Hærvejen. Desk research 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hærvejen. Desk research 2008"

Transkript

1 Hærvejen Desk research 2008

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning Baggrund og formål Metode Telefoninterviews Konflikter Tre bedste ruter Information og baggrund om ruterne Brochurer Kvalitativ vurdering af brochurerne Vurdering af oplevelsesdimensionen Vurdering af produktbeskrivelsen Hjemmesider Vurdering af produktbeskrivelsen Anbefalinger bedste ruter Udvælgelseskriterier Oplevelseskompas Bilag Liste over interviewpersoner Liste over hjemmesider...24 Saabye, Stendrup & Partners/2008 1

3 Sammenfatning Desk researchen, som har til formål at identificere primære, brandede ruter i Europa, har vist sig mere omstændelig end forventet. Konsulentfirmaet har investeret 100 timer i at skaffe information, som ikke var en del af kontrakten. Årsagen til merforbruget ligger i undersøgelsens første og lidt interessante resultat; de nationale turistorganisationer har enten meget lidt eller intet kendskab til aktiv ferie-produkter indenfor cykel-, vandre- og rideturisme. Eller også har de ikke haft lyst at dele deres viden, hvilket betragtes som en mindre realistisk mulighed. Dermed blev informationssøgningen besværliggjort i sit udgangspunkt samt i forhold til at sikre en gennemgående metode. Det andet delresultat er, at det har været svært at finde folk, som har en viden om ruter og som ved noget om, hvem der organiserer og finansierer samt udvikler ruterne. Den viden har det ikke været muligt at fremgrave. Når det er sagt, så er det lykkedes at finde forskellige ruter i Italien, Tyskland, Østrig, Sverige og Wales, som i nogen grad rummer det vi leder efter; brandede ruter, som arbejdsgruppen bag udviklingen af Hærvejen kan få inspiration fra. Det gælder især cykel- og vandrerruter, mens rideruter har været betragteligt sværere at finde. Ikke fordi de ikke findes, men de er slet ikke genstand for samme udvikling og opmærksomhed som cykel- og vandrerruter. Metodisk er der taget kontakt til personer i nationale turistorganisationer, nationale interesseforbund og enkelte andre ressourcepersoner. Der er bestilt brochurer og andre publikationer. Endelig er Internettet screenet. Samlet giver det et billede af, at vandrerruter og cykelruter er relativt store turismeprodukter, som der i stigende grad investeres i specielt i Tyskland og Østrig, men bestemt også i de andre lande. Ridning er en niche, men den skal slet ikke underkendes i betydning i flere af de andre lande, især ikke i Wales og Tyskland. En anden tendens er, at mange ruter beskrives på hjemmesider, mens der ikke kan bestilles skriftligt materiale på dem. Det virker lidt som om, der især i Sverige, Italien og til dels Wales er tilbøjelighed til at spare på brochurerne og så opgradere hjemmesiderne. Tendensen er der også i Tyskland og Østrig, men her er der virkelig gode brochurer og guider at hente, hvor det østrigske er i en klasse for sig i forhold til de andre landes materialer. I øvrigt er det lidt pudsigt at alt lægges på Internettet, for det er jo svært at hente ned, når man er på cyklen eller går. Hertil kommer, at print ikke er specielt vandresistente, dvs. at i Sverige og Wales med en del regndage vil man ikke kunne bruge sine print i regnvejr. Man kan dog bestille materialer mod betaling og i Sverige er prisen f.eks. 300 SEK. Udviklingen af faciliteter langs med ruterne herunder skiltning osv. er generelt bedst udviklet i Østrig og til dels Tyskland, men de andre lande virker som om de er på vej på netop dette område. Det er dog svært at generalisere, da f.eks. Münster i Tyskland er langt mere cykelvenlig end Odense er, mens andre dele af cykelprodukterne langs de tyske floder ikke alle virker helt gennemførte. Pånær Sverige, så virker det som om især spisesteder og overnatningssteder er bedre organiserede og ligger på et bedre niveau end langs Hærvejen. Forklaringen ligger delvist i prisniveauet, hvor det er billigere at spise ude i de andre lande end i Dan- Saabye, Stendrup & Partners/2008 2

4 mark, men det virker også som om især Østrig og Tyskland har indtænkt spisesteder og overnatningssteder som en integreret del af produktet og ofte kan bookes på forhånd. Dermed har de også løftet døgnforbruget allerede i udgangspunktet og gjort det mere attraktivt for flere målgrupper. I Østrig (Burgenland) er de i gang med GPS-løsninger, mens det ikke er set som en tendens i de andre lande. Også på det område er Østrig altså foran. På oplevelsesfronten er der en klar tendens til at rideruter og produkter sælges på billeder med (unge) piger, heste og natur i baggrunden. Muligheden for at ride ud i kulissen er helt central, mens kulturhistoriske attraktioner og events mv. ikke fylder meget. Derimod er billedvalget på cykel og vandre ganske anderledes og rent faktisk er der klare forskelle. I Østrig ses der hele tiden (forelskede) unge mennesker med to cykler, mens tyskerne især bringer mennesket i fokus, ofte ved at turisterne på billederne har øjenkontakt, og der er flere aldre repræsenteret, flere livsfasegrupper. I England/Wales er der færre mennesker på billederne, men til gengæld mange landskaber, som bringes i fokus. Oplevelsesbillederne er altså forskellige og nogle vægter livsstil som bærende oplevelseselement, mens andre vægter naturen. Kulturhistoriske seværdigheder mv. får naturligvis også sin del, men ofte er netop den del lidt underspillet i motivvalget og også i beskrivelsen af ruterne, der typisk er ret teknisk (om det at cykle eller vandre eller ride). Hvorvidt de anførte valg er bevidste eller kulturbestemte tør vi ikke sige, men de eksisterer. De konkrete ruter, vi anbefaler at se nærmere på, er ruterne i Burgenland, som er et samlet kompleks af ruter. Det er Donau Radweg i Østrig og Cykelspåret längs Ostkusten i Sverige. Dernæst er det to ride- og vandreruter i Wales (Brecon-Beacons) som virker gedigne. I Tyskland er der Harzer-Hexe-Stieg. Endelig er Jämtlandruten (en ridetur mere end en riderute) taget med, fordi den er godt organiseret. Saabye, Stendrup & Partners/2008 3

5 1. Baggrund og formål Hærvejen et moderne oplevelsesrum med historiske rammer er et projekt på tværs af Region Syddanmark og Region Midtjylland, som skal udvikle Hærvejen til et populært oplevelsesprodukt med fokus på vandre-, cykel- og rideturisme. Langs Hærvejen skal etableres tværgående tema-produkter med afsæt i historie, kultur, natur, gastronomi, kirke og andre attraktioner og aktiviteter. Et første led i udviklingen af projektet er at få en indikation på kundetilfredsheden med det eksisterende Hærvejs-produkt. Dernæst skal der indsamles erfaringer fra andre lande mht. udvikling af navngivne ruter, som opnår egne brands og identiteter. Denne rapport rummer undersøgelsen af ruter i andre lande. Rapporten her vil gengive hovedresultater fra analysen og data vil blive kommenteret kortfattet. Til sidst samles resultaterne i en sammenfatning. Konklusioner og perspektiver vil blive drøftet med Opdragsgiver. Saabye, Stendrup & Partners/2008 4

6 2. Metode Metodisk set har konsulentfirmaet fulgt aftalen med opdragsgiver, som så således ud. Først kontaktes nationale forbund indenfor ridning, cykling og vandring samt nationale turistorganisationer i 5 udvalgte europæiske lande. De enkelte interesseforbund/turistorganisationer blev bedt om at sætte navn på de 3 bedste ruter indenfor de respektive kategorier i deres land og redegøre for, hvorfor de har valgt netop disse ruter. Dernæst var meningen, ud fra en overordnet gennemgang af de enkelte ruter, at der skulle udvælges 3-4 ruter sammen med opdragsgiver, og at de infrastrukturelle og facilitetsmæssige fortrin, som ruterne har ud fra en fastlagt spørgeramme, skulle afdækkes. Som et led i fastlæggelsen af ruternes fortrin indgår også oplevelseselementer, herunder historie-kultur-natur elementer. Udgangspunktet for denne analysetilgang er en fokusering på de produkt- og facilitetsmæssige styrker. Den model holdt slet ikke og konsulentfirmaet har investeret 100 timer oven i de aftalte 15 timer! Forklaringen er, at de nationale turistorganisationer og interesseforbund slet ikke har formået at bidrage med viden som tilnærmelsesvist opfyldte de kriterier, som var afsat metodisk i udgangspunktet. Derfor måtte konsulentfirmaet ud og jagte informationer på andre måder, som ikke er nær så strukturerede og topdown metodiske, som det var forventet. I kraft af de nationale organisationers manglende bidrag har konsulentfirmaet afsøgt alternative informationskilder, hovedsageligt gennem regionale og lokale turistorganisationer, velvidende at bidrag fra disse organisationer ville have en langt mere lokal karakter. Kendskabet blandt de lokale og regionale organisationer til de bedste eller mest populære ruter er orienteret omkring lokale ruter i området, hvilket har vanskeliggjort identificeringen af de bedste nationale ruter. De lokale og regionale turistorganisationer har kunnet identificere de efter deres vurdering bedste ruter, men har været meget lidt vidende om forhold forbundet med ruterne. Oplysninger om faciliteter og den generelle infrastruktur omkring ruterne har dermed været sparsomme fra denne side. For at afdække området yderligere har konsulentfirmaet kontaktet vandre-, cykel- og rideforbund i de udvalgte lande i et forsøg på her at hente mere specifik viden om ruterne og forholdene omkring dem. Det har i et vist omfang givet brugbare informationer og i enkelte tilfælde henvisninger til personer, der besad en stor viden på enkelte ruter. Men enkeltpersoner er mere subjektive og derfor mindre nøgtern i deres vurderinger. Til sidst er Internettet screenet og har suppleret de allerede indsamlede informationer. Der tilstræbes en afrapportering i skematisk form med en vis uddybning af analysens resultater. Kriterier for vurderingen af interviews, brochuremateriale og hjemmesider fremgår under de respektive afsnit. Saabye, Stendrup & Partners/2008 5

7 3. Telefoninterviews Dette afsnit behandler de resultater, der er kommet frem igennem telefoninterviews med udvalgte repræsentanter for de nationale cykel-, vandre- og rideruter i 5 europæiske lande. Vurderingerne er baseret på 10 telefoninterviews fordelt på følgende måde: o Wales 2 o Sverige 3 o Italien 1 o Tyskland 2 o Østrig/Tyskland Konflikter De interviewede personer er blevet spurgt, om de oplever eller har oplevet konflikter i forbindelse med at både cyklister, ryttere og vandrere bruger ruterne. Generelt er der meget få holdninger til det spørgsmål, da ruterne mange steder enten er opdelte i cykel/vandre- og rideruter eller kun forbeholdt en af grupperne. Repræsentanterne fra Tyskland, Østrig, Sverige og Italien oplyser således, at de ikke oplever nogen konflikter. Anderledes ser det ud i Wales, hvor de forskellige ferieformer udgør et kerneproblem i udviklingen af ruterne. Politisk arbejder organisationerne bag henholdsvis cykel-, vandre- og rideturismen ikke sammen. De promoverer i stedet egne interesser, på trods af at stierne for det meste er delte Tre bedste ruter Repræsentanterne er blevet bedt om at nævne de tre bedste ruter i deres eget land samt uddybe hvorfor, de anbefaler netop disse ruter. Desuden er de blevet bedt om at karakterisere, hvad der skal til, for at en rute er særligt velegnet for henholdsvis cyklister, vandrere og ryttere. Sammenfattet for de enkelte lande ser svarene således ud: Land Tyskland Hvorfor? Hvad? Østrig Hvorfor? Sverige Hvorfor? Hvad? Ruter Mosel Radweg (cykel), Die Weser (cykel/vandre), Die Elbe (cykel/vandre), Die Röhn (ride), Die Eiffel (ride), Die Donau Radweg (cykel) Historiske elementer (øst/vest), gode flade strækninger (dog for flad til vandrere), afvekslende natur, billige rejser, gode heste og rideforhold, overnatningsmuligheder, god opbakning mellem Bundesländerne, vedligeholdte ruter, effektiv skiltning, mange kort, restauranter og overnatning langs ruterne. Naturen er ikke det vigtigste, når folk vælger ride-destinationer. Det er altafgørende, at der er gode rideførere. Die Donau Radweg (cykel), Drau Radweg (cykel), Tauern Radweg (cykel) Passerer storbyer (Wien, Salzburg), god vedligeholdelse, rigtig god organisering, både flerstjernede hoteller og små hoteller/kroer knyttet til ruterne Jämtland (ride), Spåret längs Ostkusten (cykel) Lang, varieret rute, flot natur, islandsheste, har vundet øko-turismepris Flot natur, gode cykelforhold, spændende seværdigheder Saabye, Stendrup & Partners/2008 6

8 Wales Hvorfor? Hvad? Italien Hvorfor? Hvad? The three rivers ride (ride) Langt ridt gennem nationalpark, naturen Smuk natur, overnatningsmuligheder Hotelrute I-2 Toscana (vandre), Hotelrute I-1 Venedigs perler (vandre) Kendte byer, skøn natur, meget at se Flot natur, gastronomi, kultur 3.3. Information og baggrund om ruterne Repræsentanterne er blevet bedt om at uddybe nogle forskellige parametre omkring de nævnte ruter. Ud fra disse oplysninger er det muligt at kvalificere udvælgelsen af de bedste, mest anbefalelsesværdige ruter. De enkelte svar er sammenfattet i nedenstående oversigt. En tysk repræsentant udtrykker sig generelt om navngivningen af de enkelte ruter. Der gives udtryk for, at det er væsentligt for en god rute, at den har en kort navn, der er nemt at huske og at det er tæt forbundet med det område, ruten løber igennem. I den forbindelse udtrykkes det, at de tyske navne ofte er for lange. Parametre Rute/Brand (1) Navn Toscana/Venedigs perler The Three Rivers Ride Donau Radweg (Ø) (I) (W) Overnatninger 2000 cykelferie pr. år (Ruby Rejser) - Typisk syv overnatninger pr. rejse, over 3000 be- Komfortniveau Oplevelser Organisering 2-3 * hotel, agriturisme, bagage transporteres, morgenmad inkl, fin skiltning, bilfri/let trafikerede veje, guidebøger, ruten beskrevet på hjemmeside Kultur, natur, gastronomi, vin, kunst, historie, små byer, kombination af byer og landskab Pakkerejser, selvtransport til destination, ikon-system med sværhedsgrad B&B til ryttere og heste langs ruten, nationalpark (derfor ikke handel - egen mad), skiltning, flere hjemmesider, egen webside, online booking Smuk nationalpark, bjergrig og flad, udfordringer for alle niveauer Pakkerejser, flere touroperatører Målgruppe Danskere 50+, par Familier, par - Drivkraft Ober Österreich Tourismus Kvalitetssikring Vedligehold: Italienske leverandører. Markedsføring: Danske touroperatører Hotellerne skal acceptere cykelturister for at blive godkendt: tørrerum, cykelkælder, vask Offentligt og privat samarbejde om udvikling og vedligehold. Markedsføring: Visit Wales Overordnet kvalitetskontrol Omsætning søgende pr. år Kat. A: 4*hotel Kat. B: små hotel/kro, gode rest. langs ruten, egen hjemmeside, online booking, snart GPS Klostre, kirker - - Saabye, Stendrup & Partners/2008 7

9 Salg / salgsvarer Ingen - Souvenirbutikker Parametre Rute/Brand (2) Navn Jämtland (S) Cykelspåret längs Ostkusten Eiffel/ Röhn (ride) (T) Elbe/Weser/ Donau (T) (S) Overnat- 2008: 24 pers. Fører ikke statistik - - ninger Komfortniveau Oplevelser Overnatning i samme hus hele ferien, helpension, guidet dagsturer, ingen egentlig skiltning, hjemmeside og kataloger, online booking Smuk natur, lokale guider med anekdoter og facts Camping, B&B, hotel, telt, mulighed for indkøb, god skiltning, guidebog (Cykelspåret), beskrevet på ekstern hjemmeside, online booking Natur, kultur, strande, historie, små og store byer, Stockholm Kvalitetskontrol, test af overnatnings-steder og restauranter Alt fra camping til 5* hoteller, restauranter og kroer, god skiltning, GPR på mange ruter - Slotte og museer, men naturen er vigtigst Organisering Pakkerejser inkl. guide Individuelle rejser, booking hos hvert sted - - Målgruppe Drivkraft Voksne fra Skandinavien Häst og Sport Resor i samarbejde med stat Voksne par fra Skandinavien + Tyskland Cykelfrämjandet i samarbejde med off. instanser Das Urlaubspferd Fra 20-60, reserverer enkeltvis, men danner grupper Gennemsnitsalder: 52 år, par, venner, få familier, få mountainbikes Lokale turistorganisationer Kvalitetssikring Sværhedsgrad på ruterne, Häst og Sport Resor har ansvar Ingen (dog jf. ovenfor) Test af alle ruter, hoteller restauranter m.m. Lokale turistorganisationer, ikke nationalt Omsætning Ca. 40% af henvendelser går på cykelturisme Salg / salgsvarer Ingen Webshop på hjemmeside - Ja Saabye, Stendrup & Partners/2008 8

10 4. Brochurer På baggrund af det indsamlede brochuremateriale fra de 5 lande har vi gennemført en samlet vurdering af den trykte formidling omkring cykel-, vandre- og rideruter i landene. Ud fra vurderingen har nationerne fået en karakter mellem 1 og 5, hvor fem udtrykker et højt niveau både med hensyn til at beskrive produktet og faciliteterne omkring det og udtrykke en høj oplevelsesmæssig værdi. Karakteren 1 udtrykker et lavt samlet niveau. 1) 2) 3) 4) 5) Nation Tyskland Østrig Wales Sverige Italien Vurdering * (* vurderet på baggrund af dansk touroperatørs brochure) 4.1. Kvalitativ vurdering af brochurerne Tyskland De tyske brochurer er samlet set meget detaljerede mht. praktiske oplysninger omkring turene/ruterne. Der angives ofte sværhedsgrad, stigningsniveau, distance, overnatningsmuligheder langs ruten, seværdigheder. Alle brochurer indeholder større eller mindre kort, dog ofte upraktiske foldekort, der nemt revner og ikke er modstandsdygtige i dårligt vejr. Brochurerne er ofte ret store, og der er mere fokus på flot grafik og layout end anvendelighed som tag-med-kort. En stor del vil fungere bedst som inspirationskort, hvor man hjemmefra kan finde de bedste ruter og så undersøge dem nærmere. Kortene er generelt ikke detaljerede nok til at vandre/cykle/ride efter, men skiltningen beskrives til gengæld som værende velstruktureret. Østrig Mange detaljerede kortudsnit over enkelte områder/turer samt korte, faktuelle beskrivelser/high lights af seværdigheder. Praktiske størrelser, der kan medbringes på turen. Flere steder angivelser af stigning, sværhedsgrad, distance etc. Overnatningsmuligheder nævnes ofte. Brochurerne er generelt mere modstandsdygtige mod vind og vejr. Wales De walisiske brochurer er generelt meget små, udetaljerede og kort beskrevet. Der er meget lidt angivelse af facts omkring ruterne, ingen oversigter, alt er beskrevet i prosaform, selvom det ikke er meget. De fleste brochurer indeholder et oversigtskort over området, men de er alle meget udetaljerede og ikke brugbare som rutekort. Brochurerne har generelt mest karakter af appetitvækkere, men dog små og lette at transportere rundt. Sverige De fleste brochurer er lister over andre steder man kan hente info om cykler, overnatning og ruter. En enkelt bestillingsliste, hvor man kan købe detaljerede kort over de enkelte ruter/områder (så kortene er produceret). Desuden et lille stempelpas, så man kan få et stempel, når man har gennemført en rute (god motivationsfak- Saabye, Stendrup & Partners/2008 9

11 tor/fastholdelse). Brochurerne er generelt dårlige i kvalitet, kopier eller gamle produktioner. Italien Detaljeret beskrivelse af området og rejsens forløb (guidede rejser). Beskrivelser af ruten, højde, sværhedsgrad. Meget lille og udetaljeret oversigtskort. Favoritnation Østrig Bedste brochurer Vandring Österreichs Wanderdörfer Cykling Burgenland Saabye, Stendrup & Partners/

12 4.2. Vurdering af oplevelsesdimensionen I denne vurdering er der fokus på, hvilke oplevelsesmæssige kvaliteter brochurerne beskriver og giver udtryk for. De er vurderet på baggrund af valgte billeder og motiver samt den stemning og oplevelse, brochuren ønsker at formidle. De attraktioner, der er fokuseret på, er også medtaget som et parameter i bedømmelsen af oplevelsesdimensionen. Brochurerne er opdelt efter om de beskæftiger sig med cykel-, vandre- eller rideoplevelser. Cykel Østrig (7 stk.): Der er et klart fokus på yngre mennesker, især unge piger og par. Oplevelserne er i stor udstrækning udtrykt gennem aktive, forelskede unge mennesker. De er repræsentant for cykeloplevelsen uanset om brochurerne fokuserer på den idylliske tyroler-oplevelse gennem billeder af traditionelle tyrolerinspirerede hoteller eller om det er sporten, der er i fokus. De østrigske brochurer sælger altså høj aktivitet, hurtigt tempo, men i rolige omgivelser og smuk natur. De er desuden meget fakta-prægede med oplysninger om ruternes forhold. Tyskland (8 stk.): Sverige (7 stk.): Yngre mennesker (dog ældre end Østrig), tempoet er hyggeligt og afslappende (lavere end Østrig). Der er stor fokus på beskrivelse/facts og seværdigheder, hvilket er lige så meget i fokus som naturen. Gruppe/familieoplevelsen er tydeligere end naturen. Menneskerne er mest i fokus og der er stor vægt på overnatningsmulighederne undervejs hospitalityoplevelsen. En del fokus på mountainbikere og professionelle med det rette cykeltøj, udstyr og hjelm. Meget teksttung, billeder af svenske flag, elge og lyshårede børn. Natur og bygninger i centrum. Landbrug. Fokus på effektiviteten og systemet (skilte, veje). Ikke mange billedlige indtryk af cykeloplevelsen. Wales (6 stk.): Østrig (1 stk.): Tyskland (2 stk.): Vandre Brochurerne indeholder meget korte beskrivelser på både walisisk og engelsk. Flest billeder af natur, klipper, udsigtsposter og folk, der kigger ud over naturen. Alle aldre er repræsenteret, både familier og par. Signal om oplevelser i naturen, forsøg på at gengive storslåede views, så fokus er på at nyde stilheden og roen (meditation). Naturen er i fokus frem for mennesker. Alle afbildede hoteller er i tyrolerstil, hvilket også er udpræget i annoncer. Mange billeder af spa/swimmingpools med yngre par, enkelte børn/familier. Promoveringen af tyrolerhoteller fremstår stærkere end selve vandreoplevelsen. Lange, lidt for tætte beskrivelser af ruterne, men billeder af natur og gamle byer/bygninger. Desuden meget faktuel. Eventyrlysten anspores gennem stempelordning og GPS. Saabye, Stendrup & Partners/

13 Moderne layout, fokus på grupper. Personerne er mere i fokus i billederne end naturen, fokus på stavgang, hyggeoplevelser mellem venner/familie naturen er en ramme. Ride Tyskland (1 stk.) Unge piger og heste, naturen og hesten. Favoritter Vandring Der Harz Wandermagazin Beskrivelserne er lidt lange, men de kan til gengæld bruges til at gå efter, da de nøje beskriver ruterne. Cykling Burgenland Fokus på anvendelighed på turen, den kan tages med og kortene er brugbare. Saabye, Stendrup & Partners/

14 4.3. Vurdering af produktbeskrivelsen Denne vurdering er baseret på, i hvilken grad brochurematerialet indeholder beskrivelser af de faciliteter, der omgiver ruterne. Vi har undersøgt hvilke faciliteter, der medtages i materialet, fx skiltning, overnatningsmuligheder, mulighed for information undervejs etc. samt hvilke informationer, der gives om ruternes forløb. Brochurerne er opdelt efter om de beskæftiger sig med cykel-, vandre- eller rideoplevelser. Vandre Østrig - Österreichs Wanderdörfer: - Info, billede og kort beskrivelse af hoteller i området for hver rute - Hoteller med *-klassificering, intro med gode råd og ikon-beskrivelse, hoteller med vandre-infotek, tlf., mail og adresse på alle rute-bureauer og hoteller - Liste med hvilesteder på turene - Forskellige bureauer udbyder ruterne, hoteller giver rabat på forudbestilling - Målgruppen er alle, ruterne er klassificeret fra familie til bjergbestigere. - Hotelværterne kender området og tilbyder info om ruterne - Reklamer for vandreudstyr - Wales National Trails (flere) - Flere overnatningsmuligheder i omegnen, men ingen specifikke navne eller oplysninger - Historiske beskrivelser af ruterne, hvem de er opkaldt efter, deres oprindelige formål etc. - Oplysninger om yderligere information ang. ruterne, offentlig transport til og rundt i området Tyskland - Der Harz Wandermagazin - Artikler om udvalgte områder, kulturelt indhold, historie - Minutiøs beskrivelse af etaperne i hver rute, højdeangivelse - Info om hvilket bureau, der kender til ruten - Info om hvilke skilte man skal følge (hvis der er nogen) - Enkelte oplysninger på få hoteller Italien Sicilien/dolomitterne/Toscana/Sardinien (i Tema rejser) - Scenisk beskrivelse af turene - Rejsefakta om (pakke)rejsens forløb, længe, stop, mad etc. Cykle Østrig Donauradweg - Infokort over hele ruten - info om cykelfærger, overgange, skibsfart, cykleinfostande, cykeltouroperatører - for hvert stop på kortet: info om information, kirker, museer, camping, restaurationer, overnatning, galleri, svømmehaller, cykelreparatører - få reklamer Østrig Burgenland - lille kortudsnit (brugbart) - kort beskrivelse af destinationen - High lights i stikordsform for hver attraktion i hver by Saabye, Stendrup & Partners/

15 - længde på ruten - samlet info bagi om turisbureauer, grenseovergange, cykelskibe, -reparatører, -taxi og -udlejning, Østrig Vor Arl Berg - Dårligt oversigtskort - beskrivelse af strækningen, faktuelt, kan følges stort set som et vandrekort - Facts om facts - højdeskema Østrig Steiermark - opdelt i natur/oplevelser, kultur/livsstil og wellness/kulinarisk - billeder samt korte beskrivelser af udvalgte attraktioner (med info om info) - tæt liste med overnatningsmuligheder Østrig Radtouren in Österreich - opdelt i hygge-, familie-, venne- og sportsturer - oversigtskort over hver rute med attraktionerne på - højdekort - info om nærmeste turistbureau i hvert område Tyskland ADFC-Entdeckerkart - Stort Tysklandskort med ruteangivelser - Gode råd om planlægning af turen, forplejning, overraskelser, påklædning, udstyr etc. - info hvad ADFC har opnået som forening - info om cykeltog samt adresser på cykelturistinformationer, cykelmesser - oplysninger på cykelturisme i andre lande Tyskland Schwarzwald - sportsmagasin om cykelsport (mountainbike) - korte beskrivelser af ruterne - oversigt over temperaturer, solskinsdage, regnvejrsdage i løbet af året Tyskland Descovering Germany by bike - hurtig intro-info om floder, byer, bjerge, landegrænser, børn og cykler, kulinariske oplevelser, kultur, certificerede cykelruter, web etc. - sektionsinddelt brochure i områder i Tyskland (farveopdelt) - angivelse af sværhedsgrad - high lights om besøgsværdige steder, togforbindelser, pakketure, top tip, landskabet etc. Sverige Dalsland/Västergötland/Mälardalsleden/Banvallsleden - traditionel turistbrochurer-besskrivelse af området og dets historie - mange rolige cykelstier, 90% asfalterede - info om info, hoteller, vandrehjem, cykelservice, -hyring, -parkering Italien Giro di Toscana (i Tema rejser) - Scenisk beskrivelse af turen - Rejsefakta om (pakke)rejsens forløb, længde, stop etc. Saabye, Stendrup & Partners/

16 Ride Tyskland aktiv & drauβen - kort beskrivelse af mulighederne for hesteoplevelser i Tyskland (lille indslag i magasin om aktive ferieformer) - fortæller om mange hesteruter, ingen præcisering - info om hestebrochurer og anbefalinger af bestemte heste-områder Favoritter Cykle Burgenland Mange facts og gode, brugbare kort. Vandre Österreichs Wanderdörfer Flere klare facts end Harz Wandermagazin og det indeholder samtidig mange hoteloplysninger, samt introducerende oplysninger om de forskellige ikoner og inddelinger af ruter i kategorier. Saabye, Stendrup & Partners/

17 5. Hjemmesider Da en stor del af den informationssøgning turisterne foretager inden afrejse foregår via Internettet og de specifikke hjemmesider, har vi i dette afsnit fortaget en vurdering af ruternes hjemmesider ud fra en informations- og produktmæssig betragtning Vurdering af produktbeskrivelsen De følgende udvalgte hjemmesider er vurderet ud fra produktbeskrivelsen og deres faktuelle oplysninger samt tilgængelighed, overskuelighed, informationsniveau etc. I vurderingen af hjemmesiderne er der ikke taget højde for oplevelsesdimensionen, der er altså ikke lagt vægt på billedvalg, stemninger etc. Cykle Østrig / - målgruppe: turister - hurtig liste over top-ruter i landet - liste over øvrige ruter med kort beskrivelse, fakta og 3D-kort over ruten - links til sites, der beskriver udvalgte områder/byer, som ruten passerer - liste med andre ferieformer (ridning, vandre, golf) med links til sites for disse interesser Tyskland - oversigtssite for samlet cykelsport/-turisme i Tyskland - mest info om cykel-politiske anliggende, fx cykel/tog problematik, hjelmpligt - kun henvisninger til ruter, ikke specifik info Wales - samlet site for cykelinfo i Wales - henviser til cykelleje, turguides, overnatning etc. i en samlet liste - 11 Cycle Breaks (gode områder), der hver beskrives detaljeret i fakta-form - online booking af overnatning tilknyttet ruterne/cykelområder Sverige - meget tæt skrevet og uindbydende site - info går mest på foreningslivet og det politiske arbejde omkring forbedring af cyklistforhold i Sverige - ingen info om ruter eller overnatning (meget lidt fokus på turisme) Vandre Østrig - mere professionel målgruppe, bjergbestigere - lange forklaringer om afmærkninger, geo-data, etc. - interaktivt kort over overnatningssteder med links til info-site om de enkelte steder - stor vægt på foreningsarbejdet: regler, medlemskab, arrangementer, etc. Tyskland - sammenslutning af Deutschen Tourismusverband og Deutschen Wanderverband Saabye, Stendrup & Partners/

18 - samlet oversigt over ruter i Tyskland, sammenhængende europæiske ruter samt 41 kvalitetsruter, der alle har Qualitätsweg Wanderbares Deutschland"- mærkat (opfylder bestemte kriterier). - Qualitätswege er alle detaljeret beskrevet med højde, længde, turer, pakkeløsninger etc. Wales - nem, tilgængelig og tydelig liste over ruter og turoperatører - næste klik: kort beskrivelse af ruterne og link til deres egne hjemmesider - nyheder om geocaching, events, special offers, natteliv (restauranter etc.) Sverige - dagbogsfortællinger om personlige oplevelser på udvalgte ruter - ingen oplysninger om rejser eller overnatningsmuligheder Ride Tyskland - lang liste med ruter og kurser med og uden undervisning/leder i hele Tyskland - links til alle ruter/kurser med ens udseende fakta over priser, datoer, indhold, etc. (nemt at sammenligne) - alle links hører under Wales - meget overskuelig opsætning, men meget teksttung - stort fokus på hesteferie, men også handel, shows og rideskoler - fin inddeling af ferietyper: weekend, trekking, familie, egen hest etc. - fint kliksystem fra ord i teksten, men alt for meget tekst Wales - beskæftiger sig med ridecentre i Wales som turistattraktion - alle er certificeret af det walisiske turistråd Sverige - nem overskuelig hjemmeside - sammenfatning af rideoplevelser i hele verden - mange forskellige rejser/ruter/ferietyper, alle detaljeret beskrevet Favoritter Cykle / Turistvenlig, nem, overskuelig, tydelig opdeling af ruter med hurtige, brugbare informationer om højde, seværdigheder, fakta og et 3D-kort over ruten. Dog kun tysksproget. Vandre Rigtig god oversigt over alle officielle ruter i Tyskland, samt 41 særligt udvalgte kvalitetsruter, der alle er kvalitetssikrede. Starter ud med kort beskrivelse af ruterne, som kan udvides meget, hvis man ønsker det. Udelukkende tysksproget. (www.walking.visitwales.com har også meget høj standard). Ride Nem og overskuelig, dækker hesteferier bredt både mht. typer og geografi. Dog kun på svensk (en enkelt side på engelsk). Saabye, Stendrup & Partners/

19 6. Anbefalinger bedste ruter 6.1. Udvælgelseskriterier De nedenstående ruter er udvalgt fordi de i høj eller nogen grad opfulder de kriterier, vi har ment, er væsentlige i beskrivelsen af en god cyke/vandre/riderute. Som overordnet kriterier har vi valgt at se på oplevelsesdimensionen henholdsvis produktbeskrivelsen. De udvalgte ruter indeholder på hver sin måde oplevelser af kulturel, historisk, livsstil- og naturmæssig karakter, der gør dem unikke o forhold til andre ruter. Samtidig er ruterne og de tilknyttede faciliteter i deres markedsføring formidlet på en måde, der gør dem synlig, overskuelige og nemt tilgængelige. Det skal dog nævnes at sammenligning mellem de enkelte ruter såvel som mellem de tre kategorier er vanskeliggjort af meget forskellige forhold på ruterne, fx de meget forskellige landskaber. Desuden har de tre kategorier, ride, cykle og vandre, meget forskellige og til tider modstridende ønsker omkring ideelle forhold på ruterne. Cykling Donau Radweg (Ø) Burgenland (Ø) Cykelspåret på Ostkusten (S) Disse tre ruter er valgt ud på grund af den organisatoriske helhed, der omgiver dem med hensyn til vejforhold, overnatningsmuligheder, seværdigheder og naturoplevelser. Der er generelt tænkt meget på cyklisterne med mange lukkede cykelstier, som i stor udstrækning er asfalterede. Trods både Østrig og Sveriges bjergrige landskab er ruterne sammenlignelige med danske forhold, da de løber langs vandet i et forholdsvist fladt terræn. Ruterne fører hovedsageligt igennem naturområder, men kommer også fordi både små og store byer (både Wien og Stockholm). Burgenland byder dog på både svære stigninger og flade ruter, men er medtaget på grund af de alternative oplevelser, der tilbydes gennem bl.a. GPS-ruter og cykeltrekking med guide. I materialet anføres det, at alle ruter er tydeligt markerede. De østrigske brochurer er udstyret med kort, der i stor udstrækning kan bruges til at køre efter. Det svenske materiale adskiller sig ved ikke at indeholde kort over ruterne, men fokuserer derimod meget på at præsentere det omfattende skiltningssystem, der er gældende for alle svenske ruter. Man kan dog bestille et detaljeret kort over ruten til en pris på SEK 320, hvorimod man gratis kan downloade elle bestille kort til de østrigske ruter. I de østrigske brochurer præsenteres high lights over seværdigheder, der er sammenlignelige for hver del af af ruten/de enkelte ruter. Hjemmesiderne er klart mere funktionelle for de østrigske ruter, der både har hver sin hjemmeside, men som også er linket til den fælles østrigske hjemmeside for cykelturisme, Saabye, Stendrup & Partners/

20 Vandring Brecon Beacons (Offas Dyke Trail) (W) Harzer-Hexen-Stieg (T) Ruterne i Tyskland og Wales går gennem bade bjerge og fladere terræn. De indeholder derfor strækninger, som ikke kan sammenlignes med danske forhold hvad landskabet angår. På den oplevelsesmæssige dimension bidrager begge vandreruter dog med inspiration, da de går gennem storslået natur og passerer mange historiske elementer undervejs. Ruterne bliver markedsført på deres forbindelse til eventyr og historiske storhedstider. Ruterne er vedligeholdte og markerede, dog anbefales det altid at have et kort med, som også produceres og opdateres af de ansvarlige for vedligeholdelsen. Den tyske brochure over ruten er tæt beskrevet med seværdigeheder og transportmuligheder til og fra begyndelsesstederne, hvorimod den engelsk-walisiske kun er en appetitvækker (men andre mere detaljerede kort kan bestilles). Ruternes hjemmesider er overskuelige og let tilgængelige og er hver især tæt forbundet med de nationale vandresammenslutninger hhv. og Ridning Häst og Sport Resor (Jämtland) (S) Brecon Beacons (The three rivers ride) (W) Rideruterne er udvalgt på grund af deres organisatoriske sammenhæng, da der begge steder er sørget godt for faciliteterne omkring både hest og rytter. Det er dog to meget forskellige ruter med en usammenlignelig struktur. Den svenske rute har et fast udgangspunkt og overnatningssted, mens den walisiske i højere grad er sammenlignelig med Hærvejen i kraft af dens nomade-struktur. Vi har medtaget begge ruter på grund af den høje oplevelsesværdi, de hver især indeholder. I England/Wales ligger der et stort fælles arbejde bag de faciliteter, der møder rytterne. Der er langs ruten mange mulige overnatningssteder for både hest og rytter, foruden diverse guidede tours, hestegenoptræningshjem og mulighed for transport af bagage. I Sverige er der mere tale om en tur end en reel rute. Oplevelsen gennemføres som en pakkerejse med forplejning, heste og logi samme sted hver nat. Værterne på stedet kender området indgående og rider med ud som guides, hvilket åbner muligheden for at variere ruten efter vejr og ønsker. Turen markedsføres på naturoplevelser uden at give afkald på komfort. Gæsterne kan vende tilbage til vante, hyggelige omgivelser om aftenen og få serveret hjemmelavet svensk mad. Begge hjemmesider er bygget overskueligt op og beskriver tæt forløbet af ruten/turen samt oplysninger om forhold, påklædning, sikkerhed og hjælpeinstanser. Den svenske tur udbydes som et rent turistmål, mens den walisiske rute er en af Storbritanniens National Trails, der organiseres og vedligeholdes af bl.a British Horse Society og nationalparken Brecon Beacons. Vi vil i forbindelse med rideruterne påpege, at der kan være væsentlige forsikringshensyn at tage i forbindelse med leje af hest. De undersøgte rideferieoperatører har ikke været eksplicit omkring dette hensyn, og vi vil derfor anbefale, at der kigges grundgigt på den danske praksis omkring dette. Saabye, Stendrup & Partners/

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Cykelturismens økonomiske betydning

Cykelturismens økonomiske betydning Cykelturismens økonomiske betydning - for Danmark 2008 - Af Ditte Møller Munch/Temaprojektleder Aktiv Danmark Indhold Definition af en cykelturist Turistomsætning og døgnforbrug for cykelturister Overnatningsform

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012

Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 Cykelturister, Hvem er de og hvad efterspørger de? Peter Ole Sørensen November 2012 2 typer Turister på cykel Det er de turister, der allerede har valgt Danmark som feriemål og som har base i et feriehus,

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark.

VER-DI kursus i naturvejledning og naturformidling i Danmark. Nyhedsbrev VER-DI kursus i naturformidling fortsat side 2 Nye cykelruter og kort i Norge og Sverige side 3 Landsbymøde om Skjern Å side 5 Deltagerne fra Norge og Danmark havde et tætpakke skema i Nationalpark

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13

28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. mandag den 1. april 13 Temarejse 28/08-06/09-2013 Ophold i et lille lokalsamfund i højlandet. Vandreture, besøg og kontakt til lokale. Natur & kultur Oplev et lille samfund i det skotske højland tæt på stor natur. Fly til Edinburgh,

Læs mere

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE

Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE Kulturgæst segment: DE SELVBEVIDSTE/NORGE 1b. DE SELVBEVIDSTE Norge De selvbevidste Voksne med og uden børn (Par, børnefamilie, vennegrupper) Alder: 30 65 år Husstandsstr. 2-4 Volumen: 610.000 Hjemland:

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND

SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE/TYSKLAND SURFERE OG BOARDSPORTSUDØVERE Tyskland Surfere og boardsportsudøvere Alder: 35+ år Husstandsstørrelse: 2-4 Ferietype: Ferie med fokus på surfing Planlægning Volumen:

Læs mere

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER

TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER TYSKLAND: SCRABBLEFAMILIER Scrabblefamilier Alder: 25 45 år Typisk gruppestørrelse: 3+ Volumen: 4.300.000 Hjemland: Tyskland Ferietype: Sommerhus med mange muligheder for børn i køreafstand Tyskland generelt

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Kystturisterne i Danmark

Kystturisterne i Danmark Kystturisterne i Danmark En ABC med regionalt fokus VisitDenmark, 2012 Viden & Analyse Forord Med en samlet omsætning på 34 mia. kr. og 68.500 direkte og afledte job i Danmark er kystturismen et betydningsfuldt

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1

Turismen i tal. Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark. Turismens betydning 1 Turismen i tal Den samfundsmæssige betydning af turismen i Danmark Turismens betydning 1 Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 Turismens betydning for det danske samfund 10 Udvikling i dansk turisme 20 Forventet

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation.

Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle turistorganisation. Sejerø Nekselø Turismeudvikling på Sejerø og Nekselø Oplysninger om ansøger Foreningen VisitKalundborg blev etableret i 2006 i forbindelse med kommunesammenlægningen. VisitKalundborg er den officielle

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk

Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Bedre Cykelruter Af civilingeniør Jens Erik Larsen, De Frie Fugle. JE@Friefugle.dk Planlægning af de nationale og regionale cykelruter er en spændende udfordring, som kommunerne har fået tildelt efter

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013

Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Redegørelse for Juelsminde Turistforenings turismeindsats i Hedensted Kommune 2013 Sæsonen 2013 fik en hård start med snevejr og kulde, som ikke indbød feriegæsterne til at komme til Hedensted Kommune.

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Turistundersøgelsen 2011

Turistundersøgelsen 2011 Turistundersøgelsen 2011 Indhold Baggrund og metode Profil på turisterne På besøg i København 5 6 11 Mobilapplikationen, sociale medier og video Benchmark med udvalgte europæiske byer 21 26 Turistinformationen

Læs mere

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune

Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Projektbeskrivelse Cykellandet Varde Kommune Dok.nr. 128328-13/ sag.nr. 13-5431 side 1 Indhold Indhold...2 Baggrund...3 Formål...4 Indhold/aktiviteter...4 Information/kommunikation...6 Økonomi:...7 Organisering...7

Læs mere

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige

www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige www.visitdenmark.com Markedsprofil af Sverige Det svenske rejsemarked Fakta om Sverige Befolkning 9,1 mio. personer Forventet økonomisk vækst 2009 (2010) BNP: 0,0 pct. (2,2 pct.) Privatforbrug: 0,7 pct.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006.

Introduktion. Resultaterne af undersøgelsen er her fremlagt som powerpoint-rapport, og er udarbejdet af VisitDenmark, april 2006. 1 Introduktion Nærværende rapport opdeler ferieturisterne i Danmark i syv grupper med udgangspunkt i de grunde, de har haft for at holde ferie i Danmark. Resultatet er et forslag til supplerende segmentering

Læs mere

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland

Det nye VisitVesthimmerland. Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Det nye VisitVesthimmerland Vi arbejder med at udvikle turismen i Vesthimmerland Vi markedsfører Vesthimmerland, rådgiver og servicerer både gæster og turisterhverv Fordi turismen er af stor betydning

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet

Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet Beijing, den transsibiriske jernbane og rideekspedition i det østlige Mongoliet 14 dages kontrast- og actionfyldt program 14 28. Juni 2009 Følg med på en unik og meget varieret rejse, der byder på forskelligartede

Læs mere

Vi udlejer. dit sommerhus. 10 gode grunde. til at udleje gennem DanCenter. Ring, skriv eller kig forbi

Vi udlejer. dit sommerhus. 10 gode grunde. til at udleje gennem DanCenter. Ring, skriv eller kig forbi Udlejning med udbytte Markedsføring på rette tid og sted Et trygt samarbejde med DanCenter DanCenter Sønderborg Dybøl Banke 10A 6400 Sønderborg til at udleje gennem DanCenter Danmarks ældste og mest erfarne

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

MTB tur til Dolomitterne, Italien 14.-21. juli 2012

MTB tur til Dolomitterne, Italien 14.-21. juli 2012 MTB tur til Dolomitterne, Italien 14.-21. juli 2012 Vi gentager succesen fra de to sidste år med kombination af ferie for hele familien og MTB i fantastiske omgivelser. På alpernes sydside ligger Sydtyrol.

Læs mere

PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING. HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute)

PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING. HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute) PLAN FOR VEDLIGEHOLDELSE & OPGRADERING AF HÆRVEJENS RUTENET (cykel- og vandrerute) BIR/02-02-2010 1 BAGGRUND Denne plan for vedligeholdelse og opgradering af Hærvejens rutenet er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

Smagsoplevelser. vejen til vækst

Smagsoplevelser. vejen til vækst Smagsoplevelser vejen til vækst INGREDIENSLISTE: Helle Bjerg Hellesøe Uddannet Cand. Mag i historie og kommunikation Baggrund blandt andet hos: Dansk Fødevare Forum Kokkelandsholdet RelationMedia Midtjysk

Læs mere

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0

På ferie i Danmark. Turistundersøgelsen 2008. Udgivet af: VisitDenmark September 2010 ISBN: 87-87393-67-0 På ferie i Danmark Turistundersøgelsen 008 Udgivet af: VisitDenmark September 010 ISBN: 87-87393-7-0 Adresse: Analyse- og videnformidling Islands Brygge 43, 3. 300 København S Tlf. +4 388 9900 www.visitdenmark.com

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE

NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE NORGE: DE GRÅ BYBESTIGERE De grå bybestigere Alder: 55+ år Typisk gruppestørrelse: 1-2 Volumen: 1.300.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Kultur Besøge familie og venner Ferietype:

Læs mere

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012

FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 FREMTIDENS BYGDETURISME I SKANDINAVIEN PRÆSENTATION AF UDVALGTE RESULTATER VARBERG, 9. MAJ 2012 AGENDA 1 2 BAGGRUND OG FORMÅL HVEM ER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 3 HVAD ØNSKER FREMTIDENS BYGDETURISTER? 4

Læs mere

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser

DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser DenmarkDirect - national oplevelsesbooking - øget digital tilgængelighed af danske natur- og kulturoplevelser Indledning Analyser viser, at et stigende antal turister søger inspiration om og køber deres

Læs mere

Manual til cykelvenlige feriehuse

Manual til cykelvenlige feriehuse Manual til cykelvenlige feriehuse Foto: Cyklistforbundet/Mikkel Østergaard Andrew Tøttrup Maddock Juli 2015 Copyright: Feriehusudlejernes Brancheforening Turisterne og cyklerne Projektet Powered by Cycling:

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

RABAT LÆS MERE. Budgetloft sikrer, at du overholder dit budget. About Greenland. Destinations. Things to Do. Plan your Trip. Travel Search IN D

RABAT LÆS MERE. Budgetloft sikrer, at du overholder dit budget. About Greenland. Destinations. Things to Do. Plan your Trip. Travel Search IN D About Greenland 3 RABAT T I L 1. O K TO 14 20 RAB Bliv synlig for 650.000 unikke besøgende årligt Du betaler kun for klik, der giver trafik og forretning til dig Gratis annoncevisninger - Ingen faste omkostninger

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side

BEDRE Overblik. Turisme. BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side BEDRE Overblik Turisme BEDREOverblik retter denne gang spotlyset mod turisme i Aalborg. Se hovedpointerne her, og læs hele analysen fra næste side Aalborg har det 3. største turismeforbrug Turismen har

Læs mere

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK

Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK Kulturgæst segment: ERHVERV/DANMARK 3. VIRKSOMHEDER / ERHVERV Danmark Virksomheder/Erhverv Typer af virksomheder: Typisk deltagerantal: 25-55. Alle danske virksomheder. Volumen: 3. virksomheder. Hjemland:

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

GREENLAND.COM ANNONCERINGSMUL IGHEDER

GREENLAND.COM ANNONCERINGSMUL IGHEDER GREENLAND.COM ANNONCERINGSMUL IGHEDER 1 2 INDEX 6 10 12 14 16 24 26 Nye Muligheder Priser Responsiv Design Rækkevidde Placering Lead Generering Kontakt 3 4 NYE MUL IGHEDER OMKRING SYNL IGHEDEN AF DIT SEL

Læs mere

Hærvejene i Nordjylland

Hærvejene i Nordjylland Hærvejene i Nordjylland Projektets aktiviteter - analyser Kendskabsanalyse bl.a. : 86,3% af danskerne kender Hærvejen 56,7% forbinder Hærvejen med Viborg, 30,5% med Jelling 73,3% forbinder Hærvejen med

Læs mere

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune

Udviklingsrådet. Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Udviklingsrådet Strategi Lystfiskerturisme Assens Kommune Assens Kommune byder på mange unikke fiskesteder. Langs kysten omkring Assens er der fine fiskepladser for eksempel Aborg, Sønderby Klint, halvøen

Læs mere

Turisthus Nord turisme indsats for 2014.

Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord turisme indsats for 2014. Turisthus Nord har i 2014 modtaget kr. 5.300.620,00 som betaling for aftale om turismeindsatsen. I 2014 er der drevet 3 helårsåbne turistkontorer med en gennemsnitlig

Læs mere

Formandens beretning 2004

Formandens beretning 2004 Årsberetning 2004 1 Formandens beretning 2004 Turistbureauet har igen haft et travlt år og hvad angår udlejning den bedste nogensinde af de ca. 210 feriehuse, som Turistbureauet formidler udlejningen af.

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

KNAP 1.000.000 GÆSTER BESØGER ÅRLIGT HORSENS...

KNAP 1.000.000 GÆSTER BESØGER ÅRLIGT HORSENS... KNAP 1.000.000 GÆSTER BESØGER ÅRLIGT HORSENS... HAR DU SIKRET, AT DE OGSÅ BESØGER DIG? I 2006 brugte de over 600.000.000 kr. og denne kampagne skal få dem til at bruge endnu flere penge i 2010 - så det

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE

Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Ferðavinnufelagið og Visit Faroe Islands, april 2013 FÆRØSK TURISME 2012 ÅRSREDEGØRELSE Indhold Introduktion Færøsk turisme 2012 Appendiks: Færøsk turisme i tal Ferðavinnufelagið er Færøernes brancheforening

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014

Aalborg Kyst. Sammen er vi både attraktive og stærke! Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Partner 2014 Aalborg Kyst Sammen er vi både attraktive og stærke! KystPartner Du får eksklusiv synlighed af din virksomhed i vores InfoCentre Som KystPartner har du mulighed for at få netop

Læs mere

MyWay. ios & Android

MyWay. ios & Android MyWay ios & Android MyWay Brugervejledning a2i Systems ApS Blangstedgårdsvej 8 DK-5220 Odense SØ Denmark Telefon: +45 7020 3120 Mail: support@a2i.dk Web: www.a2i.dk Det er tilladt at tage kopier af dette

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Målgrupper i dansk turisme - økonomiske nøgletal, 2010 Udgivet af: VisitDenmark December 2011 ISBN: 87-87393-77-8 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900 Forside: DenmarkMediaCenter

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 136/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 136/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Pattaya, Thailand, 20.1. 2.2.2004 PRIS: I alt kr. 12.798,- KLAGEN ANGÅR: KRAV: Utilfredsstillende

Læs mere

Observatørrapport. Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark

Observatørrapport. Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark Observatørrapport Løbsnavn: Storegaard Biler. Tøseløbet. Dato: 5/9 2014 DAF-observatør: Sonni Thelmark 1 Indledning I dag står foreninger bag de fleste motionsløb i Danmark, og sådan skal det selvfølgelig

Læs mere

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco

Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Forlængelser i Mexico 5 dages strandferie i Acapulco Efter et intenst program i Mexico er det tid til at tage til et smukt og roligt sted, hvor de sidste mange dages oplevelser kan nydes i skønne omgivelser.

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Dit næste valg Færøerne

Dit næste valg Færøerne m ø d e r f i r m a r e j s e r k o n f e r e n c e r o p l e v e l s e r Dit næste valg Færøerne ISLAND Tórshavn FÆRØERNE SHETLAND NORGE SKOTLAND ENGLAND DANMARK w w w. g r e e n g at e. f o 2 3 Færøerne

Læs mere

Kvalitetsrejser til Nordspanien

Kvalitetsrejser til Nordspanien Kvalitetsrejser til Nordspanien Santiago de Compostela GALICIA Orense Pontevedra Vigo PORTUGAL o Atlántic Océano Gijón Oviedo Ciudad Real San Sebastián Teru A Zaragoza Pamplona NAVARRA PAÍS VASCO VitoriaGasteiz

Læs mere

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014

Dansk Cykelturisme ny forening. Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 Dansk Cykelturisme ny forening Peter Ole Sørensen Dansk Cykelturisme 26. nov. 2014 PROJEKTET FINANSIERES AF: EU ERHVERVSMINISTERIET CAMPINGRÅDET FRILUFTSRÅDET ARBEJDSMARKEDETS FERIEFOND PROJEKTETS PARTNERE

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord

High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord High-End Pakketering af Special Interest Tourism - Destination Ringkøbing Fjord Maj 2015 1 Indhold Indledning 3 Lakseturisme 4 Food & Drinkturisme 6 Naturturisme 8 Boardsportturisme 11 Personas og Pakkeprodukter

Læs mere

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene!

Fyld dit balkort: Aktørerne ved bordene! Aftenens program: 16:30-16:45: Nina fra Naturturisme I/S: intro samt inspiration om pakker, koncepter og former for samarbejder 16:45-17:00: Introduktion af deltagerne 1 min. hver: sted/produkter/forventninger

Læs mere

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri

Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Perspektiver for campismen i Danmark og naturistcampingpladsernes placering heri Danske Naturisters Naturistkonference den 27. oktober 2012 Hotel Nyborg Strand Perspektiver for campismen i Danmark nej

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008

Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Hvordan få folk til å utnytte gang- og sykelveinettet? Troels Andersen, 7. mai 2008 Tidligere projektleder i Odense Cykelby 50 medarbejdere i Odense og Glostrup Afdelinger: Trafik Parkering Byinventar

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge

Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti. NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Fra studepranger til kofanger - den vestjyske drivvej som international vandresti NAVE Nortrail - A pathway to knowledge Projekt Drivvejen EU-projektet Ideen til NAVE Nortrail blev udviklet i Hordaland

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter

Fuglsøcentret. Kursus og konferencecenter Fuglsøcentret Kursus og konferencecenter VELKOMMEN >> Et besøg på Fuglsøcentret er noget ganske særligt! Det er et ophold, hvor service, engagement og rummelighed går hånd i hånd med ro, smuk natur og

Læs mere

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER

MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER MARKETINGPLAN 2014 VISIT LOLLAND-FALSTER 2 MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 OPDATERES LØBENDE! HUSK AT DU ALTID KAN FINDE DEN NYESTE VERSION PÅ WWW.BUSINESSLF.DK MARKEDSFØRINGSPLAN 2014 Lolland-Falster skal være

Læs mere

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE

FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR/NORGE FAMILIER PÅ EVENTYR Norge Familier på eventyr Alder: 25 44 år (med børn) Typisk gruppestørrelse: 4 Volumen: 190.000 Hjemland: Norge Motiver Baggrund for ferie: Sol og strand Besøge

Læs mere