MasterClass. Efterår Aurehøj Gymnasium Ordrup Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium Øregård Gymnasium. Dansk. Økonomi EU Kina USA.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MasterClass. Efterår 2015. Aurehøj Gymnasium Ordrup Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium Øregård Gymnasium. Dansk. Økonomi EU Kina USA."

Transkript

1 MasterClass Efterår 2015 Dansk Historie Fysik Kemi Økonomi EU Kina USA Hjernens gåder Aurehøj Gymnasium Ordrup Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium

2 MasterClass på Aurehøj Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium, De fire gymnasier i Gentofte Kommune udbyder i samarbejde syv MasterClass-forløb i efteråret Tilbuddene henvender sig til særligt dygtige, interesserede og engagerede elever i de fire gymnasiers 2.g og 3.g klasser. På MasterClass undervises du af gymnasielærere og evt. også af universitetslærere. Se nærmere om den enkelte MasterClass i denne pjece, og søg den/de MasterClasses du kunne tænke dig at følge. Ansøgning: Ansøgning om optagelse på en MasterClass skal være skriftlig og motiveret (max. en side) og sendes elektronisk direkte til det udbydende gymnasium, skriv MasterClass i emnefeltet. Du vil efterfølgende få en mail med bekræftelse på at vi har modtaget din ansøgning. Kommer der for mange ansøgninger til ét forløb, foretages et valg blandt de indkomne ansøgere. Ansøgningsfrist: Sidste frist for ansøgning er den 11. september 2015 kl Alle MasterClasses begynder i september og strækker sig typisk over 12 undervisningstimer fordelt på 6 uger uden for almindelig skoletid. Der serveres lidt Afternoon the i form af saft, the, frugt og kage. Det er gratis at deltage og der udstedes et diplom efter gennemført MasterClasses. Marianne Zibrandtsen, rektor Aurehøj Gymnasium Henning Thomsen, rektor Ordrup Gymnasium Jørgen Rasmussen, rektor Gammel Hellerup Gymnasium Pia Nyring, rektor

3 AUREHØJ GYMNASIUM AUREHØJ GYMNASIUM Program for Dansk: Emne: Mundtlig formidling Vil du gerne blive bedre til at fremlægge en sag mundtligt at kunne tale overbevisende for noget der er vigtigt for dig? Så er dette kursus måske noget for dig. Vi vil over et forløb på 6 x 2 timer arbejde med argumentation i bred forstand, dvs. som et spørgsmål om bl.a. ordvalg, logisk struktur, en fri stemme og naturlig performance... Kurset inddrager teknikker og begreber fra fagene retorik, drama og musik og fra poetry slam. Undervisningsformen bliver varieret; der vil være korte læreroplæg, sparring og arbejde i par, grupper og plenum, drama- og stemmetræningsøvelser Kurset kommer først og fremmest til at bygge på din egen aktivitet. Vi laver mange praktiske øvelser. Som forberedelse til ét af modulerne får du som opgave at forberede en taletekst hjemmefra. Program for Samfundsfag: Emne: Verdensborgerskab En masterclass der henvender sig til dig, der har lyst til at arbejde med og diskutere den enkeltes rettigheder i en globaliseret verden, hvor verdensborgerskab som et politisk ideal for nogle inkluderer et medborgerskab og andre et modborgerskab. Vi skal arbejde med nationalstatens betydning og mulighed for at navigere i et farvand, der synes delt mellem center og periferi og diskutere, hvorvidt verdensborgeren kommer til at bygge bro herimellem gennem udveksling af idéer og produkter eller om vi alle bliver konkurrenter på et globalt marked. Vi begynder med to moduler i filosofi, hvor vi går tilbage i historien og undersøger oprindelsen til verdensborgertanken. Vi vil bl.a. se på, hvilken rolle fornuften og naturretten spiller i den sammenhæng. Endvidere vil vi ud fra de valgte filosoffer undersøge, hvilke pligter og rettigheder vi qua vores fornuft kan udlede i relation til at være borger og verdensborger. Filosoffer, der vil indgå: L.A. Seneca, J. Locke, I. Kant, H. Arendt og M. Nussbaum. Afslutningsvis skal vi diskutere hvorvidt nationalstaten med verdensborgerskabet er truet og hvad det får af konsekvenser for den enkeltes demokratiske rettigheder. Når kurset er til ende, vil du være bedre rustet til at nå dine tilhørere med dit budskab og måske vinde deres tilslutning. Se ovenfor Dine forudsætninger: Engagement og mod på at blive bedre... Arbejdsformer: Se ovenfor lektor Charlotte Nedergaard og lektor Hans-Henrik Storskov Tidspunkt: Hver torsdag i ugerne 40, 41, 43, 44, 45 og 46 kl Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte Samfundsfag, filosofi Dine forudsætninger: Interesse for emnet Arbejdsformer: Læreroplæg, dialog og gruppearbejder Lektor Lone Gad Gunbak og Lektor Sonja Grønbæk Tidspunkt: Hver torsdag i ugerne 40, 41, 43, 44, 45 og 46 kl Aurehøj Gymnasium, Skolevej 7, 2820 Gentofte

4 Program for Biologi/Kemi Emne: Kærlighedens kemi I denne MasterClass vil vi gå på opdagelse i hjernens kemi, der sætter rammerne for vores opfattelse og tilgang til kærlighed. "Der er god kemi mellem os" siger vi ofte når det kommer til kærligheden - men hvad er kemien bag forelskelsen, sexlysten og troskaben? På kurset tager vi afsæt i hjernens opbygning og funktion, hvorefter vi skal på en spændende videnskabelig rejse gennem kroppens hormoner, signalstoffer og belønningsstoffer i vores søgen på hvad kærlighed er for en størrelse, og hvor vidt man kan man spise sig til øget sexlyst eller tage medicin mod ulykkelig kærlighed. Så kom og bliver klogere på dig selv. Program for Samfundsfag: Emne: Amerikansk politik præsidentvalget 2016 I november 2016 skal USA s næste præsident vælges. Forud går en lang proces med kandidatudvælgelse, der allerede er i fuld gang. I denne masterclass fokuserer vi på den særprægede og spektakulære valgproces i USA, med alt hvad den indebærer. Vi ser nærmere på de mange mulige kandidater og deres styrker og svagheder. Den amerikanske partistruktur, kongressens betydning og de politiske temaer der spiller en rolle i valgkampen kommer under behandling. Vi ser på hvilken rolle ideologierne og personerne spiller i amerikansk politik og hvad valgforskningen kan fortælle os om hvad der afgør amerikanske valg. Undervisningen vil være en blanding af forelæsninger og mere dialogbaseret undervisning og vil foregå på et forholdsvist højt niveau, der i store træk vil ligge udenfor indholdet i den normale undervisning i samfundsfag på A-niveau. Deltagelse forudsætter en interesse for amerikansk politik og samfundsforhold samt en basisforståelse for politiske ideologier, men kræver ikke specifik forhåndsviden om amerikansk politik. Undervisningen foregår over 6 moduler tirsdag eftermiddage (lokale A4) i efteråret. Er du interesseret i at deltage bedes du skrive en kort begrundelse for din interesse og stile denne til Biologi og organisk kemi Faglige forudsætninger: Interesse for neurobiologi og kemi, og viljen/lysten til at bruge lidt tid på det. Arbejdsformer: Forelæsninger og eksperimenter. Kirsten Caesar og Eva Spliid Tidspunkt: Hver onsdag i uge 40 - uge 47 fra kl Ordrup Gymnasium, Kirkevej 5, 2920 Charlottenlund Samfundsfag Faglige forudsætninger: Interesse for amerikansk politik Undervisningsformer: Tidspunkt: Foredrag, klassedialog Lektor Kasper Lauest Hver tirsdag i uge 43 til uge 48 fra kl Gammel Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup, Lokale A4 (max. antal deltagere: 24)

5 Program for Dansk: Emne: Verdenslitteratur Når vi læser får vi noget at vide om den tid og de oplevelser som folk i samtiden havde og har. Det gælder over hele kloden og med verdenslitteratur mener vi litteratur fra alle verdensdele; altså ikke bare der, hvor den europæiske tænkning har domineret. Er du interesseret i at få en præsentation af hvilke forestillinger mennesker har og har haft rundt omkring i den verden, som vi ved findes, men ellers ikke kender til? Vil du læse noget klassisk arabisk litteratur? Eller noget moderne afrikansk litteratur om, hvordan det er at bo i vesten og længes efter Afrika? Vil du vide noget om kvindeopfattelsen i Indien? Eller vil du rejse med til Latinamerika eller Sydafrika og opleve ekstremt voldelige samfund? Program for Kemi: Emne: Medicinalkemi: Kan man blive syg - måske endda dø - af en uskyldig rift i fingeren? Det kan nemt blive tilfældet i fremtiden! Noget tyder nemlig på at bakterierne er ved at vinde kampen. I dag ser vi at multiresistente bakterier bliver hyppigere og hyppigere, og snart er vi nået dertil hvor penicillin og lignende midler ikke virker. - Nogle mener vi allerede er der! I dette forløb er der fokus på medicinalkemi, hvor vi vil se nærmere på kemikernes arbejde for at finde frem til nye lægemidler. Undervisningen vil være en blanding af forelæsninger og mere dialogbaseret undervisning. Deltagelse forudsætter et højt fagligt niveau og en interesse for medicinalkemi. Udover det forudsættes der ikke forhåndsviden. Er du interesseret i at deltage bedes du skrive en kort motiveret ansøgning og stile denne til Du får en samling af korte tekster, hvor du kan smage på litteratur fra forskellige kulturer, der alle viser noget om mennesker, der er nødt til at træffe valg. Dansk Faglige forudsætninger: Interesse for emnet Undervisningsformer: Tidspunkt: Foredrag, klassedialog Lektor Alice Bøeg og Lektor Sven Engelbrecht Hver tirsdag i uge 39 til uge 45 fra kl Gammel Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup, Lokale A4 (max. antal deltagere: 24) Kemi og biotek Faglige Forudsætninger: Du skal gå på en studieretning med kemi på B-niveau eller biotek. Undervisningsformer: Oplæg, opgaver Lektor Jens Sveistrup og Lektor Casper Dahl Tidspunkt: Hver tirsdag i uge 39 til uge 45 kl Gammel Hellerup Gymnasium, Svanemøllevej 87, 2900 Hellerup

6 Program for Samfundsfag Emne: USA og BRIK-landene en ny international verdensorden? Hvordan kommer det internationale politiske system til at se ud i fremtiden? Vil USA fortsat have rollen som unipol? Eller vil et eller flere af BRIK-landene afveje USA i et bipolært eller multipolært system? Hvad karakteriserer de enkelte BRIK-lande socialt, økonomisk og politisk? Hvilke typer af magt bliver centrale i det 21. århundrede? Francis Fukuyama, Samuel Huntington, Kenneth Waltz, Robert Kagan, Joseph Nye, Fareed Zakaria og Martin Jacques er nogle af de teoretikere, I vil få uddybet jeres kendskab til. Bøgerne Mette Skak m.fl.: Fremtidens stormagter (2010), P. Brøndum og A. Rasmussen: USA s udfordringer (2012), S. Roed Nielsen og J. Graves Sørensen: Brasilien en ny stormagt (2012) og J. Graves Sørensen og T. Siig Jessen: Indien den nye stormagt (2014) giver en god basis for vores arbejde. Vi tager udgangspunkt i en undersøgelse af USA s rolle i det internationale system og baggrunden herfor. I det næste modul foretager vi en komparativ analyse af de fire BRIK-lande. Derefter ser vi de følgende gange nærmere på hver af de fire BRIK er, og vi inddrager også EU og Japan. Undervejs vil vi desuden analysere nogle af brændpunkterne i international politik, og vi vil løbende fokusere på anvendelsen af IPteorier og IP-begreber. Master-kurset er for dig, der brænder for international politik, og som overvejer at skrive SRP inden for IP. Det faglige niveau er højt svarende til 4.g-niveau så du får et fagligt løft! Samfundsfag. Faglige forudsætninger: Samfundsfag på A-niveau + at du er dygtig til samfundsfag! Arbejdsformer: Tidspunkt: Undervisningen veksler mellem forelæsninger og klassedialog. Peter Brøndum, Niels Gottlieb og Jacob Graves Sørensen, samfundsfagslærere på og forfattere til flere bøger om IP. Hver mandag i uge 39 til uge 47 kl Boller og kaffe/te serveres., Gersonsvej 32, 2900 Hellerup.

7 AUREHØJ GYMNASIUM Skolevej Gentofte Kirkevej Charlottenlund Svanemøllevej Hellerup Gersonsvej Hellerup Tlf:

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium

Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium Rullende brobygning mellem folkeskole og gymnasium Et casestudie under Region Nordjyllands projekter om mønsterbrydning Annette Rasmussen Forskningsrapport 24 2011 Institut for Læring og Filosofi Aalborg

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19. Tradition for en sikker fremtid Studieretninger 2012-2015 Orienteringsmøde Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.30 N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk STUDIERETNINGER Science 1: Matematik A, Fysik B,

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

HVIDOVRE GYMNASIUM & HF!

HVIDOVRE GYMNASIUM & HF! VELKOMMEN TIL HVIDOVRE GYMNASIUM & HF! Rektors velkomst Velkommen til et moderne gymnasium med fokus på højt fagligt niveau, godt undervisningsmiljø og et stærkt socialt fællesskab. Vi glæder os til, at

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Indholdsplan 2014-15

Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan 2014-15 Indholdsplan for Faaborgegnens Efterskole 2014-15 Skolens historie side 3 Skolens elever 3 Skolens ansatte 3 Skolens pædagogiske manifest 4 FAAE etik 7 Efterskolelivet 8 - FAAEmiliegrupper

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer hvordan?

Fleksible tilrettelæggelsesformer hvordan? Fleksible tilrettelæggelsesformer hvordan? Indhold Introduktion... 3 Hvad siger loven?... 4 Aktivt medborgerskab hvad betyder det?... 6 Eksempler på nye tilrettelæggelsesformer... 8 Afregning og næste

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Invitation til samarbejde

Invitation til samarbejde Invitation til samarbejde 4 4 4 Obligatoriske emner Timeløse fag Den åbne skole Faglig fordybelse 4 44 Undervisning i et Ungemiljø Forpligtende samarbejder Tilbud om samarbejde Kurserne foregår i ungemiljøet

Læs mere

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? På Gefion Gymnasium er alle elever vigtige medspillere i vores fælles projekt: at skabe et inspirerende og udfordrende studiemiljø i hjertet af København med plads til både

Læs mere

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG

187» september 2012. samfundsfagsnyt USA. optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG 187» september 2012 samfundsfagsnyt USA optakt til Generalforsamlingskursus FORENINGEN AF LÆRERE I SAMFUNDSFAG Deadline: Blad nr. 188: 15.11.2012 Indhold Redaktion: Marie-Louise Bach og Janne Bisgaard

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE

SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE INSPIRATIONSHÆFTE TIL FRIVILLIGE I DANSK FLYGTNINGEHJÆLP SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID SPROGTRÆNING OG LEKTIEHJÆLP TIL VOKSNE Inspirationshæfte

Læs mere

VGT. alle ønsker opfyldt. tættere på. En af de aller bedste traditioner. VGT opretter hele ni studieretninger. Alle 1.g ere får deres ønske opfyldt.

VGT. alle ønsker opfyldt. tættere på. En af de aller bedste traditioner. VGT opretter hele ni studieretninger. Alle 1.g ere får deres ønske opfyldt. Nr. 10. December 2012 tættere på VGT alle ønsker opfyldt I semifinalen Rasmus er blandt de bedste til biologi. Side 3 Open space Både lærere og elever slap drømmene fri. Side 4-5 VGT opretter hele ni studieretninger.

Læs mere

SPECIALER. Mødetid: 8.15 15.00

SPECIALER. Mødetid: 8.15 15.00 SPECIALEKATALOG 2015 SPECIALER Efter basisperiode 3 er det tid til at fordybe sig i et specialefag. Specialeperioden finder sted i ugerne 12 og 13, og eleverne i 7., 8. og 9. klasse skal sammen med primærlærerne

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere