Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer"

Transkript

1 Temadag om Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer taastrup TIrsdag den 14. SEPTEMBER 2010 Regnbed ved EnergyFlexHouse på i Taastrup Klimamæssige udfordringer til afløbsinstallationer Regnvandshåndtering på egen grund Installationer med lavt vandforbrug Brandforhold ved afløbsinstallationer i bygninger Udluftning af afløbssystemet vakuumventiler og tætte brønddæksler Test af afløbskomponenter Mød bl.a.: Morten Niels Andersen, produktionsingeniør P. Aarsleff A/S Lars Konradsen, teknisk konsulent Purus A/S Børge Pejtersen, ingeniør Eget firma Leon Buhl, ingeniør Flemming Springborg, civilingeniør Ulrik Hindsberger, centerchef

2 Program 09:30 Velkomst og introduktion 09:40 Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 Da Bygningsreglementet blev ændret i 2005 blev de overordnede funktionskrav overført fra afløbsnormen til bygningsreglementet. Det betyder i praksis, at lovgivningen for afløbsinstallationer står i Bygningsreglementet, og at afløbsnormen DS 432 fungerer som vejledning til dette. Det kan i praksis ofte være vanskeligt at finde ud af hvad der er lovgivning, og hvad der blot er vejledning. Leon Buhl, der i mange år har arbejdet inden for dette område, gennemgår i indlægget, hvordan man som bruger af bygningsreglement og afløbsnorm skal finde rundt i disse. Leon Buhl, ingeniør 10:00 Brand og brandbeskyttelse i bygninger Afløbsinstallationer gennembryder de enkelte brandceller eller -sektioner i bl.a. etageejendomme. Installationernes udformning og materialevalg er af afgørende betydning for, at der ikke sker en utilsigtet brand- eller røgspredning. Når afløbsinstallationer gennembryder eller indbygges i bygningsdele underlagt brandtekniske krav, skal den samlede konstruktion udføres, så den krævede brandtekniske adskillelse opretholdes. Børge Pejtersen gennemgår dette vigtige område, og har via sin store erfaring med emnet et indgående kendskab til såvel lovgrundlag og udførelsesmetoder. I sit indlæg giver han endvidere nyttige eksempler på, hvorledes installationer kan udføres korrekt, så de opfylder gældende lovkrav. Børge Pejtersen, ingeniør Eget firma 10:30 Pause 11:00 Afløbsinstallationer i bygning Korrekt installation af nogle typer afløbskomponenter kan volde besvær. Hvordan skal f.eks. et gulvafløb installeres således, at det både fungerer korrekt og den omkringliggende konstruktion er tæt. Leon Buhl vil i dette indlæg gennemgå en række forskellige løsninger på installationstekniske forhold fra dagligdagen. Leon Buhl, ingeniør 11:30 Udluftninger og vakuumventiler I forbindelse med vandbesparende tiltag opstår ofte problemer, f.eks. med tilstoppede kloakledninger. Dette starter en forrådnelsesproces og dannelse af gasser, der kan give overtryk i kloaksystemet. Ifølge DS 432 skal spildevandsledninger i jord være udluftede i fornødent omfang. Øget anvendelse af vakuumventiler giver ikke altid fornøden udluftning, hvorfor det stadig er nødvendigt med traditionel udluftning. Lars Konradsen har stor erfaring på området og viser bl.a. eksempler på, hvorledes installationer kan udføres. Han gennemgår også, hvor der kræves udluftning og hvor vakuumventiler kan bruges. Lars Konradsen, teknisk konsulent Purus A/S 12:00 Frokost Side 2 w w w. t e k n o l o g i s k. d k / k

3 13:00 Strømpeforing af kloakker - liggende ledninger og faldstammer Strømpeforing bruges bl.a., hvor der er skader på eksisterende rør og kan med fordel bruges ved svært tilgængelige steder, såsom under huse, under asfaltbelægninger og faldstammer ned gennem bygninger. Flemming Springborg og Morten Niels Andersen har begge stor erfaring inden for dette område. De gennemgår kravene til strømpeforinger og giver eksempler på renovering både af liggende ledninger og af faldstammer. Flemming Springborg, civilingeniør Morten Niels Andersen, produktionsingeniør P. Aarsleff A/S 13:30 Klimaændringer og klimafaktorer Vandstanden i havene og nedbørsmængderne vil stige i fremtiden som følge af klimaforandringer også i Danmark. Det betyder, at der i fremtiden skal tages højde for helt nye situationer som konsekvens af meget voldsom nedbør eller vandstandsstigninger. Inge Faldager, der i mange år har arbejdet med afløbsinstallationer, ser i dette indlæg bl.a. på hvordan man kan tage højde for klimaændringerne, når der dimensioneres afløbsinstallationer. 13:45 Lokal håndtering af regnvand på egen grund I mange kommuner ønsker man at så meget regnvand som muligt håndteres på egen grund. Der kan eksempelvis etableres faskiner, regnbede o.l. for at imødekomme kommunens ønsker. I dette indlæg gennemgår Inge Faldager de metoder, der kan anvendes i Danmark. Side 3 Program 14:00 Sikring mod oversvømmelse Oversvømmede kældre er et stigende problem. I DS 432 gives der klare retningslinjer for, hvordan den enkelte parcel kan beskytte sig mod kælderoversvømmelser i forbindelse med kraftig regn. Ulrik Hindsberger, der har arbejdet med afløbsområdet i mange år og er chef for Rørcentret, gennemgår metoder, der sikrer mod kælderoversvømmelser. Ulrik Hindsberger, centerchef 14:30 Kaffe w w w. t e k n o l o g i s k. d k / k :00 Krav til anlægsudformning ved lavtskyllende toiletter Når der installeres lavtskyllende toiletter (4/2 liter) betyder det, at der stilles specielle krav til, hvordan afløbsinstallationerne udformes. Inge Faldager gennemgår i dette indlæg disse krav. 15:15 Krav til produkter i BR08 og prøvning af afløbskomponenter Der stilles i Bygningsreglementet, BR08 krav om dokumentation af produkters egenskaber. Ulrik Hindsberger gennemgår i dette indlæg, hvordan egenskaberne kan dokumenteres gennem prøvninger. Ulrik Hindsberger, centerchef 15:45 Opsamling og afslutning

4 Tilmelding Tilmelding til Afløbsinstallationer DS 432 Norm for afløbsinstallationer Taastrup den 14. september pris kr ,- Firma Firmaets CVR-nr. Firma tlf. nr. Adresse For offentlige virksomheder: EAN-nr.: Postnr./by 1. Navn Stilling Afdeling 2. Navn Stilling Afdeling 3. Navn Stilling Afdeling Evt. bemærkninger må gerne sende relevante tilbud og nyheder om andre konferencer, seminarer og kurser til denne adresse: o Jeg er medlem af Rørcentrets svartjeneste.

5 Afløbsinstallationerne og normen Med udgangspunkt i den reviderede afløbsnorm DS 432 fra 2009 og Bygningsreglementet BR08 sætter vi på temadagen fokus på en række væsentlige emner. n Brandforhold ved afløbsinstallationer i bygninger rørgennemføringer, rørmaterialer mv. n Udluftning af afløbssystemet - vakuumventiler, tætte brønddæksler mv. n Klimamæssige udfordringer i afløbsinstallationer - regnvandshåndtering på egen grund, højvandslukke, pumper mv. n Krav til installationerne ved vandbesparelser n Test af afløbskomponenter - samlinger, brønde, udskillere mv. I forbindelse med afløbsinstallationer i etagebyggeri sker der gennembrydninger af adskillelserne mellem de enkelte brandceller, og det er derfor af afgørende betydning, at disse udføres korrekt og med korrekte materialer. Der forestår rigtig store investeringer de næste mange år i renovering af afløbsinstallationer. Renoveringerne skyldes bl.a. nedslidte ledninger og kapacitetsproblemer, og er ofte yderst kostbare at udføre ved traditionel udskiftning. Der er udviklet flere forskellige metoder til opgravningsfri renovering, hvor især metoden med strømpeforing af eksisterende ledninger er udbredt. I relation til ændrede klimamæssige forhold og miljøbeskyttelse er der behov for ændrede metoder og systemer bl.a. til beskyttelse mod opstemning, f.eks. pumpning og højvandslukker samt regnvandshåndtering på egen grund. På temadagen tager vi bl.a. disse og andre problemstillinger under behandling og ser på muligheder, løsninger og konsekvenser. Målgruppen for temadagen er byggesagsbehandlere, rådgivere, entreprenører, kloakmestre, ejendomsadministratorer, VVS-installatører og arkitekter. Gregersensvej 3, 2630 Taastrup Att. Call Center Sendes ufrankeret betaler portoen Sjælland USF B

6 Praktiske oplysninger Side 6 Temadagen henvender sig til Temadagen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med eller har ansvaret for afløbsinstallationer. Det er bl.a. byggesagsbehandlere, rådgivere, entreprenører, kloakmestre, ejendomsadministratorer, VVS-installatører og arkitekter. Tid 14. september 2010 Sted Gregersensvej 2630 Taastrup Pris 2.495, - kr. pr. deltager inkl. forplejning og undervisningsmateriale, ekskl. moms. Rabat ved 3 eller flere tilmeldinger ring på og hør nærmere. Rabat Der gives 20% rabat til medlemmer af Rørcentrets svartjeneste. Tilmelding På vedlagte tilmeldingsblanket, on-line på eller til vores Call Center på tlf , fax eller Overnatning Kontakt vores Rejseafdeling på tlf for anvisning af hotel. Forbehold tager forbehold for eventuelle ændringer i program, tid og sted. Yderligere information For nærmere oplysninger om kursets indhold, kontakt Inge Faldager på tlf eller For anden information, ring venligst til vores Call Center på tlf w w w. t e k n o l o g i s k. d k / k Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

- årets konference for personlige assistenter

- årets konference for personlige assistenter PA 2009 - årets konference for personlige assistenter 2 6. - 2 7. f e b r u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Personal Assistants, Direktionsassistent, Management Assistants,

Læs mere

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre

Faktuelt. Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. December 2008 Danske Kloakmestre. nr. 5. December Side 2008 Faktuelt Vi ønsker alle kloakmestre og leverandøre en knald god jul og et stabilt nytår! Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre.

Læs mere

Er dit lager klar til fremtiden?

Er dit lager klar til fremtiden? Er dit lager klar til fremtiden? KONFERENCE OG WORKSHOPS Den 9. og 10. marts 2009 Teknologisk Institut TAASTRUP Ordrepluk! Sådan effektiviserer du den dyreste og væsentligste aktivitet på dit lager Voice-Pick

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand?

Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvordan beskytter jeg min kælder mod kloakvand? Hvis der regelmæssigt forekommer stuvning også betegnet opstemning - i det kommunale afløbssystem, kan den enkelte borger beskytte sin kælder mod indtrængende

Læs mere

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT!

UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! UDLUFTNING OVER TAGET SÅ UNDGÅR DU KLOAKLUGT! b Hvorfor er det dit ansvar at undgå kloaklugt? b Hvornår opstår der kloaklugt? b Hvorfor spuler vi kloakledninger? b Hvad skal du gøre, når vi spuler kloakledninger?

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND

ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND ANVISNING FOR HÅNDTERING AF REGNVAND PÅ EGEN GRUND Rørcenter-anvisning 016 Maj 2012 Forord Formålet med denne anvisning er, at give et fælles teknisk grundlag for dimensionering og udførelse af anlæg til

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri beskriver formålet med at gennemføre forskellige brandsikkerhedsforanstaltninger, og hvordan dette formål kan opnås i praksis. Eksempelsamlingen dækker først og fremmest det mere traditionelle byggeri.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Gode & brandsikre tage

Gode & brandsikre tage Vejledning om brandsikring ved renovering af tage DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00 Fax: 36 34 90 01 E-mail: dbi@dbi-net.dk www.dbi-net.dk Udgivet

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36

1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut. Undertage. Sikring mod brandspredning. DBI vejledning 36 1. udgave Juni 2007 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Undertage Sikring mod brandspredning DBI vejledning 36 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Anvendelsesdiagram og eksempler...6

Læs mere

Faskine - brug dit regnvand!

Faskine - brug dit regnvand! Faskine - brug dit regnvand! Faskine brug dit regnvand! Skal du etablere en faskine til nedsivning af regnvand fra tagflader, er der en række regler og forhold, du skal være opmærksom på. Denne vejledning

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER

KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER KOM BARE IND... OM TILGÆNGELIGHED TIL BYGNINGER Kom bare ind... Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Signe Stensgaard

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark

Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Dimensionering af LAR-anlæg Spildevandskomiteen, Ingeniørforeningen i Danmark Indhold Indhold... 1 Baggrund... 1 DEL 1: DIMENSIONERING AF LAR-ANLÆG VED HJÆLP AF REGNEARK... 2 LAR afløbsteknik eller bydesign...

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer

Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer Beskæftigelsesregionerne Nordjylland og Hovedstaden & Sjælland Mulige veje til uddannelse og job for unge med psykiske barrierer En analyse af indsatsen i Beskæftigelsesregion Nordjylland og Beskæftigelsesregion

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Danske Kloakmestre. September Side 2007. Danske Kloakmestre

Danske Kloakmestre. September Side 2007. Danske Kloakmestre Danske Kloakmestre. September 2007 Danske Kloakmestre. September Side 2007 Danske Kloakmestre Side Danske Kloakmestre. September 2007 Formanden har ordet Velkommen til det nye faktuelt Det er med stolthed,

Læs mere

Evaluering af brøndboreruddannelserne

Evaluering af brøndboreruddannelserne TEKNOLOGISK INSTITUT Evaluering af brøndboreruddannelserne Jeg er blevet klogere, mere opmærksom, men ikke bedre til at bore (Erfaren boreleder om udbyttet af efteruddannelsen) Projektnummer: AMU2241BAI

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere