Arbejdshæfte: øvelser og undersøgelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdshæfte: øvelser og undersøgelser"

Transkript

1 Arbejdshæfte: øvelser og undersøgelser

2 Bæredygtig turisme i en global verden Peter Bejder, Erika Brenner & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann Her på er der supplerende materiale samt gratis elevaktiviteter og lærervejledning. Det kan også anvendes selvstændigt og i øvrigt bruges i grundskolens overbygning. Bogen Bæredygtig turisme i en global verden kan købes hos Bog og site er udgivet med støtte fra Danidas Oplysningsbevilling. Forfattere og forlag takker varmt for støtten til bog og hjemmeside. Indledning...3 Før du går i gang...5 Afrika...14 Asien...19 Oceanien...24 Latinamerika...29 Når du har læst bogen og brugt hjemmesiden...35

3 Bæredygtig turisme i en global verden 3 Indledning (Bogen side 4-13) I Bæredygtig turisme i en global verden skal du arbejde med verdens fattige lande og samtidig sammenligne det med din egen hverdag. Begrebet bæredygtighed er vigtigt, uanset om man bor i den rige eller fattige del af verden. Her er der opgaveforslag og ideer til aktiviteter, som du og dine kammerater kan arbejde videre med. Indholdet i dette hæfte passer med de temaer, der beskrives i bogen Bæredygtig turisme i en global verden og den integrerede hjemmeside Ta med til de verdensdele, hvor u-landene ligger: Afrika, Asien, Oceanien og Latinamerika.Med udgangspunkt i udvalgte lande og fortællinger kan du opleve, hvordan turismen i forskellige former er med til at præge leveforhold for folk i den fattige del af verden. Du kan i mange tilfælde perspektivere og sammenligne med dine egne livsbetingelser for på den måde at tænke over, hvordan forhold på globalt plan påvirker din hverdag. Det kan være din måde at opfatte andre lande på, dine egne oplevelser og måde at holde ferie på. Måske får du også gode ideer til, hvordan du om nogle år kan rejse verden rundt med rygsæk på en bæredygtig måde. Her har du ideer, aktiviteter, øvelser og gode links på nettet. Afsnit for afsnit kan du arbejde videre med bogens og tilhørende hjemmesidens indhold. Du skal ikke gennemarbejde samtlige øvelser i hæftet. Måske kan I dele dem mellem jer i din klasse eller arbejde i mindre grupper. På hjemmesiden ligger der et arkiv med fotos og videoklip, som I kan bruge til opgaver, præsentationer og jeres videre formidling. Arbejdshæftet kan printes ud på papir, men lad gerne være. Det er ikke særligt bæredygtigt! Bedre er det at arbejde med det online, så de aktive links kan bruges direkte. God fornøjelse med bog, opgaver og net!

4 Bæredygtig turisme i en global verden 4

5 Bæredygtig turisme i en global verden 5 Før du går i gang Som indledning til arbejdet med Bæredygtig turisme i en global verden skal du finde ud af, hvad du allerede ved om begrebet bæredygtighed og fattigdom, livet i verdens u-lande, hverdagen i den fælles, global verden. 1. Brug et tankekort a) Undersøg hurtigt bogens fotos og læs teksten på bagsiden af bogen. b) Tegn en cirkel på et hvidt A4-ark eller brug figuren herunder. Det hedder et tankekort. c) I tankekortet skriver du turisme, fattigdom, globalisering og bæredygtighed. d) Ud fra cirklen stråler der streger (tegn evt. selv flere). Skriv ud for stregerne alle de ord, du kommer i tanke om, når du hører begreberne turisme, fattigdom, globalisering og bæredygtighed.

6 Bæredygtig turisme i en global verden 6 2. Hvad indeholder bog og net? Du skal lære bog og net at kende. a) Læs indholdsfortegnelsen og du skal bladre bogen igennem. b) Hvilke verdensdele er bogen opdelt i?,, og. c) Hvad indeholder hjemmesiden Undersøg, hvad der gemmer sig bag de enkelte punkter i forsidens menu. Sæt et X i hver linje. Menupunkt /indhold Arbejdshæfte Fotoarkiv Tekst om bæredygtighed Lærervejledning Om forfatterne Om sitet Links til verdensdele En række forskellige links VELKOMMEN Om bæredygtig turisme Elev Lærer Fotos Links Om sitet Kontakt 3. Undersøg, hvilke lande du kan se mere om på Skriv landenes navne ind ved hver af disse verdensdele. Afrika: Asien: Oceanien: Latinamerika: Brug også film og fotos til dine opgaver fra

7 Bæredygtig turisme i en global verden 7 4. Få styr på begrebet. Brug et ordkort Hvad betyder begrebet? Skriv og tegn om dette begreb eller ord ud fra det, du ved nu. Skriv en kort forklaring på ordet. Skriv en sætning med ordet. Bæredygtig turisme Vis begrebet med en tegning, et videoklip eller et foto.

8 Bæredygtig turisme i en global verden 8 5. Hvad er turisme for dig? Gå sammen i mindre grupper for at diskutere begrebet turisme. Find og diskutér jer frem til tre ting, der er vigtige for at rejse og være turist. Tænk fx på de forskellige former for turisme, der findes. Er drenge og piger enige? Drøft jeres resultat med resten af klassen. Kan I alle sammen blive enige om tre ting, der er de vigtigste for jer som turister? Hvorfor/hvorfor ikke? 6. Undersøg turisme, ferie og rejser i jeres klasse Sæt en anonym undersøgelse i gang i jeres klasse. Jeres lærer skal være med til at gennemføre undersøgelsen. a) Hvor mange procent af jer er på ferie hvert år? b) Hvor mange procent var på seneste ferie i Danmark og hvor mange i udlandet? c) Hvor mange procent har været på ferie i et u-land? d) Hvor mange procent har været på ferie i: Norden Europa Afrika Asien Oceanien Latinamerika Nordamerika (USA og Canada) Hvordan er fordelingen af drenge og piger? Diskutér resultaterne i klassen og perspektivér dem til andre mennesker og lande.

9 Bæredygtig turisme i en global verden 9 7. At rejse er at leve Har du det, som H.C. Andersen havde det: At rejse er at leve? Tænk på dine egne rejser og ferier indtil nu. Hvilke ting husker du bedst og hvad husker du med størst glæde? Prøv ud fra dine egne oplevelser at formulere, hvad der skal til for at have en god ferie. Hvordan skal dine fremtidige rejser og ferier være? 8. Bæredygtig turisme Læs om definitionerne på bæredygtig turisme i bogen side 6-7. Du skal forklare dine kammerater, hvad de tre former for bæredygtighed kan være. Økologisk bæredygtighed Social bæredygtighed Økonomisk bæredygtighed Brug fotos fra bogen eller fra hjemmesidens fotoarkiver til at beskrive de tre former.

10 Bæredygtig turisme i en global verden Et rollespil om turisme I dette rollespil skal I diskutere jer frem til en måde at skabe gode forhold for en bæredygtig turisme. Baggrund Politikerne i et u-land diskuterer, hvad der er vigtigst: Penge, økonomisk rigdom og vækst her og nu eller en langsigtet strategi, hvor turismen bliver til gavn for lokalbefolkningen, hoteller og rejsebranchen. Hvordan skabes der enighed om, hvordan flest mulige i landet bliver tilgodeset, uden at natur og miljø ødelægges? Gør sådan a) Del klassen op i to grupper. Den ene gruppe skal argumentere for rene økonomiske værdier og hurtig fortjeneste og den anden gruppe skal argumentere for menneskelige og bæredygtige værdier. b) Hver gruppe skal finde på tre ting, der efter gruppens mening kan være med til at udvikle turisme i landet. Brug Bæredygtig turisme i en global verden og andre kilder til at få ideer til gruppens forslag. c) Hver gruppe formidler ideer og konkrete forslag til, hvad der skal arbejdes videre med for at udvikle turismen. d) De to grupper kritiserer hinandens forslag og ideer. e) Afslut rollespillet med at diskutere jer frem til et evt. kompromis. Det kunne være tre fælles forslag til, hvordan der tages hensyn til både de hårde økonomiske samt sociale, økologiske og menneskelige værdier. Brug også film og fotos til dine opgaver fra

11 Bæredygtig turisme i en global verden Verdens mest besøgte hvorfor? På side 11 i bogen har du en tabel, der viser UNWTO s oversigt over verdens mest besøgte lande (2014). a) Undersøg for hvert land, hvad der kan være årsag til, at pågældende land er med på denne Top 10 liste. Frankrig USA Spanien Kina Italien Tyrkiet Tyskland Storbritannien Rusland Thailand b) Kun et u-land, Thailand, er med på listen. Giv en forklaring på, hvorfor der ikke er flere fattige lande med på Top 10.

12 Bæredygtig turisme i en global verden FN s gamle mål og hvad sker der nu? 2015-målene stammer fra år Meget er sket siden 2000, og FN sætter nye mål for udviklingen i verdens fattige lande: Post Danmark formulerer sammen med de andre lande i FN en ny dagsorden for at komme fattigdom til livs og for at skubbe på en bæredygtig udvikling i de kommende år. FN s 2015-mål er for nogles vedkommende opfyldt, men der er stadig udfordringer, og derfor er der brug for nye mål. Se en kort introduktionsvideo fra FN om 2015-målene: På side 11 i bogen kan du se, hvad 2015-målene går ud på. a) Udfyld de tomme linjer: Fremme ligestilling: Mål nr. Mindske børnedødelighed: Mål nr. Bæredygtig udvikling: Mål nr. Halvere fattigdom: Mål nr. Opbygge et globalt partnerskab: Mål nr. Grundskole for alle: Mål nr. Reducere dødeligheden for gravide: Mål nr. Bekæmpe sygdomme: Mål nr. b) Undersøg, hvad FN er i gang med for at afløse 2015-målene. c) Diskutér, hvad der skal gøres efter år d) Find og undersøg FN s Post-2015 og de nye FN-mål. Hvordan kan de nye mål være med til at fremme en bæredygtig udvikling også set i lyset af den globale turisme?

13 Bæredygtig turisme i en global verden Få et overblik hvor ligger landene? På side i bogen har du et verdenskort, hvor bogens lande er sat ind. Brug et verdenskort i atlas eller fx Google Maps til at finde frem til landenes beliggenhed, deres hovedstæder og placering i klimazoner. Udfyld de tomme linjer. Land Verdensdel Hovedstad Klimazone Ghana Zambia Sydafrika Bhutan Cambodja Vietnam Indonesien Fiji Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Peru Bolivia

14 Bæredygtig turisme i en global verden 14 Afrika (bogen side 14-29) 13. Hvor er vi henne? Find ud af, hvilke lande de forskellige fotos er fra. a) Skriv landenes navne på de tomme linjer: Fotos på side er fra, fotos på side er fra og er fra. b) Find landene i atlas eller på Belgien Holland 14. Hvor stor er Afrika? Portugal Schweiz Muligvis bliver Afrika en dag verdens største mål for bæ- Spanien Frankrig Tyskland Italien redygtige turister. Men endnu er det ikke sådan, og Østeuropa det er bestemt ikke på grund af størrelsen. For på USA dette specielle kort kan du se, hvor stor verdensdelen er i forhold til en række Indien andre, udvalgte lande og regioner som Kina, Italien og Østeuropa. Baggrund: Det kan være svært at forestille sig størrelsen på forskellige lande. En god øvelse kan være at kigge på Afrikas areal i forhold til fx Kina, USA, Indien, Japan og alle de europæiske lande tilsammen. Kina Storbritannien Japan

15 Bæredygtig turisme i en global verden 15 Afrikas andel af det globale turistmarked steg fra 3 % i 1980 til 5 % i Til sammenligning steg Asiens turisme fra 8 % til cirka 22 %. Men mange afrikanske lande har med både kultur- og naturseværdigheder enorme muligheder for at få flere turister i fremtiden. Dog er der brug for, at hoteller, markedsføring, elektricitet, bæredygtighed, veje og lufthavne udvikles og fungerer bedre end i dag. a) Hvilke ting overrasker dig i forhold til landes arealer på dette kort? b) Undersøg, hvor mange turister nogle af de indsatte lande på kortet har i forhold til udvalgte afrikanske lande 15. De mindste og største turistlande i Afrika TURISMEN HAR I DAG meget lidt betydning begrænset betydning god betydning stor betydning L A N D E Centralafrikanske Republik, Chad, Demokratiske Republik Congo, Congo, Comores, Eritrea, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Niger, Somalia, Togo og Sudan Benin, Burundi, Etiopien, Madagaskar, Mali,, Mauritania, São Tomé og Príncipe, Sierra Leone, Angola, Cameroon, Côte d Ivoire, Lesotho, Nigeria og Swaziland Burkina Faso, Gambia, Malawi, Mozambique, Rwanda, Senegal, Uganda, Zambia, Zimbabwe og Seychellerne Kenya, Tanzania Cape Verde, Ghana, Botswana, Mauritius, Namibia og Sydafrika Kilder: World Bank Country Income Classifications 2009; World Bank 2010a a) Læs skemaet og find de enkelte lande på et kort over Afrika. Brug fx

16 Bæredygtig turisme i en global verden 16 b) Forklar, hvad det betyder for turismen, at et land ligger syd eller nord for Sahara. c) Vælg et land fra hver af de fire grupper. Kom med forslag til, hvad det enkelte land kan gøre for at udvikle turismen endnu mere. Få ideer ved at se denne video fra Verdensbanken Nyheder fra lande i Afrika Find selv friske nyheder via Afronline: Vælg en af nyhederne, der har med turisme at gøre. Beskriv kort, hvad den drejer sig om:

17 Bæredygtig turisme i en global verden Ricerc e Cooperazione i Ghana Læs om denne italienske organisation på side i bogen. a) Undersøg hjemmesiden for Ricerc e Cooperazione og organisationens aktiviteter i Ghana. Vælg nogle projekter og beskriv kort, hvad de gør for turismen og befolkningen. b) Undersøg tilsvarende danske ngo er og deres aktiviteter i Ghana eller andre afrikanske lande. Skriv kort om nogle af dem. 18. Slumturisme i Zambia Læs om Lusaka Experience og slumturismen i Lusaka. a) Beskriv, hvordan du vil opføre dig, hvis du som turist var med på en guided tur rundt i Lusakas slumområder.

18 Bæredygtig turisme i en global verden 18 b) Skriv en liste med fordele og ulemper ved denne form for turisme: Fordele: Ulemper: Læs fortællingen fra Peru om Edwins lange vej til turismen i bogen side 56 og på hjemmesiden. c) Beskriv kort ligheder og forskelle mellem slumturismen i Zambia og Peru. 19. Sydafrika et stort turistland Læs om Sydafrika på side i bogen. a) Undersøg mere om The big five. Beskriv kort, hvad du tænker om dette begreb. b) Undersøg forskellige turistbureauers tilbud om rejser til Sydafrika. Vurdér, hvor bæredygtige eller ikke-bæredygtige disse rejser er. Brug også film og fotos til dine opgaver fra

19 Bæredygtig turisme i en global verden 19 Asien (bogen side 30-43) 20. Hvor er vi henne? Find ud af, hvilke lande de forskellige fotos er fra. a) Skriv landenes navne på de tomme linjer: Fotos på side 31 er fra og. Fotos på side er fra, side er fra, side fra og fotos side er fra. b) Find landene i atlas eller på

20 Bæredygtig turisme i en global verden Turisme og menneskerettigheder et rollespil Turisme og menneskerettigheder skal passe sammen, før vi kan tale om bæredygtig turisme. a) Læs denne tekst om forhold i Sri Lanka: Baggrund I en ny rapport fortælles om forhold i tre turist-regioner i Sri Lanka. Bag undersøgelsen står Dark Clouds over the Sunshine Paradise fra organisationen Society for Threatened Peoples (STP). Sri Lanka har været hærget af borgerkrig i 26 år, men nu har regeringen igen åbnet for turisme på de tre steder: Kuchchaveli, Passikudah og Kalpitiya. Rapporten fremhæver, at nye hoteller og andre faciliteter til turister er med til at ødelægge levevilkår for lokale indbyggere. Både danske og udenlandske rejsebureauer er begyndt at sende turister til de tre regioner. Fiskerne har sværere ved at få deres både i havet, adgang til rent drikkevand er begrænset, og personer fra landets militær ejer flere af de nye hoteller, så pengene går i deres lommer. Nogle indbyggere er blevet tvangsforflyttet til andre steder. Og kun få indbyggere har en uddannelse, så de kan få arbejde i turistbranchen. Diskutér i klassen jeres holdning til regeringens turistpolitik. Gør sådan a) Del klassen op i tre grupper. Den ene gruppe skal argumentere for regeringens synspunkter Den anden gruppe skal argumentere for lokalbefolkningens modstand mod turismen Den tredje gruppe skal argumentere for rejsebureauernes ønske om at sende turister til de tre regioner. b) Hver gruppe skal finde på tre argumenter for gruppens synspunkter. Brug Bæredygtig turisme i en global verden og andre kilder til at få ideer til gruppens forslag. c) Hver gruppe præsenterer sine ideer og konkrete forslag til, hvad der skal arbejdes videre med. d) De to grupper kritiserer forslag og ideer. e) Afslut rollespillet med at diskutere jer frem til et evt. kompromis.

21 Bæredygtig turisme i en global verden Asiens Top 10 På side 31 i bogen har du en liste, der viser de asiatiske lande med flest turister. Undersøg et eller flere af disse lande. a) Udfyld de tomme linjer: Nogle af de største seværdigheder for turister i er Hvis jeg selv kunne bestemme, vil jeg helst besøge denne turistattraktion i landet: b) Turist med 430 km/t i Kina Baggrund: Mange steder i Asien tager det lang tid at rejse rundt som turist. Men efterhånden bliver infrastrukturerne mere og mere effektive, og Kina er et af de lande, der de senere år har haft en kraftig vækst i hurtige forbindelser. Se historien Turisme i Kina på bogens hjemmeside. Få ideer til, hvordan Kina og andre fattige lande kan udvikle deres infrastrukturer for at få besøg af flere turister. Overvej, hvordan sådan en udvikling passer til en mere bæredygtig turisme når du tænker på økologisk-, social- og økonomisk bæredygtighed.

22 Bæredygtig turisme i en global verden På cykel i Cambodja Læs om cykelturisme i Cambodja på side i bogen. Cambodia Cycling Team, har mange års erfaring i at arrangere bæredygtige ture for turister. Tilrettelæg din egen bæredygtige cykeltur rundt i Cambodja. Hent oplysninger på nettet, brug og læg en plan for din tur. Opstil også et budget for dine udgifter. 24. Børnehjemsturisme et rollespil I bogen side kan I læse om turisters besøg på børnehjem i Cambodja. Lignende besøg er der også på børnehjem i andre lande. Diskutér i klassen jeres holdning til børnehjemsturisme. Gør sådan a) Del klassen op i tre grupper. Den ene gruppe skal argumentere for børnehjemmets synspunkter Den anden gruppe skal argumentere for politikeres modstand mod den form for turisme Den tredje gruppe skal argumentere for rejsebureauers ønske om at sende turister på besøg på børnehjem. b) Hver gruppe skal finde tre argumenter for gruppens synspunkter. Brug Bæredygtig turisme i en global verden og andre kilder til at få ideer til gruppens forslag. c) Hver gruppe præsenterer sine ideer og konkrete forslag til, hvad der skal arbejdes videre med. d) De to grupper kritiserer hinandens forslag og ideer. e) Afslut rollespillet med at diskutere jer frem til et evt. kompromis.

23 Bæredygtig turisme i en global verden Lokal turisme i Wae Rebo. Flores, Indonesien På side 39 i bogen kan du læse om et bæredygtigt projekt på den indonesiske ø Flores. a) Se mere om Wae Rebo på b) Skriv nogle eksempler på aktiviteter for turister, der besøger Wae Rebo. c) Opstil en liste med fordele, som lokalbefolkningen har af at have besøg af turister. e) Undersøg, hvad en rejse vil koste, hvis du skal på et bæredygtigt ophold i Wae Rebo. Brug også film og fotos til dine opgaver fra

24 Bæredygtig turisme i en global verden 24 Oceanien (bogen side 44-45) 26. Hvor er vi henne? Find ud af, hvor lande som Tonga, Vestsamoa, Vanuatu og Palau ligger. Brug et atlas, Google Earth eller

25 Bæredygtig turisme i en global verden Turisme og naturkatastrofer I marts 2015 blev ø-stater som Kiribati, Tuvalu, Fiji og Vanuatu ramt af en voldsom tropisk cyklon, Pam. Den blæste med en hastighed på op til 250 km/t. Værst gik det ud over Vanuatu i Melanesien. Se nogle af ødelæggelserne på disse videoklip: Undersøg, hvordan det går med Vanuatu i dag. Næsten alt skal genopbygges. Og hvad betyder det for landets turisme? 28. Sukkerrør og turisme i Fiji Læs om Eske og sukkerrør i Fiji på hjemmesiden a) Undersøg mere om Fijis produktion af sukkerrør. Brug fx dette link: Søg selv videre på nettet. b) Giv ideer til, hvordan Fiji kan gøre mere for at få turister til at interessere sig for landets sukkerrør. Hvordan kan dyrkningen, arbejderne, plantagerne, transporten og sukkerindustrien blive en del af Fijis tilbud om bæredygtig turisme?

26 Bæredygtig turisme i en global verden Ethical Traveler Læs om organisationen Ethical Traveler og direktøren Jeff Greenwald på side i bogen. a) Klik ind på organisationens hjemmeside, b) Giv eksempler fra bogens indhold på disse tre forhold, som Ethical Traveler bruger i sin vurdering af landes opførsel: Menneskerettigheder Social velfærd Bæredygtighed og miljøbeskyttelse c) Skriv listen med netop dette års etisk bedste turist- og rejsemål bedømt af Etical Traveler. d) Forsøg at besvare spørgsmål som disse om Ethical Traveler: Hvad er formålet med Ethical Traveler? Hvem er medlemmer af Ethical Traveler? Kan jeg bliver medlem? Hvorfor er en sådan organisation vigtig? Mon organisationen har betydning for udvikling af verdens turisme? Hvordan begyndte Etical Traveler?

27 Bæredygtig turisme i en global verden Fordomme om andre folkeslag Diskutér i klassen jeres holdning til fordomme, nationalisme og racisme. a) Læs denne tekst Som turist skal man passe på med at dømme folk på forhånd. Når du hører om Oceanien, tænker du måske på Pippi i Sydhavet og hendes far, der er negerkonge. I en dansk film fra 2015 Mennesker bliver spist synges en gammel sang om menneskeædere i Polynesien, en del af Oceanien. Astrid Lindgren, forfatteren til Pippi Langstrømpe, blev i 1970 interviewet om fordomme, racisme og nationalisme. På spørgsmålet, om hun vil ændre negerkonge i Pipi og Sydhavet, hvis bogen skulle skrives om, svarede hun: Det er helt sikkert, at jeg ikke vil gøre Pippis far til negerkonge! Uanset hvad folk siger om mig personligt, hvis de tror, jeg har racistiske tendenser, så tager de fejl. Og det har Pippi heller ikke. Men tiderne ændrer sig, og i dag ville jeg ikke have gjort ham til negerkonge. Han ville nok have været kaptajn eller pirat, forklarede Astrid Lindgren, der døde i b) Læs teksten til Mennesker bliver spist i Polynesien og hør sangen: c) Diskutér, om der er fordomme og racistiske tendenser i denne sang. Svar fx på sådanne spørgsmål: Hvilke ting i sangen er sande, falske eller udgør en holdning? Bør sangen forbydes? Hvorfor mon sangen bruges i en film fra 2015? Hvordan kan fordomme være med til at præge en global turisme?

28 Bæredygtig turisme i en global verden 28 Mennesker bliver spist i Polynesien Musik : John Mogensen / Tekst : Ruth & John Mogensen, Men sker bliver spist i Polynesien. Hulalulalej, hulalulalej. Natten falder på i Polynesien. Hulalulalulalej. Palmeblade hvisker stille i den lune vind. Læg konkylien mod din kind. Stillehavet bruser, hvilken dejlig vuggesang, er det blot en harmløs klang. Men sker bliver spist i Polynesien. Hulalulalej, hulalulalej. Natten falder på i Polynesien. Hulalulalulalej. Se korallen gløder og lagunens klare vand bølger mod den hvide strand. Kokosnødden, brun og lodden slipper, falder ned. Er det en tilfældighed. Men sker bliver spist i Polynesien. Hulalulalej, hulalulalej. Natten falder på i Polynesien. Hulalulalulalej. Alting ånder fred og ro og månen stiger op bag vulkanens fjerne top. Slanke piger danser hvilket herligt skuespil. Er det dig de smiler til. Men sker bliver spist i Polynesien. Hulalulalej, hulalulalej. Natten falder på i Polynesien. Hulalulalulalej. Brug også film og fotos til dine opgaver fra

29 Bæredygtig turisme i en global verden 29 Latinamerika (bogen side 46-62) 31. Hvor er vi henne? Find ud af, hvilke lande de forskellige fotos er fra. a) Skriv landenes navne på de tomme linjer: Fotos på side er fra, fotos på er fra, er fra, er fra, er fra og fotos på side er fra. b) Find landene i atlas eller på

30 Bæredygtig turisme i en global verden Et af de bedste eller? a) Skriv, hvad der har været med til at gøre Costa Rica til et populært og bæredygtigt rejsemål. b) Undersøg mere om menneskerettigheder i Costa Rica. Find forklaringer på, hvorfor landet ikke længere lever op til kravene om at være på Ethical Traveler s Top Frivillig i El Salvador? Læs om El Salvador på side i bogen. Her kan du læse, at mennesker blev dræbt under borgerkrigen Men unge rejser hertil som frivillige og er på den måde med til at gøre landets turisme bæredygtig. Se fx nogle muligheder på: a) Skriv en liste over de positive ting, der er ved at blive frivillig i en organisation i et u-land.

31 Bæredygtig turisme i en global verden Turisme i landsbyerne se hvordan Læs om Guatemala og Viva Atitlán i bogen på side a) Se denne video om bæredygtig turisme ude på landet i Guatemala. På engelsk. Beskrivelse af filmen: Viva Atitlan is a network of indigenous associations committed to the conservation of its natural and cultural resources and offers the visitor an opportunity to share in its daily lives, culture and traditions in a secure and entertaining environment making his stay an experience full of adventure, discoveries and sports throughout the lake, its forests, and the surrounding villages. b) Giv eksempler på, hvordan Viva Atitlán er med til at udvikle den bæredygtige landsbyturisme i Guatemala.

32 Bæredygtig turisme i en global verden Tag dine venner med på slumturisme i Peru Læs om Haku Tours og turisme i slumkvarteret Villa El Salvador i hovedstaden Lima på side i bogen. Se også historien Edwin på bogens hjemmeside. a) Besøg hjemmesiden for Haku Tours se videoen om levevilkår i Vila El Salvador og læs om Edwins lange vej til slumturisme på b) Forestil dig, at du skal arrangere et besøg i Villa El Salvador for dine klassekammerater. Skriv en liste over de ting, du vil overveje, og hvad du vil tage med i programmet for jeres sight seeing i Villa El Salvador. Stikord: Social bæredygtighed, interviews, personer vi skal møde, seværdigheder, sociale forhold, økonomiske problemer, drikkepenge, opførsel, påklædning, ydmyghed, stolthed, lokale butikker, aktiviteter

33 Bæredygtig turisme i en global verden God mad i Bolivia Læs om Bolivia og restaurant GUSTU på side i bogen. Se også Gademadsruten på bogens hjemmeside a) Overvej, hvordan en dansker og en dansk ngo kan få betydning for udvikling af en bæredygtig turisme i Bolivia. Baggrund: Claus Meyer, medgrundlægger af den verdensberømte restaurant Noma på Christianshavn i København, åbnede GUSTU i Bolivias hovedstad La Paz i Læs artiklen fra The Guardian (på engelsk): Claus Meyer tænker bl.a. på, hvordan de mange lokale råvarer i Bolivia kan være med til at skabe en helt unik restaurant. Han er hjulpet på vej til ideen af den danske ngo IBIS der bl.a. har arbejdet i Bolivia. b) Beskriv kort, hvordan GUSTU er en succes målt i forhold til en bæredygtig turisme i La Paz. [Søren: Foto/bog side 59 ø]

34 Bæredygtig turisme i en global verden Dyrevelfærd, turisme og 10 gode råd På side i bogen kan du læse om dyrevelfærd i Bolivia. Baggrund: I reservatet Senda Verde redder man vilde dyr, der har været udsat for ulovlig handel eller er blevet holdt som kæledyr. Dyrene har så naturlige omgivelser som muligt, og reservatet tilbyder en bæredygtig form for turisme. Men sådan er det ikke alle steder i verden. World Animal Protection er en af de organisationer, der kæmper for dyrs rettigheder. Den arbejder i cirka 50 af verdens lande og rådgiver bl.a. gennem FN regeringer om dyrevelfærd. a) Se og læs om World Animal Protection b) Tag stilling til de 10 gode råd fra World Animal Protection til en dyrevenlig ferie. Skriv din mening om hvert af de ti råd fra World Animal Protection. 1. Oplev vilde dyr i naturen 2. Se ikke vilde dyr optræde 3. Betal ikke for at se dyremishandling 4. Betal aldrig for at få taget billeder med vilde dyr 5. Overvej det grundigt, før du besøger zoologiske haver 6. Rid ikke på vilde dyr 7. Undersøg ride- og trækdyrenes forhold 8. Køb ikke souvenirs fra vilde dyr 9. Undgå mad fra mishandlede eller truede dyr 10. Klag lokalt, hvis du ser noget forkert. Brug også film og fotos til dine opgaver fra

35 Bæredygtig turisme i en global verden 35 Når du har læst bogen og brugt hjemmesiden 38. Brug også film fra Verdensbilledlegatet Måske kan du finde filmtitler, der handler om turisme. Se mere om disse film fra Verdensbilledlegatet på: Hvert år udsender Danida studerende, der laver film om et bestemt tema. Måske kan du også en dag søge Verdensbilledlegatet og være heldig at få penge til at rejse ud for at optage en film om bæredygtig turisme. Du kan se filmene på YouTube Søg på Danida Verdensbilleder. Som afslutning på Bæredygtig turisme i en global verden skal du nu finde ud af, hvad du har fået ud af dit arbejde med bog og net. 39. Kig på dit tankekort fra side 1 igen. a) Var det meste af det, du skrev om turisme på dit tankekort, godt eller dårligt? Fortæl kort om det. Skriv det evt. b) Hvordan ville du have udfyldt dit tankekort, hvis du på det tidspunkt havde læst bogen og arbejdet med hjemmesiden? Fortæl kort om det.

36 Bæredygtig turisme i en global verden Skriv tre vigtige ting om begrebet bæredygtig turisme, du kan huske fra bogen. a) b) c) 3. Se på bogens forside og læs teksten på bagsiden igen. Passer fotos og tekst godt til det, du har læst i bogen? Hvorfor? Hvorfor ikke? 41. Find eksempler på turisme, der opfylder økologisk, social og økonomisk bæredygtighed. Turisme Økologisk bæredygtig Social bæredygtig Økonomisk bæredygtig Nu har I arbejdet med bæredygtig turisme i fattige lande. Tænk over, hvad I har lært. Find eksempler på turisme, der er økologisk, socialt og økonomisk bæredygtige. Udfyld hver især efter jeres fælles snak i klassen fællesmængden i diagrammet med eksempler på turisme, der opfylder alle tre krav om bæredygtighed. Sammenlign jeres resultater.

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser ARBEJDSHÆFTE øvelser og undersøgelser Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På www.globallykke.dk er der supplerende materiale samt gratis

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER Fattige lande en del af din verden Arbejdshæfte øvelser og undersøgelser Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande Forfattere: Peter Bejder

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE

GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE GEOGRAFI UNDERVISNINGSMATERIALE På Kaffeinfo.dk finder du information om kaffe, der kan bruges som baggrundsviden til opgaverne. Derudover skal du finde informationer på nettet eller biblioteket. God fornøjelse

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden

Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever. Policy Advice/Timbuktu Fonden t Undersøgelse af viden om globale forhold blandt 9. kl. Elever Policy Advice/Timbuktu Fonden 20. maj 2014 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund... 3 2.

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER

ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER ARBEJDSHÆFTE ØVELSER OG UNDERSØGELSER Mød verden livet i fattige lande Arbejdshæfte øvelser og undersøgelser Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande Forfattere: Peter Bejder &

Læs mere

ACP/CE/Bilag VI/da 1

ACP/CE/Bilag VI/da 1 BILAG VI LISTE OVER DE MINDST UDVIKLEDE AVS-STATER, AVS-INDLANDSSTATERNE OG AVS-ØSTATERNE Nedenstående lister indeholder navnene på henholdsvis de mindst udviklede AVS-stater, AVS-indlandsstaterne og AVS-østaterne.

Læs mere

Inden I rejser til London

Inden I rejser til London Elevaktivite ter 1 Elevaktiviteter til Hi London med klassen på tur Peter Bejder & Turbine 2013 Fotos: Peter Bejder Inden I rejser til London Her er en række aktiviteter til bogen Hi London med klassen

Læs mere

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava

Island ligger i et område med aktive vulkaner og jordskælv. Der er varme kilder og store områder dækket af lava Geografi Island Island er et lille ørige, der ligger i den nordlige del af Atlanterhavet. Skal du rejse fra Danmark til Island er det hurtigst at flyve. Men skibstransport er vigtig, når der skal transporteres

Læs mere

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage.

Vidste du, at man i USA i gennemsnit bruger 575 liter vand pr person pr dag? Det er det samme som en person fra Ghana bruger på 16 dage. Vidste du VIDSTE DU Når eleverne arbejder med Agent Footprint, vil de møde et antal popups, som vi har kaldt Vidste du Nedenstående er en samlet oversigt over alle de udsagn, som eleverne møder i denne

Læs mere

I n d h o l d. Introduktion...3. Globaliseringen er over os...5. Turisme i fattige lande...7. Sådan kan der arbejdes...9

I n d h o l d. Introduktion...3. Globaliseringen er over os...5. Turisme i fattige lande...7. Sådan kan der arbejdes...9 Bæredygtig turisme i en global verden Peter Bejder, Erika Brenner & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann Her på www.renturisme.dk er der supplerende materiale samt gratis elevaktiviteter og

Læs mere

Fotos til fotobank billedtekster /Kaare [ til samtlige fotos: Kaare Øster]

Fotos til fotobank billedtekster /Kaare [ til samtlige fotos: Kaare Øster] 1 Fotos til fotobank billedtekster /Kaare [ til samtlige fotos: Kaare Øster] Fiji/Oceanien DSC_0152.JPG: Marked i Lautoka, Fiji. DSC_0202.JPG: De to fijianske piger går i gymnasiet. De er gode til engelsk

Læs mere

Telias priser for fastnet privat

Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Der tages forbehold for prisændringer og trykfejl 70937 Telias priser for fastnet privat Februar 2014 Kundeservice : 80 10 10 10 Besøg også: telia.dk Telia Altid Telia Fritid/Fritid Xtra Fastnet-abonnement

Læs mere

I n d h o l d. 3 Introduktion. 6 Den internationale dimension. 7 Lykke i fattige lande. 8 Sådan kan der arbejdes. 9 Målene udstikker rammerne

I n d h o l d. 3 Introduktion. 6 Den internationale dimension. 7 Lykke i fattige lande. 8 Sådan kan der arbejdes. 9 Målene udstikker rammerne LÆRERVEJLEDNING Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På www.globallykke.dk er der supplerende materiale samt gratis elevaktiviteter og

Læs mere

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated

En brochure om humanitær bistand. Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Solidaritet. Ved du, hvad det er? En brochure om humanitær bistand Format: (210.00 x 148.00 mm); Date: Apr 11, 2008 11:42:46; Output Profile: CMYK ISO Uncoated Hej! Jeg er 9 år gammel, og jeg bor i Guldo,

Læs mere

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika

Vi tror på udvikling gennem handel. Læs mere på www.handelmedafrika Afrika: Verdens 2. største kontinent Lande: 54 afrikanske lande findes på det afrikanske kontinent Befolkning: Ca. 1 milliard mennesker Antal afrikanske sprog: Der findes mere end 1000 afrikanske sprog

Læs mere

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md.

25/25 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 149 1) kr. 149 kr./md. 100/100 Mbit Oprettelse 0 kr. Mindstepris 299 1) kr. 299 kr./md. TILMELDINGSSKEMA Trin 1 Kundeinformation Udfyld venligst nedenstående med blokbogstaver Kirsten Kimers Gård Navn Adresse Postnr. By E-mail-adresse Fødselsdato Telefonnr. Trin 2 Bredbånd, Vælg hastighed

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Kina og Afrika. Bjarke Eltard-Larsen, Kahin M. Farah og Manja Hoppe Andreasen

Kina og Afrika. Bjarke Eltard-Larsen, Kahin M. Farah og Manja Hoppe Andreasen Kina og Afrika - A replay of the old story? Bjarke Eltard-Larsen, Kahin M. Farah og Manja Hoppe Andreasen Internationale Udviklingsstudier, bachelormodulet efterår 2007, Roskilde Universitetscenter Vejleder:

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G1 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 G1 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G1 Indledning Fattige og rige lande På globalt plan er der i dag mere kontakt

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 G3 Indledning På rejse fra Uganda til New Zealand Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Uganda i Afrika. Den fortsætter til Island

Læs mere

Test din viden om verden!

Test din viden om verden! Test din viden om verden! STORBRITANNIEN SVAR: 1. Liverpool 2. London 3. Manchester Hvor stor en del af jordarealet anvendes til landbrug? 1. 24 % 2. 53 % 3. 78 % INDONESIEN 1. Bandung 2. Jakarta 3. Surabaya

Læs mere

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP

europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP europas-lande.dk PRÆSENTATION OG WORKSHOP På europas-lande.dk kan du gå på opdagelse i hele Europa. Du kan læse om alt fra natur og miljø til historie og politik. På sitet kan du også møde børn fra andre

Læs mere

Danidas verdensbilledlegatfilm til undervisningen

Danidas verdensbilledlegatfilm til undervisningen Danidas verdensbilledlegatfilm til undervisningen Her finder du filmene: Vigtigste indgang! nyhedsbrev 2012 - Grethe Grønkjær for Danidas Oplysningsbevilling Side 1 Ved klik på Film fra Danidas Verdensbilledlegat

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser

Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Det kongelige Fornyings-, administrasjonsog kirkedepartement PM 2012-23 Særavtale for reiser utenlands for statens regning nye satser Dato: 17.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Læs mere

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA

4. VAND I JORDEN RUNDT/LANDFAKTA Opgaver til Agent Footprint 4. til 6. klasse Nedenstående findes en oversigt over alle opgaver til materialet Agent Footprint primært tiltænkt elever på mellemtrinnet. Opgaverne er samlet under to temaer:

Læs mere

Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin. 1. Byg, vin og ris. Med disse opgaver kan du fordybe dig i:

Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin. 1. Byg, vin og ris. Med disse opgaver kan du fordybe dig i: Alkohol set fra geografiske synsvinkler øl, vin og risvin Med disse opgaver kan du fordybe dig i: 1. Byg, vin og ris 2. Hydrotermfigurer og dyrkning af byg, vin og ris 3. Råvarer, færdigvarer og tjenesteydelser

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final}

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM. (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.3.2012 COM(2012) 91 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DEN EUROPÆISKE UNIONS SAFA-PROGRAM (EØS-relevant tekst) {SWD(2012) 38 final} RAPPORT

Læs mere

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter

VI ER HER VI ER DER. Bliv erhvervspartner. og støt FLYGTNINGE i verdens brændpunkter Bliv erhvervspartner og støt FLYGTNINGE 2 og støt flygtninge HVORFOR BLIVE ERHVERVSPARTNER I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP? Som erhvervspartner i Dansk Flygtningehjælp er jeres virksomhed med til at hjælpe børn

Læs mere

Indgang til Verdensborgerforløb

Indgang til Verdensborgerforløb Indgang til Verdensborgerforløb Indgangens opbygning Indgangen til forløbet omfatter først et læreroplæg der skal introducere emnet, hvorefter eleverne selv skal arbejde med IT-værktøjet Dit globale fodaftryk.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G2 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 G2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G2 Indledning Sukkerrør transporteres fra mark til sukkerfabrik, Fiji. Kaare

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3

Folkeskolens afgangsprøve December 2013. Geografi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve December 2013 G3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 G3 Folkeskolens afgangsprøve 2013 Indledning Marked i Goa, Indien. Ditte

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Geografi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 1/23 G4 Indledning På rejse fra Laos til Chile Opgavesættet omhandler enkelte lande rundt om i verden. Rejsen begynder i Laos i Sydøstasien. Den fortsætter til England

Læs mere

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder?

En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? En verden i stor forandring hvor finder væksten sted og hvilke konkurrencekrav og muligheder er der for de danske plastvirksomheder? Plastindustrien Sprøjtestøbesektionens forårsmøde 29. marts 2011 V/

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

2013 Afsluttet (måned og år)

2013 Afsluttet (måned og år) 2013 Afsluttet (måned December 1207 Verdensbanken - CGIAR CGIAR - Den konsultative gruppe for international landbrugsforskning December 1236 Kenya Solidarity for Women Living in Distress (SOLWODI) Uregelmæssigheder

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 18.2.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om udviklingen i forbindelse med folkeskoleundervisning for alle og ligestilling

Læs mere

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse?

Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras. Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras GRATIS! Vil du ud at rejse? Rejsende i naturreservatet Cuero y Salado i Honduras Drenge fra øgruppen Cayos Cochinos i Honduras NEPENTHES GRATIS! Vil du ud at rejse? Læs mere om rejser i udviklingslande, og hvordan du ved at rejse

Læs mere

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer

Cahaya 4. 7. klasse Land Sprog Censur Original titel Instruktion Varighed Niveau Fag Temaer 4. 7. klasse Land: Indonesien, 2012 Sprog Indonesisk tale, danske undertekster Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel Cahaya Instruktion Jean Lee Varighed 10 min Niveau 4. 7. klasse Fag Dansk,

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G4 Indledning Norden De nordiske lande Sverige, Norge, Finland, Island og Danmark - er små lande sammenlignet med andre lande i verden. Sverige er det største land

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

UdflugteriCape Town Side 1 af 4 Nyhedsbrev Kontakt Om Albatros SØG tlf. +45 36 98 98 98 Rejs med hjerte, hjerne & holdning Forside Rejser Destinationer Rejsetyper Gå på opdagelse Praktisk information Etik

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Opgaver til Guatemalas børn. Opgaveforslag til Guatemalas Børn. Teresa

Opgaver til Guatemalas børn. Opgaveforslag til Guatemalas Børn. Teresa Opgaveforslag til Guatemalas Børn Teresa Lav en radio-reportage Se den lille film Sejl med til Teresas by. Lad eleverne indtale deres egen speak på en diktafon/telefon. Spil radioudsendelserne i klassen.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Liberias børn. Opgaver

Liberias børn. Opgaver Opgaver Opgave 1: Håndtryk Det kan være sjovt at øve sig på noget, som er en skik i andre lande. Eleverne kan øve sig på at lave det håndtryk, som Frederick og Michael bruger, når de siger goddag. Opgave

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes

I n d h o l d. 3 Introduktion. 5 Den internationale dimension. 6 Elevbogens opbygning. 7 Om etisk handel. 9 Sådan kan der arbejdes LÆRERVEJLEDNING Verden handler etisk og fair? COOP Skolekontakten samt Peter Bejder & Kaare Øster Layout: Søren Kirkemann Fotos: Forside: Peter Bejder, istockphoto, Stutterstock, Carsten Villadsen & Kaare

Læs mere

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER

DEADLINE ATHEN. et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER DEADLINE ATHEN et interaktivt rollespil ELEVAKTIVITETER INDHOLD Klar, parat, start flygt ind i spillet 3 Fakta 4 Sådan arbejder du journalistisk med Deadline Athen 5 Aktiviteter 6 Indledende aktiviteter

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

MØD VERDEN Mød verden livet i fattige lande www.emu.dk/tema/ulande Om serien Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

MØD VERDEN Mød verden livet i fattige lande www.emu.dk/tema/ulande Om serien Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande MØD VERDEN P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R MØD VERDEN LIVET I FATTIGE LANDE Udsigt til U-lande Mød verden livet i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til U-lande

Læs mere

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads]

der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre format [du vælger blandt de fremsendte, Søren, hvis der er plads] GLOBAL HVERDAG Form og tekst forside: multilateral Der genbruges elementer fra åbningssiden fra bistand www.globalhverdag.dk, så der genkendelighed. Tilføj evt. et Rwanda-foto og et Kiribati-foto i mindre

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning.

TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning. Dyreliv TRIN 1 Farvelæg et dyr På Randers Regnskovs hjemmeside findes der sjove tegninger af regnskovens dyr klar til farvelægning. Truede dyr Tal med eleverne om truede dyr. I kan eksempelvis tale om:

Læs mere

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start

Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Effektiv Travel Management Lad jeres erhvervsrejser komme flyvende fra start Synes du, det er besværligt at bestille erhvervsrejser? Bruger jeres virksomhed for lang tid på komplekse og krævende procedurer?

Læs mere

VM i fodbold 2014 i Brasilien

VM i fodbold 2014 i Brasilien VM i fodbold 2014 i Brasilien Spille betingelser og regler Pris Tusseklubben inviterer til deltagelse i en tipsdyst på VM turneringen 2014. Hvert spil koster kr. 100,- Indsættes på Tusseklubbens konto

Læs mere

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015.

Rejsekarantæneliste for bloddonorer udarbejdet af DSKI's Udvalg for Transfusionsoverførbare Infektioner. Version 2, ikrafttræden 1. juli 2015. Karantæneliste RØD ORANGE GUL GRØN Ophold i området giver 6 måneders karantæne grundet risiko for malaria. Ophold i området giver 4 ugers karantæne hele året. Dette er grundet risiko for diverse importerede

Læs mere

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG

fsa SAMFUNDSFAG 1 Fedme og overvægt et politisk 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde problem? SAMFUNDSFAG SAMFUNDSFAG fsa Eksempel på prøveopgaver SAMFUNDSFAG januar 2007 Du skal vælge et af de tre prøveoplæg: 1 Fedme og overvægt et politisk problem? 2 Ekstrem fattigdom hvad gør vi? 3 Sort arbejde 1 Fedme

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Danskernes brug af fly som transportmiddel

Danskernes brug af fly som transportmiddel Danskernes brug af fly som transportmiddel - De første resultater af en undersøgelse af danskernes transportvaner Af Civilingeniør Anette Enemark, Transportrådet. Lidt om surveyen Transportrådet satte

Læs mere

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen)

(Populærtitel: visumbekendtgørelsen) Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2014-961-0022 Dok.: 1231847 Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Uddannelse HHX IBC Kolding Fag og niveau Lærer(e) Hold Samtidshistorie B Karina Juhl

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Vi håber, at denne brochure kan svare på jeres spørgsmål omkring det at være værtsfamilie. Har I yderligere spørgsmål er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Dansk ICYE s sekretariat. Hvis I er interesserede

Læs mere

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges.

Alligevel har mere end 40% af tandlægekunderne på et tidspunkt været utilfreds med en tandlæges. Forbrugerpanelet om tandlæger Et overvejende flertal af forbrugerne har været til konsultation hos en privatpraktiserende tandlæge inden for det seneste år. Tilliden til såvel tandlægen er generelt høj,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb

Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana Fakta om Ghana Agbogbloshie Lossepladsen Ætser dem op Tjener mindre end 3 danske kroner Uendeligt Kredsløb Indholdsfortegnelse Børnehjælpen Ghana 4 Fakta om Ghana 5 Agbogbloshie Lossepladsen 6 Ætser dem op 7 Tjener mindre end 3 danske kroner 8 Uendeligt Kredsløb 8 Fremragende forretning 9 Giv børnene en fremtid

Læs mere