Arbejdshæfte: øvelser og undersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdshæfte: øvelser og undersøgelser"

Transkript

1 Arbejdshæfte: øvelser og undersøgelser

2 Bæredygtig turisme i en global verden Peter Bejder, Erika Brenner & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann Her på er der supplerende materiale samt gratis elevaktiviteter og lærervejledning. Det kan også anvendes selvstændigt og i øvrigt bruges i grundskolens overbygning. Bogen Bæredygtig turisme i en global verden kan købes hos Bog og site er udgivet med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. Forfattere og forlag takker varmt for støtten til bog og hjemmeside. Indledning...3 Før du går i gang...5 Afrika...14 Asien...19 Oceanien...24 Latinamerika...29 Når du har læst bogen og brugt hjemmesiden...35

3 Bæredygtig turisme i en global verden 3 Indledning (Bogen side 4-13) I Bæredygtig turisme i en global verden skal du arbejde med verdens fattige lande og samtidig sammenligne det med din egen hverdag. Begrebet bæredygtighed er vigtigt, uanset om man bor i den rige eller fattige del af verden. Her er der opgaveforslag og ideer til aktiviteter, som du og dine kammerater kan arbejde videre med. Indholdet i dette hæfte passer med de temaer, der beskrives i bogen Bæredygtig turisme i en global verden og den integrerede hjemmeside Ta med til de verdensdele, hvor u-landene ligger: Afrika, Asien, Oceanien og Latinamerika.Med udgangspunkt i udvalgte lande og fortællinger kan du opleve, hvordan turismen i forskellige former er med til at præge leveforhold for folk i den fattige del af verden. Du kan i mange tilfælde perspektivere og sammenligne med dine egne livsbetingelser for på den måde at tænke over, hvordan forhold på globalt plan påvirker din hverdag. Det kan være din måde at opfatte andre lande på, dine egne oplevelser og måde at holde ferie på. Måske får du også gode ideer til, hvordan du om nogle år kan rejse verden rundt med rygsæk på en bæredygtig måde. Her har du ideer, aktiviteter, øvelser og gode links på nettet. Afsnit for afsnit kan du arbejde videre med bogens og tilhørende hjemmesidens indhold. Du skal ikke gennemarbejde samtlige øvelser i hæftet. Måske kan I dele dem mellem jer i din klasse eller arbejde i mindre grupper. På hjemmesiden ligger der et arkiv med fotos og videoklip, som I kan bruge til opgaver, præsentationer og jeres videre formidling. Arbejdshæftet kan printes ud på papir, men lad gerne være. Det er ikke særligt bæredygtigt! Bedre er det at arbejde med det online, så de aktive links kan bruges direkte. God fornøjelse med bog, opgaver og net!

4 Bæredygtig turisme i en global verden 4

5 Bæredygtig turisme i en global verden 5 Før du går i gang Som indledning til arbejdet med Bæredygtig turisme i en global verden skal du finde ud af, hvad du allerede ved om begrebet bæredygtighed og fattigdom, livet i verdens u-lande, hverdagen i den fælles, global verden. 1. Brug et tankekort a) Undersøg hurtigt bogens fotos og læs teksten på bagsiden af bogen. b) Tegn en cirkel på et hvidt A4-ark eller brug figuren herunder. Det hedder et tankekort. c) I tankekortet skriver du turisme, fattigdom, globalisering og bæredygtighed. d) Ud fra cirklen stråler der streger (tegn evt. selv flere). Skriv ud for stregerne alle de ord, du kommer i tanke om, når du hører begreberne turisme, fattigdom, globalisering og bæredygtighed.

6 Bæredygtig turisme i en global verden 6 2. Hvad indeholder bog og net? Du skal lære bog og net at kende. a) Læs indholdsfortegnelsen og du skal bladre bogen igennem. b) Hvilke verdensdele er bogen opdelt i?,, og. c) Hvad indeholder hjemmesiden Undersøg, hvad der gemmer sig bag de enkelte punkter i forsidens menu. Sæt et X i hver linje. Menupunkt /indhold Arbejdshæfte Fotoarkiv Tekst om bæredygtighed Lærervejledning Om forfatterne Om sitet Links til verdensdele En række forskellige links VELKOMMEN Om bæredygtig turisme Elev Lærer Fotos Links Om sitet Kontakt 3. Undersøg, hvilke lande du kan se mere om på Skriv landenes navne ind ved hver af disse verdensdele. Afrika: Asien: Oceanien: Latinamerika: Brug også film og fotos til dine opgaver fra

7 Bæredygtig turisme i en global verden 7 4. Få styr på begrebet. Brug et ordkort Hvad betyder begrebet? Skriv og tegn om dette begreb eller ord ud fra det, du ved nu. Skriv en kort forklaring på ordet. Skriv en sætning med ordet. Bæredygtig turisme Vis begrebet med en tegning, et videoklip eller et foto.

8 Bæredygtig turisme i en global verden 8 5. Hvad er turisme for dig? Gå sammen i mindre grupper for at diskutere begrebet turisme. Find og diskutér jer frem til tre ting, der er vigtige for at rejse og være turist. Tænk fx på de forskellige former for turisme, der findes. Er drenge og piger enige? Drøft jeres resultat med resten af klassen. Kan I alle sammen blive enige om tre ting, der er de vigtigste for jer som turister? Hvorfor/hvorfor ikke? 6. Undersøg turisme, ferie og rejser i jeres klasse Sæt en anonym undersøgelse i gang i jeres klasse. Jeres lærer skal være med til at gennemføre undersøgelsen. a) Hvor mange procent af jer er på ferie hvert år? b) Hvor mange procent var på seneste ferie i Danmark og hvor mange i udlandet? c) Hvor mange procent har været på ferie i et u-land? d) Hvor mange procent har været på ferie i: Norden Europa Afrika Asien Oceanien Latinamerika Nordamerika (USA og Canada) Hvordan er fordelingen af drenge og piger? Diskutér resultaterne i klassen og perspektivér dem til andre mennesker og lande.

9 Bæredygtig turisme i en global verden 9 7. At rejse er at leve Har du det, som H.C. Andersen havde det: At rejse er at leve? Tænk på dine egne rejser og ferier indtil nu. Hvilke ting husker du bedst og hvad husker du med størst glæde? Prøv ud fra dine egne oplevelser at formulere, hvad der skal til for at have en god ferie. Hvordan skal dine fremtidige rejser og ferier være? 8. Bæredygtig turisme Læs om definitionerne på bæredygtig turisme i bogen side 6-7. Du skal forklare dine kammerater, hvad de tre former for bæredygtighed kan være. Økologisk bæredygtighed Social bæredygtighed Økonomisk bæredygtighed Brug fotos fra bogen eller fra hjemmesidens fotoarkiver til at beskrive de tre former.

10 Bæredygtig turisme i en global verden Et rollespil om turisme I dette rollespil skal I diskutere jer frem til en måde at skabe gode forhold for en bæredygtig turisme. Baggrund Politikerne i et u-land diskuterer, hvad der er vigtigst: Penge, økonomisk rigdom og vækst her og nu eller en langsigtet strategi, hvor turismen bliver til gavn for lokalbefolkningen, hoteller og rejsebranchen. Hvordan skabes der enighed om, hvordan flest mulige i landet bliver tilgodeset, uden at natur og miljø ødelægges? Gør sådan a) Del klassen op i to grupper. Den ene gruppe skal argumentere for rene økonomiske værdier og hurtig fortjeneste og den anden gruppe skal argumentere for menneskelige og bæredygtige værdier. b) Hver gruppe skal finde på tre ting, der efter gruppens mening kan være med til at udvikle turisme i landet. Brug Bæredygtig turisme i en global verden og andre kilder til at få ideer til gruppens forslag. c) Hver gruppe formidler ideer og konkrete forslag til, hvad der skal arbejdes videre med for at udvikle turismen. d) De to grupper kritiserer hinandens forslag og ideer. e) Afslut rollespillet med at diskutere jer frem til et evt. kompromis. Det kunne være tre fælles forslag til, hvordan der tages hensyn til både de hårde økonomiske samt sociale, økologiske og menneskelige værdier. Brug også film og fotos til dine opgaver fra

11 Bæredygtig turisme i en global verden Verdens mest besøgte hvorfor? På side 11 i bogen har du en tabel, der viser UNWTO s oversigt over verdens mest besøgte lande (2014). a) Undersøg for hvert land, hvad der kan være årsag til, at pågældende land er med på denne Top 10 liste. Frankrig USA Spanien Kina Italien Tyrkiet Tyskland Storbritannien Rusland Thailand b) Kun et u-land, Thailand, er med på listen. Giv en forklaring på, hvorfor der ikke er flere fattige lande med på Top 10.

12 Bæredygtig turisme i en global verden FN s gamle mål og hvad sker der nu? 2015-målene stammer fra år Meget er sket siden 2000, og FN sætter nye mål for udviklingen i verdens fattige lande: Post Danmark formulerer sammen med de andre lande i FN en ny dagsorden for at komme fattigdom til livs og for at skubbe på en bæredygtig udvikling i de kommende år. FN s 2015-mål er for nogles vedkommende opfyldt, men der er stadig udfordringer, og derfor er der brug for nye mål. Se en kort introduktionsvideo fra FN om 2015-målene: På side 11 i bogen kan du se, hvad 2015-målene går ud på. a) Udfyld de tomme linjer: Fremme ligestilling: Mål nr. Mindske børnedødelighed: Mål nr. Bæredygtig udvikling: Mål nr. Halvere fattigdom: Mål nr. Opbygge et globalt partnerskab: Mål nr. Grundskole for alle: Mål nr. Reducere dødeligheden for gravide: Mål nr. Bekæmpe sygdomme: Mål nr. b) Undersøg, hvad FN er i gang med for at afløse 2015-målene. c) Diskutér, hvad der skal gøres efter år d) Find og undersøg FN s Post-2015 og de nye FN-mål. Hvordan kan de nye mål være med til at fremme en bæredygtig udvikling også set i lyset af den globale turisme?

13 Bæredygtig turisme i en global verden Få et overblik hvor ligger landene? På side i bogen har du et verdenskort, hvor bogens lande er sat ind. Brug et verdenskort i atlas eller fx Google Maps til at finde frem til landenes beliggenhed, deres hovedstæder og placering i klimazoner. Udfyld de tomme linjer. Land Verdensdel Hovedstad Klimazone Ghana Zambia Sydafrika Bhutan Cambodja Vietnam Indonesien Fiji Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Peru Bolivia

14 Bæredygtig turisme i en global verden 14 Afrika (bogen side 14-29) 13. Hvor er vi henne? Find ud af, hvilke lande de forskellige fotos er fra. a) Skriv landenes navne på de tomme linjer: Fotos på side er fra, fotos på side er fra og er fra. b) Find landene i atlas eller på Belgien Holland 14. Hvor stor er Afrika? Portugal Schweiz Muligvis bliver Afrika en dag verdens største mål for bæ- Spanien Frankrig Tyskland Italien redygtige turister. Men endnu er det ikke sådan, og Østeuropa det er bestemt ikke på grund af størrelsen. For på USA dette specielle kort kan du se, hvor stor verdensdelen er i forhold til en række Indien andre, udvalgte lande og regioner som Kina, Italien og Østeuropa. Baggrund: Det kan være svært at forestille sig størrelsen på forskellige lande. En god øvelse kan være at kigge på Afrikas areal i forhold til fx Kina, USA, Indien, Japan og alle de europæiske lande tilsammen. Kina Storbritannien Japan

15 Bæredygtig turisme i en global verden 15 Afrikas andel af det globale turistmarked steg fra 3 % i 1980 til 5 % i Til sammenligning steg Asiens turisme fra 8 % til cirka 22 %. Men mange afrikanske lande har med både kultur- og naturseværdigheder enorme muligheder for at få flere turister i fremtiden. Dog er der brug for, at hoteller, markedsføring, elektricitet, bæredygtighed, veje og lufthavne udvikles og fungerer bedre end i dag. a) Hvilke ting overrasker dig i forhold til landes arealer på dette kort? b) Undersøg, hvor mange turister nogle af de indsatte lande på kortet har i forhold til udvalgte afrikanske lande 15. De mindste og største turistlande i Afrika TURISMEN HAR I DAG meget lidt betydning begrænset betydning god betydning stor betydning L A N D E Centralafrikanske Republik, Chad, Demokratiske Republik Congo, Congo, Comores, Eritrea, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Niger, Somalia, Togo og Sudan Benin, Burundi, Etiopien, Madagaskar, Mali,, Mauritania, São Tomé og Príncipe, Sierra Leone, Angola, Cameroon, Côte d Ivoire, Lesotho, Nigeria og Swaziland Burkina Faso, Gambia, Malawi, Mozambique, Rwanda, Senegal, Uganda, Zambia, Zimbabwe og Seychellerne Kenya, Tanzania Cape Verde, Ghana, Botswana, Mauritius, Namibia og Sydafrika Kilder: World Bank Country Income Classifications 2009; World Bank 2010a a) Læs skemaet og find de enkelte lande på et kort over Afrika. Brug fx

16 Bæredygtig turisme i en global verden 16 b) Forklar, hvad det betyder for turismen, at et land ligger syd eller nord for Sahara. c) Vælg et land fra hver af de fire grupper. Kom med forslag til, hvad det enkelte land kan gøre for at udvikle turismen endnu mere. Få ideer ved at se denne video fra Verdensbanken Nyheder fra lande i Afrika Find selv friske nyheder via Afronline: Vælg en af nyhederne, der har med turisme at gøre. Beskriv kort, hvad den drejer sig om:

17 Bæredygtig turisme i en global verden Ricerc e Cooperazione i Ghana Læs om denne italienske organisation på side i bogen. a) Undersøg hjemmesiden for Ricerc e Cooperazione og organisationens aktiviteter i Ghana. Vælg nogle projekter og beskriv kort, hvad de gør for turismen og befolkningen. b) Undersøg tilsvarende danske ngo er og deres aktiviteter i Ghana eller andre afrikanske lande. Skriv kort om nogle af dem. 18. Slumturisme i Zambia Læs om Lusaka Experience og slumturismen i Lusaka. a) Beskriv, hvordan du vil opføre dig, hvis du som turist var med på en guided tur rundt i Lusakas slumområder.

18 Bæredygtig turisme i en global verden 18 b) Skriv en liste med fordele og ulemper ved denne form for turisme: Fordele: Ulemper: Læs fortællingen fra Peru om Edwins lange vej til turismen i bogen side 56 og på hjemmesiden. c) Beskriv kort ligheder og forskelle mellem slumturismen i Zambia og Peru. 19. Sydafrika et stort turistland Læs om Sydafrika på side i bogen. a) Undersøg mere om The big five. Beskriv kort, hvad du tænker om dette begreb. b) Undersøg forskellige turistbureauers tilbud om rejser til Sydafrika. Vurdér, hvor bæredygtige eller ikke-bæredygtige disse rejser er. Brug også film og fotos til dine opgaver fra

19 Bæredygtig turisme i en global verden 19 Asien (bogen side 30-43) 20. Hvor er vi henne? Find ud af, hvilke lande de forskellige fotos er fra. a) Skriv landenes navne på de tomme linjer: Fotos på side 31 er fra og. Fotos på side er fra, side er fra, side fra og fotos side er fra. b) Find landene i atlas eller på

20 Bæredygtig turisme i en global verden Turisme og menneskerettigheder et rollespil Turisme og menneskerettigheder skal passe sammen, før vi kan tale om bæredygtig turisme. a) Læs denne tekst om forhold i Sri Lanka: Baggrund I en ny rapport fortælles om forhold i tre turist-regioner i Sri Lanka. Bag undersøgelsen står Dark Clouds over the Sunshine Paradise fra organisationen Society for Threatened Peoples (STP). Sri Lanka har været hærget af borgerkrig i 26 år, men nu har regeringen igen åbnet for turisme på de tre steder: Kuchchaveli, Passikudah og Kalpitiya. Rapporten fremhæver, at nye hoteller og andre faciliteter til turister er med til at ødelægge levevilkår for lokale indbyggere. Både danske og udenlandske rejsebureauer er begyndt at sende turister til de tre regioner. Fiskerne har sværere ved at få deres både i havet, adgang til rent drikkevand er begrænset, og personer fra landets militær ejer flere af de nye hoteller, så pengene går i deres lommer. Nogle indbyggere er blevet tvangsforflyttet til andre steder. Og kun få indbyggere har en uddannelse, så de kan få arbejde i turistbranchen. Diskutér i klassen jeres holdning til regeringens turistpolitik. Gør sådan a) Del klassen op i tre grupper. Den ene gruppe skal argumentere for regeringens synspunkter Den anden gruppe skal argumentere for lokalbefolkningens modstand mod turismen Den tredje gruppe skal argumentere for rejsebureauernes ønske om at sende turister til de tre regioner. b) Hver gruppe skal finde på tre argumenter for gruppens synspunkter. Brug Bæredygtig turisme i en global verden og andre kilder til at få ideer til gruppens forslag. c) Hver gruppe præsenterer sine ideer og konkrete forslag til, hvad der skal arbejdes videre med. d) De to grupper kritiserer forslag og ideer. e) Afslut rollespillet med at diskutere jer frem til et evt. kompromis.

21 Bæredygtig turisme i en global verden Asiens Top 10 På side 31 i bogen har du en liste, der viser de asiatiske lande med flest turister. Undersøg et eller flere af disse lande. a) Udfyld de tomme linjer: Nogle af de største seværdigheder for turister i er Hvis jeg selv kunne bestemme, vil jeg helst besøge denne turistattraktion i landet: b) Turist med 430 km/t i Kina Baggrund: Mange steder i Asien tager det lang tid at rejse rundt som turist. Men efterhånden bliver infrastrukturerne mere og mere effektive, og Kina er et af de lande, der de senere år har haft en kraftig vækst i hurtige forbindelser. Se historien Turisme i Kina på bogens hjemmeside. Få ideer til, hvordan Kina og andre fattige lande kan udvikle deres infrastrukturer for at få besøg af flere turister. Overvej, hvordan sådan en udvikling passer til en mere bæredygtig turisme når du tænker på økologisk-, social- og økonomisk bæredygtighed.

22 Bæredygtig turisme i en global verden På cykel i Cambodja Læs om cykelturisme i Cambodja på side i bogen. Cambodia Cycling Team, har mange års erfaring i at arrangere bæredygtige ture for turister. Tilrettelæg din egen bæredygtige cykeltur rundt i Cambodja. Hent oplysninger på nettet, brug og læg en plan for din tur. Opstil også et budget for dine udgifter. 24. Børnehjemsturisme et rollespil I bogen side kan I læse om turisters besøg på børnehjem i Cambodja. Lignende besøg er der også på børnehjem i andre lande. Diskutér i klassen jeres holdning til børnehjemsturisme. Gør sådan a) Del klassen op i tre grupper. Den ene gruppe skal argumentere for børnehjemmets synspunkter Den anden gruppe skal argumentere for politikeres modstand mod den form for turisme Den tredje gruppe skal argumentere for rejsebureauers ønske om at sende turister på besøg på børnehjem. b) Hver gruppe skal finde tre argumenter for gruppens synspunkter. Brug Bæredygtig turisme i en global verden og andre kilder til at få ideer til gruppens forslag. c) Hver gruppe præsenterer sine ideer og konkrete forslag til, hvad der skal arbejdes videre med. d) De to grupper kritiserer hinandens forslag og ideer. e) Afslut rollespillet med at diskutere jer frem til et evt. kompromis.

23 Bæredygtig turisme i en global verden Lokal turisme i Wae Rebo. Flores, Indonesien På side 39 i bogen kan du læse om et bæredygtigt projekt på den indonesiske ø Flores. a) Se mere om Wae Rebo på b) Skriv nogle eksempler på aktiviteter for turister, der besøger Wae Rebo. c) Opstil en liste med fordele, som lokalbefolkningen har af at have besøg af turister. e) Undersøg, hvad en rejse vil koste, hvis du skal på et bæredygtigt ophold i Wae Rebo. Brug også film og fotos til dine opgaver fra

24 Bæredygtig turisme i en global verden 24 Oceanien (bogen side 44-45) 26. Hvor er vi henne? Find ud af, hvor lande som Tonga, Vestsamoa, Vanuatu og Palau ligger. Brug et atlas, Google Earth eller

25 Bæredygtig turisme i en global verden Turisme og naturkatastrofer I marts 2015 blev ø-stater som Kiribati, Tuvalu, Fiji og Vanuatu ramt af en voldsom tropisk cyklon, Pam. Den blæste med en hastighed på op til 250 km/t. Værst gik det ud over Vanuatu i Melanesien. Se nogle af ødelæggelserne på disse videoklip: Undersøg, hvordan det går med Vanuatu i dag. Næsten alt skal genopbygges. Og hvad betyder det for landets turisme? 28. Sukkerrør og turisme i Fiji Læs om Eske og sukkerrør i Fiji på hjemmesiden a) Undersøg mere om Fijis produktion af sukkerrør. Brug fx dette link: Søg selv videre på nettet. b) Giv ideer til, hvordan Fiji kan gøre mere for at få turister til at interessere sig for landets sukkerrør. Hvordan kan dyrkningen, arbejderne, plantagerne, transporten og sukkerindustrien blive en del af Fijis tilbud om bæredygtig turisme?

26 Bæredygtig turisme i en global verden Ethical Traveler Læs om organisationen Ethical Traveler og direktøren Jeff Greenwald på side i bogen. a) Klik ind på organisationens hjemmeside, b) Giv eksempler fra bogens indhold på disse tre forhold, som Ethical Traveler bruger i sin vurdering af landes opførsel: Menneskerettigheder Social velfærd Bæredygtighed og miljøbeskyttelse c) Skriv listen med netop dette års etisk bedste turist- og rejsemål bedømt af Etical Traveler. d) Forsøg at besvare spørgsmål som disse om Ethical Traveler: Hvad er formålet med Ethical Traveler? Hvem er medlemmer af Ethical Traveler? Kan jeg bliver medlem? Hvorfor er en sådan organisation vigtig? Mon organisationen har betydning for udvikling af verdens turisme? Hvordan begyndte Etical Traveler?

27 Bæredygtig turisme i en global verden Fordomme om andre folkeslag Diskutér i klassen jeres holdning til fordomme, nationalisme og racisme. a) Læs denne tekst Som turist skal man passe på med at dømme folk på forhånd. Når du hører om Oceanien, tænker du måske på Pippi i Sydhavet og hendes far, der er negerkonge. I en dansk film fra 2015 Mennesker bliver spist synges en gammel sang om menneskeædere i Polynesien, en del af Oceanien. Astrid Lindgren, forfatteren til Pippi Langstrømpe, blev i 1970 interviewet om fordomme, racisme og nationalisme. På spørgsmålet, om hun vil ændre negerkonge i Pipi og Sydhavet, hvis bogen skulle skrives om, svarede hun: Det er helt sikkert, at jeg ikke vil gøre Pippis far til negerkonge! Uanset hvad folk siger om mig personligt, hvis de tror, jeg har racistiske tendenser, så tager de fejl. Og det har Pippi heller ikke. Men tiderne ændrer sig, og i dag ville jeg ikke have gjort ham til negerkonge. Han ville nok have været kaptajn eller pirat, forklarede Astrid Lindgren, der døde i b) Læs teksten til Mennesker bliver spist i Polynesien og hør sangen: c) Diskutér, om der er fordomme og racistiske tendenser i denne sang. Svar fx på sådanne spørgsmål: Hvilke ting i sangen er sande, falske eller udgør en holdning? Bør sangen forbydes? Hvorfor mon sangen bruges i en film fra 2015? Hvordan kan fordomme være med til at præge en global turisme?

28 Bæredygtig turisme i en global verden 28 Mennesker bliver spist i Polynesien Musik : John Mogensen / Tekst : Ruth & John Mogensen, Men sker bliver spist i Polynesien. Hulalulalej, hulalulalej. Natten falder på i Polynesien. Hulalulalulalej. Palmeblade hvisker stille i den lune vind. Læg konkylien mod din kind. Stillehavet bruser, hvilken dejlig vuggesang, er det blot en harmløs klang. Men sker bliver spist i Polynesien. Hulalulalej, hulalulalej. Natten falder på i Polynesien. Hulalulalulalej. Se korallen gløder og lagunens klare vand bølger mod den hvide strand. Kokosnødden, brun og lodden slipper, falder ned. Er det en tilfældighed. Men sker bliver spist i Polynesien. Hulalulalej, hulalulalej. Natten falder på i Polynesien. Hulalulalulalej. Alting ånder fred og ro og månen stiger op bag vulkanens fjerne top. Slanke piger danser hvilket herligt skuespil. Er det dig de smiler til. Men sker bliver spist i Polynesien. Hulalulalej, hulalulalej. Natten falder på i Polynesien. Hulalulalulalej. Brug også film og fotos til dine opgaver fra

29 Bæredygtig turisme i en global verden 29 Latinamerika (bogen side 46-62) 31. Hvor er vi henne? Find ud af, hvilke lande de forskellige fotos er fra. a) Skriv landenes navne på de tomme linjer: Fotos på side er fra, fotos på er fra, er fra, er fra, er fra og fotos på side er fra. b) Find landene i atlas eller på

30 Bæredygtig turisme i en global verden Et af de bedste eller? a) Skriv, hvad der har været med til at gøre Costa Rica til et populært og bæredygtigt rejsemål. b) Undersøg mere om menneskerettigheder i Costa Rica. Find forklaringer på, hvorfor landet ikke længere lever op til kravene om at være på Ethical Traveler s Top Frivillig i El Salvador? Læs om El Salvador på side i bogen. Her kan du læse, at mennesker blev dræbt under borgerkrigen Men unge rejser hertil som frivillige og er på den måde med til at gøre landets turisme bæredygtig. Se fx nogle muligheder på: a) Skriv en liste over de positive ting, der er ved at blive frivillig i en organisation i et u-land.

31 Bæredygtig turisme i en global verden Turisme i landsbyerne se hvordan Læs om Guatemala og Viva Atitlán i bogen på side a) Se denne video om bæredygtig turisme ude på landet i Guatemala. På engelsk. Beskrivelse af filmen: Viva Atitlan is a network of indigenous associations committed to the conservation of its natural and cultural resources and offers the visitor an opportunity to share in its daily lives, culture and traditions in a secure and entertaining environment making his stay an experience full of adventure, discoveries and sports throughout the lake, its forests, and the surrounding villages. b) Giv eksempler på, hvordan Viva Atitlán er med til at udvikle den bæredygtige landsbyturisme i Guatemala.

32 Bæredygtig turisme i en global verden Tag dine venner med på slumturisme i Peru Læs om Haku Tours og turisme i slumkvarteret Villa El Salvador i hovedstaden Lima på side i bogen. Se også historien Edwin på bogens hjemmeside. a) Besøg hjemmesiden for Haku Tours se videoen om levevilkår i Vila El Salvador og læs om Edwins lange vej til slumturisme på b) Forestil dig, at du skal arrangere et besøg i Villa El Salvador for dine klassekammerater. Skriv en liste over de ting, du vil overveje, og hvad du vil tage med i programmet for jeres sight seeing i Villa El Salvador. Stikord: Social bæredygtighed, interviews, personer vi skal møde, seværdigheder, sociale forhold, økonomiske problemer, drikkepenge, opførsel, påklædning, ydmyghed, stolthed, lokale butikker, aktiviteter

33 Bæredygtig turisme i en global verden God mad i Bolivia Læs om Bolivia og restaurant GUSTU på side i bogen. Se også Gademadsruten på bogens hjemmeside a) Overvej, hvordan en dansker og en dansk ngo kan få betydning for udvikling af en bæredygtig turisme i Bolivia. Baggrund: Claus Meyer, medgrundlægger af den verdensberømte restaurant Noma på Christianshavn i København, åbnede GUSTU i Bolivias hovedstad La Paz i Læs artiklen fra The Guardian (på engelsk): Claus Meyer tænker bl.a. på, hvordan de mange lokale råvarer i Bolivia kan være med til at skabe en helt unik restaurant. Han er hjulpet på vej til ideen af den danske ngo IBIS der bl.a. har arbejdet i Bolivia. b) Beskriv kort, hvordan GUSTU er en succes målt i forhold til en bæredygtig turisme i La Paz. [Søren: Foto/bog side 59 ø]

34 Bæredygtig turisme i en global verden Dyrevelfærd, turisme og 10 gode råd På side i bogen kan du læse om dyrevelfærd i Bolivia. Baggrund: I reservatet Senda Verde redder man vilde dyr, der har været udsat for ulovlig handel eller er blevet holdt som kæledyr. Dyrene har så naturlige omgivelser som muligt, og reservatet tilbyder en bæredygtig form for turisme. Men sådan er det ikke alle steder i verden. World Animal Protection er en af de organisationer, der kæmper for dyrs rettigheder. Den arbejder i cirka 50 af verdens lande og rådgiver bl.a. gennem FN regeringer om dyrevelfærd. a) Se og læs om World Animal Protection b) Tag stilling til de 10 gode råd fra World Animal Protection til en dyrevenlig ferie. Skriv din mening om hvert af de ti råd fra World Animal Protection. 1. Oplev vilde dyr i naturen 2. Se ikke vilde dyr optræde 3. Betal ikke for at se dyremishandling 4. Betal aldrig for at få taget billeder med vilde dyr 5. Overvej det grundigt, før du besøger zoologiske haver 6. Rid ikke på vilde dyr 7. Undersøg ride- og trækdyrenes forhold 8. Køb ikke souvenirs fra vilde dyr 9. Undgå mad fra mishandlede eller truede dyr 10. Klag lokalt, hvis du ser noget forkert. Brug også film og fotos til dine opgaver fra

35 Bæredygtig turisme i en global verden 35 Når du har læst bogen og brugt hjemmesiden 38. Brug også film fra Verdensbilledlegatet Måske kan du finde filmtitler, der handler om turisme. Se mere om disse film fra Verdensbilledlegatet på: Hvert år udsender Danida studerende, der laver film om et bestemt tema. Måske kan du også en dag søge Verdensbilledlegatet og være heldig at få penge til at rejse ud for at optage en film om bæredygtig turisme. Du kan se filmene på YouTube Søg på Danida Verdensbilleder. Som afslutning på Bæredygtig turisme i en global verden skal du nu finde ud af, hvad du har fået ud af dit arbejde med bog og net. 39. Kig på dit tankekort fra side 1 igen. a) Var det meste af det, du skrev om turisme på dit tankekort, godt eller dårligt? Fortæl kort om det. Skriv det evt. b) Hvordan ville du have udfyldt dit tankekort, hvis du på det tidspunkt havde læst bogen og arbejdet med hjemmesiden? Fortæl kort om det.

36 Bæredygtig turisme i en global verden Skriv tre vigtige ting om begrebet bæredygtig turisme, du kan huske fra bogen. a) b) c) 3. Se på bogens forside og læs teksten på bagsiden igen. Passer fotos og tekst godt til det, du har læst i bogen? Hvorfor? Hvorfor ikke? 41. Find eksempler på turisme, der opfylder økologisk, social og økonomisk bæredygtighed. Turisme Økologisk bæredygtig Social bæredygtig Økonomisk bæredygtig Nu har I arbejdet med bæredygtig turisme i fattige lande. Tænk over, hvad I har lært. Find eksempler på turisme, der er økologisk, socialt og økonomisk bæredygtige. Udfyld hver især efter jeres fælles snak i klassen fællesmængden i diagrammet med eksempler på turisme, der opfylder alle tre krav om bæredygtighed. Sammenlign jeres resultater.

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser ARBEJDSHÆFTE øvelser og undersøgelser Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På www.globallykke.dk er der supplerende materiale samt gratis

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER Mød verden livet i fattige lande Arbejdshæfte øvelser og undersøgelser Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande Forfattere: Peter Bejder &

Læs mere

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes LÆRERVEJLEDNING Verden handler etisk og fair? COOP Skolekontakten samt Peter Bejder & Kaare Øster Layout: Søren Kirkemann Fotos: Forside: Peter Bejder, istockphoto, Stutterstock, Carsten Villadsen & Kaare

Læs mere

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE

Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE. rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster GLOBAL LYKKE rigdom i fattige lande TURBINE Peter Bejder & Kaare Øster samt Turbine Layout: Søren Kirkemann Tryk: Johnsen, Grenaa Printed in Denmark 2012 1. udgave, 1. oplag

Læs mere

I n d h o l d. Introduktion...3. Globaliseringen er over os...5. Turisme i fattige lande...7. Sådan kan der arbejdes...9

I n d h o l d. Introduktion...3. Globaliseringen er over os...5. Turisme i fattige lande...7. Sådan kan der arbejdes...9 Bæredygtig turisme i en global verden Peter Bejder, Erika Brenner & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann Her på www.renturisme.dk er der supplerende materiale samt gratis elevaktiviteter og

Læs mere

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden.

Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Sierra Leones børn OPGAVER til Sierra Leones børn David Læs historien om David fra Banana Islands i LæseRaketten, se filmen David leger og billedserien David og hans venner på hjemmesiden. Hvad leger vi?

Læs mere

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud

Forberedelseshåndbog - inden du rejser ud Indholdsfortegnelse 3 Kære frivillig 4 Om Projects Abroad 4 Projects Abroad Frivillige: et led i den store kæde 5 At være volontør i et udviklingsland 5 Hvad vil det sige at være volontør? 6 Mere end bare

Læs mere

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen

Verden er skæv. Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå Verden er skæv Af Anne Mette Poulsen; Lene Poulsen Jensen Dette er en pdf-fil med Verden er skæv Filen er stillet til rådighed

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

Lærervejledning og elevøvelser

Lærervejledning og elevøvelser Lærervejledning og elevøvelser Lærervejledning - Geografiske Brændpunkter Om Geografiske Brændpunkter Serien Geografiske brændpunkter er velegnet til undervisning i grundskolens ældste klasser især i

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

Marts/april nr. 2/2010 NEJ, HAN VIL IKKE NEDLÆGGE FN TØRSTIGE TVILLINGEBYER

Marts/april nr. 2/2010 NEJ, HAN VIL IKKE NEDLÆGGE FN TØRSTIGE TVILLINGEBYER Mike Kolöffel/Danida TØRSTIGE TVILLINGEBYER Global opvarmning dræner drikkevandet i de bolivianske dobbeltbyer La Paz og El Alto. Befolkningen må drikke snavset spildevand og håbe på en klimaaftale ved

Læs mere

Hele Verden i Skole 2011. Lærermateriale til LæseRaketten

Hele Verden i Skole 2011. Lærermateriale til LæseRaketten Hele Verden i Skole 2011 Lærermateriale til LæseRaketten 1 Lærermaterialet til LæseRaketten 2011 er udviklet af Hele Verden i Skole-kampagnetemaet på IBIS. Mille Ettrup Klein, Sine Pam Jensen og Iben Sander

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING

TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 1 TEENAGERE & Et undervisningskoncept for folkeskolens ældste klasser ELFORBRUG LÆRERVEJLEDNING 2 Forord Denne vejledning er en del af et undervisningskoncept om teenagere og elforbrug som har til formål

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Hele Verden i Skole 2010. Lærermateriale

Hele Verden i Skole 2010. Lærermateriale Hele Verden i Skole 2010 Lærermateriale 1 Indhold Velkommen til Hele Verden i Skole 2010 / 3 IBIS hvem er vi? / 3 Hele Verden i Skole-kampagnen / 3 Global undervisning en del af folkeskolens Fælles Mål

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

FORURENET VAND GØR FOLK SYGE

FORURENET VAND GØR FOLK SYGE F I V E Havdrup Skole 7.b - oktober 2010 FORURENET VAND GØR FOLK SYGE ALLE VED, AT DET ER USUNDT AT DRIKKE URENT VAND. MEN I ULANDENE HAR MAN OFTE IKKE ADGANG TIL ANDET. SIDE 5 Mærker der støtter en god

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG

L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG L RERVEJLEDNING & UNDERVISNINGS- FORSLAG MOVEATHON børn hjælper børn MOVEATHON UNICEF/NYHQ04-0604/Pirozzi UNICEF/Klaus Nedergaard UNICEF/MLIA2010-00655/Asselin UNICEF/Klaus Nedergaard børn hjælper børn

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Appendix D Interview af Jørgen Olsen

Appendix D Interview af Jørgen Olsen Appendix D Interview af Jørgen Olsen 5 (0 min 0 sec) R: Jeg har også lige... det kan være vi skal gå igennem de sidste ting her. Eeeh ja. Vi skal lige for en sikkerheds skyld, må vi bruge dit navn i J:

Læs mere

væksteventyr DANMARKS GLOBALE MAGASIN Glem kvinderne seksuelle minoriteter er den nye globale kampplads s.10 /

væksteventyr DANMARKS GLOBALE MAGASIN Glem kvinderne seksuelle minoriteter er den nye globale kampplads s.10 / økonomi væksteventyr i Kurdistan Mens Irak er plaget af konflikt, vælter den kurdiske del af landet sig i fremgang s.54 / Litteratur Bøger til eliten Nordafrikansk skrivekunst er for de få og kredser mest

Læs mere

WSPA NEWS PLADS TIL PLASK OG LEG LÆS MERE > RABIES BEKÆMPES BEDST MED VACCINER OVER 2.000 DYR HJULPET UD AF OVERSVØMMELSER

WSPA NEWS PLADS TIL PLASK OG LEG LÆS MERE > RABIES BEKÆMPES BEDST MED VACCINER OVER 2.000 DYR HJULPET UD AF OVERSVØMMELSER World Society for the Protection of Animals WSPA NEWS Oktober 2013 / Nr. 42 PLADS TIL PLASK OG LEG I et bjørnereservat i Pakistan kan bjørnene igen opføre sig som bjørne LÆS MERE > RABIES BEKÆMPES BEDST

Læs mere

HØJDEPUNKTER. ibis årsberetning

HØJDEPUNKTER. ibis årsberetning HØJDEPUNKTER 2013 2014 - ibis årsberetning IBIS PÅ 2 MINUTTER demokratisk indflydelse kvalitetsuddannelse retfærdig fordeling af ressourcer ibis på 2 minutter TEKST ANNELIE ABILDGAARD ILLUSTRATION YERAY

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning

Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads Værktøjer til min praktikpladssøgning Guiden til praktikplads værktøjer til min praktikpladssøgning BRUG FOR ALLE UNGE 1 Integrationsministeriet Brug for alle unge Holbergsgade

Læs mere