Hærvejen. Desk research 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hærvejen. Desk research 2008"

Transkript

1 Hærvejen Desk research 2008

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning Baggrund og formål Metode Telefoninterviews Konflikter Tre bedste ruter Information og baggrund om ruterne Brochurer Kvalitativ vurdering af brochurerne Vurdering af oplevelsesdimensionen Vurdering af produktbeskrivelsen Hjemmesider Vurdering af produktbeskrivelsen Anbefalinger bedste ruter Udvælgelseskriterier Oplevelseskompas Bilag Liste over interviewpersoner Liste over hjemmesider...24 Saabye, Stendrup & Partners/2008 1

3 Sammenfatning Desk researchen, som har til formål at identificere primære, brandede ruter i Europa, har vist sig mere omstændelig end forventet. Konsulentfirmaet har investeret 100 timer i at skaffe information, som ikke var en del af kontrakten. Årsagen til merforbruget ligger i undersøgelsens første og lidt interessante resultat; de nationale turistorganisationer har enten meget lidt eller intet kendskab til aktiv ferie-produkter indenfor cykel-, vandre- og rideturisme. Eller også har de ikke haft lyst at dele deres viden, hvilket betragtes som en mindre realistisk mulighed. Dermed blev informationssøgningen besværliggjort i sit udgangspunkt samt i forhold til at sikre en gennemgående metode. Det andet delresultat er, at det har været svært at finde folk, som har en viden om ruter og som ved noget om, hvem der organiserer og finansierer samt udvikler ruterne. Den viden har det ikke været muligt at fremgrave. Når det er sagt, så er det lykkedes at finde forskellige ruter i Italien, Tyskland, Østrig, Sverige og Wales, som i nogen grad rummer det vi leder efter; brandede ruter, som arbejdsgruppen bag udviklingen af Hærvejen kan få inspiration fra. Det gælder især cykel- og vandrerruter, mens rideruter har været betragteligt sværere at finde. Ikke fordi de ikke findes, men de er slet ikke genstand for samme udvikling og opmærksomhed som cykel- og vandrerruter. Metodisk er der taget kontakt til personer i nationale turistorganisationer, nationale interesseforbund og enkelte andre ressourcepersoner. Der er bestilt brochurer og andre publikationer. Endelig er Internettet screenet. Samlet giver det et billede af, at vandrerruter og cykelruter er relativt store turismeprodukter, som der i stigende grad investeres i specielt i Tyskland og Østrig, men bestemt også i de andre lande. Ridning er en niche, men den skal slet ikke underkendes i betydning i flere af de andre lande, især ikke i Wales og Tyskland. En anden tendens er, at mange ruter beskrives på hjemmesider, mens der ikke kan bestilles skriftligt materiale på dem. Det virker lidt som om, der især i Sverige, Italien og til dels Wales er tilbøjelighed til at spare på brochurerne og så opgradere hjemmesiderne. Tendensen er der også i Tyskland og Østrig, men her er der virkelig gode brochurer og guider at hente, hvor det østrigske er i en klasse for sig i forhold til de andre landes materialer. I øvrigt er det lidt pudsigt at alt lægges på Internettet, for det er jo svært at hente ned, når man er på cyklen eller går. Hertil kommer, at print ikke er specielt vandresistente, dvs. at i Sverige og Wales med en del regndage vil man ikke kunne bruge sine print i regnvejr. Man kan dog bestille materialer mod betaling og i Sverige er prisen f.eks. 300 SEK. Udviklingen af faciliteter langs med ruterne herunder skiltning osv. er generelt bedst udviklet i Østrig og til dels Tyskland, men de andre lande virker som om de er på vej på netop dette område. Det er dog svært at generalisere, da f.eks. Münster i Tyskland er langt mere cykelvenlig end Odense er, mens andre dele af cykelprodukterne langs de tyske floder ikke alle virker helt gennemførte. Pånær Sverige, så virker det som om især spisesteder og overnatningssteder er bedre organiserede og ligger på et bedre niveau end langs Hærvejen. Forklaringen ligger delvist i prisniveauet, hvor det er billigere at spise ude i de andre lande end i Dan- Saabye, Stendrup & Partners/2008 2

4 mark, men det virker også som om især Østrig og Tyskland har indtænkt spisesteder og overnatningssteder som en integreret del af produktet og ofte kan bookes på forhånd. Dermed har de også løftet døgnforbruget allerede i udgangspunktet og gjort det mere attraktivt for flere målgrupper. I Østrig (Burgenland) er de i gang med GPS-løsninger, mens det ikke er set som en tendens i de andre lande. Også på det område er Østrig altså foran. På oplevelsesfronten er der en klar tendens til at rideruter og produkter sælges på billeder med (unge) piger, heste og natur i baggrunden. Muligheden for at ride ud i kulissen er helt central, mens kulturhistoriske attraktioner og events mv. ikke fylder meget. Derimod er billedvalget på cykel og vandre ganske anderledes og rent faktisk er der klare forskelle. I Østrig ses der hele tiden (forelskede) unge mennesker med to cykler, mens tyskerne især bringer mennesket i fokus, ofte ved at turisterne på billederne har øjenkontakt, og der er flere aldre repræsenteret, flere livsfasegrupper. I England/Wales er der færre mennesker på billederne, men til gengæld mange landskaber, som bringes i fokus. Oplevelsesbillederne er altså forskellige og nogle vægter livsstil som bærende oplevelseselement, mens andre vægter naturen. Kulturhistoriske seværdigheder mv. får naturligvis også sin del, men ofte er netop den del lidt underspillet i motivvalget og også i beskrivelsen af ruterne, der typisk er ret teknisk (om det at cykle eller vandre eller ride). Hvorvidt de anførte valg er bevidste eller kulturbestemte tør vi ikke sige, men de eksisterer. De konkrete ruter, vi anbefaler at se nærmere på, er ruterne i Burgenland, som er et samlet kompleks af ruter. Det er Donau Radweg i Østrig og Cykelspåret längs Ostkusten i Sverige. Dernæst er det to ride- og vandreruter i Wales (Brecon-Beacons) som virker gedigne. I Tyskland er der Harzer-Hexe-Stieg. Endelig er Jämtlandruten (en ridetur mere end en riderute) taget med, fordi den er godt organiseret. Saabye, Stendrup & Partners/2008 3

5 1. Baggrund og formål Hærvejen et moderne oplevelsesrum med historiske rammer er et projekt på tværs af Region Syddanmark og Region Midtjylland, som skal udvikle Hærvejen til et populært oplevelsesprodukt med fokus på vandre-, cykel- og rideturisme. Langs Hærvejen skal etableres tværgående tema-produkter med afsæt i historie, kultur, natur, gastronomi, kirke og andre attraktioner og aktiviteter. Et første led i udviklingen af projektet er at få en indikation på kundetilfredsheden med det eksisterende Hærvejs-produkt. Dernæst skal der indsamles erfaringer fra andre lande mht. udvikling af navngivne ruter, som opnår egne brands og identiteter. Denne rapport rummer undersøgelsen af ruter i andre lande. Rapporten her vil gengive hovedresultater fra analysen og data vil blive kommenteret kortfattet. Til sidst samles resultaterne i en sammenfatning. Konklusioner og perspektiver vil blive drøftet med Opdragsgiver. Saabye, Stendrup & Partners/2008 4

6 2. Metode Metodisk set har konsulentfirmaet fulgt aftalen med opdragsgiver, som så således ud. Først kontaktes nationale forbund indenfor ridning, cykling og vandring samt nationale turistorganisationer i 5 udvalgte europæiske lande. De enkelte interesseforbund/turistorganisationer blev bedt om at sætte navn på de 3 bedste ruter indenfor de respektive kategorier i deres land og redegøre for, hvorfor de har valgt netop disse ruter. Dernæst var meningen, ud fra en overordnet gennemgang af de enkelte ruter, at der skulle udvælges 3-4 ruter sammen med opdragsgiver, og at de infrastrukturelle og facilitetsmæssige fortrin, som ruterne har ud fra en fastlagt spørgeramme, skulle afdækkes. Som et led i fastlæggelsen af ruternes fortrin indgår også oplevelseselementer, herunder historie-kultur-natur elementer. Udgangspunktet for denne analysetilgang er en fokusering på de produkt- og facilitetsmæssige styrker. Den model holdt slet ikke og konsulentfirmaet har investeret 100 timer oven i de aftalte 15 timer! Forklaringen er, at de nationale turistorganisationer og interesseforbund slet ikke har formået at bidrage med viden som tilnærmelsesvist opfyldte de kriterier, som var afsat metodisk i udgangspunktet. Derfor måtte konsulentfirmaet ud og jagte informationer på andre måder, som ikke er nær så strukturerede og topdown metodiske, som det var forventet. I kraft af de nationale organisationers manglende bidrag har konsulentfirmaet afsøgt alternative informationskilder, hovedsageligt gennem regionale og lokale turistorganisationer, velvidende at bidrag fra disse organisationer ville have en langt mere lokal karakter. Kendskabet blandt de lokale og regionale organisationer til de bedste eller mest populære ruter er orienteret omkring lokale ruter i området, hvilket har vanskeliggjort identificeringen af de bedste nationale ruter. De lokale og regionale turistorganisationer har kunnet identificere de efter deres vurdering bedste ruter, men har været meget lidt vidende om forhold forbundet med ruterne. Oplysninger om faciliteter og den generelle infrastruktur omkring ruterne har dermed været sparsomme fra denne side. For at afdække området yderligere har konsulentfirmaet kontaktet vandre-, cykel- og rideforbund i de udvalgte lande i et forsøg på her at hente mere specifik viden om ruterne og forholdene omkring dem. Det har i et vist omfang givet brugbare informationer og i enkelte tilfælde henvisninger til personer, der besad en stor viden på enkelte ruter. Men enkeltpersoner er mere subjektive og derfor mindre nøgtern i deres vurderinger. Til sidst er Internettet screenet og har suppleret de allerede indsamlede informationer. Der tilstræbes en afrapportering i skematisk form med en vis uddybning af analysens resultater. Kriterier for vurderingen af interviews, brochuremateriale og hjemmesider fremgår under de respektive afsnit. Saabye, Stendrup & Partners/2008 5

7 3. Telefoninterviews Dette afsnit behandler de resultater, der er kommet frem igennem telefoninterviews med udvalgte repræsentanter for de nationale cykel-, vandre- og rideruter i 5 europæiske lande. Vurderingerne er baseret på 10 telefoninterviews fordelt på følgende måde: o Wales 2 o Sverige 3 o Italien 1 o Tyskland 2 o Østrig/Tyskland Konflikter De interviewede personer er blevet spurgt, om de oplever eller har oplevet konflikter i forbindelse med at både cyklister, ryttere og vandrere bruger ruterne. Generelt er der meget få holdninger til det spørgsmål, da ruterne mange steder enten er opdelte i cykel/vandre- og rideruter eller kun forbeholdt en af grupperne. Repræsentanterne fra Tyskland, Østrig, Sverige og Italien oplyser således, at de ikke oplever nogen konflikter. Anderledes ser det ud i Wales, hvor de forskellige ferieformer udgør et kerneproblem i udviklingen af ruterne. Politisk arbejder organisationerne bag henholdsvis cykel-, vandre- og rideturismen ikke sammen. De promoverer i stedet egne interesser, på trods af at stierne for det meste er delte Tre bedste ruter Repræsentanterne er blevet bedt om at nævne de tre bedste ruter i deres eget land samt uddybe hvorfor, de anbefaler netop disse ruter. Desuden er de blevet bedt om at karakterisere, hvad der skal til, for at en rute er særligt velegnet for henholdsvis cyklister, vandrere og ryttere. Sammenfattet for de enkelte lande ser svarene således ud: Land Tyskland Hvorfor? Hvad? Østrig Hvorfor? Sverige Hvorfor? Hvad? Ruter Mosel Radweg (cykel), Die Weser (cykel/vandre), Die Elbe (cykel/vandre), Die Röhn (ride), Die Eiffel (ride), Die Donau Radweg (cykel) Historiske elementer (øst/vest), gode flade strækninger (dog for flad til vandrere), afvekslende natur, billige rejser, gode heste og rideforhold, overnatningsmuligheder, god opbakning mellem Bundesländerne, vedligeholdte ruter, effektiv skiltning, mange kort, restauranter og overnatning langs ruterne. Naturen er ikke det vigtigste, når folk vælger ride-destinationer. Det er altafgørende, at der er gode rideførere. Die Donau Radweg (cykel), Drau Radweg (cykel), Tauern Radweg (cykel) Passerer storbyer (Wien, Salzburg), god vedligeholdelse, rigtig god organisering, både flerstjernede hoteller og små hoteller/kroer knyttet til ruterne Jämtland (ride), Spåret längs Ostkusten (cykel) Lang, varieret rute, flot natur, islandsheste, har vundet øko-turismepris Flot natur, gode cykelforhold, spændende seværdigheder Saabye, Stendrup & Partners/2008 6

8 Wales Hvorfor? Hvad? Italien Hvorfor? Hvad? The three rivers ride (ride) Langt ridt gennem nationalpark, naturen Smuk natur, overnatningsmuligheder Hotelrute I-2 Toscana (vandre), Hotelrute I-1 Venedigs perler (vandre) Kendte byer, skøn natur, meget at se Flot natur, gastronomi, kultur 3.3. Information og baggrund om ruterne Repræsentanterne er blevet bedt om at uddybe nogle forskellige parametre omkring de nævnte ruter. Ud fra disse oplysninger er det muligt at kvalificere udvælgelsen af de bedste, mest anbefalelsesværdige ruter. De enkelte svar er sammenfattet i nedenstående oversigt. En tysk repræsentant udtrykker sig generelt om navngivningen af de enkelte ruter. Der gives udtryk for, at det er væsentligt for en god rute, at den har en kort navn, der er nemt at huske og at det er tæt forbundet med det område, ruten løber igennem. I den forbindelse udtrykkes det, at de tyske navne ofte er for lange. Parametre Rute/Brand (1) Navn Toscana/Venedigs perler The Three Rivers Ride Donau Radweg (Ø) (I) (W) Overnatninger 2000 cykelferie pr. år (Ruby Rejser) - Typisk syv overnatninger pr. rejse, over 3000 be- Komfortniveau Oplevelser Organisering 2-3 * hotel, agriturisme, bagage transporteres, morgenmad inkl, fin skiltning, bilfri/let trafikerede veje, guidebøger, ruten beskrevet på hjemmeside Kultur, natur, gastronomi, vin, kunst, historie, små byer, kombination af byer og landskab Pakkerejser, selvtransport til destination, ikon-system med sværhedsgrad B&B til ryttere og heste langs ruten, nationalpark (derfor ikke handel - egen mad), skiltning, flere hjemmesider, egen webside, online booking Smuk nationalpark, bjergrig og flad, udfordringer for alle niveauer Pakkerejser, flere touroperatører Målgruppe Danskere 50+, par Familier, par - Drivkraft Ober Österreich Tourismus Kvalitetssikring Vedligehold: Italienske leverandører. Markedsføring: Danske touroperatører Hotellerne skal acceptere cykelturister for at blive godkendt: tørrerum, cykelkælder, vask Offentligt og privat samarbejde om udvikling og vedligehold. Markedsføring: Visit Wales Overordnet kvalitetskontrol Omsætning søgende pr. år Kat. A: 4*hotel Kat. B: små hotel/kro, gode rest. langs ruten, egen hjemmeside, online booking, snart GPS Klostre, kirker - - Saabye, Stendrup & Partners/2008 7

9 Salg / salgsvarer Ingen - Souvenirbutikker Parametre Rute/Brand (2) Navn Jämtland (S) Cykelspåret längs Ostkusten Eiffel/ Röhn (ride) (T) Elbe/Weser/ Donau (T) (S) Overnat- 2008: 24 pers. Fører ikke statistik - - ninger Komfortniveau Oplevelser Overnatning i samme hus hele ferien, helpension, guidet dagsturer, ingen egentlig skiltning, hjemmeside og kataloger, online booking Smuk natur, lokale guider med anekdoter og facts Camping, B&B, hotel, telt, mulighed for indkøb, god skiltning, guidebog (Cykelspåret), beskrevet på ekstern hjemmeside, online booking Natur, kultur, strande, historie, små og store byer, Stockholm Kvalitetskontrol, test af overnatnings-steder og restauranter Alt fra camping til 5* hoteller, restauranter og kroer, god skiltning, GPR på mange ruter - Slotte og museer, men naturen er vigtigst Organisering Pakkerejser inkl. guide Individuelle rejser, booking hos hvert sted - - Målgruppe Drivkraft Voksne fra Skandinavien Häst og Sport Resor i samarbejde med stat Voksne par fra Skandinavien + Tyskland Cykelfrämjandet i samarbejde med off. instanser Das Urlaubspferd Fra 20-60, reserverer enkeltvis, men danner grupper Gennemsnitsalder: 52 år, par, venner, få familier, få mountainbikes Lokale turistorganisationer Kvalitetssikring Sværhedsgrad på ruterne, Häst og Sport Resor har ansvar Ingen (dog jf. ovenfor) Test af alle ruter, hoteller restauranter m.m. Lokale turistorganisationer, ikke nationalt Omsætning Ca. 40% af henvendelser går på cykelturisme Salg / salgsvarer Ingen Webshop på hjemmeside - Ja Saabye, Stendrup & Partners/2008 8

10 4. Brochurer På baggrund af det indsamlede brochuremateriale fra de 5 lande har vi gennemført en samlet vurdering af den trykte formidling omkring cykel-, vandre- og rideruter i landene. Ud fra vurderingen har nationerne fået en karakter mellem 1 og 5, hvor fem udtrykker et højt niveau både med hensyn til at beskrive produktet og faciliteterne omkring det og udtrykke en høj oplevelsesmæssig værdi. Karakteren 1 udtrykker et lavt samlet niveau. 1) 2) 3) 4) 5) Nation Tyskland Østrig Wales Sverige Italien Vurdering * (* vurderet på baggrund af dansk touroperatørs brochure) 4.1. Kvalitativ vurdering af brochurerne Tyskland De tyske brochurer er samlet set meget detaljerede mht. praktiske oplysninger omkring turene/ruterne. Der angives ofte sværhedsgrad, stigningsniveau, distance, overnatningsmuligheder langs ruten, seværdigheder. Alle brochurer indeholder større eller mindre kort, dog ofte upraktiske foldekort, der nemt revner og ikke er modstandsdygtige i dårligt vejr. Brochurerne er ofte ret store, og der er mere fokus på flot grafik og layout end anvendelighed som tag-med-kort. En stor del vil fungere bedst som inspirationskort, hvor man hjemmefra kan finde de bedste ruter og så undersøge dem nærmere. Kortene er generelt ikke detaljerede nok til at vandre/cykle/ride efter, men skiltningen beskrives til gengæld som værende velstruktureret. Østrig Mange detaljerede kortudsnit over enkelte områder/turer samt korte, faktuelle beskrivelser/high lights af seværdigheder. Praktiske størrelser, der kan medbringes på turen. Flere steder angivelser af stigning, sværhedsgrad, distance etc. Overnatningsmuligheder nævnes ofte. Brochurerne er generelt mere modstandsdygtige mod vind og vejr. Wales De walisiske brochurer er generelt meget små, udetaljerede og kort beskrevet. Der er meget lidt angivelse af facts omkring ruterne, ingen oversigter, alt er beskrevet i prosaform, selvom det ikke er meget. De fleste brochurer indeholder et oversigtskort over området, men de er alle meget udetaljerede og ikke brugbare som rutekort. Brochurerne har generelt mest karakter af appetitvækkere, men dog små og lette at transportere rundt. Sverige De fleste brochurer er lister over andre steder man kan hente info om cykler, overnatning og ruter. En enkelt bestillingsliste, hvor man kan købe detaljerede kort over de enkelte ruter/områder (så kortene er produceret). Desuden et lille stempelpas, så man kan få et stempel, når man har gennemført en rute (god motivationsfak- Saabye, Stendrup & Partners/2008 9

11 tor/fastholdelse). Brochurerne er generelt dårlige i kvalitet, kopier eller gamle produktioner. Italien Detaljeret beskrivelse af området og rejsens forløb (guidede rejser). Beskrivelser af ruten, højde, sværhedsgrad. Meget lille og udetaljeret oversigtskort. Favoritnation Østrig Bedste brochurer Vandring Österreichs Wanderdörfer Cykling Burgenland Saabye, Stendrup & Partners/

12 4.2. Vurdering af oplevelsesdimensionen I denne vurdering er der fokus på, hvilke oplevelsesmæssige kvaliteter brochurerne beskriver og giver udtryk for. De er vurderet på baggrund af valgte billeder og motiver samt den stemning og oplevelse, brochuren ønsker at formidle. De attraktioner, der er fokuseret på, er også medtaget som et parameter i bedømmelsen af oplevelsesdimensionen. Brochurerne er opdelt efter om de beskæftiger sig med cykel-, vandre- eller rideoplevelser. Cykel Østrig (7 stk.): Der er et klart fokus på yngre mennesker, især unge piger og par. Oplevelserne er i stor udstrækning udtrykt gennem aktive, forelskede unge mennesker. De er repræsentant for cykeloplevelsen uanset om brochurerne fokuserer på den idylliske tyroler-oplevelse gennem billeder af traditionelle tyrolerinspirerede hoteller eller om det er sporten, der er i fokus. De østrigske brochurer sælger altså høj aktivitet, hurtigt tempo, men i rolige omgivelser og smuk natur. De er desuden meget fakta-prægede med oplysninger om ruternes forhold. Tyskland (8 stk.): Sverige (7 stk.): Yngre mennesker (dog ældre end Østrig), tempoet er hyggeligt og afslappende (lavere end Østrig). Der er stor fokus på beskrivelse/facts og seværdigheder, hvilket er lige så meget i fokus som naturen. Gruppe/familieoplevelsen er tydeligere end naturen. Menneskerne er mest i fokus og der er stor vægt på overnatningsmulighederne undervejs hospitalityoplevelsen. En del fokus på mountainbikere og professionelle med det rette cykeltøj, udstyr og hjelm. Meget teksttung, billeder af svenske flag, elge og lyshårede børn. Natur og bygninger i centrum. Landbrug. Fokus på effektiviteten og systemet (skilte, veje). Ikke mange billedlige indtryk af cykeloplevelsen. Wales (6 stk.): Østrig (1 stk.): Tyskland (2 stk.): Vandre Brochurerne indeholder meget korte beskrivelser på både walisisk og engelsk. Flest billeder af natur, klipper, udsigtsposter og folk, der kigger ud over naturen. Alle aldre er repræsenteret, både familier og par. Signal om oplevelser i naturen, forsøg på at gengive storslåede views, så fokus er på at nyde stilheden og roen (meditation). Naturen er i fokus frem for mennesker. Alle afbildede hoteller er i tyrolerstil, hvilket også er udpræget i annoncer. Mange billeder af spa/swimmingpools med yngre par, enkelte børn/familier. Promoveringen af tyrolerhoteller fremstår stærkere end selve vandreoplevelsen. Lange, lidt for tætte beskrivelser af ruterne, men billeder af natur og gamle byer/bygninger. Desuden meget faktuel. Eventyrlysten anspores gennem stempelordning og GPS. Saabye, Stendrup & Partners/

13 Moderne layout, fokus på grupper. Personerne er mere i fokus i billederne end naturen, fokus på stavgang, hyggeoplevelser mellem venner/familie naturen er en ramme. Ride Tyskland (1 stk.) Unge piger og heste, naturen og hesten. Favoritter Vandring Der Harz Wandermagazin Beskrivelserne er lidt lange, men de kan til gengæld bruges til at gå efter, da de nøje beskriver ruterne. Cykling Burgenland Fokus på anvendelighed på turen, den kan tages med og kortene er brugbare. Saabye, Stendrup & Partners/

14 4.3. Vurdering af produktbeskrivelsen Denne vurdering er baseret på, i hvilken grad brochurematerialet indeholder beskrivelser af de faciliteter, der omgiver ruterne. Vi har undersøgt hvilke faciliteter, der medtages i materialet, fx skiltning, overnatningsmuligheder, mulighed for information undervejs etc. samt hvilke informationer, der gives om ruternes forløb. Brochurerne er opdelt efter om de beskæftiger sig med cykel-, vandre- eller rideoplevelser. Vandre Østrig - Österreichs Wanderdörfer: - Info, billede og kort beskrivelse af hoteller i området for hver rute - Hoteller med *-klassificering, intro med gode råd og ikon-beskrivelse, hoteller med vandre-infotek, tlf., mail og adresse på alle rute-bureauer og hoteller - Liste med hvilesteder på turene - Forskellige bureauer udbyder ruterne, hoteller giver rabat på forudbestilling - Målgruppen er alle, ruterne er klassificeret fra familie til bjergbestigere. - Hotelværterne kender området og tilbyder info om ruterne - Reklamer for vandreudstyr - Wales National Trails (flere) - Flere overnatningsmuligheder i omegnen, men ingen specifikke navne eller oplysninger - Historiske beskrivelser af ruterne, hvem de er opkaldt efter, deres oprindelige formål etc. - Oplysninger om yderligere information ang. ruterne, offentlig transport til og rundt i området Tyskland - Der Harz Wandermagazin - Artikler om udvalgte områder, kulturelt indhold, historie - Minutiøs beskrivelse af etaperne i hver rute, højdeangivelse - Info om hvilket bureau, der kender til ruten - Info om hvilke skilte man skal følge (hvis der er nogen) - Enkelte oplysninger på få hoteller Italien Sicilien/dolomitterne/Toscana/Sardinien (i Tema rejser) - Scenisk beskrivelse af turene - Rejsefakta om (pakke)rejsens forløb, længe, stop, mad etc. Cykle Østrig Donauradweg - Infokort over hele ruten - info om cykelfærger, overgange, skibsfart, cykleinfostande, cykeltouroperatører - for hvert stop på kortet: info om information, kirker, museer, camping, restaurationer, overnatning, galleri, svømmehaller, cykelreparatører - få reklamer Østrig Burgenland - lille kortudsnit (brugbart) - kort beskrivelse af destinationen - High lights i stikordsform for hver attraktion i hver by Saabye, Stendrup & Partners/

15 - længde på ruten - samlet info bagi om turisbureauer, grenseovergange, cykelskibe, -reparatører, -taxi og -udlejning, Østrig Vor Arl Berg - Dårligt oversigtskort - beskrivelse af strækningen, faktuelt, kan følges stort set som et vandrekort - Facts om facts - højdeskema Østrig Steiermark - opdelt i natur/oplevelser, kultur/livsstil og wellness/kulinarisk - billeder samt korte beskrivelser af udvalgte attraktioner (med info om info) - tæt liste med overnatningsmuligheder Østrig Radtouren in Österreich - opdelt i hygge-, familie-, venne- og sportsturer - oversigtskort over hver rute med attraktionerne på - højdekort - info om nærmeste turistbureau i hvert område Tyskland ADFC-Entdeckerkart - Stort Tysklandskort med ruteangivelser - Gode råd om planlægning af turen, forplejning, overraskelser, påklædning, udstyr etc. - info hvad ADFC har opnået som forening - info om cykeltog samt adresser på cykelturistinformationer, cykelmesser - oplysninger på cykelturisme i andre lande Tyskland Schwarzwald - sportsmagasin om cykelsport (mountainbike) - korte beskrivelser af ruterne - oversigt over temperaturer, solskinsdage, regnvejrsdage i løbet af året Tyskland Descovering Germany by bike - hurtig intro-info om floder, byer, bjerge, landegrænser, børn og cykler, kulinariske oplevelser, kultur, certificerede cykelruter, web etc. - sektionsinddelt brochure i områder i Tyskland (farveopdelt) - angivelse af sværhedsgrad - high lights om besøgsværdige steder, togforbindelser, pakketure, top tip, landskabet etc. Sverige Dalsland/Västergötland/Mälardalsleden/Banvallsleden - traditionel turistbrochurer-besskrivelse af området og dets historie - mange rolige cykelstier, 90% asfalterede - info om info, hoteller, vandrehjem, cykelservice, -hyring, -parkering Italien Giro di Toscana (i Tema rejser) - Scenisk beskrivelse af turen - Rejsefakta om (pakke)rejsens forløb, længde, stop etc. Saabye, Stendrup & Partners/

16 Ride Tyskland aktiv & drauβen - kort beskrivelse af mulighederne for hesteoplevelser i Tyskland (lille indslag i magasin om aktive ferieformer) - fortæller om mange hesteruter, ingen præcisering - info om hestebrochurer og anbefalinger af bestemte heste-områder Favoritter Cykle Burgenland Mange facts og gode, brugbare kort. Vandre Österreichs Wanderdörfer Flere klare facts end Harz Wandermagazin og det indeholder samtidig mange hoteloplysninger, samt introducerende oplysninger om de forskellige ikoner og inddelinger af ruter i kategorier. Saabye, Stendrup & Partners/

17 5. Hjemmesider Da en stor del af den informationssøgning turisterne foretager inden afrejse foregår via Internettet og de specifikke hjemmesider, har vi i dette afsnit fortaget en vurdering af ruternes hjemmesider ud fra en informations- og produktmæssig betragtning Vurdering af produktbeskrivelsen De følgende udvalgte hjemmesider er vurderet ud fra produktbeskrivelsen og deres faktuelle oplysninger samt tilgængelighed, overskuelighed, informationsniveau etc. I vurderingen af hjemmesiderne er der ikke taget højde for oplevelsesdimensionen, der er altså ikke lagt vægt på billedvalg, stemninger etc. Cykle Østrig / - målgruppe: turister - hurtig liste over top-ruter i landet - liste over øvrige ruter med kort beskrivelse, fakta og 3D-kort over ruten - links til sites, der beskriver udvalgte områder/byer, som ruten passerer - liste med andre ferieformer (ridning, vandre, golf) med links til sites for disse interesser Tyskland - oversigtssite for samlet cykelsport/-turisme i Tyskland - mest info om cykel-politiske anliggende, fx cykel/tog problematik, hjelmpligt - kun henvisninger til ruter, ikke specifik info Wales - samlet site for cykelinfo i Wales - henviser til cykelleje, turguides, overnatning etc. i en samlet liste - 11 Cycle Breaks (gode områder), der hver beskrives detaljeret i fakta-form - online booking af overnatning tilknyttet ruterne/cykelområder Sverige - meget tæt skrevet og uindbydende site - info går mest på foreningslivet og det politiske arbejde omkring forbedring af cyklistforhold i Sverige - ingen info om ruter eller overnatning (meget lidt fokus på turisme) Vandre Østrig - mere professionel målgruppe, bjergbestigere - lange forklaringer om afmærkninger, geo-data, etc. - interaktivt kort over overnatningssteder med links til info-site om de enkelte steder - stor vægt på foreningsarbejdet: regler, medlemskab, arrangementer, etc. Tyskland - sammenslutning af Deutschen Tourismusverband og Deutschen Wanderverband Saabye, Stendrup & Partners/

18 - samlet oversigt over ruter i Tyskland, sammenhængende europæiske ruter samt 41 kvalitetsruter, der alle har Qualitätsweg Wanderbares Deutschland"- mærkat (opfylder bestemte kriterier). - Qualitätswege er alle detaljeret beskrevet med højde, længde, turer, pakkeløsninger etc. Wales - nem, tilgængelig og tydelig liste over ruter og turoperatører - næste klik: kort beskrivelse af ruterne og link til deres egne hjemmesider - nyheder om geocaching, events, special offers, natteliv (restauranter etc.) Sverige - dagbogsfortællinger om personlige oplevelser på udvalgte ruter - ingen oplysninger om rejser eller overnatningsmuligheder Ride Tyskland - lang liste med ruter og kurser med og uden undervisning/leder i hele Tyskland - links til alle ruter/kurser med ens udseende fakta over priser, datoer, indhold, etc. (nemt at sammenligne) - alle links hører under Wales - meget overskuelig opsætning, men meget teksttung - stort fokus på hesteferie, men også handel, shows og rideskoler - fin inddeling af ferietyper: weekend, trekking, familie, egen hest etc. - fint kliksystem fra ord i teksten, men alt for meget tekst Wales - beskæftiger sig med ridecentre i Wales som turistattraktion - alle er certificeret af det walisiske turistråd Sverige - nem overskuelig hjemmeside - sammenfatning af rideoplevelser i hele verden - mange forskellige rejser/ruter/ferietyper, alle detaljeret beskrevet Favoritter Cykle / Turistvenlig, nem, overskuelig, tydelig opdeling af ruter med hurtige, brugbare informationer om højde, seværdigheder, fakta og et 3D-kort over ruten. Dog kun tysksproget. Vandre Rigtig god oversigt over alle officielle ruter i Tyskland, samt 41 særligt udvalgte kvalitetsruter, der alle er kvalitetssikrede. Starter ud med kort beskrivelse af ruterne, som kan udvides meget, hvis man ønsker det. Udelukkende tysksproget. (www.walking.visitwales.com har også meget høj standard). Ride Nem og overskuelig, dækker hesteferier bredt både mht. typer og geografi. Dog kun på svensk (en enkelt side på engelsk). Saabye, Stendrup & Partners/

19 6. Anbefalinger bedste ruter 6.1. Udvælgelseskriterier De nedenstående ruter er udvalgt fordi de i høj eller nogen grad opfulder de kriterier, vi har ment, er væsentlige i beskrivelsen af en god cyke/vandre/riderute. Som overordnet kriterier har vi valgt at se på oplevelsesdimensionen henholdsvis produktbeskrivelsen. De udvalgte ruter indeholder på hver sin måde oplevelser af kulturel, historisk, livsstil- og naturmæssig karakter, der gør dem unikke o forhold til andre ruter. Samtidig er ruterne og de tilknyttede faciliteter i deres markedsføring formidlet på en måde, der gør dem synlig, overskuelige og nemt tilgængelige. Det skal dog nævnes at sammenligning mellem de enkelte ruter såvel som mellem de tre kategorier er vanskeliggjort af meget forskellige forhold på ruterne, fx de meget forskellige landskaber. Desuden har de tre kategorier, ride, cykle og vandre, meget forskellige og til tider modstridende ønsker omkring ideelle forhold på ruterne. Cykling Donau Radweg (Ø) Burgenland (Ø) Cykelspåret på Ostkusten (S) Disse tre ruter er valgt ud på grund af den organisatoriske helhed, der omgiver dem med hensyn til vejforhold, overnatningsmuligheder, seværdigheder og naturoplevelser. Der er generelt tænkt meget på cyklisterne med mange lukkede cykelstier, som i stor udstrækning er asfalterede. Trods både Østrig og Sveriges bjergrige landskab er ruterne sammenlignelige med danske forhold, da de løber langs vandet i et forholdsvist fladt terræn. Ruterne fører hovedsageligt igennem naturområder, men kommer også fordi både små og store byer (både Wien og Stockholm). Burgenland byder dog på både svære stigninger og flade ruter, men er medtaget på grund af de alternative oplevelser, der tilbydes gennem bl.a. GPS-ruter og cykeltrekking med guide. I materialet anføres det, at alle ruter er tydeligt markerede. De østrigske brochurer er udstyret med kort, der i stor udstrækning kan bruges til at køre efter. Det svenske materiale adskiller sig ved ikke at indeholde kort over ruterne, men fokuserer derimod meget på at præsentere det omfattende skiltningssystem, der er gældende for alle svenske ruter. Man kan dog bestille et detaljeret kort over ruten til en pris på SEK 320, hvorimod man gratis kan downloade elle bestille kort til de østrigske ruter. I de østrigske brochurer præsenteres high lights over seværdigheder, der er sammenlignelige for hver del af af ruten/de enkelte ruter. Hjemmesiderne er klart mere funktionelle for de østrigske ruter, der både har hver sin hjemmeside, men som også er linket til den fælles østrigske hjemmeside for cykelturisme, Saabye, Stendrup & Partners/

20 Vandring Brecon Beacons (Offas Dyke Trail) (W) Harzer-Hexen-Stieg (T) Ruterne i Tyskland og Wales går gennem bade bjerge og fladere terræn. De indeholder derfor strækninger, som ikke kan sammenlignes med danske forhold hvad landskabet angår. På den oplevelsesmæssige dimension bidrager begge vandreruter dog med inspiration, da de går gennem storslået natur og passerer mange historiske elementer undervejs. Ruterne bliver markedsført på deres forbindelse til eventyr og historiske storhedstider. Ruterne er vedligeholdte og markerede, dog anbefales det altid at have et kort med, som også produceres og opdateres af de ansvarlige for vedligeholdelsen. Den tyske brochure over ruten er tæt beskrevet med seværdigeheder og transportmuligheder til og fra begyndelsesstederne, hvorimod den engelsk-walisiske kun er en appetitvækker (men andre mere detaljerede kort kan bestilles). Ruternes hjemmesider er overskuelige og let tilgængelige og er hver især tæt forbundet med de nationale vandresammenslutninger hhv. og Ridning Häst og Sport Resor (Jämtland) (S) Brecon Beacons (The three rivers ride) (W) Rideruterne er udvalgt på grund af deres organisatoriske sammenhæng, da der begge steder er sørget godt for faciliteterne omkring både hest og rytter. Det er dog to meget forskellige ruter med en usammenlignelig struktur. Den svenske rute har et fast udgangspunkt og overnatningssted, mens den walisiske i højere grad er sammenlignelig med Hærvejen i kraft af dens nomade-struktur. Vi har medtaget begge ruter på grund af den høje oplevelsesværdi, de hver især indeholder. I England/Wales ligger der et stort fælles arbejde bag de faciliteter, der møder rytterne. Der er langs ruten mange mulige overnatningssteder for både hest og rytter, foruden diverse guidede tours, hestegenoptræningshjem og mulighed for transport af bagage. I Sverige er der mere tale om en tur end en reel rute. Oplevelsen gennemføres som en pakkerejse med forplejning, heste og logi samme sted hver nat. Værterne på stedet kender området indgående og rider med ud som guides, hvilket åbner muligheden for at variere ruten efter vejr og ønsker. Turen markedsføres på naturoplevelser uden at give afkald på komfort. Gæsterne kan vende tilbage til vante, hyggelige omgivelser om aftenen og få serveret hjemmelavet svensk mad. Begge hjemmesider er bygget overskueligt op og beskriver tæt forløbet af ruten/turen samt oplysninger om forhold, påklædning, sikkerhed og hjælpeinstanser. Den svenske tur udbydes som et rent turistmål, mens den walisiske rute er en af Storbritanniens National Trails, der organiseres og vedligeholdes af bl.a British Horse Society og nationalparken Brecon Beacons. Vi vil i forbindelse med rideruterne påpege, at der kan være væsentlige forsikringshensyn at tage i forbindelse med leje af hest. De undersøgte rideferieoperatører har ikke været eksplicit omkring dette hensyn, og vi vil derfor anbefale, at der kigges grundgigt på den danske praksis omkring dette. Saabye, Stendrup & Partners/

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark

På cykel i Danmark. Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark På cykel i Danmark Ved konsulent Helle Damkjær, VisitDenmark Definition af cykelturisten Hvad er definitionen på en international cykelturist i Danmark? Er det den tyske familiefar, der har cyklen bag

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Bed+Bike: Certificeringsfordele & Kriterier

Bed+Bike: Certificeringsfordele & Kriterier Bed+Bike: Certificeringsfordele & Kriterier 2018 Bed+Bike Basis Bed+Bike Sport 2.000 kr. (ex. moms) 1.200 kr. (ex. moms) Fælles rammer for udvikling af turismevirksomheden Mulighed for at benytte sig af

Læs mere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere

Walking Denmark. Aktiv Danmarks vandreanalyse. Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Walking Denmark Aktiv Danmarks vandreanalyse Præferencer og motiver hos danske, tyske og hollandske vandrere Rapport udarbejdet udarbejdet for Aktiv Danmark af IFKA Institut for Konjukturanalyse Oktober

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006

Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 2006 Overblik over lystsejlerturismen i Danmark TØBBE 26 Lystsejlerundersøgelse 26 Undersøgelsen er en stikprøve af alle gæstesejlere i danske havne i 26 Dvs. stikprøven repræsenterer det samlede antal gæsteovernatninger

Læs mere

TYSKLAND: GULDHORNENE

TYSKLAND: GULDHORNENE TYSKLAND: GULDHORNENE Guldhornene Alder: 45 70 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 10.400.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Aktiv

Læs mere

TYSKLAND:CAMPISTERNE

TYSKLAND:CAMPISTERNE TYSKLAND:CAMPISTERNE Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Volumen: 3.800.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Højsæson(generelt): Tyskland camping Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug:

Læs mere

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D.

Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Aktiv tematurisme i Region Syddanmark TEMAVÆRKSTED PÅ WORKSHOP D. 3. DECEMBER 2014 FACILTATOR: PETER KVISTGAARD, PH.D. Lidt baggrund 03/12/14 Peter Kvistgaard 2 Program Introduktion til værksted Præsentation

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

CAMPISTERNE/TYSKLAND

CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE/TYSKLAND CAMPISTERNE Tyskland Campisterne Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 el. 4 Ferietype: Campingferie i nærheden af vandet med sport og aktiviteter Planlægning Volumen: 3.800.000

Læs mere

TYSKLAND: DET GODE LIV

TYSKLAND: DET GODE LIV TYSKLAND: DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Tyskland generelt Højsæson: Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller

Læs mere

LYSTFISKERNE/TYSKLAND

LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE Tyskland Lystfiskerne Alder: 30 59 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 6.000.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Natur Kultur Sol og strand Hvad får

Læs mere

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013

Fat cykelstyret. Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Fat cykelstyret Panorama projektets spørgeundersøgelse blandt 400 turister på cykel, juli 2013 Indledning Denne præsentation er en grafisk fremstilling af de regionale data fra Panorama projektets spørgeundersøgelse.

Læs mere

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND

Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND Kulturgæst segment: HYGGERNE/TYSKLAND 2. HYGGERNE Tyskland Hyggerne Voksne par med og uden børn Alder: 40 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 15.400.000 Hjemland: Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

Markedsprofil af Schweiz og Østrig

Markedsprofil af Schweiz og Østrig www.visitdenmark.com Markedsprofil af Schweiz og Østrig Det schweiziske marked Fakta om Schweiz Befolkning 7,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -0,2 pct. (1,6 pct.) Privat forbrug:

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/TYSKLAND 4a. SPECIAL INTEREST TURISTER Tyskland Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med

Læs mere

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse

Kyst- og naturturister i Danmark. VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Kyst- og naturturister i Danmark VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse o o o o o o o o Samlet Danmark Udland Holland Norge Sverige Tyskland Antal ankomster (1.000) I alt

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

LYSTFISKERNE/TYSKLAND

LYSTFISKERNE/TYSKLAND LYSTFISKERNE/TYSKLAND Lystfiskerne Alder: 30 59 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 6.000.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Natur Kultur Sol og strand Hvad får målgruppen til at komme

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE

TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE TYSKLAND: SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Volumen: 400.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Sportsrelaterede

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE

Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE Kulturgæst segment: SPECIAL INTEREST/NORGE 4b. SPECIAL INTEREST TURISTER Norge Case eksempel: Mennesker med interesse for events, sport og kultur Special interest turister Eksempel: Mennesker med interesse

Læs mere

DET GODE LIV/TYSKLAND

DET GODE LIV/TYSKLAND DET GODE LIV/TYSKLAND DET GODE LIV Tyskland Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 23.900.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Besøge familie og

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Tyskland Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Ferietype: Ferie med fokus på surfing Planlægning Volumen:

Læs mere

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet

Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Nyt liv til kystruterne Cykelkonferencen, 22. maj 2013 Jesper Pørksen, Cyklistforbundet Formål At løfte Danmarks to nationale cykelruter Vestkystruten (Rudbøl-Skagen) og Berlin-København (den danske del)

Læs mere

Det fremtidige arbejde med. Vestkystruten

Det fremtidige arbejde med. Vestkystruten Det fremtidige arbejde med Vestkystruten Henrik Lythe Jørgensen og Peter Ole Sørensen Projekt Rekreative ruter Cyklistforbundet og Dansk Cykelturisme August 2016 Cykelrute i nogenlunde tilstand Der er

Læs mere

TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE

TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE TYSKLAND: DE ULDNE SWEATRE De uldne sweatre Alder: 35 65 år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Natur Besøge familie og venner Hvad

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr.

Samlet turismeomsætning 164.169.544 kr. 170.456.063 kr. Giro d Italia 2012 RESUME I starten af maj begynder Giro d Italia 2012, og de første tre etaper køres i Herning og Horsens. De deltagende hold præsenteres i Herning d. 4. maj, og de følgende tre dage cykles

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt

Aktiv ferie med fokus på kulturelle oplevelser Holland generelt GULDHORNENE/HOLLAND GULDHORNENE Holland Guldhornene Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 1.800.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur Sol og strand Kultur Hvad får målgruppen

Læs mere

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver TYSKLAND: FOODIES Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 2 Volumen: 5.000.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Ferier med fokus på madoplevelser Tyskland generelt Tyskland hotel Højsæson: Juli, august,

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Italien Det italienske rejsemarked Fakta om Italien og rejsemarkedet Befolkning 59,6 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -4,3 pct. (-0,4 pct.)

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Storbritannien Det britiske rejsemarked 1 Fakta om Storbritannien og rejsemarkedet Befolkning 60,8 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: -3,7 pct.

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND

DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND DE GRÅ BYBESTIGERE/HOLLAND DE GRÅ BYBESTIGERE Holland De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 4.300.000 Hjemland: Holland Motiver Baggrund for ferie: Natur kultur Besøge familie

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien www.visitdenmark.com Markedsprofil af Spanien Det spanske rejsemarked Fakta om Spanien og rejsemarkedet Befolkning 44,5 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2008 (2009) BNP: 1,3 pct. (-0,9 pct.) Privatforbrug:

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver

Foodies. Karakteristik. Beskrivelse. Rejseadfærd og motiver NORGE: FOODIES Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Ferietype: Sæson: Ferie med fokus på madoplevelser Juli

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark.

Gæsteundersøgelse. Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Gæsteundersøgelse 2 0 0 7 2 0 0 8 Rapport 1: En undersøgelse af forskelle og ligheder i højsæsonturisme og ydersæsonturisme i Toppen af Danmark. Indledning Fra efteråret 2007 til efteråret 2008 gennemførte

Læs mere

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark)

Ferie med fokus på madoplevelser. Juli (Generelt for nordmænd som rejser til Danmark) FOODIES/NORGE FOODIES Norge Foodies Alder: 45+ år Husstandsstørrelse: 1-2 Volumen: 530.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Kultur Natur Sol og strand Hvad får målgruppen til at komme tilbage

Læs mere

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk

DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE. - til gode ridespor NATURUDVALGET. www.islandshest.dk DANSK ISLANDSHESTEFORENING GUIDE - til gode ridespor NATURUDVALGET Guide til gode ridespor Dansk Islandshesteforening (DI) er opmærksom på, at mange kommuner arbejder med friluftsstrategier, der blandt

Læs mere

Italien - Cykelferie langs Toscanas kyst

Italien - Cykelferie langs Toscanas kyst Italien - Cykelferie langs Toscanas kyst Fra Det Skæve Tårn i Pisa til øen Elba ud for Piombino Denne cykeltur kombinerer det charmerende, karakteristiske toskanske bakkelandskab med det slående, smukke

Læs mere

Her er dit livs eventyr med din landevejsracer. Dig, din cykel, og dine bedste træningskammerater, altså om de tør!

Her er dit livs eventyr med din landevejsracer. Dig, din cykel, og dine bedste træningskammerater, altså om de tør! Her er dit livs eventyr med din landevejsracer. Dig, din cykel, og dine bedste træningskammerater, altså om de tør! For her cykler du hver dag i 7 dage Du cykler 15.000 højdemeter, og hver meter bringer

Læs mere

SPEJDERNES LEJR I Holstebro uge

SPEJDERNES LEJR I Holstebro uge SPEJDERNES LEJR 2012 I Holstebro uge 30 2012 VISION Spejdernes Lejr giver intense oplevelser, hvor vi møder hinanden, forandrer verden og udvikler os selv. Fakta om Lejren 37.300 spejdere deltog på Spejdernes

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus

Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Turistmæssigt grundlag for færgeforbindelse mellem Mols og Århus Syddjurs Kommune, Region Midtjylland, Århus Kommune, Visit Århus og Århus Cityforening Rapport Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse:

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser

Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Tyske campinggæsters holdning til Danmark og danske campingpladser Analysen er foretaget på Caravan Salon Düsseldorf i august 2. De 118 deltagende er tilfældigt udvalgt blandt gæsterne på Caravan Salon

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014. VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme Januar oktober 2014 VisitDenmark, 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: december 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Er maden god, er ferien god

Er maden god, er ferien god Pressemeddelelse 17. februar 2014 Ny analyse af danskernes rejsevaner: Er maden god, er ferien god Danskerne er vilde med mad! Det kan der næppe herske nogen tvivl om særligt er Copenhagen Cooking, som

Læs mere

Turismerelaterede arbejdspladser

Turismerelaterede arbejdspladser TURISMEN I RANDERS Hovedkonklusioner 1 Der er forholdsvist få turismerelaterede arbejdspladser i Randers Kommune Dog er etableringsraten for iværksætteri højest i denne branche Overnatningsraten er faldet

Læs mere

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003

Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer. Maj 2003 Danskernes sommerferie 2003 - planlægning og præferencer Maj 2003 Indhold Side 1. Indledning og sammenfatning af analyseresultater... 1 2. Ferievalget at blive i Danmark eller rejse ud... 4 3. Ferieplanlægning

Læs mere

Cykelkonferencen, 14/5/2014

Cykelkonferencen, 14/5/2014 Jesper Pørksen: Udvikling og koordinering af international cykelturisme i Danmark - - en model for fremtiden baseret på erfaringer fra Powered by Cycling: Panorama Cykelkonferencen, 14/5/2014 Cykelturisme

Læs mere

Vi vil vækst, værdi & værtskab

Vi vil vækst, værdi & værtskab Bliv partner hos os i 2013 Vi vil vækst, værdi & værtskab Tænk sig lige, hvis en plus en kunne blive til elleve... VisitAalborg Kjellerups Torv 5, Niveau 13 9000 Aalborg tel. 9931 7500 info@visitaalborg.com

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark

ZA5887. Flash Eurobarometer 370 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 2013) Country Questionnaire Denmark ZA887 Flash Eurobarometer 70 (Attitudes of Europeans towards Tourism in 0) Country Questionnaire Denmark Tourism - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99') D Respondentens

Læs mere

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017

Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland. April 2017 Strategi for cykelturisme i Kongernes Nordsjælland April 2017 1 Udgangspunkt: Cykling er i vækst Antal cyklende turister 22% Antal overnatninger 5% 2 Vækst i perioden 2008-2014, Danmark VISION I 2020 cykler

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Tematiseret Oplevelsesudvikling inspireret af H.C. Andersen aka. Oplevelsesmaskinen

Tematiseret Oplevelsesudvikling inspireret af H.C. Andersen aka. Oplevelsesmaskinen Tematiseret Oplevelsesudvikling inspireret af H.C. Andersen aka Oplevelsesmaskinen Fortællerruten Kongens Fadebur Tænd for Familierne At Rejse er at (op)leve Eventyrlig Efterårsferie Fynske Høstfester

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

FanøKalender.dk. Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE

FanøKalender.dk. Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE FanøKalender.dk Fanoekalender.dk BAGGRUND OG GENNEMFØRELSE To forskelligere måder den ene er mere online end den anden Fanoekalender.dk Det er et problem, at Fanø ikke har en fælles kalender, der anvendes

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

Møn aktivitetsplan vurdering og anbefaling

Møn aktivitetsplan vurdering og anbefaling Møn aktivitetsplan vurdering og anbefaling Juni 2014 Sammenfatning af og vurdering af de genererede aktiviteter Oversigt vurderinger af ideer Effekt point fra 1 til 5-5 er størst effekt Implementering

Læs mere

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

Turismen i Danmark. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismen i Danmark - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Turismens nøgletal Turismen er vigtig for dansk økonomi Den skaber omsætning for 94,7 mia. kr. Turismen er et stort eksporterhverv Den

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION

LODRET PROCENT (U-VEJET) Panorama 2014 P59220 (11-Aug-2014) DESTINATION ALDER 15-5 år 6-59 år 60+ år 65 16% % 1 1% 5 5% 1 1% 55% 6 5% 60 60% 60 60% 56 55% 116 9% % 6 6% 5 5% % V1000. Stege by Rødvig Havn Stubbekøbing færgeleje/havn Sædding strand ved 'Mennesket ved Havet'

Læs mere

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver

Det gode liv. Karakteristik. Beskrivelse* Rejseadfærd* og motiver NORGE:DET GODE LIV Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Ferietype: Sæson: Norge generelt Opholdslængde: Samlet forbrug: Døgnforbrug: Strandhoteller og feriecentre

Læs mere

Strandhoteller og feriecentre med wellness

Strandhoteller og feriecentre med wellness DET GODE LIV/NORGE DET GODE LIV Norge Det gode liv Alder: 45+ år Typisk gruppestørrelse: 2 Volumen: 240.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge familie og venner Kultur Hvad

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

REJSE- TRENDS BAGGRUND 10 REJSETRENDS SMALL TIME HOLIDAY ETERNAL BALANCE DIY REJSEN DEN NØGNE FERIE SMUTTUREN RUTINE BREAKS DEN ÆGTE FERIE DEN SÆRLIGE REJSE DANNELSESREJSE DEVELOPING COUNTRIES SMALL

Læs mere

Nøgletal omkring autocamperturismen.

Nøgletal omkring autocamperturismen. Nøgletal omkring autocamperturismen. 1 INTRODUKTION AF AUTOCAMPERRÅDET Autocamperrådet er stiftet 11. december 2010. Autocamperrådets medlemmer er DK-Autocam og Dansk Autocamper Forening. Autocamperrådets

Læs mere