusomme ritualer og menneskeofringer. Jeg var vild med dem. Næsten lige så vild som med Gregory-mysteriet, som kørte som radio-føljeton.

17 Vi havde en radio, hvor vi hørte den frygteligt spændende thriller sammen med nogle nabobørn. De stakler skulle ud i mørket bagefter, når de skulle hjem i seng. Lasse fløjtede når han gik hjem for at lade som om han ikke var bange. Radioen havde foran højttaleren et stykke silkekort. Det var noget min far havde fået, et landkort trykt på silke til brug i flyvere under krigen for at gøre det lettere. Ét af kortene havde min far repareret højttaleren med. Også min søsters poesibog blev indbundet i silkekortet. Hvis ikke jeg husker galt var det et kort over en fransk egn. Jeg var vildt fascineret. Ikke kun af indbindingen, men også selve poesibogen. Her havde hendes klassekammerater og lærere skrevet hver deres hilsen til hende. Nogen af dem havde tegnet i den. Der var noget fantastisk indbydende over den poesibog. Indbydende er det ord som falder mig mest rammende som betegnelse for det bogen kan overfor begæret. Nu taler jeg ikke om teksten i bogen, men netop alt det bogen også kan være: stor, lille, illustreret, indbundet, blød, forgyldt, dekoreret. Jeg fik som barn De tre musketerer i en smuk læderindbundet udgave i ét bind. Den var netop indbydende. Det var også en fantastisk historie. Men læderryggen og den smukke typografi gjorde bestemt ikke historien dårligere. Siden fik jeg også Tyve år efter og Musketererne sidste bedrifter i samme udstyr. Begyndelsen til mit bibliotek.

18 dialekt, fremmedord, fra græsk diálektos, samtale, sprog, mundart; første led betyder 'mellem' eller 'gennem', andet led (af legein) 'at tale'; 9 fra den oprindelige universelle betydning er dialekt på mange europæiske sprog blevet udtryk for et del-sprog, lokale varianter af det nationale sprog, folkesprog kaldet. Da jeg i 1964 begyndte at læse dansk ved universitetet i København oplevede jeg på mange måder et voldsomt kultursammenstød. Dannelsens forhaller syntes alle at tilhviske mig at jeg uretmæssigt havde tiltvunget mig adgang. Alle danskstuderende skulle igennem en stemmeprøve på Institut for Metrik og Foredragslære. Vi fik at vide at det var vigtigt, at man ikke havde talefejl, når man skulle undervise. Det viste sig imidlertid, at det især handlede om at skille de dialekttalende fra, så de kunne lære at tale rigsdansk. Rigsdansk var også den norm vi skulle til eksamen i fonetik i. Da jeg havde læst et stykke op for et par talelærere, fik jeg at vide, at jeg skulle gå til taleundervisning en gang om ugen det næste år. Jeg spurgte vantro, hvad der da var galt med mig. "Hr. Thing", sagde talelæreren, "De må da kunne forstå, at man ikke kan læse Guldhornene op på københavnsk!". Jeg gik så - autoritetstro som jeg var - til undervisning i flere måneder inden jeg droppede det helt og holdent. Det var mine t'er og s'er som var for snævre (det hedder ikke Tsivoli!), som mine a'er (flade, sagde min talelærerinde) ligesom de r-påvirkede vokaler, specielt æ'erne. Jeg sendte mine stakkels medstuderende, der tilfældigvis var født 9 Betydningsmæssigt altså i familje med det nu grasserende 'diskurs', som er indlånt fra fransk, hvor det betyder 'samtale' eller 'tale'; discours går imidlertid tilbage til latin discurro, løber (forvirret) om eller discursus, forvirring, løben omkring.

19 syd for stødlinjen, en medfølende tanke; 10 de skulle lære at sige forskel på mor og mord, men havde indtil da fint klaret at kende forskel uden at sige forskel. Og de stakkels bornholmere og deres afvigende sætningsmelodi. 10 På Bornholm, Lolland, Falster, Fyn og i Sønderjylland har man ingen stød.

20 I slutningen af 60erne dukkede 'fremmedarbejderne' op i København. Senere forsvandt 'arbejdere' og de var bare 'fremmede'. Til gengæld blev de mange flere. Der var hurtigt mange flere muslimer end jøder. Mange nye dansk-former dukkede op. Perkerdansk blev det kaldt. Var det forkert dansk? Var det ligeså forkert som københavnsk? Eller grønlænderdansk? Ude i verden taler man om Englishes og ikke kun om engelsk som dronningen taler det. I Danmark er man ikke i tvivl: de nye sprog er ikke dialekter, men forkert sprog. Jeg føler mig tit bevæget og tillidsfuld når jeg hørte de nye sprogformer og mindes min mormors kamp med det danske sprog. Hun mistroede alle, som ikke forstod hende, specielt handlende som hun troede kun var ude på at snyde hende. Hun var det som den polsk-amerikanske forfatterinde Eva Hoffmann kalder Lost in translation. 11 Mine bedsteforældre talte jiddish indbyrdes. For min mormor var dét det eneste sprog, hun beherskede fuldt ud. Min bedstefar beherskede derudover hebraisk, polsk, russisk og tysk og talte et rimeligt dansk. Min mor og hendes søskende må givet have talt jiddish som deres første sprog. Men fra de var ret små valgte de at svare deres forældre på dansk og fortrænge jiddish. Min tante genlærte sig det, da hun blev en ældre dame. Hos min mor var sproget knyttet til barndommen, ikke kun hendes, også vores: når hun skulle klæde os på og være rigtig kærlig, omtalte hun kroppens dele på jiddish: "så skal vi passe på din kepele" sagde hun og trak trøjen over hovedet på mig. Eller "ræk mig den lille fiselakh", sagde hun og gav mig strømpe på foden. 11 Eva Hoffman: Lost in Translation. A Life i a New Language, N.Y

21 eksil, af latin exsilium, landsforvisning. Peter Andreas Heiberg blev landsforvist for sine store og gode gerninger. Måske hans kone Thomasine så lidt anderledes på det og sønnen Johan Ludvig ligeså. De russiske revolutionære var i forvisning i Sibirien. Trotskij blev forvist, først til Alma Ata, så landsforvist. Der var noget heltestort og heroiskflot over landsforvisning. Under stalinismen var intern forvisning almindeligt. Som var noget helt andet end det indre eksil, hvor mange også måtte søge tilflugt. Var mine bedsteforældre i eksil? De var begge russiske undersåtter, som var flygtet fra Polen henholdsvis Litauen, fordi de var jøder. Det fortaber sig, hvor deres familjer 'kom' fra. Men selvom familjerne havde boet i Polen og Litauen i århundreder, var de set med egne øjne 'i eksil'. Som jøder i diasporaen var de eksileret fra Palæstina, Israel, Zion, Judæa, Samaria eller hvorfra det nu var. De var altså i en slags dobbelt-eksil. Når vi samledes ved pesakh-bordet blev der spurgt: Hvad er særligt ved denne aften? Jo, det særlige var jo udfrielsen af det egyptiske eksil. Det har man fejret i umindelige tider, selvom den arkæologiske forskning i Israel anser det for hug- og stikfast, at der aldrig har været noget egyptisk eksil. 12 Trods flere lag af eksil kunne der ske en voldsom afkortning af de kulturelle afstande: Til pesakh blev der skænket vin op til profeten Elias i et fantastisk sølvbæger på en høj fod. Så blev min mormor sendt ud for at åbne hoveddøren på klem, hvis Elias nu skulle komme forbi. Bægeret har jeg arvet. Det er ikke af sølv, men plet og på det er indgraveret: "Fra samtlige Kul-Handlere paa Suhrs Plads". Det var altså et reklamebæger, et stykke merchandise. Når min bedstefar læste talmud, læste han i en tekst, hvis op- 12 Om Biblens problematiske forhold til historien, se også Thomas L. Thompson: The Bible in History. How Writers Create a Past, London 1999.

22 rindelse hang uløseligt sammen med først det babylonske eksil og siden 'det store eksil' efter romernes erobring af Israel. Kan jødisk kultur og historie overhovedet tænkes uden kategorien eksil. En eksilets kultur. Singer, Isaac Bashevis, skrev da han kom til USA alle sine bøger på et næsten afdødt sprog, jiddish, om en verden som definitivt var forsvundet med Endlösung, shoa, umkum, Holocaust, som om vi alle havde lugtet til Krokhmalnagadens stank af pis og kosher mad under tilberedning. Min mor måtte i eksil i Sverige i 1943 med min søster. I en utæt robåd blev hun sammen med sit 1-årige barn og 8 andre voksne skubbet ud på Øresund før det gik op for dem, at de selv skulle ro. Nogle hundrede meter ude var båden så fyldt med vand, at den vendte rundt. Da min mor roede, sad hun ikke selv med min søster. Det var der en anden der gjorde, og hún tabte hende i vandet. Min onkel dykkede efter hende og kom op med hende til min mor. Hun vidste ikke om min søster var druknet eller blot bevidstløs af den beroligende indsprøjtning, hun havde fået for ikke at græde. Tre af de otte druknede. De levende fik vendt båden og fik min mor op i den, hvor hun kunne stå med det livløse barn. To svømmede efter hjælp, mens tre holdt båden lige i det oktoberkolde vand. De to der svømmede efter hjælp besvimede og blev skyllet op på land. Men de blev mirakuløst reddet ligesom de andre ved og i båden: min søster var ikke druknet. Siden kom de over til eksilet i Sverige.

23 folk, uændret siden olddansk, hvad angår formen. Selve betydningen er imidlertid skredet fra 'skare', 'samling af personer', 'hushold' til et begreb som dækker ordet 'nation'. Det er en betydning, som først på dansk dukker op i 1700-tallet. Samme udvikling er der i de andre ord, som oprindelig er hentet fra græsk og latin: o, demos, vo, ethnos, populus, gens og natio: de betegnede oprindelig 'stater' og ikke 'folk'. Først med de moderne nationsdannelser nærmer 'folk' og 'nation' sig til hinanden i tilknytning til 'stat'. Denne proces sammenfatter Benedict Anderson i begrebet 'forestillet fælleskab': et folk eller en nation er ikke som en familje eller en landsby en størrelse, som kan omfattes sanseligt af bevidstheden. Derfor må den 'forestilles', gøres til en fantasi; men en meget aktiv fantasi for hvilken mennesker undertrykker og undertrykkes, slår ihjel og lader sig slå ihjel. Var jøderne et folk? Kunne de blive en nation med en stat? Herom skændtes Europas jøder fra slutningen af forrige århundrede til et godt stykke ind i dette. Der var dem, som mente, at jøderne ingen fremtid havde som eget folk og som derfor mente, at jøderne skulle 'assimilere' sig i den befolkning, hvor de nu boede. Der var de ortodokse, som mente at Gud havde spredt jøderne i diasporaen, og at han ville sende en messias, når det passede ham. Så var der zionisterne. De mente at jøderne aldrig kunne undslippe antisemitismen og derfor burde skabe deres egen stat, hvor jøder fra hele verden kunne bo uden antisemitisme. Både de ortodokse og zionisterne opfattede 'jøderne som folk' som alle jøder i hele verden. Selvom der var religiøse, som ikke ville akceptere karaiterne (en jødisk sekt uden rabbinere) eller de mørke asiatiske jøder i Indien eller Yemen, så var det altså en forestilling om et folk, som havde holdt sig intakt siden romerne erobrede Israel. Heroverfor stod 'bundisternes' forestilling om 'autonomi'. De hed sådan efter deres organisation, Algemajner jidisher arbeter bund in lite, poyln un rusland, Det almindelige jødiske arbejderforbund i Litauen, Polen og Rusland. Det var et jødisk, socialistisk parti, dannet 1897 i Vilna. Det blev i 1898 en del af

24 det Russiske Socialdemokrati, men levede som hund og kat med Lenins Bolsjevikker, som også var en del af Socialdemokratiet. Bund mente, at de jiddish-talende jøder udgjorde et folk. Og det var dét folk, som de krævede 'autonomi' for. Autonomi betød, at jøderne rådede for deres egen kultur og kunne udfolde deres eget sprog, undervisning, lokale fællesskaber osv. De så Ruslands fremtid som en føderation af forskellige folk, som levede på en fælles jord. Det var en helt anden forestilling om 'jøderne som folk' end den, de ortodokse og zionisterne havde. Bundisterne understregede i deres politik dojkhajt, et begreb som bedst gengives som 'her-hed'. Deres udgangspunkt var jødernes konkrete undertrykkelse i Rusland og ikke jøderne i forhold til Gud eller jøderne i hele verden. Deres forestillede fællesskab var altså knyttet til et 'her' og hverken til et 'der' (Israel) eller en fjern 'fremtid'. Bundismen nedtonede således det utopiske element i socialismen og gav afkald på det messianske i jødedommen. I Polen var Bund i mellemkrigstiden en betydelig vigtigere politisk faktor end zionismen. Med udryddelsen af de europæiske jøder var autonomi-tanken gjort uaktuel, og zionismen var alene på scenen. Israel blev skabt på den zionistiske forestilling. Det medførte, at Israel i praksis blev et multikulturelt nybyggersamfund, som vi kender det fra Australien f.eks. i stedet for ét folk. Der har været og er fortsat mange spændinger mellem de europæiske jøder og de afrikanske og asiatiske. Det er de europæiske som i høj grad har defineret normer og værdier. Min morfar støttede i en vis udstrækning zionismen. Han havde en sparebøsse, hvor han samlede penge til jordopkøb i Israel. Den var hvid med blå skrift. Min mor assimilerede sig, men fastholdt altid en bevidsthed om at være jøde.

25 fugl, uændret siden fællesgermansk: fugl, således også på oldislandsk. Ordbogen skelner mellem egentlig betydning (fuglen bygger rede) og overført betydning: spøgefugl, gadens løse fugle. Da danskerne for nogle år siden skulle vælge nationalfugl blev, så vidt jeg husker, Mette Fugl valgt i skarp konkurrence med lommelærke, totalskade og natteravn. Da der imidlertid var tænkt på 'egentlig betydning' vandt den agressive knopsvane. Min mormor havde en kanariefugl, som hed Piphans. Den boede i et bur ude i køkkenet. Det var nok fordi den svinede for meget til at være i stuen. Men det var sikkert også, fordi køkkenet var hendes rum. Køkkenet havde i hendes verdensbillede en særlig status: Gud så ikke, hvad der skete i køkkenet. Min mormor var meget tyk, og min mor sagde engang til hende, at hun spiste for meget. "Jamen, jeg spiser jo intenting", sagde hun. Og det var rigtigt på den måde, at hun spiste ikke med ved bordet, hun så det som sin opgave at servere og presse alle til at spise så meget som muligt. "Men du spiser jo alle resterne ude i køkkenet", sagde min mor. "Jamen de feder ikke", sagde min mormor, "for Gud ser ikke ned i køkkenet". Piphans blev fodret med æblestykker, hun satte i klemme mel-lem burets tremmer. Hun talte med Piphans, og jeg var ret imponeret af, at den kunne forstå, hvad hun sagde, for hun talte jiddish til den, mens hun jo snakkede sit gebrokne dansk til mig og min søster. Men Piphans svarede ved at synge. Måske var det en helt igennem jødisk fugl. I hvert fald tror jeg kun den fik kosher mad. Da Piphans døde, kom der en ny kanariefugl, som også hed Piphans. Kun fuglens navn var dansk. Morten Christensen havde en ret stor gård i nærheden af det lille sommerhus, min far havde bygget os af gamle Ford-kasser. Hos ham eller hos Hans Christian og Magna på den anden side af vejen købte min mor kyllinger og æg. Vi kom og gik på de to gårde, som vi havde lyst til. Morten Christensen mente, at vi københavnerunger vidste for lidt om livet på landet, så han kunne finde på at råbe til én, når man var i stalden: "Kom herover så skal

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler

Til læreren Opgaver til: FLUGT Instruktioner og nøgler Opgave 1 Formål: Førlæsningsopgave for at aktivere baggrundsviden om temaet 30 minutter Organisering: Smågruppearbejde Instruktion: Sæt jer sammen i smågrupper og snak om, hvilke former for flugt I kan

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Historiefortælling Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Alle har en historie at fortælle. Oftest giver en personlig historie os et billede af, hvem den fortællende

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Marokkos jøder en integreret del af samfundet

Marokkos jøder en integreret del af samfundet Marokkos jøder en integreret del af samfundet af Niels Tvilling & Lissi Rasmussen Tidligere universitetsprofessor på Rabat Universitet og generalsekretær for Moroccan Foundation of Cultural Jewish Heritage,

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG

KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS. og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG KNUD ERIK ANDERSEN INGER RØGILD PAULUS og de første kristne HAASE & SØNS FORLAG Knud Erik Andersen og Inger Røgild: Paulus og de første kristne Illustreret af Frank Madsen Haase & Søns Forlag 2011 Redaktion:

Læs mere

De to bedragere. Opgave 1

De to bedragere. Opgave 1 Opgave 1 Formål: At gøre kursisterne bekendt med temaet bedrag. Omhyggelig global læsning. ca. 30 minutter. Organisering: Kursisterne læser hver for sig teksten om de to bedragere. Derefter snakker de

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen!

Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, jeg foretrækker ørkenen! Du ved måske ikke at jeg har studeret i Oxford, i London, i New York og Paris, men jeg foretrækker ørkenen! 17 Hmm Hvorfor det? Fordi den er ren! Det bliver ikke let at komme ind i Turban-fortet Det er

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog PIRLS 2011 Kodevejledning for hæfte L til Læsebog Fjendetærte bedømmelsesvejledning Teksttype: Skønlitterær tekst Formål: Læse for at opleve Klassifikation af Multiple Choice spørgsmål Spm. Proces Rigtigt

Læs mere

Bamse Polle. i 2. klasse

Bamse Polle. i 2. klasse Bamse Polle i 2. klasse Polle Noller Sigurd Søren Maren Snella Lise Hanne Projektet Bamse Polle bygger på læseplan for den kriminalpræventive undervisning for 0. - 3. klasse og blev støttet af Det kriminalpræventive

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale.

2/ Skriv om en kort episode i en papirbæreposes liv. Valg af fortællersynsvinkel er frit, men der skal indgå direkte tale. TVM OPTAGELSESPRØVER 2011 Opgave 1: Skriv to historier Løs de følgende opgaver. 1/ Beskriv en konkret detalje fra dagen i dag på en måde, så læseren forstår, hvorfor du trækker lige præcis den frem. Giv

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. H.C. Andersens liv E T E R OPGAVER TIL H.C. Andersens liv NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad ved du om H.C. Andersen? Skriv stikord til de fire overskrifter i cirklen. Se eksemplet. P E R S O N E R T I N

Læs mere

5. søndag efter påske 10. maj 2015

5. søndag efter påske 10. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (konfirmation) Tema: Faderens kærlighed Salmer: 402, 478; 192, 260, 484, 70 Evangelium: Joh. 16,23b 28 Jesus er udgået fra Faderen, og han er kommet til verden; han forlader verden

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG Når døden er en overgang Et menneskes liv består af mange overgange, hvor vi går fra én tilstand til en anden. Overgangene markerer, at en person har bevæget sig fra ét sted i livet til et andet: Vi bliver

Læs mere

Talenterne i mit liv øjeblikke

Talenterne i mit liv øjeblikke tager en dyb indånding hver mandag morgen, når de skal af sted på arbejde igen. Derfor kan jeg godt finde på at sige: Har du overvejet at lave noget andet? Jeg beviser med min historie, at man godt kan

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet

Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet Portrætter af beboere på Ebenezer-hjemmet Helene og Knud Erik Erbs var i efteråret 2012 seniorvolontører på Ebenezer-hjemmet i Haifa i Israel i to måneder. gennem deres tid på hjemmet har de indsamlet

Læs mere

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden

Alma 82 år. Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns. Diagnose. Almas liv. Almas forvirrende Verden Alma 82 år Dement jeg kan ikke forstå hvorfor jeg ikke må komme hjem og passe mine høns Alma er ikke så god til at huske længere og hendes sygdom gør, at hun har svært ved at passe dagligdagens gøremål.

Læs mere