MasterClass. Øregård Gymnasium Gl. Hellerup Gymnasium Ordrup Gymnasium Aurehøj Gymnasium. Visuel Kultur. Økonomi. Musik. Noder USA. Fysik.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MasterClass. Øregård Gymnasium Gl. Hellerup Gymnasium Ordrup Gymnasium Aurehøj Gymnasium. Visuel Kultur. Økonomi. Musik. Noder USA. Fysik."

Transkript

1 MasterClass Visuel Kultur Musik Noder Økonomi EU Kina USA Kemi Fysik Øregård Gymnasium Gl. Hellerup Gymnasium Ordrup Gymnasium Aurehøj Gymnasium

2 MasterClass Øregård Gymnasium, Gl. Hellerup Gymnasium, Ordrup Gymnasium og Aurehøj Gymnasium. De fi re gymnasier i Gentofte Kommune udbyder i samarbejde otte MasterClass-forløb i foråret Tilbuddene henvender sig til særligt dygtige, interesserede og engagerede elever i de fi re gymnasiers 3.g klasser. På MasterClass undervises du af gymnasielærere og evt. også af universitetslærere. Se nærmere om den enkelte MasterClass i denne pjece. Ansøgning: Ansøgning om optagelse på en MasterClass skal være skriftlig og motiveret (max. en side) og sendes elektronisk direkte til det udbydende gymnasium, skriv»masterclass«i emnefeltet. Ansøgningsfrist: Sidste frist for ansøgning er den 1. december 2010 kl Alle MasterClasses begynder i januar 2011 og strækker sig over undervisningstimer udenfor almindelig skoletid. Det er gratis at deltage og der udstedes et diplom efter gennemført MasterClasses. Pia Nyring, rektor Øregård Gymnasium Jørgen Rasmussen, rektor Gl. Hellerup Gymnasium Henning Thomsen, rektor Ordrup Gymnasium Marianne Zibrandtsen, rektor Aurehøj Gymnasium

3 Øregård Gymnasium Program for Samfundsfag Emne: USA og BRIK-landene en ny international verdensorden? Hvordan kommer det internationale politiske system til at se ud i fremtiden? Vil USA fortsat have rollen som unipol? Eller vil et eller fl ere af BRIK-landene afveje USA i et mere multipolært system? Hvad karakteriserer de enkelte BRIK-lande socialt, økonomisk og politisk? Hvilke typer af magt bliver centrale i det 21. århundrede? Det teoretiske niveau vil være højt i vores MasterClass, og I vil få kendskab til en række nyere materialer om USA, BRIK-landene, EU osv. Francis Fukuyama, Samuel Huntington, Robert Kagan, Joseph Nye, Fareed Zakaria og Martin Jacques er desuden nogle af de teoretikere, I vil få uddybet jeres kendskab til. Vi tager udgangspunkt i en undersøgelse af USA s rolle i det internationale system og baggrunden herfor. I det næste modul foretager vi en komparativ analyse af de fi re BRIK-lande. Derefter ser vi de følgende fi re gange nærmere på hver af de fi re BRIK er. Endelig samler vi op på forløbet med inddragelse af EU og Japan. Samfundsfag Undervisere: Gruppen af samfundsfagslærere på Øregård Gymnasium samt gæstelærere. Hver mandag fra kl i uge 2 uge 9 (undtagen uge 7 hvor der er vinterferie). Øregård Gymnasium, lokale

4 Øregård Gymnasium Program for»visuel kulturvisuel kultur«er et spritnyt og spændende kreativt MasterClass kursus, hvor du arbejder på tværs af fagene Billedkunst, Design og Mediefag om et projekt inspireret af»samtidskunsten - og dens referencer til tidligere kunstperioder/stilarter og udtryk«. I forløbet skal du bl.a. arbejde med tegning, grafi k, maleri, design og TV-produktion. Kurset er for dig, der allerede har haft Billedkunst, Design eller Mediefag på C-niveau, og som er vild med at arbejde med visuelle udtryk og medier Du vil opleve projekt»visuel kultur«som et billedprojekt på højeste niveau. Undervisere: Du får vejledning af 2 undervisere, der begge er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi. Line Taarnberg, Øregård Gymnasium, underviser i Billedkunst og Design og har haft adskillige separatudstillinger i Danmark og udlandet. Hans Gjerding, tilknyttet Den Danske Filmskole, Danmarks Designskole m.m., underviser i Design og Mediefag. Hans Gjerding har bl.a. arbejdet på DRTV, Svensk TV og Canadian Broadcasting Corp. Toronto. Begge lærere deltager synkront. Du bliver undervist i kunsthistorie og billedanalyse på Ordrupgaard og får præsenteret museets samlinger ved kunsthistorikeren og kulturformidleren, Troels Zacho. Arbejdsformer: Projektet består af 3 forløb: Krop, Lys og Rum. Du skal bl.a. tegne croquis, iscenesætte, male, forberede TV-produktion og fi lme med dig som TV-producer og fotograf. Ved endt kursusforløb bliver dine værker udstillet i Ordrupgaards Corot Salen. Hver mandag fra kl i uge 2 uge 9 (undtagen uge 7 hvor der er vinterferie). Øregård Gymnasium og Ordrupgaard. Første undervisningsdag er på Øregård Gymnasium. (gerne visuel ansøgning).

5 Program for Fysik Emne: Tidsbegrebet i fysisk og fi losofi sk belysning Alle ved hvad tid er, men hvis man prøver at give en mere præcis forklaring på, hvad tid egentlig er, så viser det sig at være sværere end man skulle tro. I kurset vil tiden primært blive beskrevet som et fysisk begreb, men vi vil også diskutere en mere fi losofi sk tilgang til tidsbegrebet. Ud over en generel diskussion af tidsbegrebet, vil vi give en detaljeret indføring i Einsteins specielle relativitetsteori. Den generelle relativitetsteori vil blive omtalt og evt. uddybet, hvis der er interesse for det. Vi vil bl.a. forsøge at give nogle svar på følgende spørgsmål: Hvad er tid? Hvad kom først, tiden eller rummet? Er tidsrejser mulige? Er det fortiden der bestemmer fremtiden, eller er det omvendt? Fysik, matematik og fi losofi. Undervisere: Niels Chr. Jensen og Yenn Fang Loo. Arbejdsformer: Undervisningen veksler mellem almindelig klassedialog, små gruppearbejder og opgaveløsning. Hver tirsdag kl i uge 2-10 (undtagen uge 7). Gammel Hellerup Gymnasium.

6 Program for Samfundsfag Emne: Humlebien under nye vilkår udfordringer og muligheder for den danske velfærdsmodel som konsekvens af globale forandringer. Den danske velfærdsmodel har længe været sammenlignet med en humlebi, der teoretisk ikke burde kunne holde sig fl yvende, forstået som kombinationen af høj skat og samtidig høj beskæftigelse. Denne MasterClass vil undersøge væsentlige aspekter af de muligheder og udfordringer, der kan forventes at møde det danske samfund i fremtiden. Finanskrisen fra efteråret 2008 har ændret den økonomiske situation i verden og Danmark. Krisen har sat nyt pres på velfærdsstaten. Folketingets partier diskuterer besparelser contra vækst i de offentlige udgifter som løsninger på nuværende og fremtidige udfordringer. Men hvilken betydning har vores valg af løsningsmodel egentlig for det fremtidige danske velfærdssamfund? Hvad bliver konsekvenserne af de enkelte valg af løsninger? Med Master Class på Gammel Hellerup Gymnasium vil der blive inddraget teoretisk materiale fra både velfærdsstatspolitik og økonomisk teori. Teorien vil blive kombineret med populærartikler fra den offentlige debat, diverse analyser, medie-spots, interaktive spil og evt. gæsteindlæg. Samfundsfag Underviser: Adjunkt Thomas Westh Hansen Hver onsdag kl i uge 2-10 (undtagen uge 7). Gammel Hellerup Gymnasium

7 Program for Kemi Emne: Analysemetoder i såvel organisk som uorganisk kemi. Du har eller har haft kemi og vil gerne lære mere om nogle af de mest anvendte metoder i analytisk kemi. Du har fysik og matematik på mindst b-niveau Vi starter med den simple identifi kation af ioner i vandig opløsning og den kvantitative bestemmelse af disse ioners koncentration. Gennemgang af fi re af mest almindelige analyse metoder, der anvendes til identifi kation og strukturbestemmelse indenfor den organiske kemi: IR, infrarød spektroskopi MS, massespektroskopi 1 H-NMR, proton nuclear magnetic resonance (kernemagnetisk resonans). 13 C-NMR, carbon-13 nuclear magnetic resonance (kernemagnetisk resonans). Kemi. Underviser: Kurt B. Nielsen. Arbejdsformer: Forelæsninger, arbejde i (små) grupper med opgaveløsning og eksperimenter. Uge 3 uge 14: hver mandag kl Ordrup Gymnasium.

8 Program for Samfundsfag Emne: Politisk kommunikation Kurset handler om kamp om magten ved gennem sproget at søge at præge befolkningens holdninger. Der gennemgås begreber, teorier og redskaber til analyse af aktuelle danske og udenlandske politiske taler og tekster med henblik på forståelse af forholdet mellem sprog, magt og politik. Der vil være særligt fokus på medialisering, spin, argumentationsformer og diskursanalyse. Kursusdeltagerne får en dybere indsigt i, hvordan argumenter, ordvalg og diskursens sprog skaber politiske konfl ikter, opbakning og samfundsmæssige dominansforhold. Politisk kommunikation bruges i dag ikke til at fortælle, hvad man mener men til at dække for det, man mener. Og det er et demokratisk problem (fhv. minister Pia Gjellerup). Politikerne vil opleve medierne som stadig mere krævende, personfi kserede og konfl iktsøgende..uden en rimelig aktiv og positiv medieprofi l kommer man ikke til tops i politik. (fhv. minister Hans Engell). Politisk kommunikation handler om at påvirke, overbevise eller overtale vælgerbefolkningen eller magtfulde grupper i samfundet med henblik på at opnå eller beholde magt - eller forhindre andre i at få den! Politisk kommunikation handler således om magtudøvelse gennem sproget. Samfundsfag. Undervisere: Samfundsfagslærere på Ordrup Gymnasium. Uge 3 14, hver tirsdag kl Ordrup Gymnasium.

9 AUREHØJ GYMNASIUM Program for Musik Emne: Big-band arrangement MasterClass kurset henvender sig mest naturligt til elever i 3.g med jazz-arrangement som skriftlig disciplin. Et pænt højt niveau i teoretisk indsigt vil være yderst fordelagtigt! Efter en indledende historisk gennemgang af big-bandstilens arrangementsmæssige udvikling, vil kursets hovedvægt ligge på gennemgang af, og øvelser i, forskellige arrangementsdiscipliner som: Close harmony, rytmiske fl ydestemmer, modstemmer, shout-kor, rytmegruppe, arrangementsdisposition m.m. Det vil være en stor fordel for deltagerne at have erfaring med et nodeskrivningsprogram, enten PriMus eller Musicator. Hvis man har erfaring med andre programmer, må man medbringe programmet på egen bærbar. Musik. Underviser: Musiklærer Kristian Larsen. Uge 1 Uge 6: hver tirsdag fra kl Aurehøj Gymnasium, lokale 8a på 1. sal.

10 AUREHØJ GYMNASIUM Program for Engelsk Emne: Shakespeare s Tragic Hero William Shakespeares tragedier er fyldt med menneskelig lidelse og rejser en række eksistentielle spørgsmål. Det er en interrogativ genre, og først og fremmest må vi, som ved enhver tragisk begivenhed, stille os selv det centrale spørgsmål: why did this have to happen? I denne MasterClass vil I blive introduceret for teorier om tragedier og de typer af tragic heroes, som Shakespeare præsenterer os for i sine tragedier. Fokus vil ligge på stykket»king Lear«, hvor vi på baggrund af teorierne vil analysere årsagerne til protagonistens tragiske skæbne. Dette kan naturligvis ikke behandles isoleret, og vi vil derfor også arbejde med andre aspekter af stykket og bruge sekundærlitteratur til komme mere i dybden med centrale temaer. Et klassisk stykke som»king Lear«har i gennem årene inspireret andre forfattere, og både teater- og fi lminstruktører har leveret mange forskellige fortolkninger af tragedien. Vi vil derfor inddrage fi lmatiseringer og også beskæftige os med en moderne gendigtning af dramaet. Engelsk. Underviser: Engelsklærere Ann Patricia Larsen, Jesper Kaalund og eksterne gæstelærere. Uge 3 Uge 9: hver tirsdag fra kl Aurehøj Gymnasium,

11 Øregård Gymnasium Gl. Hellerup Gymnasium Ordrup Gymnasium Aurehøj Gymnasium Gersonsvej 32 Svanemøllevej 87 Kirkevej 5 Skolevej Hellerup 2900 Hellerup 2920 Charlottenlund 2820 Gentofte Tlf:

MasterClass. Efterår 2015. Aurehøj Gymnasium Ordrup Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium Øregård Gymnasium. Dansk. Økonomi EU Kina USA.

MasterClass. Efterår 2015. Aurehøj Gymnasium Ordrup Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium Øregård Gymnasium. Dansk. Økonomi EU Kina USA. MasterClass Efterår 2015 Dansk Historie Fysik Kemi Økonomi EU Kina USA Hjernens gåder Aurehøj Gymnasium Ordrup Gymnasium Gammel Hellerup Gymnasium MasterClass på Aurehøj Gymnasium, Ordrup Gymnasium, Gl.

Læs mere

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM

Studieretninger 2013 HORSENS GYMNASIUM Studieretninger 2013 HORSENS GYMNSIUM Intro: Kære kommende elev Tak for din interesse for Horsens Gymnasium. I denne pjece kan du se de stærke og spændende studieretninger, som vi udbyder i 2013. Vi vil

Læs mere

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30

Husk skolens informationsaften torsdag den 28. januar 2010 kl. 19:30 Kære kommende elev Det er altid vigtigt at træffe det rigtige valg især når det handler om fremtiden det vil vi godt hjælpe dig med i denne folder. På de næste sider kan du læse om, hvad der er særligt

Læs mere

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole

Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole Birkerød Gymnasium, hf, IB & kostskole 2014 2 velkommen Moderne undervisningsmiljø. Jeg er glad for at kunne byde velkommen til Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole (BG). BG er stærkt forankret lokalt,

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE for 2013-2014 Virum Gymnasium 1 Vi rummer mere... 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK 4. BIOLOGI - IDRÆT

Læs mere

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt

Læs mere

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016

Frederikshavn Handelsskole. Skoleåret 2015-2016 1 s og læ Scan m dine å eo mer heder p g n i mul rikshav e e d l e Fr sko dels n a H Frederikshavn Skoleåret 2015-2016 Velkommen At starte på en gymnasial uddannelse som handelsgymnasiet (hhx) betyder

Læs mere

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER

ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER ESPERGÆRDE GYMNASIUM OG HF 2013 STUDIERETNINGER INDHOLD Rektors velkomst 1 Elevinitiativer 2 Den overordnede struktur i gymnasiet 4 Studieretninger 6 Naturvidenskabelig studieretning: 1. - Naturvidenskab

Læs mere

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole

2015/2016. Indholdsplan for Halstedhus Efterskole 2015/2016 Indholdsplan for Halstedhus Efterskole Formål og værdigrundlag... 3 Formål... 3 Værdigrundlag... 3 Indholdsplan... 4 Skolens tilbud og hovedsigtet... 4 Hverdage... 5 Kostskoleliv... 7 Weekends...

Læs mere

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B...

Studieretningerne. Kunstneriske studieretninger Musik A, Matematik A, Fysik B... Musik A, Engelsk A, Biologi B... Musik A, Engelsk A, Dramatik B... Studieretninger 15 Indhold Velkommen til SG Velkommen til SG... SG åbner verden... En verden af muligheder... Naturvidenskab... Humaniora... Samfundsvidenskab... Sprog... Udsyn mod verden... De kunstneriske

Læs mere

ERIKSMINDE EFTERSKOLE

ERIKSMINDE EFTERSKOLE ERIKSMINDE EFTERSKOLE Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder. 2012/2013 Indholdsplan for Eriksminde Efterskole, Eriksmindevej 40, 8300 Odder 1 af 25 INDHOLDSFORTEGNELSE: Skolens

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.

Tradition. for en sikker. Studieretninger 2012-2015. N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk. Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19. Tradition for en sikker fremtid Studieretninger 2012-2015 Orienteringsmøde Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.30 N. Zahles Gymnasieskole www.zahlesgym.dk STUDIERETNINGER Science 1: Matematik A, Fysik B,

Læs mere

STX - et sikkert valg

STX - et sikkert valg STX - et sikkert valg De fleste fag på det højeste niveau 2013 om tornbjerg tornbjerg gymnasium 3 Tornbjerg Gymnasium Tornbjerg Gymnasium er et alment gymnasium, som tilbyder alle unge med interesse for

Læs mere

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7

Forskellige mentorordninger skal samle alle op. Læs side 7 Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012. På Odder Gymnasium lærer man noget og bliver til noget. Læs side 2 Skolen er et rart sted at være. Læs side 3 Undervisning er i top tre i en landsdækkende undersøgelse.

Læs mere

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance

Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Moduludbudskatalog for Master of Public Governance Efterår 2015 København Med forbehold for ændringer 1 Indhold Moduludbud på MPG efterår 2015... 3 Afvikling af modulerne... 6 Ansøgningsprocedure... 6

Læs mere

Studieordning EUX - Elektriker

Studieordning EUX - Elektriker Studieordning EUX - Elektriker Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Studieordning EUX - VVS

Studieordning EUX - VVS Studieordning EUX - VVS Indhold Del 1 fælles for alle EUX-uddannelser 1. Om EUX... 4 1.1. Uddannelsens formål... 4 1.2. Generelt... 4 1.3. Adgangskrav... 4 1.4. Uddannelsens indhold... 4 1.5. Studieretningsskift...

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Studieretninger 2015... dit valg, dit liv Kom og vær med Bliv en del af vores fællesskab! Velkommen til Niels Steensens Gymnasium Denne folder vil give dig et overblik over, hvordan

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium Studieretninger 2010

Sankt Annæ Gymnasium Studieretninger 2010 Sankt Annæ Gymnasium Studieretninger 010 indhold Sankt Annæ Gymnasium / Gymnasietiden 3 Særlige kriterier for optagelse i 1.g på Sankt Annæ Gymnasium 4 Ansøgere til MGK / Vil du vide mere / studieretningsbeskrivelser

Læs mere

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder

Skolen for Recovery. Efterårskurser 2013. www.skolenforrecovery.dk. - For mennesker med psykiske sårbarheder Skolen for Recovery - For mennesker med psykiske sårbarheder Efterårskurser 2013 www.skolenforrecovery.dk Indholdsfortegnelse Om Skolen for Recovery s. 2 Undervisere s. 4 Kurser: Kreativt Værksted s. 5

Læs mere

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM

VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? INDHOLD VELKOMMEN TIL GEFION GYMNASIUM VIL DU VÆRE EN DEL AF GEFION? På Gefion Gymnasium er alle elever vigtige medspillere i vores fælles projekt: at skabe et inspirerende og udfordrende studiemiljø i hjertet af København med plads til både

Læs mere

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING

Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING Studentereksamen på 2 år ENKELTFAG. GYMNASIAL SUPPLERING 3 Velkommen I dette hæfte kan du læse om de mange kursustilbud på Aalborg Studenterkursus. I dagtimerne kan du tage en hel studentereksamen på kun

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6

Møllenyt nr. 3. Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Møllenyt nr. 3 Indholdet i dette nummer: Efterårshilsen... 2 Taltrygforløb... 4 Nye medarbejdere på T2:... 6 Næste nummer af MØLLENYT udkommer til foråret Det bliver et temanummer om arbejdet med inklusion.

Læs mere

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering...

Forord... 2. Visioner, formål og mål... 4. Undervisningsformer, studie- og læringsaktiviteter... 7. Indhold, fag, forløb og evaluering... Studieordning 2012 Læreruddannelsen i VIA Indhold Forord... 2 Hvad er en studieordning?... 3 Visioner, formål og mål... 4 Visioner for Læreruddannelsen i VIA... 4 Formål og mål for læreruddannelsen...

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX

STX - VG. Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016. Virum Gymnasium. Vi rummer mere... VG - Studiehæfte STX STX - VG Studentereksamen - STUDIEHÆFTE 2015-2016 Virum Gymnasium Vi rummer mere... 1 VG - Studiehæfte STX 1. MATEMATIK - FYSIK - KEMI 2. BIOTEKNOLOGI - MATEMATIK - FYSIK 3. BIOLOGI - KEMI - MATEMATIK

Læs mere

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag.

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. Lise Schrøder Nanna Westergård-Nielsen Rapport til Dialogforum, September 2011 Fig. 1. Hanne Petersen og Birgit Sanderman øver animation

Læs mere