Hærvejen. Desk research 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hærvejen. Desk research 2008"

Transkript

1 Hærvejen Desk research 2008

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning Baggrund og formål Metode Telefoninterviews Konflikter Tre bedste ruter Information og baggrund om ruterne Brochurer Kvalitativ vurdering af brochurerne Vurdering af oplevelsesdimensionen Vurdering af produktbeskrivelsen Hjemmesider Vurdering af produktbeskrivelsen Anbefalinger bedste ruter Udvælgelseskriterier Oplevelseskompas Bilag Liste over interviewpersoner Liste over hjemmesider...24 Saabye, Stendrup & Partners/2008 1

3 Sammenfatning Desk researchen, som har til formål at identificere primære, brandede ruter i Europa, har vist sig mere omstændelig end forventet. Konsulentfirmaet har investeret 100 timer i at skaffe information, som ikke var en del af kontrakten. Årsagen til merforbruget ligger i undersøgelsens første og lidt interessante resultat; de nationale turistorganisationer har enten meget lidt eller intet kendskab til aktiv ferie-produkter indenfor cykel-, vandre- og rideturisme. Eller også har de ikke haft lyst at dele deres viden, hvilket betragtes som en mindre realistisk mulighed. Dermed blev informationssøgningen besværliggjort i sit udgangspunkt samt i forhold til at sikre en gennemgående metode. Det andet delresultat er, at det har været svært at finde folk, som har en viden om ruter og som ved noget om, hvem der organiserer og finansierer samt udvikler ruterne. Den viden har det ikke været muligt at fremgrave. Når det er sagt, så er det lykkedes at finde forskellige ruter i Italien, Tyskland, Østrig, Sverige og Wales, som i nogen grad rummer det vi leder efter; brandede ruter, som arbejdsgruppen bag udviklingen af Hærvejen kan få inspiration fra. Det gælder især cykel- og vandrerruter, mens rideruter har været betragteligt sværere at finde. Ikke fordi de ikke findes, men de er slet ikke genstand for samme udvikling og opmærksomhed som cykel- og vandrerruter. Metodisk er der taget kontakt til personer i nationale turistorganisationer, nationale interesseforbund og enkelte andre ressourcepersoner. Der er bestilt brochurer og andre publikationer. Endelig er Internettet screenet. Samlet giver det et billede af, at vandrerruter og cykelruter er relativt store turismeprodukter, som der i stigende grad investeres i specielt i Tyskland og Østrig, men bestemt også i de andre lande. Ridning er en niche, men den skal slet ikke underkendes i betydning i flere af de andre lande, især ikke i Wales og Tyskland. En anden tendens er, at mange ruter beskrives på hjemmesider, mens der ikke kan bestilles skriftligt materiale på dem. Det virker lidt som om, der især i Sverige, Italien og til dels Wales er tilbøjelighed til at spare på brochurerne og så opgradere hjemmesiderne. Tendensen er der også i Tyskland og Østrig, men her er der virkelig gode brochurer og guider at hente, hvor det østrigske er i en klasse for sig i forhold til de andre landes materialer. I øvrigt er det lidt pudsigt at alt lægges på Internettet, for det er jo svært at hente ned, når man er på cyklen eller går. Hertil kommer, at print ikke er specielt vandresistente, dvs. at i Sverige og Wales med en del regndage vil man ikke kunne bruge sine print i regnvejr. Man kan dog bestille materialer mod betaling og i Sverige er prisen f.eks. 300 SEK. Udviklingen af faciliteter langs med ruterne herunder skiltning osv. er generelt bedst udviklet i Østrig og til dels Tyskland, men de andre lande virker som om de er på vej på netop dette område. Det er dog svært at generalisere, da f.eks. Münster i Tyskland er langt mere cykelvenlig end Odense er, mens andre dele af cykelprodukterne langs de tyske floder ikke alle virker helt gennemførte. Pånær Sverige, så virker det som om især spisesteder og overnatningssteder er bedre organiserede og ligger på et bedre niveau end langs Hærvejen. Forklaringen ligger delvist i prisniveauet, hvor det er billigere at spise ude i de andre lande end i Dan- Saabye, Stendrup & Partners/2008 2

4 mark, men det virker også som om især Østrig og Tyskland har indtænkt spisesteder og overnatningssteder som en integreret del af produktet og ofte kan bookes på forhånd. Dermed har de også løftet døgnforbruget allerede i udgangspunktet og gjort det mere attraktivt for flere målgrupper. I Østrig (Burgenland) er de i gang med GPS-løsninger, mens det ikke er set som en tendens i de andre lande. Også på det område er Østrig altså foran. På oplevelsesfronten er der en klar tendens til at rideruter og produkter sælges på billeder med (unge) piger, heste og natur i baggrunden. Muligheden for at ride ud i kulissen er helt central, mens kulturhistoriske attraktioner og events mv. ikke fylder meget. Derimod er billedvalget på cykel og vandre ganske anderledes og rent faktisk er der klare forskelle. I Østrig ses der hele tiden (forelskede) unge mennesker med to cykler, mens tyskerne især bringer mennesket i fokus, ofte ved at turisterne på billederne har øjenkontakt, og der er flere aldre repræsenteret, flere livsfasegrupper. I England/Wales er der færre mennesker på billederne, men til gengæld mange landskaber, som bringes i fokus. Oplevelsesbillederne er altså forskellige og nogle vægter livsstil som bærende oplevelseselement, mens andre vægter naturen. Kulturhistoriske seværdigheder mv. får naturligvis også sin del, men ofte er netop den del lidt underspillet i motivvalget og også i beskrivelsen af ruterne, der typisk er ret teknisk (om det at cykle eller vandre eller ride). Hvorvidt de anførte valg er bevidste eller kulturbestemte tør vi ikke sige, men de eksisterer. De konkrete ruter, vi anbefaler at se nærmere på, er ruterne i Burgenland, som er et samlet kompleks af ruter. Det er Donau Radweg i Østrig og Cykelspåret längs Ostkusten i Sverige. Dernæst er det to ride- og vandreruter i Wales (Brecon-Beacons) som virker gedigne. I Tyskland er der Harzer-Hexe-Stieg. Endelig er Jämtlandruten (en ridetur mere end en riderute) taget med, fordi den er godt organiseret. Saabye, Stendrup & Partners/2008 3

5 1. Baggrund og formål Hærvejen et moderne oplevelsesrum med historiske rammer er et projekt på tværs af Region Syddanmark og Region Midtjylland, som skal udvikle Hærvejen til et populært oplevelsesprodukt med fokus på vandre-, cykel- og rideturisme. Langs Hærvejen skal etableres tværgående tema-produkter med afsæt i historie, kultur, natur, gastronomi, kirke og andre attraktioner og aktiviteter. Et første led i udviklingen af projektet er at få en indikation på kundetilfredsheden med det eksisterende Hærvejs-produkt. Dernæst skal der indsamles erfaringer fra andre lande mht. udvikling af navngivne ruter, som opnår egne brands og identiteter. Denne rapport rummer undersøgelsen af ruter i andre lande. Rapporten her vil gengive hovedresultater fra analysen og data vil blive kommenteret kortfattet. Til sidst samles resultaterne i en sammenfatning. Konklusioner og perspektiver vil blive drøftet med Opdragsgiver. Saabye, Stendrup & Partners/2008 4

6 2. Metode Metodisk set har konsulentfirmaet fulgt aftalen med opdragsgiver, som så således ud. Først kontaktes nationale forbund indenfor ridning, cykling og vandring samt nationale turistorganisationer i 5 udvalgte europæiske lande. De enkelte interesseforbund/turistorganisationer blev bedt om at sætte navn på de 3 bedste ruter indenfor de respektive kategorier i deres land og redegøre for, hvorfor de har valgt netop disse ruter. Dernæst var meningen, ud fra en overordnet gennemgang af de enkelte ruter, at der skulle udvælges 3-4 ruter sammen med opdragsgiver, og at de infrastrukturelle og facilitetsmæssige fortrin, som ruterne har ud fra en fastlagt spørgeramme, skulle afdækkes. Som et led i fastlæggelsen af ruternes fortrin indgår også oplevelseselementer, herunder historie-kultur-natur elementer. Udgangspunktet for denne analysetilgang er en fokusering på de produkt- og facilitetsmæssige styrker. Den model holdt slet ikke og konsulentfirmaet har investeret 100 timer oven i de aftalte 15 timer! Forklaringen er, at de nationale turistorganisationer og interesseforbund slet ikke har formået at bidrage med viden som tilnærmelsesvist opfyldte de kriterier, som var afsat metodisk i udgangspunktet. Derfor måtte konsulentfirmaet ud og jagte informationer på andre måder, som ikke er nær så strukturerede og topdown metodiske, som det var forventet. I kraft af de nationale organisationers manglende bidrag har konsulentfirmaet afsøgt alternative informationskilder, hovedsageligt gennem regionale og lokale turistorganisationer, velvidende at bidrag fra disse organisationer ville have en langt mere lokal karakter. Kendskabet blandt de lokale og regionale organisationer til de bedste eller mest populære ruter er orienteret omkring lokale ruter i området, hvilket har vanskeliggjort identificeringen af de bedste nationale ruter. De lokale og regionale turistorganisationer har kunnet identificere de efter deres vurdering bedste ruter, men har været meget lidt vidende om forhold forbundet med ruterne. Oplysninger om faciliteter og den generelle infrastruktur omkring ruterne har dermed været sparsomme fra denne side. For at afdække området yderligere har konsulentfirmaet kontaktet vandre-, cykel- og rideforbund i de udvalgte lande i et forsøg på her at hente mere specifik viden om ruterne og forholdene omkring dem. Det har i et vist omfang givet brugbare informationer og i enkelte tilfælde henvisninger til personer, der besad en stor viden på enkelte ruter. Men enkeltpersoner er mere subjektive og derfor mindre nøgtern i deres vurderinger. Til sidst er Internettet screenet og har suppleret de allerede indsamlede informationer. Der tilstræbes en afrapportering i skematisk form med en vis uddybning af analysens resultater. Kriterier for vurderingen af interviews, brochuremateriale og hjemmesider fremgår under de respektive afsnit. Saabye, Stendrup & Partners/2008 5

7 3. Telefoninterviews Dette afsnit behandler de resultater, der er kommet frem igennem telefoninterviews med udvalgte repræsentanter for de nationale cykel-, vandre- og rideruter i 5 europæiske lande. Vurderingerne er baseret på 10 telefoninterviews fordelt på følgende måde: o Wales 2 o Sverige 3 o Italien 1 o Tyskland 2 o Østrig/Tyskland Konflikter De interviewede personer er blevet spurgt, om de oplever eller har oplevet konflikter i forbindelse med at både cyklister, ryttere og vandrere bruger ruterne. Generelt er der meget få holdninger til det spørgsmål, da ruterne mange steder enten er opdelte i cykel/vandre- og rideruter eller kun forbeholdt en af grupperne. Repræsentanterne fra Tyskland, Østrig, Sverige og Italien oplyser således, at de ikke oplever nogen konflikter. Anderledes ser det ud i Wales, hvor de forskellige ferieformer udgør et kerneproblem i udviklingen af ruterne. Politisk arbejder organisationerne bag henholdsvis cykel-, vandre- og rideturismen ikke sammen. De promoverer i stedet egne interesser, på trods af at stierne for det meste er delte Tre bedste ruter Repræsentanterne er blevet bedt om at nævne de tre bedste ruter i deres eget land samt uddybe hvorfor, de anbefaler netop disse ruter. Desuden er de blevet bedt om at karakterisere, hvad der skal til, for at en rute er særligt velegnet for henholdsvis cyklister, vandrere og ryttere. Sammenfattet for de enkelte lande ser svarene således ud: Land Tyskland Hvorfor? Hvad? Østrig Hvorfor? Sverige Hvorfor? Hvad? Ruter Mosel Radweg (cykel), Die Weser (cykel/vandre), Die Elbe (cykel/vandre), Die Röhn (ride), Die Eiffel (ride), Die Donau Radweg (cykel) Historiske elementer (øst/vest), gode flade strækninger (dog for flad til vandrere), afvekslende natur, billige rejser, gode heste og rideforhold, overnatningsmuligheder, god opbakning mellem Bundesländerne, vedligeholdte ruter, effektiv skiltning, mange kort, restauranter og overnatning langs ruterne. Naturen er ikke det vigtigste, når folk vælger ride-destinationer. Det er altafgørende, at der er gode rideførere. Die Donau Radweg (cykel), Drau Radweg (cykel), Tauern Radweg (cykel) Passerer storbyer (Wien, Salzburg), god vedligeholdelse, rigtig god organisering, både flerstjernede hoteller og små hoteller/kroer knyttet til ruterne Jämtland (ride), Spåret längs Ostkusten (cykel) Lang, varieret rute, flot natur, islandsheste, har vundet øko-turismepris Flot natur, gode cykelforhold, spændende seværdigheder Saabye, Stendrup & Partners/2008 6

8 Wales Hvorfor? Hvad? Italien Hvorfor? Hvad? The three rivers ride (ride) Langt ridt gennem nationalpark, naturen Smuk natur, overnatningsmuligheder Hotelrute I-2 Toscana (vandre), Hotelrute I-1 Venedigs perler (vandre) Kendte byer, skøn natur, meget at se Flot natur, gastronomi, kultur 3.3. Information og baggrund om ruterne Repræsentanterne er blevet bedt om at uddybe nogle forskellige parametre omkring de nævnte ruter. Ud fra disse oplysninger er det muligt at kvalificere udvælgelsen af de bedste, mest anbefalelsesværdige ruter. De enkelte svar er sammenfattet i nedenstående oversigt. En tysk repræsentant udtrykker sig generelt om navngivningen af de enkelte ruter. Der gives udtryk for, at det er væsentligt for en god rute, at den har en kort navn, der er nemt at huske og at det er tæt forbundet med det område, ruten løber igennem. I den forbindelse udtrykkes det, at de tyske navne ofte er for lange. Parametre Rute/Brand (1) Navn Toscana/Venedigs perler The Three Rivers Ride Donau Radweg (Ø) (I) (W) Overnatninger 2000 cykelferie pr. år (Ruby Rejser) - Typisk syv overnatninger pr. rejse, over 3000 be- Komfortniveau Oplevelser Organisering 2-3 * hotel, agriturisme, bagage transporteres, morgenmad inkl, fin skiltning, bilfri/let trafikerede veje, guidebøger, ruten beskrevet på hjemmeside Kultur, natur, gastronomi, vin, kunst, historie, små byer, kombination af byer og landskab Pakkerejser, selvtransport til destination, ikon-system med sværhedsgrad B&B til ryttere og heste langs ruten, nationalpark (derfor ikke handel - egen mad), skiltning, flere hjemmesider, egen webside, online booking Smuk nationalpark, bjergrig og flad, udfordringer for alle niveauer Pakkerejser, flere touroperatører Målgruppe Danskere 50+, par Familier, par - Drivkraft Ober Österreich Tourismus Kvalitetssikring Vedligehold: Italienske leverandører. Markedsføring: Danske touroperatører Hotellerne skal acceptere cykelturister for at blive godkendt: tørrerum, cykelkælder, vask Offentligt og privat samarbejde om udvikling og vedligehold. Markedsføring: Visit Wales Overordnet kvalitetskontrol Omsætning søgende pr. år Kat. A: 4*hotel Kat. B: små hotel/kro, gode rest. langs ruten, egen hjemmeside, online booking, snart GPS Klostre, kirker - - Saabye, Stendrup & Partners/2008 7

9 Salg / salgsvarer Ingen - Souvenirbutikker Parametre Rute/Brand (2) Navn Jämtland (S) Cykelspåret längs Ostkusten Eiffel/ Röhn (ride) (T) Elbe/Weser/ Donau (T) (S) Overnat- 2008: 24 pers. Fører ikke statistik - - ninger Komfortniveau Oplevelser Overnatning i samme hus hele ferien, helpension, guidet dagsturer, ingen egentlig skiltning, hjemmeside og kataloger, online booking Smuk natur, lokale guider med anekdoter og facts Camping, B&B, hotel, telt, mulighed for indkøb, god skiltning, guidebog (Cykelspåret), beskrevet på ekstern hjemmeside, online booking Natur, kultur, strande, historie, små og store byer, Stockholm Kvalitetskontrol, test af overnatnings-steder og restauranter Alt fra camping til 5* hoteller, restauranter og kroer, god skiltning, GPR på mange ruter - Slotte og museer, men naturen er vigtigst Organisering Pakkerejser inkl. guide Individuelle rejser, booking hos hvert sted - - Målgruppe Drivkraft Voksne fra Skandinavien Häst og Sport Resor i samarbejde med stat Voksne par fra Skandinavien + Tyskland Cykelfrämjandet i samarbejde med off. instanser Das Urlaubspferd Fra 20-60, reserverer enkeltvis, men danner grupper Gennemsnitsalder: 52 år, par, venner, få familier, få mountainbikes Lokale turistorganisationer Kvalitetssikring Sværhedsgrad på ruterne, Häst og Sport Resor har ansvar Ingen (dog jf. ovenfor) Test af alle ruter, hoteller restauranter m.m. Lokale turistorganisationer, ikke nationalt Omsætning Ca. 40% af henvendelser går på cykelturisme Salg / salgsvarer Ingen Webshop på hjemmeside - Ja Saabye, Stendrup & Partners/2008 8

10 4. Brochurer På baggrund af det indsamlede brochuremateriale fra de 5 lande har vi gennemført en samlet vurdering af den trykte formidling omkring cykel-, vandre- og rideruter i landene. Ud fra vurderingen har nationerne fået en karakter mellem 1 og 5, hvor fem udtrykker et højt niveau både med hensyn til at beskrive produktet og faciliteterne omkring det og udtrykke en høj oplevelsesmæssig værdi. Karakteren 1 udtrykker et lavt samlet niveau. 1) 2) 3) 4) 5) Nation Tyskland Østrig Wales Sverige Italien Vurdering * (* vurderet på baggrund af dansk touroperatørs brochure) 4.1. Kvalitativ vurdering af brochurerne Tyskland De tyske brochurer er samlet set meget detaljerede mht. praktiske oplysninger omkring turene/ruterne. Der angives ofte sværhedsgrad, stigningsniveau, distance, overnatningsmuligheder langs ruten, seværdigheder. Alle brochurer indeholder større eller mindre kort, dog ofte upraktiske foldekort, der nemt revner og ikke er modstandsdygtige i dårligt vejr. Brochurerne er ofte ret store, og der er mere fokus på flot grafik og layout end anvendelighed som tag-med-kort. En stor del vil fungere bedst som inspirationskort, hvor man hjemmefra kan finde de bedste ruter og så undersøge dem nærmere. Kortene er generelt ikke detaljerede nok til at vandre/cykle/ride efter, men skiltningen beskrives til gengæld som værende velstruktureret. Østrig Mange detaljerede kortudsnit over enkelte områder/turer samt korte, faktuelle beskrivelser/high lights af seværdigheder. Praktiske størrelser, der kan medbringes på turen. Flere steder angivelser af stigning, sværhedsgrad, distance etc. Overnatningsmuligheder nævnes ofte. Brochurerne er generelt mere modstandsdygtige mod vind og vejr. Wales De walisiske brochurer er generelt meget små, udetaljerede og kort beskrevet. Der er meget lidt angivelse af facts omkring ruterne, ingen oversigter, alt er beskrevet i prosaform, selvom det ikke er meget. De fleste brochurer indeholder et oversigtskort over området, men de er alle meget udetaljerede og ikke brugbare som rutekort. Brochurerne har generelt mest karakter af appetitvækkere, men dog små og lette at transportere rundt. Sverige De fleste brochurer er lister over andre steder man kan hente info om cykler, overnatning og ruter. En enkelt bestillingsliste, hvor man kan købe detaljerede kort over de enkelte ruter/områder (så kortene er produceret). Desuden et lille stempelpas, så man kan få et stempel, når man har gennemført en rute (god motivationsfak- Saabye, Stendrup & Partners/2008 9

11 tor/fastholdelse). Brochurerne er generelt dårlige i kvalitet, kopier eller gamle produktioner. Italien Detaljeret beskrivelse af området og rejsens forløb (guidede rejser). Beskrivelser af ruten, højde, sværhedsgrad. Meget lille og udetaljeret oversigtskort. Favoritnation Østrig Bedste brochurer Vandring Österreichs Wanderdörfer Cykling Burgenland Saabye, Stendrup & Partners/

12 4.2. Vurdering af oplevelsesdimensionen I denne vurdering er der fokus på, hvilke oplevelsesmæssige kvaliteter brochurerne beskriver og giver udtryk for. De er vurderet på baggrund af valgte billeder og motiver samt den stemning og oplevelse, brochuren ønsker at formidle. De attraktioner, der er fokuseret på, er også medtaget som et parameter i bedømmelsen af oplevelsesdimensionen. Brochurerne er opdelt efter om de beskæftiger sig med cykel-, vandre- eller rideoplevelser. Cykel Østrig (7 stk.): Der er et klart fokus på yngre mennesker, især unge piger og par. Oplevelserne er i stor udstrækning udtrykt gennem aktive, forelskede unge mennesker. De er repræsentant for cykeloplevelsen uanset om brochurerne fokuserer på den idylliske tyroler-oplevelse gennem billeder af traditionelle tyrolerinspirerede hoteller eller om det er sporten, der er i fokus. De østrigske brochurer sælger altså høj aktivitet, hurtigt tempo, men i rolige omgivelser og smuk natur. De er desuden meget fakta-prægede med oplysninger om ruternes forhold. Tyskland (8 stk.): Sverige (7 stk.): Yngre mennesker (dog ældre end Østrig), tempoet er hyggeligt og afslappende (lavere end Østrig). Der er stor fokus på beskrivelse/facts og seværdigheder, hvilket er lige så meget i fokus som naturen. Gruppe/familieoplevelsen er tydeligere end naturen. Menneskerne er mest i fokus og der er stor vægt på overnatningsmulighederne undervejs hospitalityoplevelsen. En del fokus på mountainbikere og professionelle med det rette cykeltøj, udstyr og hjelm. Meget teksttung, billeder af svenske flag, elge og lyshårede børn. Natur og bygninger i centrum. Landbrug. Fokus på effektiviteten og systemet (skilte, veje). Ikke mange billedlige indtryk af cykeloplevelsen. Wales (6 stk.): Østrig (1 stk.): Tyskland (2 stk.): Vandre Brochurerne indeholder meget korte beskrivelser på både walisisk og engelsk. Flest billeder af natur, klipper, udsigtsposter og folk, der kigger ud over naturen. Alle aldre er repræsenteret, både familier og par. Signal om oplevelser i naturen, forsøg på at gengive storslåede views, så fokus er på at nyde stilheden og roen (meditation). Naturen er i fokus frem for mennesker. Alle afbildede hoteller er i tyrolerstil, hvilket også er udpræget i annoncer. Mange billeder af spa/swimmingpools med yngre par, enkelte børn/familier. Promoveringen af tyrolerhoteller fremstår stærkere end selve vandreoplevelsen. Lange, lidt for tætte beskrivelser af ruterne, men billeder af natur og gamle byer/bygninger. Desuden meget faktuel. Eventyrlysten anspores gennem stempelordning og GPS. Saabye, Stendrup & Partners/

13 Moderne layout, fokus på grupper. Personerne er mere i fokus i billederne end naturen, fokus på stavgang, hyggeoplevelser mellem venner/familie naturen er en ramme. Ride Tyskland (1 stk.) Unge piger og heste, naturen og hesten. Favoritter Vandring Der Harz Wandermagazin Beskrivelserne er lidt lange, men de kan til gengæld bruges til at gå efter, da de nøje beskriver ruterne. Cykling Burgenland Fokus på anvendelighed på turen, den kan tages med og kortene er brugbare. Saabye, Stendrup & Partners/

14 4.3. Vurdering af produktbeskrivelsen Denne vurdering er baseret på, i hvilken grad brochurematerialet indeholder beskrivelser af de faciliteter, der omgiver ruterne. Vi har undersøgt hvilke faciliteter, der medtages i materialet, fx skiltning, overnatningsmuligheder, mulighed for information undervejs etc. samt hvilke informationer, der gives om ruternes forløb. Brochurerne er opdelt efter om de beskæftiger sig med cykel-, vandre- eller rideoplevelser. Vandre Østrig - Österreichs Wanderdörfer: - Info, billede og kort beskrivelse af hoteller i området for hver rute - Hoteller med *-klassificering, intro med gode råd og ikon-beskrivelse, hoteller med vandre-infotek, tlf., mail og adresse på alle rute-bureauer og hoteller - Liste med hvilesteder på turene - Forskellige bureauer udbyder ruterne, hoteller giver rabat på forudbestilling - Målgruppen er alle, ruterne er klassificeret fra familie til bjergbestigere. - Hotelværterne kender området og tilbyder info om ruterne - Reklamer for vandreudstyr - Wales National Trails (flere) - Flere overnatningsmuligheder i omegnen, men ingen specifikke navne eller oplysninger - Historiske beskrivelser af ruterne, hvem de er opkaldt efter, deres oprindelige formål etc. - Oplysninger om yderligere information ang. ruterne, offentlig transport til og rundt i området Tyskland - Der Harz Wandermagazin - Artikler om udvalgte områder, kulturelt indhold, historie - Minutiøs beskrivelse af etaperne i hver rute, højdeangivelse - Info om hvilket bureau, der kender til ruten - Info om hvilke skilte man skal følge (hvis der er nogen) - Enkelte oplysninger på få hoteller Italien Sicilien/dolomitterne/Toscana/Sardinien (i Tema rejser) - Scenisk beskrivelse af turene - Rejsefakta om (pakke)rejsens forløb, længe, stop, mad etc. Cykle Østrig Donauradweg - Infokort over hele ruten - info om cykelfærger, overgange, skibsfart, cykleinfostande, cykeltouroperatører - for hvert stop på kortet: info om information, kirker, museer, camping, restaurationer, overnatning, galleri, svømmehaller, cykelreparatører - få reklamer Østrig Burgenland - lille kortudsnit (brugbart) - kort beskrivelse af destinationen - High lights i stikordsform for hver attraktion i hver by Saabye, Stendrup & Partners/

15 - længde på ruten - samlet info bagi om turisbureauer, grenseovergange, cykelskibe, -reparatører, -taxi og -udlejning, Østrig Vor Arl Berg - Dårligt oversigtskort - beskrivelse af strækningen, faktuelt, kan følges stort set som et vandrekort - Facts om facts - højdeskema Østrig Steiermark - opdelt i natur/oplevelser, kultur/livsstil og wellness/kulinarisk - billeder samt korte beskrivelser af udvalgte attraktioner (med info om info) - tæt liste med overnatningsmuligheder Østrig Radtouren in Österreich - opdelt i hygge-, familie-, venne- og sportsturer - oversigtskort over hver rute med attraktionerne på - højdekort - info om nærmeste turistbureau i hvert område Tyskland ADFC-Entdeckerkart - Stort Tysklandskort med ruteangivelser - Gode råd om planlægning af turen, forplejning, overraskelser, påklædning, udstyr etc. - info hvad ADFC har opnået som forening - info om cykeltog samt adresser på cykelturistinformationer, cykelmesser - oplysninger på cykelturisme i andre lande Tyskland Schwarzwald - sportsmagasin om cykelsport (mountainbike) - korte beskrivelser af ruterne - oversigt over temperaturer, solskinsdage, regnvejrsdage i løbet af året Tyskland Descovering Germany by bike - hurtig intro-info om floder, byer, bjerge, landegrænser, børn og cykler, kulinariske oplevelser, kultur, certificerede cykelruter, web etc. - sektionsinddelt brochure i områder i Tyskland (farveopdelt) - angivelse af sværhedsgrad - high lights om besøgsværdige steder, togforbindelser, pakketure, top tip, landskabet etc. Sverige Dalsland/Västergötland/Mälardalsleden/Banvallsleden - traditionel turistbrochurer-besskrivelse af området og dets historie - mange rolige cykelstier, 90% asfalterede - info om info, hoteller, vandrehjem, cykelservice, -hyring, -parkering Italien Giro di Toscana (i Tema rejser) - Scenisk beskrivelse af turen - Rejsefakta om (pakke)rejsens forløb, længde, stop etc. Saabye, Stendrup & Partners/

16 Ride Tyskland aktiv & drauβen - kort beskrivelse af mulighederne for hesteoplevelser i Tyskland (lille indslag i magasin om aktive ferieformer) - fortæller om mange hesteruter, ingen præcisering - info om hestebrochurer og anbefalinger af bestemte heste-områder Favoritter Cykle Burgenland Mange facts og gode, brugbare kort. Vandre Österreichs Wanderdörfer Flere klare facts end Harz Wandermagazin og det indeholder samtidig mange hoteloplysninger, samt introducerende oplysninger om de forskellige ikoner og inddelinger af ruter i kategorier. Saabye, Stendrup & Partners/

17 5. Hjemmesider Da en stor del af den informationssøgning turisterne foretager inden afrejse foregår via Internettet og de specifikke hjemmesider, har vi i dette afsnit fortaget en vurdering af ruternes hjemmesider ud fra en informations- og produktmæssig betragtning Vurdering af produktbeskrivelsen De følgende udvalgte hjemmesider er vurderet ud fra produktbeskrivelsen og deres faktuelle oplysninger samt tilgængelighed, overskuelighed, informationsniveau etc. I vurderingen af hjemmesiderne er der ikke taget højde for oplevelsesdimensionen, der er altså ikke lagt vægt på billedvalg, stemninger etc. Cykle Østrig / - målgruppe: turister - hurtig liste over top-ruter i landet - liste over øvrige ruter med kort beskrivelse, fakta og 3D-kort over ruten - links til sites, der beskriver udvalgte områder/byer, som ruten passerer - liste med andre ferieformer (ridning, vandre, golf) med links til sites for disse interesser Tyskland - oversigtssite for samlet cykelsport/-turisme i Tyskland - mest info om cykel-politiske anliggende, fx cykel/tog problematik, hjelmpligt - kun henvisninger til ruter, ikke specifik info Wales - samlet site for cykelinfo i Wales - henviser til cykelleje, turguides, overnatning etc. i en samlet liste - 11 Cycle Breaks (gode områder), der hver beskrives detaljeret i fakta-form - online booking af overnatning tilknyttet ruterne/cykelområder Sverige - meget tæt skrevet og uindbydende site - info går mest på foreningslivet og det politiske arbejde omkring forbedring af cyklistforhold i Sverige - ingen info om ruter eller overnatning (meget lidt fokus på turisme) Vandre Østrig - mere professionel målgruppe, bjergbestigere - lange forklaringer om afmærkninger, geo-data, etc. - interaktivt kort over overnatningssteder med links til info-site om de enkelte steder - stor vægt på foreningsarbejdet: regler, medlemskab, arrangementer, etc. Tyskland - sammenslutning af Deutschen Tourismusverband og Deutschen Wanderverband Saabye, Stendrup & Partners/

18 - samlet oversigt over ruter i Tyskland, sammenhængende europæiske ruter samt 41 kvalitetsruter, der alle har Qualitätsweg Wanderbares Deutschland"- mærkat (opfylder bestemte kriterier). - Qualitätswege er alle detaljeret beskrevet med højde, længde, turer, pakkeløsninger etc. Wales - nem, tilgængelig og tydelig liste over ruter og turoperatører - næste klik: kort beskrivelse af ruterne og link til deres egne hjemmesider - nyheder om geocaching, events, special offers, natteliv (restauranter etc.) Sverige - dagbogsfortællinger om personlige oplevelser på udvalgte ruter - ingen oplysninger om rejser eller overnatningsmuligheder Ride Tyskland - lang liste med ruter og kurser med og uden undervisning/leder i hele Tyskland - links til alle ruter/kurser med ens udseende fakta over priser, datoer, indhold, etc. (nemt at sammenligne) - alle links hører under Wales - meget overskuelig opsætning, men meget teksttung - stort fokus på hesteferie, men også handel, shows og rideskoler - fin inddeling af ferietyper: weekend, trekking, familie, egen hest etc. - fint kliksystem fra ord i teksten, men alt for meget tekst Wales - beskæftiger sig med ridecentre i Wales som turistattraktion - alle er certificeret af det walisiske turistråd Sverige - nem overskuelig hjemmeside - sammenfatning af rideoplevelser i hele verden - mange forskellige rejser/ruter/ferietyper, alle detaljeret beskrevet Favoritter Cykle / Turistvenlig, nem, overskuelig, tydelig opdeling af ruter med hurtige, brugbare informationer om højde, seværdigheder, fakta og et 3D-kort over ruten. Dog kun tysksproget. Vandre Rigtig god oversigt over alle officielle ruter i Tyskland, samt 41 særligt udvalgte kvalitetsruter, der alle er kvalitetssikrede. Starter ud med kort beskrivelse af ruterne, som kan udvides meget, hvis man ønsker det. Udelukkende tysksproget. (www.walking.visitwales.com har også meget høj standard). Ride Nem og overskuelig, dækker hesteferier bredt både mht. typer og geografi. Dog kun på svensk (en enkelt side på engelsk). Saabye, Stendrup & Partners/

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23

Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Rapporten er udarbejdet af Udarbejdet for Gammel Strandvej 1 9000 Aalborg Med støtte fra Tlf.: 22 46 08 85 / 61 14 13 23 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Fremgangsmåde... 1 3. Målgruppe... 3 3.1.

Læs mere

Ferie i Kystdanmark varför inte?

Ferie i Kystdanmark varför inte? Ferie i Kystdanmark varför inte? INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 1.1 Rapportens opbygning 5 2. METODE OG MÅLGRUPPER 5 3. HOVEDKONKLUSIONER 7 4. HVAD EFTERSPØRGER DE POTENTIELLE SVENSKE TURISTER? 12

Læs mere

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD

DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD Til Midtjysk Turisme Dokumenttype Rapport Dato Oktober, 2012 DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE AF TURISTENS KØBS- OG BESLUTNINGSADFÆRD DET PROFESSIONELLE TURISTERHVERV POTENTIALEANALYSE

Læs mere

Ferie i Kystdanmark warum nicht?

Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Ferie i Kystdanmark warum nicht? Rapporten er udarbejdet af TNS Gallup på vegne af VisitDenmark, Videncenter for Kystturisme og Region Syddanmark. Undersøgelsen er delvist

Læs mere

Analyse af turismen på Nordfyn

Analyse af turismen på Nordfyn Analyse af turismen på Nordfyn Denne analyse er udarbejdet for Nordfyns Kommune som en del af K-ANT -projektet. December 2013 Analyse af turismen på Nordfyn Udarbejdet af Seismonaut side 2 Turisme i skuldersæsonen

Læs mere

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN

FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN SEPTEMBER 2013 TØNDER KOMMUNE FORUNDERSØGELSE TIL UDVIKLING AF EN MARKEDSFØRINGS- STRATEGI OG -PLAN RAPPORT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56

Læs mere

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER

FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER FERIEOPLEVELSER I DANSK KYSTTURISME KVALITATIV AFRAPPORTERING FRA 10 FOKUSGRUPPER Rapporten er del af projekt Oplevelsesbaseret

Læs mere

Forretningsplan for salg af cykelferier i Toppen af Danmark

Forretningsplan for salg af cykelferier i Toppen af Danmark Forretningsplan for salg af cykelferier i Toppen af Danmark Cyklistforbundet Februar 2012 1 Materialet er udarbejdet med støtte fra: Indhold Sammenfatning... 3 Indledning... 4 Opgaven... 4 Om cykelturisme...

Læs mere

Bedre Cykelruter. Udviklingsprojekt om evaluering og planlægning af bedre cykelruter i fremtiden

Bedre Cykelruter. Udviklingsprojekt om evaluering og planlægning af bedre cykelruter i fremtiden Bedre Cykelruter Udviklingsprojekt om evaluering og planlægning af bedre cykelruter i fremtiden Idéværkstedet De Frie Fugle Jens Erik Larsen April 2007 kkolofon Kolofon Projekt Bedre Cykelruter er udarbejdet

Læs mere

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse

Indhold. Forord. 1. Baggrund og formål. 2. Metode. 3. Turisme i Midtjylland. 4. Turisme på Samsø. 5. Markedsundersøgelse Indhold Forord 1. Baggrund og formål 2. Metode 3. Turisme i Midtjylland 4. Turisme på Samsø 5. Markedsundersøgelse 5.1 Interessenters vurdering af potentiale 5.2 Erhvervsturisme 5.3 Ferieturisme 6. Konkurrentanalyse

Læs mere

Cykelturisme og rekreativ cykling

Cykelturisme og rekreativ cykling Cykelturisme og rekreativ cykling Arbejdspapir 2 Den nationale cykelstrategi 2013 UDKAST Cykelturisme og rekreativ cykling Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Indhold

Læs mere

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go

Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Panorama Cycling Cykel- og naturoplevelser som reason to go Projektbeskrivelse Januar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund, formål og målgruppe... 4 1.1 Formål med projektet... 5 1.2 Målgrupper og

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Best practice case med udgangspunkt i eventen Grøn Vinter Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den

Læs mere

DIGITALE STORBYREJSENDE

DIGITALE STORBYREJSENDE DIGITALE STORBYREJSENDE Digitale strategier hos storbyrejsende Delanalyse 1 Mille Marcussen, Senior Advisor, Wonderful Copenhagen Martin Sønderlev Christensen, PhD, Partner Socialsquare Januar 2014 DIGITALE

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Designmanual til online kommunikationsplatform

Designmanual til online kommunikationsplatform Designmanual til online kommunikationsplatform Udarbejdet af Kidvertising Agency Januar 2012 1 Indhold 1. Baggrund... 3 1.1 Opgavebeskrivelse... 3 2. Research og metode... 3 2.1 Designmanual... 3 2.2.

Læs mere

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE?

FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? FERIE I KYSTDANMARK - VARFÖR INTE? Præsentation af kvalitativ analyse Region Syddanmark VisitDenmark Videncenter for Kystturisme November 2014 HVAD ER BAGGRUNDEN FOR OG FORMÅLET MED ANALYSEN? Denne rapport

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0

Produktkatalog fra. Online Medier Version 1.0 Produktkatalog fra Online Medier Version 1.0 Online Mediers produktkatalog Indholdsfortegnelse Side Indledning 1 Portalen - Generelt 2 Portalen - Interne funktioner (features) 3 Portalen - Designmanual

Læs mere

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag.

Camping temaer. Campingrådet VisitDenmark Juli 2005. En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af. Markedsanalytiker, cand. mag. Camping temaer Campingrådet VisitDenmark Juli 2005 En markedsanalyse udarbejdet og gennemført af Markedsanalytiker, cand. mag. Helle Søndergaard & Markedsanalytiker, cand. merc. Jørgen Haller Jysk Analyse

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Hovedrapport Dato Marts, 2011 DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DE DANSKE MUSIKFESTIVALER DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll

Læs mere

Turisme. Viden & tendenser vinter 2012. tema internationalisering

Turisme. Viden & tendenser vinter 2012. tema internationalisering Turisme Viden & tendenser vinter 2012 tema internationalisering LEDER En ny virkelighed Indhold I år runder antallet af udlandsrejsende i verden for første gang én milliard, og tallet vil stige de kommende

Læs mere

WEBBASERET FORMID- LING AF GRØN NATUR- TURISME RAPPORT

WEBBASERET FORMID- LING AF GRØN NATUR- TURISME RAPPORT Til Naturstyrelsen og VisitDenmark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 WEBBASERET FORMID- LING AF GRØN NATUR- TURISME RAPPORT 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af Anders Morten Christoffersen, Martin Stryhn

Læs mere

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling

STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling STAKEHOLDERANALYSE 2012 Analyse af Wonderful Copenhagens stakeholdere holdninger til organisationen, indsatsen og den fremtidige udvikling INDHOLD Indhold Forord Om analysen 02 03 04 KAPITEL 3: OM ORGANISATIONEN

Læs mere

Miljøledelse i SME i Norden

Miljøledelse i SME i Norden Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Miljøledelse i SME i Norden TemaNord 2006:550 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1366-8 Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 165 Trykt på

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

Aalborg Universitet. Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie. Publication date: 2007

Aalborg Universitet. Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie. Publication date: 2007 Aalborg Universitet Nordjysk Erhvervsturisme 2006. Therkelsen, Anette; Mogensen, Anne Sofie Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere