Flow- og energimåling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Flow- og energimåling"

Transkript

1 Et samarbejde mellem og Temadag om Flow- og energimåling - om måletekniske udfordringer i forsynings- og energisektoren århus 13. december 2007 Flow- og energimåling i forsynings- og energisektoren In situ flowmåling og strømningsberegninger Volumen kontra energimåling af fjernvarme Kontrolsystemer til fjernvarmemåling Handlingsplan for det metrologiske område Mød blandt andre: Jesper Busk John Frederiksen Lene Bassø Århus Kommunes miljøkontor Benny Rinfeldt Fjernvarmeforsyningen Aalborg Matthew A. Rasmussen Rasmus Büchert Forsyningen Esbjerg Henrik Hassing Per Kristensen Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a Birger Lind-Nielsen

2 Flow- og energimåling Formålet med temadagen er at sætte fokus på problemstillinger og udvikling inden for den del af flowmåling, der især relaterer sig til forsynings- og energisektoren. Flowmåling er et stort og samfundsvigtigt område, hvor der samtidig pågår en betydelig teknologisk udvikling bl.a. påvirket af udviklingen inden for ultralyd, laser, mikroelektronik og flowmodellering. Området repræsenterer væsentlige eksport- og samfundsinteresser og er underlagt et omfattende regelsæt. Over 2 millioner afregningsmålere Der findes i Danmark mere end 2 millioner afregningsmålere til vand, gas, fjernvarme og andre væsker end vand. Det skønnes, at der omsættes for mellem 40 og 60 mia. kr. over disse målere årligt. Kloaknettet bliver i disse år renoveret med store investeringer, og afregning af spildevand er i industrien en vigtig parameter. En nøjagtig og pålidelig flowmåling er derfor nødvendig for både forbrugeren og leverandøren. Nøjagtig flowmåling kræver sporbarhed til internationalt anerkendte normaler. Den tekniske udvikling har gjort det muligt at måle strømninger på stedet med laser, og samtidig er der udviklet teknikker til at beregne (CFD) og visualisere komplicerede strømninger. I dag er det endvidere muligt at kalibrere store flowmålere på stedet. Fornyet fokus på metrologi Temadagen har baggrund i fornyet fokus på dansk metrologi. Dette fokus har på området flow peget på, at FORCE Technology og tilsammen besidder betydelig viden og faciliteter på flowområdet, også set i international sammenhæng. Derfor holdes temadagen i samarbejde mellem de to institutter, ligesom der er planlagt et tilsvarende arrangement i Vi ser frem til en spændende temadag med bidrag, der fokuserer på flowmåling nu og i fremtiden, og som i høj grad inddrager erfaringer fra personer, der til daglig arbejder med flow- og energimåling i praksis.

3 Torsdag den 13. december :15 Indledning og velkomst Kaj L. Bryder, centerchef 10:30 1. Gasflowmåling og kalibrering samt internationale aktiviteter Gasflowmåling bliver stadig vigtigere. Det åbne marked medfører behov for mere nøjagtige målinger. Der afregnes i dag naturgas for over 10 mia. kr. om året i Danmark. Nye målertyper vinder frem og vil måske kunne erstatte de traditionelle måleprincipper. Gennem EURAMET sikrer de nationale laboratorier, at 1 m 3 naturgas er den samme, uanset hvor den måles. Et dansk primærlaboratorium inden for gasflow er under opbygning. Det vil medføre mere nøjagtige kalibreringer, og internationalt set vil Danmark på sigt medvirke til vedligeholdelse og fastlæggelse af den europæiske kubikmeter. Jesper Busk, afdelingschef 11:00 2. Vand- og energimåling samt internationale aktiviteter er det danske primære laboratorium på det måletekniske område vand- og energimåling, og i den sammenhæng deltages i EURAMET-samarbejdet, der bl.a. skal medvirke til at skabe overensstemmelse mellem målinger foretaget i forskellige lande. For dokumentation og sikring af korrekte målinger foretages der løbende ringkalibreringer mellem måletekniske laboratorier, både nationalt og internationalt. EU s Måle Instrument Direktiv (MID) betyder også væsentlige ændringer for producenter, brugere og laboratorier inden for flowmåling, herunder på vand- og fjernvarmemåling, ligesom det også har indvirkning på det europæiske standardiseringsarbejde (EN) og internationalt (OIML). John Frederiksen, laboratorieansvarlig, ingeniør 11:30 3. Flowmåling af spildevand Afløbsledninger har haft stor bevågenhed i de senere år. Mange ledninger er blevet renoveret eller udskiftet for at skaffe kapacitet til bl.a. mere ekstreme regnskyl. Store investeringer inden for kloakrenovering har derfor været på dagsordenen. Projektering og dimensionering af kloakledninger er en vigtig samfundsmæssig opgave, der kræver kendskab til såvel nuværende som fremtidige flowmængder. Også ved afregning af spildevand er flowmåling vigtig. Lene Bassø, der har arbejdet med spildevandsprojekter i mange år, tidligere hos Krüger A/S, giver et indblik i målemetoder og erfaringer, herunder ultralydsmåling. Lene Bassø, ingeniør Århus Kommune, miljøkontoret 12:00 Frokost 13:00 4. Volumenafregning af fjernvarme anno 2007 Mens mange fjernvarmeværker i de senere år er gået fra afregning efter volumen til energi, har Forsyningsvirksomhederne i Aalborg fastholdt volumenafregning. Hos forbrugerne er monteret nye energimålere, som viser alle relevante data. Da det gælder om at pumpe en så lille vandmængde som muligt, er det et incitament for kunden at afkøle vandet så meget som muligt og dermed begrænse det forbrugte volumen. Benny Rinfeldt fortæller om erfaringerne i Aalborg med fortsat volumenafregning med nye målere hos de ca forbrugere. Benny Rinfeldt, afsnitsleder Fjernvarmeforsyningen, Aalborg 13:30 5. Måling af strømningshastighed og profil ved hjælp af LDV Doppler-effekten blev første gang beskrevet i Teknikken ligger til grund for anvendelsen af billeddannelse vha. ultralyd, men ved at anvende laser i stedet for lydbølger, opnås

4 større præcision til måling af flow i væsker. Udviklingen af Laser Doppler Velocimetri (LDV) har gjort det muligt at foretage målinger op til DN1000 direkte hos kunden. Teknologisk Institut er akkrediteret til at foretage sådanne målinger. Matthew A. Rasmussen gennemgår LDV: teknikken og fysikken bag, målingernes anvendelse og muligheder. Matthew A. Rasmussen, cand. scient. 13:50 6. LDV-kalibrering af DN1000-måler på stedet Mens nøjagtigheden af målerne hos forbrugerne er lovmæssigt fastsat, har muligheden for at verificere de helt store flow på værkerne hidtil ikke været tilgængelig. Forsyningen i Esbjerg køber sin varme hos eksterne leverandører, bl.a. hos DONG Energy. Her blev der i 2004 monteret et DN1000 LDV-rør, så produktionsmåleren kunne kalibreres på stedet. Rasmus Büchert fortæller om de erfaringer, varmeforsyningen i Esbjerg har haft med LDV i praksis. Rasmus Büchert, målerinspektør Esbjerg Kommune, forsyningen 14:15 Kaffepause 14:30 7. Strømningsmodellering af røggasrensningsanlæg Strømningsmodellering af SCRrøggasrensningsenheder medvirker til en væsentlig reduktion af NOx-emissionen fra kulfyrede kraftværker. Erfaringen viser, at det er essentielt at kunne kombinere brugen af både fysiske flowmodeller og numeriske modeller. Det kræver en betydelig erfaring at fortolke den store mængde af data, der genereres. Flyveaske i røggasserne kan give betydelige driftsproblemer, hvis der i designet ikke tages tilstrækkeligt hensyn hertil. Tilmelding til Flow- og energimåling Torsdag den 13. december 2007,, Århus Pris for arrangementet inklusive dokumentationsmateriale kr ,- (ekskl. moms) Firma Firmaets CVR-nr. Firma tlf. nr. Adresse For offentlige virksomheder: EAN-nr.: Postnr./by 1. Navn Stilling Afdeling 2. Navn Stilling Afdeling 3. Navn Stilling Afdeling Evt. bemærkninger Jeg ønsker at modtage information vedr. temadagen pr. o o post må gerne sende relevante tilbud og nyheder om andre konferencer, seminarer og kurser til denne adresse: o Jeg kan desværre ikke deltage i temadagen, men jeg ønsker at få tilsendt information om fremtidige arrangementer.

5 Program - fortsat Numeriske metoder er i dag ikke tilstrækkelige til at beskrive støvets dynamiske forhold i anlægget, hvorfor en omhyggelig skalering og fysisk flowmodellering er nødvendig. Henrik Hassing, afdelingschef 15:00 8. Erfaringer med alternativt kontrolsystem til fjernvarmemåling Ny lovgivning giver mulighed for stikprøvekontrol af målere hos forbrugerne, hvis der monteres dobbelte målere. Kamstrup har til Brædstrup Fjernvarme leveret et system med målere på både frem- og returledningen. Herved er det muligt at sammenholde data fra begge målere. Brædstrup Fjernvarme har bl.a. valgt det nye system, fordi selskabet ønsker at tilbyde sine kunder lækageovervågning. Per Kristensen fortæller om de muligheder, som Brædstrup Fjernvarmes nye fjernaflæste målesystem giver. Per Kristensen, driftsleder Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. 15:30 9. Nye horisonter for flowkalibrering i Danmark Metrologiområdet Flow er stort og samfundsvigtigt. Der sker her en betydelig teknologisk udvikling bl.a. påvirket af udviklingen inden for ultralyd, laserlys og mikroelektronik. Der er store eksport- og samfundsinteresser og et omfattende legalt regelsæt. En handlingsplan beskriver behovene inden for bl.a. industrien og den legale metrologi, og sammenholder behovene med den metrologiske infrastruktur (fx kalibreringslaboratorier) inden for flowområdet. Birger Lind-Nielsen gennemgår handlingsplanen med hovedvægt på den fremtidige udvikling, ser på mikroflow og behovene for et dansk flowcenter of excellence. Birger Lind-Nielsen, seniorspecialist 16:00 Afslutning Sendes ufrankeret betaler portoen Att.: Call Center Gregersensvej Taastrup

6 Praktiske oplysninger Temadagen henvender sig til Temadagen henvender sig til alle der arbejder med flow- og energimåling i forbindelse med vand, gas, fjernvarme og andre væsker samt naturligvis til producenter og leverandører af målere, databehandlingssystemer og andre services mv. Tid 13. december 2007 Sted Kongsvang Alle Århus C Pris 2490, - kr. pr. deltager inkl. forplejning og undervisningsmateriale, ekskl. moms. Rabat ved 3 eller flere tilmeldinger ring på tlf og hør nærmere. Tilmelding På vedlagte tilmeldingsblanket, on-line på eller til vores Call Center på tlf , fax eller Overnatning Kontakt vores Rejseafdeling på tlf for anvisning af hotel. Yderligere information For nærmere oplysninger om kursets indhold, kontakt Niels H. W. Nielsen på tlf eller For anden information, ring venligst til vores Call Center på tlf On-line tilmelding 2007 Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet one2one

Varmemåling og varmeregnskaber

Varmemåling og varmeregnskaber Temadag om Varmemåling og varmeregnskaber TAASTRUP TIrsdag den 16. november 2010 Få mere at vide om: Erfaringer efter mere end 10 år med lovpligtig varmemåling Forbrugsfordeling i ejendommene Erfaringerne

Læs mere

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Service Desk 2009. - understøt forretningen med værdiskabende it-support. Mød blandt andre:

Service Desk 2009. - understøt forretningen med værdiskabende it-support. Mød blandt andre: Service Desk 2009 - understøt forretningen med værdiskabende it-support Den 22.-23. april 2009 Taastrup Hør om fremtidens krav til supportmedarbejderen høj service, kompetent sparring og professionalisme

Læs mere

kommunikationsrådgiver

kommunikationsrådgiver UDDANNELSE Strategisk kommunikationsrådgiver Et udviklings- og uddannelsesforløb med udgangspunkt i dine udfordringer! Strategisk kommunikation Den gode rådgivers profil Din gennemslagskraft Din funktion,

Læs mere

Marketingkoordinatoren

Marketingkoordinatoren Marketingkoordinatoren - faglig og personlig udvikling 6. - 7. m a j 2 0 0 8 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Udnyt synergien mellem kommunikation, marketing og salg! Fra massemarketing

Læs mere

Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering. Rasmus Büchert målerinspektør

Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering. Rasmus Büchert målerinspektør Overvågning af afregningsmåleres nøjagtighed, herunder brug af LDV kalibrering Rasmus Büchert målerinspektør Gammel virksomhed - nyt navn Den 21. december 2009 vedtager Esbjerg Byråd, at den kommunale

Læs mere

herunder brug af LDV kalibrering Rasmus Büchert målerinspektør

herunder brug af LDV kalibrering Rasmus Büchert målerinspektør Overvågning af afregningsmåleres g nøjagtighed, g herunder brug af LDV kalibrering Rasmus Büchert målerinspektør Gammel virksomhed - nyt navn Den 21. december 2009 vedtager Esbjerg Byråd, at den kommunale

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere

Marketing for ikke-marketingmedarbejdere Begrænset deltagerantal! Deltag på et intensivt seminar om Marketing for ikke-marketingmedarbejdere introduktion til marketingdisciplinen Teknologisk Institut Taastrup 6. og 7. maj 2009 Teknologisk Institut

Læs mere

Økonomi for advokater og jurister

Økonomi for advokater og jurister Økonomi for advokater og jurister - styrk dine kompetencer til økonomiske vurderinger 2 x 8 kursuslektioner 2 6. O G 2 7. J A N U A R 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Fokus

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Optimering af byggeprocesser

Optimering af byggeprocesser Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP 22.- 23. januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder

Læs mere

Service og After Sales styrker bundlinien

Service og After Sales styrker bundlinien Service og After Sales styrker bundlinien 1 4. - 1 5. j a n u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Skab merværdi for kunden og styrk indtjeningen. Sådan ruster du Service og

Læs mere

Torsdag den 16. april 2009

Torsdag den 16. april 2009 Torsdag den 16. april 2009 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Åbning af konferencen Tommy Krabbe Andersen, projektleder 09:05 Indledning ved dirigenten Charlotte Støvring, partner Støvring+Woodward

Læs mere

LeanDagen 2010/2011 Forankring og videreudvikling af lean i hele organisationen

LeanDagen 2010/2011 Forankring og videreudvikling af lean i hele organisationen LeanDagen 2010/2011 Forankring og videreudvikling af lean i hele organisationen T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p t o r s d a g d e n 2 8. o k t o b e r 2 0 1 0 T e k n o l o g i s

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

N y t o g n y t t i g t o m p u m p e t e k n o l o g i f o r i n d u s t r i e l l e v i r k s o m h e d e r M a j 2 0 0 7

N y t o g n y t t i g t o m p u m p e t e k n o l o g i f o r i n d u s t r i e l l e v i r k s o m h e d e r M a j 2 0 0 7 N y t o g n y t t i g t o m p u m p e t e k n o l o g i f o r i n d u s t r i e l l e v i r k s o m h e d e r M a j 2 0 0 7 indtryk Det går godt i Danmark, for det går godt i dansk industri. Det går også

Læs mere

Virksomhedernes Miljøguide

Virksomhedernes Miljøguide Virksomhedernes Miljøguide - Det store miljøoverblik er på vej Resumé De allerfleste virksomheder vil gerne have styr på miljøet, men især for små og mellemstore virksomheder kan det være en jungle at

Læs mere

Styrk ledelsesudvikling i det offentlige

Styrk ledelsesudvikling i det offentlige Styrk ledelsesudvikling i det offentlige 2 0. - 2 1. a u g u s t 2 0 0 8 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Tilmeld dig samtidigt workshoppen Systematisk lederevaluering Skærpede krav

Læs mere

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder 3.- 4. juni 2008 teknologisk institut taastrup 30. september - 1. oktober 2008 teknologisk institut århus Bliv opdateret

Læs mere

- årets konference for personlige assistenter

- årets konference for personlige assistenter PA 2009 - årets konference for personlige assistenter 2 6. - 2 7. f e b r u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Personal Assistants, Direktionsassistent, Management Assistants,

Læs mere

Sikre fødevarer - optimering af kvalitet og dokumentation

Sikre fødevarer - optimering af kvalitet og dokumentation Sikre fødevarer - optimering af kvalitet og dokumentation 2 9. 3 0. j a n u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Hvornår, hvor meget og hvordan skal du dokumentere? Bliv skarp

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november

Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november Nr. 5 november 2004 93. årgang Velkommen til DFG-årsmøde 11.-12. november Sikkerhedsstyrelsen på plads i Esbjerg > - det danske tidsskrift for gasinformation

Læs mere

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008

Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Konference på Hotel Scandic Copenhagen den 19. & 20. november 2008 Målgruppe: Controllere, chefcontrollere, økonomiansvarlige, konsulenter og andre medarbejdere fra økonomifunktionen CONTROLLEREN 2008

Læs mere

Er dit lager klar til fremtiden?

Er dit lager klar til fremtiden? Er dit lager klar til fremtiden? KONFERENCE OG WORKSHOPS Den 9. og 10. marts 2009 Teknologisk Institut TAASTRUP Ordrepluk! Sådan effektiviserer du den dyreste og væsentligste aktivitet på dit lager Voice-Pick

Læs mere

Resultatorienteret talentudvikling

Resultatorienteret talentudvikling Resultatorienteret talentudvikling - styrk bundlinien og fasthold de bedste medarbejdere 2 0. - 2 1. a p r i l 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Få indsigt i strategiske valg

Læs mere