FORSØG TIL LILLE, PERSONLIG, JØDISK ORDBOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSØG TIL LILLE, PERSONLIG, JØDISK ORDBOG"

Transkript

1 FORSØG TIL LILLE, PERSONLIG, JØDISK ORDBOG

2

3 Morten Thing Forsøg til lille personlig jødisk ordbog!"#$% Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 33

4 FORSØG TIL LILLE, PERSONLIG, JØDISK ORDBOG Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr Morten Thing ISSN x ISBN Roskilde Universitetsbibliotek, Universitetsvej 1, postbox 258, 4000 Roskilde. Tryk: Roskilde Universitetstryk Omslag: Anne Houe Omslagstryk: Haugaard Offset Forsiden: Skakkerjøde, farvelitografi fra Johs. Senn og G.L. Lahde: Klædedragter i Kiøbenhavn, Kbh Bagside: Jødemaskerade, tegning fra P. Klæstrup: Det forsvundne Kjøbenhavn, Kbh [uddrag]. Skakkerjøde og Jødemaskerade kan slås op i ordbogen via index.

5 Indholdsfortegnelse Forord, 7 alfabet, 9 antisemitisme, 12 bog, 15 dialekt, 18 eksil, 20 folk, 22 fugl, 24 ghetto, 26 holocaust, 27 indfødsret, 31 jiddish, 34 jøde, 39 jødekommunist, 49 jødeprøve, 51 kræsen, 52 m/, 55 mor, 58 navn, 62 næse, 66 ordbog, 69 / #$, 72 racisme, 75 socialisme, 77 sprog, 83 valgslægtskab, 88 Bibliografi, 93 Indeks, 100

6

7 Forord Denne ordbog er en personlig ordbog, som bygger på mine personlige erfaringer med ordenes liv. Det er også en jødisk ordbog. Den tager sig for at forklare og uddybe betydningerne af en række ord som umiddelbart eller middelbart har tilknytning til jødisk liv og historie. Den er et forsøg fordi den ikke tolker historie og liv alene i objektive termer, men medinddrager forfatterens subjektive historie. Som projekt er den begrænset og derfor lille. Overvejelser over dens form findes i opslaget 'ordbog'. En begrundelse for dens indhold findes i opslaget 'valgslægtskab'.

8

9 alfabet, af de to første bogstaver i det græske alfabet: álfa () og bta (). På trods af det latinske alfabets udbredelse er ordet alfabet et låneord på de fleste europæiske sprog. Dog ikke på jiddish, hvor det hedder alefbejs efter de to første bogstaver i det jiddishe alfabet: alef 1 () og bejs ( ). Før man brugte det latinske alfabet i norden, skrev man med runer. Runealfabetet hedder fuþark efter rækkefølgen på de 6 første bogstaver. Der er noget demokratisk over alfabetet, lighed for rækkefølgen. Hof- og statskalenderen (hierarki) overfor telefonbogen (alfabet). Jeg har altid været fascineret af leksika og ordbøger. Hjemme havde vi et etbindsleksikon, som hed Mentor. Vi læste det næsten i stykker. Siden lærte jeg Salmonsen, Encyclopaedia Britannica og Encyclopedia Judaica at kende. Mikal Rode, som var redaktør af Salmonsen Leksikon Tidsskrift skal efter sigende have ordnet alle sine ting alfabetisk. Værktøjet lå således under v. Selvom jeg lærte alfabetet og at læse hurtigt, tog det mig lang tid at lære at skrive læseligt. Min regnelærer i første klasse anså mig for idiot, fordi jeg ikke kunne skrive tallene lige under hinanden. Hr. Ambus hed han. Jeg skulle så sidde ved siden af klassens dygtige pige og se på at hun regnede. Det hebraiske alfabet bruges i tillempede former til næsten alle de jødiske sprog. På jiddish har man f.eks. tegn for vokalerne, som man altid skriver med, i modsætning til på hebraisk. I den jødiske guldalder i Spanien før fordrivelsen af jøderne i 1492 skrev mange jøder også arabisk med hebraiske bogstaver. De store alfabetiske værker med tilknytning til de jødiske kulturer har især været knyttet til dette århundrede. Isidore Singer udgav The Jewish Encyclopedia i 12 bind (New York og London). I 1904 begyndte Josef Lurie og Hajim Dov Horowitz at 1 Egentlig shtume alef som er alfabetets første bogstav med numerisk værdi 1. Faktisk er bejs med numerisk værdi 2 alfabetets tredie tegn hvis pasekh alef (, udtalt [a]) og komets alef ( udtalt [o]) tælles med.

10 udgive di algemejne jidishe entsiklopedje i Sankt Petersburg på jiddish, men efter tre bind gav de op udsendte David Eisenstein ozar yisrael på hebraisk i 10 bind udkom det russisksprogede Jevrevskaja Entsiklopedija i 16 bind (Sankt Petersburg). Det første Encyclopaedia Judaica udkom i Berlin på tysk i 10 bind En ny engelsksproget Universal Jewish Encyclopedia udkom i New York i 10 bind I 1972 begyndte Encyclopaedia Judaica at udkomme i Jerusalem på engelsk først i 16 bind, siden suppleret med årbøger. Disse er nu opsamlet i CD-rom udgaven Encyclopaedia Juadica fra 1997 som er et multimedieleksikon. Det er bjerge af viden som er opsamlet af flittige forskere og monumenter over en næsten afdød jødisk lærdomstradition. Det hebraiske alfabet har en dobbeltbetydning: bogstaverne er også tal. Denne dobbeltbetydning kom til at spille en rolle i den jødiske mystik i middelalderen og kaldes gematria. Men muligvis spillede dobbeltbetydningen allerede tidligt en stor rolle. Friedrich Engels forsøgte i tilknytning til orientalisten Ferdinand Benary i forrige århundrede at løse gåden om dyrets tal, altså det tal som i Johannes Åbenbaring knyttes til Det Store Dyr, nemlig Tallet opstår, siger Benary, hvis man tager tværsummen af det navn, som skrevet med hebraiske bogstaver ligger bag tallet. Han antager at denne operation har været kendt på det tidspunkt, hvor Åbenbaringen blev skrevet. Han mener, at der bag tallet gemmer sig ingen anden end kejser Nero. Det er den hebraiske udgave af Neros navn Neron kesar, $% $ (svarende til græsk Nerôn kaisar). Tværsummen er: =50, $=200, =6, =50, %=100, =60 2 I juni-juli 1894 skrev Engels i to dele 'Zur Geschichte des Urkristentums' i Die Neue Zeit (Marx-Engels Werke, bd. 22, s ). Om Franz Simon Ferdinand Benary ( ) siger Engels i et brev til Karl Kautsky : "Ich habe mit dem Gegenstand getragen seit 1841, wo ich bei F. Benary eine Vorlesung über die "Offenbarung" las. Seitdem war mir klar, daß hier das älteste und wichtigste Buch des "Neuen Testaments" vorlag. Nach dieser 53jährigen Schwangerschaft eilt der Austritt an die Außenwelt gar nicht so arg." (Marx-Engels Werke, bd. 39, s. 276).

11 og $=200, i alt lig 666. Der findes en variant af Åbenbaringen (kaldet Irenæus' variant) hvor tallet er 616. Den opstår, hvis man i stedet for den græske udgave hebraiserede den latinske udgave af Neros navn, Nero caesar til Nero kesar, som ville være et =50 mindre, altså 616. Alfabetets store autoritet viser sig ikke mindst derved, at det på trods af de enorme forskelle, der kulturelt, sprogligt og religiøst har været og fortsat er mellem jøder i forskellige kulturer forskellige steder i verden, ser ud til at være dét konstante træk ved de jødiske samfund. Selv de kinesiske jøder brugte det hebraiske alfabet. 3 3 Donald Daniel Leslie: The Survival of the Chinese Jews : the Jewish Community of Kaifeng, Leiden 1972 og Michael Pollak: Mandarins, Jews, and missionaries : the Jewish experience in the Chinese Empire, New York og Weatherhill 1998.

12 antisemitisme, modvilje mod eller had til jøder. Ordet opstod som en konsekvens af en kobling mellem racismen og den lingvistiske slægtskabsteori. Når kulturelle træk blev opfattet som medfødte var springet kun kort til at se jøderne, der engang havde talt et semitisk sprog, som 'semitter'. Med jøden-som-semit opstod også ordet 'antisemitisme'. Det blev brugt første gang af den tyske forfatter Wilhelm Marr i 1879 i pjecen Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum. Vom nicht confessionellen Standpunkt aus betrachtet (Berlin 1879) for at adskille hans holdning fra det religiøse jødehad.; i 1880 udsendte Marr tillige 3 numre af Antisemitische Hefte i Chemnitz. Ordet bredte sig hurtigt. ODS (Suppl.bd. 1) 4 citerer Social-Demokraten fra : "Den antisemitiske Bevægelse har...grebet stærkt om sig blandt Studenterne ved Tysklands Universiteter". Oxford Eng-lish Dictionary angiver ligeledes 1881 som det første fund på engelsk. På tysk skelnes nogen gange mellem Antisemitismus og Rassenantisemitismus for at tilgodese dette nye paradigme i jødehad. Helt i tråd med antisemitismens prælogiske karakter kan man indvende, at termen er mærkværdig, fordi der ikke eksisterer nogen semitisme man kan være imod. På engelsk staves ordet oven i købet anti-semitism, men ordet Semitism eksisterer ikke. I B.S. Ingemanns Blade af Jerusalems Skomagers Lommebog fra 1833 hedder ét af digtene 'Hierosolyma est perdita', og en note oplyser os om, at det betyder "Jerusalem er tabt (ødelagt); af Begyndelsesbogstaverne i hine tre latinske Ord, antages det berygtede Forfølgelses-Løsen mod Jøderne at være sammensat." Og digtets første strofe lyder: 4 Ordbog over det danske Sprog, Kbh Ordbog over det danske sprog : supplement, Kbh

13 "Hep!" synge atter de christne smaa: De vide ei hvad det betyder; Det Spotords Rædsel mit Øie saae: Som Israels Dødssuk det lyder. Kierkegaard skrev den 15. maj 1839: "at erindre Philosopherne i vor Tid om de Ords Betydning for Speculationen: Omvender Eder; det er omtrent det samme som at raabe Hep efter en Jøde." 5 Forkortelsen eller ordet 'hep' er ikke med i Ludvig Meyers fremmedordbogs første udgave 6, men er derimod optaget i udgaven fra 1878, hvor man kan læse: "den christne Pøbels Spotteraab til Jøderne (enten Forkortn. af Hebræer, el. Sammenstilling af Begyndelsesbogstaverne i: Hierosolyma est perdita, Jerusalem er ødelagt.)". ODS mener, at 'hep' kommer fra tysk hepp, hyp, og at det er brugt som lokkeord for geder og hånsord mod jøder, "vist laant fra ty. hepp ved jødefejden 1819". Det er muligt, at redaktørerne har set efter i Jacob og Wilhelm Grimms Deutsches Wörterbuch 7. Heri betegnes hep som et udråbsord, dannet over imperativen til heben. Det bruges 1) som tilråb til trækdyr og 2) lokkeråb til geder. Af denne anden betydning "geht wol der bekannte spottruf gegen die juden aus, an die äuszere erscheinung anknüpfend, dem juden wird ein ziegenbart nachgesagt, substantivisch, ein hephep, ein jude". 5 Søren Kierkegaards papirer, A 426, bd. II, Kbh. 1968, s Ludvig Meyer: Kortfattet Lexikon over fremmede, i det danske Skrift- og Omgangs-Sprog forekommende Ord, Konstudtryk og Talemaader tilligemed de i danske Skrifter mest brugelige, fremmede Ordforkortelser, Kbh., Jacob og Wilhelm Grimm: Deutsches Wörterbuch, IV, bd. II, Leipzig 1877.

14 Sikkert er det i hvert fald, at hep-tilråbet til jøder dukker op i forbindelse med de store pogromer, som startede den 2. august 1819 i Würzburg og som spredte sig op gennem Tyskland til Hamburg, til Prag og Riga og som også ramte Danmark, hvor det i september kom til optøjer i København, Odense og Svendborg. I efteråret udkom således pjecen Opløbet imod Jøderne i Franken og andre Steder 1819 (En Oversættelse af Hep Hepperne) af Julius v. Voss. Den blev omtalt i Adresse-Avisen den 19. november Ordet er altså en import fra tysk fra Om Ingemann har ret i sin forståelse af ordet som en forkortelse, som går tilbage til korsriddernes kampråb Hierosolyma est perdita, mener Encyclopaedia Judaica er uvist og nævner, at tilråbet til trækdyr især var udbredt i Franken. Den Store Danske Encyklopædi skriver om samme problem, at det vistnok er et låneord fra tysk og er imperativ af heben, 'løfte' "et gammelt tilråb, en opfordring til at skynde sig ("at heppe"), oprindelig et lokkeord til geder for at få dem til at løfte forbenene; endnu op i 1800-t. tillige brugt som hånligt tilråb til jøder, måske pga. deres skægs lighed med gedens. Ordets oprindelse er usikker; et gammelt forslag om, at bogstaverne betyder Hierosolyma est perdita (lat. 'Jerusalem er gået tabt'), er en konstruktion."

15 bog, på gammeldansk bogh, på oldislandsk bók. I begge tilfælde det samme ord som 'bøg'. Formentlig fordi man ristede runerne på bøgetræ. Materialet danner udgangspunktet, som i ordet 'bibel', biblos, en betegnelse for papyrus 8 og i ordet liber, bog på latin, efter bast. Runerne består mest af lodrette streger og stav var den almindelige betegnelse for runer. Da det latinske alfabet afløste runerne, kaldte man et tegn for bogstav, bókstafr på oldislandsk. Min søster havde været flygtning i Sverige før jeg blev født og havde en række bøger med hjem derfra. Det vidste jeg jo ikke den gang, men sådan var det. Blandt dem var nogle af de første af en lang, meget lang række af vigtige bøger i mit liv. Én af dem var en billedbog af Elsa Beskov om naturbørn. Den var på vers og jeg tror mest jeg bare kiggede i den, jeg tror f.eks. ikke mine forældre oversatte versene. Der var billeder af en koglefamilje, hvor den tapre koglefar dræbte en hugorm. Der var røde fluesvampebørn. Men der var en side med en grøn skovtrold. Jeg var så bange for den side, at jeg altid bladrede forbi i skyndsom hast. Der var også til min store beroligelse gode bøger. Både smukke bøger og indbydende bøger. Til de smukke hørte Babar. Den svenske udgave var (i modsætning til den danske) i stort format. Jeg var vild med historien. Selvom det var lidt sørgeligt at den gamle konge spiste giftige svampe og blev helt grøn af giften. Men det tjente jo et højere formål, nemlig at bringe Babar på tronen. Det bedste ved bogen var imidlertid tegningerne. De var lavet med stor akkuratesse og (næsten) alle farveflader var omkranset af en sort streg. Meget delikat. Noget som Hergé senere rendyrkede i Tin Tin. Til de indbydende bøger hørte en både grim og dårlig bog om nogle kaniner. Det var en engelsk bog, som jeg ikke ved, hvor min søster havde fået fra. Her var dyrenes kroppe lådne, der var 8 Oprindelig fra den fønikiske by Byblos, hvorfra papyrus eksporteredes. Byblos blev roden for det græske ord for bog biblion.

16 simpelthen limet noget flonelagtigt på papiret i form af dyrekroppe. Man kunne ahe dem, selvom det sled slemt på dem. Hos min mormor og morfar havde de ingen børnebøger. Men ovre i reolen mellem sofaen og skænken var der en bog, jeg godt kunne lide. Jeg husker den som noget, der kan have været en indbunden årgang af en blad. I hvert fald var den trykt med meget forskelligartet skrift, måske var den på jiddish, læse kunne jeg endnu ikke. Men der var små vignetter i, måske i annoncerne, som jeg godt kunne lide at se på. Bogen var stor. Når jeg sad på gulvet med den husker jeg det som om den nåede ned til mine fødder. Jeg sad altså ved siden af skænken, som var det sted min morfar stod og bad. Han viklede sine tefilin på sig og bad med let bøjet hoved mens han vuggede frem og tilbage og mumlede. Det var en lidt dobbeltydig situation. Tefilin eller bederemme er to læderremme med en lille boks på hver af dem (som indeholder citater fra torahen), som placeres henholdsvis under venstre arm og på panden, mens man beder. Min søde, skægge morfar ændrede fuldstændig karakter når han bad. Det var noget, jeg slet ikke kendte andre steder fra. Og hvis jeg trak ham i buksebenet og spurgte ham hvad han lavede, svarede han: "Hold kæften", og bad videre. Da jeg lærte at læse, ændrede bøgerne karakter for mig. Ikke mindst billederne. Det var meget ofte altfor tydeligt, syntes jeg, at tegnerne slet ikke havde læst bøgerne. De personer de tegnede, så forkerte ud. Måske havde de en anden farve hår end der stod i bogen. Men der gik lang tid, hvor man alligevel tit kiggede på omslagsbilledet som om det var et virkeligt vindue ind til historien. I sommerhuskolonien, hvor vi var hver sommer, var der en dreng, som havde arvet en ordentlig stak OTA-bøger. Det var nogen ret tynde bøger med et lidt altmodisch, men farverigt omslag. En sommer slugte jeg hele hans bibliotek med de mest forbløffende beskrivelser af egne på jorden med edderkopper, større end mennesker, af mennesker med pels og af grusomme ritualer og menneskeofringer. Jeg var vild med dem. Næsten lige så vild som med Gregory-mysteriet, som kørte som radio-føljeton.

17 Vi havde en radio, hvor vi hørte den frygteligt spændende thriller sammen med nogle nabobørn. De stakler skulle ud i mørket bagefter, når de skulle hjem i seng. Lasse fløjtede når han gik hjem for at lade som om han ikke var bange. Radioen havde foran højttaleren et stykke silkekort. Det var noget min far havde fået, et landkort trykt på silke til brug i flyvere under krigen for at gøre det lettere. Ét af kortene havde min far repareret højttaleren med. Også min søsters poesibog blev indbundet i silkekortet. Hvis ikke jeg husker galt var det et kort over en fransk egn. Jeg var vildt fascineret. Ikke kun af indbindingen, men også selve poesibogen. Her havde hendes klassekammerater og lærere skrevet hver deres hilsen til hende. Nogen af dem havde tegnet i den. Der var noget fantastisk indbydende over den poesibog. Indbydende er det ord som falder mig mest rammende som betegnelse for det bogen kan overfor begæret. Nu taler jeg ikke om teksten i bogen, men netop alt det bogen også kan være: stor, lille, illustreret, indbundet, blød, forgyldt, dekoreret. Jeg fik som barn De tre musketerer i en smuk læderindbundet udgave i ét bind. Den var netop indbydende. Det var også en fantastisk historie. Men læderryggen og den smukke typografi gjorde bestemt ikke historien dårligere. Siden fik jeg også Tyve år efter og Musketererne sidste bedrifter i samme udstyr. Begyndelsen til mit bibliotek.

18 dialekt, fremmedord, fra græsk diálektos, samtale, sprog, mundart; første led betyder 'mellem' eller 'gennem', andet led (af legein) 'at tale'; 9 fra den oprindelige universelle betydning er dialekt på mange europæiske sprog blevet udtryk for et del-sprog, lokale varianter af det nationale sprog, folkesprog kaldet. Da jeg i 1964 begyndte at læse dansk ved universitetet i København oplevede jeg på mange måder et voldsomt kultursammenstød. Dannelsens forhaller syntes alle at tilhviske mig at jeg uretmæssigt havde tiltvunget mig adgang. Alle danskstuderende skulle igennem en stemmeprøve på Institut for Metrik og Foredragslære. Vi fik at vide at det var vigtigt, at man ikke havde talefejl, når man skulle undervise. Det viste sig imidlertid, at det især handlede om at skille de dialekttalende fra, så de kunne lære at tale rigsdansk. Rigsdansk var også den norm vi skulle til eksamen i fonetik i. Da jeg havde læst et stykke op for et par talelærere, fik jeg at vide, at jeg skulle gå til taleundervisning en gang om ugen det næste år. Jeg spurgte vantro, hvad der da var galt med mig. "Hr. Thing", sagde talelæreren, "De må da kunne forstå, at man ikke kan læse Guldhornene op på københavnsk!". Jeg gik så - autoritetstro som jeg var - til undervisning i flere måneder inden jeg droppede det helt og holdent. Det var mine t'er og s'er som var for snævre (det hedder ikke Tsivoli!), som mine a'er (flade, sagde min talelærerinde) ligesom de r-påvirkede vokaler, specielt æ'erne. Jeg sendte mine stakkels medstuderende, der tilfældigvis var født 9 Betydningsmæssigt altså i familje med det nu grasserende 'diskurs', som er indlånt fra fransk, hvor det betyder 'samtale' eller 'tale'; discours går imidlertid tilbage til latin discurro, løber (forvirret) om eller discursus, forvirring, løben omkring.

19 syd for stødlinjen, en medfølende tanke; 10 de skulle lære at sige forskel på mor og mord, men havde indtil da fint klaret at kende forskel uden at sige forskel. Og de stakkels bornholmere og deres afvigende sætningsmelodi. 10 På Bornholm, Lolland, Falster, Fyn og i Sønderjylland har man ingen stød.

20 I slutningen af 60erne dukkede 'fremmedarbejderne' op i København. Senere forsvandt 'arbejdere' og de var bare 'fremmede'. Til gengæld blev de mange flere. Der var hurtigt mange flere muslimer end jøder. Mange nye dansk-former dukkede op. Perkerdansk blev det kaldt. Var det forkert dansk? Var det ligeså forkert som københavnsk? Eller grønlænderdansk? Ude i verden taler man om Englishes og ikke kun om engelsk som dronningen taler det. I Danmark er man ikke i tvivl: de nye sprog er ikke dialekter, men forkert sprog. Jeg føler mig tit bevæget og tillidsfuld når jeg hørte de nye sprogformer og mindes min mormors kamp med det danske sprog. Hun mistroede alle, som ikke forstod hende, specielt handlende som hun troede kun var ude på at snyde hende. Hun var det som den polsk-amerikanske forfatterinde Eva Hoffmann kalder Lost in translation. 11 Mine bedsteforældre talte jiddish indbyrdes. For min mormor var dét det eneste sprog, hun beherskede fuldt ud. Min bedstefar beherskede derudover hebraisk, polsk, russisk og tysk og talte et rimeligt dansk. Min mor og hendes søskende må givet have talt jiddish som deres første sprog. Men fra de var ret små valgte de at svare deres forældre på dansk og fortrænge jiddish. Min tante genlærte sig det, da hun blev en ældre dame. Hos min mor var sproget knyttet til barndommen, ikke kun hendes, også vores: når hun skulle klæde os på og være rigtig kærlig, omtalte hun kroppens dele på jiddish: "så skal vi passe på din kepele" sagde hun og trak trøjen over hovedet på mig. Eller "ræk mig den lille fiselakh", sagde hun og gav mig strømpe på foden. 11 Eva Hoffman: Lost in Translation. A Life i a New Language, N.Y

21 eksil, af latin exsilium, landsforvisning. Peter Andreas Heiberg blev landsforvist for sine store og gode gerninger. Måske hans kone Thomasine så lidt anderledes på det og sønnen Johan Ludvig ligeså. De russiske revolutionære var i forvisning i Sibirien. Trotskij blev forvist, først til Alma Ata, så landsforvist. Der var noget heltestort og heroiskflot over landsforvisning. Under stalinismen var intern forvisning almindeligt. Som var noget helt andet end det indre eksil, hvor mange også måtte søge tilflugt. Var mine bedsteforældre i eksil? De var begge russiske undersåtter, som var flygtet fra Polen henholdsvis Litauen, fordi de var jøder. Det fortaber sig, hvor deres familjer 'kom' fra. Men selvom familjerne havde boet i Polen og Litauen i århundreder, var de set med egne øjne 'i eksil'. Som jøder i diasporaen var de eksileret fra Palæstina, Israel, Zion, Judæa, Samaria eller hvorfra det nu var. De var altså i en slags dobbelt-eksil. Når vi samledes ved pesakh-bordet blev der spurgt: Hvad er særligt ved denne aften? Jo, det særlige var jo udfrielsen af det egyptiske eksil. Det har man fejret i umindelige tider, selvom den arkæologiske forskning i Israel anser det for hug- og stikfast, at der aldrig har været noget egyptisk eksil. 12 Trods flere lag af eksil kunne der ske en voldsom afkortning af de kulturelle afstande: Til pesakh blev der skænket vin op til profeten Elias i et fantastisk sølvbæger på en høj fod. Så blev min mormor sendt ud for at åbne hoveddøren på klem, hvis Elias nu skulle komme forbi. Bægeret har jeg arvet. Det er ikke af sølv, men plet og på det er indgraveret: "Fra samtlige Kul-Handlere paa Suhrs Plads". Det var altså et reklamebæger, et stykke merchandise. Når min bedstefar læste talmud, læste han i en tekst, hvis op- 12 Om Biblens problematiske forhold til historien, se også Thomas L. Thompson: The Bible in History. How Writers Create a Past, London 1999.

22 rindelse hang uløseligt sammen med først det babylonske eksil og siden 'det store eksil' efter romernes erobring af Israel. Kan jødisk kultur og historie overhovedet tænkes uden kategorien eksil. En eksilets kultur. Singer, Isaac Bashevis, skrev da han kom til USA alle sine bøger på et næsten afdødt sprog, jiddish, om en verden som definitivt var forsvundet med Endlösung, shoa, umkum, Holocaust, som om vi alle havde lugtet til Krokhmalnagadens stank af pis og kosher mad under tilberedning. Min mor måtte i eksil i Sverige i 1943 med min søster. I en utæt robåd blev hun sammen med sit 1-årige barn og 8 andre voksne skubbet ud på Øresund før det gik op for dem, at de selv skulle ro. Nogle hundrede meter ude var båden så fyldt med vand, at den vendte rundt. Da min mor roede, sad hun ikke selv med min søster. Det var der en anden der gjorde, og hún tabte hende i vandet. Min onkel dykkede efter hende og kom op med hende til min mor. Hun vidste ikke om min søster var druknet eller blot bevidstløs af den beroligende indsprøjtning, hun havde fået for ikke at græde. Tre af de otte druknede. De levende fik vendt båden og fik min mor op i den, hvor hun kunne stå med det livløse barn. To svømmede efter hjælp, mens tre holdt båden lige i det oktoberkolde vand. De to der svømmede efter hjælp besvimede og blev skyllet op på land. Men de blev mirakuløst reddet ligesom de andre ved og i båden: min søster var ikke druknet. Siden kom de over til eksilet i Sverige.

23 folk, uændret siden olddansk, hvad angår formen. Selve betydningen er imidlertid skredet fra 'skare', 'samling af personer', 'hushold' til et begreb som dækker ordet 'nation'. Det er en betydning, som først på dansk dukker op i 1700-tallet. Samme udvikling er der i de andre ord, som oprindelig er hentet fra græsk og latin: o, demos, vo, ethnos, populus, gens og natio: de betegnede oprindelig 'stater' og ikke 'folk'. Først med de moderne nationsdannelser nærmer 'folk' og 'nation' sig til hinanden i tilknytning til 'stat'. Denne proces sammenfatter Benedict Anderson i begrebet 'forestillet fælleskab': et folk eller en nation er ikke som en familje eller en landsby en størrelse, som kan omfattes sanseligt af bevidstheden. Derfor må den 'forestilles', gøres til en fantasi; men en meget aktiv fantasi for hvilken mennesker undertrykker og undertrykkes, slår ihjel og lader sig slå ihjel. Var jøderne et folk? Kunne de blive en nation med en stat? Herom skændtes Europas jøder fra slutningen af forrige århundrede til et godt stykke ind i dette. Der var dem, som mente, at jøderne ingen fremtid havde som eget folk og som derfor mente, at jøderne skulle 'assimilere' sig i den befolkning, hvor de nu boede. Der var de ortodokse, som mente at Gud havde spredt jøderne i diasporaen, og at han ville sende en messias, når det passede ham. Så var der zionisterne. De mente at jøderne aldrig kunne undslippe antisemitismen og derfor burde skabe deres egen stat, hvor jøder fra hele verden kunne bo uden antisemitisme. Både de ortodokse og zionisterne opfattede 'jøderne som folk' som alle jøder i hele verden. Selvom der var religiøse, som ikke ville akceptere karaiterne (en jødisk sekt uden rabbinere) eller de mørke asiatiske jøder i Indien eller Yemen, så var det altså en forestilling om et folk, som havde holdt sig intakt siden romerne erobrede Israel. Heroverfor stod 'bundisternes' forestilling om 'autonomi'. De hed sådan efter deres organisation, Algemajner jidisher arbeter bund in lite, poyln un rusland, Det almindelige jødiske arbejderforbund i Litauen, Polen og Rusland. Det var et jødisk, socialistisk parti, dannet 1897 i Vilna. Det blev i 1898 en del af

24 det Russiske Socialdemokrati, men levede som hund og kat med Lenins Bolsjevikker, som også var en del af Socialdemokratiet. Bund mente, at de jiddish-talende jøder udgjorde et folk. Og det var dét folk, som de krævede 'autonomi' for. Autonomi betød, at jøderne rådede for deres egen kultur og kunne udfolde deres eget sprog, undervisning, lokale fællesskaber osv. De så Ruslands fremtid som en føderation af forskellige folk, som levede på en fælles jord. Det var en helt anden forestilling om 'jøderne som folk' end den, de ortodokse og zionisterne havde. Bundisterne understregede i deres politik dojkhajt, et begreb som bedst gengives som 'her-hed'. Deres udgangspunkt var jødernes konkrete undertrykkelse i Rusland og ikke jøderne i forhold til Gud eller jøderne i hele verden. Deres forestillede fællesskab var altså knyttet til et 'her' og hverken til et 'der' (Israel) eller en fjern 'fremtid'. Bundismen nedtonede således det utopiske element i socialismen og gav afkald på det messianske i jødedommen. I Polen var Bund i mellemkrigstiden en betydelig vigtigere politisk faktor end zionismen. Med udryddelsen af de europæiske jøder var autonomi-tanken gjort uaktuel, og zionismen var alene på scenen. Israel blev skabt på den zionistiske forestilling. Det medførte, at Israel i praksis blev et multikulturelt nybyggersamfund, som vi kender det fra Australien f.eks. i stedet for ét folk. Der har været og er fortsat mange spændinger mellem de europæiske jøder og de afrikanske og asiatiske. Det er de europæiske som i høj grad har defineret normer og værdier. Min morfar støttede i en vis udstrækning zionismen. Han havde en sparebøsse, hvor han samlede penge til jordopkøb i Israel. Den var hvid med blå skrift. Min mor assimilerede sig, men fastholdt altid en bevidsthed om at være jøde.

25 fugl, uændret siden fællesgermansk: fugl, således også på oldislandsk. Ordbogen skelner mellem egentlig betydning (fuglen bygger rede) og overført betydning: spøgefugl, gadens løse fugle. Da danskerne for nogle år siden skulle vælge nationalfugl blev, så vidt jeg husker, Mette Fugl valgt i skarp konkurrence med lommelærke, totalskade og natteravn. Da der imidlertid var tænkt på 'egentlig betydning' vandt den agressive knopsvane. Min mormor havde en kanariefugl, som hed Piphans. Den boede i et bur ude i køkkenet. Det var nok fordi den svinede for meget til at være i stuen. Men det var sikkert også, fordi køkkenet var hendes rum. Køkkenet havde i hendes verdensbillede en særlig status: Gud så ikke, hvad der skete i køkkenet. Min mormor var meget tyk, og min mor sagde engang til hende, at hun spiste for meget. "Jamen, jeg spiser jo intenting", sagde hun. Og det var rigtigt på den måde, at hun spiste ikke med ved bordet, hun så det som sin opgave at servere og presse alle til at spise så meget som muligt. "Men du spiser jo alle resterne ude i køkkenet", sagde min mor. "Jamen de feder ikke", sagde min mormor, "for Gud ser ikke ned i køkkenet". Piphans blev fodret med æblestykker, hun satte i klemme mel-lem burets tremmer. Hun talte med Piphans, og jeg var ret imponeret af, at den kunne forstå, hvad hun sagde, for hun talte jiddish til den, mens hun jo snakkede sit gebrokne dansk til mig og min søster. Men Piphans svarede ved at synge. Måske var det en helt igennem jødisk fugl. I hvert fald tror jeg kun den fik kosher mad. Da Piphans døde, kom der en ny kanariefugl, som også hed Piphans. Kun fuglens navn var dansk. Morten Christensen havde en ret stor gård i nærheden af det lille sommerhus, min far havde bygget os af gamle Ford-kasser. Hos ham eller hos Hans Christian og Magna på den anden side af vejen købte min mor kyllinger og æg. Vi kom og gik på de to gårde, som vi havde lyst til. Morten Christensen mente, at vi københavnerunger vidste for lidt om livet på landet, så han kunne finde på at råbe til én, når man var i stalden: "Kom herover så skal

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00

Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Juleaften. 24.dec.2013. Malmhøj kl.10.30. Vium kirke kl.13.00. Hinge Kirke kl.14.30. Vinderslev Kirke kl.16.00 Salmer: 94-119- 120/ 104-121 Tekst: Luk 2,1-14 Og det skete i de dage, at der udgik en befaling

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

KAN-OPGAVE 1. Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med.

KAN-OPGAVE 1. Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt

Gemt barn. Tekst fra filmen: Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Følgende er en transskription af filmen,, som er produceret af DIIS, 2013. I filmen fortæller Tove Udsholt om sine oplevelser som gemt barn under Besættelsen. Flugten til Sverige #5 Tove Udsholt Mit navn

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Projektuge/ læseteater i kristendommens tegn! Mandag starter vi stille og roligt. Men dagene ligner stort set hinanden.

Projektuge/ læseteater i kristendommens tegn! Mandag starter vi stille og roligt. Men dagene ligner stort set hinanden. Projektuge/ læseteater i kristendommens tegn Forløbet: Mandag starter vi stille og roligt. Men dagene ligner stort set hinanden. Morgensang fortælling med 0. og 1. klasse - lille puster Præsentation af

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro.

Daniels mirakel. Hej. Jeg vil gerne bruge lidt tid på at fortælle min historie. Jeg vil gerne fortælle den for at opmuntre dig til at tro. Daniels mirakel Hej Jeg hedder Daniel Ispaz. Jeg er 25 år og er fra Rumænien. Jeg er gift med en smuk, engelsk pige, Sarah, og vi er blevet velsignet med en søn. Vi er en del af en kristen organisation

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL:

KAN-OPGAVE 1 FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 1 Skriv et referat af både første og andet kapitel. Beskriv kort, hvad kapitlerne handler om. Tag kun de vigtigste detaljer med. FØRSTE KAPITEL : ANDET KAPITEL: KAN-OPGAVE 2 Skriv alle de oplysninger,

Læs mere

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

2. verdenskrig FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen

Bibelstudie: Kvinder i Bibelen Læs 1 Joh. 4,4 Maria Magdalene havde fået hjælp af Jesus, og nu levede hun med ham, som Herre i sit liv. Hvorfor bliver man nødt til at vælge mellem Jesus eller djævelen? Læs Matt 6,24 Hvad betyder det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015.docx 30-08-2015 side 1. Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. 30-08-2015 side 1 Prædiken til 13.s.e.trinitatis 2015. Tekst: Luk. 10,23-37. En kollega sagde engang noget, som jeg kom til at tænke på, da jeg skulle forberede prædikenen til i dag over den barmhjertige

Læs mere

Forsøg til lille, personlig, jødisk ordbog. Thing, Morten. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Forsøg til lille, personlig, jødisk ordbog. Thing, Morten. Publication date: Document Version Også kaldet Forlagets PDF Forsøg til lille, personlig, jødisk ordbog Thing, Morten Publication date: 2000 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published version (APA): Thing, M. (2000). Forsøg til lille, personlig,

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg

Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg Jeg synes, at eftermiddagen går langsomt. Jeg er så spændt på at det bliver aften og vi skal i biografen. Jeg går op på mit værelse og prøver, om jeg kan finde Robin Hood-bladet. Mor siger, at jeg roder,

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg.

Jesus, tager Peter, Jakob og Johannes med op på et højt bjerg. Prædiken til sidste s. e. Hellig3konger 2011 Ved kyndelmisse som vi fejrede den 2. februar var vi halvvejs gennem vinteren. Og jeg tror, at længslen efter lys og forår gælder de fleste af os. Og netop

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Tekster: Salme 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15.

Tekster: Salme 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15. Tekster: Salme 116, 1 Kor 11,23-26, Joh 13,1-15. Salmer: På det sted, hvor de tre første evangelier fortæller om nadveren, fortæller Johannes, at Jesus vaskede disciplenes fødder. Men ikke et ord, fortæller

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv?

Bonusspørgsmål: Hvad hed den discipel der blev nummer 12 da Judas Iskariot havde forrådt Jesus og hængt sig selv? Opgave 1 Jesus udvalgte sig 12 disciple som fulgte ham mens han vandrede på jorden og senere rejste de ud i verden for at fortælle evangeliet videre. Find navnene Jesu 12 disciple: Bonusspørgsmål: Hvad

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger

C a r l N. l s e n. i e. J e a n S i be. E d v a r d G r. i e g. l i u s. Nordiske fortællinger C a r l N i e l s e n E d v a r d G r i e g J e a n S i be l i u s Nordiske fortællinger m u s i k k e n i s k o l e t j e n e s t e n Nordiske fortællinger I dette hæfte skal du arbejde med tre nordiske

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

En lille pige stormer ind i stuen. Helt opsat på at vise en figur, som hun har lavet i skolen.

En lille pige stormer ind i stuen. Helt opsat på at vise en figur, som hun har lavet i skolen. Hjemmet uge 17 2015, af Anette Løkken Sørensen, foto: Anne Mette Welling Tina var udsat for vold og misbrug: Jeg lader mig ikke længere nøje Tina Marie-Louise Campbell er vokset op med en far der drak

Læs mere

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt

H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H. C. Andersens liv 7. aug, 2014 by Maybritt H.C. Andersen er Odenses berømte bysbarn. Næsten alle mennesker i hele verden kender H. C. Andersens eventyr. I Odense ligger det hus, hvor han voksede op.

Læs mere

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen

Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Endagadgangen enhistoriefrablødersagen Anmeldelse af Birgit Kirkebæk Palle mødtes stadig med andre hiv smittede blødere. Som Palle selv følte de andre sig også efterladt af samfundet. De var blevet smittet

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse. så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live?

Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse. så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live? Appetizer til prædikenen: Jesus var på vej til Jerusalem for at holde påske. Men påsken handler jo om hans død og opstandelse så hvad fejrede HAN, der jo stadig var i live? Skærtorsdagsaften 2014 Skærtorsdag.

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016

17. søndag efter trinitatis 18. september 2016 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Synderes ven Salmer: 385, 32, 266; 511, 375 Evangelium: Mark. 2,14-22 Hvis ikke vi havde hørt den historie så tit, ville vi have hoppet i stolene af forbløffelse. Har man da

Læs mere

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen

Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling. Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Undervisningsmaterialet er udviklet af Luna Christensen & Niels Erling Med kyndig vejledning fra Mirjam Dyrgaard Hansen Layout & Tegninger: Kenneth Nytoft & Terese Skovhus www.teaterbloom.dk Dette materiale

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere